Баянауыл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы "Баянауыл ауданында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы" № 376/67 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Павлодар облысы Баянауыл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 19 сәуірдегі № 21/3 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 22 сәуірде № 7257 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 25 мамырдағы "Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" Заңының 8-бабы 2–тармағының 1), 2) тармақшаларына сәйкес, Баянауыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Баянауыл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 8 қаңтардағы "Баянауыл ауданында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы" № 376/67 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7173 болып тіркелген, 2021 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрде эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасының 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Баянауыл ауданында жиналыс, митинг нысанында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орын:

      Баянауыл ауылының Мұхтар Әуезов көшесі бойынша орналасқан Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарға арналған ескерткіш алаңы. Жиналыс, митинг нысанында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін шекті толу нормасы – екі жүз адам.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың заңдылық, азаматтардың өтініш-шағымдарын қабылдау және аграрлық мәселелер мен экология жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Баянауыл аудандық мәслихатының сессия төрайымы А. Какимова
      Баянауыл аудандық мәслихатының хатшысы Т. Қасен

О внесении изменения в решение Баянаульского районного маслихата от 8 января 2021 года № 376/67 "Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, норм их предельной заполняемости, а также требований к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования в Баянаульском районе"

Решение Баянаульского районного маслихата Павлодарской области от 16 апреля 2021 года № 21/3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 22 апреля 2021 года № 7257

      В соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Баянаульского районного маслихата от 8 января 2021 года № 376/67 "Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, норм их предельной заполняемости, а также требований к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования в Баянаульском районе" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7173, опубликованное 13 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующее изменение:

      пункт 1 приложения 1 к уканному решению изложить в следующей редакции:

      "1. Специализированное место для организации и проведения мирных собраний в Баянаульском районе в форме собрания, митинга:

      площадь памятника жертвам Великой Отечественной Войны, расположенный по улице Мухтара Ауезова села Баянаул. Норма предельной заполняемости для организации и проведения мирных собраний в форме собрания, митинга – двести человек.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по законности, приему обращений граждан, аграрным вопросам и экологии.

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии Баянаульского
      районного маслихата А. Какимова
      Секретарь Баянаульского районного маслихата Т. Қасен