"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2022 жылғы 13 қазандағы № 1061 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 20 қазанда № 30253 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12590 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1178 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алып қою белгіленген тауарларды мемлекеттік сатып алу тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілер тізіліміндегі жеке және заңды тұлғалар не көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасын өндірушілер өкілдерінің (дистрибьюторлардың немесе дилерлердің) арасында жүзеге асырылады.

      "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы берген Индустриялық сертификат тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілердің тізіліміндегі әлеуетті өндірушінің тауарды өндіргенін растайтын құжат болып табылады.

      Әлеуетті өнім берушінің осы тармақта қойылатын талаптарға сәйкестігін веб-портал Индустриялық даму саласындағы уәкілетті органның және (немесе) "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының деректері негізінде автоматты түрде айқындайды.

      Ұсынылған өтінімдердің болмауына байланысты мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, мұндай мемлекеттік сатып алу барлық әлеуетті өнім берушілер арасында Заңның 13-бабында айқындалған өзге де бәсекелестік тәсілдермен жүзеге асырылады.";

      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. Әлеуетті өнім беруші, егер ол жиынтығында мынадай шарттарға сәйкес келсе, қаржылық орнықты деп танылады:

      1) әлеуетті өнім берушінің кірістері мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың кемінде екіден бір бөлігін құрайды;

      2) төленген салықтардың көрсеткіші мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім беруші кірістерінің кемінде үш пайызын құрайды.

      Салық төленген күнтізбелік жыл төленген салық күні болып есептеледі.

      Осы Қағидалардың мақсаттары үшін төленген салықтар көрсеткішінің есебі мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің мәліметіне сәйкес мынадай формула бойынша айқындалады:

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТСК – төленген салықтардың көрсеткіші;

      ТС – есептелетін үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС - есептелетін үш жылдық кезең ішінде әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      3) әлеуетті өнім берушінің негізгі құралдарының құны мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың кемінде он бестен бір бөлігін құрайды, бірақ тиісті қаржы жылына бекітілген айлық есептік көрсеткіштің төрт жүз мың еселенген мөлшерінен аспайды;

      4) әлеуетті өнім берушінің жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу қоры мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың кемінде он бестен бір бөлігін құрайды, бірақ тиісті қаржы жылына бекітілген айлық есептік көрсеткіштің төрт жүз мың еселенген мөлшерінен аспайды.";

      53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "53. Мемлекеттік кіріс органдары қаржылық орнықтылық көрсеткіштерін бұрмалау, төмендету, көрсетпеу және/немесе негізсіз асырып жіберу фактілерін, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің салық есептіліктерінің қосымша нысандарын ұсынуы және (немесе) салық декларацияларын кері қайтарып алу арқылы анықтаған жағдайларда, уәкілетті орган:

      1) мемлекеттік кірістер органдарының нақты деректеріне сәйкес осындай әлеуетті өнім берушілер бойынша мәліметтерді веб-порталда түзетеді;

      2) өткен жылдың алдындағы үш жыл кезеңінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған қаржылық орнықтылық көрсеткіштерін негізсіз арттыруға әкеп соғатын салық заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы мемлекеттік кірістер органдарының хабарламалары бойынша бұзушылықтар жойылғанға дейін осындай әлеуетті өнім берушілердің қаржылық орнықтылық көрсеткіштерін веб-порталда көрсетпейді;

      3) Заңның 11-бабында көзделген жағдайларда мұндай әлеуетті өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу жөнінде шаралар қабылдайды.";

      58-тармақт мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және құрылыспен байланысты емес жұмыстарды (бар объектілерді ағымдағы немесе орташа жөндеу, реставрациялау, қолданыстағы объектілерді реэкспозициялау, абаттандыру, жайластыру) мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (лицензиямен) материалдық және еңбек ресурстарына ие екендігін растайды.

      Бұл ретте құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаттың (лицензияның) түрлері мен кіші түрлері өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасына ұқсас (сол сияқты) болады.

      Егер мемлекеттік сатып алу нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар (бар объектілерді ағымдағы немесе орташа жөндеумен, реставрациялау, қолданыстағы объектілерді реэкспозициялау, абаттандырумен, жайластырумен байланысты емес жұмыстар) болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші осы Қағидаларда айқындалған тәртіппен материалдық және еңбек ресурстарына ие екендігін растайды.";

      мынадай мазмұндағы 59-1 және 59-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "59-1. Егер конкурстың (лоттың) нысанасы бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық және технологиялық күрделі объектілердегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтер болып табылған жағдайда, материалдық ресурстардың болуы Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғаларға берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

      59-2. Егер конкурстың (лоттың) нысанасы екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі техникалық жағынан күрделі емес объектілерде техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсету және оған екінші және үшінші жауапкершілік деңгейлеріндегі техникалық жағынан күрделі емес объектілерде қызметті жүзеге асыратын техникалық қадағалау сарапшысының аттестаты бар жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім берушінің қатысуы болып табылған жағдайда, материалдық ресурстардың болуы өлшеу және бақылау құралдарымен (меншік немесе жалға алу құқығында), тіркелген зертхана (меншік немесе жалға алу құқығында) және нормативтік құжаттамамен расталады.

      Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделмеген өзге де материалдық ресурстардың болуы туралы талаптар белгіленбейді.

      Бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық және технологиялық жағынан күрделі объектілердегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерге рұқсаты (хабарламасы) бар және екінші және үшінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық жағынан күрделі емес объектілердегі техникалық қадағалау жөніндегі көрсетілетін инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстарға ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.";

      92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "92. Уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері бюджеттен тыс қаражат есебінен қаржыландырылатын объектілер бойынша соңғы он жылдағы, оның ішінде ағымдағы жылғы құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды электрондық депозитарийге енгізу туралы әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін мынадай шарттарды ескере отырып қарайды:

      1) техникалық жағынан күрделі объектілер бойынша әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттар:

      тапсырыс берушімен (қайта ұйымдастырылған жағдайда – тапсырыс берушінің құқықтық мирасқоры) және (немесе) меншік иесі;

      сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын органмен не мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органмен не құрылыс объектісі орналасқан жер бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы уәкілетті органмен расталады.

      Бұл ретте мұндай растау әлеуетті өнім берушілердің өтініштері негізінде жоғарыда көрсетілген тұлғалардың кемінде екеуінің осындай тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып веб-портал арқылы ұсынылған хаттарымен жүзеге асырылады.

      Құрылыс объектінің тапсырыс берушсінде веб-портал арқылы растау мүмкіндігі болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші өтінімге одан алынған хаттың электрондық көшірмесін қоса береді;

      2) бюджеттен тыс қаражат есебінен қаржыландырылатын және 2014 жылдың 1 қаңтарына дейін пайдалануға енгізілген объектілер бойынша әлеуетті өнім берушінің өтінімінде көрсетілген мәліметтер мен құжаттардың дәйектілігін:

      тапсырыс беруші немесе меншік иесі;

      құрылыс объектісінің орналасқан жері бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын орган;

      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап объект пайдалануға енгізілген жағдайларда құрылыс объектісі орналасқан жерде сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы орган;

      2016 жылғы 1 қаңтарға дейін объект пайдалануға енгізілген жағдайларда меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға өз бетінше қабылдауына байланысты өзге де жеке және заңды тұлғалар растайды.

      Бұл ретте мұндай растау әлеуетті өнім берушілердің жоғарыда көрсетілген кемінде екі тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып веб-портал арқылы ұсынылған хаттарымен осындай тұлғалардың өтініштері негізінде жүзеге асырылады;

      Осы тармақтың екінші және бесінші абзацтарында көрсетілген тұлғаның веб-портал арқылы растау мүмкіндігі болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші өтінімге одан алынған хаттын электрондық көшірмесін қоса береді;

      3) әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттардың "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысандарға сәйкестігі.

      Құжаттар осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, мұндай құжаттар дұрыс деп танылады және егер мұндай құжаттардың дұрыстығын:

      кемінде екі уәкілетті органнан және осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан растау;

      заңды күшіне енген сот актілердің болған жағдайларда, электрондық депозитарийге енгізіледі.";

      97-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "97. Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттар осы Қағидалардың 96-тармағының 1) тармақшасында көзделген шешімді қабылданған жағдайда "Расталды" мәртебесі бар электрондық депозитарийге енгізіледі.";

      99-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "99. Электрондық депозитарийге енгізілген мәліметтерді, оның ішінде "Расталды" мәртебесі бар мәліметтерді түзету электрондық депозитарийде толтырылған мәліметтер бір бөлігінде жұмыс тәжірибесін растайтын ұсынылған құжаттарға сәйкес келмеген жағдайда:

      құрылыс түрі;

      объектіні пайдалануға қабылдау актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталу жылы;

      өнім берушінің мәртебесі;

      ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі;

      объектілердің техникалық күрделілігіне;

      объектілердің функционалдық мақсаты жүзеге асырылады.

      Мұндай түзету мыналардың негізінде:

      уәкілетті органның ведомствосы өз бетінше анықтаған көрсетілген сәйкессіздіктер;

      ұйымдастырушылардың, бірыңғай ұйымдастырушылардың;

      әлеуетті жеткізушілердің шағымдары;

      Заңның 47-бабы және "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заң) 11-1-тарауы тәртібінде шағымдарды және қарсылықтарды қарау қорытындылары бойынша ішкі мемлекеттік аудит органдарының өтінімдері;

      заңды күшіне енген сот актілерін орындау жүзеге асырылады.

      Бұл ретте, веб-портал мәліметтері түзетуге жататын әлеуетті өнім берушіні автоматты түрде хабардар етеді.

      Түзету туралы өтініммен немесе шағыммен, сондай-ақ уәкілетті органның ведомствосы анықтаған сәйкессіздіктермен келіспеген жағдайда әлеуетті өнім беруші веб-портал арқылы растаушы құжаттарды қоса бере отырып, дәлелді негіздемелер береді.

      Түзетуді уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері веб-портал арқылы берілген өтінімдер (шағымдар) келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.";

      102, 103, 104 және 105-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "102. Осы Қағидалардың 96 және 101-тармақтарында көзделген шешімдерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін.

      103. Электрондық депозитарийде қамтылған әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды, оның ішінде "Расталды" мәртебесі бар мәліметтерді бұғаттауды уәкілетті органның ведомствосы:

      1) әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар бойынша анық емес ақпарат беру фактісі негізінде;

      2) әлеуетті өнім берушінің объект бойынша жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды қайталау фактісі негізінде жүзеге асырылады.

      104. Электрондық депозитарийдегі әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды бұғаттауды уәкілетті органның ведомствосы веб-портал арқылы жіберілген бұғаттауға өтінімдер келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде растайтын құжаттарды қоса бере отырып жүзеге асырады:

      1) ішкі мемлекеттік аудит органдары осы Қағидалардың 103-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда, оның ішінде тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы, әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында ұсынған мәліметтер мен құжаттар негізінде;

      2) осы Қағидалардың 103-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда, оның ішінде уәкілетті органның ведомствосы:

      ұйымдастырушылардың, бірыңғай ұйымдастырушылардың;

      әлеуетті өнім берушілердің шағымдары;

      Заңның 47-бабы және Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңының 11-1-тарауы тәртібінде шағымдар мен қарсылықтарды қарау қорытындылары бойынша ішкі мемлекеттік аудит органдарының өтінімдерін қарайды.

      105. Электрондық депозитарийде дұрыс емес ақпарат және объект бойынша мәліметтердің қайталануы фактілерін растайтын құжаттарсыз қамтылған әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды бұғаттауға арналған өтінімдерді уәкілетті органның ведомствосы дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, кері қайтарады.";

      174-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "174. Ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-порталда конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасын орналастырады.

      Бұл ретте конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылау хаттамасы жұмыс күндері жұмыс уақытында (Астана қаласының уақыты бойынша 09.00-ден 18:00-ге дейін) орналастырылады.

      Бұл ретте, өтінімдерді қабылдау алдын ала талқылау хаттамасы орналастырылған күннен кейін келесі жұмыс күні (Астана қаласының уақыты бойынша сағат 09.00-ден бастап) жүзеге асырылады.";

      243-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "243. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемшарттар қолданылады:

      1) әлеуетті өнім берушіде өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы;";

      250-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "250. Егер конкурстың нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын жұмыстар нарығында жұмыс тәжірибесі болуының әрбір жылы үшін, оның ішінде конкурстың нысанасы болып табылатын жұмыстардың ұқсас (ұқсас) түрлері бойынша бір пайыз (1%) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

      Егер бір жыл ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде жұмыстардың ұқсас (ұқсас) түрлері бойынша біреуден көп жұмысты орындаған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (ұқсас) келесі орындалған әрбір жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2%) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

      Жұмыстар деп бір азаматтық-құқықтық шарт шеңберінде орындалған, нысанасы өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасына сәйкес келетін жұмыстар түсініледі.";

      279 және 280-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "279. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесі бар әрбір жыл үшін бір пайыз (1%) мөлшерінде, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді.

      280. Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері сатып алынатын қызметтер нарығындағы жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

      Техникалық қадағалау қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша объектіні пайдалануға қабылдау актісі жұмыс тәжірибесін растайтын құжат болып табылады.";

      293-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "293. Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған кезде мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес веб-портал автоматты түрде айқындайтын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының үлкен көрсеткіші бар конкурсқа қатысушы жеңімпаз деп танылады.

      Осы Қағидалардың мақсаттары үшін әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы көрсеткішінің есебін осы Қағидаларға 11, 11-1, 11-2 және 11-3-қосымшаларына сәйкес қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы бойынша мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес веб-портал автоматты түрде айқындайды.

      Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері тең болған кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрын түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз деп танылады.";

      мынадай мазмұндағы 505-1-тармақпен толықтырылсын:

      "505-1. Өнім беруші азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде, түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Тапсырыс беруші өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында мынадай мәліметтерді:

      1) сатып алудың атауы, нөмірі және өткізу мерзімін;

      2) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және авансты қамтамасыз етуді енгізу қажет ететін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нөмірі мен күнін;

      3) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      4) өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын тіркеу күні мен уақытын;

      5) сақтандыру шартының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті орган бекіткен үлгі нысанға сәйкестігі туралы белгіні көрсетеді.

      Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді және тапсырыс беруші қол қояды.

      Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналының соңғы беті тапсырыс берушінің мөрімен бекітіледі.";

      Конкурстық құжаттама мынадай мазмұндағы 74-1-тармақпен толықтырылсын;

      "74-1. Өнім беруші азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз жеткізгіште ұсынған кезде түпнұсқа Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін беріледі.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз жеткізгіште алу фактісін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Тапсырыс беруші өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында мынадай мәліметтерді көрсетеді:

      1) сатып алудың атауы, нөмірі және өткізу мерзімі;

      2) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және авансты қамтамасыз етуді енгізу қажет болатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нөмірі мен күні;

      3) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      4) өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын тіркеу күні мен уақыты;

      5) сақтандыру шартының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша уәкілетті орган бекіткен үлгі нысанға сәйкестігі туралы белгі.

      Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді және тапсырыс беруші қол қояды.

      Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналының соңғы беті тапсырыс берушінің мөрімен бекітіледі.";

      Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Конкурстық құжаттамаға 11-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 11-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидалар осы бұйрыққа 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес 11-1, 11-2 және 11-3-қосымшалармен толықтырылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 31-қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      3.1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы (қамтамасыз ету сомасы жазумен) құрайтын Шарттың жалпы сомасының теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және теңгеге4 тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, теңгеге> тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы>5 мынадай түрде енгізуге міндеттенеді:

      әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

      не:

      Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

      не:

      шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      Сақтандыру шарты электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін беріледі.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз тасығышта алу фактісін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.";

      Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы (құрылыс-монтаждау жұмыстары) үлгілік шартта:

      4.1-тармақта:

      2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы (қамтамасыз ету сомасы жазумен) теңгені құрайтын Шарттың жалпы сомасының теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және теңгеге4 тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы>5 мынадай түрде енгізуге міндеттенеді:

      Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша;

      не:

      Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

      не:

      шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      Сақтандыру шарты электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін беріледі.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз тасығышта алу фактісін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;";

      8.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.8. Қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      Тапсырыс берушімен келісілмеген қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда, сондай-ақ жұмыс көлемінің екіден бірінен көбін қосалқы мердігерге берген кезде тапсырыс беруші растайтын құжаттарды қоса бере отырып, бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы.

      Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.

      Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға жүргізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді7,8.";

      Жобалау-сметалық құжаттаманы (техникалық-экономикалық негіздеме) әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      4.1-тармақта:

      2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы (қамтамасыз ету сомасы жазумен) теңгені құрайтын Шарттың жалпы сомасының теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және теңгеге4 тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, теңгеге> тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы>5 мынадай түрде енгізуге міндеттенеді:

      әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

      не:

      Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

      не:

      шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      Сақтандыру шарты электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін беріледі.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз тасығышта алу фактісін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Жобалаушы/Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;";

      Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шартта:

      4.1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы (қамтамасыз ету сомасы жазумен) теңгені құрайтын Шарттың жалпы сомасының теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және теңгеге4 тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, теңгеге> тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы>5 мынадай түрде енгізуге міндеттенеді:

      әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

      не:

      Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

      Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер/Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

      не:

      шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      Сақтандыру шарты электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін беріледі.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз тасығышта алу фактісін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелер толық және тиісінше орындалған жағдайда енгізбеуі мүмкін;";

      Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шартта:

      3.1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы (қамтамасыз ету сомасы жазумен) құрайтын Шарттың жалпы сомасының теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және теңгеге4 тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы>5 мынадай түрде енгізуге міндеттенеді:

      әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

      не:

      Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік;

      не:

      шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      Сақтандыру шарты электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

      Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін беріледі.

      Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз тасығышта алу фактісін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

      Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелер толық және тиісінше орындалған жағдайда енгізбеуі мүмкін;".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алуы заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
1-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
7-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы_______________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың №______________________________

      Конкурстың атауы ___________________

      Лоттың № __________________________________

      Лоттың атауы _______________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

      1. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды талап етсе, онда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы      Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарландыру жіберуді талап етпесе, онда осы мәліметтер толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы.

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстардың атауы

Саны
      Еңбек ресурстары:

Еңбек ресурстарының атауы (мамандығы/біліктілігі)

Саны

Қызметкердің жұмыс өтілімі (қажет болған жағдайда) үш жылдан аспайтын (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген нормативтерінде неғұрлым жоғары өтілім көзделген жағдайларды қоспағанда)

      5. Сатып алынатын қызметтердің атауына соңғы бес жылда сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы.

      Егер сатып алынатын қызметтерді көрсетуге Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесі бойынша талап қойылмайды.

Сатып алынатын қызметтер мәнінің атауы (лоттың атауы)

Жыл саны
      Ескерту.

      1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әрбір атауы жеке жолмен көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
2-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
11-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші (бірлесіп орындаушы) толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ______________

      Ұйымдастырушының атауы _____________

      Конкурстың № ________________________

      Конкурстың атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________

      Лоттың атауы _________________________

      Әлеуетті өнім берушінің (бірлесіп орындаушының) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы______________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі      Егер қызметтер көрсетуді, тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

      3. Банкроттық немесе таратылу рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

      4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтерді көрсету үшін қажет талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың бар екендігі туралы мәліметтер.

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жағдайы (жаңа, жақсы, жаман)

Меншікті (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)

Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
      Еңбек ресурстар:

Мамандық (біліктілік) атауы)

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі)

Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)


      5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы бес жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

      Егер көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

Қызметтің атауы

Қызмет көрсету орны

Тапсырыс берушінің атауы

Қызмет көрсету жылы, айы (___ бастап _ дейін)

Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)


 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
3-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-қосымша

Қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салықтарының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір пайыздан (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл мақсат мөлшерінде қосымша пайызы он бес пайызды (0,5%) есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
1–қосымша

Әлеуетті өнім берушінің сатып алу бойынша құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

135%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ210%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
2–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі жүз мың еселенген мөлшерінен төрт жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

50%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

70%


ЖИЫНЫ185%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
3–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт жүз мың еселенген мөлшерінен сегіз жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

100%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ265%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
4–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз жүз мың еселенген мөлшерінен бір миллион алты жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

200%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ365%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
5–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір миллион алты жүз мың еселенген мөлшерінен үш миллион екі жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

500%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ665%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
6–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш миллион екі жүз мыңға еселенген мөлшерінен асатын қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

700%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ865%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
4-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-1-қосымша

Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салықтарының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір пайыздан (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл мақсат мөлшерінде қосымша пайызы он бес пайызды (0,5%) есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
1–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспайтын жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ140%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
2–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен сегіз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

30%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

55%


ЖИЫНЫ150%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
3–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен он алты мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

35%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

60%


ЖИЫНЫ160%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
4–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он алты мың еселенген мөлшерінен отыз екі мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

40%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

65%


ЖИЫНЫ170%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
5–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің отыз екі мың еселенген мөлшерінен асатын жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

45%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

70%


ЖИЫНЫ180%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
5-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-2-қосымша

Техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салықтарының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір пайыздан (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл мақсат мөлшерінде қосымша пайызы он бес пайызды (0,5%) есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
1–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен аспайтын техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ140%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
2–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен төрт мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

30%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

55%


ЖИЫНЫ150%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
3–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен сегіз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

35%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

60%


ЖИЫНЫ160%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
4–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен он алты мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

40%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

65%


ЖИЫНЫ170%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
5–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он алты мың еселенген мөлшерінен отыз екі мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

45%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

75%


ЖИЫНЫ180%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
6–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің отыз екі мың еселенген мөлшерінен асатын техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

50%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

75%


ЖИЫНЫ190%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
6-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-3-қосымша

Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салықтарының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір пайыздан (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл мақсат мөлшерінде қосымша пайызы он бес пайызды (0,5%) есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
қосымша

Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

25%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ100%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2022 жылғы 13 қазандағы
№ 1061 бұйрығына
7-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
31-қосымша

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы есеп

      Лоттың №/сатып алудың сәйкестендіру коды ______________________

      Лоттың /сатып алудың атауы_________________________________

      Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):

      1. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу туралы шешім қабылдаған лауазымды тұлға туралы мәліметтер:

Тапсырыс берушінің атауы

Тапсырыс берушінің бірінші басшысының Т.А.Ә. және лауазымдар атауы

Бір көзден сатып алуды жүзеге асыру жағдайының ерекшелігін растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі (қызметтік жазба, қорытынды, анықтама және т. б.)
      2. Заңның 13-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген өзге де тәсілдермен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың мүмкін еместігі себептерінің негіздемесі:

Тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы

Негіздеме
      3. Коммерциялық ұсынысты беру туралы сұрау салу жіберілген әлеуетті өнім берушілер туралы мәлімет *:

Коммерциялық ұсынысты беруге сұрау салу жіберілген әлеуетті өнім берушілердің атауы

Коммерциялық ұсынысты беруге сұрау салу жіберілген әлеуетті өнім беруші туралы ақпарат көздері

Шығыс сұрау салудың нөмірі және күні

      4. Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша коммерциялық ұсынысты берген әлеуетті өнім берушілер туралы мәлімет (прайс-парақтар және басқа да растаушы құжаттар)*:

Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша коммерциялық ұсынысты берген әлеуетті өнім берушінің атауы

Коммерциялық ұсынысқа сәйкес ұсынылған тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің (марқасын, моделін көрсете отырып) қысқаша сипаттамасы

Тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің елеулі шарттары (баға, сапа, мерзімдер)

      5. Өз бастамасы бойынша коммерциялық ұсынысты берген әлеуетті өнім берушілер туралы мәлімет (прайс-парақтар және басқа да растаушы құжаттар)*:

Өз бастамасы бойынша коммерциялық ұсынысты берген әлеуетті өнім берушінің атауы

Коммерциялық ұсынысқа сәйкес ұсынылған тауарлардың жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің (марқасын, моделін көрсете отырып) қысқаша сипаттамасы

Тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің елеулі шарттары (баға, сапа, мерзімдер)

      6. Өнім берушіні таңдаудың негіздемесі және мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы, сондай-ақ шарттың өзге де талаптары.

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ССН/ ТЕН

Деректемелер

Өнім берушіні таңдау негіздемесі

Жасалған шарт бағасының негіздемесі


      * осы есептің 3, 4, 5-тармақтары осы Қағидалардың 473-тармағында көрсетілген жағдайларда көрсетіледі.

      Тапсырыс беруші өкілінің Т.А.Ә. және лауазымы,

      Бір көзден мемлекеттік сатып алуға қатысуға

      шақыру үшін әлеуетті өнім берушіні айқындау

      туралы шешім қабылдағанның қолы

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады