Акционерлiк қоғамдардың бiрiгуi (қосылуы) жайлы шарт жобаларын монополияға қарсы органдармен келiсу тәртiбiнiң Ережесiн бекiту туралы

Жаңа

Қаулы Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi 1996 жылғы 29 шiлде N 6/94 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1996 жылғы 29 қарашада N 224 тіркелді

      Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылдың 6 қыркүйегiндегi нөмiрi 999 P940999_ Қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi Мемлекеттiк комитетiнiң" Ережесiне сәйкес, Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң күшi бар "Шаруашылық серiктестiктерi туралы" U952255_ Жарлығының 72

 

бабының орындалуына сай Қазақстан Республикасының баға және монополияға

қарсы саясаты жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң алқасы қаулы етедi:

     1. Акционерлiк қоғамдардың монополияға қарсы органдармен бiрiгуi

(қосылуы) туралы шарт жобаларын келiсу тәртiбiнiң Ережесi бекiтiлсiн.

     2. Қаулының орындалуын қадағалау Төрағаның орынбасары С.Жүрсiмбаевқа

жүктелсiн.


     Төраға

                                Қазақстан Республикасы Баға және

                                монополияға қарсы саясат жөнiндегi

                                мемлекеттiк комитетiнiң

                                1996 жылғы 29 шiлде

                                N 6/94 қаулысымен бекiтiлген


         Акционерлiк қоғамдарды қосу (бiрiктiру) жөнiндегi

         шарттардың жобаларын монополияға қарсы органдармен

                    келiсудiң тәртiбi туралы

                            Ереже



 
       1. Бұл ереже "Бәсекелестiктi дамыту және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы мен "Шаруашылық серiктестiктерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығының 73 бабының негiзiнде әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi мен оның облыстық комитеттерiне акционерлiк қоғамдарды қосу (бiрiктiру) туралы шарттардың жобаларын тапсырудың тәртiбiн анықтайды.
      2. Осы Ереженiң мақсаттары үшiн төмендегiдей ұғымдар пайдаланылады:
      акционерлiк қоғамдарды қосу - акционерлiк қоғамдардың мүлкiн бiрiктiру және баланстарын шоғырландырып, кейiннен қосылған қоғамдардың акцияларын қосылу кезiнде қайтадан құрылған бiр қоғамның акцияларымен алмастыру жолымен оларды қайта ұйымдастыру. Қосылу кезiнде қосылуға тартылған акционерлiк қоғамдардың әрқайсысының құқықтары мен мiндеттерi алыс-берiс актiсiне сәйкес қайтадан пайда болған акционерлiк қоғамға ауысады;
      акционерлiк қоғамдарды бiрiктiру - акционерлiк қоғамды екiншi бiр акционерлiк қоғамға қосу арқылы қайта құру, бұл орайда алыс-берiс актiсiне сәйкес қосылған акционерлiк қоғамның құқықтары мен мiндеттерi соңғысына ауысады;
      Монополияға қарсы орган - Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi мен оның Алматы қаласы мен облыстар бойынша комитеттерi;
      уәкiлдiк берiлген (сенiм бiлдiрiлген) өкiл-өтiнiш бiлдiрген адамдардың атынан және солардың мүдделерi үшiн Монополияға қарсы органмен арадағы қарым-қатынастарды iс-қимыл жасауға уәкiлдiк берiлген адам.
      3. Акционерлiк қоғамдарды қосу (бiрiктiру) туралы жобаны келiсу туралы өтiнiш монополияға қарсы органдарға еркiн түрде, қосылуға тартылатын барлық акционерлiк қоғамдардың атқарушы органдардың бiрiншi басшыларының қолдарымен берiледi. Өтiнiштiң мәтiнiнде: акционерлiк қоғамдардың (қосылған, бiрiккен) атауы, қосылатын (бiрiгетiн) акционерлiк қоғамдардың толық атаулары мен мекен-жайлары, қосылу (бiрiгу) нәтижесiнде құрылатын заңды тұлғаның болжамды атауы, уәкiлдiк берiлген өкiлдiң тегi, аты, әкесiнiң аты, жұмыс орны мен лауазымы, оның мекен-жайлары мен телефондары көрсетiледi. Өтiнiшке:
      - акционерлiк қоғамдарды қосу (бiрiктiру) туралы келiсiмнiң жобасы;
      - қосу (бiрiгу) жобасын мақұлдау туралы шешiммен бiрге қосылуға (бiрiгуге) тартылатын барлық акционерлiк қоғамдардың байқаушы кеңестерi жиналыстарының хаттамалары;
      - қосылуға (бiрiгуге) тартылатын барлық заңды тұлғалардың мемлекеттiк тiркелiмi туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      - егер қосылуға тартылушы акционерлiк қоғам мемлекеттiк органның шешiмi бойынша құрылған болса, оның құрылуы туралы шешiмнiң (қаулының, өкiмнiң, бұйрықтың) көшiрмесi;
      - қосылуға (бiрiгуге) тартылатын барлық акционерлiк қоғамдардың құрылтай құжаттарының (жарғы, құрылтай шарты) көшiрмелерi мен жаңадан құрылатын акционерлiк қоғамның құрылтай құжаттарының жобалары;
      - кәсiпорындардың өтiнiш беру уақытындағы баланстары (ОКУД бойынша N 1 нысан) мен қосылуға (бiрiгуге) тартылатын барлық акционерлiк қоғамдардың қаржылық қызметiнiң қорытындылары туралы есептердiң (ОКУД бойынша N 2 нысан) көшiрмелерi;
      - қосылуға (бiрiгуге) тартылатын акционерлiк қоғамдардың әрқайсысының құқықтар мен мiндеттердi алыс-берiс актiлерiнiң жобалары қоса тiркеледi.
      4. Акционерлiк қоғамдарды қосуға (бiрiктiруге) келiсiм алу үшiн осы Ереженiң 3-тармағында көрсетiлген құжаттардан басқа жазбаша нысанда ерiктi түрде төмендегiдей ақпарат беру қажет, ол:
      - акционерлiк қоғамдарды қосудың (бiрiктiрудiң) мақсаттарын негiздеу;
      - қосылуға (бiрiгуге) тартылатын және жаңадан құрылатын акционерлiк қоғамдардың ұйымдық құрылымы;
      - басқа коммерциялық ұйымдарға қатысу (соның iшiнде құрылтайшы болып) туралы мағлұматтар;
      қосылуға (бiрiгуге) тартылатын және жаңадан құрылатын акционерлiк қоғамдардың әрқайсысының акционерлiк капиталы мен мүлкiнiң құрылымы туралы мағлұматтар;
      - қосылуға (бiрiгуге) тартылатын және жаңадан пайда болған акционерлiк қоғамдардың қызмет түрi және республикалық және сыртқы сауда рыноктарына шығаратын өнiмдерiнiң (қызметiнiң) негiзгi түрлерi туралы мағлұматтар, соның iшiнде:
      Қазақстан Республикасына әкелiнетiн және экспортталатын өнiмдердiң (тауарлардың, қызметтiң) заттай және құндық өлшемдерiнiң көлемi, сонымен қоса аса iрi бес сатып алушымен олардың алыс-берiс көлемiндегi үлестерi көрсетiлуi тиiс;
      Қазақстан Республикасының аумағында ұқсас тауарлар (қызмет) өндiрiстiң басқа да iрi өндiрушiлердiң (рыноктағы үлестерi 35 процентiнен асатын) орналасқаны туралы мағлұматтар.
      5. Осы Ереженiң 3, 4 тармақтарындағы тiзбе бойынша барлық құжаттар немесе ақпарат тапсырылғанша немесе өтiнiш иесi үшiн жоғарыда айтылған ақпаратты алу мүмкiн еместiгiн түсiндiретiн себептер көрсетiлгенше өтiнiш толық деп есептелмейдi және оны монополияға қарсы орган қарауға қабылдамайды.
      Осы Ереженiң 3, 4-тармақтарындағы тiзбе бойынша құжаттарымен ақпарат олардың берiлмеу себептерi көрсетiлмей толық көлемiнде тапсырылмаған жағдайда монополияға қарсы органдар олар алынған күннен бастап 10 күн мерзiм iшiнде өтiнiш иелерiнiң өтiнiшi қарауға қабылданбайтынын оларға жазбаша хабарлайды.
      6. Өтiнiштер мен қоса тiркелген құжаттардағы (ақпараттағы) шешiм қабылдау үшiн маңызы бар фактiлердiң өзгеруiн өтiнiш иесi жазбаша түрде дереу арада монополияға қарсы органдардың назарына жеткiзедi. Мұндай жағдайларда монополияға қарсы органдарды өзгерiстер туралы ақпарат алған күнi өтiнiш қолға тиген күн деп есептеледi.
      Орын алған өзгерiстердiң монополияға қарсы органдарға қабылданбауы дұрыс емес ақпарат беру болып бағалануы мүмкiн.
      7. 3 және 4 тармақтарда айтылған құжаттарға мағлұматтардан басқа монополияға қарсы органдар "Бәсекелестiктi дамыту және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Заңның 15-бабына сәйкес қосылуға (бiрiгуге) тартылатын акционерлiк қоғамдардың қызметi туралы кез-келген қосымша ақпарат сұрауға құқылы.
      8. Монополияға қарсы органдардың талап ету бойынша мерзiмiнде құжаттармен ақпаратты бермеу немесе көпе-көрiнеу дұрыс емес немесе жалған мағлұматтар беру "Бәсекелестiктi дамыту және монополиялық қызметтi шектеу туралы" Заңның 19-бабында көзделгендей жауапкершiлiкке әкеп соқтырады.
      9. Өтiнiш иесi өтiнiштердi:
      жаңадан пайда болған заңды тұлғаның тұрғылықты орны, өзiне екiншi бiр заңды тұлға бiрiгетiн жағдайда қайта құрылатын заңды тұлғаның тұрғылықты орны бойынша тиiстi облыстық комитетке бередi;
      бұл орайда қосылатын (бiрiгетiн) акционерлiк қоғамдардың жиынтылық жарғылық қоры 100 мың ең аз есеп айырысу көрсеткiштерiнен аспайтын болу тиiс;
      Қазақстан Республикасының баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетiне бередi, бұл орайда қосылатын (бiрiгетiн) акционерлiк қоғамдардың жиынтық жарғылық қоры 100 мың ең аз есеп айырысу көрсеткiштерiнен артық болу және (немесе) қосылуға (бiрiгуге) шетелдiк инвестициялары бар акционерлiк қоғамдар жататын болу тиiс.
      10. Қазақстан Республикасының баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi өтiнiш иесiнен өтiнiш алынған соң 7 күн мерзiм iшiнде оны қарау жөнiндегi өкiлеттiктi тиiстi облыстық комитетке берiп, аталған мерзiм iшiнде уәкiлдiк берiлген адамды жазбаша хабардар ете алады.
      11. Кейбiр жағдайларда Қазақстан Республикасының баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi өзiнiң қарауына, соның iшiнде облыстық комитеттiң өтiнiш бiлдiру бойынша, облыстық комитеттерге жiберiлуге жататын өтiнiштердi қабылдау мүмкiн. Бұл орайда республикалық монополияға қарсы комитет өтiнiш иесiнен өтiнiштi алысымен 7 күн мерзiм iшiнде өтiнiштi өзiнiң қарауына қабылдағаны туралы тиiстi облыстық комитетке хабарлайды. Облыстық комитетке хат арқылы, факспен, электр почтасымен, телефонограммамен хабар берiлуi мүмкiн.
      12. Осы Ереженiң 9, 10-тармақтарында белгiленген тәртiп бойынша өздерiне жiберiлуге жатпайтын, өтiнiш иесiнен келiп түскен өтiнiштердi қарауға облыстық комитеттiң құқығы жоқ.
      13. Акционерлiк қоғамдарды қосудың (бiрiктiрудiң) келiсуге ұсынылған жобасы монополияға қарсы орган өтiнiш берiлген күннен бастап 30 күн мерзiм iшiнде қарауы керек. Айрықша жағдайларда қаралу мерзiмi Монополияға қарсы органның Төрағасының бұйрығымен 45 күнге дейiн ұзартылуы мүмкiн.
      14. Монополияға қарсы органның шешiмi қосылу (бiрiгу) жобасына Монополияға қарсы комитеттiң Қорытындысы нысанында жазбаша түрде уәкiлдiк берiлген өкiлге жеткiзiледi.
      15. Монополияға қарсы органның терiс қорытындысы дәлелденуi тиiс.
      Қосылу (бiрiгу) туралы Монополияға қарсы органдарға өтiнiш жiберiлген сәттен бастап 45 күннен мерзiм iшiнде жауап алынбаса, не келiсiм беруден бас тартылып, оның себептерiн өтiнiш иесi негiзсiз деп тапса, мұндай жағдайда ол берiлген келiсiмдi тану туралы (егер жауап алынбаған болса), не бас тартуды негiзсiз деп тану туралы сотқа жүгiнуге құқылы.
      16. Акционерлiк қоғамдарды қосуға (бiрiктiруге) келiсiм туралы не дәлелдi себептермен одан бас тарту туралы Монополияға қарсы органның қорытындысының көшiрмесi ол берiлген күннен бастап бес күн iшiнде Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi мен оның жергiлiктi жерлердегi органдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Құнды қағаздар жөнiндегi мемлекеттiк комиссиясына жiберiледi.
      17. Акционерлiк қоғамдарды қосуға (бiрiктiруге) Монополияға қарсы органның келiсiмiнiң болмауы мәмiленi заңда белгiленген тәртiппен жарамсыз деп тану үшiн негiз болып табылады.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады