Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін жолданымдарды тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "Электрондық жолданымдар" ақпараттық-талдау жүйесін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2023 жылғы 4 қаңтардағы № 4 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 11 қаңтарда № 31679 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 69-бабының 3-бөлігіне сәйкес "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 9-бабының 22) тармақшасын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 13 қазандағы № 563 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы туралы ереженің 19-тармағының 37) тармақшасымен БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін жолданымдарды тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "Электрондық жолданымдар" ақпараттық-талдау жүйесін жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. "Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін жолданымдарды тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "Электрондық жолданымдар" ақпараттық-талдау жүйесін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2021 жылғы 19 мамырдағы № 70 бұйрығының күші жойылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22768 болып тіркелді).

      3. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі-Комитет):

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты құқықтық статистика және арнайы есепке алудың мүдделі субъектілеріне мәлімет үшін, сондай-ақ Комитеттің аумақтық органдарына орындау үшін жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет төрағасына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Бас Прокуроры
Б. Асылов

  Қазақстан Республикасы
Бас Прокуроры
2023 жылғы 4 қаңтардағы
№ 4 бұйрығымен
бекітілген

Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін жолданымдарды тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "Электрондық жолданымдар" ақпараттық-талдау жүйесін жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін жолданымдарды тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "Электрондық жолданымдар" ақпараттық-талдау жүйесін жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекеттің қатысуы жүз пайызды құрайтын заңды тұлғаларға келіп түсетін жолданымдарды тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "Электрондық жолданымдар" ақпараттық талдау жүйесін (бұдан әрі – "Электрондық жолданымдар" АТЖ) жүргізу тәртібін анықтайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:

      1) иесi бүркемеленген жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс – иесін анықтау мүмкін емес және (немесе) арыз иесінің қойылған қолы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайы жоқ жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс;

      2) жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың телнұсқасы (бұдан әрі – телнұсқа) – алдыңғы жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір мен ұсыныстың көшірмесі не түпнұсқасымен бірдей мәтіні мен заңды күші бар, бір мәселе бойынша және сол бір адамның мүддесі үшін жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің және ұсыныстың данасы;

      3) жолданымдарды есепке алу – жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді және ұсыныстарды қабылдау, тіркеу және қарау бойынша мәліметтерді бекіту және оларды мемлекеттік құқықтық статистиканы көрсету;

      4) субъект – өз құзыреттеріне сәйкес жолданымдарды, хабарламаларды, пікірлерды, пікірлерді және ұсыныстарды қарау бойынша өкілеттіктер берілген мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, мемлекеттің қатысуы жүз пайызды құрайтын заңды тұлғалар;

      4-1) тег – жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың қысқаша мәнін сипаттайтын және кілт сөздер болып табылатын бір немесе бірнеше сөздер және (немесе) сөз тіркестері;

      5) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті, оның аумақтық және оған теңестірілген органдары;

      6) ұжымдық жолданым – екі және одан да көп жеке немесе заңды тұлғалардың бір мәселе бойынша сол бір адамдардың мүдделерін білдіретін жолданымы, хабарламасы, сұрау салуы, пікірі, ұсынысы;

      7) электрондық ақпараттық есепке алу құжаты (бұдан әрі – есепке алу карточкасы) – мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу деректері қалыптасатын құқықтық статистикалық ақпарат тасымалдағышы.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Тіркеу, есепке алу тәртібі

      3. Субъектіге келіп түскен жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркеуге жатады.

      Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты қабылдаудан бас тартуға жол берілмейді.

      Ауызша жолданымдарды, хабарламаларды, пікірлерды, пікірлерді және ұсыныстарды қабылдау және тіркеу өтініш беруші субъектіге тікелей жүгінген кезде жүзеге асырылады.

      4. Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты тіркеу Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 64-бабының 3-бөлігімен көзделген мерзімде жүргізіледі.

      Жолданымдар, хабарламалар, сұрау салулар, пікірлер және ұсыныстар электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жалпы қолжетімді ақпараттық жүйелер бойынша келіп түскен кезде, олардың "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркелуі осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсынысты тіркеу" ТЖ-1 нысанының (бұдан әрі – ТЖ-1 нысан) және осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "Арыз иесі" АИ-1 нысанының (бұдан әрі – АИ-1 нысаны) есепке алу карточкаларын автоматты түрде толтыру арқылы жүзеге асырылады.

      Жолданымдар, хабарламалар, сұрау салулар, пікірлер және ұсыныстар жазбаша (қағаз) немесе ауызша нысанда келіп түскенде, олардың "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркелуі ТЖ-1 және АИ-1 нысандарын толтыру арқылы жүргізіледі.

      Жолданымды тіркегеннен кейін, оны редакциялайды және жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің және ұсыныстың мәніне қарай тегтер енгізеді.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Тіркеу нөмірі жолданымға, хабарға, сұрау салуға, пікірге және ұсынысқа бастапқы тіркеу кезінде реттілік тәртіпте тек бір рет беріледі және әріптік индекстен, сондай-ақ бірегей нөмірден тұрады.

      6. Өтiнiш, хабар, сұрау салу, пікір және ұсыныс үшін әріптік индекс мынадай тәртіпте беріледі:

      1) "ЖТ" - жеке тұлғадан;

      2) "ЗТ" - заңды тұлғадан;

      3) "АН" - иесі бүркемеленген жолданым, хабар, сұрау салу, пікір және ұсыныс;

      4) "ҰЖ" - ұжымдық жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс.

      7. Бірегей нөмірде алғашқы төрт цифры тіркеген жылын, келесі сегіз цифры - реттік нөмірін білдіреді.

      8. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркегеннен кейін әрбір жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс бойынша арыз иесіне осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша күні мен уақыты, жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, лауазымы көрсетіле отырып, талон беріледі.

      Талон бірегей нөмірден тұрады, онда бірінші жұппен тіркеген жылы, екінші жұппен – тіркеген айы, үшінші жұппен – тіркеген күні, келесі сегіз цифрымен - реттік нөмірі белгіленеді.

      9. Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс "шағымдар мен арыздарға арналған жәшіктер" арқылы келіп түскен кезде талондағы мәліметтер жолданымда, хабарламада, сұрау салуда, пікірде және ұсыныста көрсетілген ұялы байланыстың абоненттік нөміріне немесе электрондық адреске жіберіледі.

      Жолданымда, хабарламада, сұрау салуда, пікірде және ұсыныста ұялы байланыстың абоненттік нөмірі немесе электрондық адресі көрсетілмеген жағдайда, арыз иесіне талон жіберілмейді.

      10. Кодекстің 65-бабының 1-бөлігіне сәйкес жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты басқа субъектіге қарау үшін жіберген кезде тіркеу нөмірі және талон нөмірі өзгертілмейді және жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты алған субъектінің есепке алу карточкасында көрсетіледі.

      11. Егер жолданымда, хабарламада, сұрау салуда, пікірде және ұсыныста бірнеше мәселе (талап) қамтылған жағдайда, олардың ішінде қаралуы субъектінің құзіретіне кірмейтін бірнеше мәселе (талап) болса, субъект өз құзіретіне кірмейтін әрбір мәселеге (талапқа) осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес қиғаш сызық (бөлшек) арқылы реттілік нөмірді көрсете отырып, негізгі жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің және ұсыныстың тіркеу нөмірін жеке береді.

      Осы жолданымдар, хабраламалар, пікірлер, пікірлер және ұсыныстар Кодекстің 65-бабының 2-бөлігіне сәйкес басқа субъектіге құзыреті бойынша жіберіледі.

      Көрсетілген жолданымдар, хабарламалар, пікірлер, пікірлер және ұсыныстар бойынша талонды оларды мәні бойынша қарау үшін қабылдаған субъекті береді.

      Жолданымдарды, хабарламалар, сұрау салулар, жауаптар мен ұсыныстар жазбаша (қағаз түрінде) немесе ауызша нысанда келіп түскен кезде оларды "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркеуді өтініш берушіге тікелей жауап беретін субъект жүзеге асырады, қалған субъектілер (бірлесіп орындаушылар) оларды "Қызметтік хат-хабарлар" автоматтандырылған базасында тіркейді.

      12. Ауызша нысанда берілген жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс келіп түскен жағдайда жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты қабылдаған субъектінің лауазымды адамы жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты жеке хаттамаға енгізеді және осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес тіркеуге жатады.

      13. Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты тіркегенге дейін "Электрондық жолданымдар" АТЖ бойынша тексеріс жүзеге асырылады және жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныстың телнұсқа болып табылмайтыны анықталады.

      Жолданымдардың, хабарламалардың, пікірлердың, пікірлердің және ұсыныстардың телнұсқалары осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес тіркелуге жатады және олар бойынша осы Қағидалардың 22-тармағына сәйкес шешімдер қабылданады.

      14. Тіркелген жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты есепке алу "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да жүзеге асырылады.

      15. Мыналар:

      1) бір субъектіден басқа субъектіге келіп түскен қызметтік құжаттар;

      2) жоғары тұрған органның тапсырмалары мен нұсқаулары;

      3) жарнама қамтылған ұсыныстар;

      4) "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген жолданымдарды қоспағанда, мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша жолданымдар;

      5) қарау тәртібі Кодекстің 3-бабының 4-бөлігімен және "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 24-бабының 9-тармағымен реттелетін жолданымдар, хабарламалар, сұрау салулар, пікірлер, ұсыныстар, өтінішхаттар есепке алуға жатпайды.

      Осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға келіп түскен құжаттар ТЖ-2 нысанын толтыру жолымен басқа ақпараттық жүйелерге көшірілуге жатады.

      Басқа ақпараттық жүйелерге көшіру келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қарау мерзімдері "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркелген күннен бастап есептеледі.

      Басқа ақпараттық жүйелерге көшіруді жою шешім қабылданған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Жоғары тұрған субъектіден төменгі тұрған субъектіге түскен, арыз иесіне жоғары тұрған субъекті басшысының қойылған қолымен жауап берілетін жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс төменгі тұрған органда есепке алынбайды.

      17. Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты қарау нәтижелері осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсынысты қарау" ТЖ-2 нысанының (бұдан әрі – ТЖ-2 нысаны) есепке алу карточкасында тіркеледі.

      ТЖ-2 нысаны субъекті қабылдаған әр шешімге жеке толтырылады.

3-тарау. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ны жүргізу тәртібі

      18. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ны жүргізу мәліметтерді, оның ішінде әкімшілік рәсімдер бойынша әрбір іс-әрекетке және шешімге ТЖ-1, ТЖ-2, АИ-1 нысанының тиісті деректемелерін толтыру арқылы жолданымдар, хабарламалар, пікірлер, пікірлер мен ұсыныстар бойынша қабылданған шешімдерді көрсету болып табылады.

      19. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да тіркегеннен кейін жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныстың Кодекстің 63-бабымен белгіленген талаптарға сәйкес келуіне тексеруге жатады.

      Шағым Кодекстің 93-бабымен белгіленген талаптарға сәйкес келуіне тексеруге жатады.

      20. Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс Кодекстің 63-бабында белгіленген талаптарға, ал шағымдар Кодекстің 93-бабының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, субъект арыз иесіне жолданымның, шағымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің және ұсыныстың қандай талаптарға сәйкес келмейтінін көрсетеді және талаптарға сәйкес келтіру үшін ақылға сыйымды мерзім белгілейді.

      Бұл ретте, сәйкес келуіне тексеруді оларды қарау құзыретіне кіретін субъекті жүзеге асырады.

      Кодекстің 91-бабы 4-бөлігіне сәйкес шағым әкімшілік актісі, әкімшілік әрекеті (әрекетсіздігі) шағымдалатын субъектіге беріледі.

      Әкімшілік актісі, әкімшілік әрекеті (әрекетсіздігі) шағымдалатын субъекті шағым келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жібереді.

      Бұл ретте, әкімшілік актісі, әкімшілік әрекеті (әрекетсіздігі) шағымдалатын субъекті үш жұмыс күні ішінде қолайлы әкімшілік актісін қабылдайтын, шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын әкімшілік әрекетті жүргізетін болса, шағымды шағым қаралатын органға жібермеуге құқылы.

      Егер әкімшілік актісі, әкімшілік әрекеті (әрекетсіздігі) шағымдалатын субъекті шағымды шағым қаралатын органға жіберетін болса, онда Кодекстің 93-бабымен белгіленген талаптарына сәйкес келуіне тексеруді шағымды қарайтын орган жүргізеді.

      21. Тағайындау тәртібі осы Қағидалардың 11-тармағымен көзделген жеке тіркеу нөмірі ТЖ-1 нысанындағы тиісті деректемелерді толтыру арқылы беріледі.

      22. Бұдан бұрын берілген жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді және ұсынысты кері қайтарып алу туралы, лауазымды адамдарға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы, тыңдауға қатысудан бас тарту туралы, тыңдау хаттамасымен не әкімшілік іс материалдарымен танысу туралы, қате жазуларды және (немесе) арифметикалық қателерді түзету туралы, ауызша немесе өзге де нысанда, жазбаша нысанда (қағаз және (немесе) электрондық түрде) қабылданған әкімшілік актіні ресімдеу туралы арыздар, тыңдау хаттамасына ескертулер, сондай-ақ жолданымдар, хабарламалар, пікірлер, пікірлер және ұсыныстардың телнұсқалары осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес тіркеуге және ТЖ-2 нысанын толтыру арқылы негізгі жолданымға, хабарламаға, сұрау салуға, пікірге және ұсынысқа қосуға жатады.

      Тіркеу туралы шешімді құзыретіне оларды қарау кіретін субъект қабылдайды.

      23. Есепке алу карточкалары деректемелік құрамына сәйкес толтырылады.

      ТЖ-1 нысанында:

      1, 2, 3, 5 деректемелері жолданымды, хабарлама, сұрау салу, пікірді және ұсынысты тіркелгеннен кейін автоматты түрде (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция болмаған кезде – қолмен) толтырылады;

      9-деректеме 8 – деректемедегі мағынаға байланысты автоматты түрде (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция болмаған кезде-қолмен) толтырылады;

      10-деректеме шағымды тіркеген субъектінің атауын бере отырып, автоматты түрде (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция болмаған кезде – қолмен) толтырылады;

      13-деректеме жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді және ұсыныстарды қарау мерзіміне байланысты автоматты түрде (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция болмаған кезде – қолмен) толтырылады.

      З-1 нысанында:

      1, 2 деректемелер ТЖ-1 нысанынан деректерді жүктеу арқылы автоматты түрде (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция болмаған кезде-қолмен) толтырылады;

      3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26- деректемелер 4-деректемені толтырған және жеке және заңды тұлғалардың деректерін мемлекеттік деректер базасынан алған кезде автоматты түрде (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграция болмаған жағдайда – қолмен) толтырылады;

      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-деректемелер тексерілуге және жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныста көрсетілген пошта адресінде айырмашылықтар болған жағдайда сәйкес келтірілуге тиіс.

      ТЖ-2 нысанында:

      1, 2, 3-деректемелер ТЖ-1 нысанынан деректерді жүктеу арқылы автоматты түрде толтырылады;

      4-деректемеде әрбір қабылданған шешімге жеке ТЖ-2 нысаны толтырылады.

      24. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да ТЖ-2 нысанын толтырғаннан және сақтағаннан кейін субъектінің электрондық-цифрлық қолтаңбасы қойылған, қабылданған шешімдерді көрсете отырып, ілеспе хаттардың (хабарламалардың) тиісті шаблондары автоматты түрде құрастырылады және арыз иесіне жазбаша нысанда не электронды құжат нысанында жіберіледі.

      Шешімді қабылдау күні болып автоматты түрде толтырылатын ТЖ-2 нысанын қою күні болып саналады

      Бұл ретте, Кодекстің 73-бабы тәртібімен әкімшілік іс бойынша алдын ала шешімді жіберу туралы ілеспе хатында субъект арыз иесінің алдын ала шешімге қатысты ұстанымын алу үшін лауазымды жауапты адамдардың немесе жұмыскерлердің контактілерін (байланыс телефон нөмірлерін, электронды адрестерін) көрсетеді.

      25. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға кіруді субъектінің электрондық-цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық өтінімді жіберу арқылы уәкілетті орган қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      26. Субъект "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға аумақтылық және ведомстволық бағыныштылық қағидатына сәйкес қол жеткізе алады.

      27. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс бойынша енгізілген мәліметтердің сәйкес келмеу фактілері анықталған жағдайда, мәліметтерді редакциялау арқылы анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылданады.

      Мәліметтерді редакциялау нысандардың деректемелерін өзгерту және (немесе) толықтыру, "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға бұдан бұрын енгізілген нысанды жою арқылы жасалады.

      28. "Орындау мерзімі", "жауап жіберу күні", "қарау мерзімі ұзартылды" көрсеткіштерін қоспағанда, көрсеткіштерді редакциялауды және "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға бұрын енгізілген нысанды жоюды субъект растайтын құжаттарды қоса бере отырып, субъектінің құрылымдық бөлімшелері басшыларының өтінішхаттары негізінде, сондай-ақ уәкілетті органның баянаты бойынша дербес жүзеге асырады.

      "Орындау мерзімі", "жауаптың жіберілген күні", "қарау мерзімі ұзартылған" деген көрсеткіштерді редакциялауды және "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға бұдан бұрын енгізілген нысанды жоюды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, субъекті басшысының өтінішхаттары негізінде уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Уәкілетті органда мәліметтерді редакциялауды орталық аппарата басшылық айқындаған жауапты қызметкер, аумақтық органда осы бағытқа жетекшілік ететін бөлім бастығы жүргізеді.

      Субъектілердің мәліметтерді редакциялау, "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға бұдан бұрын енгізілген нысанды жою туралы өтінішхатын уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      Субъект мәліметтерді түзету, "Электрондық жолданымдар" АТЖ-да бұрын енгізілген нысанды жою туралы өтінішхатты уәкілетті органға есепті кезеңді жабудан бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді. Көрсетілген мерзімді бұза отырып түскен өтінішхат келесі есепті кезеңде қаралады.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.04.2023 № 89 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Субъектілер уәкілетті органға және оның аумақтық органдарына "Электрондық жолданымдар" АТЖ-дан мәліметтерді уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне түсіру жолымен күн сайын жолданымдар, хабарламалар, сұрау салулар, пікірлер мен ұсыныстар туралы есептік мәліметтерді ұсынады.

      30. Субъект "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға жолданымды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлер мен ұсыныстарды уақтылы тіркеуді, есепке алу карточкаларына енгізілетін мәліметтердің толықтығын, дұрыстығын қамтамасыз етеді.

      31. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-ға қол жетімділік болмаған жағдайда жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір және ұсыныс Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2023 жылғы 25 тамыздағы № 236 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33339 болып тіркелді) бекітілген, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларына сәйкес қағаз журналдарда тіркеледі.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. ТӨ-№1 нысанының есебін қалыптастыру тәртібі

      32. "Электрондық жолданымдар" АТЖ-дан берілген ТЖ-1, АИ-1, ТЖ-2 нысандарының мәліметтері негізінде уәкілетті органның ақпараттық жүйелерінде осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша "Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салулардың,пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" ТӨ-№1 нысанының есебі (бұдан әрі – ТӨ-№1 есебі) қалыптастырылады.

      ТӨ-№1 есебі электрондық нысанда уәкілетті органның орталық аппаратының автоматтандырылған режимінде қалыптастырылады.

      ТӨ-№1 жиынтық есебі ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінде өсу нәтижесімен қалыптастырылады және оған Комитет төрағасы қол қояды.

      Егер мерзімнің аяқталуы жұмыс істемейтін күнге түссе (демалыс, мереке), онда мерзімнің соңғы күні деп одан кейінгі келесі бірінші жұмыс күні есептеледі.

      33. ТӨ-№1 есебінде негізгі жолданымға, хабарламаға, сұрау салуға, пікірге және ұсынысқа қосылған жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір мен ұсыныс, сондай-ақ басқа ақпараттық жүйелерге ауыстырылғандар көрсетілуге жатпайды.

      34. № 1-ТӨ есеп мәліметтерінің дұрыстығы мен толықтығын қамтамасыз ету мақсатында субъектілер уәкілетті органмен бірлесіп ай сайын 1-ден 8-ге дейін келіп түскен жолданымдардың, хабарламалардың, сұрау салулардың, пікірлердің, ұсыныстардың саны және оларды қарау нәтижелері туралы салыстырып тексерулер жүргізеді.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Мемлекеттік органдарға,
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына, мемлекеттің
қатысуы жүз пайызды құрайтын
заңды тұлғаларға келіп түсетін
жолданымдарды тіркеу, есепке
алу, сондай-ақ "Электрондық
жолданымдар" ақпараттық
талдау жүйесін жүргізу
қағидаларының
1-қосымшасы

      нысан

Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты тіркеу

1

Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты тіркеу нөмірі ____________________

2

Тіркеу күні 20 "___" жылғы "__"________

3

Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты тіркеген субъектінің атауы (анықтамалық бойынша)

4

Жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың субъектісі (анықтамалық бойынша)

5

Бірегей нөмір ____ __________________________________________________________________

6

Жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың нысаны (анықтамалық бойынша)

7

Жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың тілі (анықтамалық бойынша)

8

Құжаттың түрі (анықтамалық бойынша)

9

Әкімшілік рәсімнің түрі (анықтамалық бойынша)

10

Іс-әрекеті шағымдалатын субъектінің атауы (әкімшілік актісі)___________________

11

Іс-әрекеті шағымдалатын лауазымды адамның тегі, аты-жөні (болған жағдайда)___________

12

Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс мәселесінің сипаты (анықтамалық бойынша)

13

Жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың орындалу мерзімі 20 "___" жылғы "__"________

14

Жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың мәні ____________________________________

  Мемлекеттік органдарға,
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына, мемлекеттің
қатысуы жүз пайызды құрайтын
заңды тұлғаларға келіп түсетін
жолданымдарды тіркеу, есепке
алу, сондай-ақ "Электрондық
жолданымдар" ақпараттық
талдау жүйесін жүргізу
қағидаларының
2-қосымшасы

      нысан

"Арыз иесі"

1

Жолданымның, хабарламаның, сұрау салудың, пікірдің, ұсыныстың тіркеу нөмірі ____________________

2

Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты тіркеген субъектінің атауы (анықтамалық бойынша)

3

Азаматтығы (анықтамалық бойынша)

4

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) ______________________________________

5

Тегі _________________________________________________________________________________

6

Аты ______________________________________________________________________________________

7

Әкесінің аты (болған жағдайда)

8

Күні, айы, туған жылы ________ жылғы "___"____________________

9

Жынысы (анықтамалық бойынша)

10

Ұлты (анықтамалық бойынша)

11

Жасы __________________________________________________________________________________

12

Тұрғылықты мекенжайы республика __________________________________________________________

13

Тұрғылықты мекенжайы облыс___________________________________________________________

14

Тұрғылықты мекенжайы аудан _______________________________________________________________

15

Тұрғылықты мекенжайы елді мекен _________________________________________________________

16

Тұрғылықты мекенжайы көше_______________________________________________________________

17

Тұрғылықты мекенжайы үй_________________________________________________________________

18

Байланыс телефондары (үй, жұмыс. ұялы)

18.1

Ұялы телефон _______________________________________________________________________

18.2

Үй, жұмыс телефоны ________________________________________________________________

19

Электрондық адресі (бар болған жағдайда)________________________________________________

20

Әлеуметтік мәртебесі (анықтамалық бойынша)

21

Кәсіп түрі (жұмыс орны) (анықтамалық бойынша)

22

Кімнің мүддесі үшін жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс берілді

23

Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БИН) ______________________________________________

24

Жүгінген заңды тұлғаның атауы ______________________________________________

25

Заңды тұлғаның мекенжайы ________________________________________________________________

26

Кәсіпкерлік субъектінің санаты _____________________________________________________

      Ескерту:

      ЖСН "Жеке тұлғалар" Мемлекеттік деректер базасынан алынған мәліметтерден автоматты түрде толтырылады

      Әлеуметтік мәртебесі Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау минисстрлігінің базасынан автоматты түрде толтырылады

      БСН Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің базасынан автоматты түрде толтырылады

  Мемлекеттік органдарға,
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына, мемлекеттің
қатысуы жүз пайызды құрайтын
заңды тұлғаларға келіп түсетін
жолданымдарды тіркеу, есепке
алу, сондай-ақ "Электрондық
жолданымдар" ақпараттық
талдау жүйесін жүргізу
қағидаларының
3-қосымшасы

      нысан

ТАЛОН
(түбіртек)
ТАЛОН
(корешок)


(талонның нөмірі/номер талона)
жолданым,хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс/обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение _____________________________ _____________________________
(арыз иесінің тегі, аты-жөні не атауы (бар болған жағдайда)/фамилия,
инициалы (при его наличии) либо наименование заявителя) _____________________________ _____________________________
"__" ________ 20__ж./г. _____ _____________________________ _____________________________
Жолданымды қабылдаған қызметкердің лауазымы, тегі, аты-жөні (бар болған жағдайда),
қолы/ должность, фамилия, инициалы (при
его наличии), подпись сотрудника, принявшего обращение ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
(қолы/подпись)
Талон алған адамның қолы/
подпись получившего талон
_________ "__" сағ/час "___" мин.
"___" _________________ 20__ ж./г.

ТАЛОН
(үзілмелі талон)
ТАЛОН
(отрывной талон)


талонның нөмірі/номер талона)
жолданым,хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс/обращение, сообщение, запрос, отклик, предложение
___________________________ ___________________________________________
(арыз иесінің тегі, аты-жөні (бар болған жағдайда)не атауы /
фамилия, инициалы (при его наличии) либо наименование заявителя) ___________________________________________ _________________________________________ __________________________________________
(қабылданды/принято.
Қабылдаған/принял (лауазымы, тегі, аты-жөні (бар болған жағдайда)/должность, фамилия и инициалы (при его наличии) ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
(субъект атауы, мекенжайы және қызметтік телефоны/ наименование субъекта, адрес и служебный телефон) ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Ескерту\Примечание: Жолданым бойынша шешім
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген мерзімде қабылданатын болады.
Решение по обращению будет принято в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан "___" __________ 20__ ж./г. _____________________________________________
(колы / подпись)
Интернет-ресурсының мекенжайы:
http:\\www. qamqor. gov. kz,
Адрес Интернет ресурса:
http:\\www. qamqor. gov. kz,
Ұялы телефон арқылы 1414 нөміріне
С мобильного телефона на номер 1414

  Мемлекеттік органдарға,
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына, мемлекеттің
қатысуы жүз пайызды құрайтын
заңды тұлғаларға келіп түсетін
жолданымдарды тіркеу, есепке
алу, сондай-ақ "Электрондық
жолданымдар" ақпараттық
талдау жүйесін жүргізу
қағидаларының
4-қосымшасы

      нысан

"Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты қарау"

1

Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты тіркеу нөмірі ____________________

2

Жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты тіркеген субъектінің атауы (анықтамалық бойынша)

3

Әкімшілік рәсімнің түрі (анықтамалық бойынша)

4

Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс бойынша шешім (анықтамалық бойынша)

4.1

Басқа жүйеге ауыстырылды (анықтамалық бойынша)

4.2

Арыз иесіне Кодекстің 63-бабымен сәйкестендіру үшін хабарлама жіберілді (Кодекстің 64-бабының 6-бөлігі)

4.3

Кодекстің 63-бабына сәйкестендіру үшін мерзімі өткеннен кейін жолданымарыз иесіне қайтарылды (Кодекстің 64-бабының 7-бөлігі)

4.4

Басқа субъектіге құзыреті бойынша жіберілді (Кодекстің 65-бабы)

4.5

Жолданымға, хабарламаға, сұрау салуға, пікірге, ұсынысқа қосылды

4.6

Арыз иесінен жолданымды, хабарламаны, сұрау салуды, пікірді, ұсынысты кері қайтарып алу қабылданды (Кодекстің 64-бабының 9-бөлігі)

4.7

Тыңдауды өткізу туралы арыз иесіне хабарлама (хабархат) жіберілді. (Кодекстің 66-бабының 2-бөлігі)

4.8

Лауазымды адамға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) (Кодекстің 67-бабы)

4.9

Арыз иесінің өкілі әкімшілік рәсімге түсті (Кодекстің 68-бабының 2-бөлігі)

4.10

Арыз иесінің өкілі шеттетілді (Кодекстің 68-бабының 5-бөлігі)

4.11

Тыңдау өткізілді (Кодекстің 73-бабының 1-бөлігі)

4.12

Тыңдау хаттамасына ескертпе қабылданды (Кодекстің 73-бабының 6-бөлігі)

4.13

Әкімшілік рәсім тоқтатылды (Кодекстің 77-бабы 1-бөлігінің 2) тармақшасы)

4.14

Қарау мерзімі "___"____________дейін ұзартылды

4.15

Әкімшілік акт қабылданды (Кодекстің 77-бабы 1-бөлігінің 1) тармақшасы)

4.16

Әкімшілік іспен танысу туралы өтінішхат мәлімденді (Кодекстің 75-бабының 1-бөлігі)

4.17

Қате жазулар немесе арифметикалық қателер түзетілді (Кодекстің 82-бабы)

4.18

Әкімшілік актінің күші бұзылды (Кодекстің 100-бабы 1-бөлігінің 1) тармақшасы)

4.19

Әкімшілік актінің күші бұзылды және жаңа әкімшілік акті қабылданды (Кодекстің 100-бабы 1-бөлігінің 2) тармақшасы)

4.20

Әкімшілік іс-әрекет жасалды (Кодекстің 100-бабы 1-бөлігінің 3) тармақшасы)

4.21

Шағым қанағаттандырусыз қалдырылды (Кодекстің 100-бабы 1-бөлігінің 4) тармақшасы)

4.22

Әкімшілік іс жол берілген бұзушылықтарды және оларды жою бойынша ұсыныстарды көрсете отырып әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік акті, әкімшілік әрекет (әрекетсiздiк) шағымдалып жатқан әкімшілік органға жіберілді (Кодекстің 100-бабы 1-бөлігінің 5) тармақшасы)

4.23

Шағым қараусыз қалдырылды (Кодекстің 100-бабы 1-бөлігінің 6) тармақшасы)

4.24

Шағымды қарайтын органға шағым жіберілді (Кодекстің 91-бабының 4-бөлігі)

4.25

Хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс мәні бойынша жауап, оның ішінде ақпарат ұсынылды (Кодекстің 89-бабы 1-бөлігінің 1) тармақшасы)

4.26

Хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс назарға алынды (Кодекстің 89-бабы 1-бөлігі 2) тармақшасы)

4.27

Жауапты орындаушысы

  Мемлекеттік органдарға,
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына, мемлекеттің
қатысуы жүз пайызды құрайтын
заңды тұлғаларға келіп түсетін
жолданымдарды тіркеу, есепке
алу, сондай-ақ "Электрондық
жолданымдар" ақпараттық
талдау жүйесін жүргізу
қағидаларының
5-қосымшасы

      нысан

"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ есеп

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 05.12.2023 № 217 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-бөлім. Тіркелген жолданымдар, хабарламалар, сұрау салулар, пікірлер, ұсыныстар бойынша ақпарат

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған жолданымдар, хабарламалар, пікірлер, ұсыныстардың қалдығы

Есепті мерзімде келіп түскен жолданымдар, хабарламалар, пікірлер, ұсыныстар

Оның ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша қарау үшін жолданды

Қаралған жолданымдар, хабарламалар, пікірлер, ұсыныстар

оның ішінде 5-бағаннан

6-бағаннан шешімдер қабылданды

Жеңілдетілген әкімшілік рәсім тәртібінде

Әкімшілік рәсім тәртібінде

Әкімшілік акті қабылданды

оның ішінде 8-бағаннан

Әкімшілік рәсім тоқтатылды

Қолайлы әкімшілік акті қабылданды

Ауыртпалық түсіретін әкімшілік акті қабылданды

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы

1
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі (бұдан әрі - Кодекс)

      Кестенің жалғасы

6-бағаннан шешімдер қабылданды

11-бағаннан

Әкімшілік актінің күші жойылды

Әкімшілік актінің күші жойылып, жаңадан әкімшілік акті қабылданды

Әкімшілік әрекет жасалды

Шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

Арызданушының жолданымында көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шешімі бар

Сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

Жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс қайтарылды

Арыз иесінен пікірі қабылданды

Өзге де негіздер

12

13

14

15

16

17

18

19

20      кестенің жалғасы

7-бағаннан

21-бағаннан

Назарға алынды

Оңайлатылған әкімшілік рәсім тоқтатылды

26-бағаннан

Жауап берілді

Қанағаттандырылды

Бас тартылды

Түсіндірілді

Қайталама хабарламаларда, ұсыныстарда, үн қосуларда, пікірлерда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмесе, ал алдыңғы хабарламаның, ұсыныстың, үн қосудың, сұрау салудың материалдарында тексерудiң қажетті материалдары бор және арыз иесіне белгiленген тәртiппен жауаптар берілді

Арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайын анықтау мүмкүн емес

Хабарламада, ұсыныста, жауапта, сұрауда сұрақтың мәні көрсетілмеген

21

22

23

24

25

26

27

28

29      кестенің жалғасы

шағым қараусыз қалдырылды

30-бағаннан

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімін бұза отырып қаралды

Мерзімін бұза отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

есепті кезеңнің аяғындағы қесепті кезеңнің аяғындағы қалдықалдықна конец отчетного периода

Әкімшілік актіге, әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес, жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныстар қарау нәтижелері бойынша шығарылған әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасалды

39-бағаннан

шағымды қарайтын органның сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған, заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қарайтын орган шағымды қайтарды

шағымды қарайтын орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

әкімшілік актіге шағым жасалды

әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасалды

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

      кестенің жалғасы

39-бағаннан шешімдер қабылданды

43-бағаннан шешімдер қабылданды

43-бағаннан

49-бағаннан

43-бағаннан

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акті қабылданды, әкімшілік әрекет жасалды

шағымдар жоғары тұрған органдарға жіберілді

әкімшілік актінің күші жойылды

әкімшілік актінің күші жойылып басқа әкімшілік акті қабылданды

әкімшілік әрекет жасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

шағым қараусыз қалдырылды

шағымды қарайтын органның сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған, заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қарайтын орган шағымды қайтарды

шағымды қарайтын орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

шағымды мерзімін бұза отырып қарады

Шағым мерзімін бұза отырып жоғары тұрған органға жіберіледі

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 2-бөлім. Әкімшілік рәсім тәртібінде қаралған жолданымдар бойынша мәліметтер 1-кесте. Арыздар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған арыздардың қалдығы

Есепті мерзімде келіп түскен арыздар

Оның ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша қарау үшін жолданды

Қаралған арыздар

5-бағаннан шешімдер қабылданды

Әкімшілік акті қабылданды

оның ішінде 6-бағаннан

Әкімшілік рәсім тоқтатылды

колайлы әкімшілік акті қабылданды

ауыртпалық түсіретін әкімшілік акті қабылданды

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлығы

1


Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі      Кестенің жалғасы

5-бағаннан шешімдер қабылданды

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып қаралды

оның ішінде 9-бағаннан

арызданушының жолданымында көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныс қайтарылды

арыз иесінің пікірі қабылданды

өзге де негіздер

10

11

12

13

14

15

16      кестенің жалғасы

Мерзімі бұзыла отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

Есепті кезеңнің соңындағы қалдық

арызды қарау нәтежесинде қабылданған әкімшілік акт шағымданды

18-бағаннан шешімдер қабылданды

20-бағаннан шешімдер қабылданды

шағым мерзімін бұза отырып қаралды

Шағым мерзімін бұза отырып жоғары тұрған органға жіберілді

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акті қабылданды

шағым жоғары тұрған органға жолданы

әкімшілік актінің күші жойылды

әкімшілік актінің күші жойылып басқа әкімшілік акті қабылданды административный акт

әкімшілік әрекет жасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 2-бөлім. Әкімшілік рәсім тәртібінде қаралған жолданымдар бойынша мәліметтер 2-кесте. Шағымдар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған шағымдардың қалдығы начало года

Есепті мерзімде келіп түскен шағымдар

Оныі ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша жолданды рассмотрения по компетенции

Қаралған шағымдар

5-бағаннан шешімдер қабылданды

шағым қараусыз қалдырылды

әкімшілік актінің күші жойылды

әкімшілік актінің күші жойылып басқа әкімшілік акті қабылданды

әкімшілік әрекет жасалдыадминистративное действие

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Барлығы

1Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі
      Кестенің жалғасы

10-бағаннан

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып басқа органға құзыреті бойынша жолдандыкомпетенции с нарушением срока

есепті кезеңнің аяғындағы қалдық

шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шағымды қараған органның шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қараған органмен шағым қайтарылды

шағымды қараған орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

11

12

13

14

15

16

17

18

      кестенің жалғасы

Шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған әкімшілік актіге шағым жасалды

19-бағаннан шешімдер қабылданды

21-бағаннан шешімдер қабылданды

21-бағаннан

27-бағаннан

21-бағаннан

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын қолайлы әкімшілік акті қабылданды

шағым жоғары тұрған органға жолданы

әкімшілік актінің күші жойылды

әкімшілік актінің күші жойылып басқа әкімшілік акті қабылданды

әкімшілік әрекет жасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

Шағым қараусыз қалдырылды

шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шағымды қараған органның шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қараған органмен шағым қайтарылды

шағымды қараған орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

Шығым мерзімін бұза отырып қаралды

Шағым мерзімін бұза отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 3-бөлім. Оңайлатылған әкімшілік тәртібінде қаралған жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныстар бойынша мәліметтер 1-кесте. Хабарламалар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған хабарламалар қалдығы

Есепті мерзімде келіп түскен хабарламалар

Оның ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша жолданды

Қаралған хабарламалар

5-бағаннан шешімдер қабылданды

жауап берілді

6-бағаннан

назарға алынды

оңайлатылған әкімшілік рәсімі тотқтатылды

11-бағаннан

қанағаттандырылды

бас тартылды

түсіндірілді

Қайталама хабарламаларда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмей, алдыңғы хабарламаныңматериалдарында тексерудiң қажетті материалдары болса және арыз иесіне белгiленген тәртiппен жауаптар берілді

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Барлығы

1

Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі


      Кестенің жалғасы

5-бағаннан шешімдер қабылданды

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

11-бағаннан

арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайын анықтау мүмкүн емес

хабарламада мәні баяндалмаған

13

14

15

16

17      кестенің жалғасы

есепті кезеңнің аяғындағы қалдық

Әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес, хабарламаны қарау нәтижелері бойынша шығарлырған әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасалды

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын әкімшілік әрекет жасалды

шағым жоғары тұрған органға жолданы

21-бағаннан шешімдер қабылданды

21-бағаннан

25-бағаннан

21-бағаннан

әкімшілік әрекет жасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

шағым қараусыз қалдырылды

шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шағымды қараған органның шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қараған орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

Шығым мерзімін бұза отырып қаралды

Шағым мерзімін бұза отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 3-бөлім. Оңайлатылған әкімшілік тәртібінде қаралған жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныстар бойынша мәліметтер 2-кесте. Сұрау салулар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған пікірлердің қалдығы

Есепті мерзімде келіп түскен пікірлер

Оның ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша жолданды

Қаралған сұрау салулар

5-бағаннан шешімдер қабылданды

жауап берілді

6-бағаннан

назарға алынды

оңайлатылған әкімшілік рәсімі тотқтатылды

қанағаттандырылды

бас тартылды

түсіндірілді

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы

1
Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі

      Кестенің жалғасы

5-бағаннан шешімдер қабылданды

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

11-бағаннан

Қайталама хабарламаларда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмей, алдыңғы хабарламаныңматериалдарында тексерудiң қажетті материалдары болса және арыз иесіне белгiленген тәртiппен жауаптар берілді

арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайын анықтау мүмкүн емес

хабарламада мәні баяндалмаған

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы

есепті кезеңнің аяғындағы қалдық

Әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес, хабарламаны қарау нәтижелері бойынша шығарлырған әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасалды

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын әкімшілік әрекет жасалды

шағым жоғары тұрған органға жолданы

21-бағаннан шешімдер қабылданды

21-бағаннан

25-бағаннан

21-бағаннан

әкімшілік әрекет жасалдыжасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

Шағым қараусыз қалдырылды

шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шағымды қараған органның шешімі бар

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қараған органмен шағым қайтарылды

шағымды қараған орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

Шығым мерзімін бұза отырып қаралды

Шағым мерзімін бұза отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

"Жолданымдарды, хабарламаларды, пікірлерды, сұрау салуларды, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 3-бөлім. Оңайлатылған әкімшілік тәртібінде қаралған жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныстар бойынша мәліметтер 3-кесте. Пікірлер бойынша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған пікірлердің қалдығы

Есепті мерзімде келіп түскен пікірлер

Оның ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша жолданды

Қаралған пікірлер

5-бағаннан шешімдер қабылданды

жауап берілді

6-бағаннан

назарға алынды

оңайлатылған әкімшілік рәсімі тотқтатылды

қанағаттандырылды

бас тартылды

түсіндірілді

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы

2
Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі

      Кестенің жалғасы

5-бағаннан шешімдер қабылданды

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

11-бағаннан

Қайталама хабарламаларда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмей, алдыңғы хабарламаныңматериалдарында тексерудiң қажетті материалдары болса және арыз иесіне белгiленген тәртiппен жауаптар берілді

арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайын анықтау мүмкүн емес

хабарламада мәні баяндалмаған

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы

есепті кезеңнің аяғындағы қалдық

Әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес, хабарламаны қарау нәтижелері бойынша шығарлырған әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасалды

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын әкімшілік әрекет жасалды

шағым жоғары тұрған органға жолданы

21-бағаннан шешімдер қабылданды

21-бағаннан

25-бағаннан

21-бағаннан

әкімшілік әрекет жасалдыжасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

Шағым қараусыз қалдырылды

вающего жалобу о том шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шағымды қараған органның шешімі бароснованиям, указанным в жалобе

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қараған органмен шағым қайтарылды

шағымды қараған орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

Шығым мерзімін бұза отырып қаралды

Шағым мерзімін бұза отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 3-бөлім. Оңайлатылған әкімшілік тәртібінде қаралған жолданым, хабарлама, сұрау салу, пікір, ұсыныстар бойынша мәліметтер 4-кесте. Ұсыныстар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Жыл басындағы қаралмаған пікірлердің қалдығы

Есепті мерзімде келіп түскен пікірлер

Оның ішінде телнұсқа

Басқа органға құзыреті бойынша жолданды

Қаралған ұсыныстар

5-бағаннан шешімдер қабылданды

жауап берілді

6-бағаннан

назарға алынды

оңайлатылған әкімшілік рәсімі тотқтатылды

қанағаттандырылды

бас тартылды

түсіндірілді

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы

3
Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі

      Кестенің жалғасы

5-бағаннан шешімдер қабылданды

Мерзімі ұзартыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып қаралды

Мерзімі бұзыла отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

11-бағаннан

Қайталама хабарламаларда жаңа дәлелдер немесе жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмей, алдыңғы хабарламаныңматериалдарында тексерудiң қажетті материалдары болса және арыз иесіне белгiленген тәртiппен жауаптар берілді

арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайын анықтау мүмкүн емес

хабарламада мәні баяндалмаған

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы

на есепті кезеңнің аяғындағы қалдық

Әкімшілік актіні қабылдауға байланысты емес, хабарламаны қарау нәтижелері бойынша шығарлырған әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасалды

шағымда көрсетілген талаптарды толық қанағаттандыратын әкімшілік әрекет жасалды

шағым жоғары тұрған органға жолданы

21-бағаннан шешімдер қабылданды

21-бағаннан

25-бағаннан

21-бағаннан

әкімшілік әрекет жасалдыжасалды

шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

жіберілген бұзушылықтар мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар көрсетіле отырып, әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік органға жіберілді

Шағым қараусыз қалдырылды

вающего жалобу о том шағымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шағымды қараған органның шешімі бароснованиям, указанным в жалобе

сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған заңды күшіне енген сот актісі бар

шағымды қараған органмен шағым қайтарылды

шағымды қараған орган арыз иесінен шағымды кері қайтарып алуды қабылдады

Шығым мерзімін бұза отырып қаралды

Шағым мерзімін бұза отырып басқа органға құзыреті бойынша жолданды

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

"Жолданымдарды, хабарламаларды, сұрау салуларды, пікірлерді, ұсыныстарды қарау туралы" 1-ТӨ нысанды есеп 4-бөлім. Арыз иелері жөнінде мәліметтер

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Барлығы қаралғандар

1-бағаннан

2-бағаннан

2-бағаннан

2-бағаннан

жеке тұлға

заңды тұлға

иесі бүркемеленген

ұжымдық

Қазақстан Республикасы азаматы

ТМД азаматы

азаматтығы жоқ

Шетел азаматы

Ерлер

Әйелдер

Қазақ

Орыс

Өзге ұлт

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Барлығы

11Кодекстің 20-бабының 2-бөлігінде көзделген мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғалардың тізбесі

2      Кестенің жалғасы

2-бағаннан

3-бағаннан

11 жасқа дейін

12 ден 13 жасқа дейін

14-15 жас

16-17 жас

18-20 жас

21-29 жас

30-39 жас

40-49 жас

50-59 жас

60 жастан жоғары

ірі кәсіпкерлік субъектісі

орта кәсіпкерлік субъектісі

кіші кәсіпкерлік субъектісі

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады