"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 10 тамыздағы № 846 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 16 тамызда № 33283 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12590 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      мынадай мазмұндағы 47-1-тармақпен толықтырылсын:

      "47-1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметін жүзеге асыратын әлеуетті өнім беруші сақтандыру қызметтері бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде, егер ол жиынтықта осы Қағидалардың 44-тармағы 1) және 4) тармақшаларында көзделген шарттарға сәйкес келсе, қаржылық орнықты деп танылады.";

      мынадай мазмұндағы 79-1-тармақпен толықтырылсын:

      "79-1. Осы Қағидалардың 73, 74, 75, 76, 77, 78 және 79-тармақтарының талаптары негіздемелік келісімдер пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылмайды.";

      91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "91. Уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер бойынша соңғы он жылдағы, оның ішінде ағымдағы жылғы құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды электрондық депозитарийге енгізу туралы әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін мынадай талаптарды ескере отырып, қарайды:

      1) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдалануға берілген объектілер бойынша әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттардың анықтығы қазынашылық органдарының деректері негізінде айқындалады.

      қазынашылықтың ақпараттық жүйесінде соңғы он жылдағы, оның ішінде ағымдағы жылдағы құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттар болмаған кезде мұндай мәліметтер осы Қағидалардың 91-тармағы 2) тармақшасында көзделген талаптарға сәйкес қаралады;

      2) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын және 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін пайдалануға берілген объектілер бойынша әлеуетті өнім берушінің өтінімінде көрсетілген мәліметтер мен құжаттардың анықтығын:

      тапсырыс беруші (қайта ұйымдастырылған жағдайда – тапсырыс берушінің құқықтық мирасқоры) және (немесе) меншік иесі;

      сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын уәкілетті орган не мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын орган не құрылыс объектісі орналасқан жер бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы уәкілетті орган растайды;

      Бұл ретте мұндай растау әлеуетті өнім берушілердің жоғарыда көрсетілген адамдардың кемінде біреуінің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып веб-портал арқылы ұсынылған хаттарымен осындай тұлғалардың өтініштері негізінде жүзеге асырылады;

      3) әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттардың осы "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысандарға сәйкестігі.

      Құжаттар осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген кезде, мұндай құжаттар дұрыс деп танылады және егер мұндай құжаттардың дұрыстығын:

      бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдалануға енгізілген объектілер бойынша қазынашылық органдарынан;

      осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген кемінде бір тұлғадан растау болса;

      заңды күшіне енген сот шешімі болған жағдайда, электрондық депозитарийге енгізіледі.";

      99-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "99. Электрондық депозитарийге енгізілген мәліметтерді, оның ішінде "Расталды" мәртебесі бар мәліметтерді түзету электрондық депозитарийде толтырылған мәліметтер бір бөлігінде жұмыс тәжірибесін растайтын ұсынылған құжаттарға сәйкес келмеген жағдайда:

      құрылыс түрі;

      объектіні пайдалануға қабылдау актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталу жылы;

      өнім берушінің мәртебесі;

      ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі;

      объектілердің техникалық күрделілігіне;

      объектілердің функционалдық мақсаты;

      лицензияланатын қызмет түрлерінің кіші түрлері;

      Мұндай түзету мыналардың негізінде:

      уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері өз бетінше анықтаған көрсетілген сәйкессіздіктер;

      ұйымдастырушылардың, бірыңғай ұйымдастырушылардың өтінімдері;

      әлеуетті өнім берушілердің шағымдары;

      Заңның 47-бабы және "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заң) 11-1-тарауы тәртібінде шағымдарды және қарсылықтарды қарау қорытындылары бойынша ішкі мемлекеттік аудит органдарының, оның ішінде тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы, әлеуетті өнім беруші ұсынған мәліметтер мен құжаттар негізіндегі өтінімдері;

      заңды күшіне енген сот актілерін орындау жүзеге асырылады.

      Бұл ретте, веб-портал мәліметтері түзетуге жататын әлеуетті өнім берушіні автоматты түрде хабардар етеді.

      Ішкі мемлекеттік аудит органдары түзету туралы өтініммен келіспеген кезде әлеуетті өнім беруші веб-портал арқылы растайтын құжаттарды қоса бере отырып, дәлелді негіздемелер береді.

      Түзету туралы өтініммен немесе шағыммен, сондай-ақ уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері анықтаған сәйкессіздіктермен келіспеген жағдайда әлеуетті өнім беруші веб-портал арқылы растайтын құжаттарды қоса бере отырып, дәлелді негіздемелер береді.

      Түзетуді уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері веб-портал арқылы берілген өтінімдер (шағымдар) келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 122-1-тармақпен толықтырылсын:

      "122-1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Заңның 27-бабы 2-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.

      Осы Заңның 8-бабы 3-тармағы 1) тармақшасында көзделген орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.

      Осы Заңның 8-бабы 3-тармағы 2) тармақшасында көзделген орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындау үшін сараптама комиссиясын құрады не сарапшыны айқындайды.

      Мыналар:

      1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің нәтижелеріне мүдделі;

      2) тапсырыс берушімен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушымен не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарымен не әлеуетті өнім берушілермен еңбек қатынастарында байланысты;

      3) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарының бірінші басшыларының жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын адам сарапшы болмайды.

      Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін сарапшылар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші жұмыс берушімен келісім бойынша сарапшы ретінде тиісті бейіндегі мемлекеттік қызметшілерді не сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мамандандығы сәйкес келетін өзге де мамандарды тартады.

      Мемлекеттік қызметшілер сарапшылар ретінде өтеусіз негізде тартылады, ал өзге мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтеусіз де негізде тартылады.

      Конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде сарапшылар дауыс бермейді.

      Сарапшылар ретінде ақылы негізде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.";

      267-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "267. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу кезіндегі жұмыс тәжірибесі өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасына сәйкес келетін инженерлік желілер және (немесе) жүйелер түрлерінің ең болмағанда біреуінің болуына қарай есептеледі.";

      269-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "269. Автомобиль жолдары мен инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу кезіндегі жұмыс тәжірибесін автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуына және инженерлік желілер мен жүйелердің кем дегенде бір түрінің болуына сүйене отырып есептеу керек.";

      273-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "273. Конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мәліметтерді толтыру бөлігінде құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің өтінімі веб-портал автоматты түрде айқындайтын:

      1) "Расталды" мәртебесі бар электрондық депозитарийдегі әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттар;

      2) құрылыс объектілерінің жауапкершілік деңгейі;

      3) құрылыс объектілерінің техникалық күрделілігі;

      4) функционалдық мақсаты немесе салалық (ведомстволық) тиесілілік;

      5) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілердегі жұмыстарды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші мәлімдеген жұмыс тәжірибесіне сәйкес келетін "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлері;

      6) құрылыс түрі;

      7) құрылыс объектісі бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі сияқты өлшемшарттарға (белгілерге) сәйкестігі тұрғысынан форматтық-логикалық бақылауды ескере отырып, веб-порталда қалыптастырылады.";

      мынадай мазмұндағы 275-1-тармақпен толықтырылсын:

      "275-1. Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда, онда жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, қолданыстағы объектілерді күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмысының тәжірибесі ескеріледі.";

      312-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "312. Негіздемелік келісімдер пайдаланылатын конкурсты уәкілетті орган айқындаған тәртіппен облыстың (мемлекеттік сатып алу облыстық деңгейде ғана орталықтандырылған жағдайда), республикалық маңызы бар қаланың және астананың, облыс ауданының, облыстық маңызы бар қаланың, облыстық маңызы бар қаладағы ауданның бірыңғай ұйымдастырушылары жүзеге асырады.";

      318-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "318. Негіздемелік келісім пайдаланылатын конкурстың екінші кезеңін жүзеге асыру кезінде тапсырыс берушілер веб-портал арқылы бірыңғай ұйымдастырушымен негіздемелік келісім жасасқан қатысушыларға (тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны бойынша) негіздемелік келісімді пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салуды жібереді, онда тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шарттары көрсетіледі.";

      328-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "328. Рейтингтік-баллдық жүйе пайдаланылатын конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін веб-портал осы Қағидаларға 10-1-қосымшаға сәйкес рейтингтік-баллдық жүйе пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы автоматты түрде қалыптастырылады және орналастырылады.";

      470-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "470. Заңның 39-бабы 3-тармағының 7), 28), 46), 50), 51), 53) және 54) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру туралы шешім қабылданған жағдайларда тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіні айқындау үшін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жарнамасындағы, каталогтарындағы, сипаттамаларындағы және Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес көпшілік оферта болып танылған белгісіз тұлғалар тобына арналған басқа ұсыныстардағы жалпыға қол жетімді ақпарат көздерін зерделеу арқылы сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығын талдау нәтижелері бойынша айқындалған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның ішінде ұқсас тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қызметін жүзеге асыратын кемінде үш әлеуетті өнім берушіге коммерциялық ұсыныстар беру туралы сұрау салуларды веб-портал арқылы жібереді.";

      475-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "475. Тапсырыс беруші шарт жасасу мақсатында веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушіге электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарт жобасын жібереді.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілін таңдау негіздемесін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеу кезінде көрсетеді.

      Құны "Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) айқындалған шектен асатын шарт жобасына әлеуетті өнім беруші оны веб-портал арқылы алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, бірақ Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына сәйкес камералдық бақылау жүргізілгеннен кейін емес, қол қояды (электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылады).";

      511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 және 519-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "511. Шарттың сомасы азайған жағдайда, тапсырыс беруші өнім берушінің сұрау салуы және тапсырыс берушінің қайтаруды растауы бойынша жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оған электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді төмендетілген сомаға пропорционалды мөлшерде қайтарады.

      Өнім беруші шарт сомасын ұлғайтуға келіскен жағдайда, өнім беруші жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге ұлғайған сомаға пропорционалды мөлшерде электрондық банк кепілдігі түрінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қосымша енгізеді.

      512. Өнім берушінің сұратуы бойынша шарттың сомасы азайған және тапсырыс беруші қайтаруды растаған жағдайда, бірыңғай оператор жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді төмендетілген сомаға пропорционалды мөлшерде бұғаттаудан шығарады.

      Өнім беруші шарт сомасын ұлғайтуға келіскен жағдайда, өнім беруші жасалған шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге ұлғайған сомаға пропорционалды мөлшерде электрондық әмияндағы ақшадан шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қосымша енгізеді.

      513. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұрау салуы бойынша шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды мөлшерде электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін азайтады.

      514. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай бірыңғай оператор үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұрау салуы және тапсырыс берушінің қайтаруды растауы бойынша веб-портал арқылы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды мөлшерде электрондық әмияннан енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін бұғаттаудан шығарады.

      515. Өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші не бірыңғай оператор енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) жиынтықта мынадай талаптар сақталған кезде:

      1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуі;

      2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;

      3) тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) қайтаруды, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) растағанда жүзеге асырады.

      516. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасы (бар болса) тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      517. Электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) тапсырыс беруші өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      518. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) бірыңғай оператормен бұғатталады және өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтарылмайды.

      519. Бірыңғай оператор тапсырыс берушіден веб-портал арқылы өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушінің электрондық әмиянынан шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса) сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету (бар болса) бойынша бұғатталған ақшаны, тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетілген шотқа аударуды жүзеге асырады.";

      540-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "540. Тауарларды жеткізу кезінде мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау мынадай ретпен жүзеге асырылады:

      1) тауарды тауардың межелі пунктіне жеткізу;

      2) өнім берушінің веб-портал арқылы қорларды басқа жаққа жіберуге арналған жүкқұжаттың электрондық нысанын және бірегей кодын (бар болса) көрсете отырып, тауарды қабылдап алу-беру актісін ресімдеуі;

      3) тапсырыс берушінің немесе оның өкілінің осы Қағидалардың 39-қосымшасына сәйкес электрондық сенімхат нысаны бойынша тауарды қабылдауы;

      4) "Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларын және оның нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 22 сәуірдегі № 370 бұйрығына (Ресімдеу нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №18583 болып тіркелген) (бұдан әрі-Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидалары) сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазып берілген электрондық шот-фактураны ресімдеу;

      5) тапсырыс берушінің жеткізілген тауар үшін төлеуі.

      Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларының талаптары электр және жылу энергиясын жеткізуге байланысты шарттарға қолданылмайды.";

      мынадай редакциядағы 540-1-тармақпен толықтырылсын:

      "540-1. Тауарды тарату құжаттары (талондар/отын алатын карталар) бойынша бензин мен дизель отынын сатып алу туралы шартты ресімдеу мынадай реттілікпен жүзеге асырылады:

      1) тапсырыс берушінің бензинге және (немесе) дизель отынына арналған тауар өкімдік құжаттарды веб-порталда қалыптастырылатын және қол қойылатын тауар өкімдік құжаттарды қабылдап алу-беру актісі бойынша бензин немесе дизель отынын жеткізуге мәлімделген санына сәйкес номиналда алуы;

      2) тапсырыс берушінің немесе оның өкілінің автожанармай құю станцияларында осы Қағидалардың 39-қосымшасына сәйкес электрондық сенімхат нысаны бойынша бензинді және (немесе) дизель отынын қабылдауы;

      3) өнім берушінің веб-портал арқылы тарапқа қорларды босатуға арналған жүкқұжаттың электрондық нысанын және Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларына және оның нысанына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы ресімделген және жазылған электрондық шот-фактураны жіберуі. Электрондық шот-фактураларды жазып беру "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексімен (Салық кодексі) (бұдан әрі – Салық кодексі) белгіленген мерзімде жүзеге асырылады;

      Тапсырыс берушінің жеткізілген бензин және (немесе) дизель отыны үшін тараптар қол қойған тарапқа қорларды босатуға арналған жүкқұжат және электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы жазылған электрондық шот-фактура негізінде төлеуі.";

      544-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "544. Өнім беруші веб-портал арқылы тапсырыс берушіге қорларды басқа жаққа жіберуге электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген жүкқұжатты (бұдан әрі – қорларды басқа жаққа жіберуге арналған жүкқұжат) осы Қағидаларға 40-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, тауарларды қабылдап алу-беру актісін (бұдан әрі – тауарларды қабылдап алу-беру актісі) 41-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, 41-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауар өкімдік құжаттарды қабылдап алу-беру актісін, орындалған жұмыстар актісін (бұдан әрі – орындалған жұмыстар актісі) 42-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, көрсетілген қызметтер актісін (бұдан әрі – көрсетілген қызметтер актісі) 43-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жібереді.";

      546-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "546. Тапсырыс беруші веб-порталда өнім берушінің тауарды иелену құжаттарын қабылдау-тапсыру актісін, қорларды басқа жаққа жіберуге арналған жүкқұжатты, тауарды қабылдаа алу-тапсыру актісін, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету актісін ресімдеуі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей актіде шарт бойынша ақпаратты толтырады және оған электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қабылдаудан бас тартады.

      Тапсырыс беруші жеткізілген тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қосымша зерделеу қажет болған жағдайда, хабарлама алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген әрекеттерді орындайды, бұл туралы өнім берушіге хабарлама алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей веб-портал арқылы хабарлайды.";

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қағидаларға 3-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 6-қосымшада:

      Конкурстық құжаттамада:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрі – КҚ) мыналарды қамтиды:

      1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына сәйкес лоттардың тізбесі және тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шарттарын;

      2) осы КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді;

      3) осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысының нысанын;

      4) осы КҚ-ға 3-1-қосымшаға сәйкес бенефициарлық иелену туралы ақпарат;

      5) осы КҚ-ға 4, 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес біліктілік талаптарының нысандарын;

      6) осы КҚ-ға 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер нысандарын;

      7) Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мемлекетаралық стандарттар көрсетілген техникалық ерекшеліктердің нысандарын қамтиды. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде осы КҚ-ға 12, 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі;

      бұл ретте сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігінде өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылады;

      әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден немесе олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің), техникалық паспорттардың, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің болуы туралы талаптарды көрсетуге жол беріледі;

      егер техникалық паспорттар, өнімнің сәйкестік сертификаттары және тапсырыс беруші талап ететін басқа да құжаттар тауарды сатып алу кезінде не Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, оларды белгіленген тәртіппен тіркеу кезінде берілгенде, онда әлеуетті өнім беруші тауарларды жеткізу кезінде осындай құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хат ұсынады;

      8) осы КҚ-ға 16-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім беруші әрбір лотқа жеке ұсынатын сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінің нысанын;

      9) осы КҚ-ға 17-қосымшаға сәйкес бірлескен қызмет туралы шарттың (консорциалдық келісім) нысанын;

      10) осы КҚ-ға 18-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізу үшін банк кепілдігінің нысанын;

      11) осы КҚ-ға 19-қосымшаға сәйкес жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер нысанын, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін қамтиды.";

      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды қамтиды:

      1) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері не оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын электрондық құжаттар:

      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге құқығын растайтын рұқсаттар (хабарламалар) және (немесе) патенттер, куәліктер, сертификаттар, сертификаттар, басқа да құжаттар;

      осы КҚ-ға 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілігі туралы мәліметтер;

      осы КҚ-ға 19-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жиынтығында жұмыстардың (құрылыс құнының), көрсетілетін қызметтердің екіден бірінен астам көлемін қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беруге тыйым салу шарты.

      Егер әлеуетті өнім беруші жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын) тартуды көздеген жағдайда, әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынады;

      2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Бұл ретте ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін осы КҚ-ға 13, 14, және 15-қосымшаларға, тауарлар үшін осы КҚ-ға 16-қосымшаға сәйкес үлгі бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі;

      3) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді заңнамада белгіленген мөлшерде, мынадай:

      осы КҚ-ға 18-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік;

      әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

      4) осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасы.

      Осы КҚ-ға 3-1-қосымшаға сәйкес аукционға қатысуға арналған өтінімде бенефициарлық иелену туралы ақпаратты ұсынуға жол беріледі.";

      82, 83, 84, 85, 86, 87 және 88-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "82. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұрау салуы бойынша электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге бара-бар азайтады.

      83. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай бірыңғай оператор үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұратуы бойынша және тапсырыс берушінің веб-портал арқылы қайтаруды растауы бойынша шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды түрде электрондық әмияннан енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерінің құлпын ашады.

      84. Өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші не бірыңғай оператор енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ жиынтығында мынадай талаптар сақталған кезде демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) қайтарады:

      1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуі;

      2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;

      3) тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) қайтаруды, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) растағанда жүзеге асырады.

      85. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасы дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорынның, заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың тиісті бюджетінің кірісіне есептеледі.

      86. Электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) тапсырыс беруші өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      87. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ электрондық әмиян арқылы енгізілген демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын бірыңғай оператор бұғаттайды және өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтарылмайды.

      88. Бірыңғай оператор тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өнім берушінің электрондық әмиянынан шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету бойынша бұғатталған ақшаны (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын өтініште көрсетілген тапсырыс берушінің шотына аударуды жүзеге асырады.";

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Конкурстық құжаттамаға 3-1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес Конкурстық құжаттамаға 10-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес Конкурстық құжаттамаға 16-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 6, 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес көрсетілген Қағидаларға 11, 11-1, 11-2 және 11-3-қосымшалар жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 14-қосымшада:

      Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамада:

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Конкурстың екінші кезеңін жүзеге асыру кезінде бірыңғай ұйымдастырушымен (тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету орны бойынша) негіздемелік келісімді жасасқан қатысушыларға тапсырыс берушілер веб-портал арқылы осы негіздемелік келісімге осы КҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурстық баға ұсынысын беру туралы сұрау салуды жібереді, онда тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шарттары көрсетіледі.";

      76, 77, 78, 79, 80, 81 және 82-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "76. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұрау салуы бойынша шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды мөлшерде электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін азайтады.

      77. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай бірыңғай оператор үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұратуы бойынша және тапсырыс берушінің веб-портал арқылы қайтаруды растауы бойынша шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды мөлшерде электрондық әмияннан енгізілген авансты орындауды қамтамасыз етуді бұғаттаудан шығарады.

      78. Өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші не бірыңғай оператор енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) жиынтығында мынадай талаптар сақталған кезде:

      1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуі;

      2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;

      3) тапсырыс берушінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) қайтаруды растауы.

      79. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса) тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      80. Электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) тапсырыс беруші өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      81. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса) бірыңғай оператормен бұғатталады және өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтарылмайды.

      82. Бірыңғай оператор тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өнім берушінің электрондық әмиянынан шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету бойынша бұғатталған ақшаны (егер шартта аванс көзделген болса) тапсырыс берушінің өтініште көрсетілген шотына аударуды жүзеге асырады.";

      негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшада:

      Негіздемелік келісімнің үлгілік нысанында:

      1.6-тармақ алып тасталсын;

      осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес негіздемелік келісімді пайдалана отырып конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамаға 14-қосымша жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 15-қосымшада:

      Аукциондық құжаттамада:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы аукциондық құжаттама (бұдан әрі - АҚ) өзіне мыналарды:

      1) жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес осы АҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарды жеткізу шарттарын;

      2) осы АҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес аукционға қатысу туралы келісімді;

      3) осы АҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасының нысанын;

      4) осы АҚ-ға 3-1-қосымшаға сәйкес бенефициарлық иелену туралы ақпаратын;

      5) осы АҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес біліктілік талаптарының нысанын;

      6) осы АҚ-ға 5-қосымшаға сәйкес тауарларды жеткізу үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтің нысанын;

      7) Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып, техникалық ерекшеліктің нысанын қамтиды. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, осы АҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі;

      бұл ретте техникалық ерекшелікте жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы өнім берушілерге қойылатын талап қамтылады;

      8) осы АҚ-ға 7-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім беруші әрбір лотқа жеке-жеке беретін сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінің нысанын;

      9) осы АҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес аукционға қатысуға қамтамасыз етуді енгізу үшін банктік кепілдіктің нысанын қамтиды.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Аукционға қатысуға өтінім мыналарды:

      1) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелерін не оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын электрондық құжаттарды:

      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығын растайтын рұқсаттарды (хабарламаларды) және (немесе) патенттерді, куәліктерді, сертификаттарды, басқа да құжаттарды;

      осы АҚ-ға 5-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілігі туралы мәліметтерді қамтуы тиіс;

      2) сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шыққан жерінің атауы мен өндірушінің атауын және өзге де сипаттамаларын көрсете отырып, осы АҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (делдалдардан немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің), техникалық паспорттардың, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері болуы туралы талаптарды көрсетуге жол беріледі.

      Егер өнімдердің техникалық паспорттары, сәйкестік сертификаттары және басқа тапсырыс беруші талап ететін құжаттар тауарды сатып алу кезінде не Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, оларды белгіленген тәртіппен тіркеу кезінде берілсе, ондай жағдайда әлеуетті өнім беруші тауарларды жеткізген кезде осындай құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хатын ұсынуы тиіс;

      3) аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді Заңда белгіленген мөлшерде мынадай:

      әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

      осы АҚ-ға 7-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік түрінде;

      4) осы АҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасын қамтиды;

      Осы АҚ-ға 3-1-қосымшаға сәйкес аукционға қатысуға арналған өтінімде бенефициарлық иелену туралы ақпаратты ұсынуға жол беріледі.";

      78 және 79-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "78. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген кезде авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасы (бар болса) электрондық әмиян арқылы бірыңғай оператор өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындағанға дейін тиісті соманы автоматты түрде бұғаттайды.

      79. Бірыңғай оператор өнім беруші шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету үшін енгізілген ақшалай соманы (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын өнім берушінің электрондық әмиянына қайтаруды автоматты түрде жүзеге асырады.";

      85, 86, 87, 88, 89, 90 және 91-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "85. Тапсырыс беруші Өнім берушінің сұрау салуы бойынша шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге барабар электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген аванстың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін азайтады.

      86. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай бірыңғай оператор үш жұмыс күні ішінде өнім берушінің сұратуы бойынша және тапсырыс берушінің веб-портал арқылы қайтаруды растауы бойынша шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды мөлшерде электрондық әмияннан енгізілген авансты орындауды қамтамасыз етуді бұғаттаудан шығарады.

      87. Өнім беруші шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші не бірыңғай оператор енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген жағдайда), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) жиынтығында мынадай талаптар сақталған кезде:

      1) өнім берушінің тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуі;

      2) шарттық міндеттемелерді толық орындау;

      3) тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген жағдайда), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) қайтаруды, растағанда қайтарады.

      88. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген жағдайда), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасы (бар болса) тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе олармен үлестес заңды тұлғалардың кірісіне есепке жатқызылады.

      89. Электрондық банк кепілдігі түрінде енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген жағдайда), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету сомасын (бар болса) тапсырыс беруші өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      90. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ электрондық әмиян арқылы енгізілген демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын бірыңғай оператор бұғаттайды және өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына не тиісінше орындамауына байланысты шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтарылмайды.

      91. Бірыңғай оператор тапсырыс берушіден веб-портал арқылы өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушінің электрондық әмиянынан шарттың орындалуын қамтамасыз ету, авансты қамтамасыз ету (егер шартта аванс көзделген жағдайда), сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қамтамасыз ету (бар болса) бойынша бұғатталған ақшаны, тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетілген шотқа аударуды жүзеге асырады.";

      осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес Аукциондық құжаттамаға 3-1-қосымшамен толықтырылсын;

      Аукциондық құжаттамаға 6 және 7 қосымшалар осы бұйрыққа 12 және 13 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 18 және 19 қосымшалар осы бұйрыққа 14 және 15 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 24-қосымшада:

      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттамада:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттама (бұдан әрі – МӘТ КҚ) мыналарды қамтиды:

      1) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі – қағидалар) 6–қосымшаға сәйкес конкурстық құжаттамаға (бұдан әрі – КҚ) 1-қосымшаға сәйкес лоттар тізбесі және қызметтер көрсету шарттары;

      2) КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісім;

      3) КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысының нысаны;

      4) КҚ-ға 3-1-қосымшаға сәйкес бенефициарлық иелену туралы ақпарат;

      5) КҚ-ға 11-қосымшаға сәйкес қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер;

      6) КҚ-ға 15-қосымшаға сәйкес сатып алынатын қызметтердің сипаттамасымен және талап етілетін техникалық, сапалық сипаттамаларымен техникалық ерекшелік;

      7) Қағидалардың 411-тармағына сәйкес неғұрлым сапалы қызмет ұсынатын конкурстың жеңімпазын айқындау үшін конкурстық комиссия ескеретін конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілер ұсынған өтінімдерді бағалау үшін міндетті өлшемшарттардың тізбесі.";

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Әлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді қабылдайды.

      6. Конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды қамтиды:

      1) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері не оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын электрондық құжаттар:

      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама. Егер заңды тұлға қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын болса, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

      заңды тұлға қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген Жарғы;

      құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаты (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметтер болмаса) не акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме;

      әлеуетті өнім берушінің қызмет көрсетуге құқығын растайтын рұқсаттар (хабарламалар) және (немесе) патенттер, куәліктер, сертификаттар, басқа да құжаттар;

      КҚ-ға 11-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілік туралы мәліметтер:

      растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурста сатып алынатын қызметтерге ұқсас (ұқсас) соңғы он бес жыл ішінде әлеуетті өнім беруші көрсеткен қызметтердің көлемі туралы мәліметтер; растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтер көрсету үшін конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер (осы талап мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қызметтерін мемлекеттік сатып алған жағдайда мерзімге белгіленеді бір жылдан астам қаржы жылы);

      Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы №19 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17314 болып тіркелген) Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарына сәйкес әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын білікті мамандар туралы мәліметтер;

      КҚ-ға 19-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын қызметтерді көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар туралы мәліметтер және әлеуетті өнім берушінің бірлесіп орындаушыларға жиынтығында қызметтер көлемінің екінші бірінен астамын бірлесіп орындауға беруге тыйым салу шарты.

      Егер әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді бірлесіп орындаушыларды тартуды көздейтін болса, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын бірлесіп орындаушылардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынады;

      2) сатып алынатын қызметтердің техникалық, сапалық сипаттамаларын сипаттай отырып, оның ішінде КҚ-ға 15-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша сипаттамаларды көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      3) КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы конкурстық баға ұсынысы.

      Конкурсқа қатысуға өтінімде КҚ-ға 3-1-қосымшаға сәйкес бенефициарлық иелену туралы ақпаратты ұсынуға жол беріледі.";

      көрсетілген Қағидаларға 33-қосымшада:

      Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      6.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6.2. Тапсырыс беруші алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушінің тауарды қабылдау-беру актісін ресімдегені туралы хабарламаның веб-порталында осы Шарт бойынша ақпаратты толтырады және оған электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарды қабылдаудан бас тартады.

      Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды қосымша зерделеу қажет болған кезде хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген іс-қимылдарды орындайды, бұл туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өнім берушіге веб-портал арқылы хабарлайды.";

      7.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7.8. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты бұзылған жағдайда, Заңның 26-бабына сәйкес Өнім беруші енгізген соманы (бар болса) қайтармайды.";

      көрсетілген Қағидаларға 34-қосымшада:

      Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта (құрылыс-монтаж жұмыстары):

      3.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3.5. Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар:

      1) < аумақтық қазынашылық органында тіркелген / қол қойылған> шарт;

      2) орындалған жұмыстар актісі(лері)6;

      3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамту туралы есеп;

      4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттайтын, көрсететін электрондық шот-фактура;

      5) "Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) (бұдан әрі – Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидалары) 115-3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төлем сертификаты.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы тапсырыс берушілер қазынашылық сүйемелдеу үшін айқындаған объектілерді салуға байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылады.";

      8.9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.9. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты ол бұзылған жағдайда, Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер енгізген соманы (бар болса) қайтармайды.";

      көрсетілген Қағидаларға 35-қосымшада:

      Жобалау-сметалық құжаттаманы (техникалық-экономикалық негіздемені) әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      7.9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7.9. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Жобалаушы/Орындаушы енгізген соманы (бар болса) Жобалаушы/Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты бұзған жағдайда қайтармайды.";

      көрсетілген Қағидаларға 36-қосымшада:

      Құрылысқа байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      8.9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.9. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Мердігердің/Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты ол бұзылған жағдайда, Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер/Орындаушы енгізген соманы (бар болса) қайтармайды.";

      көрсетілген Қағидаларға 37-қосымшада:

      Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартта:

      7.9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7.9. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген болса), сондай-ақ Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Мемлекеттік сатып алу туралы заңның (бар болса) 26-бабына сәйкес өнім беруші енгізген соманы қайтармайды.";

      көрсетілген Қағидаларға 41-қосымша осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қағидаларға 41-1-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алуы заңнамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
1-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша

Тауарлардың техникалық сипаттамасы (тауарлардың электрондық каталогынан өнім берушімен қалыптастырылады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Хабарландырудың № _____________________________

      Хабарландырудың атауы __________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Өнім берушінің атауы ____________________________

      Өнім берушінің бизнес сәйкестендіру нөмірі_________

      Тауардың суреті:

      <Тауардың фотосуреті/1-макет>

      Тауарлардың электрондық каталогындағы бірегей тауар коды*

      Тауардың атауы: <тауардың атауы>

Тауардың сипаттамалары*:

Тауардың атауы
Сипаттама <1>: <1-мәні>
Сипаттама <2>: <2-мәні>
Сипаттама <3>: <3-мәні>
Сипаттама <4>: <4-мәні>
….
Сипаттама <N>: <N-мәні>
Шыққан елі*: <Елдің атауы>

Шығарылған жылы (тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)


Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)


Байланысты қызметтер


Бірліктер саны


Өлшем бірлігі


Жеткізу мерзімдері (кестесі)


Тауарды жеткізу орны


Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде тауарлардың электрондық каталогындағы жеткізетін тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. 

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

      Ескерту:

      1. Тауардың сипаттамасындағы мәліметтер құрамы тауардың түріне байланысты тұтынушылық сипаттамалары (қасиеттері) бойынша өзгеруі мүмкін.

      2. Егер сатып алу нысанасы жиынтықта тауарды сатып алу болып табылса, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте әрбір жинақтаушы тауар туралы ақпаратты жеке көрсетеді.

      * веб-порталдың ішкі жүйесімен автоматты түрде толтырылады

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
2-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
3-1-қосымша

Әлеуетті өнім берушінің бенефициарлық иелігі туралы ақпарат (әлеуетті өнім беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ______________

      Ұйымдастырушының атауы _____________

      Конкурстың № ________________________

      Конкурстың атауы ________________

      Лоттың № ____________________________

      Лоттың атауы _____________________

      БСН/ЖСН/СТН/УНП және әлеуетті өнім берушінің атауы ____________

Бенефициарлық иесінің Т. А. Ә.

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат (құжаттың нөмірі мен берілген күнін көрсету)

Акциялардың 25% немесе одан көп бөлігін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену

Дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің)25% немесе одан да көбін тікелей немесе жанама иелену

Директорлар кеңесінің немесе соған ұқсас басқарушы органның көптеген мүшелерін тағайындауға тікелей немесе жанама құқық беру
Иә/жоқ

Иә/жоқ

Иә/жоқ

      Ескертпе:

      Әлеуетті өнім берушінің акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) иелік ететін немесе мынадай шарттардың біреуі немесе бірнешеуі сақталған кезде оның қызметін бақылайтын кез келген жеке тұлға бенефициарлық иеленуші деп танылады:

      тікелей немесе жанама түрде 25% немесе одан да көп акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) иелік етеді;

      тікелей немесе жанама түрде 25% немесе одан да көп дауыс беретін акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелік етеді;

      тікелей немесе жанама түрде әлеуетті өнім берушінің директорлар кеңесі мүшелерінің немесе соған ұқсас басқарушы органының көпшілігін тағайындауға құқығы бар.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
3-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
10-қосымша

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ____________

      Ұйымдастырушының атауы ___________

      Конкурстың № ______________________

      Конкурстың атауы ___________________

      Лоттың № __________________________

      Лоттың атауы _______________________

      Әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы__________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санат)

Құжатты беру күні мен нөмірі

Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі

1.


      Осы тармақ егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

      3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

      4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жағдайы (жаңа, жақсы, жаман)

Меншікті (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)

Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      Еңбек ресурстар:

Мамандық (біліктілік) атауы

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі)

Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1

      5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

      Егер жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

Жұмыстың атауы

Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)

Тапсырыс берушінің атауы

Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы

Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі

Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

1
 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын


      Ескертпе:

      Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және құрылыспен байланысты емес жұмыстарды (бар объектілерді ағымдағы немесе орташа жөндеу, реставрациялау, қолданыстағы объектілерді реэкспозициялау, абаттандыру, жайластыру) мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (лицензиямен) материалдық және еңбек ресурстарына ие екендігін растайды.

      Бұл ретте құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаттың (лицензияның) түрлері мен кіші түрлері өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасына ұқсас (сол сияқты) болады.

      Осыған байланысты, осы қосымшаның 4-тармағының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

      Егер мемлекеттік сатып алу нысанасы құрылыспен байланысты емес жұмыстар (бар объектілерді ағымдағы немесе орташа жөндеумен, реставрациялау, қолданыстағы объектілерді реэкспозициялау, абаттандырумен, жайластырумен байланысты емес жұмыстар) болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші осы қосымшаның 4-тармағына сәйкес көзделген материалдық және еңбек ресурстарын иеленгенін растайды.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
4-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ______________

      Ұйымдастырушының атауы _____________

      Конкурстың № ______________________

      Конкурстың атауы _________________

      Лоттың № __________________________

      Лоттың атауы _____________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Тауардың атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*


Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*


Жеткізу мерзімі*


Жеткізу орны


Аванстық төлем мөлшері*


Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.


Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*


Кепілдік мерзімі (айлармен)


Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы


Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)


Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)


      Ескертпе:

      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

      2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
5-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

      Тапсырыс берушінің атауы _________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________

      Конкурстың № _________________________

      Конкурстың атауы _________________

      Лоттың № _____________________________

      Лоттың атауы ______________________

      Өнім берушінің атауы ______________

      Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі ______________________

Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы


Шыққан елі


Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)


Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)


Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)


Жеткізу мерзімі


Тауарды жеткізу орны


Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)


Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)


Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*


Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда

Веб-портал автоматты түрде қалыптастырады (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінен тартылады)


 

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

      Ескертпе:

      1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      4. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.

      5. Егер конкурстың нысанасы жиынтықта тауарды сатып алу болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте әрбір жинақтаушы тауар туралы ақпаратты жеке-жеке көрсетеді.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
6-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-қосымша

Қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішінде мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішіндегі әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең үшін төленген салықтар сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішіндегі әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салық көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асқан жағдайда, онда әрбір асатын нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бес (0,5%) пайызы мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішінде әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішіндегі әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
1–қосымша

Әлеуетті өнім берушінің сатып алу бойынша құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

135%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ210

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
2–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі жүз мың еселенген мөлшерінен төрт жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

50%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

70%


ЖИЫНЫ185

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
3–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт жүз мың еселенген мөлшерінен сегіз жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

100%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ265%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
4–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз жүз мың еселенген мөлшерінен бір миллион алты жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

200%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ365%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
5–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір миллион алты жүз мың еселенген мөлшерінен үш миллион екі жүз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

500%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ665%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
6–қосымша

Мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш миллион екі жүз мыңға еселенген мөлшерінен асатын қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

700%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

100%


ЖИЫНЫ865%

  Қазақстан Республикасы
  Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
7-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-1-қосымша

Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салық көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асқан жағдайда, онда әрбір асатын нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бес (0,5%) пайызы мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
1–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспайтын жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ140%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
2–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен сегіз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

30%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

55%


ЖИЫНЫ150%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
3–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен он алты мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

35%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

60%


ЖИЫНЫ160%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
4–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он алты мың еселенген мөлшерінен отыз екі мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

40%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

65%


ЖИЫНЫ170%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
5–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің отыз екі мың еселенген мөлшерінен асатын жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

45%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

70%


ЖИЫНЫ180%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
8-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-2-қосымша

Техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК – есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелген үш жылдық кезең ішінде төленген салықтарының сомасы;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салық көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асқан жағдайда, онда әрбір асатын нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бес (0,5%) пайызы мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
1–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен аспайтын техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ140%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
2–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен төрт мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

30%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

55%


ЖИЫНЫ150%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
3–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен сегіз мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

35%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

60%


ЖИЫНЫ160%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
4–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен он алты мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

40%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

65%


ЖИЫНЫ170%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
5–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің он алты мың еселенген мөлшерінен отыз екі мың еселенген мөлшеріне дейінгі шектегі техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

45%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

70%


ЖИЫНЫ180%

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
6–қосымша

Құны тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің отыз екі мың еселенген мөлшерінен асатын техникалық қадағалау және (немесе) жобаларды басқару жөніндегі инжинирингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Асып кеткен кезде қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

50%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

75%


ЖИЫНЫ190%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
9-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
11-3-қосымша

Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу формуласы

      ҚТК = КК + ТСК + ЕТҚК,

      мұнда:

      ҚТК – әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығының көрсеткіші;

      КК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін әлеуетті өнім берушінің кіріс көрсеткіші.

      КК = КС / МСС x 100%,

      мұнда:

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу (лоттың) сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің табыс көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (50%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін жүзден бес пайыз (0,05%) мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ТСК –есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі.

      ТСК = ТС / КС х 100%,

      мұнда:

      ТС – есептелетін үш жылдық кезең ішінде пайыздық қатынаста төленген салықтардың көрсеткіші, ол мынадай тәртіппен есептеледі;

      КС – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің кіріс сомасы;

      Егер әлеуетті өнім берушінің төленген салық көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (3%) асқан жағдайда, онда әрбір асатын нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бес (0,5%) пайызы мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

      ЕТҚК – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының мынадай тәртіппен пайыздық қатынаста есептелетін көрсеткіші.

      ЕТҚК = ЕТҚ / МСС x 100%,

      мұнда:

      ЕТҚ – мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жылдағы әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу қорының сомасы;

      МСС – мемлекеттік сатып алу сомасы.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қорының көрсеткіші осындай көрсеткіштің ең төменгі мәнінен (6,6%) асып кеткен жағдайда, онда әрбір нөл бүтін оннан бір (0,1%) асатын әрбір пайыз үшін веб-портал автоматты түрде нөл бүтін оннан бір (0,1%) пайыз мөлшерінде қосымша пайыз есептейді.

  Қаржылық тұрақтылық
көрсеткішін есептеу
формуласына
қосымша

Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылық көрсеткішін есептеу

Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері

Қосымша пайыздар есептелетін ең төменгі мән

Ең төменгі мәннің 0,1 пайызынан асатын әрбір қадам

Көрсеткіштің шекті мәні

1

КК

50,0

0,05%

25%

2

ТСК

3,0

0,50%

65%

3

ЕТҚК

6,6

0,10%

50%


ЖИЫНЫ140%

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
10-қосымша
  Негіздемелік келісімді
пайдаланылатын конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
бойынша конкурстық
құжаттамаға
14-қосымша

Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың екінші кезеңінің қорытындылары туралы хаттама (конкурс нөмірі) бұл ретте нөмір сатып алу тәсілі мен нөміріне байланыстырылуы тиіс (әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

      Күні мен уақыты

      Тапсырыс беруші __________________________________

      Конкурс № _________________________________________

      Конкурстың атауы ___________________________________

      Тапсырыс берушінің мекенжайы __________________________________

Лоттың № _____

Лоттың атауы


Тапсырыс берушінің атауы


Тапсырыс берушінің мекенжайы


Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге


Жоспарланған сома, теңге


Өлшем бірлігі


Саны


      Веб-портал автоматты түрде қабылдамаған әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары (өтінімдер саны):

Негіздемелік келісімге қатысушының атауы

БСН (ЖСН)/ССН /ТЕН

Ауытқу себебі

      Негіздемелік келісімге қатысушылар мынадай баға ұсыныстарын ұсынды (өтінімдер саны):

Негіздемелік келісімге қатысушының атауы

БСН (ЖСН)/ССН /ТЕН

Бірлік үшін бағасы

Ә/өнім берушінің жалпы сомасы

Өтінімді беру күні мен уақыты (хронология бойынша)      1. № __ лот бойынша жеңімпазды анықтау: {БСН/ЖСН жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінің атауы}, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші {БСН/ЖСН екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы}.

      2. Тапсырыс берушіге {тапсырыс берушінің атауы} "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде {БСН/ЖСН жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алуды (№___лот бойынша сатып алудың атауы) _____________________ *":

      Ескертпе: * Мынадай мәндердің бірі: "ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы".

      Не:

      Сатып алудың күшін жою жүргізілді, оған мыналар негіз болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері (нұсқама, хабарлама, ұсыну, шешім) № _________ ___________.

      Күшін жою туралы шешім қабылдаған орган: {____________________________}.

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 13-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
11-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
3-1-қосымша

Әлеуетті өнім берушінің бенефициарлық иелігі туралы ақпарат (әлеуетті өнім беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ______________

      Ұйымдастырушының атауы _____________

      Аукционның № ________________________

      Аукционның атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________

      Лоттың атауы _________________________

      БСН/ЖСН/ССН/ТЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы ____________

Бенефициарлық иесінің Т. А. Ә.

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат (құжаттың нөмірі мен берілген күнін көрсету)

Акцияларды 25% немесе одан да көп (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену

Дауыс беретін акцияларды (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) 25% немесе одан көп тікелей немесе жанама иелену

Директорлар кеңесінің немесе соған ұқсас басқарушы органның көптеген мүшелерін тағайындауға тікелей немесе жанама құқық
Иә/жоқ

Иә/жоқ

Иә/жоқ

      Ескертпе:

      Әлеуетті өнім берушінің акцияларына (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) иелік ететін немесе мынадай шарттардың біреуі немесе бірнешеуі сақталған кезде оның қызметін бақылайтын кез келген жеке тұлға бенефициарлық иеленуші деп танылады:

      акциялардың 25% немесе одан да көбіне (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) тікелей немесе жанама иелік етеді;

      дауыс беретін акциялардың 25% немесе одан көбіне (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иеленеді;

      әлеуетті өнім берушінің директорлар кеңесі мүшелерінің немесе соған ұқсас басқарушы органның көпшілігін тікелей немесе жанама тағайындауға құқығы бар.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
12-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы _______________

      Ұйымдастырушының атауы ___________

      Аукционның № ______________________

      Аукционның атауы _________________

      Лоттың № ____________________________

      Лоттың атауы __________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Тауардың атауы*


Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*


Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*


Жеткізу мерзімі*


Жеткізу орны


Аванстық төлем мөлшері*


Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*


Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі


Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы


Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)


Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      Ескертпе:

      1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      4. Әлеуетті өнім беруші аукцион жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі аукцион жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.

      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
13-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
7-қосымша

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші ұсынады)

      Тапсырыс берушінің атауы _________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________

      Конкурстың № _________________________

      Конкурстың атауы _________________

      Лоттың № _____________________________

      Лоттың атауы ______________________

      Өнім берушінің атауы ______________

      Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі ______________________

Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы


Шыққан елі


Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)


Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)


Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)


Жеткізу мерзімі


Тауарды жеткізу орны


Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)


Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)


Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*


Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда

Веб-портал автоматты түрде қалыптастырады (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінен тартылады)


 

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

      Ескертпе:

      1. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.

      2. Егер конкурстың нысанасы жиынтықта тауарды сатып алу болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелікте әрбір жинақтаушы тауар туралы ақпаратты жеке-жеке көрсетеді. Жиынтықтаушы тауарлардың бірдей мәліметтері жалпы мәнмен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
14-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
18-қосымша

Қорытындылар туралы хаттама (аукцион нөмірі) сатып алу тәсілі мен нөміріне байланыстырылуы тиіс

      Күні мен уақыты____________________________________________

      Тапсырыс беруші*____________________________________________

      Аукцион № __________________________________________________

      Аукцион атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы_____________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы_______________________________

      Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.Ә.А.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі

      Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі__

Лот №

Лоттың атауы

Тауардың сипаттамасы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

Сатып алуға бөлінген сома, теңге      Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ССН/ТЕН

Өтінімді беру күні мен уақыты

      Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабының 6-тармағына сәйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу жіберілген күн

Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы

Сұрау салуға жауап берілген күн


      Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ССН/ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

Комиссия мүшесінің шешімі

Қабылдамау себебі

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау


      Аукционға қатысуға қабылданбаған өтінімдер (өтінімдер саны):

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ССН/ТЕН

Қабылдамау себебі1

      _____________________________________________________1үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, (Заңның 6-бабының талаптарын бұзу).

      Аукционға қатысуға келесі өтінімдер біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес деп танылды:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН(ЖСН)/ССН/ТЕН
      Аукционға қатысушылардың бастапқы бағасы:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН(ЖСН)/ ССН/ ТЕН

Өнім берушінің бірлігі үшін бағасы, теңге

Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге

Өтінім беру күні мен уақыты

Ескерту: (мәні: ең төменгі бастапқы баға*)

1

2

3

4

5

6

7
      * ең төменгі бастапқы баға - бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын және басқа ұсыныстардан бұрын келген аукционға қатысушыға беріледі.

      Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН(ЖСН) / ССН/ТЕН

Өнім берушінің бірлігі үшін бағасы, теңге

Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге

Ұсыныс беру уақыты


      Аукциондық комиссияның шешімі:

      1. №__ лот бойынша жеңімпаз болып белгіленсін: {БСН/ЖСН жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінің атауы}.

      2. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушінің атауы) Заңда белгіленген мерзімде (жеңімпаз әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН, атауы) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасассын. Не:

      №___ лот бойынша мемлекеттік сатып алу (сатып алудың атауы): _____________________ *байланысты өткізілмеді деп танылсын.

      Тапсырыс беруші {тапсырыс берушінің атауы} Заңда белгіленген мерзімде {жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінің атауы} мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасын.

      Ескертпе:

      * Мынадай мәндердің бірі: "берілген өтінімдердің болмауы", "екіден кем өтінім беру", "конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеді", "конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілді".

      Не:

      Сатып алудың күшін жою жүргізілген, оған мыналар негіз болып табылады: Уәкілетті мемлекеттік органдардың актілері _________№ _______ (нұсқама, хабарлама, ұсыныс, шешім).

      Күшін жою туралы шешім қабылдаған орган: (_____________________).

      Не:

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 13-тармағының __ тармақшасына сәйкес сатып алудан бас тарту жүргізілді.

      Ескертпе:

      * егер тапсырыс беруші бірнеше болса, тапсырыс беруші туралы ақпарат көрсетілмейді.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
15-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Қорытындылар туралы аралық хаттама (аукцион нөмірі сатып алу тәсілі мен нөміріне байланыстырылуы тиіс)

      Күні мен уақыты___________________________________________

      Тапсырыс беруші*____________________________________________

      Аукцион № __________________________________________________

      Аукцион атауы ______________________________________________

      Ұйымдастырушының атауы_____________________________________

      Ұйымдастырушының мекенжайы_______________________________

      Аукциондық комиссияның құрамы:

Т.Ә.А.**

Ұйымдағы лауазымы**

Комиссиядағы рөлі

      Жалпы сомасын көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың тізбесі__

Лот

Лоттың атауы

Тауардың сипаттамасы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

Сатып алуға бөлінген сома, теңге
      Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (өтінімдер саны):

Аукционға қатысушының нөмірі (өтінімді беру уақыты мен күніне байланысты беріледі) және әлеуетті өнім берушінің (ашылған) атауы

БСН (ЖСН)/ССН/ТЕН

Өтінімді беру күні мен уақыты

      Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабының 6-тармағына сәйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу жіберілген күн

Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы

Сұрау салуға жауап берілген күн


      Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деп танылған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ССН/ТЕН


Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.**

Комиссия мүшесінің шешімі

Қабылдамау себебі1

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау


      ________________________________________________________1үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының талаптарын бұзу)

      Аукциондық комиссияның шешімі:

      ________________________ әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келмеді деп танылсын.

      Ескертпе:

      *бірнеше тапсырыс беруші болған жағдайда, тапсыры беруші туралы мәлімет көрсетілмейді.

      ** Мәліметтер көрсетілмейді.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
16-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
41-қосымша

Тауар(лар)ды қабылдап алу-беру актісі

      20_____жылғы "___" ____ №__ Құжаттың нөмірі* қол қою күні *

      (тапсырыс беруші актіге қол қойған күні және уақыты тіркеледі)

      Осы акті 20 __ жылғы "__"________ № __ _________ шартқа (және қосымша келісімге) (шарттың (және қосымша келісімнің) атауы, күні және нөмірі*) сәйкес төменде қол қойған Өнім беруші (Өнім берушінің атауы*) өкілдерінің атынан  _____________________, берілгені, ал төменде қол қойған Тапсырыс беруші (Тапсырыс берушінің атауы*) өкілдерінің атынан __________________________ (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Тауар туралы мәліметтер**

Тауарды жеткізу орны

Тауардың атауы

Номенклатуралық (зауыттық) нөмір (бар болса)

Бірегей код (болған кезде)

Өлшем бірлігі

Саны

Бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда

Сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

1

      Шартқа сәйкес осы акт бойынша тауар(лар)дың құны ____________________ теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке (цифрмен, жазумен) алмағанда**,

Өнім берішінің атауы*

ЖСН/БСН*

ЖСК/БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы*

Өнім берішінің өкілдері **

Бекітемін **

Т.А.Ә., лауазымы,

қолы

Т.А.Ә., лауазымы,

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Шарт бойынша ақпарат

1

Жалпы мәліметтер

Шарттың жалпы құны *

Аванстық төлемдер сомасы ***

Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы***

Бұрын актіленгендердің сомасы***

Жеткізу мерзімін өткізіп алу немесе міндеттемелерді тиісінше орындамағаны (ішінара орындамағаны) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы***

Мерзімі өткен күндердің саны***

1

2

3

4

5

6
2

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік***


3

осы акті бойынша өнім беруші жүргізген нақты шығыстар ***


Тауардың атауы*

Өлшем бірлігі*

Саны*

Бірлік үшін баға, теңге*

Сома, теңге*


1

2

3

4

5

14

Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома***


      Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған кезде өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы*

ЖСН/ БСН*

ЖСН/ БСК*

Банк*

Заңды мекенжайы***

Тапсырыс берушінің өкілдері***

Бекітемін* (ұйымның басшысы)

Тауарды қабылдау үшін жауапты

Ресімдеудің дұрыстығына жауапты (деректемелер, ерекшеліктер)

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

Т.А.Ә.

қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      Ескертпе:

      * мемлекеттік сатып алудың веб-порталы автоматты түрде толтырады;

      ** өнім беруші толтырады;

      ***тапсырыс беруші толтырады.

      Аббревиатураларды толық жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      БСК – банктік сәйкестендіру коды;

      ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ҚҚС – қосылған құн салығы;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 10 тамыздағы
№ 846 бұйрығына
17-қосымша
  Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
41-1-қосымша

Тауар тарату құжаттарын қабылдап алу-беру актісі* (жанармай талондары/ карталары)

      _______ қ. "____" __________ 20___ж.

      Осы акті 20 __ жылғы "__"________ № __ _________ тауарларды мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес төменде қол қойған Өнім берушінің өкілдерінің атынан _____________________(Өнім беруші) берілгені, ал төменде қол қойған Тапсырыс беруші өкілдерінің атынан жанармай талондарын/карталарын (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалдыСаны

Атауы

Көлемі
(жеткізу шартында талондар/карталар бөлігінде көрсетілген көлем)

саны

Өлшем бірлігі

1

Талоны2

Карты

Барлығы
      Осы акт талондардың/отын карталарының нөмірлерін көрсете отырып, қоса беріліп отырған есеппен Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар екі данада жасалды және Тараптар арасындағы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Өнім беруші

Тапсырыс беруші

"_____________________________"

"_____________________________"____________/_________________

______________/________________      * Ақы төлеу алдындағы құжат болып табылмайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады