Қаржы басқарушысының қорытынды есебінің нысанын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 28 ақпандағы № 222 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 28 ақпанда № 31980 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 5) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған қаржы басқарушысының қорытынды есебінің нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрінің
2023 жылғы 28 ақпандағы
№ 222 бұйрығымен
бекітілген

      Нысан

Қаржы басқарушының қорытынды есебі

      _______________ _____________________

      (жасалған күні) (жасалған жері)

1. Борышкер туралы жалпы деректер

      1.1. Борышкер туралы мәліметтер:

Тегі, аты,
әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә. (ол болған кезде))

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН)

Тіркеу мекенжайы

Нақты тұрғылықты жері/мекенжайы

1

2

3

4

      1.2. Борышкердің банк шоттарындағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер (теңге):

Банктың атауы

Банк шотын ашу/жабу жылы

Банк шотының №

Сот арқылы банкроттықты қолдану туралы өтініш берген сәттегі қалдық

Сот арқылы банкроттық қолданылғанға дейін 3 (үш) жыл ішінде болған банк шотындағы ақша туралы мәліметтер

түсімдер

борышкер жасаған аударым

сомасы

төлем құжатының № және күні

борышкердің ақшаны одан әрі пайдалануы

Сомасы

Ақшаны алған тұлғаның Т.А.Ә. (ол болған кезде)

төлем құжатының № және күні

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

      1.3. Борышкердің заңды тұлғаларға (құрылтайшыларға) қатысуы туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның (құрылтайшының) атауы

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)

Қатысу үлесі мен сомасы (процент, мың теңге)

Қатысу кезеңі

Заңды мекенжайы/телефоны

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

      1.4. Қаржы басқарушысы туралы мәліметтер:

Қаржы басқарушысының Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Тағайындау туралы бұйрық

Шеттету туралы бұйрық

Ескерту

күні

күні

негізі

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Ұйымдастыру-құқықтық шаралар туралы мәліметтер

      2.1. Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау туралы соттың 20__ жылғы "__" _________ ұйғарымы.

      2.2. Уәкілетті органның интернет-ресурсында 20__ жылғы "__" _________ орналастырылған, бакроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру.

      2.3. 20___ жылғы "__" ___________ заңды күшіне енген, борышкерге сот арқылы банкроттық рәсімін қолдану туралы 20__ жылғы "__" _________сот шешімі.

      2.4. Уәкілетті органның интернет-ресурсында 20__ жылдың "__" _________ орналастырылған, борышкерге сот арқылы банкроттық рәсімін қолдану туралы хабарландыру.

3. Кредиторлар талаптарының тізілімі

      3.1. Сот арқылы банкроттық рәсімін жүргізу күніне жалпы кредиторлық берешек_______________ теңге, оның ішінде:

      өмірге және денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу туралы, сондай-ақ алимент өндіріп алу туралы талаптар бойынша _______________ теңге;

      соттың шешімі бойынша өндіріп алынған салықтар мен кедендік төлемдер, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша берешектерді өндіріп алу туралы талаптар бойынша _______________ теңге;

      азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелерді орындау шеңберінде, оның ішінде мүлік кепілімен қамтамасыз етілген талаптары бойынша _______________ теңге;

      шығындарды өтеу және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу туралы талаптар бойынша _______________ теңге;

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 27-бабы 2-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзімнен кейін мәлімделген кредиторлардың талаптары бойынша _______________ теңге.

      3.2. Кредиторлардың өтініштері мен талаптарын қарау қорытындылары, кредиторлардың берешектерін, қаржылық және салық есептіліктерін есептеудің дұрыстығын тексеру, кредиторлармен өзара салыстыру:

Кредитор

Талап (өтініш) берілген күн

Берешек сомасы (теңге)

Берешектің пайда болу негіздері

Берешекті реттеу/өндіріп алу нәтижесі

Қаржы басқарушының шешімі

Шағым жасалған жағдайда сот шешімі

кредитордың хабарлау күні

негізделген сома (теңге)

негізсіз сома (теңге)

шешім қабылдау негізі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      Кестенің жалғасы

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер енгізу туралы мәліметтер (өзгерістердің мазмұны)

Барлығы танылған сома (теңге)

Ескерту

талап (өтініш) берілген күн

берешек сомасы (теңге)

берешектің пайда болу негіздері

берешекті реттеу/өндіріп алу нәтижесі

қаржы басқарушының шешімі

Шағым жасалған жағдайда сот шешімі

кредитордың хабарлау күні

негізделген сома (теңге)

негізсіз сома (теңге)

шешім қабылдау негізі

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
      3.3. Қаржы басқарушысы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне кредиторлар талаптарының тізілімі 20__ жылғы "___" ____________ жолдады.

      Кредиторлар талаптарының тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында 20__ жылғы "___" ____________ орналастырылды.

4. Мүлікті (активтерді) түгендеу, бағалау, мүліктік массаны қалыптастыру

      4.1. Борышкердің мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, борышкерге тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды қаржы басқарушыға берген 20___жылғы "__" __________қабылдау-беру актісі*.

      4.2. Борышкердің мүліктік массасын түгендеу 20___жылғы "__" __________ № ____ мүлікті түгендеу актісіне сәйкес жүргізілді*.

      4.3. Борышкердің мүлкін бағалау туралы мәліметтер:

Бағалаушының атауы

ЖСН/БСН

Бағалау туралы шарт (нөмірі мен күні)

Бағалау туралы есептің күні мен нөмірі

Бағалау нәтижелері (бағалау туралы есепке сәйкес мүліктің атауы, құны, теңге)*

Мүлікті бағалау жөніндегі қызметтің құны (теңге)

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

      4.4. Кепіл мүлкін кепілді кредиторларға олардың талаптарын қанағаттандыру есебіне беру туралы мәліметтер:

Мүліктің атауы

Мүліктің бағалау құны (теңге)

Кепілді кредитордың атауы

Кепілді кредитор талаптарының сомасы (теңге)

Мүлікті беру күні

Кепілге салынған мүлікті бағалауға және ұстауға байланысты әкімшілік шығыстардың төленген сомасы

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Мүліктік массаны сату

      5.1. Электрондық аукциондарды/тікелей сауда-саттықтарды өткізу туралы ақпарат, уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру:

      1) 20___ жылғы "___"__________№ _____________________________*;

      2) 20___ жылғы "___"__________№ _____________________________*;

      3) 20___ жылғы "___"__________№ _____________________________*;

      4) 20___ жылғы "___"__________№ _____________________________*;

      5) 20___ жылғы "___"__________№ _____________________________*.

      5.2. Тікелей сату әдісімен мүліктік массаны өткізу туралы ақпарат*:

Мүліктің атауы

Мүліктің сипаттамасы (көлемі, саны, дана)

Бағалау құны (теңге)

Сатып алушының деректемелері

Сатып алушымен жасалған шарт туралы мәліметтер

Нақты төлем туралы мәліметтер

Ескерту

атауы/ Т.А.Ә. (ол болған кезде)

БСН /ЖСН

күні

сомасы (теңге)

төлем құжатының №-рі

төлем құжатының күні

нақты төленген сома (теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6. Банкроттық рәсімі енгізілгенге дейінгі үш жыл кезең ішінде Заңның 14-бабында көрсетілген мән-жайлар кезінде борышкер жасаған мәмілелерді анықтау

      6.1. Мүлікті мүліктік массаға қайтару туралы сот шешімдерінің болуы*:

Шарт туралы мәліметтер

Мүлікті қайтару бойынша қабылданған шаралар

нөмері

күні

мәні

сомасы (тенге)

қаржы басқарушысының сотқа талаптар/талап-арыздарды жолдауы туралы мәліметтер (күні мен нөмірі)

сот актісінің күні мен нөмірі, соттың атауы

1

2

3

4

5

6

7

      Кестенің жалғасы

Мүлікті қайтару бойынша қабылданған шаралар

Мүлікті нақты қайтару күні

Өндіріп алынған мүліктің нарықтық құны (теңге)

Ескерту

талап арызды қарау нәтижелері бойынша сот актісінің қысқаша мазмұны, нормативтік құқықтық актіге сілтеме

сот шешіміне шағымдану (наразылық білдіру) туралы мәліметтер

8

9

10

11

12

7. Әдейі банкроттық белгілерінің және борышкердің төлем қабілетсіздігіне (дәрменсіздігіне) әкеп соққан әрекеттердің болуы (болмауы) туралы, сондай-ақ қабылданған шаралар туралы ақпарат

      7.1. Материалдарды әкімшілік сотқа жіберу*:

Әкімшілік сотқа жолданған қорытындының нөмірі мен күні

Әкімшілік сот қабылдаған шаралар (шешімдер)

қанағаттандырылды

бас тартылды

қараусыз қалды

күні

негіздеме (бапты көрсету)

күні

негіздеме (бапты көрсету)

күні

негіздеме (бапты көрсету)

1

2

3

4

5

6

7

8. Қорытынды ережелер

      8.1. Кредиторлық берешекті өтеу туралы мәліметтер*:

р/с№

Кезектілік

Талаптар сомасы (мың теңге)

Кредиторлардың негізделген талаптарының пайызы

Кредиторлардың негізсіз талаптары

Ескерту

тізілімге сәйкес кредиторлардың мәлімдеген талаптары

кредиторлардың қанағаттандырылған талаптары

ақшалай нысанда

Заттай нысанда

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1 кезек2

2 кезек3

3 кезек4

4 кезек5

5 кезек6

Барлығы      Есеп ___ парақта жасалды, нөмірленді және_______ бетте тігілді.

      Қосымша _____________ парақта.

      Қаржы басқарушысы __________________________________ ____________

      Т.А.Ә. (ол болған кезде) (қолы)

      Борышкер _______________________________________________ _____________

      Т.А.Ә. (ол болған кезде) (қолы)

      * Талаптары қанағаттандырылған (кредиторлық берешектің сомасын, нысанын және өтеу күнін көрсете отырып) және қанағаттандырылмаған кредиторлардың және құжаттардың толық тізімі қоса беріледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады