"Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссиясын тiркеу, жою және акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөнiндегi есептi бекiту туралы" Ереженi бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының қаулысы 1996 жылғы 29 қараша N 141. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 13 қаңтарда N 243 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкi Басқармасының 2002 жылғы 3 тамыздағы N 304 ~V021979 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының атауы жаңа редакцияда - ҚР БҚҰК
               1998 жылғы 24. 06. N 8 қаулысымен V980088_
      Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясы қаулы етедi:
      1. "Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссиясын тiркеу, жою және акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөнiндегi есептi бекiту туралы" Ереже бекiтiлсiн.
      2. Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы осы Ереженi тiркеу үшiн

 

Қазақстан Республикасының Әдiлет басқармасына ұсынсын.

     3. Талдау-сараптау басқармасы осы Ереженi Қазақстан Республикасының

Әдiлет министрлiгi тiркегеннен кейiн жариялауды қамтамасыз етсiн.

     4. Осы Ереженiң орындалуына бақылау жасау Бағалы қағаздар эмиссиясын

тiркеу және бақылау басқармасына және осы Басқармаға жетекшiлiк ететiн

БҚҰК Мүшесiне жүктелсiн.

     5. Ереже Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркелген

сәттен бастап күшiне енедi.

     Ұлттық комиссияның

          Төрағасы                               

     Қазақстан Республикасы              Қазақстан Республикасы

     Әдiлет министрлiгiндегi             Бағалы қағаздар жөнiндегi

     Мемлекеттiк тiркеу N 243            ұлттық комиссиясының

     1997 жылғы 13 қаңтар                1996 жылғы 29 қарашадағы

                                         N 141 қаулысымен

                                         бекiтiлдi

           Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссияларын

       мемлекеттік тіркеудің, акциялар эмиссияларын жоюдың және

     акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы

                есепті бекітудің тәртібі туралы ереже                                 ЕРЕЖЕ

     ЕСКЕРТУ. Ереженің атауы жаңа редакцияда жазылды - ҚР БҚҰК

              1998.06.24. N 8 


V980088_


  қаулысымен.


 
       Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссиясын тiркеу, жою және акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөнiндегi есептi бекiту туралы осы Ереже (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) K941000_ , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 21 көкектегi "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" заң күшi бар Жарлығына U952227_ , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 2 мамырдағы "Шаруашылық серiктестiктерi туралы" заң күшi бар Жарлығына U952255_ сәйкес жасалды және Қазақстан Республикасындағы эмиссияларды тiркеу және жою, сондай-ақ акциялар шығарылымдары мен орналастыру қорытындылары жөнiндегi есептi бекiту тәртiбiн белгiлейдi.
 
      I ТАРАУ. Жалпы ережелер
 
      1. Қазақстан Республикасындағы акциялар эмиссияларын мемлекеттік тіркеуді, сондай-ақ акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы есепті бекітуді Уәкілетті орган жүзеге асырады, атап айтқанда:
      1) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы:
      жарғылық капиталының мөлшері 200.000 айлық есепті көрсеткішке тең немесе асатын ашық акционерлік қоғамдар акцияларының эмиссияларын;
      ашық акционерлік қоғамдар - жарғылық капиталдарының мөлшерлеріне қарамастан банктердің және жекелеген банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың, сақтандыру компанияларының, бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары бағалы қағаздармен саудаластықтарды ұйымдастырушылардың, инвестициялық қорлардың, зейнетақы жинақтау қорларының, зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың және Орталық депозитарийдің акциялары эмиссияларын;
      жарғылық капиталдарының мөлшерлеріне қарамастан Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 1716 P961716_ қаулысына сәйкес акцияларының мемлекеттік пакетінің бөлігі қор рыногы арқылы сатылуға жататын ашық акционерлік қоғамдардың акциялары эмиссияларын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі және оның аумақтық басқармалары (Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген өкілеттіктердің негізінде):
      осы тармақтың 1) тармақшасының күші қолданылмайтын ашық акционерлік қоғамдардың акциялары эмиссияларын;
      Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясы мен Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi және оның облыстық басқармалары әрi Уәкiлеттi орган деп аталады.
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      2. Мемлекеттiк тiркеуге мыналар жатады:
      1) акциялардың бiрiншi эмиссиясы - акционерлiк қоғамды заңды тұлға ретiнде тiркеген сәттен бастап үш ай iшiнде;
      2) акциялардың кейiнгi (қосымша) эмиссиясы акционерлiк қоғамның жарғылық капиталын көбейткен датадан бастап үш ай iшiнде;
      3) акциялардың бiр немесе бiрнеше эмиссияларын жою - акционерлiк қоғамның қызметiн тоқтату (тарату немесе қайта ұйымдастыру арқылы) туралы немесе жарғылық капиталды азайту туралы шешiм қабылданған датадан бастап төрт ай iшiнде;
      4) акциялардың кейiнгi эмиссиясын тiркей отырып бiр мезгiлде бұрынғы бiр немесе бiрнеше эмиссияларды жою жарғылық капиталды азайту туралы, эмиссиялар құрылымын (санын, түрiн, бағалы қағаздар номиналын) немесе акциялардың шығарылым нысаны өзгерту туралы шешiм қабылданған датадан бастап төрт ай iшiнде.
      Эмиссия қорытындылары туралы есеп акциялары орналастырудың қолданылып жүрген заңмен белгiленген мерзiмi аяқталғаннан кейiн бiр айдан кешiктiрмей тапсырылады.
      Акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы есептi тiркеу, жою және бекiту мерзiмдерiнiң бұзылуы акционерлiк қоғамдардың лауазымды адамдарына Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген жауапкершiлiк жүктеуге әкеп соғады.
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      3. Эмиссиялары осы Ережемен белгiленген тәртiппен тiркелмеген, сондай-ақ кiдiртiлген, жойылған немесе болмаған деп танылған бағалы қағаздармен мәмiлелер жасауға және оларды жарнамалауға тыйым салынады.
      4. Акционерлiк қоғамдар тек қана құжатты немесе құжатсыз нысанда атаулы акциялар шығара алады.
      Бағалы қағаздарды орналастыру жабық немесе ашық тәсiлмен жүзеге асырылады. Акциялардың алғашқы шығарылымы қоғамның түрiне қарамастан, тек - құрылтайшылар арасында жабық тәсiлмен орналастырылады.
      Акционерлердiң тiзiлiмiн жүргiзудi эмитент бағалы қағаздар ұстаушылар тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi кәсiби қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар тәуелсiз тiркеушiге тапсыру керек. Акционерлердiң саны 500 аз және қоғамның қызметкерлер өзiнiң штатында Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясы берген, қолданылып жүрген екiншi санатты бiлiктiлiк куәлiгiн (бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi орындау және тiркеу жөнiндегi жұмыстарды орындауға рұқсат ету құқығымен) иеленген маман болған кезде эмитент тiзiлiмдi өзi жүргiзуге құқықты. Акциялар ашық тәсiлмен орналастырғанда тiзiлiмдi жүргiзудi тек қана тәуелсiз тiркеушi жүзеге асырады.
      ЕСКЕРТУ. 4-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық
               комиссиясының 1999.04.20. N 30 V990782_ қаулысымен.
      5. Акциялардың эмиссияларын тiркеу, жою немесе қорытындылары туралы есептi бекiту үшiн ұсынылатын құжаттар Уәкiлеттi органға пошта арқылы немесе белгiленген тәртiппен рәсiмделген сенiмхаты бар өкiл арқылы жiберiледi.
      Қолданылып жүрген заңдармен өзге тәртiптер белгiленбесе, ұсынылған құжаттарды Уәкiлеттi орган 30 күн iшiнде қарайды.
      Акциялар эмиссиясын тiркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есептi бекiтуден және құжаттарды эмитенттiң қайтадан ұсынуынан бас тартқан жағдайда, қарау мерзiмiн санау жаңадан басталады, бұл жағдайда эмиссия проспектiсiндегi, қаржылық есептілік, аудиторлық қорытындылары мәлiметтер соңғы құжаттарды ұсыну датасына белгiленген талаптарға сәйкес келу керек.
      Акциялар эмиссиясын тiркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есептi бекiтуден бас тартқан кезде эмитент аталған кемшiлiктердi жою үшiн Уәкiлеттi органға ұсынылған құжаттардан қажеттiлерiн алуға құқықты. Құжаттарды алу үшiн эмитенттiң өкiлi Уәкiлеттi органға сенiмхат ұсыну керек және алынған құжаттардың тiзбесiн жасау керек.
      Дау туындаған жағдайда (тiркеуден, жоюдан немесе акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы есептi бекiтуден бас тарту туралы шешiммен эмитенттiң келiспеуi) оны белгiленген тәртiппен шешу үшiн құжаттар уәкiлеттi органда қалады.
      ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      6. Эмитенттiң Уәкiлеттi органға ұсынылған құжаттарға қол қойған лауазымды тұлғасы осы құжаттар мазмұнындағы мәлiметтердiң анықтығы үшiн немесе құжаттардың түпнұсқаларынан берiлген көшiрмелердiң дұрыстығы үшiн Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген жауапкершiлiкте болады.
      Акциялар эмиссиясын тiркеу, жою немесе қорытындылары туралы есептi бекiту үшiн ұсынған құжаттар мазмұнындағы мәлiметтердiң анықтығы үшiн Уәкiлеттi орган жауап бермейдi.
      7. Акциялар эмиссиясын тiркеу, жою немесе қорытындылары туралы есептi бекiту кезiнде Уәкiлеттi орган эмитенттен эмитенттiң құрылу ерекшелiктерiне немесе оның акцияларын бөлуге (төлеуге), сондай-ақ оның жарғылық капиталын құру (көбейту, азайту) тәртiбiне қатысты қосымша ақпараттар ұсынуды талап етуге құқықты.
      ЕСКЕРТУ. 7-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      8. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдар мен осы Ереженiң талаптарына сәйкес келмесе Уәкiлеттi орган акциялар эмиссиясын тiркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есептi бекiтуден дәлелдi түрде бас тартуды эмитентке жазбаша түрде жiбередi.
      Акциялар эмиссиясын тiркеу кезiнде эмитентке бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк берiледi (N 4 қосымша), сондай-ақ Уәкiлеттi орган куәландырған эмиссия проспектiсiнiң бiр данасы және акциялардың әрбiр түрiнiң (құжатсыз нысанда шығарылған кезде) бiр данасы қайтарылады.
      Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептi бекiткен кезде эмитентке есептiң бекiтiлгендiгi туралы жазбаша ескертпе жiберiледi, сондай-ақ есептiң Уәкiлеттi орган куәландырған бiр данасы қайтарылады.
      Акциялар толық орналастырылмаған немесе толық төленбеген жағдайда эмиссия қорытындылары туралы есеп бекiтiлмейдi, ал эмитентке Уәкiлеттi органның осы есептi ескеру туралы жазбаша ескертпесi жiберiледi. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептi ескеру туралы жазбаша ескертпенi алғаннан кейiн эмитент осы эмиссияны акцияларды орналастыру үшiн белгiленген мерзiм аяқталған күннен бастап 4 ай iшiнде жою керек.
      Акциялардың бұрынғы (жойылған) эмиссиясының қорытындылары туралы есеп бекiтiлмей, акциялардың қосымша эмиссиясын тiркеу немесе эмиссияны жою жүргiзiлмейдi.
      Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептi бекiту үшiн ұсынылған құжаттарды ресiмдеудiң осы Ережеде көзделген тәртiбi Қазақстан Республикасында бұрын тiркелген акциялар эмиссияларының барлығына қолданылады.
      ЕСКЕРТУ. 8-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      9. Уәкiлеттi орган акциялар эмиссиясын тiркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есептi бекiтуден:
      а) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына және осы Ережеге сәйкес келмеген;
      ә) мазмұнында жалған немесе нақты емес мәлiметтер бар акциялар шығару, тiркеу немесе жою туралы ақпараттар берiлген жағдайларда бас тартуға құқықты.
      10. Акциялар эмиссиясын тiркеуден, жоюдан немесе қорытындылары туралы есептi бекiтуден бас тарту жөнiндегi Уәкiлеттi органның шешiмi жөнiнде сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.
      11. Уәкілетті орган 10 күн ішінде N 5 қосымша үлгісі бойынша эмитенттің шығыс нөмірінің реттік санын көрсете отырып мемлекеттік кәсіпорындардың және мекемелердің, мемлекеттің үлестік қатысы бар шаруашылық серіктестіктерінің тізілімін ұстаушысын (бұдан әрі - Тізілім ұстаушы) жүргізілген акциялар эмиссияларының эмиссияларын мемлекеттік тіркеу немесе акциялар эмиссияларын жою және акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіту не олардан бас тарту

 

туралы жазбаша ескертеді.     ЕСКЕРТУ. Ереже 11-тармақпен толықтырылды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8V980088_


  қаулысымен.

     ЕСКЕРТУ. 11-33-тармақтары тиісінше 12-34 болып саналды - ҚР БҚҰК

              1998.06.24. N 8 


V980088_


  қаулысымен.

     12. Акциялар эмиссиясы тiркелгеннен кейiн эмитент:

     - акциялар жасауға сұраныс бередi және дайындайды (құжатсыз нысанда

шығарылған кезде) және бағалы қағаздарды заңмен белгiленген мерзiмдерде

орналастырылады;

     - акцияларды ашық орналастыруға эмитент эмиссия проспектiсiн немесе:

     а) акционерлiк қоғамның атауы мен орналасқан орны;

     ә) эмитент қызметтерiнiң негiзгi түрлерi;

     б) эмиссия құрылымы және ашық жазылу жарияланған бағалы қағаздардың

шығарылу нысаны;

     в) әлеуеттi инвесторлардың шеңберi;

     г) бағалы қағаздарды таратудың басталу және аяқталу мерзiмдерi;

     ғ) эмитенттiң тiркеушiсi туралы мәлiметтер;


 
       д) әлеуеттi инвесторлар осы шығарылымның бағалы қағаздарын сатып ала алатын және эмиссия проспектiсiнiң мазмұнымен таныса алатын орындар;
      е) эмитент мүлiктерiнiң қысқаша сипаттамасы көрсетiлген ашық жазылу туралы хабар жариялайды:
      - акцияларды инвесторлардың арасында орналастырады;
      - белгiленген мерзiмде акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есеп бередi.
      Эмитент осы шығарылымның бағалы қағаздарын сатып алушыларды толық және тең ақпараттармен қамтамасыз етуге мiндеттi.
      13. Акциялар эмиссиясын тiркеу, жою немесе қорытындылары туралы есептi бекiту туралы Уәкiлеттi орган берген құжаттардың түпнұсқасы жоғалған жағдайда, эмитент құжаттардың жоғалғандығын растайтын ақпаратты Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының немесе орталық әдiлет органының ресми басылымында жариялау шартымен құжаттардың екiншi данасын беру жөнiнде Уәкiлеттi органға өтiнуге құқықты.
      Акционерлердiң жалпы жиналысын шақыру туралы, қоғамның жарғылық қорды азайту немесе акцияларды жою туралы шешiм туралы, акцияларға ашық жазылу жөнiндегi хабарламалар туралы ашық үлгiдегi акционерлiк қоғамдардың ақпараттары, сондай-ақ ашық үлгiдегi қоғамның қызметi туралы басқа да ақпарат Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының немесе орталық әдiлет органының ресми баспа басылымдарында, егер жалпы республикалық өзге басылымдар қоғамның жарғысында айқындалмаса, жарияланады.
      14. Атауы өзгертiлген жағдайда, заңды тұлғаны әдiлет органдарында қайтадан тiркеген күннен бастап бiр ай мерзiмдi эмитент жаңадан бағалы қағаздар шығарылымын тiркеу туралы мемлекеттiк куәлiк алу және эмиссия проспектiсiне (шығарылым шарттарына) өзгертулер енгiзу үшiн Уәкiлеттi органға қажеттi құжаттар ұсыну керек. Уәкiлеттi орган бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы жаңа куәлiкке бұрынғы куәлiктiң

 

берiлген күнiн көрсетедi.

     Құжатты нысанда шығарылған акциялардың атауы өзгертiлген жағдайда,

бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы жаңа куәлiктi

алғаннан кейiн, эмитент әрбiр акцияға тиiстi жазба жазуға және бұл туралы

Уәкiлеттi органға ескертуге мiндеттi.

           2 ТАРАУ. Акциялар эмиссиясын тiркеу, жою және

                 қорытындылары туралы есептi бекiту кезiнде

                             ұсынылатын құжаттар

     15. Акциялардың бiрiншi эмиссиясы кезiнде:

     - Өтiнiш;


 
       - Акционерлердiң жалпы жиналысының акциялар шығарылымының нысаны және қоғамның тiркеушiсiн сайлау (атаулы акцияларда) туралы шешiмiмен бiрге хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);
      - Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      - Статистикалық карточканың көшiрмесi;
      - Жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесi;
      - құрылтай шартының (оны ауыстыратын құжаттың) нотариалды куәландырылған көшiрмесi;
      - Құрылтайшылардың жарғылық капиталға жарғылық капиталдың кемiнде 50% мөлшерiнде салған салымдарын растайтын құжаттар;
      - Тiркеушiнiң акционерлер тiзiлiмiнде заңсыз жазбалар жүргiзбеу жөнiндегi акционерлер алдындағы жауапкершiлiгiн сақтандыру шартының көшiрмесi, Ұлттық жекешелендiру бағдарламасы шеңберiнде құрылған акционерлiк қоғамдар үшiн аталған шартты ұсыну талап етiлмейдi;
      - Құжатты нысан шығарылымындағы акциялардың әрбiр түрiнiң үлгiлерi (N 1 қосымшаға сәйкес), екi дана;
      - Тәуелсiз тiркеушiмен жасасқан шарттың көшiрмесi немесе маманның бiлiктiлiк куәлiгiмен қоса акционерлердiң тiзiлiмiн жүргiзу туралы iшкi ереже;
      - Акциялар эмиссиясын тiркеу кезiнде бағалы қағаздармен жүргiзген операциялар үшiн салықтың төленгендiгiн растайтын төлем құжатының көшiрмесi;
      - қаржылық есептілікке қоса тiгiлген эмиссия проспектiсi (шығарылым шарттары), екi дана (N 2, 3 қосымшаларға сәйкес).
      - бухгалтерлік баланстармен тігілген, N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін екі данада.
      ЕСКЕРТУ. 14-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 15-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      16. Акциялардың кейiнгi (қосымша) эмиссиясы кезiнде:
      - Өтiнiш;
      - Акционерлердiң жалпы жиналысының акциялардың қосымша шығарылымы туралы шешiмiмен қоса хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);
      - Заңды тұлғаны мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi (егер қоғам акциялардың алдыңғы эмиссиясын тiркегеннен кейiн қайта тiркеуден өтсе);
      - Жарғылық капиталдың өзгертiлген мөлшерiн көрсетiлген статистикалық карточканың көшiрмесi;
      - Өзгертулерiмен және толықтыруларымен қоса жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесi немесе акционерлердiң жалпы жиналысының жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмiмен қоса хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);
      - Құрылтай құжаттарына өзгертулер енгiзген күннен бастап бiр ай мерзiмдегi тiркеушi органның хабарын растайтын пошталық квитанцияның немесе өзге құжаттың көшiрмесi (егер қоғам аталған өзгертулермен қайта тiркеуден өтпесе);
      - Өзгертулерiмен және толықтыруларымен қоса құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшiрмесi (жабық үлгiдегi акционерлiк қоғамдар үшiн);
      - Тәуелсiз тiркеушiмен жасасқан шарттың көшiрмесi немесе маманның бiлiктiлiк куәлiгiмен қоса акционерлердiң тiзiлiмiн жүргiзу туралы iшкi ереже (атаулы акциялар шығарылымында, егер бұрынғы шығарылымдарда ұсынылмаса немесе өзгертулер бар болса);
      - Акциялар эмиссиясын тiркеу кезiнде бағалы қағаздармен жүргiзген

 

операциялар үшiн салықтың төленгендiгiн растайтын төлем құжатының

көшiрмесi;

     - бухгалтерлік баланстармен тігілген, N 2 қосымша үлгісі бойынша

эмиссия проспектісін екі данада;     - Аудиторлық қорытынды;

     - Акциялардың бұрынғы эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң

көшiрмесi;

     - Акциялардың бұрынғы эмиссияларының қорытындылары туралы есептiң

көшiрмесi және осы есептi бекiту туралы Ұлттық комиссиясының жазбаша

ескертуi;

     - Мазмұнында қоғамның тiркеушiсiне берiлген акциялардың 5% көбiн

иеленген акционерлер туралы мәлiметтер бар тiзiлiмнiң көшiрмесi.

     ЕСКЕРТУ. 15-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 


V980075_              қаулысымен.

     ЕСКЕРТУ. 16-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.


 
       17. Акциялардың эмиссиясын жою кезiнде (акционерлiк қоғамның қызметi тоқтатылған немесе жарғылық капитал азайтылған жағдайда):
      - Өтiнiш;
      - Акционерлердiң жалпы жиналысының акциялар эмиссиясын жою туралы шешiмiмен қоса хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);
      - Акциялар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң түпнұсқасы;
      - Уәкiлеттi органда тiркелген эмиссия проспектiсiнiң түпнұсқасы;
      - Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептiң түпнұсқасы және осы есептi бекiту (ескеру) туралы Уәкiлеттi органның жазбаша ескертпесi;
      - Құжатты нысан шығарылымында - акцияларды жою туралы акт немесе Уәкiлеттi орган тiркеген акциялар үлгiлерiнiң түпнұсқалары (егер акциялар шығарылмаған жағдайда);
      - Акционерлер тiзiлiмiн жабу туралы тiркеушiнiң анықтамасы (акционерлiк қоғамның қызметi тоқтатылғанда)/
      ЕСКЕРТУ. 17-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      18. Бұрынғы эмиссияны жою және бiр мезгiлде акциялардың жаңа эмиссиясын тiркеу кезiнде (жарғылық капитал азайтылған жағдайда, эмиссия құрылымы немесе акция шығарылымының нысаны өзгертiлгенде):
      - Өтiнiш;
      - Акционерлердiң жалпы жиналысының акциялардың бұрынғы шығарылымын жою және жаңа шығарылымы туралы шешiмiмен қоса хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);
      - Заңды тұлғаны мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi (егер қоғам акциялардың алдыңғы эмиссиясын тiркегеннен кейiн қайта тiркеуден өтсе);
      - Жарғылық капиталдың өзгертiлген мөлшерi көрсетiлген статистикалық карточканың көшiрмесi (егер өзгертiлсе);
      - Өзгертулерiмен және толықтыруларымен қоса жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесi немесе акционерлердiң жалпы жиналысының жарғыға өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмiмен қоса хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);
      - Құрылтай құжаттарына өзгертулер енгiзген күннен бастап бiр ай мерзiмдегi тiркеушi органның хабарын растайтын пошталық квитанцияның немесе өзге құжаттың көшiрмесi (егер қоғам аталған өзгертулермен қайта тiркеуден өтпесе);
      - Енгiзiлген өзгертулерiмен және толықтыруларымен қоса құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшiрмесi (жабық үлгiдегi акционерлiк қоғамдар үшiн);
      - Тәуелсiз тiркеушiмен жасасқан шарттың көшiрмесi немесе маманның бiлiктiлiк куәлiгiмен қоса акционерлердiң тiзiлiмiн жүргiзу туралы iшкi ереже (атаулы акциялар шығарылымында, егер бұрынғы шығарылымдарда ұсынылмаса немесе өзгертулер бар болса);
      - Акциялар эмиссиясын тiркеу кезiнде бағалы қағаздармен жүргiзген операциялар үшiн салықтың төленгендiгiн растайтын төлем құжатының көшiрмесi. Жойылуға жатқызылған эмиссияны тiркеу кезiнде төленген салық кейiнгi эмиссияны тiркеу кезiнде есептеледi;
      - бухгалтерлік баланстармен тігілген, N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін екі данада;
      - Аудиторлық қорытынды;
      - Мазмұнында қоғамның тiркеушiсiне берiлген акциялардың 5% көбiн иеленген акционерлер туралы мәлiметтер бар тiзiлiмнiң көшiрмесi;
      - Жойылуға жататын акциялар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң түпнұсқасы;
      - Уәкiлеттi органда тiркелген эмиссия проспектiсiнiң (шығарылым шарттары) түпнұсқасы;
      - Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептiң түпнұсқасы және осы есептi бекiту (ескеру) туралы Уәкiлеттi органның жазбаша ескертпесi;
      - Құжатты нысан шығарылымында - акцияларды жою туралы акт немесе Уәкiлеттi орган тiркеген акциялар үлгiлерiнiң түпнұсқалары (егер акциялар шығарылмаған жағдайда).
      ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      19. Акционерлiк қоғамды қайта ұйымдастыру кезiнде эмиссияны тiркеу үшiн қосымша мыналар ұсынылады:
      - Бiрiккенде, қосылғанда - өткiзу актiсiнiң көшiрмесi, бiрiгу (қосылу) туралы шарттың көшiрмесi және нығайту балансын қоса отырып қаржылық есеп;
      - Бөлiнгенде, бөлiнiп шыққанда - бөлiну балансы;
      - Қайта құрылғанда - өткiзу актiсi және жаңадан құрылған акционерлiк қоғамның қайта құрылған күнiне бухгалтерлiк баланс;
      - Кез келген жағдайда әрбiр таратылған (қайта ұйымдастырылған) акционерлік қоғамның акциялар эмиссиясын жою туралы Уәкiлеттi органның жазбаша ескертпесiнiң көшiрмесi қосымша ұсынылады.
      Акционерлiк қоғамды қайта ұйымдастыру туралы соттың немесе монополияға қарсы органның шешiмi қабылданғанға, аталған шешiмнiң көшiрмесi ұсынылады.
      ЕСКЕРТУ. 19-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      20. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептi бекiту кезiнде мыналар ұсынылады:
      - Өтiнiш;
      - Жарғылық капиталға салымдардың толық салынғандығын растайтын құжаттар (алғашқы орналастырылған акцияларды төлеу);
      - Осы шығарылымның акцияларын орналастыру нақты аяқталған (толық төлеу жүргiзiлгенде) тоқсанның аяғындағы қаржылық есептілік;
      - Мазмұнында қоғамның тiркеушiсiне берген акциялардың 5% иеленген акционерлер туралы мәлiметтер бар тiзiлiмнен үзiндi-көшiрме;
      - Ұлттық жекешелендiру бағдарламасы шеңберiнде құрылған акционерлiк қоғамдар үшiн - акциялардың мемлекеттiк пакетiн өткiзгеннен (сатқаннан) кейiнгi жарғылық капиталдағы акционерлердiң үлесiн растайтын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру жөніндегі департаменті аумақтық комитеттiң (жекешелендiру жөнiндегi комитеттiң) құжаты;
      - Эмиссияны мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      - Баспа басылымның аты, орналасқан жерi, нөмiрi және шығарылған күнiн көрсете отырып, акцияларға ашық түрде жазылу (ашық тәсiлмен орналастырылғанда) туралы хабар жарияланған басылым бетiнiң (оның бөлiгiнiң) көшiрмесi;
      - Бағалы қағаздарды дайындауға тапсырысты орналастыруды растайтын құжаттың және осы тапсырысты төлеу туралы төлем тапсырысының көшiрмесi (құжатты нысанда шығарылғанда);
      - Акциялардың эмиссиясының қорытындылары туралы есеп, екi дана (N 5 қосымшаға сәйкес).
      ЕСКЕРТУ. 20-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 20-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      21. Банктiк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен басқа ұйымдар акциялар эмиссиясын тiркеу кезiнде қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң сараптауынан өткiзiлген және аудиторлық қорытындымен расталған эмиссия проспектiсiн ұсынады. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептi бекiту кезiнде банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын банктер мен бас ұйымдар қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бекiткен бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi және осы есептiң бекiтiлгендiгi туралы хаттың көшiрмесiн ұсынады.

 

     ЕСКЕРТУ. 21-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

     22. Акционерлiк қоғамның атауы өзгергенде мыналар ұсынылады:

     - Өтiнiш;

     - Акционерлiк қоғамды мемлекеттiк қайта тiркеу туралы куәлiктiң

көшiрмесi;

     - Өзгертулерiмен және толықтыруларымен қоса құрылтай құжаттарының

нотариалды куәландырылған көшiрмесi немесе акционерлердiң жалпы

жиналысының құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы

шешiмiмен қоса хаттама (хаттамадан үзiндi-көшiрме);

     - Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң және

Уәкiлеттi органда тiркелген эмиссия проспектiсiнiң түпнұсқалары.      ЕСКЕРТУ. 22-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_               қаулысымен.

      3 ТАРАУ. Акциялар эмиссиясын тiркеу, жою және эмиссия

               қорытындылары туралы есептi бекiту үшiн

               ұсынылатын құжаттарды ресiмдеуге қойылатын

               талаптар


 
       23. Акциялар эмиссиясын тiркеу, жою және эмиссия қорытындылары туралы есептi бекiту үшiн, егер осы Ережемен куәландырылған көшiрмелердi ұсыну көзделмесе, Уәкiлеттi органға құжаттардың тек қана түпнұсқалары ұсынылады. Егер Ережеде көшiрменi кiм куәландырылатындығы көрсетiлмесе, онда эмитенттiң басшысының, бас бухгалтерiнiң қолдарымен және мөрiмен куәландырылған құжаттың анық ксерокөшiрмесi ұсынылады. Құжаттардың беттерi көп болған жағдайда, егер құжат тiгiлмесе және қағаз пломбамен бекiтiлмесе, онда әрбiр бет куәландырылады.
      24. Құжаттарда ескертпелер жасалмаған түзетулер, сызып тастаулар,

 

тазартулар жасауға, түзетiлiп жазылулар, қосымша жазулар (қосымша басулар)

жазуға және тағы да басқаларына жол берiлмейдi. Түзетiлген кезде сызылып

тасталған жазу анық оқылу керек. Әрбiр түзетулер (қосымшаға) осы құжатқа

қол қойған тұлға ескерту жазу керек және тиiстi мөрмен расталу керек,

мысалы: "түзетiлген ... дұрыс", "қосымша жазылған ... дұрыс", "сызылып

тасталған ... оқылмасын".

     25. Өтiнiштiң мазмұнында мыналар болу керек:

     - Акционерлiк қоғамның атауы, түрi, орналасқан жерi;

     - Шығыс (тiркеу) нөмiрi және датасы;

     - Эмиссияның нөмiрi және құрылымы;

     - Акциялар шығарылымының нысаны;

     - Есеп бекiтiлген кезде - эмиссияның нақты төленген сомасы;

     - белгiлi бiр қызметтi жүргiзу туралы Уәкiлеттi органға жүгiну;

     - Бiрiншi басшының қызметi, тегi және қоғамның мөрiмен расталған

қолы;

     - Тізілім ұстаушы штампының N 6 қосымша үлгісі бойынша таңбасы.     ЕСКЕРТУ. 25-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.


 
       26. Акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасы (хаттамадан үзiндi-көшiрмесiнiң) мазмұнында мыналар болу керек:
      - Акционерлiк қоғамның атауы, оның орналасқан жерi;
      - Жиналыс өткiзiлген дата және орны;
      - Дауыс беретiн акцияларды иеленген акционерлердiң жалпы саны, сондай-ақ жиналысқа қатысып отырған осындай акционерлердiң саны;
      - Дауыс беретiн акциялардың (дауыстардың) жалпы саны, сондай-ақ жиналысқа қатысып отырған дауыстардың саны;
      - Жиналысқа қатысып отырған 5% көп дауыс беретiн акцияларды иеленген акционерлер туралы мәлiметтер (акциялар санын көрсете отырып); заңды тұлғалар туралы - заңды тұлғаның атауы, өкiлдiң қызметi, тегi, инициалы, сенiмхаттың нөмiрi мен датасы; жеке тұлғалар үшiн - тегi, инициалы, егер өкiлi қатысса - сенiмхаттың датасы мен нотариустың тiзiлiмiндегi жазбаның нөмiрi;
      - Мазмұнында қолданылып жүрген заңдармен айқындалған мәлiметтер бар осы жиналыс туралы жазбаша ескертпелер дауыс беретiн акцияларды иеленген акционерлердiң қанша мөлшерiне тапсырыс хатпен жiберiлгендiгiн көрсету;
      - Эмиссия құрылымы, акциялар шығарылымының нысанын, қоғамның тiркеушiсi және акцияларды тарату тәртiбi (акцияларға жазылу) көрсетiлген отырып акциялар шығару (жою) туралы шешiм. Бiр акцияны жойған және басқа акцияны шығарған және қоғамды қайта құрған жағдайда акцияны айырбастау тәртiбi. Хаттамада құжатты нысанда шығарылған акцияларды жоюға ұсыну мерзiмi көрсетiлу керек. Қоғамның негiзгi қаржыларын қайта бағалау есебiнен қосымша акциялар шығарылған жағдайда, оларды бөлу әрбiр акционерлiк қоғамның жарғылық капиталындағы үлесiне қатаң түрде сәйкестендiре отырып жүргiзiледi;
      - Шешiмнiң басқа да қажеттi тармақтары (жарғылық капитал мөлшерiн өзгерту және басқалар туралы);
      - жарғылық капиталды қалыптастыру (көбейту, азайту) көздерi;
      - Шешiмнiң әрбiр тармағы бойынша дауыс беру нәтижелерi;
      - Жиналыс төрағасы мен хатшысының, сондай-ақ дауыс беретiн акциялардың 5% астамын иеленген акционерлердiң жиналысқа қатысқан өкiлдерiнiң қолдары;
      - Акционерлiк қоғамның мөрi.
      Жалпы жиналыстың хаттамасымен бiрге жалпы жиналысты өткiзу туралы хабар жарияланған басылымның аты, орналасқан жерi, нөмiрi және шыққан күнi көрсетiле отырып басылым бетiнiң (оның бөлшегiнiң) көшiрмесi ұсынылады (қоғамның құрылтай жиналысының хаттамасын ұсынған кезде хабарландырудың көшiрмесiн ұсыну талап етiлмейдi).
      ЕСКЕРТУ. 26-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      27. Ұлттық жекешелендiру бағдарламасының шеңберiнде құрылған акционерлiк қоғамдар, егер оларды құру кезiнде құрылтай шартына қол қойылмаған жағдайда, акционерлiк қоғамды құру және жекешелендiру жоспарын бекiту туралы Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитеттiң (оның аумақтық органының) немесе оның құқықты мұрагерінің қаулысымен немесе Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитет (оның аумақтық комитетi) немесе оның құқықты мұрагерімен растаған қаулының көшiрмесiмен (егер жекешелендiру жолымен жасалмаса) бiрге тiгiлген жекешелендiру жоспарының көшiрмесiн ұсынады.
      Жекешелендiру жоспарында айқындалған акцияларды бөлудiң тәртiбiне өзгертулер енгiзгенде, сондай-ақ нақты жеке және заңды тұлғаларға (аралас тауар өндiрушiлерге, тауар өндiрушiлерге, аукциондағы сатып алушыларға және тағы да басқаларға) акциялардың мемлекеттiк пакетiн өткiзу (сату) жүргiзiлген кезде, эмитент акционерлiк қоғамның жарғылық қорын бөлудi (акциялардың мемлекеттiк пакетiн өткiзгеннен немесе сатқаннан кейiнгi үлесiн әрбiр акционердiң көрсетiп) растайтын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру жөніндегі департаменті аумақтық комитеттiң құжатын ұсыну керек. Аталған құжатқа мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi (жекешелендiру жөнiндегi) аумақтық комитеттiң төрағасы немесе оның орынбасары қол қояды және тиiстi мөрмен куәландырылады, сондай-ақ шығыс нөмiрi мен күнi көрсетiлу керек.
      ЕСКЕРТУ. 27-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      28. Салымдарды салуды (акцияларды төлеудi) растайтын құжаттар мыналар болып табылуы мүмкiн:
      - Эмитенттiң жарғылық капиталының бөлiгiн ақшалай қаражаттармен төленгендiк туралы банктiң басшысы, бас бухгалтерi қол қойған және мөрiмен куәландырылған банктiң анықтамасы;
      - Ақшалай салымдардың салынғанын растайтын төлем құжаттарының көшiрмелерi;
      - Қабылдау-өткiзу актiлерi және мүлiктiк салымдардың салынғанын растайтын басқа да құжаттар (мүлiктiк салымдарды ақшалай бағалау аудиторлық тексерiлуге жатады);
      - Салымдардың салынғанын растайтын бастапқы құжаттар (атауы, нөмiрi, күнi) көрсетiлген жарғылық капиталды құру туралы аудиторлық қорытынды.
      ЕСКЕРТУ. 28-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      29. Акционерлердiң тiзiлiмiн жүргiзу туралы iшкi Ереженiң мазмұнында мыналар болу керек:
      - Тiзiлiмдi ашу, ресiмдеу және сақтау тәртiбi;
      - Тiзiлiмге жазбалар енгiзудiң негiздерi мен тәртiбi;
      - Тiзiлiмнiң өзiнiң, өткiзу ұйғарымдарының, кепiлдiк ұйғарымдардың бiрыңғай үлгiлерi, қол қою үлгiлерiнiң карточкалары және тағы да басқаларының;
      - Басқа да қажеттi ережелер.
      Тiзiлiмдi жүргiзу туралы Ереже Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес болу керек. Тiзiлiмдi жүргiзу туралы Ережеге қоғамның бiрiншi басшысы қол қойып, мөрiмен бекiтiледi және акционерлердiң жалпы жиналысында бекiтiледi.
      30. Эмиссия проспектiсi қаржылық есептілік бiрге тiгiлiп, эмитенттiң мөрi қойылған қағаз пломбамен бекiтiледi және тiгiлген және нөмiрленген беттердiң саны туралы жазба жасалады. Осы бетке қоғам Басқармасының, Басқарманың кемiнде 2/3 мүшесi қол қойған және қоғам мөрiмен бекiтiлген отырып хаттамасының нөмiрi мен күнiн көрсете отырып, эмиссия проспектiсiн бекiту туралы жазбасы жазылады.
      Ашық акционерлік қоғамдар акциялар эмиссиясын тіркеу кезінде N 2 қосымша үлгісі бойынша эмиссия проспектісін ұсынады.
      Эмиссия проспектiсiндегi мәлiметтер эмиссия проспектiсiне қоса тiркелген соңғы бухгалтерлік есептілік құрылған датаға сәйкес келу керек. Аталған дата "эмиссия проспектiсiнiң (шығарылым шарттарының)" датасы деп аталады.
      ЕСКЕРТУ. 30-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 30-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      31. Акционерлiк тiзiлiмнен үзiндi-көшiрменiң мазмұнында мынадай мәлiметтер болу керек:
      - Жай акциялардың саны және оларды иеленушi акционерлердiң саны;
      - Артықшылықты акциялардың саны және оларды иеленушi акционерлердiң саны;
      - Акциялардың 5% көбiн иеленген акционерлердiң, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың жарғылық капиталдағы үлесi туралы мәлiметтер.
      Үзiндi-көшiрмеде тiркеушiнiң шығыс нөмiрi, датасы, атауы және

 

орналасқан жерi болу керек. Үзiндi-көшiрмеге лауазымды тұлға қол

қояды және тiркеушiнiң мөрiмен куәландырылады.

     Үзiндi-көшiрме эмиссия проспектiсiнiң мазмұнындағы мәлiметтер

ұсынылған күнi жасалады. Акциялар эмиссиясының қорытындылары туралы есептi

бекiткенде, үзiндi-көшiрме бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күнi

жасалады.     ЕСКЕРТУ. 31-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

     32. Құжатты нысан шығарылымының акцияларын жойғанда акцияларды жою

туралы акт жасалады.

     Актiнiң мазмұнында мыналар болу керек:

     - Қоғамның атауы және орналасқан жерi;

     - Акциялар жойылған дата және орны;


 
       - Акцияларды жою туралы шешiм қабылданған акционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасының датасы және нөмiрi, эмиссияның нөмiрi мен құрылымы, эмиссияны мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң датасы мен нөмiрi;
      - Акцияларды дайындау жөнiндегi тапсырысты кiм және қашан орындағандығы туралы мәлiметтер;
      - Жойылған акциялардың саны, түрi, ҰИН;
      - Акцияларды жоюдың тәсiлi;
      - Комиссия мүшелерiнiң қызметтерi, тектерi және қоғамның мөрiмен бекiтiлген қолдары.
      Құрамына қоғамның бiрiншi басшысы, бас бухгалтерi, тексеру комиссиясының төрағасы және бақылау кеңесiнiң төрағасы енгiзiлген комиссия мүшелерiнiң саны бес адамнан кем болмауға тиiс.
      Егер жойылуға жатқызылған акциялардың барлығы бiрдей жойылмаса, онда актiде қалған акциялардың санын, түрiн, ҰИН және рет санын көрсете отырып, ол акцияларды заңсыз деп тану туралы жазба жүргiзiлу керек. Бұл жағдайда актiге акцияларды жою туралы шешiм жарияланған басылым бетiнiң (оның бөлшегiнiң) көшiрмесi қоса тiркелу керек (акцияларды жоюға ұсынылатын мерзiм шешiм жарияланған күннен бастап үш айдан кем болмауға тиiс).
      Алдыңғы акциялар жойылғаннан және бiр мезгiлде акциялардың жаңа эмиссиясы тiркелгенде, сондай-ақ қоғам қайта ұйымдастырылғанда, эмитент әрбiр акционерге жойылған акциялардың орнына акциялардың түрiн, номиналын және санын көрсете отырып, жаңа эмиссияның (жаңа қоғамның акцияларын) акцияларын алуға құқығын растайтын құжат бередi.
      ЕСКЕРТУ. 32-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 V980075_
               қаулысымен.
      33. Аудиторлық қорытынды баланстың және қоғамның қаржылық есептiлігінің дұрыстығын растау керек, бұл жағдайда қорытындылар эмитенттiң жалпы әдiспен жүзеге асырған бастапқы, синтетикалық және талдаулық есеп жүргiзуiне жасалған тексерiстiң нәтижесiне негiзделу керек. Аталған аудиторлық қорытынды соңғы аяқталған қаржы жылынан кейiнгi тоқсан аяқталған соң ұсынылады. Егер қоғам ешқандай қаржы жылын аяқтамаған болса, аудиторлық қорытынды эмиссия проспектiсiмен қоса берiлген баланстың дұрыстығын растау керек. Жарғылық капиталға мүлiктiк салымдар салынғанда аудиторлық қорытынды олардың ақшалай бағасын растау керек. Аудиторлық қорытынды Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы бекiткен, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясына ұсынылатын аудиторлық қорытындыларды ресiмдеу Тәртiбiне сәйкес келу керек.
      Ұлттық жекешелендiру бағдарламасының шеңберiнде құрылған акционерлiк қоғамдар акциялардың бастапқы эмиссиясы кезiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 6 мамырдағы "Жекешелендiру объектiлерiнiң құндарын бағалау туралы Ереженi бекiту туралы" N 562 Қаулысына сәйкес жасалған жекешелендiру объектiлерiнiң құндарын бағалау актiсiн ұсынады, бұл жағдайда аудиторлық қорытындыны ұсыну талап етiлмейдi.
      ЕСКЕРТУ. 33-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_
               қаулысымен.
      34. Акциялардың эмиссиясын тiркеу, жою және эмиссия қорытындылары туралы есептi бекiту үшiн Уәкiлеттi органға ұсынылатын құжаттар құжат тiгiлетiн папкаға тiгiлу керек.
      Қосымша (түзетiлген) құжаттарды ұсыну кезiнде, осы Ережемен белгiленген, өтiнiштерге, арналған талаптарға сәйкес жазылған эмитенттiң жолдама хаты мiндеттi түрде болу керек. Жолдама хатта Уәкiлеттi органның акциялардың эмиссиясын тiркеуден, жоюдан немесе эмиссия қорытындылары туралы есептi бекiтуден бас тартуы туралы хатының шығыс нөмерi мен күнi, сондай-ақ қосымша ұсынылатын құжаттардың тiзбесi мiндеттi түрде көрсетiлген. Қосымша құжаттар да жолдама хатпен қоса құжат тiгiлетiн папкаға тiгiлу керек.

 

     Эмитент өз дәрежесiнде ресiмделмеген немесе толық жинақталмаған

құжаттар пакетiн ұсынған жағдайда Уәкiлеттi орган құжаттарды

қабылдаудан бас тартады.

     Қосымшалар:     ЕСКЕРТУ. "Қосымшалар" тарауы жаңа редакцияда - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8V980088_


  қаулысымен.

     N 1. Акциялардың үлгісі.                                             


     N 2. Эмиссияның бірыңғай проспектісі.                                


     N 3. Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің

үлгісі.                                                                   


     N 4. Акциялар эмиссияларының қорытындылары туралы бірыңғай есеп.                                                   N 1 қосымша 


                        АКЦИЯНЫҢ ҮЛГIСI

___________________________________________________________________

|     Акционерлiк қоғамның фирмалық атауы және орналасқан жерi     |

|                                                                  |

|    Ұлттық идентификациялық нөмiрi ______________________________ |

|                                      (Ұлттық комиссия бередi)    |

|  Акцияның сериясы мен             Шығарылған күнi                |

|  рет саны ___________             "___"______________ 199___ж.   |

|                                                                  |

|              Акцияның түрi (атаулы жай-артықшылықты)             |

|            Дауыс беру құқығымен (дауыс беру құқығынсыз)          |

|                               АКЦИЯ                              |

|                                                                  |

|     Ұстаушының аты ____________________________________          |

|                                                                  |

| Акцияның номиналы ___________ (____________________) теңге       |

|                     санмен           жазбаша                     |

|Акционерлiк қоғамның ЖАРҒЫЛЫҚ ҚОРЫ                                |

|_____________________ (_____________________________) теңге       |

|     санмен                      жазбаша                          |

|Шығарылған акциялар:                                              |

|- атаулы жай: нақтылы құны __________ теңге _______________ дана  |

|__________________________ теңге сомаға.                          |

|- атаулы артықшылықты: нақтылы құны ________________________ теңге|

|_____________ дана ________________________________ теңге сомаға. |

|                                                                  |

|Дивидендтiң белгiленген мөлшерi (артықшылықты акциялар үшiн)______|

|Дивидендтердi төлеу мерзiмi ______________________________________|

|Акциялар эмиссиясын мемлекеттiк тiркеудi _________________________|

|__________________________________________________________________|

|    (Уәкiлеттi органның атауы)                                    |

|__________________________ жүргiзiлдi                             |

|                                                                  |

|Тiркеу N _______ (Ұлттық комиссия бередi)                         |

|                                                                  |

|Бiрiншi басшы                  (қолы, тегi, инициалы)             |

|Бас бухгалтер                  (қолы, тегi, инициалы)             |

|                                                                  |

|    М.О.                                                          |

|__________________________________________________________________|

     Ескерту: Акцияның сыртқы бетiне акция шығарылымын тiркеу кезiнде

              Уәкiлеттi органның келiсiмi бойынша эмиссия

              проспектiсiнiң (шығарылым шарттарының) жекелеген

              ережелерiн көрсетуге рұқсат етiледi.

              Акцияның үлгiсiн лауазымды тұлғалар толтырып, қол қояды

              және эмитенттiң мөрiмен куәландырылады.

                                                    N 2 қосымша 


               БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЭМИССИЯСЫНЫҢ ПРОСПЕКТIСI

     I. Эмитент туралы негiзгi мәлiметтер


     1. Эмитенттiң толық және қысқаша атауы ________________________

     2. Эмитенттiң (акционерлiк қоғам) ұйымдық-құқықтық нысаны және

акционерлiк қоғамның үлгiсi (ашық немесе жабық)_____________________

     3. Орналасқан жерi мен банктiк реквизиттерi:

     пошталық толық мекенi _________________________________________

     қызмет көрсететiн банктiң атауы және оның орналасқан жерi _____

     банктiң коды, ФАА, шот N ______________________________________

     4. АҚ заңды тұлға ретiнде тiркеген органның атауы _____________

     5. АҚ мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) датасы ________________

     6. Тiркеу нөмiрi __________ ЕҚЖЖ бойынша коды _________________

     7. Қызметiнiң негiзгi түрлерi:_________________________________

     8. Эмитенттiң акциялардың жалпы санының кемiнде 5% иеленген

(акциялар ашық әдiспен орналастырылса, орналастырылмаған акциялар

есепке алынбайды) барлық акционерлердiң төмендегi нобай бойынша

тiзiмi:

_______________________________________________________________________

|Акционер-заңды тұлға.|Акционер-заңды тұлғалардың|Жарғылық капиталдағы |

|лардың толық атауы   |орналасқан жерi немесе    |акционерлердiң       |

|немесе акционер-жеке |акционер-жеке тұлғалардың |үлестерi (про.       |

|тұлғалардың аты-жөнi |төлқұжат деректерi мен    |центпен)             |

|                     |тұрғылықты жерi           |                     |

|_____________________|__________________________|_____________________|

|_____________________|__________________________|_____________________|

     Осы тармақты толтыру кезiнде заңды және жеке тұлғалар иеленген

(бөлек) акциялардың үлестерiн көрсету керек, акциялардың мемлекеттiк

пакетiн кез келген жағдайда бөлек көрсетiледi.

     9. Атқарушы органның барлық мүшелерiнiң эмиссия проспектiсiнiң

датасына төмендегi нобай бойынша тiзiмi:

____________________________________________________________________

|Атқарушы орган мүшесiнiң|Қазiргi уақыттағы және соңғы|Эмитенттiң   |

|тегi, аты, әкесiнiң аты |3 жылдағы атқарған қызметi  |жарғылық қо. |

|                        |                            |рындағы үлесi|

|                        |                            |(процентпен) |

|________________________|____________________________|_____________|

|________________________|____________________________|_____________|

     10. Эмитенттiң бақылаушы органының барлық мүшелерiнiң эмиссия

проспектiсiнiң датасына төмендегi нобай бойынша тiзiмi:

____________________________________________________________________

|Бақылаушы орган мүшесi. |Қазiргi уақыттағы және соңғы|Эмитенттiң   |

|нiң тегi, аты, әкесiнiң |3 жылдағы атқарған қызметi  |жарғылық қо. |

|аты                     |                            |рындағы үлесi|

|                        |                            |(процентпен) |

|________________________|____________________________|_____________|

|________________________|____________________________|_____________|

     11. Жарғылық капиталдарындағы 5% көп үлестi эмитент иеленген

Қазақстан Республикасындағы, сондай-ақ одан тысқары жерлердегi заңды

тұлғалардың төмендегi нобай бойынша тiзiмi:     ЕСКЕРТУ. 11-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

____________________________________________________________________

|Заңды тұлғаның |Ұйымдық-    |Мекенi         |Заңды тұлғаның        |

|толық атауы    |құқықтық    |(пошталық      |жарғылық капиталындағы|

|               |нысаны      |толық атауы)   |эмитенттiң үлесi      |

|_______________|____________|_______________|______________________|

|_______________|____________|_______________|______________________|

     12. Атауларын және Қазақстан Республикасындағы, сондай-ақ одан

тысқары жерлердегi мекендерiн көрсете отырып, эмитенттiң өндiрiстiк,

банктiк, қаржылық, топтарға, холдингтерге, концерндерге,

консорциумдарға, қауымдастықтарға (одақтарға) қатысы, тауарлық,

валюталық, қор биржаларына мүшелiгi:

____________________________________________________________________

|                             | атауы, орналасқан жерi             |

|_____________________________|____________________________________|

|Өндiрiстiк топтар            |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|банктiк топтар               |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Қаржылық топтар              |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Холдинг компаниялары         |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Концерндер                   |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Қауымдастықтар               |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Одақтар                      |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Консорциумдар                |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

|Биржалар                     |                                    |

|_____________________________|____________________________________|

     13. Эмитенттiң барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң төмендегiдей

нобай бойынша тiзiмi (әрбiр филиал немесе өкiлдiктер үшiн):

____________________________________________________________________

|Толық атауы                      |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Пошталық толық мекенi            |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Есептiк тiркеу датасы            |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Басшының аты-жөнi                |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Қызметтiң негiзгi түрi           |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Филиал (өкiлдiк) үлесiндегi      |                                |

|капиталдың өлшемi                |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Қызметтiң негiзгi түрi бойынша   |                                |

|аяқталған соңғы қаржы жылындағы  |                                |

|айналыс                          |                                |

|_________________________________|________________________________|

|Аяқталған соңғы қаржы жылындағы  |                                |

|пайда (шығын) мөлшерi            |                                |

|_________________________________|________________________________|

     11, 12, 13 сұрақтарға қайшы жауап алынған жағдайда, жан-жақты

толық жауап беру керек, мысалы: акционерлiк қоғамның филиалдары мен

өкiлдiктерi жоқ.

     14. Соңғы үш жылдың аяғындағы жағдай бойынша әрбiр санат бойынша

жұмыс iстеушiлердiң саны (оның iшiнде эмиссия проспектiсiнің датасына):

                                             199     199      199

____________________________________________________________________

|Кәсiпорынның негiзгi өндiрiстiк саласында|        |        |       |

|жұмыс iстейтiн қызметкерлер (мысалы:     |        |        |       |

|өндiрiстiк жұмыскерлер, сауда компания.  |        |        |       |

|сының сатушылары)                        |        |        |       |

|_________________________________________|________|________|_______|

|Әкiмшiлiк қызметкерлер (мысалы: бухгал.  |        |        |       |

|терия, жоспарлау бөлiмi, басқа қызметтер)|        |        |       |

|_________________________________________|________|________|_______|

|Басқалары                                |        |        |       |

|_________________________________________|________|________|_______|

|Барлығы                                  |        |        |       |

|_________________________________________|________|________|_______|

     II. Эмитенттiң қаржы жағдайы туралы мәлiметтер


 
       1. Аяқталған соңғы 3 қаржы жылындағы және Уәкілетті органға құжаттар ұсыну алдындағы тоқсанның аяғындағы қаржылық есептілік. Тоқсан аяқталғаннан кейінгі айдың ішінде аяқталған тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы қаржылық есептілік беріледі. Аяқталған 1995 және 1996 жылдардағы қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстар (ЕҚЖЖ бойынша N 1 үлгі) және баланстарға қосымша (ЕҚЖЖ бойынша N 2 және N 3 үлгілер) түрінде беріледі.

 

     Егер құрылтай құжаттарындағы жарғылық капиталдың мөлшерi мен

бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнiң арасында айырмашылық болса, онда

осы айырмашылықтың себептерi туралы анықтама-түсiнiк қоса берiлу керек.     Бухгалтерлiк баланстар қосымшаларымен бiрге эмиссия

проспектiсiне тiгiледi.

     ЕСКЕРТУ. 1-абзац өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.02.06. N 2 


V980075_              қаулысымен.

     ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

     2. Тәуелсiз аудитор туралы ақпарат:

     Тегi, аты, әкесiнiң аты _____________________________________

     Лицензияның, патенттiң нөмiрi _______________________________

     Аудиторлық фирманың атауы және оның мекенi (аудитордың тұратын

     жерi)________________________________________________________

     3. Эмитент мүлiктерiнiң төмендегiдей нысан бойынша қысқаша

сипаттамасы:

___________________________________________________________________

| Мүлiктердiң түрi     |Соңғы қайта        | Құны (бухгалтерлiк   |

|(мысалы: үй, ғимарат, |бағалаудың датасы  |баланстың мәлiметтерi |

|транспорт құралдары,  |                   |бойынша               |

|станоктар және құрал- |                   |                      |

|жабдықтар және т.б.)  |                   |                      |

|______________________|___________________|______________________|

|______________________|___________________|______________________|

     4. Жер учаскесiнiң ауданы:____________________________________

     5. Валютаның әрбiр түрi бойынша жеке-жеке кiрiс және шығыс

баптарының шетелдiк валютамен бөлiгi ______________________________

     6. Резерв қорының мөлшерi:

     жарғы бойынша (жарғылық капиталға процентпен)_____________________     эмиссия датасына резерв қорының нақты мөлшерi (жарғылық капиталға

теңгемен және процентпен)__________________________________________

     Соңғы 3 жылдағы немесе АҚ құрылған кезеңнен бастап резерв

қорының қаражаттарын пайдалану туралы есеп:

     ______________________________________________________________

     |Резерв қорын пайдаланудың бағыттары       | жыл | жыл | жыл |

     |__________________________________________|_____|_____|_____|

     |                                          |     |     |     |

     |__________________________________________|_____|_____|_____|

     Егер эмиссия проспектiсiнiң датасына резерв қоры

қалыптастырылмаған жағдайда, бұл туралы жауапты көрсетiлу керек.

     7. Аяқталған соңғы үш қаржы жылындағы пайдаларды пайдаланудың

негiзгi бағыттары туралы мәлiметтер 81-89 шоттардың дебеттерi

негiзiнде төмендегi нобай бойынша жасалады (қорға кез келген қаржы

аударудың есептеу кезiнде шығарылып тасталатындығын еске алу керек,

мысалы: 81-89 шоттар арасындағы тұтыну және қорлану қорлары мен

аудармалар):

     ______________________________________________________________

     |Санаттар                              | 199__ | 199__| 199__|

     |______________________________________|_______|______|______|

     |Әлеуметтiк сала объектiлерiн ұстауға  |       |      |      |

     |арналған шығындар                     |       |      |      |

     |______________________________________|_______|______|______|

     |Қызметкерлерге төленетiн немесе       |       |      |      |

     |қызметкерлердiң пайдасына берiлетiн   |       |      |      |

     |сыйлықтар мен басқа сомалар           |       |      |      |

     |______________________________________|_______|______|______|

     |Дивидендтер                           |       |      |      |

     |______________________________________|_______|______|______|

     |Проценттер                            |       |      |      |

     |______________________________________|_______|______|______|

     |Пайданың басқа мақсаттарға пайдаланыл.|       |      |      |

     |ған сомалары (алдыңғы санаттардың     |       |      |      |

     |ешқайсына енгiзiлмеген)               |       |      |      |

     |______________________________________|_______|______|______|

     |Барлығы:                              |       |      |      |

     |______________________________________|_______|______|______|

     8. Салықтарды төлеу жөнiндегi мерзiмi асып кеткен қарыздардың

эмиссия проспектiсiнiң датасына мөлшерi:

     ______________________________________________________________

     |Салықтың түрi                         |Қарыз сомасы          |

     |______________________________________|______________________|

     |                                      |                      |

     |______________________________________|______________________|

     9. Кредиттер бойынша қарыздар туралы мәлiметтер (90, 92-95

шоттар негiзiнде жасалады, жабдықтаушылардың қарыздары енгiзiлмейдi):

__________________________________________________________________

|Кредитор. |Қаражаттарды    |Про. |Проценттердi  |Қарыз  |Кепiл    |

|дың атауы |пайдалану бағыт.|цент.|төлеу мерзiм. |толық  |(қарыз   |

|(мысалы:  |тары (мысалы:   |тiк  |дерi дата/сома|өтелген|бойынша  |

|Ұлттық    |айналыс қара.   |став.|оның iшiнде   |дата,  |қамта.   |

|банк не.  |жаттарының      |ка   |мерзiмi өткенi|оның   |масыз    |

|месе басқа|толықтырылуы,   |     |              |iшiнде |етуге    |

|банктер   |құрал-жабдықтар |     |              |мерзiмi|банкке   |

|          |сатып алу және  |     |              |өткенi |берiлген)|

|          |т.б.)           |     |              |       |         |

|__________|________________|_____|______________|_______|_________|

|__________|________________|_____|______________|_______|_________|

     10. Эмиссия проспектiсiнiң датасына басқа кредиторларға қарыздар

туралы мәлiметтер (жеткiзушiлерге және басқа кредиттiк емес ұйымдарға

қарыздар енгiзiледi, мысалы: электроэнергияға, жылумен қамтамасыз

етуге, құрал-саймандарды жинақтаушыларға жеткiзiп берушiлерге):

____________________________________________________________________

|Кредитордың |Оның нақты |Қарыз  |Өтеу        |Өндiрiп алу үшiн үмiт|

|атауы       |мекенi     |сомасы |мерзiмдерi  |етуге болмайтын      |

|            |           |       |            |қарыздар сомасы      |

|____________|___________|_______|____________|_____________________|

|____________|___________|_______|____________|_____________________|

     11. Төмендегiдей нобай бойынша дебиторлық қарыздар туралы

мәлiметтер:

____________________________________________________________________

|Дебитордың  |Оның нақты |Қарыз  |Өтеу        |Өндiрiп алуға        |

|атауы       |мекенi     |сомасы |мерзiмдерi  |болмайтын            |

|            |           |       |            |қарыздар сомасы      |

|____________|___________|_______|____________|_____________________|

|____________|___________|_______|____________|_____________________|

     12. Күрделi қаржыға арналған қаражаттардың бағыттары туралы

мәлiметтер:

     а) аяқталған соңғы 3 қаржы жылындағы күрделi қаржылардың көлемi:

____________________________________________________________________

|Жыл | Сома, теңгемен |Жыл | Сома, теңгемен |Жыл | Сома, теңгемен  |

|____|________________|____|________________|____|_________________|

|____|________________|____|________________|____|_________________|

     ә) аяқталмаған құрылыстардың көлемi:

___________________________________________________________________

|Объектiнiң | Баланстық |Құрылыстың жоспарлы | Объектiнi игеру     |

|атауы      | құны      |     мерзiмдерi     |дәрежесi (процентпен)|

|___________|___________|____________________|_____________________|

|___________|___________|____________________|_____________________|

     б) орнатылмаған құрал-жабдықтардың көлемi:

____________________________________________________________________

| Құрал-жабдықтардың атауы | Сатып алынған жыл | Баланстық құны     |

|__________________________|___________________|____________________|

|__________________________|___________________|____________________|

     13. Соңғы 3 жылда мемлекеттiк басқару органдарының және соттың

эмитентке қолданған әкiмшiлiк және экономикалық шаралары:

     а) шараларды қолдану датасы ___________________________________

     ә) шараларды қолданған орган___________________________________

     б) шараларды қолдану себептерi_________________________________

     в) шараның түрi (әкiмшiлiк, қаржылық және т.б.)________________

     г) шараның мөлшерi (қаржылық)__________________________________

     ғ) эмиссия проспектiсiнiң датасына шараның орындалу дәрежесi___

     14. Эмитенттiң өнiмдерiн (жұмыстарын, қызметтерiн) негiзгi

тұтынушылардың төмендегiдей нобай бойынша тiзiмi:

____________________________________________________________________

|Эмитент өнiмiн|Эмитент өнiмiн |Сатылған өнiмдердiң|Осы тұтынушымен |

|сатып алған   |сатып алған    |жалпы көлемiнен осы|жасасқан кон.   |

|тұтынушының   |тұтынушының    |тұтынушы сатып ал. |трактiлер және  |

|атауы         |орналасқан жерi|ған эмитент өнiмi. |контрактiлердiң |

|              |               |нiң үлесi          |мерзiмдерi      |

|______________|_______________|___________________|________________|

|______________|_______________|___________________|________________|

     15. Өнiмдердi, жұмыстарды, қызметтердi негiзгi жеткiзушiлердiң

тiзiмi:

____________________________________________________________________

|Жеткiзушi.|Осы жеткiзушi.|Осы жеткiзушi.|Жеткiзушiнiң |Осы өнiмдер.|

|нiң атауы |мен жасасқан  |ден алынған   |осы жеткiзi. |дi, жұмыс.  |

|және оның |ұзақ мерзiмдi |өнiмдердiң,   |лiмге байла. |тарды, қыз. |

|мекенi    |контрактiлер  |жұмыстардың,  |нысты немесе |меттердi    |

|          |және контрак. |қызметтердiң  |алда болуы   |жеткiзу     |

|          |тiлер мерзiм. |түрлерi       |мүмкiн       |алатын басқа|

|          |дерi          |              |проблемалары |жеткiзушiлер|

|          |              |              |(бар немесе  |(бар немесе |

|          |              |              |жоқ)         |жоқ)        |

|__________|______________|______________|_____________|____________|

|__________|______________|______________|_____________|____________|

     16. Өнiм шығарудың, жұмыс өндiрудiң, қызмет көрсетудiң соңғы

3 жылдағы нақты немесе ақша түрiнде көрсетiлген өсу қарқыны:

____________________________________________________________________

|Өнiмдердiң,  | жыл |Өнiм шығару| жыл |Өнiм шығару| жыл |Өнiм шығару|

|жұмыстардың, |     |көлемi     |     |көлемi     |     |көлемi     |

|қызметтердiң |     |(дана, адам|     |(дана, адам|     |(дана, адам|

|негiзгi      |     |/сағат     |     |/сағат     |     |/сағат     |

|түрлерi      |     |немесе т.с.|     |немесе т.с.|     |немесе т.с.|

|_____________|_____|___________|_____|___________|_____|___________|

|_____________|_____|___________|_____|___________|_____|___________|

     17. Эмитенттiң жарғылық капиталы туралы мәлiметтер:     а) жарғылық капиталдың құрылтай құжаттары бойынша мөлшерi ___________

     ә) жарғылық капиталдың бухгалтерлiк баланс мәлiметтерi бойынша

мөлшерi______________________________________________________________

     Жарғылық капиталдың бухгалтерлiк баланстағы мәлiметтерiнiң құрылтай

құжаттарындағы мәлiметтерге сәйкестiгiне ерекше назар аудару керек.

Осы мәлiметтер сәйкес келмеген жағдайда айырмашылықтың себептерi

туралы анықтама-түсiнiк ұсыну қажет.     б) құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталдың акцияларға

бөлiнiсi:     акциялардың жалпы саны ___________ номиналы __________ жалпы

сомасы __________________

     оның iшiнде:

     атаулы жай акциялар ___________ номиналы __________ жалпы

сомасы __________________

     атаулы артықшылықты акциялар ___________ номиналы __________

жалпы сомасы __________________

     в) жарғылық капиталдың төленген бөлiгiнiң көлемi (жекешелендiру

кезiнде тәртiпке сәйкес мемлекеттiк меншiктi өткiзу арқылы жарғылық

капитал 100 процент төлендi).     ЕСКЕРТУ. 17-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

     19. Бағалы қағаздардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәлiметтер

(әрбiр шығарылым бойынша жеке-жеке):

     а) бағалы қағаздардың түрi (акция, облигация) _________________

     ә) эмиссия құрылымы____________________________________________

     б) шығарылымды мемлекеттiк тiркеу______________________________

     в) орналастырудың аяқталған датасы_____________________________

     г) бағалы қағаздарды орналастыру тәсiлi________________________

     ғ) дивидендтердiң, проценттердiң мөлшерi (жылдар және бағалы

қағаздардың түрлерi бойынша бөлеу)__________________________________

     д) эмиссия қорытындылары туралы есеп бекiтiлген дата немесе

эмиссияны жойған дата_______________________________________________

     III. Бағалы қағаздардың алдағы шығарылымы туралы мәлiметтер

     1. Бағалы қағаздар туралы жалпы мәлiметтер (эмиссия құрылымы):

     - шығарылатын акциялардың жалпы саны ________ номиналы ____ жалпы

сомасы _____;

     атаулы жай акциялар: саны ___________ номиналы _______сомасы _______;

     атаулы артықшылықты акциялар: саны ________ номиналы ______ сомасы

________.

     2. Бағалы қағаздарды шығару тәртiбi туралы мәлiметтер:

     а) шығарылымы туралы шешiм қабылданған дата (АҚ жалпы

жиналысының датасы)_________________________________________________


 
       ә) бағалы қағаздарды таратудың басталуы (бағалы қағаздар

 

шығарылымын мемлекеттiк тiркеуден бұрын емес), бағалы қағаздарды

таратудың аяқталуы (осы эмиссия үшiн заңмен белгiленген мерзiмнен

кешiктiрмей);

     б) бағалы қағаздардың әлеуеттi сатып алушыларына арналған

шектеулер;

     в) әлеуеттi сатып алушылар бағалы қағаздарды сатып ала алатын

(жазыла алатын) орын немесе орындар (АҚ орналасқан жерiн немесе басқа

орындарды көрсету керек);

     г) акция шығарылымының нысаны (құжатты немесе құжатсыз): ______

     ғ) акционерлер тiзiлiмiн тәуелсiз тiркеушiлер жүргiзген кезде:

     - акционерлiк қоғамның жалпы жиналысының қоғамның тiркеушiсiн

сайлау туралы шешiм қабылдау датасы ________________________________

     - тәуелсiз тiркеушiнiң атауы, шарттың нөмiрi мен датасы _______

     д) тiзiлiмдi эмитент өзi жүргiзгенде:


 
       - эмитенттiң қолданылып жүрген екiншi санатты бiлiктiлiк куәлiгiн (бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi орындау және тiркеу жөнiндегi жұмыстарды орындауға рұқсат ету құқығымен) иеленген қызметкерiнiң тегi, өз аты және жазылған болса әкесiнiң аты, бiлiктiлiк куәлiгiнiң нөмерi

 

және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегі ұлттық

комиссиясының Аттестациялық комиссиясының осы қызметкердi екiншi санат

бойынша аттестациялау туралы шешiмiнiң қабылданған күнi;     - Акционерлер тiзiлiмiн жүргiзу туралы Ереженi жалпы жиналыстың

бекiткен датасы: ___________________________________________________

     ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық

              комиссиясының 1999.04.20. N 30 


V990782_


  қаулысымен.

     3. Бағалы қағаздарды орналастыру тәсiлi (ашық, жабық): ________

     4. Акцияларды төлеу тәртiбi туралы ақпарат:

     - төлемдердiң мерзiмдiлiгi ____________________________________

     - есеп айырысу нысаны _________________________________________

     - шоттардың нөмiрлерi _________________________________________

     - ресiмделетiн құжаттар және т.б.______________________________

     - акциялардың басқа мүлiктермен төленген бөлiгi (ақшалай

қаражаттардан басқа):

____________________________________________________________________

|Осындай төлемдi жүзеге |Акцияларды төлеуге    |Мүлiктердiң|Акция. |

|асырған инвесторлардың |енгiзiлген мүлiктердiң|бағасы     |лардың |

|тiзiмi                 |тiзбесi               |(теңгемен) |саны   |

|_______________________|______________________|___________________|

|_______________________|______________________|___________________|

     5. Бағалы қағаздар бойынша пайдалар алу туралы мәлiметтер:


 
       а) дивидендтердiң мөлшерi немесе акциялар түрлерi бойынша жеке-жеке дивидендтердiң мөлшерiн айқындау тәртiбi:
      - артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердiң мөлшерi (жарғыға сәйкес) ____________________________________________________________
      - жай акциялар бойынша дивидендтердi жарғыға сәйкес айқындау тәртiбi, мысалы, жай акциялар бойынша дивидендтердiң мөлшерiн қаржы жылының қорытындылары бойынша АҚ басқармасы айқындайды және акционерлердiң жалпы жиналысында бекiтiледi;
      ә) бағалы қағаздарды иеленушiлердiң оларға есептелген пайдаларды алатын орны (АҚ кассасы);
      б) дивидендтердi төлеудiң мерзiмдiлiгi (жарғыға сәйкес), сонымен қатар алғашқы дивидендтердi төлеудiң шамаланған мерзiмiн көрсету керек;
      в) акциялар бойынша пайдаларды төлеу тәртiбiн айқындайтын жағдаяттардың күнтiзбелiк кестесi:
      - есеп жүргiзу датасы (дивидендтердi алуға құқықтары бар акционерлер айқындалған күн);
      - төлем датасы (дивидендтердi төлеу басталатын күн);
       басқа да мәнi бар даталар.
      г) дивидендтердi төлеу кезiнде есеп айырысу тәртiбi (есеп

 

айырысу нысаны: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз, ресiмделетiн

құжаттар және т.б.).

     6. Бағалы қағаздарды шығару арқылы жұмылдырылатын қаражаттарды

пайдалану мақсаттары:

     - жаңа өндiрiстi ұйымдастыру (нақты қайсы екенiн көрсетiңiз)___

     - жұмыс iстеп тұрған өндiрiстi кеңейту, түрлендiру немесе

қайтадан құру (қайтадан құрылатын өндiрiстiк бөлiмшелердi және т.б.

атап көрсетiңiз)____________________________________________________

     - табиғат қорғау жөнiндегi шаралар (нақты қандай шаралар екенiн

көрсетiңiз) ________________________________________________________

     - жаңа технологиялар жасау және игеру _________________________

     - басқасы _____________________________________________________

     7. Топтар бойынша тәуекел факторларын талдау:

     _______________________________________________________________

     |    экономикалық                    |                        |

     |(мысалы: эмитент қызметi жүйесiнiң  |                        |

     |инфляцияға ұшырауы, кәсiпорынның    |                        |

     |айналыс қаражаттарын қалыптастыруға |                        |

     |банк проценттерiнiң әсерi және т.б.)|                        |

     |____________________________________|________________________|

     |        бәсекелер әсерi             |                        |

     |(Мысалы: саладағы аса төмен бағалар.|                        |

     |мен ұқсас өнiмдер шығаратын         |                        |

     |кәсiпорындар және т.б.)             |                        |

     |____________________________________|________________________|

     |         әлеуметтiк                 |                        |

     |(мысалы: осы аймақта қажеттi маман. |                        |

     |дардың болмауы, жұмыс iстеушiлердiң |                        |

     |қысқартылу мүмкiндiгiнiң аймақтағы  |                        |

     |жағдайға әсерi, әлеуметтiк-мәдени   |                        |

     |мақсаттағы объектiлердi ұстаудың    |                        |

     |кәсiпорынның бюджетiне әсерi және   |                        |

     |т.б.)                               |                        |

     |____________________________________|________________________|

     |         техникалық                 |                        |

     |(мысалы: құрал-саймандар бөлшектерi.|                        |

     |нiң тозуы және т.б.)                |                        |

     |____________________________________|________________________|

     |      экологиялық                   |                        |

     |(мысалы: экологиялық нормативтердiң |                        |

     |бұзылуында кәсiпорынның жабылу      |                        |

     |мүмкiндiгi)                         |                        |

     |____________________________________|________________________|

     8. Эмиссия проспектiсiнiң датасы ______________________________

     Эмиссия проспектiсiне бiрiншi басшы, бас бухгалтер, тексеру

комиссиясының төрағасы қол қояды және акционерлiк қоғамның мөрiмен

куәландырылады.                                                    N 3 қосымша
 
       ЕСКЕРТУ. N 3 қосымша алып тасталды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 V980088_

 

              қаулысымен.     ЕСКЕРТУ. N 4 және N 5 қосымшалар тиісінше N 3 және N 4 қосымшалар    

              болып саналды - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_


  қаулысымен.


                                                  N 3 қосымша

       Бағалы қағаздар шығарылуын мемлекеттiк тiркеу туралы

                              КУӘЛIК

     _______________________________________________________________

                     (уәкiлеттi органның атауы)

     _______________________________________________________________

           (тiркеушi органның атауы, тiркеу нөмiрi мен күнi)

     тiркелген _____________________________________________________

                   (акционерлiк қоғамның аты, орналасқан жерi)

     акцияларының мынадай түрлерiнiң _________________ эмиссиясын

                                       (реттiк саны)

     мемлекеттiк тiркеуден өткiздi:

     - нақтылы құны ____________ (санмен және жазбаша) теңге, KZIC

Ұлттық идентификациялық нөмiрi берiлген жай атаулы _________________

______________ (санмен және жазбаша) данасын _______________________

(санмен және жазбаша) теңге сомаға;

     - нақтылы құны ____________ (санмен және жазбаша) теңге, KZIP

Ұлттық идентификациялық нөмiрi берiлген жай артықшылықты атаулы_______

______________ (санмен және жазбаша) данасын _______________________

(санмен және жазбаша) теңге сомаға.

     Жарғылық капитал ____________ (санмен және жазбаша) теңге болғанда

эмиссияның құрайтын жалпы сомасы ______________ (санмен және жазбаша)

теңге болады.     Акция шығарылымы _____________________ нысанда жүзеге асырылады.

                     (құжатты немесе құжатсыз)

     Эмиссия проспектiсi Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар

жөнiндегi ұлттық комиссиясында N __________ бойынша тiркейдi.

     Эмиссия Мемлекеттiк тiзiлiмге N ____________ бойынша енгiзiлдi.

     Уәкiлеттi органның

     лауазымды тұлғасының қолы

     Мөр

                                                  N 4 қосымша 


               АКЦИЯЛАР ЭМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

                            ТУРАЛЫ ЕСЕП

     1. Эмитенттiң толық және қысқаша атауы.

     2. Пошталық (заңды) мекен.


 
       3. Эмиссияны мемлекеттiк тiркеу күнi мен нөмiрi. Эмиссияның құрылымы мен мөлшерi (түрлерi бойынша жалпы сомасы, саны және номинал).
      4. Құжатты нысан шығарылымында - бағалы қағаздарды дайындауға тапсырысты кiм орындағанын көрсету керек.
      5. Акционерлiк тiзiлiмiн тәуелсiз тiркеушi жүргiзгенде:
      - акционерлердiң жалпы жиналысының қоғамның тiркеушiсiн сайлау туралы шешiмнiң қабылданған күнi;
      - тәуелсiз тiркеушiнiң атауы, шарттың нөмiрi мен күнi;
      6. Тiзiлiмдi эмитенттiң өзi жүргiзгенде:
      - эмитенттiң қолданылып жүрген екiншi санатты бiлiктiлiк куәлiгiн (бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi орындау және тiркеу жөнiндегi жұмыстарды орындауға рұқсат ету құқығымен) иеленген қызметкерiнiң тегi, өз аты және жазылған болса әкесiнiң аты, бiлiктiлiк куәлiгінiң нөмерi және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының Аттестациялық комиссиясының осы қызметкердi екiншi санат бойынша аттестациялау туралы шешiмiнiң қабылданған күнi;
      - Акционерлер тiзiлiмiн жүргiзу туралы Ереженi жалпы жиналыстың

 

бекiткен күнi.

     ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгертілді - ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық

              комиссиясының 1999.04.20. N 30 


V990782_


  қаулысымен.


     7. Ашық орналастырылғанда: эмиссия проспектiсiнiң жарияланған

күнi мен орны (ашық жазылу туралы хабар).

     8. Бағалы қағаздарды орналастырудың басталуы мен аяқталуы;

бағалы қағаздарды сатудың нақты бағасы.

     9. Акцияларды төлеу (жарғылық капиталға салымдар салу):     - ақшалай қаражаттармен __________________ сомаға;

     - бағалы қағаздармен __________________ сомаға;

     - басқа мүлiктермен __________________ сомаға жүргiзiлдi.

     ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

     10. Эмитенттiң акциялардың жалпы санының кемiнде 5% иеленген

акционерлердiң тiзiмi:

_______________________________________________________________________

|Акционер-заңды тұлға.|Акционер-заңды тұлғалардың|Жарғылық капиталдағы |

|лардың толық атауы   |орналасқан жерi немесе    |акционерлердiң       |

|немесе акционер-жеке |акционер-жеке тұлғалардың |үлестерi (про.       |

|тұлғалардың аты-жөнi |төлқұжат деректерi мен    |центпен)


          |

|                     |тұрғылықты жерi           |                     |

|_____________________|__________________________|_____________________|

|_____________________|__________________________|_____________________|

     ЕСКЕРТУ. 10-тармақ өзгертілді - ҚР БҚҰК 1998.06.24. N 8 


V980088_              қаулысымен.

     11. Орналастырылмаған акциялардың саны ________________________

     Есепке бiрiншi басшы, бас бухгалтер, тексеру комиссиясының

төрағасы қол қояды және акционерлiк қоғамның мөрiмен куәландырылады.


     ЕСКЕРТУ. N 5 және N 6 қосымшалармен толықтырылды - ҚР БҚҰК

1998.06.24. N 8 


V980088_


  қаулысымен.


                               Қазақстан Республикасында акциялар     

                               эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және        

                               акциялар шығарудың және орналастырудың     

                               қорытындылары туралы есепті бекітудің      

                               тәртібі туралы ережеге                     

                               N 5 қосымша


                               (Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар    

                               жөніндегі ұлттық комиссиясының             

                               1998 жылғы 24 маусымдағы                   

                               N 8 қаулысымен бекітілген)                 


 
 
                                 Мемлекеттік кәсіпорындардың және

 

                               мекемелердің, мемлекеттің үлестік          

                               қатысы бар шаруашылық серіктестіктерінің   

                               тізілім ұстаушысына (Тізілім ұстаушыға)    


                                ЕСКЕРТПЕ                                                              Уәкілетті орган:                              


     - Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық         

комиссиясы                                                                

     - Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі                       


______________________________________________________________ басқармасы 

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің аумақтық басқармасының

атауы) 


                            мына эмитенттің:                              


___________________________________________________________________________

Толық атауы:                                                              


       (Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)         


___________________________________________________________________________

Қысқаша атауы:                                                                                  (Құрылтай құжаттарына сәйкес)                       

___________________________________________________________________________

       Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) негізгі мәліметтері        

        (Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)        Күні (күні/айы/жылы)                Нөмірі                 ОКПО коды      


___________________________________________________________________________

         Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) өзге мәліметтері         

        (Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес)        


___________________________________________________________________________

                      __                             __                   


Қоғамның үлесі:      |  | ААҚ                       |  | ЖАҚ              


                     |__|                           |__|                  


Орналасқан жері:                                                          


Бастапқы мемлекеттік тіркеу (күні/айы/жылы)                               


___________________________________________________________________________


Бірінші басшы:                                                            


(қызметі және аты-жөні)                                                   


     (эмиссия проспектісіне, акциялар шығарудың және орналастырудың       

           қорытындылары туралы есепке немесе өтінішке сәйкес)            

___________________________________________________________________________

                      Тіркеуші туралы мәліметтер                          

               (тізілім жүргізу туралы келісімге сәйкес)                  

___________________________________________________________________________


Атауы:                                                                    


Орналасқан жері:                                                          


Телефон (кодын қоса)                                                      


Факс (кодын қоса)                                                         


Келісімнің күні және                                                      

нөмірі                                                                    

___________________________________________________________________________          ________ жылғы "__"___________ N өтінішінің негізінде           


       (Тізілім ұстаушының штампына сәйкес өтініштің реттік саны)              - акциялар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу;                            

     - акциялар эмиссияларын мемлекеттік тіркеуден бас тарту;             

     - акциялар эмиссиясын жоюды мемлекеттік тіркеу;                      

     - акциялар эмиссиясын жоюды мемлекеттік тіркеуден бас тарту;         

     - акциялардың кейінгі эмиссиясын мемлекеттік тіркей отырып бір       

мезгілде акциялардың алдыңғы эмиссиясын(ларын) жоюды мемлекеттік тіркеу;  

     - акциялардың кейінгі эмиссиясын мемлекеттік тіркей отырып бір       

мезгілде акциялардың алдыңғы эмиссиясын(ларын) жоюды мемлекеттік тіркеуден

бас тарту;                                                                

     - акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті 

бекіту;                                                                   

     - акциялар шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есепті 

бекітуден бас тарту туралы ескертеді.                                  
                               Қазақстан Республикасында акциялар         

                               эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және        

                               акциялар шығарудың және орналастырудың     

                               қорытындылары туралы есепті бекітудің      

                               тәртібі туралы ережеге                     


                               N 5 қосымша 


                               (жалғасы)                                  


                       Эмиссия туралы мәліметтер                          


      (тіркелген, оның ішінде алдыңғы эмиссияны(ларды) жоюды мемлекеттік  

           тіркегенде, немесе мемлекеттік тіркеуден бас тартқан)          

___________________________________________________________________________

     Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (тіркеуден бас тарту туралы хат)          Күні (күні/айы/жылы)                                Нөмірі          

___________________________________________________________________________

                    Жай акциялар бойынша мәліметтер                       

     (Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке       

                      немесе өтінішке сәйкес)                                    ҰБН       Бастапқы құны        Саны         Сомасы (теңге)         


___________________________________________________________________________

                 Артықшылықты акциялар бойынша мәліметтер                 

     (Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке       

                      немесе өтінішке сәйкес)                                    ҰБН       Бастапқы құны        Саны         Сомасы (теңге)         

___________________________________________________________________________

Эмиссияның жалпы сомасы (бастапқы құны бойынша, теңге)                    

___________________________________________________________________________

Шығарылымның реттік нөмірі                                                

             __                                  __                       

Шығарылым   |  | құжаттандырылған               |  | құжатсыздандырылған  

нысаны      |  |                                |  |                      

            |__|                                |__|                      


Эмиссия проспектісінің нөмірі                                             

Эмиссияның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі            

___________________________________________________________________________


 
 
                                 Қазақстан Республикасында акциялар

 

                               эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және        

                               акциялар шығарудың және орналастырудың     

                               қорытындылары туралы есепті бекітудің      

                               тәртібі туралы ережеге                     


                               N 5 қосымша 


                               (жалғасы)                                                   Эмиссияны(ларды) жою туралы мәліметтер                   

          (тіркелген немесе мемлекеттік тіркеуден бас тартылған)          

___________________________________________________________________________

   Эмиссияны(ларды) жою жөніндегі хат (эмиссияны(ларды) жоюдан бас тарту) 


        Күні (күні/айы/жылы)                  Нөмірі

___________________________________________________________________________

Жоюдың негізі:              |  |эмитенттің таратылуы                      

                            |__|                                          

                            |  |эмитенттің қайта құрылуы                  

                            |__|                                          

                            |  |жарғылық капиталдың кемуі                 

                            |__|                                          

                            |  |эмиссия құрылымының өзгеруі               

                            |__|                                          

                            |  |акция шығарылымы нысанының өзгеруі        

                            |__|                                          

                            |  |кейінгі акциялар эмиссиясын тіркеу        

                            |__|                                          

                            |  |өзге (көрсету)                            

____________________________|__|___________________________________________

Шығарылымның реттік нөмірі                                                                     Жай акциялар бойынша мәліметтер                      

     (Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке       

                      немесе өтінішке сәйкес)                                    ҰБН       Бастапқы құны        Саны         Сомасы (теңге)         

___________________________________________________________________________

                 Артықшылықты акциялар бойынша мәліметтер                 

     (Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке       

                      немесе өтінішке сәйкес)                                    ҰБН       Бастапқы құны        Саны         Сомасы (теңге)         

___________________________________________________________________________

Эмиссияның жалпы сомасы (бастапқы құны бойынша, теңге)                    

___________________________________________________________________________

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні                                  

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі                                

Эмиссияның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі            


___________________________________________________________________________

               және бұдан әрі әрбір жеке шығарылым бойынша                                               Қазақстан Республикасында акциялар         

                               эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және        

                               акциялар шығарудың және орналастырудың     

                               қорытындылары туралы есепті бекітудің      

                               тәртібі туралы ережеге                     

                               N 5 қосымша 

                               (жалғасы)                                  


   Акцияларды шығарудың және орналастырудың қорытындылары туралы есеп     

                      жөніндегі мәліметтер                             

              (бекітілген немесе бекітуден бас тартылған)                 

___________________________________________________________________________

      Есепті бекіту жөніндегі хат (есепті бекітуден бас тарту туралы)           Күні (күні/айы/жылы)                                    Нөмірі      

___________________________________________________________________________

              Эмиссияны мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер              

  (Бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес)  

___________________________________________________________________________

Шығарылымның реттік нөмірі                                                

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні                                  

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі                                

Тіркелген эмиссияның жалпы сомасы                                         

(бастапқы бағасы бойынша, теңге)                                          

Эмиссияның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі           

___________________________________________________________________________

               Эмиссияны орналастыру жөніндегі мәліметтер                 

         (акцияларды шығарудың және орналастырудың қорытындылары          

                         туралы есепке сәйкес)                            


Акцияларды орналастырудың басталған күні                                  

(күні/айы/жылы)                                                           


Акцияларды орналастырудың аяқталған күні                                  

(күні/айы/жылы)                                                           


Орналастырылған эмиссияның жалпы сомасы (бастапқы бағасы бойынша, теңге)  

Тіркелген эмиссияға да сондай (%)                                         


Орналастырылмаған акциялардың саны                                        

__________________________________________________________________________                               Қазақстан Республикасында акциялар         

                               эмиссияларын тіркеудің, жоюдың және        

                               акциялар шығарудың және орналастырудың     

                               қорытындылары туралы есепті бекітудің      

                               тәртібі туралы ережеге                     

                               N 6 қосымша

 
 
                                (Қазақстан Республикасының Бағалы

 

                               қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының    

                               1998 жылғы 24 маусымдағы                   

                               N 8 қаулысымен бекітілген)                      Мемлекеттік кәсіпорындардың және мекемелердің, мемлекеттің үлестік   

       қатысы бар шаруашылық серіктестіктерінің тізілім ұстаушысының      

                          штампылары таңбаларының                         


                                 ҮЛГІЛЕРІ                                 


                     _________________________________                    


                          МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫМЕН                                                          XX филиал                                                           "__"_________ 199 _ ж.                                                Өтініштің реттік саны: _______                      


                      оператор: ____________________                      


                     _________________________________                    


                     _________________________________                    


                          МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫНСЫЗ                         


                                XX филиал                                                           "__"_________ 199 _ ж.                                                Өтініштің реттік саны: _______                      


                      оператор: ____________________                                           _________________________________                    


                                ҮЛГІЛЕРІ                                  


                     _________________________________                    


                          МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫМЕН                          


                                XX филиал                                                           "__"_________ 199 _ ж.                                                Өтініштің реттік саны: _______                      


                      оператор: ____________________                      


                     _________________________________                    


                     _________________________________                    


                          МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАТЫСУЫНСЫЗ                         


                                XX филиал                                                           "__"_________ 199 _ ж.                                                Өтініштің реттік саны: _______                      


                      оператор: ____________________                      


                     _________________________________              

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады