Шектеу іс-шараларын тоқтату және Қостанай облысы Қарасу ауданы Жалғысқан ауылы әкімінің 2021 жылғы 7 шілдедегі № 2 "Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы" шешімінің күші жойылды деп тану туралы

Қостанай облысы Қарасу ауданы Жалғысқан ауылы әкімінің 2021 жылғы 2 желтоқсандағы № 6 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 7 желтоқсанда № 25582 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына, "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-1-бабының 8) тармақшасына сәйкес, Қарасу ауданының бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының 2021 жылғы 16 қарашадағы № 01-24/383 ұсынысы негізінде, ШЕШТІМ:

      1. Қостанай облысы Қарасу ауданы Жалғысқан ауылының жеке секторы "Ященко" табынының аумағында ірі қара малдың арасында бруцеллез ауруын жою бойынша кешенді ветеринариялық-санитариялық іс-шаралардың жүргізілуіне байланысты, белгіленген шектеу іс-шаралары тоқтатылсын.

      2. Қостанай облысы Қарасу ауданы Жалғысқан ауылы әкімінің 2021 жылғы 7 шілдедегі № 2 "Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23534 болып тіркелген) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай облысы Қарасу ауданы Жалғысқан ауылының әкімі С. Жаугашев

О снятии ограничительных мероприятий и признании утратившим силу решения акима села Жалгыскан Карасуского района Костанайской области от 7 июля 2021 года № 2 "Об установлении ограничительных мероприятий"

Решение акима села Жалгыскан Карасуского района Костанайской области от 2 декабря 2021 года № 6. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 декабря 2021 года № 25582

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", подпунктом 8) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Карасуского района от 16 ноября 2021 года № 01-24/383, РЕШИЛ:

      1. В связи с проведением комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации заболевания бруцеллез среди крупного рогатого скота снять ограничительные мероприятия, установленные на территории частного сектора гурта "Ященко" села Жалгыскан Карасуского района Костанайской области.

      2. Признать утратившим силу решение акима села Жалгыскан Карасуского района Костанайской области от 7 июля 2021 года № 2 "Об установлении ограничительных мероприятий" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23534).

      3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким села Жалгыскан Карасуского района Костанайской области С. Жаугашев