"Жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөнінде операциялар жүргізу кезінде пайдаланатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2022 жылғы 31 қаңтардағы № 45 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 2 ақпанда № 26711 болып тіркелді.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөнінде операциялар жүргізу кезінде пайдаланатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17064 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөнінде операциялар жүргізу кезінде пайдаланатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) әлеуетті жеткізуші – ТЖҚ сатып алу туралы шартты жасасуға ниеттенетін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);

      2) біртекті ТЖҚ – бірдей болып табылмайтын, ұқсас сипаттамалары бар және бір функцияны орындауға және өзара алмасымды болуға мүмкіндік беретін ұқсас құрамдастардан тұратын ТЖҚ;

      3) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі (бұдан әрі – тізілім) – жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын ТЖҚ-ны сатып алуды бақылау және мониторингілеу, сондай-ақ электрондық сатып алу жүргізу мен жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын ТЖҚ тізбесін қалыптастыруға арналған мемлекеттік ақпараттық жүйе;

      4) жер қойнауын пайдаланушының (мердігердің) уәкілетті тұлғасы – осы Қағидаларға сәйкес қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде ТЖҚ-ны жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) атынан сатып алуды жүзеге асыруға жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) уәкілеттік берген жеке немесе заңды тұлға;

      5) жеткізуші – өзімен жасалған ТЖҚ сатып алу туралы шартта тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін жеке тұлға, заңды тұлға, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);

      6) жұмыстар – заттық нәтижесі бар қызмет, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмыстарға жатқызылған өзге де қызмет;

      7) жүйе әкімшісі – жүйенің иегері немесе иесі;

      8) Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы – мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде электрондық құжаттарды қалыптастыру үшін жеке немесе заңды тұлғаларға электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын және тіркеу куәліктерін беретін куәландырушы орталық;

      9) қазақстанда шығарылған тауар – Қазақстан Республикасының аумағында шығарылғандығын растайтын, ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат берілген тауар;

      10) қазақстандық тауар өндірушісі – Қазақстанда шығарылатын тауарларды өндіретін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылатын заңды тұлғалар;

      11) қаржы жылы – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес белгіленген уақыт кезеңі;

      12) кешенді жұмыс – жобалық және (немесе) іздестіру жұмыстарын, "толық аяқталған" құрылыс, "толық аяқталған" жабдықты немесе бағдарламалық қамтуды (лицензиялық бағдарламалық қамту) жеткізуді, жобалау және зерттеу жұмыстарын, жобалық және (немесе) іздестіру жұмыстарын басқаруды, толық аяқталған құрылысты және көрсетілген жұмыстарға тауарларды ілеспелі жеткізуді, қызметтерді көрсетуді қамтитын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтығы;

      13) конкурстық комиссия – осы Қағидалардың 6-тармағының 1), 3) тармақшаларында белгіленген тәртіппен және тәсілдермен ТЖҚ-ны сатып алуды жүргізудің рәсімдерін орындау үшін тапсырыс беруші құратын алқалы орган;

      14) конкурстық құжаттама – ашық конкурсты және бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсты (электрондық сауда-саттық) өткізу шарттарын қамтитын конкурстық өтінімді дайындау үшін әлеуетті жеткізушіге ұсынылатын, тапсырыс беруші бекіткен құжаттама;

      15) құжаттың электрондық көшірмесі – түпнұсқа құжаттың түрі мен ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық пішімде толық көрсететін құжат;

      16) қызметтер – тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған заттық нәтижесі жоқ қызмет;

      17) мердігер – қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізумен байланысты жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау үшін жер қойнауын пайдаланушы немесе оның уәкілетті тұлғасы тартатын жеке немесе заңды тұлға;

      18) сатып алу коды – осы Қағидалардың 6-тармағының 1), 3) тармақшаларында көрсетілген тәсілдермен ТЖҚ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыруларды қалыптастыру кезінде немесе осы Қағидалардың 6-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тәсілмен ТЖҚ сатып алу қорытындыларын шығару хаттамасын қалыптастыру кезінде тізіліммен (жүйемен) қалыптастырылған код;

      19) тапсырыс беруші – осы Қағидаларға сәйкес ТЖҚ сатып алуды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы, мердігер, жер қойнауын пайдаланушының (мердігердің) уәкілетті тұлғасы;

      20) тауарлар – нәрселер (заттар), оның ішінде жартылай фабрикаттар немесе қатты, сұйық немесе газ тәріздес күйдегі шикізат, электр және жылу энергиясы, зияткерлік меншік құқығының объектілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға болатын заттық құқықтар;

      21) ТЖҚ сатып алу – осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және тәсілдермен жүзеге асырылатын, қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын, жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия (келісімшарт) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті ТЖҚ өз қаражат есебінен сатып алу;

      22) ТЖҚ сатып алу туралы шарттың елеулі талаптары - шарттың нысанасы, тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері мен орны және төлем тәртібі туралы талаптар;

      23) "толық аяқталған" құрылыс – құрылыс, оны қамтамасыз ету және пайдалануға дайын объектіні тапсырыс берушіге өткізу;

      24) "толық аяқталған" жабдық немесе бағдарламалық қамту (лицензиялық бағдарламалық қамту) жеткізу – жобалау, жасау (әзірлеу) жеткізу, монтаждау және іске қосу жұмыстары, жабдықты немесе бағдарламалық қамтуды (лицензиялық бағдарламалық қамтуды) орнату және оларға кепілдікті қызмет көрсету бойынша жұмыстар кешені;";

      25) тізілім әкімшісі – индустриялық саясат саласындағы уәкілетті орган;

      26) шартты баға – ТЖҚ қазақстандық өндірушісі болып табылатын әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінің баға ұсынысын шартты түрде жиырма пайызға азайтуды ескере отырып есептеген және ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) жеңімпазын анықтау мақсатында конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру үшін ғана қолданылатын баға;

      27) электрондық сатып алу жүйесі (бұдан әрі – жүйе) – ТЖҚ сатып алуды ұйымдастырушылар (жер қойнауын пайдаланушы, мердігер, жер қойнауын пайдаланушының (мердігердің) уәкілетті тұлғасы)) осы Қағидаларға сәйкес ТЖҚ сатып алу үшін пайдаланатын электрондық ақпараттық жүйе.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Тізілімді және жүйені пайдалану әлеуетті жеткізушілер үшін тегін.

      Тапсырыс беруші және әлеуетті жеткізушілер тізілімде (жүйеде) орналастыратын ақпарат құпия болып табылмайды.

      Тапсырыс беруші конкурстық өтінімдерді, конкурстық өтінімдерді қарау және өзі бастамашы болып табылмаған ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) қорытындысын шығару хаттамаларын қарай алмайды.

      Әлеуетті жеткізуші қатысу үшін конкурстық өтінімді ұсынбаған ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) конкурстық өтінімдерін, конкурстық өтінімдерді қарау және қорытынды шығару хаттамаларын қарай алмайды.

      Жүйе әкімшісі ұсынылған ақпаратты өзгерту құқығынсыз пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасын және әлеуетті жеткізушілердің конкурстық өтінімдерін қарауға қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      Тізілім (жүйе) әкімшісі тізілім (жүйе) ашық конкурстың немесе тізілім (жүйе) арқылы бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) әлеуетті жеткізушілері ұсынған баға ұсыныстарын оларды тізілім (жүйе) ашқан сәтке дейін қарамайды.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. ТЖҚ сатып алудың жылдық бағдарламасы жер қойнауын пайдаланушының бюджеті, ТЖҚ сатып алудың орта мерзімді бағдарламасы жер қойнауын пайдаланушының бюджеттері және (немесе) жер қойнауын пайдаланушының қаржылық-шаруашылық қызметінің негізгі бағыттары мен көрсеткіштерін айқындайтын жер қойнауын пайдаланушының өзге құжаттарының негізінде әзірленеді.

      Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөнінде операциялар жүргізу кезінде және жер қойнауын пайдаланушы мен мердігер арасында жасалған мердігерлік шартты орындау үшін сатып алынатын барлық ТЖҚ жылдық және орта мерзімді ТЖҚ сатып алудың бағдарламаларында көрсетіледі.

      ТЖҚ сатып алудың жылдық және орта мерзімді бағдарламалары "Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық (бір қаржы жылына арналған) және орта мерзімді (бес қаржы жылына арналған) бағдарламаларын, сондай-ақ оператордың өтеулі көрсетілетін қызметтерін жоспарланған сатып алу туралы ақпаратын ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 283 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16950 болып тіркелген) бекітілген мерзімде жыл сайын тізілімде (жүйеде) орналастырылады.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Ашық конкурс өткізілген кезде осы Қағидалардың бұзылуы анықталған жағдайда тапсырыс беруші ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасалған сәтке дейін ашық конкурсты немесе бұзушылық жіберілген ашық конкурстың лотын өткізбейді, конкурстық құжаттаманы мұндай бұзушылықтарды жою бөлігінде ретке келтіреді және оны қайтадан өткізеді.

      Тапсырыс беруші ашық конкурсты немесе ашық конкурстың лотын өткізбеу жөнінде қабылдаған шешімі туралы оны өткізбеудің себебін көрсете отырып, ашық конкурсқа қатысу үшін конкурстық өтінімдерді ұсынған әлеуетті жеткізушілерді тізілім (жүйе) арқылы хабардар етеді.

      Әлеуетті жеткізуші ашық конкурсты немесе ашық конкурстың лотын өткізбеу туралы тапсырыс берушінің шешімімен келіспеген жағдайда, қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға жүгіне алады.

      Жер қойнауын пайдаланушының бекітілген ТЖҚ сатып алудың жылдық және (немесе) орта мерзімді бағдарламаларында көзделген ТЖҚ сатып алуға арналған шығыстар қысқартылған жағдайда, тапсырыс беруші конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей тізілімде (жүйеде) ашық конкурсты немесе ашық конкурстың лотын өткізуден бас тартуы туралы хабарлама жасау арқылы ашық конкурсты немесе ашық конкурстың лотын өткізуден бас тартады.

      Ашық конкурсты немесе ашық конкурстың лотын өткізбеу немесе оны өткізуден бас тартуға тапсырыс берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Конкурстық құжаттамада мынадай талаптар көрсетіледі:

      1) ашық конкурс тәсілімен ТЖҚ сатып алудың нысанасы (ашық конкурс нысанасына бірнеше лот кірген жағдайда, лоттардың атаулары мен нөмірлері);

      2) осы Қағидалардың 41-тармағына сәйкес әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінің мазмұны;

      3) тапсырыс берушінің атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (жеке тұлға үшін), нақты мекенжайы;

      4) "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты болған кезде оны көрсете отырып, ал қажет болған жағдайда, жоспарларды, сызбалар мен нобайларды көрсете отырып, сатып алынатын ТЖҚ-ның функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану және өзге де сипаттамаларын сипаттай отырып, әр лот бойынша техникалық ерекшелік, сондай-ақ ТЖҚ-ның осы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесі.

      Конкурстық құжаттамаға жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы (бар болса) қоса беріледі;

      5) қосылған құн салығын (бұдан әрі – ҚҚС) қоспағанда, конкурстық баға ұсынысын қалыптастыру тәртібі;

      6) төлем шарттары;

      7) әрбір лот бойынша сатып алынатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің көлемі;

      8) әрбір лот бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету орындары;

      9) әрбір лот бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету мерзімі ТЖҚ-ны сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап және (немесе) конкурстық құжаттамада айқындалған күннен бастап және (немесе) ТЖҚ-ны сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін конкурстық құжаттамада айқындалған оқиғалар басталған күннен бастап;

      10) конкурстық өтінімдерді ұсынудың басталу мен аяқталу уақыты;

      11) конкурстық өтінімдерді ашу күні мен уақыты, конкурстық өтінімдерді қарау мерзімі;

      12) редакциялауға болатын пішімде әрбір лот бойынша шарт жобасы;

      13) Кодекстің 213-бабының 1-тармағында көзделген әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінің бағасын азайту, сондай-ақ әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінің шартты бағасын есептеу үшін осы Қағидалардың 45-тармағында көрсетілген құжаттар тізбесін ұсыну туралы талап;

      14) конкурстық өтінімнің мазмұнына және оны ресімдеуге қойылатын талаптар, сондай ақ әлеуетті жеткізушілердің конкурстық өтінімдерінің ең аз қолданылу мерзімі;

      15) конкурстық өтінімді және (немесе) ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің көлемі (егер конкурстық құжаттамада конкурстық өтінімді қамтамасыз ету және (немесе) ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету көзделсе);

      16) әрбір лот бойынша ҚҚС-ты есепке алмағанда ашық конкурстың нысанасы болып табылатын ТЖҚ сатып алуға бөлінген сомалар туралы мәліметтер;

      17) осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес тапсырыс берушінің ТЖҚ сатып алу жөніндегі ашық конкурсты өткізуден бас тартуының мерзімдері мен тәртібі туралы мәліметтер;

      18) әрбір лот бойынша (0-ден 100-ге дейін), оның ішінде жергілікті қамту бойынша міндеттемелері жоқ жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар (келісімшарттар) бойынша пайызбен көрсетілген сатып алынатын ТЖҚ-дағы жергілікті қамту бойынша ең төменгі талаптар;

      19) егер сатып алу нысанасы Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында рұқсат беру және хабарлама жасау тәртібі көзделген қызметке немесе әрекетке (операцияға) немесе объектіге қатысты болған жағдайда, тиісті рұқсаттардың немесе хабарламалардың болуы туралы талап.

      36-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) әрбір лот бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету мерзімдері сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап және (немесе) конкурстық құжаттамада айқындалған күннен бастап және (немесе) сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін конкурстық құжаттамада айқындалған оқиғалар басталған күннен бастап, әрбір лот бойынша тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау орны;";

      39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтініміне электрондық цифрлық қолтаңба қойылады және тізілімде (жүйеде) орналастырылады.

      Конкурстық өтінім мен конкурстық өтінімге құжаттама әлеуетті жеткізушілермен мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады.

      Құжаттардың конкурстық құжаттама тілдеріндегі түпнұсқалары (төлнұсқалары) болмаған жағдайда әлеуетті жеткізушілер Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариус куәландырған, осындай құжаттардың конкурстық құжаттама тілдеріндегі аудармаларының электрондық көшірмелерін ұсынады.

      Аудармалар арасында қайшылық болған жағдайда, мемлекеттік тілде ұсынылған құжаттар артықшылыққа ие болады.

      Әріптік, цифрлық және өзге де нышандармен сәйкестендіруге келмейтін ақпаратты қамтитын құжат әлеуетті жеткізуші ұсынбаған болып есептелінеді және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндер ретінде қабылданбауы тиіс.

      Конкурстық өтінімге құжаттар тізілімге (жүйеге) электрондық құжаттардың түпнұсқалары не құжаттар түпнұсқаларының (төлнұсқаларының) электрондық көшірмелері түрінде ұсынылады.

      Ақпаратты жасыру мақсатында өшірілген, қосымша жазылған, сызылған сөздері немесе келісілмеген түзетулері бар құжаттар, сондай-ақ, қарындашпен жазылған немесе оқылмайтын мөр таңбасы бар құжаттар ұсынылмаған болып есептеледі.

      Конкурстық құжаттамада және осы Қағидалардың 41, 42-тармақтарында көзделмеген, әлеуетті жеткізушілермен Қағидалардың осы тармағын бұза отырып ұсынылған қосымша құжаттар конкурстық өтінімді қабылдамау үшін негіз болып табылмайды.";

      41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінде мыналардың:

      1) Рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес хабарламаның жіберілгендігін растайтын, берілген рұқсаттың немесе құжаттың электрондық көшірмелері (егер сатып алу нысанасы Рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі енгізілген қызметке немесе әрекетке (операцияға) жатқызылған жағдайда);

      2) банктің немесе банк филиалының алдындағы әлеуетті жеткізушінің міндеттемелері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы әлеуетті жеткізушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қол және мөр қойылған анықтамасының электрондық көшірмесі (егер әлеуетті жеткізуші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кейін беріледі;

      3) төлем мерзімі "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі) сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда берешегінің жоқтығы туралы немесе конкурстық өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірілмеген күндегі жағдай бойынша бір теңгеден кем берешегінің болуы туралы тиісті салық органы анықтамасының электрондық көшірмесі;

      4) әлеуетті жеткізушінің – Қазақстан Республикасы бейрезидентінің қызметі осы жеткізушінің банкрот деп танылуына байланысты тоқтатылмағандығы туралы осыған уәкілетті тұлғамен берілген құжаттың электрондық көшірмесі;

      5) ТЖҚ-ның функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары қамтылған техникалық ерекшеліктің, сондай-ақ ТЖҚ-ның осы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері болуға тиіс.

      Тауар сатып алынған жағдайда техникалық ерекшелікте жеткізуге ұсынылатын тауардың шығарушы елі, өндірушісі, модельдің атауы және техникалық сипаттамалары көрсетіледі.

      Сатып алынатын тауарлардың қазақстандық өндірушілеріне конкурстық құжаттамада белгіленген тауар жеткізу мерзімінен артық, бірақ ТЖҚ сатып алу шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен артық емес мерзімді көрсетуге жол беріледі. Бұл ретте, тауарды жеке партиямен жеткізген жағдайда тауардың бірінші партиясын жеткізу мерзімі осы тармақта көрсетілген мерзімнен аспауы тиіс;

      6) әрбір лот бойынша пайызбен көрсетілген (0-ден 100-ге дейін) ұсынылатын ТЖҚ жергілікті қамту бойынша міндеттемелер болуға тиіс.

      Тауарлардағы жергілікті қамту бойынша міндеттемелерді қамтымайтын жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар (келісімшарттар) бойынша сатып алынатын тауарлардағы жергілікті қамту бойынша әрбір лот бойынша пайызбен көрсетілген ең аз талаптарды (0-ден 100-ге дейін) қоюға жол беріледі;

      7) қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізумен байланысты жұмыстардың жекелеген түрлерін орындауға арналған шартты орындау кезінде мердігердің осы Қағидаларды сақтау туралы келісімі (әлеуетті жеткізушінің мердігерлік шартын орындауға қажетті ТЖҚ сатып алған жағдайда);

      8) әлеуетті жеткізуші жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсеткен ұйымдардың ұсыныс хаттары немесе оң пікірлері және жұмыс тәжірибесінің әр жылы үшін жиынтық көлемі кемінде бір шарт бойынша тиісті қаржы жылына белгіленген он төрт мың еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен асқан сомаға орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің қабылдануын-тапсырылуын растайтын актілердің электрондық көшірмелері (конкурстық құжаттамада әлеуетті жеткізушінің жұмыс тәжірибесі туралы талап көзделген болса);

      9) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес, сатып алынатын тауарлардың өндірушісі тапсырыс берушіге және әлеуетті жеткізушіге берген хаттың электрондық көшірмесі (конкурстық құжаттамада тиісті талап бар болған жағдайда);

      10) тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарнаның енгізілуін растайтын төлем тапсырмасының электрондық көшірмесі немесе конкурстық өтінімді қамтамасыз ету ретінде ұсынылған, осы Қағидалардың 43-тармағына сәйкес енгізілген банк кепілдігі (конкурстық құжаттамада тиісті талап бар болған жағдайда);

      11) әлеуетті жеткізушіде "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аккредиттелген ұйыммен сертификатталған, мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес менеджмент жүйесінің (сертификатталған жүйелердің) бар болуын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада тиісті талапты белгілеген жағдайда);

      12) конкурстық құжаттамада көзделген талаптарға сәйкес ҚҚС есепке алусыз әрбір лот бойынша бөлек тізілімде (жүйеде) электрондық нысанда ұсынылатын ашық конкурсқа әлеуетті қатысушының конкурстық баға ұсынысы болуға тиіс;

      13) егер әлеуетті өнім беруші жеке тұлға болып табылған жағдайда, жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі және (немесе) жеке немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, дара кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжаттың электрондық көшірмесі (егер әлеуетті өнім беруші дара кәсіпкерлік субъектісі болып табылған жағдайда) ұсынылады.

      Егер әлеуетті жеткізуші заңды тұлға болып табылса мынадай құжаттарды ұсынады:

      "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заңы) 7-бабына сәйкес бекітілген жарғының электрондық көшірмесі немесе мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің электрондық көшірмесі;

      егер жарғы құрылтайшылар (қатысушылар) немесе құрылтайшылар (қатысушылар) құрамы туралы мәліметтерді қамтымаса құрылтайшылар (қатысушылар) немесе құрылтайшылар (қатысушылар) құрамы туралы мәліметтерден тұратын құрылтай құжаттарының үзіндісінің электрондық көшірмесі ұсынылады;

      конкурстық өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірілмей берілген акциялар ұстаушылардың тізілімінен үзінді көшірме (акционерлік қоғамдар үшін);

      Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заңының 12-бабына сәйкес белгіленген тәртіппен алынған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың электрондық көшірмесі.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденттері осы тармақшада көрсетілген және Қазақстан Республикасының бейрезиденті мемлекетінде белгіленген тәртіпте алынған ақпаратты, ұқсас ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынады;

      14) әлеуетті жеткізуші жұмыскерлерінің кәсіби біліктілігін растайтын дипломдардың, сертификаттардың, куәліктердің және басқа да құжаттардың электрондық көшірмелері (тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада тиісті талапты белгілеген жағдайда);

      15) тапсырыс берушінің ТЖҚ сатып алу туралы шарт жобасында сатып алынатын ТЖҚ толық көрсетумен ТЖҚ бағасын қалыптастыру тәртібін қолданудан бас тартуын немесе келісімін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада тиісті талапты белгілеген жағдайда).

      Әлеуетті жеткізушінің ТЖҚ сатып алу туралы шарт жобасында тапсырыс берушінің сатып алынатын ТЖҚ бағасын қалыптастыру тәртібін қолданудан бас тартуы осындай әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімін ашық конкурсқа қатысуға қабылдамау үшін негіз болып табылмайды;

      16) осы әлеуетті жеткізуші сатып алынатын тауардың өндірушісі екендігін немесе сатып алынатын тауардың өндірушісімен берілген осы әлеуетті жеткізуші сатып алынатын тауардың өндірушісімен сауда-делдалдық қатынаста екендігін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада тиісті талапты белгілеген жағдайда);

      17) әлеуетті жеткізушінің сатып алынатын жұмыстарды (қызметтерді) орындау (көрсету) үшін жеткілікті материалдық ресурстарға меншік құқығын немесе басқа да заңдық негіздемелерді растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (тапсырыс беруші конкурстық құжаттамада тиісті талапты белгілеген жағдайда).

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті осы тармақтың 2), 3), 4), 13) тармақшаларының бірімен белгіленген шарттарда көзделген ақпаратты ұсына алмаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезидентіне оның аталған шарттарға сәйкестігі туралы, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы бейрезидентінің мемлекетінде белгіленген тәртіппен шартталған осы тармақтың 2), 3), 4), 13) тармақшаларында көзделген ақпаратты ұсыну мүмкін еместігін дәлелді негіздеуден тұратын кепілдік хаттың электрондық көшірмесін ұсынады.";

      56-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ашық конкурстың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті жеткізуші және (немесе) конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші хабарламада белгіленген мерзімде шартты ұсынбаса немесе ТЖҚ сатып алу туралы шарттың ережелері ТЖҚ сатып алу туралы шарт жобасына және (немесе) жеңімпаздың және (немесе) конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтініміне сәйкес келмесе;";

      59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "59. Конкурстық өтінімді ұсыну фактісі мынадай мәліметтерді көрсете отырып, тізілімде (жүйеде) автоматты режимде тіркеледі:

      1) ашық конкурстың нысанасы (егер ашық конкурс нысанасына бірнеше лот кірген жағдайда лоттардың атаулары мен нөмірлері);

      2) әлеуетті жеткізушінің атауы мен орналасқан орнының мекенжайы (заңды тұлғалар үшін) немесе тегі, аты, әкесінің аты және орналасқан орны (жеке тұлғалар үшін);

      3) әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімді ұсынған күні және уақыты;

      4) әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімді қайтарып алған күні мен уақыты.

      Конкурстық өтінімдер тізілімнің (жүйенің) жабық бөлігінде орналасады және конкурстық өтінімдер ашылғанға дейін әкімші, тапсырыс беруші және әлеуетті жеткізушілер оларды қарай алмайды.

      Конкурстық баға ұсыныстары тізілімнің (жүйенің) жабық бөлігінде орналастырылады және конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасы тізілімде (жүйеде) орналастырылғанға дейін әкімші, тапсырыс беруші және әлеуетті жеткізушілер оларды қарай алмайды.";

      65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "65. Конкурстық комиссия мынадай негіздер бойынша:

      1) осы Қағидалардың 41 және (немесе) 42 және (немесе) 43-тармақтарында көрсетілген құжаттар ұсынылмаса немесе конкурстық құжаттаманың және (немесе) осы Қағидалардың талаптарын бұзумен ұсынылса;

      2) конкурстық өтінім файлды ашудағы қатемен ұсынылған ақпаратты қамтыса;

      3) конкурстық өтінім осы Қағидалардың 39-тармағының нормаларын бұзумен ұсынылған немесе ресімделген құжаттарды қамтыса;

      4) төлем мерзімі Салық кодексіне сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда, тиісті салық органының анықтамасында бір теңге және одан артық мөлшердегі берешек туралы мәліметтердің бар болуы;

      5) банк немесе банк филиалының қолы және мөрі қойылған анықтаманың электрондық көшірмесінде әлеуетті жеткізуші міндеттемелерінің кемінде бір түрі бойынша осы анықтама берілген күн алдындағы үш айдан артық мерзімі өткен берешегінің болуы;

      6) Қағидалардың 11-тармағында көзделген ашық конкурсқа қатысумен байланысты шектеулер болса.

      Конкурстық комиссия банкроттық рәсімдердің өткізілуіне бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органының интернет-ресурсында орналастырылған ақпаратты қарайды;

      7) әлеуетті жеткізуші конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынса;

      8) әрбір лот бойынша пайызбен көрсетілген (0-ден 100-ге дейін) ұсынылатын ТЖҚ жергілікті қамту жөніндегі міндеттемелер конкурстық құжаттамада көрсетілген жергілікті қамту бойынша талап етілетін көрсеткіштерден кем болса;

      9) күмәнді ақпаратты ұсыну фактісі анықталса;

      10) әлеуетті жеткізуші (консорциум қатысушылары) және (немесе) ол тартатын мердігер және (немесе) оның басшысы, құрылтайшылар (акционерлер) лаңкестік пен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпте енгізілсе;

      11) әлеуетті жеткізушімен бұған дейін осы ашық конкурсқа, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық) қатысуға өтінім берілсе;

      12) әлеуетті жеткізуші (консорциум қатысушылары) және (немесе) ол тартатын мердігер атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелерге ие болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы қызметті мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізілген болса;

      13) әлеуетті жеткізуші:

      Салық кодексіне сәйкес әрекетсіз болып табылған;

      тіркелуі заңды күшіне енген сот актісінің негізінде жарамсыз деп танылған;

      заңды күшіне енген сот актісінің негізінде жалған кәсіпорын деп танылған;

      салықтық зерттеп-қарау нәтижелері бойынша тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша жоқ;

      Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған;

      Салық кодексіне сәйкес жүзеге асырылған санаттарға бөлу нәтижелері бойынша жеткізушінің қызметі жоғары тәуекел дәрежесі санатына жатқызылған болса.

      Конкурстық комиссия Салық кодексіне сәйкес орналастырылған ақпаратты салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсында қарайды.

      Тапсырыс беруші конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасында әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімін қабылдамау үшін негіз болып табылған себептерді түсіндіре және құжаттарды көрсете отырып, осы тармақта көрсетілген конкурстық өтінімдерді қабылдамауға негіздерді көрсетеді.

      Конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасына мынадай құжаттардың электрондық көшірмелері қоса беріледі:

      осы тармақтың 9) тармақшасында көзделген негіз бойынша күмәнді ақпарат ұсынуының фактісін растайтын, әлеуетті жеткізуші ұсынған ақпарат авторының ресми хаттары;

      осы тармақтың 10) тармақшасында көзделген негіз бойынша әлеуетті жеткізушіні (консорциум қатысушылары) және (немесе) ол тартатын мердігерді және (немесе) олардың басшысын, құрылтайшыларды (акционерлерді) лаңкестік пен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізу фактін растайтын;

      Тапсырыс берушімен мыналар:

      осы конкурстық өтінімдерді ұсынған әлеуетті жеткізушілер, заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктерінің (консорциумдардың) қатысушылары;

      қатысушысы, акционері немесе басшысы конкурстық өтінімдерді ұсынған әлеуетті жеткізушілерді, заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктерін (консорциумдарды) басқарумен, құрумен, жарғылық капиталына қатысумен байланысты конкурстық өтінімдер ұсынған заңды тұлғалар арасында бұрын жасалған ТЖҚ сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісті түрде орындамау фактісін растайтын сот шешімі күшіне енген сәттен бастап жиырма төрт айдың ішінде олардың конкурстық өтінімдері қабылданбайды.

      Конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасына сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше орындамау фактісін растайтын заңды күшіне енген сот шешімдерінің электрондық көшірмелері қоса беріледі.

      Тапсырыс берушіде ресми көпшілікке қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстарда қамтылған олардың меншік иелері осы ақпаратты заңды негізде орналастыруға уәкілетті, соған сәйкес әлеуетті жеткізуші (консорциум қатысушылары), оның құрылтайшылары, акционерлері немесе құрылтайшы қатысушылары немесе басқаруға және (немесе) әлеуетті жеткізушінің (консорциум қатысушылары) жарғылық капиталына жанама қатысатын өзге тұлғаларға қатысты сыбайлас жемқорлық және (немесе) қылмыстық құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың заңды күшіне енген үкімі шыққан және (немесе) оларға қатысты Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық және өңірлік ұйымдар, сондай-ақ, Қазақстан Республикасымен заңды және (немесе) іс жүзінде мойындалған елдер тарапынан саяси және (немесе) экономикалық сипаттағы шектеу шаралары енгізілгенін растайтын ақпарат болған жағдайда, конкурстық өтінім қабылданбайды.

      Конкурстық өтінімдерді қарау хаттамасына әлеуетті жеткізуші (консорциум қатысушылары), оның құрылтайшылары, акционерлері немесе құрылтайшы қатысушылары немесе басқаруға және (немесе) әлеуетті жеткізушінің (консорциум қатысушылары) жарғылық капиталына жанама қатысатын өзге тұлғаларға қатысты сыбайлас жемқорлық және (немесе) қылмыстық құқық бұзушылықтар жөніндегі соттың заңды күшіне енген үкімі және (немесе) оларға қатысты шектеу шаралары енгізілгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері қоса беріледі.

      Конкурстық өтінімдерді осы тармақта көзделмеген негіздер бойынша қабылдамауға жол берілмейді.";

      83-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "83. Тізілімнің (жүйенің) ашық бөлігінде қорытынды шығару хаттамасына қол қойылған және орналастырылған күннен кешіктірмей тізілімде (жүйеде) конкурстық өтінім құрамында ұсынылған құжаттардың тізбесінен тұратын автоматты түрде хабарлама жасалады, ол конкурстық құжаттамада көрсетілген тапсырыс берушінің мекенжайына құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариус куәландырған көшірмелерін, ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғаға берілген сенімхаттың түпнұсқасын (егер ТЖҚ сатып алу туралы шартқа бірінші басшы қол қоймаған жағдайда), сұратылған құжаттарды қоса беріп, қол қойылған ТЖҚ сатып алу туралы шартты жеңімпаздың жіберуіне арналған мерзімді көрсетумен жеңімпаздың электрондық мекенжайына жіберіледі.";

      84-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "84. Өткен ашық конкурстың, қайтадан ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) қорытындысы бойынша бір көзден алу тәсілімен ТЖҚ сатып алу мына жағдайларда өткізіледі:

      1) ашық конкурс, қайтадан ашық конкурс, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурс (электрондық сауда-саттық):

      әлеуетті жеткізушілер конкурстық өтінімдерді ұсынбағандықтан;

      әлеуетті жеткізушілердің барлық конкурстық өтінімдері немесе барлық конкурстық баға ұсыныстары ашық конкурс, қайтадан ашық конкурс, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) талаптарына сәйкес келмейтіндер ретінде қабылданбағандықтан, өтпеді деп танылса;

      2) жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті жеткізуші және конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс, қайтадан ашық конкурс, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) (болған кезде) жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші хабарламада белгіленген мерзімде ТЖҚ сатып алу туралы шартты ұсынбаса немесе ТЖҚ сатып алу туралы шарттың ережелері шарт жобасына және (немесе) конкурстық баға ұсынысы жеңімпаздың конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтініміне сәйкес келмесе;

      3) ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қоса берілетін, сұратылған құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариус куәландырған көшірмелері ашық конкурсқа, қайтадан ашық конкурсқа, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық) қатысу үшін ұсынылған құжаттардың электрондық көшірмелерімен салыстырып тексеру рәсімінен өтпесе немесе сұратылған құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариус куәландырған көшірмелері ұсынылмаса;

      4) жеңімпаз және конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс, қайтадан ашық конкурс, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) (болған кезде) жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасасып, ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада көзделген жағдайда оларды енгізу туралы конкурстық құжаттамада белгіленген талаптарды орындамаса;

      5) конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс, қайтадан ашық конкурс, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын жеңімпаз және (немесе) екінші әлеуетті жеткізуші ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасаудан бас тартса.

      Бұл ретте, бір көзден алу тәсілімен ТЖҚ сатып алу қорытындыларын шығару хаттамасына жеңімпаздың және (немесе) конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс, қайтадан ашық конкурс, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізушінің ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасаудан бас тарту туралы хатының электрондық көшірмесі қоса беріледі.";

      85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "85.ТЖҚ бір көзден алу тәсілімен сатып алу мына тізбе бойынша жүзеге асырылады:

      1) жол сапарларында кідірмей қалпына келтіруді талап ететін сынықтар пайда болғанда, механизмдер, агрегаттар, шығын материалдары істен шыққан кезде;

      2) өндіру кезеңінде Қазақстан Респбликасының аумағында ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды сатып алу;

      3) төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және (немесе) жою, аварияларды жою үшін ТЖҚ сатып алу;

      4) істен шығуы барлық өндірістік циклдің тоқтауына әкелетін жабдықтардың, механизмдердің, агрегаттардың, шығын материалдарының істен шығуы жағдайларында ТЖҚ сатып алу;

      5) сатып алынатын ТЖҚ-ға қатысты айрықша құқықтарға ие тұлғада немесе сатып алынатын ТЖҚ-ға қатысты айрықша құқықтарға ие тұлға сатып алынатын ТЖҚ-ны Қазақстан Республикасының аумағында сатуға айрықша құқық берген тұлғада зияткерлік меншік объектілері болып табылатын ТЖҚ;

      6) мемлекеттік және (немесе) үкіметтік бағдарламаларды іске асыру мақсатында жасалған оффтейк-шарттардың шеңберінде шығарылған, сондай-ақ, осы тауарларды өндірушілерден осындай тауарлар, жұмыстар және қызметтерді (шеф-монтаждық, монтаждық немесе іске қосу-жөндеу жұмыстары) өндіруге ілеспелі тауарлар;

      7) өндірістік қуаттары қалдықтарды олардың түзілу көзінен барынша аз тасымалдауды қамтамасыз ететін, шаруашылық қызмет процесінде әлеуетті жеткізушіде түзілетін қалдықтарды қайта өңдеу және (немесе) алып тастау және (немесе) орналастыру және (немесе) тасымалдау және (немесе) кәдеге жарату жұмыстарын сатып алу;

      8) тапсырыс берушінің кәсіпорны қала қалыптастырушы кәсіпорын болып табылатын моноқалада тіркелген қазақстандық ТЖҚ өндірушілеріндегі ТЖҚ.

      Тауарды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) орны моноқала немесе жер қойнауын пайдалану туралы лицензияда (келісімшартта) көрсетілген тапсырыс берушінің кен орны орналасқан моноқалаға жақын аудан шекарасындағы аумақ болып табылады;

      9) қандай да бір жеткізушіден ТЖҚ-ны сатып алған тапсырыс берушінің қолда бар ТЖҚ-мен үйлесімділігін біріздендіру, стандарттау немесе қамтамасыз ету мақсатында дәл сол жеткізушіден ТЖҚ-ны сатып алудың қажеттілігі туындаса;

      10) жер қойнауын пайдаланушылар үшін экономикалық орындылығы болған кезде қазақстанда шығарылған тауарлар;

      11) жобалық жұмыстар мен көрсетілген қызметтер;

      12) тапсырыс берушіге қатысты бақылау және қадағалау органдарының лауазымдық тұлға(лар)сымен жүргізілген бақылау және (немесе) қадағалау іс-шараларының нәтижелері бойынша шығарылған қаулылар, нұсқамалар және өзге де талаптарды орындау мақсатындағы ТЖҚ;

      13) Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың қолданылу кезеңіндегі:

      "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы берген "CT-KZ" түріндегі тауардың шығарылуы туралы сертификатты немесе индустриялық сертификатты ұсынған немесе "Қазақстандық қамту" интернет-порталы ақпараттық жүйесінде орналастырылған жағдайда қазақстанда шығарылған ТЖҚ-ді сатып алу, не мұндай ТЖҚ Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін жағдайда, шет елде шығарылған ТЖҚ-ді сатып алу.

      Осы тармақша өндірістің тоқтауына және көлемін төмендетуге жол бермеу, сондай-ақ өндірістік процестерге тартылған қызметкерлердің қауіпсіздігін тиісінше қамтамасыз ету мақсатында ғана қолданылады.

      14) адамдардың өміріне немесе денсаулығына қауіптің болуына байланысты ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу бойынша шұғыл шаралар қабылдау үшін қажетті ТЖҚ.";

      102-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "102. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындылары бойынша шешім конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған соңғы күннен кешіктірмей тізілімнің (жүйенің) ашық бөлігінде тапсырыс берушінің тізілімде (жүйеде) ақпарат қалыптастыруға және орналастыруға уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алудың қорытындысын шығару хаттамасы түрінде қалыптастырылады және орналастырылады.

      Тізілімнің (жүйенің) ашық бөлігінде қорытынды шығару хаттамасына қол қойылған және орналастырылған күннен кешіктірмей тізілімде (жүйеде) конкурстық өтінім құрамында ұсынылған құжаттардың тізбесінен тұратын автоматты түрде хабарлама жасалады, ол конкурстық құжаттамада көрсетілген тапсырыс берушінің мекенжайына құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариус куәландырған көшірмелерін, ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғаға берілген сенімхаттың түпнұсқасын (егер ТЖҚ сатып алу туралы шартқа бірінші басшы қол қоймаған жағдайда), сұратылған құжаттарды қоса беріп, қол қойылған ТЖҚ сатып алу туралы шартты жеңімпаздың жіберуіне арналған мерзімді көрсетумен жеңімпаздың электрондық мекенжайына жіберіледі.";

      115-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "115. Ашық конкурстың, қайтадан ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) жеңімпазы осы Қағидалардың 82, 101-тармақтарында белгіленген тәртіппен, қорытынды шығару хаттамасына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде, ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қол қояды және оны жеңімпаз конкурстық өтінім құрамында ұсынған сұратылған құжаттардың түпнұсқаларын және нотариус куәландырған көшірмелерін, ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғаға берілген сенімхаттың түпнұсқасын (шартқа бірінші басшы қол қоймаған жағдайда) қоса бере отырып, оны конкурстық құжаттамада көрсетілген тапсырыс берушінің мекенжайына ұсынады.

      Әлеуетті жеткізуші ашық конкурсқа, қайтадан ашық конкурсқа, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық) қатысу үшін ұсынылған құжаттардың электрондық көшірмелерімен салыстырып тексеру рәсімінен өту үшін конкурстық құжаттамада және осы Қағидалардың 41, 42-тармақтарында және жеңімпаздың электрондық адресіне жіберілген хабарламада көзделмеген қосымша құжаттарды ұсынбайды.

      Салыстырып тексеру рәсімінен өту үшін түпнұсқа (төлнұсқа) құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде конкурстық өтінім құрамында ұсынылған құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынуға жол беріледі.

      Тапсырыс беруші әлеуетті жеткізушімен салыстырып тексеру рәсімінен өту үшін ұсынылған құжаттарды қайтармайды.

      Тапсырыс беруші ашық конкурстың, қайтадан ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) жеңімпазына шартты жасасудан (орындаудан) бас тартуды қамтитын, осындай бас тартуға негіз болған себептерді түсіндіре отырып, хабарлама жібереді, егер ашық конкурстың, қайтадан ашық конкурстың, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурстың (электрондық сауда-саттық) жеңімпазы болып танылған әлеуетті жеткізуші:

      ТЖҚ сатып алу туралы шарттың ережелері жеңімпаздың ТЖҚ сатып алу туралы шартының және (немесе) конкурстық өтінімінің жобасының талаптарына сәйкес келмесе;

      ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қоса берілетін, ашық конкурсқа, қайтадан ашық конкурсқа, бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық), бағаны төмендетуге бағытталған қайтадан ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық) қатысу үшін ұсынылған құжаттардың электрондық көшірмелерімен салыстырып тексеру рәсімінен өтпеген тапсырыс беруші сұратқан құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариус куәландырған көшірмелерін ұсынса немесе құжаттардың түпнұсқалары немесе нотариус куәландырған көшірмелері ұсынылмаса;

      ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасасып, ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы конкурстық құжаттамада белгіленген талаптарды орындамаса (егер шарттың орындалуын қамтамасыз ету конкурстық құжаттамада көзделсе);

      Тапсырыс беруші ашық конкурстың, қайталама ашық конкурстың, төмендетуге арналған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттықтың), қайтадан төмендетуге арналған ашық конкурстың (электрондық сауда-саттықтың) жеңімпазына, егер жеңімпаз хабарламада белгіленген мерзімде ТЖҚ-ны сатып алу туралы шартты ұсынбаған жағдайда, мұндай бас тарту үшін негіз болған себептерді түсіндіре отырып, шарт жасасудан (орындаудан) бас тартуды қамтитын хабарламаны жіберуге жол беріледі.";

      117-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "117. Ашық конкурс, қайталама ашық конкурс, төмендетуге арналған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), төмендетуге арналған қайталама ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ-ны сатып алу туралы шарт хабарландыруда көрсетілген мерзімдерде, бірақ қорытындылар туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен ерте емес жасалады. Тараптардың келісімі бойынша осы тармақта көрсетілген мерзім қысқартылады.

      Егер ТЖҚ-ны сатып алу бірнеше лот бойынша жүргізілген жағдайда, сатып алу туралы шарттардың жобаларын Тапсырыс беруші әрбір лотқа жеке жасайды.

      Әлеуетті өнім беруші бірнеше лот бойынша жеңімпаз деп танылған жағдайда, әрбір лотты жеке техникалық ерекшелікке бөле отырып, ТЖҚ сатып алу туралы бірыңғай шарт жасалады. Бұл ретте техникалық ерекшеліктер ТЖҚ сатып алу туралы шартқа бір қосымшада баяндалады.";

      119-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "119. ТЖҚ сатып алу туралы шарт:

      1) жұмыстарды орындауға арналған шартты орындаған кезде осы Қағидаларды сақтау бойынша мердігердің міндеттемесін;

      2) жұмыстарды орындауға арналған шартты орындаған кезде осы Қағидаларды сақтамағаны үшін мердігердің жауапкершілігін;

      3) ТЖҚ сатып алудың қорытындыларын шығару хаттамасына сәйкес ТЖҚ жергілікті қамту бойынша жеткізушінің міндеттемесін;

      4) ТЖҚ сатып алудың қорытындыларын шығару хаттамасына сәйкес ТЖҚ жергілікті қамту бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жеткізушінің жауапкершілігін;

      5) жеткізілген тауар (орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер) үшін төлем туралы талапты;

      Бұл ретте, қазақстандық тауар өндірушілерге қазақстанда шығарылған тауар жеткізгені үшін төлем тауарларды қабылдау-тапсыру актілеріне қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жүргізіледі;

      6) тапсырыс берушінің тауарларды (көрсетілген қызметтерді, орындалған жұмыстарды) қабылдау-тапсыру актілеріне қол қоюы туралы талапты немесе тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер қабылданбаса, шарт талаптарының бұзушылықтарын тапсырыс беруші актілерді алған мезеттен бастап он жұмыс күні ішінде жою туралы талап қою.

      Сатып алынатын тауар қазақстанда шығарылған жағдайда ТЖҚ сатып алу туралы шарт тапсырыс берушінің осындай тауарларды қабылдау-тапсыру актілеріне қол қоюы туралы талаптан тұруы немесе тауар қабылданбаса, шарт талаптарының бұзушылықтарын тапсырыс беруші тауар-көлік жүкқұжатына (жүкқұжатқа) қол қойған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жою туралы талап қоюы тиіс.

      Сонымен қатар, қазақстанда шығарылғандығын растайтын құжаттарды қоса берумен тауарларды қабылдау-тапсыру актілері тапсырыс берушіге тауар-көлік жүкқұжатына (жүкқұжатқа) тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынылады. Тапсырыс беруші тауар-көлік жүкқұжатына (жүкқұжатқа) қол қойған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тауарларды қабылдау-тапсыру актілері тапсырыс берушіге ұсынылмаған жағдайда қабылдау-тапсыру актілеріне тапсырыс берушіге нақты ұсынылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қол қойылады;

      7) ТЖҚ сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелік.";

      121, 122-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "121. ТЖҚ сатып алу туралы туралы шарт жобасына өзгерістер тараптардың өзара келісімі бойынша елеулі болып табылмайтын шарт талаптары, сондай-ақ, әлеуетті жеткізуші жеңімпаз болып айқындалған күннен ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қол қойылған күнге дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ұлттық валютаның (теңге) шетел валютасының бағамына қатысты ресми бағамы өзгерген жағдайда, ТЖҚ сатып алу туралы шарт жобасы бағасының өзгеруі бөлігінде енгізіледі. ТЖҚ сатып алу туралы шарт жобасы бағасын тараптардың мөлшерлей отырып қайта есептеуі ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қол қойылған күнге шетел валютасына қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ұлттық валютаның (теңге) ағымдағы бағамы бойынша жүргізіледі.

      Бұл ретте әлеуетті жеткізуші растайтын құжаттарды қоса берумен, өндіріс шығыстарының толық калькуляциясын және (немесе) тауарлар жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шығыстарының артуына немесе қысқаруына әсер ететін факторларды көрсете отырып, ТЖҚ сатып алу туралы шарт жобасының бағасын арттыру немесе азайту қажеттілігінің негіздемесін тапсырыс берушіге ұсынады.

      122. ТЖҚ сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізу жеткізушіні таңдау үшін негіз болған, сапасы мен басқа талаптарының тұрақтылығы жағдайында тараптардың өзара келісімі бойынша жүзеге асырылады:

      1) осы тауарды сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауар бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартымен сатып алынатын тауар көлеміндегі қажеттіліктің артуына байланысты, шарттың жалпы сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерге шарт сомасын ұлғайту бөлігінде;

      2) сатып алынатын жұмыстар, қызметтер көлеміндегі қажеттіліктің артуына байланысты, шарттың жалпы сомасының он пайызынан аспайтын мөлшерге шарт сомасын ұлғайту бөлігінде;

      3) ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасалған күннен кейін шетел валютасына қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ұлттық валютаның (теңге) ресми бағамы өзгерген жағдайда ТЖҚ сатып алу туралы шарттың бағасын өзгерту бөлігінде.

      ТЖҚ сатып алу туралы шарт бағасын тараптардың мөлшерлей отырып қайта есептеуі ТЖҚ сатып алу туралы шарт бойынша төлем жүргізілген сәтте шетел валютасына қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ұлттық валютаның (теңге) ағымдағы бағамы бойынша жүргізіледі.

      Бұл ретте жеткізуші растайтын құжаттарды қоса берумен, өндіріс шығыстарының толық калькуляциясын және (немесе) тауарлар жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шығыстарының артуына немесе қысқаруына әсер ететін факторларды көрсете отырып, ТЖҚ сатып алу туралы шарттың бағасын арттыру немесе азайту қажеттілігінің негіздемесін тапсырыс берушіге ұсынады;

      4) ТЖҚ сатып алу туралы шарт бағасы бойынша талаптарды қоспағанда елеулі болып табылмайтын талаптар бөлігінде;

      5) тауарлар уақтылы жеткізілмеген, жұмыстар уақтылы орындалмаған, қызметтер уақтылы көрсетілмеген жағдайда қолданыстағы валюталық реттеу туралы заңнаманың талаптарына негізделген Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын ТЖҚ жеткізушісімен жасасқан ТЖҚ сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзімін және (немесе) ТЖҚ жеткізу мерзімін өзгерту бөлігінде;

      6) сатып алынатын тауардың өндірісіне қажетті қазақстандық өндіруші шығарған тауарды жеткізу мерзімін арттыруға бөлігінде;

      7) тауарды өндіру үшін қажетті шикізат және (немесе) толымдаушы бұйымдар бағасының айтарлықтай өзгеруінен туындаған тауар бағасының, сондай-ақ тауар бағасының белгіленуіне әсер ететін тарифтердің азаюы немесе артуы салдарынан, қазақстандық өндірушімен жасалған тауарды жеткізуге арналған шарт сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

      8) табиғи монополия субъектілерімен немесе мемлекеттік монополия субъектілерімен олардың қызметінің негізгі нысанасы бойынша;

      9) лизингтік төлемдер, сыйақы жарнасы мөлшерінің өзгеруіне, шарт сомасының индекстелуіне байланысты қаржылық лизинг шартының сомасын өзгерту бөлігінде;

      10) бір қаржылық жылдан артық мерзімге жасалған ТЖҚ сатып алу туралы шарт бағасын тиісті кезеңге белгіленген инфляция деңгейін ескере отырып, өзгерту бөлігінде;

      11) ТЖҚ сатып алу туралы шарт бағасын қалыптастыру тәртібін қолданған жағдайда ТЖҚ сатып алу туралы шарт бағасын өзгерту бөлігінде;

      12) сатып алынатын ТЖҚ көлемінде қажеттілікті, сондай-ақ тауар бірлігі, жұмыстар (қызметтер) орындау (көрсету) бағасын азайтуға байланысты шарт бағасын азайту бөлігінде.

      Сатып алынатын ТЖҚ көлемінде қажеттілікті азайтуға байланысты шарт бағасын азайту бөлігінде ТЖҚ сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізу кезінде ағымдағы қаржы жылында осындай ТЖҚ сатып алуға жол берілмейді;

      13) мемлекеттік реттеуге жататын бағалар (тарифтер) өзгерген жағдайда ТЖҚ сатып алу туралы шарт бағасының өзгеруі бөлігінде.";

      мынадай мазмұндағы 123-1-тармақпен толықтырылсын:

      "123-1. Сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың электрондық көшірмесін тізілімнің жабық бөлігіне орналастырады. Тапсырыс беруші сатып алуды өткізу үшін жүйені пайдаланған жағдайда сатып алу туралы шарттың электрондық көшірмесін тапсырыс беруші жүйеде және тізілімде орналастырады.

      ТЖҚ сатып алуға жасалған шарт туралы ақпаратты "Сатып алудың бірыңғай терезесі" интернет-порталына беру үшін тапсырыс беруші шарт жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тізілімде орналастырылған нысанды толтыру арқылы жасалған шарт туралы ақпаратты ұсынады. Толтырылған нысанға тапсырыс берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады және тізілімде (жүйеде) ақпаратты қалыптастыруға және орналастыруға уәкілетті тапсырыс берушінің тұлғасы тізілімнің жабық бөлігіне орналастырады.

      ТЖҚ сатып алу туралы шартқа өзгерістер, толықтырулар енгізілген және (немесе) сатып алу туралы шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда тапсырыс беруші көрсетілген оқиғалар басталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тізілімнің жабық бөлігінде жасалған ТЖҚ сатып алуға арналған шартқа қосымша келісімнің (ТЖҚ сатып алуға арналған шартты бұзу туралы келісімнің) электрондық көшірмесін орналастырады. Егер тапсырыс беруші сатып алуды өткізу үшін жүйені пайдаланған жағдайда, тапсырыс беруші ТЖҚ сатып алуға жасалған шартқа қосымша келісімнің (ТЖҚ сатып алуға арналған шартты бұзу туралы келісімнің) электрондық көшірмесін жүйеде және тізілімде орналастырады.

      Тізілімде бұрын толтырылған нысанда көрсетілген ТЖҚ сатып алуға жасалған шарт туралы деректер өзгерген жағдайда, тапсырыс беруші ТЖҚ сатып алуға арналған шартқа қосымша келісім (ТЖҚ-ны сатып алуға арналған шартты бұзу туралы келісім) жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тізілімде орналастырылған нысанды толтыру арқылы жасалған шарт туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Толтырылған нысанға тапсырыс берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады және тізілімде (жүйеде) ақпаратты қалыптастыруға және орналастыруға уәкілетті тапсырыс берушінің тұлғасы тізілімнің жабық бөлігіне орналастырады.";

      көрсетілген Қағидаларға 1, 2, 3, 4 және 6-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму комитеті заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін Қағидалардың 123-1-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі
К. Ускенбаев

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі


      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Бәсекелестікті қорғау

      және дамыту агенттігі

  Бұйрыққа
1-қосымша
Қазақстан Республикасының
Индустрия және
  Инфрақұрылымдық даму
министрінің 2022 жылғы 31
қаңтардағы № 45 Жер қойнауын
пайдаланушылар мен олардың
мердігерлерінің пайдалы қатты
қазбаларды өндіру жөнінде
операциялар жүргізу кезінде
пайдаланатын тауарларды,
жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
1-қосымша

Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөнінде операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын ТЖҚ тізбесі

      Кодекстің 213-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 5) тармақшаларының нормаларын қолданбай мыналар сатып алынады:

      1) еңбек шарттары бойынша жеке тұлғалар немесе кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалар өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша көрсететін қызмет;

      2) мүшелік жарналарды (салымдарды) енгізу, оның ішінде заңды тұлғалардың жарғылық капиталына;

      3) заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акциялардың пакеттері (қатысу үлестері);

      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктер және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған лицензиялардың негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын жүргізумен байланысты, оның ішінде банктің үзінді көшірмелерін алумен байланысты қаржы қызметтері;

      5) коммуналдық қызметтер;

      6) іссапар шығындарын жүзеге асыруға байланысты қызметтер;

      7) өкілдік шығындармен байланысты ТЖҚ;

      8) егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелердің қызметі;

      9) соттардағы, төреліктердегі және аралық соттардағы дауларды шешумен байланысты алымдарды, басқа шығыстарды төлеу;

      10) қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі қызмет;

      11) мүлікті сенімгерлікпен басқару қызметі:

      12) жылжымайтын мүлік, сондай-ақ, жылжымайтын мүлікті жалға алу қызметі;

      13) табиғи монополия саласына жататын ТЖҚ, сондай-ақ, энергиямен жабдықтау немесе электр энергиясын сатып алу-сату қызметі;

      14) мемлекеттік монополия субъектілерімен өндірілетін және сатылатын ТЖҚ;

      15) медициналық қызметтер;

      16) Қазақстан Республикасының Үкіметімен анықталған тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтер көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және (немесе) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын жекелеген ТЖҚ түрлерінің тізбесіне сәйкес ТЖҚ;

      17) көрмелердің, семинарлардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың, симпозиумдардың, тренингтердің материалдары, сондай-ақ көрсетілген іс-шараларға қатысқаны үшін ақы төлеу;

      18) қағаздағы және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі мерзімді баспасөз басылымдары, ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру жөніндегі қызмет, сондай-ақ интернет-ресурстарда, дыбыстандырылған кітаптарда шығарылған, әр түрлі магниттік жеткізгіштерде, рельефтік-нүктелік шрифтімен басылған кітаптарда орналастырылған ақпаратты ұсыну жөніндегі қызмет;

      19) жер қойнауын пайдаланушы қызметкерлерінің, олардың балаларының, зейнеткерлерінің, жер қойнауын пайдаланушының есебінде тұрғандардың демалысын, емделуін ұйымдастырумен байланысты қызмет (демалу, емделу орындарына дейін тасымалдауды және алып жүруді қоса);

      20) рейтингтік агенттіктердің қызметі, қаржы қызметі;

      21) мамандырылған кітапханалардың қызметі;

      22) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес сауда-саттықта (аукциондарда) сатылатын мүлік (активтер);

      23) Тізілім жұмысымен синхрондалған электрондық сатып алу жүйесін пайдалану қызметі;

      24) азық-түлік және (немесе) тамақтандыруды ұйымдастыру қызметі;

      25) білім беру саласындағы қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыру бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялық (келісімшарттық) міндеттемелерді орындауына бағытталған ТЖҚ;

      26) дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар (медициналық аппараттарды, құралдар мен жабдықтарды қоспағанда).

      27) заң көмекгі қызметтері, нотариалдық қызметтер;

      28) телефон және ұялы байланыс, интернетке қосылу қызметі;

      29) жабдықтың немесе көлік құралының белгілі бір моделіне, типіне, тобына, сондай-ақ, осы жабдықта немесе көлік құралында орнатылған тораптар мен агрегаттарға қосалқы бөлшектерді (жиынтықтауыш құралдар), егер мұндай қосалқы бөлшектерді (жиынтықтауыштарды) басқа субъектілерден сатып алу мүмкін болмаса, оларды өндірушілерден немесе осы өндірушілермен сауда-делдалдық қатынастағы тұлғалардан сатып алу;

      30) авторлық қадағалау қызметі;

      31) жылдық көлемі құндық тұлғада тиісті қаржы жылына белгіленген бес жүз еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ТЖҚ;

      32) орынжайларды тазалықта ұстау, кір жуу, тамақ дайындау үшін қажетті шаруашылық-тұрмыстық мақсаттағы тауарлар;

      33) тапсырыс берушінің шаруашылық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті шаруашылық-тұрмыстық мақсаттағы тауарлар (бөлмелерді тазалықта ұстау, кір жуу, тамақ дайындау және бөлмелерді шағын жөндеу);

      34) бөтен жер учаскесін шектеулі түрде мақсатты пайдалану құқығы (сервитут).

      35) теңгеруші нарықтағы электр энергиясы;

      36) Кодекстің 6-бабына сәйкес жер қойнауын пайдланушы операторды тартқан жағдайда, оның ақылы қызметтерін сатып алу;

      37) осы Қағидаларға сәйкес қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушының (мердігердің) атынан ТЖҚ сатып алуды жүзеге асыру бойынша жеке немесе заңды тұлғаның қызметі;

      38) банктер немесе ұйымдар болып табылмайтын, Қазақстан Респуликасының заңнамасына сәйкес алынған лицензиялардың негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалардан ақылылық және қайтарымдылық шарттарымен қарыз алу;

      39) жылдық бөлінген сомасы жүз мың еселік АЕК аспайтын мердігерлердің тауарлары немесе жұмыстары немесе қызметтері;

      40) мүлікті лизингке беру бойынша қызмет;

      41) жер қойнауын пайдаланушыда тиісті тауардың сатып алынған бағасынан аспайтын бағадағы тауар.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      Кодекс – "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі;

      ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер;

      АЕК – айлық есептік көрсеткіш.

  Бұйрыққа
2-қосымша
Жер қойнауын пайдаланушылар
мен олардың мердігерлерінің
пайдалы қатты қазбаларды
өндіру жөнінде операциялар
жүргізу кезінде пайдаланатын
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді сатып
алу қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Қызметкерлердің саны туралы мәліметтер

№ р/с

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Лауазымы

Осы ашық конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету саласындағы жұмыс тәжірибесі

Дипломы, куәлігі және білім туралы басқа да құжат бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі

Еңбек шартының нөмірі

Азамат
тығы

1

2

3

4

5

6

7

8

      Әлеуетті жеткізушінің қолы.     

      Мөр орны (бар болса)

  Бұйрыққа
3-қосымша
Жер қойнауын пайдаланушылар
мен олардың мердігерлерінің
пайдалы қатты қазбаларды
өндіру жөнінде операциялар
жүргізу кезінде пайдаланатын
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді
сатып алу қағидаларына
3-қосымша

      Нысан

ТЖҚ сатып алу жөніндегі (ашық конкурстың атауы) ашық конкурсқа/бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа (электрондық сауда-саттық) қатысу үшін әлеуетті жеткізушілермен ұсынылған конкурстық өтінімдерді қараудың ХАТТАМАСЫ_________________________(Өткізу күні мен уақыты)

      1. Тапсырыс берушінің атауы _________________________________________

      2. Тапсырыс берушінің орналасқан жері ________________________________

      3. Конкурстық комиссия құрамы:

      Конкурстық комиссия төрағасы: _______________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Конкурстық комиссия мүшелері: _______________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      ____________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Конкурстық комиссия хатшысы ________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) конкурстық өтінімдерді қарау рәсімін өткізді.

      4. Ашық конкурс нысанасы: Лот нөмірі және атауы:

Сатып алу нысанасы

ТЖҚ сипаттау

Өлшем бірлігі

Сатып алынатын ТЖҚ көлемі

1

2

3

4

      5. Олардың шеңберінде сатып алу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар (келісімшарттар) нөмірлері:

Лот нөмірі

Лот атауы

Лицензияның (келісімшарттың) нөмірі, күні

1

2

3

      6. Төмендегі әлеуетті жеткізушілер конкурстық өтінімдер ұсынды: Лот нөмірі және атауы:

№ р/с

Әлеуетті жеткізушінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) - жеке тұлғалар үшін)

Конкурстық өтінімді ұсыну мерзімі және уақыты

1

2

3

      7. Мына әлеуетті жеткізушілер конкурстық өтінімдерін қайтарып алды: Лот нөмірі және атауы:

№ р/с

Әлеуетті жеткізушінің атауы (жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты)

Конкурстық өтінімді қайтару мерзімі және уақыты

1

2

3

       8. Әлеуетті жеткізушілердің ашылған конкурстық өтінімдерінің құрамы жөніндегі ақпарат: 9. Мына әлеуетті жеткізушілердің конкурстық өтінімдері қабылданбасын: Лот № және атауы:

№ р/с

Әлеуетті жеткізуші нің атауы (жеке тұлғалар үшін (болған жағдайда) - тегі, аты, әкесінің аты)

Конкурстық өтінімдерді қабылдамау себебі

Ескерту

Комиссия мүшесінің ерекше ойы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

1

2

3

4

5

      10. Мына әлеуетті жеткізушілер ашық конкурс қатысушылары болып танылсын:

Лот нөмірі

Лот атауы

Әлеуетті жеткізушінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) – жеке тұлғалар үшін)

Бағаны шартты азайтуды қолдану

1

2

3

4

      11. Бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу кезінде конкурстық баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі: 12. Тапсырыс берушінің немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның ЭЦҚ. Аббревиатуралардың мағынасын ашу: ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар және қызметтер; ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

  Бұйрыққа
4-қосымша
Жер қойнауын пайдаланушылар
мен олардың мердігерлерінің
пайдалы қатты қазбаларды
өндіру жөнінде операциялар
жүргізу кезінде пайдаланатын
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді
сатып алу қағидаларына
4-қосымша

      Нысан

ТЖҚ сатып алу бойынша ашық конкурстың (ашық конкурс атауы) қорытындысын шығарудың № ____ ХАТТАМАСЫ__________________________(Өткізу күні мен уақыты)

      1. Тапсырыс берушінің атауы ___________________________________________

      2. Тапсырыс берушінің орналасқан жері __________________________________

      3. Конкурстық комиссияның құрамы:

      Конкурстық комиссия төрағасы: _________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Конкурстық комиссия мүшелері: _________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      ______________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Конкурстық комиссия хатшысы __________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      мыналарды сатып алу бойынша ашық конкурс жеңімпазын айқындау рәсімін өткізді:

      4. Ашық конкурс нысанасы: Лот нөмірі мен атауы:

Сатып алу мәні

ТЖҚ сипаттау

Өлшем бірлігі

Сатып алынатын ТЖҚ көлемі

Жеңімпазбен анықталған әлеуетті жеткізушіге ұсынылуы тиіс конкурстық өтінім құрамында ұсынылған, салыстырып тексеру рәсімінен өту үшін сұратылған құжаттардың тізбесі, түпнұсқалар немесе нотариус куәландырған көшірмелер

1

2

3

4

5

      5. Олардың шеңберінде сатып алу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар (келісімшарттар) нөмірлері:

      Лот нөмірі мен атауы: _______________ № ____________ лицензия (келісімшарт).

      6. Ашық конкурстың қатысушылары:

      Лот нөмірі мен атауы:

№ р/с

Ашық конкурсқа қатысушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) – жеке тұлғалар үшін)

Орналасқан мекенжайы және ӘАОЖ

Конкурстық өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

2

3

4

      7. Ашық конкурсқа мына қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары қабылданбады: Лот нөмірі мен атауы:

№ р/с

Конкурсқа қатысушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) - жеке тұлғалар үшін)

Конкурстық баға ұсынысының құны

Конкурстық баға ұсынысын қабылдамау себебі

Ескерту

1

2

3

4

5

      8. Бағаны шартты түрде азайтуды қолдануды ескере отырып ашық конкурсқа қатысушылардың қабылданған конкурстық баға ұсыныстарының бағалары: Лот нөмірі мен атауы: Сатып алуға бөлінген сома __________________________ теңге.

№ р/с

Конкурс қатысушысының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) - жеке тұлғалар үшін)

ҚҚС есепке алусыз құны, теңгеде

ҚҚС есепке алмағанда, шартты бағасы, теңгеде

Қазақстандық қамту бойынша пайыз түріндегі міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін)

1

2

3

4

5

      9. 1) Ашық конкурстың жеңімпазы деп танылсын. Лот нөмірі мен атауы:

№ р/с

Атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) - жеке тұлғалар үшін)

Орналасқан мекенжайы және ӘАОЖ

ҚҚС есепке алмаған
да, ұсыныл
ған баға

Қазақстандық қамту бойынша пайыз түріндегі міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін)

1

2

3

4

5

      2) Ашық конкурс өтпеді деп танылсын (тиісті себебін көрсету): 10. Конкурстық баға ұсыныстары жеңімпаздың конкурстық баға ұсынысынан кейін барынша басым болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші туралы ақпарат

№ р/с

Атауы (жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Орналасқан мекенжайы және ӘАОЖ

ҚҚС есепке алмағанда, ұсынылған баға

Қазақстандық қамту бойынша пайыз түріндегі міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін)

1

2

3

4

5

      11. Сатып алу коды: _____________.

      Тізілімнің интернет-ресурсының адресі: ______________.

      12. Сатып алу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар (келісімшарттар) нөмірлері.

      13. Тапсырыс берушінің немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның ЭЦҚ.

      Аббревиатуралардың мағынасын ашу:

      ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар және қызметтер;

      ӘАОЖ – әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші;

      ҚҚС – қосымша құн салығы;

      ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

  Бұйрыққа
5-қосымша
Жер қойнауын пайдаланушылар
мен олардың мердігерлерінің
пайдалы қатты қазбаларды
өндіру жөнінде операциялар
жүргізу кезінде пайдаланатын
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді
сатып алу қағидаларына
6-қосымша

      Нысан

Бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу қорытындыларын шығарудың № _____ ХАТТАМАСЫ________________________(Өткізу күні мен уақыты)

      1. Тапсырыс берушінің атауы ___________________________________________

      2. Тапсырыс берушінің орналасқан жері __________________________________

      3. Конкурстық комиссияның құрамы:

      Конкурстық комиссияның төрағасы: _____________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Конкурстық комиссияның мүшелері: ____________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      ____________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Конкурстық комиссия хатшысы ________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      мыналарды сатып алу бойынша бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу жеңімпазын айқындау рәсімін өткізді:

      4. Бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу нысанасы:

      Лот нөмірі мен атауы ҚҚС есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген сома:____ теңге.

Сатып алудың нысанасы

ТЖҚ сипаттамасы

Өлшем бірлігі

Сатып алынатын ТЖҚ көлемі

Жеңімпазбен анықталған әлеуетті жеткізушіге ұсынылуы тиіс конкурстық өтінім құрамында ұсынылған, салыстырып тексеру рәсімінен өту үшін сұратылған құжаттардың тізбесі, түпнұсқалар немесе нотариус куәландырған көшірмелер

1

2

3

4

5

      5. Оның шеңберінде сатып алу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалануға арналған лицензиялар (келісімшарттар) нөмірлері: _______________ № ____________

      лицензия (келісімшарт).

      6. Конкурстық баға ұсыныстарын бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алуға мына қатысушылар ұсынды:


Лот нөмірі

Лот атауы

Сатып алуға қатысушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) - жеке тұлғалар үшін)

Орналасқан мекенжайы және ӘАОЖ

Конкурстық баға ұсынысын ұсынған күні мен уақыты

1

2

3

4

5

      7. Бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алуға қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарының бағалары: Лот нөмірі мен атауы

№ р/с

Сатып алуға қатысушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) - жеке тұлғалар үшін)

ҚҚС есепке алмағанда құны, теңгеде

ҚҚС есепке алмағанда ұсынылған баға

Қазақстандық қамту бойынша пайыз түріндегі міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін)

1

2

3

4

5

      8. Конкурстық комиссия бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алуға қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалады және бағаларын салыстырды және мынадай шешім қабылдады (қажеттісін таңдау):

      1) Бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу жеңімпазы болып танылсын: Лот нөмірі мен атауы

№ р/с

Атауы (жеке тұлғалар үшін тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Орналасқан мекенжайы және ӘАОЖ

ҚҚС есепке алмағанда, ұсынылған баға

Қазақстандық қамту бойынша пайыз түріндегі міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін)

1

2

3

4

5

      Конкурстық баға ұсыныстары жеңімпаздың конкурстық баға ұсынысынан кейін неғұрлым басым болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші:

      Лот нөмірі мен атауы

№ р/с

Атауы (жеке тұлғалар үшін тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Орналасқан мекенжайы және ӘАОЖ

ҚҚС есепке алмағанда, ұсынылған баға

Қазақстандық қамту бойынша пайыз түріндегі міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін)

1

2

3

4

5

      2) бағаны төмендетуге бағытталған ашық конкурс (электрондық сауда-саттық) тәсілімен ТЖҚ сатып алу өтпеді деп танылсын (тиісті себебін көрсету).

      Лот нөмірі мен атауы:

      9. Сатып алу коды: _____________.

      Тізілімнің интернет-ресурсының адресі: ___________________________________.

      10. Тапсырыс берушінің немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның ЭЦҚ.

      Аббревиатуралардың мағынасын ашу:

      ТЖҚ – тауарлар, жұмыстар және қызметтер;

      ӘАОЖ – әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші;

      ҚҚС – қосымша құн салығы;

      ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады