Аққулы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы "Аққулы ауданында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы" № 306/62 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Павлодар облысы Аққулы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 29 сәуірдегі № 22/3 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 19 мамырда № 7285 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" Заңының 8-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Аққулы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аққулы аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы "Аққулы ауданында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекараларын айқындау туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7152 болып тіркелген) № 306/62 шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасындағы 1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1. Аққулы ауданында жиналыс, митинг нысанында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орын:

      Аққулы ауылының Серік Хамзин көшесі бойынша орналасқан Ауған-жауынгерлерінің саябағы. Жиналыс, митинг нысанында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін шекті толу нормасы - сексен адам.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихатының бюджет, экономикалық реформалар және аймақтық дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

      3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы, Аққулы аудандық
      мәслихатының хатшысы К. Есимов

О внесении изменения в решение маслихата района Аққулы от 30 декабря 2020 года № 306/62 "Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, норм их предельной заполняемости, а также требований к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования в районе Аққулы"

Решение маслихата района Аққулы Павлодарской области от 29 апреля 2021 года № 22/3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 19 мая 2021 года № 7285

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", маслихат района Аққулы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Аққулы от 30 декабря 2020 года № 306/62 "Об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, порядка использования специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, норм их предельной заполняемости, а также требований к материально-техническому и организационному обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования в районе Аққулы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7152) следующее изменение:

      в приложении 1 указанного решения пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Специализированное место для организации и проведения мирных собраний в районе Аққулы в форме собрания, митинга:

      парк воинам - Афганцам, расположенный по улице Серика Хамзина села Аққулы. Норма предельной заполняемости для организации и проведения мирных собраний в форме собрания, митинга - восемьдесят человек.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам бюджета, экономических реформ и регионального развития.

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии, секретарь
      маслихата района Аққулы К. Есимов