Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы Нұсқаулық

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің жанындағы Кеден комитеті 1995 жылғы 26 қыркүйек N 127-П Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 21 сәуірде N 291. Күші жойылды - ҚР Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003 жылғы 11 маусымдағы N 288 бұйрығымен.

     1. Жалпы ережелер
     1.1. Осы Нұсқаулық:
     - экспорт;
     - еркiн айналысқа шығару;
     - кеден қоймасы;
     - тауарлардың керi импорты;
     - мемлекет пайдасына бас тарту;
     - уақытша әкелу (әкету);
     - Бажсыз сауда жасайтын дүкен;
     - керi экспорт;
     - кеден аумағынан тысқары жерде ұқсату;
     - кеден бақылауымен ұқсату;
     - кеден аумағында ұқсату;
     - транзит;
     кеден режимдерiне сәйкес Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларға жүк кеден декларациясын (онан ары (ЖКД) толтыру тәртiбiн, сондай-ақ тауарларды иесi Қазақстан Республикасының кеден органы болып табылатын кеден қоймасына орналастырған кезде салынып жатқан жиынтық объектiге жалпы жүк кеден декларациясын толтыру ережелерін анықтайды.
     1.2. ЖКД комплектi КД1 нысанындағы (негiзгi парақ) төрт кiтапшаланған парақтан және осы Нұсқаулыққа көзделген ретте, КД2 (қосылған парақтан) тұрады.
     1.3. ЖКД негiзгi парағы (КД1 нысаны), егер осындай тауарлар жөнiнде бiрдей кеден режимi белгiленген ретте атауы бiр тауарлар туралы мәлiметтердi (9-белгiнiң деңгейiндегi СЭҚ-тiң ТН бойынша бiрдей сыныптау) көрсетуге пайдаланылады.
     1.4. Атауы бiрнеше тауарларды жарияланған жағдайда ЖКД-ның ажырағысыз бөлiгi болып табылатын қосымша парақтар (КД2 нысаны) пайдаланылады, олардың әрқайсысы тауардың тағы да үш атауын жариялауға мүмкiндiк бередi.
     1.5. Бiр ЖКД-де тауарлардың 100 атауы туралы мәлiметтер мәлiмделуi мүмкiн (негiзгi параққа бiр мезгiлде 33-тен көп емес қосымша парақ тiркелуi мүмкiн).
     Қосымша парақты толтыру ережесi ЖКД негiзгi парағының тиiстi бағанын толтыру ережесiмен ұқсас (декларант қосымша парақта толтырмайтын А бағанын қоспағанда).
     1.6. ЖКД-де тазарту және өшiру болмауы тиiс.
     Түзету қате мәлiметтердi сызып тастау, тиiстi мағлұматтарды қолдан үстiне басу немесе үстiне жазу арқылы жүргiзiлуi тиiс. Осындай әрбiр түзету уәкiлдiк берiлген тұлғаның қойылған қолымен және декларанттың мөрiмен куәландырылады.
     1.7. ЖКД компьютердiң басу құралғысымен немесе басу машинкасымен қазақ және орыс тiлдерiнде толтырылады. Егер құндық көрсеткiштердiң (фактуралық және кедендiк құндар) және 9 белгiден артық болатын санмен көрсетiлсе, онда оларды кейбiр жағдайларда қолмен толтыруға жол берiледi. Кеден органдары түсiнiксiз толтырылған ЖКД бланкiсiн кеден декларациясы ретiнде қарастырмайды.
     1.8. Егер ЖКД-ның қандай да бiр бағанының мәтiндiк деректерi бұрын толтырылған бағанның мәтiндiк деректерiн қайталайтын болса, онда бұл бағанда "N бағанды қ." деген түрде бұрын толтырылған бағанға сiлтеме берiлуi мүмкiн.
     Кодқа қатысты осындай сiлтемелер қолданылмайды.
     1.9. Өздерiне қатысты кедендiк баждар және салықтар алынбайтын, сондай-ақ соларға экономикалық саясат шаралары (лицензиялау, квоталау және т.б.) қолданылмайтын кейбiр тауарлар түрiне қосымша парақтар орнына спецификациялар, орамдық парақтар түрiнде тауарлар тiзiмдемесi немесе тауарлардың жекелеген түрлерi үшiн тiзiмдер қолдануға жол берiледi.
     Осындай тiзiмдемеде тауарлардың атауы, СЭҚ-тiң ТН-на сәйкес олардың кодтары, мөлшерi, брутто салмағы және кедендiк құны көрсетiледi.
     1.10. ЖКД-ның қандай да бiр бағасында мәлiмделетiн мәлiметтердi (кәсiпорынның атауы, вагон номерi, контейнердiң нөмiрi және т.б.). Көрсетуге қажеттi орын жоқ болған реттерде оларды сырт жағында көрсетуге жол берiледi. Мұндай жазба декларанттың қолымен және мөрiмен куәландырылады, ал тиiстi бағанда "сыртына қ" деген белгi жасалады.
     ЖКД-ның негiзгi парағының сырт жағын өзге бақылаушы органдардың штамптары мен қолдарын қою үшiн де пайдалануға жол берiледi.
     1.11. ЖКД бланкiлерiн осы Нұсқаулықта көзделмеген ақпараттарды енгiзу үшiн декларанттың пайдаланылуына жол берiлмейдi.
     1.12. Кеден органы ЖКД-ның негiзгi парағының 7-бағанына және әрбiр қосымша парақтың А бағанының төменгi бөлiгiне тiркеу нөмiрiн және осы Нұсқаулықтың 2.4. тармағында келтiрiлген схема бойынша датасын қоя отырып, декларацияны және қосымша парақты тiркейдi.
     1.13. Жүк кеден декларациясының парақтары бойынша бөлiнедi:
     - бiрiншi парақ - кеден органында қалады және арнайы мұражайда сақталады;
     - екiншi парақ (статистикалық) - статистика органдарына берiледi;
     - үшiншi парақ - декларантқа қайтарылады;
     - төртiншi парақ:
     а) тауарлар әкетiлген кезде тауарды алып жүру құжаттарына тiркеледi және тауарлармен бiрге өзiнiң қызмет аймағында шекарадағы өткiзу пунктi орналасқан кеден органына жiберiледi;
     б) тауарларды әкелу кезiнде - кедендiк ресiмдеудi жүзеге асыратын кеден органының кедендiк құны бөлiмiнде қалады.
     1.14. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшiн пайдаланылған ұғымдар мынаны бiлдiредi:
     - "көлiк құжаты" - осыған сәйкес тауарларды халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын құжат, оның iшiнде тауарлардың бiрiктiрiлген, бас және құрастырмалы тауарлар топтамасы үшiн Қазақстан Республикасының кеден шекарасына дейiн (тауарларды әкету кезiнде) және Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан тауарлар арналған жерге дейiн (тауарларды әкелу кезiнде) тасымалдау жөнiндегi құжаттар;
     - "жөнелтушi" - Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкету мақсатында тауарларды тиеу және оларды тасымалдаушыға беру жөнiндегi iс-әрекеттердi iске асыратын, көлiк құжатында көрсетiлген тұлға;
     - "алушы" - Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнетiн тауарлар арналған, көлiк құжатында көрсетiлген тұлға;
     - "қаржылық реттеуге жауапты тұлға" - сатып алу-сату немесе айырбастау сыртқы сауда мәмілесiн жасасқан немесе осы бойынша есеп айырысуды жүзеге асырушы қазақстандық тұлға;
     - "фактуралық құн" - iс жүзiнде төленген немесе төлеуге жататын болмаса сатып алу-сату немесе айырбастаудың сыртқы сауда мәмілесiне (шартына) сәйкес тауарлардың қарама-қарсы жеткiзiлiмiмен өтелген тауарлар бағасы;
     - "кеден құны" - Қазақстан Республикасының Кеден заңдарына сәйкес анықталатын тауарлар құны;
     - "сатушы ел" - өзiнiң қай ұлтқа жататынына қарамастан аумағында өзiмен қазақстандық тұлға шарт жасасқан тұлға тiркелген (тұратын) мемлекет.
     1.15. Бiр тауар топтамасы ретiнде:
     а) өздерi труба құбыры көлiгi немесе электр берiлiсi желiсi арқылы өткiзiлуi кезiнде жасасқан сыртқы сауда шарттарының әрқайсысы бiр ай iшiнде жеткiзiлетiн тауарлар немесе электр қуаты;
     б) көлiк құралдарының санына және тасымалдау құжатына қарамастан бiр жөнелтушiнiң бiр сыртқы сауда шарты бойынша бiр алушының мекен жайына жөнелтiлген, көлiктiң бiр түрiмен сол бiр өткiзу пунктi арқылы әкелiнетiн бiр мезгiлде кедендiк ресiмдеуге табыс етiлген тауарлар;
     в) көлiк құралдарының санына және тасымалдау құжаттарына қарамастан бiр жөнелтушiнiң бiр сыртқы сауда шарты бойынша бiр алушының мекен-жайына жiберiлген қызмет аймағында өткiзу пунктi орналасқан бiр кеден арқылы әкелiнетiн, бiр мезгiлде кедендiк ресiмдеуге табыс етiлетiн тауарлар жария етiледi.
     ЖКД-ның тиiстi бағанында б) және в) тармақтарында көрсетiлген тауарларды жариялаған кезде көлiк құралдарының саны, олардың қысқаша атауы қойылады және "сыртына қ" деген сiлтеме жасалады. ЖКД-ның 1 және 4-бағандарының сыртқы жағына көлiк құралдарының нөмiрi және тасымалдау құжаттарының нөмiрi (нөмiрлерi) қойылады. Мысалы: в) тармағында келтiрiлген шарттар сақталған жағдайда бiр алушының мекен-жайына үш атаулы тауарлармен үш автомашина жiберiлдi. ЖКД-ның негiзгi және қосымша парақтары толтырылады.

    18-бағанда: 3 а/м "сыртына қ".

    ЖКД сыртқы жағында:

    1 - А777 АЕ1224555

    2 - А778 АЕ3432333

    3 - А779 АЕ0746543

    көрсетiледi.

    1.16. Шетелдiк тұлға туралы мәлiметтер табыс етiлген реттерде ЖКД-де филиалдық мекен-жайы, заңды тұлғаның өкiлдiктерi болмаса жеке тұлғаның Қазақстан Республикасы аумағындағы тұрғылықты тұрған жерiнiң мекен-жайы көрсетiледi.

         2. Экспорттың кеден режимiне сәйкес әкетiлетiн
       тауарларға жүк кеден декларациясын толтыру ережесi

    2.1. Декларант ЖКД-ның мына бағандарын толтырады:
    цифрлық
    - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54;
    Әрiптiк - А, В.
    2.2. Кеден органының лауазымды адамдары 7Д және С бағандарын
толтырады.
    2.3. Декларанттың бағандарды толтыру тәртiбi:

    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде - "ЭК" көрсетiледi.
    Бағанның екiншi бөлiмшесiнде 1-қосымшада келтiрiлген Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарларды өткiзу процедурасының сыныптаушысына сәйкес кеден режимiнiң екi мәндi коды көрсетiледi.

     2-баған. "Жөнелтушi"
     Бағанда тауарларды жөнелтушi туралы мәлiметтер:
     - кәсiпорынның, ұйымның, мекеменiң (онан әрi кәсiпорын) атауы және мекен-жайы болмаса жеке тұлғаның тегi, аты-жөнi, мекен-жайы және жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәлiметтер көрсетiледi.
    Бағанның төменгi бөлiгiнде "N" белгiсiнен кейiн 2-қосымшада келтiрiлген теңестiру нөмiрiн қалыптастыру Сыныптауышына сәйкес теңестiру нөмiрi көрсетiледi.

    3-баған. "Қосымша парақтар"
    Егер қосымша парақтар пайдаланылса, онда баған толтырылады.
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде парақтың рет нөмiрi, екiншiсiнде қосымшаны қоса, ЖКД-ның табыс етiлген парақтарының жалпы саны көрсетiледi.
Мысалы: егер екi қосымшасымен бiр ЖКД болса, ЖКД-ның негiзгi парағында - 173; бiрiншi қосымша парақта - 2/3; екiншiсiнде - 2/3 көрсеткен жөн.

    4-баған. "Тиеу спецификациялары"
    Тауарлардың тiзiмiн пайдаланған жағдайда толтырылады.
    Тiркелген парақтардың жалпы саны көрсетiледi.

    5-баған. "Барлық тауарлардың атауы"
    Бағанда ЖКД-ның негiзгi және қосымша парақтардың 31-бағанына көрсетiлген жарияланатын топтамадағы тауарлар атауының жалпы саны қойылады.


     6-баған. "Орын саны"
     Бағанда жария етiлген тауарлар топтамасындағы орындардың жалпы саны көрсетiледi.
     Салып тасылатын, құйылатын жүктердi труба құбыры көлiгiмен, электр берiлiсi желiсiмен, сондай-ақ ақтара тасумен өткiзiлетiн тауарларды кеден шекарасы арқылы өткiзген кезде бағанда "О" көрсетiледi.
     Контейнерлермен, жәшiктермен немесе тұғырға қойып тасылатын тауарлар үшiн тиiсiнше контейнерлердiң, жәшiктердiң, тұғырлардың саны көрсетіледi.

   8-баған. "Алушы"


     Бағанда тауарларды алушы туралы мәлiметтер: шетелдiк кәсiпорынның атауы және мекен-жайы болмаса жеке тұлғаның тегi, аты-жөнi көрсетiледi.


     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда қаржылық реттеуге жауапты кәсiпорынның атауы және мекен-жайы немесе тұлғаның тегi, аты-жөнi, мекен-жайы және жеке басын куәландыратын құжат туралы мәлiметтер көрсетiледi.
     Егер қаржылық реттеуге жауапты тұлға тауарларды жөнелтушiмен үйлескен жағдайларда 2-бағанға сiлтеме жасалады (2-бағанды қ).
     Бағанның жоғарғы бөлiгiнде "N" белгiсiнен кейiн 2-қосымшада келтiрiлген теңестiру нөмiрiн қалыптастыру сыныптауышына сәйкес кәсiпорынның немесе жеке тұлғаның теңестiрiлу нөмiрi көрсетiледi.
     Баған сатып алу-сату немесе айырбастау шартынан өзгеше шарт бойынша тауарлар өткiзiлген ретте толтырылмайды.

   11-баған. "Сауда жасаушы ел"


     Бағанда 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес сауда жасаушы елдiң цифрлы коды көрсетiледi.


     12-баған. "Жалпы кедендiк құн"
     Бағанда негiзгi және қосымша парақтардың 45-бағанда көрсетiлген тауарлардың кедендiк құны сомасы ретiнде алынған жария етiлген тауарлардың жалпы кеден құны жазылады.


     14-баған. "Декларант"
     Бағанда кеден делдалының аты және мекен-жайы көрсетiледi.
     Бағанның төменгi бөлiгiнде N белгiсiнен кейiн кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензияның нөмiрi және берiлген күнi көрсетiледi.
     Егер жөнелтуші немесе қаржылық реттеуге жауапты тұлға декларант болып, табылатын ретте тиiстi бағанға сiлтеме жасалады (2-бағанда қ. немесе 9-бағанда қ.), бағанның төменгi бөлiгiнде 2-қосымшада келтiрiлген теңестiрiлу нөмiрiн қалыптастыру сыныптауышына сәйкес теңестiрiлу нөмiрi жазылады.
     А-бағаны.
     Бағанда реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жазып, олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып декларанттың шоты туралы мәлiметтер көрсетiледi.
    1-теңгемен есеп айырысу шотының нөмiрi, декларанттың есеп айырысу шоты ашылған банкiнiң аты және мекен-жайы;
    2-ағымдағы валюта шотының нөмiрi, декларанттың валюта шоты ашылған банкiнiң аты және мекен-жайы.

    17-баған. "Арналған ел"
    Бағанда 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес арналған елдiң қысқаша атауы көрсетiледi.
    Егер шартты орындау сәтiнде арналған ел белгiсiз болса, онда сауда жасаушы елдiң қысқаша аты көрсетiледi.

    17а-бағаны. "Арналған елдiң коды"

    Бағанда 3-қосымшаға сәйкес Дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес арналған елдiң цифрлы коды көрсетiледi.

    18-баған. "Жөнелту кезiндегi көлiк құралы"
    Бағанның сол бөлiмшесiнде көлiк құралдарының саны жазылады, ашық жерден кейiн Қазақстан Республикасының кеден шекарасының өткiзу пунктiне тауарларды тасымалдау үшiн олардың тиелуi жүзеге асырылатын көлiк құралдары туралы мәлiметтер көрсетiледi (теңiз немесе өзен кемесiнiң аты, әуе кемесiнiң рейс нөмiрi мен борт нөмiрi, темiржол вагонының нөмiрi, жол көлiк құралдарының тiркеу нөмiрi және осы тәрiздес мәлiметтер).
     Барлық мәлiметтердi көрсету мүмкiн болмаған жағдайда "сыртқы жағына қ." деген сiлтеме жасалады, ЖКД-ның 1 және 4-парақтарының сыртқы жағына көлiк құралдарының нөмiрi көрсетiледi.
     Мысалы: 01 а/м А555АЕ,
     немесе 23 т/ж вагоны, сырт жағына қ.

     Бағанның оң жақ бөлiмшесiне 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес көлiк құралдары тиесiлi елдердiң цифрлық коды көрсетiледi.

    19-баған. "Контейнер"
    Бағанда мыналар көрсетiледi:
    - "1" - егер тауарлар контейнермен өткiзiлсе;
    - "0" - егер тауарлар контейнермен өткiзiлмесе.

    20-баған. "Жеткiзiлiм шарттары"
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде 4-қосымшада келтiрiлген жеткiзiлiм шарттарының сыныптауышына сәйкес жеткiзiлiм шарттарының екi мәндi цифрлық коды көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшенiң сол жақ бөлiгiнде географиялық пункттi атай отырып жеткiзiлiм шарттарының қысқаша әрiптiк атауы көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшенiң оң жақ бөлiгiнде 5-қосымшада келтiрiлген Экспорттық түсiмдер мен қарсы жеткiзiлiмдердiң түсу мерзiмдерiнiң сыныптауышына сәйкес экспорттық-түсiмдердiң түсу мерзiмiнiң немесе тауар айырбастау операциялары кезiнде тауарларды қарсы жеткiзiлiмi мерзiмiнiң екi мәндi цифрлық коды көрсетiледi.
    Бағанның үшiншi бөлiмшесiнде сатып алу-сату шарттарының жағдайларына сәйкес экспортталатын тауар үшiн қолданылған есеп айырысу нысанының екi мәндi цифрлық коды көрсетiледi:
    "10" - аккредитив;
    "20" - инкассо;
    "30" - аударылым;
    "40" - аккредитив/инкассо;
    "50" - аккредитив/аударылым;
    "60" - инкассо/аударылым;
    "70" - аккредитив/инкассо/аударылым"

         21-баған. "Шекарадағы көлiк құралы"

     Бағанның сол жақ бөлiмшесiнде көлiк құралдарының саны жазылады, ашық жерден кейiн Қазақстан Республикасынан тысқары жерге тауарлар әкетiлуi тиiс көлiк құралдары туралы мәлiметтер көрсетiледi (теңiз немесе өзен кемесiнiң аты, әуе кемесiнiң рейс нөмiрi және борт нөмiрi, темiр жол вагонының нөмiрi, жол көлiк құралдарының нөмiрi және осы тәрiздес мәлiметтер). Барлық мәлiметтердi көрсету мүмкiн болмаған жағдайда "Сыртқы жағын қ." деген сiлтеме жасалады, ЖКД-ның және 4-парақтарының сыртқы жағына көлiк құралдарының нөмiрi көрсетiледi:
     Мысалы: 01 а/м А555АЕ,
     немесе 23 т/ж вагоны, сыртқы жағына қ.
     Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде көлiк құралдары тиесiлi елдiң коды цифрмен көрсетiледi. Код 3-қосымшада көрсетiлген Дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес көрсетiледi.
     Декларанттың Қазақстан Республикасы кеден аумағынан тысқары жерлерге тауарлар әкетуге тиiс көлiк құралдары туралы мәлiметтер (кедендiк бақылаумен тауарларды қайта тиеу кезiнде) жоқ болған ретте баған толтырылмайды.
     22-баған. "Валюта және тауарлардың
               жалпы фактуралық құны"
     Бағанның сол жақ бөлiмшесiнде 6-қосымшасында келтiрiлген Валюталардың сыныптауышына сәйкес уағдаласқан валютаның цифрлық коды көрсетiледi.
     Тауарлар сатып алу-сату шартынан өзгеше шарт бойынша өткiзiлген, шарт немесе тараптардың ниетiн растайтын өзге құжат болмаған реттерде Қазақстан Республикасы валютасының коды көрсетiледi.
     Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде сатып алу-сату немесе айырбастау шарттары бойынша өткiзiлетiн тауарлар үшiн ЖКД-ның негiзгi және қосымша парақтарының 42-бағанында көрсетiлген құн сомалары ретiнде алынған тауарлардың жалпы фактуралық құны жазылады.
     Өзге реттерде бағанның оң жақ бөлiмшесi толтырылмайды.

    23-баған. "Валюта бағаны"
    Бағанға ЖКД-ды кедендiк ресiмдеуге қабылдаған күнгi Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi бағалаған валюта бағамы жазылады:
    - 22-бағанның сол жақ бөлiмшесiнде көрсетiлген валюта бағамы;
    - бөлшек арқылы АҚШ долларының бағамы.

    24-баған. "Мәмiле сипаты"
    Бағанда 7-қосымшада келтiрiлген Мәмiле сипаты сыныптауышына сәйкес мәмiле сипатының коды көрсетiледi.

    25-баған. "Шекарадағы көлiк түрi"

    26-баған. "Ел iшiндегi көлiк түрi"

    Бағандарда 8-қосымшада келтiрiлген Көлiк түрлерi сыныптауышына сәйкес көлiк құралдары түрлерiнiң коды көрсетiледi.

    28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтердi"
    Бағанда сатып алу-сату мәселелерiне сәйкес әкетiлетiн тауарлар бойынша есеп айырысу жүргiзiлетiн банктердiң растауы негiзiнде реквизиттердiң әрқайсысы жаңа жолдан көрсетiледi, олардың алдына рет нөмiрi жазылады.
    А. Тауарлар есеп айырысу шетелдiк валютамен көзделген шартқа сәйкес әкетiлетiн жағдайда:
    1 - мәмiле төлқұжатының нөмiрi;
    2 - банкiнiң қысқаша атауы;
    3 - банкiнiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
    4 - экспортшының транзиттiк валюта шоты.
    Б. Тауарлар есеп айырысу Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасымен көзделген шартқа сәйкес әкетiлетiн жағдайда:
    1 - банкiнiң ОКПО коды;
    2 - банкiнiң қысқаша атауы;
    3 - банкiнiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
    4 - экспортшының есеп айырысу теңге шотының нөмiрi.

    В. Баған мәмiленiң баспа-бас және өзге түрлерi жағдайында толтырылмайды.

    29-баған. "Шекарадағы кеден"
     Бағанда Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы өткiзу пунктi орналасқан кеден органы, оң жақ жоғары бұрышында 9-қосымшада келтiрiлген кедендiк ресiмдеудi жүргiзетiн Қазақстан Республикасы кеден органдары және оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң Сыныптауышына сәйкес оның коды көрсетiледi.


     30-баған. "Тауарларды тексеру орны"
     Бағанда тауарларды кедендiк ресiмдеу кезiнде олар орналастырылатын уақытша сақтау қоймаларын ұйымдастыруға берiлген лицензия нөмiрi көрсетiледi.
     Егер тауарларды кедендiк ресiмдеу өзге жерде өткiзiлген ретте бағанда уақытша сақтау қоймасын ұйымдастыруға арналған лицензия немесе осы тауарлар есепке алынатын кеден қоймасының нөмiрi көрсетiледi.


     31-баған. "Жүк орындары және тауарларды сипаттау"
               "Таңбалау және саны-нөмiрi контейнерлердiң -
               тауарларды сипаттау"


     Тауарлардың аты және олардың сипаттамасы, оның iшiнде моделiнiң нөмiрi, үлгiсi, мөлшерi, мемлекеттiк қалыптары, параметрлерi және тағы сол сияқтылар көрсетiледi, бұлар жария етiлетiн тауарларды сыртқы-экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасы бойынша (СЭҚ ТН) тауарларды сыныптау ережелерiне сәйкес Сыртқы экономикалық қызметтiң Тауар номенклатурасын (СЭҚ ТН) белгiлi бiр тоғыз мәндi кiшiгiрiм шағын бағыттарға мағыналас сыныптауға мүмкiндiк бередi.
     Жария етiлетiн тауарларды СЭҚ ТН-де келтiрiлген тауар бағыттарының жалпы атауымен көрсетуге жол берiлмейдi.
     Мысалы, 330300100 тауарының коды.
     31-бағанда көрсетiледi:
     "Кристина" иiссуы (Дзинтарс фабрикасы), одан әрi жүк орындарының түрi және саны және оларды таңбалау туралы мәлiметтер көрсетiледi.
     Контейнерлермен тасымалданатын тауарлар үшiн бағанның жоғарғы оң жақ бөлiгiнде контейнерлердiң саны және ашық жерден кейiн нөмiрi көрсетiледi.
     Егер осы бағанда жария етiлген тауарлар барлық жүк орнын немесе барлық контейнердi алмаған болса, бағанда "жәшiк бөлiгi", "контейнер бөлiгi" және т.б. деп көрсетiледi.

    Мысалы: 1 ММSU7534674;
            2 ММSU7123456, MMSU7543561 (контейнердiң бөлiгi).

    Бағанның төменгi оң жақ бұрышында арнайы бөлiнген жерде тарифтiк және тарифтiк емес реттеу, статистикалық деректердi жинау және өңдеу мақсатында қосымша өлшеммен тауарлардың мөлшерi және СЭҚ ТН-ге сәйкес бiрлiгiнiң қысқаша аты көрсетiледi (қосымша өлшем бiрлiгiнiң коды 41-бағанға жазылады).

    Мысалы: Тауардың атауы  - "Қой терiсi";
                              Тауардың коды - 410210900;
                              Қосымша бiрлiк өлшемi - "дана";
                              Саны - "100"
    Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде "100 дана" көрсетiледi.
    Тек негiзгi өлшем бiрлiгi ғана қолданылған жағдайда - бағанның төменгi оң жақ бұрышы толтырылмайды.
    Қосымша парақтардағы пайдаланылған "Тауарларды сипаттау" бағаны сызылып тасталады.

    32-баған. "N тауары"

    Бағанда 31-бағанда жария етiлетiн тауарлардың рет нөмiрi көрсетiледi.

Мысалы, атауы бiрнеше тауарлар жария етiледi:


     ЖКД-ның негiзгi парағында "1", бiрiншi қосымша парақта - "2", "3", "4", екiншi қосымша парақта - "5", "6", "7" және т.б. жазылады.
     Бiр ЖКД-де жария етiлетiн тауарлардың саны 100-ден аспауы тиiс. Осы мөлшерден асып кеткен жағдайда жаңа ЖКД-ресiмделедi.


     33-баған. "Тауар коды"
     Бiрiншi бөлiмшеде СЭҚ ТН бойынша тауарлардың тоғыз мәндi коды көрсетiледi. Код құрылымдық жағынан ашық жер қалдырмай және өзге бөлектеушi белгiлерсiз жазылады.
     Егер СЭҚ ТН бойынша жария етiлетiн тауарлардың коды экспорттық бақылауға немесе лицензиялауға жататын тауарлардың кодымен үйлескен (тауарлардың тiзiмi 10-қосымшада келтiрiлген), бiрақ өзiнiң суреттеп жазылуы және сипаттамасы жағынан осындай бақылау қолданылатын тауарларға сәйкес келмеген ретте ең шеткi оң жақ бөлiмшедегi "С" рәмiзi қойылады. Бұл ретте 31-бағанда келтiрiлген тауарларды сипаттау осындай сәйкессiздiктi бұлтартпайтындай етiп растауы тиiс.


     35-баған. "Брутто салмағы (кг)"
     Бағанда тауарлар орамын қоса жалпы салмағы килограммен көрсетiледi.
     Жалпы салмағы бiр килограмнан артық тауарлар жөнiнде дөңгелектеу ережелерi бойынша салмақ бүтiн мөлшерлерге дейiн дөңгелектенедi.


     36-баған. 3 "Артықшылық"
     Бағанда 11-қосымшада келтiрiлген Кеден төлемдерiн төлеу жөнiндегi артықшылықтар, жеңiлдiктер және өзге ерекшелiктер сыныптауышына сәйкес кеден төлемдерiн төлеу жөнiндегi берiлген жеңiлдiктердiң немесе ерекшелiктердiң әрiптiк коды көрсетiледi, ол мынадай схема бойынша қалыптасады:
     СП, мұнда
     С - кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымын төлеу жөнiндегi берiлген жеңiлдiктердiң немесе өзге ерекшелiктердiң коды;
     П - экспорттық кеден бажын төлеу жөнiндегi берiлген жеңiлдiктердiң немесе артықшылықтардың коды.
     Егер жария етiлген тауарларға қатысты жеңiлдiктер, артықшылықтар берiлмеген, 11-қосымшада келтiрiлген сыныптауышта көзделген кеден төлемдерiн төлеу жөнiндегi өзге ерекшелiктер болмаған ретте тиiстi жерге "О" әрпi қойылады.
     Мысалы:
     а) тауарлар экспорттық кеден бажын салудан босатылады, кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымы белгiленген тәртiппен төленедi, тиiсiнше бағанда - "ОА" қойылады;
     б) әкетiлетiн тауарларға кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымын есептеуге тiркелген ставка белгiленген, экспорттық кеден бажы белгiленген тәртiппен төленедi, бағанда тиiсiнше - "ГО" қойылады;
     в) әкетiлетiн тауарларға экспорттық кеден бажының ставкасы белгiленбеген немесе экспорттық кеден бажын төлеу жөнiнде жеңiлдiктер берiлмеген, кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымы белгiленген тәртiппен төленедi, бағанда "ОО" қойылады.


     37-баған. "Процедура"
     Бағанда мәлiмделген кеден режимiне сәйкес тауарларды өткiзу процедурасының алты мәндi құрамды коды көрсетiледi.
     Бастапқы екi цифр 1-қосымшаның 1-бөлiмiнде келтiрiлген Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткiзу процедурасының сыныптауышына сәйкес кеден режимiнiң кодын көрсетедi.
     Екiншi екi цифр егер бұрын болған жағдайда бұрынғы кеден режимiнiң кодын көрсетедi. Егер бұрынғы өткен кеден режимi белгiсiз немесе жоқ болса, онда "ОО" қойылады.
    Жетi мәндi соңғы екi цифры Сыныптауыштың ІІ-бөлiмiне сай мәлiмделген кеден режимiне сәйкес тауарлардың өткiзiлу ерекшелiгiн көрсетедi. Егер сыныптауыштың ІІ-бөлiмiнде көзделген ерекшелiктер болмаса, онда "ОО" қойылады.

    38-баған. "Нетто салмағы (кг)"
    Бағанда ораусыз тауарлардың таза салмағы килограммен көрсетiледi. Салмағы бөлшек өлшемдер болатын тауарлар жөнiнде салмақ дөңгелектеу ережелерiмен бүтiн шамаларға дейiн дөңгелектенедi.

    39-баған. "Квота"
    Квоталанатын тауарлар үшiн толтырылады.
     Бағанда алынған лицензияға сай бөлiнген квотаның қалдығы өлшем бiрлiгiмен көрсетiледi. Жарияланған тауарлар топтамасы квотаның қалдығын анықтаған кезде есепке алынбайды.
     мысалы: лицензия бойынша бөлiнген квота - 10000 текше м.
     Тауарлардың жарияланған алғашқы топтамасы 4000 текше м. ЖКД-де: 31-бағанның төменгi оң жақ бұрышында арнайы бөлiнген ашық жерге - 4000 текше м., 39-бағанда - 10000 көрсетiледi.
     Тауарлардың келесi топтамасын жарияланған кезде осы лицензияның бөлiнген квотасы есебiнен 39-бағанда квотаның қалдығы 6000 көрсетiледi.

    40-баған. "Жалпы декларация/алдыңғы құжат"

    Егер мәлiмделген кеден режимiнiң алдында өзге кеден режимi болған (тауар айырбасы операциялары кезiнде - тауарлардың қарсы жеткiзiлiмi), болмаса уақытша немесе дүркiн-дүркiн декларация табыс етiлген жағдайда толтырылады. Бағанда бұрынғы декларацияның нөмiрi көрсетiледi.

    41-баған. "Қосымша өлшем бiрлiктерi"
    Бағанда СЭҚ ТН-де келтiрiлген "Өлшем бiрлiгi кестесiне" сәйкес тауарлардың қосымша өлшем бiрлiгi коды көрсетiледi.
    Мысалы: 31-бағандағы тауарлардың атауы - "Қой терiсi",
    33-бағанда мәлiмделген код - 410210900, қосымша
    өлшем бiрлiгi - "дана". Бағанда қосымша өлшем
    бiрлiгiнiң коды - "796" көрсетiледi.
    Егер тек қана негiзгi өлшем бiрлiгi (кг) қолданылса, баған толтырылмайды.

    42-баған. "Тауардың фактуралық құны"

     Бағанда шарт (контракт) валютасында жария етiлетiн тауарлар топтамасының фактуралық құны көрсетiледi. Егер фактуралық құнның бөлшек өлшемдерi болса, ол дөңгелектеу ережесi бойынша бүтiн шамаға дейiн дөңгелектенедi.
     Тауарлар сатып алу-сату немесе айырбастау шартынан өзгеше шарт бойынша әкетiлген, шарттың немесе тараптардың ниетiн растайтын өзге құжат жоқ болған реттерде баған толтырылмайды.


     44-баған. "Қосымша ақпарат/табыс
               етiлетiн құжаттар"
     Бағанда реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып көрсетiледi:
     1-цифрдың астына (экономикалық реттеу шаралары);
     1А - лицензияның нөмiрi және берiлген күнi, сондай-ақ оның қолданылу мерзiмi;
     1В - куәлiктiң (сертификаттың) нөмiрi және берiлген күнi, сондай-ақ оның қолданылу мерзiмi;
     2 - көлiк құжатының нөмiрi;
     3 - сатып алу-сату немесе айырбастау шартынан өзгеше шарттың (келiсiмнiң) нөмiрi және күнi;
     4 - шартқа қосымша сатып алу-сату немесе айырбастау шартының (контрактының) нөмiрi және күнi;
     5 - тарауларды Қазақстан Республикасының кеден аумағында (тыс қарсы жерде) ұқсатуға арналған лицензияның (рұқсаттың) нөмiрi және берiлген күні, сондай-ақ оның қолданылу мерзiмi;
     6 - Қазақстан Республикасының өзге мемлекеттiк органдары, берiлген рұқсаттың нөмiрi және күнi егер тауарлар осы органдардың бақылауына жататын реттерде (олардың атауы көрсетiледi);
     7-цифрдың астында:
     7А кеден төлемдерiн алудан босату туралы Қазақстан Республикасы Үкiметi шешiмiнiң атауын, нөмiрiн және күнiн қоса басқа да берiлген рұқсаттың нөмiрi және күнi;
     7В - тауарлардың шыққан жерi сертификаты туралы деректер;
     7С - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң шетелде шот ашуға берген лицензиясы; Шарт бойынша төлемнiң немесе қарсы жеткiзiлiмнiң мерзiмiнен ЖКД кедендiк ресiмдеуге қабылдаған күннен бастап 180 күннен асып кеткен ретте Қазақстан Ұлттық банкiнiң рұқсаты көрсетiледi.
     7-тармақты толтыру ережесi 14-қосымшада келтiрiлген.


     45-баған. "Кедендiк құн"
     Бағанда 31-бағанда жарияланған тауарлардың кедендiк құны 22-бағанда жарияланған шарттың валютасымен көрсетiледi.
     Тауарлар сатып алу-сату немесе айырбастау шартынан өзгеше шарт бойынша әкетiлген, шарттың немесе тараптардың ниетiн растайтын өзге құжат жоқ болған реттерде кедендiк құн Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасымен (теңге) көрсетiледi.
     Егер кеден құны бөлшек өлшемдерден тұрса, ол дөңгелектендiру ережелерiмен бүтiн шамаға дейiн дөңгелектенедi.


     46-баған. "Статистикалық құн"
     Бағанда кеден декларациясын кедендiк ресiмдеуге қабылдаған күнi Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi белгiлеген бағам бойынша АҚШ долларымен қайта есептелген (валютаны АҚШ долларымен қайта есептеу тәртiбi 16 қосымшада келтiрiлген), Қазақстандық порт - ФОБ немесе Қазақстан Республикасының шекарасы - ДАФ базасының фактуралық құны бойынша келтiрiлген жария етiлген тауарлардың статистикалық құны көрсетiледi.
     Бұл ретте егер тауарларды жеткiзiлiмi пунктi (жөнелту) Қазақстан Республикасының кеден аумағында орналасатын шарттарға сәйкес сатылатын болса (мысалы, ЕХВ - Петропавл, ФСА - Көкшетау), онда фактуралық құнға Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiн жерге дейiн тауарларды жеткiзу жөнiндегi қосымша енгiзiлмеген шығындар қосылады.
     Жеткiзiлiм шоттарымен Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары жерде орналасқан жеткiзiлiм пунктi (арналған жер) көзделген жағдайлар үшiн (мысалы, СИФ - Стамбул немесе ДАФ ресей-польша шекарасы) фактуралық құннан Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлгеннен кейiн тауарларды жеткiзу жөнiндегi шығындар алып тасталады.
     Бағанда тауарларды сатып алу-сату немесе айырбастау шартынан өзгеше шартқа сәйкес әкеткен жағдайда тауарлардың кедендiк құны АҚШ долларымен қайта есептелiп көрсетедi.


     47-баған. "Кеден бажын және алымын есептеу"
               Бағанды кедендiк рәсiмдеу үшiн
               алым бөлiгiн толтыру
     Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдарын есептеу ЖКД-ның негiзгi парағының 12-бағанында келтiрiлген жалпы кедендiк құннан жүргiзiледi. Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымын есептеу Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасы және шетелдiк валюта үшiн бөлек жүргiзiледi.
     "Түр" бағанының бiрiншi бағанасында 12-қосымшада келтiрiлген Кеден төлемдерi сыныптауышына сәйкес төлем коды көрсетiледi.
     "Есептеу негiзi" бағанының екiншi бағанасы толтырылмайды.
     "Ставка" бағанының үшiншi бағанасында кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымының белгiленген ставка мөлшерi көрсетiледi.
     "Сома" бағанының төртiншi бағанасында 12-бағанда келтiрiлген кедендiк құн мөлшерiнiң белгiленген ставка мөлшерiне көбейтiндiсi ретiнде алынған төлеуге тиесiлi төлем сомасы көрсетiледi.
    "СП" (төлем әдiсi) бағанының бесiншi бағанасында:
    "БН" - банк арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
    "КТ" - кеден төлем сомасын қолма-қол ақшамен төлеу көрсетiледi.

    Ескерту: Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымын төлеу тек ЖКД-ның
             негiзгi парағында ғана көрсетiледi.

                Бағанды экспорттық кеден бажын
                   есептеген кезде толтыру

    Бағанды толтырған кезде экспорттық кеден бажының сомасын есептеу жөнiндегi есеп айырысулар:
    - проценттiк ставкалар бойынша баж салынатын тауарлар жөнiнде товарлардың кедендiк құны мәлiмделген валютамен;
    - тауарлардың салмақ өлшемiмен АҚШ долларымен (ЭКЮ) өзiндiк
ставка бойынша экспорттық кеден баж салынатын тауарларды ресiмдеу
кезiнде - АҚШ долларымен (ЭКЮ) жүргiзiледi;
    Ескерту: Бұл ретте "Есептеудiң егжей-тегжейi" бағанында
             төлем түрлерi бойынша нақты төленген сома және
             төлем жүргiзiлген валютаның аты, болмаса төлем
             жөнiнде берiлген төлеудi кейiнге қалдыру немесе
             бөлiп төлеу туралы мәлiметтер көрсетiледi.

     "Түрi" бағанының бiрiншi бағанасында 12-қосымшада келтiрiлген Кеден төлемдерiнiң сыныптауышына сәйкес төлем коды көрсетiледi.
     "Есептеу негiзi" бағанының екiншi бағанасы толтырылмайды.
     "Ставка" бағанының үшiншi бағанасында экспорттық кеден бажы ставкасының белгiленген мөлшерi көрсетiледi.
     "Сома" бағанының 4-ші бағанасында экспорттық кеден бажының төлеуге тиесiлi сомасы көрсетiледi.
     Экспорттық кеден бажының сомасын есептеу үшiн:
     - кеден құнынан проценттiк ставкалармен экспорттық кеден бажы салынатын тауарлар бойынша - 45 бағанда көрсетiлген тауарлардың кедендiк құны;
     - тауарлардың салмақ өлшемiнен АҚШ долларымен (ЭКЮ) өзiндiк ставкалармен экспорттық кеден бажы салынатын тауарлар бойынша 38-бағанда көрсетiлген, тоннамен қайта есептелген тауарлардың нетто салмағы негiз болып табылады.
     "СП" (төлем әдiсi) бағанының бесiншi бағанасында көрсетiледi.
     "бн" - банк арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
     "кт" - кеден төлемдерiн қолма-қол ақшамен төлеу;
     "оп" - кеден төлемдерiн төлеу мерзiмi ұзартылды;
     "рс" - кеден төлемдерiн бөлiп төлеуге мұрсат берiлдi;
     "ун" - кеден төлемдерiн шартты түрде есептеу.
     Ескерту: Экспорттық кеден бажын төлеу кейiнге қалдырылған
              немесе бөлiп төленетiн ("СП" бағанының бесiншi
              бағанасында "оп" немесе "рс" көрсетiлген) жағдайда
              48-баған "Төлемді кейiнге қалдыру" толтырылады.


     Қосымша парақтарда көрсетiлген тауарлар үшiн экспорттық кеден бажын есептеу қосымша парақтың 44-бағанының тиiстi бөлiмдерiнде дәл сондай тәртiппен жүзеге асырылады.
     Экспорттық кеден бажы сомасын есептеген кезде бағанды толтыру мысалы 13-қосымшада көрсетiлген.


     В-бағаны. "Есептеудiң егжей-тегжейi"
     Бағанда ЖКД-ның негiзгi парағы мен әрбiр қосымша парақтардан тұратын төлемдердiң белгiлi бiр түрiнiң жалпы сомасы, төлем жүргiзiлген валютаның қысқаша атауы, сондай-ақ төлем төленгенiн растайтын құжаттың нөмiрi және датасы 12-қосымшада келтiрiлген Кеден төлемдерiнiң сыныптауышына сәйкес әрбiр төлем түрлерi бөлек көрсетiледi. Бұл ретте 47-бағанды кеден төлемiн төлеу жүргiзiлген валютадан өзгеше валютамен толтырылған жағдайда экспорттық кеден бажы сомасы:
     - бажды проценттiк ставкамен есептеген және теңгемен төлеген жағдайда 23 бағанның сол жақ бөлiгiнде көрсетiлген валюта бағамымен;
     - бажды өзiндiк ставка бойынша АҚШ долларымен есептеген және теңгемен төлеген кезде 23-бағанның оң жақ бөлiгiнде көрсетiлген валюта бағамымен;
     - бажды өзiндiк ставка бойынша ЭКЮ мен есептеген және теңгемен төленген жағдайда ЖКД-ны кедендiк ресiмдеуге қабылдаған күнгi Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi белгiленген ЭКЮ бағамымен қайта есептеледi. Бұл ретте бағанда қайта есептеу жүргiзiлген ЭКЮ бағамын көрсету қажет;
     - 23-бағанның оң жақ бөлiгiнде көрсетiлген валюта бағамы бойынша теңгемен және одан әрi Қазақстан Ұлттық банкiсi бағалаған валюта бағамымен, немесе шетелдiк валютамен төлегенде - тұйық және клирингтiк валюталардың анықтамалық бағамымен қайта есептеледi.
     Кеден төлемдерiн төлеу жөнiнде кейiн төлеуге немесе бөлiп төлеуге мұрсат берген кезде (кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымынан басқа) төлемдер төлеудi; "гб" - банкiнiң кепiлдiгiмен, "зт" - тауарлар кепiлдемесiнiң, "дт" - ақша қаржыларын депозитке берумен, сондай-ақ төлеудi қамтамасыз етуге және валютаның қысқаша атауына берiлген жалпы сомамен қамтамасыз ету түрлерi көрсетiледi.
     Ескерту: Сонымен қатар 48 бағанда кеден төлемдерiн төлеуге
              берiлген мұрсат мерзiмi көрсетiледi.


     Бағанды толтыру мысалдары 13 қосымшада келтiрiлген.


     48-баған. "Төлемдердiң мерзiмiн ұзарту"
     Бағанда кеден төлемдерiн төлеуге мұрсат немесе бөлiп төлеу мүмкiндiгi берiлгендегi кеден төлемдерiн төлеудiң ең соңғы мерзiмi алты араб цифрымен көрсетiлiп, олардың әр қосары нүктемен бөлiнедi және бұл тиiсiнше күндi, айды және жылды көрсетедi.

    54-баған. "Орны мен уақыты"
    Бағанда ЖК толтыру орны мен уақыты көрсетiледi: 14 бағанда көрсетiлген ұйым тауарды жариялауға өкiлеттiк берген адамның аты-жөнi; оның лауазымы; жеке қолы; декларанттың - ұйымның телефон және телекс нөмiрi.
    ЖТД көрсетiлген мәлiметтер сол ұйымның мөрiмен расталады.

             2.4. Кеден органының бағандарды
                      толтыру тәртiбi

    7-баған. "Анықтамалық нөмiр"
    Бағанда тiркеу - нөмiрi және ЖТД кеден ресiмдеуiне қабылдау уақыты төмендегiдей схема бойынша көрсетiледi:

    Элемент N 999/99    99.99.9/999999
           ---------------------------   мұнда
               1      2 3 4       5
     N - элемент 9-қосымшада келтiрiлген Қазақстан Республикасы кеден органдарымен оның құрылымдық бөлiмдерiнiң Сыныптауышына сәйкес кедендiк рәсiмдеу жүргiзетiн кеденнiң бес таңбасы цифрлық коды;
     N 2 және N 3 элемент - ЖТД кедендiк ресiмдеуге қабылдау күнi мен айы;
     N 4 элемент - ағымдағы жылдың соңғы цифры;
     N 5 элементi - тиiстi кеден органы ресiмдеген ЖТД рет нөмiрi (N 1 элементтi қара) (ағымдағы жылда үстемелi нәтижемен, жыл аяқталғанда нумерация қайта басталады). Тауарлардың әкетiлетiнiне немесе әкелiнетiнiне қарамастан ЖТД рет нөмiрi қайталанбауы тиiс.
     Қосымша беттер қолданылған жағдайда "А" бағанының төменгi бөлiгiнде 33 бағанның үстiнде ЖТД негiзгi парағының тiркеу нөмiрi көрсетiледi.
     Мысалы: 01000/25.03.5/000144

     Д-бағаны

     Бұл бағанда кеден органының мөртабаны мен мөрi, сондай-ақ қажет болғанда кеден бақылауының қорытындыларын куәландыратын басқа да белгiлер қойылады.
     Кедендiк бақылау туралы мөртабандар тауарды шығару жөнiнде шешiм қабылдаған кеден органының лауазымды адамының жеке нөмiрлiк мөрiмен расталады.
     ЖТМ сыртқы бетiн басқа да кеден мөртабандарын қою үшiн пайдалануға болады.

    С бағаны

    ЖТД бұл бағанын кеден органы технологиялық белгiлер үшiн пайдалануы мүмкiн.
    Қосымша бетшелерде бұл бағанда тауарды шығару туралы шешiм қабылдаған кеден органының лауазымды адамының жеке нөмiрлiк мөрi қойылады.

          3. Еркiн айналысқа шығару кеден режимiне
            сәйкес әкелiнетiн тауарларға жүк кеден
                декларациясын толтыру тәртiбi

    3.1. Декларант ЖТД төмендегi бағандарын толтырады:
     - цифрлық - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54; әрiптiк - А, В.
     3. 4, 5, 6, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 54, А және В бағандары экспорттың кедендiк режимiне сәйкес әкетiлетiн тауарларға жүк кеден декларациясын толтыру Ережелерiнде қарастырылған тәртiпте толтырылады (осы Нұсқаулықтың 2, 3 бөлiмдерi).
    3.2. Кеден органының лауазымды адамдары мына бағандарды: 7, 43, Д және С бағандарын толтырады.
    7, Д және С бағандары экспорттың кедендiк режимiне сәйкес әкетiлетiн тауарларға жүк кеден декларациясын толтыру Ережелерiнде қарастырылған тәртiпте толтырылады (2, 4 бөлiм).

    43-баған. "Кеден құнын түзету белгiлерi"
    Бағанда мәлiмденген кеден құнын түзету белгiсi қойылады:
    "0" - мәлiмденген кеден құны түзетiлген жоқ;
    "1" - мәлiмденген кеден құны түзетiлдi.

    3.3. Декларанттың бағандарды толтыру тәртiбi

    1-баған. "Декларанттың үлгiсi"
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде - "ИМ" көрсетiледi.
    Екiншi бөлiмшесiнде 1-қосымшада келтiрiлген Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарларды өткiзу процедурасының сыныптауышына сәйкес кеден режимiнiң қос таңбалы цифрлық коды көрсетiледi.

    2-баған. "Жөнелтушi"
     Бағанда тауарларды жөнелтушi туралы мәлiметтер көрсетiледi: шетел кәсiпорнының аты мен мекен-жайы, немесе жеке тұлғаның аты-жөнi мен мекен-жайы.
     8-баған. "Алушы"
     Бағанда тауарларды алушы туралы мәлiметтер көрсетiледi: кәсiпорындардың, ұйымдардың, мекемелердiң (мұнан әрi - кәсiпорын) аты мен мекен-жайы немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, мекен-жайы және оның жеке басын растайтын құжат.
     Бағанның төменгi бөлiгiнде "N" белгiсiнен кейiн 2 қосымшада келтiрiлген теңестiрiлген нөмiрлерiн қалыптастыру сыныпшылығына сай теңестiру нөмiрi көрсетiледi.


     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда қаржылай реттеуге жауапты кәсiпорындардың аты және мекен-жайы немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, мекен-жайы және оның жеке басын растайтын құжаттар туралы мәлiметтер көрсетiледi.
     Егер қаржылай реттеуге жауапты тұлға алушымен сәйкес келiп қалған жағдайда 8 бағанға сiлтеме жасалады (8 бағанды қара).
     Бағанның жоғарғы бөлiгiнде "N" белгiсiнен кейiн 2 қосымшада келтiрiлген теңестiру нөмiрлерiн қалыптастыру сыныптауышында сай кәсiпорындардың немесе жеке тұлғалардың теңестiру нөмiрлерi көрсетiледi.
     Сатып алу-сату немесе ауыстыру шартынан басқа шартпен тауарлар өткiзгенде баған толтырылмайды.

    15-баған. "Жөнелту елiнiң коды"
    Бағанда 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерi сыныптауышына сәйкес жөнелту елiнiң қысқаша атауы көрсетiледi.

    15а-баған. "Жөнелту елiнiң коды"
    Бағанда 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерi сыныптауышына сәйкес жөнелту елiнiң цифрлық коды көрсетiледi.

    16-баған. "Шыққан елi"
     Бағанда 3 қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерi сыныптауышына сәйкес тауар шыққан елдiң қысқаша атауы көрсетiледi.
     Егер тауарларды жариялау сәтiнде олардың шыққан елi белгiсiз болса, бағанда "белгiсiз" деп көрсетiледi.
     Егер тауарлар әртүрлi елдерден шықса бағанда "әр түрлi" деп көрсетiледi.
     18-баған. "Жөнелту кезiндегi көлiк құралы"
     Бағанның сол жақ тараушасында көлiк құралдарының саны қойылады, ашық жерден кейiн тауарларды ресiмдеудi жүргiзетiн кеден органы қызметiнiң аймағына тауарлар әкелген көлiк құралдары туралы мәлiметтер көрсетiледi (теңiз немесе өзен кемесiнiң аты, әуе кемесiнiң сапар және қабырғалық нөмiрi, темiр жол вагонының нөмiрi, жол көлiк құралдарының тiркеу нөмiрi және басқа осындай мәлiметтер).
     Барлық мәлiметтердi көрсету мүмкiн болмағанда "Сыртқы бетiн қара" деген сiлтеме жасалады да ЖКД 1 парағының сыртында көлiк құралдарының нөмiрлерi көрсетiледi.
     Мысалы: 01 а/м А224АВ
     немесе 23 т/ж вагоны. Сыртқы бетiн қараңыз.
     Оң жақ бөлiмшесiнде 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерi Сыныптауышына сәйкес көлiк құралы тиесiлi елдiң цифрлық коды көрсетiледi.
     20-баған. "Жеткiзiлiм шарты"
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде 4-қосымшада келтiрiлген жеткiзiлiм шарттары сыныптауышына сәйкес жеткiзiлiм шартының қос таңбалы цифрлық коды көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшенiң сол жақ бөлiгiнде географиялық пункт нұсқала отырып беру шартының қысқаша әрiптiк атауы көрсетiледi.
     Бағанның екiншi және үшiншi бөлiмшенiң оң жақ бөлiгi толтырылмайды.
     21-баған. "Жөнелту кезiндегi көлiк құралы"
               "Шекарадағы көлiк құралы"
     Бағанның сол жақ бөлiмшесiнде жарияланған тауарларды халықаралық тасымалдау жүзеге асырылған көлiк құралы туралы мәлiмет көрсетiледi (теңiз немесе өзен кемесiнiң аты, әуе кемесiнің сапар және қабырғалық нөмiрi, темiр жол вагонының нөмiрi жол көлiк құралының тiркеу нөмiрi және басқа да осындай мәлiметтер).
     Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде 3-қосымшада келтiрiлген дүниежүзi елдерi сыныптауышына сәйкес көлiк құралы тиесiлi елдiң цифрлық коды көрсетiледi.

    28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
    Сатып алу-сату шартына сәйкес тауарларды әкелген кезде бағанда әрбiр деректеме жаңа жолдан бастап көрсетiлiп, олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрi қойылады:
    А. Шетел валютасында есеп айырысуды көздейтiн шоттарға сәйкес
тауарларды әкелгенде:
    1 - Мәмiле төлқұжатының нөмiрi;
    2 - Банктiң қысқаша атауы;
    3 - банктiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
    4 - Экспортшының транзиттiк валюталық шотының нөмiрi.
    Б. Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасында есеп айырысуды көздейтiн шартқа сәйкес тауарларды әкелгенде:
    1. банктiң ОКПО коды;
    2. Банктiң қысқаша атауы;
    3. банктiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
    4. Экспортшының теңгелiк есеп айырысу шоты;
    В. Мәмiленiң баспа-бас және басқа түрлерiнде баған толтырылмайды.

    30-баған. "Тауарларды тексеру орны"
     Бағанда кедендiк ресiмдеу кезеңiнде тауарлар тұратын уақытша сақтау қоймаларын ұстау жөнiндегi лицензияның нөмiрi көрсетiледi.
     Егер тауарларды кедендiк ресiмдеу басқа бiр жерлерде жүргiзiлген жағдайда бағанда осындай тауарлар есепке алынатын уақытша сақтау немесе кеден қоймасын құруға берiлген лицензияның нөмiрi көрсетiледi.
     34-баған. "Шыққан елдiң коды"
     Бағанда 3-қосымшада келтiрiлген Дүниежүзi елдерi сыныптауышына сәйкес жарияланған тауарлардың шыққан елiнiң цифрлық коды көрсетiледi.
     Егер шыққан елi белгiсiз болған жағдайда немесе тауарлар әртүрлi елдерден шықса бағанда "000" көрсетiледi.
     36-баған "Артықшылықтар"
     Бағанда ІІ-қосымшада келтiрiлген артықшылықтар, жеңiлдiктер мен кеден төлемдерiн төлеудiң жеңiлдiктерi мен басқа да ерекшелiктерi Сыныптауышына сәйкес берiлген жеңiлдiктердiң, артықшылықтардың немесе кеден төлемдерiн төлеу ерекшелiктерiнiң әрiптiк кодтары көрсетiлiп, ол төмендегi схема бойынша құралады:
     СПАН, мұнда:
     C - кеден ресiмдеуi үшiн берiлген жеңiлдiктiң немесе кеден алымын төлеу жөнiндегi басқа да ерекшелiктiң коды;
     П - импорттық кеден бажын төлеу жөнiнде берiлген жеңiлдiктiң, артықшылықтың коды;
     А - акциздi төлеу бойынша берiлген жеңiлдiктiң коды;
     Н - қосымша құнға салынатын салықты және арнаулы салықты төлеу жөнiнде берiлген жеңiлдiктердiң коды.
     Егер мәлiмденген тауарларға жеңiлдiктер мен артықшылықты берiлмеген жағдайда тиiстi жерге "О" әрпi қойылады.
     Мысалы:
     а) әкелiнетiн тауарларға импорттық кеден бажын төлеу бойынша жеңiлдiк берiлген, басқадай жеңiлдiк берiлмеген - бағанға "ОПОО" белгiсi қойылады;
     б) әкелiнетiн тауарлар бойынша кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымын және импорттық кеден бажын төлеу жөнiнде жеңiлдiк берiлген, қосылған құнға салынатын салық төленедi, бұл тауарлар үшiн акциз ставкалары белгiленбеген - бағанға "СПОО" белгiсi қойылады;
     в) әкелiнетiн тауарлар қосылған құнға салынатын салықтар босатылған, кеден төлемдерiн төлеу бойынша басқадай жеңiлдiктер берiлмеген немесе ставкалар белгiленбеген - бағанда "ОООН" белгiсi қойылады;
     г) әкелiнетiн тауарлар бойынша ешбiр жеңiлдiк берiлмеген немесе ставкалар белгiленбеген - бағанда "ОООО" белгiсi қойылады.


     45-баған. "Тауарлардың кедендiк құны"


     Бағанда шарт (контракт) валютасында 31 бағанда мәлiмделген тауарлардың кедендiк құны көрсетiледi.
     Тауарлар сатып алу-сату немесе ауыстыру шартынан өзгеше шарт бойынша әкелiнсе немесе тараптардың ниетiн бiлдiретiн шарт немесе басқа да құжаттар болмаса кедендiк құн Қазақстан Республикасының валютасында (теңгемен) көрсетiледi.
     Егер кеден құнында бөлшек сандар болса, ол дөңгелектеу тәртiбiмен бүтiн санға жеткiзiледi.


     46-баған. "Статистикалық құн"
     Бағанда жарияланған тауарлардың СИФ - Қазақстан порты немесе СИП - Қазақстан Республикасының шекарасындағы баратын пунктi бағалар базасына фактуралық құн бойынша келтiрiлген ЖКМ кедендiк ресiмдеуге берiлген күнi Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiде бағаланатын АҚШ долларының бағамы бойынша қайта есептелген статистикалық құны көрсетiледi (валютаны) АҚШ долларына қайта есептеу тәртiбi 16-қосымшада келтiрiлген).
     Сонымен қатар, егер тауарлар жеткiзiлiм (жiберу) пункттерi Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде болатын шартпен сатып алынса (мысалы, ЕХВ - Пекин, СИФ - Берлин), онда фактуралық құнға тауарларды Қазақстан Республикасының кеден аумағына енгiзу орнына дейiн жеткiзу жөнiндегi қосымша шығыстар қосылады.
     Жеткiзiлiм шарттары бойынша Қазақстан Республикасының кеден аумағында орналасқан жеткiзу пунктi қарастырылған жағдайда (мысалы, СИП - Қарағанды), Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнгеннен кейiн фактуралық құннан тауарларды жеткiзу шығыстары алынып тасталады.
     Тауарлар сатып алу-сату немесе ауыстыру шартынан өзгеше шарт бойынша әкелiнген кезде де тауарларды АҚШ долларымен қайта есептелген кедендiк құны көрсетiледi.
     Егер статистикалық құнда бөлшек сандар болса ол дөңгелектеу тәртiбiмен бүтiн санға жеткiзiледi.

     47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу"
     Тауарларды кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдарын есептеу осы Нұсқаулықтың 2, 3 тармақтарында келтiрiлген тәртiппен бiрдей.

               Импорттық кеден бажын есептеу
                  кезiнде бағанды толтыру

    Бағанды толтырған кезде импорттық кеден бажының сомасын шығару жөнiндегi есептер:
    - ставкалар бойынша проценттен баж салынатын тауарлар бойынша -
тауарлардың кедендiк құны мәлiмденген валютада;
    - салмақ бiрлiгiнен немесе берiлген заттай көлемiнен АҚШ долларымен (ЭКЮ) айрықша ставка бойынша импорттық кеден бажы салынатын тауарлар бойынша - АҚШ долларында (ЭКЮ) жүргiзiледi.
    Ескерту: сонымен қатар "Есептеу толықтығы" бағанында төлем                    түрлерi бойынша нақтылы төленген сомалар туралы
             мәлiметтер және төлем жасалған немесе мұрсат, не
             бөлiп төлеу мүмкiндiгi берiлген валюта атауы
             көрсетiледi.

     "Түр" бағанының бiрiншi бағанасында 12-қосымшада келтiрiлген кеден төлемдерi сыныптауышына сәйкес төлем коды көрсетiледi.
     "Үстеме есептеу негiзi" бағанының екiншi бағанасы толтырылмайды.
     "Ставка" бағанының үшiншi бағанасы импорттық кеден бажының белгiленген мөлшерi көрсетiледi.
     "Сома" бағанының төртiншi бағанасында импорттық кеден бажының төленуге тиiс сомасы көрсетiледi.
     Импорттық кеден бажы сомасын есептеп шығарудың негiзi мыналар болып табылады:
     - құннан проценттiк ставкалар бойынша импорттық кеден бажы алынатын тауарлар бойынша - 45-бағанда көрсетiлген тауарлардың кедендiк құны;
     - салмақ бiрлiгiне АҚШ долларында (ЭКЮ) айрықша ставка бойынша импорттық кеден бажы салынатын тауарлар бойынша - 38 бағанда көрсетiлген тауарлардың нетто салмағы;
     - берiлген заттай көлемiне АҚШ долларында (ЭКЮ) айрықша ставка бойынша кеден бажы салынатын тауарлар бойынша - 31 бағанның оң жақтағы төменгi бөлiмшесiнде көрсетiлген тауарлар саны.
     "ТӘ" (төлем әдiсi) бағанның бесiншi тiзбесiнде мыналар көрсетiледi:
     "бн" - банк арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
     "қт" - кеден төлемдерi сомасын қолма-қол төлеу;
     "оп" - кеден төлемдерiн төлеуге мұрсат беру;
     "ро" - кеден төлемдерiн бөлiп төлеу мүмкiндiгi берiлдi;
     "ун" - кеден төлемдерiн шартты есептеу.
     Ескерту: Импорттық кеден бажын төлеу бойынша мұрсат немесе
             бөлiп төлеу мүмкiндiгi берiлсе ("ТӘ"
             бағанының бесiншi тiзбесiне "оп" не "ре"
             көрсетiледi) 48 "Төлем мерзiмiн ұзарту" бағаны
             толтырылады.
             Импорттық кеден бажы сомасын есептеу кезiнде бағанды
             толтыру мысалдары 13-қосымшада келтiрiлген.

                     Акциздi есептеу кезiнде
                     бағанды толтыру тәртiбi

    Бағанды толтыру кезiнде акциздi шығару есебi:
    - проценттiк ставкалармен акциз салынатын тауарлар бойынша тауарлардың кедендiк құны мәлiмденген валютада;
    - салмақ бiрлiгiне немесе берiлген заттай көлемiне ЭКЮ-де айрықша ставкада акциз салынатын тауарлар бойынша - ЭКЮ-де жүргiзiледi.
    Ескерту: Сонымен қатар "Есептеудiң егжей-тегжей" бағанында
             төлем түрлерi бойынша нақтылы төленген сомалар
             туралы мәлiметтер және төлем жасалған валютаның
             атауы көрсетiледi.

    "Түр" бағанының бiрiншi бағанасында 12-қосымшада келтiрiлген Кеден төлемдерi сыныптауышына сәйкес төлем коды көрсетiледi.
    "Есептеу негiзi" бағанының екiншi бағанасы толтырылмайды.
    "Ставка" бағанының үшiншi бағанасында акциз ставкасының белгiленген мөлшерi көрсетiледi.
    Акциз ставкасын есептеудiң негiзi 45-бағанда көрсетiлген тауарлардың кедендiк құны болып табылады.
    "ТӘ" (төлем әдiсi) бағанының бесiншi тiзбесiнде мыналар көрсетiледi:
    "бн" - банк арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
    "кт" - Салық сомасын қолма-қол төлеуі;
    "ун" - салықты шартты есептеу.
    Акциз сомасын есептеу кезiнде бағанды толтыру мысалы 13-қосымшада келтiрiлген.

                   Қосымша құнға салынатын салыққа
                  есептегенде бағанды толтыру тәртiбi         

    Бағанды толтырғанда қосымша құнға салынатын салықты шығару есебi тауарлардың кеден құны мәлiмдеген валютада жүргiзiледi.
    Ескерту: Сонымен қатар "Есептеу толықтығы" бағанында төлем    
    түрлерi бойынша нақты төленген сомалар туралы мәлiметтер
    және төлем жасалған немесе төлемге мұрсат берiлген
    валютаның атауы көрсетiледi.


     "Түр" бағанының бiрiншi бағанасында 12-қосымшада келтiрiлген Кеден төлемдерi сыныптауышына сәйкес төлем коды көрсетiледi. "Есептеу негiзi" бағанының екiншi бағанасы толтырылмайды. "Ставка" бағанының үшiншi бағанасында қосымша құнға салынатын салықтың белгiленген мөлшерi көрсетiледi.

    "Сома" бағанының төртiншi бағанасында қосымша құнға салынатын  салықтың төленуге тиiс сомасы көрсетiледi.
    Қосымша құнға салынатын салық сомасын есептеудiң негiзi 45-бағанында көрсетiлген тауарлардың кедендiк құны болып табылып, оған кедендiк ресiмдеу үшiн кедендiк алымдар сомасы, импорттық кеден бажының сомасы және осы декларацияға сәйкес есептелген акциз сомасы қосылады.
    "ТӘ" (төлем әдiсi) бағанының бесiншi тiзбесiнде мыналар көрсетiледi:
    "бн" - банк арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
    "с" - Салық сомасын қолма-қол төлеу;
    "оп" - салық төлеу жөнiнде мұрсат берiлдi;
    "ун" - салықты шартты есептеу.
    Қосымша құнға салынатын салық сомасын есептеу кезiнде бағанды  
толтыру мысалы 13-қосымшада келтiрiлген.

    53-баған. "Кеден және баратын елi"
    Бағанда кедендiк ресiмдеуден өткiзу үшiн тауарларды iшкi кеденге жеткiзуге негiз болатын транзиттiк кеден құжаттары туралы мәлiметтер көрсетiледi (әрбiр деректеме жаңа жолдан басталып, олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрi қойылады).
    1 - жеткiзудi бақылау құжатының нөмiрi (ЖБҚ)
    2 - кiтапшаның нөмiрi мен уақыты МДП.

          4. Тауарларды кеден қоймасының кеден режимiне
        қойғанда жүк кеден декларациясын толтыру ережелерi

    4.1. Декларант жүк кеден декларациясының мына бағандарын толтырады: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 54, А, В.
    Экспорттың кеден режимiне сәйкес әкетуге арналған тауарларды
кеден қоймасына орналастырғанда көрсетiлген бағандардан 8, 15, 15а,21, 25, 29 бағандар толтырылмайды.
    4.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды толтырады:
    7, С және Д.
    3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 54.
    А, В, С және Д бағандары осы Нұсқаулықтың 2 немесе 3 тарауларына сәйкес толтырылады.

    4.3. 1, 2, 8, 9, 22, 28, 44, 49 бағандарды толтырудың төмендегiдей ерекшелiктерi бар:

    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Тауарларды кеден қоймасына орналастырғанда:
    - Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiндерiнде "ИМ";
    - экспорттық кеден режимiне сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiндерiнде "ЭК" көрсетiледi.
    Екiншi бөлiмшесiнде кеден режимiнiң қос таңбалы коды "74" көрсетiледi.
    Бағанның үшiншi бөлiмшесiнде толтырылмайды.

    2-баған. "Жөнелтушi"
     Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкетуге арналған тауарларды кеден қоймасына орналастырған кезде бағанда осы Нұсқаулықтың 2-бөлiмiнде көрсетiлген тәртiппен кеден қоймасына тауарларды орналастырған тұлға туралы мәлiметтер көрсетiледi.
     Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауарларға байланысты баған осы Нұсқаулықтың 3 бөлiмiне сәйкес толтырылады.

   8-баған. "Алушы"


     Бағанда осы Нұсқаулықтың 3 бөлiмiне сәйкес тауарларды кеден қоймасына орналастырушы тұлға туралы мәлiметтер көрсетiледi.


     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда, егер кеден органының келiсiмiмен аталған тұлға кеден төлемдерiн төлеуге жауап беретiн болса, осы Нұсқаулықта қарастырылған тәртiп бойынша қойма иесi немесе тауарларды кеден қоймасына орналастырған тұлға туралы мәлiметтер көрсетiледi.


     22-баған. "Валюта және тауарлардың
               жалпы фактуралық құны"
     Бағанның сол жақ бөлiмшесiне осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасында келтiрiлген валюта сыныптауышына сәйкес мәмiле жасауды реттейтiн шарт немесе басқа да келiсiм валютасының цифрлық коды көрсетiледi.
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесi толтырылмайды.


     28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
     Бағанда (әрбiр деректеме жаңа жолдан басталып, әрқайсысын алдына бiр рет нөмiрi қойылады) мыналар көрсетiледi:
     1 - теңгедегi есеп айырысу шотының нөмiрi, ОКПО коды және 9 бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шоты ашылған банктiң қысқаша атауы.
     2 - Шетел валютасындағы шоттың нөмiрi, ОКПО коды және 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның шоты ашылған банктiң қысқаша атауы.

    44-баған. "Қосымша ақпарат/табыс етiлетiн құжаттар"
    4 цифрдың астында тауарларды кеден қоймасына орналастыратын тұлға мен қойма иесi арасындағы шарттың нөмiрi мен уақыты көрсетiледi.
    Қалған ақпарат осы Нұсқаулыққа сәйкес көрсетiледi.

    49-баған. "Қойманың атауы"
    Бағанда кеден қоймасын құруға берiлген лицензияның нөмiрi мен уақыты көрсетiледi.

    5. Тауарларды тауарлар керi импортының
       кедендiк режимiне қойғанда жүк кеден
       декларациясын толтырудың ережелерi

    5.1. Декларант жүк кеден декларациясының төмендегiдей бағандарын толтырады: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 54, А, В.
    5.2. Кеден органының лауазымды адамы
    7, С және Д бағандарын толтырады.
     2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В, Д бағандары осы Нұсқаулықтың 3 бөлiмiне сәйкес толтырылады.
     Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болғанда керi импорттық тауарлардың күйi өзгерген жағдайда декларант жүк кеден декларациясын қосымша толтырады, ол ЖКД ажырамас бөлiгi болып кеден органына ЖКД бiрге берiледi.
     5.3. 1, 9, 29, 31, 40, 50, С бағандарын толтыру ережелерiнiң төмендегiдей ерекшелiктерi бар:


     1-баған. "Декларация үлгiсi"
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде "ИМ" көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшеде кеден режимiнiң қос таңбалы коды "41" көрсетiледi.
     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда осы Нұсқаулықта қарастырылған тәртiпте керi (DOWN) импорттың кеден режимiне сәйкес Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарларды алып жүретiн тұлғалар туралы мәлiметтер көрсетiледi.
     Тауарларды сатып алу-сату немесе ауыстыру шарттары бойынша әкелгенде шартты жасаған Қазақстандық тұлғаның деректемелерi көрсетiледi.
     28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
     Сатып алу-сату шарттары бойынша тауарларды әкелгенде бағанда осы Нұсқаулықта қарастырылған тәртiпке сәйкес (әрбiр деректеменi жаңа жолдан бастап және әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып) банк деректемелерi және керi импорттың кеден режимiне сәйкес тауарларды алып жүретiн тұлғаның ағымдағы валюталық шотының нөмiрi (контракт бойынша теңгемен есеп айырысатын жағдайда - есеп айырысу шотының нөмiрi) көрсетiледi.
     Басқадай жағдайларда баған толтырылмайды.
     31-баған. "Жүк орындары және тауарларды сипаттау"
     Керi импортталатын тауарлар Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болғанда олардың күйi өзгерген жағдайда бағанда ЖКД Қосымшасына сiлтеме жасалады.
     Қалған ақпараттар осы Нұсқаулықта қарастырылған тәртiпке сәйкес толтырылады.
     40-баған. "Жалпы мәлiмдеме/алдыңғы құжат"
     Бағанда тауарларды экспорттың кеден режимiне орналастыруға негiз болған декларацияның нөмiрi, немесе осы Нұсқаулықтың 2-бөлiмiне сәйкес белгiленген әкету уақыты көрсетiледi.
     50-баған. "Сенушi"
     Бағанда декларант мынадай жазу жасайды: "Тауарлардың керi импорт режимiне орналастыру шарттарына жауап беретiнiн мәлiмдеймiн: әкету фактiсi мен сәтi, Қазақстан тауары, өзгерiссiз күйi - экспортқа салынатын салық қайтарымымен (әкету бажы қайтарымсыз)".

    С бағаны
    Бағанда кедендiк ресiмдеудi жүргiзетiн лауазымды адам керi импорттың кеден режимiне орналастыруға қажеттi соңғы құжаттың атын, қабылданған күнiн, айын және жылын көрсетедi, белгi лауазымды адамның қолымен және жеке нөмiрлiк мөрiмен расталады.

            Жүк кеден декларациясына қосымша

    ЖКМ ажырамас бөлiгi болып табылады.
____________________________________________________________________
ҚР кеден аумағынан экспорт    | керi импорттың кеден режимiнде алып
режимiнде әкетiлетiн тауарлар | жүрiлетiн тауарлар туралы
туралы мәлiметтер             | мәлiметтер
_______________________________|____________________________________
   1. Адамның аты-жөнi немесе мәлiмдеушi - ұйымның атауы
____________________________________________________________________
   2. Әкету уақыты, ЖКД немесе| ЖКД N (кеден органының лауазымды
   әкету уақытын растайтын    | адамы тауарды әкелгенде бередi)
   құжаттың N                 |
_______________________________|____________________________________
                    тауарлардың сәйкестiгi
           СЭҚ ТН бойынша код және тауарлардың атауы,
                   техникалық сипаттамалары
____________________________________________________________________
   4. Валюта және тауарлардың кедендiк құны
____________________________________________________________________
   5. Декларанттың қолы мен мөрi
____________________________________________________________________
   6. Бұрын төленген соманы қайтару талап етiле ме?
      Иә жоқ (қажетсiзi сызылады)
____________________________________________________________________
   7. Кеденнiң тауарларды керi импорттың кеден режимiне
      орналастыруға рұқсаты туралы белгiлер
      Уақыты, кеден органының лауазымды адамының қолы мен мөрi
___________________________________________________________________
   х/ Тозудың немесе кемудiң табиғилығын растайтын негiз, тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайы көрсетiлiп, ұсақ жөндеулер мен басқа осындай операциялар жүргiзiлген жағдайда әкету сәтiнде құнның өспегенiн куәландыратын есептеулер келтiрiледi.

        6. Мемлекет пайдасына бас тартылған тауарлар мен
           көлiк құралдарын кеден режимiне орналастыру
        кезiнде жүк кеден декларациясын толтыру ережелерi


     6.1. Декларант жүк кеден декларациясының төмендегi бағандарын толтырады: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 22, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 50.
     Сонымен қатар 12, 22, 45 бағандар тауарлар құны белгiлi болған жағдайда толтырылады, мәлiмдеушiнiң тауарлар мен көлiк құралдарын СЭҚ ТН сәйкес Сыныптауға мүмкiндiгi болмаса 33 және 41 бағандарды кеден органы толтырады.
     6.2. Кеден органының лауазымды адамы төмендегi бағандарды толтырады: 7, С және Д.
     3, 4, 5, 6, 12, 14, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 54 бағандары осы Нұсқаулықтың 2 немесе үшiншi бөлiмдерiне сәйкес толтырылады.
     6.3. 1, 22, 31, 40, 50 бағандарын толтыру ережелерiнiң төмендегiдей ерекшелiктерi бар:

    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Бiрiншi бөлiмшеде:
    - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн немесе осы аумаққа әкелiнген және басқа да кеден режимiне орналастырылған тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты - "ИМ";
    - Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiн тауарлар мен көлiк құралдары үшiн - "ЭК" белгiлерi қойылады.
    Екiншi бөлiмшеде кеден режимiнiң қос таңбалы "75" коды көрсетiледi.
    Бағанның үшiншi бағаны толтырылмайды.
    22-баған. "Жалпы фактуралық құн"
    Сол жақ бөлiмшеде 45 бағанда кеден құны келтiрiлген валютаның коды көрсетiледi.
    Бағанның бiрiншi бөлiмшеде толтырылмайды.
    31-баған. "Жүк орындары және тауарлар сипаттамасы"
    Бағанда тауарлардың немесе көлiк құралдарының дара белгiлерi көрсетiледi.
    40-баған. "Жалпы декларация/алдыңғы құжат"
    Бұрын басқа кеден режимiне орналастырылған мемлекет пайдасына
бас тартылған тауарлар мен көлiк құралдарын кеден режимiне
орналастырған кезде тауарлар мен көлiк құралдары бұрын басқа кеден режимiнде орналасқандығы ЖКД нөмiрi көрсетiледi.
    50-баған. "Сенушi"
    Бағанда тауарлар мен көлiк құралдарынан бас тартудың себептерi қысқаша баяндалады.

           7. Мемлекет пайдасына бас тарту кеден режимi
         кезiнде кеден органдарының жүк кеден декларация
                  бланкыларын толтыру ережелерi

     Кеден органының лауазымды адамы жүк кеден декларациясының мына бағандарын толтырады:1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 22, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 54, С және Д.
     Сонымен қатар 12, 22, 45 бағандар тауар құны белгiлi болса ғана толтырылады.
     4, 5, 6, 7, 12, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 45, С және Д бағандары осы Нұсқаулықтың 2 немесе 3 бөлiмiне сәйкес толтырылады.
     7, 2, 14, 54 бағандарын толтыру ережелерiнiң төмендегiдей ерекшелiктерi бар:
     14-баған. "Декларант"
     Бағанда мемлекет пайдасына бас тарту кеден режимiне тауарлар мен көлiк құралдарын орналастырушы тұлға туралы мәлiметтер көрсетiледi: кәсiпорынның, ұйымның, мекеменiң (мұнан әрi - кәсiпорын) атауы, немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, мекен-жайы және оның жеке басын растайтын құжат туралы мәлiметтер.
     54-баған. "Орыны және датасы"
     Бағанда кеден органының аты, жүк кеден декларациясы бланкiнiң толтырған лауазымды адамның қызметi, тегi, аты-жөнi көрсетiледi. Аталған лауазымды адам мәлiметтердi өзi қойып қолымен және жеке нөмiрлi мөрiмен куәландырылады.


           8. Иесi Қазақстан Республикасының кеден органы
      болып табылатын кеден қоймасына тауарларды орналастырған
           кезде жүк кеден декларациясын толтыру ережесi


     8.1. Декларант жүк кеден декларациясының мына бағандарын: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 54, А, В толтырады.
     Экспорттық кеден режимiне сәйкес әкетiлуге арналған тауарларды кеден қоймасына орналастыру кезiнде аталған бағандардың iшiнен 8, 15, 15а, 21, 25, 29 бағандары толтырылмайды.
     8.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды: 7, С және Д толтырады.
     Осы Нұсқаулықтың 2 немесе 3-бөлiмдерiне сәйкес 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 54, А, В, С және Д бағандары толтырылады. 1, 2, 8, 22, 28 бағандар осы Нұсқаулықтың 4-бөлiмiне сәйкес толтырылады.
     8.3. 9, 44, 49 бағандары толтыруда мынадай ерекшелiктер бар:

    9-баған. "Қаржыны реттеуге жауапты тұлға"
    Бағанды осы Нұсқаулықта көзделген тәртiппен кеден қоймасына
тауарларын орналастырған тұлға туралы мәлiметтер көрсетiледi.
    44-баған. "Қосымша ақпараттар/табыс етiлетiн құжаттар"
    Қойма куәлiгiнiң нөмiрi мен данасы 4 цифрмен көрсетiледi. Қалған ақпараттар осы Нұсқаулыққа сәйкес көрсетiледi.
    49-баған. "Тауарлардың атауы"
    Бағанда кеден қоймасы құрылымдық бөлiмшесi болып табылатын кеденнiң атауы және коды көрсетiледi.

          9. Уақытша әкелудi (әкетудi) кеден режимiмен
            тауарларды орналастырған кезде жүк кеден
               декларациясын толтырудың ережелерi

    9.1. Декларант жүк кеден декларациясының мына бағандарын: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 54, А, В
толтырады.
    9.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды: 7, С және
Д толтырады. Осы Нұсқаулықтың 2 және 3-бөлiмдерiне сәйкес 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 54, А, В, С және Д бағандар толтырылады.
    9.3. 1, 9, 12, 22, 28, 36, 44, 45, 47 бағандарды толтыру ережесiнiң мынадай ерекшелiктерi бар:

    1-баған. "Декларация үлгiлерi" бөлiмшесiнде:
    - Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiн тауарларға "ЭК" көрсетiледi;
    - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн тауарларға "ИМ" көрсетiледi.
    Екiншi бөлiмшеде кеден режимiнiң "31" екi мәндi коды көрсетiледi.

    9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда осы Нұсқаулықты көзделген тәртiппен тауарларды өткiзушi (тауарларды уақытша әкелуге (әкетуге) рұқсат алған) тұлға туралы мәлiметтер көрсетiледi.
     12-баған. "Жалпы кедендiк құн"
     Бағанда негiзгi және қосымша парақтардың 45-бағандарында көрсетiлген, тауарлардың кедендiк құнының сомасы ретiнде алынған жария етiлетiн тауарлардың жалпы кедендiк құны АҚШ долларымен көрсетiледi.
     22-баған. "Жалпы фактуралық құн"
     Сол жақ бөлiмшесiнде 45-бағанда тауарлардың кедендiк құны келтiрiлген валютаның коды көрсетiледi. (Мысалы, егер 45-бағанда құны АҚШ долларымен мәлiмделсе, онда 001 көрсетiледi).
     28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
     Бағанда (реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып):
     1-теңгемен есеп айырысу шотының нөмiрi, ОКПО коды және 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шоты ашылған банкiнiң қысқаша атауы;
     2-шетел валютасымен шоттың нөмiрi, ОКПО коды және 98-бағанда көрсетiлген тұлғаның шоты ашылған банкiнiң қысқаша атауы көрсетiледi.
     36-баған. "Артықшылықтар"
     Кеден бажын төлеуден iшiнара босатылған ретте бағанның тиiстi айқындамасында "О" қойылады.
     Уақытша әкетiлген (әкелiнген) тауарларды керi әкелген (әкетiлген) кезде баған толтырылмайды.
     Кеден төлемдерiн төлеуден толық босатылған жағдайда баған осы Нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.
     44-баған. "Қосымша ақпарат/табыс етiлетiн құжаттар"
     Уақытша әкелудiң (әкетудiң) кеден режимiмен орналастырылған тауарлардың мерзiмi 8 цифрымен көрсетiледi, мынадай нысанда керi әкетiлуi (әкелiнуi) тиiс.
     8 - "Тауарларды дд. аа. жж дейiн әкетуге (әкелуге) мiндеттенемiн, мұндағы дд. аа. жж - күн, ай және жылдың соңғы екi цифры.
     Қалған ақпарат осы Нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.
     45-баған. "Кедендiк құн"
     Бағанда 33-бағанда мәлiмделген уақытша әкелiнген (әкетiлген) тауарлардың кедендiк құны АҚШ долларымен қайта есептелiп көрсетiледi.
    Егер кедендiк құн бөлшек өлшемдерден тұратын болса, ол дөңгелектеу ережелерi бойынша бүтiн шамаға дейiн дөңгелектендiрiледi.
    47-баған. "Кеден баждары мен алымдарын есептеу"
    Кеден төлемдерiнiң сомасын есептегенде бағанды толтыру осы Нұсқаулыққа сәйкес жүргiзiледi.
    Бұл ретте кеден баждары мен алымдарының сомасын есептегенде "СП" (төлем әдiсi) бағанының бесiншi бағанасына "УН" (кеден төлемдерiн шартты түрде есептеу) әрiп коды қойылады.

           10. Тауарларды бажсыз сауда дүкенiне кеден
             режимiмен орналастырылған жағдайда жүк
             кеден декларациясын толтыру ережелерi

    10.1. Декларант тауарларды бажсыз сауда дүкенiне кеден режимiмен орналастырылған жағдайда жүк кеден декларациясының мына бағандары: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В толтырылады.
    3, 5, 6, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А және В
бағандары осы Нұсқаулықтың 2 немесе 3-бөлiмдерiне сәйкес
толтырылады.
    10.2. 1, 2, 9, 23, 30 бағандары толтырудың мынадай ерекшелiктерi бар:
    1-баған. "Декларация үлгiлерi"
    бажсыз сауда дүкенiне кеден режимiмен орналастырылған жағдайда бағанның бiрiншi бөлiмшесiне:
    - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн немесе осы аумаққа әкелiнген және өзге кеден режимiмен орналастырылған тауарлар жөнiнде - "ИМ"
    - Қазақстандық тауарлар жөнiнде - "ЭК" көрсетiледi.
    Екiншi бөлiмшеде кеден режимiнiң екi мәнде - "72" коды көрсетiледi.
    Бағанның үшiншi бөлiмшесi толтырылмайды.

    2-баған. "Жөнелтушi"
     Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн немесе осы аумаққа әкелiнген және өзге кеден режимiмен орналастырылған тауарлар жөнiнде баған осы Нұсқаулықтың 3-бөлiмiне сәйкес толтырылады.
     Қазақстандық тауарлардың бажсыз сауда дүкенiне кеден режимiмен орналастырылған жағдайда бағанда кәсiпорынның, мекеменiң немесе ұйымның аты және мекен-жайы болмаса жеке тұлғаның төлқұжат деректерi көрсетiледi. Қалған ақпарат осы Нұсқаулықтың 2-бөлiмiне сәйкес толтырылады.
     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"

    Бағанда осы Нұсқаулықта көзделген тәртiппен бажсыз сауда дүкенiнiң иесi туралы мәлiметтер көрсетiледi.
    28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
    Бағанда (реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып):
    1-теңгемен есеп айырысу шотының нөмiрi, ОКПО коды, бажсыз сауда
дүкенiнiң есеп айырысу шоты, иесiнiң есеп айырысу шоты ашылған банкiнiң қысқаша атауы;
    2-шетел валютасымен шот нөмiрi, ОКПО коды және шот ашылған
банкiнiң қысқаша атауы көрсетiледi.
    30-баған. "Тауарларды тексеру орны"
    Бағанда бажсыз сауда дүкенiн ұйымдастыруға берiлген лицензияның нөмiрi көрсетiледi.

        11. Тауарларды керi экспорттың кеден режимiмен
        орналастырған жағдайда жүк кеден декларациясын
                      толтыру ережесi

    11.1. Декларант жүк кеден декларациясының мына бағандарын: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, А, В толтырылады.
    11.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды: 7, С және Д толтырады.
    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 54, А В С Д бағандары осы Нұсқаулықтың 2 немесе 3-бөлiмдерiне сәйкес толтырылады.
    11.3. 1, 9, 20, 28, 44 бағандарды толтыру ережесiнiң мынадай ерекшелiктерi бар:
    1-баған. "Декларация үлгiсi"

    Бiрiншi бөлiмшеде:


     - Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелiнетiн және тiкелей әрi тек қана керi экспорт мақсаттарына арналған тауарлар үшiн - "ИМ";
     - Керi экспорттың кеден режимiне сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлетiн тауарлар үшiн - "ЭК" көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшеде кеден режимiнiң екi мәндi коды - "ІІ" көрсетiледi. Бағанның үшiншi бөлiмшесi толтырылмайды.
     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда керi экспорттық кеден режимiне сәйкес Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарды өткiзушi тұлға туралы мәлiметтер осы Нұсқаулыққа көзделген тәртiппен көрсетiледi.
     20-баған. "Жеткiзiлiм шарттары"
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасында келтiрiлген жеткiзiлiм шарттарының сыныптауышына сәйкес жеткiзiлiм шарттарының екi мәндi цифрлық коды көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшенiң сол жақ бөлiгiнде географиялық пункттi көрсете отырып, жеткiзiлiм шарттарының қысқаша есептiк атауы көрсетiледi.
     Бағанның үшiншi және төртiншi бөлiмшелерi толтырылмайды.
     28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
     Бағанда реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып, 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шотын жүргiзетiн банкiнiң реквизиттерi:
     1-банкiнiң ОКПО коды;
     2-банкiнiң қысқаша атауы;
     3-банкiнiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
     4-есеп айырысу теңге шоты немесе ағымдағы валюта шотының нөмiрi (шетел валютасымен есеп айырысқан кезде) көрсетiледi.

    44-баған. "Қосымша ақпарат/табыс етiлетiн құжаттар"
    Керi экспорттың кеден режимiмен орналастырылған тауарларды
Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлуге тиiмдi болып
табылатын мерзiмi мынадай нысанда 8 цифрымен көрсетiледi.
    8 - "Тауарларды - кк.аа.жж дейiн әкетуге мiндеттенемiн", мұндай
кк.аа.жж - күн, ай және жылдың екi соңғы цифры. Қалған ақпарат осы
Нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.

           12. Кеден аумағын тысқары жерде ұқсатуға кеден
         режимiмен тауарларды орналастырған кезде жүк кеден
                  декларациясын толтыру ережелерi

    12.1. Декларант жүк кеден декларациясының мына бағандарын:
    1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а-бағандарын (тауарларды
ұқсатудан кейiн әкелген кезде), 17, 17а бағандарын (тауарларды
ұқсатуға әкеткен кезде), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54,
А, В толтырады.
    12.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды: 7, С және Д толтырады.
    Осы Нұсқаулықтың 2 және 3 бөлiмдерiне сәйкес 2, 3, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 54, А, В, С, Д бағандары толтырылады.
    12.3. 1, 9, 20, 22, 28, 42, 44 бағандарын толтырудың мынадай
ерекшелiктерi бар:

    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде:
    - тауарлар ұқсатуға әкетiлген кезде - "ЭК";
    - тауарлар ұқсатудан кейiн әкелiнген кезде - "ИМ" көрсетiледi.
    Бағанның екiншi бөлiмшесiнде кеден режимiнiң екi мәндi коды - "61" көрсетiледi.

    9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"


     Бағанда ұқсатуға рұқсат (лицензия) алған Қазақстандық тұлға туралы мәлiметтер осы Нұсқаулықта көзделген тәртiппен көрсетiледi.
     20-баған. "Жеткiзiлiм шарттары"
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасында келтiрiлген жеткiзiлiм шарттарының сыныптауышына сәйкес жеткiзiлiм шарттарының екi мәндi цифрлық коды көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшенiң сол жақ бөлiгiнде географиялық пункттi көрсете отырып жеткiзiлiм шарттарының қысқа әрiптiк атауы көрсетiледi.
     Бағанның үшiншi және төртiншi бөлiмшелерi толтырылмайды.
     22-баған. "Жалпы фактуралық құн"
     Сол жақ бөлiмшеде осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасында келтiрiлген валюта сыныптауышында сәйкес валюта шартының коды көрсетiледi.
     Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде ЖКД-нiң негiзгi және қосымша парақтарының 42-бағанында келтiрiлген құндар сомасы ретiнде алынған тауарлар құны көрсетiледi.
     28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
     Бағанда реквизиттердiң әрқайсысының жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып, 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шотын жүргiзетiн банкiнiң реквизиттерi:
     1-банкiнiң ОКПО коды;
     2-банкiнiң қысқаша атауы;
     3-банкiнiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
     4-есеп айырысу теңге шотының (есеп айырыс теңгемен жүргiзiлсе) нөмiрi немесе ағымдағы валюта шотының (шетел валютасымен есептескен кезде) нөмiрi көрсетiледi.
     42-баған. "Тауардың фактуралық құны"
     Бағанда шот-фактурада немесе өзге коммерциялық, тауарлармен бiрге жүретiн, көлiк, банк немесе сараптық құжаттарда келтiрiлген құн валюта шартында көрсетiледi.
    Егер фактуралық құн бөлшек өлшемде болса, ол дөңгелектеу ережесiмен бүтiн шамаға дейiн дөңгелектенедi.
    44-баған. "Қосымша ақпарат/беретiн құжаттар"
    Ұқсату шартының нөмiрi және датасы 4 цифрымен көрсетiледi.
    Тауарларды кеден бақылауымен ұқсатуға берiлген рұқсаттың
(лицензияның) нөмiрi және датасы 5 цифрымен көрсетiледi.
    Қалған ақпарат осы Нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.     

          13. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ
         ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫЙ
            РЕЖИМ ПЕРЕРАБОТКИ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ

     Ескерту: 13-тараудың қазақша аудармасы болмағандықтан мәтінді              орысшадан қараңыз. РҚАО .

          14. Тауарларды кеден аумағында ұқсатудың
           кеден режимiмен орналастырылған кезде
          жүк кеден декларациясын толтыру ережесi

    14.1. Декларант жүк кеден декларациясын мына бағандарын:
    1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 және 15а, 16 бағандарын
(тауарларды ұқсатуға әкелген кезде), 17 және 17а (тауарларды ұқсатудан кейiн әкеткен кезде), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34-бағаны (тауарларды ұқсатуға әкелген кезде), 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, А В толтырады.
    14.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды: 7, С және Д толтырады.
    Осы Нұсқаулықтың 2 және 3 бөлiмдерiне сәйкес 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 54, А, В, С, Д бағандары толтырылады.
    14.3. 1, 9, 20, 22, 28, 42, 44 бағандарды толтырудың мынадай
ерекшелiктерi бар:
    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде:
    - тауарлар ұқсатуға әкелген кезде - "ИМ";
    - тауарлар ұқсатудан кейiн әкеткен кезде - "ЭК" көрсетiледi.
    Бағанның екiншi бөлiмшесiнде кеден режимiнiң екi мәндi коды "51" көрсетiледi.
    9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда ұқсатуға рұқсат (лицензия) алған қазақстандық тұлға туралы мәлiметтер осы Нұсқаулықта көзделген тәртiппен көрсетiледi.
     20-баған. "Жеткiзiлiм шарттары"
     Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасында келтiрiлген жеткiзiлiм шарттарының сыныптауышына сәйкес жеткiзiлiм шарттарының екi мәндi цифрлық коды көрсетiледi.
     Екiншi бөлiмшенiң сол жақ бөлiгiнде географиялық пункттi көрсете отырып, жеткiзiлiм шарттарының қысқаша әрiптiк атауы көрсетiледi.
     Бағанның үшiншi және төртiншi бөлiмшелерi толтырылмайды.
     22-баған. "Жалпы фактуралық құн"
     Сол жақ бөлiмшеде осы Нұсқаулықтың 6-қосымшасында келтiрiлген валюта сыныптауышында сәйкес валюта шартының коды көрсетiледi.
     Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде ЖКД-нiң негiзгi және қосымша парақтарының 42-бағанында келтiрiлген құндар сомасы ретiнде алынған тауарлардың құны көрсетiледi.
     28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
     Бағанда реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып, 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шотын жүргiзетiн банкiнiң реквизиттерi:
     1-банкiнiң ОКПО коды;
     2-банкiнiң қысқаша атауы;
     3-банкiнiң мекен-жайы (почта индексi және қала);
     4-есеп айырысу теңге шоты (теңгемен есеп айырысқан кезде) немесе ағымдағы валюта шотының (шетел валютасымен есеп айырысқан кезде) нөмiрi көрсетiледi.
     42-баған. "Тауарлардың фактуралық құны"
     Бағанда есеп-фактурада немесе өзге коммерциялық, тауарлармен бiрге жүретiн көлiк, банк немесе сараптық құжаттарда келтiрiлген құн валюта шотында көрсетiледi.
    Егер фактуралық құн бөлшек өлшемдерде болса, ол дөңгелектену
ережесiмен бүтiн шамаға дейiн дөңгелектенедi.
    44-баған. "Қосымша ақпарат/табыс етiлетiн құжаттар"
    Ұқсату шартының нөмiрi және датасы 4 цифрының астында көрсетiледi. Кеден аумағында тауарларды ұқсатуға берiлетiн рұқсаттың (лицензияның) нөмiрi және датасы 5 цифрының астында көрсетiледi. Қалған ақпарат осы Нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.

            15. Тауарларды транзиттiк кеден режимiмен
      орналастырылған кезде жүк кеден декларациясын толтыру
                            ережелерi

    15.1. Декларант жүк кеден декларациясын мына бағандары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 51, 53, 54, А, В, С және Д толтырады.
    15.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды 7, С және Д толтырады. Осы Нұсқаулықтың 2 және 3 бөлiмдерiне сәйкес 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45, 47, 54, В, С, Д бағандары толтырылады.
    15.3. 1, 2, 8, 9, 18, 21, 22, 28, 31, 40, 44, 51, 53 және А бағандарын толтырудың мынадай ерекшелiктерi бар:

    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде тауарлар мен көлiк құралдарының бағыттары:
    Қазақстан Республикасы аумағы арқылы транзитпен өткiзiлетiн тауарлар үшiн
     - "ИМ";
     - шетел мемлекетi аумағы арқылы транзитпен өткiзiлетiн тауарлар үшiн - "ЭК" көрсетiледi. Бағанның екiншi бөлiмшесiнде кеден режимiнiң екi мәндi коды - "80" көрсетiледi.
     Бағанның үшiншi бөлiмшесi толтырылмайды.


     2-баған. "Жөнелтушi"
     Бағанда көлiк құжаттарына сәйкес транзит режимiмен орналастырылған тауарлардың жөнелтушiсi болып табылатын тұлғаның аты және почталық мекен-жайы көрсетiледi.
     8-баған. "Алушы"
     Бағанда көлiк құжаттарына сәйкес транзит режимiмен орналастырылған тауарлардың алушысы болып табылатын тұлғаның аты және почталық мекен-жайы көрсетiледi.
     9-баған. "Қаржылық реттеуге жауапты тұлға"
     Бағанда тауарларды тасымалдаушы туралы мәлiметтер көрсетiледi. Тасымалдаушы деп транзиттiк тауарларды тасымалдауға шарт жасасқан жөнелтушi кеден органынан бастап арналым кеден органына дейiн осы тауарларды өткiзуге жауапты тұлғаны түсiнедi. Бағанда жөнелтушiнiң аты және почталық мекен-жайы, телефон, телекс нөмiрi немесе жеке тұлғаның тегi, аты-жөнi, почталық мекен-жайы және телефоны көрсетiледi.
     18-баған. "Жөнелту кезiндегi көлiк құралдары"
     Бағанның сол жақ бөлiмшесiнде жөнелтушi кеден органынан арналым кеден органына дейiн транзиттiк тауарлар тасымалдауды жүзеге асыратын көлiк құралдары туралы мәлiметтер көрсетiледi (теңiз немесе өзен кемесiнiң атауы, әуе кемесiнiң рейс нөмiрi және борт нөмiрi, темiр жол вагонының нөмiрi, жол көлiк құралдарының тiркеу нөмiрi және сол сияқты мәлiметтер).
     Оң жақ бөлiмшеде осы Нұсқаулықтың - 3-қосымшасында келтiрiлген дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес көлiк құралдары тиесiлi елдiң цифрлық коды көрсетiледi.
     21-баған. "Шекарадағы көлiк құралдары"
     Сол жақ бөлiмшеде Қазақстан Республикасы аумағынан арналым кеден органынан транзиттiк тауарлар әкетiлетiн көлiк құралдары туралы мәлiметтер көрсетiледi (теңiз немесе өзен кемесiнiң атауы, әуе кемесiнiң рейс нөмiрi және борт нөмiрi, темiр жол вагонының нөмiрi, жол көлiк құралдарының тiркеу нөмiрi және сол сияқты мәлiметтер).
     Бағанның оң жақ бөлiмшесiнде көлiк құралдары тиесiлi елдiң цифрлық коды көрсетiледi. "Дүниежүзi елдерiнiң сыныптауышына сәйкес коды көрсетiледi. Егер тауар Қазақстан Республикасының өзi әкелiнген сол көлiк құралымен әкетiлген ретте "Қ. 18-баған" деген сiлтеме жасалады.
     22-баған. "Валюта және жалпы фактуралық құн"
     Бағанның сол жақ бөлiмшесiнде валюта сыныптауышына сәйкес шот фактуралық тауарлар құны көрсетiлген валютаның цифрлық коды көрсетiледi.
    Бағанның оң жақ бөлiмшесi толтырылмайды.
    28-баған. "Қаржы және банк мәлiметтерi"
    Бағанда/реквизиттердiң әрқайсысының жаңа жолдан жаза және олардың әрқайсысының алдына рет нөмiрiн қоя отырып:
    1-теңгемен есеп айырысу шоты, 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шоты ашылған банкiнiң ОКПО коды және қысқаша атауы;
    2-шетел валютасымен шот нөмiрi, 9-бағанда көрсетiлген тұлғаның есеп айырысу шоты ашылған банкiнiң ОКПО коды және қосымша атауы көрсетiледi.
    31-баған. "Жүк орны және тауарларды сипаттау"
    Бағанда:
    а) контейнерлермен тасымалданатын тауарлар үшiн оң жақ жоғарғы бұрышта контейнерлердiң нөмiрi;
    б) тауарлармен бiрге алып жүретiн құжаттарға сәйкес тауарлардың
сипатталуы;
    в) орамның, жүк орындарының және олардың сипатталуы көрсетiледi.
    40-баған. "Жалпы мәлiмдеме/алдыңғы құжат"
    Жаңа декларацияны ресiмдеген ретте толтырылады (тасымалдаушы
ауысқан кезде болмаса тауар топтамасын қайта ресiмдеген кезде). Бағанда алдыңғы декларацияның нөмiрi көрсетiледi.
    44-баған. "Қосымша ақпарат/табыс етiлетiн құжаттар"
    Бағанда (реквизиттердiң әрқайсысын жаңа жолдан жаза және оның
алдына рет нөмiрiн қоя отырып):
    2-көлiк құжатының нөмiрi;
    4-тасымалдау шартының нөмiрi және датасы;
    7-шот-фактураның нөмiрi және датасы, сондай-ақ арналым кеденiне
табыс етуге тиiстi тауарлардың басқа да құжаттардың атауы, нөмiрi және датасы көрсетiледi.
    51-баған. "Транзит елiнiң кеденi"
     Егер транзит кеден режимiмен орналастырылған тауарлармен кеден органы рұқсат ететiн жүк операциялары жүргiзiлсе ғана баған толтырылады. Бағанның алғашқы екi бөлiмшесiнде транзиттiк тауарлармен рұқсат етiлген операциялар соның бақылауымен жүргiзiлетiн кеден органдарының аралық коды көрсетiледi.
     53-баған. "Кеден және арналым елi"
     Арналым кеден органының атауы және коды көрсетiледi.
     А бағаны
     Транзиттiк тауарларды кеден брокерi немесе тасымалдаушының өкiлi болып табылмайтын жөнелтушi тұлға жарияланған ретте толтырады. Бағанда: 1-теңгемен есеп айырысу шотының нөмiрi, есеп айырысу шоты ашылған банк мекемелерiнiң атауы және почта индексi көрсетiледi.

             16. Салынып жатқан жиынтық объектiге
         жалпы жүк кеден декларациясын толтыру ережесi

     16.1. Жиынтық объектiлердi салу үшiн тауарлар Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкетiлген кезде және кеден аумағына
әкелiнген кезде декларант жүк кеден декларациясының мына бағандарын:
1, 2, 8, 11, 14, 15 және 15а бағандарын (Қазақстан Республикасының
кеден аумағында жиынтық объектiнi салған кезде), 17 және 17а бағандарын (Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс жиынтық объектiнi салған кезде), 22, 28, 31, 37, 44, 54 толтырады.
    16.2. Кеден органының лауазымды адамы мына бағандарды 4, С және
Д толтырады. Осы Нұсқаулықтың 2 және 3-бөлiмдерiне сәйкес 2, 7, 8,
11, 14 бағандар, 15 және 15а, 17 және 17а, 37, 54, С, Д бағандары
толтырылады.
    16.3. 1, 22, 31 бағандарды толтыру ережесiнiң мынадай ерекшелiктерi бар:
    1-баған. "Декларация үлгiсi"
    Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде тауарларды өткiзу бағыттары:
    - Жиынтық объектiнi салу үшiн тауарлар әкетiлген кезде - "ЭК";
    - Жиынтық объектiнi салу үшiн тауарлар әкелiнген кезде - "ИМ" көрсетiледi.
    Бағанның екiншi бөлiмшесiнде кеден режимiнiң екi мәндi коды -
тауарлар әкетiлген кезде "10", әкелiнген кезде - "40" көрсетiледi.
    Бағанның үшiншi бөлiмшесiнде - "КЛ" көрсетiледi.

    22-баған. "Валюта және тауарлардың
              жалпы фактуралық құны"

    Сол жақ бөлiмшесiн осы Нұсқаулықтың 6-қосымшада келтiрiлген валюта сыныптауышына сәйкес жиынтық объектiнi салуға арналған валюта шартының коды көрсетiледi. Бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде салынып жатқан жиынтық объектiнiң контрактi бағасы көрсетiледi.     

    31-баған. "Жүк орындары және тауарларды сипаттау"
              "Таңбалау және мөлшерi-контейнерлердiң
              нөмiрi-тауарларды сипаттау"

    Салынып жатқан атауы көрсетiледi.

                                          Жүк кеден декларациясын
                                          толтыру тәртiбi туралы
                                          Нұсқаулыққа 1-қосымша


            Қазақстан Республикасының кеден шекарасы
             арқылы тауарлар өткiзу процедурасының
                        сыныптауышы

                      I. Кеден режимi
____________________________________________________________________
    N р/с  |        Кеден режимiнiң атауы            |   Коды
____________|_________________________________________|_____________

    1.       Экспорт                                      10

    2.       Керi экспорт                                 11

    3.       Уақытша әкелiм (әкетiм)                      31

    4.       Еркiн айналысқа шығару                       40

    5.       Керi импорт                                  41

    6.       Кеден аумағында ұқсату                       51

    7.       Кеден бақылауымен ұқсату                     52

    8.       Кеден аумағынан тыс ұқсату                   61

    9.       Еркiн кеден аймағы                           71

    10.      Бажсыз сауда жасайтын дүкен                  72

    11.      Еркiн қойма                                  73

    12.      Кеден қоймасы                                74

    13.      Мемлекет пайдасына бас тарту                 75

    14.      Жою                                          76

    15.      Транзит                                      80

              II. Тауарларды өткiзу ерекшелiктерi

____________________________________________________________________
 N р/с |    Тауарлар жеткiзiлiм ерекшелiктерiнiң атауы   |  Коды
________|_________________________________________________|_________
    1.   Мемлекеттер, үкiметтер, халықаралық ұйымдар           01
         тарапынан тегiн көмек көрсету ретiнде және
         (немесе) қайырымдылық мақсаттарға арналған
         тауарларды өткiзу

    2.   Тауарларды iзгiлiк көмек ретiнде өткiзу               02

    3.   Тауарларды техникалық көмек ретiнде өткiзу            03

    4.   Сыйлық ретiнде берiлетiн тауарларды өткiзу            04

    5.   Аварияның және апаттардың, табиғи нәубаттардың        05
         зардаптарын жою үшiн тауарлар өткiзу

    6.   Мемлекеттiк мұқтаждар үшiн тауарлар өткiзу            06

    7.   Халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын көлiк        07
         құралдарын қалыпты пайдалануға қажеттi
         материалдық-техникалық жабдықтау және
         жарақтандыру заттарын, отынды, азық-түлiктi және
         басқа да мүлiктi өткiзу

    8.   Қазақстандық кәсiпорындардың теңiз кәсiпшiлiгi        08
         жүргiзетiн қазақстандық және қазақстандық
         тұлғалар жалға алған (кiре таситын) кемелердiң
         өндiрiстiк қызметiн қамтамасыз етуге
         Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тысқары
         жерлерге шығаратын материалдық жабдықтау және
         жарақтау, азық-түлiктер және басқа да мүлiктер

    9.   Қазақстандық және қазақстандық тұлғалардың            09
         жалға алған (кiри алған) кемелерiнiң теңiз
         кәсiпшiлiгi өнiмдерiн әкелу

    10.  Қазақстандық және қазақстандық тұлғалар жалға         10
         алған (кiри алған) кемелердi бункерлеу үшiн
         отын және жанармай материалдарын әкету

    11.  Жиынтық объектiлер үшiн жабдықтарды,                  11
         шикiзаттарды және материалдарды өткiзу

    12.  Дипломатиялық және соларға теңестiрiлген шетел        12
         мемлекеттерi өкiлдiктерi үшiн тауарлар әкелу

    13.  Шетел инвестициялары бар кәсiпорындардың және         13
         шетел кәсiпорындарының жарғылық қорына салым
         ретiнде тауарлар әкелу

    14.  Қазақстандық инвестициялар ретiнде тауарлар           14
         әкету

    15.  Қазақстан Республикасының валютасын                   15
         (нумизматикалық мақсаттар үшiн пайдаланылатыннан
         басқа), бағалы қағаздарын өткiзу
    16.  Шетел валютасын (нумизматикалық мақсаттар үшiн        16
         пайдаланылатыннан басқа), бағалы қағаздарын
         өткiзу

    17.  Кепiлдiк қызмет көрсету аясында тауарлар өткiзу       17

    18.  Қате жеткiзiлiм                                       18
    19.  Өкiлеттiк мақсаттар үшiн тауарлар өткiзу              19

    20.  Көрмелiк экспонаттар                                  20

    21   Жарнама материалдар және тарту-таралғылар              21

    22.  Бiр жылға дейiнгi мерзiмге жалға беру                  22
         шартына сәйкес өткiзiлетiн тауарлар

    23.  Бiр жылдан астам мерзiмге жалға беру                  23
         шартына сәйкес өткiзiлетiн тауарлар

    24.  Косинигация келiсiмдерi шеңберiнде                    24
         өткiзiлетiн тауарлар

    25.  Ойын-сауық және спорт шаралары үшiн                   25
         тауарларды өткiзу

    26.  Шетел инвестициясы бар кәсiпорындардың өзi            26
         өндiрген тауарларын әкету

    27.  Көпайналымды ыдысты өткiзу                            27

    28.  Белгiленген құндық және сандық квоттардан             28
         тыс өндiрiстiк немесе өзге коммерциялық
         қызметке арналмаған тауарларды жеке
         тұлғалардың өткiзуi

    29.  Қазақстандық және қазақстандық тұлғалардың            29
         жалға алған әуе кемелерiн бункерлiк үшiн
         отын және жанар май материалдарын әкету

    30.  Тауарларды үлгi ретiнде өткiзу                        30

    31.  Шет елдегi қазақстандық ұйымдардың қызметiн           31
         қамтамасыз ету үшiн тауарлар әкету

    32.  Тауарларды инвестициялық қызметтен түсетiн            32
         дивидендтер есебiне өткiзу

    33.  Тауарларды кепiл есебiнде өткiзу                      33

    34.  Өздерi Қазақстан Республикасының кеден                34
         шекарасынан өткiзiлгенге дейiн зақымдану
         салдарынан бұйымдар және материалдар ретiнде
         пайдалануға жарамсыз болып қалған
         тауарларды әкелу

    37.  ТМД-ның өндiрiстiк кооперациясы                       35
         шеңберiнде тауарларды өткiзу

    38.  Қазақстан Республикасы аумағында шетел                99
         тұлғалары сатып алатын тауарлар

                                     Жүк кеден декларациясын
                                      толтыру тәртiбi туралы
                                      Нұсқаулыққа 2-қосымша

           Кеден статистикасын қалыптастыру мақсатында
           пайдаланылатын кәсiпорындардың теңестiрiлу
                      нөмiрiн қалыптастыру
                           сыныптауышы

    Теңестiрiлу нөмiрiн Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар өткiзетiн кәсiпорын (ұйым) болмаса жеке тұлға мына схема бойынша дербес қалыптастырады.

                     99-9999/9999999

          Элемент N
                     1     2     3, мұнда
    1-элемент - кәсiпорын, ұйым, мекеме (құрылтайшы құжаттарға сәйкес) санатының немесе жеке тұлғаның екi мәндi цифрлық коды төменде келтiрiлген кодалау кестесiне сәйкес қойылады.

___________________________________________________________________
N |         Кәсiпорын                    |     инвестициялар
  |           (ұйым)                     |________________________
  |                                      |қазақ. |Аралас|Шетелдiк
  |                                      |стандық| (БК) |
___|______________________________________|_______|______|_________
1.  Мемлекеттiк кәсiпорын                    01     31

2.  Муниципалдық кәсiпорын                   02     32

3.  Серiктестiк                              03     33

4.  Толық серiктестiк (және кәсiпорын)       04     34

5.  Акционерлiк қоғам                        05     35

6.  Өндiрiстiк кооператив                    06     36

7.  Басқа кәсiпорындар                       07     37       57

8.  Шаруа (фермер) қожалығы                  08

9.  Ұжымшарлар                               09

10. Кеңшар                                   10

11. Тұтыну кооперативi                       11

12. Қоғамдық ұйым                            12

13. Дiни ұйым                                13

14. Қор                                      14

15. Мекеме                                   15

16. Ассоциация (одақ)                        16

17. Мемлекеттiк органдар және мекемелер      17

18. Басқа коммерциялық емес ұйымдар          18      38      58

19. Халықаралық ұйым                                 39      59

20. Дипломатиялық немесе соған                               60

    теңестiрiлген өкiлдiктер

21. Атқарушы өкiметтiң жанына                                61

    аккредиттелген шетел фирмасы

22. Шетел заңды тұлғасы                                      62

23. Кәсiпкерлiк қызметпен                    19              63

    айналысатын тұлға

24. Жеке тұлға                               25              64
____________________________________________________________________

     2-элемент - Қазақстан Республикасы аумағының төрт мәндi коды, 15-қосымшада келтiрiлген аумақтар сыныптауышына сәйкес келтiрiледi (алғашқы екi цифры - Қазақстан Республикасының коды, соңғы екi цифр облыстық коды)
     3 - элемент - "Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы сыныптауышына" (ОКПО) сәйкес кәсiпорынның (ұйымның) сегiз мәндi коды.
     Бұл код мемлекеттiк тiркеу процедурасына өткен кезде мемлекеттiк тiркеудiң жергiлiктi органдары кез-келген кәсiпорынға (ұйымға) бередi, тiркеу құжаттарына көрсетiлген.
     Жеке тұлғалардың тауарларын өткiзген ретте ОКПО кодының орнына
     - 00000001 - жеке тұлға өндiрiстiк немесе өзге коммерциялық қызметке арналған тауарларды өткiзген жағдайда;
     - 00000002 - жеке тұлға белгiлеген құндық немесе сандық квотадан тыс өндiрiстiк немесе өзге коммерциялық қызметке арналмаған тауарларды өткiзген жағдайда көрсетедi.

                                     Жүк кеден декларациясын
                                      толтыру тәртiбi туралы
                                      Нұсқаулыққа 3-қосымша

                      Дүниежүзi елдерiнiң
                        сыныптауышы
____________________________________________________________________
Елдiң қысқаша  |      Елдiң толық атауы       | әрiп коды  |цифрлы
    атауы      |                              |____________| коды
               |                              |аль. |аль.  |
               |                              |фа-2 |фа-3  |
________________|______________________________|_____|______|______

Австралия        Австралия                       AU    AUS     036

Австрия          Австрия Республикасы            AT    AUT     040

Әзербайжан       Әзербайжан Республикасы         AZ    AZE     031

Албания          Албания Республикасы            AL    ALB     008

Алжир            Алжир Халық Демократиялық       DZ    LZA     012

Англия           Англия (Брит)                   AI    AIA     660

Ангола           Ангола Халық Республикасы       AO    AGO     024

Андорра          Андорра княздiгi                FD    FND     020

Антрактика       Антрактика                      AQ    ATA     010

Антигуа Барб     Антигуа және Барбуда            AG    ATG     028

Антиль аралдары  Нидерландтық Антиль аралдары    AN    ANT     530

Аомынь (Макао)   Аомынь                          MO    MAC     446

Аргентина        Аргентина Республикасы          AR    АRС     032

Армения          Армения Республикасы            AM    ARM     051

Аруба            Аруба аралы                     AW    ABW     533

Ауғанстан        Ауғанстан ислам мемлекетi       AF    AFG     004

Бағам аралдары   Бағам аралдарының достастығы    BS    DHS     044

Бангладеш        Бангладеш Халық Республикасы    BD    BGD     050

Барбадос         Барбадос                        BB    BRB     052

Бахрейн          Бахрейн мемлекетi               BH    BHR     048

Беларусь         Беларусь Республикасы           BY    BLR     112

Белиз            Белиз                           BZ    BLS     084

Бельгия          Бельгия корольдiгi              BE    BEL     056

Бенин            Бенин Халық Республикасы        BJ    BEN     204

Бермуд аралдары  Бермуд аралдары                 BM    DMU     060

Болгария         Болгария Республикасы           БG    БGR     100

Боливия          Боливия Республикасы            ВО    BOL     068

Босния және      Босния және Герцоговина         BA    BIH     070

Герцоговина

Ботована         Ботована Республикасы           BW    BWA     072

Бразилия         Бразилия Федеративтiк           ВR    ВRА     075

                Республикасы

Үндi мұхитындағы Үндi мұхитындағы Британ

Брит аумағы      аумағы (Брит)                   IO    IOT     086

Бруней           Бруней-Даруссалам               BN    BRN     096

Бруве            Бруве аралы                     BY    BYT     074

Буркина-Фасо     Буркина-Фасо                    BF    BFA     854

Бурунди          Бурунди Республикасы            BI    BDI     108

Бутан            Бутан корольдiгi                BT    BTN     064

Вануату          Вануату Республикасы            YU    YUT     548

Ватикан          Ватикан Мемлекет-қала           YA    YAT     336

Ұлыбритания      Ұлыбритания және Солтүстiк      GBR   GBR     826

                Ирландия бiрiккен корольдiгi

Венгрия          Венгрия Республикасы            HU    HUN     248

Венесуэла        Венесуэла Республикасы          YE    YEN     862

Виргин           Виргин                          YI    YIR     850

аралы (АҚШ)

Виргин           Британ Виргин аралдары          YG    YGB     092

аралдары (Бр)

Шығыс Самоа      Американ Самоасы                AS    ASM     016

(АҚШ)

Шығыс Тимор      Шығыс Тимор                     TP    TMP     626

Вьетнам          Вьетнам Халық Республикасы      YN    YNM     704

Габон            Габон Республикасы              GA    GAB     266

Газа Секторы     Газа Секторы (Палестина)                      274

Гаити            Гаити Республикасы              HT    HTI     332

Гайана           Гайана кооперативтiк            GY    GUY     328

                Республикасы

Гамбия           Гамбия Республикасы             GM    GMB     270

Гана             Гана Республикасы               GH    GHA     288

Гваделупа        Гваделупа (ФР.)                 GP    GLP     312

Гватемала        Гватемала Республикасы          GT    GTM     320

Гвиана           Гвиана (ФР.)                    GF    GUF     254

Гвинея           Гвинея Республикасы             GN    GIN     324

Гвинея-Бисау     Гвинея-Бисау Республикасы       GW    GNE     624

Германия         Германия Федеративтiк           DE    DEU     280

                Республикасы

Гибралтар        Гибралтар (Брит.)               GI    GIB     292

Гондурас         Гондурас Республикасы           HN    HND     340

Гренада          Гренада                         GD    GRD     308

Гренландия       Гренландия Дания құрамында      GL    GRL     304

Греция           Грек Республикасы               GR    GRC     300

Грузия           Грузия Республикасы             GE    GEO     268

Гуам             Гуам (АҚШ)                      GU    GUM     316

Дания            Дания корольдiгi                DK    DNK     208

Джибути          Джибути Республикасы            DJ    DJI     262

Джонстон Аттол   Джонстон Аттол                  JT    JTN     396

Доминика         Доминика Достастығы             DM    DMA     212

Доминика Респ.   Доминикан Республикасы          DO    DOM     214

Египет           Египет Араб Республикасы        EG    EGY     818

Заир             Заир Республикасы               ZR    ZAR     108

Замбия           Замбия Республикасы             ZM    ZMB     894

Батыс Сахара     Батыс Сахара                    EH    ESH     732

Батыс Самоа      Батыс Самоа                     WS    WSM     882

Зимбабве         Зимбабве Республикасы           ZW    ZWE     716

Израиль          Израиль мемлекетi               IL    ISR     376

Индия            Индия Республикасы              IN    IND     356

Индонезия        Индонезия Республикасы          ID    IDN     360

Иордания         Иордания Хашимит королдiгi      JO    JOR     400

Ирак             Ирак Республикасы               IQ    IRG     368

Иран             Иран Ислам Республикасы         IR    IRN     364

Ирландия         Ирландия                        IE    IRL     372

Исландия         Исландия Республикасы           IS    ISL     352

Испания          Испания королдiгi               ES    ESP     724

Италия           Италия Республикасы             IT    ITA     380

Иемен            Иемен Республикасы              YE    YEM     887

Кабо-Верде       Кабо-Верде Республикасы         CY    CPY     132

Қазақстан        Қазақстан Республикасы          KZ    KAZ     398

Кайман           Кайман аралы                    RY    CYM     136

Камбоджа         Камбоджа мемлекетi              KH    KHM     116

Камерун          Камерун Республикасы            CM    CMR     120

Канада           Канада                          CA    CAN     124

Катар            Катар мемлекетi                 QA    GAT     634

Кения            Кения Республикасы              KE    KEN     404

Кипр             Кипр Республикасы               CY    CYP     196

Кирибати         Кирибати Республикасы           KI    KIR     296

Қытай            Қытай Халық Республикасы (ҚХР)  CN    CHN     156

Кокос аралдары   Кокос аралдары (Килинг)         CC    CCK     166

                аралдары Австралии құрамында

Колумбия         Колумбия Республикасы           CO    COL     170

Комор аралдары   Комор аралдары Федеративтiк     KM    COM     174

                Ислам Республикасы

Конго            Конго Халық Республикасы        CG    COG     178

Корея (КНДР)     Корея Халық-Демократиялық       KP    PRK     408

                Республикасы

Корея Респ.      Корея Республикасы              KR    CJR     410

Коста-Рика       Коста-Рика Республикасы         CR    CRI     188

Кот-Д"Ивуар      Кот-Д"Ивуар Республикасы        CI    CIY     384

Куба             Куба Республикасы               CU    CUB     192

Кувейт           Кувейт мемлекетi                KW    KWT     414

Қырғызстан       Қырғызстан Республикасы         KG    KGS     417

Лаос             Лаос Халық-Демократиялық        LA    LAO     418

                Республикасы

Латвия           Латвия Республикасы             LY    LYA     428

Лесота           Лесота королдiгi                LS    LSO     426

Либерия          Либерия Республикасы            LR    LBR     430

Ливан            Ливан Республикасы              LB    LBN     422

Ливия            Социалистiк Халық Ливия         LY    LBY     434

                Араб Джамахириясы

Литва            Литва Республикасы              LT    LTU     440

Лихтенштейн      Лихтенштейн княздiгi            LI    LIE     438

Люксембург       Люксембург Ұлы Герцогтығы       LU    LUX     442

Маврикий         Маврикий                        MU    MUS     480

Мавритания       Мавритания Ислам Республикасы   MR    MRT     478

Мадагаскар       Мадагаскар Демократиялық        MG    MDG     450

                Республикасы

Македония        Македония                       MK    MKD     807

Малави           Малави Республикасы             MW    MWI     454

Малайзия         Малайзия                        MY    MYS     458

Мали             Мали Республикасы               ML    MLI     466

Шағын тынық      Шағын тынық мұхит шалғай        UM    UMI     581

мұхит аралдары   аралдары (АҚШ)

Мальдивы         Мальдивы Республикасы           MY    MDY     462

Мальта           Мальта Республикасы             MT    MLT     470

Мариан аралдары  Солтүстiк Мариан аралдары       MP    MNP     580

Марокко          Марокко королдiгi               MA    MAR     504

Мартиника        Мартиника (ФР.)                 MG    MTO     474

Маршалл аралдары Маршалл аралдары ( )            MH    MHL     584

Мексика          Мексикан Бiрiккен Штаттары      MX    MEX     484

Микронезия       Микронезия Федеративтiк         FM    FSM     583

                Штаттары

Мозамбик         Мозамбик Халық Республикасы     MZ    MOZ     508

Молдова          Молдова Республикасы            MD    MDA     498

Монако           Княжество Монако княздiгi       MC    MCO     492

Монголия         Монголия                        MN    MNG     496

Монтсеррат       Монтсеррат (Брит.)              MS    MSR     500

Мьянма           Мьянма Одағы                    BU    BUR     104

Намибия          Намибия                         NA    NAM     516

Науру            Науру Республикасы              NR    NRU     520

Непал            Непал королдiгi                 NP    NPL     524

Нигер            Нигер Республикасы              NE    NER     562

Нигерия          Нигерия Федеративтiк            NG    NGA     566

                Республикасы

Нидерланды       Нидерланды королдiгi            NL    NLD     528

Никарагуа        Никарагуа Республикасы          NI    NIC     558

Ниуэ             Ниуэ (Жаңа Зел.)                NU    NUI     570

Жаңа Коледония   Жаңа Коледония (ФР.)            NC    NCL     540

Жаңа Зеландия    Жаңа Зеландия                   NZ    NZL     554

Норвегия         Норвегия королдiгi              NO    NOR     578

Норманд аралдары Норманд аралдары                              830

Норфолк          Норфолк (Австрал.)              NF    NFK     574

Мән аралы        Мән аралы                       IM    IMY     833

Рождества аралы  Рождества аралы (Австр.)        CX    CXR     162

Қасиеттi         Қасиеттi Елена аралы (Брит.)    SH    SYN     654

Елена аралы

Уэйк аралы       Уэйк аралы                      WK    WAK     872

Кука аралы       Кука аралы (Жаңа Зел.)          CK    COK     184

Мидуэй аралы     Мидуэй аралы                    MI    MID     488

Бiрiккен Араб.   Бiрiккен Араб Эмираты (БАЭ)     AE    ARE     784

Эмир.

Оман             Оман сұлтанаты                  OM    OMN     512

Пәкістан         Пәкістан Ислам Республикасы     PK    PAK     586

Палау            Палау Республикасы (Белау)      PW    PLW     585

Панама           Панама Республикасы             PA    PAN     591

Папуа Жаңа       Папуа Жаңа Гвинея               PG    PNG     598

Гвинея

Парагвай         Парагвай Республикасы           PY    PRY     600

Перу             Перу Республикасы               PE    PER     604

Питкэрн          Питкэрн (Брит.)                 PN    PON     612

Польша           Поляк Республикасы              PL    POL     616

Португалия       Португалия Республикасы         PT    PRT     620

Пуэрто-Рико      Пуэрто-Рико (АҚШ)               PR    PRI     630

Реюньон          Реюньон (Фр.)                   RE    REU     638

Россия           Россия Федерациясы              RU    RUS     643

Руанда           Руанда Республикасы             RW    RWA     646

Румыния          Румыния Республикасы            RO    ROM     642

С-Пьер и Микелон Сан-Пьер және Микелон (Фр.)     PM    SPM     666

С.Винсент. Грен. Сент.Винсент и Гренадины        YC    YCT     670

Сальвадор        Сальвадор Республикасы          SY    SLY     222

Сан-Марино       Сан-Марино Республикасы         SM    SMR     674

Сан.Томе и Прин  Сан.Томе и Принсипи             ST    STR     678

                Демократиялық Республикасы

Сауд Арав        Сауд Арав королдiгi             SA    SAU     682

Свазиленд        Свазиленд королдiгi             SZ    SWZ     748

Сейшель аралы    Сейшель аралы Республикасы      SC    SUC     690

Сенегал          Сенегал Республикасы            SN    SEN     686

Сент-Кито и Нев. Сент-Кито (Сент-Кристофор)      KN    KNA     659

                және Невис Федерациясы

Сент-Люсия       Сент-Люсия                      LC    LCA     662

Сингапур         Сингапур Республикасы           SG    SGR     702

Сирия            Сирия Араб Республикасы         SY    SYR     760

Словакия         Словакия Республикасы           SK    SYK     703

Словения         Словения Республикасы           SI    SYN     705

Соломон          Соломон аралдары                SB    SLB     090

аралдары

Сомали           Сомали Демократиялық            SO    SOM     706

                Республикасы

Судан            Судан Республикасы              SO    SDN     736

Суринам          Суринам Республикасы            SR    SUR     740

АҚШ              Америка Құрама Штаттары         US    USA     840

Сьерра-Лоне      Сьерра-Лоне Республикасы        SL    SLE     694

Сянган (Гонконг) Сянган (Гонконг) (Брит.)        HK    HKG     344

Тәжiкстан        Тәжiкстан Республикасы          TU    TUK     762

Таиланд          Таиланд королдiгi               TH    THA     764

Тайвань          Тайвань Қытай құрамында         TW    TWN     158

Танзания         Танзания Бiрiккен               TZ    TZA     834

                Республикасы (ТБР)

Терко және       Терко және Кайкос (Брит.)       TC    TCA     796

Кайкос

Того             Того Республикасы               TG    TGO     768

Токелау (Юнион)  Токелау (Юнион) (Жаңа Зел.)     TK    TKL     772

Тонга            Тонга королдiгi                 TO    TON     776

Тринидад және    Тринидад және Тобаго            TT    TTO     780

Тобаг            Республикасы

Тувалу           Тувалу                          TY    TUY     798

Тунис            Тунис Республикасы              TN    TUN     788

Түркменстан      Түркменстан                     TM    TKM     795

Түркия           Түркия Республикасы             TR    TUR     792

Уганда           Уганда Республикасы             UG    UGA     800

Өзбекстан        Өзбекстан Республикасы          UZ    UZB     860

Украина          Украина                         UA    UKR     804

Уоллис және      Уоллис және Футуна              WF    WLF     876

Футуна           аралдары

Уругвай          Уругвай Шығыс Республикасы      UY    URY     585

Фарер аралдары   Фарер аралдары (Дания           FO    FRO     234

                құрамында)

Фиджи            Фиджи Республикасы              FU    FUI     242

Филиппины        Филиппины Республикасы          PH    PHL     608

Финляндия        Финляндия Республикасы          FI    FIN     246

Фолкленд         Фолкленд (Мальвин аралдары      FK    FLK     238

аралдары         (Талас Брит. Арг.)              PF    PYF     258

Фр. Полинезия    Француз Полинезиясы (Фр.)

Фр.Оңтүстiк      Фр.Оңтүстiк аумағы (Фр.)        TF    ATF     260

аумағы

Франция          Француз Республикасы            FR    FRA     250

Херд және        Херд және Макдональд            HM    HMD     334

Макдональд       Австралия құрамында

Хорвария         Хорвария Республикасы           HR    HRY     191

Орт.Афр.Респ.    Орталық Африка Республикасы     OF    CAF     140

                (ОАР)

Чад              Чад Республикасы                TD    TCD     148

Чехия            Чехия Республикасы              CZ    CZE     203

Чили             Чили Республикасы               CL    CHL     152

Швейцария        Швейцар Конфедерациясы          CH    CYE     756

Швеция           Швеция королдiгi                SE    SWE     752

Шпицберген       Шпицберген және Ян-Майен        SJ    SJV     744

аралы            (Норвег.)

Шри-Ланка        Шри-Ланка Демократиялық         LK    LKA     144

                Социалистiк Республикасы

Эквадор          Эквадор Республикасы            EC    ECU     218

Эквадор. Гвинея  Гвинея Экваториаль              GO    GNO     226

                Республикасы

Эритрея          Эритрея                         ER    ERI     232

Эстония          Эстон Республикасы              EE    EST     233

Эфиопия          Эфиопия                         ET    ETH     231

Югославия        Югославия Республикалар         YU    YUG     891

                Одағы

Оңт.-Афр.        Оңт.-Африкан Республикасы       ZA    ZAF     710

Респуб.          (ОАР)

Ямайка           Ямайка                          JM    JAM     388

Жапония          Жапония                         JP    JPN     392

                                           Жүк кеден декларациясын
                                           толтыру тәртiбi туралы
                                           Нұсқаулыққа 4-қосымша

                 Жеткiзiлiм шарттарының сыныптауышы

__________________________________________________________________
   Код     |      Жеткiзiлiм шарттарының атауы      | Атаулардың
____________|                                        | қысқарғаны
цифр | әрiп|                                        |
______|_____|________________________________________|____________
  1.   EXW    Зауыттары                                 ЕХВ

  2.   FCA    Франко тасымалдауышы                      ФСА

  3.   FAS    Еркiн кеме бортының жиегi                 ФАС

  4.   FOB    Еркiн кеме борты                          ФОБ

  5.   CFR    Құн және кiре                             СФР

  6.   CIF    Құн сақтандыру және кiре                  СИФ

  7.   CHN    Тасымал осыған дейiн төленген             СПТ

  8.   CIP    Тасымал және сақтандыру осыған            СИП

              дейiн төленген

  9.   DAF    Шекараға дейiнгi жеткiзiлiм               ДАВ

 10.   DEC    Кемеден жеткiзiлiм                        ДЕС

 11.   DEG    Айлақтан жеткiзiлiм                       ДЕК

 12.   DDU    Бажды төлеусiз жеткiзiлiм                 ДДУ

 13.   DDP    Баж төлеп жеткiзу                         ДДП

    Ескерту:

                                           Жүк кеден декларациясын
                                           толтыру тәртiбi туралы
                                            Нұсқаулыққа 5-қосымша

                Экспорттық түсiмдер және қаржы
                  жеткiзiлiмдер мерзiмiнiң
                        сыныптауышы

___________________________________________________________________
    Төлем немесе қарсы жеткiзiлiм мерзiмi           |    Код
         (Баспа-бас мәміле кезде)                   |
_____________________________________________________|_____________

    Аванс төлемi немесе тауарларды
    қарсы жеткiзiлген жүзеге асырылған                   00

    30 күн iшiнде                                        01

    60 күн iшiнде                                        02

    90 күн iшiнде                                        03

    120 күн iшiнде                                       04

    150 күн iшiнде                                       05

    180 күн iшiнде                                       06

___________________________________________________________________

    9 ай iшiнде                                          09

    12 ай iшiнде                                         12

    18 ай iшiнде                                         18

    2 жыл iшiнде                                         22

    3 жыл iшiнде                                         23

    4 жыл iшiнде                                         24

    5-9 жыл iшiнде                       25, 26, 27, 28, 29

    10 жыл және одан артық iшiнде                        30

___________________________________________________________________

    Ескерту.

    Валюта түсiмiн немесе қарсы жеткiзiлiмдердiң шартпен (контрактiмен) көзделген түсу мерзiмi 180 күннен асып кеткен тауарлар әкетiлген жағдайда экспортшының капитал қозғалысына байланысты валюта мәмілесiн жасауға Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiнiң лицензиясы болуы қажет.

                                         Жүк кеден декларациясын
                                         толтыру тәртiбi туралы
                                         Нұсқаулыққа 6-қосымша

                   Кедендiк ресiмдеу мақсатында
                   пайдаланылатын валюталардың
                           сыныптауышы
___________________________________________________________________
    Код|                Валюталар атауы
________|_______________________________________________________

                1. Еркiн айырбасталатын валюталар

    001 АҚШ доллары

    003 Ағылшын фунт стерлингi

    005 Голландия гульденi

    006 Швейцар франкасы

    007 Швед кроны

    008 Италия лирасы

    009 Француз франкасы

    014 Финляндия франкасы

    017 Норвегия кроны

    018 Дания кроны

    022 Канада доллары

    024 Жапон йенi

    027 Австрия шиллингiсi

    035 Австрия доллары

    040 Бельгия франкасы

    045 ЭКЮ

    048 Немiс маркасы

    051 Испания песетасы

    052 Кувейт динары

    054 Ливан фунты

    061 Исландия кроны

    062 Сингапур доллары

    213 Греция драхмасы

    214 Түрiк лирасы

    219 Ирландия фунты

    291 Португалия эскудосы

             2. Басқа валюталар

    902 Украин карбованцы

    903 Эстон кроны

    904 Латвия даты

    905 Литва литы

    906 Белорусь есеп айырысу рублi

    907 Қазақстан есеп айырысу рублi

    908 Өзбекстан есеп айырысу рублi

    909 Түркменстан есеп айырысу рублi

    910 Грузия Республикасының есеп айырысу рублi

    913 Молдова Республикасының есеп айырысу рублi

    614 Тәжiкстан Республикасының есеп айырысу рублi

    927 Қазақстан теңгесi

    928 Өзбекстан сум-купоны

    929 Түркменстан манаты

    931 Армян драмы

    932 Әзербайжан манаты

    933 Молдова леиi

    935 Қырғыз сомы

                  3. Клиринг валюталары

    015 Жапон иенi АҚШ долларымен

    016 Жапон иенi ФРГ маркасымен

    032 Суданмен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    038 Мороккамен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    039 Алжирмен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    059 Нигериямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    070 Чехиямен Мемкредит бойынша ағылшын фунты

    072 ГФР маркасы бельгия франкасымен

    073 ГФР маркасы АҚШ долларымен

    074 Ливиямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    075 Иракпен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    089 Индонезиямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    096 Бирмамен Мемкредит бойынша ағылшын фунты

    100 Монголиямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    101 Вьетнаммен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    104 Швейцар франкасымен АҚШ доллары

    106 ГФР маркасымен ағылшын фунты

    107 Дания кронымен швед кроны

    109 Италия лирасымен ағылшын фунты

    110 Ағылшын фунтымен италия лирасы

    113 Италия лирасымен австрия шиллингiсi

    114 Дания кронымен АҚШ доллары

    123 Алжирмен Мемкредит бойынша француз франкісi

    124 Иенмен АҚШ доллары

    126 АҚШ долларымен ағылшын фунты

    133 Франция франкасымен АҚШ доллары

    134 Италия лирасымен АҚШ доллары

    135 Бельгия франкасымен АҚШ доллары

    136 Француз франкасымен Ағылшын фунты

    137 Иеменмен ағылшын фунтымен АҚШ доллары

    138 АҚШ доллары Сириямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    139 Анголамен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    140 АҚШ доллары жапон иенiмен

    141 Бельгия франкасы француз франкасымен

    142 АҚШ доллары голланд гульденiмен

    145 ГФР маркасы швейцар франкасымен

    146 АҚШ доллары тауар кредитi

    147 Ағылшын фунты голланд гульденiмен

    149 Польшамен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    153 АҚШ доллары ГФР маркасымен

    154 АҚШ доллары ағылшын фунтымен

    155 Суданмен АҚШ доллары

    163 АҚШ доллары Пәкістан рупиiмен

    167 Австралия доллары ағылшын фунтымен

    172 АҚШ доллары Иракпен арнайы шот бойынша

    181 АҚШ доллары Канада долларымен

    182 АҚШ доллары швед кронымен

    183 Ағылшын фунты Пәкістан рупиiмен

    185 АҚШ доллары австрия шиллингiсiмен

    186 Француз франкасы бельгия франкасымен

    188 ГФР маркасы Италия лирасымен

    189 Ағылшын фунты бельгия франкасымен

    190 Франция франкасы Италия лирасымен

    192 Швейцар франкасы француз франкасымен

    196 Иорданиямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    197 Зимбабамен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    203 Иорданиямен арнайы шот бойынша АҚШ доллары

    209 Кампучимен клиринг бойынша ағылшын фунты

    210 Сириямен ағылшын фунты

    217 Сириямен ағылшын фунтымен АҚШ доллары

    218 Финляндия маркасы 07276902

    230 Ауғанстанмен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    234 Сириямен клиринг бойынша ағылшын фунтымен швейцар франкасы

    247 Гвинеямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    250 Непалмен АҚШ доллары

    257 Сириямен ағылшын фунты

    233 Түркиямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    284 Ауғанстанмен АҚШ доллары

    296 Египетпен Мемкредит бойынша ағылшын фунты

    288 Финляндиямен рубльмен АҚШ доллары

    289 Ирак динарымен АҚШ доллары

    292 Түркиямен АҚШ доллары

    293 Ағылшын фунты египет фунтымен

    294 ЕАР клиринг бойынша ағылшын фунты

    297 ЕАР мен ағылшын фунты

    300 Конгомен француз франкасы

    311 Иранмен клиринг бойынша АҚШ доллары

    312 Иранмен АҚШ доллары "НОСТРО"

    313 Иранмен АҚШ доллары 07207156

    317 Конгомен АҚШ доллары

    319 АҚШ доллары иран риалымен

    322 Конгомен француз франкасы

    326 Пәкістанмен АҚШ доллары

    327 Гвинеямен АҚШ доллары

    330 Алжирмен арнайы шот бойынша АҚШ доллары

    335 Сириямен Мемкредит бойынша ағылшын фунты

    338 Танзаниямен АҚШ доллары

    340 Түркиямен есептесу бойынша АҚШ доллары

    341 Индиямен есептесу бойынша АҚШ доллары

    344 Алжирмен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    345 Сириямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    346 Бангладешпен АҚШ доллары

    354 АҚШ доллары Иран динарымен

    360 АҚШ доллары Гвинея силимен (франкасымен)

    370 Бангладешпен АҚШ доллары

    372 Бангладешпен ағылшын фунты

    375 Бангладешпен ағылшын фунты

    376 Бангладешпен арнайы шот бойынша ағылшын фунты

    396 Пәкістанмен бартер бойынша АҚШ доллары

    408 АҚШ доллары ангола кванзасымен

    443 Сомалимен ағышлын фунты

    445 Суданмен ағылшын фунты

    446 Камерунмен француз франкасы

    447 Сенегаомен француз франкасы

    449 Угандамен ағылшын фунты

    459 Суданмен АҚШ доллары ағылшын фунтымен

    460 АҚШ доллары судан динарымен (франкымен)

    462 АҚШ доллары ЕАР-мен ағылшын фунты

    494 АҚШ доллары малагаси франкасымен

    495 Пәкістанмен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    496 Мадагаскармен АҚШ доллары

    497 Конгомен арнайы шот бойынша АҚШ доллары

    498 Финляндиямен клиринг бойынша АҚШ доллары

    719 Монголиямен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    720 Вьетнаммен Мемкредит бойынша АҚШ доллары

    731 ҚКР-мен Швейцар франкасы

    738 Кубамен клиринг бойынша АҚШ доллары

    744 Югославиямен АҚШ доллары

    746 Польшамен клиринг бойынша АҚШ доллары

    747 Болгариямен клиринг бойынша АҚШ доллары

    748 Польшамен клиринг бойынша АҚШ доллары

    749 Чехословакиямен клиринг бойынша АҚШ доллары

    750 Румыниямен АҚШ доллары

    751 ҚКР-мен клиринг бойынша АҚШ доллары

    759 Монголиямен клиринг бойынша АҚШ доллары

    760 Лаоспен клиринг бойынша АҚШ доллары

    762 Вьетнаммен клиринг бойынша АҚШ доллары

    764 Кубамен АҚШ-тың есеп айырысу доллары

    769 Югославиямен клиринг бойынша АҚШ доллары

    771 ҚХР-мен клиринг бойынша Швейцар франкасы

    772 ҚХР-мен клиринг бойынша Швейцар франкасы

    773 ҚХР-мен есеп айырысу Швейцар франкасы

    775 ҚХР-мен клиринг бойынша Швейцар франкасы

    792 КХДР-мен ГФР маркасы

    797 Болгариямен АҚШ доллары

    901 Кубамен бартер бойынша АҚШ доллары

            4. Тұйық валюталар

    002 Рублдер

    019 Люксембург франкасы

    023 Иран динары

    053 Пакистан рупиi

    239 Египет фунты

    200 Иордания динары

    221 Сауд Аравиясы риалы

    224 Бангладеш такиi

    226 Бирма кьяты

    227 Эпион быры

    229 Иемен риалы

    242 Бразилия крузейросы

    244 Иран риалы

    245 Индия рупиi

    248 Непаль рупиi

    252 Ауған афганиi

    253 Пануа-Жаңа Гвинея кинi

    260 Индонезия рупиi

    261 Ботеван Пулы

    269 Оңтүстiк африкан рандысы

    274 Кипр фунты

    296 Чили песосы

    303 Алжир динары

    307 Шри-Ланка рупиi

    308 Ливия динары

    321 Руанда франкасы

    331 Гана седиi

    333 Уругвай песосы

    343 Мексика песосы

    347 Сирия фунты

    351 Тунис динары

    353 Тайванд бажы

    355 Жаңа Зеландия доллары

    357 Марокко дирхамы

    358 Малайзия ринггитi

    361 Мальта лирасы

    362 КФА франкасы

    363 Кения шиллингисы

    364 Сьера-лоне Леоне

    365 Гонконг доллары

    378 Панама бальбосы

    380 Танзания шиллингисы

    381 Фолкленд фунтысы

    382 Маврика рупиi

    383 Колумбия песосы

    384 Сомалий шиллингисi

    391 Венесуэлла боливары

    392 Замбия квачысы

    394 Боливия боливианосы

    400 Ангола кванзасы

    401 Бурунди франкасы

    402 Гамбия даласиi

    403 Гвинея Бисау песосы

    404 Либерия доллары

    406 Нигерия наиры

    409 Заир Заирасы

    410 Зимбаба доллары

    411 Сан-Томе приноипи добрасы

    413 Сейшель рупиi

    414 Бахрейн динары

    415 Оман риалы

    416 Филиппин песосы

    419 Мальдив рупиi

    420 Фиджий доллары

    422 Белиза доллары

    423 Костарики колоны

    425 Эквадор сукресi

    426 Гватемала ко

    427 Гайана доллары

    430 Гондурас лемпиры

    433 Антиль гульденi

    434 Никарагуа кордобы

    435 Парагвай гуварани

    436 Сальвадор колоны

    437 Суринам гульденi

    438 Тринидада және Тобаго доллары

    440 Мавритания угрииi

    450 Уганда (жаңа) шиллингiсi

    476 Багам доллары

    477 Барбадос доллары

    478 Бруней доллары

    479 Вануата Республикасы ватуы

    480 Оңтүстiк Корея воны

    481 БАЭ дирхамы

    482 Кайман аралдары доллары

    483 Соломон аралдары доллары

    484 Карат риалы

    486 Вазиленд лилангенi

    487 Малавия квачиi

    489 Бутан нгултурмы

    490 Тонган паангиi

    491 Макао патакасы

    492 Батыс Самао таласы (доллары)

    493 Израиль шекелиi

    504 Венгер форинты

    519 Румын лейi

    525 Монғол тугрики

    529 Болгар левы

    531 Вьетнам донгиi

    533 Қытай юаны

    541 Польша злотыйы

    573 Куба песосы

    583 Албан лекиi

    737 Югослав динары

                                         Жүк кеден декларациясын
                                         толтыру тәртiбi туралы
                                         Нұсқаулыққа 7-қосымша

                   Мәміле сипатының сыныптауышы

__________________________________________________________________
  Коды  |                          Атауы
_________|________________________________________________________
    01   Қазақстан Республикасы валютасымен есеп айырысу арқылы
         тауарлар өткiзу

          Еркiн айырбасталатын валютасын есеп айырысу

    21   ЕАБ-мен есеп айырысу арқылы тауарлар өткiзу
         (Мемлекеттiк кредиттен және мемлекеттiк кредиттi
         өтеуден басқа)

    23   Мемлекеттiк кредит бойынша тауарларды өткiзу

    26   Тауарларды мемлекеттiк кредиттiң өтелуiне өткiзу

               Клиринг бойынша есеп айырысу

    31   Клирингтiк валютамен есеп айырысу арқылы
         тауарлар өткiзу (Мемлекеттiк кредиттен
         және мемлекеттiк кредиттi өтеуден басқа)

    33   Тауарларды мемлекеттiк кредит бойынша өткiзу

    36   Тауарларды мемлекеттiк кредиттiң өтеуiне өткiзу

              Тұйық валютамен есеп айырысу

    41   Тауарларды тұйық валютамен есеп айырысу
         арқылы өткiзу (Мемлекеттiк кредиттен басқа)

    42   Тауарларды мемлекеттiк кредит бойынша өткiзу

             Басқа коммерциялық операциялар бойынша
                      тауарлар өткiзу

    51   Тауарларды тiкелей тауар айырбасы
         тәртiбiмен өткiзу (баспа-бас мәмілесi)

    52   Тауарларды iстелген жұмыс және көрсетiлген
         қызмет есебiнен өткiзу

    54   Газды басқа елдердiң аумағы бойынша
         транзит үшiн өткiзу

         Тауарларды кәсiпорындар мен объектiлердi құрылысын
           салу ынтымақтастығы туралы келiсiм жөнiндегi
                   мiндеттемелер есебiне өткiзу

    71   Тауарларды клирингтiк валютамен есеп айырысу
         арқылы өтемдiк мiндеттемелер есебiне өткiзу

    72   Тауарларды Қазақстанның және ТМД елдерi
         мiндеттемелерi есебiне өткiзу

    75   Тауарларды КСРО және ӨКК мүшелерiнiң
         кәсiпорындар салу есебiне өткiзу

    78   Тауарларды ЕАВ-мен есеп айырысу арқылы
         өтемдiк мiндеттемелердiң есебiне өткiзу

    80   Басқалар

                                       Жүк кеден декларациясын
                                       толтыру тәртiбi туралы
                                       Нұсқаулыққа 8-қосымша

                     Көлiк түрлерiнiң сыныптауышы

_________________________________________________________________
    Код   |               Көлiк түрлерiнiң атауы
___________|______________________________________________________
    10       Теңiз көлiгi
    12       Теңiз кемесiндегi (паромдағы) темiр жол вагоны

    16       Теңiз кемесiндегi өздiгiнен жүретiн жол құралы

             (Ро-Ро үлгiлi кеме)

    20       Темiр жол көлiгi

    30       Автожол көлiгi

    40       Әуе көлiгi

    50       Почта

    70       Станционарлық көлiк құралы (труба құбыры, электр

             берiлiс желiсi)

    80       Iшкi су көлiгi

    90       Өздiгiнен қозғалатын құралдар

                                          Жүк кеден декларациясын
                                          толтыру тәртiбi туралы
                                           Нұсқаулыққа 9-қосымша

__________________________________________________________________
 N |  Код  |                    Атаулар
____|_______|_____________________________________________________
    50100   Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiнiң
            жанындағы кеден комитетi

    50200   Алматы қ. және Алматы облысы бойынша
                     кеден басқармасы

    50201   к/п "Бурундай"

    50202   к/п "Кеген"

    50203   к/п "Николаевка"

    50204   к/п "Құлжат"

    50300   Ақмола облысы бойынша кеден басқармасы

    50301   к/п "Степногорск"

    50302   к/п "Атбасар"

    50303   к/п "Макинск"

    50304   к/п "Астраханка"

    50305   к/п "Алексеевка"

    50306   к/п "Вишневка"

    50307   к/п "Шортанды"

    50308   к/п "Ерментау"

    50400   Ақтөбе облысы бойынша кеден басқармасы

    50401   к/п "Мартук"

    50402   к/п "Хобда"

    50403   к/п "Алға"

    50404   к/п "Хромтау"

    50405   к/п "Батамшын"

    50406   к/п "Октябрск"

    50407   к/п "ст. Ақтөбе"

    50408   к/п "Жiңiшке"

    50409   к/п "Аэропорт-Ақтөбе"

    50410   к/п "Бөгеткөл"

    50411   к/п "Эмба-5"

    50412   к/п "Темiржол"

    50413   к/п "Шұбар"

    50414   к/п "Акраб"

    50500   Атырау облысы бойынша кеден басқармасы

    50501   к/п "Құлсары"

    50502   к/п "Ганюшкино"

    50503   к/п "Мақат"

    50504   к/п "Өзен порты"

    50505   к/п "Теңiз"

    50506   к/п "Аэропорт-Атырау"

    50507   к/п "Дендер"

    50508   к/п "Аққыстау"

    50509   к/п "Балықшы"

    50510   к/п "Махамбет"

    50600   Қостанай облысы бойынша кеден басқармасы

    50601   к/п "Жетiқара"

    50602   к/п "Рудный"

    50603   к/п "Тобыл"

    50604   к/п "Пресногорьков"

    50605   к/п "Кеңеарал"

    50606   к/п "Қондыбай"

    50607   к/п "Денисовка"

    50608   к/п "Аэропорт-Қостанай"

    50609   к/п "Қайрақ"

    50610   к/п "Ұзынағаш"

    50611   к/п "Құсмұрын"

    50612   к/п "Варваринка"

    50613   к/п "Белоглинка"

    50614   к/п "Урицк"

    50615   к/п "Введенка"

    50616   к/п "Ұбаған"

    50700   Маңғыстау облысы бойынша кеден басқармасы

    50701   к/п "Аэропорт-Ақтау"

    50702   к/п "Маңғыстау ст."

    50703   к/п "Жаңа өзен"

    50704   к/п "Шетпе"

    50705   к/п "Бейнеу"

    50706   к/п "Баутино"

    50707   к/п "Теңiз порты - Ақтау"

    50800   Павлодар облысы бойынша кеден басқармасы

    50801   к/п "Ақсу"

    50802   к/п "Екiбастұз"

    50803   к/п "Шарбақты"

    50804   к/п "Ленино"

    50805   к/п "Прииртышск"

    50806   к/п "Галицкое"

    50807   к/п "Северное"

    50808   к/п "Трофимовка"

    50809   к/п "Лозовое"

    50810   к/п "Железинка"

    50900   Солтүстiк Қазақстан облысы бойынша кеден басқармасы

    50901   к/п "Булаево"

    50902   к/п "Мамлютка"

    50903   к/п "Қарақоға"

    50904   к/п "Чистое"

    50905   к/п "Александровка"

    50906   к/п "Казанка"

    50907   к/п "Красный яр"

    50908   к/п "Гайдуково"

    50909   к/п "Петропавл ст."

    50910   к/п "Сулы ст."

    51000   Семей облысы бойынша кеден басқармасы

    51001   к/п "Жезкент"

    51002   к/п "Аягөз"

    51003   к/п "Красный аул"

    51004   к/п "Байғанат"

    51005   к/п "Қоянбай"

    51006   к/п "Шульба"

    51007   к/п "Жаңғыз төбе"

    51008   к/п "Курчатов"

    51009   к/п "Шар"

    51010   к/п "Новониколаевка"

    51011   к/п "Локоть"

    51100   Талдықорған облысы бойынша кеден басқармасы

    51101   к/п "Талдықорған"

    51102   к/п "Аэропорт-Талдықорған"

    51103   к/п "Жетiсу"

    51200   Торғай облысы бойынша кеден басқармасы

    51201   к/п "Есiл"

    51202   к/п "Жақсы"

    51203   к/п "Державинск"

    51204   к/п "Октябрьск"

    51205   к/п "Амантоғай"

    51300   Оңтүстiк Қазақстан облысы бойынша кеден басқармасы

    51301   к/п "Арыс"

    51302   к/п "Шымкент ст."

    51303   к/п "Аэропорт-Шымкент"

    51304   к/п "Жiбек жолы"

    51305   к/п "Жетiсай"

    51306   к/п "Ильич"

    51307   к/п "Сарыағаш"

    51308   к/п "Шардара"

    51309   к/п "Промасна"

    51310   к/п "Абай"

    51400   Шығыс Қазақстан облысы бойынша кеден басқармасы

    51401   к/п "Зыряновск"

    51402   к/п "Лениногорск"

    51403   к/п "Шемониха"

    51404   к/п "Алексеевка"

    51500   Жамбыл облысы бойынша кеден басқармасы

    51501   к/п "Қордай"

    51502   к/п "Луговое"

    51503   к/п "Гродиково"

    51504   к/п "Мерке"

    51505   к/п "Жуалы"

    51506   к/п "Жамбыл ст."

    51507   к/п "Аэропорт"

    51508   к/п "Шу"

    51600   Жезқазған облысы бойынша кеден басқармасы

    51601   к/п "Балқаш"

    51602   к/п "Приозерск"

    51603   к/п "Қаражол"

    51700   Батыс Қазақстан облысы бойынша кеден басқармасы

    51701   к/п "Жайық"

    51702   к/п "Ақсай"

    51703   к/п "Желаево"

    51704   к/п "Жәнiбек"

    51705   к/п "Каменка"

    51706   к/п "Казталовка"

    51707   к/п "Сайқын"

    51708   к/п "Шыңғыстау"

    51709   к/п "Переметное"

    51710   к/п "Орал"

    51800   Қарағанды облысы бойынша кеден басқармасы

    51801   к/п "Темiртау"

    51900   Қызылорда облысы бойынша кеден басқармасы

    51901   к/п "Аэропорт"

    51902   к/п "Қызылорда"

    51903   к/п "Арал"

    51904   к/п "Мыңтай"

    51905   к/п "Қызылқұм"

    51906   к/п "Қандоз"

    51907   к/п "Шиелi"

    52000   Көкшетау облысы бойынша кеден басқармасы

    52001   к/п "Шучинск"

    52002   к/п "Кiшi қарой"

    52003   к/п "Үлкен қарой"

    52004   к/п "Ақ сары"

    52005   к/п "Бидайық"

    52006   к/п "Теке"

    52007   к/п "Қызыл ту"

    52008   к/п "Көктерек"

    52009   к/п "Талшық"

    52010   к/п "Тайынша"

    52011   к/п "Айыртау"

    52012   к/п "Жаңа есiл"

    52100   к/п "Астана" кеденi

    52200   к/п Бақты кеденi

    52300   к/п "Достық" кеденi

    52400   к/п Ленинск кеденi

    52500   к/п Майқапшағай кеденi

    52600   к/п Қорғос кеденi

    52700   Лисаковск ЕАЭ арнаулы кеден басқармасы

                                          Жүк кеден декларациясын
                                           толтыру тәртiбi туралы
                                           Нұсқаулыққа 10-қосымша

                                     33-бағанның ең шеткi оң жақ
                                      бөлiмшесi толтырылуға тиiстi
                                      тауарлардың тiзбесi (тiзiмi)

     1. Өздерiнiң экспортына бақылау жасалатын және лицензия бойынша жүзеге асырылатын ракета қаруын жасаған кезде қолданылатын жабдық материалдар мен технологиялар.
     2. Жабдық пен қосарлай пайдалану материалдарды және ядролық мақсаттарда пайдаланылатын тиiстi технологиялар, олардың экспорты лицензия бойынша жүзеге асырылады.
     3. Қару-жарақ және әскери техникалық жасағанда қолданылатын жабдық пен материалдар, технологиялар мен ғылыми-техникалық ақпарат, олардың экспортына бақылау жасалады және лицензия бойынша жүзеге асырылады.
     4. Бейбiт мақсаттарға арналған химикаттар және технологиялар, бiрақ химия қаруын жасаған кезде пайдаланылуы мүмкiн және олардың экспорты лицензия бойынша жүзеге асырылады.
     5. Ауру қоздырушылар, олардың генетикалық жағынан өзгерген нысандары және генетикалық материалдардың фрагменттерi, бұлар бактерологиялық (биологиялық) және токсикалық қару жасаған кезде пайдаланылуы мүмкiн, олардың экспорты лицензия бойынша жүзеге асырылады.
     6. Қазақстан Республикасы аумағындағы әскери мақсатындағы өнiмдер, олардың экспорты және импорты лицензия бойынша жүзеге асырылады.

                                         Жүк кеден декларациясын
                                         толтыру тәртiбi туралы
                                         Нұсқаулыққа 11-қосымша

         Кеден төлемдерiн төлеу жөнiндегi артықшылықтар
                жеңiлдiктер және өзге ерекшелiктер
                         сыныптауышы

_____________________________________________________________
 Код   |                     Атауы
________|____________________________________________________

    1. Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алынып төлеу жөнiндегi
       жеңiлдiктер және өзге ерекшелiктер

    О  Жеңiлдiктер берiлмеген
    А  Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымын төлеуден босату
    Б  Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдары ставкасын төмендету
    В  Төлем валютасын өзгерту
    Г  Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы
       бойынша тiркелген ставка белгiленген
    Д  Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдарына екi есе
       мөлшерде ставка белгiленген
    Я  Басқа жеңiлдiктер және ерекшелiктер
    2. Кеден баждарын төлеу жөнiндегi артықшылықтар,
       жеңiлдiктер және өзге ерекшелiктер

    О  Артықшылықтар және жеңiлдiктер берiлмеген
    А  Кеден бажын төлеуден босату
    Б  Кеден бажын төлеуден iшiнара босату
    В  Кеден бажының ставкасын төмендету
    Г  Дамушы елдерден шыққан тауарларға қатысты
       тарифтiк артықшылықтар
    Д  Нашар дамыған елдерден шыққан тауарларға
       қатысты тарифтiк артықшылықтар
    Я  Басқа жеңiлдiктер және артықшылықтар

    3. Акциз төлеуге қатысты жеңiлдiктер

    О  Жеңiлдiктер берiлмеген
    А  Акциз төлеуден босату
    Б  Акциз ставкасының белгiленген мөлшерi
    Я  Басқа жеңiлдiктер

    4.  ҚҚСС төлеуге қатысты жеңiлдiктер

    О  Жеңiлдiктер берiлмеген
    А  ҚҚСС төлеуден босату
    Б  ҚҚСС ставкасының белгiленген мөлшерi өзгертiлген
    В  Шетел инвестициясы бар кәсiпорындардың жарғылық қорына
       салым ретiне әкелiнген тауарлардың ҚҚСС-тан босатты
    Я  Басқа жеңiлдiктер

    3. Кеден органдары алатын жанама салықтар

    30 Қазақстан Республикасының валютасымен есептелген акция
    31 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi бағамын
       бағалайтын шетел валютасымен есептелген акция
    32 Теңгемен есептелген қосылған құнға салынатын салық
    33 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi бағамын
       шетел валютасымен есептелген акция

    4. Тәркiлегендi сатудан түсетiн қаржылар

    60 Тәркiлегендi сатудан түсетiн қаржылар

    5. Өзге алымдар

    70 Акциялар бергенi үшiн алым

    71 Лицензиялардың күшiн жаңарту үшiн алым

    72 Маманға кедендiк ресiмдеу жөнiнде бiлiктiлiк

       аттестатын бергенi үшiн алым

    73 Маманға кедендiк ресiмдеу жөнiнде бiлiктiлiк

       аттестатын күшiн жаңарту үшiн алым

    74 Хабарлар және ақыл-кеңес бергенi үшiн алым

    75 Алдын ала шешiм қабылдағаны үшiн алым

    76 Кеден аукционына қатысқаны үшiн ақы

    77 Банкiнi немесе өзге кредит мекемесiн банк

       реестрiне енгiзгенi үшiн алым
    6. Кеден төлемдерiнiң бiрыңғай ставкасы

    80 Кеден төлемдерiнiң бiрыңғай ставкасы

    7. Өзге кедендiк төлемдер

    91 Қазақстан Республикасы валютасымен есептелген
       кеден төлемдерiнiң мерзiмiн кейiнге қалдырғаны
       үшiн процент
    92 Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiсi бағамын
       бағалайтын шетел валютасымен есептелген
       кеден төлемдерiнiң мерзiмiн кейiнге қалдыруға
       мұрсат бергенi үшiн процент

                                           Жүк кеден декларациясын
                                           толтыру тәртiбi туралы
                                           Нұсқаулыққа 12-қосымша
                     Кедендiк төлемдер сыныптауышы
___________________________________________________________________
 Код   |                 Төлем түрлерiнiң атауы
________|__________________________________________________________

                   1. Кеден алымдары

    10  Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасын
        кедендiк ресiмдеу үшін алымы

    11  Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi бағамын
        бағалайтын шетел валютасымен есептелген тауарларды
        кедендiк ресiмдеу үшiн қосымша кеден алымдары

    12  Тауарларды кеден органдарының осы үшiн анықталған
        жерiнен және жұмыс уақытынан анықталған жерiнен
        және жұмыс уақытынан тыс кеден Қазақстан
        Республикасының Ұлттық валютасымен кедендiк
        ресiмдеуi үшiн кеден алымдары

    13  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi бағамын
        бағалаған шетел валютасымен есептелген тауарларды
        кеден органдарының осы үшiн анықталған жерiнен
        және жұмыс уақытынан тыс кедендiк ресiмдеу
        үшiн қосымша алымдары

    14  Тауарларды сақтағаны үшiн кеден алымдары

    15  Тауарларды кедендiк алым жүргенi үшiн кеден алымдары

                    2. Кеден баждары

    20  Қазақстан Республикасы валютасымен есептелген
        импорттық кеден бажы

    21  Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi бағамын
        бағалайтын шетел валютасымен есептелген
        импорттық кеден бажы

    25  Қазақстан Республикасы валютасымен
        есептелген экспорттық кеден бажы

    26  Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi бағамын
        бағалайтын шетел валютасымен есептелген
        экспорттық кеден бажы

    93  Қазақстан Республикасы валютасымен есептелген
        кеден төлемдерiн бөлiп төлеуге мұрсат бергенi
        үшiн проценттер

    94  Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi бағамын
        бағалайтын шетел валютасымен есептелген кеден
        төлемдерiн бөлiп төлеуге мұрсат бергенi үшiн
        проценттер

    95  Қазақстан Республикасы валютасымен есептелген
        мерзiмiн өткiзiп алғаны үшiн өсiм

    96  Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi бағамын
        бағалайтын шетел валютасымен есептелген
        мерзiмiн өткiзiп алғаны үшiн өсiм

    67  Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен
        көзделген төлемдердiң өзге түрлерi

    98  Қазақстан Республикасы валютасымен кеден
        төлемдерiн төлеудi қамтамасыз ету сомасы

    99  Қазақстан Ұлттық банкi бағамын бағалайтын
        шетел валютасымен кеден төлемдерiн төлеудi
        қамтамасыз ету сомасы

                                           Жүк кеден декларациясын
                                            толтыру тәртiбi туралы
                                            Нұсқаулыққа 13-қосымша

          Кеден төлемдерiн есептеу кезiнде 47-бағанды
          және В "Есептеудiң егжей-тегжейi" бағанды
                        толтыру тәртiбi

    Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдарын есептеген
    кезде 47 және "В" бағандарын толтыру тәртiбi
    ________________________________________________
    Мәселен, кеден алымдарының теңгемен белгiленген мөлшерi - 0,1
шетел валютасымен қосымша алым - 0,05.
    1. Тауарлардың 12-бағанда көрсетiлген жалпы кедендiк құны - 15000, 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген сату-сатып алу немесе айырбас шарты валютасының коды - 001 /АҚШ доллары/, контракт бойынша есеп айырысу шетел валютасымен жүргiзiледi.

    23-бағанда валюта бағамы - АҚШ доллары үшiн 60 теңге.

    47-бағанды толтыру
___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________
  10                             0,1/       900          кт
  11                             0,05/      7,5          ВН
___________________________________________________________________
    Есептеу: 15000  60  0,1/100-900 теңге
             15000  0,05/100-7,5 АҚШ доллары
    Егер кеден ресiмдеуi осы орын үшiн анықталған жерден тыс
жүргiзiлген ретте:
___________________________________________________________________
 Түр  |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________

    Есептеу: 15000  60  0,2/100-1800 теңге
             15000  0,4. 0,1/100-15 АҚШ доллары
    "В" бағанын толтыру
    "В" бағанында:
    10-900 теңге /немесе 1800 теңге/
    пр/ор ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ

    2. 12-бағанда көрсетiлген тауарлардың жалпы кедендiк құны - 150000, 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген сатып алу сату немесе айырбас шарты валютасының коды - 927 /теңге/;

    47-бағанды толтыру

___________________________________________________________________
 Түр  |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________
                                 0,3/       4500       бн
___________________________________________________________________
    Есептеу: 7150000 0,3/100-4500 тнг
    "В" бағанын толтыру
    "В" бағанында:
    10-2250 тнг
    пр/ор ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ
    немесе 12-4500 тнг.
    пр/ор ХХ.ХХ. 95 ж. Т4 N ҮҮҮ

    47 және "В" бағандарын толтыру тәртiбi тауарларды сатып алу сату немесе айырбас шартынан бөлек шартпен Қазақстан Республикасының кеден аумағы арқылы өткiзiлген кезде, сондай-ақ шарт жоқ болған ретте ұқсас.

           Экспорттың кеден бажының сомасын есептеген
          кезде 47 және "В" бағандарын толтыру тәртiбi

    1. Тауарлардың 45-бағанда көрсетiлген кеден құны - 10000, экспорттық кеден бажы ставкасының белгiленген мөлшерi - 001 /АҚШ доллары/, 23-бағандағы валюта бағамы - 60 теңге, төлем теңгемен жүргiзiледi.

    47-бағанды толтыру

___________________________________________________________________
 Түр  |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________
  26                             20/       2000       бн
__________________________________________________________________
    Есептеу: 10000 20/100-2000 АҚШ доллары

    "В" бағанын толтыру

    Экспорттық кеден бажының сомасы теңгемен қайта есептеледi: 200060-120000 теңге. Банкiнiң кепiлдемесiмен 60 күнге 100000 теңгеге төлеу мерзiмiн кейiнге қалдыруға мұрсат берiлген 20000 теңге ХХ.ХХ. 95 ж. N 444 төлем тапсырмасымен төленген.
    "В" бағанында:
    25-20000 тнг., ГБ-10000 тнг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ
    Ескерту: бұл ретте 48 "Төлемдi кейiнге қалдыру"
    бағанында кеден бажын төлеу жөнiнде кейiнге қалдыру
    мерзiмiне дейiнге дата көрсетiледi.
    2. Экспорттың кеден бажы ставкасының белгiленген мөлшерi бiр тонна үшiн 200 АҚШ доллары 38-бағанда көрсетiлген тауарлардың нетто салмағы - 5000 кг. 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген шарттың валюта коды - 048 /немiс маркасы/, шарт: а/ немiс маркасы, б/ 23-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген шарттың валюта бағамы, теңгемен - 40 теңге, в/ ЭКЮ-мен - 85 теңге төленедi. 23-бағанның сол жақ бөлiмшесiнде көрсетiлген АҚШ долларының бағамы - 60 теңге.

    47-бағанды толтыру
___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________
  26                            200 АҚШ     1000       СП
                                доллары
__________________________________________________________________
    Есептеу: 200 5-1000 АҚШ доллары

    "В" бағанын толтыру
    а/ Экспорттық кеден бажы немiс маркасымен төленедi. АҚШ долларымен есептелген кеден бажының сомасы немiс маркасымен қайта есептеледi. 1000  60/40 - 1500 ДМ.
    "В" бағанында:
    26-1500 ДМ.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ
    Көрсетiледi.
    б/ Экспорттық кеден бажы теңгемен төленедi. АҚШ долларымен есептелген кеден бажының сомасы теңгемен қайта есептеледi,

    1000   60/84 - 714 ЭКЮ
    "В" бағанында:
    26-714 ЭКЮ, 1 ЭКЮ-84 тнг.
    р/с ХХ.ХХ. 95ж. Т4 N ҮҮҮ

          Импорттық кеден бажының сомасын есептеген кезде
                  47-бағанды толтыру тәртiбi

    Импорттық кеден бажы ставкасының белгiленген мөлшерi - 10/
    1. Тауарлардың 45-бағанда көрсетiлген кедендiк құны - 5000, 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген валюта коды - 001 /АҚШ
доллары/. 23-бағандағы валютаның бағамы - АҚШ доллары үшiн 60 теңге.
Бажды төлеу теңгемен жүргiзiледi.

    47-бағанды толтыру
___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________
  21                             10/         500       бн
__________________________________________________________________
    Есептеу: 5000 10/100-500 АҚШ доллары

    "В" бағанын толтыру

    АҚШ долларымен есептелген кеден бажы сомасын теңгемен қайта есептеу: 500  60 - 30000 теңге
    "В" бағанында:
    20-30000 тнг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ
    2. Тауарлардың 45-бағанда көрсетiлген кедендiк құны - 700000, 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген валюта коды - 001 /АҚШ
доллары/, 23-бағанда валюта бағаны - АҚШ долларымен 60 теңге. Бажды төлеу теңгемен жүргiзiледi.

    47-бағанды толтыру
___________________________________________________________________

 Түр  |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/

_______|______________________|___________|________|_______________

__________________________________________________________________

    Есептеу: 5000 10/100-500 АҚШ доллары

    "В" бағанын толтыру

    АҚШ долларымен есептелген кеден бажының сомасы теңгемен қайта

есептеу:

    500  60 - 3000 теңге

    "В" бағанында:

    20-50000 теңг.

    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ

    2. Тауарлардың 45-бағанда көрсетiлген кедендiк құны - 700000, шарт Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен /теңге/ жасалды.
22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген валюта коды - 927 /теңге/.
    Кеден бажы а/ немiс маркасымен, немiс маркасының бағамы - 44 теңге; б/ теңгемен төленедi.

    47-бағанды толтыру
___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     |   Ставка  |  Сома  |ТӘ /төлем әдiсi/
_______|______________________|___________|________|_______________
  20                               10/      70000
__________________________________________________________________

    Есептеу: 70000 10/100-70000 теңге

    "В" бағанын толтыру

    а/ Импорттық кеден бажы немiс маркасымен төленедi. Теңгемен есептелген кеден бажының сомасын қайта есептеу:
    70000/44-1590 ДМ
    "В" бағанында:
    21-1590 ДМ, 1 немiс маркасы - 44 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ көрсетiледi.
    б/ Импорттық кеден бажы теңгемен төленедi.
    "В" бағанында:
    20-70000 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ көрсетiледi.

         Акциздердi есептеген кезде 47 және "В"
              бағандарын толтыру тәртiбi

    1. Тауарлардың 45-бағанда көрсетiлген кедендiк құны - 5000.
Импорттық кеден бажы ставкасының белгiленген мөлшерi - 10/, акциз - 55/, 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген шарттық валютаның коды - 001 /АҚШ доллары/.
    АҚШ долларының 23-бағандағы көрсетiлген бағаны - 60 теңге.

    47-бағанды толтыру

___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     | Ставкасы  |  Сома  |      ТӘ
_______|______________________|___________|________|_______________
  21                               10/       500         бн
  31                               55/      2750         бн
__________________________________________________________________

    Есептеу: Импорттық баж - 5000 10/100-500 АҚШ доллары
    акциз - 5000 хх 55-100-2750 АҚШ доллары

    "В" бағанын толтыру

    47-бағанда есептелген импорттық кеден бажы және акциз теңгемен төленедi.
    Импорттық кеден бажының сомасын теңгемен қайта есептеу:
    500 хх 60 - 3000 теңге
    Акциз сомасын теңгемен қайта есептеу:
    2750  60 - 165000 теңге
    "В" бағанында:
    20 - 30000 тңг
    30 - 165000 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ
    2. Акциздiң өзiндiк ставкасының белгiленген мөлшерi литрiне 3,5 ЭКЮ 31-бағанның оң жақ төменгi бұрышына көрсетiлген тауарлардың саны - 1500 литр 22-бағанның оң жақ бөлiмшесiнде көрсетiлген шартты валютаның коды - 001 /АҚШ доллары/, 23-бағанда көрсетiлген валюта бағамы - 60 теңге. Акциз сомасы: а/ теңгемен, б/ АҚШ долларымен төленедi. Декларацияны кедендiк ресiмдеуге табыс етiлетiн күнгi Ұлттық банк белгiлеген ЭКЮ бағамы - 84 теңге.

    47-бағанды толтыру
___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     | Ставка    |  Сома  |      ТӘ
_______|______________________|___________|________|_______________
  31                             3,5 ЭКЮ    5250         бн
__________________________________________________________________

    Есептеу: 1500   3,5 - 5250
    "В" бағанын толтыру
    а/ Акциз теңгемен төленедi. Акциздiң ЭКЮ-мен есептелген сомасын
қайта есептеу: 5250хх84-441000 тңг.
    "В" бағанында:
    30 - 44100 тңг.,1 ЭКЮ - 84 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ көрсетiледi.
    а/ Акциз АҚШ долларымен төленедi. Акциздiң ЭКЮ-мен есептелген сомасын қайта есептеу: 5250хх84/60-7350 АҚШ доллары.
    "В" бағанында:
    31 - 7350 АҚШ доллары, 1 ЭКЮ - 84 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ

          Қосылған құнға салынатын салықты есептеген
              кезде 47-бағанды толтыру тәртiбi

    Тауарлардың 45-бағанда көрсетiлген кедендiк құны - 5000, 22-бағанның бiрiншi бөлiмшесiнде көрсетiлген шарттық валюта коды - 001 /АҚШ доллары/, 23-бағанда көрсетiлген АҚШ долларының бағамы - 60 теңге.
    Кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымы ставкасының белгiленген мөлшерi - 0,2/, импорттық кеден бажы - 10/, акциз ставкасы - 55/, қосылған құнға салынатын салықтың ставкасы - 20/.

    47-бағанды толтыру

___________________________________________________________________
 Түрi |   Есептеу негiзi     | Ставка    |  Сома  |      ТӘ
_______|______________________|___________|________|_______________
  10                             0,2/        600         бн
  21                             10/         500         бн
  31                             55/        2750         бн
  33                             20/        1652         бн
__________________________________________________________________

    Есептеу: кедендiк ресiмдеу үшiн кеден алымдары
         - 5000 хх 60 хх 0,2/100 - 6000 тңг. немесе 10 АҚШ доллары,
         импорттық баж - 5000 ххх 10/100 - 500 АҚШ доллары
         акциз - 5000 хх 55/100 - 2750 АҚШ доллары.
    ҚҚСС - /5000  10  500  2750/  хх  20/100 - 1662 АҚШ доллары

    "В" бағанын толтыру

    Теңгемен:
    - акциз сомасы - 2750 хх 60 - 165000 тңг;
    - қосылған құнға салынатын салық сомасы
    - 1652 60 - 99120 тнг қайта есептеледi;
    "В" бағанында:
    10 - 600 тңг.
    21 - 500 АҚШ доллары
    30 - 165000 тңг.
    32 - 99120 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ZZZ көрсетiледi.
    б/ Барлық төлемдер теңгемен төленедi.
    Импорттық кеден бажының сомасы теңгемен қайта есептеу:
    500  60 - 3000 тңг.
    "В" бағанында:
    10 - 600 тңг.
    20 - 3000 АҚШ доллары
    30 - 165000 тңг.
    32 - 99120 тңг.
    р/с ХХ.ХХ. 95 ж. N ҮҮҮ көрсетiледi.

                                     Жүк кеден декларациясын
                                      толтыру тәртiбi туралы
                                      Нұсқаулыққа 14-қосымша


             44-бағанды /7-тармақ/ толтыру тәртiбi


     "Қосымша ақпарат/табыс етiлетiн құжаттар" бағанының 7-тармағынан:
     - 7А нөмiрiмен - 36 бағанға сәйкес кеден жеңiлдіктерiн беруге негiз болып табылатын құжаттарды үлгi қысқаша әрiптiк белгi көрсетiледi:
     ХК - халықаралық және үкiметаралық келiсiм /Мысал: 12.08.93 ХК/;
     Зң - Қазақстан Республикасының заңы /Мысал: "Қосылған құнға салынатын салық журналы" Зң/;
     ПЖ - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы /Мысал: 22.12.93. 2270-ПЖ/
     ПӨ - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Өкiмi /Мысал: 17.02.93 3256 - р ПЮ/
     МҚ - Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы /Мысал: 23.12.93 1322 МӨ/
     МӨ - Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Өкiмi /Мысал: 02.04.93. 1844-р МӨ/
     БҚ - Қазақстан Республикасының КК бұйрығы /Мысал: 11.08.95. 94-БҚ/
     НҚ - Қазақстан Республикасының КК нұсқауы /30.08.95 01-12/1054 НҚ/
     7В нөмiрiмен - шыққан жердiң сертификатының қысқаша белгiсi:
     1. "А" СРТ: сертификат нөмiрi, берiлген уақыты, шыққан жерi дамушы елдердiң тауарларға қатысты тарифтiк артықшылық берген ретте /36-бағанның екiншi айқындамасында "Г" коды/ және онша дамымаған елдерге берген ретте 36-бағанның екiншi айқындамасына "Д" коды/ сертификат куәландырған уәкiлде органның қысқаша атауы,
     Мысал. "А" СРТ Түркия ТПП 18.08.93. 12345.
     2. СРТ "СТ-I" сертификат нөмiрi, берiлген күнi, шыққан жерi аумақтардан еркiн сауда туралы екi жақты Келiсiмдерге сәйкес Қазақстан Республикасы заң актiлерiне сәйкес ҚҚСС және акциздер төлеу жөнiнде жеңiлдiктер КСР Одағының бұрын субъектiлерiне қатысты тауарларға артықшылықтар берiлген ретте сертификаттар куәландырылып уәкiлдi органның қысқаша атауы. Мысалы: МСРТ "СТ - I" ТПП Россия 15.03.949874

                                     Жүк кеден декларациясын
                                      толтыру тәртiбi туралы
                                      Нұсқаулыққа 15-қосымша

                СОАТО кодтарының сыныптауышы

____________________________________________________________________
  Код   |                          Атауы
_________|__________________________________________________________

 1900     Қазақстан Республикасы
 1902     Ақмола облысы
 1904     Ақтөбе облысы
 1907     Алматы облысы
 1910     Алматы қ.
 1915     Атырау облысы
 1917     Шығыс Қазақстан облысы
 1919     Жамбыл облысы
 1923     Жезқазған облысы
 1926     Батыс Қазақстан облысы
 1930     Қарағанды облысы
 1933     Қызылорда облысы
 1935     Көкшетау облысы
 1937     Қостанай облысы
 1940     Ленинск қ.
 1943     Маңғыстау облысы
 1945     Павлодар облысы
 1948     Солтүстiк Қазақстан облысы
 1950     Семей облысы
 1952     Талдықорған облысы
 1955     Торғай облысы
 1958     Оңтүстiк Қазақстан облысы

                                     Жүк кеден декларациясын
                                      толтыру тәртiбi туралы
                                      Нұсқаулыққа 16-қосымша

          Валютаны АҚШ долларымен қайта есептеу туралы

     Статистикалық құн, оның iшiнде клирингтiк валютамен жасасқан контракт бойынша да, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiсi жариялайтын бағамдар негiзiнде контракты валютасында көрсетiлген фактуралық құнына негiзделе отырып қайта есептеледi. Бұл ретте контракты валютамен фактуралық құнның мөлшерi ЖКД қабылданған күнгi контракты валютасына байланысты теңге баламына көбейтiледi және АҚШ долларына қатысты теңге баламына бөлiнедi. Мәселен, егер тауар 120 мың фунт стерлингке сатылса/сатып алынса, онда қайта есептеу мынадай түрде жүзеге асырылады:
     1 ағылшын фунт стерлингi - 60 теңге
     1 американ доллары - 45 теңге
     120000 х 60 : 45 - 160000 америка доллары.
     Егер валюта бағамы бiрлiкке емес, ал 10, 100 және т.б. өлшемдерге /мысалы 100 италия лирасы үшiн 2 теңге 78 тиын/ келтiрiлсе, онда аталған жолмен алынған шама және де еселеу көрсеткiшiне /италия лирасына байланысты жәйтте - 100/ бөлiнедi. Мәселен, егер тауар 120 млн. италия лирасына сатылған /сатып алынған/ болса, онда қайта есептеу мына түрде жүзеге асырылады:
    100 италия лирасы      - 2 теңге 78 тиын
    1 амер. доллары        - 45 теңге
    120000000 х 2,78 : 100 : 45 - 74133 амер. доллары.
    Егер сатып алу-сату контракты Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында анықталған ретте теңгемен жасалса, онда теңгемен көрсетiлген тауардың фактуралық құны кеден декларациясын кедендiк ресiмдеуге қабылданған күнi Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi белгiлеген бағам бойынша АҚШ долларымен қайта есептеледi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады