Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрінің 2023 жылғы 30 қарашадағы № 1237 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 4 желтоқсанда № 33713 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 640 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14624 болып тіркелген):

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларында:

      3-тармақтың 1)-тармақшасына орыс тілінде өзгерістер енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      11-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті уәкілетті органдар ведомствода белгіленген мерзімде ведомствоға жартыжылдық және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынады. Республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің мерзімі есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 8 ақпанынан кешіктірілмей, ал жергілікті уәкілетті органдары үшін есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 13 наурыздан кешіктірілмей белгіленеді.";

      12-тармақтың оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ведомство және жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган талдамалық мақсаттарда осы Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 15 қыркүйегінен кешіктірмей нысандар бойынша ағымдағы қаржы жылының 30 маусымдағы жағдай бойынша жартыжылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды.";

      13-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Ақпараттық жүйе арқылы есептілікті ұсынатын бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қоспағанда, қаржылық есептілікке есептілікте бірінші және екінші қол қою құқығы туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.";

      31 және 32-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы):

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражатының қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011 және 110-жолдары):

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5- нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атауы мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) кейіннен бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берілген қарыздардың құнсыздануының объективті және кейіпкер белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің сипаты мен мөлшерлері;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 21-кестесіне сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша кірістердің бюджеттік сыныптамасының тиісті кодына аударылған және бюджетке аударылған сома туралы ақпарат;

      инвестициялары олардың таза активтерінің мөлшерінен асатын квазимемлекеттік сектор субъектілері бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1- нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстыруды, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістерді талдау ұсынылады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешек бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      трансферттер мен субсидиялар бойынша берешек ақпарат туралы;

      банкроттардың және мәжбүрлеп таратылатын өзге де заңды тұлғалардың салық берешегін қоса алғанда салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша күмәнді дебиторлық берешек бойынша резерв жөніндегі ақпарат.

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша дебиторлық берешекті салыстыруды ұсынады.

      "Қорлар" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы):

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасын ұсынады;

      қорларды бағалау әдістері;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөніндегі есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары;

      ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1 -нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасын ұсыну қажет;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдістерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап құрылған резерв бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арнап резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығымен амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда:

      қайта бағалау жүргізілген күні мен оны өткізу үшін негіздеме туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Сенімгерлік басқаруға берілген активтер бойынша және сенімгерлік басқарудан түскен кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша ақпарат.

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 23-кестесіне сәйкес "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен оған күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобына сипаттама берілсін;

      биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын анықтау үшін пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Материалдық емес активтер" бабы бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы).

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 120-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Алынған немесе жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ШҚЕ-1 "Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақыланатын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв жөнінде берешекті есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      вексельдер бойынша, оның ішінде төлем пайыздары бойынша есептелген сыйақы сомалары туралы ақпарат;

      "Бағалау және кепілдік міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері жөнінде ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты активтер мен шартты міндеттемелердің қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 221-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 315-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 223-жолы) жылдың басында және аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 411-жолы) қайта бағалау құны бойынша бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау жөнінде резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша ("Қаржы қызметінің нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-2-нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңдегі кірістер мен шығыстар жөнінде ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 12-кестесіне сәйкес басқа кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 14-кестесіне сәйкес ақпарат ұсынылады:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – активтерді түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервтер жөнінде;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 13-кестесіне сәйкес бюджетке салық түсімдерінен есептелген кірістердің сомалары, бюджетке түсетін түсімдерге әсер ететін негізгі факторлар туралы ақпарат және салық түсімдерінен түсетін кірістер бойынша өзге де ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке трансферттердің түсуі" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге алынған трансферттер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Салықтық емес түсімдер" деген бап бойынша республикалық және жергілікті бюджеттерге түскен салықтық емес түсімдер бойынша есептелген кірістердің сомасы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар" деген бап бойынша ("Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп" ШҚЕ-2-нысанының 137-жолы) "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер алдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 16 және 16-1-кестесіне сәйкес өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдардың түрлері бойынша концессиялық активтердің және мемлекеттік-жекеменшік серіктестік шарттары шеңберінде алынған өзге де активтердің болуы туралы ақпарат ұсынылады.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша мынадай:

      "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өзара операциялары бойынша кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша;

      бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның шоғырландырылған қаржылық есептілігіне көшіру мақсатында "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" ШҚЕ-3-нысанының 017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" бабы бойынша көрсетілген сыртқы қарыз есебіне ақша қаражатының түсімдері бойынша ақпарат ұсынылады.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат" бабы бойынша 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджеттің кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша бюджетке аударылған сомалар туралы ақпарат.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 20-кестесіне сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде шартта көзделген қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша міндеттемелер (инвестициялық және операциялық шығындарды өтеу бойынша, сыйақылар және өзге де міндеттемелер бойынша) туралы ақпарат ұсынылады.

      Мемлекеттік мекеме:

      инвестициялық субсидиялау бойынша;

      Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" ШҚЕ-5-нысанының 25-кестесіне сәйкес мемлекеттік кепілдіктер мен шартты міндеттемелер туралы ақпаратты ұсынады.

      32. ШҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тікелей әдіс)" нысанының баптары бойынша есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақша қаражатының түсімдері мен шығулары бойынша ақпарат:

      Жәбірленушілерге өтемақы қоры бойынша ақша түсімдері мен жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры бойынша ақша түсімдері мен жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      Арнаулы мемлекеттік қор бойынша ақшаның түсуі және жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      ШҚЕ-5 "Шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 24-кестесіне сәйкес бюджеттен тыс шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпарат беріледі.";

      42-тармақтың жиырма бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      ""Өзге кірістер" бабы (жол коды 040) бойынша үшінші тараптардан активтерді, өтемақыны (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан болған залалдар) өтеусіз алудан түсетін кірістер, жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына, Арнаулы мемлекеттік қорына түсетін кірістер мен өзге де операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.";

      54-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың уәкілетті органдары есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 наурыздан кешіктірмей облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті әкімдікке, облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың уәкілетті органына, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың тиісті органдарына ұсынады.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1, 5 және 6-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2) "Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15594 болып тіркелген):

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1, 5 және 6-қосымшалар осы бұйрыққа 4, 5, және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларында:

      21-тармақтың он үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", 6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", 6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер", 6080 "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер", 6210 "Сыйақылар бойынша кірістер", 6220 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер", 6310 "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", 6330 "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер", 6340 "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", 6350 "Залалдарды өтеуден алынатын кірістер", 6360 "Өзге кірістер", 6370 "Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер", 6371 "Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6372 "Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6373 "Арнаулы мемлекеттік қорына түсімдерден түсетін кірістер", 6374 "Арнаулы мемлекеттік қорға орталық уәкілетті органның түсімдерінен түсетін кірістер", 6375 "Арнаулы мемлекеттік қорға жергілікті уәкілетті органның түсімдерінен түсетін кірістер", 6380 "Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер";";

      25-тармақтың он екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "020 "Қорлар" (1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360 шоттары) жолы бойынша қорлардың құнсыздануына арналған резервті шегергендегі материалдардың, аяқталмаған өндірістің, дайын өнімнің, тауарлардың, Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмi деректерімен расталған "Мемлекеттік мүлік туралы" (бұдан әрі – Мемлекеттік мүлік туралы заң) Қазақстан Республикасы заңының 21-бабында көзделген жекелеген негіздер бойынша мемлекеттің меншігіне айналдырылған (түскен) мүліктің, жолдағы қорлардың қалдығы көрсетіледі.";

      31-тармақтың он үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "221 "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3270 шоты) жолы бойынша уақытша орналастыратын ақшалар бойынша қызметкер жұмыстан босаған, степиндианттың оқу мерзімі аяқталған, атқару құжаттың пайдалану мерзімі аяқталған немесе мерзімі бір жылға дейінгі басқа да құжаттарға байланысты, қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себептері бойынша жағдайларда төленбеген немесе артығымен төленген тиындар сомасы, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан, Арнаулы мемлекеттік қордан өтемақы төлемдері бойынша берешек және өзге де кредиторлық берешек көрсетіледі.";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Баланстан тыс шоттарда мемлекеттік мекемелерге тиесілі емес, бірақ уақытша оның пайдалануындағы немесе билігіндегі құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептегі бланктері, жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар, баланстан тыс шоттарда ескерілген демалыс үйлеріне жолдамалар мен басқа да активтер көрініс табады.

      610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700 - жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер мен басқа де баланстан тыс активтер есепке алынған баланстан тыс активтер санамаланған.";

      40-тармақтың жиырмасыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "040 "Өзге кірістер" (6330, 6350, 6360 және 6370 шоттары) жолы бойынша активтерді, үшінші тараптардан өтемақыларды (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан түскен залалдар) түскен кірістер, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына, Арнаулы мемлекеттік қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер және өзге операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.";

      41-тармақтың жиырма сегізінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "150 "Өзге шығыстар" (7450, 7460 және 7490 шоттары) жолы бойынша күмәнді борыштар бойынша резерв құру бойынша, қорлар бойынша шығыстар және өзге де шығыстар көрсетіледі.";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 010-жолы):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 011 және 110-жолдары):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атаулары мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша ақпарат;

      кейіннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестициялары мен берілген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің сипаты мен мөлшерлері;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 21-кестесіне сәйкес кірістердің тиісті бюджет сыныптамасы кодына бюджетке аударылуға жататын және аударылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

      "Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстырып тексеруді, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістер талдауын ұсынады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басына және аяғына салықтық түсімдер бойынша есеп айырысулардан бюджетке дебиторлық берешекті салыстырып тексеруді ұсынады;

      банкроттардың және мәжбүрлеп таратылатын өзге де заңды тұлғалардың салық берешегін қоса алғанда салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысу бойынша күмәнді дебиторлық берешек бойынша резерв жөніндегі ақпарат.

      "Қорлар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 020-жолы):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырып тексеруі ұсынылады;

      қорларды бағалау әдісі;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары.

      Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 022-жолы) есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша жылдың басында, жылдың аяғында қозғалыстар (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша түсіндірме жазбаның ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құнның салыстырып тексеруін ұсыну қажет;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдістері;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептері;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығынан амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда ақпарат ұсынылады:

      қайта бағалауды жүргізу күні туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы туралы (лицензияның нөмірі мен күнін көрсете отырып);

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын айқындау үшін пайдаланылған әдістер туралы.

      Сенімгерлік басқаруға берілген активтер бойынша, сенімгерлік басқарудан түскен кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша ақпарат;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" 23 кестесіне сәйкес "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады:

      аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар бойынша әрбір топтың сипаттамасы берілсін.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Материалдық емес активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 118-жолы):

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Жалға алынған немесе берілген және концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпарат;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешекті есептен шығару және есепке алу бойынша ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      вексельдер бойынша, оның ішінде төлем пайыздары бойынша есептелген сыйақы сомалары туралы ақпарат.

      "Бағалау және кепілдік міндеттемелер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанның 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері бойынша ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты міндеттемелер мен шартты активтер сипатының қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 221-жолы) өзге кредиторлық берешек түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 315-жолы) өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 223-жолы) өзге қысқа мерзімді міндеттемелер түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 411-жолы) қайта бағаланған құнымен бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау бойынша резервтер бойынша, сондай-ақ шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта санауға арналған резерв бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (ҚЕ-2 "Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кірістер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған резервті қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың осыған ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 12-кестесіне сәйкес өзге кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 13-кестесіне сәйкес (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет туралы есеп" нысанының 020 жолы) бюджетке түсімдерден есептелген кірістер туралы ақпарат ұсынылады:

      трансферттер түсімдері және республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін басқа да түсімдер бойынша ақпарат.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша –түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 14-кестесіне сәйкес өзге де шығыстарға.

      "Өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 16 және 16-1-кестелеріне сәйкес өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша өзге де активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары шеңберінде алынған өзге де активтердің болуы туралы.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялар бойынша кіріс және шығыс түрлері бойынша ақпарат;

      ҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысанының "Сыртқы қарыздар және байланысты гранттар" 017-жолы бойынша көрсетілген сыртқы қарыздар шоттарына ақша қаражатының түсімдері бойынша.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар жөніндегі ақпарат бабы бойынша:

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджет кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша бюджетке аударылған сомалар туралы ақпарат.

      "Бюджетке түсетін түсімдердің азаюы бойынша шығыстар" деген бап бойынша (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" нысанының 137-жолы) ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер алдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 20-кестесіне сәйкес шартта көзделген мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша (инвестициялық және операциялық шығындарды өтеу, сыйақылар және өзге де міндеттемелер бойынша) міндеттемелер туралы ақпарат ұсынылады.

      Мемлекеттік мекеме:

      инвестициялық субсидиялау бойынша;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 25-кестесіне сәйкес мемлекеттік кепілдіктер мен шартты міндеттемелер туралы ақпаратты ұсынады.";

      80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "80. "Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің есеп шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" (ҚЕ-3 нысаны) баптарына сәйкес, есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақшалай қаражаттардың түсімдері мен шығыстары туралы ақпарат ұсынылады:

      Жәбірленушілерге өтемақы қоры бойынша төленген ақша мен төлемдер туралы ақпарат;

      Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры бойынша түскен ақша мен жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      Арнаулы мемлекеттік қор бойынша ақшаның түсуі және жүргізілген төлемдер туралы ақпарат;

      басқа шоттардағы ақша қозғалысы туралы, ҚЕ-5 нысаны 24-кестесіне сәйкес "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" туралы ақпарат.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы-тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары -
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау және

      реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 30 қарашадағы
№ 1237 бұйрығына
1-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың
шоғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

20___ жылғы "___" ___________ есепті кезеңге арналған шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      Индексі: ШҚЕ -1 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға

      ____________________________________________________________________

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі: _________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
басында

Есепті
кезеңнің
соңында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200Баланс
Міндеттемелер,
Таза активтер/капитал

Жол
коды

Есепті
кезеңнің
басында

Есепті
кезеңнің
соңында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500Баланс
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690Мемлекет меншігіне айналдырылған мүлік

700Қызметкерлердің оқу бойынша берешегі

710      Басшы не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік орган аппаратының басшысы

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орны ____ жылғы "____" _______________

      Ескертпе: нысанды толтыру осы Қағидалардың 22 және 23-тармақтарында жазылған түсіндірмелерге сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 30 қарашадағы
№ 1237 бұйрығына
2-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

20___ жылғы "___" ___________ аяқталатын кезеңге арналған шоғырландырылған қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

      Индексі: ШҚЕ-5 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік деректер нысаны: www.minfin.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған

      Кім ұсынады:

      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері__________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға

      ____________________________________________________________________

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi және жергілікті бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдары үшiн ведомство белгiлейдi;

      жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi үшін жергілікті бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар белгiлейдi.

      1. Жалпы мәлiметтер.

      бағдарламалар әкімшілері/уәкілетті органдардың қағидасы: ____________

      ведомстволық бағынысты мекемелер саны

      ____________________________________________________________________

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілері саны

      ____________________________________________________________________

      уәкілетті органдар саны

      ___________________________________________________________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер ________________________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мерзімді активтер

      Бюджеттің түрі: _________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қорының ҚБШ (1048)

020-1Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының ҚБШ (1049)

020-2Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның ҚБШ (1075)

025-1Арнаулы мемлекеттік қордың ҚБШ (1076)

025-2Орталық уәкілетті органның Арнаулы мемлекеттік қорының ҚБШ (1077)

025-3Жергілікті уәкілетті органның Арнаулы мемлекеттік қорының ҚБШ (1078)

025-4Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

100      2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


      4-кесте. Қорлар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Сатып алу құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Сатып алу құны бойынша шығулар

013
оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014
Жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалар өткізген

014-1
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031
      Ұзақ мерзімді активтер

      5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      6-кесте. Негiзгi құралдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Беріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық мүкәмалы

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы оның ішінде:

017


уақытша тұрып қалған

017-1


толығынан амортизацияланған

017-2


Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

022


Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған амортизация сальдосы

026


Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалған

041-1


      7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

022

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

      8-кесте. Биологиялық активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
      9-кесте. Материалдық емес активтер ("Шоғырландырылған бухгалтерлiк баланс" ШҚЕ-1-нысанының 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо оның ішінде:

017
уақытша тұрып қалған

017-1
толығынан амортизацияланған

017-2
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

026
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрған

041-1
      10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 310-жол)

Көрсеткіштер

Код жолы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтердің шығарылуынан

020Өтеусіз қабылданған:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдарды өтеуден

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
      13-кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер ("Шоғырландырылған қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" ШҚЕ-2-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік төлемдер және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

050      14-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтердің шығарылуынан

020өтеусіз берілген өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерне

021өтеусіз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусіз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақысы бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары бойынша:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
      15-кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту ("Шоғырландырылған қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" ШҚЕ-2-нысанының 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдердің басқа түрлері бойынша

030Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерге аударылған

040      16-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

012
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

012-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

012-2
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

022


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

022-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

022-2


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

032
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

032-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

032-2
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

042


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

042-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

042-2


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

052
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

052-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

052-2
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

062
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

062-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

062-2
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

072


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

072-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

072-2


х


басқа ұйымдарға

073


х


      16-1 кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

Өтеусiз ұзақ мерзімді активтер алынған, барлығы:

010
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

011
басқа мемлекеттік органдардан

012
басқа ұйымдардан

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

021


х


басқа мемлекеттік органдардан

022


х


басқа ұйымдардан

023


х


негізгі құралдар

030
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

031
басқа мемлекеттік органдардан

032
басқа ұйымдардан

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

041


х


басқа мемлекеттік органдардан

042


х


басқа ұйымдардан

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

051
басқа мемлекеттік органдардан

052
басқа ұйымдардан

053
өзге де ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

061
басқа мемлекеттік органдардан

062
басқа ұйымдардан

063
Қорлар өтеусіз алынған, барлығы:

070


×


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

071


×


басқа мемлекеттік органдардан

072


×


басқа ұйымдардан

073


×


      Ескертпе: 011, 021, 031, 041, 051, 061 және 071-жолдарының деректері 16-кестенің осындай жолдарының деректеріне сәйкес келеді

      17-кесте. Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақ талған амортизацияның сомасы

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Беріліс қондырғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы

100

      18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

Р/с

Күні

Көрсеткiштер

Құжат атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

1

2

3

4

5

6

7

8барлығы: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      19- кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

республикалық бюджет

жергілікті бюджет

есептелген

тізімделген

есептелген

тізімделген

1

2

3

4

5

6

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010


хОның арасында есепті кезеңде бюджетке аударылғаны, барлығы:

020х


салықтық түсімдер

021

салықтық емес түсімдер

022

оның ішінде:


мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері (201100)

022-1

мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер (201300)

022-2

мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер (201400)

022-3

мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер (201500)

022-4

бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (201600)

022-5

мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (201700)

022-6

қару-жарақ пен әскери техникадан түскен кірістер (201905)

022-7

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер (202100)

022-8

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері (203100)

022-9

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023

оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетін түсімдер (302100)

023-1

трансферттер түсімі

024

бюджеттік кредиттерді өтеу

025

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026

      20-кесте. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Көрсеткiштер

Жол коды

Шартта көзделген сома

Шарт бойынша есептелген сома

барлығы

оның ішінде есепті кезеңде

1

2

3

4

5

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010
қаржылық емес міндеттемелер

020
қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030
инвестициялық шығындарды өтеу

031
операциялық шығындарды өтеу

032
сыйақылар

033
өзгелері

034
      21-кесте. Дивидендтердің, қатысу үлесіне кірістердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат

Р/с

Атауы (акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, республикалық мемлекеттік кәсіпорын)

Жыл басындағы артық төлеу (+)/ өткен жылдардың берешегі ( -)

Жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша аударуға жатады

Тексеру қорытындылары бойынша аударуға жатады

Барлығы аударылған

Есепті кезеңнің соңына артық төлеу (+)/ берешек (- ) (3-санау-4-санау-5-санау + 6-санау)

1

2

3

4

5

6

7
Барлығы:


      22-кесте. Салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Көрсеткіштер

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

есепті кезең

өткен кезең

есепті кезең

өткен кезең

1

2

3

4

5

Салықтық түсімдер бойынша берешек барлығы, оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы бойынша

қосылған құн салығы бойынша

кедендік төлемдер мен баждар бойынша

басқа салық түсімдері бойынша

      23-кесте. Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар ("Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс" ШҚЕ-1-нысанының 115-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Аяқталмаған құрылыс

Материалдық емес активтерге күрделі салымдар

Барлығы

1

2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020
ағымдағы жылдың бюджеті бойынша қаржыландыру есебінен

021
өтеусіз алынды

022
өзгелері

023
Барлығы шықты, оның ішінде

030
ұзақ мерзімді активтерге ауыстырылды

031
өтеусіз аударылды

032
өзгелері

033
Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

040
      24-кесте. Басқа шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы*

Көрсеткіштер

Жол коды

Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары

Өзге шоттар

Барлығы

қайырымдылық көмек

ақылы қызметтер

ақшаны уақытша орналастыру

жәбірленушілерге өтемақы қорының

білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының

білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның

Арнаулы мемлекеттік қорының

Орталық уәкілетті органның Арнаулы мемлекеттік қорының

Жергілікті уәкілетті органның Арнаулы мемлекеттік қорының

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Есепті кезеңнің басындағы қалдық

010
Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020
операциялық қызметтен

021
инвестициялық қызметтен

022

х

х

х

х

х

х

х

х

хБарлығы шықты, оның ішінде

030
операциялық қызметтен

031
инвестициялық қызметтен

032
Есепті кезеңнің соңындағы қалдық

040
      Ескертпе: *республикалық (тиісті жергілікті) бюджеттен алынбаған ақша қаражаты.

      25-кесте. Мемлекеттік кепілдіктер және шартты міндеттемелер туралы ақпарат

      1. Мемлекеттік кепілдіктер туралы

      Өлшем бірлігі: мың теңге

№ р/с

Іс-шараның атауы

Негіздеме (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының күні мен нөмірі)

Кепілдіктер сомасы

Болжамды (мүмкін) қаржылық міндеттемелер

1

2

3

4

5


      2. Шартты міндеттемелер туралы

      Өлшем бірлігі: мың теңге

№ р/с

Іс-шараның атауы

Негіздеме (құжаттың нөмірі мен күні)

Шартты міндеттеменің туындауы туралы түсіндірме

Болжамды (ықтимал) шартты міндеттемелер

1

2

3

4

5


      Басшы не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік орган аппаратының басшысы

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орны ____ жылғы "____" _______________

      Ескертпе: нысанды толтыру осы Қағидалардың 30 және 31-тармақтарында жазылған түсіндірмелерге сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 30 қарашадағы
№ 1237 бұйрығына
3-қосымша
  Бюджеттік бағдарламалар
әкімшілері мен бюджетті атқару
жөніндегі жергілікті уәкілетті
органдардың оғырландырылған
қаржылық есептілікті жасау
қағидаларына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

аяқталатын 20___ жылғы "___" _________ есепті кезеңге арналған қайта ұйымдастыру кезіндегі шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

      Индексі: ШҚЕ-6 нысаны

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Кім ұсынады: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      ____________________________________________________________________

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган ________________

      Қайда ұсынылады:

      Жергілікті бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті органға/ведомствоға __________________________________________________

      Ұсыну мерзімі:

      республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және бюджетті атқару жөніндегі облыстардың жергілікті уәкілетті органдары үшін ведомство;

      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін жергілікті бюджетті

      атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар белгілейді.

      Бюджеттің түрі: _________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

Жол коды

Жылдың басына сальдо

Бастапқы сальдо қосу/алу

Жыл басында қайта есептелген сальдо

Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*

1

2

3

4

5

6

І. Қысқа мерзімді активтер


Ақша қаражат және олардың баламалары

010

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары

011

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016

Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017

Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018

Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

019

Қорлар

020

Берілген қысқа мерзімді аванстар

021

Өзге қысқа мерзімді активтер

022

Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023

Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100

ІІ. Ұзақ мерзімді активтер


Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары

110

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112

Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер

113

Негізгі құралдар

114

Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115

Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116

Биологиялық активтер

117

Материалдық емес активтер

118

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары

119

Өзге ұзақ мерзімді активтер

120

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200

Баланс


Міндеттемелер, таза активтер/капитал

Жол коды

Жылдың басына сальдо

Бастапқы сальдо қосу/алу

Жыл басында қайта есептелген сальдо

Қайта ұйымдас тырылу күніне берілді*

1

2

3

4

5

6

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер


Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210

Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211

Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212

Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214

Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215

Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216

Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217

Қызметкерлер мен басқа да есеп беретін тұлғалар алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219

Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220

Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер

221

Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері

222

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

223

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224

Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300

ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер


Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310

Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311

Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312

Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313

Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315

Ұзақ мерзімді міндеттемелерінің жиыны

400

V. Таза активтер/капитал


Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410

Резервтер

411

Жинақталған қаржылық нәтиже

412

Таза активтер/капитал жиыны

500

Баланс


Баланстан тыс шоттар


Жалға алынған активтер

610

Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620

Қатаң есептегі бланктер

630

Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640

Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650

Өтпелі спорттық жүлделері мен кубоктары

660

Жолдамалар

670

Әскери техниканың оқулық құралдары

680

Мәдени мұра активтері

690

Қызметкерлердің оқу бойынша берешегі

700

      * Ескертпе: 6-баған қайта ұйымдастырылу күніне берілген/қабылданған активтердің, міндеттемелер мен таза активтер/капиталдың сомаларын растау үшін толтырылады.

      Берілді:

      Басшы не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік орган аппаратының басшысы

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орны ____ жылғы "____" ________

      Қабылданды:

      Басшы не оны алмастыратын тұлға, немесе мемлекеттік орган аппаратының басшысы

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орны ____ жылғы "____" ___________

      Ескертпе: нысанды толтыру осы Қағидалардың 20-тармағында жазылған түсіндірмелерге сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 30 қарашадағы
№ 1237 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
1-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Бухгалтерлік баланс 20___жылғы "___" ___________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-1 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      _________________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      _________________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі:

      осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200Баланс
Міндеттемелер, таза активтер/капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500Баланс
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690Қызметкерлердің оқу бойынша берешегі

700      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысандарды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 және 38-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 30 қарашадағы
№ 1237 бұйрығына
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
5-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 20__ жылғы "___" _____________ аяқталатын кезең үшін

      Индексі: ҚЕ-5 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. minfin.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      _________________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      _________________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі: ________________________________

      мемлекеттік мекемелер үшін осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      1. Жалпы мәлiметтер.

      мемлекеттік мекеменің ережесі:____________________________________

      ведомстволық бағынысты мекемелердің саны: ________________________

      пайдаланылатын нормативтік құқықтық актілер: ______________________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мезiмдi активтер

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

      1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ (1048)

020-1Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының ҚБШ (1049)

020-2Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Өзге ақша қаражаттары (1074)

025-1Білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның ҚБШ (1075)

025-2Арнаулы мемлекеттік қордың ҚБШ (1076)

025-3Орталық уәкілетті органның арнаулы мемлекеттік қорының ҚБШ (1077)

025-4Жергілікті уәкілетті органның арнаулы мемлекеттік қорының ҚБШ (1078)

025-5Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

100      2-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болғандар

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      3-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің аяғындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


      4-кесте. Қорлар ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Сатып алу құны бойынша түсімдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Сатып алу құны бойынша шығулар, оның ішінде

013
мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014
жеке немесе мемлекеттік емес заңды
тұлғалар өткізген

014-1
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

хЕсепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

хЕсепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

хЕсепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

хБаланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031
      Ұзақ мерзімді активтер

      5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болғандар

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      6-кесте. Негiзгi құралдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Беріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк
және шаруашылық мүкәмалы

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

016


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо, оның ішінде

017


уақытша тұрып қалғаны

017-1


толығынан амортизацияланғаны

017-2


Есептi кезеңнiң басындағы
жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

022


Есептi кезеңде есептен
шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған
амортизация сальдосы

026


Есептi кезеңнiң басындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030


Есептi кезеңде құнсыздануға
есептелген резерв

031


Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032


Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалғаны

041-1


      7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

022

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға
арналған резерв

032

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

      8-кесте. Биологиялық активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық
екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
      9-кесте. Материалдық емес активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бағдарламалық
қамтамасыз ету

Авторлық құқықтар

Лицензиялық
келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо, оның ішінде

017
уақытша тұрғаны

017-1
толығынан амортизацияланғаны

017-2
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған
амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған
амортизация сальдосы

026
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрғаны

041-1
      10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатындар

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 310-жол)

Көрсеткіштер

Жолы коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатындар

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

      12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтердің есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусіз қабылданғаны:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемінен

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
      13-кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік баждар және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

050      14-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару бойынша

020өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге өтеусіз берілгені

021басқа мемлекеттік органдарға өтеусіз берілгені

022басқа ұйымдарға өтеусіз берілгені

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
      15-кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа түрлері

030Еуразиялық экономикалық одақтың мүше-мемлекеттеріне аударылғаны

040      16-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

012
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

012-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

012-2
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

022


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

022-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

022-2


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

032
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

032-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

032-2
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

042


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

042-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

042-2


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

052
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

052-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

052-2
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

062
республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

062-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

062-2
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


х


басқа мемлекеттік органдарға, оның ішінде:

072


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылатындарға

072-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылатындарға

072-2


х


басқа ұйымдарға

073


х


      16-1-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусiз ұзақ мерзімді активтер алынған, барлығы:

010
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

011
басқа мемлекеттік органдардан

012
басқа ұйымдардан

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

021


х


басқа мемлекеттік органдардан

022


х


басқа ұйымдардан

023


х


негізгі құралдар

030
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

031
басқа мемлекеттік органдардан

032
басқа ұйымдардан

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

041


х


басқа мемлекеттік органдардан

042


х


басқа ұйымдардан

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

051
басқа мемлекеттік органдардан

052
басқа ұйымдардан

053
өзге де ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

061
басқа мемлекеттік органдардан

062
басқа ұйымдардан

063
Қорлар өтеусіз алынған, барлығы:

070


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

071


х


басқа мемлекеттік органдардан

072


х


басқа ұйымдардан

073


х


      Ескертпе: *011, 021, 031, 041, 051, 061 және 071-жолдарының деректері 16-кестенің осыған ұқсас жолдарының деректеріне сәйкес келеді

      17-кесте. Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер жөніндегі ақпарат

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақ
талған
амортизацияның сомасы

Құнсыздануға
арналған
резерв сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Беріліс қондырғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

      18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

Р/с №

Күні

Операция түрі

Құжаттың атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

1

2

3

4

5

6

7

8жиыны: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      19-кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол
коды

республикалық бюджет

Жергілікті
бюджет

есептелгені

тізімделгені

есептелгені

тізімделгені

1

2

3

4

5

6

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010


х


х

Оның ішінде есепті кезеңде бюджетке аударылғаны, барлығы:

020

х


х


салықтық түсімдер

021

салықтық емес түсімдер

022

оның ішінде:


мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері (201100)

022-1

мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер (201300)

022-2

мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер (201400)

022-3

мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер (201500)

022-4

бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (201600)

022-5

мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (201700)

022-6

қару-жарақ пен әскери техникадан түскен кірістер (201905)

022-7

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер (202100)

022-8

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері (203100)

022-9

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023

оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетін түсімдер (302100)

023-1

трансферттер түсімі

024

бюджеттік кредиттерді өтеу

025

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026

      20-кесте "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

Көрсеткiштер

Жол коды

Шартта көзделген
сома

Шарт бойынша есептелген сома

барлығы

оның ішінде есепті кезеңде

1

2

3

4

5

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010
қаржылық емес міндеттемелер

020
қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030
инвестициялық шығындарды өтеу

031
операциялық шығындарды өтеу

032
сыйақылар

033
өзгелері

034
      21-кесте. Дивидендтердің, қатысу үлесіне кірістердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат

Атауы
(акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, республикалық мемлекеттік кәсіпорын)

Жыл басындағы артық төлеу (+)/
өткен жылдардың берешегі ( -)

Жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша аударуға жатады

Тексеру қорытындылары бойынша аударуға жатады

Барлығы аударылғаны

Түзетулер мен өзге операциялар

Есепті кезеңнің соңына артық төлеу (+)/
берешек
(- )
(3 бағ.- 4 бағ.-5 бағ. + 6 бағ. + 7 бағ.)

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиыны:      22-кесте. Салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

 Көрсеткіштер

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Есепті кезең

Өткен кезең

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

Салықтық түсімдер бойынша берешек барлығы, оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы бойынша

қосылған құн салығы бойынша

кедендік төлемдер мен баждар бойынша

басқа салық түсімдері бойынша

      23-кесте. Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 115-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Аяқталмаған құрылыс

Материалдық емес активтерге күрделі салымдар

Барлығы

1

2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Түскені барлығы, оның ішінде

020
ағымдағы жылдың бюджеті бойынша қаржыландыру есебінен

021
өткен жылдардың берешегін өтеу

022
өтеусіз алынды

023
өзгелер

024
Шыққаны барлығы, оның ішінде

030
ұзақ мерзімді активтерге ауыстырылды

031
өтеусіз аударылды

032
өзгелері

033
Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

040
      24-кесте. Өзге шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы*

Көрсеткіштер

Жол коды

Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары

Өзге шоттар

Барлығы

қайырымдылық көмек

ақылы қызметтер

ақшаны уақытша орналастыру

жәбірленушілерге өтемақы қорының

білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының

білім беру инфрақұрылымын қолдау жөніндегі жергілікті атқарушы органның

Арнаулы мемлекеттік қорының

Орталық уәкілетті органның Арнаулы мемлекеттік қорының

Жергілікті уәкілетті органның Арнаулы мемлекеттік қорының

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Жыл басындағы қалдық

010
Түскені барлығы, оның ішінде

020
операциялық қызметтен

021
инвестициялық қызметтен

022

х

х

х

х

х

х

х

х

хШыққаны барлығы, оның ішінде

030
операциялық қызметтен

031
инвестициялық қызметтен

032
Есепті кезеңнің соңындағы қалдық

040
      Ескертпе: *республикалық (тиісті жергілікті) бюджеттен алынбаған ақша қаражаты

      25-кесте. Мемлекеттік кепілдіктер және шартты міндеттемелер туралы ақпарат

      1. Мемлекеттік кепілдіктер туралы

      Өлшем бірлігі: мың теңге

р/с №

Іс-шараның атауы

Негіздеме (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының күні мен нөмірі)

Кепілдіктер сомасы

Болжамды (мүмкін) қаржылық міндеттемелер

1

2

3

4

5


      2. Шартты міндеттемелер туралы

      Өлшем бірлігі: мың теңге

р/с №

Іс-шараның атауы

Негіздеме (құжаттың нөмірі мен күні)

Шартты міндеттеменің туындауы туралы түсіндірме

Болжамды (ықтимал) шартты міндеттемелер

1

2

3

4

5


      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 78, 79 және 80-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
орынбасары -
Қаржы министрі
2023 жылғы 30 қарашадағы
№ 1237 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына
6-қосымша
  Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс 20___ жылғы "___" ___________ есепті кезең

      Индексі: ҚЕ-6 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. mіnfіn.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:

      _________________________________________________________________________

      (мемлекеттік мекеме, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары)

      Қайда ұсынылады:

      __________________________________________________________________________

      (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға)

      Ұсыну мерзімі: осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      Бюджеттің түрі: _________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Қайта ұйымдас тырылу күніне

1

2

3

4

І. Қысқа мерзімді активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар

011Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

015Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

016Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

017Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек

019Қорлар

020Берілген қысқа мерзімді аванстар

021Өзге қысқа мерзімді активтер

022Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

023Қысқа мерзімді активтердің жиыны

100ІІ. Ұзақ мерзімді активтер
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

111Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек

113Негізгі құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлік

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзімді активтер

120Ұзақ мерзімді активтердің жиыны

200Баланс
Міндеттемелер, таза активтер/капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Қайта ұйымдастыру күніне

1

2

3

4

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

214Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек

217Қызметкерлер және өзге де есеп беретін тұлғалар алдында қысқа мерзімді кредиторлық берешек

218Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

219Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

221Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

222Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

223Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

224Қысқа мерзімді міндеттемелерінің жиыны

300ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

310Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

311Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелер

314Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500Баланс
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегі бланктер

630Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделер мен кубоктар

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтері

690Қызметкерледің оқу бойынша берешегі

700      Басшы немесе оны алмастыратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшені басқаратын тұлға

      _____________ ___________________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

      Мөр орыны _____ жылғы "___" ______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 12-тармағына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады