Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 3 наурызда № 27011 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.


      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) "Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандарын, лицензиялардың және (немесе) лицензияларға қосымшалардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 3 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10195 болып тіркелген):

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысанында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор көзде Х көрсетіңіз):

      бірігу ____________________________________________

      қайта құру ________________________________________

      қосылу __________________________________________

      бөліп шығару______________________________________

      бөліну ____________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысанында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор көзде Х көрсетіңіз):

      бірігу ____________________________________________

      қайта құру ________________________________________

      қосылу __________________________________________

      бөліп шығару______________________________________

      бөліну ____________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысанында:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы

      _____________________________________________________________";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысанында:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлға-лицензиаттың "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес (тиісті тор көзде Х көрсетіңіз):

      бірігу ____________________________________________

      қайта құру ________________________________________

      қосылу __________________________________________

      бөліп шығару______________________________________

      бөліну ____________________ жолымен қайта ұйымдастырылуы;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысанында:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиаттың үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығаруы

      _____________________________________________________________";

      18 және 19-қосымшалар осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2) "Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10194 болып тіркелген):

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарламаның нысаны;

      4) осы бұйрыққа 3-1-қосымшаға сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      5) осы бұйрыққа 3-2-қосымшаға сәйкес жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның I және II қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      6) осы бұйрыққа 3-3-қосымшаға сәйкес энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      7) осы бұйрыққа 3-5-қосымшаға сәйкес дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарламаның нысаны;

      8) осы бұйрыққа 3-6-қосымшаға сәйкес бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      9) осы бұйрыққа 3-7-қосымшаға сәйкес темекі өнімдерін көтерме саудада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      10) осы бұйрыққа 3-8-қосымшаға сәйкес жекелеген қызмет түрлері – ойын бизнесін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      11) осы бұйрыққа 3-10-қосымшаға сәйкес жекелеген қызмет түрлері – электрондық тауарлар саудасын жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      12) осы бұйрыққа 3-11-қосымшаға сәйкес радиоэлектрондық құралдарды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      13) осы бұйрыққа 3-12-қосымшаға сәйкес жоғары жиілікті құрылғыны пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      14) осы бұйрыққа 3-13-қосымшаға сәйкес радиоәуесқойлық қызметтер үшін радиоэлектрондық құралдарды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      15) осы бұйрыққа 3-14-қосымшаға сәйкес телефон арнасының радиоұзартқышын пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      16) осы бұйрыққа 3-15-қосымшаға сәйкес цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      17) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі;

      18) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес акцизделетін тауарларды өндіруді, жинауды (жинақтауды) жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;

      19) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

      20) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияның нысаны бекітілсін.";

      бұйрыққа 3, 3-5 және 4-қосымшалар осы бұйрыққа 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 3-15-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфраструктуралық
даму министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
      "КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
18-қосымша
Нысан

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші

      ____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      ____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері,

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған

      жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру

      нөмірі) ____________________________________________________________________

      (қызмет түрінің және (немесе) қызметтің кіші түрінің (-лерінің) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________________
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы _______________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық
үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________;
Телефон нөмірлері ___________________________________________________;
Факс _______________________________________________________________;
Банк шоты __________________________________________________________.
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы
__________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Тұтынушылармен жұмысты қамтамасыз ететін қызметті – абоненттік қызметтерді,
учаскелерді құру туралы бұйрықтың болуы туралы ақпарат:
1) қызметті құру туралы бұйрықтың нөмірі _______________________________;
2) бұйрыққа қол қойылған күн __________________________________________;
3) жауаптының тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) ______________________________.
Кемiнде 10 000 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айналым қаражатының болуы туралы
ақпарат:
1) банктің атауы _____________________________________________________;
2) шот нөмірі _______________________________________________________;
3) айналым қаражатының мөлшері (сома) _________________________________.
"Электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензия беру
үшін бюджетке лицензиялық алым төлеу туралы мәліметтер: 1) түбіртектің нөмірі мен күні
__________________________________________.
Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы "Энергиямен жабдықтау мақсатында электр
энергиясын сатып алу, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi
құбырларын пайдалану қызметі үшін біліктілік талаптары мен оларға сәйкестiкті растайтын
құжаттар тiзбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 29 қаңтардағы № 60 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10598 болып тіркелген) белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
Осымен: өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші түрімен
айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілетін құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес
келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады; өтініш беруші лицензияны және
(немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын, қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісім береді;
____________________________________________________________________.
Осы арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мен ұсынып отырған
(толтырған) ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты екенімді растаймын.
Басшы __________________________________________________________
(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Толтыру күні: 20__ жылғы "__" _______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
19-қосымша
  Нысан

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу үшін лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның өтiнiші

      ____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
___________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ___________________________
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________;
Телефон нөмірлері ___________________________________________________;
Факс _______________________________________________________________;
Банк шоты __________________________________________________________.
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы
__________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі).
Тұтынушылармен жұмысты қамтамасыз ететін қызметті – абоненттік қызметтерді,
учаскелерді құру туралы бұйрықтың болуы туралы ақпарат:
1) қызметті құру туралы бұйрықтың нөмірі _______________________________;
2) бұйрыққа қол қойылған күн __________________________________________;
3) жауаптының тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) ______________________________.
Кемiнде 10 000 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айналым қаражатының болуы туралы
ақпарат:
1) банктің атауы _____________________________________________________;
2) шот нөмірі _______________________________________________________;
3) айналым қаражатының мөлшері (сома) _________________________________.
"Электрондық үкімет" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензия беру
үшін бюджетке лицензиялық алым төлеу туралы мәліметтер:
1) түбіртектің нөмірі мен күні ____________________________________.
Бұл ретте, көрсетілетін қызметті алушы "Энергиямен жабдықтау мақсатында электр
энергиясын сатып алу, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi
құбырларын пайдалану қызметі үшін біліктілік талаптары мен оларға сәйкестiкті растайтын
құжаттар тiзбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 29 қаңтардағы № 60 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10598 болып тіркелген) белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
Осымен келесі расталады: өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және
(немесе) кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; қоса берілетін құжаттардың
барлығы шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, қолжетімділігі шектеулі
дербес деректерді пайдалануға келісім береді;
____________________________________________________________________.
Осы арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мен ұсынып отырған
(толтырған) ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты екенімді растаймын.
Жеке тұлға _____________________________________________________________________
(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Толтыру күні: 20__ жылғы "__" _______________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама

      Жаңа объектінің құрылысы бойынша:

      Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,

      астананың) ___________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) _________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      (жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы,

      ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі және телефон нөмірі)

      Осымен __________________________________________________________________
(объектiнiң атауы және орналасқан жері)

      ____________________________________________________________________________

      объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.

      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы "___" _____________

      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы "___"__________

      Қаржыландыру көзі _______________________________

      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Жерге тиісті құқық беру туралы ____________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      20__ "__" ___________ № _____ шешімі.

      2. Объектіні салуға арналған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманы

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________
(жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, алынған күні және санаты, жобалаудың сатылығы)

      ____________________________________________________________________________

      әзірледі және _______________________________________________________ бекітті.
(ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)
3. Сараптаманың № _______ оң қорытындысын (сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда)

      ________________________________________________________________________________

      (сараптама түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны, сарапшы аттестатының №, алған күні және мамандануы)

      "__" ______ берді.

      4. Объект _____________________________________________________________

      (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)

      жауапкершілік деңгейіне жатады.

      5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың

      нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай.

      6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ____________________________________________

      __________________________________________________________________________
(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, лицензияның №, алған күні және санаты)

      20__ "__"____________ №____ мердігерлік шарттың негізінде жүргізіледі.

      7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты кезең-кезеңмен жүргізу

      қарастырылған болса) құрылыстың тиісті кезеңдеріне арналған 20___ "___"____________

      №_____ шешім берілді.

      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ___________________________

      _________________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар ________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде

      _____________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар ___________________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________

      (инженерлік-техникалық жұмыскердің аттестаты, аттестаттың мамандануы, № мен күні, телефон нөмірі, пошталық мекенжайы, аттестат
берген аттестаттау орталығы ұйымының атауы - БСН)

      және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі бар, "Сейсмикаға төзiмдi құрылыс"
(сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы бойынша ______
_______________________________________________________________________

      (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)

      _______________________________________________________ жарамды куәлiгi бар
________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, ұйымның атауы)

      20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.

      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) 20___ "____" _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны әзірлеушінің атынан

      _______________________________________________________________________

      (ұйымның атауы, лицензияның №, алған күні және санаты, мекенжайы және телефоны)

      _________________________________________________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)

      2) 20___ "__" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған

      сарапшысы(-лары) бар _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы)

      ұйым ____________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны)

      3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы __________________
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге асырады:

      1) өз штатында 20___ "___" ______________ №_____ бұйрықпен тағайындалған
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, аккредиттеу туралы куәліктің №
және алған күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда) тапсырыс берушінің өзі
2) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған
сарапшысы(-лары) бар _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған
жағдайда) __________________________________________________________________________
ұйым _____________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)

      3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы __________________
______________________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.
13. Осы хабарламаны бере отырып, мыналарды растаймын:
1) көрсетілген барлық деректер ресми деректер болып табылады және оларға қызметті
немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;
2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;
3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады;
4) хабарламада көрсетілген мәліметтер бойынша ақпараттық жүйелерден құжаттар алуға өз
келісімімді беремін.
14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде құрылыс нормаларын және
сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген
жобаны бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сәйкес жауаптылықта болатынымыз туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы)
________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер ________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН ________________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
________________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)

      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда: сенім білдірілген тұлға
_____________ ___________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Берілген күні: 20__ жылғы "__" ________
Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта
жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:
Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) _________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ________________________________________
_______________________________________________________________________
(жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)

      Осымен ____________________________________________________________________
(объектiнiң атауы және орналасқан жері)
___________________________________________________________________________
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша
құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.
Құрылыстың басталуы 20_ жылғы "__" _____________
Пайдалануға беру мерзiмi 20_ жылғы "__" ____________
Бұл ретте мынаны хабарлаймын:

      1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті
атқарушы органның қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
_________________________________________________
__________________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)
20__ "__" ___________ № _____ шешімі.
2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) _______________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)
_________________________________ 20___ "____"_____________ № _________ меншік
құқығын растайтын құжаттарды берді не _______________________________________
___________________________________________________________________________
(нотариат конторының мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің (меншік иелерінің) оларды
өзгертуге нотариат куәландырған жазбаша келісуі бар
______________________________________________________________________.
3. Жерге тиісті құқық беру туралы 20__ "__" ___________ № _____ шешімді (егер
жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді) көздесе)
__________________________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)

      берді.
4. ________________________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы)
берген 20__ "__" ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес
қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкцияла (қайта
жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалық (жобалау-сметалық) құжаттаманы
__________________________________
________________________________________________________________________
(жобалау ұйымының атауы, лицензияның №, алған күні және санаты, жобалаудың сатылылығы)
әзірледі және ________________________________________________________ бекітті.
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және (немесе) бұйрықтың № және күні)
5. Сараптаманың 20___ "____"_____ № оң қорытындысын (сараптама жүргізу міндетті
болған жағдайда) _________________________________________
(сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
телефоны, аттестатының №, алған күні және мамандануы) берді.

      6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа үй-жайлар (тұрғын үй
бөліктері) иелерінің (егер үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған
реконструкциясы (қайта жоспарлануы, қайта жабдықталуы) немесе үй-жайлардың
шекараларын көшіруі олардың мүдделерін қозғаса) 20_ "__" _________________________
________________________________________________________________________
(нотариат конторының мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      нотариат куәландырған жазбаша келісуі бар.

      7. Жұмыстар 20__ "___" ______________ №____ мердігерлік шарттың негізінде
__________________________________________________________
(құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны, лицензияның №, алған күні және санаты)
мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда) жүргізілетін болады.
8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________________________
_________________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)

      білімі бар _________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.
9. Бас мердігердің атынан құрылыс бойынша жауапты тұлға ретінде
__________________________________________________________________________
(оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(инженерлік-техникалық жұмыскердің аттестаты, аттестаттың мамандануы, № мен күні, телефон нөмірі, пошталық мекенжайы, аттестат
берген аттестаттау орталығы ұйымының атауы - БСН)
және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі бар,

      "Сейсмикаға төзiмдi құрылыс" (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда)

      курсы бойынша __________________________________________________________________

      (куәлік нөмірі, кім берген немесе ұзартқан)
_______________________________________________________ жарамды куәлiгi бар
__________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, ұйымның атауы)
20___ "___"______________ №_____ бұйрықпен тағайындалды.
10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге
асырады:
1) 20___ "____" _________________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны әзірлеушінің атынан
_____________________________________________________________________
(ұйымның атауы, лицензияның №, алған күні және санаты, мекенжайы және телефоны)
__________________________________________________________________________;
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
2) 20___ "__" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз құрамында аттестатталған
сарапшысы(-лары) бар ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы)
ұйым ____________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы және телефоны)
3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы __________________
__________________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)
11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет) мыналар жүзеге
асырады:
1) өз штатында 20___ "___" ______________ №_____ бұйрықпен тағайындалған
аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _____________________________________
______________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, аккредиттеу туралы куәліктің
№ және алған күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған жағдайда)
тапсырыс берушінің өзі 2) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес өз
құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ____________________________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аккредиттеу туралы куәліктің №, берілген күні) (аккредиттеу туралы куәлік болған
жағдайда) _____________________________________________________________________
ұйым ________________________________________________________________;
(ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
3) 20___ "___" ______________ №_____ шартқа сәйкес сарапшы _____________

      ____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №, алған күні және мамандануы, мекенжайы және телефоны)

      12. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық өзгерістер туралы
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына уақтылы хабарлауға міндеттенемін.
13. Осы хабарламаны бере отырып, мыналарды растаймын:
1) көрсетілген барлық деректер ресми деректер болып табылады және оларға қызметті
немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкін;
2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды болып табылады;
3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру басталғанға дейін орындалуы міндетті
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталады;
4) хабарламада көрсетілген мәліметтер бойынша ақпараттық жүйелерден құжаттар алуға өз
келісімімді беремін.
14. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезінде құрылыс нормаларын және
сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнаманың талаптарын және бекітілген
жобаны бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сәйкес жауаптылықта болатынымыз туралы хабардармыз.

Тапсырыс беруші
(құрылыс салушы)
______________________________
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН ______________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
______________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)


Бас мердігер
(мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)
_______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
ЖСН/БСН _______________________
(жеке және заңды тұлғалар үшін)
_______________________________
(қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)

      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:

      сенім білдірілген тұлға _____________ ___________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Берілген күні: 20__ жылғы "__" ________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына 3-5 қосымша

Нысан

Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама

      Беру себебі:дара кәсіпкер ретінде тіркелухабарламада көрсетілген деректерді өзгерту

      1. __________________________________________________________________
(мемлекеттік кірістер органының атауы)

      2. Осымен ___________________________________________________________
(егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

      Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бірлескен кәсіпкерліктің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)      Дара кәсіпкер ретінде қызметінің жүзеге асырылуының басталуы туралы хабарлайды

      Кәсіпкерліктің түрі:


жеке


бірлескен

      3. Дара кәсіпкердің атауы _________________________________________________________

      (болған жағдайда көрсету керек)

      4. Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (экономикалық қызметтер түрлерінің жалпы
сыныптауышына сәйкес 5 белгілік код көрсетіледі):      5. Салық салу тәртібін (режимін) таңдау:А.

Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпВ.

Патент негізінде арнаулы салық режиміС.

Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режиміD.

Шаруа немесе фермерлік қожалықтар үшін арнаулы салық режиміЕ.

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режиміF.

Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режиміG.

Бөлшек салықтың арнаулы салық режиміH.

Арнаулы мобильді қосымша пайдаланылатын арнаулы салық режимі

      6. Дара кәсіпкердің орналасқан орнының мекенжайы:

      Облыс/аудан (анықтамалықты қараңыз)      Қала (ауыл, село)       Көше (шағын аудан)         Үй нөмірі      Пәтер нөмірі      (бөлме, өзге үй-жай)

      7. Байланыс ақпараты:

      Телефон нөмірі      Факс нөмірі      Электрондық пошта мекенжайы      8. Егер осы хабарламаның 2-тармағында бірлескен кәсіпкерлік түрі көрсетілген жағдайда, толтыру қажет:

      Бірлескен кәсіпкерлік басшысының жеке сәйкестендіру нөмірі      Бірлескен кәсіпкерлік мүшелерінің (адам) саны      Бірлескен кәсіпкерлік мүшелерінің жеке сәйкестендіру нөмірі:      Бірлескен кәсіпкерліктің нысаны:А.

Жұбайлардың кәсіпкерлігіВ.

Отбасылық кәсіпкерлікС.

Жай серіктестік

      9. Хабарламаға қоса тіркеледі: _____________________________________________________
(құжаттардың атауы және парақтардың саны көрсетіледі)

      Аталған хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төмендегіні растайды:

      барлық көрсетілген деректер ресми болып табылатынын және қызметті немесе іс-қимылды
жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;
өтініш берушіге мәлімделген қызмет түрімен немесе жекелеген іс-қимылмен айналысуға сот
тыйым салмайтының;

      барлық қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келетінін және жарамды болып табылатынын;
өтініш беруші, қызметін немесе іс-қимылдарды және кейінгіде жүзеге асыруды бастағанға
дейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының
сақталуын қамтамасыз ететіндігін;
біз (мен) осы хабарлама шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті
дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беретінімізді (беретінімді);
10. Өтініш беруші ________________________________________ __________
(егер жеке басын куәландыратын құжатта (қолы) көрсетілсе, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

      Мөр орны (болған жағдайда)
Беру күні және уақыты: 20__ жылғы "___" _________ "__" сағат "__" минут

      Ескертпе:
*9 тармақ мынадай жағдайларда толтырылады:

      бірлескен дара кәсіпкерлікті тіркеу (бірлескен кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының
атынан жазылған сенімхат);
егер өтініш беруші кәмелеттік жасқа толмаса (заңды өкілдерінің келісімі, ал осындай келісім
болмаған жағдайда – неке кию туралы куәліктің көшірмесі немесе қамқорлық және
қамқоршылық органдарының шешімі немесе кәмелетке толмағанды әрекетке толық қабілетті
деп жариялау туралы соттың шешімі).

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 4 бұйрығына
4-қосымша

Хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тізбесі

Р/с №

Мемлекеттік орган

Ведомстволар, орталық мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Хабарламалар түрлері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

Эротикалық сипаттағы материалдарды орналастыратын мерзімді баспасөз басылымдарын немесе интернет-ресурстарды тарату жөніндегі қызметтің басталғаны туралы хабарлама


2

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық немесе аудандық аумақтық инспекциялары

Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық инспекциялары

Жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың ветеринариялық нормативтерге сәйкестігін анықтау жөніндегі өндірістік бақылау бөлімшелерінің ветеринариялық дәрігерлерінің ветеринариялық анықтама беру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


3

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық бөлімшелері

Нотариат қызметін жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


4

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


5

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Интервенциялық емес клиникалық зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық департаменттері

Медициналық бұйымдарды бөлшек саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері

Халықтың декреттелген тобын гигиеналық оқыту жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Эпидемиялық маңыздылығы елеусіз объект қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарлама


Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу қызметінің басталғаны туралы хабарлама


6

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

Бағалы металдарды, асыл тастарды, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Электрондық (цифрлық) тахографтарға электрондық карточкаларды дайындау және беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Теңіз көлігі мамандарын даярлау (қайта даярлау) және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму комитеті

Энергия аудиті мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің аумақтық органдары

Техникалық тексеріп қарау операторлары қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


7

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары

Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама


Дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама


Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Әкімші (уақытша әкімші, оңалту, уақытша және банкроттық басқарушылар) қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын тұлға қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


8

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Турагенттік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Гид (гид-аудармашы), экскурсовод, туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


9

Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті

Шетелдік және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік үлгінің сәйкестігін растау саласындағы құжаттарды беру жөніндегі қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


10

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті

Табиғи монополия субъектісінің өзге қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама


Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық байланысты қызметтер көрсетуді бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


11

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті

Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Геодезия және картография комитеті

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Байланыс қызметтерін көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің аумақтық органдары

Радиоэлектрондық құралдарды пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


Жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама


12

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық органдары

Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Көлік құралдарының жүргізушілерін даярлау жөніндегі кәсіптік бірлестіктер қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


13

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

Теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Метеорологиялық мониторинг жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

Зоологиялық коллекцияны жасау туралы хабарлама


Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


14

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті

Энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Көмірсутектер және жер қойнауын пайдалану салаларындағы мемлекеттік бақылау департаменті

Мұнай өнімдерінің көтерме жеткізілімдеріне байланысты қызметтің басталғаны немесе тоқталғаны туралы хабарлама


Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

Электр энергетикасы объектілерін және (немесе) олардың жекелеген бөліктерін сатып алу-сату, жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


15

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары

Уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама16

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Қаржы ұйымының қаржылық өнімдерін бекітуі туралы хабарлама


17

Жергілікті атқарушы органдар

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті басқару органдары

Тұқымның сұрыпты және егу сапаларына сараптама жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық егістерін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Такси тасымалдаушысы ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Тахографтарды орнату және оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама


Автовокзалдар, автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттері қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Шағын көлемді кемелердің кеме жүргiзушiлерiн даярлау жөніндегі курстар қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Халықаралық және республикаішілік қатынастарда қауiптi жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік құралдары жүргізушілерін арнайы даярлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Заңды тұлғалардың түсті және қара металдар сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта өңдеуі және өткізуі жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама


Қоршаған ортаға әсер ету туралы декларация


18

Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары

Ведомстволар, орталық мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері және олардың аумақтық бөлімшелері

Өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 19 Бұйрыққа 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 6 қаңтардағы
№ 3 бұйрығына
3-15-қосымша
  Нысан

Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

      1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(мемлекеттік органның толық атауы)

      2. Осымен_________________________________________________________
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі)
_________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны
________________________________ жөніндегі қызметті жүзеге асырудың тоқтатылғаны
____________________________________________________________________
атауы, заңды мекенжайы немесе тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлайды.
____________________________________________________________________
хабарламада көрсетілген деректерді өзгерту _____________________________
____________________________________________________________________
* Хабарламада көрсетілген деректер өзгерген кезде толтырылады
3. Заңды/жеке тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)
4. Электрондық пошта _________________________________________
5. Телефон нөмірлері __________________________________________
6. Факс ______________________________________________________
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (-лары) __________________________
_________________________________________________________________
(пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)
8. Хабарламаға мыналар қоса беріледі:
8.1. Өнімнің және ұсынылатын шешімнің сипаттамасы __ парақта.
8.2. Токендердің сипаттамасы __ парақта.
8.3. Токендерді іске асыру сипаттамасы және жоба экономикасы __ парақта.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(құжаттардың атауы және парақтар саны көрсетіледі)

      9. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыру ________ (уақыты мен күні)
басталатын болады.
10. Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылдарды жүзеге асыру ________ (уақыты мен күні)
тоқтатылатын болады.**
Аталған хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
барлық көрсетілген деректер ресми деректер болып табылатынын және қызметті немесе
іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;
өтініш берушіге мәлімделген қызмет түрімен немесе жекелеген іс-қимылмен айналысуға сот
тыйым салмайтынын;
барлық қоса берілетін құжаттар шындыққа сәйкес келетінін және жарамды болып табылатынын;
өтініш беруші қызметін немесе іс-қимылдарды жүзеге асыруды бастағанға дейін және одан
кейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының
сақталуын қамтамасыз ететінін растайды.
11. Өтініш беруші _____________________________________________________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Мөр орны
(болған жағдайда) берілген күні мен уақыты:
20__ жылғы ________
"__" сағат "__" мин
12. Тұлға сенімхат бойынша хабарлама берген жағдайда:
Сенім білдірілген тұлға ______________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
______________________________________________________________
(сенімхаттың нөмірі мен күні)

      Ескертпе:

      * хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгерген кезде толтырылады. Бұл жолда заңды
тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) бұрынғы толық атауы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғада бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
** осы жол Қазақстан Республикасының заңдарында хабарламаны беру кезінде қызметті
немесе іс-қимылдарды жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен күні туралы ақпарат беру
белгіленген жағдайда ғана толтырылады.

О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 19. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2022 года № 27011

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие см. п. 4.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:

      1) в приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 3 "Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10195):

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в форме заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, утвержденной указанным приказом:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) реорганизация юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным статьей 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон) путем (укажите в соответствующей ячейке Х):

      слияния ________________________________________________________

      преобразования _________________________________________________

      присоединения __________________________________________________

      выделения ______________________________________________________

      разделения ____________________________________________________";

      в форме заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, утвержденной указанным приказом:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) реорганизация юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным статьей 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон) путем (укажите в соответствующей ячейке Х):

      слияния________________________________________________________

      преобразования _________________________________________________

      присоединения __________________________________________________

      выделения ______________________________________________________

      разделения ____________________________________________________";

      в форме заявления физического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, утвержденной указанным приказом:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) отчуждение лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"

      ______________________________________________________________";

      в форме заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения, утвержденной указанным приказом:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) реорганизация юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным статьей 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон) путем (укажите в соответствующей ячейке Х):

      слияния ________________________________________________________

      преобразования _________________________________________________

      присоединения __________________________________________________

      выделения ______________________________________________________

      разделения ____________________________________________________";

      в форме заявления физического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения, утвержденной указанным приказом:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) отчуждение лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"

      ______________________________________________________________";

      приложения 18 и 19 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу;

      2) в приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 "Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10194):

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые:

      1) Правила приема уведомлений государственными органами согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму уведомления о начале производства строительно-монтажных работ согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) форму уведомления о начале или прекращении деятельности саморегулируемой организации согласно приложению 3-1 к настоящему приказу;

      5) форму уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, согласно приложению 3-2 к настоящему приказу;

      6) форму уведомления о начале или прекращении деятельности по энергетической экспертизе согласно приложению 3-3 к настоящему приказу;

      7) форму уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя согласно приложению 3-5 к настоящему приказу;

      8) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по производству бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовой и (или) розничной реализации бензина (кроме авиационного), дизельного топлива согласно приложению 3-6 к настоящему приказу;

      9) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности по оптовой реализации табачных изделий, согласно приложению 3-7 к настоящему приказу;

      10) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – игорный бизнес, согласно приложению 3-8 к настоящему приказу;

      11) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности - электронная торговля товарами, согласно приложению 3-10 к настоящему приказу;

      12) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств согласно приложению 3-11 к настоящему приказу;

      13) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации высокочастотного устройства согласно приложению 3-12 к настоящему приказу;

      14) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств для радиолюбительских служб согласно приложению 3-13 к настоящему приказу;

      15) форму уведомления о начале или прекращении эксплуатации радиоудлинителя телефонного канала согласно приложению 3-14 к настоящему приказу;

      16) форму уведомления о начале или прекращении деятельности по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставления услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество согласно приложению 3-15 к настоящему приказу;

      17) перечень государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      18) форму уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего производство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров, согласно приложению 5 к настоящему приказу;

      19) форму уведомления о начале или прекращении деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов согласно приложению 6 к настоящему приказу;

      20) форму декларации о воздействии на окружающую среду согласно приложению 7 к настоящему приказу.";

      приложения 3, 3-5 и 4 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 3, 4 и 5 к настоящему приказу;

      дополнить приложением 3-15 согласно приложению 6 к настоящему приказу.

      2. Департаменту политики развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр национальной экономики
Республики Казахстан
А. Куантыров

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

  Приложение 1
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 19
  Приложение 18
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 3
  Форма

Заявление юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения

      В ________________________________________________________________________
(полное наименование лицензиара)
от ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-
идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера
у юридического лица)
Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление
__________________________________________________________________________
(указать полное наименование вида деятельности и (или) подвида(ов) деятельности)
Адрес юридического лица ___________________________________________________
(почтовый индекс, страна (для иностранного юридического лица), область, город,
район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
Электронная почта _________________________________________________________;
Номера телефонов _________________________________________________________;
Факс _____________________________________________________________________;
Банковский счет ___________________________________________________________.
(номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)
__________________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)Информацию о наличии приказа
о создании службы, обеспечивающей работу с потребителями – абонентские службы,
участки:
1) номер приказа о создании службы ________________________________________;
2) дата подписания приказа ________________________________________________;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственного
________________________________________________________________________.
Информация о наличии оборотных средств в размере не менее 10 000 месячных
расчетных показателей:
1) наименование банка ___________________________________________________;
2) номер счета __________________________________________________________;
3) размер оборотных средств (сумма) _______________________________________.
Сведения об оплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии,
за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства":
1) номер и дата квитанции ________________________________________________.
При этом услугополучатель соответствует квалификационным требованиям,
установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 29 января 2015 года № 60 "Об утверждении квалификационных требований и
перечня документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по покупке
электрической энергии в целях энергоснабжения, эксплуатации магистральных
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10598).
Настоящим подтверждается, что: заявителю не запрещено судом заниматься
лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности; все прилагаемые документы
соответствуют действительности и являются действительными; заявитель согласен
на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче
лицензии и (или) приложения к лицензии;
_________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что несу ответственность в соответствии
с законодательством Республики Казахстан за достоверность представляемой
(заполненной) мной информации.
Руководитель ____________________________________________________________
(электронная цифровая подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Дата заполнения: "___" _________ 20__ года

  Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 19
  Приложение 19
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 3
  Форма

Заявление физического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения

      В _______________________________________________________________________
(полное наименование лицензиара)
от ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, индивидуальный
идентификационный номер)
Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление
_________________________________________________________________________
(указать полное наименование вида деятельности и (или) подвида(ов) деятельности)
Адрес местожительства физического лица
_________________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания)
Электронная почта _________________________________________________________;
Номера телефонов _________________________________________________________;
Факс ____________________________________________________________________;
Банковский счет ___________________________________________________________.
(номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)
________________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)
Информацию о наличии приказа о создании службы, обеспечивающей работу
с потребителями – абонентские службы, участки:
1) номер приказа о создании службы __________________________________________;
2) дата подписания приказа __________________________________________________;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственного
_________________________________________________________________________.
Информация о наличии оборотных средств в размере не менее 10 000 месячных расчетных показателей:
1) наименование банка ______________________________________________________;
2) номер счета _____________________________________________________________;
3) размер оборотных средств (сумма) __________________________________________.
Сведения об оплате в бюджет лицензионного сбора за выдачу лицензии, за исключением случаев оплаты
через платежный шлюз "электронного правительства":
1) номер и дата квитанции ___________________________________________________.
При этом услугополучатель соответствует квалификационным требованиям, установленным приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 января 2015 года № 60
"Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им,
для деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения, эксплуатации магистральных
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 10598).
Настоящим подтверждается, что: заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом
деятельности; все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными; заявитель
согласен на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах, при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии;
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что несу ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан
за достоверность представляемой (заполненной) мной информации.
Физическое лицо _______________________________________________________________
(электронная цифровая подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Дата заполнения: "___" _________ 20__ года

  Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 19
  Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4
  Форма

Уведомление о начале строительно-монтажных работ

      По строительству нового объекта:
Главному государственному строительному инспектору (области, города республиканского значения, столицы)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
От заказчика (застройщика)____________________________________________ _________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,
почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
(стационарного помещения) и номер телефона)
Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ на объекте
____________________________________________________________________________________________
(наименование и месторасположение объекта)
Начало строительства "____" ___________ 20___ года.
Срок ввода в эксплуатацию "____" _________ 20___ года.
Источник финансирования ______________________.
При этом сообщаю:
1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано
____________________________________________________________________________________________
(наименование местного исполнительного органа)от "___" __________ 20 ___ года № ____.
2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство объекта разработана
____________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, №, дата получения и категория лицензии, стадийность проектирования)
и утверждена ________________________________________________________________________________.
(наименование организации, № и дата приказа)
3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы)
выдано от "__" ______ № _______ _______________________________________________________________.
(вид экспертизы , фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон, №, дата получения и специализация аттестата эксперта)
4. Объект относится к _________________________________________________ _________________________
(первый - повышенный, второй - нормальный или третий – пониженный)
уровню ответственности.
5. Срок нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации ______ месяца (-ев).
6. Работы будут производиться подрядным способом ____________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, №, дата получения и категория лицензии)
на основании договора подряда от "___"____ 20 __ года № _____.
7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме экспертного сопровождения (в случае, если предусмотрено поэтапное строительство)
выдано от "___" ____________ 20 ___ года № __________.
8. Ответственным лицом от заказчика приказом № _____ от "___" ______ 20___ года
назначен _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
имеющий образование _______________________ ____________________________________________________.
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
9. Ответственным лицом по строительству от генерального подрядчика приказом №______ от "___"_____________ 20___ года
назначен _______________________________ __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)
имеющий образование __________________________________ ____________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
_____________________________________________________ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(аттестат инженерно-технического работника, специализация, № и дата аттестата, номер телефона, почтовый адрес, наименование
организации аттестационного центра, выдавшего аттестат - БИН) и стаж работы в строительстве ___________ лет,
прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу "Сейсмостойкое строительство"
(в случае строительства в сейсмических районах) ____________________________________________________________________.
(номер удостоверения, кем выдано или продлено)
10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
1) разработчиком проекта ________________________________________ _______________________________________________
(наименование организации, №, дата получения и категория лицензии, адрес и телефон)
в лице ________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
в соответствии с приказом от "___" ______ 20 ___ года № ______;
2) организацией ______________________________________ _________________________________________________________,
(наименование организации, адрес и телефон)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) _____________________ _____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата)
в соответствии с договором от "___" _____________ 20 ___ года №_____;
3) экспертом _________________________________________ ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от "___" _____________ 20 ___ года №_____.
11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов
_________________________________________ ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата,
№ и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства об аккредитации) назначенного (-ых) приказом
от "___"_____________ 20 ___ года № ___,
2) организацией __________________________________________ ______________________________________________________,
(наименование организации, адрес и телефон, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства об аккредитации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата)
в соответствии с договором от "___" _____________ 20 ___ года №___,
3) экспертом _________________________________________ __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от "___"_____________ 20 ___ года № _____.
12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы
государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;
2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ;
4) даю свое согласие на получение документов из информационных систем по сведениям, указанным в уведомлении.
14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства
и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан
"Об административных правонарушениях".

Заказчик (застройщик)


Генеральный подрядчик

_______________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае наличия), должность)


_________________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае наличия), должность)

ИИН/ БИН
_________________________________
(для физических или юридических лиц)


ИИН/ БИН
__________________________________
(для физических и/или юридических лиц)

_______________________
(подпись, дата)


_________________________
(подпись, дата)

Место печати (в случае наличия)


Место печати (в случае наличия)

      В случае подачи уведомления лицом по доверенности: доверенное лицо: ______________________________________________
фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Дата подачи: "___" __________ 20___ года.
По реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий:
Главному государственному строительному инспектору (области, города республиканского значения, столицы)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
От заказчика (застройщика) _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц,
почтовый адрес и телефон.)
Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных работ по реконструкции
(перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование и месторасположение объекта)
Начало строительства "____" ___________ 20___ года.
Срок ввода в эксплуатацию "____" ___________ 20___ года.
При этом сообщаю:
1. Решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры
и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование местного исполнительного органа)
от "___" __________ 20 ___ года № ____.
2. Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое помещение (часть здания),
выданы ____________________________________________ __________________________________________
_________________________________ ____________________________________________________________
(наименование документов, наименование органа, выдавшего документы)
от "___" __________ 20 ___ года № ____, либо нотариально засвидетельствованное письменное согласие
собственника (собственников) помещений или частей здания на их изменение заверенное
__________________________________________________ ___________________________________________
имеется. (адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)
3. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано (в случае, если планируемое изменение
предусматривает отвод (прирезку) дополнительного земельного участка)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование местного исполнительного органа)
от "___" __________ 20 ___ года № ____.
4. Проектная (проектно-сметная) документация по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений
(отдельных частей) существующих зданий разработана
______________________________________________________________ _______________________________
(наименование проектной организации, №, дата получения и категория лицензии, стадийность проектирования)
в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от "___"__________ 20__ года № ____,
выданного ________________________________________________________ ____________________________,
(наименование местного исполнительного органа)
и утверждена __________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) и (или) № и дата приказа)
5. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности проведения экспертизы)
выдано от "__" ______ № ________ ________________________________________________________________
(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон, №, дата получения и специализация аттестата эксперта)
6. Нотариально засвидетельствованное письменное согласие собственников других помещений (частей дома),
смежных с изменяемыми помещениями (частями дома) (в случаях, если планируемая реконструкция (перепланировка,
переоборудование) помещений (частей жилого дома) или перенос границ помещений затрагивают их интересы)
от "__" __________ 20__ года,
заверенное ______________________________________________________ _______________________________
имеется. (адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заверяющего)
7. Работы будут производиться подрядным способом (в случае привлечения подрядной организации)
________________________________________________ _______________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес, телефон, №, дата получения и категория лицензии)
на основании договора подряда от "___" ____ 20 ___ года № ___.
8. Ответственным лицом от заказчика приказом № _____ от "___" ______ 20___ года назначен (в случае назначения)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
имеющий образование ____________________________________ _________________________________________.
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
9. Ответственным лицом за реконструкцию (перепланировку, переоборудование) от генерального подрядчика приказом
№ ______ от "___"_____________ 20___ года назначен (в случае привлечения подрядной организации)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность, наименование организации)
имеющий образование ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(аттестат инженерно-технического работника, специализация, № и дата аттестата, номер телефона , почтовый адрес,
наименование организации аттестационного центра выдавший аттестат - БИН) и стаж работы в строительстве _____ лет,
прошедший обучение и имеющий действующее удостоверение по курсу "Сейсмостойкое строительство"
(в случае строительства в сейсмических районах) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(номер удостоверения, кем выдано или продлено)
10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
1) разработчиком проекта _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, №, дата получения и категория лицензии, адрес и телефон)
в лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
в соответствии с приказом от "___" _____________ 20 ___ года № ____;
2) организацией ______________________________________________________________________________________,
(наименование организации, адрес и телефон)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) _______________ __________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата)
в соответствии с договором от "___" _____________ 20 ___ года №_____;
3) экспертом _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от "___" _____________ 20 ___ года №_____.
11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата, № и дата получении
свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства об аккредитации)назначенного (-ых) приказом
от "___" _____________ 20 ___ года № ___,
2) организацией _________________________________________________ ______________________________________,
(наименование организации, адрес и телефон, № и дата получении свидетельства об аккредитации (в случае наличия свидетельства
об аккредитации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
______________________________________________________________________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата)
в соответствии с договором от "___" _____________ 20 ___ года № _____,
3) экспертом ______________________________________ ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от "___"_____________ 20 ___ года №_____.
12. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать
в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
13. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления
деятельности или отдельных действий;
2) прилагаемые документы соответствуют действительности являются действительными;
3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления
строительно-монтажных работ;
4) даю свое согласие на получение документов из информационных систем по сведениям, указанным в уведомлении.
14. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства
и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность
в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Заказчик (застройщик)


Генеральный подрядчик
(в случае привлечения подрядной организации)

_____________________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае наличия), должность)


______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)

ИИН/ БИН
__________________________________
(для физических или юридических лиц)


ИИН/ БИН
_____________________________________
(для физических и/или юридических лиц)

___________________________
(подпись, дата)


_____________________________
(подпись, дата)

Место печати (в случае наличия)


Место печати (в случае наличия)

      В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
Доверенное лицо: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Дата подачи: "___" __________ 20___ года.

  Приложение 4
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 19
  Приложение 3-5
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4
  Форма

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

      Причина подачи:регистрация в качестве индивидуального предпринимателяизменение данных, указанных в уведомлении

      1. В ________________________________________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)
2. Настоящим ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
Индивидуальный идентификационный номер физического лица (бизнес-идентификационный номер
в случае осуществления совместного предпринимательства)

     


      Уведомляет о начале осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, вид предпринимательства:личноесовместное

      3. Наименование индивидуального предпринимателя
_________________________________________________________________ (указать при наличии)
4. Вид осуществляемой деятельности (указывается пятизначный код в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности):

     


      5. Выбор порядка (режима) налогообложения:А.

Общеустановленный порядокВ.

Специальный налоговый режим на основе патентаС.

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларацииD.

Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйствЕ.

Специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативовF.

Специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычетаG.

Специальный налоговый режим розничного налогаH.

Cпециальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения

      6. Адрес места нахождения индивидуального предпринимателя:

      Область/район (смотреть справочник)

     


      Город (аул, село) 

     


      Улица (микрорайон)

     


      Номер дома

     


      Номер квартиры

     


      (комнаты, иного помещения)

      7. Контактная информация:

      Номер телефона

     


      Номер факса

     


      Адрес электронной почты

     


      8. В случае, если в пункте 2 настоящего уведомления вид предпринимательства указан совместное, необходимо заполнить:

      Индивидуальный идентификационный номер руководителя совместного предпринимательства

     


      Количество членов (человек) совместного предпринимательства

     


      Индивидуальный идентификационный номер членов совместного предпринимательства:

     


      Форму совместного предпринимательства:А.

Предпринимательство супруговВ.

Семейное предпринимательствоС.

Простое товарищество

      9. К уведомлению прилагаются*:
____________________________________________________________________
(указывается наименование документов и количество листов)
Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:
все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация
по вопросам осуществления деятельности или действия;
заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными действиями;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных
для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем;
мы (Я) даем (даю) согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения
государственной услуги, оказываемой в рамках настоящего уведомления;
10. Заявитель________________________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество (если оно указано в (подпись) документе, удостоверяющем личность)
Место печати (в случае наличия)
Дата и время подачи: "___" _________ 20__ года "__" часов "__" минут
Примечание:
*Пункт 9 заполняется в случаях:
регистрации совместного индивидуального предпринимательства (доверенность, подписанная от имени
всех участников совместного предпринимательства);
если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста (согласие законных представителей, а при отсутствии
такого согласия - копия свидетельства о заключении брака (супружества) либо решение органа опеки
и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным).

  Приложение 5 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 19
  Приложение 4 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4

Перечень государственных органов, осуществляющих прием уведомлений

№ п/п

Государственный орган

Ведомства, структурные подразделения центрального государственного органа и их территориальные подразделения

Виды уведомлений

Примечание

1

2

3

4

5

1

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

Уведомление о начале деятельности по распространению периодических печатных изданий или интернет-ресурсов, размещающих материалы эротического характера


2

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Областные или районные территориальные инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности в области племенного животноводства


Территориальные инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, районам и городам областного значения

Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности по выдаче ветеринарной справки ветеринарными врачами подразделений производственного контроля по определению соответствия животных, продукции и сырья животного происхождения ветеринарным нормативам.


3

Министерство юстиции Республики Казахстан

Территориальные подразделения Министерства юстиции Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении осуществления нотариальной деятельности


4

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Территориальные подразделения Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения


5

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Министерство здравоохранение Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению неинтервенционных клинических исследований


Территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации медицинских изделий


Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий


Территориальные подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по гигиеническому обучению декретированных групп населения


Уведомление о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости


Уведомление о начале деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита


6

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по ввозу на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозу с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы


Уведомление о начале или прекращении деятельности по изготовлению и выдаче электронных карточек к электронным (цифровым) тахографам


Уведомление о начале или прекращении деятельности по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации специалистов морского транспорта


Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по энергоаудиту и переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности


Территориальные подразделения Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности операторов технического осмотра


7

Министерство финансов Республики Казахстан

Территориальные органы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Уведомление о применяемом режиме налогообложения


Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя


Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности


Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих)


Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


8

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности


Уведомление о начале или прекращении деятельности гида (гида-переводчика), экскурсовода, инструктора туризма


9

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности иностранными и международными организациями по выдаче документов в сфере подтверждения соответствия иностранного образца на территории Республики Казахстан


10

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Уведомление о начале осуществления иной деятельности субъектом естественной монополии


Уведомление о начале или прекращении оказания услуги, технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами), субъектами естественной монополии


11

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, в также предоставления услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество


Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по производству геодезических работ


Уведомление о начале или прекращении деятельности по производству картографических работ


Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по оказанию услуг связи


Территориальные органы Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств


Уведомление о начале или прекращении эксплуатации высокочастотного устройства


12

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Территориальные органы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации


Уведомление о начале или прекращении деятельности профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств


13

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению морских научных исследований


Уведомление о начале или прекращении деятельности по метеорологическому мониторингу


Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов


Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Уведомление о создании зоологической коллекции


Уведомление о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения


14

Министерство энергетики Республики Казахстан

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по энергетической экспертизе


Департамент государственного контроля в сферах углеводородов и недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности, связанной с оптовыми поставками нефтепродуктов


Министерство энергетики Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности по купле-продаже, передаче в аренду или доверительное управление объектов электроэнергетики и (или) их отдельных частей


15

Национальный Банк Республики Казахстан

Территориальные филиалы Национального Банка Республики Казахстан

Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка


16

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Уведомление об утверждении финансовых продуктов финансовой организацией


17

Местные исполнительные органы

Органы местного управления областей, городов республиканского значения и столицы

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению экспертизы сортовых и посевных качеств семян


Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению апробации сортовых посевов сельскохозяйственных растений


Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве перевозчика такси


Уведомление о начале или прекращении предпринимательской деятельности в области ветеринарии


Уведомление о начале или прекращении деятельности по установке и обслуживанию тахографов


Уведомление о начале проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения


Уведомление о начале или прекращении деятельности автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров


Уведомление о начале или прекращении деятельности курсов по подготовке судоводителей маломерных судов


Уведомление о начале или прекращении деятельности по специальной подготовке водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов в международном и внутриреспубликанском сообщениях


Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов


Уведомление о начале строительно-монтажных работ


Декларация о воздействии на окружающую среду


18

Центральные государственные органы Республики Казахстан

Ведомства, структурные подразделения центрального государственного органа и их территориальные подразделения

Уведомление о начале или прекращении деятельности саморегулируемой организации


  Приложение 6 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 19
  Приложение 3-15 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 января 2015 года № 4
  Форма

Уведомление о начале или прекращении деятельности по выпуску цифровых активов, организации торгов ими,
а также предоставления услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество

      1. В ___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование государственного органа)
2. Настоящим ____________________________________ ______________________________________________________
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица, индивидуальный идентификационный номер физического лица)
уведомляет о: начале осуществления деятельности по ______________________________ прекращении осуществления деятельности
по ________________________ изменении наименования, юридического адреса или регистрационных данных
____________________________________________________________________ изменении данных, указанных в уведомлении
____________________________________________________________________ ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
* Заполняется при изменении данных, указанных в уведомлении
3. Адрес места нахождения юридического/физического лица
___________________________________________________________________ ______________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
4. Электронная почта ________________________________________________________________________________________
5.Номера телефонов _________________________________________________________________________________________
6. Факс ____________________________________________________________________________________________________
7. Адрес(а) осуществления деятельности
____________________________________________ ______________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
8. К уведомлению прилагаются:
8.1. Описание продукта и предлагаемого решения на ___ листах.
8.2. Описание токенов на ___ листах.
8.3. Описание реализации токенов и экономика проекта на ___ листах.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается наименование документов и количество листов)
9. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато __________________________________ (время и дата).
10. Осуществление деятельности или определенных действий будет прекращено ________________ (время и дата).**
Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:
все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам
осуществления деятельности или действия;
заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными действиями;
все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения
до начала осуществления деятельности или действия и в последующем.
11. Заявитель ____________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати
(в случае наличия)

Дата и время подачи:
"___"________20__ года
"__" часов "__" минут

      12. В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
Доверенное лицо ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) (подпись) ______________________________________________________________
(номер и дата доверенности)
Примечание:
*заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование,
бизнес–идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес–идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес–идентификационного номера
у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица;
**данное поле заполняется только в случае, если законами Республики Казахстан установлено представление информации
о времени и дате прекращения осуществления деятельности или действий при подаче уведомления.