Мәслихаттың 2023 жылғы 23 қарашадағы № 55 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 2024 жылғы 8 ақпандағы № 87 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2024 жылғы 27 ақпанда № 10150-10 болып тіркелді

      Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" 2023 жылғы 23 қарашадағы № 55 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10103-10 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешіммен бекітілген Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларында:

      5-тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) Ауғанстан Демократиялық Республикасынан кеңес әскерлерінің шектеулі контингентін шығарудың 35 жылдығына - 15 ақпан:

      оқу жиындарына шақырылған және Ауғанстанға ұрыс қимылдары жүрiп жатқан кезеңде жiберiлген әскери мiндеттiлерге 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;

      Ауғанстанға ұрыс қимылдары жүрiп жатқан кезеңде осы елге жүк жеткiзу үшiн жiберiлген автомобиль батальондарының әскери қызметшiлерiне 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;

      бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының (бұдан әрі - КСР Одағы) аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк тапсырмалармен ұшқан ұшу құрамының әскери қызметшiлерiне 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;

      Ауғанстандағы кеңестік әскери контингентке қызмет көрсеткен, жарақат, контузия алған немесе мертіккен не ұрыс қимылдарын қамтамасыз етуге қатысқаны үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен наградталған жұмысшылар мен қызметшiлерге 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;

      бұрынғы КСР Одағын қорғау, әскери қызметтің өзге де міндеттерін атқару кезінде жаралануы, контузия алуы, мертігуі салдарынан немесе ұрыс қимылдары жүргізілген Ауғанстанда әскери қызметін өткеру кезінде ауруға шалдығуы салдарынан мүгедектік белгіленген әскери қызметшілерге 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;";

      6-тармақтың:

      "11-тармақшасы алынып тасталсын;";

      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. Осы Қағидалардың 7-тармағының 1) және 5) тармақшаларымен көзделген әлеуметтік көмек көрсетілген оқиғалар басталған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей көрсетіледі.";

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына берілетін әлеуметтік көмекті алу үшін өтініш беруші өзінің немесе отбасының атынан жергілікті әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі органға немесе ауыл, ауылдық округ әкіміне Үлгілік қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:

      1) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін);

      2) тұлғаның (отбасы мүшелерінің) табысы туралы мәліметтер (тұлғаның (отбасы мүшелерінің) табысына қарамай тағайындалатын әлеуметтік көмекті алу үшін тұлғаның (отбасы мүшелерінің) табысы туралы мәліметтер ұсынылмайды).

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 1), 2) тармақшаларында көрсетілген адамдар, бірінші рет өтініш білдіргендер, өтініш берушінің әлеуметтік мәртебесін растайтын құжатты ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген адамдардың ата-анасы немесе заңды өкілі адамның иммун тапшылығы вирусы ауруын растайтын құжатты ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген адамдар туберкулезбен ауыру фактісін және амбулаторлық емделуде екенін растайтын құжатты ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 5), 9) тармақшаларында көрсетілген адамдар тұру фактісін және жол жүру құнын растайтын құжаттарды ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 6) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген адамдар білім алғанын, оның құнын растайтын құжаттарды және мүгедектігі бар адамды абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасын ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген адамдар дәрігер растаған ағымдағы жылға рецептуралық бланкінің көшірмесін және кассалық және/немесе тауар чегін ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 10), 11) тармақшаларында көрсетілген адамдар дүлей апаттың немесе өрттің салдарынан азаматқа (отбасына) не оның мүлкіне зиян келу фактісін растайтын құжатты ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген адамдар бас бостандығынан айыру орындарынан босату, пробация қызметінің есебінде тұру фактісін растайтын құжаттарды ұсынады.

      Осы Қағидалардың 6-тармағының 14) тармақшасында көрсетілген адамдар өтініш берген тоқсанның алдындағы тоқсан үшін табысы туралы мәліметтерді, қайтыс болу фактісін, сондай-ақ қайтыс болуды тіркеу кезінде қайтыс болған адамды жұмыссыз ретінде тіркеу фактісін растайтын құжаттарды ұсынады.

      Салыстырып тексеру үшін құжаттардың төлнұсқалары және көшірмелері ұсынылады. Салыстырып тексерілгеннен кейін құжаттардың төлнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.

      Әлеуметтік көмек өтініш берген айдан бастап тағайындалады.".

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрайымы Г. Абенова

О внесении изменений в решение маслихата от 23 ноября 2023 года № 55 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан"

Решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 8 февраля 2024 года № 87. Зарегистрировано в Департаменте юстиции Костанайской области 27 февраля 2024 года № 10150-10

      Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" от 23 ноября 2023 года № 55 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10103-10) следующие изменения:

      в Правилах оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденных указанным решением:

      подпункт 1) пункта 5 изложить в новой редакции:

      "1) К 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля:

      военнообязанным, призывавшимся на учебные сборы и направлявшимся в Афганистан в период ведения боевых действий, в размере 50 месячных расчетных показателей;

      военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшимся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий, в размере 50 месячных расчетных показателей;

      военнослужащим летного состава, совершавшим вылеты на боевые задания в Афганистан с территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик (далее - Союза ССР), в размере 50 месячных расчетных показателей;

      рабочим и служащим, обслуживавшим советский воинский контингент в Афганистане, получившим ранения, контузии или увечья, либо награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий, в размере 50 месячных расчетных показателей;

      военнослужащим, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР, исполнении иных обязанностей воинской службы или вследствие заболевания при прохождении воинской службы в Афганистане, где велись боевые действия, в размере 50 месячных расчетных показателей;";

      в пункте 6:

      "подпункт 11 исключить;";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Социальная помощь по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 5) пункта 7 настоящих Правил, оказывается не позднее трех месяцев со дня наступления указанных событий.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Для получения социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан заявитель от себя или от имени семьи в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или акиму села, сельского округа представляет заявление по форме, согласно приложению 1 к Типовым правилам, с приложением следующих документов:

      1) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

      2) сведения о доходах лица (членов семьи) (для получения социальной помощи, которая назначается независимо от доходов лица (членов семьи), сведения о доходах лица (членов семьи) не предоставляются).

      Лица, указанные в подпунктах 1), 2) пункта 6 настоящих Правил, впервые обратившиеся, представляют документ, подтверждающий социальный статус заявителя.

      Родитель либо законный представитель лиц, указанных в подпункте 3) пункта 6 настоящих Правил, представляют документ, подтверждающий факт заболевания вирусом иммунодефицита человека.

      Лица, указанные в подпункте 4) пункта 6 настоящих Правил, представляют документ, подтверждающий факт заболевания туберкулезом и нахождения на амбулаторном лечении.

      Лица, указанные в подпунктах 5), 9) пункта 6 настоящих Правил представляют документы, подтверждающие факт проживания и стоимость проезда.

      Лица, указанные в абзаце четвертом подпункта 6) пункта 6 настоящих Правил представляют документы, подтверждающие факт обучения, ее стоимость и индивидуальную программу абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.

      Лица, указанные в подпункте 8) пункта 6 настоящих Правил представляют копию рецептурного бланка за текущий год, заверенную врачом, и кассовый и/или товарный чек.

      Лица, указанные в подпунктах 10), 11) пункта 6 настоящих Правил представляют документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара.

      Лица, указанные в подпункте 12) пункта 6 настоящих Правил представляют документы, подтверждающие факт освобождения из мест лишения свободы, нахождения на учете службы пробации.

      Лица, указанные в подпункте 14) пункта 6 настоящих Правил представляют сведения о доходах за квартал, предшествующий кварталу обращения, документы, подтверждающие факт смерти, а также факт регистрации умершего в качестве безработного на момент смерти.

      Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

      Социальная помощь назначается с месяца подачи заявления.".

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель районного маслихата Г. Абенова