Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіретін, шаруашылық және өзге де қызметте қолдануға жатпайтын, алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету жөніндегі талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2024 жылғы 18 қаңтардағы № 44-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 23 қаңтарда № 33924 болып тіркелді

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 6-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса берілген Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіретін, шаруашылық және өзге де қызметте қолдануға жатпайтын, алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету жөніндегі талаптар бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция министрі
А. Шаккалиев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Денсаулық сақтау министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Экология және табиғи ресурстар

      министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Сауда және интеграция
Бірінші вице-министрі
2024 жылғы 18 қаңтардағы
№ 44-НҚ бұйрығымен
бекітілген

Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіретін, шаруашылық және өзге де қызметте қолдануға жатпайтын, алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету жөніндегі талаптарды бекіту туралы

      1. Осы Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіретін, шаруашылық және өзге де қызметте қолдануға жатпайтын, алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету жөніндегі талаптар (бұдан әрі – Талаптар) "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіретін алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету жөніндегі талаптарды белгілейді.

      2. Алып қойылған өнім осы Талаптарды сақтай отырып, жойылуға не кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетуге жатады.

      3. Қадағалау субъектісін өнімді иелену, пайдалану және (немесе) оған билік ету құқығынан айыру туралы сот шешімі шығарылғаннан кейін өнімді алып қою туралы қаулы шығарған ведомствоның аумақтық бөлімшесі 2 (екі) жұмыс күні ішінде басқа аумақтық бөлімшелерді осы өнімді Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында алып қою және кейіннен жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету қажеттілігі туралы хабардар етеді.

      4. Алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету тәсілін айқындау және осы жұмыстарды үйлестіру үшін құрамында кемінде 3 (үш) адамнан тұратын тұрақты комиссия құрылады.

      Комиссияның құрамы жергілікті атқарушы органның, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің, үкіметтік емес ұйымдар мен қауымдастықтардың өкілдерін (келісім бойынша) қоса отырып, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің (бұдан әрі – аумақтық бөлімше) қызметкерлері қатарынан қалыптастырылады.

      Комиссияның төрағасы комиссияның жұмысын бақылауды қамтамасыз ететін аумақтық бөлімшенің басшысы болып табылады.

      Комиссия хатшысы болып аумақтық бөлімшенің қызметкері тағайындалады.

      5. Комиссия хатшысы қадағалау субъектісін алып қойылған өнімді иелену, пайдалану және (немесе) оған билік ету құқығынан айыру туралы сот шешімін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Комиссияның барлық мүшелерінің алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету тәсілін айқындауға және алып қойылған өнімді жоюға не кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетуге беруді үйлестіруге қатысуын ұйымдастырылады.

      Қайта өңдеу әдісі өнім түріне байланысты таңдалады, онда өнім бастапқы тұтынушылық қасиеттерін жоғалтады және қоршаған ортаны қорғау және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманың міндетті талаптарын сақтай отырып, шикізатқа, энергияға, өзге де тұтынушылық қасиеттері бар өнімге айналуы мүмкін.

      Егер алып қойылған өнім қайта өңдеуге жатпайтын болса, бұл өнім қоршаған ортаны қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнаманың міндетті талаптарын сақтай отырып, техникалық қолжетімді тәсілмен (термиялық, химиялық, механикалық, биологиялық) жойылады не кәдеге жаратылады немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетіледі.

      6. Алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу орнын қадағалау субъектісімен және мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мен қоршаған ортаны қорғаудың уәкілетті органдарымен келісім бойынша жергілікті атқарушы орган айқындайды, ал қайта өңдеу орнын қадағалау субъектісі айқындайды.

      Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге кері әкету қадағалау субъектісі айқындаған мемлекетке жүзеге асырылады.

      7. Қадағалау субъектісі Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 349-НҚ бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22835 болып тіркелген) бекітілген Алып қойылған өнімді сақтау қағидаларына сәйкес алып қойылған өнімнің сақталуын қамтамасыз етеді.

      Алып қойылған өнімнің сақталуы жөніндегі талаптарды орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін қадағалау субъектісі Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Кодексі 462-бабының үшінші бөлігіне сәйкес жауапты болады.

      8. Алып қойылған өнімді жоюға не кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге, немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетуге беру алып қойылған өнімді жоюға не кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетуге беру актісімен ресімделеді.

      Алып қойылған өнімді жоюға не кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетуге беру фактісін тіркеу фото және (немесе) бейнетүсірілім қолданыла отырып жүргізіледі.

      9. Алып қойылған өнімді тасымалдауға (тасуға), сақтауға, жоюға не кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге әкетуге байланысты шығыстарды қадағалау субъектісі көтереді.

      10. Алып қойылған өнімді қайта өңдеуді не жоюды немесе кәдеге жаратуды, немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкетуді қадағалау субъектісі өнімді алып қою туралы қаулы шығарылған күннен бастап 2 (екі) айдан кешіктірмей жүзеге асырады.

      Қадағалау субъектісі алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей растайтын дәлелдемелерді ұсына отырып, алып қойылған өнімді жою не кәдеге жарату немесе қайта өңдеу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері әкету нәтижелері туралы аумақтық бөлімшеге хабарлайды.

Об утверждении требований по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции, не подлежащей применению в хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 44-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 января 2024 года № 33924

      В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые требования по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции, не подлежащей применению в хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр торговли и
интеграции Республики Казахстан
А. Шаккалиев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

 

      "СОГЛАСОВАНО"
Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Казахстан

  Утверждены приказом
Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 18 января 2024 года № 44-НҚ

Требования
по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции, не подлежащей применению в хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде

      1. Настоящие Требования по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции, не подлежащей применению в хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде (далее - Требования) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" и устанавливают требования по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде.

      2. Изъятая продукция, подлежит уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан с соблюдением настоящих Требований.

      3. После вынесения решения суда о лишении субъекта надзора права владения, пользования и (или) распоряжения продукцией территориальное подразделение ведомства, вынесшее постановление об изъятии продукции, в течении 2 (двух) рабочих дней уведомляет другие территориальные подразделения о необходимости изъятия данной продукции на всей территории Республики Казахстан и последующего уничтожения либо утилизации или переработки, или обратного вывоза за пределы Республики Казахстан.

      4. Для определения способа уничтожения либо утилизации или переработки, или обратного вывоза за пределы Республики Казахстан изъятой продукции и координации данных работ создается постоянно действующая комиссия в составе не менее 3 (трех) человек.

      Состав комиссии формируется из числа сотрудников территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области технического регулирования (далее - территориальное подразделение) с включением в нее представителей местного исполнительного органа, территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, неправительственных организаций и ассоциаций (по согласованию).

      Председателем комиссии является руководитель территориального подразделения, который обеспечивает контроль над работой комиссии.

      Секретарем комиссии назначается сотрудник территориального подразделения.

      5. Секретарем комиссии со дня получения решения суда о лишении субъекта надзора права владения, пользования и (или) распоряжения изъятой продукцией в течение 3 (трех) рабочих дней, организовывается участие всех членов комиссии в определении способа уничтожения либо утилизации или переработки, или обратного вывоза за пределы Республики Казахстан изъятой продукции и координации передачи изъятой продукции на уничтожение либо на утилизацию или переработку, или вывоз за пределы Республики Казахстан.

      Способ переработки выбирается в зависимости от вида продукции, когда продукция теряет первоначальные потребительские свойства и может быть преобразована в сырье, энергию, продукцию с иными потребительскими свойствами с соблюдением обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      В случае если изъятая продукция не подлежит переработке, данная продукция уничтожается либо утилизируется технически доступным способом (термическим, химическим, механическим, биологическим) или обратно вывозится за пределы Республики Казахстан с соблюдением обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      6. Место уничтожения либо утилизации или переработки изъятой продукции определяется местным исполнительным органом по согласованию с субъектом надзора и уполномоченными органами государственного санитарно-эпидемиологического контроля и охраны окружающей среды, а место переработки определяется субъектом надзора.

      Обратный вывоз за пределы Республики Казахстан осуществляется в государство, определенное субъектом надзора, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза.

      7. Субъект надзора обеспечивает хранение изъятой продукции в соответствии с Правилами хранения изъятой продукции, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 349-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22835).

      За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований по сохранности изъятой продукции субъект надзора несет ответственность в соответствии с частью третьей статьи 462 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

      8. Передача на уничтожение либо утилизацию или переработку, или обратный вывоз за пределы Республики Казахстан изъятой продукции оформляется актом передачи на уничтожение, либо утилизацию или переработку, или обратный вывоз за пределы Республики Казахстан изъятой продукции.

      Фиксация факта передачи на уничтожение либо утилизацию или переработку или обратный вывоз за пределы Республики Казахстан изъятой продукции проводится с применением фото - и (или) видеосъемки.

      9. Расходы, связанные с перевозкой (транспортировкой), хранением, уничтожением либо утилизацией или переработкой, или обратным вывозом изъятой продукции за пределы Республики Казахстан, несет субъект надзора.

      10. Переработка, либо уничтожение или утилизация, или обратный вывоз за пределы Республики Казахстан изъятой продукции осуществляется субъектом надзора не позднее 2 (двух) месяцев со дня вынесения постановления об изъятии продукции.

      Субъект надзора уведомляет территориальное подразделение о результатах работ по уничтожению либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции с представлением подтверждающих доказательств не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ по уничтожению, либо утилизации или переработке, или обратному вывозу за пределы Республики Казахстан изъятой продукции.