"Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары тарату комиссияларының есептер мен қосымша ақпаратты беру нысандарын, мерзімдерін және кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 65 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 30 қазандағы № 78 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 8 қарашада № 33615 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары тарату комиссияларының есептер мен қосымша ақпаратты беру нысандарын, мерзімдерін және кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 65 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13638 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тарату комиссияларының есептер мен қосымша ақпаратты беру нысандарын, мерзімдерін және кезеңділігін бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтандыру қызметі туралы" және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (бұдан әрі – таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы) тарату комиссиялары ұсынатын есептер мен қосымша ақпараттың мына нысандары бекітілсін:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есептің нысаны;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес таратылатын қайта сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шетел валютасымен ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен касса бойынша ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жұмсаған шығыстар туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының шағым-талаптарды (өтініштерді) беру үшін белгіленген мерзімі өткен соң мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналының нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансының нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тарату процесінің басындағы тізімінің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтініштерді) есепке алу журналының нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкін есепке алу журналының нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;

      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есептің нысаны;

      22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес кредиторлардың таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген талаптары тізілімінің нысаны;

      23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес кредиторлардың қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген талаптары тізілімінің нысаны;

      24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы деректерінің тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда орын алған ауытқулары туралы мәліметтердің нысаны;

      25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес кредиторлардың таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген талаптарының тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нысаны;

      26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес кредиторлардың таратылатын қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген талаптарының тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың нысаны;

      27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансының нысаны.

      2. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тарату комиссияларының (бұдан әрі – тарату комиссиясы) есептері болып мыналар түсініледі:

      1) еркін нысанда жасалатын бір күнде істелген жұмыс туралы есеп (күн сайынғы есеп);

      2) бір айда істелген жұмыс туралы есеп (ай сайынғы есеп);

      3) бір жылда істелген жұмыс туралы есеп (жылдық есеп);

      4) аралық тарату балансы;

      5) тарату туралы есеп;

      6) тарату балансы.

      3. Күн сайынғы есеп қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бір жыл ішінде факсимильдік не электрондық байланыс арқылы мынадай мерзімдерде ұсынылады:

      1) тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған кезде – есепті күннен кейінгі жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11.00-ден кешіктірмей;

      2) тарату комиссиясының бөлімшелері болған кезде – есепті күннен кейінгі жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 16.00-ден кешіктірмей.

      Ай сайынғы есеп уәкілетті органға:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған кезде – есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған кезде – есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей ұсынылады.

      Жылдық есеп уәкілетті органға:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған кезде – есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған кезде – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады.";

      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Аралық тарату балансына мынадай есептер мен құжаттар қоса беріледі:

      1) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілерінің көшірмелері бір данада;

      2) тарату процесінің басындағы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының балансының түпнұсқасы;

      3) барлық баланстық шоттың тарату процесінің басындағы талдамаларының түпнұсқалары;

      4) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату процесінің басындағы баланстан тыс шоттар бойынша деректердің түпнұсқалары;

      5) осы қаулының 1-тармағының 16), 17), 18), 19) және 20) тармақшаларында көзделген қосымша ақпараттың түпнұсқасы және бір данадағы көшірмелері;

      6) тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасаған күнді қоса алғандағы кезеңдегі таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосы;

      7) осы қаулының 1-тармағының 21), 22) (таратылатын сақтандыру ұйымы үшін), 23) (таратылатын қайта сақтандыру ұйымы үшін) және 24) тармақшаларында көзделген есептер мен қосымша ақпарат;

      8) мыналар:

      тарату комиссия өткізген іс-шаралар;

      өзгерту себептері көрсетіле отырып, тарату басталған сәттен бастап аралық тарату балансы жасалған күнгі жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер бойынша өзгерістер;

      дебиторлық және кредиторлық берешектің жай-күйі;

      таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкі;

      тарату өндірісіне кедергі келтіретін негізгі проблемалар туралы ақпарат қамтылған түсіндірме жазба.

      Құжаттардың түпнұсқалары аралық тарату балансын бекіткеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясына қайтарылуға тиіс.

      10. Тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау мерзімі аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оны есептіліктің нысандарымен және құжаттармен бірге екі данада уәкілетті органға оны бекіту үшін ұсынады.";

      12, 13, 14 және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Тарату комиссиясы уәкілетті органға мыналарды қоса бере отырып, бекіту үшін екі данада жасалатын кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды және бухгалтерлік балансты ұсынады:

      1) кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың енгізілу себептері туралы түсіндірме жазба және олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

      2) шоттар көрсетіле отырып, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бухгалтерлік балансы баптарының талдамалары.

      Уәкілетті орган күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекітеді.

      Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгеннен кейін осы құжаттың бір данасы тарату комиссиясына қайтарылуға тиіс, ал екінші данасы уәкілетті органда қалады.

      13. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есебі және тарату балансы тарату комиссиясы таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының iсiн аяқтау iс-шараларын толық көлемде жүргiзгеннен кейiн жасалады және мыналар:

      1) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы шешiм қабылданған күн және оны қабылдаған орган;

      2) уақытша әкімшіліктің және тарату комиссиясының тағайындалғаны, тарату комиссиясы құрамының өзгергені;

      3) бірінші кезектегі іс-шаралардың орындалуы, аралық тарату балансының жасалуы және бекiтілуі;

      4) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары комитетiнің құрылуы, бекiтілуі және жұмыс iстеуi;

      5) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату процесi басталған кездегi активтерiнiң жай-күйі;

      6) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының борышкерлерiнен дебиторлық берешектi өндiрiп алу бойынша жүргiзiлген iс-шаралар;

      7) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкiн сату бойынша жүргiзiлген iс-шаралар;

      8) ағымдағы шот және касса бойынша ақша қозғалысы, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ағымдағы шотында ақшаның болмауы;

      9) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату процесi басталған күндегі жағдай бойынша мiндеттемелерi;

      10) таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының алдындағы мiндеттемелердiң орындалуы туралы ақпарат қамтылады.

      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы есепке тарату комиссиясының таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ісін аяқтау бойынша іс-шаралар жүргізгенін растайтын құжаттардың көшірмелері бір данада қоса беріледі.

      14. Осы қаулының 1-тармағының 27) тармақшасында көзделген таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есебі және тарату балансы уәкілетті органға келісу үшін бір данада беріледі.

      Уәкілетті орган таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есебін және тарату балансын олар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келіседі.

      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есебі және тарату балансы келісілгеннен кейін тарату комиссиясына қайтарылады, уәкілетті органда олардың көшірмелері қалады.

      15. Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы уәкілетті органмен келісілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есебін және тарату балансын бекіту үшін сотқа ұсынады.

      Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы тарату туралы есепті сотқа ұсынғаннан кейін уәкілетті органға оның сотта қаралу барысы туралы ақпаратты ай сайын ұсынады.

      Тарату комиссиясы уәкілетті органға таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату туралы есебі және тарату балансы туралы есепті бекіту туралы сот шешімін ұсынады.";

      15-1-тармақ алып тасталсын;

      1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      6-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      7-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      8-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымша осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      10-қосымша осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      12-қосымша осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      13-қосымша осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      14-қосымша осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      15-қосымша осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      16-қосымша алып тасталсын;

      17-қосымша осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      18-қосымша осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      19-қосымша осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      20-қосымша осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      21-қосымша осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      22-қосымша осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      23-қосымша осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      24-қосымша осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      25-қосымша осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      26-қосымша осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      27-қосымша осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      28-қосымша осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      29-қосымша алып тасталсын.

      2. Сақтандыру нарығы және актуарлық есеп айырысу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
1-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F1-LKSO

      Кезеңділігі: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"_________________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

      Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңге)

Шоттың нөмірі

Шоттың атауы

Сомасы

Өзгерістер
(4-баған - 3-баған)

Өткен есепті күнге

Есепті күнгі

1

2

3

4

5


Шартты және ықтимал талаптар
8120

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
8130

Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналар
8210

Берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар
8220

Болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар
8300 01

Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар
8300 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар
8300 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар
8300 04

Белгіленген пайыздық своп
8300 05

Өзгермелі пайыздық своп
8300 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері
8300 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері
8300 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері - қарсышот
8300 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері - қарсышот

Шартты және ықтимал міндеттемелер
8420

Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту
8430

Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер
8600 01

Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
8600 02

Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
8600 03

Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер
8600 04

Өзгермелі пайыздық своп
8600 05

Белгіленген пайыздық своп
8600 06

Сатып алынған опцион "колл" мәмілелері - қарсышот
8600 07

Сатып алынған опцион "пут" мәмілелері - қарсышот
8600 08

Сатылған опцион "пут" мәмілелері
8600 09

Сатылған опцион "колл" мәмілелері
8600 12

Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер

Меморандум шоттары
8710

Жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар
8750

Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік
8810

Жалға қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар
8930

Әр түрлі құндылықтар мен құжаттар
8940

Есебіне жіберілген және берілген әр түрлі құндылықтар мен құжаттар
8900

Меморандум шоттары - басқалары
      Атауы _______________________

      Мекенжайы __________________

      Телефоны ___________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________

      Орындаушы _________________________________________

      _________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________

      _________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
баланстан тыс шоттары
бойынша есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп (индексі – F1-LKSO, кезеңділігі: ай сайын, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Ай сайынғы есептің есепті күні есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күні алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күні алдыңғы жылдық есептің есепті күні болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жыл үшін қорытынды деректерді шығармастан желтоқсан үшін жасалады.

      7. 1 және 2-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16390 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 қаулысында көзделген шоттардың нөмірі және атаулары көрсетіледі (бұдан әрі – Үлгі шот жоспары).

      8. 3-бағанда алдыңғы есепті күні Үлгі шот жоспарына сәйкес баланстан тыс шоттар бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметінің нәтижелері жиынтық мәнінде көрсетіледі.

      9. 4-бағанда Үлгі шот жоспарына сәйкес баланстан тыс шоттар бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметінің нәтижелері есепті күнгі жиынтық мәнінде көрсетіледі.

      10. 5-бағанда 4 және 3-бағандар арасындағы айырманы білдіретін таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметінің нәтижелері есепті кезеңдегі өзгерістері көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
2-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет- ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің жай-күйі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F2-LKSO

      Кезеңділігі: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"_________________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей. 

      Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

       (мың теңге)

Көрсеткіштер

Баланстық шоттың нөмірі

Тарату процесінің басында

Өткен есепті күнге

Есепті күнгі

Өзгерістер

тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда
7 (6-баған-4-баған)

алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда
8 (6-баған-5-баған)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ақша2.

Салымдар3.

Бағалы қағаздар4.

Бағалы қағаздармен "кері репо" операциясы5.

Тазартылған бағалы металдар6.

Қайта сақтандыру активтері7.

Сақтандыру сыйлықақылары8.

Басқа дебиторлық берешек9.

Қарыздар10.

Болашақ кезеңдердің шығыстары11.

Басқа да активтер12.

Инвестициялар13.

Негізгі құрал-жабдықтар14.

Ұзақ мерзімді активтер15.

Материалдық емес активтерАктив бойынша жиынтығы, оның ішінде:Резервтер (провизиялар)Теріс түзету шотыЕсептелген амортизация      Атауы _________________________________

      Мекенжайы ___________________________

      Телефоны _____________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________

      Орындаушы ___________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
активтерінің жай-күйі туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің жай-күйі туралы есеп (индексі – F2-LKSO, кезеңділігі: ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Ай сайынғы есептің есепті күні есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күні алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күні алдыңғы жылдық есептің есепті күні болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жыл үшін қорытынды деректерді шығармастан желтоқсан үшін жасалады.

      7. 1 және 2-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16390 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтанды ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 қаулысында көзделген шоттардың нөмірі және атаулары көрсетіледі (бұдан әрі – Үлгі шот жоспары).

      8. 4-бағанда тарату процесінің басындағы жағдай бойынша Үлгі шот жоспарына сәйкес баланстық шоттар бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметі нәтижелерінің өзгерістері көрсетіледі.

      9. 5-бағанда өткен есепті күнгі жағдай бойынша Үлгі шот жоспарына сәйкес баланстық шоттар бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметі нәтижелерінің өзгерістері көрсетіледі.

      10. 6-бағанда есепті күнгі жағдай бойынша Үлгі шот жоспарына сәйкес баланстық шоттар бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметі нәтижелерінің өзгерістері көрсетіледі.

      11. 7-бағанда 6 және 4-бағандар арасындағы айырманы білдіретін тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметі нәтижелерінің өзгерістері көрсетіледі.

      12. 8-бағанда 6 және 5-бағандар арасындағы айырманы білдіретін өткен есепті күнгі деректермен салыстырғанда таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызметі нәтижелерінің өзгерістері көрсетіледі.

      13. "Резервтер (провизиялар)", "Теріс түзету шоты", "Есептелген амортизация" жолдары олар болған жағдайда әділ құны бойынша қайта бағалауға байланысты активтер бойынша толтырылады.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
3-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
3-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет- ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F3-LKSO

      Кезеңділігі: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"_________________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

      Нысан

      _______________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)

      (мың теңге)

Міндеттеменің түрі

Кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніне

Өткен есепті күнге

Есепті күнгі

Өзгерістер

Тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда
(5-баған - 3-баған)

Өткен есепті күнгі деректермен салыстырғанда
(5-баған - 4-баған)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:


1.1

сақтандыру ұйымын тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін басталған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша


1.2

сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілікпен байланысты емес негіздемелер бойынша тиісті мерзімді төлемдерді капиталдандыру арқылы еңбекақыдан және (немесе) өзге де кірістен ұсталған алименттерді төлеу бойынша, сондай-ақ таратылатын сақтандыру ұйымы өміріне немесе денсаулығына келтірген зиян үшін жауап беретін азаматтардың талаптары


1.3

еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша


1.4

сақтанушының жеке басына байланысты жасалған сақтандыру шарттары бойынша


1.5

сақтанушының жеке басына байланысты емес олар жасаған мүліктік сақтандыру шарттары және сақтандырудың басқа да түрлері бойынша кредиторлар – жеке тұлғалар алдында


1.6

1.4 және 1.5-жолдарда көрсетілген, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарын еріксіз тарату кезінде сақтанушыларға (сақтандырылушылар, пайда алушылар) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымдар алдындағы өзгеде жасалынған сақтандыру шарттары бойынша, еріксіз таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамада көзделген тәртіппен және талаптармен басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына берілетін сақтандыру портфелін төлеуге байланысты жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, шығыстары бойынша және оларды жүзеге асыруға байланысты өзге де шығыстар бойынша


1.7

таратылатын сақтандыру ұйымының мүлік кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасы шегінде


1.8

салықтар, алымдар және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша


1.9

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлардың алдында


2.

Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлардың алдындағы міндеттемелер


3.

Тарату өндірісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:


3.1

тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу


3.2

тарату комиссиясының бюджеттің және бюджеттен тыс қорлардың алдындағы ағымдағы берешегі


3.3

басқа да ағымдағы берешек


4.

Басқа да кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешекЖиынтығы міндеттемелер


      кестенің жалғасы

Есепті кезеңде (ай, жыл) өтелгені, оның ішінде

Ескертпе

ақшамен

мүлікпен

қарсы талаптарды ескерумен

нотариустың депозитіне аударумен

8

9

10

11

12


      Атауы ______________________

      Мекенжайы_________________________

      Телефоны___________________________

      Электрондық пошта мекенжайы____________________

      Орындаушы ______________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
ұйымы міндеттемелерінің
жай-күйі туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп (индексі – F3-LKSO, кезеңділігі: ай сайын, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Ай сайынғы есептің есепті күні есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күні алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күні алдыңғы жылдық есептің есепті күні болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жыл үшін қорытынды деректерді шығармастан желтоқсан үшін жасалады.

      7. 2-бағанда міндеттемелердің түрі көрсетіледі.

      8. 3-бағанда кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

      9. 4-бағанда өткен есепті күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

      10. 5-бағанда есепті күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

      11. 6-бағанда 5 және 3-бағандар арасындағы айырмашылықты білдіретін кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніндегі деректермен салыстырғанда міндеттемелер бойынша өзгерістер көрсетіледі.

      12. 7-бағанда алдыңғы есепті күндегі деректермен салыстырғанда міндеттемелер бойынша өзгерістер көрсетіледі, олар 5 және 4-бағандар арасындағы айырмашылықты білдіреді.

      13. 8-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттеменің ақшамен өтелуі көрсетіледі.

      14. 9-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттеменің мүлікпен өтелуі көрсетіледі (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндеттемелерін өтеуге берілген мүліктің баланстық құны көрсетіледі).

      15. 10-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттемелердің өзара талаптарды есепке алуды жүргізу арқылы өтелуі көрсетіледі.

      16. 11-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттемелердің нотариустың депозитіне аударым жасау арқылы өтелуі көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
4-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
4-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын қайта сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F4-LKSO

      Кезеңділік: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын қайта сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

      Нысан

      _____________________________________________________________

      (таратылатын қайта сақтандыру ұйымының атауы)

      (мың теңге)

Міндеттеменің түрі

Кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніне

Алдыңғы есепті күнге

Есепті күнге

Өзгерістер

Кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніндегі деректермен салыстырғанда
(5 баған-3 баған)

алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда
(5 баған-4 баған)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:


1.1

қайта сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілікпен байланысты емес негіздемелер бойынша тиісті мерзімді төлемдерді капиталдандыру арқылы еңбекақыдан және (немесе) өзге де кірістен ұсталған алименттерді төлеу бойынша, сондай-ақ таратылатын қайта сақтандыру ұйымы өміріне немесе денсаулығына келтірген зиян үшін жауап беретін азаматтардың талаптары


1.2

еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша, жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарын төлеу бойынша берешектер, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша


1.3

"өмірді сақтандыру" саласы бойынша шарттардан туындайтын цеденттердің талаптары бойынша


1.4

"жалпы сақтандыру" саласы бойынша шарттардан туындайтын цеденттердің талаптары бойынша


1.5

таратылатын қайта сақтандыру ұйымының мүлік кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасы шегінде


1.6

салықтар, алымдар және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша


1.7

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлардың алдында


2.

Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлардың алдындағы міндеттемелер


3.

Тарату өндірісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:


3.1

еңбекақы төлеу бойынша тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында


3.2

тарату комиссиясының бюджеттің және бюджеттен тыс қорлардың алдындағы ағымдағы берешегі


3.3

басқа да ағымдағы берешек


4.

Басқа да кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешекЖиынтығы міндеттемелер


      кестенің жалғасы

 Есепті кезеңде (ай, жыл) өтелгені, оның ішінде

Ескертпе

ақшамен

мүлікпен

өзара талаптарды ескерумен

нотариустың депозитіне аударумен

8

9

10

11

12


      Атауы ________________________________

      Мекенжайы____________________________

      Телефоны _____________________________

      Электрондық поштаның мекенжайы _____________________

      Орындаушы ________________________ _________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген тұлға

      __________________________________________________________

      ____________________________________________ _____________

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      _______________________________________________ _____________

      ___________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Күні 20 __ жылғы "___" __________

  Таратылатын қайта сақтандыру
ұйымы міндеттемелерінің
жай-күйі туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын қайта сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп (индекс – F4-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын қайта сақтандыру ұйымы міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, араша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасаған кезде осы нысан бойынша есеп желтоқсанға жеке және әрбір күнтізбелік жылға жеке жасалады.

      7. 2-бағанда қайта сақтандыру ұйымының кредиторлары талаптарының тізіліміне сәйкес міндеттеменің түрі көрсетіледі.

      8. 3-бағанда кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

      9. 4-бағанда өткен есепті күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

      10. 5-бағанда есепті күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.

      11. 6-бағанда 5 және 3-бағандар арасындағы айырмашылықты білдіретін кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніндегі деректермен салыстырғанда міндеттемелер бойынша өзгерістер көрсетіледі.

      12. 7-бағанда 5 және 4-бағандар арасындағы айырмашылықты білдіретін алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда міндеттемелер бойынша өзгерістер көрсетіледі.

      13. 8-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттеменің ақшамен өтелуі көрсетіледі.

      14. 9-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттеменің мүлікпен өтелуі көрсетіледі (қайта сақтандыру ұйымының міндеттемелерін өтеуге берілген мүліктің баланстық құны көрсетіледі).

      15. 10-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттемелердің өзара талаптарды есепке алуды жүргізу арқылы өтелуі көрсетіледі.

      16. 11-бағанда есепті кезеңде (ай, жыл) міндеттемелердің нотариустың депозитіне аударым жасау арқылы өтелуі көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
5-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F5-LKSO

      Кезеңділік: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы _____________ үшін

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлі түрде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

      Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Алдыңғы есепті күндегі сальдо

Операция жасалған күн

Төлем мақсаты

Кіріс

Шығыс

Есептегі күндегі сальдо

1

2

3

4

5

6

7Бір айдағы жиынтығыБір жылдағы барлығы      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ________________________

      Телефоны _________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы _____________________________ _____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________________

      ________________________________________ _____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ______________________________________________________________

      ________________________________________ _____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын қайта сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
теңгемен ағымдағы шоты
бойынша ақша қозғалысы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (индекс – F5-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1-і (бірі) ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін және жыл үшін қорытынды деректер шығарыла отырып жасалады.

      8. 2-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша алдыңғы есепті күндегі сальдо көрсетіледі.

      9. 3-бағанда операция жасалған күн көрсетіледі.

      10. 4-бағанда төлем мақсаты көрсетіледі.

      11. "Бір жылдағы барлығы" жолын толтырған кезде 3 және 4-бағандар толтырылмайды.

      12. 5-бағандатеңгемен ағымдағы шот бойынша ақша кірісі көрсетіледі.

      13. 6-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша ақша шығысы көрсетіледі.

      14. 7-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша есепті күндегі сальдо көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
6-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F6-LKSO

      Кезеңділік: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы _____________ үшін

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлі түрде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

       (валюталар бағамдары)

Алдыңғы есепті күнгі сальдо

Операция жасалған күн

Төлем мақсаты

Кіріс

шетел валютасында

шетел валютасында

Америка Құрама Штатының доллары

еуро

Ресей рублі

шетел валютасыАмерика Құрама Штатының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Бір айдағы жиынтығыБір жылдағы барлығы      кестенің жалғасы

Шығыс

Есепті күнгі сальдо

шетел валютасында

шетел валютасында

Америка Құрама Штатының доллары

еуро

Ресей рублі

шетел валютасы

Америка Құрама Штатының доллары

еуро

Ресей рублі

шетел валютасы

12

13

14

15

16

17

18

19

      Атауы ______________________________

      Мекенжайы __________________________

      Телефоны ___________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________

      Орындаушы _____________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________________

      ________________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ____________________________________________________________

      ________________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын қайта сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
шетел валютасындағы ағымдағы
шоты бойынша ақша қозғалысы
туралы есепке қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (индекс – F6-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1-і (бірі) ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін және жыл үшін қорытынды деректер шығарыла отырып жасалады.

      7. 2, 3, 4 және 5-бағандарда шетел валютасындағы (Америка Құрама Штатының долларымен, еуромен, Ресей рублімен, өзге де шетел валютасындағы) ағымдағы шот бойынша алдыңғы есепті күнгі сальдо көрсетіледі.

      8. 6-бағанда операция жасалған күн көрсетіледі.

      9. 7-бағанда төлем мақсаты көрсетіледі.

      10. "Бір жылда барлығы" деген жолды толтырған кезде 6 және 7-бағандар толтырылмайды.

      11. 8, 9, 10 және 11-бағандарда шетел валютасындағы (Америка Құрама Штатының долларымен, еуромен, Ресей рублімен, өзге де шетел валютасындағы) ағымдағы шот бойынша кіріс көрсетіледі.

      12. 12, 13, 14 және 15-бағандарда шетел валютасындағы (Америка Құрама Штатының долларымен, еуромен, Ресей рублімен, өзге де шетел валютасындағы) ағымдағы шот бойынша шығыс көрсетіледі.

      13. 16, 17, 18 және 19-бағандарда шетел валютасындағы (Америка Құрама Штатының долларымен, еуромен, Ресей рублімен, өзге де шетел валютасындағы) ағымдағы шот бойынша есепті күндегі сальдо көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
7-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен касса бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F7-LKSO

      Кезеңділік: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы _____________ үшін

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлі түрде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Алдыңғы есепті күндегі сальдо

Операция жасалған күн

Төлем мақсаты

Кіріс

Шығыс

Есептегі күндегі сальдо

1

2

3

4

5

6

7Бір айдағы жиынтығыБір жылдағы барлығы      Атауы _________________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны ______________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________

      Орындаушы _____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      _____________________________________________________________

      ________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _____________________________________________________________

      ________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын қайта сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
теңгемен касса бойынша ақша
қозғалысы туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен касса бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (индекс – F7-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының теңгемен касса бойынша ақша қозғалысы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1-і (бірі) ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін және жыл үшін қорытынды деректер шығарыла отырып жасалады.

      8. 2-бағанда теңгемен касса бойынша алдыңғы есепті күндегі сальдо көрсетіледі.

      9. 3-бағанда операция жасалған күн көрсетіледі.

      10. 4-бағанда төлем мақсаты көрсетіледі.

      11. "Бір жылдағы барлығы" жолын толтырған кезде 3 және 4-бағандар толтырылмайды.

      12. 5-бағанда теңгемен касса бойынша ақша кірісі көрсетіледі.

      13. 6-бағанда теңгемен касса бойынша ақша шығысы көрсетіледі.

      14. 7-бағанда теңгемен касса бойынша есепті күндегі сальдо көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
8-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F8-LKSO

      Кезеңділік: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы _____________ үшін

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлі түрде таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей. 

  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Дебитордың атауы

Есепті күнгі дебиторлық берешек

Наразылық білдіру

Соттан тыс тәртіппен өтелді (сомасы)

Борышты өндіріп алуға қуыныммен сотқа өтініш білдіру

Тарату комиссиясының пайдасына сот шешімі

Сомасы

Баланстық, баланстан тыс шоттың нөмірі

Сомасы

Күні

Сомасы

Күні

Сомасы

Күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11      кестенің жалғасы

Сот шешімін орындау (сомасы)

Өндіріп алудың мүмкін еместігі туралы қаулы

Дебиторлық берешекті өндіріп алуға кедергі келтіретін себептер

Ескертпе

Орындалды

Орындалған жоқ

Сомасы

Күні

12

13

14

15

16

17

      Атауы ________________________________

      Мекенжайы____________________________

      Телефоны _____________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы _____________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға ол уәкілеттік берген адам

      ____________________________________________________________

      ________________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ________________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын қайта сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
дебиторлық берешегін өндіріп
алу туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп (индекс – F8-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1-і (бірі) ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп жыл үшін қорытынды деректер шығарылмастан, желтоқсан үшін жасалады.

      8. 2-бағанда дебитордың атауы көрсетіледі.

      9. 3, 4-бағандарда есепті күнгі дебиторлық берешек (борыш сомасы, баланстық, баланстан тыс шоттың нөмірі) көрсетіледі.

      10. 5 және 6-бағандарда наразылық білдіру туралы ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.

      11.7-бағанда соттан тыс тәртіппен өтеу туралы ақпарат (сомасы) көрсетіледі.

      12. 8 және 9-бағандарда борышты өндіріп алуға қуыныммен сотқа өтініш білдіру туралы ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.

      13. 10 және 11-бағандарда тарату комиссиясының пайдасына сот шешімі туралы ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.

      14. 12 және 13-бағандарда жиынтық мәнде сот шешімін орындау туралы ақпарат (орындалды және орындалған жоқ) көрсетіледі.

      15. 14 және 15-бағандарда өндіріп алудың мүмкін еместігі туралы қаулы жөнінде ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.

      16. 16-бағанда дебиторлық берешекті өндіріп алуға кедергі келтіретін себептер көрсетіледі.

      17. 17-бағанда дебиторлар бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
9-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
9-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F9-LKSО

      Кезеңділігі: ай сайын, жылдық

      Есепті кезең: _ 20__жылғы ___________________ ____________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын қайта сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде - есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Көрсеткіштер

Тарату басында

Алдыңғы есепті күнге

Есепті кезеңде сатылды

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Сату 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Жер учаскелері2.

Үйлер және ғимарат-тар3.

Компьютерлік жабдық4.

Көлік құралдары5.

Аяқталмаған құрылыс6.

Басқа да негізгі құралдар7.

Материалдық емес активтер8.

Басқа да мүлік9.

Барлығы      кестенің жалғасы

Есепті кезеңде есептен шығарылды

Есепті кезеңде кіріске алынды

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Есептен шығару негіздемесі

Бірліктер саны

Бастапқы құжаттың нөмірі және күні

Баланстық құны

13

14

15

16

17

18

19
      кестенің жалғасы

Есепті күні кем шығуы

Есепті күні

Ескертпе

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

20

21

22

23

24

25      Атауы ________________________

      Мекенжайы__ __________________

      Телефон________________________

      Электрондық поштаның мекенжайы ______________________

      Орындаушы ______________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20 жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
меншікті мүлкінің жай-күйі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп (индексі – F9-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

      7. 2-бағанда көрсеткіштер көрсетіледі (меншікті мүліктің атауы).

      8. 3, 4 және 5-бағандарда тарату басталған кездегі меншікті мүлік (бірліктердің саны, баланстық және бағалау құны) көрсетіледі.

      9. 6, 7 және 8-бағандарда алдыңғы есепті күнге меншікті мүлік (бірліктердің саны, баланстық және бағалау құны) көрсетіледі.

      10. 9, 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезең ішінде сатылған меншікті мүлік (бірліктердің саны, баланстық және бағалау құны, сату құны) көрсетіледі.

      11. 13, 14, 15 және 16-бағандарда есепті кезең ішінде есептен шығарылған меншікті мүлік (бірліктердің саны, баланстық және бағалау құны, есептен шығару негіздемесі) көрсетіледі.

      12. 17, 18 және 19-бағандарда есепті кезең ішінде кіріске алынған меншікті мүлік (бірліктердің саны, бастапқы құжаттың нөмірі және күні, баланстық құны) көрсетіледі.

      13. 20 және 21-бағандарда есепті күнге меншікті мүліктің кем шығуы (бірліктердің саны, баланстық құны) көрсетіледі.

      14. 22, 23 және 24-бағандарда есепті күнге меншікті мүлік (бірліктердің саны, баланстық және бағалау құны) көрсетіледі.

      15. 25-бағанда меншікті мүлік бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
10-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
10-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет- ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жұмсаған шығыстар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F10-LKSO

      Кезеңділігі: ай сайынғы, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы _________________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      ___________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Шығыстар атауы

Кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстарының сметасына сәйкес шығыстар сомасы (қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісілген)

Нақты жұмсалған шығыстар сомасы

Өзгерістер (4-баған – 3-баған)

1

2

3

4

5

Ай
1.

Қызметкерлерге еңбекақы төлеу
1.1

Тарату комиссиясы төрағасына және мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:
1.1.1

сыйақы
1.1.2

жеке табыс салығы
1.1.3

міндетті зейнетақы жарналары
1.2

Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясына тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:
1.2.1

лауазымдық еңбекақы
1.2.2

жеке табыс салығы
1.2.3

міндетті зейнетақы жарналары
1.3

Өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін, тартылған тұлғалардың жұмысына ақы төлеу, оның ішінде:
1.3.1

көрсетілген қызметтерге ақы төлеу
1.3.2

жеке табыс салығы
2.

Бюджетке аударымдар
2.1

Әлеуметтік салық
2.2

Әлеуметтік аударымдар
2.3

Мүлік салығы
2.4

Көлік құралына салық
2.5

Жер салығы
2.6

Қосымша құн салығы
2.7

Жер телімдерін пайдалану үшін төлем, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем
2.8

Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
3.

Әкімшілік шығыстар
3.1

Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау жөніндегі қызмет
3.2

Байланыс қызметі
3.3

Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация жөніндегі қызмет
3.4

Көлікті күзету жөніндегі қызмет
3.5

Көлікке арналған тұрақты ұсыну жөніндегі қызмет
3.6

Көлікті тіркеу жөніндегі қызмет
3.7

Көлікті техникалық байқау жөніндегі қызмет
3.8

Көлікті сақтандыру жөніндегі қызмет
3.9

Коммуналдық қызмет
3.10

Ағымдағы жөндеу жұмысы, негізгі құрал-жабдықтарға техникалық, сервистік қызмет көрсету (байқау) жөніндегі жұмыстар
3.11

Үй-жайды жалдау
3.12

Жылжымайтын мүлік пен тіркеуші органдардағы сәйкес құжаттаманы тіркеу жөніндегі қызмет
3.13

Мүлікті бағалау жөніндегі қызмет
3.14

Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жөніндегі қызмет
3.15

Жылу жүйесін іске қосуға дайындау жөніндегі қызмет
3.16

Сантехникалық жұмыстар
3.17

Мүлікті сақтау жөніндегі қызмет
3.18

Мемлекеттік бажды төлеу
3.19

Нотариалды куәлік бойынша қызмет
3.20

Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызмет
3.21

Терезелерге темір тор, есіктер дайындау және орнату қызметтері
3.22

Аукциондар өткізу қызметтері
3.23

Инкассация қызметтері
3.24

Сараптама жүргізу қызметтері
3.25

Аудит жүргізу қызметтері
3.26

Құжаттарды аудару қызметі
3.27

Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа жерге көшіру
3.28

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі орталық депозитарийдің қызметі
3.29

Банк шотына қызмет көрсету, аударымдар және ақша төлемдері жөніндегі қызмет (банк шотын ашып және ашпай)
3.30

Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және архивке өткізу жөніндегі қызмет
3.31

Таратуды тіркеу үшін алым
3.32

Коллекторлық қызметтер
4.

Тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу бойынша шығыстар
4.1

Офистік жабдықтарды жұмыс бабында ұстау үшін шығыстар
4.2

Көлік құралдарын ұстау үшін шығыстар
4.3

Үй-жайды ұстау үшін шығыстар
4.4

Қағаз және бланктік өнімдерді сатып алу үшін шығыстар
4.5

Кеңсе тауарларын сатып алу үшін шығыстар
4.6

Жанар-жағар май материалдарын сатып алу үшін шығыстар
5.

Іссапар шығыстары
6.

Басқа да шығыстар
7.

Күтпеген шығыстар
Бір айдың жиынтығы
Барлығы бір жыл ішінде
      Атауы _________________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны ______________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________

      Орындаушы __________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" _____________

  Таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
тарату комиссиясы жұмсаған
шығыстар туралы есепке
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жұмсаған шығыстар туралы есеп (индекс – F10-LKSO, кезеңділігі – ай сайынғы, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жұмсаған шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін және бір жылдағы қорытынды деректерді берумен жасалады.

      7. 2-бағанда таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жұмсаған шығыстардың атауы көрсетіледі.

      8. 3-бағанда кредиторлар комитеті бекіткен (қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісілген) тарату шығыстары сметасына сәйкес шығыстар сомасы көрсетіледі.

      9. 4-бағанда нақты жұмсалған шығыстар сомасы көрсетіледі.

      10. 5-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жұмсаған шығыстар бойынша, 4 және 3-бағандардың айырмасын білдіретін өзгерістер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
11-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
11-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет- ресурста орналастырылған.

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F11-LKSO

      Кезеңділігі: ай сайынғы, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      _____________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Жалға берілетін мүліктің атауы

Жалға берілетін мүліктің нақты орналасуы

Мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы ақпарат

Ауыртпалық туралы мәліметтер

Жалға алушының атауы

1

2

3

4

5

6

1.

Жылжымайтын мүлік
Жиынтығы

2.

Жылжымалы мүлік
Жиынтығы


Барлығы

      кестенің жалғасы


Жалдау шарты

Жалға беру төлемдері бойынша нақты түсім сомасы

Ескерту

Нөмірі, жасалу күні

Қолданыс мерзімі

Ай сайынғы жалдау ақысының мөлшері

Мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер

Мүлікті ұстауға арналған ай сайынғы шығыстар

Жалға берілетін мүліктің құрамына кіретін мүлік бірлігінің саны

7

8

9

10

11

12

13

14

      Атауы ___________________________________

      Мекенжайы ______________________________

      Телефоны _______________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________

      Орындаушы ________________________________________

      _________________________________ ______________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ________________________________________________________

      _________________________________ ______________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ________________________________________________________

      _________________________________ ______________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының, тарату
комиссиясының жалға беретін
мүлік туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп (индекс – F11-LKSO, кезеңділігі – ай сайынғы, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп жеке желтоқсан үшін, жыл үшін қорытынды деректерді жасамай беріледі.

      7. 2-бағанда жалға берілетін мүліктің атауы (жылжымайтын мүліктің жалпы алаңы, ал көлік құралын жалға беру кезінде жалға берілетін көлік құралының маркасы, шығарылған жылы) көрсетіледі.

      8. 3-бағанда жалға берілетін мүліктің нақты орналасқан орны көрсетіледі.

      9. 4-бағанда мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

      10. 5-бағанда ауыртпалық салу жөніндегі мәліметтер (ауыртпалық салу күні және негіздемесі, ауыртпалық салған орган) көрсетіледі.

      11. 6-бағанда жалдаушының атауы көрсетіледі.

      12. 7-бағанда жалдау шартының нөмірі, жасалу күні көрсетіледі.

      13. 8-бағанда жалдау шартының қолданыс мерзімі көрсетіледі.

      14. 9-бағанда жалдау шарты бойынша ай сайынғы жалдау ақысының мөлшері көрсетіледі.

      15. 10-бағанда жалдау шарты бойынша мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер көрсетіледі.

      16. 11-бағанда коммуналдық және жылжымайтын мүлікті ұстау бойынша өзге қызметтерге шығыстар, сондай-ақ жылжымалы мүлікті техникалық қамтамасыз ету, сақтандыруға жұмсалатын шығыстар сомасы көрсетіледі.

      17. 12-бағанда жылжымайтын мүліктің жалға алынатын алаңы, ал көлік құралын жалға беру кезінде оны жалға беру күнгі жағдай бойынша жол жүру көрсеткіштері көрсетіледі.

      18. 13-бағанда жалдау төлемдері бойынша нақты түсімдерің сомасы көрсетіледі.

      19. 14-бағанда жалға берілген мүлік бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

      20. "Жиынтығы", "Барлығы" жолдарында 9 және 11-бағандар толтырылады.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
12-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
12-қосымша

      Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет- ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F12-LKSO

      Кезеңділігі: ай сайынғы, жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      ай сайынғы есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан кейінгі айдың 6-нан (алтысынан) кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан кейінгі айдың 8-нен (сегізінен) кешіктірмей;

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылғы 25 (жиырма бесінші) қаңтардан кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей.

  Нысан

      _______________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Лауазымның атауы

Штат кестесін бекіту (қайта бекіту) күні

Штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры

Штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны

Қызметкерлердің нақты саны

Жалақы (сыйақы) мөлшері

Лауазымның атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері
Бас офис
Бас офис бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы2.

Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер
Бас офис
Бас офис бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы3.

Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған қызметкерлер
Бас офис
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы4.

Тарату комиссиясының қызметкерлері бойынша барлығы      Атауы __________________________________

      Мекенжайы ______________________________

      Телефоны _______________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________

      Орындаушы ___________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының тарату
комиссиясы қызметкерлерінің
саны туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп (индекс – F12-LKSO, кезеңділігі – ай сайын, жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан ай сайын қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына толтырылады. Есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін, жылдық қорытынды деректерді шығармастан жасалады.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда, жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.

      8. 2-бағанда тарату комиссиясы қызметкерлерінің штат кестесіне сәйкес лауазымның атауы көрсетіледі.

      9. 3-бағанда тарату комиссиясының штат кестесін бекіту (қайта бекіту) күні көрсетіледі.

      10. 4-бағанда штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры көрсетіледі.

      11. 5-бағанда штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны көрсетіледі. 12. 6-бағанда тарату комиссиясы қызметкерлерінің нақты саны көрсетіледі.

      13. 7-бағанда жалақы (сыйақы) мөлшері көрсетіледі.

      14. 8-бағанда тарату комиссиясының қызметкерлері бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
13-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
13-қосымша
  Нысан

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының шағым-талаптарды (өтініштерді) беру үшін белгіленген мерзімі өткен соң мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналы

Шағым-талаптарды ұсыну үшін белгіленген мерзім

20___ж. "___" ___________
20___ж. "___" ___________

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Кредиторлардың атауы

Өтініш жасау күні

Тарату комиссиясы таныған талаптар


Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Танылған сом

Баланстық шот нөмірі

Ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттардың атаулары

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауап

ескерту

күні

нөмірі

8

9

10

11

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік

      берген адам ____________________________________ _________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________ ________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

      Орындаушы__________________________________________________

      ________________________________________________ ____________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

      Телефоны: _________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
14-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
14-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет- ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F13-LKSO

      Кезеңділігі: жылдық

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі:

      жылдық есеп:

      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;

      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

      Нысан

      ________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Қылмыстық іс қозғалған адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қылмыстық іс қозғалған күн, құжаттың нөмірі

Қылмыстық іс қозғаған органның атауы

Келтірілген зиянның сомасы (мың теңгемен)

Зиянның сипаты

Тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық қуыным беруі (хаттың нөмірі мен күні)

Тарату комиссиясын азаматтық талапкер ретінде тану

Қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық қуынымды қарау нәтижелері

ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Атауы ___________________________________

      Мекенжайы ______________________________

      Телефоны _______________________________

      Электрондық почта мекенжайы __________________________

      Орындаушы ___________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ________________________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _______________________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының басшы
қызметкерлеріне,
борышкерлеріне, таратылатын
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының тарату
комиссиясының төрағасына,
мүшелеріне немесе
қызметкерлеріне қатысты
қозғалған қылмыстық істер
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп (индексі – F13-LKSO, кезеңділігі – жылдық) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтырған кезде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жылдың есепті күні болып табылады.

      4. Нысанда келтірілген залалдың сомасы бойынша деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда, жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

      7. 2-бағанда қылмыстық іс қозғалған адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі.

      8. 3-бағанда қылмыстық іс қозғалған күні, құжаттың нөмірі көрсетіледі.

      9. 4-бағанда қылмыстық іс қозғаған органның атауы туралы ақпарат көрсетіледі.

      10. 5-бағанда келтірілген зиянның сомасы (мың теңгемен) туралы ақпарат көрсетіледі.

      11. 6-бағанда зиянның сипаты туралы ақпарат көрсетіледі.

      12. 7-бағанда тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық қуыным беруі (хаттың нөмірі мен күні) туралы ақпарат көрсетіледі.

      13. 8-бағанда тарату комиссиясын азаматтық талапкер деп тану туралы ақпарат көрсетіледі.

      14. 9-бағанда қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық қуынымды қарау нәтижелері туралы ақпарат көрсетіледі.

      15. 10-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
15-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
15-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қағадалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F14-LKSO

      Кезеңділігі: біржолғы

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  "БЕКІТІЛДІ"
___________________________
___________________________
(қолы)
20 __ жылғы
"_____"___________
Мөр орны (бар болған кезде)
  Нысан

      ___________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Активтер

Баланстық шоттардың нөмірлері

Тарату процесінің басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

Өзгерістер (5-баған – 4-баған)

1

2

3

4

5

6


Активтер

1

Ақша

2

Салымдар

3

Бағалы қағаздар

4

Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары

5

Тазартылған бағалы металдар

6

Қайта сақтандыру активтері

7

Сақтандыру сыйлықақылары

8

Басқа да дебиторлық берешек

9

Қарыздар

10

Болашақ кезеңдердің шығыстары

11

Басқа активтер

12

Инвестициялар

13

Негізгі қаражат

14

Материалдық емес активтер

15

Ұзақмерзімді активтер


Актив бойынша жиынтығы:

      кестенің жалғасы

Міндеттемелер

Баланстық шоттардың нөмірлері

Тарату процесінің басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

Өзгерістер (5-баған – 4-баған)

1

2

3

4

5

6

1

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

2

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зияндар резерві

3

Аннуитет шарттары бойынша болмаған зияндар резерві

4

Болған, бірақ мәлімделмеген зияндар резерві

5

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резерві

6

Қосымша резервтер

7

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар

8

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысулар

9

Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысулар

10

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметімен байланысты басқа кредиторлық берешек

11

Бағалау міндеттемелері

12

Болашақ кезеңдердің кірістері

13

Алынған қарыздар

14

РЕПО операциясы

15

Басқа міндеттемелер


Міндеттемелер бойынша жиынтығы
Капитал

1

Жарғылық капитал

2

Қайта бағалау нәтижелері

3

Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капитал

4

Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян):

4.1

алдағы жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген зиян)

4.2

есепті кезеңдегі бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)


Меншікті капитал бойынша жиынтығы

      Атауы _______________________________

      Мекенжайы _________________________

      Телефоны ___________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________

      Орындаушы ___________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының аралық тарату
балансының нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы (индексі – F14-LKSO, кезеңділігі – біржолғы) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтырған кезде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының шағым-талаптар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау үшін белгіленген мерзім аяқталған күнгі жағдай бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансын бір айлық мерзімде жасайды және мерзімі өткеннен кейін бес жұмыс күн ішінде оны қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қағадалау жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Аралық тарату балансы және кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілмеген жағдайда аралық тарату балансын және кредиторлар талаптары тізілімін қайта ұсыну аралық тарату балансының және кредиторлар талаптары тізілімінің бекітілмегені туралы хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайды.

      7. 2-бағанда активтердің және (немесе) міндеттемелердің атауы көрсетіледі.

      8. 3-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.

      9. 4-бағанда тарату процесінің басында активтер және міндеттемелер көрсетіледі.

      10. 5-бағанда аралық тарату балансын жасау күніне активтер және (немесе) міндеттемелер көрсетіледі.

      11. 6-бағанда 5 және 4-бағандар арасындағы айырманы білдіретін активтер және (немесе) міндеттемелер бойынша өзгерістер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
16-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
16-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қағадалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату процесі басталғандағы кредиторларының тізімі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F15-LKSO

      Кезеңділігі: біржолғы

      Есепті кезең: 20__жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Баланстық шоттың нөмірі

Кредитордың атауы

Кредитордың мекенжайы (заңды, нақты)

Тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы

ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка құрама штаттары

еуро

Ресей рублі

Өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5
Шот бойынша жиынтығыШот бойынша жиынтығыШот бойынша жиынтығыБарлығы
      Атауы _________________________________

      Мекенжайы _____________________________

      Телефоны _______________________________

      Электрондық поштасы _________________________

      Орындаушы ____________________________________________

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе ол қол қоюға уәкілеттік берген адам

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
кредиторларының тарату
процесінің басындағы
тізімі нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тарату процесінің басындағы тізімі (индексі - F15-LKSO, кезеңділігі – біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тарату процесінің басындағы тізімі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтырған кезде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансымен бірге ұсынылады.

      4. Нысандағы деректер ұлттық және шетел валюталарында көрсетіледі.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысан толтырылады және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға тұпнұсқада және көшірмеде бір данада ұсынылады.

      7. 2-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.

      8. 3-бағанда кредитордың атауы көрсетіледі.

      9. 4-бағанда кредитордың заңды және нақты мекенжайы көрсетіледі.

      10. 5-бағанда тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы ұлттық және (немесе) шетел валюталарында көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
17-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
17-қосымша

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтініштерді) есепке алу журналы

      _______________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

  Нысан

 №

Кредитордың атауы

Өтініш жасау күні

Сомасы

Ұлттық валютада

Шетел валютасында

Америка Құрама Штаттары доллары

еуро

Ресей рублі

Басқа шетел валютасы

1

2

3

4

      кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Сомасы

Баланстық шоттардың нөмірлері

Ұлттық валютада

Шетел валютасында

Америка Құрама Штаттары доллары

еуро

Ресей рублі

Өзге шетел валютасы

5

6

7      кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы танымаған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

сомасы

Баланстық шоттардың нөмірлері

Ұлттық валютада

Шетел валютасында

Америка Құрама Штаттары доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

8

9

10
      кестенің жалғасы

Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы) үшін негіз болған құжаттардың атауы

Тарату комиссиясының кредиторға оның талабының танылғаны (танылмағаны) туралы жіберген жауабының нөмірі мен күні

Ескерту

11

12

13
      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының кредиторлары мәлімдеген шағым-талаптарды (өтініштерді) есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде "_____ парақ нөмірленген және шнурланған" деген жазба жасалады.

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ____________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ____________________________________ _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Орындаушы ________________________________________________

      _____________________________________________ _____________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Телефон: _________________

      Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы "____" ____________

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
18-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
18-қосымша

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы

      ____________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

  Нысан

Кредитордың атауы

Кредитор талап етпеген берешек

Сомасы

Баланстық шоттың нөмірі

Ұлттық валютада

Шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

ресей рублі

өзге валютасы

1

2

3

4

      Талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде "_____ парақ нөмірленген және шнурланған" деген жазба жасалады.

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _______________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _______________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Орындаушы________________________________________

      ________________________________________ ______________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Телефон: _________________

      Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы "____" ___________

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
19-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
19-қосымша

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкін есепке алу журналы

      ____________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

  Нысан

      (мың теңгемен)

Мүліктің атауы

Тарату процесінің басында мүліктің баланстық құны

Мүлікті түгендеу

Түгендеу актісі (нөмірі мен күні)

Мүліктің нақты бары (түгендеу тізімдемесіне сәйкес)

Түгендеу тізімдеме деректерінің есепке алу деректерімен айырмасы

Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар

Кем шығу

Артық шығу

1

2

3

4

5

6

7

8


Шот бойынша жиынтығы
Шот бойынша жиынтығы
Барлығы      кестенің жалғасы

Мүлікті бағалау

Бағалау жүргізу күні

Бағалаушының атауы, бағалау қызметін жүзеге асыруға бағалаушының лицензиясының деректері

Мүліктің бағалау құны

9

10

11
      кестенің жалғасы

Мүлікті сату

Мүлікті есептен шығару

Аралық тарату балансын жасау күнге баланстық құны

Ескерту

Сату құны

Сатып алу-сату шартының нөмірі мен күні

Ақшаның түскенін растайтын құжаттың атау және нөмірі

Сомасы

Мүлікті есептен шығаруды растайтын құжаттың негіздемесі, атауы және нөмірі

12

13

14

15

16

17

18
      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті мүлкін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде "_____ парақ нөмірленген және шнурланған" деген жазба жасалады".

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________ ________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________ ________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Орындаушы

      ___________________________________________ ________________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

      Телефоны: _________________

      Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы "____" _______________

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
20-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
20-қосымша

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін есепке алу журналы

      _____________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

  Нысан

      (мың теңгемен)

Дебитордың атауы

Дебитордың мекенжайы (заңды, нақты)

Тарату процесінің басына дебиторлық берешек

Есептелген сыйақы

Басқа аударымдар

Басқа аударымдар

Берешектің жалпы сомасы

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Заңды тұлғаларғаЖиынтығы
2

Жеке тұлғаларғаЖиынтығы

Барлығы
      кестенің жалғасы

Аралық тарату балансын жасау күніне дебиторлық берешек

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Өзге де есептеулер

Берешектің жалпы сомасы

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

11

12

13

14

15

16

17
      кестенің жалғасы

Өзгерістер (17-баған – 10-баған)

Өзгерістердің себептері

Ескерту

Өтеу

Есептен шығару

Есептеу

Өзге себептер

18

19

20

21

22

23      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде "_____ парақ нөмірленген және шнурланған" деген жазба жасалады".

      Тарату комиссиясының Төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Орындаушы

      ___________________________________________ ______________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

      Телефоны: _________________

      Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы "_____" ______________

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
21-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
21-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

      Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F16-LKSО

      Кезеңділігі: біржолғы

      Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  Нысан

      _____________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Шоттың нөмірі

Шоттың атауы

Сомасы

Өзгерістер (4-баған - 3-баған)

Тарату процесінің басында

Аралық тарату баланс жасау күніне

1

2

3

4

5

      Атауы ___________________________________

      Мекенжайы ______________________________

      Телефон _________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________

      Орындаушы ______________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының
баланстан тыс шоттары
бойынша есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп (индекс – F16-LKSO, кезеңділігі: біржолғы) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өндеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансымен бірге ұсынылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 1 және 2-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16390 тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 қаулысында (бұдан әрі – Үлгі Шот жоспары) көзделген шоттардың нөмірі және атаулары көрсетіледі.

      7. 3-бағанда тарату процесі басында Үлгі шот жоспарына сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп қызметінің нәтижелері жиынтық мәнінде көрсетіледі.

      8. 4-бағанда аралық тарату балансын жасау күнге Үлгі шот жоспарына сәйкес таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының баланстан тыс шоттары бойынша есеп қызметінің нәтижелері жиынтық мәнінде көрсетіледі.

      9. 5-бағанда 4 және 3-бағандар арасында айырманы көрсететін есепті кезең үшін баланстан тыс шот бойынша өзгерістер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
22-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
22-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F17-LKSО

      Кезеңділігі: біржолғы

      Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  "БЕКІТІЛДІ"
_______________________
_______________________
(қолы)
"___" ____________ 20___ года
Мөр орны (бар болса)
Нысан

      ________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)

Тарату комиссиясымен танылған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Танылған сома

Баланстық шот номері

ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6


1 кезек:

1.

2.
1.

1 кезек бойынша жиынтығы

2 кезек:

1.

2.
2

2 кезек бойынша жиынтығы

3 кезек, оның ішінде:

1. Еңбекақы төлеу бойынша

Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы

2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы

3. Әлеуметтік аударымдар бойынша

Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы

4. Авторлық шарттар бойынша сыйақы

Авторлық шарттар бойынша сыйақы жиынтығы
3

3 кезек бойынша жиынтығы

4 кезек:

1.

2.
4.

4 кезек бойынша жиынтығы

5 кезек:

1.

2.
5

5 кезек бойынша жиынтығы

6 кезек:

1.

2.
6

6 кезек бойынша жиынтығы

7 кезек:

1.

2.
7

7 кезек бойынша жиынтығы

8 кезек:

1.

2.
8

8 кезек бойынша жиынтығы

9 кезек:

1.

2.
9

9 кезек бойынша жиынтығы
Барлығы:

1+2+3+4+5+6+7+8+9
      кестенің жалғасы

Кредитордың талаптарын тану үшін негіздеме болатын құжаттардың атауы

Кредиторға оның талабын тану туралы жіберілген жауап

Ескерту

күні

нөмірі

7

8

9

10

      "Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптарының тізілімінің соңғы парағының келесі бетінде"_____ парақ нөмірленеді және тігіледі" деген жазба жасалады

      Атауы __________________________________

      Мекенжайы ______________________________

      Телефоны ________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________

      Орындаушы ______________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ______________________________________________________

      _________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
ұйымының аралық тарату
балансына енгізілген
кредиторлар талаптарының
тізілімі нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі (индекс – F17-LKSO, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өндеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансымен бірге 2 данада ұсынылады.

      4. Нысан шнурланады және нөмірленеді.

      5. Нысандағы деректер ұлттық валютада және шетел валютасында көрсетіледі.

      6. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. Нысан тарату комиссиясының және оның бөлімшелерінің бас офисі бойынша толтырылады.

      8. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) көрсетіледі.

      9. 3-бағанда тарату комиссиясының кредиторлардың талаптарын тану туралы тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.

      10. 4 және 5-бағандарда тарату комиссиясы таныған ұлттық және шетел валюталарындағы талаптар туралы ақпарат көрсетіледі.

      11. 6-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.

      12. 7-бағанда тарату комиссиясы кредиторларының талаптарын тану үшін негіз болған құжаттардың атаулары көрсетіледі.

      13. 8 және 9-бағандарда кредиторға оның талаптарының танылғаны туралы жіберілген жауап (күні мен нөмірі) көрсетіледі.

      14. 10-бағанда сақтандыру ұйымының кредиторлары туралы өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 Қаулысына
23-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
23-қосымша

      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entіtіes/ardfm интернет-ресурста oрналастырылған

Қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F18-LKSО

      Кезеңділігі: біржолғы

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___" ___________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын қайта сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  "БЕКІТІЛДІ"
_______________________
_______________________
(қолы)
20___ жылғы "___" __________
Мөр орны (бар болса)
  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын қайта сақтандыру ұйымының атауы)

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)

Тарату комиссиясымен танылған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Танылған сома

Баланстық шот номері

ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6


1 кезек:

1.

2.
1.

1 кезек бойынша жиынтығы

2 кезек, оның ішінде:

1. Еңбекақы төлеу бойынша

Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы

2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы

3. Әлеуметтік аударымдар бойынша

Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы

4. Авторлық шарттар бойынша сыйақы

Авторлық шарттар бойынша сыйақы жиынтығы
2.

2 кезек бойынша жиынтығы

3 кезек:

1.

2.
3.

3 кезек бойынша жиынтығы

4 кезек:

1.

2.
4.

4 кезек бойынша жиынтығы

5 кезек:

1.

2.
5.

5 кезек бойынша жиынтығы

6 кезек:

1.

2.
6.

6 кезек бойынша жиынтығы

7 кезек:

1.

2.
7.

7 кезек бойынша жиынтығы
Барлығы:

1+2+3+4+5+6+7
      кестенің жалғасы

Кредитордың талаптарын тану үшін негіздеме болатын құжаттардың атауы

Кредиторға оның талабын тану туралы жіберілген жауап

Ескерту

күні

нөмірі

7

8

9

10

      Қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптарының тізілімінің соңғы парағының келесі бетінде"_____ парақ нөмірленеді және тігіледі" деген жазба жасалады".

      Атауы __________________________________

      Мекенжайы ______________________________

      Телефоны________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________

      Орындаушы _________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ____________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _________________________________________________________

      ____________________________________ ____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__жылғы "____" ______________

  Қайта сақтандыру
ұйымының аралық тарату
балансына енгізілген
кредиторлар талаптарының
тізілімі нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі (индекс – F18-LKSO, кезеңділігі: біржолғы) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өндеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансымен бірге екі данада ұсынылады.

      4. Нысан тігіледі және нөмірленеді.

      5. Нысандағы деректер ұлттық және шетел валютасымен көрсетіледі.

      6. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. Нысан тарату комиссиясының және оның бөлімшелерінің бас офисі бөлігінде толтырылады.

      8. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) көрсетіледі.

      9. 3-бағанда тарату комиссиясының кредиторлар талаптарын тану туралы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.

      10. 4 және 5-бағандарда тарату комиссиясы таныған ұлттық және шетел валюталарындағы талаптар туралы ақпарат көрсетіледі.

      11. 6-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.

      12. 7-бағанда тарату комиссиясы кредитордың талаптарын тануы үшін негіз болған құжаттардың атаулары көрсетіледі.

      13. 8 және 9-бағандарда кредиторға оның талаптарының танылғаны туралы жіберілген жауап (күні мен нөмірі) көрсетіледі.

      14. 10-бағанда қайта сақтандыру ұйымының кредиторлары туралы өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
24-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
24-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы деректерінің тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда орын алып отырған ауытқулары туралы мәліметтер

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F19-LKSO

      Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда

      Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  Нысан

      _____________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

р/с №

Баланс, активтер және міндеттемелер туралы есеп бабының атауы

Баланстық шот нөмірі

Тарату басталғандағы сома

Аралық тарату балансының сомасы

баланс бойынша, активтер және міндеттемелер туралы есеп бойынша

айналым-сальдо ведомосі бойынша

баланс бойынша, активтер және міндеттемелер туралы есеп бойынша

айналым-сальдо ведомосі бойынша

1

2

3

4

5

6

7Барлығы


      кестенің жалғасы

Аралық тарату балансымен салыстырғанда тарату басталғандағы баланс, активтер және міндеттемелер туралы есеп сомасының ауытқуы

Ауытқуды растайтын бастапқы құжаттар

Ауытқу себептері

8 (6-баған - 4-баған)

9

10


      Атауы _________________________________

      Мекенжайы _____________________________

      Телефон ________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________

      Орындаушы ________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________ _____________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының аралық
тарату балансы деректерінің
тарату процесінің басындағы
баланспен салыстырғанда орын
алып отырған ауытқулары
туралы мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы деректерінің тарату процесінің басындағы баланспен, активтер және міндеттемелер туралы есеппен салыстырғанда орын алып отырған ауытқулары туралы мәліметтер (индекс – F19-LKSO, кезеңділігі – деректер көрсеткіштері өзгерген жағдайда) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралық тарату балансы деректерінің тарату процесінің басындағы баланспен, активтер және міндеттемелер туралы есеппен салыстырғанда орын алып отырған ауытқулары туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Заңның 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансы деректерінің тарату процесінің басындағы орын алып отырған ауытқулар, тарату процесінің басындағы активтер және міндеттемелер туралы есеп болған жағдайда ұсынылады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 2-бағанда тарату балансы бабының, активтер және міндеттемелер туралы есептің атауы көрсетіледі.

      7. 3-тарауда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16390 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 қаулысымен көзделген баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.

      8. 4 және 5-бағандарда тарату басындағы сома (баланс, айналым-сальдо ведомосі бойынша) көрсетіледі

      9. 6 және 7-бағандарда аралық тарату балансының сомасы (баланс, айналым-сальдо ведомосі бойынша) көрсетіледі.

      10. 8-бағанда аралық тарату балансымен салыстырғанда тарату басталғандағы баланс, активтер және міндеттемелер туралы есеп сомасының ауытқуы көрсетіледі.

      11. 9-бағанда ауытқуды растайтын бастапқы құжаттар көрсетіледі.

      12. 10-бағанда ауытқулардың себептері көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
25-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
25-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптары тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F20-LKSO

      Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда

      Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  "БЕКІТІЛДІ"
___________________________
(қолы)
20 __ жылғы "___"___________
Мөр орны (бар болса)
  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру ұйымының атауы)

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)

Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома

Өзгертілуге не толықтырылуға жататын талаптар

тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома

Баланстық шоттың нөмірі

ұлттық валюта-да

шетел валютасында

ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8


1-кезек:


1.


2.


1

1-кезек бойынша жиынтығы


2-кезек


1.


2.2

2-кезек бойынша жиынтығы


3-кезек, оның ішінде:


1. Еңбекақы төлеу бойынша


Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы


2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша


Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы


3. Әлеуметтік аударымдар бойынша


Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы


4. Авторлық шарттар бойынша сыйақылар


Авторлық шарттар бойынша сыйақылар жиынтығы

3

3-кезек бойынша жиынтығы


4-кезек:


1.


2.


4

4-кезек бойынша жиынтығы


5-кезек:


1.


2.
5

5-кезек бойынша жиынтығы


6-кезек:


1.


2.


6

6-кезек бойынша жиынтығы


7-кезек:


1.


2.


7

7-кезек бойынша жиынтығы


8-кезек:


1.


2.


8

8-кезек бойынша жиынтығы


9-кезек:


1.


2.


9

9-кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:

1+2+3+4+5+6+ 7+8+9

      кестенің жалғасы

Пайда болған айырма (тиісінше 6 немесе 7-бағанның және 3 немесе 4-бағанның арасындағы)

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары)

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауаптың күні мен нөмірі

Ескерту

ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

9

10

11

12

13

      Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптары тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың соңғы парағының сыртқы жағына "____ парақ нөмірленді және тігілді" деген жазба жазылады.

      Атауы ___________ ______________________

      Мекенжайы _____________________________

      Телефон ________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ________________________ _______________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________ _______________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________ _______________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
ұйымының аралық тарату
балансына енгізілген
кредиторлардың талаптары
тізіліміне өзгерістер және
(немесе) толықтырулар
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптары тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар (индекс – F20-LKSO, кезеңділігі – деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Таратылатын сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптары тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Дербес деректерді жинау, өндеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Нысан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптары тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар болған кезде ұсынылады.

      4. Нысандағы деректер ұлттық және шетел валюталарымен көрсетіледі.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) көрсетіледі.

      7. 3 және 4-бағандарда алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы сома көрсетіледі.

      8. 5-бағанда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптарға қатысты тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.

      9. 6 және 7-бағандарда өзгерістер не толықтырулар ескеріле отырып ұлттық және шетел валюталарындағы сома көрсетіледі.

      10. 8-бағанда баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.

      11. 9 және 10-бағандарда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар және кредиторлар талаптарының алдыңғы бекітілген тізіліміне сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы сома арасында туындаған айырма көрсетіледі.

      12. 11-бағанда өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары) көрсетіледі.

      13. 12-бағанда кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауаптың күні мен нөмірі көрсетіледі.

      14. 13-бағанда сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
26-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
26-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптары тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F21-LKSO

      Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда

      Есепті кезең: 20__ жылғы __________

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын қайта сақтандыру ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде

  "БЕКІТІЛДІ"
___________________________
___________________________
(қолы)
20 __ жылғы "___"___________
Мөр орны (бар болса)
  Нысан

      __________________________________________________________________

      (таратылатын қайта сақтандыру ұйымының атауы)

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)

Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома

Өзгертілуге не толықтырылуға жататын талаптар

тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома

Баланстық шоттың нөмірі

ұлттық валюта-да

шетел валютасында

ұлттық валюта-да

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8


1-кезек:


1.


2.


1

1-кезек бойынша жиынтығы


2-кезек


1.


2.


2

2-кезек бойынша жиынтығы


3-кезек, оның ішінде:


1. Еңбекақы төлеу бойынша


Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы


2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша


Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы


3. Әлеуметтік аударымдар бойынша


Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы


4. Авторлық шарттар бойынша сыйақылар


Авторлық шарттар бойынша сыйақылар жиынтығы

3

3-кезек бойынша жиынтығы


4-кезек:


1.


2.


4

4-кезек бойынша жиынтығы


5-кезек:


1.


2.
5

5-кезек бойынша жиынтығы


6-кезек:


1.


2.


6

6-кезек бойынша жиынтығы


7-кезек:


1.


2.


7

7-кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:

1+2+3+4+5+6+ 7+8+9

      кестенің жалғасы

Пайда болған айырма (тиісінше 6 немесе 7-бағанның және 3 немесе 4-бағанның арасындағы)

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауаптың күні мен нөмірі

Ескерту

ұлттық валютада

шетел валютасында

Америка Құрама Штаттарының доллары

еуро

Ресей рублі

өзге шетел валютасы

9

10

11

12

13

      Таратылатын қайта сақтандыру ұйымының енгізілген кредиторлар талаптары тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың соңғы парағының сыртқы жағына "____ парақ нөмірленді және тігілді" деген жазба жазылады.

      Атауы _______ ______________________

      Адрес ______________________________

      Телефон ____________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________

      Орындаушы __________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ________________________________________________________

      ____________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ________________________________________________________

      ____________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
ұйымының аралық тарату
балансына енгізілген
кредиторлардың талаптары
тізіліміне өзгерістер және
(немесе) толықтырулар
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар (индекс – F21-LKSO, кезеңділігі – деректер көрсеткіштері өзгерген жағдайда) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүзеге асырылады".

      3. Нысан қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар болған кезде ұсынылады.

      4. Нысандағы деректер ұлттық және шетел валюталарында көрсетіледі.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) көрсетіледі.

      7. 3 және 4-бағандарда алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы сома көрсетіледі.

      8. 5-бағанда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптарға қатысты тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.

      9. 6 және 7-бағандарда өзгерістер не толықтырулар ескеріле отырып ұлттық және шетел валюталарындағы сома көрсетіледі.

      10. 8-бағанда баланстық шот нөмірі көрсетіледі.

      11. 9 және 10-бағандарда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар және кредиторлар талаптарының алдыңғы бекітілген тізіліміне сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы сома арасында туындаған айырма көрсетіледі.

      12. 11-бағанда өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары) көрсетіледі.

      13. 12-бағанда кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауаптың күні мен нөмірі көрсетіледі.

      14. 13-бағанда қайта сақтандыру ұйымының аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 30 қазандағы
№ 78 қаулысына
27-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 65 қаулысына
27-қосымша

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысаны: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурста орналастырылған

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансы

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: F22-LKSO

      Кезеңділігі: біржолғы

      Есепті кезең: 20__ ________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары

      Ұсыну мерзімі: тарату комиссиясы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының істерін аяқтау бойынша іс-шараларды өткізгеннен кейін

  Нысан

"КЕЛІСІЛДІ"
20__жылғы "____" _______________
Мөр орны

"БЕКІТІЛДІ"
20__жылғы "___" ___________

      ___________________________________________________________________

      (таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

      (мың теңгемен)

Жол атауы

Сомасы

1

2

3

1.

Жарғылық капитал, оның ішінде:


1.1

жай акциялар


1.2

артықшылық берілген акциялар


2.

Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған шығыны)


3.

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


      Атауы _____________________________

      Адрес______________________________

      Телефон ___________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________

      Орындаушы __________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _____________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Тарату комиссиясының төрағасы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      _____________________________________ ___________________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Таратылатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
тарату балансы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді толтыру бойынша түсіндірме Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансы (индекс – F22-LKSO, кезеңділігі – біржолғы) 1-тарау. Жалпы талаптар

      1. Осы түсіндірме "Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      Нысанды толтыру кезінде дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүзеге асырылады".

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату балансы тарату комиссиясы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ісін аяқтау бойынша іс-шараларды толық көлемде өткізгеннен кейін жасалады.

      4. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. 2-бағанда тарату балансы бабының атауы көрсетіледі.

      7. 3-бағанда тарату балансы баптарының сомасы көрсетіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады