Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрі және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылған деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 12 сәуірдегі № 242 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 12 сәуірде № 32284 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 2-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республика Инвестициялар және даму министрінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуі;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыру қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрі
М. Карабаев

  Қазақстан Республикасының
Индустрия және
инфрақұрылымдық
даму министрінің
2023 жылғы 12 сәуірдегі
№ 242 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің және Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылған тізбесі

      1. "Өнiмді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өңдеуге рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 419 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11870 болып тіркелген).

      2. "Сыртқы экономикалық қызметке катысушылардың (мәлімдеушілердің) экспорттық бақылаудың фирмаішілік жүйелеріне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 мамырдағы № 631 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11847 болып тіркелген).

      3. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің өнеркәсіп және экспорттық бақылау саласындағы кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы № 27 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтыру енгізілген кейбір бұйрықтарының тізбесінің 2 тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16901 болып тіркелген).

      4. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің өнеркәсіп және экспорттық бақылау саласындағы кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 964 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтыру енгізілген кейбір бұйрықтарының тізбесінің 2 тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18146 болып тіркелген).

      5. "Экспорттық бақылау мақсаттары үшін сыртқы экономикалық мәмілелер есебінің қағидалары мен нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 13 ақпандағы № 76 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18313 болып тіркелген).

      6. "Өнiмді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде қайта өңдеуге рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 419 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 12 мамырдағы № 281 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20632 болып тіркелген).

      7. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 23 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген өзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кейбір бұйрықтарының тізбесінің 2 тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23280 болып тіркелген).

      8. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 2022 жылғы 13 мамырдағы № 268 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтыру енгізілген кейбір бұйрықтарының тізбесінің 2 тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28106 болып тіркелген).

О признании утратившими силу некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 242. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 апреля 2023 года № 32284

      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
М. Карабаев

  Приложение к приказу
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 12 апреля 2023 года № 242

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      1. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 апреля 2015 года № 419 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на переработку продукции вне территории Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11870)

      2. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 631 "Об утверждении квалификационных требований к внутрифирменным системам экспортного контроля участников внешнеэкономической деятельности (заявителей)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11847).

      3. Пункт 2 перечня некоторых приказов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля, в которые вносились изменения и дополнения, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 января 2018 года № 27 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16901).

      4. Пункт 2 перечня некоторых приказов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля, в которые вносились изменения и дополнения, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 964 "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18146).

      5. Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года № 76 "Об утверждении Правил и формы учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18313).

      6. Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 281 "О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 419 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на переработку продукции вне территории Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20632).

      7. Пункт 2 перечня некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в которые вносились изменения, утвержденные приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 июня 2021 года № 321 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23280).

      8. Пункт 2 перечня некоторых приказов Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в которые вносились изменения и дополнение, утвержденные приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2022 года № 268 "О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28106).