"Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің м.а. 2022 жылғы 3 тамыздағы № 316-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 4 тамызда № 29022 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 23514 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауардың шығарылған елін айқындау, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесі, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларда:

      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға мүдделі жеке немесе заңды тұлғаларға, олардың филиалдары мен өкілдіктеріне қолданылады.";

      3-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) тауарлардың шыққан елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының немесе шетелдік тауарлардың мәртебесін анықтайтын сарапшы-аудиторлар (бұдан әрі – сарапшы аудитор) – Заңның 7-бабының 15-4) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен сертификатталған жеке тұлғалар;";

      7-тармақтың үшінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әкелу елі (одақ) біржақты тәртіппен белгілеген қолданыстағы (ратификацияланған) халықаралық келісімдердің/шарттардың талаптарын немесе шығу елін айқындау қағидаларын (шығу елін айқындау өлшемшарттарын) орындамаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға, олардың филиалы мен өкілдігі немесе дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға (бұдан әрі – өтініш беруші) болып табылатын өтініш берушінің өтініші бойынша осы Қағидалардың 8-тармағына сәйкес "Түпнұсқа" жалпы нысандағы тауардың шығу тегі туралы сертификат ресімделеді.";

      9-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) өтінім беруші өндірмеген жекелеген материалдардан, тораптардан және бөлшектерден тауарды жөніндегі, оның ішінде орындауы осындай операцияларда орындауға арналған арнайы машықтарды қолдануды талап етпейтін құрастыру, тойтармалау, нығыздау, желімдеу, бекіту бұйымдарымен қосу (бұрандалармен, сомындармен, бұрамалармен, бұрамашегелермен және метал бұйымдар), дәнекерлегішпен/дәнекерлеу станциясымен қолмен дәнекерлеу операциялары немесе тауарларды бөлшектер бойынша бөлшектеу;";

      15-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) осы Қағидалардың 18-тармағының талаптары ескеріліп тауардың бағасындағы Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын пайдаланылатын жергілікті материалдар құнының және (немесе) өндіруші тауарды қайта өңдеуге жұмсаған шығындарының "франко-зауыт" шарттарындағы дайын өнім құнының бағасындағы пайыздық қамтылуы (бұдан әрі – тауардың елішіндегі құндылығы үлесі) "франко-зауыт" бағасы шарттарымен дайын тауар құнынан кемінде 50 пайызды құраған кезде тауар құнының өзгеруі болып табылады.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Егер адвалорлық үлес қағидасы қолданылған жағдайда, тауарды өндірудегі адвалорлық үлес есептемесі осы Қағидалардың 10, 21-тармақтарына сәйкес жүргізіледі.

      Тауарды өндірудегі адвалорлық үлес есептемесі осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес формула бойынша жүргізіледі.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Ішкі айналымға тауарлардың шыққан елін анықтау және тауардың елішіндегі құндылығы үлесін есептеу ерекшеліктері осы Қағидалардың 12-тармағының талаптарын ескере отырып көзделеді.

      Адвалорлық үлесті және тауардың елішіндегі құндылығы үлесін есептеу кезінде жылу және электр энергиясы "франко-зауыт" бағасы бойынша дайын өнімнің құнында ескеріледі.

      Толығымен Қазақстанда шығарылған тауарға тауардың елішіндегі құндылығы үлесі жүз пайызды құрайды. Осы тауардан бөлінбейтін қаптаманың тауардың елішіндегі құндылығы үлесіне есептеу жүргізілмейді.

      Егер СЭҚ ТН "Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасын және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифін бекіту туралы, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің кейбір шешімдерін өзгерту және олардың күші жойылды деп тану туралы" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2021 жылғы 14 қыркүйектегі № 80 шешімімен бекітілген (бұдан әрі - тауарларды СЭҚ ТН бойынша сыныптау қағидалары) түсіндірудің бесінші негізгі қағидасына байланысты қаптама ондағы өнімдермен бірге жіктелсе, онда қаптама осы тауардың шығу тегін анықтау кезінде тауардың құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады және тауардағы елішілік құндылықтың үлесін есептеу кезінде ескеріледі.

      Тауарларды СЭҚ ТН бойынша сыныптау қағидаларына сәйкес сыныптаудың дербес объектісі ретінде айқындалатын тауар жеткілікті қайта өңдеу өлшемшартын қолдану объектісі болып табылады.

      Тауарлар жиынтығының шығу тегін айқындау кезінде жеткілікті қайта өңдеу өлшемін қолдану объектісі жиынтықтың құрамына кіретін әрбір жеке элементті қарайды.

      Элементтер тобынан тұратын немесе бірқатар бөліктерден жиналған және СЭҚ ТН ережелеріне сәйкес бірыңғай тауар ретінде жіктелетін тауар тұтастай алғанда жеткілікті қайта өңдеу өлшемшартын қолдану объектісі ретінде қаралады.

      Егер тауарлар партиясы бірдей СЭҚ ТН тауар позициясында жіктелген бірдей өнімдерден тұрса, онда жеткілікті өңдеу өлшемшартын қолдану мақсатында әр өнімді бөлек қарастыру қажет.

      Элементтер тобынан тұратын немесе бірқатар бөліктерден жиналған және СЭҚ ТН бойынша тауарларды сыныптау қағидаларына сәйкес бірыңғай тауар ретінде сыныпталатын тауар, егер оның барлық құрауыштары жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес келсе, жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес келетін ретінде қаралады.

      Егер осы тауар құрауыштарының бір бөлігі жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес келсе, ал бір бөлігі сәйкес келмесе, егер жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарын қанағаттандырмайтын құрауыштардың құны түпкілікті өнімнің "франко-зауыт" бағасының 15%-ынан аспаған жағдайда, осы тауар жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес келеді деп есептеледі.";

      24-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) қызметкерлер тізімінің өткен тоқсандағы жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларацияларға (200.00-нысан және оған қосымша (200.01-дан 200.05-ке дейін нысандар) немесе алдыңғы жартыжылдықтағы шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін оңайлатылған декларацияларға (910.00-нысан), немесе бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация (920.00-нысан) сәйкестігін тексеруді жүзеге асыруды қамтиды.

      Мәліметтер сәйкес келмеген жағдайда өтініш беруші Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 4-тарауына сәйкес ресімделген және қызметкерлердің тізімін нақты растайтын еңбек шарттарын ұсынады.

      Егер өтініш беруші қызметті мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап қызметті оңайлатылған тәртіппен жүзеге асыратын болса, қызметкерлердің тізімін нақты растау үшін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 38-тарауына сәйкес соңғы үш айда жеке тұлғалардың кірістерінен міндетті төлемдердің бірін төлеу туралы құжаттар ұсынылады.

      Осы тармақшаның талаптары ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қолданылмайды;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес формула бойынша тауардың елішіндегі құндылығы үлесін есептеу;";

      25 және 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Тауардың шығу тегіне сараптама жүргізу үшін тауардың шығу тегіне сараптама жасауға өтінішпен бірге ішкі айналымға мынадай құжаттар ұсынылады:

      1) өтінім берушінің заңды мәртебесін растайтын құжаттар (заңды тұлғалар үшін - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (куәлік), заңды тұлғаның филиалын немесе өкілдігін мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, заңды тұлғаның филиалын немесе өкілдігін мемлекеттік тіркеу туралы ереже, жеке кәсіпкерлер үшін – жеке кәсіпкердің тіркеу құжаты) жылына 1 (бір) рет ұсынылады;

      2) тауарды сатып алуды растайтын құжаттар (егер өтініш беруші мәлімделген тауарды өндіруші болып табылмаған жағдайда) – тауарды өндірушімен немесе тауарды сатып алуға арналған шарт, жүкқұжаттар, шот-фактуралар;

      3) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес рұқсат немесе хабарлама;

      4) экспортқа рұқсат беру құжаттарын қоспағанда, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2014 жылдың 8 шілдесінен 257 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 9665 болып тіркелген) бекітілген тауардың шығарылуын растайтын құжаттар тізбесінің (бұдан әрі – Тізбе) 1-2-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) и 22) тармақшаларына сәйкес тауардың Қазақстан Республикасында толық өндірілгенін растайтын құжаттар (егер тауар Қазақстан Республикасында толық өндірілген жағдайда);

      5) тауарды жеткілікті қайта өңдеу өлшемін анықтауға арналған құжаттар:

      шикізатты жеткізуге арналған шарттар және (немесе) шот-фактуралар және (немесе) тауарды өндіруде пайдаланылатын шикізаттың және (немесе) құрауыштардың құнын растауға арналған жүкқұжаттар (осы Қағидалардың 5-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген тауарларды қоспағанда Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарлар үшін ұсынылмайды);

      технологиялық операциялардың сипаттамасы бар құжаттама;

      мәлімделген тауарды өндіруге арналған жабдықтардың тізбесі (осы Қағидалардың 5-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген тауарларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарлар үшін, егер технологиялық операцияларда көзделген жағдайда ұсынылады);

      өндірістік үй-жайға құжаттар (осы Қағидалардың 5-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген тауарларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарлар үшін, егер технологиялық операцияларда көзделген жағдайда ұсынылады);

      лауазымдары және (немесе) кәсіптері көрсетілген қызметкерлердің тізімі;

      тауар өндірілген нормативтік техникалық құжаттардың тізбесі (осы Қағидалардың 5-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген тауарларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарлар үшін ұсынылмайды);

      пайдаланылатын шикізаттың немесе шетелде шығарылған компоненттің құнын ескере отырып, "франко-зауыт" бағасы шарттарында дайын өнімнің құнын есептеу (осы Қағидалардың 5-тармағының 11) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарлар үшін ұсынылмайды);

      6) экспортқа рұқсат беру құжаттарын қоспағанда, ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат (бұдан әрі – "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат) және (немесе) шикізаттың, материалдардың және (немесе) құрауыштардың шығу тегін растайтын Тізбенің 1-2-тармағының 2), 3) 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) және 22) тармақшаларда көрсетілген құжаттары қоса беріледі.

      Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған кезде шикізат, материалдар және (немесе) компоненттер шетелде шығарылған болып есептеледі.

      7) қойманың мекенжайы көрсетілген қоймадағы тауардың бар-жоғы және саны туралы қойма анықтамасы немесе сериялы өндірілген тауарды шығарудың жоспарланған жылдық көлемі туралы анықтама;

      8) өтініш берушінің мүдделерін білдіруге арналған сенімхат (егер өтінішті басшы бермеген болса);

      9) өсімдік шаруашылығы өнімі үшін: Қазақстан Республикасының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің жергілікті атқарушы органының көрсетілген аумақта мәлімделген өнімді өсіру туралы растау анықтамасы;

      10) өткен тоқсандағы жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша өткен тоқсандағы жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация (200.00-нысан және оған қосымша (200.01-дан 200.05-ке дейін нысандар), алдыңғы жартыжылдық үшін шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін оңайлатылған декларация (910.00-нысан), бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация (920.00-нысан) және (немесе) еңбек шарттары (осы Қағидалардың 24-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацында көзделген жағдайда), жеке тұлғалардың соңғы үш айдағы қызметкерлердің табыстарынан міндетті төлемдердің бірін төлеу туралы құжаттар (осы Қағидалардың 24-тармағы 2) тармақшасының үшінші абзацында көзделген жағдайларда).

      Осы тармақшаның талаптары кәсіпкерлік субъектісінің санаты туралы анықтама ұсынған ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін қолданылмайды.

      Осы Қағидалардың мақсаттары үшін тауардың тұрған жеріне шығу кезінде оның өндірісін қарау кезінде таныстыруға конструкторлық құжаттама немесе техникалық құжаттама (медициналық бұйымдар үшін) немесе рецептура немесе құрам (тамақ немесе химиялық өнімді өндіру және (немесе) дайындау үшін) ұсынылады. Осы абзацтың талабы "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-тарауына және "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын немесе қорғалатын құпияға жататын құжаттамаға, сондай-ақ осы Қағидалардың 5-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) тармақшаларында көрсетілген толық Қазақстанда шығарылған тауарларға қолданылмайды.

      26. Шығарылуы ұзақ уақыт бойы жекелеген топтамалармен қайталанатын тауардың (бұдан әрі – сериялы өндірілген тауар) шығарылуына сараптама жүргізу кезінде өндірісте пайдаланылатын шикізатқа және (немесе) құрамдауыштарға тауар шығарудың мәлімделген жылдық көлеміне жүкқұжаттар мен шот-фактуралар, қоймалық анықтама және тауарды суретке түсіру талап етілмейді.";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. СЭҚ ТН ұқсас тауар позициясының шегінде тауарды сериялы өндіруді жүзеге асыратын өтініш берушілер үшін сериялы өндіріс тауарының шығу тегіне бір жылдан астам сараптама жүргізу кезінде сериялы өндіріс тауарының шығу тегі туралы сараптама актісінің қолданылу мерзімі он екі айды құрайды.

      Тауардың сериялық өндірісін бір жылдан астам жүзеге асырғанын растау үшін бұрын сериялық өндірістің "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты он екі айға алған өтініш беруші осы Қағидалардың 25-тармағында көрсетілген құжаттарға қосымша сериялық өндірістің "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаты өзі бұрын алған сертификаттар туралы мәліметтерді және "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттардың қолданылу кезеңінде пайдаланылған шикізатты, материалдарды және (немесе) компоненттерді (жүкқұжаттар және (немесе) шот-фактуралар) сатып алу фактілерін дәлелдейтін құжаттарды ұсынады. Шикізатты, материалдарды және (немесе) компоненттерді кемінде бір сатып алу фактілерін дәлелдейтін құжаттар (жүкқұжаттар және (немесе) шот-фактуралар) осы Қағидалардың 5-тармағы 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) тармақшаларында көрсетілген толығымен Қазақстанда шығарылған тауарларға ұсынылмайды.

      Он екі ай қолданылу мерзіміне сериялы өндіріс тауарының шығу тегі туралы сараптама актісін алуға алғаш рет жүгінген өтініш беруші тіркеу куәлігін ұсынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндірушілерді, және халықтың аз ұтқыр топтары үшін лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, көтергіштерді қоспағанда, СЭҚ ТН ұқсас тауар позициясы шегінде бір жылдан астам тауар партиясына өзі бұрын алған "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттар туралы мәліметтерді ұсынады.

      СЭҚ ТН ұқсас тауар позициясының шегінде тауарды сериялы өндіруді үш жылдан астам жүзеге асыратын өтініш берушілер үшін сериялы өндіріс тауарының шығу тегі туралы сараптама актісінің қолданылу мерзімі отыз алты айды құрайды.

      Тауардың сериялық өндірісін үш жылдан астам жүзеге асырғанын растау үшін өтініш беруші осы Қағидалардың 25-тармағында көрсетілген құжаттарға қосымша соңғы үш жыл ішінде сериялы өндірістің "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттарды немесе отыз алты айға берілген сериялы өндірістің "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты жыл сайын алуы туралы мәліметтерді, шикізатты, материалдарды және (немесе) компоненттерді (жүкқұжаттар және (немесе) шот-фактуралар) кемінде бір рет сатып алу), бұрын берілген сериялық өндірістің "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндірушілерді қоспағанда, "СТ-KZ" нысанындағы шығу тегі туралы сертификаттардың қолданылу кезеңінде пайдаланылған сериялық өндіріс. Шикізатты, материалдарды және (немесе) компоненттерді кемінде бір сатып алу фактілерін дәлелдейтін құжаттар (жүкқұжаттар және (немесе) шот-фактуралар) осы Қағидалардың 5-тармағы 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) тармақшаларында көрсетілген толығымен Қазақстанда шығарылған тауарларға ұсынылмайды.

      Сериялы өндіріс тауарының шығу тегі туралы сараптама актісі Бұрын сериялы өндіріс "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат алмаған өтініш берушіге отыз алты айға берілмейді.

      Сериялы өндіріс тауарының шығу тегі туралы сараптама актісін беру кезінде күші жойылған "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттар жөніндегі мәліметтер қаралмайды.

      Тауарды өндіру технологиясы, шикізатты (материалдарды) беруші ел, мәлімделген тауардың шығарылған еліне әсер ететін шикізат пен құрауыштардың құны өзгерген жағдайларда, өтініш беруші он жұмыс күні ішінде тауардың шығу тегі туралы жаңа сараптама актісін және "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсатында осы өзгерістер туралы сараптама ұйымына хабарлайды.".

      35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. Тауардың шығу тегі туралы сертификат өтініш берушіге:

      1) тауардың шығу тегі туралы сертификатты және оған қоса берілген құжаттарды алуға өтінімдерді қабылдау, сондай-ақ ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сараптама актісін, тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу және оның күшін жою жүзеге асырылатын сертификаттаудың электрондық жүйесі (бұдан әрі - уәкiлеттi ұйымның ақпараттық жүйесi) арқылы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес электрондық нысанда Қазақстан Республикасынан экспортталатын, Қазақстан Республикасынан кері экспортталатын тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға өтiнiмі;

      2) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған, Тізбеге сәйкес құжаттардың электрондық көшірмелері негізінде беріледі;

      3) өтініш берушінің мүдделерін білдіруге сенімхаттар (егер өтінішті басшы бермеген жағдайда).

      Уәкілетті ұйымның тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу куәландыру және беру құқығы бөлінген, уәкілетті ұйымның штатындағы тұлғасы (бұдан әрі - уәкілетті тұлға) құжаттарды талдауды және олардағы мәліметтерді тексеруді жүргізеді және тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу туралы немесе тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеуден бас тарту туралы қорытындыны еркін түрде жасайды.

      Егер сериялық өнімнің тауардың шығу тегі туралы сертификат алуға өтінім беру кезінде өтініш берушіде соңғы 2 (екі) жылда сұратылған тауарға қатысты "CT-1" немесе "CT-KZ" нысанның сертификаты болмаған жағдайда, уәкілетті тұлға сериялы өнім шығарылған жерді тексеру үшін мәлімделген тауарлар өндірілген жерге барады.";

      39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Егер онда тазартып өшірулер, түзетілген жерлері, түзетулер болса, қажетті қолдар және (немесе) мөрлер болмаса, тауардың шығу тегі туралы сертификат жарамсыз болып саналады.";

      40 және 41-тармақтар алып тасталсын;

      45-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Егер сериялық өнімнің шығу тегі туралы сертификаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін, тауарды жеткілікті дәрежеде қайта өңдеу өлшемшарттары сақталмайтын тиісті сериялық өнімнің өндірістік процесі өзгерсе, өндіруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде тиісті құжаттарды қоса бере отырып осындай өзгерістер мен олардың себептері туралы уәкілетті ұйымға хабарлайды. Өзгертілген өндіріс процесіне сәйкес шығарылған тауар партияларына қатысты сериялық өнімдердің шығу тегі туралы сертификаттың қолданылуына жол берілмейді. Уәкілетті тұлға ұсынылған құжаттарға алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде талдау жүргізеді.";

      46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. Халықаралық келісім/шартқа қатысушы мемлекеттер шеңберінде тауарларды қайта экспорттау кезінде халықаралық келісімде / шартта көзделген шарттарды сақтай отырып, ауыстыру куәліктері беріледі.

      Халықаралық шартта/келісімде көзделген шарттар орындалмаған жағдайда немесе халықаралық келісім/келісімшарт болмаған жағдайда, өтініш берушінің өтініші бойынша тауардың шығу тегі туралы "Түпнұсқа" жалпы үлгідегі сертификаттар беріледі.

      Ауыстыру сертификаттарын беру кезінде осы өнімнің шыққан елін өзгертуге жол берілмейді.

      Тауарлардың шығарылуы туралы ауыстыру сертификаттарын беру кезінде уәкілетті ұйымға Тізбе бойынша тауардың шығу тегін растайтын құжаттар ұсынылады.";

      47-тармағы алып тасталсын;

      48-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "48. Уәкілетті ұйым тауардың шығу тегі туралы сертификатты кейіннен, яғни (ретроспективті түрде), егер тауардың шығарылуы туралы сертификат осы тауар еркін қоймадан немесе арнайы экономикалық аймақтардан Қазақстан Республикасының қалған аумағына экспортталған немесе өткізілген кезде берілмеген жағдайда және өтініш берушінің тиісті өтінішіндегі мәліметтер осы Қағидалардың 25 немесе 35-тармақтарында көзделген құжаттардағы мәліметтерге сәйкес келетіндігін тексергеннен және тауардың нақты тиелгенін растағаннан кейін ғана, Тізбенің 6-тармағына сәйкес береді.";

      49 және 50-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "49. Уәкілетті ұйым өтініш берушіге бас тарту себептерін негіздей отырып, Қазақстан Республикасынан экспортталатын, кері экспортталатын тауарларға тауардың шығу тегі туралы сертификат беруден бас тартады:

      1) Тізбеге сәйкес құжаттарды ұсынбау;

      2) осы Қағидалардың және (немесе) қолданыстағы (ратификацияланған) халықаралық келісімдердің/шарттардың талаптарына сәйкес келмеу;

      3) Қазақстан Республикасынан экспортталатын, кері экспортталатын тауарларға тауардың шығу тегі туралы сертификат алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау.

      50. "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу алдында уәкілетті тұлға еркін нысанда тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу туралы немесе негізделген бас тарту қорытынды жасайды. Бұл үшін осы Қағидалардың 25 және 29-тармақтарында көрсетілген өтініш беруші ұсынған құжаттарға талдау және осы Қағидалардың талаптарын сақтау, сондай-ақ тауардың шығарылған елін айқындау тұрғысынан ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы сараптама актісіне талдау жүргізіледі.

      "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты немесе оны беруден бас тарту туралы жазбаша дәлелді шешімді беру мерзімі өтінім уәкілетті ұйымда тіркелген күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен аспайды. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты беруден бас тарту туралы дәлелді шешім уәкілетті органның ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда беріледі.

      Мәлімделген тауар өндірісінің орналасқан жеріне баруды жүзеге асырған жағдайда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты немесе оны беруден бас тарту туралы жазбаша дәлелді шешімді беру мерзімі өтінім уәкілетті ұйымда тіркелген күннен кейінгі 4 (төрт) жұмыс күнінен аспайды.

      Уәкілетті тұлға тауарды сыртқы белгілері, таңбалануы (атауы, типі, орамасы, сыныбы, дайындаушы кәсіпорын) бойынша сәйкестендіру үшін және өндірістік базаны, технологиялық жабдықты тексеру үшін мәлімделетін тауар өндірісінің орналасқан жеріне баруды мынадай жағдайларда жүзеге асырады:

      1) шығарылуы алғаш рет жүзеге асырылатын СЭҚ ТН тауар кіші қосалқы позицияларына өтінім беру;

      2) мәлімделетін тауар өндірісінің орналасқан жерінің өзгеруі;

      3) негізгі жабдықтың тізбесін өзгерту;

      4) технологиялық операциялардың өзгеруі кезінде.

      Мәлімделген тауар өндірісінің орналасқан жеріне шыққан кезде уәкілетті тұлғаның танысуына конструкторлық құжаттама немесе техникалық құжаттама (медициналық бұйымдар үшін) немесе рецептура немесе құрам (тамақ немесе химиялық өнімді өндіру және (немесе) дайындау үшін) ұсынылады. Осы абзацтың талабы "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-тарауына және "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын немесе қорғалатын құпияға жататын құжаттамаға, сондай-ақ осы Қағидалардың 5-тармағы 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) тармақшаларда көрсетілген толығымен Қазақстанда шығарылған тауарларға қолданылмайды.

      Тауарларға "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат уәкілетті ұйыммен ресімделеді, куәландырылады және беріледі:

      1) тауарды жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес жеткілікті қайта өңдеуге ұшыраған және арнайы экономикалық аймақтардың аумағынан және еркін қоймалардан Қазақстан Республикасы аумағының қалған бөлігіне әкетілетін тауарлар;

      2) Қазақстан Республикасының аумағында тауарды жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес өндірілген немесе жеткілікті қайта өңдеуге ұшыраған және Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін тауарлар.

      "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат нағыз бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша беріледі.";

      51-тармақтың төртінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тауардың әр бірлігіне жазылатын және тауардың осы түрі үшін айқындалған қызмет/жарамдылық мерзімі ішінде пайдаланылатын, стандарттау жөніндегі құжатқа сәйкес құрылымы бар өзгермейтін бұйым нөмірі қамтитын жүкқұжат "СТ-KZ" нысанындағы сертификаттың ажырамас бөлігі болып табылады, оны өндіруші әкелінетін тауардың әрбір партиясына ресімдейді және мемлекеттік кіріс органы сұрау салған жағдайда ғана ұсынуға жатады.";

      53-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) өтінімге қоса тіркелген және өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған сериялық өндіріс "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттардың қолданылу кезеңінде пайдаланылған шикізатты, материалдарды және (немесе) компоненттерді (жүкқұжаттар және (немесе) шот-фактуралар) кемінде бір сатып алу фактілерін растайтын, осы Қағидалардың 29-тармағына сәйкес олардың электрондық көшірмелері түріндегі құжаттар (сериялық өндіріс "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат алған жағдайда).";

      59, 60, 61, 62 және 63-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "59. Уәкілетті ұйым өтініш берушіге бас тарту себептерін негіздей отырып, "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты беруден бас тартады:

      1) осы Қағидалардың 53-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынбау;

      2) осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеуі;

      3) шетелде шығарылған тауарға ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сараптама актісін ұсыну;

      4) тауардың елішілік құндылығының пайыздық үлесін дұрыс есептемеу (1 пайыздан астам);

      5) осы Қағидалардың 25-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген қызметкерлер тізімінде, осы Қағидалардың 25-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген құжаттарда ұсынылған мәліметтердің болмауы;

      6) "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау.

      60. Қазақстан Республикасынан экспортталатын, Қазақстан Республикасынан кері экспортталатын тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күшін жою уәкілетті ұйымның шешімі негізінде жүзеге асырылады:

      1) өтініш беруші осы өзгерістерді растайтын құжаттарды қоса бере отырып, тауардың шығу тегі туралы сертификаттың бағандарында қамтылған мәліметтердің өзгергені туралы өтініш жасаған кезде;

      2) "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – техникалық реттеу туралы Заңы) 46-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес берілген техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның нұсқамасы.

      Осы тармақтың 1) тармақшасының негізінде экспорттық сертификаттың күшін жою туралы шешім қабылданған жағдайда, өтініш берушінің өтініші бойынша орнына тауардың шығарылуы туралы сертификат беріледі. Бұл ретте, өтініш беруші осы өзгерістерді растайтын қажетті құжаттарды ұсынады. Орнына берілген тауардың шығу тегі туралы экспорттық сертификат берілген кезде жаңадан берілетін тауардың шығу тегі туралы сертификатта ауыстырылатын сертификаттың нөмірі мен күні көрсетіле отырып, орнына беру туралы жазба жасалады. Басқа сертификаттың орнына берілетін тауардың шығу тегі туралы сертификатқа жаңа реттік нөмір беріледі. Орнына берілген сертификаттың қолданылу мерзімі ауыстырылатын сертификаттың қолданылу мерзімінен аспайды.

      Уәкілетті ұйым Қазақстан Республикасынан экспортталатын, кері экспортталатын тауардың шығу тегі туралы берілген сертификаттардың тізілімінде Қазақстан Республикасынан экспортталатын, кері экспортталатын тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күшін жою туралы ақпаратты көрсетеді.

      61. "CT-KZ" нысанындағы тауарлардың шығу тегі туралы сертификаттың қолданысын ауыстыру уәкілетті ұйымның шешімімен мына жағдайларда/негізінде қабылданады:

      1) өтініш берушінің сериялық өндірістің "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатта көрсетілген тауар өндірісінің тоқтатылуына немесе дайындаушы кәсіпорын қызметінің тоқтатылуына байланысты өтініші;

      2) осы өзгерістерді растайтын құжаттарды қоса бере отырып, тауардың шығу тегі туралы сертификаттың бағандарында қамтылған мәліметтердің өзгергені туралы өтініш берушінің өтініші;

      3) техникалық реттеу туралы Заңының 46-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына ғына сәйкес шығарылған техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның нұсқаулары;

      4) "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу кезінде ұсынылатын, өтініш беруші ұсынған құжаттардың (мәліметтердің) анық еместігін анықтауға уәкілетті өзге мемлекеттік органдардың нұсқаулары (қаулылары);

      5) уәкілетті ұйымның осы Қағидаларда көзделген "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығарылған елін айқындау тәртібінің және (немесе) тауардың шығу тегі туралы сертификатты ішкі айналым үшін беру тәртібінің сақталуын тексеруі (бұдан әрі – ішкі аудит) нәтижелері;

      6) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 104-бабында және "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48, 56, 57 және 63-баптарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, ішкі аудит жөніндегі комиссия мүшелерінің тауар өндірілген жерге фото және бейне тіркемесі бар қарап-тексеру жүргізу үшін кедергісіз кіруден бас тартуы;

      7) өтініш берушіге он жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 29-тармағының сегізінші бөлігінде көзделген өзгерістер туралы хабарламау.

      Осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген өтініш берушінің өтініштері уәкілетті ұйымның ақпараттық жүйесі арқылы ұсынылады. Өтініш берушінің осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген, уәкілетті ұйым ішкі аудит жүргізу кезеңінде берген өтініштері қарауға қабылданбайды.

      Осы тармақтың 3), 4), 5) тармақшалары негізінде шешім қабылдау кезінде "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың өлшемшарттарға және тауар шығарылған елге әсер еткен жағдайларда, ол берілген күннен бастап күші жойылады:

      1) өтінімдегі және осы Қағидалардың 25 және 29-тармақтарына сәйкес ұсынылған құжаттардағы мәліметтерде бұрмалау және (немесе) дәйексіз фактілер анықталған кезде;

      2) жабдықты және (немесе) тауар шығарылған елге әсер етпейтін технологиялық процесті жетілдіру жағдайларын қоспағанда, өтініш беруші іс жүзінде пайдаланатын жабдық және (немесе) өндірістің технологиялық процесі "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу кезінде өзі мәлімдеген жабдыққа сәйкес келмеген кезде.

      Қалған жағдайларда немесе негіздерде "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күшін жою туралы уәкілетті ұйым шешім қабылдаған күннен бастап күші жойылады.

      "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат өлшемшарттарға және (немесе) тауар шығарылған елге әсер еткен осы Қағидалардың талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайларда ішкі аудит нәтижелері бойынша жойылады.

      Ішкі аудит нәтижелері бойынша өлшемшарттарға және (немесе) тауар шығарылған елге әсер етпеген осы Қағидалардың талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайда, уәкілетті ұйым ішкі аудит нәтижелері бойынша қалыптастырылған, анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі ішкі аудит жөніндегі комиссияның қорытындысын өтініш берушіге жібереді.

      Ішкі аудит жөніндегі комиссияның ішкі аудит қорытындылары бойынша қалыптастырылған анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі қорытындысы орындалмаған жағдайда, уәкілетті ұйым "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күшін жояды.

      Осы тармақтың 7) тармақшасының негізінде шешім қабылдау кезінде "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күші жойылады және осы Қағидалардың 29-тармағына сәйкес шарттардың өзгерістері енгізілген күннен бастап жарамсыз деп танылады.

      62. Уәкілетті ұйым "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттардың тізілімінде "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күшін жою туралы ақпаратты, оның күшін жою күні мен себебін және ол қай уақыттан бастап күшін жойды деп есептелетінін көрсетеді.

      Осы Қағидалардың 61-тармағының 4), 5), 6) немесе 7) тармақшаларына сәйкес, сондай-ақ ішкі аудит нәтижелері бойынша осы Қағидалардың талаптарының бұзушылықтары анықталған жағдайда, "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың қолданылуын жою туралы қабылданған шешім туралы уәкілетті ұйым техникалық реттеу саласында уәкілетті органды осы шешім немесе ішкі аудит жөніндегі комиссияның анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі қорытындысы, оның қабылдану себептерін көрсете отырып, қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабардар етеді.

      Хабарламаға ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы сараптама актісі және уәкілетті тұлғаның тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу туралы қорытындысы қоса беріледі.

      63. Осы Қағидалардың 61-тармағы 2) тармақшасының негізінде "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың күшін жою туралы шешім қабылданған жағдайда, өтініш берушінің өтініші бойынша орнына тауардың шығу тегі туралы сертификат беріледі. Бұл ретте, өтініш беруші осы өзгерістерді растайтын қажетті құжаттарды ұсынады. Орнына берілген "CT-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру кезінде "CT-KZ" нысанындағы жаңадан берілетін тауардың шығу тегі туралы сертификаттың 5-бағанына ауыстырылатын сертификаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып, орнына беру туралы жазба жасалады. Басқа сертификаттың орнына берілетін тауардың шығу тегі туралы сертификатқа жаңа реттік нөмір беріледі. Орнына берілген сертификаттың қолданылу мерзімі ауыстырылатын сертификаттың қолданылу мерзімінен аспайды.";

      69-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "69. Тауардың шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқалығын немесе оның нақты шығарылған жерін анықтау мүмкін болмаған кезде тауарды әкелген елдің уәкілетті органына тиісті ақпарат жіберіледі.";

      71-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "71. Тауардың шығу тегі туралы сертификат қорғау дәрежесі бар бланкілерде ресімделеді: бірінші данасы – түпнұсқа, екінші және үшінші данасы - көшірме. Сертификаттың түпнұсқасы мен бір көшірмесі өтініш берушіге беріледі, ал екінші көшірмесі тауардың шығу тегі туралы сертификатты берген уәкілетті ұйымда сақталады.

      Уәкілетті ұйым шығу тегі туралы сертификат бланкілерін пайдалану, сақтау және беру есебін жүргізеді.

      Ресімделген сертификаттар өтініш берушіге (немесе сенімхат бойынша оның өкіліне) тауардың шығу тегі туралы берілген сертификаттарды тіркеу журналына қол қойғызып беріледі.

      Тауардың шығу тегі туралы сертификаттарды өзге тұлғаларға беруге жол берілмейді.";

      74-тармақтың алтыншы бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "СТ-KZ" формасындағы тауарлардың шығу тегі туралы куәліктің бланкі 210х297 мм өлшемде (ұзындығы бойынша үлкен жағына қарай 5 миллиметрге немесе кіші жағына 8 миллиметрге ауытқуға жол беріледі), төрт қорғау дәрежесі бар целлюлозаның механикалық қоспаларынсыз, 80 грамм ақ жазу қағазында баспаханалық тәсілмен дайындалады: бланк дайындалған жылдың екі соңғы санынан және бланкінің бес таңбалы реттік нөмірінен тұратын бланкінің төменгі оң жақ бұрышындағы 7 таңбалы сериялық нөмір, контур бойынша микротекст (типографияның атауы және), фон ашық көк түспен басылған блокперфектикалық өрнекпен (тангир), кез-келген бұрмалауды механикалық немесе химиялық жолмен көзге көрінетін етеді, контур бойымен жақтау (гильош).";

      76-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "76. 1994 немесе 2009 жылдардағы Келісімге қатысушы мемлекеттерде мемлекеттік сатып алу процедураларын жүргізу мақсатында "СТ-1" формасындағы тауарлардың шыққан жері туралы сертификат шығарылған елді анықтау ережелерінде белгіленген нысанда толтырылады. 1994 немесе 2009 жылдардағы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын және келесі ерекшеліктерді ескере отырып, тауарлардың шыққан елін анықтау ережелерінде көзделген тауарлардың шығарылған елін анықтау өлшемшарттарына сәйкес тауарлар:

      1) 1-бағанда "Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (аты-жөні және мекенжайы)" өтініш беруші – мемлекеттік сатып алу процедурасының қатысушысы туралы ақпарат көрсетіледі (аты-жөні (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) – жеке кәсіпкер үшін), орналасқан жері (тұрғылықты жері);

      2) 2-бағанда "Жүк алушы/импортер (атауы мен мекенжайы)" келесі жазба енгізіледі: "Сұраныс бойынша ұсыну үшін";

      3) 3-баған "Көлік құралдары және жүру маршруттары (қаншалықты белгілі)" толтырылмайды;

      4) 5-бағанда "Қызмет белгілері үшін" келесі жазба енгізіледі: "Мемлекеттік (муниципалдық) сатып алу рәсімдеріне қатысу мақсатында";

      5) 7-баған "Орындар саны және қаптама түрі" толтырылмайды;

      6) 10-баған "Тауарлар саны" толтырылмайды;

      7) 11-баған "Шот-фактураның нөмірі мен күні" толтырылмайды.

      Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу мақсаттары үшін "СТ-1" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат өтініш берушіде тауарды экспорттау мақсаттары үшін "СТ-1" нысанындағы сертификат немесе соңғы 2 (екі) жыл ішінде берілген сұратылып отырған тауарға қатысты "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат болған жағдайда беріледі.

      Мемлекеттік сатып алу процедураларын жүргізу мақсатында "СТ-1" формасындағы тауарлардың шығу тегіне сертификат беру үшін Тізбенің 1-1-тармағында көзделген құжаттар талап етілмейді.

      "СТ-1" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат беру үшін Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу мақсаттары үшін Тізбенің 1-1-тармағында көзделген құжаттар талап етілмейді.";

      мынадай мазмұндағы 77-тармақпен толықтырылсын:

      "77. "Түпнұсқа" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат осы Қағидаларға 9-қосымшада жазылған тәртіпке сәйкес толтырылады.";

      1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2-қосымшада:

      "

1106 10 000 0

0713 тауар позициясындағы кептiрiлген бұршақ көкөнiстерінен жасалған майда және iрi тартылған ұн

Барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ын аспауға тиiс, кез келген позициялардағы материалдардан дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1106 10 000 0

0713 тауар позициясындағы кептiрiлген бұршақ көкөнiстерінен жасалған майда және iрi тартылған ұн және ұнтақ

Барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспайтын, кез келген позициялардағы материалдардан дайындау

      ";

      "

1504-1506 000 00 0

Тазартылмаған немесе тазартылған, бiрақ химиялық құрамы өзгермеген балықтың немесе теңiз сүт қоректiлерiнің тоң майлары, майлары және олардың фракциялары, тазартылмаған немесе тазартылған, бiрақ химиялық құрамы өзгермеген өзге де жануарлардың тоң майлары, майлары және олардың фракциялары

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шарттары кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау: қорыту; булау; тазалау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1504-1506 000 00 0

Тазартылмаған немесе тазартылған, бiрақ химиялық құрамы өзгермеген балықтың немесе теңiз сүт қоректiлерiнің тоң майлары, майлары және олардың фракциялары, тазартылмаған немесе тазартылған, бiрақ химиялық құрамы өзгермеген жануарлардан алынатын өзге де майлар мен майлар және олардың фракциялары

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шарттары кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау: қорыту; булау; тазалау

      ";

      "

1507-1515

Тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген қытай бұршағының майлары және оның фракциялары, - тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген өзге де өсімдіктен алынған ұшпайтын майлар және майлар (жожоба майын қоса алғанда) және оның өлшемдері

Тұндыру, сүзгiден өткiзу; үйірткілеу; ыстық сумен немесе бумен өңдеу; сiлтiмен бейтараптандыру; вакуумның астында күштi бумен өңдеу арқылы механикалық тазалау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1507-1515

Тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген соя майы және оның фракциялары – тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген өсімдік немесе микробиологиялық тектес өзге де ұшпайтын майлар мен майлар (жожоба майын қоса алғанда) және олардың фракциялары

Тұндыру, сүзгiден өткiзу; үйірткілеу; ыстық сумен немесе бумен өңдеу; сiлтiмен бейтараптандыру; вакуумның астында күштi бумен өңдеу арқылы механикалық тазалау

      ";

      "

1701

Қатты күйдегі құрақ қанты немесе қызылша қанты немесе химиялық таза сахароза

Клерлеу (құрақ қанты үшін), сатурация, сульфитация, сүзу жөніндегі және кейінгі (құрақ қанты және қызылша қанты үшін) технологиялық операцияларды орындау шарттарымен кез келген позициядағы материалдарды дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1701

Қатты күйдегі құрақ қанты немесе қызылша қанты және химиялық таза сахароза

Клерлеу (құрақ қанты үшін), сатурация, сульфитация, сүзу жөніндегі және кейінгі (құрақ қанты және қызылша қанты үшін) технологиялық операцияларды орындау шарттарымен кез келген позициядағы материалдарды дайындау

      ";

      "

2009

Ашытылмаған және құрамында спирт қоспалары жоқ, қант немесе басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылған немесе қосылмаған жемiс шырындары (жүзiм ашытқысын қоса алғанда) және көкөнiс шырындары

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнiмдiкiндей позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2009

Ашытылмаған және құрамында спирт қоспалары жоқ, қант немесе басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылған немесе қосылмаған жемiс шырындары немесе жаңғақ (жүзiм ашытқысын және кокос суын қоса алғанда) және көкөнiс шырындары

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнiмдiкiндей позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      "

2106

Хош иiстi немесе бояғыш заттар қосылған қант шәрбаттары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2106

Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген тамақ өнімдері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      "

2106 90 200 0

Сусындар дайындау үшін пайдаланылатын спирттік жартылай фабрикаттар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2106 90 200 0

Сусындар өндірісінде пайдаланылатын хош иісті заттар негізіндегі өнімдерден басқа, құрамдас спирттік жартылай фабрикаттар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      "

2201-ден

Газдалған су

Суды тазарту, суды зарарсыздандыру, суды газдандыру және құю

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2201-ден

Сулар, қант немесе басқа да тәттілендіретін немесе хош иісті заттар қосылмаған табиғи немесе жасанды минералды, газдалған суларды қоса алғанда

Суды тазарту; суды зарарсыздандыру; суды газдау ( газдалған су үшін); құю

      ";

      "

2206 00

Өзге де ашытылған сусындар (мысалы, сидр, перри немесе алмұрт сидрі, бал сусыны); басқа жерде аталмаған немесе қосылмаған ашытылған сусындардан жасалған қоспалар мен ашытылған сусындардың және алкогольсіз сусындардың қоспалары

Араластыру, сүзгiден өткiзу жөнiндегi технологиялық операцияларды және басқа кейiнгi операцияларды орындау шарты кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2206 00

Өзге де ашытылған сусындар (мысалы, сидр, алмұрт сидрі, бал сусыны, сакэ); басқа жерде аталмаған немесе қосылмаған ашытылған сусындардан жасалған қоспалар мен ашытылған сусындардың және алкогольсіз сусындардың қоспалары

Араластыру, сүзгiден өткiзу жөнiндегi технологиялық операцияларды және басқа кейiнгi операцияларды орындау шарты кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

      ";

      "

2518

Ірі ұсатылған немесе арамен кесiлген не блоктарға немесе тiк бұрышты (шаршылыны қоса алғанда) нысанды тақталарға басқа тәсiлмен бөлiнген доломитті қоса алғанда, доломитті нығыздаушы қоспа

Уату, аралау, ұсату; ірi кальциленбеген доломит үшiн кальцилеу

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2518

Кальцийленген немесе кальцийленбеген, ірі ұсатылған немесе араланған долмитті қос алғанда, күйежентектелген немесе күйежентектелмеген, басқа тәсілмен блоктарға немесе тiк бұрышты тақталарға (шаршы пішінде қоса алғанда) бөлiнген доломит

Уату, аралау, ұсату; кальциленбеген доломит үшiн – кальцилеу

      ";

      "

2811 29 100 0-ден

Күкiрт тотығы (VI) (күкiрт ангидридi)

Қос тотықты күкiрттен дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2811 29 100 0-ден

Күкірт триоксиді (күкірт ангидриді)

Қос тотықты күкiрттен дайындау

      ";

      "

2905 19 000 0

Металдардың алкоголяттары

Кез келген позицияның материалдарынан, оның iшiнде 2905 позициясыныдағы басқа да материалдардан дайындау. Алайда, осы позиция металдарының алкоголяттары олардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауы шартымен пайдаланылады

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2905 19 000 0

Ациклдік спирттер және олардың галогенделген, сульфиттелген, нитриттелген немесе нитрозаланған қоспалары: қаныққан моноспирттер, өзгелері, металдардың алкоголяттары

Кез келген позицияның материалдарынан, оның iшiнде 2905 позициясыныдағы басқа да материалдардан дайындау. Алайда, осы позиция металдарының алкоголяттары олардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауы шартымен пайдаланылады

      ";

      "

3002 20 000

Адамдарға арналған вакциналар

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде 3002 позицияның материалдарынан дайындау. Алайда, 3002 позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 80%-ынан аспауы шартымен, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау шартымен ғана пайдаланылады:
вакциналарды, иммундық-биологиялық препараттарды өндіру кезінде: жасуша штаммының бөлінуі және (немесе) жасуша штаммының генотиптелуі және фенотиптелуі және (немесе) жасушалардың бастапқы банкін құру және қолдау, және (немесе) жасушалардың жұмыс банкін құру және қолдау, және (немесе) жартылай өнімді вирустық инактивациялау және (немесе) вирустық тазарту, және (немесе) жартылай өнім алу, және (немесе) жартылай өнімді стерильдеу, және (немесе) ыдысқа салу, өлшеу, шикізат пен материалдарды кіріс бақылау, және (немесе) тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу, және (немесе) құтыларды сыртқы және ішкі жуу, құтыларды кептіру және стерилдеу/депирогенизациялау, және (немесе) құтыларды толтыру, және (немесе) құтыларды тығындау, жартылай өнімі бар құтыларды стерильдеу, өндірістік процестердің валидациясы, талдамалық әдістемелердің валидациясы, жабдықтың біліктілігі, инженерлік жүйелердің біліктілігі, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, және (немесе) препараттың ерітіндісі бар флакондарды бақылау), және (немесе) жинақтау, дайын препараты бар құтылардың герметикалығын тексеру, және (немесе) дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) бастапқы және (немесе) қайталама ораманы таңбалау, және (немесе) құтыларды пішінді ұяшықты қаптамаға буып-түю, бумаларға буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтап буып-түю және (немесе) сатуға серия шығару.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3002 41 000 0

Адамдарға арналған вакциналар

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде 3002 позицияның материалдарынан дайындау. Алайда, 3002 позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 80%-ынан аспауы шартымен, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау шартымен ғана пайдаланылады:
вакциналарды, иммундық-биологиялық препараттарды өндіру кезінде: жасуша штаммының бөлінуі және (немесе) жасуша штаммының генотиптелуі және фенотиптелуі және (немесе) жасушалардың бастапқы банкін құру және қолдау, және (немесе) жасушалардың жұмыс банкін құру және қолдау, және (немесе) жартылай өнімді вирустық инактивациялау және (немесе) вирустық тазарту, және (немесе) жартылай өнім алу, және (немесе) жартылай өнімді стерильдеу, және (немесе) ыдысқа салу, өлшеу, шикізат пен материалдарды кіріс бақылау, және (немесе) тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу, және (немесе) құтыларды сыртқы және ішкі жуу, құтыларды кептіру және стерилдеу/депирогенизациялау, және (немесе) құтыларды толтыру, және (немесе) құтыларды тығындау, жартылай өнімі бар құтыларды стерильдеу, өндірістік процестердің валидациясы, талдамалық әдістемелердің валидациясы, жабдықтың біліктілігі, инженерлік жүйелердің біліктілігі, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, және (немесе) препараттың ерітіндісі бар флакондарды бақылау), және (немесе) жинақтау, дайын препараты бар құтылардың герметикалығын тексеру, және (немесе) дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) бастапқы және (немесе) қайталама ораманы таңбалау, және (немесе) құтыларды пішінді ұяшықты қаптамаға буып-түю, бумаларға буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтап буып-түю және (немесе) сатуға серия шығару.

      ";

      "

3004

Терапевтік немесе профилактикалық мақсаттарында пайдалануға арналған, араласқан немесе араласпаған өнiмдерден тұратын, дозаланған дәрiлiк нысандар түрiнде өлшенiп оралған (трансдермальдық жүйелер нысанындағы дәрiлiк заттарды қоса алғанда) немесе бөлшек саудамен сатуға арналған дәрiлiк заттар (3002, 3005 немесе 3006 тауар позициясындағы тауарлардан басқа)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктеледі. Алайда, өнім де сол позициядағы материалдар да олардың құны түпкілікті өнім бағасының 70%-ынан аспауы кезінде, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде пайдаланылады:
ампулалардағы (құтылардағы) инъекцияға арналған ерітінділерді өндіру кезінде: ыдысқа салу, өлшеу, және (немесе) кіріс бақылау және (немесе) тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу және (немесе) ерітіндіні дайындау, ампулаларды кесу, ампулаларды (құтыларды) сыртқы және ішкі жуу, ампулаларды (құтыларды) кептіру және зарарсыздандыру/ депирогенизациялау, және (немесе) ампулаларды (құтыларды) толтыру және (немесе) ампулаларды (құтыларды) және (немесе) (тығындау), ерітіндісі бар ампулаларды (құтыларды) зарарсыздандыру, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелердің валидациясы, жабдықтың біліктілігі, инженерлік жүйелердің біліктілігі, өндірісішілік бақылау, тұрақтылығын сынау және (немесе) препарат ерітіндісі бар ампулаларды (құтыларды) бақылау, ерітіндісі бар ампулаларды (құтыларды) герметикалығына тексеру және (немесе) дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) буып-түюді бастапқы және (немесе) қайта таңбалау, және (немесе) ампулаларды (құтыларды) пішінді ұяшықты қаптамаға орау, қораптарға орау, бумаларға буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық орау;
таблеткаларды дымқыл түйіршіктеу әдісімен өндіру кезінде: шикізатты және материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және елеу, және (немесе) өлшеу, және (немесе) ылғалдандырғышты дайындау, және (немесе) араластыру, және (немесе) дымқыл түйіршіктеу және (немесе) таблеткалауға арналған массаны кептіру, және (немесе) құрғақ түйіршіктеу, және (немесе) опалау, таблеткалау, шаңсыздандыру, және (немесе) қабықша жағу, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, ішкі өндірістік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, қорапқа екінші рет буып-түю, қораптарға буып-түю, топтық буып-түю;
таблеткаларды жалған сұйылтылған қабатта өндіру кезінде: булау, шикізат пен материалдарды кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, өлшеу және (немесе) ылғалдандырғышты дайындау және (немесе) таблеткалауға арналған массаны дайындау және (немесе) кептіру, түйіршіктеу және (немесе) құрғақ түйіршіктеу және (немесе) тозаңдандыру және (немесе) таблеткалау және (немесе) шаңсыздандыру, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, ішкі өндірістік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, қорапқа екінші рет буып-түю, қораптарға орау, картоннан жасалған қорапқа топтық орау;
таблеткаларды тікелей престеу әдісімен өндіру кезінде: шикізатты және материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, өлшеу және (немесе) араластыру және (немесе) таблеткалау және (немесе) шаңсыздандыру, қабықша жағу, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелер валидациясы, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндіріс ішіндегі бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, қорапқа екінші рет буып-түю, қораптарға буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю;
таблеткаларға үлдірлі жабындарды жағу өндірісі кезінде: шикізатты және материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, өлшеу және (немесе) ылғалдандырғышты дайындау және (немесе) араластыру және (немесе) дымқыл түйіршіктеу және (немесе) таблеткалауға арналған массаны кептіру және (немесе) құрғақ түйіршіктеу және (немесе) опалау және (немесе) таблеткалау және (немесе) шаңсыздандыру және (немесе) жабын жағу, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелердің валидациясы, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, қорапқа екінші рет буып-түю, қораптарға буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю;
капсулаланған дәрілік түрлерді өндіру кезінде: өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, булау, шикізат пен материалдарды кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, ылғалдандырғышты өлшеу және (немесе) дайындау, және (немесе) капсулалау үшін массаны араластыру және (немесе) дымқыл түйіршіктеу және (немесе) таблеткалауды түйіршіктеуге арналған массаны кептіру және (немесе) құрғақ түйіршіктеу және (немесе) опалау, және (немесе) капсулаларды толтыру және (немесе) капсулаларды жылтырату, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, қорапқа екінші рет буып-түю, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю;
саше-пакеттерде ұнтақтарды өндіру кезінде: өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, булау, шикізат пен материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұнтақтау және себу, ылғалдағышты өлшеу және (немесе) дайындау және (немесе) араластыру және (немесе) ылғалды түйіршіктеу (немесе) құрғақ түйіршіктеу, саша-пакеттердің толтыру үшін массаны кептіру және (немесе) кептіру, және (немесе) саше-пакетте бөлшектеп өлшеу, бумада алғашқы буып-түю, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю;
зарарсыздандырылған ұнтақтарды (ерітінділерді) өндіру кезінде: шикізат пен материалдарды кіріс бақылау, тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу, өндірістік процестерді валидациялау, талдау әдістемелерін валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) бастапқы қаптама материалдарын булау және (немесе) құтыларды сыртқы және ішкі жуу және (немесе) құтыларды зарарсыздандыру және (немесе) тығындарды дайындау және зарарсыздандыру, және (немесе) құтыларға зарарсыздандырылған резеңке тығындармен тығындау және (немесе) құтыларды алюминий қалпақшалармен тығындау және (немесе) толтырылған өнімі бар сауытты зарарсыздандыру және (немесе) құтыларды таңбалау, және (немесе) еріткішпен жиынтықтау, дайын өнімді бақылау, картоннан жасалған бумадағы екінші рет буып-түю, картоннан жасалған қораптағы топтап буып-түю;
инфузиялық ерітінділерді өндіру кезінде: шикізат пен материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау, тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды өлшеу, алу және (немесе) ерітіндіні дайындау және (немесе) пакеттерді таңбалау және (немесе) пакеттерді, бөтелкелерді асептикалық толтыру және дәнекерлеу, шөлмектерді, ерітінді салынған пакеттерді термиялық өңдеу және (немесе) зарарсыздандыру, препарат, шөлмектер ерітіндісі бар пакеттерді бақылау, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, ішкі өндірістік бақылау, дайын өнімнің сапасын бақылау, шөлмектерді, пакеттерді таңбалау, картоннан жасалған қорапқа топтап буып-түю;
дәріхана жағдайында инфузиялық ерітінділерді дайындау кезінде: дәріханада дәрілік нысандарды дайындау қағидаларына сәйкес, шикізат пен материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау, бөтелкелерді, тығындарды және алюминий қалпақшаларды дайындау және зарарсыздандыру, тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу, ерітіндіні өлшеу және (немесе) дайындау, ерітінді сапасын бақылау, шөлмектерді тығындармен және алюминий қалпақшалармен толтыру, тығындау, шөлмектерді таңбалау, шөлмектерді зарарсыздандыру, препарат ерітіндісі бар шөлмектерді бақылау, дәріханадан кейінгі бақылау, жабдықтың біліктілігі, дайын өнімнің сапасын бақылау, шөлмектерді таңбалау, картоннан жасалған қорапқа немесе металл жәшіктерге топтап буып-түю.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3004

Терапевтік немесе профилактикалық мақсаттарында пайдалануға арналған, араласқан немесе араласпаған өнiмдерден тұратын, дозаланған дәрiлiк нысандар түрiнде өлшенiп оралған (трансдермальдық жүйелер нысанындағы дәрiлiк заттарды қоса алғанда) немесе бөлшек саудамен сатуға арналған дәрiлiк заттар (3002, 3005 немесе 3006 тауар позициясындағы тауарлардан басқа)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктеледі. Алайда, өнім де сол позициядағы материалдар да олардың құны түпкілікті өнім бағасының 70%-ынан аспауы кезінде, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде пайдаланылады:
ампулалардағы (құтылардағы) инъекцияға арналған ерітінділерді өндіру кезінде: ыдысқа салу, өлшеу, және (немесе) кіріс бақылау және (немесе) тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу және (немесе) ерітіндіні дайындау, ампулаларды кесу, ампулаларды (құтыларды) сыртқы және ішкі жуу, ампулаларды (құтыларды) кептіру және зарарсыздандыру/ депирогенизациялау, және (немесе) ампулаларды (құтыларды) толтыру және (немесе) ампулаларды (құтыларды) және (немесе) (тығындау), ерітіндісі бар ампулаларды (құтыларды) зарарсыздандыру, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелердің валидациясы, жабдықтың біліктілігі, инженерлік жүйелердің біліктілігі, өндірісішілік бақылау, тұрақтылығын сынау және (немесе) препарат ерітіндісі бар ампулаларды (құтыларды) бақылау, ерітіндісі бар ампулаларды (құтыларды) герметикалығына тексеру және (немесе) дайын өнімнің сапасын бақылау және (немесе) буып-түюді бастапқы және (немесе) қайта таңбалау және (немесе) ампулаларды (құтыларды) пішінді ұяшықты қаптамаға орау және (немесе) бумаларға буып-түю, картоннан жасалған қораптарға топтық орау және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
таблеткаларды дымқыл түйіршіктеу әдісімен өндіру кезінде: шикізатты және материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және елеу, және (немесе) өлшеу, және (немесе) ылғалдандырғышты дайындау, және (немесе) араластыру, және (немесе) дымқыл түйіршіктеу және (немесе) таблеткалауға арналған массаны кептіру, және (немесе) құрғақ түйіршіктеу, және (немесе) опалау, таблеткалау, шаңсыздандыру, және (немесе) қабықша жағу, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, ішкі өндірістік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, және (немесе) қораптарға екінші рет буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
таблеткаларды жалған сұйылтылған қабатта өндіру кезінде: булау, шикізат пен материалдарды кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, өлшеу және (немесе) ылғалдандырғышты дайындау және (немесе) таблеткалауға арналған массаны дайындау және (немесе) кептіру, түйіршіктеу және (немесе) құрғақ түйіршіктеу және (немесе) тозаңдандыру және (немесе) таблеткалау және (немесе) шаңсыздандыру, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, ішкі өндірістік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, және (немесе) қорапқа екінші рет буып-түю, қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
таблеткаларды тікелей престеу әдісімен өндіру кезінде: шикізатты және материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, өлшеу және (немесе) араластыру және (немесе) таблеткалау және (немесе) шаңсыздандыру, қабықша жағу, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелер валидациясы, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндіріс ішіндегі бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, және (немесе) қораптарға екінші рет буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
таблеткаларға үлдірлі жабындарды жағу өндірісі кезінде: шикізатты және материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, өлшеу және (немесе) ылғалдандырғышты дайындау және (немесе) араластыру және (немесе) дымқыл түйіршіктеу және (немесе) таблеткалауға арналған массаны кептіру және (немесе) құрғақ түйіршіктеу және (немесе) опалау және (немесе) таблеткалау және (немесе) шаңсыздандыру және (немесе) жабын жағу, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелердің валидациясы, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, және (немесе) қораптарға екінші рет буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
капсулаланған дәрілік түрлерді өндіру кезінде: өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, булау, шикізат пен материалдарды кіріс бақылау және (немесе) ұсақтау және себу, ылғалдандырғышты өлшеу және (немесе) дайындау, және (немесе) капсулалау үшін массаны араластыру және (немесе) дымқыл түйіршіктеу және (немесе) таблеткалауды түйіршіктеуге арналған массаны кептіру және (немесе) құрғақ түйіршіктеу және (немесе) опалау, және (немесе) капсулаларды толтыру және (немесе) капсулаларды жылтырату, және (немесе) блистерге (құтыларға, банкаларға) алғашқы буып-түю, және (немесе) қорапқа екінші рет буып-түю, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
саше-пакеттерде ұнтақтарды өндіру кезінде: өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, булау, шикізат пен материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау және (немесе) ұнтақтау және себу, ылғалдағышты өлшеу және (немесе) дайындау және (немесе) араластыру және (немесе) ылғалды түйіршіктеу (немесе) құрғақ түйіршіктеу, саша-пакеттердің толтыру үшін массаны кептіру және (немесе) кептіру, және (немесе) саше-пакетте бөлшектеп өлшеу, және (немесе) қорапқа екінші рет буып-түю, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
зарарсыздандырылған ұнтақтарды (ерітінділерді) өндіру кезінде: шикізат пен материалдарды кіріс бақылау, тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу, өндірістік процестерді валидациялау, талдау әдістемелерін валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, өндірісішілік бақылау, тұрақтылықты сынау, дайын өнімнің сапасын бақылау, және (немесе) бастапқы қаптама материалдарын булау және (немесе) құтыларды сыртқы және ішкі жуу және (немесе) құтыларды зарарсыздандыру және (немесе) тығындарды дайындау және зарарсыздандыру, және (немесе) құтыларға зарарсыздандырылған резеңке тығындармен тығындау және (немесе) құтыларды алюминий қалпақшалармен тығындау және (немесе) толтырылған өнімі бар сауытты зарарсыздандыру және (немесе) құтыларды таңбалау, және (немесе) еріткішпен жиынтықтау, дайын өнімді бақылау, және (немесе) картоннан жасалған қорапқа екінші рет буып-түю, картоннан жасалған қорапқа топтық буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
инфузиялық ерітінділерді өндіру кезінде: шикізат пен материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау, тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды өлшеу, алу және (немесе) ерітіндіні дайындау және (немесе) пакеттерді таңбалау және (немесе) пакеттерді, бөтелкелерді асептикалық толтыру және дәнекерлеу, шөлмектерді, ерітінді салынған пакеттерді термиялық өңдеу және (немесе) зарарсыздандыру, препарат, шөлмектер ерітіндісі бар пакеттерді бақылау, өндірістік процестерді валидациялау, талдамалық әдістемелерді валидациялау, жабдықтардың біліктілігі, инженерлік жүйелерді валидациялау, ішкі өндірістік бақылау, дайын өнімнің сапасын бақылау, шөлмектерді, пакеттерді таңбалау, картоннан жасалған қорапқа топтап буып-түю, және (немесе) серияны іске асыруға шығару;
дәріхана жағдайында инфузиялық ерітінділерді дайындау кезінде: дәріханада дәрілік нысандарды дайындау қағидаларына сәйкес, шикізат пен материалдарды ыдысқа салу, кіріс бақылау, бөтелкелерді, тығындарды және алюминий қалпақшаларды дайындау және зарарсыздандыру, тазартылған суды және (немесе) инъекцияға арналған суды алу, ерітіндіні өлшеу және (немесе) дайындау, ерітінді сапасын бақылау, шөлмектерді тығындармен және алюминий қалпақшалармен толтыру, тығындау, шөлмектерді таңбалау, шөлмектерді зарарсыздандыру, препарат ерітіндісі бар шөлмектерді бақылау, дәріханадан кейінгі бақылау, жабдықтың біліктілігі, дайын өнімнің сапасын бақылау, шөлмектерді таңбалау, картоннан жасалған қорапқа немесе металл жәшіктерге топтап буып-түю.

      ";

      "

3006 60

Гормондардың немесе спермицидтердiң негiзiнде дайындалған химиялық контрацептивтiк құралдар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3006 60 000

Гормондардың, 2937 тауар позициясының өзге де қосылыстарының немесе спермицидтердің негізіндегі химиялық контрацептивтік құралдар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      "

32-топ

3201-ден, 3205 00 000 0 позицияларының өнiмдерiнен басқа, олар үшiн пайданылатын қағидалар бұдан әрi жазылады, илеу немесе бояу сығындылары; таниндер және олардың туындылары; бояғыштар, тигменттер және өзге де бояу заттары; бояулар мен лактар; тығыздағыштар мен өзге де мастикалар; сия [баспаханалық бояу]

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшелiнетiн позицияда жiктелуi тиiс. Алайда өнiмдiкiндей позицияның материалдары олардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 20%-ынан аспауы шартымен пайдаланылады

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

32-топ

Илеу немесе бояу сығындылары; таниндер және олардың туындылары; бояғыштар, пигменттер және өзге де бояғыш заттар; қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3201, 3205 00 000 0 позицияларындағы өнімдерден басқа, бояулар мен лактар; тығыздағыш және өзге де мастикалар; полиграфиялық бояу, сия, тушь

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшелiнетiн позицияда жiктелуi тиiс. Алайда, өнiмдiкiндей позицияның материалдары олардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 20%-ынан аспауы шартымен пайдаланылады

      ";

      "

3505 10 500 0

Крахмалдар, эстерифицияланған және этерифицияланған (күрделi немесе қарапайым эфирге айналдырылған)

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның iшiнде 3505 позициясындағы басқа да материалдарынан дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3505 10 500 0

Күрделі немесе қарапайым эфирге айналған крахмалдар

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның iшiнде 3505 позициясындағы басқа да материалдарынан дайындау

      ";

      "

3801 20 100 0

Электродтарға арналған көміртекті пасталар және пештерді шегендеуге арналған ұқсас пасталар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3801 20 100 0

Майдағы суспензия түріндегі коллоидты графит; жартылай коллоидты графит

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауға тиіс

      ";

      "

3803 00-ден

Таллол майы, тазартылған немесе тазартылмаған

Тазартылмаған майды тазарту

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3803 00-ден

Таллол майы, тазартылған

Тазартылмаған майды тазарту

      ";

      "

3807 00 900 0

Қарамай (өсiмдiк гудронынан алынған нұм немесе шайыр)

Сүректiк қарамайды айдау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3807 00 900 0 - дан

Қарамай (қайнатылған өсiмдiк гудронынан алынған шайыр)

Сүректiк қарамайды айдау

      ";

      "

3901 - 3915-тен

Бастапқы нысандардағы этилен полимерлері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс. Алайда, 39-топтың барлық пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 20%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3901 - 3915-тен

Бастапқы нысандардағы этилен полимерлері, пластмассадан жасалған қалдықтар, кесінділер және сынықтар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс. Алайда, 39-топтың барлық пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 20%-ынан аспайды

      ";

      "

3920 20 210 9

Қалыңдығы 0,10 мм аспайтын, пропилен полимерлерiнен жасалған, биоксалды бағдарланған, орамдардағы үлдiр, жолақтар немесе таспалар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнiмдiкiндей позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3920 20 210 9

Кеуекті емес және арматураланбаған, қабатталмаған, төсемсіз және ұқсас тәсілмен пропилен полимерлерінен жасалған, биаксиалды бағдарланған, қалыңдығы 0,10 мм-ден аспайтын басқа материалдармен қосылмаған өзге де тақталар, табақтар, пленкалар және жолақтар немесе таспалар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50% - ынан аспайды

      ";

      "

4015

Киiм және түрлi мақсаттарға арналған қатты резеңкеден басқа, вулканизацияланған резеңкеден жасалған киiмдерге (қолғаптарды, биялайларды және митенкiлердi қоса алғанда) арналған керек-жарақтар

Кез келген позицияның материалдарынан дайындау. Алайда, 4015 позициясындағы пайдаланылатын материалдар құны мыналардан: - тауардың осы түрiн дайындаған күннен бастап бiрiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан; - екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ынан; - үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 60 %-ынан; - тауардың осы түрiн дайындаудың төртiншi жылынан бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс. Зарарсыздандырылған биялайлар үшін мынадай операцияларды орындау шартымен: - орамаларды дайындау; - екі-екіден жекелеген орамаға қаптау; - зарарсыздандыру; - зарарсыздандырылуын тексеру. Зарарсыздандырылмаған биялайлар үшін мынадай операцияларды орындаған жағдайда: - хлоринация немесе полимерлеу; - орамалды дайындау; -25-50 жұптан топты орамаға қаптау (полителенді қосымша бет, картонды қорап/бокс)

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4015

Киiм және түрлi мақсаттарға арналған қатты резеңкеден басқа, вулканизацияланған резеңкеден жасалған киiмдерге (қолғаптарды, биялайларды және митенкiлердi қоса алғанда) арналған керек-жарақтар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда 4015 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны: -түпкілікті өнім бағасының 80%- ынан - тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы; түпкілікті өнім бағасының 70%-ынан-екінші жылы; түпкілікті өнім бағасының 60%-ынан-үшінші жылы; тауардың осы түрiн дайындаудың төртiншi және келесі жылдарынан бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс. Зарарсыздандырылған қолғаптар үшін мынадай операцияларды орындау шартымен: қаптаманы дайындау; жекелеген қаптамаға жұппен орау; зарарсыздандыру; зарарсыздандырылуын тексеру. Зарарсыздандырылмаған қолғаптар үшін мынадай операцияларды орындаған жағдайда: хлоринация немесе полимерлеу; қаптаманы дайындау; 25-50 жұптан топтық қаптамаға орау (полителенді қосымша бет, картонды қорап/бокс)

      ";

      "

4017 00

Барлық нысандардағы қатты резеңке (мысалы, эбонит), қалдықтар мен сынықтарды қоса алғанда; қатты резеңкеден жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- дайындама жасау;
- бөлшектерді механикалық өңдеу

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4017 00 000

Барлық нысандардағы қатты резеңке (мысалы, эбонит), қалдықтар мен сынықтарды қоса алғанда; қатты резеңкеден жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- дайындама жасау;
- бөлшектерді механикалық өңдеу

      ";

      "

4302-ден

Құралған немесе құралмаған иленген немесе өңделген үлбір тері қиықтары (бастарды, құйрықтырды, табандарды және өзге де бөліктерді немесе қиықтарды қоса алғанда), 4303 тауар позициясында көрсетілгендерден басқа

Құралмаған, иленген немесе өңделген үлбiр терi қиықтарынан дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4302-ден

Құралған (басқа материалдарды қоспай) иленген немесе өңделген үлбір тері қиықтары (бастарды, құйрықтырды, табандарды және өзге де бөліктерді немесе қиықтарды қоса алғанда), 4303 тауар позициясында көрсетілгендерден басқа

Құралмаған, иленген немесе өңделген үлбiр терi қиықтарынан дайындау

      ";

      "

4403

Өңделмеген, қабығы алынған немесе қабығы алынбаған, дөрекі түрде қырланған немесе қырланбаған ағаш материалдары

Қабығы алынған немесе жай аршылған өңделмеген ағаш материалдарынан дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4403

Өңделмеген, қабығы алынған немесе қабығы алынбаған, шелқабықты немесе дөрекі түрде жиектелген немесе жиектелмеген ағаш материалдары

Қабығы алынған немесе жай ғана аршылған өңделмеген ағаш материалдарынан дайындау

      ";

      "

4410113000

Меламин шайыры сіңдірілген қағазбен қапталған беті бар сүректен жасалған сүрек-жоңқа тақталар

Мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда кез келген позициялардың материалдарынан дайындау: - табақ материалды аралау;
- өрнектеу пластиналарын орнату
- негіз бетін дайындау, шаңсыздандыру;
- қаптау материалын төсеу;
- престеу аймағына жайпақ сэндвичті беру
- дайындамаларды 200С-тан астам температурада түйіспелі престерде престеу;
- престеу аймағынан шығару:
- қаптау материалының қадаларын пішімдеу, алу;
- салқындатуға арналған бумаларды қалыптастыру;
- температураны тұрақтандыру аймағына көшу; - паллеттеу.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4410113000

Меламин шайыры сіңдірілген қағазбен қапталған беті бар сүректен жасалған сүрек-жоңқа тақталар

Мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда кез келген позициялардың материалдарынан дайындау:
- қаптау материалын пішу (қажет болған жағдайда);
- өрнектеу пластиналарын орнату
- негіз бетін дайындау, шаңсыздандыру;
- қаптау материалын төсеу;
- престеу аймағына жайпақ сэндвичті беру
- дайындамаларды 200С-тан астам температурада түйіспелі престерде престеу;
- престеу аймағынан шығару:
- қаптау материалының қадаларын пішімдеу, алу;
- салқындатуға арналған бумаларды қалыптастыру;
- температураны тұрақтандыру аймағына көшу;
- паллеттеу.

      ";

      "

4414 00

Картиналарға, фотосуреттерге, айналарға немесе ұқсас заттарға арналған ағаш рамалар

Пiшiндеу, жоңғылау, жинау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4414

Картиналарға, фотосуреттерге, айналарға немесе ұқсас заттарға арналған ағаш рамалар

Пiшiндеу, жоңғылау, жинау

      ";

      "

5111

Жүн иiрiмжiптен немесе жануарлардың биязы қылынан аппараттық иiру иiрiмжiбiнен жасалған маталар

Технологиялық операциялар: - матаның реттелiп есептелуiне сәйкес арқаушыбықпен иiрiлген жiп, иiрiм жiптi шлихтау, иiрiм жiптi тоқыма станогына керу немесе байлау, матаны технологиялық режимге сәйкес өңдеу: пiсiру-қайта шлихтау, бояу, қорытынды өңдеу, дайын матаның ақауын тексеру

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

5111

Жүн иiрiмжiптен немесе жануарлардың биязы қылынан аппараттық иiру иiрiмжiбiнен жасалған маталар

Технологиялық операцияларды орындау шартымен:
-жіпті иіру;
-тоқу;
-матаны бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
-матаны өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
-матаның ақауын тексеру.

      ";

      "

5112

Тарақпен иірілген жүн иiрiмжiбiнен немесе жануарлардың биязы қылынан тарақпен иiру иiрiмжiбiнен жасалған маталар

Технологиялық операциялар: - матаның реттелiп есептелуiне сәйкес арқаушыбықпен иiрiлген жiп, иiрiм жiптi шлихтау, иiрiм жiптi тоқыма станогына керу немесе байлау, матаны технологиялық режимге сәйкес өңдеу: пiсiру-қайта шлихтау, бояу, қорытынды өңдеу, дайын матаның ақауын тексеру

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

5112

Тарақпен иірілген жүн иiрiмжiбiнен немесе жануарлардың биязы қылынан тарақпен иiру иiрiмжiбiнен жасалған маталар

Технологиялық операцияларды орындау шартымен:
-жіпті иіру;
-тоқу;
-матаны бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
-матаны өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
-матаның ақауын тексеру.

      ";

      "

5208- 5212

85 мас.%-ды немесе бұдан да көп мақта талшықтарын құрайтын, тығыздығы 200 г/м2-ден көп болмайтын жазықтықпен талшықтары бар мақта маталары

Технологиялық операциялар: - матаның реттелiп есептелуiн сәйкес арқаушыбықпен иiрiлген жiп, иiрiм жiптi шлихтау, иiрiм жiптi тоқыма станогына керу немесе байлау, матаны технологиялық режимге сәйкес өңдеу: пiсiру-қайта шлихтау, ағарту, бояу, сурет басу, қорытынды өңдеу, дайын матаның ақауын тексеру

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

5208- 5212

85 мас.%-ды немесе бұдан да көп мақта талшықтарын құрайтын, тығыздығы 200 г/м2-ден көп болмайтын жазықтықпен талшықтары бар мақта маталары

Технологиялық операцияларды орындау шартымен:
-жіпті иіру (жіптерді);
-тоқу;
-матаны бояу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
-матаны өңдеу (өнімді өндірудің технологиялық процесінде операциялар болған кезде);
-матаның ақауын тексеру.

      ";

      "

7304

Қара металдардан жасалған қуыс, жiксiз құбырлар, түтiктер және профильдер (шойыннан құйылғандардан басқа)

Дайындау кезiнде дайын өнім позицияның пайдаланылатын барлық материалдардың және түпкілікті өнiмнiң құны мынадай операцияларды орындау шартымен 2010 жылдан кейiн (өндірістің басталу күніне байланысты емес) өндiрiстiң бiрiншi жылындағы түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспауы тиiс: - муфталық бұранда қосылыстарының ойығы; - муфталарды бұрап кiргiзу; - құбырларды гидравликалық сынау; - екiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ы, мынадай операцияларды орындау шарты кезінде: - Қазақстанда өндiрiлген муфталардың өндiрiсi/қолданылуы, Қазақстанда өндiрiлген ойма протекторларының өндiрiсi/қолданылуы; - үшiншi жылы, түпкiлiктi өнiм бағасының 60 %-ы, мынадай операцияларды орындау шартымен: - "Премиум" сыныпты газды тығыз бұрама қосылыстарды кесу; - төртiншi жылы, түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ы, мына операцияларды орындау шартымен: - iшкi орнықты құбырларға жемірулерге қарсы және тегiс жамылғы жағу

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7304

Қара металдардан жасалған қуыс, жiксiз құбырлар, түтiктер және профильдер (шойыннан құйылғандардан басқа)

Дайындау кезiнде дайын өнім позицияның пайдаланылатын барлық материалдардың және түпкілікті өнiмнiң құны мынадай операцияларды орындау шартымен 2010 жылдан кейiн (өндірістің басталу күніне байланысты емес) өндiрiстiң бiрiншi жылындағы түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспауы тиiс: - муфталық бұранда қосылыстарының ойығы; - муфталарды бұрап кiргiзу; - құбырларды гидравликалық сынау; - екiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ы, мынадай операцияларды орындау шарты кезінде: - Қазақстанда өндiрiлген муфталардың өндiрiсi/қолданылуы, Қазақстанда өндiрiлген ойма протекторларының өндiрiсi/қолданылуы; - үшiншi жылы, түпкiлiктi өнiм бағасының 60 %-ы, мынадай операцияларды орындау шартымен: - "Премиум" сыныпты газды тығыз бұрама қосылыстарды кесу; - төртiншi жылы және келесі жылдары, түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ы, мына операцияларды орындау шартымен: - iшкi орнықты құбырларға жемірулерге қарсы және тегiс жамылғы жағу

      ";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

7304-дан

Шегендеу, сорғы-компрессорлық және бұрғылау құбырларын қоспағанда, коррозияға қарсы жабыны бар жіксіз құбырлар

Технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау:
1) - экструдталған полиэтилен немесе жоғары қысымды полипропилен негізінде сыртқы екі қабатты немесе үш қабатты коррозияға қарсы жабынды экструзия әдісімен жағу (екі қабатты немесе үш қабатты жабыны бар құбырларды дайындау кезінде);
- жабынның жіксіз болуын қамтамасыз ете отырып, сыртқы бір қабатты коррозияға қарсы жабынды жағу (бір қабатты жабыны бар құбырларды дайындау кезінде);
2) жабынның жіксіз болуын қамтамасыз ете отырып, эпоксидті композиция негізінде ішкі бір қабатты тоттануға қарсы жабын жағу.

      ";

      "

7322-ден

Орталық жылытуға арналған, электрлік емес қыздырурадиаторлары және олардың қара металдан жасалған бөлшектері; электрлік емес қыздыруы бар, қозғалтқыштан жетекпен ауа үрлеуіші немесе желдеткіші ішіне жабдықталған, ыстық ауаны беруге арналған ауаны қыздыратын және таратушы құрылғылар және олардың қара металдан жасалған бөлшектері (таза немесе кондиционирленген ауаны беруге арналған құрылғыларды қоса алғанда)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшеленетiн позицияда жiктелуiге тиiс. Алайда, өнiмдiкiндей позицияның материалдары олардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 5%-ы шегiндегi сомадан аспайтын болуы шартымен пайдаланылады

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7322-ден

Орталық жылытуға арналған, электрлік емес қыздырурадиаторлары және олардың қара металдан жасалған бөлшектері; электрлік емес қыздыруы бар, қозғалтқыштан жетекпен ауа үрлеуіші немесе желдеткіші ішіне жабдықталған, ыстық ауаны беруге арналған ауаны қыздыратын және таратушы құрылғылар және олардың қара металдан жасалған бөлшектері (таза немесе кондиционирленген ауаны беруге арналған құрылғыларды қоса алғанда) "7322-ден, 8414-тен, 8415-тен, 8516-дан" позициясына жататын тауарлардан басқа, олар үшін қолданылатын қағидалар жеке жазылады.

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшеленетiн позицияда жiктелуiге тиiс. Алайда, өнiмдiкiндей позицияның материалдары олардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 5%-ы шегiндегi сомадан аспайтын болуы шартымен пайдаланылады

      ";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

7322-ден, 8414-тен, 8415-тен, 8516-дан

Өнеркәсіптік кондиционерлер: орталық кондиционерлер (агрегатталған желдету қондырғылары, секциялық желдету қондырғылары, панельді желдету қондырғылары, моноблокты желдету қондырғылары, барлығы халықаралық жіктеуде AHU-AirHandling Units ретінде анықталған)

Технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау:
- корпусты дайындау;
- электр өткізгіш элементтерін дайындау;
- желдеткіш дөңгелектер және (немесе) жылу алмасу жабдығы өндірісі;
- желдету дөңгелектерін теңдестіру;
- блоктарды құрастыру және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау.

      ";

      "

7323 99 0000

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған қара металдан жасалған бұйымдар, өзге де

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті соңғы өнімнің 40 %-ынан аспайтын, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- дайындамаларды кесу;
- штампылау;
- жинақтау;
- пісіру;
- жабындылардың бекітілуі (ыстық мырыштау немесе эмальмен бояу немесе ұнтақпен тозаңдау);
- жинақтау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7323 99 0000

Қара металдардан жасалған асхана, ас үй бұйымдары немесе тұрмыстық қажеттіліктерге арналған өзге де бұйымдар және олардың бөлшектері, өзгелері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 40% - ынан аспайды, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- дайындамаларды кесу;
- штампылау;
- жинақтау;
- пісіру;
- жабындылардың бекітілуі (ыстық мырыштау немесе эмальмен бояу немесе ұнтақпен тозаңдау);
- жинақтау

      ";

      "

75-топ

Никель және одан жасалған бұйымдар, 7501-7503 позицияларындағы өнiмдерден басқа

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшеленетiн позицияда жiктелуге тиiс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

75-топтан

Никель және одан жасалған бұйымдар, 7501-7503 00 позицияларындағы өнiмдерден басқа

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшеленетiн позицияда жiктелуге тиiс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      "

76-топ

Алюминий және одан жасалған бұйымдар, 7601-7603 позицияларындағы өнiмдерден басқа

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшеленетiн позицияда жiктелуге тиiс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

76-топтан

Алюминий және одан жасалған бұйымдар, 7601-7603 позицияларындағы өнiмдерден басқа

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнiм позициясынан ерекшеленетiн позицияда жiктелуге тиiс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      "

8403

Орталық жылыту қазандықтары, 8402 тауар позициясындағы қазандықтардан басқа

Дайындау, ол кезде қосылған құнының пайыздық үлесi түпкiлiктi өнiм бағасының кемiнде 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8403

Орталық жылыту қазандықтары, 8402 тауар позициясындағы қазандықтардан басқа

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспайды.

      ";

      "

8404

8402 немесе 8403, 8404 10 тауар позициясындағы қазандықтармен бірге пайдалануға арналған қосалқы жабдықтар (мысалы, экономайзерлер, бу қыздырғыштар, күйе кетіргіштер, газ рекуператорлары); бу-су немесе басқа да бу күш қондырғыларына арналған конденсаторлар

Дайындау, ол кезде қосылған құнның пайыздық үлесi түпкiлiктi өнiм бағасының кемiнде 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8404

8402 немесе 8403, 8404 10 тауар позициясындағы қазандықтармен бірге пайдалануға арналған қосалқы жабдықтар (мысалы, экономайзерлер, бу қыздырғыштар, күйе кетіргіштер, газ рекуператорлары); бу-су немесе басқа да бу күш қондырғыларына арналған конденсаторлар

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспайды.

      ";

      "

8408

8408 90 850 0 тауар позициясындағы машиналардан басқа қысудан жалындаған піспектің іштен жану қозғалтқыштары (дизельдер немесе жартылай дизельдер):

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптардың және бөлшектердің құны бiрiншi жылы тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспайды; екiншi жылы мынадай технологиялық операцияларды орындау: - су сорғыштың корпусын құюды механикалық өңдеу; - су сорғыштың шкивiн құюды механикалық өңдеу; - табақтан су сорғыштың бiлiгiн дайындау; - су сорғыштың қанатшаларын құюды механикалық өңдеу; - су сорғышын құрастыру және сынау; - су сорғышын орнату; - қозғалтқышты сынау және бояу шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспайды; үшiншi жыл мынадай технологиялық операцияларды орындау: - су сорғыштың корпусын құюды механикалық өңдеу; - су сорғыштың тегершігін құюды механикалық өңдеу; - табақтан су сорғыштың бiлiгiн дайындау; - су сорғыштың қанатшаларын құюды механикалық өңдеу; - су сорғышын құрастыру және сынау; - су сорғышын орнату; - май сорғыштың корпусын құюды механикалық өңдеу; - май сорғыштың қақпақтарын құюды механикалық өңдеу; - табақтан май сорғыштың тегершiктерiн дайындау; - май сорғыштың тiстi дөңгелектерiнiң соқпаларын механикалық өңдеу; - табақтан жасалған май сорғыштың клапандарын дайындау; - май сорғышын құрастыру және сынау; - май сорғышын орнату; - қозғалтқышты сынау және бояу шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8408

8408 90 850 0 тауар позициясындағы машиналардан басқа қысудан жалындаған піспектің іштен жану қозғалтқыштары (дизельдер немесе жартылай дизельдер):

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны бiрiншi жылы тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспайды; екiншi жылы мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- су сорғыштың корпусын құюды механикалық өңдеу;
- су сорғыштың шкивiн құюды механикалық өңдеу;
- табақтан су сорғыштың бiлiгiн дайындау;
- су сорғыштың қанатшаларын құюды механикалық өңдеу;
- су сорғышын құрастыру және сынау;
- су сорғышын орнату;
- қозғалтқышты сынау және бояу шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспайды;
үшiншi жыл мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- су сорғыштың корпусын құюды механикалық өңдеу;
- су сорғыштың тегершігін құюды механикалық өңдеу;
- табақтан су сорғыштың бiлiгiн дайындау;
- су сорғыштың қанатшаларын құюды механикалық өңдеу;
- су сорғышын құрастыру және сынау;
- су сорғышын орнату;
- май сорғыштың корпусын құюды механикалық өңдеу;
- май сорғыштың қақпақтарын құюды механикалық өңдеу;
- табақтан май сорғыштың тегершiктерiн дайындау;
- май сорғыштың тiстi дөңгелектерiнiң соқпаларын механикалық өңдеу;
- табақтан жасалған май сорғыштың клапандарын дайындау;
- май сорғышын құрастыру және сынау;
- май сорғышын орнату;
- қозғалтқышты сынау және бояу шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды.

      ";

      "

8408 90 850 0

Қуаты 1000 квт астам, бірақ 5000 квт аспайтын жаңа қозғалтқыштар

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын барлық материалдардың құны тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап бiрiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 95 %-ынан; екінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 90 %-ынан; үшінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 85 %-ынан; төртінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан; бесінші жылы – мынадай технологиялық операцияны орындау: аспалы жабдықты дайындау, жинау, құрастыру: (радиаторлар, электр кабельдері, әуе және отын фильтрлері) шартымен түпкілікті өнім бағасының 70 %-ынан аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8408 90 850 0

Қысымнан тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқыштары (дизельдер немесе жартылай дизельдер), өзге де, жаңа, қуаты 1000 квт-тан астам, бірақ 5000 квт-тан аспайтын

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын барлық материалдардың құны тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап бiрiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 95 %-ынан аспайды; екінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 90 %-ынан; үшінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 85 %-ынан; төртінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан; бесінші және келесі жылдар – мынадай технологиялық операцияны орындау: аспалы жабдықты дайындау, жинау, құрастыру: (радиаторлар, электр кабельдері, әуе және отын фильтрлері) шартымен түпкілікті өнім бағасының 70 %-ынан аспайды.

      ";

      "

8411

Турбореактивтiк және турбовинттiк қозғалтқыштар, өзге де газ турбиналары

Тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап бiрiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 90%-ы, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - Өндiру, құрастыру және орнату: - дыбыс оқшаулағыш қаптама; - дыбыс оқшаулағыш қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғарғы бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулағыш қаптамасының ұшты панелi; - жағар маймен бастапқы толтыру; екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ы, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - өндiру, құрастыру және орнату; - дыбыс оқшаулағыш қаптама; - дыбыс оқшаулағыш қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына беруге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автомат дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 75%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау: - арнайы құрал-саймандарды дайындау (жүк траверсi (50т.)/ біреуі-сығымдағыш станцияға, қызмет көрсету вагонеткасы, сатылар және өтетiн жерлер); - өндiру, құрастыру және орнату; - дыбыс оқшаулағыш қаптама; - дыбыс оқшаулағыш қаптаманың желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына беруге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - май салқындататын жүйе; - фитингтер, оның iшiнде жалғастырғыш бұрандамалар; - компрессорға арналған қайтарма фланецтер; - компрессордың сорғыш сүзгiшi және сүзгiшке қойылатын құбыр жапсырмасы; - жағар майдың сапуны; - турбинаны сулап тазалау модулi (компрессорлық станцияға бiреу); - жалғастырғыш муфтаның қаптамасы; - өрт және газ сигнализациясы жүйесi; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: - жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); төртiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 70%-ы, мынадай технологиялық операцияларды орындаған жағдайда: - Арнайы құрал-саймандарды дайындау (жүк траверсi (50т.)/ біреуі сығымдағыш станциясына, қызмет көрсету вагонеткасы, сатылар және өтетiн жерлер); - Өндiру, құрастыру және орнату; - дыбыс оқшаулау қаптамасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына жіберуге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: - жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағуын тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); бесiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 65%-ы, сондай-ақ мына технологиялық операцияларды орындаған жағдайда: - арнайы құрал-саймандарды дайындау (жүк траверсi (50т.) біреуі сығымдағыш станциясына, қызмет көрсету вагонеткасы, сатылар және өтетiн жерлер); - өндiру, құрастыру және орнату: - дыбыс оқшаулау қаптамасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына беруге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - май салқындату жүйесi; - фитингтер, оның iшiнде жалғастырғыш бұрандамалар; - компрессорға арналған қайтарма ерекшеліктер; - компрессордың сорғыш сүзгiшi және сүзгiшке қойылатын құбыр жапсырмасы; - жағар майдың сапуны; - турбинаны сулап тазалау модулi (компрессорлық станцияға бiреу); - жалғастырғыш муфтаның қаптамасы; - өрт және газ сигнализациясы жүйесi; - өзге де оқшауландырылған бөлшектер мен тораптар; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: - жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); жинау және орнату: - турбиналық және компрессормен басқару модулiн; - мотормен басқару орталығын; - өрт және газ сигнализациясын басқару панелiн; - аккумулятор батареяларын; - аккумулятор батареяларына арналған зарядтау құрылғысын

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8411

Турбореактивтiк және турбовинттiк қозғалтқыштар, өзге де газ турбиналары

Тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап бiрiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 90%-ы, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - Өндiру, құрастыру және орнату: - дыбыс оқшаулағыш қаптама; - дыбыс оқшаулағыш қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғарғы бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулағыш қаптамасының ұшты панелi; - жағар маймен бастапқы толтыру; екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ы, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - өндiру, құрастыру және орнату; - дыбыс оқшаулағыш қаптама; - дыбыс оқшаулағыш қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына беруге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автомат дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 75%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау: - арнайы құрал-саймандарды дайындау (жүк траверсi (50т.)/ біреуі-сығымдағыш станцияға, қызмет көрсету вагонеткасы, сатылар және өтетiн жерлер); - өндiру, құрастыру және орнату; - дыбыс оқшаулағыш қаптама; - дыбыс оқшаулағыш қаптаманың желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына беруге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - май салқындататын жүйе; - фитингтер, оның iшiнде жалғастырғыш бұрандамалар; - компрессорға арналған қайтарма фланецтер; - компрессордың сорғыш сүзгiшi және сүзгiшке қойылатын құбыр жапсырмасы; - жағар майдың сапуны; - турбинаны сулап тазалау модулi (компрессорлық станцияға бiреу); - жалғастырғыш муфтаның қаптамасы; - өрт және газ сигнализациясы жүйесi; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: - жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); төртiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 70%-ы, мынадай технологиялық операцияларды орындаған жағдайда: - Арнайы құрал-саймандарды дайындау (жүк траверсi (50т.)/ біреуі сығымдағыш станциясына, қызмет көрсету вагонеткасы, сатылар және өтетiн жерлер); - өндiру, құрастыру және орнату; - дыбыс оқшаулау қаптамасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына жіберуге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: - жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағуын тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); бесiншi және келесі жылдар - түпкiлiктi өнiм бағасының 65%-ы, сондай-ақ мына технологиялық операцияларды орындаған жағдайда: - арнайы құрал-саймандарды дайындау (жүк траверсi (50т.) біреуі сығымдағыш станциясына, қызмет көрсету вагонеткасы, сатылар және өтетiн жерлер); - өндiру, құрастыру және орнату: - дыбыс оқшаулау қаптамасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының желдету жүйесi; - жану аймағына ауа жіберетiн ауа өткiзгiш; - пайдаланған газдарды шығару жүйесi; - турбинаның жоғары бөлiгiнiң электрикасы; - дыбыс оқшаулау қаптамасының ұштық панелi; - жану аймағына беруге арналған ауаны тазарту жүйесi; - жағар майды беру және қайтарудың құбыр байланысы; - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы; - отын газы модулiнiң құбыр байланысы; - қосу қозғалтқышының құбыр байланысы; - жағар майдың құбыр байланысы; - ауа салқындататын құбыр байланысы; - май салқындату жүйесi; - фитингтер, оның iшiнде жалғастырғыш бұрандамалар; - компрессорға арналған қайтарма ерекшеліктер; - компрессордың сорғыш сүзгiшi және сүзгiшке қойылатын құбыр жапсырмасы; - жағар майдың сапуны; - турбинаны сулап тазалау модулi (компрессорлық станцияға бiреу); - жалғастырғыш муфтаның қаптамасы; - өрт және газ сигнализациясы жүйесi; - өзге де оқшауландырылған бөлшектер мен тораптар; - жағар маймен бастапқы толтыру; - бояу; - сынақ өткiзу: - жағар майдың құбыр байланысы (жуылу және ағып кетуiн тексеру); - отын газы модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); - автоматты дренаж модулiнiң құбыр байланысы (ағып кетуiн тексеру); жинау және орнату: - турбиналық және компрессормен басқару модулiн; - мотормен басқару орталығын; - өрт және газ сигнализациясын басқару панелiн; - аккумулятор батареяларын; - аккумулятор батареяларына арналған зарядтау құрылғысын

      ";

      "

8412 21

Сызықтық қолданыстағы (цилиндрлер)

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын барлық материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- дайындама жасау;
- бөлшектерді механикалық өңдеу;
- құрастыру-дәнекерлеу операциялары;
- күшті гидравликалық сынақтар

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8412 21

Күш қондырғылары және сызықтық әрекетті гидравликалық қозғалтқыштар (цилиндрлер)

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын барлық материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- дайындама жасау;
- бөлшектерді механикалық өңдеу;
- құрастыру-дәнекерлеу операциялары;
- күшті гидравликалық сынақтар

      ";

      "

8413

Шығын өлшегiштерi бар немесе оларсыз сұйықтықты сорғылар; сұйықтықты көтергiштер

2010 жылдан кейiн өндiрiстiң бiрiншi жылында көлемi кемiнде 5000 дана бұйымнан кем емес құрылымдық-бiр типтi тауарды өндiру пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің құны түпкiлiктi өнiм бағасынан 35 %-дан, екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 30 %-дан, үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасынан 25 %-дан, төртiншi жылдан бастап түпкiлiктi өнiм бағасы 20 %-дан аспауы тиiс. Жылдың көлемi кемiнде 5000 данадан кем емес құрылымдық - бiр типтi тауарды өндiру пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің құны түпкiлiктi өнiм бағасынан 20 %-дан аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8413

Шығын өлшегiштерi бар немесе оларсыз сұйықтықты сорғылар; сұйықтықты көтергiштер

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50% - ынан аспайды.

      ";

      "

8413 9

Шығын өлшегiштерi бар немесе жоқ сұйықтық сорғылары; сұйықтық көтергiштер: бөлшектер

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 % аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8413 91 000, 8413 92 0000

Шығын өлшегiштерi бар немесе жоқ сұйықтық сорғылары; сұйықтық көтергiштер: бөлшектер

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 % аспайды.

      ";

      "

8414

Ауа немесе вакуумдық сорғылар, ауа немесе газ компрессорлары және желдеткіштері; желдеткішпен, сүзгілермен немесе сүзгілерсіз желдеткіш немесе рециркуляциялық сорып шығару қақпақтары немесе шкафтары

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспайды. Жоғарыда көрсетілген шекте өнімнің сондай позициясында жіктелетін материалдар 80 % шегіндегі сомаға дейін пайданылады

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8414

Ауа немесе вакуумдық сорғылар, ауа немесе газ компрессорлары мен желдеткіштері; желдеткіші бар, сүзгілері бар немесе сүзгілері жоқ желдеткіш немесе рециркуляциялық сору қалпақтары немесе шкафтар, "7322-ден, 8414-тен, 8415-тен, 8516-дан" позициясына жататын тауарлардан басқа, олар үшін қолданылатын ережелер жеке жазылады

Дайындау, ол кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспайды. Жоғарыда көрсетілген шекте өнімнің сондай позициясында жіктелетін материалдар 80 % шегіндегі сомаға дейін пайданылады

      ";

      "

8415

Ылғалдылық жеке реттелмейтiн ауа баптағыштарды қоса алғанда, температура мен ауаның ылғалдылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы және аспабы бар желдеткiшпен жабдықталған ауаны тазартуға арналған қондырғылар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезiнде кез келген позициядағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау;
- электр өткiзгiш элементтерiн дайындау;
- блоктарды құрастыру және монтаж;
- хладагенттi толтыру;
- параметрлерiн реттеу және бақылау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8415

Ылғалдылығы жеке реттелмейтін кондиционерлерді қоса алғанда, ауаның температурасы мен ылғалдылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы мен аспаптары бар желдеткішпен жабдықталған ауаны баптауға арналған қондырғылар, "7322-ден, 8414-тен, 8415-тен, 8516-дан" позициясына жататын тауарлардан басқа, олар үшін қолданылатын ережелер жеке жазылады

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезiнде кез келген позициядағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау;
- электр өткiзгiш элементтерiн дайындау;
- блоктарды құрастыру және монтаж;
- хладагенттi толтыру;
- параметрлерiн реттеу және бақылау

      ";

      "

8424 49 910 0,
8424 49 990 0

Тракторларға орнатуға немесе тракторларды сүйреуге арналған ауыл шаруашылығына немесе бағбандыққа арналған басқа да бүріккіштер.
Өздігінен жүретін бүріккіштер

Келесі шарттардың бірін орындау:
1. 8424 49 910 0 тауар позициясының "өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған кезде СЭҚ ТН кез келген тауар позицияларының материалдарынан дайындау, 8424 49 990 0;
2. Мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші және екінші жылы: - дөңгелек осінің арқалығын құрастыру және орнату; - дөңгелек осінің арқалығына бекіте отырып, жарты раманы құрастыру және орнату; - штангаларды құрастыру және орнату, кейіннен маятник механизміне бекіту; - маятникті механизмді құрастыру және орнату, кейіннен параллелограмм аспаға бекіту; - дөңгелектерді орнату; - тыныштандырғышты және ажыратқышты орната отырып сыйымдылықты құрастыру; - сорғы жетегінің гидромоторын орнату; - жоғары қысымды сорғыны құрастыру және орнату; - болған жағдайда қозғалтқышты орнату; - болған жағдайда кабинаны орнату; - гидротаратқышты, жоғары қысымды жеңдерді орнатып гидрожүйені құрастыру және параллелограмм аспаның гидроцилиндрлерімен қосу; - басқару пультін құрастыру және орнату; - жарты рамада электр жабдықтарының бұрауларын монтаждау; - маятник механизмінің жұмыс қабілеттілігін, тербелістерді сөндірудің гидромеханикалық жүйесінің жұмыс қабілеттілігін, штангаларды жаю жетегін, гидрожүйенің герметикалығын, басқару пультін және электр жабдықтарын тексеру. Тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап үшінші және одан кейінгі жылдары бірінші және екінші жылдың технологиялық операцияларын, сондай-ақ мынадай технологиялық операциялардың кемінде 3-ін, төртінші жылы кемінде 5-ін, бесінші жылы кемінде 7-ін орындау: - жарты раманы дайындау; - штангалар дайындау; - сорғы кронштейнін дайындау; - құрал-сайман жәшігін дайындау; - сырғуға қарсы тіректерді дайындау; - дөңгелектің қанаттарын дайындау; - бояу.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8424 49 910 0,
8424 49 990 0

Тракторларға орнатуға немесе тракторларды сүйреуге арналған ауыл шаруашылығына немесе бағбандыққа арналған басқа да бүріккіштер.
Өздігінен жүретін бүріккіштер

Келесі шарттардың бірін орындау:
1. 8424 49 910 0 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған кезде СЭҚ ТН кез келген тауар позицияларының материалдарынан дайындау, 8424 49 990 0;
2. Мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші және екінші жылы: - дөңгелек осінің арқалығын құрастыру және орнату; - дөңгелек осінің арқалығына бекіте отырып, жарты раманы құрастыру және орнату; - штангаларды құрастыру және орнату, кейіннен маятник механизміне бекіту; - маятникті механизмді құрастыру және орнату, кейіннен параллелограмм аспаға бекіту; - дөңгелектерді орнату; - тыныштандырғышты және ажыратқышты орната отырып сыйымдылықты құрастыру; - сорғы жетегінің гидромоторын орнату; - жоғары қысымды сорғыны құрастыру және орнату; - болған жағдайда қозғалтқышты орнату; - болған жағдайда кабинаны орнату; - гидротаратқышты, жоғары қысымды жеңдерді орнатып гидрожүйені құрастыру және параллелограмм аспаның гидроцилиндрлерімен қосу; - басқару пультін құрастыру және орнату; - жарты рамада электр жабдықтарының бұрауларын монтаждау; - маятник механизмінің жұмыс қабілеттілігін, тербелістерді сөндірудің гидромеханикалық жүйесінің жұмыс қабілеттілігін, штангаларды жаю жетегін, гидрожүйенің герметикалығын, басқару пультін және электр жабдықтарын тексеру.
Тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап үшінші және одан кейінгі жылдары бірінші және екінші жылдың технологиялық операцияларын, сондай-ақ мынадай технологиялық операциялардың кемінде 3-ін, төртінші жылы кемінде 5-ін, бесінші және келесі жылдары кемінде 7-ін орындау: - жарты рамада дайындау;
- штангалар дайындау;
- сорғы кронштейнін дайындау;
- құрал-сайман жәшігін дайындау;
- сырғуға қарсы тіректерді дайындау;
- дөңгелектің қанаттарын дайындау;
- бояу.

      ";

      "

8429

Бұрылмайтын және бұрылатын опырмасы бар бульдозерлер, грейдерлер, жобалаушылар, бекiткiштер, механикалық күректер, экскаваторлар, бiр шөмiштi тиегiштер, таптайтын машиналар және өздiгiнен жүретiн жол аунақтары

Келесі шарттардың бірін орындау:
1. 8429 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған кезде СЭҚ ТН кез келген тауар позицияларының материалдарынан дайындау;
2. Дайындау, ол кезде пайдаланылатын топтар мен бөлшектер құны бірінші жылы тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап түпкілікті өнім бағасының 95%-ынан аспайды; екінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90%-ынан аспайды; үшінші жылы түпкілікті өнім бағасының 85%-ынан аспайды, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - қозғалтқышқа, артқы иінге және гидробакқа май құю; - айналарды және күнге қарсы күнқағарды орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлы батареяны орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа фильтрін орнату; - маңдайшаларды, тұтқаларды және чехолдарды орнату; - поликтерді және бүйірлі панельдерді орнату; төртінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 80%-ынаң аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде: - қозғалтқышқа, артқы иінге және гидробакқа май құю,; - айналарды және күнге қарсы күнқағарды орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлы батареяны орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа фильтірін орнату; - маңдайшаларды, тұтқаларды және чехолдарды орнату; - поликтерді және бүйірлі панельдерді орнату; - дыбыстық белгілерді орнату; - гидрожүйе мен қозғалтқышты сынау және тексеру; - шыны тазартқыштарды орнату; - приборлар қалқандарын және электрөткізгіштерің таспаларын орнату; бесінші жылы – түпкiлiктi өнiм бағасының 75%-ынан аспауға тиiс, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - қозғалтқышқа, артқы иiнге және гидробаққа май құю; - айналарды және күнге қарсы күнқағарды орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық батареяны орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа фильтірін орнату; - маңдайшаларды, тұтқаларды және чехолдарды орнату; - поликтердi және бүйiрлi панельдердi орнату; - дыбыстық белгілерді орнату; - гидрожүйе және қозғалтқышты сынау және тексеру; - шыны тазартқыштарды орнату; - приборлар қалқанын және электрөткiзгiштердiң таспаларын орнату; - қозғалтқышты орнату; - артқы иінді орнату; - гидробакты орнату; - гидрожүйе май өткізгіштерін орнату; - отын бактарын құрастыру және орнату; - рульдік колонкаларды және блоктау кранын құрастыру және орнату; - алдыңғы қанаттың кронштейндерін орнату; - май және су радиаторын орнату; - гидрожүйені орнату; - гидрожүйе мен қозғалтқышты сынау және тексеру; - тұрақты тежегішінің тартқышын, тартқыларды, ілінісу муфталарын орнату; - алдыңғы және артқы дөңгелекті орнату; - шлангтерді, жылуды қосу және рульдік дөңгелекті орнату; - әрлегішті құрастыру және орнату

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8429

Бұрылмайтын және бұрылатын опырмасы бар бульдозерлер, грейдерлер, жобалаушылар, бекiткiштер, механикалық күректер, экскаваторлар, бiр шөмiштi тиегiштер, таптайтын машиналар және өздiгiнен жүретiн жол аунақтары

Келесі шарттардың бірін орындау:
1. 8429 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған кезде СЭҚ ТН кез келген тауар позицияларының материалдарынан дайындау;
2. Дайындау, ол кезде пайдаланылатын топтар мен бөлшектер құны бірінші жылы тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап түпкілікті өнім бағасының 95%-ынан аспайды; екінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90%-ынан аспайды; үшінші жылы түпкілікті өнім бағасының 85%-ынан аспайды, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - қозғалтқышқа, артқы иінге және гидробакқа май құю; - айналарды және күнге қарсы күнқағарды орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлы батареяны орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа фильтрін орнату; - маңдайшаларды, тұтқаларды және чехолдарды орнату; - поликтерді және бүйірлі панельдерді орнату; төртінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 80%-ынаң аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде: - қозғалтқышқа, артқы иінге және гидробакқа май құю,; - айналарды және күнге қарсы күнқағарды орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлы батареяны орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа фильтірін орнату; - маңдайшаларды, тұтқаларды және чехолдарды орнату; - поликтерді және бүйірлі панельдерді орнату; - дыбыстық белгілерді орнату; - гидрожүйе мен қозғалтқышты сынау және тексеру; - шыны тазартқыштарды орнату; - приборлар қалқандарын және электрөткізгіштерің таспаларын орнату; бесінші және келесі жылдары – түпкiлiктi өнiм бағасының 75%-ынан аспауға тиiс, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - қозғалтқышқа, артқы иiнге және гидробаққа май құю; - айналарды және күнге қарсы күнқағарды орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторлық батареяны орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген қозғалтқыштың ауа фильтірін орнату; - маңдайшаларды, тұтқаларды және чехолдарды орнату; - поликтердi және бүйiрлi панельдердi орнату; - дыбыстық белгілерді орнату; - гидрожүйе және қозғалтқышты сынау және тексеру; - шыны тазартқыштарды орнату; - приборлар қалқанын және электрөткiзгiштердiң таспаларын орнату; - қозғалтқышты орнату; - артқы иінді орнату; - гидробакты орнату; - гидрожүйе май өткізгіштерін орнату; - отын бактарын құрастыру және орнату; - рульдік колонкаларды және блоктау кранын құрастыру және орнату; - алдыңғы қанаттың кронштейндерін орнату; - май және су радиаторын орнату; - гидрожүйені орнату; - гидрожүйе мен қозғалтқышты сынау және тексеру; - тұрақты тежегішінің тартқышын, тартқыларды, ілінісу муфталарын орнату; - алдыңғы және артқы дөңгелекті орнату; - шлангтерді, жылуды қосу және рульдік дөңгелекті орнату; - әрлегішті құрастыру және орнату

      ";

      "

8432 31

Қолданыстағы ережелер төменде келтірілген 8432 31 110 0, 8432 39 110 0 және 8432 39 190 0, дәл егу қондырғыларынан басқа сепкіштер, екпелер мен трансплантациялар

Пайдаланылатын қондырғылар мен бөлшектердің құны өндіріс басталған күннен бастап бірінші жылы аспауы керек өндіріс соңғы өнім бағасының 75%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындауға жататын тауарлардың түрі:
- роликті аккумуляторларды орнату; сеялканы бояу; сепкіштің жұмыс сынағы;
- парақты кесу машинасында тұқым бункеріне арналған керек-жарақтарды өндіру, дәнекерлеу және тұқым бункерін құрастыру;
- бункер шассиін құрастыру;
- егер бар болса, тежегіш жүйесін орнату және құрастыру;
- гидравликалық жүйені орнату;
- егер бар болса, пневматикалық жүйені орнату;
- егер бар болса, бағдарламалық жасақтаманы орнату және конфигурациялау; - рамалық компоненттерді және (егер бар болса, қанаттар) дайындау;
- дөңгелектерді орнату;
- домалақ дөңгелектерді орнату;
- жұмыс органдарын орнату;
- тұқым түтіктерін орнату;
- пневматикалық құбырларды орнату;
- электр әбзелдерін орнату;
- жағармай материалдарын толтыру;
- логотиптер мен тақтайшаларды шығару және таңбалау;
- сынақ процедурасына сәйкес сынақтарды өткізу.
екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 65% -ы, сонымен қатар технологиялық операциялардың орындалуына байланысты:
- бірінші жылдағы технологиялық операциялар;
- роликті батареяларды өндіру және
роликті батареяларды орнату;
- сепкіштің қаңқасын өндіру,
сеялканы бояу; сепкіштің жұмыс сынағы;
үшінші және одан кейінгі жылдары - түпкілікті өнім бағасының 50% -ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- бірінші және екінші курстардағы технологиялық операциялар; - роликті батареяларды өндіру және роликті батареяларды монтаждау; - алдыңғы шанышқыны жасау сепкіштер, роликті рамалар, сеялкалар: - доңғалақ хабын жасау; астық қорапшасының өндірісі; - сепкіштің қаңқасын өндіру, сеялканы бояу; - сепкіштің жұмыс сынағы

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8432 31

Сепкіштер, отырғызғыштар мен көшет отырғызғыш машиналар, 8432 31 110 0, 8432 39 110 0 және 8432 39 190 0, орталық жетекті дәл себу сепкіштерінен басқа олар үшін қолданылатын ережелер жеке жазылады

Барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны өндіріс басталған күннен бастап бірінші жылы аспауы керек өндіріс соңғы өнім бағасының 75%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындауға жататын тауарлардың түрі:
- роликті аккумуляторларды орнату; сеялканы бояу; сепкіштің жұмыс сынағы;
- парақты кесу машинасында тұқым бункеріне арналған керек-жарақтарды өндіру, дәнекерлеу және тұқым бункерін құрастыру;
- бункер шассиін құрастыру;
- егер бар болса, тежегіш жүйесін орнату және құрастыру;
- гидравликалық жүйені орнату;
- егер бар болса, пневматикалық жүйені орнату;
- егер бар болса, бағдарламалық жасақтаманы орнату және конфигурациялау; - рамалық компоненттерді және (егер бар болса, қанаттар) дайындау;
- дөңгелектерді орнату;
- домалақ дөңгелектерді орнату;
- жұмыс органдарын орнату;
- тұқым түтіктерін орнату;
- пневматикалық құбырларды орнату;
- электр әбзелдерін орнату;
- жағармай материалдарын толтыру;
- логотиптер мен тақтайшаларды шығару және таңбалау;
- сынақ процедурасына сәйкес сынақтарды өткізу.
екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 65%-ы, сонымен қатар технологиялық операциялардың орындалуына байланысты:
- бірінші жылдағы технологиялық операциялар;
- роликті батареяларды өндіру және
роликті батареяларды орнату;
- сепкіштің қаңқасын өндіру,
сеялканы бояу; сепкіштің жұмыс сынағы;
үшінші және одан кейінгі жылдары - түпкілікті өнім бағасының 50%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- бірінші және екінші курстардағы технологиялық операциялар; - роликті батареяларды өндіру және роликті батареяларды монтаждау;
- алдыңғы шанышқыны жасау сепкіштер, роликті рамалар, сеялкалар:
- доңғалақ хабын жасау; астық қорапшасының өндірісі;
- сепкіштің қаңқасын өндіру, сеялканы бояу;
- сепкіштің жұмыс сынағы

      ";

      "

8433 51 000 9

Астық жинайтын комбайндар: өзгелері

Келесі шарттардың бірі орындалады:
1. 8433 51 000 9 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісіміне сәйкес СЭҚ ТН кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау;
2. Пайдаланылатын қондырғылардың құны келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, өнімнің осы түрін шығарған күннен бастап бірінші жылы соңғы өнім бағасының 90% -нан аспауы керек өндіріс:
аспалы дестелегішті дайындау (оқшаулау үлесі кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дестелегішті орнату;
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында шығарылған колонкамен тасымалдау;
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
екінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 85%:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында шығарылған колонкамен тасымалдау;
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағыш - жайғыш немесе стекер орнату.
Үшінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 80% -ы:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында өндірілген колонканы тасымалдау.
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағышты - жайғышты немесе стакерді дайындау және орнату.
Төртінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 70% -ы:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында жасалған тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны аяқтау;
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағышты - жайғышты немесе стакерді дайындау және орнату;
қосалқы қозғалтқыштың рамасын жасау;
қозғалтқышты іске қосу және ішкі рамаға орнату;
гидравликалық қозғалтқышты, тазалағыш сүзгіні, шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
тақырыпты көтеруге арналған гидравликалық цилиндрлерді орнату;
автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
фидер камерасының кері айналдыру жүйесін орнату;
қоректендіру камерасын және оған конвейерді дайындау, қоректендіру камерасын іске қосу, комбайнға орнату;
орталықтандырылған майлау жүйесін орнату және сынау.
Бесінші жылы және одан кейінгі жылдары - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 60% -ы:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында жасалған тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны аяқтау.
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағышты - жайғышты немесе стакерді дайындау және орнату;
қосалқы қозғалтқыштың рамасын жасау;
қозғалтқышты іске қосу және ішкі рамаға орнату;
гидравликалық қозғалтқышты, тазалағыш сүзгіні, шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
тақырыпты көтеруге арналған гидравликалық цилиндрлерді орнату;
автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
фидер камерасының кері айналдыру жүйесін орнату;
қоректендіргіш камерасын және оған жеткізгішті дайындау, қоректендіру камерасын іске қосу, комбайнға орнату;
орталықтандырылған майлау жүйесін орнату және сынау;
баспалдақтарды, сорғыштар мен қоршауларды дайындау және орнату

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8433 51 000 9

Астық жинайтын комбайндар: өзгелері

Келесі шарттардың бірі орындалады:
1. 8433 51 000 9 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісіміне сәйкес КО СЭҚ ТН кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау;
2. Барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, өнімнің осы түрін шығарған күннен бастап бірінші жылы соңғы өнім бағасының 90%-нан аспауы керек өндіріс:
аспалы дестелегішті дайындау (оқшаулау үлесі кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында өндірілген аспалы дестелегішті орнату;
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында шығарылған колонкамен тасымалдау;
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
екінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 85%:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында шығарылған колонкамен тасымалдау;
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағыш - жайғыш немесе стекер орнату.
Үшінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 80%-ы:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында өндірілген колонканы тасымалдау.
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағышты - жайғышты немесе стакерді дайындау және орнату.
Төртінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 70%-ы:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында жасалған тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны аяқтау;
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағышты - жайғышты немесе стакерді дайындау және орнату;
қосалқы қозғалтқыштың рамасын жасау;
қозғалтқышты іске қосу және ішкі рамаға орнату;
гидравликалық қозғалтқышты, тазалағыш сүзгіні, шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
тақырыпты көтеруге арналған гидравликалық цилиндрлерді орнату;
автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
фидер камерасының кері айналдыру жүйесін орнату;
қоректендіру камерасын және оған конвейерді дайындау, қоректендіру камерасын іске қосу, комбайнға орнату;
орталықтандырылған майлау жүйесін орнату және сынау.
Бесінші жылы және одан кейінгі жылдары - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 60%-ы:
қозғалтқышты орнату;
бекітілген тақырыпты жасау (оқшаулау коэффициенті кемінде 50%) немесе Қазақстан Республикасында шығарылған монтаждалған тақырыпты орнату;
тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны жасау немесе Қазақстан Республикасында жасалған тақырыпты тасымалдауға арналған арбаны аяқтау.
Қазақстан Республикасында шығарылған қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
сүрткішті орнату, фараларды орнату;
бүйір шамдарды орнату;
жыпылықтайтын шамдарды орнату;
дыбыстық сигналдарды орнату;
рефлекторларды орнату;
қозғалтқыш байламын орнату;
көлбеу камераны орнату;
баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
белдіктерді орнату;
жетекші және басқарылатын дөңгелектерді орнату;
гидравликалық цилиндрлерді басқару;
кондиционерді орнату және жанармай құю;
басқару панелін орнату (компьютерлер);
жабысқақ қосымшаларды қолдану;
плитаны орнату;
жанармай құю, комбайнды сынау;
қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
ұсақтағышты - жайғышты немесе стакерді дайындау және орнату;
қосалқы қозғалтқыштың рамасын жасау;
қозғалтқышты іске қосу және ішкі рамаға орнату;
гидравликалық қозғалтқышты, тазалағыш сүзгіні, шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
тақырыпты көтеруге арналған гидравликалық цилиндрлерді орнату;
автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
фидер камерасының кері айналдыру жүйесін орнату;
қоректендіргіш камерасын және оған жеткізгішті дайындау, қоректендіру камерасын іске қосу, комбайнға орнату;
орталықтандырылған майлау жүйесін орнату және сынау;
баспалдақтарды, сорғыштар мен қоршауларды дайындау және орнату

      ";

      "

8433 59 110 9

Сүрлем жинайтын комбайндар: өздігінен жүретін: өзгелері

Келесі шарттардың бірі орындалады:
8433 59 1109 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған жағдайда, СЭҚ ТН кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау;
пайдаланылатын қондырғылардың құны келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, өнімнің осы түрін шығарған күннен бастап бірінші жылы соңғы өнім бағасының 90% -нан аспауы керек өндіріс:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау; - қосалқы бөлшектерді жинау және орау; - қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату; - отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың шығатын газдарын орнату. Екінші жылы келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 85%-ы: - қозғалтқышты орнату; - сүрткішті орнату, фараларды орнату; - бүйір шамдарды орнату; - жыпылықтайтын шамдарды орнату; - дыбыстық сигналдарды орнату; - рефлекторларды орнату; - қозғалтқыш байламын орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату; - Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату;
- отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
- жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату.
Үшінші жылы келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, түпкілікті өнім бағасының 80% құрайды:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату;
- отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
- жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату;
- тұтқалар, қоршаулар жасау, комбайнға орнату.
Төртінші жылы келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 75% -ы:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату; - баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату;
- отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру; - жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату;
- тұтқалар, қоршаулар жасау, комбайнға орнату;
- сорғышты дайындау. Бесінші жылы және одан кейінгі жылдары келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 60% -ы:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату; - отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
- жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату;
- тұтқалар, қоршаулар жасау, комбайнға орнату;
- сорғыштар мен аккумулятор қораптарын жасау.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8433 59 110 9

Сүрлем жинайтын комбайндар: өздігінен жүретін: өзгелері

Келесі шарттардың бірі орындалады:
8433 59 1109 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған жағдайда, СЭҚ ТН кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау;
барлық пайдаланылатын тораптар (материалдардың) құны келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, өнімнің осы түрін шығарған күннен бастап бірінші жылы соңғы өнім бағасының 90% -нан аспауы керек өндіріс:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау; - қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату; - отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың шығатын газдарын орнату. Екінші жылы келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 85% -ы: - қозғалтқышты орнату; - сүрткішті орнату, фараларды орнату; - бүйір шамдарды орнату; - жыпылықтайтын шамдарды орнату; - дыбыстық сигналдарды орнату; - рефлекторларды орнату; - қозғалтқыш байламын орнату; - Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату; - Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату;
- отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
- жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату.
Үшінші жылы келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, түпкілікті өнім бағасының 80% құрайды:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату;
- отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
- жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату;
- тұтқалар, қоршаулар жасау, комбайнға орнату.
Төртінші жылы келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 75% -ы:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату; - баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату;
- отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру; - жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату;
- тұтқалар, қоршаулар жасау, комбайнға орнату;
- сорғышты дайындау. Бесінші жылы және одан кейінгі жылдары келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 60% -ы:
- қозғалтқышты орнату;
- сүрткішті орнату, фараларды орнату;
- бүйір шамдарды орнату;
- жыпылықтайтын шамдарды орнату;
- дыбыстық сигналдарды орнату;
- рефлекторларды орнату;
- қозғалтқыш байламын орнату;
- Қазақстан Республикасында өндірілген аккумуляторды орнату;
- Қазақстан Республикасында шығарылатын қозғалтқыштың ауа сүзгісін орнату;
- баспалдақтар мен қоршаулар орнату;
- белдіктерді орнату;
- гидравликалық цилиндрлерді басқару;
- кондиционерді орнату және жанармай құю;
- басқару панелін орнату (компьютерлер);
- жабысқақ қосымшаларды қолдану;
- тәрелкені орнату;
- жанармай құю, комбайнды сынау;
- қосалқы бөлшектерді жинау және орау;
- қозғалтқышты іске қосу және ішкі жақтауға орнату; - отын сүзгісін және отын беру жүйелерін, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын орнату;
- шасси жетегінің гидравликалық жүйесіне арналған гидравликалық қозғалтқышты, гидравликалық сорғыны, тазартқыш сүзгіні, жоғары және төмен қысымды шлангтарды орнату;
- автоматты басқару жүйесінің басқару панелін орнату және жұмыс істеуін тексеру;
- жаппай ұсақтағыштың артқа айналдыру жүйесін орнату;
- тұтқалар, қоршаулар жасау, комбайнға орнату;
- сорғыштар мен аккумулятор қораптарын жасау.

      ";

      "

8444 -8447

Химиялық тоқыма материалдарды кесу немесе экструдирлеу, тарту, текстурирлеуге арналған машиналар - зерлі жіптерді, тюльдерді, шілтерлерді, кестелеуді, бауды немесе торларды өруді алуға арналған тоқыма, тоқыма-қобылау машиналары және тафтингтік машиналар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8444 00 -8447

Химиялық тоқыма материалдарын экструдтауға, созуға, текстуралауға немесе кесуге арналған машиналар - зерлі жіптерді, тюльдерді, шілтерлерді, кестелеуді, бауды немесе торларды өруді алуға арналған тоқыма, тоқыма-қобылау машиналары және тафтингтік машиналар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспауға тиiс.

      ";

      "

8469-8472

8443 тауарлық позициясындағы принтерлерден басқа жазу машинкалары; мәтіндерді өңдеуге арналған қондырғы - кеңсе жабдығы (мысалы, гектографикалық немесе трафареттік көбейткіш аппараттар, жіберу машиналары, банкнотты беруге арналған автоматты қондырғы, тиындарды сұрыптау, есептеу немесе буып-түюге арналған машиналар, қарындаштарды ұштауға арналған машинкалар, тескіш машиналар немесе қапсырмамен қыстыруға арналған машиналар) өзгелері.

Мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда, кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
электрондық модульдердің дайындалуы (радиоэлементтерді әзірлеу, SMD-монтаж, мөрлік тақшаларға барлық радиоэлементтерді орнату, дәнекерлеу, диагностика, реттелім, бақылау);
электрондық модульді бағдарламалау;
мәрелік құрастыру және реттеу (құрастыру, монтаж, реттелім, бақылау, түпкілікті өнім сынанақтарының кешені

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8470-8472

Кеңсе жабдығы (мысалы, гектографикалық немесе трафареттік көбейткіш аппараттар, жіберу машиналары, банкнотты беруге арналған автоматты қондырғы, тиындарды сұрыптау, есептеу немесе буып-түюге арналған машиналар, қарындаштарды ұштауға арналған машинкалар, тескіш машиналар немесе қапсырмамен қыстыруға арналған машиналар) өзгелері.

Мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда, кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
электрондық модульдердің дайындалуы (радиоэлементтерді әзірлеу, SMD-монтаж, мөрлік тақшаларға барлық радиоэлементтерді орнату, дәнекерлеу, диагностика, реттелім, бақылау);
электрондық модульді бағдарламалау;
мәрелік құрастыру және реттеу (құрастыру, монтаж, реттелім, бақылау, түпкілікті өнім сынанақтарының кешені

      ";

      "

8474 32 000

Минералды заттарды битуммен араластыруға арналған машина (асфальтбетон зауыттары)

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: дайындамаларды жасау (таспалы кескіш машиналарда кесу, газды - плазмалық машинада пішу); бөлшектерді механикалық өңдеу; корпусты бөлшектерді жасау және оларды механикалық өңдеу бойынша құрастырушы-дәнекерлегіш операциялар; жеке тораптарды құрастыру және сынау; қолда бар әдістемелік нұсқаулар бойынша күштік сынақтар өткізе отырып, конструкторлық құжаттамада берілген техникалық параметрлерді бақылай отырып, қондырғыларды жалпы құрастыружәне пайдалануға енгізу

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8474 32 000 0

Минералды заттарды битуммен араластыруға арналған машина (асфальтбетон зауыттары)

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80%-ынан аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: дайындамаларды жасау (таспалы кескіш машиналарда кесу, газды - плазмалық машинада пішу); бөлшектерді механикалық өңдеу; корпусты бөлшектерді жасау және оларды механикалық өңдеу бойынша құрастырушы-дәнекерлегіш операциялар; жеке тораптарды құрастыру және сынау; қолда бар әдістемелік нұсқаулар бойынша күштік сынақтар өткізе отырып, конструкторлық құжаттамада берілген техникалық параметрлерді бақылай отырып, қондырғыларды жалпы құрастыружәне пайдалануға енгізу

      ";

      "

8485

Жабдықтардың электрлiк қосылыстары, түйiспелердiң, орауыштардың, сымдар мен басқа электр бөлшектерiнiң оқшаулауыштары жоқ басқа жерде аталмаған бөлшектерi

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8485

Аддитивті өндіріске арналған машиналар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50%-ынан аспайды.

      ";

      "

85-топ

Электр машиналары мен жабдықтар, олардың бөлшектері; дыбыс жазғыш және дыбыс шығарғыш аппаратура, телевизиялық бейне мен дыбысты жазуға және шығаруға арналған аппаратура, олардың бөлшектері мен керек-жарақтары, олар үшін пайданылатын қағидалар төменде баяндалған мына позициялардың тауарларынан басқа: 8501, 8501 51-8501 53, 8502, 8504210000, 8504221000, 8504229000, 8504230009, 8504320002, 8504320009, 8504312909, 8504330000, 8504330009, 8504340000, 8507, 8508, 8515, 8516 50 000 0, 8517, из 8518, 8519, 8521, 8521 90 000 1, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8528 71 1900, 8535, 8536, 8537, 8539, 8541 40 900 9, 8542, 8544, 8545

Барлық қолданылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-нан аспауы керек өндіріс. Жоғарыда аталған шегінде өніммен бірдей тауар позициясында жіктелген материалдар тек соңғы өнім бағасынан 10% дейінгі мөлшерде қолданыла алады.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

85-топ

Электр машиналары мен жабдықтар, олардың бөлшектері; дыбыс жазғыш және дыбыс шығарғыш аппаратура, телевизиялық бейне мен дыбысты жазуға және шығаруға арналған аппаратура, олардың бөлшектері мен керек-жарақтары, олар үшін пайданылатын қағидалар төменде баяндалған мына позициялардың тауарларынан басқа: 8501, 8501 51-8501 53, 8502, 8504210000, 8504221000, 8504229000, 8504230009, 8504320002, 8504320009, 8504312909, 8504330000, 8504330009, 8504340000, 8507, 8508, 8515, 8516 50 000 0, 8516-дан, 8517, 8518-дан, 8519, 8521, 8521 90 000 1, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528, 8528 71 1900, 8535, 8536, 8537, 8539, 8541 40 900 9, 8542, 8544, 8545

Барлық қолданылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-нан аспауы керек өндіріс. Жоғарыда аталған шегінде өніммен бірдей тауар позициясында жіктелген материалдар тек соңғы өнім бағасынан 10% дейінгі мөлшерде қолданыла алады.

      ";

      "

8501

8501 51 - 8501 53 тауар позициясындағы машиналарынан басқа электрлi қозғалтқыштар мен генераторлар (электргенераторлық қондырғылардан басқа)

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын барлық материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс. Жоғарыда көрсетiлген шектеуде 8503 позициясындағы материалдар түпкiлiктi өнiм бағасының 10 %-ы шегiндегi сомаға дейiн ғана пайдаланылады

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8501

8501 51 000, 8501 52, 8501 53 тауар позициясындағы машиналарынан басқа электрлi қозғалтқыштар мен генераторлар (электргенераторлық қондырғылардан басқа)

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын барлық материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс. Жоғарыда көрсетiлген шектеуде 8503 позициясындағы материалдар түпкiлiктi өнiм бағасының 10 %-ы шегiндегi сомаға дейiн ғана пайдаланылады

      ";

      "

8501 51 - 8501 53

Ауыспалы токтың көпфазалы өзге қозғалтқыштары

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдар мен құрауыштардың құны, мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар шартымен тауардың осы түрін жасау басталған күнінен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 95 %-ынан аспауға тиiс. Екінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспайды.
Үшiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру;
- мойынтіректерді білікке орнату;
- мойынтірек тораптарын мойынтірек қалқандарына (ернемектік қалқандарда) құрастыру;
- қосымша аксессуарлар үшін шығыстар қорабында қосымша клеммалар орнату;
- өткелдік оқшаулағыштарды және клемма қалыбының бүрлі шегесін орнату;
- шығыстар қорабының бітеуіштерін орнату;
- кіріс құрылғысын құрастыру;
- тұғыр корпусына жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- шығыстар қорабында жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- сыртқы беттерді тегістеу;
- сыртқы беттерді сырлау шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ынан аспайды.
Төртінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру;
- мойынтіректерді білікке орнату;
- мойынтірек тораптарын мойынтірек қалқандарына (ернемектік қалқандарда) құрастыру;
- қосымша аксессуарлар үшін шығыстар қорабында қосымша клеммалар орнату;
- өткелдік оқшаулағыштарды және клемма қалыбының бүрлі шегесін орнату;
- шығыстар қорабының бітеуіштерін орнату;
- кіріс құрылғысын құрастыру;
- тұғыр корпусына жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- шығыстар қорабында жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- сыртқы беттерді тегістеу;
- сыртқы беттерді сырлау;
- біліктерді механикалық өңдеу;
- тұғыр корпусын механикалық түрлендіру;
- тұғырдың қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- мойынтірек қалқанының қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- өзге де сыртқы беттерді механикалық өңдеу;
- орнату-қосу тесіктерін бұрғылау;
- орамаларда қосымша датчиктер орнату;
- мойынтіректерде қосымша датчиктер орнату;
- білікке ток алу щеткасын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды.
Бесінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру;
- мойынтіректерді білікке орнату;
- мойынтірек тораптарын мойынтірек қалқандарына (ернемектік қалқандарда) құрастыру;
- қосымша аксессуарлар үшін шығыстар қорабында қосымша клеммалар орнату;
- өткелдік оқшаулағыштарды және клемма қалыбының бүрлі шегесін орнату;
- шығыстар қорабының бітеуіштерін орнату;
- кіріс құрылғысын құрастыру;
- тұғыр корпусына жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- шығыстар қорабында жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- сыртқы беттерді тегістеу;
- сыртқы беттерді сырлау;
- біліктерді механикалық өңдеу;
- тұғыр корпусын механикалық түрлендіру;
- тұғырдың қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- мойынтірек қалқанының қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- өзге де сыртқы беттерді механикалық өңдеу;
- орнату-қосу тесіктерін бұрғылау;
- орамаларда қосымша датчиктер орнату;
- мойынтіректерде қосымша датчиктер орнату;
- білікке ток алу щеткасын орнату;
- жинақтағы роторды теңгерімдеу;
- кері байланыс датчиктерін орнату;
- электрмагнитті тежегіш жиынтығын орнату;
- тәуелсіз желдеткіш жиынтығын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ынан аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8501 51 000, 8501 52, 8501 53

Көпфазалы ауыспалы токтың қозғалтқыштары: өзгелері

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдар мен құрауыштардың құны, мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар шартымен тауардың осы түрін жасау басталған күнінен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 95 %-ынан аспауға тиiс.
Екінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу; - жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар; - шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспайды.
Үшiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру; - мойынтіректерді білікке орнату;
- мойынтірек тораптарын мойынтірек қалқандарына (ернемектік қалқандарда) құрастыру; - қосымша аксессуарлар үшін шығыстар қорабында қосымша клеммалар орнату;
- өткелдік оқшаулағыштарды және клемма қалыбының бүрлі шегесін орнату; - шығыстар қорабының бітеуіштерін орнату; - кіріс құрылғысын құрастыру;
- тұғыр корпусына жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- шығыстар қорабында жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- сыртқы беттерді тегістеу;
- сыртқы беттерді сырлау шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ынан аспайды.
Төртінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату;
- регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру;
- мойынтіректерді білікке орнату;
- мойынтірек тораптарын мойынтірек қалқандарына (ернемектік қалқандарда) құрастыру;
- қосымша аксессуарлар үшін шығыстар қорабында қосымша клеммалар орнату;
- өткелдік оқшаулағыштарды және клемма қалыбының бүрлі шегесін орнату;
- шығыстар қорабының бітеуіштерін орнату;
- кіріс құрылғысын құрастыру;
- тұғыр корпусына жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- шығыстар қорабында жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- сыртқы беттерді тегістеу;
- сыртқы беттерді сырлау;
- біліктерді механикалық өңдеу;
- тұғыр корпусын механикалық түрлендіру;
- тұғырдың қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- мойынтірек қалқанының қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- өзге де сыртқы беттерді механикалық өңдеу;
- орнату-қосу тесіктерін бұрғылау;
- орамаларда қосымша датчиктер орнату;
- мойынтіректерде қосымша датчиктер орнату;
- білікке ток алу щеткасын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды.
Бесінші немесе келесі жылдары – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- тұғырмен жиынтықта статор топтамасының сапасын кірістік бақылауға арналған тест сынақтарын жүргізу;
- жағармайды салу;
- жинақтағы роторды қозғалтқышқа орнату;
- мойынтірек қалқандарын қозғалтқышқа орнату;
- желдеткіш қалақшасын орнату;
- желдеткіш дефлекторын орнату;
- шығыстар қорабын қозғалтқышқа орнату; - регламент бойынша сынақ стендінде шығыс тестін жүргізу;
- шильдаларды жасау;
- шильдаларды орнату;
- қаптаманы дайындау және дайын өнімді қаптау;
- өндіріс қалдықтарын өңдеу, айыру және кәдеге жарату бойынша операциялар;
- шығыс каналдарының тығыздағыштарын орнату;
- клемма қалыбын құрастыру;
- мойынтіректерді білікке орнату;
- мойынтірек тораптарын мойынтірек қалқандарына (ернемектік қалқандарда) құрастыру;
- қосымша аксессуарлар үшін шығыстар қорабында қосымша клеммалар орнату;
- өткелдік оқшаулағыштарды және клемма қалыбының бүрлі шегесін орнату;
- шығыстар қорабының бітеуіштерін орнату;
- кіріс құрылғысын құрастыру;
- тұғыр корпусына жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- шығыстар қорабында жерге тұйықтау клеммаларын орнату;
- сыртқы беттерді тегістеу;
- сыртқы беттерді сырлау;
- біліктерді механикалық өңдеу;
- тұғыр корпусын механикалық түрлендіру;
- тұғырдың қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- мойынтірек қалқанының қорғандық сыртқы беттерін механикалық өңдеу;
- өзге де сыртқы беттерді механикалық өңдеу;
- орнату-қосу тесіктерін бұрғылау;
- орамаларда қосымша датчиктер орнату;
- мойынтіректерде қосымша датчиктер орнату;
- білікке ток алу щеткасын орнату;
- жинақтағы роторды теңгерімдеу;
- кері байланыс датчиктерін орнату;
- электрмагнитті тежегіш жиынтығын орнату;
- тәуелсіз желдеткіш жиынтығын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ынан аспайды.

      ";

      "

8504210000, 8504229000, 8504320002, 8504320009, 8504230009, 8504221000

Трансформаторлар

Технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген атаудағы материалдардан дайындау:
1. Трансформатордың металл құрылымдарын дайындау, оның ішінде:
- металлды пішу және кесу, ию, трансформатор қақпағын, раманы және түбін суықтай қалыптау;
- бөлшектерді механикалық өңдеу (токарлық өңдеу, фрезерлеу);
- дайындалған бөлшектерді бояу және кептіру;
2. Электр оқшаулау бөлшектерін дайындау, оның ішінде:
- картон дайындамаларын пішу және кесу; - бөлшектерді дайындау (қағаз цилиндрлерден сақиналар мен жартылай сақиналарды кесу, престелген картоннан төсемдер мен рельстерді кесу, крепирленген қағаздарды дайындау);
- қағаз оқшаулау сымына орау;
3. Трансформатордың белсенді бөліктерін құрастыру, оның ішінде:
- орамаларды орау (төмен кернеу орамасын орау, орташа кернеу орамасын орау, Жоғары кернеу орамасын орау, реттеу кернеуінің орамасын орау, орамаларды сығымдау, орамаларды кептіру);
- трансформаторлардың магнит өткізгішін құрастыру (анизотропты болатты бойлық кесу, анизотропты болатты көлденең кесу, магнит өткізгішті шикіқұрамдау, арқанды орамдармен құрастыру);
- белсенді бөлікті құрастыру (бұрмаларды дәнекерлеу, бұрмаларды оқшаулау, ауыстырып қосқыштарды орнату, қосу схемасы мен тобын құрастыру, белсенді бөлікті кептіру);
4. Трансформаторларды жалпы құрастыру, оның ішінде:
- трансформаторды құрастыру (белсенді бөлікті өңдеу, белсенді бөлікті трансформатор багына отырғызу, төмен кернеулі, жоғары кернеулі бұрмаларды қосу, радиаторларды құрастыру, қақпақты орнату, оқшаулағыштарды құрастыру, май құю);
- қақпақтың периметріне (бұрандалар, сомындар және шайбалар) бекіткіштерді орнату);
5. Қабылдау-тапсыру сынақтары (трансформаторға сынақ жүргізу барлық параметрлер бойынша жүргізіледі):
- сопротивления изоляций;
- орамалардың қосылу схемасы мен тобын тексеру;
- орамалардың барлық тармақтарындағы барлық фазалар үшін трансформация коэффициентін тексеру;
- орамалардың тұрақты токқа омдық кедергісін өлшеу;
- 50 Гц өнеркәсіптік жиіліктің бөгде көзінен қолданылатын кернеумен оқшаулаудың электрлік беріктігін сынау;
- оқшаулағыштардың электрлік беріктігін индукцияланған жоғары жиілікті кернеумен сынау (100 Гц = 2 Uн жиілік кезінде берілетін кернеу шамасы);
- жұмыс істемейтін токты өлшеу;
- бос жүрісті жоғалтуды өлшеу;
- кернеу мен қысқа тұйықталу шығынын өлшеу.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8504210000, 8504229000, 8504320002, 8504320009, 8504230009, 8504221000

Трансформаторлар

Технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген атаудағы материалдардан дайындау:
1. Трансформатордың металл құрылымдарын дайындау, оның ішінде:
- металды кесу, пішу;
- бөлшектерді механикалық өңдеу (бұрғылау, токарлық өңдеу, фрезерлеу);
- трансформатордың дайындалған металл құрылымдарын бояу және кептіру;
2. Электр оқшаулау бөлшектерін дайындау, оның ішінде:
- картон дайындамаларын пішу және кесу;
3. Трансформатордың белсенді бөліктерін құрастыру, оның ішінде:
- орамаларды орау (реттеу кернеулерінің орамасын орау, орамаларды кептіру);
- трансформаторлардың магнит өткізгішін құрастыру (анизотропты болатты бойлық кесу, анизотропты болатты көлденең кесу, магнит өткізгішті шикіқұрамдау, арқанды орамдармен құрастыру);
- белсенді бөлікті құрастыру (бұрмаларды қосу, бұрмаларды оқшаулау, қосылу схемасы мен тобын құрастыру, белсенді бөлікті кептіру);
4. Трансформаторларды жалпы құрастыру, оның ішінде:
- трансформаторды құрастыру (белсенді бөлікті өңдеу, белсенді бөлікті трансформатор багына отырғызу, кірмелер мен оқшаулағыштарды монтаждау, май құю);
- қақпақ периметрінің айналасына бекіткіштерді орнату (бұрандамалар, сомындар және шайбалар);
- Трансформатор майын кептіру, тазалау және газсыздандыру.
5. Қабылдау-тапсыру сынақтары (трансформаторға сынақтар жүргізу барлық параметрлер бойынша жүргізіледі):
- оқшаулау кедергісін өлшеу;
- орамалардың қосылу схемасы мен тобын тексеру;
- орамалардың барлық тармақтарындағы барлық фазалар үшін трансформация коэффициентін тексеру;
- орамалардың тұрақты токқа омдық кедергісін өлшеу;
- 50 Гц өнеркәсіптік жиіліктің бөгде көзінен қолданылатын кернеумен оқшаулаудың электрлік беріктігін сынау;
- оқшаулағыштардың электр беріктігін индукцияланған жоғары жиілікті кернеумен сынау (100 Гц = 2 Uн жиілігі кезінде берілетін кернеу шамасы);
- жұмыс істемейтін токты өлшеу;
- бос жүрісті жоғалтуды өлшеу;
- кернеу мен қысқа тұйықталу шығынын өлшеу.

      ";

      "

8504312909, 8504330000, 8504340000, 8504312909, 8504330009

ТСЛЗ (қаптамасымен) және ТСЛ (қаптамасыз) типті құйылған оқшаулағышы бар үш фазалы құрғақ трансформаторлар)

Технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген атаудағы материалдардан дайындау.
1. Трансформатордың металл конструкциясын жасау, оның ішінде:
- трансформатор қаптамасын, салазоктарды дайындау үшін металды пішу және кесу;
- бөлшектерді механикалық өңдеу (токарлық өңдеу, фрезерлеу, консольдерді бұрғылау);
- қаптамаларды, консольдерді дәнекерлеу;
- Дайындалған бөлшектердің дәнекерлеу өлшемдері мен тігістерінің сәйкестігін бақылау;
- дайындалған бөлшектерді бояу және кептіру;
2. Электр оқшаулау бөлшектерін дайындау, оның ішінде:
- жәрмеңке оқшаулағыштарын Құю өндірісі;
- түтіктер мен цилиндрлерді дайындау;
3. Жоғары кернеулі және төмен кернеулі орамаларды жасау:
- Жоғары кернеу мен төмен кернеуді орау;
- жоғары вольтты және төмен вольтты орамаларды кептіру;
- жоғары вольтты ораманы эпоксидті шайырмен және қатайтқышпен құю;
4. Трансформатордың белсенді бөліктерін құрастыру, оның ішінде:
- Трансформатордың магнит өткізгіштерін құрастыру (анизотропты болатты бойлық кесу, анизотропты болатты көлденең кесу, магнит өткізгішті шикіқұрамдау, арқанды орамдармен құрастыру);
- белсенді бөлікті құрастыру (жоғары кернеулі және төмен кернеулі орамдарды магнит өткізгішке орнату;
- қосылу схемасы мен тобын құрастыру, оқшаулау бөлшектерін құрастыру);
- қаптамалар мен консольдерді орнату;
- бекіту элементтерін (бұрандамалар, сомындар және шайбалар) орнату);
5. Қабылдау-тапсыру сынақтары (трансформаторға сынақ жүргізу барлық параметрлер бойынша жүргізіледі):
- сопротивления изоляций;
- орамалардың қосылу схемасы мен тобын тексеру;
- орамалардың барлық тармақтарындағы барлық фазалар үшін трансформация коэффициентін тексеру;
- орамалардың тұрақты токқа омдық кедергісін өлшеу;
- 50 Гц өнеркәсіптік жиіліктің бөгде көзінен қолданылатын кернеумен оқшаулаудың электрлік беріктігін сынау;
- оқшаулағыштардың электрлік беріктігін индукцияланған жоғары жиілікті кернеумен сынау (100 Гц = 2 Uн жиілік кезінде берілетін кернеу шамасы);
- жұмыс істемейтін токты өлшеу;
- бос жүрісті жоғалтуды өлшеу;
- кернеу мен қысқа тұйықталу шығынын өлшеу.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8504312909, 850433000, 8504340000, 8504312909, 8504330009

ТСЛЗ (қаптамасымен) және ТСЛ (қаптамасыз) типті құйылған оқшаулағышы бар үш фазалы құрғақ трансформаторлар

Технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген атаудағы материалдардан дайындау.
1. Трансформатордың металл конструкциясын жасау, оның ішінде:
- трансформатор қаптамасын, салазоктарды дайындау үшін металды пішу және кесу;
- бөлшектерді механикалық өңдеу (токарлық өңдеу, фрезерлеу, консольдерді бұрғылау);
- қаптамаларды, консольдерді дәнекерлеу;
- Дайындалған бөлшектердің дәнекерлеу өлшемдері мен тігістерінің сәйкестігін бақылау;
- дайындалған бөлшектерді бояу және кептіру;
2. Электр оқшаулау бөлшектерін дайындау, оның ішінде:
- жәрмеңке оқшаулағыштарын құю өндірісі;
- түтіктер мен цилиндрлерді дайындау;
3. Жоғары кернеулі және төмен кернеулі орамаларды жасау:
- жоғары кернеу мен төмен кернеуді орау;
- жоғары вольтты және төмен вольтты орамаларды кептіру;
- жоғары вольтты ораманы эпоксидті шайырмен және қатайтқышпен құю;
4. Трансформатордың белсенді бөліктерін құрастыру, оның ішінде:
- Трансформатордың магнит өткізгіштерін құрастыру (анизотропты болатты бойлық кесу, анизотропты болатты көлденең кесу, магнит өткізгішті шикіқұрамдау, арқанды орамдармен құрастыру);
- белсенді бөлікті құрастыру (жоғары кернеулі және төмен кернеулі орамдарды магнит өткізгішке орнату;
- қосылу схемасы мен тобын құрастыру, оқшаулау бөлшектерін құрастыру);
- қаптамалар мен консольдерді орнату;
- бекіту элементтерін (бұрандамалар, сомындар және шайбалар) орнату;
5. Қабылдау-тапсыру сынақтары (трансформаторға сынақ жүргізу барлық параметрлер бойынша жүргізіледі):
- оқшаулау кедергісін өлшеу;
- орамалардың қосылу схемасы мен тобын тексеру;
- орамалардың барлық тармақтарындағы барлық фазалар үшін трансформация коэффициентін тексеру;
- орамалардың тұрақты токқа омдық кедергісін өлшеу;
- 50 Гц өнеркәсіптік жиіліктің бөгде көзінен қолданылатын кернеумен оқшаулаудың электрлік беріктігін сынау;
- оқшаулағыштардың электрлік беріктігін индукцияланған жоғары жиілікті кернеумен сынау (100 Гц = 2 Uн жиілік кезінде берілетін кернеу шамасы);
- жұмыс істемейтін токты өлшеу;
- бос жүрісті жоғалтуды өлшеу;
- кернеу мен қысқа тұйықталу шығынын өлшеу.

      ";

      "

8517

Ұялы байланыс желiлерiне немесе басқа сымсыз байланыс желiлерiне арналған телефон аппараттарын қоса алғанда телефон аппараттары; басқа сымды немесе сымсыз байланыс желiсiне арналған коммуникацияға арналған аппаратураны қоса алғанда дауысты, бейненi немесе басқа деректердi таратуға немесе қабылдауға арналған басқа аппаратура (мысалы, жергiлiктi немесе ғаламдық байланыс желiсiнде), 8443, 8525, 8527 немесе 8528 тауар позицияларының таратқыш және қабылдағыш аппаратурасынан басқа.

Мына технологиялық операциялар орындалған жағдайда, кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
электрондық құрауыштарды құрастыру және монтаждау;
бұйымды механикалық құрастыру;
бағдарламалық қамтамасыз ету жазбасы;
параметрлердi реттеу және бақылау;
кешендi тестiлеу.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8517

Смартфондар және ұялы байланыс желілеріне немесе басқа да сымсыз байланыс желілеріне арналған телефондық аппараттары қоса алғада телефондық аппараттар; сымды немесе сымсыз байланыс желісіндегі (мысалы, жергiлiктi немесе жаһандық байланыс желiсiндегі) коммуникацияға арналған аппаратураны қоса алғанда, дауысты, бейнелерді немесе басқа да деректерді беруге немесе қабылдауға арналған өзге де аппаратура, 8443, 8525, 8527 немесе 8528 тауар позицияларының таратқыш және қабылдағыш аппаратурасынан басқа.

Мына технологиялық операциялар орындалған жағдайда, кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
электрондық құрауыштарды құрастыру және монтаждау;
бұйымды механикалық құрастыру;
бағдарламалық қамтамасыз ету жазбасы;
параметрлердi реттеу және бақылау;
кешендi тестiлеу.

      ";

      "

8539

Герметикалық бағытталған жарығы бар шамдарды, сондай-ақ ультракүлгiн немесе инфрақызыл шамдарды қоса алғанда, электр немесе газ разрядты қыздыру шамдары; доғалық шамдар

Дайындау кезінде пайдаланылатын материалдар (бөлшектер) құны, тауардың осы түрiн дайындау басталған күннен бастап бiрiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ынан аспауға тиiс, екiншi жылы және кейiнгi жылдары - түпкiлiктi өнiм бағасының 60 %-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау жағдайында:
- конвейерде жинақтау;
- орнату машинасына табанын бекiту;
- конвейерде пiсiру;
- тексеру конвейерiнде тестiлеу;
- электронды балласт әзiрлеу;
- тампонды мөрдi машинада таңбалау;
- конвейерде буып-түю

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8539

Газ разрядты қыздыру шамдары, электр шамдары, соның ішінде герметикалық бағытталған жарық шамдары, сондай-ақ ультракүлгін немесе инфрақызыл шамдар; доғалық шамдар; жарықдиодты жарық көздері (LED)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны осы тауар түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 70%-ынан, екінші жылы және одан кейінгі жылдары түпкілікті өнім бағасының 60%-ынан аспайды, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - конвейерде құрастыру; - цокольді шөгу машинасына бекіту; - конвейерде дәнекерлеу; - тексеру конвейерінде тестілеу; - электронды балласт жасау; - тампонды баспа машинасында таңбалау; - конвейерде орау

      ";

      "

8541 40 900 0

Фотоэлектрлік модуль (күн батареялары)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда, түпкілікті өнім бағасының 80%-ынан аспайды:
поликристалды немесе (немесе) монокристалды ұяшықтардан (күн элементтерінен) тізбек жасау;
тізбек сапасын бақылау; бақылау барысында ақауы анықталған тізбекті жөндеу;
мыс шиналарын қарау, дайындау және қалау;
мыс шиналарын өзара қосу;
алғашқы электролюминесценттік бақылау;
шыныталшық мат, этиленвинилацетат үлдірді және полимер қабаттың табағын төсеу;
ламинаттау (термиялық жымдастыру);
шеттерін кесу;
таратқыш қорапты орнату;
күннің сәулелену симуляторымен бақылау;
раманы жартылай автоматты орнату;
оқшаулау кедергісін сынау;
соңғы электролюминесценттік бақылау;
дайын модульді қарау және түсіру. немесе:
ламинатты конвейерге беру;
шеттерін кесу;
таратқыш қорапты орнату;
күннің сәулелену симуляторымен бақылау;
раманы жартылай автоматты орнату;
оқшаулау кедергісін сынау;
соңғы электролюминесценттік бақылау;
дайын модульді қарау және түсіру. фотоэлектрлік модульдерді буып-түю.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8541420000, 8541430000, 8541490000

Фотоэлектрлік модуль (күн батареялары)

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 80%-ынан аспайтын дайындау: поликристалды (немесе монокристалды) ұяшықтардан (күн элементтерінен) гирляндалар жасау; гирляндалардың сапасын бақылау; бақылау барысында жарамсыз деп танылған гирляндаларды жөндеу; мыс шинаны қарау, дайындау және төсеу; өзара біріктіру бастапқы электролюминесценттік бақылау; этиленвинилацетатты пленка мен полимер қабаты табағын төсеу; ламинаттау (термиялық күйдіру); шеттерін кесу; тарату қорабын орнату; күн сәулесінің симуляторындағы бақылау; раманың жартылай автоматты қондырғысы; оқшаулау кедергісін сынау; шкеті электролюминесценттік бақылау; дайын модульді қарау және түсіру. не: ламинатты конвейерге беру; жиектерді кесу; тарату қорабын орнату; күн сәулесінің симуляторындағы бақылау; раманың жартылай автоматты қондырғысы; оқшаулау кедергісін сынау; шекті электролюминесценттік бақылау; дайын модульді қарау және түсіру. фотоэлектрлік модульдерді орау.

      ";

      "

8601

Электр энергиясының сыртқы көзiнен қоректенетiн немесе аккумуляторлық темiржол локомотивтерi

Осы тауар түрін дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптар мен бөлшектер құны мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау шартымен тауардың осы түрі өндірілетін бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 99 %-ынан аспауға тиiс.
Екінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 95 %-ынан аспайды.
Үшiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспайды.
Төртінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу;
- шанақты бояу;
- сіңіру аппараты қорабын құрастыру және өздігінен тіркеуді орнату;
- қар тазартқышты, сатыларды, тұтқаны құрастыру, орнату;
- құбыржолдар жасау, құрастыру және орнату;
- маңдай және бүйір терезелерін орнату;
- машинист және машинист көмекшісі пультін орнату;
- қауіпсіздік аспаптарын орнату;
- кабинада дисплейді орнату, тоңазытқышты, қысқатолқынды пеш орнату;
- пантографты орнату;
- ауа резервуарларын орнату;
- жарықтандыру аспаптарын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспайды.
Бесінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу;
- шанақты бояу;
- сіңіру аппараты қорабын құрастыру және өздігінен тіркеуді орнату;
- қар тазартқышты, сатыларды, тұтқаны құрастыру, орнату;
- құбыржолдар жасау, құрастыру және орнату;
- маңдай және бүйір терезелерін орнату;
- машинист және машинист көмекшісі пультін орнату;
- қауіпсіздік аспаптарын орнату;
- кабинада дисплейді орнату, тоңазытқышты, қысқатолқынды пеш орнату;
- пантографты орнату;
- ауа резервуарларын орнату;
- жарықтандыру аспаптарын орнату;
- машинист крандарын орнату;
- тартқышты басқарудың микропроцессорлық жүйесі блогын және өзге де электрондық жабдықты орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспайды.
Алтыншы жылы және одан кейінгі жылдары – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу;
- шанақты бояу;
- сіңіру аппараты қорабын құрастыру және өздігінен тіркеуді орнату;
- қар тазартқышты, сатыларды, тұтқаны құрастыру, орнату;
- құбыржолдар жасау, құрастыру және орнату;
- маңдай және бүйір терезелерін орнату;
- машинист және машинист көмекшісі пультін орнату;
- қауіпсіздік аспаптарын орнату;
- кабинада дисплейді орнату, тоңазытқышты, қысқатолқынды пеш орнату;
- пантографты орнату;
- ауа резервуарларын орнату;
- жарықтандыру аспаптарын орнату;
- машинист крандарын орнату;
- тартқышты басқарудың микропроцессорлық жүйесі блогын және өзге де электрондық жабдықты орнату;
- түрлендіргіш және жоғары вольтты жабдықтар бөліктерін орнату;
- шатыр электр жабдықтарын монтаждау, электр тізбектері мен басқару, қуат беру, тежеу жүйесі схемаларын құрастыру және тексеру;
- реостатты тежеуіш жабдығын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ынан аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8601

Электр энергиясының сыртқы көзiнен қоректенетiн немесе аккумуляторлық темiржол локомотивтерi

Осы тауар түрін дайындау, ол кезде барлық қолданылатын материалдардың құны мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау шартымен тауардың осы түрі өндірілетін бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 99%-ынан аспауға тиiс.
Екінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 95 %-ынан аспайды.
Үшiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспайды.
Төртінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу;
- шанақты бояу;
- сіңіру аппараты қорабын құрастыру және өздігінен тіркеуді орнату;
- қар тазартқышты, сатыларды, тұтқаны құрастыру, орнату;
- құбыржолдар жасау, құрастыру және орнату;
- маңдай және бүйір терезелерін орнату;
- машинист және машинист көмекшісі пультін орнату;
- қауіпсіздік аспаптарын орнату;
- кабинада дисплейді орнату, тоңазытқышты, қысқатолқынды пеш орнату;
- пантографты орнату;
- ауа резервуарларын орнату;
- жарықтандыру аспаптарын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспайды.
Бесінші жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау;
- өрт сөндіргіштерді орнату;
- ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу;
- аккумулятор батареяларын орнату және қосу;
- құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу;
- шанақты бояу;
- сіңіру аппараты қорабын құрастыру және өздігінен тіркеуді орнату;
- қар тазартқышты, сатыларды, тұтқаны құрастыру, орнату;
- құбыржолдар жасау, құрастыру және орнату;
- маңдай және бүйір терезелерін орнату;
- машинист және машинист көмекшісі пультін орнату;
- қауіпсіздік аспаптарын орнату;
- кабинада дисплейді орнату, тоңазытқышты, қысқатолқынды пеш орнату;
- пантографты орнату;
- ауа резервуарларын орнату;
- жарықтандыру аспаптарын орнату;
- машинист крандарын орнату;
- тартқышты басқарудың микропроцессорлық жүйесі блогын және өзге де электрондық жабдықты орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды.
Алтыншы жылы және одан кейінгі жылдары – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- электровозды стационарлық сынау;
- электровозды серпінді сынау; - өрт сөндіргіштерді орнату; - ауа компрессорларын, желдеткіштерді қосу; - аккумулятор батареяларын орнату және қосу; - құбыржолдарды монтаждау;
- электровоз шанағының астына арбаларды әкелу;
- электровоз рамасына күш трансформаторын орнату;
- түрлендіргішті орнату;
- шанақтың алдыңғы білігін жасау;
- шанақтың артқы білігін жасау;
- шанақ рамасының бүйірін жасау;
- шанақтың көлденең білігін жасау;
- электровоз рамасының орталық бөлігін жасау және құрастыру, және рамасының орталық бөлігі мен рамасының соңғы екі бөлігін біріктіру;
- шанақтың негізгі құрамдас бөліктерін құрастыру және дәнекерлеу;
- шанақты бояу;
- сіңіру аппараты қорабын құрастыру және өздігінен тіркеуді орнату;
- қар тазартқышты, сатыларды, тұтқаны құрастыру, орнату;
- құбыржолдар жасау, құрастыру және орнату;
- маңдай және бүйір терезелерін орнату;
- машинист және машинист көмекшісі пультін орнату;
- қауіпсіздік аспаптарын орнату;
- кабинада дисплейді орнату, тоңазытқышты, қысқатолқынды пеш орнату;
- пантографты орнату;
- ауа резервуарларын орнату;
- жарықтандыру аспаптарын орнату;
- машинист крандарын орнату;
- тартқышты басқарудың микропроцессорлық жүйесі блогын және өзге де электрондық жабдықты орнату;
- түрлендіргіш және жоғары вольтты жабдықтар бөліктерін орнату;
- шатыр электр жабдықтарын монтаждау, электр тізбектері мен басқару, қуат беру, тежеу жүйесі схемаларын құрастыру және тексеру;
- реостатты тежеуіш жабдығын орнату шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ынан аспайды.

      ";

      "

8602

Өзге де темiр жол локомотивтерi; локомотивтiк тендерлер

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердiң құны алғашқы жылы осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 95%-ынан аспауға тиiс;
екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ы;
үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ы;
төртiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ы;
бесiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ы;
алтыншы жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 70%-ы, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: тепловоз арбасының рамасын жасау, жинақтау, құрастыру; бастапқы және екінші аспаларды жасау, жинақтау, құрастыру, тежегiш жабдығын дайындау, жинақтау, құрастыру және орнату; тепловоз қаңқасының соңғы бөлiктерiн, шеткi пластинасын, автоқармау ұясын дайындау және құрастыру; шкворлық торапты, қорапты қима белдiктi дайындау және құрастыру; тепловоз қаңқасының орталық бөлiгi мен отын багын дайындау және құрастыру, отын багын герметикалығына сынау және тепловоздың орталық бөлiгiн отын багымен және электровоздың екi соңғы бөлiгiмен бiрiктiру; қар тазалағышты, сатыларды, ұстағыштарды дайындау, құрастыру, орнату; автоқармау орнату; құбыржолдар, кәбiл өткiзгiштер, ауа арнасын, аккумулятор жәшiгiн дайындау, құрастыру және орнату; машинист кабинасын, машинистiң және машинист көмекшiсiнiң пультiн дайындау, құрастыру орнату; есiктердi, жалюздердi, еден төсемiн дайындау, құрастыру, орнату; дизель қуысжайларын, генератор және салқындату желдеткішінің бөліктерін дайындау,құрастыру, орнату; түрлендіргіш және жоғары вольтті жабдықтар бөліктерін дайындау, құрастыру, орнату; ауа, қосымша, радиатор бөліктерін, динамикалық тежегіш бөліктерін дайындау, құрастыру, орнату; ұлғайтқыш багын дайындау, құрастыру, орнату; тепловоздың осін және доңғалақ жұптарын өңдеу; доңғалақ-мотор блоктарын құрастыру; арба құрастыру; арбаны тепловоз қаңқасына енгізу; тепловоз қаңқасын геометрияға тексеру; ауа резервуарларын орнату; кабинада дисплей, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін орнату, тоңазытқыш, ауа баптағыш орнату; машинист крандарын орнату; электронды жабдықтарды, басқару тосқаулын орнату; жылу, желдеткіш, салқындату жүйелерін орнату; өрт сөндіргіштерді, дәретхана, машинист креслосын орнату; жарықтандыру аспаптарын, радиатордың үстіне қорғау экрандарын орнату; ауа компрессорларын, желдеткіштерін, отын, май, ауа сүзгілерін орнату; радиатор, майлы жылу ауыстырғыш орнату; басқару панельдерін, диффузорларды, резисторларды, электронды жабдықтарды орнату; оқшаулағыштарды, кәбілдерді орнату; отын шлангасын, құбыржолдарды, отын сорғыларын орнату; өрт сөндіру жүйесін құрастыру және орнату; желдеткіштің, салқындату желдеткіштерінің, түрлендіргіштің, сүзгілердің тірегін орнату; тепловоз қаңқасына дизел-генераторды біріктіру және орнату; аккумулятор батареяларын орнату; электр шынжырларын және басқару, қоректендіру, тежеу схемаларын құрастыру және тексеру; қауіпсіздік құралдарын орнату; тепловоздың тораптарын, агрегаттарын және жол жабдықтарын сырлау; тепловозды отынмен, маймен, сумен, құммен жабдықтау; тепловозды сынау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8602

Өзге де темiр жол локомотивтерi; локомотивтiк тендерлер

Дайындау, ол кезде барлық қолданылатын материалдардың құны алғашқы жылы осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 95%-ынан аспауға тиiс;
екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ы;
үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ы;
төртiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ы;
бесiншi жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ы;
алтыншы және келесі жылдары түпкiлiктi өнiм бағасының 70 %-ы, мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
тепловоз арбасының рамасын жасау, жинақтау, құрастыру; бастапқы және екінші аспаларды жасау, жинақтау, құрастыру, тежегiш жабдығын дайындау, жинақтау, құрастыру және орнату; тепловоз қаңқасының соңғы бөлiктерiн, шеткi пластинасын, автоқармау ұясын дайындау және құрастыру; шкворлық торапты, қорапты қима белдiктi дайындау және құрастыру; тепловоз қаңқасының орталық бөлiгi мен отын багын дайындау және құрастыру, отын багын герметикалығына сынау және тепловоздың орталық бөлiгiн отын багымен және электровоздың екi соңғы бөлiгiмен бiрiктiру; қар тазалағышты, сатыларды, ұстағыштарды дайындау, құрастыру, орнату; автоқармау орнату; құбыржолдар, кәбiл өткiзгiштер, ауа арнасын, аккумулятор жәшiгiн дайындау, құрастыру және орнату; машинист кабинасын, машинистiң және машинист көмекшiсiнiң пультiн дайындау, құрастыру орнату; есiктердi, жалюздердi, еден төсемiн дайындау, құрастыру, орнату; дизель қуысжайларын, генератор және салқындату желдеткішінің бөліктерін дайындау,құрастыру, орнату; түрлендіргіш және жоғары вольтті жабдықтар бөліктерін дайындау, құрастыру, орнату; ауа, қосымша, радиатор бөліктерін, динамикалық тежегіш бөліктерін дайындау, құрастыру, орнату; ұлғайтқыш багын дайындау, құрастыру, орнату; тепловоздың осін және доңғалақ жұптарын өңдеу; доңғалақ-мотор блоктарын құрастыру; арба құрастыру; арбаны тепловоз қаңқасына енгізу; тепловоз қаңқасын геометрияға тексеру; ауа резервуарларын орнату; кабинада дисплей, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін орнату, тоңазытқыш, ауа баптағыш орнату; машинист крандарын орнату; электронды жабдықтарды, басқару тосқаулын орнату; жылу, желдеткіш, салқындату жүйелерін орнату; өрт сөндіргіштерді, дәретхана, машинист креслосын орнату; жарықтандыру аспаптарын, радиатордың үстіне қорғау экрандарын орнату; ауа компрессорларын, желдеткіштерін, отын, май, ауа сүзгілерін орнату; радиатор, майлы жылу ауыстырғыш орнату; басқару панельдерін, диффузорларды, резисторларды, электронды жабдықтарды орнату; оқшаулағыштарды, кәбілдерді орнату; отын шлангасын, құбыржолдарды, отын сорғыларын орнату; өрт сөндіру жүйесін құрастыру және орнату; желдеткіштің, салқындату желдеткіштерінің, түрлендіргіштің, сүзгілердің тірегін орнату; тепловоз қаңқасына дизел- генераторды біріктіру және орнату; аккумулятор батареяларын орнату; электр шынжырларын және басқару, қоректендіру, тежеу схемаларын құрастыру және тексеру; қауіпсіздік құралдарын орнату; тепловоздың тораптарын, агрегаттарын және жол жабдықтарын сырлау; тепловозды отынмен, маймен, сумен, құммен жабдықтау; тепловозды сынау

      ";

      "

8603

8604 тауар позициясына кіретіндерден басқа, жолаушы, тауар немесе жүк моторлы темір жол немесе трамвай вагондары, ашық платформалар

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдар мен жинақтауыштардың құны тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 90% - ынан; екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 85% - ынан; үшінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 80% - ынан; төртінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 75% - ынан аспайды; бесінші жылы-түпкілікті өнім бағасының жыл-түпкілікті өнім бағасының 70% - ы; алтыншы жылы - түпкілікті өнім бағасының 65% - ын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - теміржол бейіндерін, оның ішінде жоталы Арқалықтың, Қос таврдың Z - бейіндерін, аралық арқалықтардың жоғарғы парағын, вагон тіреулерін, шанақ борттарының жоғарғы және төменгі орамдарын кесу; - плазмалық қондырғыда табақ бөлшектерін кесу және ию табақты ию және гидравликалық престерде; - алдыңғы және артқы тіректерін бұрауды және тойтаруды орындай отырып, жоталы арқалықты құрастыру; - жоталы орқалықтың Z – профильдерінің дәнекерлеу жігінің флюс қабатының астында автоматты дәнекерлеу;-шкворнев, шеткі және аралық арқалықтарды құрастыру-дәнекерлеу; - жартылай вагонның рамасын құрастыру-дәнекерлеу;-борт панельдерін дайындай отырып, БАК және шеткі борттарды құрастыру-дәнекерлеу; - шанақты жиектегіште құрастыру-дәнекерлеу; - доңғалақ жұптарын қалыптастыру және букс тораптарын монтаждау; - авторежімнің тораптары мен тірек арқалығын және авторежімнің тірек арқалығының тежегіш рычагты берілісінің бөлшектер жиынтығын және тозуға төзімді бөлшектер жиынтығын дайындай отырып арбаларды құрастыру;
- арбаларды вагонға домалату;-сіңіргіш аппараттардың соққы-тарту құрылғысын, тарту қамыттарын, автотіркеуіштерді, ағыту рычагтарын монтаждау, реттеу және сынау; - Автоматты және тұрақ тежегіштерін монтаждау, реттеу және сынау; - люктер мен бекіту құрылғыларының қақпақтарын монтаждау және таңбалау секторларын, закидкаларды, торсиондарды салу; - жазулар мен трафареттерді бояу; - массаны өлшеу және жағу тара

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8603

8604 тауар позициясына кіретіндерден басқа, жолаушы, тауар немесе жүк моторлы темір жол немесе трамвай вагондары, ашық платформалар

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдар мен жинақтауыштардың құны тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 90%-ынан; екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 85%-ынан; үшінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 80%-ынан; төртінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 75%-ынан аспайды; бесінші жылы-түпкілікті өнім бағасының жыл-түпкілікті өнім бағасының 70%-ы; алтыншы және одан кейінгі жылдары - түпкілікті өнім бағасының 65%-ын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен: - теміржол бейіндерін, оның ішінде жоталы арқалықтың, қос таврдың Z - бейіндерін, аралық арқалықтардың жоғарғы парағын, вагон тіреулерін, шанақ борттарының жоғарғы және төменгі орамдарын кесу; - плазмалық қондырғыда табақ бөлшектерін кесу және ию табақты ию және гидравликалық престерде; - алдыңғы және артқы тіректерін бұрауды және тойтаруды орындай отырып, жоталы арқалықты құрастыру; - жоталы арқалықтың Z – профильдерінің дәнекерлеу жігінің флюс қабатының астында автоматты дәнекерлеу;-шкворнев, шеткі және аралық арқалықтарды құрастыру-дәнекерлеу; - жартылай вагонның рамасын құрастыру-дәнекерлеу; -борт панельдерін дайындай отырып, БАК және шеткі борттарды құрастыру-дәнекерлеу; - шанақты жиектегіште құрастыру-дәнекерлеу; - доңғалақ жұптарын қалыптастыру және букс тораптарын монтаждау; - авторежімнің тораптары мен тірек арқалығын және авторежімнің тірек арқалығының тежегіш рычагты берілісінің бөлшектер жиынтығын және тозуға төзімді бөлшектер жиынтығын дайындай отырып арбаларды құрастыру;
- арбаларды вагон астына домалату;-сіңіргіш аппараттардың соққы-тарту құрылғысын, тарту қамыттарын, автотіркеуіштерді, ағыту рычагтарын монтаждау, реттеу және сынау; - автоматты және тұрақ тежегіштерін монтаждау, реттеу және сынау; - люктер мен бекіту құрылғыларының қақпақтарын монтаждау және таңбалау секторларын, закидкаларды, торсиондарды салу; - жазулар мен трафареттерді бояу; - ыдыстың массасын өлшеу және салу.

      ";

      "

8604

Теміржол немесе трамвай жолдарын жөндеуге немесе техникалық қызмет көрсетуге арналған өздігінен жүретін немесе өздігінен жүрмейтін көлік құралдары

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын шетелдік материалдар мен жиынтықтауыштардың құны тауардың осы түрін жасау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90 %-ынан; екінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 85 %-ынан; үшінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан; төртінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 75 %-ынан; бесінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 70 %-ынан; алтыншы жылы – көлік құралдарының жартылай фабрикаттарын пысықтауға бекітілген технологиялық процеске сәйкес келетін технологиялық операцияларды орындау шартымен түпкілікті өнім бағасының 65 %-ынан аспайды.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8604 00 0 00 0

Теміржол немесе трамвай жолдарын жөндеуге немесе техникалық қызмет көрсетуге арналған өздігінен жүретін немесе өздігінен жүрмейтін көлік құралдары

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын шетелдік материалдар мен жиынтықтауыштардың құны тауардың осы түрін жасау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90 %-ынан;
екінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 85 %-ынан;
үшінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан;
төртінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 75 %-ынан;
бесінші жылы – түпкілікті өнім бағасының 70 %-ынан;
алтыншы және келесі жылдары – көлік құралдарының жартылай фабрикаттарын пысықтауға бекітілген технологиялық процеске сәйкес келетін технологиялық операцияларды орындау шартымен түпкілікті өнім бағасының 65 %-ынан аспайды.

      ";

      "

8605

Теміржол немесе трамвай, өздігінен жүрмейтін жолаушылар вагондары; өздігінен жүрмейтін жүк, пошта және өзге де арнайы теміржол немесе трамвай вагондары (8604 тауар позициясына енгізілгендерден басқа)

Өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайында кез-келген позициядағы материалдардан дайындау, онда пайдаланылатын материалдардың құны келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, өнімнің үлгісін немесе түрін жасау басталған күннен бастап бірінші және екінші жылдары соңғы өнім бағасының 97% -нан аспауы керек:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау; - макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау. - стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Үшінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 93%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің ішкі электрлік және электрондық жабдықтарын орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Төртінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 88%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің ішкі электрлік және электрондық жабдықтарын орнату және реттеу;
- автомобильдің тұрмыстық техникалық құрылғыларын орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Бесінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 83%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің ішкі электрлік және электрондық жабдықтарын орнату және реттеу;
- автомобильдің тұрмыстық техникалық құрылғыларын орнату және реттеу;
- вагондардың құрамдас бөліктерін теміржол көлігінде пайдалануды қамтамасыз ету үшін орнату және реттеу;
- автомобильдің санитарлық-техникалық жабдықтау элементтерін орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Алтыншы және одан кейінгі жылдары - технологиялық операцияларды орындау кезінде соңғы өнім бағасының 78%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің электр және электронды жабдықтарын орнату және реттеу;
- автомобильдің тұрмыстық техникалық құрылғыларын орнату және реттеу;
- өңдеу технологиясына сәйкес вагонға көлденең және бойлық бөлімдерді, қабырға қаптау элементтерін, еден панельдері мен вагон жабындарын орнатуды және таратуды қоса алғанда, теміржол көлігінде пайдалануды қамтамасыз ету үшін вагонның компоненттерін орнату және реттеу;
- электр тораптары мен шкафтарды орнату және реттеу;
- автомобильдің санитарлық-техникалық жабдықтау элементтерін орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8605 00 000

Теміржол немесе трамвай, өздігінен жүрмейтін жолаушылар вагондары; өздігінен жүрмейтін жүк, пошта және өзге де арнайы теміржол немесе трамвай вагондары (8604 тауар позициясына енгізілгендерден басқа)

Өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайында кез-келген позициядағы материалдардан дайындау, онда пайдаланылатын материалдардың құны келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, өнімнің үлгісін немесе түрін жасау басталған күннен бастап бірінші және екінші жылдары соңғы өнім бағасының 97% -нан аспауы керек:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау; - макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау. - стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Үшінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 93%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің ішкі электрлік және электрондық жабдықтарын орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Төртінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 88%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің ішкі электрлік және электрондық жабдықтарын орнату және реттеу;
- автомобильдің тұрмыстық техникалық құрылғыларын орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Бесінші жылы - келесі технологиялық операцияларды ескере отырып, соңғы өнім бағасының 83%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің ішкі электрлік және электрондық жабдықтарын орнату және реттеу;
- автомобильдің тұрмыстық техникалық құрылғыларын орнату және реттеу;
- вагондардың құрамдас бөліктерін теміржол көлігінде пайдалануды қамтамасыз ету үшін орнату және реттеу;
- автомобильдің санитарлық-техникалық жабдықтау элементтерін орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.
Алтыншы және одан кейінгі жылдары - технологиялық операцияларды орындау кезінде соңғы өнім бағасының 78%:
- теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау жағдайларын қамтамасыз ететін теміржол жолаушылар вагондарының техникалық сипаттамаларына және оларды құрастыру технологиясына сәйкес вагонның ішкі бөлігін аяқтау;
- жолаушылар креслолары мен вагондарға қызмет көрсету бөлімдері үшін жабдықтар мен интерьер элементтерін орнату;
- автомобильдің электр және электронды жабдықтарын орнату және реттеу;
- автомобильдің тұрмыстық техникалық құрылғыларын орнату және реттеу;
- өңдеу технологиясына сәйкес вагонға көлденең және бойлық бөлімдерді, қабырға қаптау элементтерін, еден панельдері мен вагон жабындарын орнатуды және таратуды қоса алғанда, теміржол көлігінде пайдалануды қамтамасыз ету үшін вагонның компоненттерін орнату және реттеу;
- электр тораптары мен шкафтарды орнату және реттеу;
- автомобильдің санитарлық-техникалық жабдықтау элементтерін орнату және реттеу;
- макет пен стандарттарға сәйкес арнайы ішкі және сыртқы белгілерді, плиталар мен пиктограммаларды орнату, автомобильді таңбалау;
- стационарлық және жүгіру сынақтарын өткізу.

      ";

      "

8606

Өздігінен жүрмейтін темір жол немесе трамвай жүк вагондары

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдар мен жинақтауыштардың құны тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90% – ынан аспайды.
Екінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 85% - ы.
Үшінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 80% - ы.
Төртінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 75% - ы.
Бесінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 70% - ы.
Алтыншы жылы-мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен түпкілікті өнім бағасының 65% - ы:
-темір жол профильдерін, соның ішінде жоталы Арқалықтың, Қос таврдың Z-профильдерін, аралық арқалықтардың жоғарғы парағын, вагон тіреулерін, шанақ борттарының жоғарғы және төменгі орамдарын кесу;
- плазмалық қондырғыда табақ бөлшектерін кесу және табақ ию және гидравликалық престерде ию;
- жоталы сәулені құрастыру

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8606

Өздігінен жүрмейтін темір жол немесе трамвай жүк вагондары, 8606 99 000 0 басқа

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын материалдар мен жинақтауыштардың құны тауардың осы түрін дайындау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90%-ынан аспайды.
Екінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 85%-ы.
Үшінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 80%-ы.
Төртінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 75%-ы.
Бесінші жылы-түпкілікті өнім бағасының 70%-ы.
Алтыншы және келесі жылдары-мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен түпкілікті өнім бағасының 65%-ы:
- темір жол профильдерін, соның ішінде жоталы арқалықтың, қос таврдың Z-профильдерін, аралық арқалықтардың жоғарғы парағын, вагон тіреулерін, шанақ борттарының жоғарғы және төменгі орамдарын кесу; - плазмалық қондырғыда табақ бөлшектерін кесу және ию табақты ию және гидравликалық престерде; - алдыңғы және артқы тіректерін бұрауды және тойтаруды орындай отырып, жоталы арқалықты құрастыру; - жоталы орқалықтың Z – профильдерінің дәнекерлеу жігінің флюс қабатының астында автоматты дәнекерлеу;-шкворнев, шеткі және аралық арқалықтарды құрастыру-дәнекерлеу; - жартылай вагонның рамасын құрастыру-дәнекерлеу;-борт панельдерін дайындай отырып, БАК және шеткі борттарды құрастыру-дәнекерлеу; - шанақты жиектегіште құрастыру-дәнекерлеу; - доңғалақ жұптарын қалыптастыру және букс тораптарын монтаждау; - авторежімнің тораптары мен тірек арқалығын және авторежімнің тірек арқалығының тежегіш рычагты берілісінің бөлшектер жиынтығын және тозуға төзімді бөлшектер жиынтығын дайындай отырып арбаларды құрастыру;
- арбаларды вагон астына домалату;-сіңіргіш аппараттардың соққы-тарту құрылғысын, тарту қамыттарын, автотіркеуіштерді, ағыту рычагтарын монтаждау, реттеу және сынау; - Автоматты және тұрақ тежегіштерін монтаждау, реттеу және сынау; - люктер мен бекіту құрылғыларының қақпақтарын монтаждау және таңбалау секторларын, закидкаларды, торсиондарды салу; - жазулар мен трафареттерді бояу; - ыдыстың массасын өлшеу және салу.

      ";

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "

8606 99 000 0

Өздігінен жүрмейтін темір жол немесе трамвай жүк вагондары

Технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- табақ және сұрыпты прокатты, оның ішінде темір жол профильдерін кесу;
- плазмалық қондырғыларда табақ бөлшектерін кесу және престерде ию;
- жоталы арқалықты құрастыру-дәнекерлеу;
- автотіркеудің алдыңғы және артқы тіректерін бұрғылау және тойтару;
- раманы құрастыру-дәнекерлеу;
- рамадағы фитингтік тіректерді құрастыру-дәнекерлеу;
- арбаларды вагон астына домалату;
- сіңіргіш аппараттардың соққы-тарту құрылғысын, тарту қамыттарын, автотіркегішті, ажырату рычагтарын монтаждау;
- Автоматты және тұрақ тежегіштерін монтаждау, реттеу және сынау;
- вагонды бояу, жазулар мен трафареттер жазу;
- ыдыстың массасын өлшеу және салу.

      ";

      "

8607 30

Iлмектер және өзге де тiркесетiн құрылғылар, буферлар, олардың бөлшектерi

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау жағдайында:
- дайындамаларды дайындау;
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- құрастыру-дәнекерлеу операциялары (егер конструкторлық құжаттамада көзделген болса).

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8607 30 0 00 0

Iлмектер және өзге де тiркесетiн құрылғылар, буферлар, олардың бөлшектерi

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспауға тиiс, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау жағдайында:
- дайындамаларды дайындау;
- бөлшектердi механикалық өңдеу;
- құрастыру-дәнекерлеу операциялары (егер конструкторлық құжаттамада көзделген болса).

      ";

      "

8608 00

8608 00 0 001 қоспағанда, темiр жол немесе трамвай жолдарына арналған жол жабдықтары мен құрылғылары; механикалық (электр механикалықты қоса алғанда) сигнал беру жабдықтары, темiр жолдарға, трамвай жолдарына, автомобиль жолдарына, iшкi су жолдарына, көлiк тұрақтарына, кемежайларға немесе аэроалаңдарға арналған қауiпсiздiкті қамтамасыз ету немесе қозғалысты басқару құрылғылары; келтiрiлген құрылғылардың және жабдықтардың бөлшектерi

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс. Жоғарыда көрсетiлген шектеуде өнiм жiктелетiн позициядағы материалдар түпкiлiктi өнiм құнының 5 %-ы шегiндегi сомаға дейiн ғана пайдаланылады

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8608 00 000

8608 00 0 001 қоспағанда, темiр жол немесе трамвай жолдарына арналған жол жабдықтары мен құрылғылары; механикалық (электр механикалықты қоса алғанда) сигнал беру жабдықтары, темiр жолдарға, трамвай жолдарына, автомобиль жолдарына, iшкi су жолдарына, көлiк тұрақтарына, кемежайларға немесе аэроалаңдарға арналған қауiпсiздiкті қамтамасыз ету немесе қозғалысты басқару құрылғылары; келтiрiлген құрылғылардың және жабдықтардың бөлшектерi

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс. Жоғарыда көрсетiлген шектеуде өнiм жiктелетiн позициядағы материалдар түпкiлiктi өнiм құнының 5 %-ы шегiндегi сомаға дейiн ғана пайдаланылады

      ";

      "

8701

Тракторлар (8709 тауар позициялы және 870120 101 тауар позициялы адам отыратын тартқыштардан басқа)

Келесі шарттардың бірі орындалады: 8701 тауар позициясының ("8709 тауар позициясы тракторлары" және 8701 20 101 тауар позициясының жүк тракторларын қоспағанда) "Өнеркәсіптік жинақтау туралы" тиісті келісімге сәйкес, СЭҚ ТН кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау; қолданылатын қондырғылар мен бөлшектердің құны өнімнің осы түрін жасау басталған күннен бастап бірінші жылдағы түпкілікті өнім бағасының 95% -нан аспайтын өндіріс;
екінші жылы - соңғы өнім бағасының 90%;
үшінші жылы - соңғы өнім бағасының 85%;
төртінші жылы - соңғы өнім бағасының 80 пайызы;
бесінші жылы - соңғы өнім бағасының 75%;
алтыншы жылы - соңғы өнім бағасынан 70% және келесі технологиялық операциялар:
- жартылай рамамен алдыңғы осьті орнату;
- қозғалтқышты орнату; артқы осьті орнату;
- гидравликалық сыйымдылықты орнату;
- гидравликалық қондырмаларды құрастыру және орнату;
- кардан білігімен тіреуді құрастыру және орнату;
- ауа баллондарын құрастыру және орнату;
- гидравликалық мұнай құбырларын монтаждау;
- отын багтарын жинау және монтаждау;
- цилиндрі бар рульдік штанганы орнату;
- рульдік баған мен құлыптау клапанын құрастыру және орнату;
- Алдыңғы қорғаныс кронштейндерін орнату;
- майлы және су радиаторларын құрастыру және монтаждау;
- гидравликалық жүйені және гидростатикалық рульді орнату;
- дыбыстық сигналды орнату;
- глушительді орнату;
- қозғалтқышқа, артқы оське және гидравликалық бакқа май құю;
- гидравликалық жүйені және қозғалтқышты тексеру және тексеру;
- газ көздерін, айналарды және күн көзілдірігін орнату;
- алдыңғы және артқы шамдар мен бүйір шамдарды орнату;
- аккумуляторлық экран сүрткіштерін орнату;
- артқы қоршауларды құрастыру және орнату;
- кабинаны тракторға орнату;
- аспаптық панельді және сымдарды жинау және монтаждау;
- рульдік блокты орнату, алдыңғы жетек білігін бұруға, аялдамаларды өшіруге арналған итергіш;
- ысырманы, тұрақ тежегішінің рычагын, штанганы, іліністі орнату;
- алдыңғы және артқы дөңгелектерді орнату;
- шлангтарды қосу, рульді жылыту және орнату;
- қаптаманы құрастыру және орнату;
- плиталар, тұтқалар мен қақпақтар орнату;
- еден тақталарын және бүйірлік панельдерді орнату.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8701

Тракторлар (8709 тауар позициялы және 870120 101 тауар позициялы адам отыратын тартқыштардан басқа)

Келесі шарттардың бірі орындалады: 8701 тауар позициясының ("8709 тауар позициясы тракторлары" және 8701 20 101 тауар позициясының жүк тракторларын қоспағанда) "Өнеркәсіптік жинақтау туралы" тиісті келісімге сәйкес, СЭҚ ТН кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау; барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны өнімнің осы түрін жасау басталған күннен бастап бірінші жылдағы түпкілікті өнім бағасының 95% -нан аспайтын өндіріс;
екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 90%;
үшінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 85%;
төртінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 80 пайызы;
бесінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 75%;
алтыншы және келесі жылдары - түпкілікті өнім бағасынан 70% және келесі технологиялық операциялар:
- жартылай рамалы алдыңғы осьті орнату;
- қозғалтқышты орнату; артқы осьті орнату;
- гидравликалық сыйымдылықты орнату;
- гидравликалық қондырмаларды құрастыру және орнату;
- кардан білігімен тіреуді құрастыру және орнату;
- ауа баллондарын құрастыру және орнату;
- гидравликалық мұнай құбырларын монтаждау;
- отын багтарын жинау және монтаждау;
- цилиндрі бар рульдік штанганы орнату;
- рульдік баған мен құлыптау клапанын құрастыру және орнату;
- алдыңғы қорғаныс кронштейндерін орнату;
- майлы және су радиаторларын құрастыру және монтаждау;
- гидравликалық жүйені және гидростатикалық рульді орнату;
- дыбыстық сигналды орнату;
- сөндіргішті орнату;
- қозғалтқышқа, артқы оське және гидравликалық бакқа май құю;
- гидравликалық жүйені және қозғалтқышты тексеру және тексеру;
- газ көздерін, айналарды және күн көзілдірігін орнату;
- алдыңғы және артқы шамдар мен бүйір шамдарды орнату;
- аккумуляторлық экран сүрткіштерін орнату;
- артқы қоршауларды құрастыру және орнату;
- кабинаны тракторға орнату;
- аспаптық панельді және сымдарды жинау және монтаждау;
- рульдік блокты орнату, алдыңғы жетек білігін бұруға, аялдамаларды өшіруге арналған итергіш;
- ысырманы, тұрақ тежегішінің рычагын, штанганы, іліністі орнату;
- алдыңғы және артқы дөңгелектерді орнату;
- шлангтарды қосу, рульді жылыту және орнату;
- қаптаманы құрастыру және орнату;
- плиталар, тұтқалар мен қақпақтар орнату;
- еден тақталарын және бүйірлік панельдерді орнату.

      ";

      "

8701 20 101, 8702-8705 жолдарда көрсетілген тауарлардан басқа 8704 10 102 9 ішінен, 8703 ішінен, 8705 20 000 1, 8705 30 000 1, 8705 90

Жүргізушіні қоса алғанда 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған адам отыратын тартқыштар, мотор көлік құралдары, жүк тасымалдауға арналған жүкжолаушы фургон-автомобильдерін және жарыс автомобильдерін, мотор көлік құралдарын, жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдауға пайдаланатындардан (мысалы, жүк авариялық автомобильдер, автокрандар, өрт көлік құралдары, автобетонараластырғыш, жол жинауға арналған автомобильдер, су шашатын автомобильдер, автошеберханалар, рентген қондырғылары бар автомобильдер) басқа арнайы мотор көлік құралдарын қоса алғанда бастапқы күйде адамдарды тасымалдауға арналған басқа да мотор көлік құралдары.

Автокөлік құралдары келесі шарттардың бірінде шығарылады:
пайдаланылатын тетіктер мен бөлшектердің құны түпкілікті өнім бағасының 50% -нан аспауы керек, сондай-ақ корпусты дәнекерлеу мен сырлау, көлік құралын құрастыру және сынау жөніндегі технологиялық операцияларды орындау кезінде өндірісті;
8701, 8702, 8703, 8704, 8705 СЭҚ ТН тауар позициялары бар автокөлік құралдарын "Өндірістік құрастыру туралы" тиісті келісім болған жағдайда, ТН ВЭД КС кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8701 21 101, 8702-8705 жолдарда көрсетілген тауарлардан басқа 8704 10 102 9 ішінен, 8703 ішінен, 8705 20 000 1, 8705 30 000 1, 8705 90

Жүргізушіні қоса алғанда 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған адам отыратын тартқыштар, мотор көлік құралдары, жүк тасымалдауға арналған жүкжолаушы фургон-автомобильдерін және жарыс автомобильдерін, мотор көлік құралдарын, жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдауға пайдаланатындардан (мысалы, жүк авариялық автомобильдер, автокрандар, өрт көлік құралдары, автобетонараластырғыш, жол жинауға арналған автомобильдер, су шашатын автомобильдер, автошеберханалар, рентген қондырғылары бар автомобильдер) басқа арнайы мотор көлік құралдарын қоса алғанда бастапқы күйде адамдарды тасымалдауға арналған басқа да мотор көлік құралдары.

Мынадай шарттардың бірін орындау кезінде өндірілген моторлы көлік құралдары:
дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспайды, сондай-ақ көлік құралының шанағын дәнекерлеу және бояу, құрастыру және сынау жөніндегі технологиялық операцияларды орындау шартымен;
8701, 8702, 8703, 8704, 8705 СЭҚ ТН тауар позициялары бар автокөлік құралдарын "Өндірістік құрастыру туралы" тиісті келісім болған жағдайда, ТН ВЭД кез-келген тауарлық заттарынан материалдар жасау.

      ";

      "

8704 10 102 9-дан

Жолсыздық жағдайында пайдалану үшін арналған өзі аударатын автомобильдер: қысудан тұтануы бар іштен жанатын піспекті қозғалтқышты (дизельді немесе жартылай дизельді) және цилиндрінің жұмыстық көлемі 2500 см3 артық немесе ұшқынды тұтануы бар іштен жанатын және қозғалтқыш цилиндрінің 2800 см3 артық жұмыстық көлемі бар піспекті қозғалтқышты және басқалар.

Мына өлшемшарттардың бірі орындалған жағдайда, жасап шығарылған моторлы көлік құралдары: дайындау, ол кезде, сондай-ақ көлік құралын жинау және сынау бойынша мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда, барлық пайданылатын материалдардың құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс;
СЭҚ ТН 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 тауарлық позициясындағы моторлы көлік құралдарын "Өнеркәсіптік жинау туралы" келісім болған жағдайда, СЭҚ ТН кез келген тауарлық позициясындағы материалдарды дайындау.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8704 10 102 9-дан

Жолсыздық жағдайында пайдалану үшін арналған өзі аударатын автомобильдер: қысудан тұтануы бар іштен жанатын піспекті қозғалтқышты (дизельді немесе жартылай дизельді) және цилиндрінің жұмыстық көлемі 2500 см3 артық немесе ұшқынды тұтануы бар іштен жанатын және қозғалтқыш цилиндрінің 2800 см3 артық жұмыстық көлемі бар піспекті қозғалтқышты және өзгелері.

Мына өлшемшарттардың бірі орындалған жағдайда, жасап шығарылған моторлы көлік құралдары: дайындау, ол кезде, сондай-ақ көлік құралын жинау және сынау бойынша мынадай технологиялық операциялар орындалған жағдайда, барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны түпкiлiктi өнiм бағасының 50 %-ынан аспауға тиiс; СЭҚ ТН 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 тауарлық позициясындағы моторлы көлік құралдарын "Өнеркәсіптік жинау туралы" келісім болған жағдайда, СЭҚ ТН кез келген тауарлық позициясындағы материалдарды дайындау.

      ";

      "

8706-8707 **

8701-8705 тауарлық позициясындағы моторлы көлік құралдарына арналған қозғалтқыштар орнатылған шассилер - 8701-8705 тауар позициясындағы моторлы көлік құралдарына арналған шанақтар (кабиналарды қоса алғанда)

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің құны алғашқы жылы осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 90%-ынан; екiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ынан, үшiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан, төртiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 75%-ынан; бесінші жылы - құны түпкілікті өнім бағасының 70 %-ынан аспауы тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8706 00 -8707 **

8701-8705 тауарлық позициясындағы моторлы көлік құралдарына арналған қозғалтқыштар орнатылған шассилер - 8701-8705 тауар позициясындағы моторлы көлік құралдарына арналған шанақтар (кабиналарды қоса алғанда)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны алғашқы жылы осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 90%-ынан; екiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ынан, үшiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан, төртiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 75%-ынан; бесінші және келесі жылдары - құны түпкілікті өнім бағасының 70 %-ынан аспауы тиiс

      ";

      "

8708

8701-8705 тауарлық позициясындағы моторлы көлiк құралдарының бөлiктерi және керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің құны алғашқы жылы осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 90%-ынан; екiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ынан, үшiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспауы тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8708

8701-8705 тауарлық позициясындағы моторлы көлiк құралдарының бөлiктерi және керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны алғашқы жылы осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап түпкiлiктi өнiм бағасының 90%-ынан; екiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 85%-ынан, үшiншi жылы - құны түпкiлiктi өнiм бағасының 80%-ынан аспауы тиiс

      ";

      "

8711 2098 00

Қосалқы қозғалтқыш орнатылған, арбалары бар немесе арбасыз мотоциклдер (мопедтерді қоса алғанда) және велосипедтер;
қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 125 смі артық, бірақ 250 смі артық емес, піспегінің қайтымды-ілгерлемелі қозғалысымен, іштен жану қозғалтқышы бар арбалар

Дайындау кезінде пайдаланылатын тораптар және бөлшектердің құны берілген тауар түрінің дайындау күнінен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90 %-ынан аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде:
- артқы белдікті құрастыру;
- қозғалтқышты құрастыру;
- кардан берілістерін орнату;
- қозғалтқыштың бәсеңдеткішін және пайдаланған газдарды шығару жүйесін орнату;
- рамаға алдыңғы ашаны орнату;
- алдыңғы балшықтан қорғаушы қалқаншаны орнату;
- дөңгелектерді орнату;
- руль мен айналарды орнату;
- қозғалтқыштың ауа сүзгісін және енгізу жүйесін орнату;
- электр ширақтарын құрастыру;
- рамаға жүк платформасын құрастыру;
- отын багын орнату;
- фараларды, артқы фонарьларды, жарық қайтарғыштарды орнату және қосу;
- аккумуляторлық батареяларды орнату;
- қауіпсіз пайдалану бойынша маңдайшалар мен ескерту жазуларды орнату;
- отын багына жанармай құю;
- сынақтан өткізу және қабылдау сынақтары;
- екінші және кейінгі жылдары -түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- раманы дайындау-дәнекерлеу;
- жүк платформасын дайындау;
- артқы белдікті құрастыру;
- қозғалтқышты құрастыру;
- кардан берілістерін орнату;
- қозғалтқыштың бәсеңдеткішін және пайдаланған газдарды шығару жүйесін орнату;
- рамаға алдыңғы ашаны орнату;
- алдыңғы балшықтан қорғаушы қалқаншаны орнату;
- дөңгелектерді орнату; - руль мен айналарды орнату;
- қозғалтқыштың ауа сүзгісін және енгізу жүйесін орнату;
- электр ширақтарын құрастыру;
- рамаға жүк платформасын құрастыру;
- отын багын орнату;
- фараларды, артқы фонарьларды, жарық қайтарғыштарды орнату және қосу;
- аккумуляторлық батареяны орнату;
- қауіпсіз пайдалану бойынша маңдайшалар мен ескерту жазуларды орнату;
- отын багына жанармай құю;
- сынақтан өткізу және қабылдау сынақтары

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8711 2098 00

Қосалқы қозғалтқыш орнатылған, арбалары бар немесе арбасыз мотоциклдер (мопедтерді қоса алғанда) және велосипедтер;
қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 125 смі артық, бірақ 250 смі артық емес, піспегінің қайтымды-ілгерлемелі қозғалысымен, іштен жану қозғалтқышы бар арбалар

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны берілген тауар түрінің дайындау күнінен бастап бірінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90 %-ынан аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде: - артқы белдікті құрастыру;
- қозғалтқышты құрастыру;
- кардан берілістерін орнату;
- қозғалтқыштың бәсеңдеткішін және пайдаланған газдарды шығару жүйесін орнату; - рамаға алдыңғы ашаны орнату; - алдыңғы балшықтан қорғаушы қалқаншаны орнату;
- дөңгелектерді орнату;
- руль мен айналарды орнату;
- қозғалтқыштың ауа сүзгісін және енгізу жүйесін орнату;
- электр ширақтарын құрастыру;
- рамаға жүк платформасын құрастыру; - отын багын орнату;
- фараларды, артқы фонарьларды, жарық қайтарғыштарды орнату және қосу;
- аккумуляторлық батареяларды орнату;
- қауіпсіз пайдалану бойынша маңдайшалар мен ескерту жазуларды орнату;
- отын багына жанармай құю;
- сынақтан өткізу және қабылдау сынақтары;
- екінші және кейінгі жылдары -түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- раманы дайындау-дәнекерлеу;
- жүк платформасын дайындау;
- артқы белдікті құрастыру;
- қозғалтқышты құрастыру;
- кардан берілістерін орнату;
- қозғалтқыштың бәсеңдеткішін және пайдаланған газдарды шығару жүйесін орнату;
- рамаға алдыңғы ашаны орнату;
- алдыңғы балшықтан қорғаушы қалқаншаны орнату;
- дөңгелектерді орнату;
- руль мен айналарды орнату;
- қозғалтқыштың ауа сүзгісін және енгізу жүйесін орнату;
- электр ширақтарын құрастыру;
- рамаға жүк платформасын құрастыру; - отын багын орнату;
- фараларды, артқы фонарьларды, жарық қайтарғыштарды орнату және қосу;
- аккумуляторлық батареяны орнату;
- қауіпсіз пайдалану бойынша маңдайшалар мен ескерту жазуларды орнату;
- отын багына жанармай құю;
- сынақтан өткізу және қабылдау сынақтары

      ";

      "

8716

8716 31, 8716 39, 8716 39 800, 8716 40, 8716 80, 8716 90 тауар позицияларынан басқа тiркемелер мен жартылай тiркемелер; өзге де өздiгiнен жүрмейтiн көлiк құралдары; олардың бөлшектері

Дайындау, ол кезде пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердiң құны осы тауар түрiн жасау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспауға тиiс; екiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- дөңгелектер осiне рессорларды орнату, рессорларды басқыштармен бекіту;
- рамаға арба тірегін орнату;
- рамаға арбаны орнату және бекіту;
- буферлердi, бампердi, алдыңғы шамдар мен нөмiрлiк белгiнi бекiту кронштейндерiн орнату және бекiту, сақтандырғыш тiректi орнату;
- оталғышты орнату және бекiту, дөңгелектердi құрастыру және оларды арба осiне орнату;
- тұрақ тежегiшiн орнату;
- ресивердi, пневматикалық таратқышты орнату және құрастыру, құбырды қосу;
- магистралдық пневматикалық тежегiш жүйесiнiң сүзгісін орнату, пневматикалық тежегiш жүйесiн герметикалық тұрғысынан сынау, тежегiштердi реттеу, шанақты құрастыру және дәнекерлеу, рама кронштейндерiн дәнекерлеу;
- шанақты көтеретiн теңгерушi мен гидроцилиндрдi орнату және құрастыру, гидравликалық құбыржол қосу;
- шассиге шанақты орнату;
- сақтандыру арқанын орнату, шанақтың түбiне гидроцилиндр тiректерiн бекiту;
- рама тiрегiне шанақты орнату, рамаға қатысты шанақты орналастыруды реттеу, шанақ тежегiшiн дәнекерлеу, рама тiрегiне шанақты бекiту;
- оталғышқа реттелетiн тiректi орнату, гидрожүйенi герметикалық тұрғысынан сынау, жартылай тiркеменi бояу, жазуларды басу;
- маңдайшаларды орнату, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, керек-жарақтар жинақтау және орау шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспайды.
Үшiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- дөңгелектер осiне рессорларды орнату, рессорларды басқыштармен бекіту;
- рамаға арба тірегін орнату;
- рамаға арбаны орнату және бекіту;
- буферлердi, бампердi, алдыңғы шамдар мен нөмiрлiк белгiнi бекiту кронштейндерiн орнату және бекiту;
- сақтандырғыш тiректi орнату, оталғышты орнату және бекiту, дөңгелектердi құрастыру және оларды арба осiне орнату;
- тұрақ тежегiшiн орнату;
- ресивердi, пневматикалық таратқышты орнату және құрастыру, құбырды қосу;
- магистралдық пневматикалық тежегiш жүйесiнiң сүзгісін орнату, пневматикалық тежегiш жүйесiн герметикалық тұрғысынан сынау, тежегiштердi реттеу;
- шанақ бөлшектерін (біліктер, кронштейндер, тiрегiштер, лонжерондар, бүйірлік табақшалары, түп табақшалары, діңгектер, қырлы діңгектер, қаптамалар, күнқағарлар, баспалдақтар) жасау, шанақ торабын (бүйірлік борттар, алдыңғы борт, шанақтың рамасы, түп табақшалары, баспалдақтар), шанақты орнату және пісіру, раманың кронштейндерін пісіру;
- шанақты көтеретiн теңгерушi мен гидроцилиндрдi орнату және құрастыру, гидравликалық құбыржол қосу;
- шассиге шанақты орнату;
- сақтандыру арқанын орнату, шанақтың түбiне гидроцилиндр тiректерiн бекiту;
- рама тiрегiне шанақты орнату, рамаға қатысты шанақты орналастыруды реттеу, шанақ тежегiшiн дәнекерлеу, рама тiрегiне шанақты бекiту;
- оталғышқа реттелетiн тiректi орнату, гидрожүйенi герметикалық тұрғысынан сынау;
- жартылай тiркеменi бояу, жазуларды басу, маңдайшаларды орнату, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, керек-жарақтар жинақтау және орау шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8716

Тіркемелер және жартылай тіркемелер; өзге де өздігінен жүрмейтін көлік құралдары; олардың бөліктері, 8716 10 980 0, 8716 31, 8716 39, 8716 39 800, 8716 40, 8716 80, 8716 90 тауар позицияларынан басқа.

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің (материалдардың) құны осы тауар түрiн жасау басталған күннен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 90 %-ынан аспауға тиiс; екiншi жылы – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- дөңгелектер осiне рессорларды орнату, рессорларды басқыштармен бекіту;
- рамаға арба тірегін орнату;
- рамаға арбаны орнату және бекіту;
- буферлердi, бампердi, алдыңғы шамдар мен нөмiрлiк белгiнi бекiту кронштейндерiн орнату және бекiту, сақтандырғыш тiректi орнату;
- оталғышты орнату және бекiту, дөңгелектердi құрастыру және оларды арба осiне орнату;
- тұрақ тежегiшiн орнату;
- ресивердi, пневматикалық таратқышты орнату және құрастыру, құбырды қосу;
- магистралдық пневматикалық тежегiш жүйесiнiң сүзгісін орнату, пневматикалық тежегiш жүйесiн герметикалық тұрғысынан сынау, тежегiштердi реттеу, шанақты құрастыру және дәнекерлеу, рама кронштейндерiн дәнекерлеу;
- шанақты көтеретiн теңгерушi мен гидроцилиндрдi орнату және құрастыру, гидравликалық құбыржол қосу;
- шассиге шанақты орнату;
- сақтандыру арқанын орнату, шанақтың түбiне гидроцилиндр тiректерiн бекiту;
- рама тiрегiне шанақты орнату, рамаға қатысты шанақты орналастыруды реттеу, шанақ тежегiшiн дәнекерлеу, рама тiрегiне шанақты бекiту;
- оталғышқа реттелетiн тiректi орнату, гидрожүйенi герметикалық тұрғысынан сынау, жартылай тiркеменi бояу, жазуларды басу;
- маңдайшаларды орнату, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, керек-жарақтар жинақтау және орау шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан аспайды.
Үшiншi және келесі жылдары – мынадай технологиялық операцияларды орындау:
- дөңгелектер осiне рессорларды орнату, рессорларды басқыштармен бекіту;
- рамаға арба тірегін орнату;
- рамаға арбаны орнату және бекіту;
- буферлердi, бампердi, алдыңғы шамдар мен нөмiрлiк белгiнi бекiту кронштейндерiн орнату және бекiту;
- сақтандырғыш тiректi орнату, оталғышты орнату және бекiту, дөңгелектердi құрастыру және оларды арба осiне орнату;
- тұрақ тежегiшiн орнату;
- ресивердi, пневматикалық таратқышты орнату және құрастыру, құбырды қосу;
- магистралдық пневматикалық тежегiш жүйесiнiң сүзгісін орнату, пневматикалық тежегiш жүйесiн герметикалық тұрғысынан сынау, тежегiштердi реттеу;
- шанақ бөлшектерін (біліктер, кронштейндер, тiрегiштер, лонжерондар, бүйірлік табақшалары, түп табақшалары, діңгектер, қырлы діңгектер, қаптамалар, күнқағарлар, баспалдақтар) жасау, шанақ торабын (бүйірлік борттар, алдыңғы борт, шанақтың рамасы, түп табақшалары, баспалдақтар), шанақты орнату және пісіру, раманың кронштейндерін пісіру;
- шанақты көтеретiн теңгерушi мен гидроцилиндрдi орнату және құрастыру, гидравликалық құбыржол қосу;
- шассиге шанақты орнату;
- сақтандыру арқанын орнату, шанақтың түбiне гидроцилиндр тiректерiн бекiту;
- рама тiрегiне шанақты орнату, рамаға қатысты шанақты орналастыруды реттеу, шанақ тежегiшiн дәнекерлеу, рама тiрегiне шанақты бекiту;
- оталғышқа реттелетiн тiректi орнату, гидрожүйенi герметикалық тұрғысынан сынау;
- жартылай тiркеменi бояу, жазуларды басу, маңдайшаларды орнату, қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар, керек-жарақтар жинақтау және орау шартымен түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      келесі жолмен толықтырылсын:

      "

8716 10 980 0

Тұруға арналған немесе автотуристер үшін салмағы 1600 кг-нан асатын "Үй-автотіркеме" типті тіркемелер мен жартылай тіркемелер

Келесі шарттардың бірін орындау:
8716 тауар позициясының "Өнеркәсіптік құрастыру туралы" тиісті келісімі болған кезде СЭҚ ТН кез келген тауар позицияларының материалдарынан дайындау;
тіркемені, жартылай тіркемені, тіркеме-цистернаны, жартылай тіркеме-цистернаны құрастыруды, дәнекерлеуді және сырлауды қоса алғанда, өндірісті жүзеге асыру (дайындамаларды пішуді және июді қоса алғанда), сондай-ақ мынадай операциялардың кемінде 4-ін орындау:
1) көтергіш раманы, зембілдерді құрастыру (конструкцияда бар болса);
2) көтергіш раманы, зембілдерді дәнекерлеу (конструкцияда бар болса);
3) көтергіш раманы, зембілдерді бояу (конструкцияда бар болса);
4) жүйелердің қоректенуін қамтамасыз ететін қуатты қондырғыны (конструкцияда бар болса) монтаждау;
5) көпірлерді (осьтерді)және аспаларды монтаждау (конструкцияда бар болса);
6) Электр жабдығы жүйесін монтаждау;
7) пневможабдық жүйелері (конструкцияда бар болса);
8) гидрожабдықтау жүйелері (конструкциясында бар болса);
9) осьті дайындау (жеңіл автомобильдердің тіркемелері үшін);
10) оқ ағашты дайындау (конструкцияда бар болса);
11) рессорларды және амортизаторларды монтаждау;
12) электр жабдықтарын монтаждау;
13) борттар мен едендерді монтаждау;
14) бақылау сынақтарын жүргізу.

      ";

      "

8716 31

Жүктерді тасымалдауға арналған тіркемелер және жартылай тіркемелер, өзгелер: тіркеме - цистерналар, жартылай тіркеме - цистерналар

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8716 31 000 0

Жүктерді тасымалдауға арналған тіркемелер және жартылай тіркемелер, өзгелер: тіркеме - цистерналар, жартылай тіркеме - цистерналар

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      "

8716 40

Өзге тіркемелер және жартылай тіркемелер

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8716 40 000 0

Өзге тіркемелер және жартылай тіркемелер

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      "

8716 80

Өзге көлік құралдары

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8716 80 000 0

Өзге көлік құралдары

Дайындау, ол кезде барлық пайданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 80 %-ынан аспайды

      ";

      "

8802

Өзге де ұшу аппараттары (мысалы, тiкұшақтар, ұшақтар); ғарыш аппараттары (жер серiктерiн қоса алғанда) және қосалқы орбиталық пен ғарыш зымыран тасығыштары

Дайындау кезінде пайдаланылатын материалдардың, тораптар мен бөлшектердiң құны осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан, екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан; үшiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ынан аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде:
- ұшақтың бөлшектерiн полимерлi-композициялық материалдардан жасау, ұшақтың бөлшектерiн механикалық өңдеу;
- ұшақтың бөлшектерiн сырлау, тегiстеу және кептiру;
- құрастыру процесі: бұрғылау жұмыстары, пiсiру, электр/радио жабдықтарын құрастыру;
- конструкторлық құжаттамада берiлген қолда бар әдiстемелiк нұсқаулықтар мен техникалық өлшемдердi бақылау бойынша күштік сынақтар өткiзе отырып, қондырғыларды жалпы құрастыру

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8802

Өзге де ұшу аппараттары (мысалы, тiкұшақтар, ұшақтар); ғарыш аппараттары (жер серiктерiн қоса алғанда) және қосалқы орбиталық пен ғарыш зымыран тасығыштары

Дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны осы тауар түрiн дайындау басталатын күннен бастап бірінші жылы түпкiлiктi өнiм бағасының 85 %-ынан, екiншi жылы - түпкiлiктi өнiм бағасының 80 %-ынан; үшiншi және келесі жылдары - түпкiлiктi өнiм бағасының 75 %-ынан аспайтын, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде: - ұшақтың бөлшектерiн полимерлi-композициялық материалдардан жасау, ұшақтың бөлшектерiн механикалық өңдеу; - ұшақтың бөлшектерiн сырлау, тегiстеу және кептiру; - құрастыру процесі: бұрғылау жұмыстары, пiсiру, электр/радио жабдықтарын құрастыру;
- конструкторлық құжаттамада берiлген қолда бар әдiстемелiк нұсқаулықтар мен техникалық өлшемдердi бақылау бойынша күштік сынақтар өткiзе отырып, қондырғыларды жалпы құрастыру

      ";

      "

8802 12 000 ***

Жарақтандырылған бос құрылғының массасы 2000 кг-нан асатын тікұшақтар

Пайдаланылатын қондырғылар мен бөлшектердің құны өнімнің осы түрін шығарған күннен бастап бірінші жылы соңғы өнім бағасының 95%-нан аспауы керек өндіріс. екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 90% -ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- әуе кемесінің негізгі корпусын түпнұсқа шассиде орнату;
- ұшақтың корпусына артқы жағын (құйрықты бум) орнату;
- гидравликалық құбырларды және ұшуды басқару құрылғыларын артқы ротор жетегіне қосу; - автопилот сымдарын құйрық роторына қосу, антенналар мен сыртқы жарық беру қондырғыларын құйрық бумына қосу; - беріліс қорабының білігін қосу; - ротор қалақтарын орнату; - негізгі беріліс қорабы мен қозғалтқыштарды орнату (солға және оңға); - қозғалтқыштың негізгі білігі мен беріліс қорабының артқы білігін орнату; - қозғалтқыштың басқару элементтерін қосу және реттеу;
- Барлық роторлы ротордың негізгі хабын орнату;
- кескіндеме;
- арнайы жабдықты орнату;
- ішкі қаптаманы орнату;
- қондырғы жабдықтарын монтаждау (механикалық және электрлік);
-борттық электр желісін ұшақтың құрамдас бөліктеріне қосу және оның жұмысын тексеру;
- борттық радиоэлектрондық жабдықты интеграциялау (кешенде функционалдылықты орнату және тексеру);
- радиоаппаратураның, навигациялық жабдықтың, антенналардың компоненттерін монтаждау;
- барлық орнатылған жүйелердің өнімділік сынақтары,
- жер және ұшу сынақтары;
үшінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 85%, сондай-ақ технологиялық операциялардың орындалуына байланысты:
- әуе кемесінің негізгі корпусын түпнұсқа шассиде орнату;
- ұшақтың корпусына артқы жағын (құйрықты бум) орнату;
- гидравликалық құбырларды және ұшуды басқару құрылғыларын артқы ротор жетегіне қосу;
- автопилот сымдарын құйрық роторына қосу, антенналар мен сыртқы жарық беру қондырғыларын құйрық бумына қосу;
- беріліс құйрығының білігін қосу;
- ротор қалақтарын орнату;
- негізгі беріліс қорабы мен қозғалтқыштарды орнату (солға және оңға);
- қозғалтқыштың негізгі білігі мен беріліс қорабының артқы білігін орнату;
- қозғалтқыштың басқару элементтерін қосу және реттеу;
- Барлық роторлы ротордың негізгі хабын орнату;
- кескіндеме;
- арнайы жабдықты орнату;
- ішкі қаптаманы орнату;
- қондырғы жабдықтарын монтаждау (механикалық және электрлік);
- борттық электр желісін әуе кемесінің құрамдас бөліктеріне қосу және оның жұмысын тексеру;
- борттық радиоэлектрондық жабдықты интеграциялау (кешенде функционалдылықты орнату және тексеру);
- радиоаппаратураның, навигациялық жабдықтың, антенналардың компоненттерін монтаждау; - барлық орнатылған жүйелердің өнімділік сынақтары, - жер және ұшу сынақтары; - жабдықты, консольдар мен антенналарды монтаждау үшін кронштейндерді қоса, қондырғы элементтерін монтаждау; - арнайы жабдықты, авиациялық және радиобайланыс жабдығын орнату және сынау; - сымдарды тексеруді қоса алғанда, қосымша жабдыққа (егер бар болса, навигациялық жабдықты қоса алғанда) сымдарды тарту мен қосылыстарды орнату

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8802 12 000 ***

Жарақтандырылған бос құрылғының массасы 2000 кг-нан асатын тікұшақтар

Барлық пайдаланылатын материалдардың құны өнімнің осы түрін шығарған күннен бастап бірінші жылы соңғы өнім бағасының 95%-нан аспауы керек өндіріс. екінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 90%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- бастапқы шассиге ұшу аппаратының негізгі корпусын орнату;
- ұшу аппаратының корпусына артқы бөлігін (артқы арқалығын) орнату;
- гидравликалық құбырлар мен ұшуды басқару аспаптарын рульдік винт жетегіне қосу;
- автопилот сымдарын рульдік винтке қосу, антенналар мен сыртқы жарықтандыру жабдықтарын артқы арқалығына бекіту;
- трансмиссияның артқы білігін қосу;
- негізгі винт қалақтарын орнату;
- бас редуктор мен қозғалтқыштарды (сол және оң) орнату;
- қозғалтқыштың негізгі білігі мен трансмиссияның артқы білігін орнату;
- қозғалтқышты басқару органдарын қосу және ретке келтіру;
- барлық басқару элементтері бар негізгі винт төлкесін орнату;
- бояуды орындау;
- арнайы жабдықты орнату;
- ішкі қаптаманы орнату;
- монтаждау жабдықтарын орнату (механикалық және электрлік);
- борттық электр желісін ұшу аппаратының компоненттеріне қосу және оның жұмыс қабілеттілігін тексеру;
- борттық радиоэлектрондық жабдықтың интеграциясы (кешендегі жұмыс қабілеттілігін баптау және тексеру);
- радиожабдық компоненттерін, навигациялық жабдықты, антенналарды орнату;
- барлық орнатылған жүйелерді пайдалану сынақтары,
- жердегі және ұшудағы сынақтар;
үшінші және одан кейінгі жылдары - түпкілікті өнім бағасының 85%-ы, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау шартымен:
- бастапқы шассиге ұшу аппаратының негізгі корпусын орнату;
- ұшу аппаратының корпусына артқы бөлігін (артқы арқалығын) орнату;
- гидравликалық құбырлар мен ұшуды басқару аспаптарын рульдік винт жетегіне қосу;
- автопилот сымдарын рульдік винтке қосу, антенналар мен сыртқы жарықтандыру жабдықтарын артқы арқалығына бекіту;
- трансмиссияның артқы білігін қосу;
- негізгі винт қалақтарын орнату;
- бас редуктор мен қозғалтқыштарды (сол және оң) орнату;
- қозғалтқыштың негізгі білігі мен трансмиссияның артқы білігін орнату;
- қозғалтқышты басқару органдарын қосу және ретке келтіру;
- барлық басқару элементтері бар негізгі винт төлкесін орнату;
- бояуды орындау;
- арнайы жабдықты орнату;
- ішкі қаптаманы орнату;
- монтаждау жабдықтарын орнату (механикалық және электрлік);
- борттық электр желісін ұшу аппаратының компоненттеріне қосу және оның жұмыс қабілеттілігін тексеру;
- борттық радиоэлектрондық жабдықтың интеграциясы (кешендегі жұмыс қабілеттілігін баптау және тексеру);
- радиожабдық компоненттерін, навигациялық жабдықты, антенналарды орнату;
- барлық орнатылған жүйелерді пайдалану сынақтары,
- жердегі және ұшудағы сынақтар;
- жабдықты, пульттер мен антенналарды бекітуге арналған кронштейндерді қоса алғанда, жабдыққа арналған монтаждау элементтерін орнату;
- арнайы жабдықтарды, авиониканы және радиобайланыс жабдықтарын орнату және тестілеу;
- электр сымдарын тексеруді жүргізуді қоса алғанда, қосымша жабдыққа ( оның ішінде, навигациялық бар болса) арналған электр сымдарының бұрамалары мен коммутацияларды орнату

      ";

      "

8803

8801 немесе 8802 тауар позицияларының ұшу аппараттарының бөлiктерi

Дайындау, ол кезде 8803 позициясындағы барлық пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 5%-ынан аспауға тиiс

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

8807

8801, 8802 немесе 8806 тауар позициясының ұшу аппараттарының бөліктері

Дайындау, ол кезде 8807 позициясындағы барлық пайдаланылатын материалдарының құны түпкiлiктi өнiм бағасының 5%-ынан аспауға тиiс

      ";

      "

9019 20 000 0

Озонды, оттекті және аэрозольді терапияға, жасанды тыныс алуға арналған аппаратура немесе өзге де терапиялық тыныс алу аппаратурасы

Дайындау кезінде пайдаланылатын тораптар мен бөлшектердің құны осы тауар түрі дайындала басталған бірінші және екінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90%-ынан аспайтын, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындаған жағдайда:
- корпусты құрастыру операциялары;
- жоғары қысымды шлангыны кесу;
- жоғары қысымды шлангты орнату;
- ауа беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- оттегі беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- жабдықты аралық сынау;
- жабдықты баптау және калибрлеу;
- жабдықты соңғы сынау (жоғары қысыммен сынау, нақты ағынды бақылау сынағы, электр қауіпсіздігін сынау, қызмет мерзімін сынау);
- таңбалау, орау.
Үшінші жылы - түпкілікті өнім бағасының 80%, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындаған жағдайда:
- корпусты құрастыру операциялары;
- электрондық платаны жасау;
- жабдықты механикалық монтаждау;
- жоғары қысымды шлангыны кесу;
- жоғары қысымды шлангыны орнату;
- ауа беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- оттегі беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- жабдықты аралық сынау;
- жабдықты баптау және калибрлеу;
- жабдықты соңғы сынау (жоғары қысыммен сынау, ағынды дәл бақылау сынағы, электр қауіпсіздігін сынау, қызмет мерзімін сынау);
- таңбалау, орау.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

9019 20 000 0

Озонды, оттекті және аэрозольді терапияға, жасанды тыныс алуға арналған аппаратура немесе өзге де терапиялық тыныс алу аппаратурасы

Дайындау кезінде барлық материалдардың құны осы тауар түрі дайындала басталған бірінші және екінші жылы түпкілікті өнім бағасының 90%-ынан аспайтын, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындаған жағдайда:
- корпусты құрастыру операциялары;
- жоғары қысымды шлангыны кесу;
- жоғары қысымды шлангты орнату;
- ауа беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- оттегі беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- жабдықты аралық сынау;
- жабдықты баптау және калибрлеу;
- жабдықты соңғы сынау (жоғары қысыммен сынау, нақты ағынды бақылау сынағы, электр қауіпсіздігін сынау, қызмет мерзімін сынау);
- таңбалау, орау.
Үшінші және келесі жылдары - түпкілікті өнім бағасының 80%, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындаған жағдайда:
- корпусты құрастыру операциялары;
- электрондық платаны жасау;
- жабдықты механикалық монтаждау;
- жоғары қысымды шлангыны кесу;
- жоғары қысымды шлангыны орнату;
- ауа беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- оттегі беру желісінің инфрақұрылымын монтаждау;
- жабдықты аралық сынау;
- жабдықты баптау және калибрлеу;
- жабдықты соңғы сынау (жоғары қысыммен сынау, ағынды дәл бақылау сынағы, электр қауіпсіздігін сынау, қызмет мерзімін сынау);
- таңбалау, орау.

      ";

      "

9405

Шамдар мен жарықтандыру жабдықтары, басқа жерде аталмаған немесе қосылмаған прожекторларды, жарық беру бағыты аз шамдарды, фарлар мен олардың бөлшектерін қоса алғанда; басқа жерде аталмаған немесе қосылмаған жарықтық маңдайша жазулар, есімдермен немесе атауымен, немесе мекенжайымен және жарықтық маңдайша жазулар, ішіне жарық көзі қондырылған ұқсас өнімдер, және олардың бөліктері,

Барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50% -нан аспауы керек өндіріс, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- өндіріс жабдығын қолдана отырып, құю, немесе штамптау, немесе экструзия және / немесе басқа тәсілмен өнім корпусын жасау;
- өнім корпусын механикалық өңдеу (кескішті пайдалану, немесе токарлық өңдеу, немесе фрезерлеу, немесе ұнтақтау және / немесе басқа машиналар);
- компоненттерді SMD-монтаждау арқылы монтаждау және дәнекерлеу, құрамына: экрандық принтер, SMD компоненттерін автоматты түрде орнатушы және дәнекерлеу пеші кіреді.

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

9405

Жарықшам мен жарықтандыру жабдықтары, басқа жерде аталмаған немесе қосылмаған прожекторларды, жарық беру бағыты аз шамдарды, фарлар мен олардың бөлшектерін қоса алғанда; басқа жерде аталмаған немесе қосылмаған жарықтық маңдайша жазулар, есімдермен немесе атауымен, немесе мекенжайымен және жарықтық маңдайша жазулар, ішіне жарық көзі қондырылған ұқсас өнімдер және олардың бөліктері,

Барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50% -нан аспауы керек өндіріс, сондай-ақ технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- өндіріс жабдығын қолдана отырып, құю, немесе штамптау немесе экструзия және / немесе басқа тәсілмен өнім корпусын жасау;
- өнім корпусын механикалық өңдеу (кескішті пайдалану, немесе токарлық өңдеу немесе фрезерлеу, немесе ұнтақтау және / немесе басқа машиналар);
- құрамына: экрандық принтер, SMD компоненттерін автоматты түрде орнатушы және дәнекерлеу пеші кіретін компоненттерді SMD-монтаждау арқылы монтаждау және дәнекерлеу.

      ";

      "

9602 00 000 0-ден

Кесу үшiн жарамды, өсiмдiктен немесе минералдан шыққан өңделген материалдар, және олардан жасалған бұйымдар; басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген балауыздан, cтeapиннан, табиғи шайырлардан немесе табиғи каучуктан немесе модельдi пасталарданқалыпқа келтiрiлген немесе оюланған бұйымдар, және өз; өңделген, қатпаған желатин (3503 тауар позициясындағы желатинінен басқа) және қатпаған желатиннен жасалған бұйымдар

Сол позициялардың кесуге арналған өңделген материалдарынан дайындау

      ";

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

9602 00 000-ден

Кесу үшiн жарамды, өсiмдiктен немесе минералдан шыққан өңделген материалдар, және олардан жасалған бұйымдар; басқа жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген балауыздан, cтeapиннан, табиғи шайырлардан немесе табиғи каучуктан немесе модельдi пасталардан қалыпқа келтiрiлген немесе кесілген бұйымдар және өз; өңделген, қатпаған желатин (3503 тауар позициясындағы желатинінен басқа) және қатпаған желатиннен жасалған бұйымдар

Сол позициялардың кесуге арналған өңделген материалдарынан дайындау

      2-ескертпенің 2.2.-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2.2. "Материал" термині өнімді өндіру үшін қолданылатын кез-келген ингредиентті, шикізатты, компонентті, түйінді немесе бөлікті білдіреді.";

      3-ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "3.1. Осы Шарттар мен операциялар тізбесінің үшінші бағанында көрсетілген шарттар мен операциялар өнімді дайындау үшін пайдаланылатын, 1994 жылғы және 2009 жылғы Келісімге қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылмайтын материалдарға (бұдан әрі – шетелде шығарылған материалдар) қатысты ғана жүзеге асырылады. 1994 жылғы және 2009 жылғы Келісімге қатысушы мемлекеттердің аумағынан материалдардың шығу тегі "СТ-1" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатпен немесе "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатпен расталады. Үшінші бағандағы шарттар мен операцияларда айқындалған шектеулер өнімді дайындау үшін пайдаланылатын шетелде шығарылған материалдарға ғана қатысты қолданылады.

      3.2. Егер шарттар мен операцияларда өнімді өндіруде кез келген тауар позицияларының материалдары пайдаланылатыны белгіленген жағдайда, бұл өнім сияқты сол тауар позициясында жіктелетін материалдар шарттар мен операцияларда айқындалған ерекше шектеулерді сақтау шартымен де пайдаланылатындығын білдіреді.

      3.3. Егер шетелде шығарылған материалдардан дайындалған өнім тауар позициясының өзгеруіне орай немесе оған қатысты ерекше жағдайға не өлшемшарттарға сәйкес операцияға байланысты оны қайта өңдеу жүзеге асырылатын 1994 жылғы және 2009 жылғы Келісімге қатысушы мемлекеттен шыққан мәртебеге ие болса және одан кейін басқа өнімді өндіру үшін материал ретінде пайдаланылса, онда оны дайындау кезінде пайдаланылатын өнімге қатысты қолданылатын шарттар мен операциялар оған қолданылмайды.

      3.4. Егер қандай да бір өнімге қатысты тауарды жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сай келмейтін операцияларды жүргізу нәтижесінде тауарларды жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарын орындауға қол жеткізілсе, онда бұл өнім осы операциялар орын алған елден шығарылған болып есептелмейді.

      3.5. СЭҚ ТН бойынша тауарларды жіктелу қағидаларына сәйкес жіктелудің дербес объектісі ретінде айқындалатын сол немесе өзге өнім шарттар мен операцияларды қолдану объектісі болып табылады. СЭҚ ТН түсіндірудің үшінші негізгі ережесіне орай осындай ретінде жіктелетін өнімдер жиынтығының шығу тегі айқындалған жағдайда, жиынтықтың құрамына кіретін әрбір жеке элемент шарттар мен операцияларды қолдану объектісі болып қаралады.";

      4, 5, 6, 7, 8-қосымшалар осы бұйрыққа 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес 9-қосымшамен толықтырылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Түпнұсқа" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат бланкісінің нысаны осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат бланкісінің нысаны осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің мемлекеттік органдардың интернет-порталында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция министрінің
міндетін атқарушы
Е. Баттаков

 

      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
     
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
     
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
     
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі
     
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
     
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Экология, геология және
табиғи ресурстар министрлігі
     
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
1-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін
айқындау, тауардың шығарылуы
туралы сертификат беру және
оның күшін жою, тауардың
шығарылған елін айқындау
жөніндегі сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі
қағидаларға 1-қосымша
 
Нысан

Қазақстан Республикасынан экспортталатын, Қазақстан Республикасынан кері
экспортталатын тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға арналған өтінім
20 __ жылғы "__" ___________ № _____ өтінім

      Тауардың шығу тегі туралы _____________ нысандағы сертификатты

      _____________ тілінде және мынадай деректемелерді беруді сұраймыз:

      1. Тауарды жөнелтуші, оның мекенжайы, телефоны, электрондық мекенжайы

      __________________________________________________________________

      2*. Тауарды алушы, оның мекенжайы, елі

      __________________________________________________________________

      3*. Тауарды өндіруші, оның мекенжайы, елі

      ___________________________________________________________________

      4*. Сыртқы сауда келісімшарты (шарт), оның күні

      __________________________________________________________________

      5*. Инвойс (шот-фактура), №, күні

      ___________________________________________________________________

      6. Тауар туралы мәлімет:

Тауардың нақты атауы

Тауарлардың саны *

Өлшем бірлігі *

Брутто нетто салмағы, кг *

Тауар орнының саны *

Қаптама түрі *

СЭҚ ТН коды
      7*. Жөнелту станциясы (пункті)

      ___________________________________________________________________

      8*. Межелі станция (пункт)

      ____________________________________________________________________

      9*. Көлік түрі мен саны

      ____________________________________________________________________

      10. Экспортқа және/немесе лицензияға рұқсат

      ____________________________________________________________________

      11*. Мәміленің сипаты: сату, айырбастау,

      консигнация_________________________________________________________

      12*. _тінім берген кездегі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша

      тауарлардың теңгедегі құны

      ____________________________________________________________________

      13. Есеп айырысу шоты, банк бөлімшесі

      _____________________________________________________________________

      14. Жеке тұлғалар үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі,

      заңды тұлғалар үшін – бизнес сәйкестендіру нөмірі

      _____________________________________________________________________

      15. Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны

      ____________________________________________________________________

      Осы өтініште көрсетілген мәліметтердің және ұсынылған құжаттардың дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 417-бабына сәйкес жауап береміз.

      "Еуразиялық үкіметаралық кеңестің 2016 жылғы 12 тамыздағы № 5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы және сериялық өндірістің шығу сертификатын қолдану туралы" Еуразиялық үкіметаралық кеңестің 2020 жылғы 10 сәуірдегі № 2 шешімінің талаптарына сәйкес сериялы өнімнің шығу тегі туралы сертификаттың барлық әрекет ету кезеңінде өндіріс процесінің өзгермейтіндігін сақтауға кепілдік беремін.

      Өтініш берушінің қолы

      Ескерту:

      * Сериялық өнімдердің шығу тегі туралы сертификат алуға немесе мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында өтінім берген жағдайда толтырылмайды.

      ** Сериялық өнімдердің шығу тегі туралы сертификат алуға өтініш берген жағдайда көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
2-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін айқындау,
тауардың шығарылуы туралы
сертификат беру және оның
күшін жою, тауардың шығарылған
елін айқындау жөніндегі сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі
қағидаларға 4-қосымша
 
Нысан

Ішкі айналым үшін тауардың шығу тегіне сараптама жүргізуге арналған өтінім
20__ жылғы "__" _________ №____ өтінім

      Мынадай деректемелер негізінде _________ тілінде тауардың шығу тегіне

      сараптама жүргізуді сұраймыз:

      1. Тауарды өндіруші, оның мекенжайы (заңды мекенжайы және өндірістің

      орналасқан жерінің мекенжайы), телефоны, электрондық мекенжайы

      _________________________________________________________________

      2. Тауарды алушы, оның заңды мекенжайы, елі

      _________________________________________________________________

      3. Тауардың атауы (тауардың коммерциялық атауы және тауарды бір мәнді

      сәйкестендіруді жүргізуге мүмкіндік беретін мәліметтер (оған сәйкес тауар

      өндірілген нормативтік техникалық құжаттың белгісі мен атауы (бар болса),

      моделі (бар болса), типі (бар болса), маркасы (бар болса)).

      Нормативтік техникалық құжат ретінде техникалық регламентті, халықаралық,

      өңірлік, ұлттық стандартты, шет мемлекеттің стандартын көрсеткен кезде оның

      атауы өтініш беруші жүгінген кезде көрсетіледі.

      __________________________________________________________________

      СЭҚ ТН коды _______________________________________________________

      СЭҚ ӨК коды _______________________________________________________

      4. Жалпы/таза салмағы, килограмм____________________________________

      5. Тауар орнының саны және орама түрі

      __________________________________________________________________

      6. Есеп айырысу шоты, банк бөлімшесі ________________________________

      __________________________________________________________________

      7. Жеке тұлғалар үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі/заңды тұлғалар үшін –

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________

      8. Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны

      _________________________________________________________________

      Ақысын төлеуге кепілдік береміз.

      Осы өтініште көрсетілген мәліметтердің және ұсынылған құжаттардың дұрыстығы

      үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің

      417-бабына сәйкес жауап береміз.


      Басшының қолы

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
3-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін айқындау,
тауардың шығарылуы туралы
сертификат беру және оның
күшін жою, тауардың шығарылған
елін айқындау жөніндегі сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі
  қағидаларға 5-қосымша

Тауардың елішілік құндылығының үлесін есептеу

      Қ шет.мат.

      ЕҚҮ = 100% -------------------- Х 100%,

      Қ дайын өнім

      мұндағы,

      ЕҚҮ –тауардағы елішілік құндылықтың үлесі, %;

      Қ шет.мат. – шетелде шығарылған шикізат пен материалдардың құны;

      Қ дайын өнім – "франко-зауыт" бағасы бойынша дайын өнімнің құны.

      ЕҚҮ есептеу кезінде:

      1) қосылған құн салығын (бұдан әрі – ҚҚС) салық төлеушілер үшін:

      ҚҚС шикізат, материалдар мен компоненттер құнында ескерілмейді;

      ҚҚС "франко-зауыт" бағасы бойынша дайын өнімнің құнында ескеріледі.

      2) ҚҚС төлемейтіндер және ҚҚС-тан босатылғандар үшін:

      шикізаттың, материалдар мен компоненттердің құны тауарға ілеспе құжаттарда

      (жеткізуге арналған шарттар, шот-фактуралар, жүкқұжаттар) көрсетілген шама бойынша көрсетіледі;

      "франко-зауыт" бағасы бойынша дайын өнімнің құны ҚҚС-сыз көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
4-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін айқындау,
тауардың шығарылуы туралы
сертификат беру және оның
күшін жою, тауардың шығарылған
елін айқындау жөніндегі сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі
қағидаларға 6-қосымша
 
Нысан

      ________________________________

      ұйымның атауы және бизнес сәйкестендіру нөмірі)

Ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы № _______ сараптама актісі

      1. Тауарды өндіруші _________________________________________________
2. Акт жасалған күн, тауар өндірісінің орналасқан жеріне шығу күні
_________________________________________________________________

      3. Сараптама жүргізу үшін негіздеме____________________________________

      4. Тауардың атауы (тауардың коммерциялық атауы және тауарды бір мәнді
сәйкестендіруді жүргізуге мүмкіндік беретін мәліметтер (оған сәйкес тауар (бар болса)
өндірілген нормативтік техникалық құжаттың белгісі және атауы, моделі (бар болса),
типі (бар болса), маркасы (бар болса)). Нормативтік техникалық құжат ретінде
техникалық регламентті, халықаралық, өңірлік, ұлттық стандартты, шет мемлекеттің
стандартын көрсеткен кезде оның атауы өтініш беруші жүгінген кезде көрсетіледі.
_________________________________________________________________
5. Саны ___________________________________________________________
(орны, брутто және таза салмағы, дана, жиынтық, метр, көлемі)

      5.1. Егер сериялық өндіріс тауарларына сараптама куәлігі жасалса, сериялық өндіріс
тауарларына сараптама сертификаты жасалғандығы көрсетіледі
________________________________________________________________

      5.2. Өндірісті қарап-тексеру кезінде конструкторлық құжаттамамен немесе техникалық
құжаттамамен (медициналық бұйымдар үшін), немесе рецептурамен немесе құраммен
(тамақ немесе химиялық өнімді өндіру және (немесе) дайындау үшін) танысуы туралы
мәліметтер немесе құжаттама мемлекеттік құпияларды құрайтыны және "Мемлекеттік
құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-тарауына сәйкес қорғалатын
немесе "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына
сәйкес қолжетімділігі шектеулі ақпарат болып табылатыны көрсетіледі
6. Келісімшарт ______________________________________________________
7. Тауарды алушы ___________________________________________________
8. Орама түрі, таңбалау _______________________________________________
9. Ұсынылған құжаттама _____________________________________________
10. Сараптама бойынша:
Өндірісті қарап-тексеру жөніндегі (мәлімделген тауар өндірісінің орналасқан жері туралы,
негізгі және өндірістік қорлардың (ғимараттар, меншіктегі жабдықтар, жалға алынатын)
құрамы мен тиесілігі туралы, тауар өндіру кезінде пайдаланылатын жабдық, өндірістің
технологиялық процесін орындау туралы, өтініш берушімен еңбек қатынастарындағы
жұмыскерлердің құрамы туралы, мәлімделген тауардың шығу тегін, пайдаланылатын
шикізаттың, материалдардың және түпкілікті өнімнің СЭҚ ТН позициясын белгілей
отырып, жеткілікті қайта өңдеу өлшемінің орындалуы туралы, Қағидалардың 29-тармағының
талаптарын орындау туралы (сериялық өндіріске сараптама актісін ресімдеу кезінде))
мәліметтер толтырылады:

      11. _________ парақтағы қосымша осы актінің ажырамас бөлігі болып табылады.
12. Қорытынды: жоғарыда баяндалғанның негізінде тауар осы актінің 5-тармағында
көрсетілген мөлшерде ________________ ретінде айқындалуы мүмкін.
Шығу тегінің өлшемшарттары ___________________________________
Тауардың елішілік құндылығының үлесі ____________________________
Тауардың СЭҚ ТН __________________________________________
Тауардың СЭҚ ӨЖ __________________________________________
Өндіріс орнының (әр жақтан үш фотосуреттен кем емес) және тауардың (әр жақтан үш
фотосуреттен кем емес) фотосуреті _________________________
Сарапшы-аудитордың қолы _________
Өтініш берушінің (өтініш беруші өкілінің) қолы ________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі (сарапшы-аудитордың)
_________________________________________________________________
Сараптама жүргізудің басталған күні ___________

      Сараптама жүргізудің аяқталған күні 20 __ жылғы _______

      Сарапшы-аудитордың, өтініш берушінің (өтініш беруші өкілінің) электрондық цифрлық
қолтаңбасынсыз тауардың шығу тегі туралы сараптама актісі және оның көшірмесі жарамсыз болады.

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
5-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетел тауарының
мәртебесін айқындау, тауардың
шығарылуы туралы сертификат беру
және оның күшін жою, тауардың
шығарылған елін айқындау жөніндегі
сертификаттың нысанын белгілеу
жөніндегі қағидаларға
7-қосымша
 
Нысан

Ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты алуға арналған өтінім

      20 __ жылғы "__" ___________
№ __ өтінім

            ________________________________________________________________

      (тауардың шығу тегіне сараптама жүргізуге уәкілетті ұйымның атауы)

      __________________________________________________________________

      берген тауардың шығу тегі туралы сараптама актісінің және мынадай деректемелердің негізінде

      __________________________________________________________________

      ____________________________

      тілінде тауардың шығу тегі туралы сертификат беруді сұраймыз:

      1. Тауарды өндіруші, оның мекенжайы (заңды мекенжайы және өндірістің

      орналасқан жерінің мекенжайы), телефоны, электрондық мекенжайы

      __________________________________________________________________

      2. Тауарды алушы, заңды мекенжайы

      __________________________________________________________________

      3. Тауар туралы мәлімет:

Тауардың нақты атауы

Тауарлардың саны

Өлшем бірлігі

Бруттонетто салмағы, килограмм

Тауар орнының саны

Қаптама түрі

СЭҚ ТН коды

СЭҚ ӨЖ коды

Тауардың шығу тегіне өлшемшарттар

ЕҚҮ      4. Жеке тұлғалар үшін - жеке сәйкестендіру нөмірі/заңды тұлғалар үшін - бизнес сәйкестендіру нөмірі

      __________________________________________________________________

      5. Есеп айырысу шоты, банк бөлімшесі

      __________________________________________________________________

      6. Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), телефоны

      __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      Осы өтініште көрсетілген мәліметтердің және ұсынылған құжаттардың дұрыстығы

      үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің

      417-бабына сәйкес жауап береміз.

      Басшының қолы

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
6-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін айқындау,
тауардың шығарылуы туралы
сертификат беру және оның
күшін жою, тауардың шығарылған
елін айқындау жөніндегі сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі
қағидаларға 8-қосымша

"СТ-КZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат толтыру тәртібі

      "СТ-КZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат мемлекеттік немесе орыс тілдерінде толтырылады, берілген сертификат бағандарында тауар туралы мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) 1-баған – "Тауарды өндіруші (атауы мен пошталық мекенжайы)" - тауар өндірушінің заңды мәртебесін растайтын құжаттарға сәйкес тауар өндіруші болып табылатын заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкерінің атауы:

      заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға (куәлікке) немесе заңды тұлғаның филиалын немесе өкілдігін есептік тіркеу туралы анықтамаға, заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеге сәйкес;

      жеке кәсіпкер үшін – жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке немесе жеке кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарламаға сәйкес.

      Бағанды толтыру кезінде өндірушінің заңды мекенжайы көрсетіледі;

      2) 2-баған – "Тауарды алушы (атауы мен пошталық мекенжайы)" - тауарды алушы болып табылатын тауарды алушының заңды мәртебесін растайтын құжаттарға сәйкес заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкерінің атауы.

      заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе заңды тұлғаның филиалын немесе өкілдігін есептік тіркеу туралы анықтамаға, заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеге сәйкес жүргізіледі.

      жеке кәсіпкер үшін – жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке немесе жеке кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарламаға сәйкес.

      Бағанды толтыру кезінде тауар алушының заңды мекенжайы көрсетіледі.

      "Тауарды алушы" бағанын өндіруші немесе сенімхат бойынша тауарды өндірушінің мүддесін білдіретін ол уәкілеттік берген тұлға немесе осы тауарды өндірушінің өзі сатқан тұлға толтырады, "Қызметтік белгілер үшін" деген 5-бағанда тауарды өндіруші мен тауарды алушы арасындағы тауарды сатып алуға арналған жоғарыда аталған шарт көрсетіледі.

      Тауарды арнайы экономикалық аймақ аумағынан және Қазақстан Республикасының бос қоймаларынан Қазақстан Республикасының қалған аумағына шығарған жағдайда "Тауарды алушы" деген 2-баған уәкілетті тұлға (делдал) болған жағдайда ғана соған ұқсас толтырылады.

      3) 3-баған – "Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты" деген 3-бағанға мынадай "Тауардың шығарылған елін және елішілік құндылығының үлесін растау үшін" деген жазба енгізіледі;

      4) 4-баған – тауардың шығу тегі туралы сертификаттың тіркеу нөмірі, сертификатты берген ел ("Қазақстан Республикасында берілді");

      5) 5-баған – "Қызметтік белгілер үшін". Мынадай жазулар енгізіледі: "Кейіннен берілген", "Телнұсқа", "Сертификат орнына берілді", "Сериялық өндіріске берілді. Тауардың шығу тегі туралы сертификаттың қолданылу мерзімі берілген күнінен бастап он екі айды құрайды", "Сериялық өндіріске берілді. Тауардың шығу тегі туралы сертификаттың қолданылу мерзімі берілген күнінен бастап отыз үш айды құрайды". Тауарды алушы болған жағдайда тауарды алушы мен тауарды өндіруші арасындағы тауарды сатып алуға жасалған шарт көрсетіледі. Сертификат қайта ресімделген жағдайда, оны қайта ресімдеуге негіз болған сертификаттардың барлық нөмірлері көрсетіледі;

      6) 6-баған – "Нөмір" - тауардың реттік нөмірі жазылады;

      7) 7-баған – "Орындар саны мен қаптама түрі" тауардың (лектің) орындар саны мен қаптама түрі көрсетіледі;

      8) 8-баған – "Тауарлардың сипаттамасы" - тауарлардың коммерциялық атауы және тауарларды бірмәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер (тауарлар оған сәйкес жасалған (егер бар болса), моделі (бар болса), нормативтік техникалық құжаттың атауы және атауы)), теріңіз (бар болса)) көрсетіледі.

      Нормативтік техникалық құжат ретінде техникалық регламентті, халықаралық, өңірлік, ұлттық стандартты, шет мемлекеттің стандартын көрсеткен кезде олардың атауы өтініш берушінің өтініші бойынша көрсетіледі.

      Бағанды толтыру кезінде СЭҚ ТН және СЭҚ ӨЖ бойынша тауардың коды, сондай-ақ СЭҚ ТН сәйкес тауардың сандық сипаттамалары көрсетіледі;

      9) 9-баған – "Шығу тегінің өлшемшарттары" - тауарлардың шығу тегінің мынадай өлшемшарттары көрсетіледі:

      П - толығымен Қазақстан Республикасында шығарылған тауар;

      Д - түпкілікті өнімнің сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасындағы кодының (тауарлық позициясындағы) алғашқы төрт санын көрсете отырып, жеткілікті дәрежеде қайта өңдеуге түскен тауар. Бағанды толтырған кезде тауардың елішілік құндылығының пайызға шаққандағы үлесі көрсетіледі.

      Егер сертификатта сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының әртүрлі тауар позицияларында жіктелетін және шығу тегінің өлшемшарттары әртүрлі тауарларға өтініш берілсе, онда 9-бағанда барлық өтініш берілген тауарлар үшін шығу тегінің өлшемшарттары сараланған түрде көрсетіледі.

      10) 10-баған – "Салмағы (килограмм) брутто/нетто".

      Брутто/нетто салмағы (кг) (қажет болған жағдайда) көрсетіледі.

      Сериялық өндіріс өніміне "CT-KZ" нысанындағы сертификатты ресімдеу кезінде 2, 7, 10-бағандар толтырылмайды.

      11) 11-баған – "Куәлік" - уәкілетті ұйым атауын, оның мекенжайын, сертификатта көрсетілген мәліметтерді куәландыратын күнін, сондай-ақ сертификатты куәландыруға уәкілетті адамның қолын, тегі мен аты-жөнін қамтиды;

      12) 12-баған – "Өтініш берушінің декларациясы". Тауар шығарылған елдің атауы, тауар шығарылған ел туралы мәліметтер декларацияланған орны мен күні, өтініш берушінің уәкілетті адамының тегі мен аты-жөні және өтініш берушінің қолы, өтініш берушінің мөрі (болған жағдайда) көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
7-қосымша
Тауардың шығарылған елін,
Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетел
тауарының мәртебесін айқындау,
тауардың шығарылуы туралы
сертификат беру және оның
күшін жою, тауардың шығарылған
елін айқындау жөніндегі сертификаттың
нысанын белгілеу жөніндегі
қағидаларға 9-қосымша

"Түпнұсқа" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты толтыру тәртібі

      Түпнұсқа нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат ағылшын немесе орыс тілдерінде бағандарда ол берілген тауар туралы мынадай мәліметтер көрсетіле отырып толтырылады:

      1) 1 – баған – "Тауарды экспорттаушы немесе жөнелтуші туралы ақпарат (атауы, мекенжайы)".

      Бағанды толтыру кезінде өтініш берушінің заңды мәртебесін растайтын құжаттарға сәйкес тауарды экспорттаушы немесе жөнелтуші болып табылатын заңды немесе жеке тұлғаның атауы көрсетіледі:

      жеке тұлғалар үшін – жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың (куәліктің) көшірмесі;

      жеке кәсіпкерлер үшін – жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі немесе жеке кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарламаның көшірмесі;

      шаруа немесе фермер қожалықтары үшін – шаруа (фермер) қожалығын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі немесе жеке кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарламаның көшірмесі.

      Экспорттаушының немесе жөнелтушінің атаулары мен мекенжайлары тауарды тиеп жөнелтуге байланысты тауарға ілеспе құжаттарда (сыртқы сауда шарты/мәмілесі, шот-фактура, кедендік декларация және т.б.) көрсетілген атаумен бірдей көрсетіледі.

      Егер жөнелтуші мен экспорттаушы әртүрлі заңды (жеке) тұлғалар болып табылса, жүк жөнелтуші (атауы және мекенжайы) экспорттаушының "by order" - "тапсырмасы бойынша" (атауы және мекенжайы) әрекет ететінін көрсету керек;

      2) 2-баған – "Тауарды импорттаушы немесе алушы туралы ақпарат (атауы, мекенжайы)".

      Тауарды импорттаушының немесе алушының атауы мен мекен-жайы тауарды тиеп жөнелтуге байланысты тауарға ілеспе құжаттарда (сыртқы сауда шарты/мәмілесі, шот-фактура, кедендік декларация және т.б.) көрсетілген атаумен бірдей көрсетіледі.

      Егер алушы мен импорттаушы әртүрлі заңды (жеке) тұлғалар болып табылса, жүк алушы (атауы мен мекенжайы) "by order" - импорттаушының "тапсырмасы бойынша" (атауы мен мекенжайы) әрекет ететінін көрсету керек.

      Егер жүк алушы белгісіз болған жағдайда, бұл бағанда "to order" - "бұйрық бойынша" көрсетіледі.;

      3) 3-баған – "Көлік түрі және бағыты".

      Көліктің түрі және тауардың жүру бағыты, қаншалықты белгілі болса, көрсетіледі. Мысалы: "Вy truck from Almaty to Warsaw" - "Алматыдан Варшаваға автокөлікпен"; "By air from Almaty to Paris" - "Алматыдан Парижге әуе көлігімен"; "By sea from Saint-Petersburg to Amsterdam" - "Санкт-Петербургтен Амстердамға теңіз көлігімен"; "Вy rail from Moscow to Berlin" - "Мәскеуден Берлинге теміржол көлігімен". Егер жүру бағыты мен көлік түрі белгісіз болса, бұл баған толтырусыз қалдырылуы мүмкін;

      4) 4-баған – "Қызметтік белгілер үшін".

      Аталған бағанға мынадай жазбалар енгізілуі мүмкін: бұрын берілген түпнұсқа сертификаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып (тауардың шығу тегі туралы сертификат жоғалған немесе бүлінген жағдайда) "Телнұсқа" немесе "Duplicate"; "Кейіннен берілді" немесе "Issued retrospectively" (егер тауардың шығу тегі туралы сертификат Қазақстан Республикасының аумағынан тауарды әкету сәтінде берілмеген жағдайда); "Орнына берілді" немесе "Issued in substitution", ауыстырылатын сертификаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып (тауардың шығу тегі туралы сертификаттың бағандарындағы мәліметтер өзгерген жағдайда);

      5) 5-баған – Шыққан елі".

      Бұл бағанда "Republic of Kazakhstan" - "Қазақстан Республикасы" деп көрсетіледі.;

      6) 6-баған – "Қосымша мәліметтер".

      Аталған бағанда өтініш берушінің өтініші бойынша экспорттық келісімшарттың, лицензияның нөмірі мен күні, сондай-ақ ресми сипаттағы құжатпен расталған ақпарат көрсетілуі мүмкін;

      7) 7-баған "Нөмір".

      Экспортталатын тауардың атауына сәйкес реті бойынша нөмірлері көрсетіледі;

      8) 8-баған – "Тауардың сипаттамасы" - Тауардың коммерциялық атауы және тауарды бір мәнді сәйкестендіруді жүргізуге мүмкіндік беретін мәліметтер көрсетіледі.

      9) 9-баған – "Орындар саны және қаптама түрі".

      Аталған бағанда орын саны мен қаптама түрі көрсетіледі (мысалы, "10 boxes" - "10 қорап", "8 pallets" - "8 түпқойма", "12 bales" - "12 қап", "in bulk" - "үйіліп" және т. б.);

      10) 10-баған – "Тауардың жалпы салмағы немесе басқа да сандық сипаттамалары".

      Тауардың салмақтық сипаттамалары (тауардың брутто және (немесе) нетто салмағы) немесе СЭҚ ТН сәйкес өлшем бірліктерінде тауардың басқа да сандық сипаттамалары көрсетіледі;

      11) 11-баған – "Куәлік". Аталған бағанда өңірлік палатаның толық атауы мен мекенжайы көрсетіледі, уәкілетті адамның қолы, сертификатты куәландыру үшін мөр, сондай-ақ куәліктің күні қойылады;

      12) 12-баған – "Экспорттаушының декларациясы". Бұл бағанда толтыру күні көрсетіле отырып, өтініш берушінің мөрі (болған жағдайда) мен қолы қойылады, сондай-ақ тауар экспортталатын елдің атауы басылады;

      "Түпнұсқа" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың толтырылған бағандарындағы бос кеңістік - 7, 8, 9, 10-бағандар куәландырылғаннан кейін қосымша жазбалар енгізуді болдырмау үшін қолдан ("Z" белгісімен) сызылады.

      "Түпнұсқа" нысанындағы сертификаттың 1, 2, 5, 7-ден 12-ге дейінгі бағандарын толтыру міндетті.

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
8-қосымша
Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция
министрінің
2021 жылғы 13 шілдедегі
№ 454-НҚ бұйрыққа
2-қосымша
 
Нысан 

"Түпнұсқа" нысандағы тауардың шығу тегі туралы сертификат бланкісінің нысаны

1. Exporter
(name, address, country)

ORIGINAL №

CERTIFICATE OF ORIGIN

Issued in the Republic of Kazakhstan

2. Consignee
(name, address, country)

3. Means of transport and route

4. For official use

5. Country of origin

6. Supplementary details

7. Item number

8. Description of goods

9. Number and kind of packages

10. Gross weight or other quantity

11. Certification.
It is hereby certified, that the declaration by the exporter is correct.
___________________________
Place, date, signature, name
and stamp of certifying authority

12. Declaration by the exporter.
The undersigned hereby declares
that the above details and
statements are correct;
that the goods are of the country shown in box № 5;
that the goods are exported to
_______________________________
 (importing country)
________________________________
Place, date, stamp (if available) and signature of authorized signatory

      Нысан

1. Жөнелтуші
(атауы, мекенжайы, елі)

№ ТҮПНҰСҚА

ШЫҒУ ТЕГІ СЕРТИФИКАТЫ

Қазақстан Республикасында берілген

2. Алушы (атауы, мекенжайы, елі)

3. Көлік түрі және бағыты

4. Қызметтік белгілер үшін

5. Шыққан елі

6. Қосымша мәліметтер

7. №

8. Тауардың сипаттамасы

9. Орындар саны және орам түрі

10. Тауардың салмағы немесе басқа да сандық сипаттары

11. Куәлік:
Осы құжат экспорттаушының декларациясын шындыққа сәйкес куәландырады.
____________________________
Уәкілетті тұлғаның орны, күні, қолы, куәлік беруші ұйымның атауы және мөрі

12. Экспорттаушы декларациясы:
Төменде қол қойғандар жоғарыда келтірілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетініне, барлық тауарлар осы сертификаттың 5-бабында көрсетілген елде шығарылған тауарлар еліне экспортталғанын мәліметтейді
________________________________
(импорттаушы елдің атауы)
_______________________________
Уәкілетті тұлғаның орны, күні, қолы, куәлік беруші ұйымның атауы және мөрі (болған жағдайда)

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
министрінің міндетін атқарушы
2022 жылғы 3 тамыздағы
№ 316-НҚ бұйрыққа
9-қосымша
Қазақстан Республикасының
сауда және интеграция
министрінің
2021 жылғы 13 шілдедегі
№ 454-НҚ бұйрыққа
3-қосымша
 
Нысан

Электрондық нысанындағы "СТ-KZ" нысандағы тауардың шығу тегі туралы сертификат бланкісінің нысаны

1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекенжайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

4. № ____________________________ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА "CT-KZ" НЫСАНЫ ФОРМА "CT-KZ"

2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекенжайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

____________________________________
берілді (елдің атауы)
Выдан в _____________________________
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара

5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №

7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки

8. Тауардың сипаттамасы Описание товара

9. Шығу тегінің өлшемшарттары Критерии происхождения

10. Брутто/нетто салмағы (килограмм) Вес (килограмм) брутто/нетто

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
______________________________
Атауы/Наименование
Мекенжайы/Адрес
______________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии )
Электрондық цифрлық қолтаңба/
Электронная цифровая подпись
______________________________
Күні/Дата

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке в Республике Казахстан и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров
____________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Электрондық цифрлық қолтаңба/
Электронная цифровая подпись
____________________________________
Күні/Дата

ЭЛЕКТРОНДЫҚ НЫСАНЫНДАҒЫ "CT-KZ" НЫСАНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № ___________ СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ___________ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ "СТ-KZ" В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6. №

7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки

8. Тауардың сипаттамасы Описание товара

9. Шығу тегінің өлшемшарттары Критерии происхождения

10. Брутто/нетто салмағы (килограмм) Вес (килограмм) брутто/нетто

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
_________________________________
Атауы/Наименование
Мекенжайы/Адрес _________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Электрондық цифрлық қолтаңба/
Электронная цифровая подпись
_________________________________
Күні/Дата

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке в Республике Казахстан и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Электрондық цифрлық қолтаңба/
Электронная цифровая подпись
________________________________
Күні/Дата

Қағаз түріндегі "СТ-KZ" нысандағы тауардың шығу тегі туралы сертификат бланкісінің нысаны

1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекенжайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

4. № ____________________________ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА "CT-KZ" НЫСАНЫ ФОРМА CT-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекенжайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

___________________________________
берілді (елдің атауы)
Выдан в _____________________________
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара

5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №

7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки

8. Тауардың сипаттамасы Описание товара

9. Шығу тегінің өлшемшарттары Критерии происхождения

10. Брутто/нетто салмағы (килограмм) Вес (килограмм) брутто/нетто

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
______________________________
Атауы/Наименование
Мекенжайы/Адрес
______________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Қолы/ Подпись
______________________________
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке в Республике Казахстан и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров
____________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Қолы/ Подпись
____________________________________
Күні/Дата
Мөрі (болған жағдайда)/Печать (при наличии)

ҚАҒАЗ ТҮРІНДЕГІ "CT-KZ" НЫСАНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № ___________ СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № ___________ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ "СТ-KZ" В БУМАЖНОМ ВИДЕ

6. №

7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки

8. Тауардың сипаттамасы Описание товара

9. Шығу тегінің өлшемшарттары Критерии происхождения

10. Брутто/нетто салмағы (килограмм) Вес (килограмм) брутто/нетто

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности
______________________________
Атауы/Наименование
Мекенжайы/Адрес
______________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Қолы/ Подпись
______________________________
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке в Республике Казахстан и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров
____________________________________
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Қолы/ Подпись
____________________________________
Күні/Дата
Мөрі (болған жағдайда)/Печать (при наличии)


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады