"Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 19 қаңтардағы № 53 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 24 қаңтарда № 26610 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14624 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 118-бабына сәйкес және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау қағидаларында:

      орыс тілінде көрсетілген бұйрықтың тақырыбының мәтіні өзгермейді, қазақ тілінде мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi мен бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi жасау қағидалары";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:

      бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігі – бұл бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің және оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің бірыңғай ұйымның қаржылық есептілігі ретінде ұсынған қаржылық есептілігі;

      бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган – бюджетті атқару, бухгалтерлiк есепті, бюджеттік есепті және республикалық бюджеттiң атқарылуы бойынша бюджеттiк есептiлiктi жүргiзу саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орган;

      бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті атқару, бухгалтерлiк есепті, бюджеттік есепті және жергілікті бюджеттiң атқарылуы бойынша бюджеттiк есептiлiктi жүргiзу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті уәкілетті органдар (бұдан әрі – бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi орган);

      ведомство – бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның республикалық бюджетті атқару және жергілікті бюджеттердің атқарылуына қызмет көрсету саласындағы функцияларды жүзеге асыратын ведомствосы;

      квазимемлекеттік сектор субъектілеріне инвестициялар – бұл мемлекеттік кәсіпорындарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге, акционерлік қоғамдарға, оның ішінде құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес еншілес, тәуелді және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғаларға салынатын бюджет қаражатының салымдары;

      облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілік – бұл Бюджет кодексінің 120-2-бабына сәйкес бірыңғай ұйымның қаржылық есептілігі ретінде ұсынылған облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілік;

      республикалық бюджетті атқару жөніндегі шоғырландырылған қаржылық есептілік – бұл Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің (бұдан әрі – Бюджет кодексі) 120-1 бабына сәйкес бірыңғай ұйымның қаржылық есептілігі ретінде ұсынылған ведомствоның және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржылық есептілігі;

      элиминирлеу – бюджеттік бағдарламалар әкімшісі және оның ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері арасындағы немесе бір бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер арасындағы, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасындағы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен бюджет кірістерінің есебін жүргізетін уәкілетті орган арасында, өзара операциялар бойынша тең соманы, сондай-ақ жоғары тұрған және төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдар арасындағы операцияларды алып тастау.

      Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау мақсаты мүдделі адамдарды қаржылық қызметтің нәтижелері мен республикалық және жергілікті бюджеттердің қаржылық жағдайының өзгерістері, қаржылық жағдайы туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкті республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдары нысандарының толық көлемінде электрондық түрде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) арқылы ұсынады. Есептің берілген күні оны АЖ арқылы тапсырған күн болып есептеледі.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ведомствода белгіленген мерзімдерде ведомствоға жартыжылдық және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынады. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің мерзімі есепті жылдан кейінгі жылдың 8 ақпанынан кешіктірілмей белгіленеді.

      Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi шоғырландырылған қаржылық есептiлiктi қағаз тасығышта беттерi нөмiрленiп және мазмұны көрсетiлiп, кiтапша түрiнде және нысандардың толық көлемінде электрондық түрде АЖ арқылы ұсынады.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы):

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражатының қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011 және 110-жолдары):

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5- нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атауы мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) кейіннен бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берілген қарыздардың құнсыздануының объективті және кейіпкер белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің сипаты мен мөлшерлері;

      "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 21-кестесіне сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша кірістердің бюджеттік сыныптамасының тиісті кодына аударылған және бюджетке аударылған сома туралы ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1- нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстыруды, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістерді талдау ұсынылады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешек бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      трансферттер мен субсидиялар бойынша берешек ақпарат туралы;

      "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша дебиторлық берешекті салыстыруды ұсынады.

      "Қорлар" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы):

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасын ұсынады;

      қорларды бағалау әдістері;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөніндегі есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары;

      ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1 -нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасын ұсыну қажет;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдістерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап құрылған резерв бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығымен амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда:

      қайта бағалау жүргізілген күні мен оны өткізу үшін негіздеме туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Сенімгерлік басқаруға берілген активтер бойынша және сенімгерлік басқарудан түскен кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша ақпарат.

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 23-кестесіне сәйкес "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен оған күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобына сипаттама берілсін;

      биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Материалдық емес активтер" бабы бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы).

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 120-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Алынған немесе жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақыланатын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв жөнінде берешекті есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      вексельдер бойынша, оның ішінде төлем пайыздары бойынша есептелген сыйақы сомалары туралы ақпарат;

      "Бағалау активтері мен бағалау міндеттемелері" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері жөнінде ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты активтер мен шартты міндеттемелердің қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 221-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 315-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 223-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 411-жолы) қайта бағалау құны бойынша бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау жөнінде резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша ("Қаржы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-2-нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңдегі кірістер мен шығыстар жөнінде ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 12-кестесіне сәйкес басқа кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 14-кестесіне сәйкес ақпарат ұсынылады:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – активтерді түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервтер жөнінде;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 13-кестесіне сәйкес бюджетке салық түсімдерінен есептелген кірістердің сомалары, бюджетке түсетін түсімдерге әсер ететін негізгі факторлар туралы ақпарат және салық түсімдерінен түсетін кірістер бойынша өзге де ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке трансферттердің түсуі" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге алынған трансферттер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Салықтық емес түсімдер" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге түскен салықтық емес түсімдер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар" деген бап бойынша ("Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-2-нысанының 137-жолы) "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер алдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 16 және 16-1-кестесіне сәйкес өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдардың түрлері бойынша концессиялық активтердің және мемлекеттік-жекеменшік серіктестік шарттары шеңберінде алынған өзге де активтердің болуы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша мынадай:

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өзара операциялары бойынша кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша;

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне көшіру мақсатында "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" ШҚЕ-3-нысанының 017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" бабы бойынша көрсетілген сыртқы қарыз есебіне ақша қаражатының түсімдері бойынша ақпарат ұсынылады.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат" бабы бойынша 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджеттің кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша бюджетке аударылған сомалар туралы ақпарат.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 20-кестесіне сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде шартта көзделген қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша міндеттемелер (инвестициялық және операциялық шығындарды өтеу бойынша, сыйақылар және өзге де міндеттемелер бойынша) туралы ақпарат ұсынылады.

      55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "55. Мемлекеттік бюджеттің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептiлiгін ведомство осы Қағидалардың 7, 8, 9 және 10-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша республикалық бюджеттің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілік пен жергілікті бюджеттер бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде қалыптастырады.";

      5, 7, 8, 9 және 10-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 19 қаңтардағы
№ 53 бұйрығына
1 қосымша
Бюджеттік бағдарламалар
әкiмшiлерi мен бюджеттi
атқару жөнiндегi жергілікті
уәкiлеттi органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау
қағидаларына 5-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

20___жылғы "___" ___________ аяқталатын кезеңге арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

      Индексі: ШҚЕ - 5 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік деректер нысаны: www.minfin.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға _____

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi және жергілікті бюджеттi атқару

      жөнiндегi уәкiлеттi органдары үшiн ведомство белгiлейдi;

      жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi үшін жергілікті бюджеттi атқару

      жөнiндегi уәкiлеттi органдар белгiлейдi.

      1. Жалпы мәлiметтер.

      бағдарламалар әкімшілері/уәкілетті органдардың қағидасы: _______

      ведомстволық бағынысты мекемелер саны _________________________

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілері саны _______________________

      уәкілетті органдар саны _______________________________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер _____________________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мерзімді активтер

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ (1048)

020-1Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

1002-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

0313-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


4-кесте. Қорлар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012Сатып алу құны бойынша шығулар

013оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      Ұзақ мерзімді активтер

5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

0316-кесте. Негiзгi құралдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Беріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк
және шаруашылық мүкәмалы

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы оның ішінде:

017


уақытша тұрып қалған

017-1


толығынан амортизацияланған

017-2


Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

022


Есептi кезеңде есептен
шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған
амортизация сальдосы

026


Есептi кезеңнiң басындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030


Есептi кезеңде құнсыздануға
есептелген резерв

031


Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032


Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалған

041-1


7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

022

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға
арналған резерв

032

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

8-кесте. Биологиялық активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық
екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
9-кесте. Материалдық емес активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо оның ішінде:

017
уақытша тұрып қалған

017-1
толығынан амортизацияланған

017-2
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған
амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған
амортизация сальдосы

026
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрған

041-1
10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 310-жол)

Көрсеткіштер

Код жолы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтердің шығарылуынан

020Өтеусіз қабылданған:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдарды өтеуден

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
13- кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер ("Шоғырландырылған қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" ШҚЕ-2-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік төлемдер және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

05014-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтердің шығарылуынан

020өтеусіз берілген өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерне

021өтеусіз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусіз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақысы бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары бойынша:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
15 кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту ("Шоғырландырылған қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" ШҚЕ-2-нысанының 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдердің басқа түрлері бойынша

030Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерге аударылған

04016-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

012
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

012-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

012-2
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

022


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

022-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

022-2


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

032
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

032-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

032-2
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

042


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

042-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

042-2


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

052
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

052-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

052-2
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

062
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

062-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

062-2
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

072


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

072-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

072-2


х


басқа ұйымдарға

073


х


16-1 кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусiз ұзақ мерзімді активтер алынған, барлығы:

010
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

011
басқа мемлекеттік органдардан

012
басқа ұйымдардан

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

021


х


басқа мемлекеттік органдардан

022


х


басқа ұйымдардан

023


х


негізгі құралдар

030
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

031
басқа мемлекеттік органдардан

032
басқа ұйымдардан

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

041


х


басқа мемлекеттік органдардан

042


х


басқа ұйымдардан

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

051
басқа мемлекеттік органдардан

052
басқа ұйымдардан

053
өзге де ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

061
басқа мемлекеттік органдардан

062
басқа ұйымдардан

063
Қорлар өтеусіз алынған, барлығы:

070


×


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

071


×


басқа мемлекеттік органдардан

072


×


басқа ұйымдардан

073


×


      Ескерпе: *011, 021, 031, 041, 051, 061 және 071-жолдарының деректері 16-кестенің осындай жолдарының деректеріне сәйкес келеді

17-кесте. Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақ
талған
амортизацияның сомасы

Құнсыздануға
арналған
резерв сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Беріліс қондырғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

№ р/с

Күні

Көрсеткiштер

Құжат атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

1

2

3

4

5

6

7

8барлығы: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


19- кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

есептелген

тізімделген

есептелген

тізімделген

1

2

3

4

5

6

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010


хОның арасында есепті кезеңде бюджетке аударылғаны, барлығы:

020х


салықтық түсімдер

021

салықтық емес түсімдер

022

оның ішінде:


мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері (201100)

022-1

мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер (201300)

022-2

мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер (201400)

022-3

мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер (201500)

022-4

бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (201600)

022-5

мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (201700)

022-6

қару-жарақ пен әскери техникадан түскен кірістер (201905)

022-7

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер (202100)

022-8

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері (203100)

022-9

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023

оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетін түсімдер (302100)

023-1

трансферттер түсімі

024

бюджеттік кредиттерді өтеу

025

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026

20-кесте "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Көрсеткiштер

Жол коды

Шартта көзделген сома

Шарт бойынша есептелген сома

барлығы

оның ішінде есепті кезеңде

1

2

3

4

5

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010
қаржылық емес міндеттемелер

020
қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030
инвестициялық шығындарды өтеу

031
операциялық шығындарды өтеу

032
сыйақылар

033
өзгелері

034
21-кесте. Дивидендтердің, қатысу үлесіне кірістердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат

Атауы (акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, республикалық мемлекеттік кәсіпорын)

Жыл басындағы артық төлеу (+)/ өткен жылдардың берешегі ( -)

Жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша аударуға жатады

Тексеру қорытындылары бойынша аударуға жатады

Барлығы аударылған

Есепті кезеңнің соңына артық төлеу (+)/ берешек (- ) (3-санау-4-санау-5-санау + 6-санау)

1

2

3

4

5

6

7
Барлығы


22-кесте. Салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Көрсеткіштер

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

есепті кезең

өткен кезең

есепті кезең

өткен кезең

1

2

3

4

5

Салықтық түсімдер бойынша берешек барлығы, оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы бойынша

қосылған құн салығы бойынша

кедендік төлемдер мен баждар бойынша

басқа салық түсімдері бойынша

23-кесте. Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 115-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Аяқталмаған құрылыс

Материалдық емес активтерге күрделі салымдар

Барлығы

1

2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020
ағымдағы жылдың бюджеті бойынша қаржыландыру есебінен

021
өтеусіз алынды

022
өзгелері

023
Барлығы шықты, оның ішінде

030
ұзақ мерзімді активтерге ауыстырылды

031
өтеусіз аударылды

032
өзгелері

033
Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

040
24-кесте. Басқа шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы*

Көрсеткіштер

Жол коды

Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары


Барлығы

қайырымдылық көмек

ақылы қызметтер

ақшаны уақытша орналастыру

жәбірленушілерге өтемақы қорының

Өзге шоттар


1

2

3

4

5

6

7

8

Есепті кезеңнің басындағы қалдық

010Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020операциялық қызметтен

021инвестициялық қызметтен

022

х

х

х

хБарлығы шықты, оның ішінде

030операциялық қызметтен

031инвестициялық қызметтен

032Есепті кезеңнің соңындағы қалдық

040      Ескертпе: * республикалық (тиісті жергілікті) бюджеттен алынбаған ақша қаражаты

      Басшы немесе оның орнындағы адам _____ ____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге

      басшылық ететін адам _________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      Мөр орны ____ жылғы "____" _______________

      Ескертпе: Осы бұйрықпен бекітілген Қағидалардың 30 және 31-тармағына сәйкес

      нысанды толтыруға байланысты түсіндірме.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 19 қаңтардағы
№ 53 бұйрығына 2 қосымша
Бюджеттік бағдарламалар
әкiмшiлерi мен бюджеттi
атқару жөнiндегi жергілікті
уәкiлеттi органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
7-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

20___жылғы "___" ___________ есепті кезең Жылдық шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      Индексі: ШҚЕ - 7 нысаны Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік деректер нысаны: www.minfin.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған

      Кім ұсынады: ________________ тиісті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар

      Қайда ұсынылады: __________бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті

      органға/Үкіметке

      Ұсыну мерзімі: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде

      бюджетті атқару жөніндегі тиісті органдар ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

№ Ескерту

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1


2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер

Ақшалай қаражат және олардың баламалары

1

010Қысқа мерзімді қаржы инвестициялар

2

011Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

3

012Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

4

013Қорлар

5

014Берілген қысқа мерзімді аванстар

6

015Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

7

016Өзге қысқа мерзімді активтер

8

017Қысқа мерзімді активтердің жиыны


100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

9, 23

110Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

10

111Негізгі құралдар

11

112Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

12

113Инвестициялық жылжымайтын мүлік

13

114Биологиялық активтер

14

115Материалдық емес активтер

15

116Өзге ұзақ мерзімді активтер


117Ұзақ мерзімді активтердің жиыны


200БАЛАНС

МІНДЕТТЕМЕЛЕР, ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

№ Ескерту

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің аяғында

1


2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер

16
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

17, 24

210Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

18

211Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

19

212Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер


213Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны


300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

20, 24

310Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

21

311Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер


312Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны


400V. Таза активтер/капитал

22
Резервтер


410Жинақталған қаржылық нәтиже


411Таза активтер/капитал жиыны


500БАЛАНС

      Ведомствоның/бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы немесе оның

      орнындағы адам _______________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Құрылымдық бөлімшенің басшысы немесе оның орнындағы адам_______________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 19 қаңтардағы
№ 53 бұйрығына 3 қосымша
Бюджеттік бағдарламалар
әкiмшiлерi мен бюджеттi
атқару жөнiндегi жергілікті
уәкiлеттi органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
8-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

20___жылғы "___" ___________ аяқталатын кезең үшін қаржы қызметінің нәтижелері туралы жылдық шоғырландырылған есеп

      Индексі: ШҚЕ - 8 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік деректер нысаны: www.minfin.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған

      Кім ұсынады:

      ________________ тиісті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар

      Қайда ұсынылады:

      __________ бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/Үкіметке

      Ұсыну мерзімі:

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде бюджетті атқару

      жөніндегі тиісті органдар ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

Ескерту №

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1


2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер, оның ішінде:


010Бюджетке түсімдерінен түсетін кірістер

25.1

011Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер


012Гранттар


013Өзгелер


014Айырбас операциялардан түсетін кірістер

25.2

020Активтерді басқарудан түсетін кірістер

25.3

030Өзге кірістер

25.4

040Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-жолдардың сомасы)

23

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның ішінде:

26.1

110Еңбекақы төлеу


111Стипендиялар


112Қорлар бойынша шығыстар

5

113Активтер амортизациясы

11, 13, 14, 15

114Өзге операциялық шығыстар


115Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар, оның ішінде:

26.2

120Зейнетақылар мен жәрдемақылар

3

121Субсидиялар, трансферттер

3

122Активтерді басқару бойынша шығыстар

24, 25.3

130Өзге шығыстар

25.4

140Шығыстар, барлығы (110, 120, 130, 140 -жолдардың сомасы)

24

200Ұзақ мерзімді активтердің шығуы

26.5

210Бағамдық айырма

26.6

220Өзгелер

27.7

230Есепті кезеңнің жиынтық қаржылық нәтижесі (100-жол – 200+/-210+/– 220+/–230-жолдар)

22

330      Ведомствоның/бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы немесе оның

      орнындағы адам ____________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Құрылымдық бөлімшенің басшысы немесе оның орнындағы адам________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 19 қаңтардағы
№ 53 бұйрығына 4 қосымша
Бюджеттік бағдарламалар
әкiмшiлерi мен бюджеттi
атқару жөнiндегi жергілікті
уәкiлеттi органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
9-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

20___жылғы "___" ___________ аяқталатын кезең үшін ақша қозғалысы туралы жылдық шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)

      Индексі: ШҚЕ - 9 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік деректер нысаны: www.minfin.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған

      Кім ұсынады:

      ________________ тиісті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар

      Қайда ұсынылады:

      __________ бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/Үкіметке

      Ұсыну мерзімі:

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде бюджетті атқару

      жөніндегі тиісті органдар ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

№ ескерту

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

І. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

27
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080-жолдар сомасы)


100Бюджетке түсетін түсімдер бойынша


010Байланысты гранттар


020Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша


030Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан


040Алынған сыйақылар


050Уақытша орналастырылған ақша бойынша


060Өзге түсімдер


070Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша


080Ақша қаражатының шығуы, барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160-жолдар сомасы)


200Еңбекақы төлеу


110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

3

120Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге

18

130Трансферттер, субсидиялар

3

140Сыйақылар төлемдері


150Өзге төлемдер


160Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол – 200-жол)

30

300ІІ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

28
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (310, 320, 330 және 340-жолдар сомасы)


400Ұзақ мерзімді активтерді сату


310Бағалы қағаздарды сату және бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу


320Қарыздарды өтеу

23

330Өзгелер


340Ақша қаражатының шығуы, барлығы (410, 420, 430, 440, 450-жолдар сомасы)


500Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

11, 13, 14, 15

410Бағалы қағаздарды сатып алу және бақыланатын және өзге субъектілердің үлесін сатып алу

9

420Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

9

430Берілген қарыздар

2, 9, 23

440Өзгелер

12

450Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол – 500-жол)

30

600ІІІ. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

29
Ақша қаражатының түсуі, барлығы (610, 620-жолдар сомасы)


700Қарыздарды алу

20

610Өзгелер


620Ақша қаражатының шығуы, барлығы (710, 720-жолдар сомасы)


800Қарыздарды өтеу

20

710Өзгелер

24

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол – 800-жол)

30

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/– азаюы (300-жол +/– 600-жол +/– 900-жол)


910Таза бағамдық айырма


911Кезеңнің басындағы ақша қаражаты

1

920Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты

1

930      Ведомствоның/бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы немесе оның

      орнындағы адам ___________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Құрылымдық бөлімшенің басшысы немесе оның орнындағы адам________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 19 қаңтардағы
№ 53 бұйрығына 5 қосымша
Бюджеттік бағдарламалар
әкiмшiлерi мен бюджеттi
атқару жөнiндегi жергілікті
уәкiлеттi органдардың
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті жасау қағидаларына
10-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

20___жылғы "___" ___________аяқталатын кезеңдегі таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы жылдық шоғырландырылған есеп

      Индексі: ШҚЕ - 10 нысаны

      Кезеңділігі: жылдық

      Әкімшілік деректер нысаны: www.minfin.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған

      Кім ұсынады:

      ________________ тиісті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар

      Қайда ұсынылады:

      __________ бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/Үкіметке

      Ұсыну мерзімі:

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде бюджетті атқару

      өніндегі тиісті органдар ұсынады.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Көрсеткіштер

№ ескерту

Жол коды

Резервтер

Жинақталға қаржылық нәтиже

Таза активтер дің / капитал дың барлығы

1


2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

22

010
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

22

020

хҚайта есептелген сальдо (010+/–020-жолдар)


030
Есепті кезеңдегі таза активтердегі /капиталдағы өзгерістер

22

040
Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

22

050

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/–040+/–050-жолдар)

22

060
Өткен кезеңнің басындағы сальдо


070
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету


080

хҚайта есептелген сальдо (070+/–080-жолдар)


090
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету


100
Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже


110

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/–100+/–110-жолдары)


120
      Ведомствоның/бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы немесе оның

      орнындағы адам _____________________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Құрылымдық бөлімшенің басшысы немесе оның орнындағы адам_______________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады