"Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы" Алматы облысы әкімдігінің 2019 жылғы 25 қарашадағы № 527 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Алматы облысы әкімдігінің 2022 жылғы 1 наурыздағы № 45 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылы 11 наурызда № 27086 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес Алматы облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Алматы облысы әкімдігінің "Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы" 2019 жылғы 25 қарашадағы №527 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5319 болып тіркелген) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      2. "Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Алматы облысы әкімінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде "Алматы облысы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік-құқық бөліміне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Ж. Тұяқовқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Алматы облысының әкімі К. Бозумбаев

О признании утратившим силу постановления акимата Алматинской области от 25 ноября 2019 года № 527 "Об утверждении перечня открытых данных, размещаемого на интернет-портале открытых данных"

Постановление акимата Алматинской области от 1 марта 2022 года № 45. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2022 года № 27086

      В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" акимат Алматинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата Алматинской области "Об утверждении перечня открытых данных, размещаемого на интернет-портале открытых данных" от 25 ноября 2019 года № 527 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5319).

      2. Государственному учреждению "Управление цифровых технологий Алматинской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1)государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2)размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акима Алматинской области после его официального опубликования;

      3)в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в государственно-правовой отдел государственного учреждения "Аппарат акима Алматинской области" сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Ж. Туякова.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Алматинской области К. Бозумбаев