"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары ‒ Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 22 ақпандағы № 5 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 26 ақпанда № 34050 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары ‒ Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларында:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) Арнаулы мемлекеттік қор – Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық жобаларын, сондай-ақ уәкілетті органның активтерді қайтару жөніндегі шығыстарын қаржыландыру мақсатында түсімдерді есепке жатқызу және ақшаны жұмсау үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған қолма-қол ақшаны бақылау шоты;

      2) бағалау (экономикалық сараптама жүргізу барысында) – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде не бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінде ұсынылған ақпаратты сипаттайтын тұжырымдар;

      3) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі (бұдан әрі – ББӘ) – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;

      4) бюджеттік инвестициялар – әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдауға бағытталған активтерді қоспағанда, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;

      5) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері – бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағытталған республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде қарыз қаражаты, сондай-ақ Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты;

      6) бюджеттік инвестицияларды іске асырудан болатын экономикалық тиімділік – бюджеттік инвестицияларды іске асырудан күтілетін, экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептемесінде көрсетілген тікелей және жанама экономикалық тиімділік көрсеткіштері;

      7) бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігінің, сондай-ақ нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкіндігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің, тиімділік пен сапа көрсеткіштерінің болуы.

      Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі кіріс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық және қаржылық тиімділік дәлелдемелерінің болуы талап етілмейді;

      8) бюджеттік инвестициялардың орындылығы – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың экономикалық орындылығының, олардың ел экономикасына ықпалының негіздемесі және жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкес келуі;

      9) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – Қазақстан Республикасы Президентінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған міндеттерді іске асыруға арналған ақпараттандыру объектілерін, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру объектілерін қоспағанда, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі тікелей бюджет қаражаты есебінен іске асыратын және аяқталған сипатқа ие, білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобаны іске асыру жөніндегі дирекция белгілі бір уақыт кезеңі ішінде тікелей бюджет қаражаты есебінен іске асыратын және аяқталған сипатқа ие жаңа объектілерді құруға (салуға) не қолда бар объектілерді реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы;

      10) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптаманың қорытындысы негізінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына әсері және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан қорытындысы;

      11) бюджеттік инвестициялық жобаларды мониторингтеу – бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілген кезге дейін жаңа объектілер құру (салу), бұрыннан бар объектілерді реконструкциялау, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту барысы туралы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      12) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – объектіні пайдалануға берген кезден бастап жобаның мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      13) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін регламенттейтін құжат;

      14) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығы – жоба нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізу;

      15) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;

      16) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін жобаның жүзеге асырыла алатындығы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      17) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі – бюджет қаражатының сұралатын көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының ең аз көлемін пайдалана отырып, жобаның мақсаттарына қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;

      18) бюджеттік кредиттеу – бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесс;

      19) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы – бюджеттік кредиттің қайтарымдылығы мен жобаның қаржылық тиімділігінің есептемелерімен расталған дәлелдемелердің болуы;

      20) кешенді ведомстводан тыс сараптама – Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылысжайларды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттама бойынша "бір терезе" қағидатымен жүргізілетін объектілер құрылысы жобаларының сараптамасы (салалық және ведомстволық сараптамаларды қамтитын);

      21) іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі – бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырылуы жоспарланатын жобадан әлеуметтік және экономикалық пайданың болуының есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      22) Гант диаграммасы – уақыт шегінде жобаның жоспары мен жұмыс графигінің дәйектілігі мен ұзақтығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін пайдаланылатын диаграмма;

      23) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды мониторингтеу – көрсетілген іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезге дейін заңды тұлғалардың бастапқы жарғылық капиталын қалыптастыру, акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу арқылы республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау, есепке алу мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

      24) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау – іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезден бастап мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

      25) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, іс-шаралардың негізділік пен нәтижелілік өлшемшарттарына сәйкес келуі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      26) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптаманың қорытындысы негізінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан қорытындысы;

      27) заңды тұлғалардың қызметін жоспарлау құжаттары – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарларын әзірлеу және бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары, сондай-ақ мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарлары;

      28) заңды тұлғаның даму мақсаттары – шаруашылық қызметтің ағымдағы шығындарын жабуды және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруды көздемейтін, саланы дамытуға, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      29) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар (бұдан әрі – Инвестициялар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

      30) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі – Алушы) – жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын, іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын заңды тұлға;

      31) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негізділігі – іс-шараларды іске асыруға арналған қаржыландыру көлемінің, сондай-ақ іс-шараларды меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырудың мүмкін болмауының құжаттармен және есептемелермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

      32) инвестициялық ұсыныс – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, инвестициялау мақсатын, оған қол жеткізу жолдары мен ықтимал қаржыландыру тәсілдерін көрсететін, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тұжырымдамалық ұсыныс;

      33) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің институционалдық жобасы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланып отырған жоба;

      34) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асырудың орындылығын ашып көрсететін құжат;

      35) инвестициялық ұсыныстың экономикалық қорытындысы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалар қорытындыларының негізінде жүргізілетін, пайдалар мен шығындардың талдауын пайдалана отырып, инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау;

      36) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

      37) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипатқа ие концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралардың жиынтығы;

      38) кредитор – Қазақстан Республикасының бюджет және азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарапы;

      39) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлға – "Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысына сәйкес "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ немесе жергілікті атқарушы органның шешімімен айқындалатын заңды тұлға;

      40) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесіне Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасы – іс-шаралардың "іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі" және "бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы" өлшемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;

      41) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және оның нәтижесін бағалауды қамтитын құжат;

      42) қаржы агенттігі – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілеттік берілген және осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының қаржы нарығында және (немесе) халықаралық қаржы нарығында қарыз алуды жүзеге асыратын ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банк немесе мемлекет жүз пайыз қатысатын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым;

      43) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрі – бюджеттік кредиттің ҚЭН-і) – маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдаудың, сондай-ақ іс-шараларды бюджеттік кредиттеу арқылы іске асырудың өзін-өзі ақтауы мен экономикалық және әлеуметтік тиімділігін негіздейтін қаржылық есептемелердің нәтижелерін қамтитын құжаттама;

      44) қаржылық схемаға қатысушылар – квазимемлекеттік сектордың субъектілері болып табылмайтын түпкілікті қарыз алушыларды қоспағанда, бюджеттік кредитті алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      45) қаржылық-экономикалық негіздемені түзету – іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржылық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      46) қарыз алушы – негізгі борышты өтеу және сыйақы, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттеме жүктелген, бюджеттік кредитті алатын кредиттік шарттың тарапы;

      47) қатысушылар (бұдан әрі – Қатысушылар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

      48) құрамдауыш – іс-шараның аяқталған сипатқа ие құрамдас бөлігі;

      49) маркетингтік орта – нысаналы клиенттермен табысты ынтымақтастық қатынас орнату және қолдау мүмкіндіктеріне ықпал ететін белсенді субъектілер мен іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын, жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын жағдайлар жиынтығы;

      50) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және МЖӘ жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру жолымен мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені;

      51) мультипликативтік әсер – тиісті салаға бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру кезінде экономиканың дамуына ықпал ету;

      52) нәтижелер көрсеткіштері – мемлекеттік органның даму жоспарын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларын және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша мемлекеттік органның қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлардың, тікелей және түпкілікті нәтижелердің жиынтығы;

      53) өнім – материалдық-заттай (материалдық өнім) немесе материалдық емес (зияткерлік өнім) нысанда не жұмыстар және (немесе) көрсетілетін қызметтер, оның ішінде қаржылық көрсетілетін қызметтер түрінде берілген шаруашылық қызметтің нәтижесі;

      54) пилоттық жоба – Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген Астана қаласында, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй құрылысы салаларындағы объектілерді салу бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы шеңберінде іске асыру жоспарланып отырған инвестициялық жоба;

      55) салалық сараптаманың қорытындысы – мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін немесе бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан бағалау;

      56) құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі – сметалық құн) – сомасы жобалық материалдардың және сметалық-нормативтік базаның негізінде айқындалатын объект құрылысын жүзеге асыруға қажетті ақша;

      57) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдаудың негізінде жүргізілетін, бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;

      58) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

      59) техникалық-экономикалық параметрлер – ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінде не инвестициялық ұсынысында көзделген негізгі көрсеткіштер;

      60) түпкілікті қарыз алушы – кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттарда оған мамандандырылған ұйым немесе жергілікті атқарушы орган атынан қарыз алушы беретін бюджеттік кредиттің түпкілікті алушысы;

      61) түпкілікті нәтиже – мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелерге қол жеткізуіне негізделген, мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді санмен өлшейтін бюджеттік бағдарлама көрсеткіші;

      62) тікелей нәтиже – қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толықтай тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы;

      63) іс-шара – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді орындауға бағытталған өзара байланысты құрамдауыш(тар) кешені.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Егер МИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылса, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптама қорытындысын тиісті саланың орталық уәкілетті органы ұсынады, МИЖ-ді қандай да бір белгілі салаға жатқызу мүмкін болмаса, салалық қорытындыны ББӘ өзі ұсынады.

      Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру болжанатын МИЖ бірнеше салалық орталық мемлекеттік органның жауапкершілік аясын қозғаса, көрсетілген салалық орталық мемлекеттік органдар МИЖ-дің тиісті салалық сараптамаларының қорытындыларын қосымша ұсынады.

      Бұл ретте салалық сараптамалардың қосымша қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар бірінші басшының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолын қойғызып, МИЖ-дің іске асырылуының жетекшілік ететін салаға ықпалын бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.

      Егер МИЖ-ді Арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен іске асыру ұсынылса, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 20 қыркүйектегі № 165 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33441 болып тіркелген) бекітілген Әлеуметтік және экономикалық жобаларды іріктеу және өлшемшарттарын айқындау қағидаларында белгіленген әлеуметтік және экономикалық жобалардың өлшемшарттарына сәйкестігін бағалауды қамтиды.";

      15, 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. ББӘ осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қамтитын МИЖ-дің инвестициялық ұсыныстарын қалыптастырады және оны мемлекеттік жоспарлаудың ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі – МЖАЖ) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      16. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға экономикалық қорытынды дайындау үшін МИЖ-дің инвестициялық ұсынысын жіберген кезде ұсынылатын құжаттардың толықтығын тексеру автоматты түрде МЖАЖ арқылы жүзеге асырылады.";

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындайды және оны МЖАЖ арқылы ББӘ-ге жібереді.";

      26-5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26-5. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімге БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің мәлімделген құнын растайтын есептемелер қоса беріледі ("Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 6-2) тармақшасына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган бекітетін кұрылыстағы баға белгілеу мен сметалық нормалар бойынша нормативтік құжатқа сәйкес).";

      78-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "78. Осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып тиісті салыстырма кестесі қоса берілген, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптама қорытындысы;

      3) бірінші басшы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған ресми хат нысанында ұсынылатын және техникалық шешімдерді өзгертудің болжанатын параметрлерінің және қосымша шығыстарды көздеудің негізділігі мен анықтығын растайтын жобаның ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның қосымша салалық сараптама қорытындысы;

      4) түзетілген БИЖ ТЭН-і;

      5) осы Қағидалардың 52 және 53-тармақтарына сәйкес БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты қажет болатын түзетілген БИЖ ТЭН-іне сараптамалардың қорытындылары мен талап етілетін құжаттар;

      6) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде (бекітілген бастапқы БИЖ ТЭН-і бойынша) бұрын қаралған БИЖ ТЭН-і бойынша сараптамалардың қорытындылары мен құжаттар;

      7) бюджет комиссиясының БИЖ ТЭН-ін түзету орындылығы туралы тиісті ұсынысының көшірмесі;

      8) бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылып, ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады.

      9) егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылса, БИЖ-дің құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып әрі оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.";

      86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "86. БИЖ ТЭН-і әзірленгеннен кейін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар жүргізілгеннен кейін ББӘ 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей БИЖ ТЭН-інің электрондық нұсқасын, оның ішінде БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ-нің құрылымдық бөлімшесінің басшысы әр парағына қол қоятын БИЖ бойынша қаржылық-экономикалық модельді ұсына отырып, олардың түпнұсқалары мен көшірмелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

      Құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта МЖАЖ арқылы ұсынылады.";

      114, 115 және 115-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "114. БИЖ ТЭН-ін түзету не ТЭН-ді түзетуді талап ететін БИЖ-дің сметалық құнын ұлғайту мәселелерін шығару екі кезеңде жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең бойынша:

      1) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының ББӘ ұсынатын құжаттардың және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға БИЖ ТЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының негізінде БИЖ ТЭН-ін түзетудің және БИЖ ТЭН-ін түзетуді қаржыландырудың (қажет болса) орындылығын айқындау жөніндегі шешімі. Егер осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайда БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды талап етілмейді.

      Бірінші кезеңде БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

      БИЖ ТЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті салыстырма кестесі қоса берілген, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

      3) БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары;

      4) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы;

      5) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде бұрын қаралған БИЖ ТЭН-і бойынша сараптама қорытындысы мен құжаттары (бекітілген бастапқы БИЖ ТЭН-і);

      6) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады.

      7) қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, бекітілген БИЖ ТЭН-інде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде де аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған түсіндірме жазба.

      Бірінші кезеңде осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген, республикалық бюджет қаражаты есебінен сметалық құнын ұлғайтуды қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және жергілікті БИЖ ТЭН-ін түзету мәселесін РБК қарауына шығару мақсатында кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттармен қоса, БИЖ-ді республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне енгізеді.

      ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алған кезде БИЖ ТЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

      Екінші кезең бойынша:

      1) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің түзетілген БИЖ ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ТЭН бойынша БИЖ-ді қаржыландырудың орындылығын айқындау жөніндегі шешімі.

      Екінші кезеңде түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарауды осы Қағидалардың 3-тарауының 4-параграфында айқындалған тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түзетілген БИЖ ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына ББӘ ұсынатын мынадай құжаттардың негізінде шығарады:

      1) БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты талап етілетін түзетілген БИЖ ТЭН-іне сараптамалардың қорытындылары;

      2) осы Қағидалардың 74-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, түзетілген БИЖ ТЭН-іне экономикалық сараптаманың оң қорытындысы және экономикалық қорытынды;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының салалық сараптама қорытындысы;

      4) түзетілген БИЖ ТЭН-і;

      5) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      6) түзетілген БИЖ ТЭН-іне кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы;

      7) БИЖ-дің сметалық құнының ұлғаю себептерінің негіздемесімен бірге түзетілген құнға арналған ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығыстары бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы (бар болса).

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төнуіне байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен техникалық тұрғыдан күрделі атом және жылу энергетикалық кешен объектілері үшін іске қосу-баптау жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп төнуін де растайтын салалық сараптама қорытындысында ұсынылған есептемелерге сәйкес жүзеге асырылады.

      Екінші кезеңде:

      сметалық құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген республикалық БИЖ бен жергілікті БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығын РБК қарайды;

      сметалық құнының ұлғаюын жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығын тиісті бюджет комиссиясы қарайды.

      Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған сметалық құнының ұлғаюы болжанатын БИЖ бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

      115. ТЭН әзірлеуді немесе түзетуді талап етпейтін БИЖ құнын өзгерту мәселелерін шығару екі кезеңмен жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең – ББӘ ұсынатын құжаттар негізінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның қорытындысы негізінде ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ЖСҚ-ны түзетудің не инвестициялық ұсыныстың орындылығын айқындау жөніндегі тиісті бюджет комиссиясының шешімі.

      Екінші кезең – ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ТЭН әзірлеуді немесе түзетуді талап етпейтін түзетілген БИЖ ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс бойынша ұлғайтылған құнды қаржыландыру туралы тиісті бюджет комиссиясының шешімі.

      Бірінші кезеңде ББӘ БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мыналарды ұсынады:

      1) болжанатын қымбаттау сомасы көрсетілген мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылады:

      БИЖ-ді іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу бар болса) көрсете отырып, БИЖ-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат (ЖСҚ әзірлеу және басқалар);

      әрбір жыл үшін жобаны бюджеттен қаржыландыру (құрылыс үшін ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап). Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      техникалық зерттеп-қараумен және техникалық қадағалау актісімен расталған аяқталмаған құрылыстың жай-күйі туралы мәліметтер;

      бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде де қол жеткізбеудің себептері көрсетіле отырып, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша бекітілген БИЖ-де не инвестициялық ұсыныста аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не жеткізбеу туралы ақпарат;

      3) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған, мөрмен расталған, ресми хат нысанында ұсынылатын және ББӘ түсіндірмесін қоса бере отырып, жобаның сметалық құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын, БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;

      4) ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған ЖСҚ-ның бастапқы құнына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы не БИЖ бойынша ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органдардың қорытындылары;

      5) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнамада көзделген жағдайларда бастапқы құнға бұйрық;

      6) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      7) осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға электрондық нысанда ұсынылатын, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған салыстырма кесте және құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша құжаттаманың тізбесі;

      8) құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін материалдар, фото немесе бейне түсірілімдер;

      9) бұрын бекітілген БИЖ ЖСҚ-ның жобалық шешімдеріне енгізу болжанатын өзгерістердің орындылығы туралы кешенді ведомстводан тыс сараптама хаты.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген жергілікті БИЖ бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және БИЖ-ді республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару мақсатында кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып енгізеді.

      ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң қорытындысын алған кезде ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ЖСҚ-ға не инвестициялық ұсынысқа тиісті түзетулер енгізеді.

      Екінші кезеңде ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс енгізеді, сондай-ақ БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты:

      ЖСҚ-ның кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысын;

      салалық уәкілетті мемлекеттік органның қорытындысын;

      ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қорытындыларды;

      БИЖ-дің сметалық құнының ұлғаю себептерінің негіздемесімен бірге түзетілген құнға арналған ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығыстары бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысын (бар болса) енгізеді.

      Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төнуіне байланысты кідіртпей пайдалануға беруді талап ететін бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен техникалық тұрғыдан күрделі атом және жылу энергетикалық кешен объектілері үшін іске қосу-баптау жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына қауіп төнуін де растайтын салалық сараптама қорытындысында ұсынылған есептемелерге сәйкес жүзеге асырылады.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті бюджет комиссиясының қарауына осы тармақтың 1) – 8) тармақшаларында көрсетілген ББӘ ұсынған құжаттардың негізінде ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс бойынша БИЖ құнының ұлғаюын, сондай-ақ түзетілген БИЖ ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысын, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген инвестициялық ұсынысқа ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қорытындыны, ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған БИЖ бойынша түзетілген БИЖ ЖСҚ не инвестициялық ұсыныс енгізеді.

      Екінші кезеңде:

      құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген республикалық БИЖ бен жергілікті БИЖ құнының ұлғаюын қаржыландырудың орындылығын РБК қарайды;

      құнының ұлғаюын жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ құнының ұлғаюын қаржыландырудың орындылығын тиісті бюджет комиссиясы қарайды.

      Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған құнының ұлғаюы болжанатын БИЖ бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

      115-1. Осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарының ережелері осы Қағидалардың 110-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген БИЖ-ге қолданылмайды.

      Осы Қағидалардың 110-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген БИЖ бойынша ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға:

      1) болжанатын қымбаттау сомасын көрсете отырып, мемлекеттік органның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хатты;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысы қол қойған түсіндірме жазбаны ұсынады, онда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

      болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап жобаны бюджеттен әр жылда қаржыландыру туралы ақпарат. Бұл ақпарат игерілмеу не қаражат үнемдеу болған жағдайда себептері көрсетіле отырып, әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

      қымбаттауға әкеп соғатын себептерді егжей-тегжейлі көрсету;

      3) тиісті уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы қол қойған салалық қорытындыны;

      4) бірінші басшы қол қойған, мөрмен расталған осы Қағидаларға 16-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кестені;

      5) бірінші басшы қол қойған, жалғасатын және аяқталған жобалар бойынша жеке-жеке төлеуге арналған фискалдық сертификатты (жұмыстардың көлемі бойынша ведомостерді, құндық деректері бар эскалация бойынша есептемелерді қоса бере отырып);

      6) бірінші басшы қол қойған сертификаттар тізілімін;

      7) жобаның қымбаттауы бойынша шығыстар сметаларын және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны қымбаттаған жағдайда бағалар бойынша статистикалық деректерді;

      8) бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылып, ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хатты ұсынады.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және ол бойынша қорытындыны РБК-ның қарауына енгізеді.

      РБК-ның оң шешімін алған кезде Қазақстан Республикасы ратификациялаған, Қазақстан Республикасының Үкіметі жасасқан қарыз шарты шеңберінде іске асырылатын БИЖ бойынша азаматтық-құқықтық шарттың талаптарына сәйкес жол учаскелерінің сметалық құнының ұлғаюын қаржыландыруға жол беріледі.";

      144-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "144. ББӘ осы Қағидалардың 138, 162-тармақтарында айтылған қосымша материалдарды мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылған титулдық бланкiде жеке iлеспе хатпен МЖАЖ арқылы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ осы Қағидалардың 138, 162-тармақтарында көрсетілген құжаттар мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, осы ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын адамдардың қолы қойылып ұсынылады.

      Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта ұсынылады.

      Iлеспе хатта Инвестициялар ҚЭН-інің атауы, мәлiмделетiн сома және Инвестицияларды жүзеге асыру жылы, қоса берiлетiн құжаттардың тiзбесi көрсетiледi.

      Инвестициялардың ҚЭН-і, сондай-ақ қосымша материалдар, оның ішінде теріске шығарулар, қосымша дәлелдемелер не Инвестициялардың ҚЭН-іне өзгерістер енгізу туралы ақпарат электрондық нысанда ұсынылады және Инвестициялардың ҚЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ-нің құрылымдық бөлімшесі басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылады.

      Бюджеттік кредиттеу бағдарламаларын, бюджеттік инвестициялық бағдарламаларды, сондай-ақ олардың түзетулерін жоспарлау және іске асыру кезінде "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) еншілес және тәуелді ұйымдары әзірлеген ҚЭН мен ТЭН-ді мақұлдауды Қор басқармасы жанындағы тиісті Комитет жүзеге асырады.";

      151-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "151. Инвестициялар ҚЭН-ін түзету мәселелерін, оның ішінде бекітілген іс-шаралардың құнын ұлғайтуды көздейтін мәселелерді тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару тәртібі екі кезеңмен жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең:

      1) осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және оны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының ББӘ ұсынатын құжаттардың және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының негізінде Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығын айқындау жөніндегі шешімі. Осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларда Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды талап етілмейді.

      Бірінші кезеңде Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 2-тарауында айқындалған тәртіппен өтеді.

      Бірінші кезеңде осы Қағидалардың 146-тармағында көзделген, сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті Инвестициялар бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және жергілікті Инвестициялар ТЭН-ін түзету мәселесін РБК-ның қарауына шығару мақсатында кейіннен бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Инвестицияларды республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне енгізеді.

      Құжаттаманың толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың орын алуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі адамдар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстар сметалық құнының ұлғаюы тұрғысынан қаралмайды.

      Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ 30 жұмыс күні ішінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адам қол қойған мынадай құжаттарды ұсынады:

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген, іс-шараларға болжанатын толықтырулар және (немесе) өзгерістер, Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешімдер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюы көрсетілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін бекiту туралы ББӘ (экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған Инвестициялар ҚЭН-і;

      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ҚЭН-ді түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы;

      мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болса) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде жасалған шарттар, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;

      ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      инвестицияның бекітілген ҚЭН-інде аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу, оның ішінде қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражатын толық игеру кезінде ақпарат қамтылған түсіндірме жазба.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

      ББӘ бюджет комиссиясының оң шешімін алған жағдайда кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамаларды жүргізе отырып, Инвестициялар ҚЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

      Екінші кезең:

      1) осы Қағидалардың 145-1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-ін ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ҚЭН бойынша Инвестицияларды қаржыландыру туралы шешімі.

      Екінші кезеңде түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырады:

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген, іс-шараларға болжанатын толықтырулар және (немесе) өзгерістер, Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешімдер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар мен себептер көрсетілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін бекiту туралы ББӘ (экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған бекітілген Инвестициялар ҚЭН-і;

      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;

      мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болса) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде жасалған шарттар, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;

      түзетілген Инвестициялар ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы;

      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы туралы тиісті бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі;

      қол жеткiзбеу себептерін көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде де бекітілген ҚЭН-де аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпарат;

      құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін материалдар, фото немесе бейне түсірілімдер.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын мынадай құжаттардың негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін шығарады:

      осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кесте қоса берілген, іс-шараларға болжамды толықтырулар және (немесе) өзгерістер, Инвестициялар ҚЭН-індегі техникалық-технологиялық шешімдер, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар мен себептер көрсетілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін бекiту туралы ББӘ (экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер) бұйрығының көшірмесі (бар болса);

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай, тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

      сараптамалар қорытындысы және бұрын мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысы алынған бекітілген Инвестициялар ҚЭН-і;

      түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-і;

      осы Қағидалардың 145-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, түзетiлген Инвестициялар ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;

      мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижесінде үнемделген сома (егер үнемдеу болса) көрсетіле отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде жасалған шарттар, оның ішінде ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша ақпарат;

      іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын қаржыландыру. Игерілмеу жағдайлары орын алған болса, оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жылдағы жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

      қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ-ні шартта көрсетілген бағаны (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы ескертудің уақтылылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

      оның кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

      тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен анықтығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ ұсынады;

      түзетілген Инвестициялар ТЭН-іне және (немесе) ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптама қорытындысы;

      Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

      ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін материалдар, фото немесе бейне түсірілімдер.

      Бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызуға болмайтын, экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша түзетілген ҚЭН-нің түпнұсқасы, сондай-ақ Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттар мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген адамның қолы қойылып ұсынылатын салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, осы ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның бірінші басшыларының не оларды алмастыратын адамдардың қолы қойылып ұсынылады.";

      182-31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-31. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруын және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуын бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау үшін ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті орталық немесе жергілікті уәкілетті органға бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін МЖАЖ арқылы ұсынады.";

      182-52, 182-53-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "182-52. ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

      3) жобаның ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары;

      4) ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы;

      5) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      6) ТЭН-де не бюджеттік кредиттеудің бекітілген ҚЭН-інде аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

      ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алған кезде ТЭН-ге не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

      182-53. Екінші кезең бойынша:

      1) ББӘ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға түзетiлген ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін ұсынуы;

      2) тиісті бюджет комиссиясының түзетiлген ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін қаржыландыру туралы шешімі.

      Екінші кезеңде ББӘ түзетілген ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін ұсынылатын мынадай құжаттар негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына шығарады:

      1) өзгеруі болжанатын техникалық шешімдер және қосымша шығыстар көрсетілген, мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік орган – ББӘ-нің бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған өтінім-хаттар;

      2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстарды көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптама қорытындылары;

      3) жобаның ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары;

      4) ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы;

      5) түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-і;

      6) түзетілген ТЭН-ге не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;

      7) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

      БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану тұрғысынан жасалған актісі, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей датасы қойылған бұзушылықтардың жоқ екені туралы актісі ұсынылады;

      8) бекітілген ТЭН-де немесе бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-інде аталған көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.";

      183-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "183. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық тасығышта мынадай ақпаратты көрсете отырып, іріктелген инвестициялық ұсыныстардың тізбесін ұсынады:

      1) БИЖ-дің атауы;

      2) инвестициялық ұсынысты енгізген ББӘ-нің атауы;

      3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізуге қажетті (бөлінген) ақша қаражатының мөлшері;

      4) БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері;

      5) БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері;

      6) БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат.";

      191-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "191. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қажетті ақпаратты тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін қазақ және орыс тілдерінде электрондық тасығышта дайындайды және ол мыналарды қамтиды:

      1) график-жоспар;

      2) мониторинг бойынша есеп пен мониторинг бойынша жиынтық анықтама;

      3) ішкі бақылау қызметі анықтаған бұзушылықтарды жою фактілері бойынша қолданылған шаралар туралы ақпарат;

      4) БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымның ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізудің ағымдағы жай-күйі туралы ақпарат;

      5) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның паспорты;

      6) осы Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты;

      7) осы Қағидаларға 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Гант диаграммасын құруға арналған ақпарат.".

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуді және оны Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –
Ұлттық экономика министрі
Н. Байбазаров

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады