Қаржы басқарушысы қорытындыларының нысандарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 28 ақпандағы № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 28 ақпанда № 31977 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 2) және 4) тармақшаларына, 24 және 43-баптарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес қаржы басқарушысының борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша қорытындысының нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес қаржы басқарушысының банкроттың міндеттемелерін тоқтатуға негіздердің бар немесе жоқ екендігі туралы қорытындысының нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2023 жылғы 28 ақпандағы
№ 219 бұйрығына
1-қосымша

      Нысан

Қаржы басқарушысының борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша қорытындысы

20 ___ жылғы "___" ___________
(күні)______________________
(жасалған жері)

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және

      банкроттығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабының 1-тармағына

      сәйкес мен, қаржы басқарушысы ________________

      ___________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      ___________________________________________________________________

      (бұдан әрі – Т.А.Ә.))

      ___________________________________________________________________

      (жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН))

      ___________________________________________________________________

      (борышкердің Т.А.Ә.)

      ___________________________________________________________________

      (борышкердің ЖСН)

      қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша

      қорытынды жасадым.

      Борышкердің тұрғылықты жерінің мекенжайы: __________________________

      ___________________________________________________________________

      Мобилді телефон нөмірі: _____________________________________________

1. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс қозғау туралы мәліметтер

      Борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттығы рәсімі қолдану туралы арыз берген күні

      20__ жылғы "___" ________________.

      Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс қозғау туралы сот ұйғарымының күні мен нөмірі

      20__жылғы "___" ________________ № _____.

      Қаржы басқарушысын тағайындау туралы бұйрықтың күні мен нөмірі

      20__жылғы "___" ________________ № _____.

      Уәкілетті органның интернет-ресурсында төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау туралы хабарландыруды және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібін орналастыру күні 20__жылғы "___" __________.

2. Борышкердің кредиторлық берешегі туралы мәліметтер

      (теңге)

Т.А.Ә./
кредитордың атауы

ЖСН / кредитордың бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Берешек сомасы

берешек пайда болған күн

барлығы

оның ішінде

негізгі қарыз

сыйақы

айыппұлдар, өсімпұлдар, шығындар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Азаматтардың өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша берешегі...
Барлығы:2.

Алимент бойынша берешек...
Барлығы:3.

Салық берешегі, кедендік төлемдер бойынша берешек, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер...
Барлығы:4.

Сот шешімі бойынша өндіріп алынатын бюджетке төленетін төлемдер бойынша берешек


Барлығы:5.

Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша берешек...
Барлығы:6.

Кепілді кредитор алдындағы берешек


Барлығы:7.

Басқа берешек


Барлығы:Барлығы кредиторлық берешек:3. Борышкердің мүлкі туралы мәліметтер

      Борышкердің мүлкін түгендеу актісінің күні мен нөмірі

      20__ жылғы "___" ________________ № _____ (қоса берілген).

      Түгендеу актісіне сәйкес барлық мүліктің құны (нарықтық құны):

      ___________________________________________ теңге.

4. Борышкердің кірісі туралы мәліметтер

      (теңге)

Алынған табыс көзі

Алынатын табыстың кезенділігі

Алатын кіріс сомасы

1.

Жұмыс беруші жүзеге асыратын төлемдер:1.1

еңбек шартында белгіленген жалақы1.2

сыйлықақылар, іссапар шығындары, материалдық көмек, Жұмыс берушінің демалыс ақысын төлеуге, тұрғын үйді жалға алу және жол жүру шығындарын өтеуге арналған шығыстары1.3

өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу….

жұмыс беруші жүзеге асыратын өзге де төлемдерБарлығы:2.

Дара кәсіпкер ретінде тіркеусіз қызметтен түсетін кірістер


Барлығы:3.

Мемлекеттік бюджеттен төлемдер:3.1

қызметтік міндеттерін атқаруға байланысты алынатын төлемдер3.2

өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу3.3

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақылар мен өтемақылар, сондай-ақ жалға алынған тұрғын үйге ақы төлеу үшін бюджет қаражатынан субсидиялар….

мемлекеттік бюджеттен төленетін өзге де төлемдерБарлығы:4.

Оқытуға байланысты алынатын төлемдер:4.1

білім беру ұйымдары төлейтін стипендиялар4.2

мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқитын тұлғаларға жол жүру шығыстарының өтемақысыжеке тұлғаны оқытуға байланысты алынатын өзге де төлемдерБарлығы:5.

Сыйақылар:5.1

банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдар (депозиттер) бойынша алынатын5.2

борыштық бағалы қағаздар бойынша5.3

мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойыншабасқа сыйақыларБарлығы:6.

Дивидендтер:6.1

бағалы қағаздар бойынша6.2

резидент заңды тұлғадан алынған….

басқа дивидендтерБарлығы:7.

Сақтандыру төлемдері8.

Ұтыстар9.

Мүлікті сатудан түскен табыс:9.1

мүлікті сатудан9.2

мүлікті жалға беруденБарлығы:10.

Өтеусіз алынған мүлік (сыйға, қайырымдылық көмек түрінде, мұра түрінде қабылданған)11.

басқа кірістерБарлығы:Кірістердің барлығы:      Орташа айлық кіріс сомасы:_____________________________ теңге.

5. Борышкердің шығыстары туралы мәліметтер

      (теңге)

Борышкердің шығыстары

Шығыстардың кезеңділігі

Шығыстар сомасы

1.

Міндетті шығыстар:1.1

Коммуналдық қызметтер үшін төлемақы1.2

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының қызметтері үшін төлемақы1.3

тұрғын үйді жалға алу үшін төлемақыбасқа шығыстарБарлығы:2.

Тұрақты шығыстар:2.1

азық-түлікке арналған шығыстар2.2

жол жүруге арналған шығыстарбасқа шығыстарБарлығы:3.

Айнымалы шығыстар:3.1

киім сатып алу арналған шығыстар3.2

дәрілік заттар3.3

Автокөлікті жөндеубасқа шығыстарБарлығы:Шығыстардың барлығы:      Орташа айлық шығыс сомасы:_____________________________ теңге.

6. Борышкердің төлем қабілетсіздігінің туындау себептері мен жағдайларын талдау

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

7. Қаралып отырған арызды берудің алдындағы жеті жыл ішінде борышкерге қатысты төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы мәліметтер (тиісті торкөз белгіленеді)

иә


жоқ


8. Қорытынды

      (теңге)

Кредиторлық берешек сомасы


Борышкердің барлық мүлкінің құны (нарықтық құны)


Орташа айлық кіріс сомасы


Орташа айлық шығыс сомасы


      Пікірлер (болған кезде) _________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Қаржы басқарушысының қорытындысы (тиісті торкөз белгіленеді):

борышкер төлемге қабілетсіз және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдануға негіздердің бар


борышкер төлемге қабілетсіз және сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға негіздердің бар


борышкер төлемге қабілетті және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға негіздердің жоқ


      Қорытынды тұжырымдамасын растайтын құжаттардың тізбесі (аталған құжаттардың көшірмелерін қоса беру қажет):

Құжаттың атауы

Парақ саны      Қаржы басқарушысы __________________________ ___________

      (Т.А.Ә.)             (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрінің
2023 жылғы 28 ақпандағы
№ 219 бұйрығына
2-қосымша

      Нысан

Қаржы басқарушысының банкроттың міндеттемелерін тоқтатуға негіздердің бар немесе жоқ екендігі туралы қорытындысы

20 ___ жылғы "___" _____________
(күні)______________________
(жасалған жері)

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және

      банкроттығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабы 1-тармағының

      2) тармақшасына сәйкес мен, қаржы басқарушысы

      ___________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (бұдан әрі – Т.А.Ә.))

      ___________________________________________________________________

      (жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН))

      ___________________________________________________________________

                              (банкроттың Т.А.Ә.)

      ___________________________________________________________________

                              (банкроттың ЖСН)

      міндеттемелерін тоқтатуға негіздердің бар немесе жоқ екендігі туралы қорытынды

      жасадым.

      Банкроттың тұрғылықты жерінің мекенжайы: ___________________________

      ___________________________________________________________________

      Мобилді телефон нөмірі: _____________________________________________

1. Сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы мәліметтер

      Борышкердің сот банкроттығы рәсімін қолдану туралы өтініш берген күні

      20__ жылғы "___" ________________.

      Сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс қозғау туралы сот ұйғарымының күні мен нөмірі

      20__ жылғы "___" _____________ №_____.

      Қаржы басқарушысын тағайындау туралы бұйрықтың күні мен нөмірі

      20__ жылғы "___" ________________ № _____.

      Уәкілетті органның интернет-ресурсында сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы іс бойынша іс қозғау туралы хабарландыруды және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібін орналастыру күні

      20__ жылғы "___" ________________.

      Борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша қорытындыны ұсыну күні

      20__ жылғы "___" ________________.

      Борышкерге қатысты сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы сот шешімінің күні

      20__ жылғы "___" ________________.

      Кредиторлар талаптарының тізілімін уәкілетті органға жолдау күні

      20__ жылғы "___" ________________.

      Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін тоқтату және сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы сот шешімінің күні

      20__ жылғы "___" ________________.

2. Банкроттың кредиторлық берешегі туралы мәліметтер

      (теңге)

Сот арқылы банкроттығы рәсімін қолдану туралы арызда көрсетілген кредиторлық берешек


Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлық берешек


Сот арқылы банкроттығы рәсімі барысында өтелген кредиторлық берешек


Сот арқылы банкроттығы рәсімі аяқталған күні орындалмаған кредиторлық берешек


3. Банкрот міндеттемелерін тоқтатудан бас тартуға негіз болып табылатын мән-жайлардың болуы туралы мәліметтер

Міндеттемелерді тоқтатудан бас тартуға негіз болып табылатын мән-жайлар

Болған жағдайда тиісті торкөз белгіленеді

Растайтын құжат
(атауы, күні, нөмірі)

борышкер өзінің қаржылық жағдайы, мүлкі және міндеттемелері туралы, оның ішінде төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және сот арқылы банкроттығын қолдану туралы өтініш берген кезде жалған ақпарат берді және (немесе) ақпаратты жасырдытөлем қабілеттілігін және сот арқылы банкроттығын қалпына келтіру рәсімі барысында борышкер мүлікті, оның бір бөлігін және (немесе) ол туралы ақпаратты жасырды не қаржы басқарушысына, сотқа немесе уәкілетті органға өзінің қаржылық жағдайы, мүлкі мен міндеттемелері туралы мәліметтерді алуға кедергі келтірді және (немесе) қаржы басқарушысының заңды талаптарын орындамады және (немесе) оның өз өкілеттіктер жүзеге асыруына өзге де жолмен кедергі келтірдіборышкер берешек мөлшерін ұлғайтты немесе өзінің қаржылық жағдайын басқаша түрде нашарлатты, оның ішінде мүлікті иеліктен шығару, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және сот арқылы банкроттығы рәсімдері барысында жаңа міндеттемелер қабылдау арқылы несие берушілердің мүдделеріне зиян келтірдіборышкер банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде несие берушілерге зиян келтіріп активтерді азайттыборышкер төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және сот арқылы банкроттығы рәсімдері барысында, сондай-ақ төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және сот арқылы банкроттығын қолдану туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде бір кредиторға басқалардан негізсіз артықшылық берді немесе кредиторларға зиян келтіре отырып өзге де әрекеттер жасадыборышкер әдейі банкроттық жасағаны үшін кінәлі деп танылды      Пікірлер (болған кезде)__________________________________________

      ___________________________________________________________________

4. Қаржы басқарушысының қорытындысы (тиісті торкөз белгіленеді):

Банкрот міндеттемелерін тоқтатудан бас тарту үшін негіздер бар


Банкрот міндеттемелерін тоқтатудан бас тарту үшін негіздер жоқ


      Қорытынды тұжырымдамасын растайтын құжаттардың тізбесі (аталған құжаттардың

      көшірмелерін қоса беру қажет):

Құжаттың атауы

Парақ саны      Қаржы басқарушысы _________________________ ___________

      (Т.А.Ә.)             (қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады