"Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 227 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2022 жылғы 14 қазандағы № 1063 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 17 қазанда № 30192 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 227 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10813 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 75-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидасында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидасы (бұдан әрі – Қағида) "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 75-бабына сәйкес әзірленді.";

      2-тармақтың 26) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "26) тиісті саланың уәкілетті органы – "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 13) тармақшасына сәйкес мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын және республикалық мүлікке қатысты құқықтарға ие Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған орталық атқарушы орган немесе орталық атқарушы органның ведомствосы;";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Мүлікті мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгеріміне беру және оны бекіту мүліктің атауын, қажетті санын, сондай-ақ мүлікті беру қажеттілігінің негіздемесін көрсете отырып тізілімнің веб-порталында тіркелетін электрондық өтініш (бұдан әрі – өтініш) негізінде жүзеге асырылады.

      Өтінішке осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгерімдеріне беру үшін ұсынылатын мүлік есепте тұрған уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның) атына электрондық құжат айналымының жүйесі арқылы жіберілген тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) қорытындысының электронды (сканерленген) көшірмесі қоса беріледі.

      Қорытындыға тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) аппарат басшысы, ал мұндай лауазым болмаған кезде – тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) басшысы немесе ол уәкілеттік берген адам не оны алмастыратын адам қол қояды.

      Қорытындыда осы Қағиданың 5-тармағында белгіленген экономикалық орындылығы және мүлікті мақсатты пайдалану қажеттілігінің өлшемдері, сондай-ақ көрсетілген мүлікті бекіту болжанатын мемлекеттік заңды тұлға көрсетіледі.";

      7-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) өтініштерді және оған қоса берілетін құжаттарды осы Қағиданың 5-тармағында белгіленген өлшемдерге сәйкестігіне өтініштерді ашу күнінде комиссия қарайды.

      Тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) қорытындысында осы Қағиданың 5-тармағында белгіленген өлшемдер бойынша ақпарат көрсетілмеген кезде, комиссия өтінішті өлшемдерге сәйкес келмейді деп таниды;";

      6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) өтініштерді қарау нәтижелері туралы комиссия шешімі әрбір өтініш бойынша дауыс беру арқылы өтініштерді ашу күнінде қабылданады және өтініштер берген барлық мемлекеттік заңды тұлғалардың электрондық почтасына автоматты хабарлаумен комиссия хатшысы ЭЦҚ пайдалана отырып, хаттамаға қол қою уақытынан бастап тізілімнің веб-порталында жарияланады.

      Мүлікті алуға ниет білдірген мемлекеттік заңды тұлғалардан бірнеше өтінім болған жағдайда осы Қағиданың 5-тармағында белгіленген барлық өлшемдерге сәйкес келетін болса, бірінші өтініш берген мемлекеттік заңды тұлға басымдыққа ие болады.

      Егер өтінішті бірінші болып берген мемлекеттік заңды тұлға қажеттіліктері қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік артық болып қалса, онда уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган оны келесі өтініш берушілерге ұсынады;

      7) комиссия оң шешім қабылдаған кезде, 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган:

      мүлікті мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгеріміне (мемлекеттік меншіктің бір түрінің шегінде) бекіту туралы;

      "Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидаларында (бұдан әрі – № 616 қағида) белгіленген тәртіппен мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру туралы шешімді қабылдайды.

      № 616 қағидаларда көзделген уәкілетті органның мекенжайына облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімінің өтінішхаты немесе облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) тиісті жергілікті атқарушы органының мекенжайына уәкілетті органның келісімі көрсетілген мерзімде ұсынылмаған кезде мүлік сауда-саттыққа шығарылады.

      Беруші және қабылдаушы тараптар мүлікті қабылдап алу-беру актісіне уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде қол қояды;

      Қабылдаушы тарап қабылдап алу-беру актісіне белгіленген мерзімдерде қол қоймаған кезде, уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган тізіліммен қалыптастырылатын мемлекеттік заңды тұлғаның теңгеріміне берудің және бекітудің күшін жою туралы актіге қол қояды, содан кейін мүлік сауда-саттыққа шығарылады;";

      13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Комиссиялық тапсырманы алған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде орындалған жұмыстар туралы актіге қол қойылады және сауда ұйымы сатылған мүлік бойынша комиссиялық тапсырманы орындауды ақшалай қамтамасыз етуді алып тастағанда сатылған мүліктен қаражатты тиісті бюджеттің кірісіне аударады.

      14. Егер 3 (үш) ай өткеннен кейін сатылмаған мүлік қалса, оның құны елу пайызға төмендетіледі, бұл туралы тиісті бюджетке аударылуы тиіс соманы көрсете отырып, қабылдап алу-беру актісіне тиісті қосымшаға қол қойылады.

      Сауда ұйымы сатушыдан қабылдап алу-беру актісі бойынша қабылдаған мүлік қайтарылмайды.

      Сауда ұйымының бастамасы бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт (комиссия) бұзылған кезде комиссиялық тапсырмаларда көрсетілген мүлікті сатуға алынған сома сатушыға төленуі тиіс.";

      16-тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын;

      18-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-1. Алкоголь өнімін өткізу ол "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы кодексінің, "Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" және "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келетін, сондай-ақ сапа және қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкестігі туралы сараптама (зертханалық сынау, зерттеу) қорытындысы болған кезде жүзеге асырылады.

      Мұнай өнімдерін өткізу немесе мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгеріміне беру мен бекіту олар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы кодексінің, "Техникалық реттеу туралы" және "Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келетін, сондай-ақ сапа және қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкестігі туралы сараптама (зертханалық сынау, зерттеу) қорытындысы болған кезде жүзеге асырылады.

      Аталған мүліктің сараптамасы (зертханалық сынау, зерттеу) сотқа дейінгі іс жүргізу және сот талқылауы сатысында жүргізілмеген, сондай-ақ егер оны жүргізу бойынша шығындар бағалау құнынан аспайтын кезде, уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган оны жүргізуді қамтамасыз етеді.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және сауда-саттық басталғанға дейін 5 (бес) минут бұрын аяқталады, ол аяқталғаннан кейін қатысушылар берген өтінімдер кері қайтарылмайды.";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мүлікті сату бойынша қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.";

      33 және 34-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "33. Қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы 3 (үш) минут ішінде өтінім берілген мүлік бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді.

      Қатысушының осы Қағиданың 29 және 30-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін 5 (бес) минут бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер болған кезде, тізілімнің веб-порталы өтінім қабылдауды және мүлік бойынша сауда-саттық нәтижелерін айқындағанға дейін кепілдік жарна сомасын бұғаттауды жүзеге асырады, сондай-ақ қатысушыны сауда-саттыққа жіберуді жүргізеді. Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер болмаған кезде, тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады.

      Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.

      Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.

      34. Тізілімнің веб-порталы сауда-саттықты өткізу басталғанға дейін кемінде 5 (бес) минут бұрын аукционға қатысу үшін электрондық өтінімді кері қайтарған қатысушының аукциондық нөмірін жояды.";

      52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Аукционды ұтқан тұлға сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоймаған кезде "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 101-бабының 6-тармағына сәйкес өзі енгізген кепілдік жарнасын жоғалтады және сатушыға кепілдік жарнамен жабылмаған бөлігінде оның іс жүзінде шеккен залалын өтейді.";

      64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. Жылжымайтын мүлікті сату кезінде Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жер учаскесіне құқық сатып алушыға өтеді.";

      70-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "70. Ең төменгі бағамен сатылмаған және әлеуметтік қызмет субъектілері талап етпеген мүлік, сапасы мен қауiпсiздiгiне нормативтiк құжаттарда қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін азық-түлiк шикiзаты, тамақ өнiмдерi, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және санитариялық-эпидемиологиялық қағидаларға, нормаларға және гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтiн, сәйкестендіру құралдарынсыз өткізілетін темекi бұйымдары мен құрамында шығарылған елі белгісіз темекi бар басқа да бұйымдар және тасымалдауға, сақтауға, өткізуге, санитариялық-эпидемиологиялық сараптама мен сертификаттауды жүргiзуге байланысты шығындары өздерінің бағалау құнынан асып түсетiн өзге де мүлiк, сондай-ақ одан әрі пайдалануға жарамсыз мүлік мүлікті жою туралы комиссияның шешімі болған кезде уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жойылады.

      Жою рәсімі комиссия мүшелерінің қатысуымен фототүсірілім және бейнежазба қолданыла отырып тіркеледі.

      Фото және бейне тіркеу мүлікті сақтау орындарынан тиеуді, жою орнына дейін тасымалдауды және тікелей мүлікті жою процесін қоса алғанда, цифрлық фотоаппаратқа және цифрлық бейнекамераға жүзеге асырылады.

      Уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мүлік жойылған күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде фото және бейне тіркеу материалдарының цифрлық форматта сақталуын қамтамасыз етеді.

      Уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның басшысы фото және бейне тіркеу материалдарын сақтауға жауапты қызметкерді айқындайды.

      Мүлікті жою қорытындылары бойынша мүлікті жою жөніндегі қызметтерді көрсетушінің өкілі (-дері), сондай-ақ комиссия мүшелері қол қоятын мүлікті жою туралы акт жасалады.

      Егер мүлікті жою кезінде комиссия мүшесінің қатысуы мүмкін емес болса, онда мүлікті жою туралы актіге белгі қойылады және оның болмауының дәлелді себебін растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

      Мүлікті жою туралы актіде жасалған күні мен орны, әрбір заттың егжей-тегжейлі сипаттамасы бар мүліктің атауы, өлшем бірлігі, саны (салмағы), бір бірлігі үшін мүліктің құны теңгемен (бар болса), жалпы құны теңгемен (бар болса) көрсетіледі.";

      71-тармақ алынып тасталсын;

      көрсетілген Қағидаға 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қағидаға 3-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Әділет министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 14 қазандағы
№ 1063 Бұйрыққа
1-қосымша
  Мүлікті тәркілеу бөлігінде
қылмыстық іс бойынша сот
үкімі негізінде не мүлікті
мемлекетке беру туралы
шешім негізінде тыйым
салынған мүлікті өткізу немесе
пайдалану қағидасына
1-қосымша

      нысан

Мүлікті сату бойынша ___________________________ қатысуға (аукцион әдісі көрсетіледі)

ӨТІНІМ

      1. Мүліктің сатылуы туралы жарияланған хабарламаны қарап және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 227 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10813 болып тіркелген) Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану қағидасымен танысып, _________________________________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә.* немесе заңды тұлғаның атауы және заңды тұлғаның басшысының немесе заңды тұлғаның сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің Т.А.Ә.*) ___________ 20 ___ жылғы "___" _______ ____________ мына мекенжай бойынша ________________________ болатын аукционға қатысуға ниет білдіреді.

      2. Мен (біз) сауда-саттыққа қатысу үшін мүлік бойынша сауда-саттық нәтижелері айқындалғанға дейін тізілімнің веб-порталы бұғаттайтын кепілдік жарнаны енгіздім(дік):

Мүліктің атауы

Мүлік үшін кепілдік жарнаның сомасы, теңге


Жиыны


      3. Қатысушыға қойылатын талаптарға мен (біз) сәйкес емес екенім (-із) анықталған кезде, мен (біз) аукционға қатысу құқығынан айырылатыныммен (айырылатынымызбен), электрондық аукцион нәтижелерінің хаттамасы және мен (біз) қол қойған сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылатынымен келісемін(-з).

      4. Мені (бізді) аукцион жеңімпаз(-дар)ы деп танылған кезде, өзім(-ізг)е электрондық аукцион нәтижелерінің хаттамасына өткізілген күні қол қоюды және сауда-саттық өткізілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде сатып алу-сату шартына қол қоюды міндетім(-ізг)е аламын(-з).

      5. Мынадай:

      1) сауда-саттық өткізілетін күні оның нәтижелері туралы хаттамаға қол қоймаған;

      2) белгіленген мерзімдерде сатып алу-сату шартына қол қоймаған;

      3) сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде, мен (біз) енгізген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылмайтынына және сатушыда қалатынына келісемін(з).

      6. Осы өтінім электрондық аукцион нәтижелерінің хаттамасымен бірге сатып алу-сату шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарттың күшіне ие.

      7. Өзім(із) туралы мынадай:

      Заңды тұлғалар үшін:

      Атауы ________________________________________________________

      БСН** ________________________________________________________

      Басшының Т.А.Ә.*______________________________________________

      Мекенжайы:____________________________________________________

      Телефон (факс) нөмірі: __________________________________________

      Кепілдік жарнасын қайтару үшін банк деректемелері:

      ЖСК*** ______________________________________________________

      БСК**** ______________________________________________________

      Банктің атауы __________________________________________________

      Кбе***** ______________________________________________________

      Кепілдік жарнасын төлеген тұлғаның ЖСН******/БСН**:_

      Жеке тұлға үшін:

      Т.А.Ә.*________________________________________________________

      ЖСН****** ___________________________________________________

      Паспорт деректері ______________________________________________

      Мекенжайы: ___________________________________________________

      Телефон (факс) нөмірі: __________________________________________

      Кепілдік жарнасын қайтару үшін банк деректемелері:

      ЖСК ***______________________________________________________

      БСК****_______________________________________________________

      Банктің атауы __________________________________________________

      Кбе *****______________________________________________________

      Кепілдік жарнасын төлеген тұлғаның ЖСН******/БСН**:

      ____________ 20 __ жылғы "___" _______

  (қолы) (жеке тұлғаның
Т.А.Ә.* немесе заңды
тұлғаның атауы және заңды
тұлғаның басшысының
немесе заңды тұлғаның
сенімхат негізінде әрекет
ететін өкілінің Т.А.Ә.*)

      Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы 20__ жылғы "___" ______ _____ сағат ___ минутта қабылдады.

      Қатысушының аукцион нөмірі ______________

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      *Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      **БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ***ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ****БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      *****Кбе – бенефициар коды;

      ******ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 14 қазандағы
№ 1063 Бұйрыққа
2-қосымша
  Мүлікті тәркілеу бөлігінде
қылмыстық іс бойынша сот
үкімі негізінде не мүлікті
мемлекетке беру туралы шешім
негізінде тыйым салынған
мүлікті өткізу немесе
пайдалану қағидасына
3-қосымша

      нысан

Мүлікті беру қажеттілігі туралы қорытынды

      Теңгеріміне мүлікті бекіту болжанатын мемлекеттік заңды тұлғаның атауы

      ____________________________________________________________________.

      Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мүліктің тиесілілігінің белгіленген нормативтері мен лимиттері шегінде мемлекеттік заңды тұлғалардан берілетін мүлікке қажеттілікті айқындау (автокөлік құралдары мен жылжымайтын мүлік үшін):

      мүліктің атауы__________________________________________________;

      қысқаша сипаттамасы____________________________________________;

      өлшем бірлігі___________________________________________________;

      саны___________________________________________________________;

      тиесілілік нормативін бекіту туралы құқықтық актінің түрі, оның нөмірі мен күні __________________________________________________;

      тиесілілік нормативі (саны, ауданы шаршы метрмен, қозғалтқыш көлемі текше сантиметрмен және басқа)___ _____________________________________;

      бухгалтерлік есеп деректері бойынша нақты саны (саны, алаңы шаршы метрмен, қозғалтқыш көлемі текше сантиметрмен және басқа)_______________;

      мүлікті беру қажеттілігінің негіздемесі______________________________.

      Мүлікті мақсатты пайдалану және мемлекеттік заңды тұлғаларда өндірістік қажеттіліктің болуы:_________________________________________.

      Қабылданатын мүлікті күтіп-ұстау және пайдалану бойынша қаржылық қамтамасыз етілу:_____________________________________________________.

      Лауазымы (қолы) Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 "Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству"

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 14 октября 2022 года № 1063. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2022 года № 30192

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227 "Об утверждении Правил реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10813) следующие изменения и дополнение:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии со статьей 75 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Правилах реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 75 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".";

      подпункт 26) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "26) уполномоченный орган соответствующей отрасли - центральный исполнительный орган или ведомство центрального исполнительного органа, определенные Правительством Республики Казахстан, согласно подпункту 13) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" и осуществляющие руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления и обладающие правами в отношении республиканского имущества;";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Передача имущества и его закрепление на баланс государственных юридических лиц осуществляется на основании их электронного заявления (далее – заявление), регистрируемого на веб-портале реестра с указанием наименования имущества, необходимого количества, а также обоснования необходимости передачи имущества.

      К заявлению прилагается электронная (сканированная) копия заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам, направленная посредством системы электронного документооборота в адрес уполномоченного органа (местного исполнительного органа), на учете которого находится имущество, предлагаемое для передачи на балансы государственных юридических лиц.

      Заключение подписывается руководителем аппарата уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), а при отсутствии такой должности – руководителем уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) или лицом им уполномоченным, либо замещающим лицом.

      В заключении указываются установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии экономической целесообразности и необходимости в целевом использовании имущества, а также государственное юридическое лицо, за которыми предполагается закрепление указанного имущества.";

      в пункте 7:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) заявления и документы, приложенные к ним, рассматриваются комиссией в день вскрытия заявлений на соответствие их критериям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.

      При не отражении в заключении уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) информации по критериям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, заявление признается комиссией несоответствующим критериям;";

      подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:

      "6) решение комиссии о результатах рассмотрения заявлений принимается в день вскрытия заявлений путем голосования по каждому заявлению и автоматически публикуется на веб-портале реестра со времени подписания с использованием ЭЦП секретарем комиссии протокола, с автоматическим уведомлением по электронной почте всех государственных юридических лиц, подавших заявления.

      При наличии нескольких заявлений от государственных юридических лиц, претендующих на получение имущества, приоритетом пользуется государственное юридическое лицо, подавшее заявление первым, при условии соответствия всем критериям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.

      Если после удовлетворения потребностей государственного юридического лица, подавшего заявление первым, остаются излишки имущества, то уполномоченным органом или местным исполнительным органом оно предлагается последующим заявителям;

      7) при положительном решении комиссии уполномоченным органом или местным исполнительным органом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней принимается решение о:

      закреплении имущества на баланс государственных юридических лиц (в пределах одного вида государственной собственности);

      передаче имущества из одного вида государственной собственности в другой в порядке, установленном Правилами передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 "Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой" (далее – Правила № 616).

      При непредоставлении в указанный срок ходатайства акима области (города республиканского значения, столицы) в адрес уполномоченного органа или согласования уполномоченного органа в адрес соответствующего местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), предусмотренных Правилами № 616, имущество выставляется на торги.

      Акт приема-передачи имущества подписывается передающей и принимающей сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения уполномоченным органом или местным исполнительным органом.

      При неподписании принимающей стороной акта приема-передачи в установленные сроки, уполномоченным органом или местным исполнительным органом подписывается акт об отмене передачи и закреплении на баланс государственного юридического лица, формируемый реестром, после чего имущество выставляется на торги;";

      пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

      "13. По истечении 3 (трех) месяцев с даты получения комиссионного поручения подписывается акт выполненных работ и торговая организация перечисляет в доход соответствующего бюджета средства от реализованного имущества, за вычетом денежного обеспечения исполнения комиссионного поручения по реализованному имуществу.

      14. Если по истечении 3 (трех) месяцев осталось нереализованное имущество, то его стоимость понижается на пятьдесят процентов, о чем подписывается соответствующее дополнение к акту приема-передачи с указанием суммы, подлежащей перечислению в соответствующий бюджет.

      Имущество, принятое торговой организацией от продавца по акту приема-передачи, возврату не подлежит.

      При расторжении договора о государственных закупках (комиссии) по инициативе торговой организации сумма полученного на реализацию имущества, указанная в комиссионных поручениях, подлежит оплате продавцу.";

      подпункт 3) пункта 16 исключить;

      пункт 18-1 изложить в следующей редакции:

      "18-1. Реализация алкогольной продукции осуществляется при ее соответствии требованиям Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", законов Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и "О техническом регулировании", а также наличии заключения экспертизы (лабораторного испытания, исследования) о соответствии показателям качества и безопасности.

      Реализация или передача и закрепление на баланс государственных юридических лиц нефтепродуктов осуществляется при их соответствии требованиям Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", законов Республики Казахстан "О техническом регулировании" и "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", а также наличии заключения экспертизы (лабораторного испытания, исследования) о соответствии показателям качества и безопасности.

      Уполномоченный орган или местный исполнительный орган обеспечивает проведение экспертизы (лабораторного испытания, исследования) данного имущества при не проведении ее на стадии досудебного производства и судебного разбирательства, а также, если затраты по проведению не превысят оценочную стоимость.";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения о проведении торгов и заканчивается за 5 (пять) минут до начала торгов, по истечении которых поданные участниками заявки не отзываются.";

      пункт 30 изложить в следующей редакции:

      "30. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие по реализации имущества по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП участника.";

      пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:

      "33. После регистрации заявки веб-порталом реестра в течение 3 (трех) минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по имуществу, на который подана заявка.

      Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, указанных в пунктах 29 и 30 настоящих Правил, а также непоступление за 5 (пять) минут до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении, на специальный транзитный счет единого оператора.

      При наличии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и блокировку суммы гарантийного взноса до определения результатов торгов по имуществу, а также производит допуск участника к торгам. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

      По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

      Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

      34. Веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе не менее чем за 5 (пять) минут до начала проведения торгов.";

      пункт 52 изложить в следующей редакции:

      "52. Лицо, выигравшее аукцион, при не подписании протокола о результатах торгов или договора купли-продажи утрачивает внесенный им гарантийный взнос и возмещает продавцу фактически понесенные расходы в части, не покрытой гарантийным взносом в соответствии с пунктом 6 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе".";

      пункт 64 изложить в следующей редакции:

      "64. При продаже недвижимого имущества к покупателю переходит право на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.";

      пункт 70 изложить в следующей редакции:

      "70. Имущество, не реализованное по минимальной цене и невостребованное субъектами социальных услуг, продовольственное сырье, пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов к их качеству и безопасности, табачные изделия и прочие изделия, содержащие табак неустановленного происхождения, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан и санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам, реализуемые без средств идентификации, и иное имущество, по которым затраты, связанные с транспортировкой, хранением, реализацией, проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации, превысят их оценочную стоимость, а также не пригодное к дальнейшему использованию имущество уничтожается по решению уполномоченного органа или местного исполнительного органа при наличии решения комиссии об уничтожении имущества.

      Процедура уничтожения фиксируется с применением фотосъемки и видеозаписи при участии членов комиссии.

      Фото и видео фиксация осуществляется на цифровой фотоаппарат и цифровую видеокамеру, включая погрузку имущества из мест его хранения, транспортировку до места уничтожения и непосредственно процесс уничтожения имущества.

      Уполномоченный орган или местный исполнительный орган обеспечивает хранение материалов фото и видео фиксации в цифровом формате в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня уничтожения имущества.

      Руководитель уполномоченного органа или местного исполнительного органа определяет сотрудника, ответственного за хранение материалов фото и видео фиксации.

      По итогам уничтожения имущества составляется акт об уничтожении имущества, подписываемый представителем (-ями) поставщика услуг по уничтожению имущества, а также членами комиссии.

      Если присутствие члена комиссии при уничтожении имущества невозможно, то в акте об уничтожении имущества делается отметка и прикладывается копия документа, подтверждающего уважительную причину его отсутствия.

      В акте об уничтожении имущества указываются дата и место составления, наименование имущества с подробной характеристикой каждого предмета, единица измерения, количество (вес), стоимость имущества за единицу в тенге (при наличии), общая стоимость в тенге (при наличии).";

      пункт 71 исключить;

      приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      дополнить приложением 3 к указанным Правилам согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство юстиции
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение 1 к приказу
Заместителя Премьер-Министра
- Министра финансов
Республики Казахстан
от 14 октября 2022 года № 1063
  Приложение 1 к Правилам
реализации или использования
имущества, арестованного
на основании приговора
по уголовному делу в части
конфискации имущества либо
на основании решения
о передаче имущества государству
  форма

ЗАЯВКА
на участие по реализации имущества
в _____________________________________________________________
(указывается метод аукциона)

      1. Рассмотрев опубликованное извещение о реализации имущества и ознакомившись
с Правилами реализации или использования имущества, арестованного на основании
приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо
на основании решения о передаче имущества государству, утвержденными приказом
Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 227
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под № 10813)
__________________________________________________________________________
Ф.И.О.* физического лица или наименование юридического лица и Ф.И.О.*
руководителя или представителя юридического лица, действующего на основании
доверенности) желает принять участие в аукционе, который состоится
"___" ________ 20 __ года по адресу:
_________________________________________________________________________.

      2. Мною (нами) внесен гарантийный взнос для участия в торгах, который блокируется
веб-порталом реестра до определения результатов торгов по имуществу:

Наименование имущества

Сумма гарантийного взноса за имущество, тенге


Итого


      3. Согласен (-ы) с тем, что при обнаружении моего (нашего) несоответствия
требованиям, предъявляемым к участнику, я (мы) лишаюсь (-емся) права участия
в аукционе, протокол результатов электронного аукциона и подписанный мной (нами)
договор купли-продажи будут признаны недействительными.
4. При определении меня (нас) победителем (-ями) аукциона принимаю (-ем) на себя
обязательства подписать протокол результатов электронного аукциона в день его
проведения и подписать договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты проведения торгов.
5. Согласен (-ы) с тем, что сумма внесенного мною (нами) гарантийного взноса
не возвращается и остается у продавца при:
1) неподписании протокола о результатах торгов в день их проведения;
2) неподписании договора купли-продажи в установленные сроки;
3) неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи.
6. Настоящая заявка вместе с протоколом результатов электронного аукциона имеет
силу договора, действующего до заключения договора купли-продажи.
7. Представляю (-ем) сведения о себе:
Для юридического лица:
Наименование ___________________________________________________________
БИН**__________________________________________________________________
Ф.И.О.* руководителя ____________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________
Номер телефона (факса): ___________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса:
ИИК***__________________________________________________________________
БИК****_________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________
Кбе*****_________________________________________________________________
ИИН******/БИН** лица, оплатившего гарантийный взнос:
_________________________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. *__________________________________________________________________
ИИН****** _______________________________________________________________
Паспортные данные _______________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________
Номер телефона (факса): ____________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата гарантийного взноса:
ИИК*** __________________________________________________________________
БИК ****_________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________
Кбе***** _________________________________________________________________
ИИН******/БИН** лица, оплатившего гарантийный взнос: ______________________
"______" _____ 20 ___ года.

  (подпись) (Ф.И.О.* физического
лица или наименование
юридического лица и Ф.И.О.*
руководителя или представителя
юридического лица,
действующего на основании доверенности)

      Принято веб-порталом реестра государственного имущества
"___"_______ 20 __ года __________ часов _______ минут
Аукционный номер участника _________________________.
Расшифровка аббревиатур:
* Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
**БИН – бизнес-идентификационный номер;
*** ИИК – индивидуальный идентификационный код;
**** БИК – банковский идентификационный код;
***** Кбе – код бенефициара;
******ИИН – индивидуальный идентификационный номер.

  Приложение 2 к приказу
Заместителя Премьер-Министра
- Министра финансов
Республики Казахстан
от 14 октября 2022 года № 1063
  Приложение 3
к Правилам реализации или
использования имущества,
арестованного на основании
приговора суда по уголовному
делу в части конфискации
имущества либо на основании
решения о передаче
имущества государству
  форма

Заключение о необходимости передачи имущества

      Наименование государственного юридического лица, на баланс которого
предполагается закрепление имущества _______________________________________
_________________________________________________________________________.
Определение потребности в передаваемом имуществе у государственных
юридических лиц в пределах установленных нормативов и лимитов положенности
имущества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан
(для автотранспортных средств и недвижимого имущества):
наименование имущества___________________________________________________;
краткая характеристика_____________________________________________________;
единица измерения_________________________________________________________;
количество________________________________________________________________;
вид правового акта об утверждении норматива положенности, его номер и дата
_________________________________________________________________________;
норматив положенности (количество, площадь в квадратных метрах, объем двигателя
в кубических сантиметрах и другое)
_________________________________________________________________________;
фактическое количество по данным бухгалтерского учета (количество, площадь
в квадратных метрах, объем двигателя в кубических сантиметрах и другое)
_________________________________________________________________________;
обоснование необходимости передачи имущества______________________________.
Целевое использование имущества и наличие производственной необходимости
у государственных юридических лиц:
_________________________________________________________________________.
Финансовая обеспеченность по содержанию и эксплуатации принимаемого имущества:
_________________________________________________________________________.
Должность (подпись) Фамилия, имя, отчество (при его наличии)