"Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 241 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 4 наурызда № 27025 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшалар көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттiгi
Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 241 Бұйрыққа 1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 2-қосымша

      Нысан

Бухгалтерлік баланс 20___жылғы есепті кезең

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 1 - Б (баланс)

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

      Ұйымның атауы _____________________________________________________ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      мың теңгеде 

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Есепті кезеңнің басында

I. Қысқа мерзімді активтер:
Ақша қаражаты және оның баламалары

010Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржы активтері

011Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

012Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

013Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары

014Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері

015Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

016Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

017Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер

018Ағымдағы табыс салығы

019Қорлар

020Биологиялық активтер

021Өзге де қысқа мерзімді активтер

022Қысқа мерзімді активтердің жиыны
(010-022 аралығындағы жолдардың сомасы)

100Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)

101II. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер

110Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

111Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері

112Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары

113Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар

114Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

115Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері

116Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

117Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек

118Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер

119Инвестициялық мүлік

120Негізгі құралдар

121Пайдалану құқығы нысанындағы актив

122Биологиялық активтер

123Барлау және бағалау активтері

124Материалдық емес активтер

125Кейінге қалдырылған салықтық активтер

126Өзге де ұзақ мерзімді активтер

127Ұзақ мерзімді активтердің жиыны
(110-127 аралығындағы жолдардың сомасы)

200Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол)
Мiндеттеме және капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Есепті кезеңнің басында

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

211Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары

212Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

213Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

214Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері

215Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері

216Қызметкерлерге сыйақылар

217Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек

218Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

219Мемлекеттік субсидиялар

220Төленетін дивидендтер

221Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

222Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-222 аралығындағы жолдардың сомасы)

300Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері

301IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

311Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары

312Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

313Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

314Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері

315Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

316Қызметкерлерге берілетін сыйақылар

317Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек

318Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

319Мемлекеттік субсидиялар

320Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

321Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдың сомасы)

400V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал

410Эмиссиялық кіріс

411Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

412Өзге жиынтық табыстың құрауыштары

413Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)

414Өзге капитал

415Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410- 415 аралығындағы жолдардың сомасы)

420Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

421Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол)

500Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)
      Басшы ______________________________________ ____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________ ____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөр орны (болған кезде)

"Бухгалтерлік баланс" нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

      1) "Бухгалтерлік баланс" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) "Бухгалтерлік баланс" нысанын жария мүдделі ұйымдар қаржы жылының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтылым арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне береді. "Бухгалтерлік балансқа" ұлттық куәландырушы орталық берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Активтер" деген бағанда:

      І. Қысқа мерзімді активтер:

      010 "Ақша қаражаты және оның баламалары" деген жолда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарының (бұдан әрі – ШҮЖ), Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізімінде тіркелген, 2007 жылғы 29 маусымда № 4771 болып тіркелген 1000 – "Ақша қаражаты" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      011 "Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      012 "Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      013 "Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі

      014 "Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      015 "Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері" деген жолда ШҮЖ 1100 – "Қысқа мерзімді қаржы активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      016 "Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 1200 – "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      017 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 1200 – "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      018 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ 1200 – "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      019 "Ағымдағы табыс салығы" деген жолда ШҮЖ 1410 – "Корпоративтік табыс салығы" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      020 "Қорлар" деген жолда ШҮЖ 1300 – "Қорлар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      021 "Биологиялық активтер" деген жолда ШҮЖ 1600 – "Биологиялық активтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      022 "Өзге де қысқа мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ "Қысқа мерзімді активтер" 1-бөлімінің тиісті шоттары бойынша (1500 – "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" деген кіші бөлімнің шоттарын қоспағанда) алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      100 "Қысқа мерзімді активтердің жиыны" деген бағанның мәні 010-022 аралығындағы жолдардың сомасына тең;

      101 "Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)" деген бағанда ШҮЖ 1500 – "Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі.

      II. Ұзақ мерзімді активтер:

      110 "Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      111 "Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      112 "Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      113 "Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      114 "Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар" деген жолда жеке қаржылық есептілік үшін ШҮЖ 2200 – "Инвестициялар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      115 "Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар" деген жолда ШҮЖ 2200 – "Инвестициялар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      116 "Өзге ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген жолда ШҮЖ 2000 – "Ұзақ мерзімді қаржы активтері" деген кіші бөлімнің және 2200 – "Инвестициялар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      117 "Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 2100 – "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      118 "Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 2100 – "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      119 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ 2100 – "Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      120 "Инвестициялық мүлік" деген жолда ШҮЖ 2300 – "Инвестициялық мүлік" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      121 "Негізгі құралдар" деген жолда ШҮЖ 2400 – "Негізгі құралдар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      122 "Пайдалану құқығы нысанындағы актив" деген жолда ШҮЖ 2400 – "Негізгі құралдар" деген кіші бөлімнің және 2700 – "Материалдық емес активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      123 "Биологиялық активтер" деген жолда ШҮЖ 2500 – "Биологиялық активтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      124 "Барлау және бағалау активтері" деген жолда ШҮЖ 2600 – "Барлау және бағалау активтері" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      125 "Материалдық емес активтер" деген жолда ШҮЖ 2700 – "Материалдық емес активтер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      126 "Кейінге қалдырылған салықтық активтер" деген жолда ШҮЖ 2800 – "Кейінге қалдырылған салықтық активтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      127 "Өзге де ұзақ мерзімді активтер" деген жолда ШҮЖ "Ұзақ мерзімді активтер" 2-бөлімінің тиісті шоттары бойынша алдыңғы жолдарда көрсетілмеген сальдо сомасы көрсетіледі;

      200 "Ұзақ мерзімді активтердің жиыны" деген бағанның мәні 110-127 аралығындағы жолдардың сомасына тең;

      "Баланс" деген бағанның мәні 100, 101 және 200-жолдардың сомасына тең.

      "Мiндеттеме және капитал" деген бағанда:

      III. Қысқа мерзімді міндеттемелер:

      210 "Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      211 "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген тиісті шоттар бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      212 "Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген тиісті шоттар бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      213 "Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ 3000 – "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      214 "Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      215 "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" деген жолда ШҮЖ 3400 – "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      216 "Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері" деген жолда ШҮЖ 3110 – "Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      217 "Қызметкерлерге сыйақылар" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің және 3400 – "Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      218 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      219 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 3500 – "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      220 "Мемлекеттік субсидиялар" деген жолда ШҮЖ 3500 – "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      221 "Төленетін дивидендтер" деген жолда ШҮЖ 3300 – "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      222 "Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер" деген жолда онда ШҮЖ алдыңғы жолдарда көрсетілмеген "Қысқа мерзімді міндеттемелер" 3-бөлімінің тиісті шоттары бойынша (3110 – "Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы" және 3530 – "Сатуға арналған шығаруға топ міндеттемелері" шотын қоспағанда) сальдо сомасы көрсетіледі;

      300 "Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны" деген бағанның мәні 210- 222 аралығындағы жолдардың сомасына тең;

      301 "Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері" деген бағанда ШҮЖ 3530 – "Сатуға арналған шығаруға топ міндеттемелері" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі.

      IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер:

      310 "Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      311 "Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      312 "Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары" деген жолда ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      313 "Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген жолда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ 4000 – "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      314 "Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек" деген жолда ШҮЖ 4100 – "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      315 "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" деген жолда ШҮЖ 4200 – "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      316 "Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4300 – "Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      317 "Қызметкерлерге берілетін сыйақылар" деген жолда ШҮЖ 4100 – "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің және 4200 – "Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      318 "Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек" деген жолда ШҮЖ 4100 – "Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      319 "Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген жолда ШҮЖ 4400 – "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      320 "Мемлекеттік субсидиялар" деген жолда ШҮЖ 4400 – "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      321 "Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген жолда онда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" 4-бөлімінің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      400 "Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны" деген бағанның мәні 310-нан бастап 321-ді қоса алғандағы жолдардың сомасына тең.

      V. Капитал:

      410 "Жарғылық (акционерлік) капитал" деген жолда ШҮЖ 5000 – "Жарғылық капитал" және 5100 – "Төленбеген капитал" деген кіші бөлімдердің шоттары бойынша сальдо айырмасы көрсетіледі;

      411 "Эмиссиялық кіріс" деген жолда ШҮЖ 5300 – "Эмиссиялық кіріс" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      412 "Сатып алынған меншікті үлестік құралдары" деген жолда ШҮЖ 5200 – "Сатып алынған меншікті үлестік құралдар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      413 "Өзге жиынтық табыстың құрауыштары" деген жолда ШҮЖ 5500 – "Резервтер" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      414 "Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)" деген жолда ШҮЖ 5600 – "Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      415 "Өзге капитал" деген жолда алдыңғы жолдарда көрсетілмеген ШҮЖ "Капитал мен резервтер" 5-бөлімінің тиісті шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      420 "Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны" деген бағанның мәні 410-415 аралығындағы жолдардың сомасына тең.

      421 "Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі" деген бағанда бақыламайтын меншік иелерінің үлесі көрсетіледі;

      500 "Капиталдың барлығы" деген бағанның мәні мынаған тең: 420-жол + 421-жол.

      "Баланс" деген бағанның мәні мына жолдардың сомасына тең: 300, 301, 400 және 500.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі.

      "Есепті кезеңнің аяғында" деген бағанда есепті кезеңнің аяғындағы сома мың теңгемен көрсетіледі.

      "Есепті кезеңнің басында" деген бағанда есепті кезеңнің басындағы сома мың теңгемен көрсетіледі.

  Бұйрыққа 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 241
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 3-қосымша

      Нысан

Пайдалар мен залалдар туралы есеп 20___жылғы есепті кезең

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 2 – ПЗЕ

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

      Ұйымның атауы _________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңгеде


Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезеңге

Алдағы кезеңге

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім

010Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

011Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)

012Сату бойынша шығыстар

013Әкімшілік шығыстар

014Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-014 аралығындағы жолдар)

020Қаржылық кірістері

021Қаржылық шығыстары

022Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі

023Өзге кірістер

024Өзге шығыстар

025Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-025 аралығындағы жолдар)

100Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))

101Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)

200Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)

201Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):

300негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420 және 440 сома):

400оның ішінде:
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау

410үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі

411мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері

412ақша ағындарын хеджирлеу

413шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма

414шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу

415өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары

416пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету

417өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері

418Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы)

420негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау

431үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі

432зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

433өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері

434өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау

435Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы)

440Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)

500Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:
негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Акцияға арналған пайда:

600оның ішінде:
Акцияға арналған базалық пайда:
жалғасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен
Акцияға арналған ажыратылған пайда:
жалғасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен
      Басшы ___________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Пайдалар мен залалдар туралы есеп" нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

      1) "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) "Пайдалар мен залалдар туралы есеп" нысанын жария мүдделі ұйымдар қаржы жылының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтым арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне береді. "Пайдалар мен залалдар туралы есепке" ұлттық куәландырушы орталық берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Көрсеткіштер атауы" деген бағанда мыналар көрсетіледі:

      010 "Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім" деген жолда ШҮЖ 6000 – "Өнімдерді, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін кіріс" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі.

      011 "Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны" деген жолда ШҮЖ 7000 – "Өткізілген өнімнің, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      6 және 7-бөлімдердің шоттарындағы сальдо сомасы ШҮЖ 5710 – "Қорытынды пайда (қорытынды залал)" шоты жабылған сәтіне дейін анықталады;

      012 "Жалпы пайда (залал)" деген бағанда 010 және 011-жолдардың айырмасы көрсетіледі;

      013 "Сату бойынша шығыстар" деген жолда ШҮЖ 7100 – "Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      014 "Әкімшілік шығыстар" деген жолда ШҮЖ 7200 – "Әкімшілік шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      020 "Операциялық пайда жиыны (залал)" деген жолда 012-014 аралығындағы жолдардың сомасына (+/-) тең;

      021 "Қаржы кірістері" деген жолда ШҮЖ 6100 – "Қаржыландырудан түсетін кіріс" деген кіші бөлімнің шоттары және 6280 – "Қаржылық активтер бойынша құнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      022 "Қаржы шығыстары" деген жолда ШҮЖ 7300 – "Қаржыландыруға арналған шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттары және 7470 – "Қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар" шоты бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      023 "Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі" деген жолда ШҮЖ 6400 – "Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасын алып тастағаннан кейін ШҮЖ 7600 – "Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың залалдағы үлесі" деген кіші бөлімнің шоттары бойынша сальдо сомасы көрсетіледі;

      024 "Өзге кірістер" деген жолда ШҮЖ 6200 – "Өзге кірістер" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша (6280 – "Қаржылық активтер бойынша құнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатын кірістер" шотын қоспағанда) сальдо сомасы көрсетіледі;

      025 "Өзге шығыстар" деген жолда ШҮЖ 7400 – "Өзге шығыстар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша (7470 – "Қаржы құралдарының құнсыздануынан болатын шығыстар" шотын қоспағанда) сальдо сомасы көрсетіледі;

      100 "Салық салғанға дейінгі пайда (залал)" деген бағанның мәні: 020- 025 аралығындағы жолдардың (+/-) көрсетіледі;

      101 "Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))" деген жолда ШҮЖ 7700 – "Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар" деген кіші бөлімнің шоттарындағы сальдо көрсетіледі;

      200 "Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал)" деген бағанның мәнінде 100 және 101-жолдардың сомасы көрсетіледі;

      201 "Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)" деген жолда ШҮЖ 6300 – "Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер" деген кіші бөлімнің және 7500 – "Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар" деген кіші бөлімнің тиісті шоттары бойынша айырма көрсетіледі;

      300 "Бір жылғы пайда" деген бағанның мәні 200 және 201-жолдардың сомасына тең, ол мыналарға қатысты:

      негізгі ұйымның меншік иелеріне;

      бақыламайтын меншік иелерінің үлесіне;

      400 "Өзге де жиынтық табыс, барлығы" деген бағанның мәні 400-ге тең (420 және 440 жолдардың сомасы):

      оның ішінде:

      410 "өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау";

      411 "үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі";

      412 "мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері";

      413 "ақша ағындарын хеджирлеу";

      414 "шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма";

      415 "шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу";

      416 "өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары";

      417 "пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету";

      418 "өзге де жиынтық кіріс құрауыштарының салықтық әсері";

      420 "Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы" (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы);

      431 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау";

      432 "үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі";

      433 "зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)";

      434 "өзге де жиынтық кіріс құрауыштарының салықтық әсері";

      435 "өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау";

      440 "Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы" (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы);

      500 "Жалпы жиынтық табыс" деген бағанның мәні 300 және 400 жолдардың сомасы көрсетіледі;

      Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:

      негізгі ұйымның меншік иелері;

      бақыламайтын меншік иелерінің үлесі;

      600 "Акцияға арналған пайда" деген бағанда акцияға арналған пайда көрсетіледі, оның ішінде:

      Акцияға арналған базалық пайда:

      жалғасатын қызметтен;

      тоқтатылған қызметтен;

      Акцияға арналған ажыратылған пайда:

      жалғасатын қызметтен;

      тоқтатылған қызметтен.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі.

      "Есепті кезеңдегі" деген бағанда мың теңгемен есепті кезеңнің сомасы көрсетіледі.

      "Алдағы кезеңдегі" деген бағанда мың теңгемен алдағы кезеңнің сомасы көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 241 Бұйрыққа 3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 4-қосымша

      Нысан

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) есепті кезең 20___жыл

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 3 - АҚҚ-Т

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

      Ұйымның атауы ______________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

      мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Алдағы кезең үшін

I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-016 аралығындағы жолдардың сомасы)

010оның ішінде:
тауарлар мен қызметтерді сату

011өзге де түсім

012сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар

013сақтандыру шарттары бойынша түсімдер

014алынған сыйақылар

015өзге де түсімдер

0162. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-027 аралығындағы жолдардың сомасы)

020оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер

021тауарлар мен қызметтердің өнім берушілеріне берілген аванстар

022еңбекақы төлеу бойынша төлемдер

023сыйақы төлемдері

024сақтандыру шарттары бойынша төлемдер

025табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер

026өзге де төлемдер

0273. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол – 020-жол)

030II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-052 аралығындағы жолдардың сомасы)

040оның ішінде:
негізгі құралдарды сату

041материалдық емес активтерді сату

042өзге де ұзақ мерзімді активтерді сату

043басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату

044басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату

045еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу

046ақша салымдарын алып қою

047өзге де қаржы активтерін сату

048фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

049алынған дивидендтер

050алынған сыйақылар

051өзге түсімдер

0522. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-073 аралығындағы жолдардың сомасы)

060оның ішінде:
негізгі құралдарды сатып алу

061материалдық емес активтерді сатып алу

062басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

063басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу

064басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу

065еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу

066ақша салымдарын орналастыру

067сыйақы төлемдері

068өзге қаржы активтерін сатып алу

069қарыз беру

070фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

071қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар

072өзге төлемдер

0733. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол – 060-жол)

080III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 аралығындағы жолдардың сомасы)

090оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

091қарыздар алу

092алынған сыйақылар

093өзге түсімдер

0942. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-105 аралығындағы жолдардың сомасы)

100оның ішінде:
қарыздарды өтеу

101сыйақы төлеу

102дивидендтерді төлеу

103ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

104өзге шығулар

1053. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол – 100-жол)

1104. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

1205. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері

1306. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030-жол +/- 080-жол +/- 110-жол +/- 120-жол +/- 130-жол)

1407. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

1508. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

160      Басшы ___________________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1) "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) Жария мүдделі ұйымдардың тандауы бойынша операциялық, инвестициялық қызмет немесе қаржы қызметінен ақша қаражатының ағыны қаржы жылының нәтижелері бойынша "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысаны бойынша тікелей әдіс қолданыла отырып, бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне ұсынылады. "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепке (тікелей әдіс)" ұлттық куәландыру орталығы берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      I. "Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда көрсетіледі:

      010 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 011-016 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      011 "тауарлар мен қызметтерді сату";

      012 "өзге де түсім";

      013 "сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар";

      014 "сақтандыру шарттары бойынша түсімдер";

      015 "алынған сыйақылар";

      016 "өзге де түсімдер";

      020 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" деген бағанның мәні 021-027 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      021 "тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер";

      022 "тауарлар мен қызметтердің өнім берушілеріне берілген аванстар";

      023 "еңбекақы төлеу бойынша төлемдер";

      024 "сыйақы төлемдері";

      025 "сақтандыру шарттары бойынша төлемдер";

      026 "табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер";

      027 "өзге де төлемдер";

      030 "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанда 010 және 020-жолдардың айырмасы көрсетіледі.

      II. "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда көрсетіледі:

      040 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 041-052 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      041 "негізгі құралдарды сату";

      042 "материалдық емес активтерді сату";

      043 "өзге де ұзақ мерзімді активтерді сату";

      044 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату";

      045 "басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату";

      046 "еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалту кезінде өтеу";

      047 "ақша салымдарын алып қою";

      048 "өзге де қаржы активтерін сату";

      049 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      050 "алынған дивидендтер";

      051 "алынған сыйақылар";

      052 "өзге түсімдер";

      060 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" деген бағанның мәні 061-073 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      061 "негізгі құралдарды сатып алу";

      062 "материалдық емес активтерді сатып алу";

      063 "басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу";

      064 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу";

      065 "басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу";

      066 "еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу";

      067 "ақша салымдарын орналастыру";

      068 "сыйақы төлемдері";

      069 "өзге қаржы активтерін алу";

      070 "қарыз беру";

      071 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      072 "қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар";

      073 "өзге де төлемдер";

      080 "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанда 040 және 060-жолдардың айырмасы көрсетіледі.

      III. "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда көрсетіледі:

      090 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 091-094 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      091 "акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы";

      092 "қарыздар алу";

      093 "алынған сыйақылар";

      094 "өзге түсімдер";

      100 "Ақша қаражатының шығуы, барлығы" деген бағанның мәні 101-105 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      101 "қарыздарды өтеу";

      102 "сыйақы төлеу";

      103 "дивидендтерді төлеу";

      104 "ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер";

      105 "өзге шығулар";

      110 "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанда 090 және 100-жолдардың айырмасы көрсетіледі;

      120 "Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері" деген жолда валюталардың айырбастау бағамдарының теңгеге әсері көрсетіледі;

      130 "Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері" деген жолда ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері көрсетіледі;

      140 "Ақша қаражатының артуы +/- азаюы" бағанының мәні: 030, 080, 110, 120 және 130-жолдардың +/- тең;

      150 "Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары көрсетіледі;

      160 "Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен оның баламалары көрсетіледі.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі;

      "Есепті кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен есепті кезең үшін сома көрсетіледі.

      "Алдағы кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен алдағы кезең үшін сома көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
  № 241 Бұйрыққа 4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 5-қосымша

      Нысан

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс) есепті кезең 20___жыл

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 4-АҚҚ-Ж

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

      Ұйымның атауы _________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

      мың теңгеде

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Алдыңғы кезең үшін

1. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

салық салынғанға дейінгі пайда (залал)

010негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы мен құнсыздануы

011гудвилдің құнсыздануы

012сауда және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануы

013сатуға арналған шығындарды шегере отырып, әділ құнына дейін сатуға арналған активтердің (немесе шығарылатын топтың) құнын есептен шығару

014негізгі құралдарды шығарудан залал (пайда)

015инвестициялық мүліктен залал (пайда)

016қарыздарды мерзімінен бұрын өтеуден залал (пайда)

017пайда мен залал туралы есеп арқылы түзетумен әділ құны бойынша көрсетілетін өзге қаржы активтерінен залал (пайда)

018қаржыландыру бойынша шығыстар (кірістер)

019қызметкерлерге сыйақылар

020үлестік құралдарымен сыйақылар бойынша шығыстар

021кейінге қалдырылған салықтар бойынша кіріс (шығыс)

022іске асырылмаған оң (теріс) бағамдық айырма

023үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі

024жалпы жиынтық кірістің (залалдың) өзге ақшалай емес операциялық түзетулері

025Жалпы жиынтық кірісті (залалды) түзету жиыны, барлығы (+/- 011-025 аралығындағы жолдар)

030қорлардағы өзгерістер

031резервтің өзгерістері

032сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер

033сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер

034салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектегі өзгерістер

035өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер

036Операциялық активтер мен міндеттемелер қозғалысының жиыны, барлығы (+/- 031-ден 036 аралығындағы жолдар)

040төленген сыйақылар

041алынған сыйақылар

042төленген табыс салығы

043Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол +/- 030-жол +/- 040-жол +/- 041-жол +/- 042-жол +/- 043-жол)

050II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (061-072 аралығындағы жолдардың сомасы)

060оның ішінде:
негізгі құралдарды сату

061материалдық емес активтерді сату

062басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату

063басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлесін сату

064басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату

065еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кезде сату

066ақша салымдарын алып қою

067өзге де қаржы активтерін сату

068фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

069алынған дивидендтер

070алынған сыйақылар

071өзге түсімдер

0722. Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы (081-092 аралығындағы жолдардың сомасы)

080оның ішінде:
негізгі құралдарды сатып алу

081материалдық емес активтерді сатып алу

082басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

083басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу

084басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу

085еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу

086ақша салымдарын орналастыру

087өзге қаржы активтерін сатып алу

088қарыздар беру

089фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

090қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар

091өзге төлемдер

0923. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (060-жол – 080-жол)

100III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы


1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (111-114 аралығындағы жолдардың сомасы)

110оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

111қарыздар алу

112алынған сыйақылар

113өзге түсімдер

1142. Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы (121- 125 аралығындағы жолдардың сомасы)

120оның ішінде:
қарыздарды өтеу

121сыйақы төлеу

122дивидендтерді төлеу

123ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

124өзге де шығарулар

1253. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (110-жол – 120-жол)

1304. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

1405. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері

1506. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (050-жол +/- 100-жол +/- 130-жол +/- 140-жол +/- 150-жол)

1607. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

1708. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

180      Басшы ____________________________________ ______________

      (тегі, аты-жөні (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер ________________________________ ____________

      (тегі, аты-жөні (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1) "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) Жария мүдделі ұйымдардың таңдауы бойынша операциялық, инвестициялық және қаржы қызметінен қаржы жылының нәтижелері бойынша ақша ағыны "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысаны бойынша жанама әдісті пайдалана отырып, бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне беріледі. "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысанына ұлттық куәландырушы орталық берген ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірілмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Көрсеткіштер атауы" деген бағанда:

      I. "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда:

      010 "салық салғанға дейінгі пайда (залал)";

      011 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы мен құнсыздануы";

      012 "гудвилдың құнсыздануы";

      013 "сауда және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануы";

      014 "сатуға арналған шығындарды шегере отырып, әділ құнына дейін сатуға арналған активтердің (немесе шығарылатын топтың) құнын есептен шығару";

      015 "негізгі құралдарды шығарудан түскен залал (пайда)";

      016 "инвестициялық мүліктен түскен залал (пайда)";

      017 "қарыздарды мерзімінен бұрын өтеуден залал (пайда)";

      018 "пайда мен залал туралы есеп арқылы түзетумен әділ құны бойынша көрсетілетін өзге қаржы активтерінен залал (пайда)";

      019 "қаржыландыру бойынша шығыстар (кірістер)";

      020 "қызметкерлерге сыйақылар";

      021 "үлес құралдарымен сыйақылар бойынша шығыс";

      022 "кейінге қалдырылған салықтар бойынша кіріс (шығыс)";

      023 "іске асырылмаған оң (теріс) бағамдық айырма";

      024 "үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі";

      025 "жалпы жиынтық кірістің (залалдың) өзге ақшалай емес операциялық түзетулері";

      030 "Жалпы жиынтық кірісті (залалды) түзету жиыны, барлығы" деген бағанның мәні: +/- 011 – 025 аралығындағы жолдарға тең;

      031 "қорлардағы өзгерістер";

      032 "резервтің өзгерістері";

      033 "сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер";

      034 "сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер";

      035 "салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектегі өзгерістер";

      036 "өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер";

      040 "Операциялық активтер мен міндеттемелер қозғалысының жиыны, барлығы" деген бағанның мәні: +/- 031 – 036 аралығындағы жолдарға тең;

      041 "төленген сыйақылар";

      042 "алынған сыйақылар";

      043 "төленген табыс салығы";

      050 "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанның мәні 010, 030, 040, 041,042 және 043 аралығындағы жолдарға тең;

      ІI. "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда:

      060 "Ақша қаражатының түсуі, барлығы" деген бағанның мәні 061 - 072 аралығындағы жолдардың сомасына тең, оның ішінде:

      061 "негізгі құралдарды сату";

      062 "материалдық емес активтерді сату";

      063 "басқа де ұзақ мерзімді активтерді сату";

      064 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлесін сату";

      065 "басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату";

      066 "еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кезде өтеу";

      067 "ақша салымдарын алып қою";

      068 "өзге де қаржы активтерін сату";

      069 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      070 "алынған дивидендтер";

      071 "алынған сыйақылар";

      072 "өзге түсімдер";

      080 "Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы" деген бағанның мәні 081 – 092 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      081 "негізгі құралдарды сатып алу";

      082 "материалдық емес активтерді сатып алу";

      083 "басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу";

      084 "басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу";

      085 "басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу";

      086 "еншілес ұйымдарға бақылауды сатып алу";

      087 "ақша салымдарын орналастыру";

      088 "өзге қаржы активтерін сатып алу";

      089 "қарыздар беру";

      090 "фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар";

      091 "қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар";

      092 "өзге төлемдер";

      100 "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанның мәні: 060 және 080 аралығындағы жолдардың айырмасына тең;

      III. "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы" деген бағанда:

      110 "Ақша қаражатының түсімі, барлығы" деген бағанның мәні 111 – 114 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      111 "акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы";

      112 "қарыздар алу";

      113 "алынған сыйақылар";

      114 "өзге түсімдер";

      120 "Ақша қаражатының шығарылуы, барлығы" деген бағанның мәні 121 – 125 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      121 "қарыздарды өтеу";

      122 "сыйақы төлеу";

      123 "дивидендтерді төлеу";

      124 "ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер";

      125 "өзге де шығарулар";

      130 "Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы" деген бағанның мәні 110 және 120 аралығындағы жолдар айырмасына тең;

      140 "Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері" деген бағанда валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері көрсетіледі;

      150 "Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері" ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнындағы өзгерістер әсері көрсетіледі;

      160 "Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы" деген бағанның мәні +/- 050, 100, 130, 140 және 150-жолдарға тең;

      170 "Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары көрсетіледі;

      180 "Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары" деген бағанда есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары көрсетіледі.

      "Жол коды" деген бағанда жолдың коды көрсетіледі.

      "Есепті кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен есепті кезең үшін сома көрсетіледі.

      "Алдыңғы кезең үшін" деген бағанда мың теңгемен алдыңғы кезең үшін сома көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2022 жылғы 2 наурыздағы
№ 241 Бұйрыққа 5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 404 бұйрығына 6-қосымша

      Нысан

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп есепті кезең 20___жыл

      Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.minfin.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: № 5-КӨ

      Кезеңділік: жылдық

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының нәтижелері бойынша жария мүдделi ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есептіден кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

      Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген

      Ұйымның атауы_____________________________________________________________________________________ _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

      мың теңгеде

Құрауыштардың атауы

Жол коды

Меншік иелеріне тиесілі капитал

Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі

Капитал жиыны

Жарғылық (акционерлік) капитал

Эмиссиялық кіріс

Сатып алынған меншік үлестік құралдар

Өзге жиынтық кіріс құрауыштары

Бөлінбеген пайда

Өзге капитал

Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо

010

Есептік саясаттағы өзгеріс

011

Қайта есептелген сальдо (010-жол +/- 011-жол)

100

Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (210-жол + 220-жол):

200

Бір жылдағы пайда (залал)

210

Өзге жиынтық кіріс, барлығы (221-229 аралығындағы жолдардың сомасы):

220

оның ішінде:


өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

221

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

222

негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

223

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі

224

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

225

кейінге қалдырылған салыққа табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістің әсері

226

ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу

227

шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу

228

шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма

229

Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-318 аралығындағы жолдардың сомасы):

300

оның ішінде:


Қызметкерлерге акциялармен сыйақы

310

оның ішінде:


қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда


Меншік иелерінің жарналары

311

Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару

312

Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару

313

Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)

314

Дивидендтерді төлеу

315

Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер

316

Меншік иелерімен өзге де операциялар

317

Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер

318

Өзге де операциялар

319

Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо (100-жол + 200-жол + 300-жол+319-жол)

400

Есептік саясаттағы өзгеріс

401

Қайта есептелген сальдо (400-жол +/- 401-жол)

500

Жалпы жиынтық кіріс, барлығы (610-жол + 620-жол):

600

Бір жылғы пайда (залал)

610

Өзге жиынтық кіріс, барлығы (621-629 аралығындағы жолдардың сомасы):

620

оның ішінде:


өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

621

өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

622

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)

623

үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі

624

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

625

мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі

626

ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу

627

шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу

628

шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма

629

меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-718 аралығындағы жолдардың сомасы)

700

оның ішінде:


Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру

710

оның ішінде:


қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару


қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда


Меншік иелерінің жарналары

711

Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару

712

Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару

713

Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)

714

Дивидендтерді төлеу

715

Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер

716

Меншік иелерімен өзге де операциялар

717

Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер

718

Өзге де операциялар

719

Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (500-жол + 600-жол + 700-жол+719 жол)

800

      Басшы __________________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер ____________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Мөрдің орны (болған кезде)

"Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      1) "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысаны "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес әзірленді;

      2) "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысанын жария мүдделі ұйымдар қаржы жылының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне береді. "Капиталдағы өзгерістер туралы есепке" ұйымның ұлттық куәландырушы орталық берген электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады. Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін есептің электрондық форматы оны құрылтайшылар бекіткеннен кейін қалыптастырылады және есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей ұсынылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының бухгалтерлік заңнамасының сақталуына мониторингті жүзеге асыру болып табылады;

      3) Нысан мынадай түрде толтырылады:

      "Құрауыштардың атауы" деген бағанда:

      010 "Алдыңғы жылдың 1 қаңтарына сальдо";

      011 "Есеп саясатындағы өзгеріс";

      100 "Қайта есептелген сальдо" деген бағанда: +/- 010 және 011-жолдарын қоса алғанда көрсетіледі;

      200 "Жалпы жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 210 және 220-жолдарының сомасына тең:

      210 "Бір жылдағы пайда (залал)";

      220 "Өзге жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 221-229 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      221 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      222 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      223 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      224 "үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі";

      225 "зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)";

      226 "еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған кіріс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер әсері";

      227 "ақша ағындарын (салық тиімділігін шегергенде) хеджирлеу";

      228 "шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу";

      229 "шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма";

      300 "Меншік иелерімен операциялар, барлығы" (310-318 аралығындағы жолдардың сомасы):

      оның ішінде:

      310 "Қызметкерлерге акциялармен сыйақы";

      оның ішінде:

      қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда;

      311 "Меншік иелерінің жарналары";

      312 "Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару";

      313 "Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару";

      314 "Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін шегергенде)";

      315 "Дивидендтерді төлеу";

      316 "Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер";

      317 "Меншік иелерімен өзге де операциялар";

      318 "Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер";

      319 "Өзге де операциялар";

      400 "Есепті жылдың 1 қаңтарына сальдо" деген бағанның мәні 100, 200, 300 және 319-жолдардың сомасына тең;

      401 "Есептік саясаттағы өзгеріс";

      500 "Қайта есептелген сальдо" деген бағанның мәні 400 және 401 +/-жолдарға тең;

      600 "Жалпы жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 610 және 620-жолдардың сомасына тең:

      610 "Бір жылғы пайда (залал)"

      620 "Өзге жиынтық кіріс, барлығы" деген бағанның мәні 621-629 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      621 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      622 "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланған үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      623 "негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің қайта бағалау (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      624 "үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық кірістегі (шығындағы) үлесі";

      625 "зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)";

      626 "мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістер тиімділігі";

      627 "ақша ағындарын (салық тиімділігін алып тастағанда) хеджирлеу";

      628 "шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу";

      629 "шетел ұйымдарына таза инвестициялар бойынша бағамдық айырма";

      700 "Меншік иелерімен операциялар, барлығы" деген бағанның мәні 710- 718 аралығындағы жолдардың сомасына тең,

      оның ішінде:

      710 "Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру"

      оның ішінде:

      қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасы бойынша акциялар шығару;

      қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда;

      711 "Меншік иелерінің жарналары";

      712 "Өз үлестік құралдарын (акцияларын) шығару";

      713 "Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдар шығару";

      714 "Айырбасталатын құралдардың үлестік құрауышы (салық тиімділігін алып тастағанда)";

      715 "Дивидендтерді төлеу";

      716 "Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер";

      717 "Меншік иелерімен өзге де операциялар";

      718 "Бақылауды жоғалтуға әкеп соқтырмайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер";

      719 "Өзге де операциялар";

      800 "Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо" деген бағанның мәні 500, 600, 700 және 719-жолдардың сомасына тең.

      "Меншік иелеріне тиесілі капитал" деген бағанда мың теңгемен сома көрсетіледі, оның ішінде жарғылық (акционерлік) капитал, эмиссиялық кіріс, сатып алынған меншік үлестік құралдар, өзге жиынтық кіріс құрауыштары, бөлінбеген пайда және өзге капитал.

      "Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі" деген бағанда мың теңгемен бақыланбайтын меншік иелерінің үлес сомасы көрсетіледі.

      "Капитал жиыны" деген бағанда мың теңгемен капитал жиынының сомасы көрсетіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады