Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 96 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 29 желтоқсанда № 33862 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

      2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігінің Төрағасы
М. Абылкасымова

  Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2023 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 96 Қаулыға
қосымша

Бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – "Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сәйкес әзірленді және брокерлік және дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокер және (немесе) дилер), инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті (бұдан әрі – Басқарушы) жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін белгілейді.

      Қағидаларда көзделген, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдау үшін пайдаланылатын бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге, сондай-ақ Басқарушы қызметін автоматтандыруға қойылатын талаптар Басқарушы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арасында жасалған тиісті келісім негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпараттық ресурстарын пайдалану кезінде туындайтын қатынастарға қолданылмайды.";

      94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "94. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы (қадағалау кеңесі) өз функцияларын жүзеге асыру үшін жауапты бөлімшелерден мынадай құжаттаманы:

      өткен есепті кезеңнің сол кезеңімен және қызметтің жоспарланған көрсеткіштерімен салыстырғандағы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық-шаруашылық қызметінің ағымдағы нәтижелері туралы есептерді - тоқсан сайынғы негізде;

      орын алған кемшіліктер туралы тұжырымдар және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту жөнінде ұсынымдар қамтылатын тексерулер нәтижелері бойынша есептерді - есептердің дайындалуына қарай;

      ішкі аудит қызметінің брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту жөнінде ұсынымдарының орындалуына бақылау жасау нәтижелері туралы есепті - тоқсан сайынғы негізде;

      мүдделер қақтығысының болуын (болмауын) көрсете отырып және қабылданған шаралар туралы брокердің және (немесе) дилердің инсайдерлерінің жасаған мәмілелері туралы есепті – ақпараттың пайда болуына қарай алады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттама брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органының (қадағалау кеңесінің) отырысында қаралады немесе оның мүшелеріне брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бірінші басшысының немесе оның орнындағы адамның қолымен расталған ілеспе хатпен жіберіледі.";

      96-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "96. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының атқарушы органы өз функцияларын жүзеге асыру үшін:

      1) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бюджетті талдау мен жоспарлауды жүзеге асыратын бөлімшесінен – өткен есепті кезеңнің сол кезеңімен және қызметтің жоспарланған көрсеткіштерімен салыстырғандағы брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қаржылық-шаруашылық қызметінің ағымдағы нәтижелері туралы есептерді – тоқсан сайынғы негізде;

      2) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының кірістерін (шығыстарын) қадағалап отыратын брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының бөлімшесінен – қызмет түрлері, аумақтық және қызметтік бөлімшелері бойынша динамиканы қоса алғанда, қаржылық қызметтің жоспарлы көрсеткіштерін қоса бере отырып, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының кірістері (шығыстары) туралы ай сайынғы есептерді – тоқсан сайынғы негізде;

      3) ішкі аудит қызметінен – орын алған кемшіліктер туралы тұжырымдар және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту бойынша ұсынымдар қамтылатын тексерулер нәтижелері бойынша есептерді – есептердің дайындалу шамасына қарай;

      4) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық қорлардың) активтерін және (немесе) меншікті активтерді басқаруды және тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшелерден – қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуы туралы есепті – қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуына қарай;

      5) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімшесінен тоқсанына бір рет мыналар туралы ақпаратты:

      аппараттық-бағдарламалық техникалық кешендердің жағдайы;

      есепті кезең ішінде анықталған техникалық проблемалар;

      брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі рәсімдеріне анықталған сәйкессіздіктер;

      проблемалар мен сәйкессіздіктердің қайталап туындауын жою және болдырмау үшін қабылданған шаралар туралы ақпаратты алады;

      Осы тармақшада көрсетілген ақпарат Басқарушы мен Ұлттық Банк арасында жасалған тиісті келісім негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақпараттық ресурстарын пайдалану кезінде ұсынылмайды;

      6) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының барлық бөлімшелерінен:

      бөлімшелердің не қызметкерлердің белгіленген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы, инвестициялық қорлар және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының және брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарының талаптарын бұзуы туралы ақпаратты – ақпараттың туындауына қарай;

      дербес анықталған бұзушылықтар және анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы есептерді – ақпараттың туындауына қарай;

      7) брокердің және (немесе) дилердің бөлімшесінен, тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын Басқарушыдан - мүдделер қақтығысының болуы (болмауы) және қабылданған шаралар туралы ақпаратты – ақпараттың туындауына қарай көрсете отырып, брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының инсайдерлерінің жасалған мәмілелері туралы ақпаратты алады.";

      100-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "100. Брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі өз функцияларын жүзеге асыру үшін брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының барлық бөлімшелері мен қызметкерлерінен тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің сұратуларында көрсетілген мерзімде өз функцияларын жүзеге асыруға қажет құжаттар мен ақпаратты алады, сондай-ақ тұрақты негізде:

      1) белгіленген инвестициялау лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - күн сайынғы негізде;

      2) белгіленген "stop – loss" және "take – profit" лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты - апта сайынғы негізде;

      3) клиенттердің инвестициялық басқаруға берілген активтерін және (немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқару нәтижелері туралы есепті - кемінде бір тоқсанда бір рет;

      4) клиенттердің (инвестициялық қорлардың) инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және (немесе) меншікті активтер бойынша инвестициялық портфельдің кредиттік, пайыздық, валюталық және қор тәуекелдеріне ұшырағыштығы туралы қорытындыны дайындауға қажетті мәліметтерді;

      5) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі құжаттарында айқындалған көлемде тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті;

      6) портфельдің құрылымы туралы ақпаратты - күн сайынғы негізде;

      7) инвестициялық басқаруға берілген клиенттердің активтері және (немесе) меншікті активтері есебінен инвестициялық қызмет нәтижесінде алынған кірістер мен шығындардың ай сайынғы есебін;

      8) брокердің және (немесе) дилердің, Басқарушының инсайдерлерінің жасалған мәмілелері туралы ақпаратты ай сайынғы негізде алады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат инвестициялаудың белгіленген лимиттері туралы мәліметтерден басқа, есепті кезеңде жасалған инвестициялардың нақты мөлшері туралы мәліметтерді қамтиды және әрбір клиенттің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері және меншікті активтері бойынша жеке ұсынылады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген ақпарат белгіленген "stop – loss" және "take – profit" лимиттері туралы мәліметтерден басқа, келтірілген шығындар (алынған кірістерді ескере отырып) және есепті кезеңде лимиттен асқан жағдайда қабылданған шаралар туралы мәліметтерді қамтиды және инвестициялық басқаруға қабылданған әрбір клиенттің активтері және меншікті активтер бойынша жеке ұсынылады.".

      2. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібінде.

      67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "67. Брокер және (немесе) дилер осы брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен мынадай есепке алу журналдарын жүргізу арқылы сенімді және өзекті (есеп деректерін өзгерту үшін негіздер туындаған күні) есепті жүргізеді:

      1) клиенттік тапсырыстар және олардың орындалуы (орындалмауы);

      2) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер және олардың орындалуы (орындалмауы);

      3) жеке шоттардағы қаржы құралдары және олардың санындағы өзгерістер;

      4) жеке шоттардағы ақша және олардың санындағы өзгерістер;

      5) қаржы құралдары бойынша түскен және бөлінген кірістер;

      6) клиенттердің наразылықтары және оларды қанағаттандыру шаралары;

      7) клиенттік тапсырыстардың орындалуы туралы клиенттер берген есептер;

      8) жасалған брокерлік шарттар және номиналдық ұстау шарттары;

      9) брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтерінің есебінен жасалған мәмілелерге қатысты қабылданған инвестициялық шешімдер;

      10) басқа брокерге және (немесе) дилерге тапсырылған қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға берілген бұйрықтар және (немесе) тапсырмалар;

      11) клиенттердің брокерге және (немесе) дилерге және (немесе) оның қызметкеріне (қызметкерлеріне) осындай клиенттер есебінен және мүдделерінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға берген сенімхаттар;

      12) валюталық шарттар;

      13) брокер және (немесе) дилер осы брокердің және (немесе) дилердің басқа клиенттерінің мүдделері үшін пайдаланған клиенттің ақшасы;

      14) брокер және (немесе) дилер осы брокердің және (немесе) дилердің басқа клиенттерінің мүдделері үшін пайдаланған клиенттің бағалы қағаздары;

      15) бағалы қағаздарды берген брокердің және (немесе) дилердің клиентіне кепілге берілген бағалы қағаздар немесе ақша;

      16) брокердің және (немесе) дилердің инсайдерлерінің жасалған мәмілелері.

      Осы тармақтың 12) тармақшасында көрсетілген журналды жүргізуді брокер және (немесе) дилер уәкілетті органның шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.

      Осы тармақта аталған журналдарды электрондық құжат нысанында жүргізуге рұқсат беріледі.".

      3. "Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

      46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. Инвестициялық портфельді басқарушы мыналар:

      1) жасалған шарттар және оларға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар;

      2) жасалған ұсынымдар;

      3) инвестициялық шешімдер, олардың орындалуы (орындалмауы);

      4) клиенттердің активтерімен және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншiктi активтерімен жасалған мәмілелер, олардың орындалуы (орындалмауы);

      5) инвестициялық шешiмдердi орындау мақсатында брокерге берілген құжаттар не инвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен қоса атқарған жағдайда сауда бөлімшесіне жіберілген өкімдер;

      6) клиенттердің қаржы құралдары және олардың саны өзгеруі;

      7) бағалы қағаздар бойынша кiрiстердiң түсуі және бөлiнуi;

      8) клиенттерге берілген есептер;

      9) ішкі есеп жүйесін олардың кастодиандардың және (немесе) номиналды ұстаушылардың және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарының деректеріне сәйкес келуін салыстырып тексерулер;

      10) клиенттердің инвестициялық портфельді басқарушыға шағымдары бар өтiнiштерi және оларды жою жөнiндегi іс-шаралар;

      11) инвестициялық портфельді басқарушының инсайдерлері жасаған мәмілелері туралы (жөнiндегi) мәліметтер қамтылған журналдарды жүргізу арқылы өзінің қызметіне қатысты барлық құжаттардың дәйекті және нақты есебін жүргiзедi.".

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 декабря 2023 года № 96. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2023 года № 33862

      Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
М. Абылкасымова

  Приложение
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 28 декабря 2023 года № 96

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "Настоящие Правила формирования системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, обладающих лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности (далее - брокер и (или) дилер), деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее - Управляющий).

      Требования к программно-техническому обеспечению, используемому для поддержания системы управления рисками, а также к автоматизации деятельности Управляющего, предусмотренные Правилами, не распространяют свое действие на отношения, возникающие при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между Управляющим и Национальным Банком Республики Казахстан.";

      пункт 94 изложить в следующей редакции:

      "94. Орган управления (наблюдательный совет) брокера и (или) дилера, Управляющего для осуществления своих функций получает от ответственных подразделений следующую документацию:

      отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности - на ежеквартальной основе;

      отчеты по результатам проверок, содержащие выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, - по мере подготовки отчетов;

      отчет о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего - на ежеквартальной основе;

      отчет о заключенных сделках инсайдеров брокера и (или) дилера, Управляющего, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах, – по мере возникновения информации.

      Документация, указанная в части первой настоящего пункта, рассматривается на заседании органа управления (наблюдательного совета) брокера и (или) дилера, Управляющего или направляется его членам сопроводительным письмом, заверенным подписью первого руководителя брокера и (или) дилера, Управляющего или лицом, его замещающим.";

      пункт 96 изложить в следующей редакции:

      "96. Исполнительный орган брокера и (или) дилера, Управляющего для осуществления своих функций получает:

      1) от подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющего анализ и планирование бюджета, - отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности - на ежеквартальной основе;

      2) от подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, отслеживающего доходы (расходы) брокера и (или) дилера, Управляющего, - ежемесячные отчеты о доходах (расходах) брокера и (или) дилера, Управляющего с приложением плановых показателей финансовой деятельности, включая динамику по видам деятельности, территориальным и функциональным подразделениям, - на ежеквартальной основе;

      3) от службы внутреннего аудита - отчеты по результатам проверок, содержащие выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, - по мере подготовки отчетов;

      4) от подразделений, осуществляющих управление активами клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственными активами и управление рисками, - отчет об обнаружении негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов - по мере обнаружения негативной информации о деятельности контрпартнеров и клиентов;

      5) от подразделения информационного обеспечения брокера и (или) дилера, Управляющего раз в квартал информацию о:

      состоянии аппаратно-программных технических комплексов;

      технических проблемах, обнаруженных в течение отчетного периода;

      выявленных несоответствиях внутренним процедурам брокера и (или) дилера, Управляющего;

      мерах, принятых для устранения и предотвращения повторного возникновения проблем и несоответствий.

      Информация, указанная в настоящем подпункте, не предоставляется при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между Управляющим и Национальным Банком;

      6) от всех подразделений брокера и (или) дилера, Управляющего:

      информацию о нарушении подразделениями либо работниками установленных требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и акционерных обществах, а также трудового законодательства Республики Казахстан и внутренних документов брокера и (или) дилера, Управляющего - по мере возникновения информации;

      отчеты о самостоятельном выявлении нарушений и принятых мерах по устранению выявленных нарушений - по мере возникновения информации;

      7) от подразделения брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющего управление рисками, - информацию о заключенных сделках инсайдеров брокера и (или) дилера, Управляющего, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах, – по мере возникновения информации.";

      пункт 100 изложить в следующей редакции:

      "100. Подразделение брокера и (или) дилера, Управляющего, осуществляющее управление рисками, для осуществления своих функций получает от всех подразделений и работников брокера и (или) дилера, Управляющего документы и информацию, необходимую для осуществления своих функций, в сроки, указанные в запросах подразделения, осуществляющего управление рисками, а также получает на постоянной основе:

      1) информацию о соблюдении (использовании) установленных лимитов инвестирования - на ежедневной основе;

      2) информацию о соблюдении (использовании) установленных лимитов "stop – loss" и "take – profit" - на еженедельной основе;

      3) отчет о результатах инвестиционного управления активами клиентов, переданных в инвестиционное управление, и (или) собственными активами, - не реже одного раза в квартал;

      4) сведения, необходимые для подготовки заключения о подверженности кредитному, процентному, валютному и фондовому рискам инвестиционного портфеля по активам клиентов (инвестиционных фондов), принятым в инвестиционное управление, и (или) собственным активам;

      5) ежеквартальную финансовую отчетность, в объеме определенном внутренними документами брокера и (или) дилера, Управляющего;

      6) информацию о структуре портфеля - на ежедневной основе;

      7) ежемесячный расчет доходов и убытков, полученных в результате инвестиционной деятельности за счет активов клиентов, переданных в инвестиционное управление, и (или) собственных активов;

      8) информацию о заключенных сделках инсайдеров брокера и (или) дилера, Управляющего – на ежемесячной основе.

      Информация, указанная в подпункте 1) части первой настоящего пункта, помимо сведений об установленных лимитах инвестирования содержит сведения о фактическом размере инвестиций, совершенных в отчетном периоде, и представляется отдельно по активам каждого клиента, принятым в инвестиционное управление, и собственным активам.

      Информация, указанная в подпункте 2) части первой настоящего пункта, помимо сведений об установленных лимитах "stop – loss" и "take – profit" содержит сведения о понесенных убытках (с учетом полученных доходов) и предпринятых мерах в случае превышения лимита в отчетном периоде, и представляется отдельно по активам каждого клиента, принятым в инвестиционное управление, и собственным активам.".

      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249) следующее изменение:

      в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядке проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 67 изложить в следующей редакции:

      "67. Брокер и (или) дилер осуществляет в порядке, установленном внутренними документами данного брокера и (или) дилера, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

      1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);

      2) заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);

      3) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;

      4) денег на лицевых счетах и изменения их количества;

      5) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;

      6) претензий клиентов и мерах по их удовлетворению;

      7) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;

      8) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;

      9) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов брокера и (или) дилера;

      10) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру;

      11) доверенностей, выданных клиентами брокеру и (или) дилеру, и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах таких клиентов;

      12) валютных договоров;

      13) денег клиента, использованных брокером и (или) дилером в интересах других клиентов данного брокера и (или) дилера;

      14) ценных бумаг клиента, использованных брокером и (или) дилером в интересах других клиентов данного брокера и (или) дилера;

      15) ценных бумаг или денег, переданных в залог клиенту брокера и (или) дилера, предоставившему ценные бумаги;

      16) заключенных сделок инсайдеров брокера и (или) дилера.

      Ведение журнала, указанного в подпункте 12) настоящего пункта, осуществляется брокером и (или) дилером при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой.

      Допускается ведение журналов, перечисленных в настоящем пункте в форме электронного документа.".

      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 46 изложить в следующей редакции:

      "46. Управляющий инвестиционным портфелем ведет достоверный и актуальный учет всех документов, относящихся к его деятельности, путем ведения журналов, содержащих сведения о (об):

      1) заключенных договорах и всех изменениях и дополнениях к ним;

      2) составленных рекомендациях;

      3) инвестиционных решениях, их исполнении (неисполнении);

      4) заключенных сделках с активами клиентов и (или) собственными активами управляющего инвестиционным портфелем, их исполнении (неисполнении);

      5) документах, представленных брокеру, в целях исполнения инвестиционных решений либо в случае совмещения деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя распоряжений, направленных в торговое подразделение;

      6) финансовых инструментах клиентов и изменениях их количества;

      7) поступлении и распределении доходов по ценным бумагам;

      8) предоставленных отчетах клиентам;

      9) сверках системы внутреннего учета на их соответствие данным кастодианов и (или) номинальных держателей и (или) иностранных расчетных организаций;

      10) обращениях клиентов, содержащих претензии к управляющему инвестиционным портфелем, и мерах по их устранению;

      11) заключенных сделках инсайдеров управляющего инвестиционным портфелем.".