Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 98 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 29 желтоқсанда № 33869 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10117 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      орыс тіліндегі тақырыбы өзгермейді, қазақ тіліндегі тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы";

      4-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-1. Дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 8) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті электрондық форматта ұсынады.";

      4-4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-4. Ипотекалық ұйымдар осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген желтоқсан айы үшін (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) қосымша есептерді (оның ішінде есепті айда қорытынды айналымдар болмаған кезде) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың отыз бірінші қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.";

      2-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      4-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      6-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      7-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      8-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      9-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      10-қосымша осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      11-қосымша осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      12-қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      13-қосымша осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. "Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 219 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19712 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Пошта туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес кредиттік тәуекел ескеріле отырып өлшенген активтердің талдамасы туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.";

      1-қосымша осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымша осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымша осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.";

      осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес редакцияда 4-қосымшамен толықтырылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
Т. Сулейменов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Стратегиялық жоспарлау

      және реформалар агенттігінің

      Ұлттық статистика бюросы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы нарығын реттеу

      және дамыту агенттігі

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ФС_РВ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "__" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйым, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйым және Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      желтоқсан айы үшін қосымша есепті (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) ипотекалық ұйымдар және Ұлттық пошта операторы – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Кесте. Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп

  (мың теңгемен)

Салым орналастырылған және (немесе) корреспонденттік және (немесе) ағымдағы шот ашылған екінші деңгейдегі банктің атауы

Елі

Сомасы

Резервтер (провизиялар)1

2

3

4

5


1

Корреспонденттік шоттар

1.1.2

Ағымдағы шоттар

2.1.3

Талап етуге дейінгі салымдар

3.1.4

Мерзiмдi салымдар

4.1.5

Шартты салымдар

5.1.
Барлығы

      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам ________________________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 2-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
2-қосымшаға
қосымша

      Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп (әкімшілік деректер нысанының индексі – 1-ФС_РВ, кезеңділігі – ай сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда есептелген сыйақы және дисконт (сыйлықақы) ескеріле отырып негізгі борыштың сомасы көрсетіледі.

      6. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-ФС_ССЦБ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "__" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар және Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      ипотекалық ұйымдар желтоқсан айы үшін қосымша есепті (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей

      төртінші тоқсан үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Кесте. Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп

  (мың теңгемен)

Эмитенттің атауы

Эмитент-елдің атауы

Бағалы қағаздың атауы

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

барлығы

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, оның ішінде:1.1.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары1.2.

жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары1.3.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары1.4.2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1.

екінші деңгейдегі банктер2.1.1.2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар2.2.1.2.3.

Қазақстан Даму Банкінің облигациялары2.3.1.3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары3.1.4

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.1.

эмитенттер - қаржы ұйымдары (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері)4.1.1.4.2.

эмитенттер -қаржылық емес ұйымдар (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері)4.2.1.
….
5

 Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.1.6

Исламдық бағалы қағаздар6.1.
...
Бағалы қағаздар портфелінің жиынтығы      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың номиналдық құны (сатып алу) құны

Бағалы қағаздың валютасы

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

Баланстық құны (нетто)

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар 

Баланстық құны (нетто)

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

17

18

19

20

21


      кестенің жалғасы:

Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер, мың теңгемен

Баланстық құны (нетто)

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

Барлығы

оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар

Сатып алу құны

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері

22

23

24

25

26

27

28
      кестенің жалғасы:

Сатып алу күні

Өтеу күні

Қор биржасы тізімінің санаты
(есепті күнге)

Рейтингі

Эмитенттің (есепті күнге)

Бағалы қағаздың (сатып алу күніне)

Бағалы қағаздың (есепті күнге)

29

30

31

32

33

34      Атауы _______________________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 3-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
3-қосымшаға
қосымша

      Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп (индексі – 2-ФС_ССЦБ, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы ақпарат олардың санаттары бойынша қамтылған:

      1) басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар;

      2) пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар;

      3) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар.

      6. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның еншілес және қауымдасқан ұйымдардың акцияларына салымдарын (жарғылық капиталға қатысу үлесін), сондай-ақ осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есепте көрсетілген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына басқа да қатысуды қоспағанда, борыштық және үлестік бағалы қағаздарға салымдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      7. 9-бағанда номиналдық құны борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады, сатып алу құны үлестік бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

      8. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      9. 11-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      10. 15-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар көрсетіледі.

      11. 16-бағанда "Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)" 3562 баланстық шоттағы қалдықтар көрсетіледі.

      12. 17-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      13. 21-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар көрсетіледі.

      14. 22-бағанда амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі:

      үлестік бағалы қағаздар бойынша – сатып алу құны;

      борыштық бағалы қағаздар бойынша – негізгі борыш сомасы.

      15. 26-бағанда амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар көрсетіледі.

      16. 31-бағанда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Бұл баған Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенттерінің бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      17. 32, 33 және 34-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.

      2 (екі) және одан да көп Standard & Poor’s халықаралық рейтингтік агенттіктерінің немесе Moody's Investors және Fitch халықаралық рейтингтік агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі бірнеше рейтингі болған кезде соңғы болып рейтинг берген халықаралық рейтингтік агенттіктің рейтингі көрсетіледі. Егер рейтингтер берілген күндер сәйкес келсе, ең төменгі рейтинг көрсетіледі. Бір бағалы қағазға, бір эмитентке рейтингтің бір өзекті мәнінен артық емес мәні сәйкес келеді.

      18. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 3-ФС_КА

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "__" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар және Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      ипотекалық ұйымдар желтоқсан айы үшін қосымша есепті (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей

      төртінші тоқсан үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Кесте. Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп

  (мың теңгемен)

Активтер

Барлығы, оның ішінде

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

қамтамасыз ету құны

резервтер (провизиялар)1

2

3

4

5

6

1

Салымдар (корреспонденттік шоттарды қоса алғанда), оның ішінде:1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінікі2

Қарыздар:2. 1

банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар, оның ішінде2.1.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне2.2

заңды тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:2.2.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:2. 2. 1. 1

коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 2. 1. 2

тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2.2.2

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:2. 2. 2. 1

коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 2. 2. 2

тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 2. 2. 3

ауыл шаруашылығы мақсатына2. 2. 2. 4

өндірістік мақсатқа2.3

жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде:2.3.1

Қазақстан Республикасының резиденттеріне, оның ішінде:2. 3. 1. 1

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:2. 3. 1. 1.1

автокөлік сатып алуға2. 3. 1. 2

ипотекалық тұрғын үй қарыздары2. 3. 1. 3

тұрғын үй салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге2. 3. 1. 4

басқа қарыздар2.3.2

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне, оның ішінде:2. 3. 2. 1

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:2. 3. 2. 1.1

автокөлік сатып алуға2. 3. 2. 2

ипотекалық тұрғын үй қарыздары2. 3. 2. 3

тұрғын үй салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге2. 3. 2. 4

басқа қарыздар2.4

Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар, оның ішінде:2.4.1

заңды тұлғаларға, оның ішінде:2. 4. 1. 1

коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 4. 1. 2

тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар2. 4. 1. 3

ауыл шаруашылығы мақсатына2. 4. 1. 4

өндірістік мақсатқа2.4.2

жеке тұлғалар, оның ішінде:2. 4. 2. 2

коммерциялық және тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, салуға берілген қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қоспағанда)3

Біртекті қарыздар портфелі, оның ішінде:3.1

заңды тұлғалар3.2

жеке тұлғалар3.3

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері4

"Кері репо" операциялары, оның ішінде:4.1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен5

қаржы лизингі арқылы берілген қарыздар, оның ішінде:5.1

заңды тұлғалар5.2

жеке тұлғалар5.3

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері6

Капиталға инвестициялар (реттелген борышқа инвестицияларды қоспағанда), оның ішінде:6.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің7

Бағалы қағаздар, оның ішінде:7.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің8

Дебиторлық берешек, оның ішінде:8.1

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің9

"Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандарты (IFRS) 9 бойынша сыныптауға жататын басқа да активтер10

Шартты міндеттемелер      кестенің жалғасы:

Есепті күні кредиттік тәуекелдің елеулі ұлғаюы жоқ активтер мен шартты міндеттемелер (1-кезең)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

Қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

7

8

9

10

11

12

Х

Х

      кестенің жалғасы:

Есепті күні кредиттік тәуекелдің елеулі ұлғаюы байқалатын активтер мен шартты міндеттемелер (2-кезең)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

Қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

13

14

15

16

17

18      кестенің жалғасы:

Есепті күні кредиттік шығыны бар активтер мен шартты міндеттемелер (кредиттік-құнсызданған қаржы активтері) (3-кезең)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

Қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

19

20

21

22

23

24      кестенің жалғасы:

Сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активтері

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

Қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

25

26

27

28

29

30      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы_______________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 4-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
4-қосымшаға
қосымша

      Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп (индексі – 3-ФС_КА, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Есеп нысанында Ипотекалық ұйымдардың және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының ішкі провизияларды (резервтерді) есептеу әдістемесіне сәйкес "Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS) 9 сәйкес құнсыздану кезеңдері бойынша сыныпталатын активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      6. 2-жолда әрбір бағандағы сома 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-жолдардағы тиісті бағандардағы сомаға тең болады.

      7. 2.2.1.1, 2.2.2.1 және 2.4.1.1-жолдарда коммерциялық мақсаттарда пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздар көрсетіледі.

      8. 2.2.1.2, 2.2.2.2 және 2.4.1.2-жолдарда тікелей тұрғын үйге арналған жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздар көрсетіледі.

      9. 2.3.1.1 және 2.3.2.1-жолдарда жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға берілген қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, коммерциялық және тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген қарыздарды қоспағанда) көрсетіледі.

      Тұтынушылық мақсаттарға: автокөлік сатып алу, қарыз алушының тұрғын үйін жөндеу немесе қайта құру (жылжымайтын мүлік кепілісіз), білім беру шығысы, медициналық шығыс, салықтар, демалысқа сапарлар, жинақ шоттары бойынша овердрафттар кіреді.

      10. 2.2-жолда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды есептемегенде заңды тұлғаларға берілген қарыздар көрсетіледі.

      11. 2.3-жолда дара кәсіпкерлерге жеке мақсаттарына берілген қарыздар бойынша, сондай-ақ жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға және кәсіби медиаторларға (заңды тұлға құрмай) берілген қарыздар бойынша несие бойынша және мерзімі өткен берешек бойынша деректер көрсетіледі.

      12. 2.4-жолда Қазақстан Республикасының резиденттері - шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі.

      13. 2.4.2-жолда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      14. 3-жолда "Қаржы құралдары" халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS) 9 сәйкес біртекті қарыздар портфеліне енгізілген қарыздар көрсетіледі.

      15. 5, 11, 17, 23 және 29-бағандарда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      16. 6, 12, 18, 24 және 30-бағандарда резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      17. Шартты міндеттемелер бойынша "негізгі борыш" бағандарында шартты міндеттеме құны көрсетіледі

      18. Мәліметтер болмаған кезде Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 4-ФС_ЗПД

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      ипотекалық ұйымдар желтоқсан айы үшін қосымша есепті (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей 

      Кесте. Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп

  (мың теңгемен)

Атауы

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң (теріс) түзету

Қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз ету құны

1

2

3

4

5

6

7

1

Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар, оның iшiнде:
1.1.

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
1.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
1.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
1.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
1.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
1.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
1.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
1.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
2

Заңды тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:
2.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
2.1.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
2.1.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
2.1.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
2.1.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
2.1.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
2.1.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
2.1.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
2.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
2.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
2.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде :
2.2.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
2.2.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
2.2.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
2.2.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
2.2.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
2.2.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
3

Шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне, Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:
3.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
3.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
3.1.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
3.1.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
3.1.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
3.1.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
3.1.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
3.1.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
3.1.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
3.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
3.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
3.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
3.2.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
3.2.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
3.2.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
3.2.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
3.2.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
3.2.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
4

Жеке тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:
4.1

тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде:
4.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.1.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.1.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
4.1.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
4.1.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
4.1.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
4.1.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
4.1.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
4.2

анықтама үшiн: жылжымайтын мүлiк ипотекасымен қамтамасыз етiлгендер (ипотекалық тұрғын үй қарыздары):
4.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.2.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
4.2.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
4.2.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
4.2.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
4.2.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
4.2.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
4.3

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:
4.3.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.3.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.3.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
4.3.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
4.3.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
4.3.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
4.3.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
4.3.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
4.4

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
4.4.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
4.4.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
4.4.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
4.4.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
4.4.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
4.4.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
4.4.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
4.4.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
5

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне, Қазақстан Республикасының резиденттері жеке тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде:
5.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға
5.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
5.1.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
5.1.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
5.1.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
5.1.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
5.1.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
5.1.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
5.1.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
5.2

басқа да мақсаттарға, оның ішінде:
5.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
5.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:
5.2.2.1

1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiн
5.2.2.2

16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiн
5.2.2.3

31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiн
5.2.2.4

61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiн
5.2.2.5

91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiн
5.2.2.6

181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам
6

"Кері репо" операциялары
7

Несие портфелінің жиынтығы
8

Негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар
9

Мерзiмi өткен берешегi 1 (бір) күннен 15 (он бес) күнге дейiнгі қарыздар сомасы
10

Мерзiмi өткен берешегi 16 (он алты) күннен 30 (отыз) күнге дейiнгі қарыздар сомасы
11

Мерзiмi өткен берешегi 31 (отыз бір) күннен 60 (алпыс) күнге дейiнгі қарыздар сомасы
12

Мерзiмi өткен берешегi 61 (алпыс бір) күннен 90 (тоқсан) күнге дейiнгі қарыздар сомасы
13

Мерзiмi өткен берешегi 91 (тоқсан бір) күннен 180 (бір жүз сексен) күнге дейiнгі қарыздар сомасы
14

Мерзiмi өткен берешегi 181 (бір жүз сексен бір) күннен бастап және одан астам қарыздар сомасы
      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы_______________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 5-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
5-қосымшаға
қосымша

      Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп (индексі – 4-ФС_ЗПД, кезеңділігі – ай сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы мәліметтер көрсетіледі. Нысандағы деректер кредиттеу мақсаты және қамтамасыз ету түрі бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек күндері бойынша бөліп келтіріледі.

      6. 2-жолда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздарды есептемегенде заңды тұлғаларға берілген қарыздар көрсетіледі.

      7. 3-жолда заңды тұлғаларға - шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі.

      8. 5-жолда дара кәсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.

      9. 3 және 5-жолдардың қосындысы осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Активтер мен шартты міндеттемелердің құрылымы туралы есептің 2.4-жолдарының қорытынды қосындысына сәйкес келеді.

      10. Нысанда қарыздар "кері репо" операциялары ескерілмей есепке алынады, "кері репо" операцияларының сомасы 6-жолда көрсетіледі.

      11. 5-бағанда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі.

      12. 6-бағанда резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны көрсетіледі.

      13. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған кезде Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 5-ФС_ИКДЮ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар және Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар:

      ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      ипотекалық ұйымдар желтоқсан айы үшін қосымша есепті (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы:

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      төртінші тоқсан үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдар ескеріле отырып) – аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы отыз бірінші қаңтардан кешіктірмей

      Кесте. Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Баланстық құны (мың теңгемен)

Саны, дана

Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)

Сатып алу күні

Ескертпе

Барлығы

есептелген сыйақы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизияның мөлшері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Жай акциялар

1.1.


1.2.


2.

Артықшылықты акциялар

2.1.


2.2.


3.

Салымдар және пайлар

3.1.


3.2.


4.

Барлығы

      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам ______________________________________________ ______________ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 6-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
6-қосымшаға
қосымша

      "Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп" (индексі – 5-ФС_ИКДЮ, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде (бұдан әрі – Түсіндірме) "Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Нысанның барлық деректері капиталына банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қатысатын заңды тұлға тұлғалардың жай және артықшылықты акциялары, салымдары мен пайлары бөлігінде көрсетіледі.

      7. 3-бағанда акцияның сатып алатын күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

      8. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған кезде Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 6- FS_DEP

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімдері:

      Ұлттық пошта операторы – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық пошта операторын қоспағанда, Банктер және банк қызметі туралы заңның 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінен кешіктірмей

      Кесте. Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп

Көрсеткіштердің атауы

Мәні


1

Референс2

Контрагенттер туралы мәліметтер:2.1

резиденттік белгісі2.2

контрагент секторы3

Есепті кезеңнің соңындағы мәліметтер:3.1

шоттың (салымның)түрі3.2

валюта тобының коды3.3

салым мерзімі3.4

шоттардағы (салымдардағы) ақша қалдығы      Атауы ____________________________________________________________

      Мекенжайы________________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы __________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 7-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
7-қосымшаға
қосымша

      "Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп" (индексі – 6-FS_DEP, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде (бұдан әрі – Түсіндірме) "Салымдар, ағымдағы және корреспонденттік шоттар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Түсіндірмеде көрсетілген көрсеткіш ұсынылмайтын жағдайларды қоспағанда, барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанды толтыру кезінде респонденттер Қазақстан Республикасының резидент мен Қазақстан Республикасының бейрезидент клиенттерінің шоттары және салымдары туралы мәліметтерді жария етеді.

      7. 1-жолда есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде есеп жолының сәйкестендіргіші ретінде қызмет ететін және респондент үшін бірегей болып табылатын референс көрсетіледі. Референс мәнінде мәтіндік деректер форматы бар және мәтіндік пен сандық элементтер қамтылуы мүмкін.

      8. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 және 3.3-жолдарда мәндер Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдап алынады.

      9. 2.1-жолда резиденттік белгісі мынадай кодификацияға сәйкес көрсетіледі:

      "1" код – Қазақстан Республикасының резиденті;

      "2" код – Қазақстан Республикасының бейрезиденті.

      10. 2.2-жолда экономика секторының коды мынадай кодификацияға сәйкес көрсетіледі:

      "1" код – Орталық Үкімет;

      "2" код – өңірлік және жергілікті басқару органдары;

      "3" код – Орталық (ұлттық) банктер;

      "4" код – басқа депозиттік ұйымдар;

      "5" код – басқа қаржы ұйымдары;

      "6" код – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар;

      "7" код – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;

      "8" код – үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;

      "9" код – үй шаруашылықтары.

      11. 3.3-жолда салымдар клиенттермен жасалған салым шарттары негізінде мерзімдері бойынша бөлінеді.

      12. 3.4-жолда есепті кезеңнің соңындағы шоттар, салымдар бойынша (есептелген сыйақыны есепке алмағанда) респондент міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі. Сома теңгемен, үтірден кейін екі белгімен көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 7-ФС_НК

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар және Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей.

      Кесте. Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

  (мың теңгемен)

Кредитордың атауы

Сала коды

Алынған қарыздар

Реттелген борыш

ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді


1

2

3

4

5

6

1


1.1.


...


2.


2.1.


...


3


3.1.


...


4


4.1.


...


5


5.1.


...


6


6.1.


...


7


7.1.


...


8


8.1.


...


9


9.1.


...


10


10.1.


...Жиынтығы

      кестенің жалғасы

Кредиторлық берешек

Борыштық және өзге де бағалы қағаздар (оның ішінде репо операциясы бойынша)

Акционерлермен дивидендтер бойынша есеп айырысу

Өзге көздер

Барлығы

ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді

7

8

9

10

11

12      Атауы ____________________________________________________________

      Мекенжайы________________________________________________________

      Телефоны _________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы __________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні: 20__ жылғы "______" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 8-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
8-қосымшаға
қосымша

      "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" (индексі – 7-ФС_НК, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан асатын сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтыру кезінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұйымның он ірі кредиторлары – жеке және заңды тұлғаларды жариялайды. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда жиынтығында міндеттемелердің ең үлкен сомасы бар тұлғалар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ірі кредиторы болып табылады. Нысандағы мәліметтер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір кредитор алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасының азаю тәртібімен келтіріледі.

      6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның жиынтығында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның он ірі кредиторының ішіне кіретін заңды тұлға алдында міндеттемелері болған жағдайда, Нысанда осы тұлға бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған кезде Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны: www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған.

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 8-ФС_МӘМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      ипотекалық ұйымдар, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Ұлттық пошта операторы – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      Ұлттық пошта операторын қоспағанда, Банктер және банк қызметі туралы заңның 30-бабы 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күнінен кешіктірмей.

      1-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы "___" "_________________" қолданыстағы мәмілелер.

Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты)

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)

Елі

Осыған сәйкес тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

Операция түрі

Мәміле мақсаты

Шарт нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8


Барлығы      кестенің жалғасы:

Шартты жасасу күні (талаптарды орындауды бастау күні)

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарды орындаудың аяқталу күні)

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның Директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Директорлар кеңесінің шешімі болмаған кезде)

Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)

Валюта түрі

Қамтамасыз ету түрі

Қамтамасыз ету құны
(мың теңгемен)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде қосылатын қамтамасыз ету құны

9

10

11

12

13

14

15

16

      кестенің жалғасы:

Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның пайдасына

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес

17

18

19       кестенің жалғасы:

Есептелген кірістер / шығыстар

Мәміленің баланстық құны, оның ішінде

Ескертпе

Сомасы (мың теңгемен)

Баланстық шоттың нөмірі

Негізгі қарыз

Есептелген сыйақы

Дисконттар, сыйлықақылар, оң/теріс түзету

Резервтер (провизиялар)

Баланстық шоттардың нөмірі

20

21

22

23

24

25

26

27

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым есепті кезеңде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдікті талаптар берілмегенін және 1-кестеде көрсетілгендерден басқа, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен басқа мәмілелер жүзеге асырылмағанын растайды.

      2-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде жеке кәсіпкер үшін)

Атауы (заңды тұлға үшін) аты, тегі, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін)

Тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылуына сәйкес белгі

1

2

3

4

      3-кесте. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар және олармен жасалатын мәмілелер туралы қосымша мәліметтер

Көрсеткіш атауы

Сомасы (мың теңгемен)

1

2

3

1

"Ұлттық пошта операторы үшін пруденциялық нормативті, сондай-ақ оның орындалуы туралы есептіліктің нысанын, табыс ету мерзімін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786 болып тіркелген) сәйкес есептелген банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым мәмілесінің жалпы сомасы, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның әрбір операциясының түрі бойынша сомасы, "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 болып тіркелген) бекітілген Пруденциялық нормативтерге және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерге сәйкес есептелетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының мөлшерінен жиынтықты түрде 0,01 пайыздан аспайды.


2

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандырылған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның клиент қарыздарының жалпы сомасы


      Атауы _______________________________________________________

      Мекенжайы__________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________

      Орындаушы ______________________________________ ________________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ____________________________________________ _______________

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "______" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 9-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
9-қосымшаға
қосымша

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп (индексі – 8-ФС_МӘМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерінің нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанда есепті кезең ішінде жасалған мәмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректер көрсетіледі. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыста болған барлық мәмілелері (1-кесте) туралы мәліметтер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі (2-кесте), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар және олармен жасаған мәмілелер туралы қосымша мәліметтер (3-кесте) ашып көрсетіледі.

      6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың белгісі Банктер және банк қызметі туралы заңның 40-бабында айқындалады.

      7. Тұлғалар банкпен ерекше қатынастармен байланысуының бір немесе бірнеше белгілеріне ие болуы мүмкін, осыған байланысты көрсетілген тізілімді толтыру кезінде оның барлық белгілері көрсетіледі.

      8. 1-кестеде "Ұлттық пошта операторы үшін пруденциалдық нормативті белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786 болып тіркелген) және "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 ақпандағы № 308 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 болып тіркелген) сәйкес есептелетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалатын, сомасы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалатын операцияларының әрбір түрі бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) пайызынан асатын барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      9. Егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалатын, сомасы банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалатын операцияларының әрбір түрі бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым активтері мөлшерінің жиынтығында 0,001 (нөл бүтін мыңнан бір) пайызынан асатын барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. Егер мәміле талаптары қамтамасыз етудің болуын, сыйақы төлеуді немесе провизияларды есептеуді болжамайтын болса, онда 1-кестенің 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 және 23-бағандары толтырылмайды.

      11. 1-кестенің 6-бағанын толтыру үшін операциялардың мынадай түрлері келтірілген:

      1) қарыздар беру;

      2) қарыздар алу;

      3) депозитті орналастыру;

      4) депозитті қабылдау;

      5) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу;

      6) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан бағалы қағаздар сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қарсы агентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      7) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның контрагентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан оларды кері сату талаптарымен бағалы қағаздар сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның контрагентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      9) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан оларды кері сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның контагентті анықтауына мүмкіндік бермейтін әдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда);

      10) туынды қаржы құралдарын сатып алу;

      11) туынды қаржы құралдарын сату;

      12) шетел валютасын сатып алу (спот, форвард);

      13) шетел валютасын сату (спот, форвард);

      14) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан қабылданған реттелген борыш;

      15) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға берілген реттелген борыш;

      16) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан мүлікті сатып алу;

      17) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау;

      18) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға мүлікті сату;

      19) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау;

      20) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның болашақта қоятын талабы;

      21) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер;

      22) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан қабылданған кепілдіктер;

      23) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарты бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі);

      24) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алынған сақтандыру төлемдері;

      25) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер;

      26) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғадан алынған аккредитивтер;

      27) мәмілелердің өзге түрлері (жоғарыда көрсетілуі көзделмеген мәмілелер).

      12. 1-кестенің 9-бағанында 1-кестенің 6-бағаны бойынша операция түрін таңдау кезінде "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға төленген дивидендтер" және "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың банкке төленген дивидендтері" операцияларының түрлері бойынша төлем күнін және сәйкесінше дивидендтерді алу күнін көрсету қажет.

      1-кестенің 12-бағанында төленген дивидендтер сомасын, 1-кестенің 20-бағанында есептелген дивидендтер сомасын көрсету қажет.

      13. Шарттың қолданылуы ұзартылған жағдайда, 1-кестенің 10-бағанында оған дейін шарттың қолданылуы ұзартылған тиісті күн көрсетіледі, 1-кестенің 22-бағанында мерзімі ұзартылған мәміле шартының қолданылу кезеңіндегі есепті күнгі баланстық қалдық сомасы көрсетіледі.

      14. 1-кестенің 11-бағанында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесінің не акционерлердің жалпы жиналысының (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерді бекіту туралы шешімдерінің не осындай мәмілелерді жүзеге асыру талаптарының деректемелері көрсетіледі.

      15. 1-кестенің 12-бағанында Шартта көрсетілген мәміле сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

      16. 1-кестенің 15-бағанында қамтамасыз етудің кепілдік құны көрсетіледі.

      17. 1-кестенің 20-бағанында есептелген кіріс немесе ағымдағы жыл басынан жинақталған шығыс көрсетіледі.

      18. Егер мәміле жасау сәтінде, тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылмаған болса, 1-кестенің 27-бағанында "кк.аа.жжжж. бастап тұлға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылады" деген ескертпе көрсетіледі.

      19. 2-кестеде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты барлық, оның ішінде мәмілелер жасаспаған тұлғалар көрсетіледі.

      20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
9-қосымша
 Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған

      Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірісі мен шығысы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 9-Ф1-УО

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20___ жылғы "_____" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар

      Әкімшілік деректер нысанының ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей

      1-кесте. Активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы

  (мың теңгемен)

жол коды

Активтер

есепті кезеңнің басына

есепті кезеңнің соңына

1

2

3

4


Активтер1

Ақша, оның ішінде1.1

кассадағы қолма-қол ақша1.2

банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы ақша2

Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде2.1

талап етілгенге дейінгі салымдар2.2

шартты салымдар, оның ішінде:2.2.1

қысқа мерзімді шартты салымдар2.2.2

ұзақ мерзімді шартты салымдар2.3

мерзімді салымдар, оның ішінде:2.3.1

қысқа мерзімді салымдар (1 жылға дейін қоса алғанда)2.3.2

ұзақ мерзімді салымдар (1 жылдан жоғары)2.4

жинақ салымдары, оның ішінде:2.4.1

қысқа мерзімді жинақ салымдары (1 жылға дейін қоса алғанда)2.4.2

ұзақ мерзімді жинақ салымдары (1 жылдан астам)3

Дебиторлық берешек, оның ішінде:3.1

қызметкерлердің дебиторлық берешегі3.2

шаруашылық қызмет бойынша дебиторлық берешек3.3

құрылтайшылардың (қатысушылардың) дебиторлық берешегі3.4

басқа да дебиторлық берешек4

Қорлар, оның ішінде:4.1

аффинирленген құйма алтын4.2

басқа қорлар5

Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)6

Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде), оның ішінде:6.1

ғимараттар мен құрылыстар6.2

машиналар мен жабдықтар6.3

басқа да негізгі құралдар7

Салықтық талап, оның ішінде:7.1

ағымдағы салық талабы7.2

кейінге қалдырылған салық талабы8

Басқа активтер9

Активтер жиыны
Міндеттемелер10

Алынған қарыздар, оның ішінде:10.1

қысқа мерзімді қарыздар (1 жылға дейін қоса алғанда)10.2

ұзақ мерзімді қарыздар (1 жылдан астам)11

Кредиторлық берешек, оның ішінде:11.1

еңбекке ақы төлеу бойынша кредиторлық берешек11.2

шаруашылық қызмет бойынша кредиторлық берешек11.3

қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша кредиторлық берешек12

Салық міндеттемесі, оның ішінде:12.1

ағымдағы салық міндеттемесі12.2

кейінге қалдырылған салық міндеттемесі13

Басқа міндеттемелер14

Міндеттемелер жиынтығы
Меншікті капитал15

Жарғылық капитал16

Резервтер, оның ішінде:16.1

резервтік капитал16.2

басқа резервтер17

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын), оның ішінде:17.1

алдыңғы жыл17.2

есепті кезең18

Капитал жиыны19

Капитал мен міндеттемелер жиынтығыжол коды

Көрсеткіштердің атауы

есепті кезең үшін

1

2

3

1

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кіріс


2

Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша кіріс


3

Сыйақы алуға байланысты кіріс, оның ішінде:


3.1

ағымдағы шоттар бойынша


3.2

орналастырылған салымдар бойынша


3.3

сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс


4

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс


5

Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен кіріс


6

Басқа кіріс


7

Кірістер жиыны


8

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыс


9

Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шығыс


10

Сыйақы төлеуге байланысты шығыс, оның ішінде:


10.1

алынған қарыздар бойынша


10.2

жалдау бойынша міндеттемелер бойынша


10.3

сыйақы төлеуге байланысты өзге де шығыс


11

Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен шығыс


12

Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен шығыс


13

Комиссиялық шығыс, оның ішінде:


13.1

кассалық операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық шығыс


13.2

сейфтік операциялар бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық шығыс


13.3

банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша көрсеткен қызметі үшін комиссиялық шығыс


14

Операциялық шығыстар, оның ішінде:


14.1

еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы


14.2

амортизациялық аударымдар


14.3

корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс


14.4

әкімшілік шығыс


15

Өзге де шығыс


16

Шығыстар жиыны


17

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)


18

Корпоративтік табыс салығы


19

Тіркелген салық


20

Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)


21

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (зиян)


22

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы


      2-кесте. Кіріс пен шығыс

  (мың теңгемен)

      Қызметкерлер саны (есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша)

      _________________________________________________________ адам

      Жеке кәсіпкерлік субъектісінің санаты

      _______________________________________________________________

      Атауы __________________________________________________________

      Мекенжайы______________________________________________________

      Телефоны _______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________

      Орындаушы ____________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 10-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірісі мен шығысы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
10-қосымшаға
қосымша

      Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірісі мен шығысы туралы есеп (индексі: 9-Ф1-УО, кезеңділігі: тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірісі мен шығысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестеде:

      1) коды 1.1 "кассадағы қолма-қол ақша" жолында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының (бұдан әрі – Шоттар жоспары) 1010 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 1.2 "банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы ақша" жолында Шоттар жоспарының 1030 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      2) коды 2.1 "талап етілгенге дейінгі салымдар" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 03, 1270 22, 1150 12, 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.2.1 "қысқа мерзімді шартты салымдар" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 05, 1270 24 және 1150 12 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.2.2 "ұзақ мерзімді шартты салымдар" жолында Шоттар жоспарының 2040 08 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2040 02, 2170 24 және 2040 09 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.3.1 "қысқа мерзімді салымдар (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 02, 1150 04, 1270 23 және 1150 12 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.3.2 "ұзақ мерзімді салымдар (1 жылдан астам)" жолында Шоттар жоспарының 2040 08 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2040 01, 2170 23 және 2040 09 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.4.1 "қысқа мерзімді жинақ салымдары (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 1150 11 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1150 06, 1270 38 және 1150 12 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 2.4.2 "ұзақ мерзімді жинақ салымдары (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 2040 08 және 1290 24 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2040 03, 2170 22 және 2040 09 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      3) коды 3.1 "қызметкерлердің дебиторлық берешегі" жолында Шоттар жоспарының 1290 01 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1250, 1610 01, 1610 03, 2150 және 2910 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 3.2 "шаруашылық қызмет бойынша дебиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 1290 01 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1210, 1240, 1260, 1620 02, 2110, 2140 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 3.4 "басқа дебиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 1290 01 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1280 10 және 2180 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      4) коды 4.1 "аффинирленген құйма алтын" жолында Шоттар жоспарының 1370 және 1380 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 4.2 "Басқа қорлар" жолында Шоттар жоспарының 1360 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 1350 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      5) коды 5 "Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)" жолында Шоттар жоспарының 2740 және 2750 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2730 шоты бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      6) коды 6 "Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)" жолында Шоттар жоспарының 2420, 2430 және 2450 шоттары бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 2410 және 2440 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      7) коды 7.1 "ағымдағы салық талабы" жолында Шоттар жоспарының 1400 тобының шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 7.2 "кейінге қалдырылған салық талабы" жолында Шоттар жоспарының 2810 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      8) коды 8 "Басқа активтер" жолында Шоттар жоспарының 1630 және 2940 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      8 коды бар жолда басқа активтерде 3 және 7 кодтары бар жолдарда ескерілмеген берешек ескеріледі;

      9) коды 10.1 "Қысқа мерзімді қарыздар (1 жылға дейін қоса алғанда)" жолында Шоттар жоспарының 3050 06 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 3010, 3020, 3050 05 және 3380 25 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 10.2 "ұзақ мерзімді қарыздар (1 жылдан астам)" жолында Шоттар жоспарының 4030 12 шоты бойынша қалдықтар сомасы шегеріле отырып, Шоттар жоспарының 4010, 4020, 4030 11 және 4160 23 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      10) коды 11.1 "еңбекақы төлеу бойынша кредиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 3350 шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 11.2 "шаруашылық қызмет бойынша кредиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 3310, 3340, 3360, 3370, 3510, 4110, 4140, 4150 және 4410 шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 11.3 "Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша кредиторлық берешек" жолында Шоттар жоспарының 3030-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      11) коды 12.1 "ағымдағы салық міндеттемелері" жолында Шоттар жоспарының 3100-тобының шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 12.2 "кейінге қалдырылған салық міндеттемелері" жолында Шоттар жоспарының 4310-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      12) коды 13 "Өзге міндеттемелер" жолында Шоттар жоспарының 3540 және 4430-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 13 жолда өзге міндеттемелерде кодтары 10-нан 12-ге дейінгі жолдарда ескерілмеген берешек ескеріледі;

      13) коды 15 "Жарғылық капитал" жолында Шоттар жоспарының 5030 және 5320-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      14) коды 16.1 "резервтік капитал" жолында Шоттар жоспарының 5410, 5420, 5430 және 5450-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 16.2 "басқа да резервтер" жолында Шоттар жоспарының 5460-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      15) коды 17.1 "өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген зиян)" жолында Шоттар жоспарының 5520-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 17.2 "есепті кезеңнің бөлінбеген пайдасы (өтелмеген зиян)" жолында Шоттар жоспарының 5610-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      16) 1-кестені толтыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

      коды 1 жол = кодтары 1.1 және 1.2 жолдардың қосындысына;

      коды 2 жол = кодтары 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4 жолдардың қосындысына;

      коды 2.2 жол = кодтары 2.2.1 және 2.2.2 жолдардың қосындысына;

      коды 2.3 жол = кодтары 2.3.1 және 2.3.2 жолдардың қосындысына;

      коды 2.4 жол = кодтары 2.4.1 және 2.4.2 жолдардың қосындысына;

      коды 3-жол = кодтары 3.1, 3.2, 3.3 және 3.4 жолдардың қосындысына;

      коды 4 жол = кодтары 4.1 және 4.2 жолдардың қосындысына;

      коды 6 жол = кодтары 6.1, 6.2 және 6,3 жолдардың қосындысына;

      коды 7 жол = кодтары 7.1 және 7.2 жолдардың қосындысына;

      коды 10 жол = кодтары 10.1 және 10.2 жолдардың қосындысына;

      коды 11 жол = кодтары 11.1, 11.2 және 11.3 жолдардың қосындысына;

      коды 12 жол = кодтары 12.1 және 12.2 жолдардың қосындысына;

      коды 16 жол = кодтары 16.1 және 16.2 жолдардың қосындысына;

      коды 17 жол = кодтары 17.1 және 17.2 жолдардың қосындысына;

      коды 18 жол = кодтары 15, 16 және 17 жолдардың қосындысына;

      коды 9 жол = коды 19 жол.

      6. 2-кестеде:

      1) коды 1 "Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6280 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      2) коды 2 "Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6280 01-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      3) коды 3.1 "ағымдағы шоттар бойынша" жолында Шоттар жоспарының 6110 28-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 3.2 "орналастырылған салымдар бойынша" жолында Шоттар жоспарының 6110 29, 6110 31, 6110 30 және 6110 35-шоттары бойынша қалдықтардың сомасы көрсетіледі;

      коды 3.3 "сыйақы алуға байланысты басқа кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6110 34-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      4) коды 4 "Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6250 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      5) коды 5 "Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6280 05-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      6) коды 6 "Басқа кіріс" жолында Шоттар жоспарының 6280 06 және 6220-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      7) коды 8 "Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7470 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      8) коды 9 "Аффинирленген бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7470 01-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      9) коды 10.1 "алынған қарыздар бойынша" жолында Шоттар жоспарының 7310 24-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 10.2 "жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша" жолында Шоттар жоспарының 7350-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 10.3 "сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7310 25-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      10) коды 11 "Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7430 02-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      11) коды 12 "Аффинирленген бағалы металдарды қайта бағалаудан болған шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 07-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      12) коды 13.1 "кассалық операциялар бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 23-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 13.2 "сейф операциялары бойынша қызметтер үшін комиссиялық шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 24-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      коды 13.3 "банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі қызметтер үшін комиссиялық шығыстар" жолында Шоттар жоспарының 7470 25-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      13) коды 14.2 "амортизациялық аударымдар" жолында Шоттар жоспарының 7490 01 және 7490 05-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 14.3 "корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7220-тобының шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 14.4 "әкімшілік шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7210 және 7450-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      14) коды 15 "Өзге шығыс" жолында Шоттар жоспарының 7420 және 7410-шоттары бойынша қалдықтарды топтастыру жүзеге асырылады;

      коды 15 жолда өзге шығыстарға электрондық түрде жүргізілетін айырбастау операцияларының есебін жүргізу үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе компьютерлік жүйені сүйемелдеу, өрт, күзет, дабыл сигнализацияларының техникалық құралдарына қызмет көрсету жөніндегі шығыстар және өзгесі жатады;

      15) коды 18 "Корпоративтік табыс салығы" жолында Шоттар жоспарының 7710-шоты бойынша қалдықтар көрсетіледі;

      16) коды 21 "Тоқтатылған қызметтен пайда (зиян)" жолында Шоттар жоспарының 6310 және 7510-шоттарын топтастыру жүзеге асырылады;

      17) 2-кестені толтыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

      коды 3 жол = кодтары 3.1, 3.2 және 3.3 жолдардың қосындысына;

      коды 10 жол = кодтары 10.1, 10.2 және 10.3 жолдардың қосындысына;

      коды 13 жол = кодтары 13.1, 13.2 және 13.3 жолдардың қосындысына;

      коды 14 жол = кодтары 14.1, 14.2, 14.3 және 14.4 жолдардың қосындысына.

      7. Шоттарды есептілік бабына топтастыру кезінде оларды қайталауға рұқсат етілмейді.

      8. Топтау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 68 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7121 тіркелген) бекітілген "Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа", Шоттар жоспарына және уәкілетті ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
10-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 10-Ф1-ИНКАССАЦИЯ

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей

      Кесте. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі

Жол коды

Көрсеткіш

Мәні немесе сомасы

1

Есепті кезең ішінде үй-жайларда өзгерістердің болуы (иә, жоқ)


2

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдауға арналған мамандандырылған көлік құралдарының саны, оның ішінде:


2.1

меншік құқығында


3

Жарғылық капитал (миллион теңге)


3.1.

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға арналған жарғылық капитал (миллион теңге)


3.2

Банкноттарды, монеталар және құндылықтарды қайта санау, сұрыптау, буып-түю, сақтау, сондай-ақ оларды банктердің тапсырмасы бойынша банктерге және олардың клиенттеріне беру жөніндегі қосымша қызметті жүзеге асыруға арналған жарғылық капитал (миллион теңге)


4

Заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер


4.1.

Резиденттік туралы мәліметтер (иә, жоқ)


4.2.

Террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізімінде, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде болмауы туралы мәліметтер (бар, жоқ)


5.

Атқарушы органның басшысы туралы мәліметтер


5.1.

Резиденттік туралы мәліметтер (иә, жоқ)


5.2.

Жоғары білімнің болуы (бар, жоқ)


5.3.

Қаржылық қызмет көрсету саласында кемінде үш жыл жұмыс өтілінің болуы (бар/жоқ)


5.4.

Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының бар болуы (болмауы) туралы мәліметтер (бар, жоқ)


5.5.

Денсаулық сақтаудың психоневрологиялық және наркологиялық ұйымдарында есепте тұрмағандығы туралы мәліметтер (бар, жоқ)


5.6.

Террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізімінде, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде болмауы туралы мәліметтер (бар, жоқ)


6.

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі функциялары бар заңды тұлғаның қызметкері туралы мәліметтер


6.1.

Резиденттік туралы мәліметтер (иә, жоқ)


6.2.

Денсаулық сақтаудың психоневрологиялық және наркологиялық ұйымдарында есепте тұрмағандығы туралы мәліметтер (бар, жоқ)


6.3.

Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының бар болуы (болмауы) туралы мәліметтер (бар, жоқ)


6.4.

Террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізімінде, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінде болмауы туралы мәліметтер (бар, жоқ)


7

Қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға және алып жүруге рұқсаттары туралы мәліметтер (нөмірі, берілген күні және қолданылу мерзімі)


8

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялаудың қолданыстағы шарттарының саны (объектілер санын ашып көрсете отырып)


9

Есепті кезеңде инкассацияланған қолма-қол ақшаның көлемі (мың теңге)


9.1.

оның ішінде 1 (бір) инкассатор тасымалдайтын қолма-қол ақша көлемінің орташа сомасы (мың теңге)


10

Қайта есептеу, сұрыптау, буып-түю және сақтау бойынша қосымша қызметті жүзеге асыру (иә/жоқ)


11

Жұмыскерлердің тізімдік саны, оның ішінде:


11.1.

басқарушы персонал


11.2.

техникалық персонал


11.3.

инкассаторлар


11.4

өзге де қызметкерлер


12

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі қызметті жүзеге асырудан түсетін кіріс (мың теңге)


13

Екінші деңгейдегі банктердегі және Ұлттық пошта операторындағы шоттардағы ақша (мың теңге)


      Атауы __________________________________________________________

      Мекенжайы _____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________

      Орындаушы _____________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _______________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 11-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
11-қосымшаға
қосымша

      Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі (индексі – 10-Ф1-ИНКАССАЦИЯ, кезеңділігі – тоқсан сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар есебі" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      4. 1-жолда есепті кезең ішінде банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалардың (бұдан әрі – инкассациялық ұйымдар) үй-жайларында өзгерістердің (орналасқан жерінің, ауданының өзгеруі, үй-жайлардың құрылысындағы өзгерістер) болуы (болмауы) туралы мәліметтер көрсетіледі.

      5. 2-жолда банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдауға арналған мамандандырылған көлік құралдарының жалпы саны көрсетіледі.

      2.1-жолда инкассаторлық ұйымға меншік құқығында тиесілі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдауға арналған мамандандырылған көлік құралдарының саны көрсетіледі.

      6. 3-жолда ақшалай нысанда толық көлемде қалыптастырылған жарғылық капитал көрсетіледі.

      3,3.1, 3.2-жолдар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 8 қарашадағы № 176 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19612 болып тіркелген) бекітілген Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру қағидаларына (бұдан әрі – Лицензия беру қағидалары) сәйкес ұсынылған жарғылық капитал туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады.

      7. 4-жолда инкассаторлық ұйым құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      4, 4.1 және 4.2-жолдар Лицензия беру қағидаларына сәйкес ұсынылған құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады.

      8. 5-жолда инкассаторлық ұйым басшысының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 және 5.6-жолдар Лицензия беру қағидаларына сәйкес ұсынылған басшы туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады.

      9. 6-жолда банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі функциялары бар инкассаторлық ұйым қызметкерлерінің саны көрсетіледі.

      6, 6.1, 6.2, 6.3 және 6.4-жолдар Лицензия беру қағидаларына сәйкес ұсынылған банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі функциялары бар инкассаторлық ұйымның қызметкерлері туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады.

      10. 8-жолда қызмет көрсетілетін инкассация объектілерінің жалпы санын көрсете отырып, есепті күні қолданыста болған және инкассаторлық ұйым орындайтын банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау шарттарының жалпы саны көрсетіледі.

      11. 9-жолда есепті кезеңде инкассаторлық ұйым нақты инкассациялаған қолма-қол ақшаның жалпы сомасы көрсетіледі.

      9.1-жолда 1 (бір) инкассатор тасымалдайтын қолма-қол ақша көлемінің орташа сомасы көрсетіледі.

      12. 11-жолда инкассаторлық ұйым "Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 7 қыркүйектегі № 34 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21183 болып тіркелген) 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынатын "Еңбек бойынша есеп" (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанына сәйкес деректер көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
11-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 11-CASH

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__ жылғы "______" ____________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың отызыншы күнінен кешіктірмей

      1-кесте. Клиенттердің операциялары бойынша мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

Мәні (сомасы)

1

2

3

1

Референс


2

Аймақ


3

Есеп айырысу-кассалық бөлімше


4

Операция санаты


5

Клиент түрі


6

Кәсіпкерлік субъектісінің санаты


7

Клиенттің экономикалық қызмет түрі


8

Операция түрі


9

Сомасы


      2-кесте. Кассалық операциялар бойынша мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

Мәні (сомасы)

1

2

3

1

Референс


2

Аймақ


3

Операция санаты


4

Операция түрі


5

Сомасы


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ _____________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына 12-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
12-қосымшаға
қосымша

      Қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар туралы есеп (индексі – 11-CASH, кезеңділігі – ай сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қолма-қол ақшамен жасалатын операциялар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысан есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңге болып табылады. Құндық көрсеткіштер үтірден кейін екі таңбамен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

      5. Нысанның мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) электрондық құрылғылар – POS-терминалдарды қоспағанда, қолма-қол ақшаны қабылдау және (немесе) беру жөніндегі кассалық операцияларға не операциялардың өзге де түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ тиісті растайтын құжаттарды қалыптастыруға арналған банкоматтар, электрондық терминалдар және өзге де құрылғылар;

      2) POS-терминал – төлем карточкаларын пайдалана отырып және Ұлттық пошта операторының ақпараттық жүйесімен қосыла отырып, қолма-қол ақша беру жүзеге асырылатын электрондық-механикалық құрылғы.

      6. Егер тиісті көрсеткіштің осы Түсіндірмесінде өзгеше көзделмесе, барлық көрсеткіштер толтыру үшін міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. Есеп нысанында заңды (барлық меншік нысанындағы), жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер кассалар, электрондық құрылғылар және Ұлттық пошта операторының POS-терминалдары арқылы қолма-қол ақшаны пайдалана отырып жүзеге асырған операциялар (кіріс, шығыс) туралы мәліметтер беріледі.

      8. 1 және 2-кестелердің 1-жолы есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде есеп жолының сәйкестендірушісі болып табылатын референсті көрсетуге арналған. Референс Ұлттық пошта операторы үшін қолма-қол ақшамен жасалатын операция туралы мәліметтерді ұсынатын бірегей болып табылады.

      9. 1-кестенің 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-жолдарында және 2-кестенің 2, 3 және 4-жолдарында мәндер Нысан берілетін ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардың кодтарына сәйкес толтырылады.

      10. 1-кестенің 3-жолында Ұлттық пошта операторы жүргізетін анықтамалыққа сәйкес қолма-қол ақшамен кіріс-шығыс операциясы жүзеге асырылған Ұлттық пошта операторының есеп айырысу-кассалық бөлімшесі көрсетіледі.

      Көрсеткіш электрондық құрылғылар және POS-терминалдар арқылы жасалған қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын қоспағанда, барлық операциялар бойынша толтыру үшін міндетті болып табылады.

      11. 1-кестенің 6-жолында кәсіпкерлік субъектісінің санаты көрсетіледі (заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер болып табылатын клиенттер бойынша).

      12. 1-кестенің 7-жолында заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер болып табылатын клиенттердің экономикалық қызмет түрі көрсетіледі.

      13. 1-кестенің 8-жолы мынадай кіріс және шығыс баптарына сыныпталады:

      1) қолма-қол ақша кірісінің баптары:

      "Тауарларды, қызметтерді және орындалған жұмыстарды өткізуден түсетін түсімдер" бабында:

      барлық меншік нысанындағы заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден;

      сауда, сол сияқты саудамен айналыспайтын кәсіпорындардың тауарларды сатуынан;

      заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің негізгі қызметін құрайтын қызметтер мен жұмыстар түрлерінен: тұрмыстық, медициналық, заңгерлік, жөндеу-құрылыс, салт-дәстүрлік қызметтер мен білім беру саласындағы қызметтер;

      заңды тұлғалардан, дара кәсіпкерлерден банк қызметтерін көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы төлеуге қолма-қол ақшаның түсуі (бюджетке төлемдерді қабылдау үшін бланкілер үшін алымдар және басқалары);

      заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер қызметінің негізгі түріне жатпайтын, бірақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін қызметтер мен жұмыстардың жоғарыда аталған түрлерінен, сондай-ақ басқа да қызметтер түрлерін көрсетуден қолма-қол ақшаның түсуінен;

      "Шоттарға түсімдер" бабында салымдарды, ағымдағы және карточкалық шоттарды толықтыру үшін Ұлттық пошта операторының кассаларына заңды, жеке тұлғалардан және дара кәсіпкерлерден қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпастан) Қазақстан Республикасы бойынша бір жолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түсетін түсімдер" бабында ақша аударымдары жүйесі арқылы (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа тұлғалардың пайдасына аударымдарды жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Ақша аударымдары жүйелері арқылы (шот ашпастан) шетелге бір жолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түсетін түсімдер" бабында ақша аударымдары жүйесі арқылы (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа тұлғалардың пайдасына аударымдарды жүзеге асыру үшін жеке тұлғалардан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қарыздарды өтеу" бабында қарыздарды өтеу және олар бойынша есептелген сыйақы есебіне жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарына қолма-қол ақша түсімдері, сондай-ақ басқа қаржы ұйымдарында ресімделген қарыздарды өтеу үшін шот ашпастан төлемдерді қабылдау көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдері" бабында жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің шоттарына электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қолма-қол ақша кірісінің жоғарыда келтірілген баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақша түсімдері" бабында жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша кірісі" баптары бойынша ескерілмеген барлық өзге де түсімдер көрсетіледі;

      2) қолма-қол ақша шығысының баптары:

      "Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге және орындалған жұмыстарға ақы төлеуге беру" бабында заңды тұлғалар мен барлық меншік нысанындағы дара кәсіпкерлерге тауарларға, көрсетілетін қызметтер мен орындалған жұмыстарға есеп айырысу үшін, шаруашылық және өкілдік шығыстарға, оның ішінде заттарды, асыл тастар мен бағалы металдарды, өнер заттарын, антиквариат пен қолөнер бұйымдарын сатып алуды жүргізуге, кәдеге жарату шикізатын, металл сынықтарын дайындауға, халықтан шыны ыдыстарды сатып алуға құқығы бар заңды тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Шоттардан беру" бабында Ұлттық пошта операторының жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің ағымдағы, карточкалық шоттарынан қолма-қол ақша беруі, салымдар мен олар бойынша сыйақыны қайтаруы көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы бойынша жеке тұлғаларға ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпастан) бір жолғы аударым бойынша қолма-қол ақша беру" бабында Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа тұлғалардан ақша аударымдары бойынша түсімдер есебінен (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Жеке тұлғаларға ақша аударымдары жүйесі арқылы (шот ашпастан) шетелден бір жолғы аударым бойынша қолма-қол ақша беру" бабында Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа тұлғалардан ақша аударымдары бойынша түсімдер есебінен (Ұлттық пошта операторында шот ашпастан) жеке тұлғаларға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қарыздар беру" бабында жеке, заңды тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мақсаттарға ағымдағы шоттан қолма-қол ақшамен қарыздар беру көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша беру" бабында жеке, заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің шоттарынан электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақша беру" бабында POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Қызметкерлермен есеп айырысу үшін қолма-қол ақша беру" бабында жалақыны, еңбекке уақытша жарамсыздық кезінде аурухана парағы бойынша төлемді, іссапар бойынша шығыстарды өтеуді немесе төлеуді, демалыс төлемдерін, сыйлықақылар мен үстемеақылар, өтемақылар, жәрдемақылар және басқасын қоса алғанда, еңбекақының барлық түрлері бойынша есеп айырысу үшін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің ағымдағы шоттарынан қолма-қол ақша беру көрсетіледі.

      "Жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша шығысының" баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақша беру" бабында жоғарыда келтірілген "Қолма-қол ақша шығысының" баптары бойынша ескерілмеген қолма-қол ақшаның өзге де берілуі көрсетіледі.

      14. 2-кестенің 4-жолы мынадай кіріс және шығыс баптарына сыныпталады:

      1) қолма-қол ақша кірісінің баптары:

      "Электрондық құрылғылардан алынған қолма-қол ақшаның түсімдері" бабында электрондық құрылғылардан алынған қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының айырбастау пункттерінің шетел валютасын сатудан түсетін түсімдер" бабында Ұлттық пошта операторының меншікті айырбастау пункттерінен сатылған шетел валютасы үшін қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде қызметті тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың шетел валютасын сатудан түсетін түсімдері" бабында қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғалардан сатылған шетел валютасы үшін қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасынан Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына қолма-қол ақша түсімдері" бабында Ұлттық пошта операторының операциялық кассаларын нығайту үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасынан қолма-қол ақша түсімдері көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына оның кассалық бөлімшелерінен және екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларынан қолма-қол ақша түсімдері" бабында:

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына оның Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларынан (қолма-қол ақшаның Ұлттық пошта операторының желісі бойынша қозғалысы: бас офистің кассасы, филиалдың кассасы, Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан кассасы);

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасына екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларынан қолма-қол ақшаның түсімдері көрсетіледі;

      2) қолма-қол ақша шығысының баптары:

      "Есепті кезеңнің соңындағы операциялық кассадағы қолма-қол ақша қалдығы" бабында есепті кезеңнің соңындағы Ұлттық пошта операторының операциялық кассасындағы қолма-қол ақша қалдықтары көрсетіледі;

      "Электрондық құрылғыларды тиеу үшін қолма-қол ақша беру" бабында электрондық құрылғыларды нығайту үшін қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының өз айырбастау пункттеріне шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беруі" бабында өз айырбастау пункттеріне шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беруі көрсетіледі;

      "Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде қызметті тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беру" бабында қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларға шетел валютасын сатып алуға қолма-қол ақша беру көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасына қолма-қол ақшаны тапсыруы" бабында Ұлттық пошта операторының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі филиалдарының айналым кассасына берген қолма-қол ақша сомасы көрсетіледі;

      "Ұлттық пошта операторының операциялық кассасынан оның кассалық бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларына қолма-қол ақша беру" бабында:

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасынан оның Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан дербес операциялық кассаларына (қолма-қол ақшаның Ұлттық пошта операторының желісі бойынша қозғалысы: бас офистің кассасы, филиалдың кассасы, Ұлттық пошта операторының касса торабынан тыс орналасқан кассасы);

      Ұлттық пошта операторының операциялық кассасынан екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың операциялық кассаларына қолма-қол ақша беру көрсетіледі.

      15. 1-кестенің 9-жолында көрсетілген барлық клиенттік кіріс операциялары бойынша (электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақша түсімдерін қоспағанда) және 2-кестенің 5-жолында көрсетілген барлық кассалық кіріс операциялары бойынша жиынтық сома 1-кестенің 9-жолында көрсетілген барлық клиенттік шығыс операциялары бойынша (электрондық құрылғылар арқылы қолма-қол ақшаны беруді қоспағанда) және 2-кестенің 5-жолында көрсетілген барлық кассалық шығыс операциялары бойынша жиынтық сомаға тең.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
12-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
13-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-3-бабының 1-1-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның есептілігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы электрондық форматта ұсынылады.

      Есептілікке басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, сондай-ақ жеке тұлға электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды және электрондық форматта сақталады.

      Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

      3. Респондент клиентінің және (немесе) контрагентінің резиденттігі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

      4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
13-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 219 қаулысына
1-қосымша

Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесі

      Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілік:

      1) Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындау туралы есепті;

      2) кредиттік тәуекелді ескере отырып өлшенген активтердің талдамасы туралы есепті қамтиды.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
14-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 219 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- PN

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "__" ________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      Кесте. Пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп

Атауы

Сомасы
(мәні)

1

2

3

1

Меншікті капитал


2

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген активтер


3

Өтімділігі жоғары активтер


4

Талап етуге дейінгі міндеттемелер


5

Меншікті қаражаттың жеткіліктілігі коэффициенті (К) (1-жол/2-жол) кемінде 0,12


6

Өтімділік коэффициенті (Кө) (3-жол/4-жол) кемінде 0,30


7

Ұлттық пошта операторының есепті кезең ішінде кредиторлар мен депозиторлардың алдында мерзімі өткен міндеттемелерінің болуы (иә/жоқ)


      Атауы ______________________________________

      Мекенжайы _______________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы ______________________________________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ______________________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 219 қаулысына 2-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 219 қаулысына
2-қосымшаға
қосымша

      Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп (индексі: 1- PN, кезеңділігі - ай сайын)

      әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Пошта туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан "Ұлттық пошта операторы үшін пруденциялық нормативтерді белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786 болып тіркелген) сәйкес толтырылады.

      6. "Меншікті қаражаттың жеткіліктілігі коэффициенті (К)" 5-жолында үтірден кейін екі таңбалы мәні көрсетіледі.

      7. "Өтімділік коэффициенті (Өк)" 6-жолында үтірден кейін екі таңбалы мәні көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
15-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 219 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

      Кредиттік тәуекел ескеріле отырып өлшенген активтердің талдамасы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2 - RA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20___жылғы "___" ____________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: Ұлттық пошта операторы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырма бесінші күнінен кешіктірмей

      Кесте. Кредиттік тәуекел ескеріле отырып өлшенген активтердің талдамасы

  (мың теңгемен)

Баптардың атауы

Сомасы

Тәуекел дәрежесі пайызбен

Есептелетін сомасы

1

2

3

4

5

I топ

1.

Қолма-қол ақша


0


2.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы


0


3.

Аффинирленген бағалы металдар


0


4.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өзге де талаптар


0


5.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


0


6.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар


0


7.

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


0


8.

Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары


0


9.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Қазақстанның Даму Банкі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, "Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар


0


10.

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының 100 (бір жүз) пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар


0


11.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


0


12.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


0


13.

Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге талаптар


0


14.

Ашылған ағымдағы шоттар бойынша Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге талаптар


0


15.

Орталық контрагенттің қатысуымен жасалған "кері репо" операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар


0


16.

І тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


0


II топ

17.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы


20


18.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


20


19.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


20


20.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


20


21.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


20


22.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


20


23.

Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар


20


24.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


20


25.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "АА-" төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


20


26.

ІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


20


III топ

27.

Аффинирленбеген бағалы металдар


50


28.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


50


29.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


50


30.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "A+"-дан "A"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар


50


31.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


50


32.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


50


33.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


50


34.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А+"-тен "А-"-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


50


35.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының ресми тізімінің "Негізгі" не "Баламалы" алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген, сомасы осы бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын "ДАМУ" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) Қазақстанның Даму Банкінің кепілдігі бар және мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін бағалы қағаздар:
1) эмитенттің бағалы қағаздарының бір шығарылымына инвестициялардың көлемі меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайызынан аспайды;
2) бағалы қағаздар шығару валютасы – теңге.


50


36.

Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ-"-дан "ВВ+"-ға дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне қойылатын талаптар


50


37.

Ашылған ағымдағы шоттар бойынша Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ-"-тен "ВВ-"-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ-"-дан "ВВ+"-ға дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне қойылатын талаптар


50


38.

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамына қойылатын талаптар


50


39.

ІІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


50


IV топ

40.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар


100


41.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


100


42.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "A-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдардағы және Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-дан "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдардағы салымдар


100


43.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


44.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100


45.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ+"-тен "В-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


100


46.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "А-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдар және Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВВ+"-тен "ВВ-"-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-ұйымдар шығарған бағалы қағаздар


100


47.

Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне қойылатын талаптар


100


48.

Ашылған ағымдағы шоттар бойынша Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ+" төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкіне қойылатын талаптар


100


49.

IV тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


100


50.

Төлемдер бойынша есептер


100


51.

Негізгі құрал-жабдықтар


100


52.

Материалдық қорлар


100


53.

Сыйақы және шығыстар сомасын алды ала төлеу


100


54.

Өзге де активтер


100


V топ

55.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар


150


56.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "В-"-тен төмен борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар


150


57.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар


150


58.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "В-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар


150


59.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "ВВ-"-тен төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар


150


60.

Standard & Poor’s халықаралық рейтинг агенттігінің "В-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


150


61.

Standard & Poor’s халықаралық агенттігінің "ВВ-"-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар


150


62.

V тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы


150


63

Тәуекелді активтер жиынтығы:


Х


      Атауы ______________________________________________________

      Мекенжайы __________________________________________________________

      Телефоны ________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _________________________

      Орындаушы _____________________________________ __________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      ________________________________________________ ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Ескертпе: нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 219 қаулысына 3-қосымшаға қосымшаға сәйкес "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып өлшенген активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына
3-қосымшаға
қосымша

      Кредиттік тәуекел ескеріле отырып өлшенген активтердің талдамасы туралы есеп (индексі – 2 - RA, кезеңділігі – ай сайын)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып өлшенген активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Пошта туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша өлшенуге жататын активтер сомасы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда активтердің әрбір тобы үшін пайызбен тәуекел дәрежесі көрсетіледі.

      7. 5-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайызбен тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы көрсетіледі (4-баған).

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 98 Қаулыға
16-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 28 қарашадағы
№ 219 қаулысына
4-қосымша

Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидалары

      1. Осы Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Пошта туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 3-тармағының екінші бөлігіне және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Ұлттық пошта операторының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе арқылы электрондық форматта ұсынылады.

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам, сондай-ақ жеке тұлға электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілік электрондық форматта сақталады.

      Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады