Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 5 мамырдағы № 23 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 16 мамырда № 32495 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Сақтандыру нарығы және актуарлық есеп айырысу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму,

      инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 5 мамырдағы
№ 23 Қаулыға
қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Сақтандыру ұйымының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастағы қызметін жүзеге асыруына, сақтандыру ұйымы мен сақтандыру агентінің арасында жасалатын тапсырма шартына қойылатын және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруға өкілеттіктеріне қойылатын талаптарды, сондай-ақ сақтандыру агенттерін оқытудың ең қысқа бағдарламасын және оқытуды жүргізудің тәртібіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 6164 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысына мына өзгерістер енгізілсін:

      Аталған қаулымен бекітілген Сақтандыру ұйымының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастағы қызметін жүзеге асыруына, сақтандыру ұйымы мен сақтандыру агентінің арасында жасалатын тапсырма шартына қойылатын және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруға өкілеттіктеріне қойылатын талаптар, сондай-ақ сақтандыру агенттерін оқытудың ең қысқа бағдарламасын және оқытуды жүргізудің тәртібіне қойылатын талаптарда:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Сақтандыру ұйымының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының сақтандыру, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастағы қызметін жүзеге асыруына, сақтандыру ұйымы мен сақтандыру агентінің арасында жасалатын тапсырма шартына қойылатын және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруға өкілеттіктеріне қойылатын талаптар, сондай-ақ сақтандыру агенттерін оқытудың ең қысқа бағдарламасын және оқытуды жүргізудің тәртібіне қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 11-1, 18 және 18-1-баптарына сәйкес сақтандыру шарттарын жасау және орындау кезінде, оның ішінде сақтандыру агенті сақтандыру ұйымының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының атынан және тапсырмасы бойынша сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын процестерді реттеу мақсатында әзірленді.

      Талаптарға сәйкес дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      Осы Сақтандыру ұйымының сақтандыру, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастағы қызметін жүзеге асыруына, сақтандыру ұйымы мен сақтандыру агентінің арасында жасалатын тапсырма шартына қойылатын және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруға өкілеттіктеріне қойылатын талаптарды, сондай-ақ сақтандыру агенттерін оқытудың ең қысқа бағдарламасын және оқытуды жүргізудің тәртібіне қойылатын талаптарды реттейтін ережелері "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының аумағында сақтандыру қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру ұйымдарының филиалдарына қолданылады.";

      14-тармақ алып тасталсын;

      4-қосымша алып тасталсын;

      5-қосымшада:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. Міндетті сақтандырудың түрлері:

      1) жауапкершілікті сақтандыру мәні;

      2) кәсіби жауапкершілікті сақтандыру;

      3) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;

      4) тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;

      5) жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;

      6) аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;

      7) экологиялық сақтандыру;

      8) қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы;

      9) жауапкершілікті сақтандырудың және міндетті сақтандыру түрлерінің басқа түрлері.".

      2. "Мінсіз іскерлік беделдің болмау өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, сақтандыру холдингінің, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 43 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 20248 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      Мінсіз іскерлік беделдің болмау өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, сақтандыру холдингінің, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидаларында:

      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Уәкілетті органмен келісуге жататын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының, сақтандыру холдингінің және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің тізбесі Сақтандыру қызметі туралы заңның 34-бабының 1, 1-1 және 14-тармақтарында және Кепілдік беру қоры туралы заңның 4-1-бабының 1-тармағында айқындалған.

      Уәкілетті органмен келісуге жатпайды:

      1) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басқару органының құрамына кіретін уәкілетті органның өкілдері;

      2) уәкілетті органмен келісілген лауазымнан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының, сақтандыру холдингінің және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының сол бір органы шеңберінде төмен тұрған лауазымға ауыстырылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының, сақтандыру холдингінің және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының филиалының басшы қызметкерлері;

      3) уәкілетті органмен келісілген атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің не басқару органы басшысының немесе мүшесінің лауазымынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының екі және одан да көп құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және құжаттарға қол қою құқығына ие сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзге басшысы лауазымына ауыстырылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері, олардың негізінде сақтандыру және (немесе) инвестициялық қызмет жүргізіледі;

      4) Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының уәкілетті органмен келісілген басшы немесе басшының орынбасары лауазымынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының екі немесе одан да көп құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының өзге басшысы лауазымына ауыстырылған басшы қызметкерлері Қазақстан Республикасының бейрезидент және олардың негізінде сақтандыру қызметі жүргізілетін құжаттарға қол қою құқығына ие;

      5) уәкілетті органмен келісілген атқарушы орган басшысының немесе мүшесінің не басқару органы басшысының немесе мүшесінің лауазымынан еншілес (еншілес) ұйымның (ұйымдардың) және (немесе) ұйымның (ұйымдардың) қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын сақтандыру холдингінің өзге де басшысы лауазымына ауыстырылған сақтандыру холдингінің басшы қызметкерлері) сақтандыру холдингінің капиталға қомақты қатысуы бар.

      Осы тармақтың 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген басшы қызметкерлер Сақтандыру қызметі туралы заңның 16-2 және 34-баптарында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Акционерлік қоғамдар туралы заң) 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, Кепілдік беру қоры туралы заңның 4-1-бабында, "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Бухгалтерлік есеп туралы заң) 9-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда келісуге жатпайды.

      4. Уәкілетті орган кандидат Сақтандыру қызметі туралы заңның 16-2 және 34-баптарында, Акционерлік қоғамдар туралы заңының 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, Кепілдік беру қоры туралы заңның 4-1-бабында, Бухгалтерлік есеп туралы заңының 9-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде келісім береді.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қолданыстағы келісімі бар адам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру холдингтерінің және (немесе) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкері лауазымына (бірнеше лауазым) Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес болған жағдайда қаржы нарығының сақтандыру секторы шеңберінде келісілген, қайта келісусіз тағайындалады (сайланады).";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Сақтандыру қызметі туралы заң 34-бабының 3-тармағы 3) тармақшасының және Қор туралы заңның 4-1-бабының 2-тармағының 3) тармақшаларының мақсаты үшін кепілдік беру мінсіз іскерлік беделдің болмау өлшемшарттары мыналар болып табылады:

      1) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы, қаржы ұйымының, банк немесе сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару құқығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаны қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылуы;

      2) кандидаттың қаржы ұйымының, банк конгломератының, сақтандыру тобының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның қабылдаған міндеттемелерін не талаптарын орындамаған қаржы ұйымының ірі қатысушысы (тікелей немесе жанама) екендігі туралы мәліметтердің болуы;

      3) кандидат қаржы ұйымының басшы қызметкері бола отырып, қаржы ұйымына қатысты уәкілетті орган қолданған қадағалау ден қою шараларының талаптарын бірнеше рет (қатарынан соңғы он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) орындамағаны туралы мәліметтердің болуы;

      4) кандидаттың төлемге қабілетсіз деп танылған қаржы ұйымында, Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымында акционер (қатысушы), лауазымды тұлға, басқарушылық функцияларды орындайтын тұлға болып табылғандығы туралы мәліметтердің болуы;

      5) тұлғаның террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізімінде, терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде және (немесе) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12 және 12-1-баптарына сәйкес жасалатын жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде болуы;

      6) Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы банкті (Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын) төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген оларды лицензиядан айыру, не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енуі, не Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылған оның әрекеттері (әрекетсіздігі) заңнама талаптарын бұзуға алып келген қаржы ұйымының, банк немесе сақтандыру холдингінің басшы қызметкері болып табылғаны жөніндегі мәліметтердің болуы;

      7) кандидаттың уәкілетті орган қолданған қадағалау ден қою шаралары негізінде қаржы ұйымының басшы қызметкерінің қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетілгені туралы мәліметтердің болуы;

      8) кандидаттың қызметінде уәкілетті орган мынадай бұзушылықтарды анықтаған қаржы ұйымы бөлімшелерін бақылауды (жетекшілік етуді) жүзеге асырғаны туралы мәліметтердің болуы:

      уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді қатарынан соңғы он екі ай ішінде жүйелі түрде (екі және одан да көп рет) бұзған;

      уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтерді және (немесе) сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді сақтау туралы мәліметтердің бұрмалануына әкеп соққан есептілікті жасаған қаржы ұйымының бөлімшелерін бақылауды (жетекшілікті) жүзеге асырғаны туралы мәліметтердің болуы;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17460 болып тіркелген, "Қайта сақтандыру жөніндегі қызметті, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) пулының қызметін жүзеге асыру қағидалары мен ерекшеліктерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 203 қаулысымен (бұдан әрі – № 203 қаулы) белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін жағдайларда қайта сақтандыру шарттарын жасасуы;

      сақтандыру сыйлықақысының негізсіз мөлшерін қолдану, сақтандырудың міндетті түрлерін жүргізу талаптары мен тәртібінен туындайтын міндеттерді орындамау немесе тиісінше орындамау;

      қатарынан соңғы он екі ай ішінде жүйелі түрде (екі және одан да көп рет) сақтандыру төлемін жүзеге асырмау, уақтылы жүзеге асырмау не сақтандыру төлемін толық көлемде жүзеге асырмау;

      № 203 қаулыда көзделген, оның ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген, "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемелерін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысында көзделген қайта сақтандырушыдан растаудың болмауы бөлігінде көзделген қайта сақтандыруға сақтандыру сыйлықақыларын беру рәсімін бұзуы;

      9) сот шешімімен көрінеу жалған деп танылған кандидаттың аудиторлық қорытындыға қол қою фактісінің болуы;

      10) кандидат актуарий бола отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерін қалыптастыру бойынша талаптарды сақтамау фактілері туралы уәкілетті органға жүйелі түрде (қатарынан соңғы он екі айда екі немесе одан да көп рет) хабарламағаны туралы мәліметтердің болуы;

      11) кандидаттың сақтандыру құпиясын немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, актуарлық есеп айырысуларды жүргізу және (немесе) тәуелсіз актуарий ретінде қызметті жүзеге асыру барысында алынған мәліметтерді заңсыз жариялауы немесе үшінші адамдарға беруі туралы мәліметтердің болуы;

      12) қаржы ұйымдарынан, Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымдарынан, шет мемлекеттің қадағалау органынан не "Астана" халықаралық қаржы орталығында қаржылық көрсетілетін қызметтерді және олармен байланысты қызметті реттеуді жүзеге асыратын заңды тұлғадан кандидаттың мінсіз іскерлік беделінің жоқтығы туралы ақпараттың болуы;

      13) кандидаттың біліктілік талаптарына және (немесе) іскерлік беделге қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы уәкілетті органның шешіміне әсер ететін көрінеу дәйексіз мәліметтер ұсыну фактісінің болуы;

      14) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 52-бабының 1-тармағының 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) және 25) тармақшаларда көзделген негіздер бойынша жұмыс берушінің бастамасы бойынша кандидатпен еңбек шартын бұзу фактісінің болуы;

      15) кандидаттың Қазақстан Республикасының Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасына сәйкес жүргізілетін борышкерлердің бірыңғай тізілімде болуы, заңды тұлғаның лауазымды адамдарының болуы (берешегі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 1000 (мың) айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда);

      16) Мемлекеттік реттеу туралы заңның 13-5-бабына сәйкес қалыптастырылған уәжді пайымдау негізінде анықталған кандидаттың мінсіз іскерлік беделінің болмауы.

      Қағидалардың осы тармағында көрсетілген мінсіз іскерлік беделдің болмау өлшемшарттары қолданылатын мерзімдерді қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің лауазымдарына кандидаттардың сәйкестігін айқындау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Комиссия) белгілейді және кемінде бір жылды құрайды.";

      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде көзделген мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ өтініш берушіге алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіруге мүмкіндік беру үшін тыңдауды өткізудің уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.

      Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабарлама жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы танысқаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде тыңдау хаттамасына өз ескертулерін ұсынуға құқылы.

      Өтініш беруші ұсынған құжаттарды қарау, тыңдау нәтижелері бойынша жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға уәкілетті органның қабылдаған шешімі туралы хат жібереді.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Келісуді уәкілетті орган Комиссияның шешімі бойынша кандидаттарды тестілеуден өту үшін шақыра отырып не Қағидалардың 26 және 27-тармақтарында көзделген талаптар ескеріле отырып, оларды шақырмай-ақ жүргізеді.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Кандидатты тестілеуден өту үшін шақырусыз келісу туралы мәселені қарау кезінде ұсынылған құжаттардың негізінде мыналар ескеріледі:

      1) кандидатта тізбесі Қағидалардың 9-тармағында айқындалатын халықаралық қаржы ұйымдарында не қаржы ұйымдарының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитордың 5 (бес) жылдан астам жұмыс өтілінің болуы;

      2) кандидатта өтініш берген күннің алдындағы 10 (он) жыл ішінде қызметі қаржылық қызметтер көрсетуге байланысты болған қаржы ұйымының басшы қызметкерінің, сақтандыру холдингінің басшы қызметкерінің, дербес құрылымдық бөлімшенің (департаменттің, басқарманың, филиалдың және өзге де дербес құрылымдық бөлімшенің) басшысының, қаржы және (немесе) басқарушы директордың, қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелерге жетекшілік еткен атқарушы директордың 5 (бес) жылдан астам үздіксіз жұмыс өтілінің болуы.

      Осы тармақшаның мақсатында лауазымдарға орналасу арасындағы 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен асатын кезең өтілдің үзілуі болып есептеледі;

      3) бұрын уәкілетті органмен келісілген, сақтандыру секторындағы жұмыс өтілі 15 (он бес) жылдан асатын кандидаттарды келісу;

      4) кандидатта актуарлық қызметтi жүзеге асыруға арналған жарамды лицензиясының болуы;

      5) кандидатта тәуекелді басқару саласындағы халықаралық сертификаттың болуы (FRM (Financial Risk Manager) (ФРМ Файненшил тәуекел-менеджері) - Қаржылық тәуекел-менеджері, PRM (Professional Risk Manager) (ПРМ Профешинал тәуекел-менеджері) – Кәсіби тәуекел-менеджері, CFA (Chartered Financial Analyst) (СФА Чартеред файненшил аналист) – Сертификаты бар қаржы талдаушысы) және (немесе) ISO 31000 сериясының стандарты бойынша сертификат;

      6) тек қана қауіпсіздік мәселелеріне, әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне, ақпараттық технологиялар мәселелеріне жетекшілік етуді көздейтін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің атқарушы органының мүшесі лауазымына кандидатты келісу;

      7) кандидат бұрын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және (немесе) қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның дербес құрылымдық бөлімшесінің (департаменттің, басқарманың, филиалдың және өзге де дербес құрылымдық бөлімшенің) басқарма мүшесі, бірінші басшысы немесе бірінші басшының орынбасары, басшысы (басшының орынбасары) болған ба;

      8) кандидат бұрын мемлекеттік орган аппаратының басқарма мүшесі, бірінші басшысы немесе бірінші басшының орынбасары, жауапты хатшысы, басшысы болған ба;

      9) кандидат өтініш берген күнге басқару органының басшысы немесе мүшесі, ұлттық басқарушы холдингтің атқарушы органының басшысы немесе мүшесі болған ба немесе болып табылады ма;

      10) кандидатты бас бухгалтер лауазымына келісу;

      11) кандидатты басқару органының басшысы немесе тәуелсіз директор болып табылатын мүшесі лауазымына келісу.

      Осы тармақтың талаптары Қағидалардың 27-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға қолданылмайды.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Тестілеуден өту үшін міндетті түрде шақырылуға жатады:

      1) құжаттары уәкілетті орган қаржы ұйымының, сақтандыру және (немесе) банк холдингінің басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін алғаш рет келісімді алу үшін уәкілетті органға ұсынылатын адамдар;

      2) Қағидалардың 26-тармағында көрсетілген адамдарды қоспағанда, құжаттары уәкілетті органға алғаш рет келісім алу үшін ұсынылатын адамдар.";

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Комиссия кандидатты тестілеуге шақыра отырып келісу туралы шешім қабылдаған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыны көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған хабарламаны көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" тестілеу өткізілетін күні, уақыты мен орны көрсетілген хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушы (кандидат) уәкілетті орган белгілеген күні және уақытта тестілеуден өту үшін уәкілетті органға міндетті түрде келуін қамтамасыз етеді.

      Егер кандидат уәкілетті органның орналасқан жерінен тыс жерде болса және оған байланысты емес мән-жайлар бойынша уәкілетті орган тағайындаған күні мен уақытында тестілеуден өту үшін уәкілетті органға келуін қамтамасыз ете алмаса, көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органға осы мән-жайлардың болуын және оларды жоюдың мүмкін еместігін растайтын құжаттарды (мәліметтерді) ұсынады.

      Уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды (мәліметтерді) зерделейді және кандидаттың келмеуінің объективті себептері болған кезде кандидатты тестілеу қашықтан жүргізіледі.

      Тестілеуден қашықтан өту кезінде аудио, бейнебайланыс және құжаттармен бірлесіп жұмыс жүргізу құралдарымен конференциялар мен онлайн кеңестер өткізу үшін сервис пайдаланылады, уәкілетті орган трансляцияны жазуды жүзеге асырады. Көрсетілген талапты растау мақсатында тестіленуші адам тестілеу процесін аудио және бейне тіркеуді жүргізетін және тестілеу өткізілетін бүкіл үй-жайға шолуды қамтамасыз ететін кемінде үш құрылғыны пайдаланады.";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Тестілеу кезінде тестіленуші адаммен бір үй-жайда тек уәкілетті орган қызметкерлерінің қатысуына рұқсат етіледі.

      Кандидаттар тестілеуден өтетін уәкілетті органның үй-жайында тестілеу процесінің аудио және бейнетіркеуі жүргізіледі.";

      3-қосымша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін сақтандыру нарығында мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      3. "Сақтандыру омбудсманын сайлау және қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 12 қыркүйектегі № 60 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29623 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      Сақтандыру омбудсманын сайлау және қызметін жүзеге асыру қағидаларында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Өкілдер кеңесі сақтандыру омбудсманының өкілеттіктері аяқталатын күнге дейін күнтізбелік 1 (бір) айдан кешіктірмей уәкілетті органға саны кемінде үш адамнан тұратын сақтандыру омбудсманы лауазымына кандидаттардың бекітілген тізімін ұсынады.

      Сақтандыру омбудсманы лауазымына кандидаттардың бекітілген тізіміне олардың Заңның 88-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелері, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру омбудсманы лауазымына кандидат туралы мәліметтер және сақтандыру омбудсманы мен сақтандыру омбудсманы қызметінің негізгі мақсаттарын, басым міндеттері мен даму бағыттарын қамтитын таяудағы үш жылға арналған бизнес-жоспар және сақтандыру омбудсманы кеңсесінің қаржылық жоспары қоса беріледі.

      Өкілдер кеңесі уәкілетті органға сақтандыру омбудсманы лауазымына кандидаттардың бекітілген тізімін ұсынғанға дейін сақтандыру омбудсманының еңбегіне ақы төлеу қорының мөлшерін айқындайды.";

      мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:

      " 22-1. Өтінішті қарау кезінде сақтандыру омбудсманы өтініш берушілер ұсынған уәждермен, дәлелдермен және істің өзге де материалдарымен шектелмейді, өтінішті жан-жақты, толық және объективті қарайды. Егер даудың мәні сақтандыру төлемінің мөлшері болып табылған жағдайда, сақтандыру омбудсманы, оның ішінде бағдарламалық кешендер арқылы есептеулер жүргізеді.";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Сақтандыру омбудсманы өтінішті қарау нәтижелері бойынша мынадай:

      1) өтінішті толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы;

      2) осындай шешім қабылдауды негіздей отырып, өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы;

      3) негіздемелерін көрсете отырып, өтінішті қарауды тоқтату туралы шешімдердің бірін қабылдайды.";

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

      "23-1. Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген жағдайлардан басқа, дауды мыналар:

      1) оны қараудың кез келген сатысында өзара ымыраға келу негізінде тараптардың татуласуы;

      2) сақтандыру омбудсманының ішкі ережелеріне сәйкес дауды реттеу туралы ұсыным немесе түсініктеме алу.";

      24 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Сақтандыру омбудсманы өтініш берушіден (сақтанушыдан, сақтандырылушыдан, пайда алушыдан, сақтандыру ұйымынан) Өтінішті және оған қоса берілетін құжаттарды алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде тараптарға Өтініштің қарауға қабылданғаны немесе Қағидалардың 27-тармағында көзделген негіздер бойынша оны қабылдаудан бас тартылғаны туралы хабарлайды.

      Уәкілетті органнан сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) мен сақтандыру ұйымы арасында даудың болуы туралы ақпарат алған жағдайда сақтандыру омбудсманы 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) сақтандыру омбудсманына келіспеушіліктерді өтеусіз негізде реттеу үшін өтініш және оған қоса берілетін құжаттарды ұсыну құқығы туралы хабарлайды.";

      25 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Сақтандыру омбудсманының қарауына Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ге дейін түскен өтініштер олар келіп түскен күні сақтандыру омбудсманының кіріс хат-хабарлар журналында тіркелуге жатады. Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кейін келіп түскен өтініштер сақтандыру омбудсманының кіріс хат-хабарлар журналында келесі жұмыс күні тіркеледі.";

      32 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "32. Тараптардың немесе сақтандыру омбудсманының бастамасы бойынша істі тыңдау кейінге қалдырылады не оны қарау тоқтатыла тұрады. Сақтандыру омбудсманы істі тыңдауды кейінге қалдыру не қарауды тоқтата тұру туралы ұйғарым шығарады. Істі тыңдауды кейінге қалдыру не талқылауды тоқтата тұру Қағидалардың 26-тармағында белгіленген мерзімнің шегінде 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын уақытқа жүзеге асырылады.

      Даудың бір тарабы Өтінішті кері қайтармаса, іс бойынша қарау жалғасады.

      Істі тыңдауды Қағидалардың және сақтандыру омбудсманының ішкі қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, екі тараптың міндетті қатысуы жағдайында сақтандыру омбудсманы жүргізеді. Тараптың бірі келмеген жағдайда сақтандыру омбудсманы істі қарауды кейінге қалдырады. Тарап дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда сақтандыру омбудсманына істі осы тарап болмағанда қарауға рұқсат етіледі.";

      36 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Сақтандыру омбудсманы өз қызметін жүзеге асыру кезінде Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 17825 болып тіркелген "Сақтандыру ұйымдары таратылған, Қазақстан Республикасының бейрезиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, сақтандыру омбудсманы, дерекқор қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйым қызметі мәжбүрлеп тоқтатылған жағдайда, сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының, сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 259 қаулысында көзделген мәліметтер мен ақпаратты қоса алғанда, ақпараттың және мәліметтердің толықтығын, дұрыстығын және өзінің интернет-ресурсында уақтылы орналастырылуын қамтамасыз етеді.

      Сақтандыру омбудсманы "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының шеңберінде көлік құралына келтірілген зиян мөлшерінің құнын есептеу кезінде өзінің интернет-ресурсында амортизациялық тозу мөлшерін айқындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      Сақтандыру омбудсманы өз қызметі туралы ақпаратты интернет-ресурста қазақ және орыс тілдерінде, сондай-ақ қажет болған кезде басқа да тілдерде орналастырады.".

      4. "Білім беру жинақтау сақтандыруы шарты бойынша есептеу сомасын есептеу қағидаларын, сақтандыру төлемдерін жүзеге асырудың есептемесі мен тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 22 қарашадағы № 94 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30796 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      Білім беру жинақтау сақтандыруы шарты бойынша есептеу сомасын есептеу қағидаларында, көрсетілген қаулымен бекітілген сақтандыру төлемдерін жүзеге асырудың есептемесі мен тәртібінде:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сақтандыру төлемі сақтандыру сыйлықақысына (жарналарына), инвестициялық кіріске, есептелген мемлекет сыйлықақысына қарай есептеледі.".

  Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
  Мінсіз іскерлік беделдің
болмау өлшемшарттарын,
келісім алу үшін қажетті
құжаттарды қоса алғанда,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
(қайта) сақтандыру
ұйымы филиалының,
сақтандыру холдингінің,
сақтандыру брокерінің,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру брокері
филиалының және
"Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры" акционерлік
қоғамының басшы қызметкерін
тағайындауға (сайлауға) қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органның
келісім беру қағидаларына
3-қосымша

"Сақтандыру секторындағы басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім берудің" кіші түрі бойынша "Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін қызметке тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі

Мемлекеттік қызметтің атауы

Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы

сақтандыру секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру

1.

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – уәкілетті орган).

2.

Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері

"Электрондық үкіметтің" www.​egov.​kz веб-порталы (бұдан әрі – портал)

3.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Көрсетілетін қызметті алушы порталға құжаттардың толық топтамасын ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.
Бұл мерзім "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабының 6-2-тармағында көзделген жағдайда, дәлелді пайымдау жобасы басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісуге құжаттарды ұсынған адамға жіберілген күннен бастап дәлелді пайымдауды пайдалана отырып, уәкілетті органның шешімі қабылданған күнге дейін тоқтатыла тұрады.

4.

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны

Электрондық (толық автоматтандырылған)/"бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін

5.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Уәкілетті органның көрсетілетін қызметті алушының атына басшы қызметкерді басшы қызметкердің нақты лауазымына (нақты лауазымдарына) тағайындауға (сайлауға) берілген келісімі туралы мәліметтерді қамтитын хаты не осы Тізбенің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны – электрондық.

6.

Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

25 (жиырма бес) айлық есептік көрсеткіш ("Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы Кодексінің 554-бабына сәйкес сақтандыру секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру бойынша).
Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

7.

Көрсетілетін қызметті берушінің және ақпарат объектілерінің жұмыс кестесі

1) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбекі кодексіне (бұлан әрі – Кодекс) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) сәйкес көрсетілетін қызметті алушы демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
2) уәкілетті орган – Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі-жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

8.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

1) Қағидалардың 14-тармағына сәйкес ресімделген электрондық құжат нысанындағы өтінішхат;
2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (егер алымды төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда);
3) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басшы қызметкер лауазымына кандидат туралы мәліметтердің электрондық көшірмесі;
4) азаматтық елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығы туралы азаматтық елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін - олардың тұрақты тұратын елінің) не кандидат соңғы 15 жыл (он бес) жыл ішінде тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжаттың электрондық көшірмесі. Көрсетілген құжаттың берілген күні өтінішхат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылатын құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында көрсетілген мәліметтер сұратылатын адамдарға қатысты оларға растайтын құжаттарды беру көзделмеген болса, онда тиісті растау азаматтық елінің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органының хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі;
5) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген кәсіби бухгалтер сертификатының электрондық көшірмесі (бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін);
6) бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіптік ұйымына мүшелігін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін);
7) Қағидалардың 26-тармағының 5) тармақшасына сәйкес халықаралық сертификаттардың электрондық көшірмелері (бар болса);
8) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін).
Уәкілетті орган құжаттарда көрсетілген:
Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;
Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын мәліметтерді "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

9.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

1) кандидаттардың "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-2 және 34-баптарында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-бабында, "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабында немесе Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
2) тестілеудің теріс нәтижесі;
3) осы Тізбенің 3-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органның ескертулерін жоймауы немесе көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды ұсынуы;
4) кандидатты басшы қызметкер лауазымына сайлаудың (тағайындаудың) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібінің бұзылуы;
5) "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабы 6-1-тармағының екінші бөлігінде және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-бабы 3-тармағының сегізінші бөлігінде белгіленген мерзім өткеннен кейін құжаттарды ұсыну, осы мерзім ішінде тәуелсіз директор болып табылатын басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына кандидат өзінің лауазымын "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының уәкілетті орган.
Бұл талап тәуелсіз директор болып табылатын басқару органы басшысының немесе мүшесінің лауазымына қолданылады;
6) уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге әкеп соққан деп танылған іс-қимылдарды жасағаны туралы мәліметтердің (фактілердің) болуы.
Бұл талап аталған оқиғалардың қайсысы ерте басталса, соған қатысты бір жыл бойы қолданылады:
уәкілетті орган кандидаттың іс-қимылдарын бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тануы;
уәкілетті органның осындай іс-қимылдарды жасау нәтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алуы;
7) уәкілетті органда кандидаттың өзіне қатысты уәкілетті орган қадағалау ден қою шараларын қолданған және (немесе) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 259-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық үшін, нарықта айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған іс-әрекеттер жасағаны үшін әкімшілік жаза қолданылған қаржы ұйымының қызметкері болып табылғаны және (немесе) қаржы ұйымының қызметкері, іс-әрекеттері қаржы ұйымына және (немесе) мәмілеге қатысатын үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) залал келтіруге әкеп соқтырғаны туралы мәліметтердің болуы.
Бұл талап аталған оқиғалардың қайсысы ерте басталса, соған қатысты бір жыл бойы қолданылады:
уәкілетті орган кандидаттың іс-қимылдарын бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тануы;
уәкілетті органның осындай іс-қимылдарды жасау нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алуы.
Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымының қызметкері деп құзыретіне жоғарыда аталған бұзушылықтарға әкеп соққан мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кіретін басшы қызметкер не оның міндетін атқарған адам және (немесе) қор биржасының трейдері түсініледі;
8) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8 - бабына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге келісімнің болмауы (көрсетілетін қызметті алушылар - жеке тұлғалар үшін).
Осы тармақтың 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерге, сонымен қатар уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органынан алған мәліметтер жатады.

10.

Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.
Порталда іркіліс не техникалық ақаулар анықталған жағдайда, Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну қажет. Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777 немесе 1414.
Ақпараттық жүйе істен шыққан жағдайда, уәкілетті орган "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторын (бұдан әрі – оператор) бір жұмыс күні ішінде хабардар етеді. Мұндай жағдайда оператор көрсетілген мерзім ішінде техникалық проблема туралы хаттама жасайды және оған уәкілетті органмен бірге қол қояды. "Бағалы қағаздар нарығы секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру" кіші түрлері бойынша "Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға келісім беру" мемлекеттік қызмет көрсету уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

  Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
  Мінсіз іскерлік беделдің
болмау өлшемшарттарын,
келісім алу үшін қажетті
құжаттарды қоса алғанда,
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
(қайта) сақтандыру
ұйымы филиалының,
сақтандыру холдингінің,
сақтандыру брокерінің,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру брокері
филиалының және
"Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры" акционерлік
қоғамының басшы қызметкерін
тағайындауға (сайлауға) қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау және қадағалау
жөніндегі уәкілетті органның
келісім беру қағидаларына
4-қосымшаБасшы қызметкердің лауазымына (лауазымдарына) кандидат туралы мәліметтер

      __________________________________________________________________________

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің,

      Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері

      филиалының, сақтандыру холдингінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры"

      акционерлік қоғамының басшы қызметкері лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің

      аты (ол бар болса)

      _______________________________________________________________

      кандидат келісетін лауазым (лауазымдар)

1. Жалпы мәліметтер:
Туған күні және туған жері


Азаматтығы


Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)


Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру брокері филиалының, сақтандыру холдингінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының атауы (көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға үшін)


      2. Білімі:

Р/с №

Оқу орнының атауы

Қабылданған жылы – аяқтаған жылы

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері (күні және нөмірі бар болса)

1

2

3

4

5


      3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер:

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Туған жылы

Туыстық қатынастар

Жұмыс орны және лауазымы

1

2

3

4

5


      4. Оларға қатысты кандидат ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

р/с

Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үшін немесе кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы (пайызбен) *

1

2

3

4

      Ескертпе: * 4-бағанда акцияларды кандидаттың сенімгерлік басқарудағы акцияларын (үлесін), сондай-ақ иелену нәтижесінде кандидат өзге тұлғалармен бірге ірі қатысушы болып табылатын акциялардың (үлестердің) санын ескере отырып көрсету.

      5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

р/с

Жұмыс істеген кезеңі *

Жұмыс орны**

Лауазымы

Тәртіптік жаза қолданудың болуы

Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері

Өзге мәліметтер***

1

2

3

4

5

6

7
      Ескертпе: осы тармақта кандидаттың еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органынына мүше болуы), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап, лауазымын көрсете отырып еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

      * қаржы ұйымдарында (оның ішінде шығарылған елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру бойынша өкілеттігі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымдарында), банк немесе сақтандыру холдингтерінде, Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының бірінде, аудиторлық ұйымдарда, сондай-ақ қаржы ұйымдарын (оның ішінде туған елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру уәкілеттігі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымдарының) басқару органдарында, банк немесе сақтандыру холдингтерінде мүшелігі туралы мәліметтер, күні, айы, жылы көрсетіледі. Қалған жағдайларда жылы көрсетіледі;

      ** егер ұйым Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса оның тіркелген елі көрсетіледі.

      *** дербес құрылымдық бөлімшенің (департаменттің, басқарманың, филиалдың) басшысы (басшының орынбасары), қаржы, басқарушы және (немесе) атқарушы директор лауазымына орналасқан жағдайда, жетекшілік ететін бөлімшелер, осы ұйымда қаржылық қызметтер көрсетуге байланысты мәселелер көрсетіледі.

      6. Кандидаттың салықтар бойынша аудитті қоса алғанда, қаржы ұйымдарына аудит жүргізуге қатысу туралы мәліметтер:

      ________________________________________________________________

      (қаржы ұйымының атауы, аудит жүргізу мерзімі, сондай-ақ кандидаттың

      ________________________________________________________________

      аудит жүргізілген қаржылық есепке орындаушы аудитор ретінде (бар болса) қол қойған күні көрсетіледі.

      7. Қаржы ұйымындағы (қаржы ұйымдарындағы) және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы мәліметтер:

р/н

Кезеңі (күні, айы, жылы)

Ұйымның атауы

1

2

3
      8. Қаржы ұйымының, банк, сақтандыру холдингінің басшысы ретінде қаржы ұйымының, банк, сақтандыру холдингі қызметінің мәселелері бойынша сот талқылауларында жауапкер ретінде тартылған-тартылмағандығы

      ___________________________________________________________________

      (иә (жоқ), күні, ұйымның атауы,

      ___________________________________________________________________

      сот талқылауындағы жауапкердің атауы, қаралатын мәселе мен заңды күшіне енген

      ________________________________________________________________

      сот шешімі көрсетілсін (ол шығарылған жағдайда)

      9. Кандидат тағайындау (сайлау), келісу үшін құжаттарды тапсыру күніне дейін үш жыл ішінде экономикалық қызмет, сыбайлас жемқорлық саласындағы қылмыстарды жасағаны үшін жауаптылыққа тартылды ма ("Сақтандыру төлемдеріне кпілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкер лауазымына кандидат толтырмайды)

      _______________________________________________________ (иә (жоқ),

      құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы

      ________________________________________________________________

      ________________________________________________________________

      жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, тәртіптік жаза қолдану

      ________________________________________________________________

      туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

      10. Кандидатқа қатысты белгілі бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) немесе көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылуына негіз болған сот шешімінің болуы

      ________________________________________________________________

      Осы ақпаратты тексергенімді, жұмыс берушілерден зейнетақы есептеулері кезеңдерін кандидат туралы мәліметтерде көрсетілген еңбек қызметі кезеңдерімен салыстыру бөлігінде "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-тың деректерімен салыстырғанымды және оның дәйекті және толық екендігін растаймын, сондай-ақ басшы қызметкерлерге қойылатын талаптарға өзімнің сәйкес келетінімді және мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

      Мемлекеттік қызмет көрсетуге және заңмен қорғалатын, ақпараттық жүйелерде қамтылған мәліметтерді пайдалануға қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беремін.

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      ______________________________________________________________

      ______________________________________________________________

      (кандидат баспа қаріптерімен өз қолымен толтырады)

      Қолы ___________________________

      Күні____________________________

      Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың тәуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:

      Мен, _____________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындау (сайлау) үшін "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын.

      __________________________________________________________________

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының, сақтандыру холдингінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының атауы

      Қолы _________________

      Күні_____________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады