"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 10 ақпандағы № 12 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 15 ақпанда № 26810 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларында:

      2-тармақта:

      36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "36) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;";

      6-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) МИЖ құнының есептемелері мен негіздемелері (құрылыс нормативтеріне, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарға не "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 1-тармағының 23) тармақшасына сәйкес бекітілетін есептеу әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) және мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін құруға, дамытуға және сүйемелдеуге арналған шығындар нормативтеріне сәйкес;";

      9-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) МИЖ көлемінің негізділігін бағалауды қамтиды.

      Aқпараттандыру саласындағы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын ББӘ ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік салаларында қорытындылар алу үшін уәкілетті органға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органға енгізеді.

      Инвестициялық ұсыныстарды ақпараттандыру саласындағы сараптама "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабының 1-тармағына сәйкес бекітілетін инвестициялық ұсыныстарға, бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемелеріне ақпараттандыру саласында сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жоба шығыстары есептемесінің негізділігі, жүзеге асырылуын және тиімділігін айқындау тұрғысынан бағалауды ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 57-бабының 2-тармағына сәйкес жүзеге асырады және ол ақпараттандыру саласындағы қорытындыда көрсетіледі.";

      138-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "138. Қосымшалар мынадай құжаттармен жиынтықталады:

      1) "Ретроспектива" бөлiмiне:

      Инвестициялардың ҚЭН-ін мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы мөр басылған және ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға мен бас бухгалтердің қолы қойылған қатысушылардың қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;

      Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қатысушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттен өткен қаржылық есептілік пен аудиттік есептер тапсырылады. Бұл ретте қатысушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептері болған кезде соңғы есепті кезеңдегі аудиттен өтпеген қаржылық есептілікті ұсына алады.

      Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарға қаржылық қатысуы туралы, баланс валютасында 10 % және одан астам үлес алатын баланс баптары егжей-тегжейлі толық ашылған ақпаратты қоса берумен ұсынылады.

      2) "Институционалдық" бөлiмiне:

      оларға сәйкес қатысушылар құрылған немесе құрылатын құжаттардың көшiрмесi;

      Инвестициялар Алушы жарғысының көшiрмесi (бар болса);

      Институционалдық МЖӘ жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға Инвестициялар жүзеге асырылған кезде мемлекеттік және жекеше әріптестер арасындағы жобаны іске асыру туралы құжаттардың көшірмелері беріледі;

      3) "Негiздiлiк" бөлiмiне:

      осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Сатып алынатын (құрылатын) активтердiң құны мен сипаттамасы";

      осы Қағидалардың 129-тармағының 2) тармақшасында келтiрiлген ақпаратты растайтын ақпарат қамтылған прайс-парақтардың (ұқсас тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша прайс-парақтар болмаған жағдайда кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысы беріледі), бағалау актiлерi мен басқа да құжаттардың көшiрмелерi беріледі. Бұл ретте, егер бұл құны ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысында расталған технологиялық және инженерлік жабдық болса, онда қосымша растайтын құжаттар талап етілмейді.

      Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы ұсынылады.

      Егер Инвестицияларды іске асыру бірнеше салалық мемлекеттік органның жауапкершілігі аясын қозғайтын болса, аталған салалық мемлекеттік органдар Инвестициялардың тиісті сараптамалары қорытындыларын ұсынады.

      Бұл ретте, қосымша салалық сараптамалар қорытындыларын тиісті салалық мемлекеттік органдар Инвестициялардың іске асырылуының жетекшілік ететін салаға әсерін бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.

      Салалық сараптаманың қорытындысы мыналарды:

      саладағы қазіргі жағдайдың талдауын бағалауды;

      Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралар іске асырылмаған жағдайда, саладағы жағдайдың талдауын бағалауды;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың саланы дамытуға әсерін сандық және сапалық көрсеткіштерді келтіре отырып және мыналарды:

      Инвестициялардың ҚЭН-і іс-шараларының сала экономикасының құрылымындағы рөлі мен орнын;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың орналасқан орнын таңдау мен ауқымының негізділігін;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың мүмкіндігін;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша техникалық шешімдердің жеткілікті болуын және олардың тиімділігінің бағасын көрсете отырып бағалауды;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларының халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалауды, оңтайлы жаңа технологияларды қолдануды;

      Инвестициялардың ҚЭН-і іс-шараларының мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын бағалауды;

      бар болған жағдайда, салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға енгізу шығындарының негізділігін қамтиды.

      Жаңа объектiлердi құруға (салуға) не бұрынан бар объектiлердi реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе ЖСҚ, сондай-ақ ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы, жерге орналастыру жобасы немесе жер-кадастрлық жоспар (қажет болған кезде жер учаскелері иелерiнің және жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түрлеріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндiрiсінің шығындарын есептеулерді қоса бере отырып), техникалық шарттар ұсынылады.

      Объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру (іске-қосу-баптау жұмыстары) шығыстары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындылары талап етіледі.

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіпке байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен техникалық жағынан күрделі атомдық және жылу энергетикалық кешендері үшін уәкілетті мемлекеттік органның, оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп туралы растауды қамтыған салалық сараптама қорытындысында берілген есептемелерге сәйкес іске қосу жұмыстары бойынша шығындар жүзеге асырылады;

      Ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-інің құрамында Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасында көзделген қорытындылар ұсынылады.

      Инновациялық және (немесе) ғарыштық қызметтi болжайтын iс-шараларды іске асыруға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы ұсынылады;

      4) "Нәтиже" бөлiмiне:

      "Өнім өндiру бағдарламасы" осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысанда;

      "Өнімді өткізу бағдарламасы" осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысанда;

      осы Қағидаларға 22-қосымшада көрсетілген "Қаржы моделіне қойылатын талаптар" нысанына сәйкес дайындалған қаржылық модель қоса беріледі.

      Қызметін әлеуметтік маңызды салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша қаржылық модельдің болуы талап етілмейді. Инвестициялардың әлеуметтік маңыздылығы салалық сараптаманың қорытындымен айқындалады;

      "Инвестициялар нәтижелерi" осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысанда;

      "ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі" осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысанда;

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 15384 болып тіркелген) Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдардан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарында айқындалған нысандарға сәйкес, Инвестициялар Алушының Инвестицияларды есепке алмағандағы қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:

      "Бухгалтерлік теңгерім";

      "Пайдалар мен шығындар туралы есеп";

      "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" не "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)";

      "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп";

      осы инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысы.";

      151-тармақта:

      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инвестициялардың ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ 30 жұмыс күні ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға, не ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған мына құжаттарды ұсынады:

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кестені қоса бере отырып, іс-шараларды, Инвестициялар ҚЭН-інің техникалық-технологиялық шешімдерін болжамды толықтырулар және (немесе) өзгертулер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайту көрсетілген өтінім хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекiту туралы ББӘ (ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобалардың экономиканың әртүрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі;

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдерді сақтаусыз тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған Инвестициялардың ҚЭН-і;

      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларда қоспағанда, ҚЭН-ді түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа берілген мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы;

      мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша іс-шараларды іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпаратқа, игерілмеу жағдайлары болған жағдайда оның себептері көрсетіле отырып, әрбір жылдың жоспары мен фактісі қоса беріледі;

      қымбаттауға алып келетін себептерді (мердігерлердің ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып) егжей-тегжейлі көрсету;

      қымбаттау олардың кінәсінен болған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ бұзушылықтардың болмауы туралы, Инвестицияларды іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтитын, мерзімі құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын актісі;

      бекітілген Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба..";

      оныншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екінші кезеңде түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып ұсынылатын мына құжаттардың негізінде жүзеге асырады:

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса беріле отырып, Инвестициялар ҚЭН-індегі iс-шараларға, техникалық-технологиялық шешiмдерге болжанатын толықтырулар және (немесе) өзгерістер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін мән-жайлар мен себептер көрсетілген өтiнiм-хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекiту туралы ББӘ (бір ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобалардың экономиканың әртүрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі;

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялардың ҚЭН-іне берілген мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындылары және құжаттар, оның ішінде бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң қорытындысы алынған Инвестициялар ҚЭН-і;

      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;

      Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат әрбір жылдың жоспары және фактісі, игерілмеу болған жағдайда, оның себептері көрсетіле отырып беріледі;

      қымбаттауға алып келетін себептерді (мердігерлердің ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып) егжей-тегжейлі көрсету;

      қымбаттау олардың кінәсінен болған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптама қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;

      Инвестициялардың түзетілген ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-ына ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы;

      Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжанған қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ бұзушылықтардың болмауы туралы, Инвестицияларды іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтитын, мерзімі құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын актісі;

      Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы туралы тиісті бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі;

      бекітілген ҚЭН-де көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткiзуге немесе жеткіліксіздігінің себептері туралы ақпарат, оның ішінде келмей қалу себептерiн көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражатты толық игеруі;

      құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) айдан аспайтын мерзім бұрын түсірілген, объектінің нақты жай-күйі туралы толық түсінік беретін фото немесе бейне түсірілімдер материалдары.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не ББӘ – мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып ұсынылатын мына құжаттардың негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін шығарады:

      Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешiмдерге, iс-шараларға болжанған толықтыруларды және (немесе) өзгертулерді, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкелетін мән-жайлар мен себептерді көрсете отырып, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген өтiнiм-хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекiту туралы ББӘ (бір ББӘ құзыретіне жатқызуға болмайтын жобаларды экономиканың түрлі салаларында іске асырылуын көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі;

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдерді сақтаусыз тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне берілген мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындылары және құжаттар, оның ішінде бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң қорытындысы алынған Инвестициялардың ҚЭН-і;

      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;

      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;

      ҚЭН-ді іске асыру шеңберінде, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат әрбір жылдың жоспары және фактісі, игерілмеу болған жағдайда, оның себептері көрсетіле отырып беріледі;

      қымбаттауға алып келетін себептерді (мердігерлердің ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып) егжей-тегжейлі көрсету;

      қымбаттау олардың кінәсінен болған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;

      Инвестициялардың түзетілген ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-ына ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысы;

      Инвестициялардың ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжанған қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ бұзушылықтардың болмауы туралы, Инвестицияларды іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтитын, мерзімі құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын актісі;

      құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) айдан аспайтын мерзім бұрын түсірілген, объектінің нақты жай-күйі туралы толық көрініс беретін фото немесе бейне түсірілімдер материалдары.";

      4-тараудың 3-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-параграф. Бюджеттік инвестициялардың, оның ішінде бюджеттік инвестициялық жобалардың және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалау тәртібі";

      198, 199, 200, 201 және 202-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "198. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау БИЖ мен Инвестицияларды тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынатын нәтижелерді есепті күнге жоспарланғандармен салыстыру арқылы жүргізіледі.

      БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есеп негізінде жүзеге асырады.

      199. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау объекті пайдалануға енгізілген және тиісінше ҚЭН-де көзделген іс-шаралар аяқталғаннан кейін жыл сайын жүргізіледі.

      Егер БИЖ белгіленген мерзімдерде пайдалануға енгізілмеген жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты объекті пайдалануға енгізілгеннен кейінгі жылдары ұсынады.

      Егер ҚЭН-де көзделген іс-шаралар белгіленген мерзімдерде аяқталмаса, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты ҚЭН-де көзделген іс-шаралар аяқталғаннан кейінгі жылдары ұсынады.

      Бұл ретте республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері объектінің пайдалануға уақтылы енгізілмеуінің және ҚЭН-де көзделген іс-шаралардың уақтылы аяқталмауының себептері туралы ақпарат береді.

      200. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау мыналарды:

      1) 36 және 37-қосымшаларға сәйкес БИЖ және Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепті және БИЖ және Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтаманы қамтитын ақпаратты ББӘ-ден жинауды;

      2) БИЖ-дің және Инвестициялардың (өнім шығару, көрсетілетін қызметтер ұсыну) қол жеткізілген тікелей нәтижелерін оларды мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарында және/немесе БИЖ-дің ТЭН-інде және Инвестициялардың ҚЭН-інде көзделген көрсеткіштермен салыстыру арқылы талдауды;

      3) БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті дайындауды көздейді.

      Нақты көрсеткіштердің мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында және/немесе БИЖ ТЭН-інде және Инвестициялардың ҚЭН-інде бұрын жоспарланған көрсеткіштерден ауытқулары анықталған БИЖ және Инвестициялар бойынша БИЖ мен Инвестицияларды тиімді басқару мақсатында жүйелі және жедел шаралар бойынша ұсынымдар қалыптастырылады.

      201. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу үшін ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай есептілік құрамында ұсынылады:

      1) осы Қағидаларға 36-қосымшаға сәйкес БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есеп;

      2) осы Қағидаларға 37-қосымшаға сәйкес БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтама.

      202. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есеп есепті кезеңде БИЖ-дің іске асырылуынан және Инвестициялардың жүзеге асырылуынан экономикалық және әлеуметтік қайтарымның ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізуді ескере отырып, өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) нақты және жоспарлы көлемі туралы ақпаратты қамтиды және бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретінде әрекет ететін орталық және жергілікті уәкілетті органдар осы Қағидаларға 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық жеткізгіште мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуынан экономикалық және әлеуметтік қайтарымның ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ақпарат инвестициялық ұсыныста және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштеріне байланыста салынған көрсеткіштер негізінде дайындалады.

      БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтама функционалдық топтар бөлінісінде БИЖ және Инвестициялар бойынша жиынтық ақпаратты қамтиды және оны бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретінде әрекет ететін орталық және жергілікті уәкілетті органдар осы Қағидаларға 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз және электрондық жеткізгіштерде ұсынады.";

      203 және 204-тармақтар алып тасталсын;

      205 және 206-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "205. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынады.

      206. Республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретінде әрекет ететін тиісті орталық уәкілетті орган электрондық жеткізгіште жылына бір рет, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымынан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ретінде әрекет ететін тиісті жергілікті уәкілетті атқарушы орган электрондық жеткізгіште жылына бір рет, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымынан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.";

      207-тармақ алып тасталсын;

      208 және 209-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "208. Республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың 5 маусымына дейінгі мерзімде "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасына сәйкес БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.

      209. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізеді және ақпаратты есепті жылдан кейінгі жылдың 10 шілдесіне дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 209-1-тармақпен толықтырылсын:

      "209-1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Қағидалардың 206-тармағына сәйкес республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ретінде әрекет ететін тиісті орталық уәкілетті органдардан алғаннан кейін БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға есепті жылдан кейінгі жылдың 5 маусымынан кешіктірілмейтін мерзімде электрондық жеткізгіште ұсынады.";

      210, 211 және 212-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "210. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратады және алады.

      БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі есеп Қазақстан Республикасының Үкіметінен қайтарылған және/немесе оны пысықтау қажет болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыныстарын есепке ала отырып есепті жояды және пысықтайды.

      211. Республикалық БИЖ-дің және Инвестициялардың және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне есепті жылдан кейінгі жылдың 10 тамызына дейін ұсынады.

      Жергілікті БИЖ-дің және Инвестицияларды іске асырылуын бағалау жөніндегі жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жыл сайын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдіктеріне есепті жылдан кейінгі жылдың 25 шілдесіне дейін ұсынады.

      212. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау деректерінің негізінде ағымдағы және болжанатын әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалды ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне және жергілікті атқарушы органдарға БИЖ-ді және Инвестицияларды тиімді жүзеге асыру шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізе алады.";

      4-тараудың 5-параграфы алып тасталсын;

      2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-1-қосымшада:

      Мемлекеттік инвестициялық жобаны іріктеу әдістемесінде:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Экономикалық сараптама мынадай екі деңгейден тұрады:

      экономикалық сараптаманың бірінші деңгейі МИЖ-дің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігін, сондай-ақ жобаны іске асыру жеделдігін бағалаудан тұратын "МИЖ-дің басымдығы" деген көрсеткішті бағалау тұрғысынан жүргізілетін болады. Жобаны іске асырудың жеделдігі болған жағдайда жобаны бюджеттік инвестициялар арқылы іске асыру қаралады.

      Ойын-сауық қызметтерін көрсетуге, ойын бизнесіне, шаштараз бен косметикалық көрсетілетін қызметтер салондарына, монша-сауықтыру кешендеріне, сауда-ойын-сауық орталықтарына бағытталған жобалар мемлекеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыру арқылы іске асырылмайды.

      Егер құжаттаманы әзірлеуге және оларға сараптама жасауға жұмсалатын шығындар жобаны іске асыру құнынан жоғары болса, онда МИЖ МЖӘ тетігі арқылы қаралмайды.

      екінші деңгей, шығындар мен пайданы талдау әдісімен мынадай формула бойынша бюджет тиімділігінің коэффициентін айқындайды:      Кбэ – бюджет тиімділігінің коэффициенті;

      ДБбиj – j кезеңінде бюджеттік инвестициялық жоба не мемлекеттің жарғылық капиталға қатысуы арқылы жобаны іске асырудан мемлекеттік (республикалық, сондай-ақ жергілікті) бюджетке түскен түсімдер;

      РБбиj – j кезеңінде жобаны іске асыруға жұмсалатын қаражат (инвестициялау барысында, сондай-ақ пайдалану барысында);

      ДБгчпj – j кезеңінде МЖӘ арқылы жобаны іске асырудан мемлекеттік (республикалық, сондай-ақ жергілікті) бюджетке түскен түсімдер;

      РБгчпj – j кезеңінде МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер;

      Ст – дисконттау мөлшерлемесі.

      Дисконттау мөлшерлемесінің мәнін инвестициялық ұсынысты әзірлеу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемесінің мәніне не Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес болжамды инфляцияның орташа мәніне тең таңдау ұсынылады.

      Егер Кбэ > 0 болса, онда МИЖ-ді бюджеттік инвестициялар ретінде іске асыру қаралады;

      Егер Кбэ ≤ 0 болса, онда МИЖ-ді ең алдымен МЖӘ жобасы ретінде іске асыру қаралады.

      Егер МИЖ-дің бюджет тиімділігі коэффициентінің теріс мәні болса және МЖӘ жобасы арқылы қарау қажеттілігі туындаса, жобаның өтімділік мерзімі мына формула бойынша есептеледі:

      PP = min n, бұл ретте

CFi > IC, мұнда:

      ІC (Іnvest Capіtal) – жобадағы бастапқы инвестициялық шығындар;

      CFі (Cash Flow) – таза пайда мен амортизация сомасын білдіретін уақыттың і-кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

      Ақша ағынын есептеу үшін мына формулаларды қолдану қажет:

      CFi = NP + A,

      немесе

      CFі = Кіріс – Операциялық шығасылар – Салықтық төлемдер және қарыз капиталы бойынша төлемдер, мұнда:

      А (Amortіzatіon) – амортизация, шығын болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

      NP (Net Profіt) – инвестициялық жобаның таза пайдасы.

      Пруденциялық нормативтер не ковенанттар бойынша шектеулер болмаған кезде жоба бюджеттік кредит арқылы қаржыландырылады.";

      7-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      25-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      36 және 37-қосымшалар осы бұйрыққа 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      40, 41, 42, 43, 44, 45 және 46-қосымшалар алып тасталсын;

      49-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров
     
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 10 ақпандағы
№ 12 Бұйрыққа
1-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
2-қосымша

      1-кесте

"Жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері" нысаны

Р/с №

Параметрдің атауы

Параметрдің мәні

Негіздеме

1

2

3

4

1

Жобаның жалпы құны

мың теңге


2

Инвестициялық кезең

жыл


3

Инвестициялаудан кейінгі кезең

жыл


4

Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициенті)

%


5

Инфляция деңгейі

%


6

Салықтар мөлшерлемелері

%


7

Амортизациялау нормалары      Ескертпе:

      4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі көрсетіледі.

      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте келесі инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады.

      6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде пайдаланылатын қолданыстағы Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

      7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес амортизациялау нормалары көрсетіледі.

      2-кесте

"Жобаның іске асырылуының экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу" нысаны

Атауы

Ескертпе (негіздеме)

1

2

3

n

1.

Экономикалық пайдалар1)

Тікелей ақша ағындары
оның ішінде:
жобаны іске асырудан шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер2)

Жанама экономикалық пайдалар2.

Экономикалық шығындар1)

Инвестициялық шығындар/Инвестициялық шығындарды өтеу*2)

Пайдалану шығындары/Операциялық шығындарды өтеу*3)

Жанама экономикалық шығындар/Басқару үшін сыйақы*3.

Таза экономикалық ағын жиыны4.

Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны5.

Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)6.

Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)7.

Өзін-өзі ақтау мерзімі (РР)      Ескертпе:

      Бұл нысан МИЖ қаржыландырудың әрбір тәсілі бойынша жеке толтырылады (бюджеттік инвестициялық жоба ретінде, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар ретінде, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы ретінде, оның ішінде концессиялық жоба ретінде, бюджеттік кредит ретінде, жеке инвестициялар ретінде).

      1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша түсімдері мен төлемдер көрсетіледі.

      1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асыруға байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялаудан кейінгі кезең үшін айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай баламасында (мың теңге) келтіріледі.

      1-тармақта тікелей ақша ағынының және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық құны көрсетілді.

      2-тармақтың 1) тармақшасында жобаның құны инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құны, аумақты құрылысқа және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып көрсетіледі.

      2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға енгізілген кезден бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжанатын шығындар, оның ішінде пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаның іске асырылуының салдарларымен байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында (мың теңге) келтіріледі.

      2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.

      3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

      4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:

      1 k = ------- (1+r)i

      коэффициентке көбейту жолымен алынған шамалар көрсетіледі.

      r - осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконттау мөлшерлемесі;

      i - жобаның іске асырылу жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

      5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды қосу арқылы алынған шама көрсетіледі.

      6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған шама көрсетіледі.

      7-тармақта өзін-өзі ақтау мерзімі мына формула бойынша есептеледі:

      PP = min n, бұл ретте

CFi > IC, мұнда:

      IC (Invest Capital) - жобадағы бастапқы инвестициялық шығындар;

      CFi (Cash Flow) - таза пайда мен амортизация сомасын білдіретін уақыттың i-кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

      Ақша ағынын есептеу үшін мына формулаларды қолдану қажет:

      CFi = NP + A,

      немесе

      CFᵢ = Кіріс – Операциялық шығасылар – Салық төлемдері мен қарыз капиталы бойынша төлемдер

      мұндағы:

      А (Amortization) - амортизация, шығындар болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

      NP (Net Profit) - инвестициялық жобаның таза пайдасы.

      * Керектісін таңдау қажет

  Бұйрыққа 2-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
7-қосымша

"_______________________ жобасының қаржы-экономикалық моделінің базалық параметрлері" нысаны

Р/с №

Параметрдің атауы

Параметрдің мәні

Негіздеме

1

2

3

4

1

Жобаның жалпы құны

мың теңге


2

Инвестициялық кезең

жжжж-жжжж


3

Инвестициялаудан кейінгі кезең

жжжж-жжжж


4

Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициент)

%


5

Инфляция деңгейі

%


6

Салықтар мөлшерлемелері

%


7

Амортизациялау нормалары8

Салалық көрсеткіштер9

Макроэкономикалық индикаторлар10

Басқалары      Ескертпе:

      4-жолда ТЭН-ді әзірлеу кезінде (бірақ 6 айдан артық емес) қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі көрсетіледі.

      5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте, келесі инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады;

      6-жолда ТЭН-ді әзірлеу кезінде қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде пайдаланылатын қолданыстағы Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

      7-жолда ТЭН-ді әзірлеу кезінде қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес амортизациялау нормалары көрсетіледі.

      8-жолда мынадай сипаттамаларға жауап беретін қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын көрсеткіштер көрсетіледі:

      ұлттық шоттар жүйесінде деректердің болуы;

      мемлекеттік, стратегиялық, бағдарламалық құжаттармен, оның ішінде мемлекеттік органның стратегиялық құжаттарында белгіленген нысаналы мәндердің болуы.

      9-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес макроэкономикалық индикаторлардың мәндері көрсетіледі. Сондай-ақ экономиканың макроэкономикалық дамуының түйінді немесе интеграцияланған индикаторын қолдануға болады (оны ұсыну мүмкін болған жағдайда). Мысалы, ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, өнеркәсіптік өнімдердің көлемі, мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы) және басқалар.

      10-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептемелерінде қолданылатын басқа да көрсеткіштер (параметрлер) көрсетіледі.

  Бұйрыққа 3-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
25-қосымша

"Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық қорытындысы" нысаны

1.

"Жалпы мәлiметтер" бөлiмi


Бюджеттік инвестициялардың атауыБюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауыБюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

нөмірі


атауыЗаңды тұлғаның атауы

ҚатысушылардыңИнвестицияларды алушыныңІс-шаралар тізімі

1-іс-шара


2-іс-шара


n-іс-шара


Іске асырылу кезеңі (айы, жылы)Бюджеттік инвестициялардың мөлшері, мың.теңгеМемлекеттік, үкіметтік бағдарламалар мен аумақтарды дамыту бағдарламаларына сәйкес келуі (құжат деректемелері көрсетіледі)Экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысының бар болуы


2.

"Нәтижелер" бөлімі


Тікелей нәтижеТүпкілікті нәтиже


3.

"Іс-шаралар құны" бөлімі


Іс-шаралар құны

Барлығыоның ішінде

1-іс-шара2-іс-шараn-іс-шара


4.

Өзгелері


….

….

5.

"Тұжырымдар" бөлімі


  Бұйрыққа 4-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
36-қосымша

"Бюджеттік инвестициялық жобаларды және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп" нысаны

      ББӘ атауы _______________________________________________

      Инвестицияларды алушының атауы (егер инвестициялар заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы жүзеге асырылған жағдайда) _________________________________________________________

Реттік

Бюджеттік инвестициялардың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі жөніндегі ақпарат

Бюджеттік инвестицияларды іске асыру үшін жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келетін стратегиялық бағыт

№ _ мақсат (мақсаттың атауы)

Нысаналы индикаторлар (жылдар бойынша)

Нысаналы индикатордың атауы

Нысаналы индикатордың шеңберіндегі жобаның үлесі

Өлшем бірліктері

жоспар

нақты

ауытқу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      кестенің жалғасы

Бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат

Бюджетік бағдарламалар

Бюджетік кіші бағдарламалар

Саласы

Аймақ

ББӘ

Жобаның атауы

БИ ҚЭН/ БИЖ ТЭН/ ИЖ оң экономикалық қорытындының № және күні

Жобаның мақсаты (ТЭН/ҚЭН/ИЖ жоспарлау құжаттарында көрсетілген)

11

12

13

14

15

16

17

18

      кестенің жалғасы

Бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат

Іске асырылу жылдары

Жобаны қаржыландыру (мың теңге)

Пайдалануға енгізілгені туралы белгі

жоспар (ТЭН/ҚЭН/ИЖ сәйкес)

нақты

ауытқу себептері

жоспар (ТЭН/ҚЭН/ИЖ сәйкес)

нақты

ауытқу

ауытқу себептері

мемлекеттік актінің болуы (Бар/Жоқ)

№ күні

РБ

ЖБ

РБ

ЖБ

РБ

ЖБ

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      кестенің жалғасы

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат

Тікелей және түпкілікті нәтижелер (жылдар бойынша) (бекітілген БИ ҚЭН / БИЖ ТЭН сәйкес)

Құрылған (жаңа) жұмыс орындарының саны

Тікелей нәтиже

жоспар

нақты

ауытқу

Түпкілікті нәтижелер

жоспар

нақты

ауытқу

31

32

33

34

35

36

37

38

39


      кестенің жалғасы

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат

Бюджеттік инвестициялар бойынша НҚА жетілдіру бойынша ұсыныстар

Инновациялар (бар болған жағдайда)

Инвестициялардың мақсаты

Алынған әсердің типі

Атауы

Өлшем бірліктері

көрсеткіш

40

41

42

43

44

45


1. Тиімділікті арттыру
2. Өндірісті кеңейту
3. Жаңа өндірістерді құру
4. Жаңа нарықтарға шығу
5. Инновациялар
6. Әлеуметтік міндеттер
7. Заңнама талаптары

1. Шығындарды азайту
2. Кірістің ұлғаюы
3. Өндіріс тәуекелдерінің төмендеуі (қауіпсіздік)
4. Жаңа білім
5. Әлеуметтік әсер
6. Өз нұсқасы


      Ескертпе:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі.

      2-10-бағандарда бюджеттік инвестициялардың Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі жөніндегі ақпарат көрсетіледі:

      2-бағанда Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы іске асырылуы үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған тиісті сілтемесімен (тармағы, тапсырмасы және т. б.) көрсетіледі;

      3-бағанда Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатынан шеңберінде жоба іске асырылған стратегиялық бағыт көрсетіледі;

      4-бағанда стратегиялық бағытқа сәйкес келетін мақсаттар көрсетіледі;

      5-10-бағандарда Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келетін нысаналы индикаторлар бойынша ақпарат көрсетіледі.

      11-30-бағандарда бюджеттік инвестициялардың параметрлері бойынша жалпы ақпарат көрсетіледі:

      11-бағанда бюджеттік даму бағдарламасының атауы көрсетіледі;

      12-бағанда бар болған жағдайда бюджеттік кіші бағдарламаның атауы көрсетіледі;

      13-бағанда жоба жоспарланған саласы көрсетіледі;

      14-бағанда жоба іске асырылатын аймақ (облысы, республикалық маңызы бар қала, астанасы немесе бүкіл ел) көрсетіледі;

      15-бағанда бюджеттік бағдарлама әкімшісі көрсетіледі;

      16-бағанда бағалауға жататын бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі жобалардың атауы көрсетіледі;

      17- бағанда БИ ҚЭН/ БИЖ ТЭН/ ИҰ оң экономикалық қорытындының нөмірі және күні көрсетіледі;

      18-бағанда жоспарлау құжаттарында (ИЖ/ТЭН/ҚЭН) көрсетілген жобаның мақсаты көрсетіледі;

      19-21-бағандарда жобаны іске асыру жоспар (ИЖ/ТЭН/ҚЭН сәйкес) және нақты жылдар, сондай-ақ ауытқу себептері көрсетіледі;

      22-28-бағандарда жобаны жоспар және нақты қаржыландыру соммалары, соның ішінде жергілікті бюджет арқылы, сондай ақ ауытқу себептері көрсетіледі;

      29-30-бағандарда объектіні пайдалануға енгізілгені туралы белгі көрсетіледі (бар болған жағдайда);

      31-44-бағандарда бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат көрсетіледі:

      31-38-бағандарда жоспарлы және нақты тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсетіледі;

      39-бағанда жоба шеңберінде жаңадан құрылған тұрақты жұмыс орындарының саны көрсетіледі;

      40-бағанда жобаны іске асыру кезінде қандай инновациялық шешімдер қолданғаны көрсетіледі (бар болған жағдайда).

      41-бағанда инвестициялардың мақсаты көрсетіледі. Ұсынылған нұсқалардан инвестицияның мақсатының бір немесе бірнеше түрін таңдау қажет;

      42-44-бағандарда инвестициялардың мақсатына қарай алынатын әсер типі көрсетіледі. Мысалы, егер инвестициялар тиімділікті арттыруға арналған болса, онда сәйкесінше алынған әсердің типі шығындарды қысқарту болуы мүмкін;

      45-бағанда НҚА-ны жақсарту және жетілдіру бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

  Бұйрыққа 5-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
37-қосымша

"Бюджеттік инвестициялық жобалардың және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтама" нысаны

      ББӘ атауы _______________________________________________

оның ішінде БИЖ бойынша

Іске асырылуы бағалауға жататын БИЖ -дердің жалпы саны

Іске асырылуы бағалауға жататын БИЖ-дердің жиынтық сомасы

оның ішінде, іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы аяқталған БИЖ-дердің саны

Іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы аяқталған БИЖ-дердің жиынтық сомасы

Құрылған жұмыс орындарының жалпы саны

оның ішінде, іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы аяқталған БИЖ-дің шеңберінде құрылған жұмыс орындарының саны

Жоспарланған, бірақ іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы пайдалануға берілмеген БИЖ-дердің саны

Жоспарланған, бірақ іске асырылуын бағалаудың алдындағы жылы пайдалануға берілмеген БИЖ -лердің жалпы саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Жиынтық мәліметтер

оның ішінде функционалдық топтар бойынша:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Қорғаныс

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Білім

Денсаулық сақтау

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Көлік және коммуникация

Басқалар

оның ішінде Инвестициялар бойынша

Іске асырылуы бағалауға жататын Инвестициялардың жалпы саны

Бағалануға жататын инвестициялардың жалпы сомасы


іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы аяқталған Инвестициялардың жалпы сомасы

Құрылған жұмыс орындарының жалпы саны

оның ішінде іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы аяқталған Инвестициялар шеңберінде құрылған жұмыс орындарының саны

Жоспарланған, бірақ іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы пайдалануға берілмеген инвестициялар саны

Жоспарланған, бірақ іске асыруды бағалаудың алдындағы жылы пайдалануға берілмеген инвестициялардың жалпы көлемі

Жиынтық мәліметтер

оның ішінде функционалдық топтар бойынша:

 Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Қорғаныс

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Білім

Денсаулық сақтау

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Тұрғын үй -коммуналдық қызметтер

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Көлік және коммуникация

Басқалары

  Бұйрыққа 6-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық
жобаның инвестициялық
ұсынысын әзірлеу немесе
түзету, оған қажетті
сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік
инвестицияларды жоспарлау,
қарау, іріктеу, іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
және бюджеттік кредиттеудiң
орындылығын айқындау
қағидаларына
49-қосымша

"Бюджеттік кредиттің ҚЭН бойынша экономикалық қорытынды" нысаны

1.

"Жалпы мәлiметтер" бөлiмiЖоба атауыБюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауыКредит шартын жасасатын қаржылық схема қатысушыларының атаулары

1-қатысушы


2-қатысушы


n-қатысушыКредитті беру мақсатыЖобаның жалпы құны Жылдар бойынша қаржыландыруға бөлумен

1-жыл


2-жыл


n-жылЖобаны қаржыландыру көздері мен нысандарыБюджеттік кредит беру шарттары

бюджеттік кредиттің мөлшері (мың теңге)


оларға сәйкес кредит берілетін бюджеттік кредиттеу қағидаттары


кредит беру мерзімі


қарыз алушының кредитті игеру кезеңі


жеңілдік кезеңі


сыйақы мөлшерлемесі


кредит бойынша есептелген сыйақыны төлеу кезеңділігі


кредитті өтеу әдісі


2.

"Бюджеттік кредит ҚЭН iс-шараларының бюджеттік кредиттеу өлшемшарттарына сәйкестігі" бөлiмiБюджеттік кредит ҚЭН iс-шараларының "негізділік" өлшемшартына сәйкестігіБюджеттік кредит ҚЭН iс-шараларының "мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкiлеттi орган айқындайтын өлшемшарттарға сәйкес мамандандырылған ұйымның кредит төлеу қабілеттілігі" өлшемшартына сәйкестігі


3.

"Тұжырымдар" бөліміЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады