"Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 28 тамыздағы № 1316 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 727 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 1 қыркүйекте № 29374 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 28 тамыздағы № 1316 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17322 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзерістер енгізу қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 22-4-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасының Патент заңы" Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабының 1-тармағына, "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 46-бабының 1-тармағына және "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 15-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзерістер енгізу қағидалары бекітілсін."

      Осы бұйрықпен бекітілген Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу қағидаларында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзерістер енгізу қағидаларын бекіту";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзерістер енгізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Қазақстан Республикасының Патент заңы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзерістер енгізу тәртiбiн белгiлейдi.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен терминдер қолданылады:

      1) Аттестаттау комиссиясы – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Аттестаттау комиссиясы;

      2) кандидат – патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміттену құқығы бар тұлға;

      3) көрсетiлетiн қызметтi алушы – жеке тұлға, патенттік сенім білдірілген өкілге кандидат;

      4) патенттiк сенiм білдірілген өкiл – Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi және кемінде төрт жыл еңбек өтілі бар, аттестаттаудан өткен және патенттiк сенiм білдірілген өкiлдердің тізілімінде тіркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы;

      5) Тізілім – Қазақстан Республикасының патенттік сенім білдірілген өкілдерінің тізілімі.

      "Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу" және "Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру" мемлекеттік қызметтер Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен көрсетіледі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).";

      4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс тәжірибесі бар немесе патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен адамдар аттестаттауға жіберіледі.

      Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау Қазақстан Республикасының заңнамасын және зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.

      5. Аттестаттаудан өту үшін көрсетілетін қызметті алушы "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды жібереді:

      1) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік немесе орыс тілдерінде электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттауға жіберу туралы өтініш;

      2) зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс өтілі бар немесе патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен еңбек қызметін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      3) осы Қағидаладың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізуге арналған мәліметтер;

      4) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi аттестаттауға мемлекеттiк баж төлемiн растайтын құжат.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді, "электрондық үкiмет" төлем шлюзi (бұдан әрi – ЭҮТШ) арқылы мемлекеттік баж төлемі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

      Мемлекеттiк баж төлеу үшiн қажеттi банк деректемелерi осы Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетiлген.

      Осы Қағидалардың 2-қосымшадағы көрсетiлген мәлiметтер аттестаттау емтиханына келген кезде көрсетілетін қызметті алушымен ұсынатын құжаттардың түпнұсқаларымен салыстырылады.

      6. "Патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес көрсетілген.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Аттестаттауға:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға тыйым салынған адамдар;

      2) қылмыс жасағаны үшiн заң тәртiбiнде белгiленген өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

      3) осы Заңға сәйкес патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдердiң тiзiлiмiнен шығарылған адамдар жiберiлмейдi;

      4) уәкiлеттi органның және оның ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының қызметкерлерi, сондай-ақ олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) болып табылатын адамдар.";

      12-тармақтың бірінші бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Тестiлерге енгiзiлуi тиiстi сұрақтар тiзбесiн аттестаттау комиссиясымен бекiтедi. Кандидаттардың бiлiмiн бағалауға арналған сұрақтар патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдерге қызметтi жүзеге асыру үшiн бiлудi қажет ететiн құқық пәндерiнiң тақырыптарына ("Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы", "Қазақстан Республикасының Патент заңы", "Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы", "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңдары), сондай-ақ зияткерлік меншік саласындағы ратификацияланған халықаралық шарттарға сәйкес келуi және бiреуi дұрыс болатын жауаптардың кемiнде төрт нұсқасын қамтиды.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. "Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар осы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес көрсетілген.";

      1-қосымшада оң жақ жоғары бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

  "Патенттік сенім білдірілген
өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткізу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларына
1-қосымша";

      2-қосымшада оң жақ жоғары бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

  "Патенттік сенім білдірілген
өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткізу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларына
2-қосымша";

      3-қосымшада оң жақ жоғары бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

  "Патенттік сенім білдірілген
өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткізу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларына
3-қосымша";

      4-қосымша осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      5-қосымшада оң жақ жоғары бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

  "Патенттік сенім білдірілген
өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткізу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларына
5-қосымша";

      6-қосымшада оң жақ жоғары бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:

  "Патенттік сенім білдірілген
өкіл қызметімен айналысуға
үміткер адамдарды
аттестаттаудан өткізу, патенттік
сенім білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларына
6-қосымша";

      7-қосымша осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Әділет вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
К. Мусин

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар және

      аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
2022 жылғы 31 тамыздағы
№ 727 бұйрыққа
1-қосымша
  Патенттік сенім білдірілген өкіл
қызметімен айналысуға үміткер
адамдарды аттестаттаудан
өткізу, патенттік сенім
білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларын
4-қосымша

      Нысан

"Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу" мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

2

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері (қол жеткізу арналары)

"Электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал)

3

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі

Аттестаттау емтиханы тиісті жартыжылдықтың соңғы айының 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүргізіледі

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

Электронды (толық автоматтандырылған)/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін

5

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Аттестаттау емтиханын тапсыру қорытындысы бойынша оң немесе теріс шешім немесе осы қосымшаның 9-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тарту туралы дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің ұсыну нысаны: электронды (толық автоматтандырылған)/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

Мемлекеттік баж көрсетілетін қызметті алушымен "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы кодексінің 614-бабында белгіленген төлемнің соммасын және күнін растайтын төлем құжаттарын беретін Қазақстан Республикасының банк мекемелері арқылы төленеді:
патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi аттестаттағаны үшiн – 15 (он бес) айлық есептік көрсеткіш.
Төлем қолма-қол немесе аударым арқылы есеп айырысу жолымен, "электрондық үкiмет" төлем шлюзi арқылы немесе екінші деңгейлі банк арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік баж төлеу үшін қажетті банк деректемелері Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген.

7

Жұмыс кестесі

Көрсетілетін қызметті беруші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін жұмыс істейді.
Портал жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы жұмыс істейді (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде, өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

8

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

1) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік немесе орыс тілдерінде электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттауға жіберу туралы өтініш;
2) осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізуге арналған мәліметтер;
3) зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс өтілі бар немесе патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткен еңбек қызметін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
4) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi аттестаттауға мемлекеттiк баж төлемiн растайтын құжат.
Осы Қағидалардың 2-қосымшасында көрсетiлген мәлiметтер аттестаттау емтиханына келген кезде көрсетілетін қызметті алушымен ұсынатын құжаттардың түпнұсқаларымен салыстырылады.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы.

10

Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары уәкілетті органның www.adilet.gov.kz интернет-ресурсының "Мемлекеттік қызметтер" бөлігінде орналастырылған.
Көрсетілетін қызметтті алушы ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметтті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты "жеке кабинет" порталда қашықтықтан қолжетімділік режим арқылы, сондай-ақ бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.
Көрсетiлетiн қызметтi алушының қалауы бойынша мемлекеттік қызмет осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бір өтініш негізінде "бір терезе" қағидаты бойынша "Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру" мемлекеттік қызметінің жиынтығымен көрсетіледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс телефондары: 8 (7172) 74-09-69, 55-88-21.
Бірыңғай байланыс-орталығы - 1414, 8 800 080 7777.

  бұйрыққа
2-қосымша
  Патенттік сенім білдірілген өкіл
қызметімен айналысуға үміткер
адамдарды аттестаттаудан
өткізу, патенттік сенім
білдірілген өкілдердің
тізілімінде тіркеу және оған
өзерістер енгізу қағидаларын
7-қосымша

      Нысан

"Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру" мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

2

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері (қол жеткізу арналары)

"Электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал)

3

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі

3 жұмыс күні ішінде

4

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны

Электронды (толық автоматтандырылған)/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін

5

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі

Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігі осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолымен (бұдан әрi – ЭЦҚ) жолданады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің ұсыну нысаны: электронды (толық автоматтандырылған)/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

Мемлекеттік баж көрсетілетін қызметті алушымен "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы кодексінің 614-бабында белгіленген төлемнің соммасын және күнін растайтын төлем құжаттарын беретін Қазақстан Республикасының банк мекемелері арқылы төленеді:
патенттік сенім білдірілген өкіл ретінде тіркелгені үшін - 1 (бір) айлық есептік көрсеткіш.
Төлем қолма-қол немесе аударым арқылы есеп айырысу жолымен, "электрондық үкiметтiң" төлем шлюзi (бұдан әрi – ЭҮТШ) арқылы немесе екінші деңгейлі банк арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Мемлекеттік баж төлеу үшін қажетті банк деректемелері Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген.

7

Жұмыс кестесі

Көрсетілетін қызметті беруші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін жұмыс істейді.
Портал жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы жұмыс істейді (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде, өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

8

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

1) кандидаттың ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат түріндегі мемлекеттік немесе орыс тілдерінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін алу үшін осы Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін алу үшін мемлекеттік баж төлемін растайтын электрондық құжат.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді, ЭҮТШ арқылы мемлекеттік баж төлемі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

Көрсетілетін қызметті алушы осы қосымшаның 8-тармағына сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасы қандай талаптарға сәйкес келмейтінін көрсете отырып, хабарлама жібереді.
Хабарламада көрсетілген құжаттарды сәйкестендіру мерзімі бір жұмыс күнін құрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы хабарламаны алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде оны талаптарға сәйкес келтірмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті одан әрі қараудан бас тарту жолдайды.

10

Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

Мемлекеттік қызметті "бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілген кезде мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл ретiнде тiркелген мемлекеттiк баж төленгенiн растайтын құжат ұсынылған күннен бастап есептеледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары уәкілетті органның www.adilet.gov.kz интернет-ресурсында және көрсетілетін қызметті берушінің www.kazpatent.kz сайтында орналастырылған.
Портал арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ЭЦҚ болуы қажет.
Көрсетілетін қызметтті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты "жеке кабинет" порталда қашықтықтан қолжетімділік режим арқылы, сондай-ақ бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметінің байланыс телефондары: 8 (7172) 74-09-69, 55-88-21.
Бірыңғай байланыс-орталығы - 1414, 8 800 080 7777.


О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 1316 "Об утверждении Правил проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 727. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 сентября 2022 года № 29374

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. В приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № 1316 "Об утверждении Правил проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17322) внести следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 1 статьи 22-4 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений", пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан", пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаний и наименованиях мест происхождения товаров" и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений.";

      в Правилах проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений, утвержденных указанным приказом:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений", Законом Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан", Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаний и наименованиях мест происхождения товаров", Законом Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем", Законом Республики Казахстан "О государственных услугах" и определяют порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

      1) Аттестационная комиссия – Аттестационная комиссия Министерства юстиции Республики Казахстан;

      2) кандидат – лицо, претендующее на право занятия деятельностью патентного поверенного;

      3) услугополучатель – физическое лицо, кандидат в патентные поверенные;

      4) патентный поверенный – дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных;

      5) Реестр – Реестр патентных поверенных Республики Казахстан.

      Государственные услуги "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного" и "Выдача свидетельства патентного поверенного" оказывается Министерством юстиции Республики Казахстан (далее – услугодатель).";

      пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "4. К аттестации допускаются лица, имеющие опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности не менее четырех лет либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года.

      Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, проводится в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, в сфере интеллектуальной собственности.

      5. Для прохождения аттестации услугополучатель направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

      1) заявление о допуске к аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, удостоверенного электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) на государственном или русском языках, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      2) электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность со стажем работы не менее четырех лет в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года;

      3) сведения для прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      4) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за аттестацию патентных поверенных.

      Сведения о документе, удостоверяющем личность услугополучателя, информации об оплате государственной пошлины через платежный шлюз "электронного правительства" (далее – ПШЭП) услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

      Банковские реквизиты, необходимые для оплаты государственной пошлины, указаны в приложении 3 настоящих Правил.

      Сведения, указанные в приложении 2 настоящих Правил, сверяются с оригиналами документов, представляемыми услугополучателем при явке на аттестационный экзамен.

      6. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного" приведен согласно приложению 4 к настоящим Правилам.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Не допускаются к аттестации лица:

      1) которым в соответствии с законами Республики Казахстан запрещается заниматься предпринимательской деятельностью;

      2) имеющие непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;

      3) исключенные из реестра патентных поверенных в соответствии Законом;

      4) являющиеся сотрудниками уполномоченного органа и его подведомственных организаций, а также их близкими родственниками, супругом (супругой).";

      часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты, утверждается аттестационной комиссией. Вопросы для оценки знаний кандидатов соответствуют тематике правовых дисциплин (Законы Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений", "Патентный закон Республики Казахстан", "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаний и наименованиях мест происхождения товаров", "О правовой охране топологий интегральных микросхем", а также международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан в сфере интеллектуальной собственности), знание которых необходимо для осуществления деятельности патентного поверенного, и содержать не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.";

      пункт 21 изложить в следующей редакции:

      "21. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача свидетельства патентного поверенного" приведен согласно приложению 7 к настоящим Правилам.";

      правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

      "Приложение 1

  к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений";

      правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:

  "Приложение 2
к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений";

      правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:

  "Приложение 3
к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений";

      приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:

  "Приложение 5
к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений";

      правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:

  "Приложение 6
к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений";

      приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Департаменту по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра юстиции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр юстиции
Республики Казахстан
К. Мусин

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

  приложение 1 к
приказу Министр юстиции
Республики Казахстан
от 31 августа 2022 года № 727

  Приложение 4
к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений
  Форма

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
"Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью
патентного поверенного"

1

Наименование услугодателя

Министерство юстиции Республики Казахстан

2

Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа)

Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал)

3

Срок оказания государственной услуги

В течение 7 (семи) рабочих дней последнего месяца соответствующего полугодия

4

Форма оказания государственной услуги

Электронная (полностью автоматизированная)/ оказываемая по принципу "одного заявления"

5

Результат оказания государственной услуги

Положительное или отрицательное решение по итогам сдачи аттестационного экзамена либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего приложения.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная)/оказываемая по принципу "одного заявления".

6

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Государственная пошлина оплачивается услугополучателем через банковские учреждения Республики Казахстан, которыми выдаются платежные документы, подтверждающие сумму и дату оплаты, установленной статьей 614 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)":
за аттестацию патентных поверенных – 15 (пятнадцать) месячных расчетных показателей.
Оплата осуществляется наличным способом или через платежный шлюз "электронного правительства" (далее – ПШЭП) или безналичным способом через банки второго уровня.
Банковские реквизиты, необходимые для оплаты государственной пошлины, указаны в приложении 3 настоящих Правил.

7

График работы

Услугодатель − с понедельника по пятницу в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.
Портал − круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем согласно трудовому законодательству Республики Казахстан).

8

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

1) заявление о допуске к аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, удостоверенного электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) на государственном или русском языках, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) сведения для прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
3) электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность со стажем работы не менее четырех лет в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности либо прошедшие стажировку в палате патентных поверенных не менее одного года;
4) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за аттестацию патентных поверенных.
Сведения, указанные в приложении 2 настоящих Правил, сверяются с оригиналами документов, представляемыми услугополучателем при явке на аттестационный экзамен.

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги.

10

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе услугодателя – www.adilet.gov.kz, раздел "Государственные услуги".
Услугополучатель имеет возможность получения государственной услуги в электронной форме через портал при условии наличия ЭЦП.
Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра.
По выбору услугополучателя государственная услуга оказывается, по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Выдача свидетельства патентного поверенного" по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги: 8 (7172) 74-09-69, 55-88-21.
Единый контакт-центр - 1414, 8 800 080 7777.

  приложение 2 к приказу
  Приложение 7
к Правилам проведения
аттестации лиц, претендующих
на занятие деятельностью
патентного поверенного,
регистрации в реестре
патентных поверенных и
внесения в него изменений
  Форма

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
"Выдача свидетельства патентного поверенного"

1

Наименование услугодателя

Министерство юстиции Республики Казахстан

2

Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа)

Веб-портал "Электронного правительства" www.egov.kz (далее – портал)

3

Срок оказания государственной услуги

В течение 3 рабочих дней

4

Форма оказания государственной услуги

Электронная (полностью автоматизированная)/ оказываемая по принципу "одного заявления"

5

Результат оказания государственной услуги

Выдача свидетельства патентного поверенного по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная)/оказываемая по принципу "одного заявления".

6

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Государственная пошлина оплачивается услугополучателем через банковские учреждения Республики Казахстан, которыми выдаются платежные документы, подтверждающие сумму и дату оплаты, установленной статьей 614 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)":
за регистрацию в качестве патентного поверенного – 1 (один) месячный расчетный показатель.
Оплата осуществляется наличным или безналичным способом через платежный шлюз "электронного правительства" (далее – ПШЭП) или через банки второго уровня.
Банковские реквизиты, необходимые для оплаты государственной пошлины, указаны в приложении 3 настоящих Правил.

7

График работы

Услугодатель − с понедельника по пятницу в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.
Портал − круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем согласно трудовому законодательству Республики Казахстан).

8

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

1) заявление для получения свидетельства патентного поверенного в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП кандидата на государственном или русском языках по форме согласно приложению 7 настоящих Правил;
2) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию в качестве патентного поверенного.
Сведения о документе, удостоверяющем личность услугополучателя, информации об оплате государственной пошлины через ПШЭП услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

Если представление услугополучателем неполного пакета документов согласно пункту 8 настоящего Приложения и (или) документов с истекшим сроком действия, услугодатель направляет услугополучателю уведомление с указанием каким требованиям не соответствует пакет документов.
Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет один рабочий день.
Если в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления услугополучатель не привел его в соответствие с требованиями, то услугодатель направляет отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

10

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию

При оказании государственной услуги по принципу "одного заявления" срок оказания государственной услуги исчисляется со дня предоставления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за регистрацию в качестве патентного поверенного.
Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах уполномоченного органа www.adilet.gov.kz и услугодателя www.kazpatent.kz.
Для получения государственной услуги через портал необходимо наличие ЭЦП.
Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра.
Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги: 8 (7172) 74-09-69, 8 (7172) 55-88-21.
Единый контакт-центр - 1414, 8 800 080 7777.