"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 990 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 30 қыркүйекте № 29921 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12590 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы түріндегі біліктілік талабы Заңның 51-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілерге, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарды абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен және "Мүгедектігі бар адамдарға ұсынылатын техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 502 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26087 болып тіркелген) мүгедектігі бар адамдарға ұсынылатын техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышына сәйкес олардан тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.";

      51-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "51-1. Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы түріндегі біліктілік талабын тапсырыс беруші Заңның 4-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын сақтай отырып айқындайды.

      Бұл ретте тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім беруші, егер ол осы Қағидалардың 44-тармағының 1) тармақшасында көзделген талаптарға сәйкес келсе, қаржылық орнықты деп танылады.";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Осы Қағидалардың 7376-1-тармақтарымен көзделген жағдайларда демпингтік баға ұсынылымайды.";

      311-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "311. Негіздемелік келісімдерді пайдаланылатын конкурс осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады.";

      315 және 316-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "315. Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілердің саны бестен асқан жағдайда, мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес веб-портал автоматты түрде айқындайтын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының үлкен көрсеткіші бар әлеуетті өнім беруші негіздемелік келісімге қатысушы болып танылады.

      Қаржылық орнықтылық көрсеткіштері тең болған кезде негіздемелік келісімге қатысушы деп конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрын келіп түскен конкурсқа қатысушы танылады.

      Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурсты жүзеге асыру мақсаттары үшін әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы көрсеткішінің есебін негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 2-қосымшада айқындалған тәртіппен мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес веб-портал автоматты түрде айқындайды.

      316. Негіздемелік келісім негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес бір қаржы жылы мерзіміне жасалады.

      Тиімділікті арттыру, сондай-ақ үздіксіз қызметі қамтамасыз ету мақсатында негіздемелік келісім бір жылдан астам, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге жасалады.";

      318, 319 және 320-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "318. Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың екінші кезеңін жүзеге асыру кезінде негіздемелік келісімді жасасқан бірыңғай ұйымдастырушының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің шекарасындағы тапсырыс берушілер веб-портал арқылы осы Негіздемелік келісімге қатысушыларға негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салуды веб-портал арқылы жібереді, онда тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шарттары көрсетіледі.

      319. Негіздемелік келісімге қатысушылар конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салу жіберілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге веб-портал арқылы техникалық ерекшелікке ескертулер немесе оны түсіндіру туралы сұрау салу жолдайды.

      320. Техникалық ерекшелікті түсіндіру туралы ескертулер, сондай-ақ сұрау салулар болған жағдайда, тапсырыс беруші осы Қағидалардың 319-тармағында көрсетілген мерзім өткен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) техникалық ерекшелікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      2) ескертулерді қабылдамау себептерінің негіздемелерін көрсете отырып, оларды қабылдамайды;

      3) техникалық ерекшелікке түсініктеме береді.";

      мынадай редакциядағы 320-1, 320-2 және 320-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "320-1. Тапсырыс беруші осы Қағидалардың 320-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне ескертулерді қарау хаттамасын веб-порталда орналастырады.

      320-2. Техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы жұмыс күндері жұмыс уақытында (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 09.00-ден 18.00-ге дейін) орналастырылады.

      Бұл ретте конкурстық баға ұсыныстарын қабылдау техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы орналастырылған күннен кейін келесі жұмыс күні (сағат 09.00-ден Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) жүзеге асырылады.

      320-3. Негіздемелік келісімге қатысушы конкурстық баға ұсынысын негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы орналастырылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынады.";

      321, 322, 323 және 324-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "321. Негіздемелік келісімге қатысушының конкурстық баға ұсынысы тапсырыс беруші белгілеген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың талаптары мен шарттарына оның келісімін білдіру нысаны болып табылады.

      322. Шарт бағасы ең төмен болып табылатын негіздемелік келісімнің қатысушысымен жасалады.

      Негіздемелік келісімге қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары тең болған кезде негіздемелік келісімге басқа қатысушылардың конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрын келіп түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз деп танылады.

      Шарт Заңда және осы Қағидаларда айқындалған тәртіппен жасалады.

      323. Негіздемелік келісімге қатысушылардың саны азайған кезде, оның ішінде Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларда көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулердің болуы себебінен, бірыңғай ұйымдастырушы қажеттіліктің туындауына қарай, негіздемелік келісімге қатысушыларды толықтыру (жасақтау) бойынша негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңін өткізеді.

      324. Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңі мынадай негіздердің бірі бойынша өтпеді деп танылады:

      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдердің болмауы;

      2) біліктілік талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп танылған конкурсқа қатысуға бір өтінім беру;

      3) егер конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеген болса.

      Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңі өткізілмеді деп танылса, бірыңғай ұйымдастырушы мынадай:

      1) негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңін қайта өткізу туралы;

      2) конкурстық құжаттаманы өзгерту және негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңін қайта өткізу туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың екінші кезеңі ұсынылған конкурстық баға ұсыныстары болмаған жағдайда өткізілмеді деп танылады.

      Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңі өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс берушілер мұндай мемлекеттік сатып алуды Заңның 13-бабында айқындалған өзге де тәсілдермен жүзеге асырады.";

      328-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "328. Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін веб-портал осы Қағидаларға 10-1-қосымшаға сәйкес рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы автоматты түрде қалыптастырады.";

      402-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "402. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабында көзделген салалар бойынша қызметін жарғылық мақсаттарға сәйкес жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының үкіметтік емес ұйымдары қатысады.";

      411-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әлеуетті өнім берушінің қызметі мақсатының (құрылтай құжаттарына сәйкес) тапсырыс берушінің сатып алынатын қызметтеріне және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабында көзделген салалар сәйкестігі;";

      418-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "418. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманың және олардың конкурсқа қатысу өтінімдерін бағалаудың талаптарына сәйкестігі мәнін қарастыру нәтижелері бойынша конкурстық ұсыныстардың мынадай шартты азайтулары қолданылады:

      1) егер әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысу өтінімдерінің қорытынды бағасы 12-ден 17 балды қоса алғанға дейін құраса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 10% азаяды;

      2) егер әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысу өтінімдерінің қорытынды бағасы 18-ден 23 балды қоса алғанға дейін құраса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 20% азаяды;

      3) егер әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысу өтінімдерінің қорытынды бағасы 24-тен 28 балды қоса алғанға дейін құраса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы шартты түрде 30% азаяды.";

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа 10-1-қосымшамен толықтырылсын;

      Қағидаларға 12-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 14-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Аукциондық құжаттамадағы Ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескерту:

      * аукционға қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуге қатысты аукциондық құжаттама ережелері Заңның 51-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде көрсетілмейді.";

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамада:

      22-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әлеуетті өнім берушілермен ұсынылған конкурсқа қатысу өтінімдері мынадай критерийлер негізінде бағалайды:

      тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына әлеуетті өнім беруші ұсынған жобаның сәйкестігі;

      әлеуетті өнім берушінің қызмет мақсатының (құрылтайшы құжаттарына сәйкес) тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабында көзделген салаларға сәйкестігі;

      әлеуетті өнім берушінің "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" болуы туралы мәліметтері;

      әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы;

      әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың еңбек өтілі мен біліктілігі;

      жоба жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылған жағдайда – үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі;

      Осы тармақтың осы тармақшасымен көзделген критерийлер бойынша баллдарды есептеу МӘТ КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес есептеледі.

      Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 2) тармақшасының бірінші, екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген критерийлер бойынша шекті баллдан кем алған әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

      Конкурсқа қатысу өтінімдің қорытынды бағасы 9 баллдан аз әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

      Әлеуетті өнім беруші көрсетілген критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда конкурстық комиссия олардың конкурсқа қатысу өтінімдерін бағалау үшін тиісті баллдарды есептемейді.

      Әлеуетті өнім берушілер ұсынған талаптар өздерінің конкурсқа қатысу өтінімдерін бағалау үшін шартқа енгізіледі;";

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 1-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 2-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      7.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7.8. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық бірлесіп орындаушылармен шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Бірлесіп орындаушылардың болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Қызмет көрсету үшін бірлесіп орындаушыларға берілуі мүмкін көрсетілетін қызметтің шекті көлемі жиынтықта көрсетілетін қызмет көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте бірлесіп орындаушыларға өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету көлемдерін өзге бірлесіп орындаушыларға беруге тыйым салынады.

      Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға көрсетілетін қызметтерге өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету бойынша бірлесіп орындаушылар тартуға жол берілмейді.";

      Жобалау-сметалық құжаттаманы (техникалық-экономикалық негіздеме) әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      7.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7.8. Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда Жобалаушы/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы жобалы шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы жобалаушылардың болуы Жобалаушыны/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Қосалқы жобалаушыларға жұмыстарды орындау үшін берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі орындалатын жұмыстардың жиынтығында екіден бір көлемінен аспауы тиіс.

      Бұл ретте қосалқы жобалаушының жүргізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау көлемін өзге қосалқы жобалаушының беруіне тыйым салынады.

      Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы жобалаушыларды тартуға жол берілмейді7,8.";

      Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шартта:

      8.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.8. Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушыны Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

      Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға жүргізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді7, 8.";

      Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шартта:

      7.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7.8. Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Қызмет көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін көрсетілетін қызметтің шекті көлемі жиынтықта көрсетілетін қызмет көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруге тыйым салынады.

      Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға көрсетілетін қызметтерге өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету бойынша қосалқы мердігерлер тартуға жол берілмейді 7, 8.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік секторының сатып алу заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-
Министрінің орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 26 қыркүйектегі
№ 990 бұйрығына
1-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
10-1-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (конкурс нөмірі) бұл ретте нөмір сатып алудың тәсілі мен нөміріне байланыстырылуы тиіс (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші* ___________________________________

      Конкурстың № ______________________________________

      Конкурстың атауы ___________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ___________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы _______________________

      Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің тізбесі___________

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін баға

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге      Лот № __________________________________________

      Лот атауы __________________________________________________

      Конкурсқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат:

      (хронология бойынша) (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Өтінім берілген күні мен уақыты
(хронология бойынша)

      Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 243-тармағында тең болған кезде көзделген өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / НП

Шартты жеңілдіктер, %
Ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жылдағы жұмыс тәжірибесі

Төленген салықтардың көрсеткіші

Тауарлардың функционалдық сипаттамалары

Тауарлардың техникалық сипаттамалары

Тауарлардың сапалық сипаттамалары

Тауарлардың пайдалану сипаттамалары

Жалпы шартты жеңілдік, %      Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларын есептеу:

Ә/ өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ ССН/ТЕН

Бөлінген сома

Өнім берушінің бағасы

Заңның 26-бабына сәйкес сома

Шартты жеңілдік мөлшері, %

Шартты жеңілдік ескерілген баға

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіші

Өтінімді беру күні мен уақыты      Автоматты түрде конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттарды салыстыру және жеңімпазды анықтау:

      1. № ___ лот бойынша жеңімпаз болып анықталсын: (жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН, атауы), екінші орын алған әлеуетті өнім беруші (екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН, атауы).

      2. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушінің атауы) "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленгенмерзімде (жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН, атауы) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасассын.

      Не:

      №___ лот бойынша мемлекеттік сатып алу (сатып алудың атауы): _____________________ *байланысты өткізілмеді деп танылсын.

      Ескертпе:

      *Мынадай мәндердің бірі: "берілген өтінімдердің болмауы", "екіден кем өтінім беру".

      Не:

      Сатып алудың күшін жою жүргізілген, оған мыналар негіз болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың ___жылғы ___айдағы ___ күнгі № __актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыныс, шешім).

      Күшін жою туралы шешім қабылдаған орган: (_____________________).

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 13-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Ескертпе:

      * Егер тапсырыс беруші бірнеше болса, тапсырыс беруші туралы ақпарат көрсетілмейді.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-
Министрінің орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 26 қыркүйектегі
№ 990 бұйрығына
2-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
12-қосымша

Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізбесіне қосу шарттары

Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы

Тізбеге қосу шарттары

Ескерту

1.

Сенім білдірілген бағдарламалық қамтамасыз етудің және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізіліміне енгізілген, бағдарламалық қамтамасыз етуге және электрондық өнеркәсіп өнімінің санатына жататын тауарлар

Әлеуетті өнім берушінің тауары электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті орган қалыптастыратын сенім білдірілген бағдарламалық қамтамасыз етудің және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімінде болуы

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген талапқа сәйкестігі сенім білдірілген бағдарламалық қамтамасыз етудің және электрондық өнеркәсіп өнімінің тізілімін қалыптастыратын, электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті органның деректерінің негізінде веб-порталда автоматты түрде айқындалады

  Қазақстан Республикасы
Премьер-
Министрінің орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 26 қыркүйектегі
№ 990 бұйрығына
3-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
14-қосымша
  Бекітемін:
  ____________________________
______________________
(бірыңғай ұйымдастырушының
толық атауы)
____________________________
______________________
(Конкурстық құжаттаманы
бекіткеннің тегі, аты, әкесінің
аты (бар болса))
Шешім
Күні _____№ ___

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттама

      ______________________________________________________________

      (сатып алу мәнінің түрі)

      __________________________________________________________________

      (конкурстың атауы)

      Бірыңғай ұйымдастырушы ______________________________________

      (атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, банк деректемелері көрсетіледі)

      Конкурстық комиссияның хатшысы ____________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефоны, e-mail көрсетіледі)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс (бұдан әрі – конкурс) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілермен негіздемелік келісім жасасу және кейіннен олармен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мақсатында өткізіледі.

      2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрі – КҚ) мыналарды:

      1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес сатып алудың атауы және сатып алудың болжамды (жоспарланатын) көлемін;

      2) конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушінің оның қаржылық орнықтылығы түріндегі біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау ерекшеліктерін, сондай-ақ осы КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес қаржылық орнықтылық көрсеткішінің есебін;

      3) осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді;

      4) осы КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын;

      5) осы КҚ-ға 5-қосымшаға сәйкес тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерін;

      6) осы КҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес конкурстың бірінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттамасын;

      7) осы КҚ-ға 7-қосымшаға сәйкес үлгілік негіздемелік келісімін;

      8) осы КҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салуды;

      9) осы КҚ-ға 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін;

      10) осы КҚ-ға 12-қосымшаға сәйкес тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне ескертулерді қарау хаттамасын;

      11) осы КҚ-ға 13-қосымшаға сәйкес конкурстық баға ұсынысын;

      12) осы КҚ-ға 14-қосымшаға сәйкес конкурстың екінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттамасын қамтиды.

2-тарау. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау, бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіруі

      3. КҚ-ның жобасына ескертулерді, сондай-ақ КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды әлеуетті өнім берушілер веб-портал арқылы бірыңғай ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіледі.

      4. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде КҚ-ның жобасына ескертулер, сондай-ақ КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы сұрау салулар болмаған кезде КҚ бекітілген болып саналады.

      5. Ескертулер, сондай-ақ КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы сұрау салулар болған кезде бірыңғай ұйымдастырушы КҚ алдын ала талқылау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мынадай шешімдері қабылдайды:

      1) КҚ-ның жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      2) КҚ-ның жобасына ескертулерді қабылдамау себептерінің негіздемелерін көрсете отырып, оларды қабылдамайды;

      3) КҚ ережелеріне түсіндірме береді.

      КҚ-ның жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде КҚ-ны бекіту сияқты тәртіппен веб-порталда өзгертілген КҚ-ны бекіту туралы шешім қабылданады.

      Осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көзделген шешімдер қабылданған күннен бастап КҚ бекітілген болып есептеледі.

      6. Бірыңғай ұйымдастырушы КҚ бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталда осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау хаттамасын орналастырады.

      КҚ-ның жобасына өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілген кезде, бірыңғай ұйымдастырушы, КҚ-ның жобасын алған веб-портал қатысушысы-әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, КҚ-ның алдын ала талқылау хаттамасымен бірге КҚ-ның бекітілген мәтінін орналастырады.

      7. КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау хаттамасы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 22-бабының 2-тармағына сәйкес КҚ-ның жобасына келіп түскен ескертулер мен олар бойынша қабылданған шешімдер туралы ақпаратты қамтиды.

      8. КҚ-ның жобасына ескертулерді қабылдамау туралы шешім қабылданған жағдайда, оларды қабылдамау себептерінің егжей-тегжейлі негіздемесі КҚ жобасын алдын ала талқылау хаттамасында көрсетіледі.

      9. КҚ ережелерін түсіндіру туралы веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушілердің сұрау салулары келіп түскен кезде КҚ-ның ережелеріне түсіндіру мәтіні КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау хаттамасында көрсетіледі..

      10. Алдын ала талқылау нәтижелері бойынша бірыңғай ұйымдастырушының шешіміне заңда айқындалған тәртіппен шағым жасалынады.

3-тарау. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге және ұсынуға қойылатын талаптар

      11. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінім веб-портал арқылы электрондық құжат нысанында беріледі және конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды беруді жүзеге асыруға (жұмысты орындауға, қызметті көрсетуге) келісімін білдіру нысаны, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына және Заңның 6-бабында белгіленген шектеулерге сәйкестігін растайтын ол туралы мәліметтерді алуға келісімі болып табылады.

      12. Әлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді қабылдайды.

      13. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінім мыналарды қамтиды:

      электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері не оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын электрондық құжаттар;

      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге құқығын растайтын рұқсаттар (хабарламалар) және (немесе) патенттер, куәліктер, сертификаттар, сертификаттар, басқа да құжаттар;

      осы КҚ-ға 5-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілігі туралы мәліметтер;

      14. Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық өтінімдер ашылған күннен бастап кемінде күнтізбелік алпыс күнді құрайды.

      15. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімде қамтылатын құжаттардың электрондық көшірмелері бейненің түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс.

      16. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады.

      Оларды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды расталған) аудармасы қоса беріледі.

      17. Әлеуетті өнім берушілер конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбейді.

4-тарау. Конкурсқа қатысуға өтінімді ұсыну тәртібі

      18. Әлеуетті өнім беруші конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімді веб-портал арқылы бірыңғай ұйымдастырушыға ұсынады.

      19. Әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдер веб-порталда автоматты түрде тіркеледі.

      20. Конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушіге тиісті хабарламаны веб-порталмен автоматты түрде жіберген сәтте конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға берілген өтінім қабылданған болып есептеледі.

      21. Әлеуетті өнім берушінің конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға берген өтінімі мынадай:

      1) егер әлеуетті өнім беруші бұрын осы конкурсқа қатысуға өтінім берген;

      2) конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға берілген өтінім осы конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін веб-порталға келіп түскен;

      3) Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларында веб-порталмен автоматты түрде кері қайтарылады.

5-тарау. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді өзгерту және оларды кері қайтарып алу

      22. Әлеуетті өнім беруші Заңның 24-бабы 5-тармағына сәйкес конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталатын күннен кешіктірмей мыналарға:

      1) енгізілген конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімін өзгертуге және (немесе) толықтыруға;

      2) өзі енгізген конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімін қайтарып алуға құқылы.

      23. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі біткеннен кейін конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімді қайтарып алу сияқты, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

      24. Әлеуетті өнім беруші, оның конкурстың бірінші кезеңіне қатысуымен байланысты барлық шығыстарды көтереді. Бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы (сарапшы) конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.

6-тарау. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді ашу

      25. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімінің күні мен уақыты басталғаннан кейін бес минуттың ішінде веб-портал конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді автоматты түрде ашуды жүргізеді.

      Егер конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға бір ғана өтінім конкурсқа ұсынылған болса, онда мұндай өтінім де ашылады және қаралады.

      26. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасын ашылған күні веб-портал автоматты түрде жариялайды. Бұл ретте веб-портал конкурстық комиссияның мүшелеріне, веб-порталда конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге автоматты түрде хабарламалар таратады.

      27. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге алдын ала рұқсат беру хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні өткеннен кейін осы конкурсқа қатысуға басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қарауға қолжетімділік қамтамасыз етіледі.

7-тарау. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді қарау

      28. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптары мен КҚ-ның талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.

      29. Заңның 27-бабының 5-тармағына сәйкес конкурстық комиссия:

      1) әлеуетті өнім берушілерден конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді веб-портал арқылы сұрайды;

      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында, тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұрайды.

      30. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия мыналарды:

      1) осы КҚ-ның 31-тармағында көрсетілген жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасын;

      2) қорытындылар туралы хаттаманы ресімдейді.

      31. Конкурстық комиссия біліктілік талаптарына және осы КҚ-ның талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасын ресімдейді.

      32. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында мынадай ақпарат:

      1) осы КҚ-ның біліктілік талаптары мен талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілердің оларды қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі сипаттап, оның ішінде олардың біліктілік талаптары мен осы КҚ-ның талаптарына сәйкес еместігін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, тізбесі

      2) осы КҚ-ның біліктілік талаптары мен талаптарына сәйкес ұсынылуы және келтірілуі қажет құжаттар тізбесі;

      3) біліктілік талаптарына және осы КҚ-ның талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну күні қамтылады.

      33. Конкурстық комиссияның әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы шешімі конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылданады және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 9-қосымшаға сәйкес веб-порталда конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, оны конкурстық комиссияның хатшысы веб-порталда жариялайды.

      34. Әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімді біліктілік талаптары мен КҚ-ның талаптарына сәйкес келтіру құқығы беріледі.

      35. Конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасының тізбесінде көрсетілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерін конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген құжаттар тізбесі бойынша оларды біліктілік талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келтіру толықтығы тұрғысынан қайта қарайды;

      2) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген құжаттардың толық тізбесін бермеген және біліктілік талаптары мен АҚ-ның талаптарына сәйкестендірмеген әлеуетті өнім берушілерді айқындайды;

      3) веб-портал арқылы конкурсқа қатысуға өтінімдері біліктілік талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келтірілген әлеуетті өнім берушілерден конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін олардың конкурсқа қатысуға өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді сұратады;

      4) біліктілік талаптары мен КҚ талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдердегі мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратады.

      Конкурсқа қатысуға өтінімді КҚ талаптарына сәйкес келтіруге байланысты конкурстық комиссияның сұрау салуларын жіберуге және өзге де іс-қимылдарына жол берілмейді.

      Конкурсқа қатысуға өтінімді КҚ талаптарына сәйкес келтіру деп конкурсқа қатысуға өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін тиісінше ресімделмеген құжаттарды түзету жолымен сәйкес келтіруге бағытталған конкурстық комиссияның іс-қимылы түсініледі;

      5) біліктілік талаптары мен КҚ-ның өзге де талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді анықтайды және конкурс қатысушылары деп таниды

      Конкурстық комиссия, егер онда конкурсқа қатысуға өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімді КҚ талаптарына сәйкес келетін ретінде қарайды.

      36. Әлеуетті өнім берушіні Заңның 10-бабының 1-тармағында және Қағидалардың 238-тармағында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тануға жол берілмейді.

      37. Конкурстық комиссияға конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде алдын ала рұқсат беру хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауға жол берілмейді.

8-тарау. Конкурстың бірінші кезеңіне қатысуға өтінімдерді бағалау және салыстыру

      38. Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілердің саны бестен асқан жағдайда, мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес веб-портал автоматты түрде айқындайтын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының үлкен көрсеткіші бар әлеуетті өнім беруші негіздемелік келісімге қатысушы болып танылады.

      39. Қаржылық орнықтылық көрсеткіштері тең болған кезде негіздемелік келісімге қатысушы деп конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрын келіп түскен конкурсқа қатысушы танылады.

      40. Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалау және салыстыру нәтижелері осы КҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес конкурстың бірінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттамада орналастырылады.

      41. Негіздемелік келісім осы КҚ-ға 7-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша бір қаржы жылы мерзіміне жасалады.

      Тиімділікті арттыру, сондай-ақ үздіксіз қызметі қамтамасыз ету мақсатында негіздемелік келісім бір жылдан астам, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге жасалады.

9-тарау. Конкурстың екінші кезеңі

      42. Конкурстың екінші кезеңін жүзеге асыру кезінде негіздемелік келісімді жасасқан бірыңғай ұйымдастырушының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің шекарасындағы тапсырыс берушілер веб-портал арқылы осы негіздемелік келісімге қатысушыларға осы КҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салуды жібереді, онда тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шарттары көрсетіледі.

      43. Баға ұсынысын беру туралы сұрау салуға мынадай мәліметтер мен құжаттар қоса беріледі:

      1) техникалық ерекшелік, оның ішінде мыналарды қамтиды:

      тапсырыс берушінің атауы;

      өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын тауардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;

      тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны;

      тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімдері, ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік беру;

      төлем шарттары;

      өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомалар туралы мәліметтер;

      2) шарт жобасы.

      44. Негіздемелік келісімге қатысушылар конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салу жіберілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге веб-портал арқылы техникалық ерекшелікке ескертулер немесе оны түсіндіру туралы сұрау салу жіберуге құқылы.

      45. Ескертулер, сондай-ақ техникалық ерекшелікті түсіндіру туралы сұрау салулар болған жағдайда, тапсырыс беруші осы КҚ-ның 44-тармағында көрсетілген мерзім өткен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) техникалық ерекшелікке өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізеді;

      2) ескертулерді қабылдамау себептерінің негіздемелерін көрсете отырып, оларды қабылдамайды;

      3) техникалық ерекшелікке түсініктеме береді.

      46. Тапсырыс беруші осы КҚ-ның 45-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталда осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне ескертулерді қарау хаттамасын орналастырады.

      47. Техникалық ерекшелікке ескертулер, сондай-ақ оны түсіндіру туралы сұрау салулар болмаған кезде техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы автоматты түрде қалыптастырылады, онда ескертулер мен түсіндіру туралы сұрау салулардың жоқ екендігі көрсетіледі.

      48. Техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы жұмыс күндері жұмыс уақытында (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 09.00-ден 18.00-ге дейін) орналастырылады.

      Бұл ретте конкурстық баға ұсыныстарын қабылдау техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы орналастырылған күннен кейін келесі жұмыс күні (сағат 09.00-ден Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) жүзеге асырылады.

      49. Негіздемелік келісімге қатысушы конкурстық баға ұсынысын осы КҚ-ға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық ерекшелікке ескертулерді қарау хаттамасы орналастырылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынады.

      50. Негіздемелік келісімге қатысушының конкурстық баға ұсынысы тапсырыс беруші белгілеген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың талаптары мен шарттарына оның келісімін білдіру нысаны болып табылады.

      51. Шарт бағасы ең төмен болып табылатын негіздемелік келісімнің қатысушысымен жасалады.

      Негіздемелік келісімге қатысушылардың баға ұсыныстары тең болған кезде негіздемелік келісімге басқа қатысушылардың конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрын келіп түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз деп танылады.

10-тарау. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт

      52. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – шарт) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, электрондық цифрлық қолтаңбалармен куәландырылған тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында веб-портал арқылы жасалады.

      Заңның 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген, веб-портал автоматты түрде анықтайтын шектеулері болған тұлғаны қоспағанда, тапсырыс беруші Қағидаларға 33, 34, 35, 36 және 37-қосымшаларға сәйкес үлгілік шартқа сәйкес жасалған шарттың жобасын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жібереді.

      53. Өнім берушіні таңдау рәсімдері, оның ішінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары шеңберінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындыларына шағымдану рәсімдері тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілгенге дейін аяқталған жағдайларда, шарттың жобасы тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жіберіледі.

      54. Заңның 43-бабы 3-тармағына сәйкес шарттың жобасын конкурс жеңімпазы, шарттың жобасын қоса бере отырып, веб-порталға хабарлама келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырады.

      55. Тапсырыс беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану мерзімі өткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өнім берушіге электрондық шартты ресімдеу үшін шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері туралы мәліметтерге сұрау салу жібереді.

      56. Әлеуетті өнім беруші веб-порталда тиісті сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде толтырады және шартқа қол қоятын тұлға және өнім берушінің деректемелерін туралы мәліметтерді растайды.

      Әлеуетті өнім берушінің шартқа қол қоятын тұлға туралы мәліметтерді растауы және оның деректемелері болмаған жағдайда, тапсырыс беруші веб-порталда орналастырылған әлеуетті өнім берушінің тіркеу деректеріне сәйкес шартқа қол қояды.

      57. Тапсырыс беруші осы КҚ-ның 53-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің мәліметтерді растау мерзімі өткен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарт жобасын қалыптастырады және қол қою үшін әлеуетті өнім берушіге жібереді.

      58. Өнім беруші, Заңда және Қағидаларда белгіленген мерзімде веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен шартқа қол қояды.

      59. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші Заңда және осы Қағидаларда белгіленген мерзімде шарт жобасына қол қоймаса, тапсырыс беруші жеңімпаз шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жеңімпазға үш жұмыс күні ішінде шарт жобасына қол қою қажеттігі туралы хабарлама жібереді.

      60. Егер әлеуетті өнім беруші веб-портал арқылы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбаса, тапсырыс беруші жеңімпаз шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарт жобасын жібереді.

      61. Заңның 43-бабы 7-тармағына сәйкес шарттың жобасын екінші орын алған әлеуетті өнім беруші өзіне шарттың жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырады.

      Егер екінші орынды алған әлеуетті өнім беруші шартқа белгіленген мерзімде қол қоймаса, тапсырыс беруші қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

      62. Заңның 43-бабының 22-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге кететін мерзімнен кем емес, бірақ кемінде күнтізбелік он бес күнді құрайды.

      63. Егер жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімдерде тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбаған немесе шарт жасасып, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеген жағдайда, онда мұндай әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған деп танылады.

      64. Жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді электрондық банк кепілдігі түрінде ұстап қалады.

      65. Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган шешім шығарған кезде, оның ішінде тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының уәкілетті органның осындай шешіміне шағым жасау кезеңінде шарт жасалуы мүмкін емес.

      66. Өнім беруші шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес соманы (бар болса) енгізеді.

      67. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алуды тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.

      Егер шартта аванс төлеу көзделген болса, өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша авансқа тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді.

      Өнім беруші Заңның 43-бабы 10-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес аванстың толық сомасынан не аванстың бір бөлігінен бас тартуға құқылы. Өнім беруші аванстан ішінара бас тартқан жағдайда аванстың бір бөлігіне тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді.

      Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай тапсырыс беруші өнім берушінің жазбаша хабарламасы бойынша авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін шартта көзделген орындалған міндеттемелерге бара-бар азайтады.

      68. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етудің және авансты қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін (егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс көзделген жағдайда):

      1) өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақшаны;

      2) Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдікті;

      3) Заңның 43-бабы 11-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақшасына сәйкес өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдайды.

      69. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және Заңның 26-бабына сәйкес соманы (бар болса) енгізген кезде бірыңғай оператор электрондық әмиян арқылы өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындағанға дейін тиісті соманы автоматты түрде бұғаттайды.

      70. Бірыңғай оператор өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің электрондық әмиянына шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін енгізілген ақша сомасын, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес соманы (бар болса) автоматты түрде қайтаруды жүзеге асырады.

      71. Әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін электрондық әмияндағы ақшаның тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығының үшінші тұлғаларда туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді.

      72. Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (болған кезде) электрондық банктік кепілдік түрінде енгізілген қамтамасыз ету сомасын өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ өнім беруші шарттың қолданылу кезеңінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда, қамтамасыз ету сомасын қайтарады.

      73. Бірыңғай оператор өнім берушінің өзі бұғаттаған шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде демпингке қарсы шаралар қабылдаған жағдайда (болған кезде) қамтамасыз ету сомасын автоматты түрде бұғаттайды және электрондық әмиянына қайтаруды жүзеге асырады.

      74. Шарттың сомасы азайған жағдайда, тапсырыс беруші өнім берушінің сұрау салуы және тапсырыс берушінің қайтаруды растауы бойынша жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оған электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді төмендетілген сомаға барабар мөлшерде қайтарады.

      Өнім беруші шарт сомасын ұлғайтуға келіскен жағдайда, өнім беруші жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге ұлғайған сомаға барабар мөлшерде электрондық банк кепілдігі түрінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қосымша енгізеді.

      75. Өнім берушінің сұратуы бойынша шарттың сомасы азайған және тапсырыс беруші қайтаруды растаған жағдайда, бірыңғай оператор жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді төмендетілген сомаға барабар мөлшерде бұғаттаудан шығарады.

      Өнім беруші шарт сомасын ұлғайтуға келіскен жағдайда, өнім беруші жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсырыс берушіге электрондық әмияндағы ақшадан бара-бар түрде ұлғайтылған сома мөлшерінде қосымша енгізеді.

      76. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай тапсырыс беруші өнім берушінің сұрау салуы бойынша электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге бара-бар азайтады.

      77. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай бірыңғай оператор өнім берушінің сұратуы бойынша және тапсырыс берушінің веб-портал арқылы қайтаруды растауы бойынша шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды түрде электрондық әмияннан енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерінің құлпын ашады.

      78. Өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші не бірыңғай оператор енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ жиынтығында мынадай талаптар сақталған кезде демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (болған кезде) қайтарады:

      1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуі;

      2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;

      3) тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) растағанда жүзеге асырады.

      79. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасы (болған кезде) тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      80. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген жағдайда), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген қамтамасыз ету сомасын (болған кезде) тапсырыс беруші өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      80. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда электрондық әмиян арқылы енгізілген қамтамасыз ету сомасын (болған кезде) бірыңғай оператор бұғаттайды және өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      81. Бірыңғай оператор тапсырыс берушіден веб-портал арқылы өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушінің электрондық әмиянынан шартты орындау бойынша бұғатталған ақшаны, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетілген шотқа аударуды, шартты орындауды, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) аударуды жүзеге асырады.

11-тарау. Әлеуетті өнім берушілерге жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде қойылатын талаптар

      83. Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптары сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде Қағидаларда көзделген жағдайларда белгіленеді.

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
1-қосымша

Негіздемелік келісім шегінде сатып алудың атауы және сатып алудың болжамды (жоспарланған) көлемі (тапсырыс берушілердің мәліметтері негізінде бірыңғай ұйымдастырушы қалыптастырады)

      Конкурстың № _____________________________

      Конкурстың атауы __________________

      1. Сатып алудың болжамды (жоспарланатын) көлемі және тауарларды жеткізудің (жұмыстарды орындаудың және қызметтер көрсетудің) негізгі шарттарын көрсете отырып, тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің сатып алуды жоспарлайтын тапсырыс берушілердің (негіздемелік келісімнің қолданылу шекарасындағы) болжамды тізбесі.

Тапсырыс берушінің атауы

Тауардың (жұмыстың, қызметтің) атауы*

Өлшем бірлігі

Саны, көлемі

Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі**

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны**

Аванстық төлем мөлшері, %

Бөлінген сома, тенғе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Жиыны:


      * Тапсырыс берушілердің тізбесі мен сатып алу көлемі болжамды болып табылады. Тапсырыс берушілердің қажеттіліктеріне байланысты сатып алу көлемі ұлғаю және азаю жағына қарай өзгеруі мүмкін.

      ** Тауарды жеткізу (жұмысты орындау және қызметті көрсету) мерзімі мен орнын тапсырыс берушілер негіздемелік келісімге қатысушыларға баға ұсынысын беру туралы сұрау салуды жіберген кезде конкурстың екінші кезеңінде белгілейді.

      2. Негіздемелік келісімнің қолданылуының географиялық шекаралары

Елді мекеннің санаты (бірыңғай ұйымдастырушы айқындайды)

- астана
- республикалық маңызы бар қала
- облыс ауданы
- облыстық маңызы бар қала
- аудандық маңызы бар қала
- ауылы
- кент
- ауылдық округі

      Негіздемелік келісім қолданысының географиялық шекарасын бірыңғай ұйымдастырушы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын сақтай отырып айқындайды.

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
2-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушінің оның қаржылық орнықтылығы түріндегі біліктілік талаптарына сәйкестігін айқындау, сондай-ақ қаржылық орнықтылық көрсеткішін есептеу ерекшеліктері

      1. Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушінің оның қаржылық орнықтылығы түріндегі біліктілік талаптарына сәйкестігі мынадай ерекшеліктерді ескере отырып, осы Қағидалардың 3-параграфына сәйкес айқындалады:

      1) әлеуетті өнім беруші, егер ол жиынтығында осы Қағидалардың 44-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шарттарға сәйкес келсе, қаржылық орнықты деп танылады;

      Бұл ретте әлеуетті өнім беруші, егер оның кірістері мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішінде негіздемелік келісімнің қолданылу шекараларында тапсырыс берушілер жоспарлаған соманың кемінде оннан бір бөлігін құраса, осы Қағидалардың 44-тармағының 1) тармақшасына сәйкес деп танылады;

      2) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп танылған әлеуетті өнім берушілердің саны бестен асқан жағдайларда әлеуетті өнім берушілердің қаржылық орнықтылығы көрсеткіштерін есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

      Қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішінде мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішіндегі әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК – есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең үшін төленген салықтар сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішіндегі әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салықтарының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асып кеткен жағдайда, онда нөл бүтін оннан бір пайыздан (0,1%) асатын әрбір үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мәні

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

10,0

0,05%

45%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЖИЫНЫ:110%

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
3-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурсқа қатысу туралы келісім

      Осымен әлеуетті өнім беруші ретінде негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен осы мемлекеттік сатып алуға қатысуға ниет білдіреміз және осы сатып алуға қатысуға келісім, сондай-ақ "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында белгіленген біліктілік талаптары мен шектеулерге біздің сәйкес келетіндігімізді растайтын мәліметтерді алуға келісім білдіреміз.

      Осымен Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзушылықтардың болмауын, сондай-ақ менің (әлеуетті өнім беруші) және тапсырыс беруші және (немесе) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы арасында Заңда тыйым салынған қатынастардың болмауын растаймыз.

      Конкурстық құжаттамамен танысқанымызды және бірыңғай ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары (жеткізілетін тауарды (ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) туралы дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгенімізді растаймыз.

      Конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзімізге толық жауапкершілікті аламыз.

      Тапсырыс берушінің, бірыңғай ұйымдастырушының, сондай-ақ конкурсқа қатысушылардың лауазымды тұлғаларының бізге белгілі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактілері туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органды дереу хабардар ету бойынша міндеттемелерді өзімізге қабылдаймыз.

      Бұл ретте, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзуға әкеп соғатын әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) жасағаны үшін толық жауапкершілікті өзімізге аламыз.

      Біздің конкурсқа қатысуға өтініміміз конкурстық құжаттамада талап етілетін мерзім ішінде қолданылатын болады.

      Бізді негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңінің жеңімпазы деп таныған жағдайда, қорытынды шығарылған күні веб-порталда орналастырылатын негіздемелік келісімге біз қол қойдық деп есептелетінін растаймыз.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге арналған жүкқұжат (акт)) орындауға байланысты ақпаратты ашуға келісім білдіреміз.

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
4-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (бірыңғай ұйымдастырушы толтырады)

      Бірыңғай ұйымдастырушының атауы __________________

      № конкурс _____________________________

      Конкурстың атауы ___________________

      лот № _________________________________

      Лот атауы _______________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      1. Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызметті көрсету тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда келесі мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы)

1


      Егер тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызметті көрсету тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап етпесе, онда бұл мәліметтер толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы және қаржылық орнықты болуы (мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды).

      3. Банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға тиіс.

      4. Материалдық ресурстардың болуы

Материалдық ресурстар атауы

Саны

Растайтын құжаттардың атауы

      5. Еңбек ресурстарының болуы

Еңбек ресурстарының
(мамандығы / біліктілігі) атауы

Саны

Растайтын құжаттардың атауы

      6. Соңғы бес жыл ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мәніне сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы.

Жұмыс тәжірибесінің болуы

Бірыңғай ұйымдастырушы екі жылға дейінгі мерзімге белгілеуі мүмкін

      Ескертпе:

      1. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      2. Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжат:

      1) егер тауар конкурстың нысанасы болып табылса-тауарды беру актісінің электрондық көшірмесі және шот-фактура;

      2) егер конкурс нысанасы қызмет болып табылса-көрсетілген қызметтер актісінің электрондық көшірмесі және шот-фактура;

      3) Егер жұмыс конкурстың нысанасы болып табылса-орындалған жұмыстар актісінің электрондық көшірмесі және шот-фактура.

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
5-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші толтырады)

      Ұйымдастырушының атауы __________________

      Конкурстың № _____________________________

      Конкурстың атауы ___________________

      Лоттың № _________________________________

      Лоттың атауы _______________________

      Әлеуетті өнім берушінің (бірлесіп орындаушының)

      БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы ________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі

1.


      Осы тармақ егер тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

      3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

      4. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызметті көрсету үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстардың атауы

Растайтын құжаттардың атауы, күні және нөмірі

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

      5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызметті көрсету үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстарының болуы туралы мәліметтер.

Мамандық (біліктілік) атауы)

Қызметкерлердің Т.А.Ә.

Біліктілігі туралы құжаттың нөмірі мен берілген күнін

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1

      6. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мәніне сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы.

Жұмыс тәжірибесінің болуы


Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
6-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурстың бірінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттама (конкурс нөмірі) бұл ретте нөмір сатып алу тәсілі мен нөміріне байланыстырылуы тиіс (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады) Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші ___________________________________

      Конкурстың № ______________________________________

      Конкурстың атауы ___________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ___________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы _______________________

      Конкурстық комиссияның құрамы

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі

      Лот № __________________________________________

      Лот атауы __________________________________________________

      Конкурсқа (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат:

      (хронология бойынша) (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Өтінім берілген күні мен уақыты
(хронология бойынша)

      Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдер туралы ақпарат (бұл ақпарат конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы болған кезде орналастырылады) (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Өтінім берілген күні мен уақыты
(хронология бойынша)

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылды ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 27-бабының 5-тармағына сәйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу жіберілген күн

Сауалдың қысқаша сипаттамасы

Сұрау салуға жауап беру күні


      Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН


Комиссия мүшесінің аты-жөні

Комиссия мүшесінің шешімі

Ауытқу себебі

Олардың біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес еместігін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, қабылдамау себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы


      Конкурсқа қатысуға қабылданбаған өтінімдер (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің аты

БСН (ЖСН) / ССН/ТЕН

қабылдамаудың себебі

      ____________________________________

      1 үш мәтіндік мәннен тұратын анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеуі, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының талаптарын бұзу)

      Әлеуетті өнім берушілердің мынадай өтінімдері біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп танылды (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің аты

БСН (ЖСН) / ССН/ТЕН

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіші

Өтінімді беру күні мен уақыты


      Конкурстық комиссияның шешімі:

      1. Мынадай әлеуетті өнім берушілердің №___ лот бойынша негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың бірінші кезеңінің жеңімпаздарын айқындау: (нөмірленуі, әлеуетті өнім берушінің атауы, БСН/ЖСН көрсетіледі).

      2. Бірыңғай ұйымдастырушы (бірыңғай ұйымдастырушының атауы) "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген мерзімдерде негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың бірінші кезеңінің жеңімпаздарымен негіздемелік келісім жасассын (нөмірленуі, әлеуетті өнім берушінің атауы, БСН/ЖСН көрсетіледі).

      Не:

      №___ лот бойынша негіздемелік келісімді (сатып алудың атауы) пайдалана отырып, конкурстың бірінші кезеңі өтінімдердің болмауына байланысты өтпеді деп танылсын:

      Ескертпе:

      Не:

      Сатып алудың күшін жою жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың _________ бастап №_________ актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыну, шешім).

      Күшін жою туралы шешім қабылдаған орган: (_____________________).

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 13-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Ескертпе:

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
7-қосымша

Үлгілік негіздемелік келісім

      (Сәйкестендіру нөмірі)

      (Бірыңғай ұйымдастырушының өңірі) № (Негіздемелік келісімнің нөмірі) (жасалған күні)

      бұдан әрі "Бірыңғай ұйымдастырушы" деп аталатын <Бірыңғай ұйымдастырушының толық атауы>, <Бірыңғай ұйымдастырушының негіздемесі> негізінде әрекет ететін <Бірыңғай ұйымдастырушының лауазымы> <Бірыңғай ұйымдастырушының Т.А.Ә.> атынан бір жағынан және бұдан әрі "Негіздемелік келісімге қатысушы(лар)" деп аталатын, төменде көрсетілген әлеуетті өнім берушілер атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және <қорытындылар күні> № <қорытындылар нөмірі> Негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңінің қорытындылары негізінде осы Негіздемелік келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Келісімнің мәні

      1.1. Тараптар қатысушыны Тапсырыс беруші ұйымдастыратын конкурстың екінші кезеңінің жеңімпазы деп айқындаған жағдайда, осы Келісім жасалған кезден бастап бір жыл ішіндегі кезеңде осы Келісімнің нысанасын Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға ниет білдіреді

      1.2. Тапсырыс беруші осы Келісімнің 1.1 – тармағында белгіленген кезең ішінде негіздемелік келісімге қатысушылар арасында бәсекелестік жүргізу үшін қатысушыны негіздемелік келісімді (бұдан әрі - Конкурс) пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңіне қатысуға шақыруға міндеттенеді.

      1.3. Қатысушы осы Келісімнің 1.1-тармағында белгіленген кезең ішінде Тапсырыс беруші негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңін өткізуге қатысуға міндеттенеді.

      1.4. Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың екінші кезеңін жүзеге асыру кезінде негіздемелік келісімді жасасқан бірыңғай ұйымдастырушының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің шекарасындағы тапсырыс берушілер веб-портал арқылы осы негіздемелік келісімге қатысушыларға осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысын беру туралы сұрау салу жібереді, онда тауарды беру, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шарттары көрсетіледі. қызметтер.

      1.5. Негіздемелік келісімге қатысушы сұрау салуды веб-портал арқылы жіберген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы баға ұсынысын ұсынады.

      1.6. Қатысушы іріктеудің екінші кезеңіне қатысуға ұсынысты қатарынан екі рет ұсынбаған жағдайда, форс-мажор жағдайларынан басқа, қатысушы негіздемелік келісімге қатысушы болу құқығынан айырылады.

      1.7. Тараптар егер іріктеудің екінші кезеңінен өту нәтижесінде қатысушының ұсынысы екінші кезеңге қатысқан қатысушылар арасында жеңімпаз деп танылса, Тапсырыс беруші негіздемелік келісімнің осындай Қатысушысымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады деген келісімге келді.

2. Басқа шарттар

      2.1. Осы Келісімнің негізінде жасалатын әрбір мемлекеттік сатып алу туралы шарт шеңберінде жеткізілімдердің көлемі мен мерзімдерін Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес айқындайды.

      2.2. Келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және бір жыл бойы қолданыста болады.

      2.3. Келісімге кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысанында жасалады.

      2.4. Келісім бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беруіне жол берілмейді.

      2.5. Осы Келісім веб-портал арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

      2.6. Осы Келісіммен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Бірыңғай ұйымдастырушының деректемелері

      Бірыңғай ұйымдастырушы:

      <толық атауы>

      <толық заңды мекенжайы>

      <БСН>

      <БИК>

      <ИИК>

      <Банктің атауы>

      <телефон>

      < лауазымы>

      <Т.А.Ә.>

Негіздемелік келісімге қатысушылардың тізбесі

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ТЕН

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
8-қосымша

Конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салу

      Тапсырыс берушінің атауы __________________________________

      Сұрау салудың нөмірі мен күні _____________________________________

      Сатып алудың атауы ____________________________________

      ____________________________________________________________________

      (тапсырыс берушінің атауы) осымен негіздемелік келісімді пайдаланылатын

      конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ниеті туралы хабарлайды

      ____________________________________________________________________

      (сатып алу түрін таңдау: тауар, жұмыс, қызмет)

      техникалық ерекшелікке сәйкес

Тапсырыс берушінің атауы

Сатып алудың атауы

Өлшем бірлігі

Саны, көлемі

Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы

Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі**

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны**

Аванстық төлем мөлшері, %

Бөлінген сома, тенғе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      Осыған байланысты, жеңімпазды анықтау мақсатында Сіздің баға ұсынысыңызды, оның ішінде техникалық ерекшелікті осы сұраныс жіберілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жолдауыңызды сұраймыз.

      Қосымша: техникалық ерекшелік және шарт жобасы.

      _______________________________________________________

      (тапсырыс берушінің лауазымы) (қолы) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
9-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші мен әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)

      Тапсырыс берушінің атауы _____________________

      Конкурстың № ________________________________

      Конкурстың атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________________

      Лоттың атауы __________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы*


Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген Тауардың атауы**


Шыққан елі**


Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)**


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*


Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*


Жеткізу мерзімі*


Жеткізу орны*


Аванстық төлемнің көлемі*


Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.


Шығарылған жылы


Кепілдік мерзімі (айлармен)


Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы


Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын**

      Ескерту.

      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

      2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      4. Әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігі негізінде қалыптастырылады**.

      5. Техникалық ерекшелікті әлеуетті өнім беруші әрбір лотқа жеке-жеке ұсынады.

      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      ** әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге баға ұсынысын берген кезде толтырады.

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
10-қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы _____________________

      Конкурстың № ________________________________

      Конкурстың атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________________

      Лоттың атауы __________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Жұмыстың атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*


Жұмысты орындау мерзімі*


Жұмыстарды орындау орны*


Аванстық төлем мөлшері*


Кепілдік мерзімі (айлармен)


Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы


Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      Ескерту.

      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
11-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы _____________________

      Конкурстың № ________________________________

      Конкурстың атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________________

      Лоттың атауы __________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Қызметтің атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*


Қызметті орындау мерзімі*


Қызметті орындау орны*


Аванстық төлем мөлшері*


Кепілдік мерзімі (айлармен)


Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы


Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (Қажет болған кезде көрсетіледі) (Көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)


      Ескерту.

      1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
12-қосымша

Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне ескертулерді қарау хаттамасы

      Тапсырыс берушінің атауы _____________________

      Конкурстың № ________________________________

      Конкурстың атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________________

      Лоттың атауы __________________________

      Техникалық ерекшелікке ескертулерді, сондай-ақ техникалық ерекшелікті түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі _____ бастап _____ дейін.

      Техникалық ерекшелікке ескертулер(лер)ді, сондай-ақ техникалық ерекшелікті түсіндіру туралы сұрау салуды(лерді) келесі әлеуетті өнім беруші(лер) жіберді, ол бойынша мынадай шешім(лер) қабылданды:

Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ТЕН

Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)

Өтініш мәтіні

Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
      Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың екінші кезеңіне қатысуға конкурстық баға ұсыныстары осы Хаттама мен техникалық ерекшелік Мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған кезден бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады

Бюджеттік бағдарламаның бірінші басшысы не басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға

Т.А.Ә. қолы

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН-бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН-жеке сәйкестендіру нөмірі;

      СТН-Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      Тен-төлеушінің есептік нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
13-қосымша

Әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы (әрбір лотқа жеке толтырылады)

      Конкурстың № __________________________________________

      Конкурстың атауы ______________________________________

      Лоттың № _____________________________________________

      Лоттың атауы ________________________________________

      Өнім берушінің атауы ___________________________________

      БСН / ЖСН / ССН / ТЕН _____________________________________

      Өнім берушінің банктік деректемелері _________________________

      Баға ұсынысы валютасының атауы _____________________

      Өлшем бірлігі ____________________________________________

      Барлық шығындар мен жеңілдіктерді ескере отырып, бірлік бағасы _____

      Саны (көлемі) _____________________________________________

      ИНКОТЕРМС 2010 тауарын жеткізу шарттары ______________________

      Жалпы баға (саны бірлік бағасына көбейтіледі) ____________

      Біз конкурстық құжаттамада айтылған сіздің төлем шарттарыңызбен келісеміз.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН-бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН-жеке сәйкестендіру нөмірі;

      СТН-Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН-төлеушінің есептік нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
14-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдаланылатын, конкурс өткізудің екінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттама (конкурс нөмірі) бұл ретте нөмір сатып алу тәсілі мен нөміріне байланыстырылуы тиіс (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші __________________________________

      № конкурс _________________________________________

      Байқаудың атауы ___________________________________

      Тапсырыс берушінің мекен-жайы __________________________________

Лоттың № _____

Лоттың атауы


Тапсырыс берушінің атауы


Тапсырыс берушінің мекенжайы


Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге


Жоспарланған сома, теңге


Өлшем бірлігі


Саны


      Веб-портал автоматты түрде қабылдамаған әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары (өтінімдер саны):

Негіздемелік келісімге қатысушының атауы

БСН (ЖСН)/ЖСН / ТЕН

Ауытқу себебі

      Негіздемелік келісімге қатысушылар мынадай баға ұсыныстарын ұсынды (өтінімдер саны):

Негіздемелік келісімге қатысушының атауы

БСН (ЖСН)/ЖСН / ТЕН

Бірлік үшін бағасы

Жеткізушінің жалпы сомасы

Өтінімді беру күні мен уақыты (хронология бойынша)      1. № __ Лот бойынша жеңімпазды анықтау: {БСН/ЖСН жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінің атауы}, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші {БСН/ЖСН екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы}.

      2. Тапсырыс берушіге {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {БСН/ЖСН жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алуды (№___лот бойынша сатып алудың атауы) ____________ *":

      Ескертпе: * мынадай мәндердің бірі: "ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы", "бір баға ұсынысын ұсыну".

      Не:

      Сатып алудың күшін жою жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылады: уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыну, шешім) № _________ ___________.

      Күшін жою туралы шешім қабылдаған Орган: {____________________________}.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабы 13-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Ескертпе:

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      СТН – Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-
Министрінің орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 26 қыркүйектегі
№ 990 бұйрығына
4-қосымша
  Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыспен көзделген
көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
1-қосымша

Әлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық ерекшеліктерді бағалау өлшемшарттары

Бағалау өлшемшарты

Балл

Балдарды таратып жазу

1

Әлеуетті жеткізуші ұсынған жобаның тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына келесі бөлімдерді қоса алғанда сәйкестігі:
Мәселенің сипаттамасы (зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау және т.б. анықталған объективті деректермен негізделген)
Жобаның мақсаттары мен міндеттері;
Жобаны іске асыру әдістері;
Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға жету үшін іс-шаралардың егжей-тегжейлі жоспары (іс-шаралардың атауы мен формасы, орны мен күндері көрсетілген);
Бенефициарларды қамту, жобаны ақпараттық қолдау;
Күтілетін нәтижелер (жобаны іске асыру барысында қол жеткізілетін оң өзгерістер, әлеуметтік нәтиже)
Салым, процесс, қысқа және ұзақ мерзімді нәтижелер көрсеткіштерін қоса алғанда, сандық және сапалық көрсеткіштердің болуы

0

әлеуетті жеткізушінің ұсынылған жобасы тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігі бөлімдерінің барлық талаптарын қамтымайды (сәйкес келмеген жағдайда, әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

6

әлеуетті жеткізушінің ұсынылған жобасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігі бөлімдерінің барлық талаптарын қамтиды

2

Әлеуетті өнім берушінің қызмет мақсатының (құрылтайшы құжаттарына сәйкес) Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Заңның 5-бабында көзделген салаларға сәйкестігі;

0

қызметінің мақсаттары Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Заңның 5-бабында көзделген салалардың бірде біреуіне сәйкес келмейді (сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

2

қызметінің мақсаттары Тапсырыс берушінің сатып алынатын қызметтеріне және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Заңның 5-бабында көзделген салалардың кемінде біреуіне сәйкес келеді.

3

Әлеуетті өнім берушінің "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" болуы туралы мәліметтер

0

Әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" қамтылмайды (сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

1

Әлеуетті өнім беруші "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына" мәліметтерді уақтылы ұсынбаған

2

Әлеуетті өнім беруші "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына" мәліметтерді уақтылы ұсынған

4

Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы (бір өлшемшарт ғана таңдап алынады)

0

Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болмауы

1

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласында екі жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

2

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласындағы екі жылдан астам және бес жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

3

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласында бес жылдан астам және сегіз жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

4

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласында сегіз жылдан астам жұмыс тәжірибесі

5

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне сәйкес келетін ұқсас қызмет нарығындағы екі жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

6

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне, мақсатына сәйкес келетін ұқсас қызметтер көрсету нарығындағы екі жылдан астам және бес жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

7

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне, мақсатына сәйкес келетін ұқсас қызметтер нарығындағы бес жылдан астам және сегіз жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі


8

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне, мақсатына сәйкес келетін ұқсас қызметтер нарығындағы сегіз жылдан астам жұмыс тәжірибесі

5

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың** еңбек өтілі мен біліктілігі (Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарына (ҚР Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 19 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартына сәйкес (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2018 жылғы 29 тамызда № 17314 болып тіркелген)

0

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) бағдарламаның қызмет түрлеріне сәйкес келетін жеткілікті еңбек өтілі мен біліктілігі жоқ немесе мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі сәйкесінше құжаттармен расталмаған

2

Жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) бағдарламаның қызмет түрлеріне сәйкес келетін жеткілікті еңбек өтілі немесе біліктілігі бар, олар сәйкесінше құжаттармен расталған

4

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) бағдарламаның қызмет түрлеріне сәйкес келетін жеткілікті еңбек өтілі мен біліктілігі бар, олар сәйкесінше құжаттармен расталған

6

Егер жоба жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылса – тиісті аймақтағы үкіметтік емес ұйымның тәжірибесі*

0

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыру бойынша жұмыс тәжірибесі жоқ

2

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыруда екі жылды қоса алғанға дейін жұмыс тәжірибесі бар

4

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыруда екі жылдан астам және бес жылды қоса алғанға дейін жұмыс тәжірибесі бар

6

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыруда бес жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар

      Ескертпе:

      *Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады.

      **Білімі туралы дипломдар, тиісті курстардан, семинарлардан өткені туралы сертификаттар мамандардың біліктілігін растайтын құжаттар болып танылады.

      Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабының 1), 2), 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттардың бірі мамандардың еңбек өтілін растайтын құжат болып табылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-
Министрінің орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 26 қыркүйектегі
№ 990 бұйрығына
5-қосымша
  Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыспен көзделген
көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу жөніндегі
конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен (мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу нөмірі) көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама бұл ретте нөмір сатып алудың тәсіліне және нөміріне байланыстырылуы тиіс (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады) Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші*___________________________________________

      Конкурстың № _______________________________________________

      Конкурстың атауы ____________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы ____________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы________________________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә

Ұйымдағы лауазым

Комиссиядағы рөлі

      Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын көрсетілетін қызметтер тізбесі _____

№ р/с

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлігі үшін баға, теңге

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге      Лоттың № ___________________________________________________

      Лоттың атауы ________________________________________________

      Конкурсқа (лотқа) қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:

      (хронология бойынша) (өтінімдер саны)

Әлеуетті өнім беруші атауы

БСН (ЖСН)/ ССН/ТЕН

Өтінім беру күні мен уақыты (хронология бойынша)

      Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:


р/с

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН)/ ССН/ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау


      Конкурсқа қатысуға бас тартылған өтінімдер: (өтінімдер саны)

№ р/с

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН/ТЕН

1 Бас тарту себебі

      ________________________________________________________________

      1үш мәтіндік мәннен анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының талаптарын бұзу)

      Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН/ТЕН
      Қағидалардың 411-тармағымен көзделген өлшемдердің салыстырмалы мәніне қолдану нәтижелері туралы ақпарат:


Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жобаның Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкестігі;

Әлеуетті өнім берушінің қызмет мақсатының (құрылтайшы құжаттарына сәйкес) Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабында көзделген салаларға сәйкестігі

Әлеуетті өнім берушінің "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" болуы туралы мәліметтері

Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың еңбек өтілі мен біліктілігі

Егер жоба жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылса - тиісті аймақтағы үкіметтік емес ұйымның тәжірибесі

Жалпы бал

Шартты азайту мөлшері, %

      Конкурсқа қатысушылардың шартты бағалараның есебі:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Бөлінген сома

Өнім берушінің бағасы

Шартты жеңілдік мөлшері, %

Шартты жеңілдікті есептегендегі баға

Жұмыс тәжірибесі

Өтінімді берген күні мен уақыты


      Конкурстық комиссияның шешімі:

      1. №___ лот бойынша жеңімпазды айқындау: {жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН атауы}, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші, {екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН атауы}.

      2. Тапсырыс беруші {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {жеңімпаз өнім берушінің БСН/ЖСН атауы}-мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу (№___ лот бойынша сатып алудың атауы)_____________________ байланысты өтпеді деп танылсын *":

      Ескертпе: *Мынадай мағыналардың біреуі: "берілген өтінімдердің болмауы", "кемінде екі өтінімнен беру", "конкурсқа бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеген", "конкурсқа бір әлеуетті өнім беруші қатысуға жіберіледі".

      Не:

      Сатып алуды жою жүргізілді, оның негізі мынау болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыным, шешім) № _________ ___.

      Жою туралы шешім қабылдаған орган: {________________________}.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 13-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады