"Мемавтоинспекцияның" тiркеу-сынақтан өткiзу қызметiн жетiлдiру туралы"

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi 1996 жылғы 24 маусымдағы N 217. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1997 жылғы 18 маусымда N 322 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрлігінің 1998 жылғы 12 қазан N 343 бұйрығымен. ~V980679

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 ж. 21 қарашадағы "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер органдары туралы" U952707_ Заң күшiндегi Жарлығына, Қазақстан Республикасы IIМ-нiң 1995 ж. 11 қарашадағы "Штат мәселелерiн ұйымдастыру туралы N 118 бұйрығына байланысты жүргiзушi куәлiктерiн және көлiк құралдарының тiркелуi туралы куәлiктердi дайындау мен беру жайлы орталық жүйе құрылуына орай және Қазақстан Республикасы IIМ Мемавтоинспекциясының тiркеу-сынақтан өткiзу қызметiн онан әрi жетiлдiру мақсатында бұйырамын:
      1. 1996 жылдың 1 тамызынан төмендегi ережелер енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларымен бекiтiп жүзеге ассын:
      - Қазақстан Республикасындағы механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi мемлекеттiк тiзiмге алу /N 1 қосымша/.
      - емтихан өткiзудiң, азаматтарға жүргiзушi куәлiгiн беру мен оларға көлiк құралдарын жүргiзуге рұқсат етудiң тәртiбi туралы /N 2 қосымша/.
      - тiркеуге алу iс қағаздарын, жүргiзушi куәлiктерiн, жүргiзушi куәлiгi талондарын, көлiк құралдарының сандық белгiлерiн қабылдау, есепке алу, сақтау, жұмсау тәртiбi және Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк автоинспекциясы тiркеуге алу-емтихан өткiзу бөлiмшелерiн тексеру турасындағы нұсқаулар /N 3 қосымша/.
      2. Облыстардағы, Алматы және Ленинск қалаларындағы iшкi iстер және көлiк Мемлекеттiк басқармаларының бастықтарына:
      2.1. Мемлекеттiк автоинспекция қызметкерлерiнiң бәрiне және iшкi iстер саласындағы басқа да қызмет иелерiне Ереженi, тәртiптi /положение/ және нұсқауларды оқыту қамтамасыз етiлсiн.
      2.2. Оларды орындау жұмыстары ұсынылған iс қағаздарына барынша сай ұйымдастырылсын.
      2.3. Ережелер мен нұсқаулардың талаптарының орындалуын облыстар /қалалар/ IIМ Мемлекеттiк автоинспекциясы басқармаларының /бөлiмдерiнiң/ бастықтары жеке өз жауапкершiлігiне алсын.
      2.4. 1996 жылдың 1 тамызына дейiн Ереже мен тәртiптiң мазмұны мен талаптары көлiк құралдары жүргiзушiлерiн даярлайтын мекемелерге, кәсiпорындар мен ұйымдарға, оқу орындарына таныстырылсын және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрғындарға кеңiнен түсiндiру iсi жүргiзiлсiн.
      2.5. Ережеде, тәртiпте, нұсқауларда көрсетiлген қызмет қағаздарының бланкаларын даярлау ұйымдастырылсын және олармен мемавтоинспекция бөлiмшелерiн жабдықтау қамтамасыз етiлсiн.
      3. Қазақстан Республикасы IIМ мемлекеттiк автоинспекциясы Бас басқармасына /А.В.Ковальчук/.
      3.1. 1996 жылдың маусымында облыстардағы IIМ МАИ Басқармаларының /бөлiмдерiнiң/ тiркеуге алу, емтихан өткiзу бөлiмшелерi қызметкерлерiнiң, ұйымдар мен азаматтарға олардың жұмысын одан әрi жетiлдiру және осы бұйрыққа сай қызмет көрсетудiң деңгейiн көтеру турасында Республикалық семинар-кеңес өткiзiлсiн.
      3.2. 1996 жылдың қорытындысы бойынша, Қазақстан Республикасы IIМ

 

Мемлекеттiк автоинспекциясының тiркеуге алу, емтихан өткiзу қызметi туралы

шолу дайындалсын.

     3.3. 1996 жылдың екiншi жартысында, қажет еткен министрлiктер мен

ведомстволарға, сондай-ақ заң қызметкерлерi мен Қазақстан Республикасы

азаматтарына тарату үшiн Ереже мен тәртiптен iрiктелiп алынған жеке

кiтапшалардан 5 мың данасын басып шығару қамтамасыз етiлсiн.

     4. ҚР IIМ 1994 жылғы N 217 бұйрығының күшi жойылсын.


     Iшкi iстер Министрi Қазақстан

     Республикасы iшкi әскерлер

     қолбасшысы генерал-лейтенант


                                       Қазақстан Республикасы IIМ-нiң

                                       1996 жылдың 24 маусымдағы

                                       N 217 бұйрығына N 1 қосымша


                Қазақстан Республикасында автомотокөлiк

              құралдары мен олардың тiркемелерiн мемлекеттiк

                             тiркеуге алудың

                                 ЕРЕЖЕСI 
       Қозғаушысының жұмысшы аумағы 50 куб/см-ден, барынша жылдамдығы 50 км/сағаттан асатын автомотокөлiктер мен оның тiркемелерiн есепке алу, Қазақстан Республикасының ағымдағы заңдары мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы және басқа да нормативтiк-құқылы актiлерi негiзiнде жасалады және көлiк құралдарының, халықаралық магистральдарды қоса барлық жолдарда жүруге мемлекеттiк тұрғыдан рұқсат беру шарасы болып табылады. Оның мақсаты - көлiк құралдарының құрылымы, техникалық жағдайы және жабдықталуы белгiленген қауiпсiздiк талаптарына сай болуын; сондай-ақ иемдену тәртiбiн сақтау, оларды алу, пайдалану, бiреуге беру, жарамсыздыққа шығару, әскери көлiк мiндетi турасындағы заңдарды бұлтартпай орындау, иелерiнiң тиiстi салықтар мен төлемдердi төлеуi, автомотокөлiктердi орталық және аймақтық есепке алу, қылмыс және басқа да тәртiп бұзушылықпен күресу жұмыстарын толық та тиянақты бақылау.
      Ескерту: Бұдан былай Ережелер делiнедi
              Бұдан былай көлiк құралдары делiнедi
 
      Осы Ереженiң мақсаты үшiн төмендегiдей ұғымдар пайдаланылады:
      - "Көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеуге" - Мемавтоинспекцияның есепке алу, мемлекеттiк тiркеудiң сандық белгiсiн және көлiк құралдарына, жолдағы қозғалысқа қатысуға заң актiлерiне сай рұқсат беретiн ресми iс қағаздарын беру қызметi;
      Ескерту: Бұдан былай сан белгi делiнедi
 
      - "Тiркеудегi өзгерiстер" - көлiк құралдары есептiк мәлiметтерi мен iс қағаздарына, тиiстi құқылы негiздер болғанда жасалатын өзгерiстер мен толықтамалар;
      - "есепке алу пунктi" - көлiк құралдарын есепке алуда, заң тұрғысынан әрекет жасайтын Мемлекеттiк автомобиль инспекциясының бөлiмшесi;
      - "Көлiк құралының иесi /иесiнiң өкiлi/ - көлiк құралының меншiк иесi, болмаса белгiленген заң актiлерi негiзiнде және шеңберiнде иелiк ететiн, не пайдаланатын, не жұмсай алатын азамат.
      Ескерту: Бұдан былай заңды тұлға делiнедi.
              Бұдан былай иегер делiнедi.
 
      - "Есепке алудың iс қағаздары" - бiркелкi үлгiдегi есепке алу куәлiктерi; көлiк құралдарының, жолда жүруге қатысу құқысын растайтын, заңды iс қағазы болып табылатын техникалық құжаттар /N 1, 2, 3, 4-қосымшалар/.
 
      I. Жалпы ережелер
 
      Бұл Ереже меншiктiң қай түрiндегi болмасын барлық кәсiпорындардың мекемелер мен ұйымдардың, ведомстволардың, азаматтардың және заңды тұлға деген статусы бар кiсiлердiң, сондай-ақ шет елдiк азаматтар мен заңды тұлғалардың, азаматтығы жоқ адамдардың егелiгiндегi көлiк құралдарын /бұған басқа мемлекетте есепте тұрып, Қазақстан Республикасына 6 айдан аса мерзiмге әкелiнген көлiк құралдары да жатады/ Қазақстан Республикасы IIМ автомобиль инспекциясына мемлекеттiк тiркеу /тiркеуге өзгерiс енгiзу/ мен есепке алуды Қазақстан Республикасы бойынша бiрдей тәртiпке келтiредi және мемавтоинспекцияның аталған қызметтерiнiң тиiстi мөлшерiн белгiлейдi.
      1. Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы БеЛаз, МсАЗ сияқты жолдарға шықпайтын автомобильдердi, жарыс және жалпы жолдарға шықпай, жабық аймақта пайдаланылатын, технологиялық көлiк құралдарын, сондай-ақ трамвайларды, троллейбустарды, мопед велосипедтердi тiркеуге алмайды.
      Қазақстан Республикасының заңдарға сәйкес құрылған қарулы күштерi мен Республика Гвардиясы, шекара, iшкi, арнайы /мемлекеттiк байланыс, инженер-техникалық, темiр жол әскерлерiнiң көлiк құралдарының тiркеудiң тәртiбi басқа.
      Белгiленген тәртiппен тiркеуге алынбаған көлiк құралдарын пайдалануға тыйым салынады.
      1.2. Ереже, көлiк құралдарының егесi не оның өкiлi саналатын барлық Қазақстан Республикасы азаматтары мен заңды тұлғаларына, шет ел заңды тұлғалары мен азаматтарына, азаматтығы жоқтарға, сондай-ақ қызметi көлiк құралдарын өндiру, сату не пайдалануға байланысты болатын заңды тұлғалар мен кәсiпкер азаматтардың бәрiне мiндеттi.
      1.3. Көлiк құралдарын тiркеуге, есептен шығару, тiркеуге өзгерiстер енгiзу iстерiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi мемлекеттiк автомобиль инспекциясы жүзеге асырады және МАИ-дiң облыстық, қалалық бөлiмдерi жүргiзедi.
      1.4. Иелерi меншiгiндегi көлiк құралдарының тiркеу не олардың тiркеу мәлiметтерiн өзгерту үшiн тiркеу пунктiне "Транзит" санбелгiсiнiң жарамдылық мерзiмi iшiнде немесе сатып алғаннан, кедендiк есептен шығарғаннан, сантаңбалы агрегаттарын ауыстырғаннан не есепке алуға өзгерiс енгiзуге негiз болатын жағдайдан кейiнгi бес тәулiк iшiнде әкелуге мiндеттi.
      1.4.1. Көлiк құралдарын есепке алуға берiлген уақыт iшiнде, транзиттiк санбелгiмен, тiркеу үшiн көрсету үшiн мiнiп келуге рұқсат етiледi.
      1.5. Есепке алынатын көлiк құралдарының құрылымын Қазақстан Республикасы жолдарындағы қозғалыс қауiпсiздiгi мен қоршаған ортаны қорғауға байланысты ағымдағы стандарттарға, ережелер мен нормативтерге сай болуы керек.
      1.5.1. Құрылымына ағымдағы стандарттар мен ережелердi бұзып өзгерiс енгiзген көлiк құралдары, сонымен қатар шұғыл және арнайы қызметтердiң белгiленген талаптарға сай келмейтiн көлiк құралдары тiркеу iсiнiң өндiрiсiне қабылданбайды.
      1.6. Тiркеу iсiне әкелiнген көлiк құралдарына /сантаңбалы агрегаттарға/ егелiк құқыны растайтын құжаттарда оның қай жерде, қашан жасалғаны, iстiң мәнi мен шарттары /мемлекет органының шешiмi/ оның iшiнде көлiк құралының бағасы, екi жақтың мекен-тұрағы, реквизиттерi және қолдары/ заңды тұлғалардың қолдарына мөр басылады/, көлiк құралы туралы мәлiметтер /маркасы, үлгiсi, жетiлген түрi, типi/ шыққан жылы, жасаған кәсiпорын берген болса, көлiк құралдарының идендификациялы нөмiрi /VI/, түсi, белтемiрiнiң, қорабының /жақтау арбаның, тiркеменiң/, қозғаушысының өндiрiстiк рет саны, қабылдау-тапсыру актысының /көлiк құралдарының сертификаты, төлқұжатының сериясы, нөмiрi ай-күнi және /немесе/ тiркеу құжаты мен оның берген ұйымның аты болуы керек.
      1.7. Тiркеу iсiне өшiрiлген, сөз қосылған не сызылған және басқа ескертусiз өзгертiлген, қаламмен толтырылған құжаттар қабылданбайды. Аталған құжаттардың жазулары түсiнiктi әрi анық болуы керек. Азаматтардың аты-жөнi, олардың мекен тұрағы толық жазылуы, ал заңды тұлғалардың аттары қысқартылмай, мекен-жайы дәл көрсетiлуi керек. Тiркеу iсiне әкелiнген, құжаттардың заңдарда атап айтылмаған, құжаттардың, сонымен қатар тiркеу пунктi берген басқа да құжат-қағаздардың көшiрмелерi түпнұсқаның орнына жүрмейдi.
      1.8. Тiркеу iс өндiрiсi, тiркеу орындары беретiн бүкiл iс қағаздары мен құжаттар қазақ және орыс тiлдерiнде толтырылады. Көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктiң реквизиттерi, жолдағы қозғалыс туралы Конвенцияның талаптарына сай, латын әрiптерiмен қосымша жазылады. Тiркеу құжаттары баспа әрiптермен қара түстi арнайы сиямен не пастамен толтырылады. Басқа тiлде жазылған көлiк құралдарына егелiк құқын растайтын құжаттарды, басқа да iс қағаздарын әкелгенде, ол қазақ не орыс тiлдерiне аударылған болуы керек және оның дұрыстығын растайтын нотариустың немесе куәландыруға құқы бар қызметкердiң қолы болуы шарт.
      1.9. Заңда тұлға не жеке адамдардың Қазақстан Республикасына сырттан әкелген көлiк құралдары, Қазақстан Республикасының Кеден комитетi белгiлеген тәртiппен, кедендiк хаттаудан өтуi мiндеттi. Қазақстан Республикасына сырттан әкелiнген көлiк құралдары мен елтаңбалы агрегаттарға еге болу құқысы, Қазақстан Республикасы Кеден органдары берген құжаттармен расталады.
      1.10. Тiркеу пунктi қызметкерлерi, көлiк құралдарының егелерiне өз құқын дұрыс пайдалануға, олардың мүдделерiн қорғауға көмектесiп, тiркеу жұмыстарын жасаудағы мiндеттерiн түсiндiру керек.
      1.11. Тiркеу пунктiнiң қызметкерлерi жұмыс бабында бiлген

 

мәлiметтердi, заңда көрсетiлген жағдайда болмаса, жария етуiне болмайды.

     1.12. Осы Ереже талаптарын бұзған адамдар, ағымдағы заңдар негiзiнде

жауапкершiлiкке тартылады.


     2. Тiркеу пункттерiнiң жұмысы

     2.1. Тiркеу пункттерi осы Ереже белгiлеген тәртiппен өз өкiлеттiгi

негiзiнде және ауқымында төмендегiдей жұмыстарды.

     2.1.1. Көлiк құралдарын тiркейдi, оның егелерiне тиiстi тiркеу

құжаттары мен сандық белгiлерiн бередi.

     2.1.2. Тiркеуге өзгерiстер енгiзедi.

     2.1.3. Көлiк құралдарын есептен шығарады.

     2.1.4. Транзит сандық белгiлерiн бередi.

     2.1.5. Мемавтоинспекцияда есепте тұрған көлiк құралдарын уақытша

келген жерiнде тiркеуге алады.


 
       2.1.6. Жоғалған, пайдалануға келмейтiн, бекiтiлген үлгiге сай емес немесе жарамдылық мерзiмi аяқталған тiркеу құжаттарының жаңасын бередi.
      2.1.7. Жоғалған, пайдалануға келмейтiн, ағымдағы стандарттарға сай емес немесе жарамдылық мерзiмi аяқталған сандық белгiлердiң орнына жаңасын бередi.
      2.1.8. Көлiк құралдарына техникалық байқаудың актiсiн бередi.
      2.1.9. Тiркеу пункттерiне есепте тұрған көлiк құралдарының босап қалған агрегаттарына құжат бередi.
      2.1.10. Заңдарда көрсетiлген жағдайда автоинспекцияға тiркелген көлiк құралдарын есептен шығаруға шектеу қояды.
      2.1.11. Тiркеу жұмыстары жасалғаны, тiркелген көлiк құралдары /сантаңбалы агрегаттары мен олардың егелерi/ туралы анықтамалар /реестрден көшiрме/ бередi.
      2.2. Тiркеу iс өндiрiс осы Ережеде және Қазақстан Республикасы IIМ-нiң нормативтiк, құқылы актiлерiнде көрсетiлген ретпен жүргiзiледi.
      2.3. Тiркеу пункттерi беретiн тiркеу және басқа құжаттарға сол пункттiң жауапты қызметкерi қол қояды және мөр басылады. Құжаттарды, сонымен қатар сандық белгiлердi алғандығы туралы көлiк құралын тiркеу реестрiне оның егесi қолын қояды.
      2.4. Заңдар мен оны ереженi бұзып жасалған тiркеу әрекеттерi жарамсыз деп саналады.
      2.5. Көлiк құралдарының егелерi жасалған тiркеу жұмыстарына наразы немесе тiркеу жұмыстарына қарсы болса, жоғарғы iшкi iстер органдарына не сотта арыздануына болады.
 
      3. Көлiк құралдарын тiркеу
      3.1. Көлiк құралдары тек жасаушы кәсiпорын немесе көлiк құралдарын сатуға ерiк беретiн лицензиясы бар сауда кәсiпорны /кәсiпкер азамат/ берген анықтама шотқа аты-жөнi жазылған, кедендiк не басқа құжатта көлiк құралының егесi екенi куәланған заңды тұлғаның не жеке адамның атына тiркеледi. Тiркеу орнын өзгертуге /егесi өзгермесе/ байланысты есептен шығарылған көлiк құралдары, сол көлiк құралдарының тiркеу құжаттары негiзiнде тiркеледi.
      Көлiк құралдарын жасаушы кәсiпорындар, лицензия арқылы сатумен айналысатын сауда кәсiпорындары /кәсiпкер азаматтар/ сатуға қойған көлiк құралдарын тiркемейдi.
      3.2. Көлiк құралдары жеке адамдардың атына тұрақты мекен-жайы немесе /түпкiлiктi тiркелмеген болса/ уақытша тұрақтаған жерi бойынша мөлшерлi мерзiмге тiркеуге алынады. Ал заңды тұлғаларға, олардың заңды мекен-тұрағы бойынша тiркеледi.
      Егер заңды мекен-тұрақ заңды тұлғаның көлiк құралдары тұратын жерден бөлек болса, онда есепке алу-тiркеу құжаттарына егесiнiң мекен-жайы көрсетiледi, мұндай жағдайда жергiлiктi әкiмшiлiктiң шешiмiмен немесе автокөлiк егесi мен жұмыс iстейтiн автокәсiпорынның, автошаруашылықтың, автогараждың т.б. әкiмшiлiгiмен, көлiгiн орналастыру /жерiн жалға алу/ /N 6 қосымша/ туралы шартта айтылған көлiк тұратын мекен көрсетiледi.
      Көлiк құралының егесi меншiкке ортақ болатын /әйелi, күйеуi, т.б./ құқы жөнiнде нотариалды расталған куәлiк әкелуге, тiркеу құжатының "Ерекше белгiлер" деген жерiне: "Ортақ иегер - /аты-жөнi/" деп жазылады және тiркеу пунктiнiң мөрi басылады.
      3.3. Меншiк иесiнiң мекен-жайы бойынша тiркеуге болмайтын жағдайда /меншiк иесiнiң табиғат не басқа да дәлелдi жағдайларға байланысты көлiк құралдарын пайдалануы қиын болса, ұзақ iссапарда, әскери қызметте, оқуда болса, алыста жүзетiн кемелерде жұмыс iстесе жақын туысының мекен-жайы бойынша, оның қағаз жүзiндегi келiсiмiмен тiркеуге рұқсат етiледi. Сондай-ақ меншiк иесiнiң тұратын жерi болса, бұрынғы мекен-жайы бойынша тiркеуге алынады. Мұндай жағдайда, меншiк иесiнiң алыста тұратынын растайтын шарттың не басқа сондай құжаттың көшiрмесi, көлiк құралын тiркеуге қажеттi құжаттарға қоса әкелiнедi.
      Әскери қызметтегiлердiң көлiк құралдары, тұратын мекен-жайы /уақытша тұрағы/ не оған бөлiнген жер көлемi бойынша тiркелгендiгi жайлы берiлген iшкi iстер органдары не әскери бөлiмнiң анықтамасы негiзiнде тiркеледi.
      Тым зәру кезде, көлiк құралдарын басқа адамның мекен-жайы бойынша тiркеу туралы Қазақстан Республикасы IIМ МАИ Бас Басқармасы шешiм қабылдайды.
      3.4. Көлiк құралдары азаматтыққа қабiлетсiз адамдардың атына ағымдағы заңдарға сәйкес тiркеуге алынады.
      3.4.1. Көлiк құралдары қабiлетсiз адамдарға мұра, сыйлық тағы сондай заңдарда көрсетiлген себептермен берiлетiн болса, ол сол адамның атына тiркелуi мүмкiн. Кәмелетке толмаған, 16 жасқа дейiнгi мұрагердiң атына көлiк құралдары тiркеуге алынатын жағдайда, олардың атынан ата-аналары /асырап алған/ немесе қамқоршы не күтiмге алушы органдар, ал иегер 16 мен 18 жас аралығында болса, өзi, ата-анасының /асырап алған/ қамқоршы не күтiмге алған органдардың жазбаша рұқсатымен тiркеу жұмыстарын жасайды.
      3.5. Дипломатиялық өкiлдiктер, консул мекемелерi, халықаралық /мемлекетаралық/ ұйымдар, шетелдiк банктер мен фирмалар, шетелдiк баспасөз, радио, теледидар органдары, сондай-ақ басқа мемлекет азаматтары, азаматтығы жоқтар Қазақстан Республикасына әкелiп, қайтып алып кетуге мiндеттенген көлiк құралдарын тiркеу, осы өкiлдiктер мен фирмаларды Қазақстан Республикасы IIМ жанындағы дипломатиялық өкiлдiктермен жұмыс iстеу Департаментi арқылы қабылдаған мемлекеттiк орган берген құжатта көрсетiлген заңды мекен-тұрақ бойынша жүзеге асырылады.
      3.6. Заңды тұлғалардың көлiк құралдары, сондай-ақ азаматтар меншiгiндегi жүк машиналары, олардың тiркемелерi, жартылай тiркемелерi, автобустарды тiркеу, есептен шығару, жұмсалуы не егесi өзгерген кезде тиiстi әскери комиссариаттың есебiнен өтуi керек.
      Бұл жағдаят дипломатиялық және консулдық өкiлдiктердiң, халықаралық /мемлекетаралық/ ұйымдардың, шет ел бұқаралық ақпарат құралдарының, шет ел банктерi мен фирмаларының, сондай-ақ шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың көлiк құралдарына қолданылмайды.
      3.7. Тiркеу, жоғалған тiркеу құжаттары мен сандық белгiлердi жаңадан беру, тiркеуге өзгерiс енгiзу кезiнде меншiк иелерi көлiк құралдарын, олардың сантаңбалы агрегаттарын тiркеуге құжаттарындағы жазуларға сәйкестiгiн салыстыру үшiн тiркеу пунктiне әкелуi тиiс.
      Қарау кезiнде атқарылатын iстер:
      - МАИ-дiң техникалық-бақылау қызметi туралы, ережеге және көлiк құралдары құрылымының қауiпсiздiгiн тәртiптейтiн басқа да нормативтiк құжаттарға сәйкес тiркелетiн көлiк құралдары құрылымының қауiпсiздiгiн қадағалау;
      - шұғыл және арнайы қызметтер көлiк құралдарының "Шұғыл және арнайы қызметтердiң автомобильдерi, автобустары, мотоциклдерi. Түсi, сыртқы құрылымы, айрықша белгiлер, жазулар, арнайы жарық және дыбыстық белгiлер, жалпы талаптары" - деген 21392-90 - МемСТ талаптарына сай болуын қадағалау;
      - агрегат сантаңбалары мен санды белгiлердiң түпнұсқалығын /агрегат сантаңбалары сонымен қатар санды белгiлер қандай да бiр әдiспен жасалған бiлiнбейтiндей өзгертулердi табу/ және олардың көлiк құралдары құжаттарында көрсетiлген мәлiметтерге сай болуын қадағалау;
      - көлiк құралдарын тiркеу үшiн, иегердiң ережеде белгiленген мерзiмдi сақтауын қадағалау;
      Көлiк құралдарын қараудың қорытындылары иегердiң өтiнiшiне жазылады /"МАИ-дiң қызметтiк белгiлер" бөлiмi/.
      3.7.1. Көлiк құралдарын әкелуге кедергi бар жағдайда "Транзит" /заңды белгi алудан басқа жағдайда/ көлiк құралдары тұрған жерiне жасай алады, оған облыстық IIБ МАИ басқармасы /бөлiмi/ бастығы не орынбасары, болмаса IIБ МАИ ТЕ бөлiмiнiң бастығы қол қояды, акт 20 күнге жарайды. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жасалған техникалық қарау актiсi халықаралық шарттар мен келiсiмдерде белгiленген, осы құжаттарға қойылатын талаптарға сай болуы керек.
      3.8. Тiркеу жұмыстарын жасау кезiнде, оның қызметкерлерi көлiк құралдарының егесi не олардың өкiлдерiн төл құжат не соның орнына жүретiн құжаттар негiзiнде анықтайды. Иегердiң өкiлi келгенде, тiркеу жұмысын жасауда, оның иегер мүддесiн қаншалықты қорғау алатыны тексерiледi.
      3.8.1. Көлiк құралдары егесiнiң өкiлi заңды тұлға болса, тiркеу кезiнде иегердiң мүдделi жұмысын ол қаншалықты атқара алатыны, заңмен бекiген тәртiп бойынша берiлген кепiлдiк негiзiнде тексерiледi.
      Заңды тұлға өкiлiнiң өкiлеттiгi, заңды тұлға қолын қойып, мөр басқан кепiлдiк немесе өтiнiшi бойынша расталады.
      3.8.2. 14 пен 16 жас аралығындағы азаматтардың кiм екенi, ата-аналары /асырап алған/, қамқоршысы /күтiмге алушы/ болмаса қамқор не күтiмге алу органдары өкiлдерiнiң қатысуымен жасы толмаған адамның тууы туралы куәлiгiн көру арқылы анықталады.
      3.9. Тiркеу, тiркеуге өзгерiс енгiзу, көлiк құралдарын есептен шығару жоғалған не пайдалануға жарамсыз тiркеу құжаттарының қосалқы данасын беру және де басқа тiркеу iстерi /"Транзит" санбелгiсiн беру, көлiк құралдарын келген жерiнде уақытша тiркеу, техникалық қараудың актiсiн беруден басқа/ - тiркеу құралдарының тiркелген жерiнде жүзеге асырылады.
      3.10. Осы Ереженiң 2-бөлiмiнде көрсетiлген тiркеу жұмыстарына көлiк иелерiнiң әкелетiнi:
      3.10.1. Өтiнiш /N 7, 8 қосымшалар/;
      3.10.1.1. Иегер - заңды тұлғаның арызына оның мөрi мiндеттi түрде басылады.
      3.10.1.2. Егер көлiк құралын, сантаңбалы агрегаттарды егелену, құқысын бекiтуге, өзгертуге, тоқтатуға арналған келiсiм /шарт/, өтiнiш не басқа құжаттар тiркеу пунктiнiң өкiлi жоқта жасалған болса, оған қол қойғандардың өздерi келiп, қолтаңбаларын растайды.
      Сауда кәсiпорны берген анықтама-шот, кеден, әлеуметтiк қорғау органдары мен мемавтоинспекция берген құжаттар, сол сияқты келмеген адамдардың қолдары белгiленген тәртiппен расталған жағдайда, бұл талап қолданылмайды.
      3.10.2. Тiркеу жұмыстарын жасауға келген азаматтың кiм екенiн анықтайтын құжат.
      3.10.3. Белгiленген алым мен салықты төлегенi туралы құжат.
      3.10.4. Шаруа жасаушы субъектiнi тiркеу туралы куәлiктiң немесе кәсiпорынды, ұйымды тағы сондайларды заңды тұлға /заңды тұлға үшiн/ ретiнде тiркелгенi туралы басқа да құжаттардың расталған көшiрмесi.
      3.10.5. Көлiк құралының /бар болса/ тiркеу құжаты.
      3.10.6. Жарамсыздыққа /жөнделмейтiнi, сынықтан шығарылуы т.б./ шығарылғаны және осы Ереженiң 3.7.1. пунктiнде көрсетiлген жағдайлардан басқа жағдайда - көлiк құралдары /N 9 қосымша/.
      3.10.7. Сауда мекемелерi берген анықтама - шот немесе көлiк құралына, сантаңбалы агрегатына егелiк құқын растайтын басқа құжаттар.
      3.10.7.1. Анықтама-шот автомотокөлiк құралдары мен олардың бөлшек, агрегаттарын /N 10 қосымша/ сатып алатын анықтама-шот бланктерiн сатып алу, қабылдау, есептеу, сақтау және жұмсау тәртiбi туралы нұсқауға сәйкес толтырылады.
      3.10.7.2. Сауда мекемелерi сатып алуға анықтама-шот беру кезiнде, көлiк құралдарын алып-сатуға құқ беретiн лицензияның расталған көшiрмесiн және нақты көлiк құралдарының сатылуға қайдан келiп түскенiн растайтын құжаттарды, атап айтқанда:
      - Қазақстан Республикасы жерiндегi, көлiк құралдарын және оның агрегаттарын жасайтын зауыттың қабылдау-тапсыру актiлерi /не солардың расталған көшiрмелерi/;
      - сауда кәсiпорындары көлiк құралдарын Қазақстан Республикасынан тысқары жерден әкелген жағдайда, кедендiк жүк декларациясы /кеден құжаттарының көшiрмесiн, оны берген кеден органы ғана растайды/;
      - көлiк құралдарын тiркеу құжаттары /олар бар болғанда/.
      3.10.7.3. Көлiк құралдарынан сантаңбалы агрегаттарын көлiк құқын растайтын басқа құжаттарға мыналар жатады:
      - Қазақстан Республикасы сырттан әкелiнген көлiк құралдарына кеден органдары берген құжаттар;
      - тұрғындарды әлеуметтiк қорғау органдары берген құжаттары;
      - сот шешiмдерi;
      - мүлiкке мұрагерлiк құқысы туралы келiсiмдер, куәлiктер, құжаттар және нотариалды тәртiппен расталған басқа да құжаттар, сондай-ақ ағымдағы заңдарға сай жасалған түрлi құжаттар;
      - азаматтық заңдарға сай, сатушы мен сатып алушының /не оның сенiмдi адамының/ арасында жазбаша түрде, тура мемавтоинспекцияда жасалған сату-сатып алу не ауыстыру келiсiмi /N 11, 12 қосымшалар/.
      Ескерту: 1. Келiсiм жасағанда екi жақтың қатысуы мiндеттi.
      2. Көрсетiлген келiсiмдi IIБ МАИ ТЕБ бастығы бекiтедi.
      3. Көлiк құралдарына иелiк құқы мемавтоинспекцияда қайта жазылғаны үшiн алынатын жинақ мөлшерi ағымдағы заңдарға сай белгiленедi.
      Ескерту. Тiркеу емтихан алу бөлiмi.
 
      3.10.8. Көлiк құралдарының сандық белгiлерi немесе "Транзит" сан белгiлерi және қайта әкетуге мiндеттенiп Қазақстан Республикасына әкелiнген көлiк құралдарының тiркелген мемлекетiнiң тiркеу құжаттары мен сандық белгiлерi.
      3.10.9. Қазақстан Республикасы жерiнде көлiк құралдары арнайы жабдық қондырған жасаушы-зауыттың не кәсiпорынның қабылдау-тапсыру актiсi, сертификаты немесе сырттан әкелiнген жабдыққа кеденнiң тиiстi құжаты.
      3.10.10. Көлiк құралын өзiнiң құрылымдық бөлiмшесiне немесе басқа заңды тұлға не жай адамға беруi туралы заңды тұлғаның бұйрығы /жарлығы/.
      3.10.10.1. Заңды тұлғалардың мемавтоинспекцияда есепте тұрып, жаңа иегерге сатқан /берген/ заңды тұлғаға не жай адамға көлiк құралдарын тiркеу - әкелiнген тiркеу құжаттары, негiзгi құралдарды қабылдау-өткiзу актiлерi /ОС-1 формасы, N 13 қосымша/, сатылған көлiк құралына ақша төленгенiн растайтын құжаттар, меммүлiк бойынша, аймақтық органдардың рұқсаты /мемлекеттiк меншiктегi заңды тұлғалар үшiн/, негiзiнде жүзеге асырылады.
      3.10.11. Автомобиль жасау саласына қарамайтын кәсiпорындарды жасалған көлiк құралдарының құрылымы Қазақстан Республикасы IIМ МАИ бас басқармасымен, облыстардағы IIБ МАИ басқармаларымен /бөлiмдерiмен/, Алматы қалалық IIБ-мен келiсiлгендегi туралы куәлiк /N 14 қосымша/.
      3.11. Кеден органдары мен тұрғындарды әлеуметтiк қорғау органдары енгiзген көлiк құралдарына егелiк құқын, сол сияқты қайта әкелуге мiндеттенiп Қазақстан Республикасына уақытша әкелiнген көлiк құралдарын шет елге алып кету мерзiмiмен өзгерту турасындағы тыйым салу мен шектеулер тiркеу құжатының "Ерекше белгiлер" графасына және автомотокөлiктiң есеп карточкасының солай аталатын реквизитiне, ал сот не тергеу органдары енгiзген - автомотокөлiк есеп карточкасының тек тиiстi реквизитiне жазылады.
      Көрсетiлген мәлiметтердi өзгерту, тыйым салу мен шектеулердi енгiзген /тиiстi/ органдар берген құжаттар негiзiнде жасалады.
      3.12. Қолмен басқарылатын көлiк құралдарының, сондай-ақ 1-2 топтағы мүгедектердiң меншiгiндегi көлiк құралдарының тiркеу құжаттарының "Ерекше белгiлер" деген графасына "мүгедек" белгiсiн қоюға болады деп жазылады.
      3.13. Әскери бөлiмдерден сатылған көлiк құралдары төмендегiдей негiздер арқылы тiзiмге тiркеледi.
      3.13.1. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi материалдық қоры басқармасының - Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 ж,
25.12. N 394 - РС N 15 - қосымша шешiмiнен дүниеге келген тұрақты жұмыс iстейтiн үкiмет комиссиясы атқару органының төленген шот-наряды.
      3.13.2. Көлiк құралының кiмнiң меншiгiнде екенiне қарай, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi немесе Қазақстан Республикасы IIМ бекiткен көлiк құралдарының техникалық жағдайы және берiлуi туралы /N 16, 17 қосымшалар/.
      Ескерту: ҚР ҰҚК-нiң, ҚР IIМ-нiң меншiгiндегi көлiк құралдарын сатқан кезде атқарушы орган - комиссияның шот-наряды тиiстi ведомствоның мөрi арқылы расталады.
 
      3.13.3. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң шаруашылық есептегi кәсiпорындарының көлiк құралдарын сатқанда, осы кәсiпорындар автомобильдi жөндеп, өздерi сатуға алғандығы турасындағы нарядтық көшiрмесi қоса әкелiнедi.
      3.14. Заңды тұлға мен жай адамдардың аукцион және сауда биржалары арқылы көлiк құралдарын тiркеу, көлiк құралдарының аукционға не биржаға заңды әкелгендiгiн растайтын құжаттар мен оларды белгiлi бiр иегерге сатқандығы туралы жауапты адамдардың қолы қойылып, тиiстi мөрмен бекiтiлген аукцион не биржаның анықтамалары негiзiнде жүзеге асады.
      3.15. Азаматтардың заттай лотереядан ұтып алған көлiк құралдарын тiркеу, осы Ереженiң 3.10.6. пунктiне сай толтырылып иегерге берiлген, анықтама-шот және лоторея ойынын ұйымдастырушының мөрi басылған лотерея ойыны комиссиясының шешiмi негiзiнде жүзеге асады.
      3.16. Өз бетiмен құрастырылып жасалған көлiк құралдары, агрегаттарын, қосалқы бөлшектерiн, заттары мен құрамаларын сатып алу заңдылығын растайтын құжаттар әкелiнгенде, көлiк құралдарының құрылымы, қозғалыс қауiпсiздiгi талаптарына сай келетiндiгi туралы сарапшы-кеңес топтың не техникалық қадағалау алқасының қорытындысы және көлiк құралын жалпы жолдарда пайдалануға рұқсат негiздерiнде тiркеледi.
      Аталған сарапшы-кеңес тобы не техникалық қадағалау алқасының жұмыс ауқымы Мемавтоинпсекциясының техникалық бақылау қызметi туралы Ережесi және Қазақстан Республикасы Мемстандарттық нормативтiк актiлерiнде көрсетiлген.
      3.17. Арнайы көлiк құралдары иегер - заңды тұлғаның атына, арнайы автомобильдер атауларына /N 18 қосымша/, сәйкес тiркеледi.
      3.17.1. Шұғыл қызметтiң арнайы көлiк құралдары Мемстандарттың 21392-90 талаптарына сай болуы тиiс.
      3.17.2. МемСТ 21392-90 бойынша арнайы жарық және дыбыстық белгi беретiн қондырғымен жабдықталған көлiк құралдарының "Ерекше белгiлер" деген графасына "Дыбыстық, көк және ... /арнайы жарықтық арнайы белгiсi" деп жазылады. Дәл осындай жазулар көлiк құралының карточкасындағы аттас реквизитiне түсiрiледi.
      Көлiк құралдарын арнайы жарық және дыбыстық белгiлер беретiн қондырғылармен жарық графикалық құрылымсыз жабдықтауға рұқсат турасындағы тiркеу құжатындағы жазу, сол рұқсатты берген МАИ Басқармасы /бөлiм/ бастығының /не орынбасарларының/ қосымша қолы қойылады да Мемавтоинспекцияның елтаңбалы мөрi басылады.
      Шұғыл қызмет көлiк құралдарының тiркеу құжаттарында "Түсi" деген графасына: "МемСТ 21392 - 90 бойынша" деп жазылады.
      3.18. Сынақта жүрген тәжiрибелiк үлгiдегi көлiк құралдарын тiркегенде, "сынақта" /испытания/ белгiсi қойылған тiркеу құжаттары мен сандық белгiлер берiледi. Тiркеуге, көлiк құралдарының техникалық мiндеттерде көрсетiлген қауiпсiздiк талаптарына сайлығы және сынаққа жiберiлгендiгi жайлы жасаушы кәсiпорынның сараптық қорытындысы негiз болады.
      3.19. Жасаушы-кәсiпорындардың және автожөндеу зауыттарының техникалық шарттарына сай ақтық сынақта жүрген көлiк құралдарына "Сынақта" белгiсi қойылған тiркеу құжаттары мен сандық белгiлерi бiр ғана жылға берiледi.
      3.20. Тiркеу жұмыстарына әкелiнген көлiк құралдары, Қазақстан Республикасы IIМ ақпаратты-есептеу орталығының алып қашу мен ұрлану есебi бойынша тексерiледi.
      Тексерудiң нәтижесi иегердiң өтiнiшiне жазылады, тексерген адамның аты-жөнi, тексерудiң ай-күнi көрсетiледi.
      3.21. Әкелiнген құжаттардың, сандық белгiнiң қолдан жасалғаны, көлiк құралының зауыттық таңбалары өзгертiлгенi, агрегат сантаңбалары құжатқа немесе тiркеу мәлiметтерiне сәйкес еместiгi, сондай-ақ көлiк құралының /сантаңбалы агрегаттарының/ немесе әкелiнген құжаттардың iзделiп жатқандығы туралы мәлiмет болса, мұндай құжаттар мен көлiк құралдары ұсталады да тиiстi тексерiс жасалады, сонан соң барлық материалдар Қазақстан Республикасы МТК-не тұрған жерi бойынша тапсырылады.
      Мұндайда мәселе, заңдарда белгiленген тәртiппен шешiлгенге дейiн, тiркеу жұмыстарын кейiнге қалдырылады.
      3.21.1. Қандай бiр себептермен агрегаттарының /қозғаушының, қорабтық, шассидiң, белтемiрдiң/ сантаңбалары жоқ болған көлiк құралдарын тiркеу жұмыстары, сол агрегаттарға белгiленген тәртiп /ҚР IIМ-нiң 18.10.95 ж. N 7/РП - 523 нұсқауы/ бойынша сантаңба қойылғаннан кейiн ғана жасалады.
      3.22. Тiркелген, техникалық ақаусыз көлiк құралдарына белгiленген үлгiдегi тiркеу құжаттары, техникалық қараудан өткендiгi туралы талон және ҚТ 986-95 "Көлiк құралдары мен олардың тiркемелерi берiлетiн жарық қайтарғышы бар мемлекеттiк тiркеу белгiлерi" СТ-ында қарастырылған тиiстi типтегi сандық белгiлер берiледi. Сандық белгiлер автомобильдер мен автобустарға екеуден, ал мотокөлiк құралдары мен тiркемелерге бiреуден берiледi.
      Көлiк құралдарының тiркеу құжаттары мен сандық белгiлер олардың сандық нөмiрлерiнiң өсу ретiмен берiледi.
      3.22.1. Техникалық ақаулы көлiк құралдарына онысы жөнделгенге дейiн сандық белгi берiлмейдi.
      3.22.2. Көлiк құралдарына басқа көлiк құралының сандық белгiсiн тағып пайдалануға үзiлдi-кесiлдi тыйым салынады.
      3.23. Жасаушы кәсiпорыннан, автожөндеу зауытынан, кедендiк тексерiс органдары мен сауда ұйымдарынан тiркелетiн жерге өзi жүрiп келген, сол сияқты мекен-жайдың өзгеруiне не меншiк иесiнiң ауысуына байланыс Мемавтоинспекцияның есебiнен шыққан көлiк құралдарына сол жасаушы кәсiпорын, автожөндеу зауыты, кедендiк тексерiс органдары, сауда ұйымдары немесе Мемавтоинспекцияның тiркеу пункттерi бiр жолға пайдаланатын "Транзит" /N 5 қосымша/ сандық белгiсiн бередi.
      "Транзит" сандық белгiсiн бергенде, көлiк құралының меншiк иесi екендiгiн растайтын құжаттарына аталған санбелгiнiң сериясы, нөмiрi, берiлген ай-күнi және жарамсыздылық мерзiмi көрсетiлiп белгi жасалады да соны жасаған ұйымның мөрi басылады.
      3.23.1. "Транзит" сандық белгiсiнiң жарамдылық мерзiмi 5 тәулiк, кей жағдайда 10 тәулiк болады, ол тек тiркеу не сату орнына барғанға дейiн ғана жарайды.
      Көлiк құралын тiркеу кезiнде "Транзит" сандық белгiсi алынады да белгiленген ретпен жойылады.
      Көлiк құралдары сауда ұйымдарына өзi жүрiп бару үшiн жасаушы кәсiпорындар мен мемавтоинспекция берген "Транзит" сандық белгiсiн, келген соң сауда ұйымдары алады да тұрған жерiндегi МАИ-дiң тiркеу пунктiне актiмен тапсырады.
      3.23.2. Осы Ереженiң 3.23.1. пунктiнде айтылған мерзiмдi /"Транзит" сандық белгiсiн ауыстыру/ созу туралы, орынды себебi болған жағдайда IIБ МАИ басқармасының /бөлiмi/ басшылығы немесе көлiк құралдарының тiркелген не тұрған жерiндегi тiркеу пунктiнiң бастығы шешiм жасайды.
      3.24. Жоғалған, жарамсыз боп қалған, ағымдағы стандарттарға сай емес не болмаса жарамдылық мерзiмi бiткен тiркеу құжаттары мен сандық белгiлердiң орнына көлiк құралы тiркелген жерден, мәселенiң мән-жайы айтылған иегердiң өтiнiшi бойынша және белгiленген жинақ төленетiн, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.6, 3.7, 3.20 пункттерде айтылған iстер жасалғаннан кейiн МАИ-дiң мәлiметтерi бойынша тiркеу құжаттарының қосалқы даналары толтырылады.
      тiркеу құжаттарының қосалқы данасы, көлiк құралы егесiнiң өтiнiшi түскеннен бастап 15 күн өткен соң берiледi. Мұқтаждық жағдайда аталған мерзiмдi қысқарту туралы IIБ МАИ Басқармасы /бөлiмi/ басшылығы белгiленген тәртiп бойынша шешiм жасайды.
      3.24.1. Есептен шығарылған көлiк құралдарының тiркеу құжаттары жоғалса, тiркеу пункттерi көлiк құралының бұрынғы тiркелген жерiне сұраныс жiбередi және бұл iс 5 күнде орындалуға мiндеттi.
      3.25. Орнына қосалқы даналары берiлген тiркеу құжаттары мен сандық белгiлер табылып, тiркеу пунктiне әкелiнсе ол жарамсыз деп саналады да, белгiленген тәртiппен сақталады және жойылады. Көлiк құралдарының табылған тiркеу құжаттары мен сандық белгiлерiн есептен шығару туралы Қазақстан Республикасы IIМ МАИ АЕО1-на хабар жiберiледi.
      Ескерту: Ақпаратты есептеу орталығы
 
      3.26. Қазақстан Республикасына әкелiнген көлiк құралдарының егесiнiң өтiнiшi, көлiк құралына егелiк құқын растайтын құжаттар /сандық белгiлер/, белгiленген жинақты төлеген құжатта, тiркелген мемлекеттiк босаған тiркеу құжаттар мен тiркеу нөмiрлерi /кеден органдары алмаған болса/ және "Транзит" сандық белгiсi тiркеу пунктiне өткiзiледi.
      Егер тiркеу пунктiне өткiзiлетiн құжаттар мен белгiлер жоғалған болса, оның қалай жоғалғандығын меншiк иесi өтiнiшiне жазады.
      3.27. Қазақстан Республикасына 6 айдан аса мерзiмге, қайта әкетуге мiндеттенiп уақытша әкелiнген көлiк құралдарын кедендiк құжаттарда көрсетiлген уақыт мерзiмi бойынша тiркелiп сандық белгi берiлгендiгi жайлы куәлiк берiлу арқылы есепке алынады. Олар есепте тұрған мемлекеттiң тiркеу құжаттары мен заңдық белгiлерi алынып, осы көлiк құралдары Қазақстан Республикасынан әкетiлуiне байланысты есептен шығарылған кезде, көлiк егесiне қайтарылады.
      3.28. Халықаралық жолдардағы қозғалысқа қатысатын көлiк құралдарының жолда жүру Конвенциясы талаптарына келмейтiн сандық белгiлерi орнына ҚР 986-95 СТ бойынша, жазулары латын әрiптерiмен қосарланып жазылған тiркеу құжаттары мен сандық белгi берiледi.
      3.29. Қазақстан Республикасында, республика мен шет елдiк ұйымдардың, фирмалар мен басқармалар органдарының қатысуымен жасалған бiрлескен кәсiпорындардың атындағы көлiк құралдарын тiркеу, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi жанындағы дипөкiлдiктерiмен жұмыс iстейтiн Департамент арқылы осы Ережеде көрсетiлген құжаттар мен Қазақстан Республикасы Экономика министрлiгi жанындағы шет елдiк инвестициялар жөнiндегi Ұлттық агенттiк берген, шаруагердiң Мемлекеттiк есепке алынғандығы турасында куәлiгi /N 19 қосымша/ негiзiнде жүзеге асады.
      3.30. Шет ел дипломатиялық, консулдық және сауда өкiлдiктерiнiң, солардың қызметкерлерiнiң көлiк құралдары, Қазақстан Республикасы СIМ жанындағы дипломатиялық өкiлдiктерiмен жұмыс iстейтiн департамент арқылы, осы Ережеде көрсетiлген құжаттар негiзiнде тiркеледi.
      3.31. Шет ел фирмалары, банктерi, авиакомпаниялары, бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдiктерiнiң және олардың қызметкерлерiнiң көлiк құралдары, Қазақстан Республикасы СIМ жанындағы дипөкiлдiктер мен жұмыс iстейтiн Департамент арқылы осы Ережеде көрсетiлген құжаттар және Қазақстан Республикасы Сыртқы Экономикалық Байланыстар министрлiгi берген, бекiтiлген үлгiдегi /N 20 қосымша/ рұқсаты негiздерiнде тiркеледi.
      3.32. Қызметтiк және жеке көлiк құралдарын пайдалануы ескерiлген контракт арқылы Қазақстан Республикасында жұмыс жасап жатқан шет ел фирмалары мен олардың қызметкерлерiнiң көлiк құралдары, Қазақстан Республикасы СIМ жанындағы дипөкiлдiктерiмен жұмыс iстейтiн департамент арқылы, осы Ережеде көрсетiлген құжаттар негiзiнде және Қазақстан Республикасы Экономика министрлiгiмен келiсiлiп тiркеледi.
      3.33. Қазақстан Республикасына мемлекетаралық келiсiм бойынша ғылыми-техникалық, экономикалық және мәдени жұмыстар турасында қызмет бабымен, сауда не қоғамдық iстермен 6 айдан аса мерзiмге келген шет ел азаматтарының көлiк құралдарына Қазақстан Республикасы СIМ жанындағы дипөкiлдiктерiмен жұмыс iстейтiн департамент арқылы, осы Ережеде көрсетiлген құжаттар негiзiнде, қабылдайтын ұйымдардың ұсынысхатымен тiркеледi.
      3.34. Қазақстан Республикасында түпкiлiктi тұратын шет елдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың көлiк құралдары жалпы негiзде тiркеледi.
      3.35. Қазақстан Республикасындағы шет ел өкiлдерiнiң, шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың көлiк құралдарына төмендегiдей сериядағы сандық белгiлер берiледi:
      - "CMD" - шет елдiк дипломатия өкiлдi басшыларының қызметтiк не жеке көлiк құралдарына;
      - "D" - шет елдiк дипломатиялық, консулдық өкiлдiктердiң елшiлiк дәрежесiндегi басқа да халықаралық ұйымдардың, сондай-ақ осы өкiлдiктiң дипломатиялық дәрежедегi қызметкерлерiнiң, олардың ұйымдары мен жанұя мүшелерiнiң көлiк құралдарына. Дипломатиялық және консулдық өкiлдiктердiң, халықаралық ұйымдардың өтiнiштерi бойынша, олардың қызмет көлiктерiне "Т" сериялы сандық белгi берiлуi мүмкiн.
      Жеке көлiк құралдарына "D" сериялы сандық белгi беру үшiн Қазақстан Республикасы СIМ берген дипломаттық консулдық карточкалары көрсетiлуi керек;
      - "Т" - дипломатиялық, консулдық өкiлдiктердiң елшi дәрежесiндегi халықаралық ұйымдардың әкiмшiлiк-техникалық және қызметшi адамдары мен олардың жанұя мүшелерiнiң көлiк құралдарына.
      "Т" сериялы сандық белгi жеке көлiк құралдарына берiлетiн болса, Қазақстан Республикасы СIМ берген қызмет карточкасы мен куәлiгi көрсетiледi.
      "М" - Қазақстан Республикасы жерiнде белгiленген тәртiп бойынша ашылған шет ел фирмаларының, банкiлерiнiң, авиакомпанияларының және басқа ұйымдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасына келген сол өкiлдiк қызметкерлерi мен олардың жанұя мүшелерiнiң көлiк құралдарына;
      "М" сериялы сандық белгiлер жеке меншiк көлiк құралдарына берiлетiн болса, егесiнiң iшкi iстер органдарына тiркелген ұлттық төлқұжаты көрсетiледi.
      "К" шет елдiк бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдiктерiнiң, олардың қызметкерлерi мен жанұя мүшелерiнiң көлiк құралдарына;
      "К" сериялы сандық белгiлерi жеке меншiк көлiк құралдарына берiлуi үшiн, тiлшiлер мен техникалық қызметшiлердiң Қазақстан Республикасы IIМ берген куәлiктерi, ал олардың жанұя мүшелерiнiң iшкi iстер органдарында тiркелген ұлттық төлқұжаттары көрсетiледi;
      "Н" - шет ел азаматтары басқаратын Қазақстан шет ел кәсiпорындарының немесе осы кәсiпорындардағы шет елдiк қызметкерлердiң көлiк құралдарына, шет ел азаматтарына ақылы пайдалануға берiлген көлiк құралдарына, Қазақстан Республикасына қызмет бабымен, жеке шаруасымен, оқуға келген шет ел азаматтарының көлiк құралдарына, Қазақстан Республикасында заңды түрде түпкiлiктi тұратын, не азаматтығы жоқ шет елдiктердiң көлiк құралдарына;
      "Н" - сериялы сандық белгi берiлу үшiн, iшкi iстер органдарында тiркелген ұлттық төлқұжат не тұру құқысы көрсетiледi;
      "Р" - шекара сыртына бiржола әкетiлуiне байланысты есептен шығарылған, немесе тiркеу пунктi аймағынан тыс кететiн көлiк құралдарына.
      3.36. Шет ел өкiлдiктерiнiң, шет ел азаматтарының және азаматтық алмағандардың автомобиль тiркемелерi мен мотокөлiк құралдарына Қазақстан Республикасы аймақтарына бекiтiлген соңғы серияларынан сары фонға жазылған сандық белгiлер берiледi.
      3.37. Шет ел азаматтарының және Қазақстан Республикасына 6 айдан аса мерзiмге келген, түпкiлiктi шет елде тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасынан сатып алған көлiк құралдарына "Р" сериялы сандық белгiлер мен республикаға кiру құжаттарына сай, жарамдылық мерзiмi көрсетiлген тiркеу куәлiгi берiледi.
      3.38. Көлiк құралдары техникалық тексерiс пен тiркеуге мына жағдайларда жiберiлмейдi:
      - осы Ереженiң 3.10. пунктiнде көрсетiлген құжаттар болмаса;
      - қосалқы бөлшектер мен агрегаттардан жасалса немесе жарамсыз бөлшектердi жөндеп құрастырса;
      - техникалық шарттарды бұзып, сондай-ақ Қазақстан Республикасы IIМ МАИ ББ-мен, IIБ МАИ басқармаларымен /бөлiмдерiмен/ белгiлi ретпен келiсiлмеген техникалық шарттар бойынша өз бетiмен жасалса не қайта жабдықталса;
      - алып қашуға қарсы механикалық не электрондық /электрлiк/ қосымша қондырғымен жабдықталмаса.
      3.39. Осы Ереже талаптары орындалмағанда, заңдарда көрсетiлген басқа да жағдайда, белгiленген тәртiп бойынша iшкi iстер органдары мен МТК-нiң тексеру аяқталғанша тiркеу, тiркеуге өзгерiс енгiзу, көлiк құралдарын есептен шығару басқа да тiркеу әрекеттерi жүргiзiлмейдi.
      3.40. Жасалған тiркеу шаралары, тiркелген құралдар мен олардың егелерi туралы анықтамалар жазбаша сұраныс негiзiнде:
      - жүргiзiлiп жатқан қылмыстық және азаматтық iстерге байланысты соттарға, прокуратураға, тергеу, қайта тергеу мен салық полициясы орындарына;
      - шұғыл iздеу жұмыстарын атқарушы органдарға;
      - тапсырылған мiндеттердi орындау үстiндегi Мемавтоинспекция бөлiмшелерiне;
      Тiркеу iстерiн атқаруға негiз болған құжаттар соттарға, прокуратура мен тергеу органдарына берiледi.
      3.41. Қазақстан Республикасынан тыс жерде, басқа мемлекеттердегi тиiстi органдар жауапты қызметкерлерiнiң қатысуымен немесе солардың бастауымен жасалған құжаттарға Қазақстан Республикасы СIМ мақұлданса, халықаралық келiсiмде басқаша мәселесi болмаса, тiркеу жұмыстарына қабылданады.
      3.42. Меминспекция тiркеу жұмыстарын жасамайтын болса, оның себептерiн көрсетiп, көлiк құралының егесiне жазба түрде хабарлауға мiндеттi. Көлiк құралын тiркеуге алмайтындығы туралы иегер өтiнiшiнiң "МАИ-дың қызмет белгiлерi" графасына жазылып, тiркеу пунктiнiң жауапты қызметкерi қол қойып, мөрмен бекiтедi. Бұл жағдайда өтiнiш көлiк құралының егесiне қайтарылады.
      Басқа да тiркеу әрекеттерiн жасауға және анықтамалар беруге болмайтындығын жасау кезiнде осы тәртiп қолданылады.
      Тiркеу iстерiн жүргiзуге байланысты азаматтар мен заңды тұлғалардың хаттары мен басқа арыз-өтiнiштерi Қазақстан Республикасы IIМ құқықтық-нормативтерi белгiлеген ретпен уақытта қаралады.
 
      4. Көлiк құралдарын тiркеуге өзгерiс енгiзу
      4.1. Көлiк құралдарын тiркеуге өзгерiс мынадай жағдайларда жасалады:
      - меншiк егесi өзгергенде;
      - иегердiң /заңды тұлғаның/ тұру құқысы немесе көлiк құралы тұратын жерi өзгергенде;
      - иегердiң аты-жөнi /атауы/ өзгергенде;
      - көлiк құралының қайта жабдықталу немесе оның агрегаттары ауыстырылу, түсiнiң өзгеруi, арнайы жабдықтар қондырылу және басқа өзгертулер салдарынан типi мен үлгiсi өзгерсе.
      4.2. Көлiк құралының егесi тұратын жерi не иесiнiң /заңды тұлғаның/ мекен-тұрағы өзгерген жағдайда, көлiк құралдарының тiркелу iсiне өзгерiс енгiзу, осы Ереженiң 3.7, 3.10.1-3.10.7, 3.20 пункттерiнде көрсетiлген құжаттар негiзiнде, ал иесiнiң аты-жөнi /аталуы/ өзгерсе бұларға қоса сол өзгерiстi ағымдағы заңдарға сай растайтын құжаттар негiзiнде жүзеге асады.
      4.3. Көлiк құралдары қайта жабдықталған жағдайда тiркеуге өзгерiс енгiзу - осы Ереженiң 3.7.3, 3.10.1-3.10.7, 3.10.9, 3.10.10, 3.20 пункттерiнде көрсетiлген құжаттар, МАИ-дiң қайта жабдықтауға келiсiмi, қайта жабдықталғаннан кейiн мемавтоинспекция бөлiмдерiнде толтырылған көлiк құралын техникалық тексерiстен өткiзген актiсi негiзiнде жасалады.
      4.4. Заңды тұлға мен жеке иегердiң көлiк құралдарын қайта жабдықтаудың шарттары, тәртiбi және рұқсат етiлетiн түрлерi Мемавтоинспекциясының техникалық бақылау қызметi туралы ережеде айтылған.
      4.5. Сантаңбалы бөлшектер мен агрегаттарының нөмiрi тiркеу құжаттарындағы өзгеше болған көлiк құралдарының тiркелуiне өзгерiс енгiзу iшкi iстер органдары, МТК немесе сот шешiмдерi негiзiнде жасалады. Бұл жағдайда автокөлiктiң тiркеу құжаттары мен есеп карточкасының "Ерекше белгiлер" бөлiмiне шешiм жазылады, оның расталған көшiрмесi тiркеу iстерiне тiгiледi, ал шешiмнiң түпнұсқасы, тiркеу құжаттарымен бiрге меншiк иесiнде болуға тиiс, иегер шешiмдi жоғалтса, олардың көшiрмесi сұратылады.
      4.6. Тiркеуге өзгерiс енгiзiлген жағдайда тiркеу құжаттары ауыстырылады.
      4.7. Жеңiл машина мен автобустың қорабы, жүк машиненiң кабинасы ауыстырылған кезде, үлгiсi басқа болып шықса да, көлiк құралының шыққан жылы өзгертiлмейдi. Автомотокөлiк құралдарының тiркеу құжаттары мен есеп карточкаларына орнатылған қорабтың /кабинаның/ маркасы мен үлгiсi көрсетiледi, ал "Ерекше белгiлер" деген графасына "Қорабы /кабинасы/ ауыстырылған" делiнедi де сол өзгерiстiк ай-күнi қойылады. Автокөлiктiң бұрынғы карточкасы қосалқы картотекада үш жылғы дейiн сақталады.
      4.7.1. Қорабтық пайдаға жарамай қалған сантаңбалы бөлiктерiн қайта жарақтау, ауыстыру тек IIБ МАИ басқармасы /бөлiмi/ басшыларының рұқсатымен жүзеге асады. Бұл жағдайда тiркеуге өзгерiс енгiзу осы Ереженiң 4.3. пунктiнде көрсетiлген тәртiппен және МАИ-дiң техникалық бақылау органы жасаған қорытындысын әкелгенде жүзеге асады.
      4.8. Мемавтоинспекцияда тiркелген көлiк құралдарының босап қалған сантаңбалы агрегаттарына куәлiк /N 21 қосымша/, соларды ауыстыруға байланысты тiркеу мәлiметтерi өзгертiлгенде, сондай-ақ егесiнiң өтiнiшi бойынша көлiк құралы тастанды етiлуiне байланысты есептен шығарылып, мөлшердi жинақ төленген соң берiледi.
      4.9. Иегердiң тiркелу куәлiгiндегi /техникалық паспортындағы "Ерекше белгiлер" - деген жерiне тiркеуге өзгерiс енгiзу кезiнде көрсетiлген құжаттар, сондай-ақ, бұрынғы тiркеу құжаттарының сериясы мен рет саны көрсетiледi.
      4.9.1. Сыйға не мұра ретiнде алынған көлiк құралдарының сыйлау келiсiмiнде не иелену келiсiм-шартында бiрнеше адам көрсетiлген болса, солардың барлығының жазбаша келiсiмiмен бiреуiнiң атына қайта тiркеледi.
      4.10. Көлiк құралдарына арнайы жарық және дыбыстық белгiлер беретiн қондырғы орнатуға байланысты тiркеуге өзгерiс енгiзу кезiнде, осы ереженiң
3.17 пунктiнде көрсетiлген жұмыстар атқарылады.
      Көлiк құралдарына арнайы жарық және дыбыстық белгiлер беру қондырғыларын және 21392-90 МемСТ бойынша түстi графикалық сызықтарды орнату құқысын /иегердiң өтiнiшiмен болса да/ жоюға байланысты тiркеу мәлiметтерiн өзгерту iсi аталған қондырғылар мен түстi графикалық сызықтарды алып тастағаннан кейiн жүзеге асады.
      4.11. Соттың шешiмiмен, жаңа иегердiң атына тiркелмей конфискацияланған көлiк құралдарының тiркеу құжаттарына өзгерiс енгiзу комиссиялық сауда дүкендерiнiң анықтама-шоты мен сот шешiмiнiң көшiрмесi негiздерiнде жүзеге асады.
      4.12. Тiркеуге өзгерiс мына жағдайларда жасалмайды:
      - Көлiк құралдары ұрлауға қарсы механикалық не электрондық /электрлiк/ қондырғылармен жабдықталмаса;
      - осы Ереженiң 3.10.1, 3.10.7, 3.10.9, 4.2 және 4.3 пункттерiнде көрсетiлген құжаттары жоқ болса;
      - көлiк құралдарын шет елден пошлинасыз әкелiнгенiне 2 жыл өтпеген болса, /кеден пошлинасы 100% төленгенiн, төлеу кезiнде кеден органдарының қол қойып берген досмотрлық құжатын растайды/.
 
      5. Көлiк құралдарын есептен шығару
      5.1. Көлiк құралдарын, егелерi мынадай жағдайларда есептен шығаруға мiндеттi:
      - иегер адамның немесе атына тiркелген кәсiпорын, мекеме, ұйымдардың жаңа заңды мекен-тұрағы, көлiк құралы есепке алынған тiркеу пунктiне қарасты жер көлемiнен тыс болса, сондай-ақ тiркеу орнын ауыстыруға басқа да негiз болған жағдайда;
      - көлiк құралдарына ие болу құқысы жойылған жағдайда;
      - көлiк құралдары жарамсыз болып, тастанды етiлгенде;
      - көлiк құралдарын Қазақстан Республикасынан "уақытша" демей алып кеткенде.
      5.2. Көлiк құралын есептен шығару үшiн, егесi осы Ереженiң 3.10.1-3.10.6, 3.10.10 пункттерiнде айтылған құжаттарды және сандық белгiлердi әкелуге мiндеттi. Тiркеу құжаттарына егесiнiң өтiнiшiнде көрсетiлген көлiк құралдарын есептен шығару жағдайларына орай жазулар түсiрiледi және ол мөрмен бекiтiледi.
      Алматы облысы мен қаласы төңiрегiнде атына тiркелген иегердiң мекен-тұрағы немесе заңды мекен-жайы өзгеруiне байланысты көлiк құралы есептен шығарылған жағдайда сандық белгiлер тапсырылмайды. Тиiстi белгiлер автомотокөлiк құралының есеп карточкасына түсiрiледi.
      Көлiк құралдарына /сандық белгiлер қалдырылған және көлiк құралы тастанды болған жағдайлардан басқа/ жарамдылық мерзiмi көрсетiлiп, "Транзит" сан белгiсi берiледi.
      Көлiк құралдарын Қазақстан Республикасынан тысқары алып кетуге байланысты есептен шығару кезiнде иегерге көлiк құралының тiркелгендiгi, есептен шығарылғаны, сондай-ақ оның Қазақстан Республикасы жерiнен әкетiлетiнi туралы, осы Ереженiң 3.27 пунктiнде айтылғандай куәлiк берiледi.
      5.2.1. Иегер көлiк құралы тұрған жердегi МАИ органдары мөр басып берген техникалық қарау актiсiн көрсеткен жағдайда көлiк құралын қарауға әкелмей-ақ есептен шығаруға рұқсат етiледi.
      5.2.2. Қазақстан Республикасы көлемiнде көлiк құралын, тiркелген жерi бойынша емес, тұрған жерi бойынша МАИ-дiң тiркеу пункттерi есептен шығара беруiне болады. Мұндай жағдайда көлiк құралы тұрған жерден, оны есептен шығарудың шектейтiндей себептердiң жоқтығын сұрап бiлгеннен, оның есептiк мәлiметтерi мен иесi турасындағы мәлiметтердi анықтағаннан, сондай-ақ осы көлiк құралдары мемлекетаралық және республикалық базалар арқылы iздеу салынған көлiктер тiзiмiнде жоқтығын сұрап бiлгеннен кейiн есептен шығарылады.
      Көлiк құралдарын есептен шығаруға шешiм қабылдағаннан кейiн бұл турасында жедел түрде телетайп /телефакс/ арқылы оның тiркелген жерiне хабарланады, негiз болған /иесiнiң арызы сенiмхаты, т.б./ құжаттардың расталған көшiрмелерi сол адреске жөнелтiледi.
      5.2.3. Иегердiң көлiк құралын, оның өкiлiнiң өтiнiшi бойынша есептен шығару iсi, көлiк құралы тiркелген сәттен 15 күн өткен соң және осы Ереженiң 3.20 пунктiнде айтылған iстер атқарылғаннан кейiн жүзеге асады.
      5.3. Егер көлiк құралының иесi екi адам болса, оны есептен шығару сол екеуiнiң жазба түрдегi келiсiмi бойынша жүзеге асады.
      5.4. Көлiк құралын тұрғындарды әлеуметтiк қорғау органдары арқылы алынған болса, оны есептен шығару тек сол органның рұқсатымен жүзеге асады.
      5.5. Жарамсызданып тасталған көлiк құралдары осы Ереженiң 3.10.1-3.10.6, 3.10.10 пункттерiнде көрсетiлген құжаттарды әкелгеннен кейiн және тiркелген жердегi мемавтоинспекцияда жасалған /N 22 қосымша/ көлiк құралын қарау актiсiн әкелгенде қаралмай-ай есептен шығарылады. Тiркелу құжаттары мен сан белгiлерi тiркеу пунктiне тапсырылады. Жарамсыз болған көлiк құралдарының тiркеу құжаттары не сан белгiлерi жоқ болғанда, олардың жоғалу себептерi арызда көрсетiледi.
      5.6. Қылмыс жасағаны не басқаша тәртiп бұзғаны үшiн, Заң актiлерiне сай санкция түрiндегi соттың, не басқа да құқылы мемлекет органдарының /заңмен белгiленген/ шешiмi негiзiнде көлiк құралдары есептен шығарылуы мүмкiн.
      Аталған органдардың шешiмi бойынша, көлiк құралдарын есептен шығару уақытша шектелуi мүмкiн.
      5.6.1. Соттың не басқа белгiленген органдардың шешiмi негiзiнде мемлекет меншiгiне өткен көлiк құралдарын есептен шығару негiзiнде, сот орындаушыларына басқа да органдардың жауапты қызметкерлерiне, осы ереженiң көлiк құралдары егесiнiң өкiлi үшiн белгiленген талаптар қолданылады.
      5.7. Сот, тергеу және кеден органдары, егелiк құқын өзгертуге тыйым салған не шектеу қойған көлiк құралдарын есептен шығару, сол тыйым мен шектеулер жоқ деген құжаттар не көлiк құралдары соттың /басқа да заңмен белгiленген мемлекет органдарының/ шешiмiмен иегерден алынып, басқа адамдарға берiлсе не мемлекет меншiгiне өткенде, егер ағымдағы заңдарда басқа тәртiп көрсетiлмеген болса, жүзеге асуы мүмкiн.
      5.8. Кредит алғаны үшiн банкiге кепiлдiкке берген заңды тұлға не иегер адамның көлiк құралдарын, сондай-ақ банк берген кепiлдiк жөнiндегi келiсiм-шарттың /не басқа құжаттардың/ көшiрмесiн көрсеткен заңды тұлға не иегер адамдардың көлiк құралдарын есептен шығару, кепiлдiк мiндеттемелерi орындалғанша, шектеледi. Мұндайда көлiк құралдарын тiркеу кiтаптары мен автомотокөлiктiң есеп карточкаларына тиiстi белгiлер қойылады.
      5.9. Заңды тұлғаның көлiк құралдары жай иегерге сауда ұйымдарына түспей сатылатын кезде, оларды есептен шығару, иегер - заңды тұлғаның арызы және осы Ереженiң 2.10 пунктiндегi /арызда аттары көрсетiледi/ құжаттар негiзiнде жүзеге асырылады.
      Бұл жағдайда тiркеу құжаттарына: "Автомобиль азамат /аты-жөнi, мекен-тұрағы, төлқұжатының сериясы, рет саны жазылады/ сатылуына байланысты есептен шығарылды" - деп жазылады.
      5.10. Егер, заңды тұлғаның не иегердiң көлiк құралдары меншiк иесi өзгеретiндiктен есептен шығарылатын болса, заңды тұлға автомобильдердiң /мотоциклдерiнiң/ тiркелу құжаттарына көлiк құралдарының есептен шыққандығы қозғаушысының /двигатель/, шассиiнiң, қорабының, сан таңбалары жазылып, МАИ органдары қызметкерiнiң қолы мен мөрi арқылы расталады, ал жай иегердiң көлiк құралдары тiркеу құжаттарына: "Автомобиль меншiк иесi өзгеруiне байланысты есептен шығарылды" - деп жазылады да, оған да МАИ органдары қызметкерiнiң қолы қойылып, мөр басылады.
      Меншiк иесi өзгеруi турасындағы келiсiм-шарт, мұраға алу куәлiгi немесе сот шешiмi негiзiнде көлiк құралдары бұрынғы иегердегi мекен-тұрағы /заңды мекен-жайы/ бойынша есептен шығарылатын кезде, көлiк құралының есептен шыққандығы, жаңа иегер жайлы негiзгi мәлiметтер /аты-жөнi/, төлқұжат мәлiметтерi, мекен-тұрағы, заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi/ көрсетiле отырып тiркеу құжаттарына жазылады.
      5.11. Мемавтоинспекцияда, есепте тұрып, облыстың, Алматы қаласынан 2 айдан аса уақытқа тыс кететiн көлiк құралдары, меншiк иесiнiң өтiнiшi мен келген жердiң мекен-тұрағы бойынша сондағы заңды тұлға не жай адамның жазбаша келiсiмi бойынша, уақытша тiркеледi. Тiркеу құжаттарына көлiк құралдарының уақытша және қанша мерзiмге тiркелгендiгi көрсетiледi. Уақытша тiркелген көлiк құралдарын есептен шығару iсi жасалмайды.
      5.12. Агрегаттарының сан таңбалары тiркелу құжаттарына сай келмейтiн көлiк құралдары iшкi iстер органдарының, МТК қабылдаған шешiм /қорытынды/ негiзiнде есептен шығарылады.
      5.13. Қазақстан Республикасына әкелiнiп, белгiленген мерзiмде әкетiлмеген немесе кеден заңдарын бұза пайдаланылған көлiк құралдары кеден органдарының шешiмi негiзiнде есептен шығарылады.
      5.14. Шет елде түпкiлiктi тұратын адамның Қазақстан Республикасына, қайта алып кетуге мiндеттенiп алып кiрген көлiк құралдарын сату не басқаға беретiн болып есептен шығару, тек кеден органдарының рұқсатымен жасалады.
      5.15. Қайта алып кетуге мiндеттенiп, Қазақстан Республикасына 5 айдан аса мерзiмге уақытша әкелiнген және осы Ереженiң 3.27 пунктiне сай тiркелген көлiк құралдарын есептен шығарған кезде тiркеу куәлiгiне есептен шығарылғандығы туралы белгi соғып "әкетiлуi керек" деп жазылады. Берiлген сандық белгiлер тiркеу пунктiне өткiзiледi.
      5.16. Осы Ереженiң 4.6 пунктiнде көрсетiлген жағдайдағы, иегердiң өтiнiшi бойынша босап қалған агрегатқа куәлiк жазылып /N 21 қосымша/ берiледi.
      5.17. Автомотокөлiктiң реестрi мен карточкасына көлiк құралын есептен шығарудың нақты негiзi /иегердiң мекен-тұрағы өзгеруi, тiркеу орнын ауыстырудың басқа да негiздерi, басқа ортақ иегердiң атына тiркеу, көлiк құралын Қазақстан Республикасы жерiнен сырт әкету, көлiк құралын жарамсыздыққа шығару бiреуге, беру, сату-сатып алу, айырбастау, сыйға беру, т.б. көлiк құралдарының сот үкiмiмен өкiмет не басқа адамның меншiгiне өтуi/ көрсетiлiп белгi жасалады.
      5.18. Есептен:
      - Басқа аймақтарға жолсапармен шыққан заңды тұлғаның және арендаға берiлген көлiк құралдары;
      - Иелерiнiң түпкiлiктi мекен-тұрағы өзгермей, есепте тұрған МАИ пунктi шебiнен тыс әкетiлетiн, сондай-ақ сенiмхат және келiсiм-шарт бойынша басқа адамға тегiн берген иегердiң көлiк құралдары шығарылмайды.
 
      6. Тiркелген көлiк құралдарының есебi
 
      6.1. Көлiк құралдарын тiркеу кезiнде, барлық қажеттi мәлiметтер көлiк құралдарының тiркеу реестрiне жазылады /N 23 қосымша/ және оның әрқайсысына автомотокөлiктiң сериясы сәйкес тiркеу карточкалары үш дана етiп толтырылады. /N 24, 25 қосымша/. Бiр данасы МАИ-дiң тiркеу пунктiнде картотекада сақталады, екiншiсi аудандық МАИ-ға, үшiншiсi МАИ-дiң облыстық тiркеу пунктiне жiберiледi.
      6.2. Қазақстан Республикасы IIМ-нiң 12.12.92 ж. N 563 бұйрығымен бекiтiлген АИПС МАИ-дiң "Автомобиль" автоматты iшқұрылым туралы нұсқауына сәйкес автомотокөлiктiң есеп карточкасындағы мәлiметтер "Автомобиль" iшқұрылымының базасына енгiзiледi.
      6.3. Облысқа уақытша келген көлiк құралдарының есебi бөлек карточкаларда жүргiзiледi.
      6.4. Көлiк құралдарының облыстан тысқары кетуiне байланысты есептен шығарылғанда, сондай-ақ меншiк иесi өзгергенде немесе жарамсыз болғанда автомотокөлiктiң есеп карточкасына және әкелiнген /әкетiлген/ көлiктiң кiтабына /N 26 қосымша/ тиiстi мәлiметтер жазылып, сан белгiлер алынғандығы туралы белгi қойылады.
      Осыдан соң автомотокөлiктiң есеп карточкасы ағымдағы картотекадан алынып, кеткен көлiктердiң картотекасына салынады. Хабаршы көшiрмелерi көлiк құралы тiркелген кездегi адрестерге жiберiледi. Олар барған жерлерде де көлiк құралы есептен шыққандығы туралы негiзгi есеп карточкасына белгi қойылады да, карточканың өзi ағымдағыдан, кеткен көлiктердiң картотекасына ауыстырылады, ал хабаршы көшiрмелер жойылады.
      6.5. Бiр облыс iшiндегi басқа елдi мекенге кетуiне байланысты көлiк құралдарын есептен шығару кезiнде МАИ-дiң тiркеу пунктi, осы Ереженiң 5.4 пунктiнде айтылған /сан белгiлердi алудан басқа/ жұмыстарды жасайды, ал IIБ МАИ облыстық тiркеу пунктiнде алынған хабаршы карточка, көлiк құралы тiзiмге тiркелген жерден расталған карточка келгенше бақылауда тұрады. Алынған карточка хабаршы карточкамен салыстырылғаннан кейiн, сан белгi карточкасына қойылады, ал ескiсi мен хабаршы карточка жойылады.
 
      7. Көлiк құралдарының сан белгiлерi мен құжаттарын
         дайындау, есепке алу және сақтау тәртiбi
 
      7.1. Тiзiмге тiркеу құжаттары ретiнде Қазақстан Республикасы IIМ МАИ ББ белгiлеген арнайы өнiмдер қолданылады.
      7.2. Арнайы өнiмдерге сұранысты реттеу мәселесi Қазақстан Республикасы IIМ МАИ ББ-ында шешiледi. Мұндай жұмысты қамтамасыз ету үшiн, МАИ Бас Басқармасы мен IIБ МАИ басқармаларында /бөлiмдерiнде/ облыс әкiмшiлiктерiмен келiсiле отырып, оны қаржыландыру ретi анықталады.
      7.3. Келiп түскен арнайы өнiмдердiң есебi /сан белгiлер, тiркеу құжаттары, транзиттiк сан белгiлер т.б./ арнайы өнiмдердiң шығыс-кiрiс кiтабы /N 27 қосымша/ арқылы жүргiзiледi.
      7.4. Сан белгiлердiң, техникалық төлқұжаттардың, техникалық талондардың пайдалану есебi, автомотокөлiктердi тiркеу бойынша, берiлген құжаттардың сериясы мен сан белгiлерi қатаң түрде реттiлiкпен тiркеу арқылы жүргiзiледi.
      Автомотокөлiктердi тiркеу кiтабы көлiк құралдарының түрлерiне қарай - автомобильдер, мотоциклдер /мотороллер, мотонарт, мотоарба т.б./ болып жүргiзiледi.
      7.5. Сан белгiлер, тiркеу құжаттарының бланкiлерi, қатаң есептегi құжаттар ретiнде сақталады.
      7.6. Есептен шығарылған көлiк құралдарынан алынған сан белгiлерi жалпы тәртiппен қайта берiлуiне болады.
      7.7. Толтыру кезiнде бүлiнген тiркеу құжаттарының бланкiлерi кезектi ревизия кезiнде акт жасалып, қайта пайдалануға келмейтiндей әдiс-тәсiлмен жойылады.
      7.8. Тiзiмге тiркеуге, тiркеуге өзгерiс енгiзуге, көлiк құралын есептен шығаруға, сан белгiлердi беруге не ауыстыруға негiз болған құжаттар автомотокөлiктердi тiркеу кiтабындағы жазуға сәйкес реттiлiкпен жеке тiгiледi де 5 жылға дейiн сақталады.
      7.9. Көлiк құралдарын тiркеу, қатаң есептегi бланкiлер мен сандық

 

белгiлердiң түсуi мен жұмсалуы реестрлерi 60 жыл сақталады. Тiркеу iсiне

негiз болған материалдар 5 жыл сақталады. Көлiк құралдарын тiркеу

реестрлерi темiр сейфтерде /шкафтарда/ сақталады.

     7.10. Жарамсыз, сондай-ақ МАИ-пунктiнiң қызмет аймағынан тысқары

кеткен көлiк құралдарының есеп карточкалары бес жыл бойы сақталады.


            Қазақстан Республикасы IIМ МАИ Бас Басқармасы


                                       Ережеге N 4 қосымша


                Заңды тұлғалар меншiгiндегi көлiк

                құралдарының техникалық төлқұжаты

               -----------------------------------

                       Авто-мотомашинаның

                      ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТЫ

               -----------------------------------

                      1. Жалпы мәлiметтер


     1. Меншiк иесiнiң атауы, мекен-тұрағы _________________________

____________________________________________________________________

               /меншiк, кәсiпорын не жеке адам/

____________________________________________________________________

     2. Гараж-тұрақ мекенi _________________________________________

     3. Машинаға берiлген сандық белгi _____________________________


                              ВШ N 772021


     4. Авто-мотомашинаның қысқаша сипаттамасы:

     а/ Машина түрi ________________________________________________

                     /жүк, жеңiл, арнайы, автобус, не мотоцикл

     б/ Маркасы, үлгiсi ____________________________________________

     в/ Қорап түрi _________________________________________________

     г/ Жасаған зауыт ______________________________________________

     д/ Зауыттан шыққан жылы

        ------------------------------------------------------------

        шет елден әкелiнген жылы

     е/ Шасии N ____________________________________________________

     ж/ Қораб N ____________________________________________________

     з/ Қозғағыш N _________________________________________________

     5. Төлқұжат ___________________________________________________

                    /техникалық төлқұжатты берген милиция/

     _______________________________________________________________

     бөлiмнiң /бөлiмшесiнiң/ аты, республикасы, өлке не облысы/

     19__ ж. "____"__________________


     МӨР    МАИ /милиция/ Бастығы


                                       Ережеге N 5(6??) қосымша


                Көлiк құралын орналастыру турасында

                         КЕЛIСIМ-ШАРТ

     _____________ қаласы ____________________ "___"________ 19__ ж.

     _____________________ атынан директоры _____________ бiр жағына

            ұйым аты                           аты-жөнi

     және ________________ атынан президентi________________________

            ұйым аты                           аты-жөнi

     екiншi жағынан төмендегi мәселе бойынша келiсiм-шарт жасадық:


     1. Келiсiм-шарт мәселесi.

     1.1. ________________________   ________________________ үшiн

            бiрiншi ұйымның аты         екiншi ұйымның аты

     автомобилiн қоятын және техникалық қызмет көрсететiн орын бередi.

     1.2. _________________________ автомобильдi сақтағаны, күзеткенi

             бiрiншi ұйымның аты

және техникалық қызмет көрсеткенi үшiн түгел ақысын төлейдi.

     2. Екi жақтың мiндеттерi.

     2.1. _________________________ автомобилiнiң сақталуына және

            бiрiншi ұйымның аты

оған уақытында қызмет көрсету үшiн ______________________________

                                        екiншi ұйымның аты

қосалқы бөлшектер, ЖЖМ /ГСМ/ мен техникалық қызметшiлер бөлуiне толық

жауап бередi.

     2.2. ______________________ ақысын уақытымен төлеуге мiндеттi.

          бiрiншi ұйымның аты

     Ақысы уақытында төленбеген жағдайда ___________________________

                                             екiншi ұйымның аты

келiсiм-шартты бiржақты бұзуға құқылы.

     3. Екi жақтың заңды мекен-жайы:

     ___________________________    ____________________________

     ___________________________    ____________________________

     ___________________________    ____________________________

     Директор __________________    Президент __________________     Жәй иегерлер үшiн                 Ережеге N 7 қосымша


                         Мемавтоинспекцияға

                             ӨТIНIШ

     Мен ___________________________________________________________

                          /иегердiң аты-жөнi/

     Төмендегi құжаттарды ұсына отырып _____________________________

_________________________________________________________ өтiнем

     қосымшалар: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                   Көлiк құралы егесi туралы мәлiметтер:

____________________________________________________________________

                    /аты-жөнi/

______________________________ туылған, кiм екенiн растайтын

құжат _______________________________________________________________

                /аты, сериясы, ретсаны, кiм, қашан берген/

__________________________________________________________тұрады.

     /облысы, ауданы, елдiмекен, көшесi, үйi, пәтерi/

Телефоны ___________________________________


                    Көлiк құралы туралы мәлiметтер

     Мемлекеттiк тiркеу белгiсi     Қозғаушы моделi N ____________

     __________________________     Шасси/белтемiр N _____________

     идентификациялық нөмiрi        Қораб N ______________________

     __________________________     Түсi _________________________

     Маркасы, үлгiсi __________     Қозғағыш қуаты __ кВт __ ай-күн

     Жасаушы-кәсiпорын ________     Рұқсат етiлген көлемсалмақ ___ кг

     __________________________     Жайдақ көлемсалмағы __________ кг

     Көлiк құралының түрi _____     КҚ төлқұжаты сериясы N _________

     Категориясы ______________     ________________________________

     Шыққан жылы ______________              /берiлген уақыты/


                           Иегердiң өкiлi

____________________________________________________________________

                           /аты-жөнi/

____________________________ туылған, кiм екенiн растайтын құжат

____________________________________________________________________

               /аты, сериясы, ретсаны, қашан, кiм берген/

____________________________________________________________________

           /облысы, аудан, елдi мекен, көшесi, үйi, пәтерi/

Телефоны _____________________


     Заңды тұлғалар үшiн               Ережеге N 8 қосымша


                         Мемавтоинспекцияға

                            ӨТIНIШ

____________________________________________________________________

          /КҚ-ның егемi - заңды тұлғаның толық атауы/

________________________________ телефон ___________________________

   /ведомство, министрлiк/

     Заңды мекен-тұрағы ____________________________________________

                                    /облыс, аудан

___________________________________________телефон _________________

     елдiмекенi, көшесi, үйi, пәтерi/

     Төмендегi құжаттарды әкелiп сұрайтыны _________________________

____________________________________________________________________

     қосымшалар: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


                    Көлiк құралы туралы мәлiметтер

     Мемлекеттiк тiркеу белгiсi     Модель, қозғаушы N ____________

     __________________________     Шасси/белтемiр/ N _____________

     идентификациялық нөмiрi        Қораб N ______________________

     __________________________     Түсi _________________________

     Маркасы, үлгiсi __________     Қозғағыш күшi __ кВт __

     Жасаушы-кәсiпорын ________                   __________ат күшi

                                    Рұқсат етiлген барынша көлем

                                    салмағы  __________________ кг

     Көлiк құралының түрi _____     Жайдақ көлемсалмағы __________ кг

     Категориясы ______________     КҚ төлқұжаты сериясы N _________

     Шыққан жылы ______________     ________________________________

                                            /берiлген уақыты/


     МАИ-дағы бiздiң өкiлiмiз болып, осы тапсырма бойынша барлық

iстерге қол қойып орындау сенiм тапсырылатын адам _________________

____________________________________________________________________

             /аты-жөнi, өзiн танытатын құжаттың сериясы,

____________________________________________________________________

                  нөмiрi, қашан, кiм берген/

     Мына қолды куәландырамыз ______________________________________

     Кәсiпорын бастығы ___________           ___________________

                         /қолы/                 /аты-жөнi/


                                       Ережеге N 9 қосымша

     Көлiк құралы сатып                Сауда ұйымының аты

     алынған күннен 10 күн             ______________________

     iшiнде мемавтоинспекцияға         "___"_______________ 199__ж.

     тiркелуге тиiс

                  Сер. АА-12         АНЫҚТАМА-ШОТ N _________

     Кiмге _________________________________________________________

                          аты-жөнi, ұйым аты

     Мекен-жайы ____________________________________________________

     Төлқұжат N ________________ сериясы __________ берген _________

     _______________________________________________________________

                       /көлiк құралының маркасы/

     ________________________________________ Сiзге сатылып берiлдi.

     Көлiк құралының маркасы, агрегаты _____________________________

     жылы ________ рама N _______ техқұжат /басқа құжат/ N__________

     Көлiк құралы /агрегат/ сатылды.

     Сауда ұйымының           Директор __________________

         Мөрi                               /қолы/

                              Бухгалтер _________________

                                             /қолы/

     Ақша мөлшерi ____________________ алынды _____________

                         /жазбаша /               /қолы/

                  Кассир __________________________________

                                   /қолы/

     Осы шот-қағазда көрсетiлген көлiк құралын /агрегатты/ алдым

                                          ________________________

                                                   /қолы/


     Ескертулер:

     1. Анықтама-шот көлiк құралы, оның агрегаттары не бөлшектерi

сатылғанда берiледi.

     2. Анықтама-шоттың бланкасы қорғағыш торламасы бар қағазға

типографиялық әдiспен даярланады және қатаң түрде есепте тұрады.

     3. Анықтама-шоттың ретсаны типографиялық әдiспен қойылады.

     4. Пайдаланылған көлiк құралын сатқанда техпаспорттың ретсаны

анықтама-шотта көрсетiледi.

     5. Бастапқы сатып алуды растайтын құжат - басқа құжат саналады.

---------------------------------------------------------------------

                            кесiлетiн жер

     Анықтама-шот түбiрi N ________ Сер.АА-12 "___"__________ 19__ж.

     Сатып алушының аты-жөнi ______________________________________

     Мекен-жайы ___________________________________________________

     Төлқұжат N _________ сериясы __________ берген _______________

     _________ маркалы көлiк құралы /агрегаты/ ____________________

     қозғаушы N ________________, шасси N _________________________

     қорабы N ________________, рама N ________________, техқұжат не

     басқа құжаты N ________________ шыққан жылы __________________

     бағасы __________________________________________________

                            кесiлетiн жер


                                        Ережеге N 9 қосымша


     "Келiсiлдi"                        "БЕКIТЕМIН"

     Қазақстан Республикасы             Қазақстан Республикасы

     IIМ МАИ басқармасының              Iшкi iстер министрiнiң

     бастығы                            орынбасары

     "____"____________ 19__ ж.         "____"____________ 19__ ж.


     "Келiсiлдi"

     Қазақстан Республикасы

     ЖЖҚ қорының Президентi

     "____"____________ 19__ ж.


             Автомотокөлiк құралдарын, оның бөлшектерiмен

          агрегаттарын сатып алатын анықтама-шот бланкаларын

           сатып алу, қабылдау, есептеу, сақтау және жұмсау

                           тәртiбi турасындағы

                                 НҰСҚАУ     Ескерту:


Бұдан былай "Нұсқау" делiнедi


     1. Жалпы ережелер


 
       1.1. Бұл "Нұсқаулар" ағымдағы заңдар бойынша сауда жасауға рұқсаты бар және Мемавтоинспекцияға тiркелген, меншiктiң қай түрiндегi болмасын ұйымдармен кәсiпорындардан автомотокөлiк құралдарын тiркемелердi, бөлшектерiн, агрегаттары мен қосалқы бөлшектерiн сатып алудың заңдылығын растайтын, бекiтiлген үлгiдегi анықтама-шот бланкаларын сатып алу, қабылдау, есептеу, сақтау және тәртiбiн Қазақстан Республикасы бойынша бiр жүйеге келтiретiн құжат болып табылады.
      Ескерту: Бұдан былай "Бланк" делiнедi
 
      1.2. Облыстық /қалалық/ IIБ МАИ бөлiмдерiнде сауда ұйымдарын тiзiмге тiркеу, сол ұйымның автомотокөлiк құралдарын, оның бөлшектерi мен агрегаттарын сатуға байланысты iспен шұғылдануына құқығы бар дара шаруашылық ретiнде, жергiлiктi әкiмшiлiк органдарының тiзiмiнде бар екенiн растайтын құжат көшiрмесi мен өтiнiш хат негiзiнде жүзеге асырылады.
      1.3. Бланктер қатаң есептегi құжат болып саналады.
      1.4. Бланктердi қабылдау, есептеу, сақтау және жұмсау жауапкершiлiгi, автомотокөлiк құралдарын және оның қосалқы бөлшектерiн сататын ұйымның бастығына, және бланктердi тiкелей қабылдап, есептеп, сақтап, жұмсайтын адамға жүктеледi.
      1.5. Бланктер темiр жәшiктерде /сейфтерде/, құрғақ басқа бөлмелерден оқшауланған есiгiнде сенiмдi iлгегi, терезесiнде темiр торы бар, күзеттiк және өрттен сақтандырғыш белгi бергiш пен өрт сөндiретiн құралдары бар арнаулы бөлiмдерде сақталуы тиiс.
      1.6. Бланк сақталатын жерге, оны сақтаушы адам, оның тура бастықтары мен бланктердi сақтау мен есебiн жүргiзу жағдайын тексеретiн адамдар ғана кiре алады. Тексеру кезiнде бланктердi сақтаушы адамның болуы мiндеттi.
 
      2. Сауда ұйымдары бланктермен қамтамасыз ету тәртiбi
      2.1. Қазақстан Республикасында бланктердi бiр орталықтан дайындаудың бiрден-бiр құқысы Қазақстан Республикасы жолда жүру қауiпсiздiгi қорының Басқармасына берiлген, ал оны сауда ұйымдарына жеткiзу iсiмен Қор басқармасы мен оның әр жердегi құрылымдық бөлiмдерi айналысады.
      Ескерту: Бұдан былай ҚР ЖЖҚ фондысы делiнедi
 
      2.2. Бланктер тек автомотокөлiк техникалары мен қосалқы бөлшектер сатумен, заңды түрде тiркелiп, айналысатын кәсiпорындар мен ұйымдарға сатылады.
      2.3. Бланктердi жеткiзу, автомотокөлiк пен қосалқы бөлшектердi сатуға құқылы ұйым екенi турасында облыстық қалалық IIБ МАИ бөлiмшесiмен келiсiлiп, алдын ала берiлген сұраныс-хат бойынша жүзеге асырылады.
      2.4. Бланктердi алып былайғы ұйымдар мен жай адамдарға сатуға үзiлдi-кесiлдi тыйым салынады.
      2.5. Бланктер ҚР ЖЖҚ Қорының жергiлiктi бөлiмдерi арқылы сатылатын болса, олар ЖЖҚ басқармасына сауда ұйымының аты, мекен-жайы мен телефоны, жеткiзiлген бланктердiң саны, сериясы мен рет саны көрсетiлген накладнойдың көшiрмесiн жiбередi.
      2.6. ҚР ЖЖҚ Қоры басқармасы түскен мәлiметтер негiзiнде ай сайын республика аймақтары бойынша сатылған, жоғалған және басқа жұмсалған бланктер жайлы ақпараттық бюллетень /N 1 қосымша/ шығарып, мемавтоинспекцияның барлық тiркеу-сынақтық бөлiмдерiне жiбередi.
 
      3. Бланктердi қабылдау, есептеу және жұмсау
      3.1. Келiп түскен бланктердi қабылдау үшiн сауда ұйымының басшысы комиссия құрады. Ол комиссияның мiндеттерi:
      а/ бумалардың жағдайы мен бүтiндiгiн, пломбасы, буманың құлақшасы болуын, ыдыстың сыртқы маркировкасы сақталуын тексередi.
      б/ Бумаларды ашып, келiп түскен бланкалардың саны, сериясы мен рет сандары жiберушiнiң накладнойындағы сандармен сәйкестiгiн тексередi.
      в/ Бланктарды қабылдағаны туралы үш дана акт /N 2 қосымша/ жасайды.
      Бiрiншiсi - бланктi алғандығының дәлелi ретiнде жiберушiге, екiншiсi - ҚР ЖЖҚ Қорының жергiлiктi бөлiмшесiне жiберiледi, үшiншiсi - сауда ұйымының iс қағаздарында сақталады.
      3.2. Бланктер кем шықса не бүлiнген болса 4 дана акт /N 3 қосымша/ жасалады. Бiрiншiсi - жiберушiге, кем не бүлiнген бланк шыққан буманың өз накладнойын, бумаға таққан құлақшаны, жәшiктiң пломбасы не мөр басқан сүргiшiн қосып жiбередi, екiншiсiн ҚР ЖЖҚ Қорының жергiлiктi бөлiмiне, үшiншiсiн - сауда ұйымы тiркелген жердегi облыстық /қалалық/ IIБ МАИ бөлiмiне, төртiншi - сауда ұйымының iс қағаздарында сақталады.
      Байқалған барлық кемшiлiктер турасында жiберушiге, көлiк кәсiпорынына не арнайы байланыс органдарына кiнә қойылады.
      3.3. Бланктер, қабылданғаннан бастап бес күн iшiнде есепке алу мен жұмсау кiтабына /N 4 қосымша/ тiркелу керек.
      3.4. Есеп кiтабына жазуға жiберушiнiң накладнойы мен бланктердi қабылдау актiсi негiз болады.
      Әрбiр операция жасалғаннан кейiн бланктердiң қалғаны есептеледi сату-сатып алу операциялары кезiнде оны толтыратын қызметкерге бланктер қатаң есеппен рет сандары қойылып берiледi.
      3.5. Бланктердiң есеп кiтаптарына бетсаны қойылып, парақтары жiпке тiзiлiп ұштары мөрмен бекiтiледi. Соңғы бетiне сауда ұйымының жауапты қызметкерi: "Бұл кiтаптық бетсаны қойылып, жiпке тiзiлiп, ұштары мөрмен бекітiлген _____ парағы бар" деп жазып, қолын қояды.
      3.6. Автомотокөлiк құралдарын, бөлшектерiн не агрегатын сату операциясы кезiнде бланк дұрыс толтырылмаса оның бетiне қиғашталып "бүлiндi" деп жазылады да толтырушы қол қояды және сауда ұйымының мөрi басылады. Бүлiнген бланктер сауда ұйымдарының iс қағаздарында бланк түбiрлерiмен бiрге тiгiлiп сақталады.
      3.7. Бланктердi қабылдауға, есептеуге, сақтау мен жұмсауға байланысты бүкiл құжаттарды сақтау мерзiмi 10 жылға белгiленедi.
      Автомотокөлiк құралдарын, бөлшектерiн, агрегаттары мен қосалқы бөлшектерiн сататын сауда ұйымдары өз жұмыстарын тоқтататын болса, сауда ұйымының архивi өзiнiң басшы ұйымына немесе ҚР ЖЖҚ Қорының аймақтық /құрылымдық/ бөлiмiне актiмен тапсырылады.
      пайдаланылмаған бланктер бөлек актiмен /оларды ҚР ЖЖҚ Қорының аймақтық бөлiмiне әкелгенде бланканы қабылдағандағы сияқты актiмен/ қабылданып кiрiс етiледi.
 
      4. Бланктердiң есептелуiн, сақталуы және жұмсалуын тексеру
         тәртiбi
 
      4.1. Сауда ұйымдарында бланктердi қабылдау, есептеу, сақтау және жұмсау тәртiбi орындалуын қадағалау қызметiн ҚР ЖЖҚ Қорының басқару аппараты не оның аймақтық бөлiмдерi мемавтоинспекциямен бiрлесе отырып атқарады.
      4.2. Бланктердi қабылдау, есептеу, сақтау және жұмсау тәртiбi орындалуын ҚР ЖЖҚ Қорының басқармасы не аймақтық /бөлiмдерi тағайындаған арнайы комиссия тексередi. Комиссия құрамына ҚР ЖЖҚ Қоры мен сауда ұйымының қызметкерлерi кiредi. Қажет болса, тексеру жүргiзуге жергiлiктi әкiмшiлiк және басқа ұйымдардың құқық қорғау органдарының өкiлдерi шақырылады.
      4.3. Өткiзiлген тексерулердiң есебi, ҚР ЖЖҚ Қорының жергiлiктi бөлiмдерi жүргiзетiн, сауда ұйымдарын тексеру есебi журналына /N 6 қосымша/ жазылады.
      4.4. Жоспарлы тексеру жылына бiр реттен кем болмауы керек. Кезектен тыс тексеру бланктердiң ұрлануы, жоғалуы, өртену не су басу кезiнде жойылуы не бүлiнуi, шектен тыс жұмсалуы байқалғанда, бланктердi қабылдауға, есептеуге, сақтауға және жұмсауға жауапты адамдар ауысқанда автомотокөлiк құралдарын, оның бөлiктерiн, агрегаттары мен қосалқы бөлшектерiн сататын сауда ұйымдарының жұмысы тоқтағанда жасалады.
      4.5. Тексеру жаппай түрде жүргiзiледi, мұндайда анықтама-шот беруге негiз болған құжаттар түгел тексерiледi.
      4.6. Тексеру кезiнде комиссия:
      - байқалған кемшiлiктердiң заңсыздық пен құнығушылықтың алдын алу үшiн тексерiлiп жатқан ұйымының басшылары шара қолданды ма, жоқ па, соны анықтайды.
      - кемшiлiк пен заңсыздықты ашуына қарай, оны жою турасында жедел шара жасау, сондай-ақ қажеттi жағдайда қызмет бабында тергеу жүргiзiп, кiнәлi адамды жазалау сауда ұйымының басшысын хабардар етедi.
      - қылмыстық iс жасағаны байқалса, бұл турады жергiліктi iшкi iстер органдарына, сонымен қатар облыстық /қалалық/ IIБ МАИ бөлiмiне жедел түрде хабарлайды.
      4.7. Егер тексеру кезiнде бланктердiң басқа ұйымдарға сатылуы не толтырылмаған күйде берiлуi байқалса, онда мұндай ұйымдарға басшысына, бұл сауда ұйымына автомотокөлiк құралдарын, бөлiктерiн, қосалқы бөлшектерiн сату жұмысымен айналысуға тыйым салу турасында талап хат жолданады.
      4.8. Тексеру нәтижелерi бойынша, байқалған кемшiлiктер мен заңсыздықтарды жою жолдары мен оны орындаудың уақыты көрсетiлiп акт жасалады.
      Актiге комиссия мүшелерi мен сауда ұйымының басшысы қол қояды. Сауда басшысы актiге қол қоюмен қатар көрсетiлген кемшiлiктер мен заңсыздықтар бойынша, сондай-ақ актi бойынша айтар пiкiрiн қоса /жазба түрде/ түсiнiктеме бередi. Сауда ұйымының кемшiлiктi тiкелей жiберген басқа да жұмысшылары түсiнiктеме жазады.
      4.9. Тексеру бойынша актi екi дана етiп жасалады. Бiрi тексерудi белгiлеген ҚР ЖЖҚ Қорын бөлiмiнiң басшысына жiберiледi, ал екiншiсi - тексерiлген сауда ұйымында қалады.
      Кезектен тыс тексеру жүргiзiлгенде, актiнiң тағы бiр данасы облыстық /қалалық/ IIБ МАИ бөлiмiне, қажет жағдайда басқа да ұйымдарға жiберiледi.
      4.10. Тексеру көрсеткен кемшiлiктердi жою турасындағы комиссия талаптарының орындалуын, тексеру жасатқан ҚР ЖЖҚ Қорының бөлiмдерi қадағалайды.
      Комиссия ұсыныстарын жүзеге асыру шараларын сауда ұйымы орындамаса, ол тiркелген жергiлiктi әкiмшiлiк органдарына, оның автомотокөлiк құралдарын, бөлiктерiн, агрегаттары мен қосалқы бөлшектерiн сату турасындағы қызметiне тыйым салу туралы хат жiберiледi. Мұндайда ол ұйымдарға бланк жiберiлмейдi және бұл жағдай облыстық /қалалық/ IIБ МАИ-на және ҚР ЖЖҚ Қоры басқармасына хабарланады.
 

                                     N 1 қосымша 
               Анықтама -шот бланкаларын сауда ұйымдарына

 

                        жеткiзу турасындағы

                             МӘЛIМЕТТЕР

____________________________________________________________________

  NN |Ұйымның аты және  |Мекен-жайы |МАИ-да   |Анықтама |Ескерту

рет |ведомствоға қатысы|және       |тiркелген|шот      |

саны|                  |телефондары|күнi     |сериясы N|

_____|__________________|___________|_________|_________|___________

  1           2               3          4         5          6

_____|__________________|___________|_________|_________|___________


                     Сауда ұйымдары жоғалтқан

                   анықтама-шоттар турасындағы

                           МӘЛIМЕТТЕР

____________________________________________________________________

  Анықтама-шот   |    Саны      |  Сауда ұйымының |Мекен-жайы,

     сериясы     |              |     аты         |телефоны

_________________|______________|_________________|_________________

_________________|______________|_________________|_________________


     Ескерту: Көлiк құралдарын сатуға тыйым салынған сауда

              ұйымдарының орнымен айналасу мүмкiндiктерiн

              болдырмау үшiн және пайдаланылмаған анықтама-шот

              бланкаларын уақытында қайтарып алу мақсатында, көлiк

              құралдары мен оның қосалқы бөлшектерiн сататын,

              мемавтоинспекцияда тiркелген сауда ұйымдарының

              жұмысын ай сайын қадағалап тұру қажет.


                                                  N 2 қосымша


     Сауда ұйымының                   "БЕКIТЕМIН"

     бұрыш мөрi,                      ________________ директоры

     телефон                          /кәсiпорын аты/

                                      __________________________

                                       /қолы, мөр/   /аты-жөнi/

                                      "__" ____________199_ж


                   Анықтама-шот бланкаларын қабылдаудың

                                 АКТIСI

     _____________ қаласы _______________ "____"____________ 19___ ж.

     Комиссия құрамы: ______________________________________________

     Төрағасы ______________________________________________________

     Мүшелерi ______________________________________________________

     _______________________________________________________________

     Қатысқандар ____________________________________________________

     Комиссия ____________________________________________ дан /нан/

                      /шығарған кәсiпорынның аты/

     "___"________________ 19 __ж. келiп түскен

     сериясы _________ рет саны ________ нан ____________ ға /ге/

     /бума саны, жазба түрде өнiмнiң түрi/

     N __________________________________ накладноймен қабылдады.

     Анықтама-шоттың /өнiм/ ____________________________ данасы толық

     қабылданды, бланкiлер саны құжатында көрсетiлген мөлшерден

     айырмасы жоқ.


     Комиссия председателi ________________________________________

                                       /аты-жөнi/

     Комиссия мүшелерi ____________________________________________

                                       /аты-жөнi/

                       ____________________________________________

                       ____________________________________________


                                                  N 3 қосымша


     Сауда ұйымының                   "БЕКIТЕМIН"

     бұрыштамасы,                     ________________ директоры

     телефоны                         /кәсiпорын аты/

                                      __________________________

                                       /қолы, мөр/   /аты-жөнi/

                                      "___"______________ 19__ ж.


                Анықтама-шот бланкаларының жетiспеуi не

                      жарамсыз шығуы турасындағы

                            N ________ АКТ

     _____________ қаласы _______________ "____"____________ 19___ ж.

     Негiзi ________________________________________________________

     Комиссия құрамы: ______________________________________________

     Төрағасы ______________________________________________________

     Мүшелерi ______________________________________________________

     _______________________________________________________________

     Қатысқандар____________________________________________________

     199__ жылдың __________ нен _____ 199___ жылдың _____ не ______

     дейiн келiп түскен анықтама-шот бланктерiнiң қалған нақты санын

     тексеру жұмысын 199__ жылдың ____________________ жүргiздi.

     Тексеру мынаны көрсеттi _______________________________________

____________________________________________________________________

  NN |    Бланк аттары     |  Сериясы   |  Саны  |Кем шықты /себебi/

рет |                     |  ретсаны   |        |Жарамсыз /нелiктен/

саны|                     |            |        |

_____|_____________________|____________|________|__________________

1.

____________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________

     Актiде көрсетiлген анықтама-шот бланкiлерi ___________ дана

                                               /жазба түрде/

     _______________________________________________ жолымен жойылды.

            /қашан, қалай, жойылу әдiсi/


     Комиссия төрағасы ___ ________________________________________

                                 /қолы/      /аты-жөнi/

     Комиссия мүшелерi ____________________________________________

                                 /қолы/      /аты-жөнi/                                                     N 4 қосымша 
                         Қатаң есептегi бланкалардың

 

                    қабылдануы мен жұмсалуын есептеу

                                КIТӘБI

____________________________________________________________________

                          КЕЛIП ТҮСКЕНI

____________________________________________________________________

Айы-күнi |Накладнойд.|Кiмнен  |Сериясы |   Рет саны    |  Саны    |

          |    N      | алынды |        |_______________|          |

          |           |        |        | басы  |  соңы |          |

__________|___________|________|________|_______|_______|__________|

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

                              ЖҰМСАЛУЫ

____________________________________________________________________

Айы-күнi | Кiмге  |  Сериясы  |    Рет саны    |  Саны  | Қалғаны  |

          | берiлдi|           |________________|        |          |

          |        |           |  басы  |  соңы |        |          |

__________|________|___________|________|_______|________|__________|

____________________________________________________________________                                                   N 5 қосымша 
                       Сауда ұйымдарын тексеру есебiнiң
                                  ЖУРНАЛЫ ____________________________________________________________________ Рет|Кiм тексердi|Тексеру жүр.|Тексе.|Айы-күнi|Кемшi.|Кемшiлiктердi саны| /МАИ ЖЖҚФ/ |ген уақыт |рушi | |лiктер|жойған уақыты ____|____________|____________|______|________|______|______________ ____________________________________________________________________
 

                                               Ережеге N 11 қосымша 
                      Автокөлiк құралын сату-сатып алу

 

                                  КЕЛIСIМI

     ________________ қаласы 19___ ж. ______________________________

                                                  айы, күнi

     Бiз сатушы ____________________________________________________

                  азамат төлқұжатының сериясы, N, қашан, кiм берген

____________________________________________________________________

      кәсiпорын, мекеме, ұйым аты, сенiмдi адамының төлқұжаты,

____________________________________________________________________

       сериясы, N, қашан, кiм берген, мекен-тұрағы

     және "Сатып алушы" ____________________________________________

                           азамат, төлқұжат сериясы, N, қашан,

____________________________________________________________________

      кiм берген, кәсiпорын, мекеме, ұйым аты, сенiмдi адамының,

____________________________________________________________________

      төлқұжат сериясы, N, қашан, кiм берген, мекен-тұрағы

     осы келiсiмдi төмендегiдей шарттармен жасадық:

     1. "Сатушы" өз қолындағы ________ маркалы, мем.санбелгiсi ______

зауыттан 19___ жылы шыққан, қозғаушы N__________, шасси N ___________,

қораб /белтемiр/ N _______, автомашинаны /мотоциклдi, тiркеменi/,

сантаңбалы агрегатты/ __________ МАИ________________________________

"____"________________ 19___ ж. берген техпаспортымен /техталонымен/

сатты.

     2. Автомашина /мотоцикл, тiркеме сантаңбалы агрегат/ __________

теңгеге сатылды және осы ақшаны "сатушы" "сатып алушыдан" түгел алды.

     3. Бұл келiсiмнiң бiр данасы _______________ МАИ iс қағаздарына

                                     /МАИ аты/

тiгiлдi. "Сатушы" мен "Сатып алушы" бiр-бiр данадан алды.

     "Сатушы" ____________________  "Сатып алушы" __________________

                 аты-жөнi, қолы                    аты-жөнi, қолы

     4. Келiсiмде көрсетiлгендердi мен _____________________________

                                               /МАИ аты/

     МАИ қызметкерi______________________ тексердiм, бәрi құжаттарына

                          аты-жөнi

     сай.

     5. Автокөлiк құралы iс-қағаздарын толтыруға /қайта толтыруға/

ақысы төлендi, квитанция N ________ "___"____________ 19___ж. ақшасы

__________ теңге


     МАИ бөлiмiнiң     МАИ бөлiмiнiң бастығы _______________________

         мөрi          _____________________________________________

                                 айы-күнi, аты-жөнi, қолы                                               Ережеге N 12 қосымша 
                       Автокөлiк құралын айырбастау

 

                               КЕЛIСIМI


     ________________ қаласы 19___ ж. ______________________________

                                                  айы, күнi

     Бiз  __________________________________________________________

                  азамат, төлқұжат, сериясы,  қашан, кiм берген

____________________________________________________________________

        кәсiпорын, мекеме, ұйым/сенiмдi адамының төлқұжат

____________________________________________________________________

         сериясы, кiм, қашан берген /мекеме, тұрағы/

     және __________________________________________________________

                        азамат, төлқұжат сериясы, қашан,

____________________________________________________________________

      кiм берген, кәсiпорын, мекеме, ұйым/сенiмдi адамы

____________________________________________________________________

      төлқұжат сериясы, қашан, кiм берген, /мекен-тұрағы/

     осы келiсiмдi төмендегiдей шарттармен жасадық:

     1. ____________________________________________________________

                      азамат, кәсiпорын, мекеме, ұйым

өзiнiң _____________________ маркалы, мем.санбелгiсi ________________

зауыттан _________________ шыққан, қозғаушы N_______________________

шасси N ________________ қораб /белтемiр/ N __________ автомашинасын

/мотоциклiн, тiркемесiн, сантаңбалы агрегатын __________ МАИ берген

сериясы N ______________________ техникалық паспортымен

/техталонымен/ ____________________________________ азаматтың ______

                               аты-жөнi, мекеме

маркасы ___________ мемсанбелгiсi __________ зауыттан _______ шыққан

қозғаушы N ____________ шасси N__________ қораб /белтемiр/ N_________

_________________________________ МАИ "____"_______________ 19__ жылы

           /МАИ аты/

берген техпаспорты /техталоны/ бар автомашинасына /мотоциклiне,

тiркемесiне/, сантаңбалы агрегатына айырбастады.

     2. Бұл келiсiмнiң бiр данасы _______________ МАИ iс қағаздарына

тiгiлдi және айырбастаушылар бiр-бiр данадан алды.

     ________ ____________________    ______________________________

       келiсушiнiң аты-жөнi, қолы      келiсушiнiң аты-жөнi, қолы

     3. Келiсiмде көрсетiлген мәлiметтердi мен _____________________

                                                    /МАИ аты/

     МАИ қызметкерi ______________________ тексердiм, бәрi құжаттарына

                          аты-жөнi

     сай.


                                                Ережеге N 13 қосымша

     ____________________________      N ОС-1 типтiк формасы

           кәсiпорын, ұйым             "БЕКIТЕМIН"

                                       ______________________

                                           басшының қолы

                                       "___"__________ 19___ж.


                   Негiзгi мүлiктердi алу-берудiң

                            N _______АКТIСI


                   199___ ж. "_____"_______________

                                         айы

____________________________________________________________________

Ай- | Инвентарлық|                   Дебет                         |

күнi|  рет саны  |_________________________________________________|

     |            |цех бөлiм |синтетикалық есеп  | аналитикалық есеп|

     |            |          |шифры              |                  |

_____|____________|__________|___________________|__________________|

____________________________________________________________________

                Кредит                |Алғашқы |  Тозық шығындары

______________________________________|бағасы  |      мөлшерi

цех бөлiм |синтетикалық|аналитикалық |        |____________________

           |есеп шифры  |есеп         |        |толық қайта|толық

           |            |             |        |жасауға    |жөндеуге

___________|____________|_____________|________|___________|________


     Құрамына ______________________________________________________

                            қызметi, аты-жөнi

____________________________________________________ кiрген комиссия

_________________ 199___ ж. "_____"_______________ N ___________

шешiм /бұйрық/ негiзiнде __________________________ кiмнен кiмге

берiлген __________________________________________ мүлiктiң аты

___________________________________________________ қарап шықты.

Қарау кезiнде мүлiктiң __________________________________ тұрған жерi

_________________________________________________________ тұрды.


     Шыққан жылы 19___

     Толық ақшасы ______________ теңге     Төлқұжат______________

                                                   N ____________


                                               Ережеге N 16 қосымша

     ______________________________________________________________

                  /қызметi, әскери дәрежесi, аты-жөнi/

     _______________________

           /қолы/

     "____"________________ 199 ___ж.


              Автомашинаның /тiркеменiң/ техникалық жағдайының

                                   АКТIСI

     "____"________________ 199 ___ж.

     Комиссия құрамы _______________________________________________

____________________________________________________________________

                     /дәрежесi, аты-жөнi/

____________________________________________________________________

                  /автомашинаның типi, маркасы/

__________________________________________ автомашинаны қарап шықты.

шасси N__________________________ қозғаушы N ______________________

     1. Автомашина /тiркеме/ ___________________________ жылы шыққан

пайдалануға берiлгеннен _______________ км жүрген _________ мотосағат

орташа жөндеуге _______________ рет, толық жөндеуге _____________ рет

түскен.

     Соңғы орта /толық/ жөндеуден кейiн автомашина тiркеме _________

____________________________________ км /мотосағат/ жұмыс iстеген.

     2. Бар құрал-сайманы __________________________________________

     3. Дөңгелегiнiң жарамдылық ____________________________________

____________________________________________________________________

     4. Машинаның /тiркеменiң жалпы/ тозық _________________________

____________________________________________________________________

     5. Машина _______________ категорияға жатады.

_____________________________________________________ қажет етедi.

                /орта не толық жөндеу/

     Төрағасы:__________________________________________________

     Мүшелерi:__________________________________________________
                                                Ережеге N 17 қосымша

                                       "Бекiтемiн"

                                       ҚР ХҚК төрағасының орынбасары

                                       ____________________________

                                       "___"_________________ 19__ ж.


                         Маркалы автомобильдi бағалау

                                  АКТIСI

     "_____"_________________ 19__ ж.                Алматы қаласы

     Құрамына: Төрағасы __________________________________________

     мүшелерi ____________________________________________________

     _______________________________ кiретiн комиссия, Қазақстан

Республикасы Министрлер Кабинетi бекiткен ағымдағы прейскурантқа сай,

ҚР ХҚК төрағасының жарлығы негiзiнде автомобильдiң жарамдылық

процентi мен бағасын шығару турасында осы актiнi жасады.

____________________________________________________________________

Автомашинаның маркасы, |Жарамдылық |1991 жылға    |1991 жылдан

шасси, қозғаушы сан.   |           |дейiнгi бағасы|кейiнгi бағасы

таңбалары, шыққан жылы,|           |              |

пайдаланылғалы жүргенi |           |              |

_______________________|___________|______________|_________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


     Сатылу бағасы _________________________________________________

                   _________________________________________________

     Төрағасы:

     Мүшелерi:


                                       Ережеге N 18 қосымша


                       Арнаулы жеңiл автомобильдер

                                 ТIЗIМI


     Аттары                  Арнайы қызметi        Ескерту


     Өрттен қорғау   Өрттiң алдын алу және өшiру

                     шаралары

     Милиция, МАИ    Зиянсыздандыру шаралары мен

                     шұғыл қажеттердi қамтамасыз

                     ету

     Дәрiгерлiк      Қажет жерге барып дәрiгерлiк

     жедел жәрдем    көмек жасау

     Апат қызметi    Апаттан қорғау, оны зиянсыз.

                     дандыру шаралары

     Инкассация      Ақша және құнды заттарды     белгi белдеу

     және құнды      тасиды                       жасыл түстi, көк

     заттар тасу                                  түстi белгiшам,

                                                  сирена.

     Қозғалыс        Жүргiзушiлер ЖЖЕ сақтауын,   белгi белдеу

     қауiпсiздiгi    көлiктi дұрыс пайдалануды    көк түстi, көк

                     қадағалау, ЖКУ болған жерге  түстi белгiшам,

                     бару, автокеруендерге        сирена.

                     қосшылық жасайды

     Фельдбайланыс   Арнайы почтаны тасиды        Аймақтық, облыстық,

     арнайы байланыс                              қалалық аткомдар

                                                  шешiмiмен /ол

                                                  жүргiзушiде болады/

                                                  көк белгiшам,

                                                  сирена орнатуға

                                                  болады.

     Оқулық          Жүргiзуге машықтандыру       Автомобильдiң

                                                  төбесiне екi

                                                  жағынанда

                                                  жарқырап көрiнетiн

                                                  "У" қойылады.

     Станциалы       Қондырғы жабдығын пайдалану  Жеңiл автомобильдер

     арнаулы         мақсатында жүредi            СРПП-ның 15 ОТ 88

     жабдығы бар                                  жылғы ГОСТ-на

                                                  сәйкес шығарылып

                                                  жарақталады.

                                                  Өндiрiс-техникалық

                                                  бағыттағы туынды.                                               Ережеге N 19 қосымша 
                    Шетелдiк инвестиция кәсiпорынды

 

              мемлекеттiк тiзiмге тiркеу турасындағы

                        N 1322 уақытша куәлiк


     1. __________________________________________ шет ел кәсiпорны

дара шаруашылық жүргiзушi ретiнде "____"_________________ 199__ жылы

тiзiмге тiркеледi және Қазақстан Республикасы мемлекеттiк реестрiне

__________________________________ ретсанымен енгiзiлдi.

     2. Қызметтiң саласы және негiзгi түрлерi ______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     3. Меншiк түрi: /жеке, мемлекеттiк/ ___________________________

     4. Ұйымдық құқық түрi: ________________________________________

     5. Қазақстан Республикасындағы тұрағы және мекен-жайы _________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


     Шет ел инвестиция

     басқармасының бастығы                                                Ережеге N 22 қосымша 
                      Бiр көлiк құралын техникалық қараудың

 

                                  АКТIСI

     "____"_________________ 199 __ ж.

     Мемлекеттiк тiркеу белгiсi ____________________________________

     Жекелегендiк ретсан /ҮI/ ______________________________________

     Маркасы, моделi _______________________________________________

     Жасаушы кәсiпорын _____________________________________________

     КҚ түрi __________________, КҚ категориясы /А, В,С,Д тiркеме Е

     _______________________________________________________________

     шыққан жылы ____________________    Қозғаушы N ________________

     шасси /рама N _________/            Қорабы N __________________

     түсi ___________________________    Тiркеу құжаты N ___________

                                         Сериясы ___________________

     _______________________________________________________________

                      /меншiк иелiгiн растайтын құжат/

     Көлiк құралының егесi _________________________________________

                              /жеке меншiк иесiнiң аты-жөнi не

     _______________________________________________________________

              ведомстволық иегер кәсiпорынның ұйымының аты/

     _______________________________________________________________

     Егесiнiң мекен-жайы ___________________________________________

     Сенiмдi адамы _________________________________________________

                       /сенiмдi адамның аты-жөнi, мекен-тұрағы,

     сенiмхат N  ___________________________________________________

                            сериясы, қашан, кiм берген/

     _______________________________________________________________

     Қарауды өткiзген ______________________________________________

                      /қараған МАИ қызметкерiнiң қызметi, бөлiмшесi,

     _______________________________________________________________

                           шенi, аты-жөнi/

     Спидометрдің жағдайы __________________________________________

     Табылған техникалық ақаулар ___________________________________

     _______________________________________________________________

     Қорытынды _____________________________________________________

     _______________________________________________________________                                 ___________________________________                                   /қараған МАИ қызметкерiнiң қолы/
                                                Ережеге N 35 қосымша 
       Қазақстан ұйымдарымен сауда-экономикалық байланысты дамытуға тиiмдi

 

септiк жасау мақсатымен Қазақстан Республикасы Сыртқы экономикалық

байланыстар министрлiгi

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     Қазақстан Республикасында _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     деген атпен Өкiлдiк ашуға рұқсат етедi ________________________

     Өкiлдiк өз қызметiн Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жүзеге

асырады. Өкiлдiктiң құрамы, соның iшiнде Өкiлдiктiң басшысын қоса

есептегенде, шет ел қызметкерлерiнiң саны _____________________

___________________________ адамнан аспауы керек.

     Рұқсат мерзiмi 19__ жылдың _________________ айына дейiн күшiн

сақтайды.

     Өкiлдiк _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     жанында тiркелген.


     Қазақстан Республикасы Сыртқы

     экономикалық байланыстар Министрi

     N _________ "____"_____________ 19___ ж.                                                Ережеге N 23 қосымша 
                      Автомотокөлiктi тiзiмге тiркеудiң есеп

 

                                 РЕЕСТРI

____________________________________________________________________

рет|Көлiк құралы|   Түсi  |            Көлiк құралы                |

саны|егесiнiң    |_________|________________________________________|

    |аты-жөнi    | шыққан  | маркасы N| қозғаушы N| шасси N|қорабы N|

    |            | жылы    |          |           |        |        |

____|____________|_________|__________|___________|________|________|

  1       2           3          4          5          6        7

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

         Берiлдi      | Алғанның қолы |МАИ-дiң қызмет |Есептен

______________________|_______________|белгiлерi      |шығарып

Тiркеу   |сан белгiсi,|тiркеу|сан     |_______________|қайта тiркеу

құжатының|сериясы N   |құжаты|белгiсiн|алу заңдылығын||

сериясы N|            |      |        |растайтын құжат|

_________|____________|______|________|_______________|_____________

     8          9        10      11          12             13

____________________________________________________________________                                               Ережеге N 10 қосымша 
                 Қатаң есептегi бланктер мен санбелгiлердiң

 

                         түсуi мен жұмсалуының

                                КIТӘБI

____________________________________________________________________

                                 КIРIС

____________________________________________________________________

Түскен   |Накладной  |Кiмнен  |Сериясы |   Рет саны    |  Саны    |

уақыты   |    N      |қабыл.  |        |_______________|          |

          |           |данды   |        | басы  |  соңы |          |

__________|___________|________|________|_______|_______|__________|

     1          2         3         4       5       6         7

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

                              ЖҰМСАЛУЫ

____________________________________________________________________

  Жұмсалу | Кiмге  |  Сериясы  |    Рет саны    |  Саны  | Қалғаны  |

  уақыты  | берiлдi|           |________________|        |          |

          |        |           |  басы  |  соңы |        |          |

__________|________|___________|________|_______|________|__________|

     8         9         10        11       12      13        14

____________________________________________________________________


     Ескерту: Кiтәпта әрбiр белгiмен бланк түрiне өз алдына бөлiм

              берiледi.


                                       Қазақстан Республикасы IIМ

                                       1996 ж. 24 маусымдағы N 217

                                       бұйрығына N 2 қосымша


                 Азаматтардан емтихан қабылдау, оларға

           жүргiзушi куәлiгiн беру және жүргiзушiге автокөлiк

                құралдарын басқаруға рұқсат ету туралы

                                ЕРЕЖЕ


     I. Жалпы ережелер


 
       1.1. Бұл - Қазақстан Республикасындағы барлық заңды тұлғалар мен азаматтарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы жерiнде жүрген не тұратын шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқтарға ортақ және орындалуға мiндеттi Ереже. Ол көлiк құралдарының категориясын/1/, емтихан тапсыру тәртiбiн, азаматтарға жүргiзушi куәлiгiн берiп, оларға автокөлiк құралдарын басқаруға рұқсат ету жолдарын белгiлейдi.
      Ескерту: /1/ Көлiк құралдарын айқындау, 1987 жылғы 1 қаңтарда күшiне енген жолда жүру Ережесiнде бар.
 
      1.2. Барлық көлiк құралдары олардың типiне, пайдалануына, басқару ерекшелiктерiне қарай: "А", "В", "С", "Д", "Е", трамвай, троллейбус, мотоарба деген категорияларға бөлiнедi және оларды жүргiзуге бiр үлгiдегi куәлiк/2/ берiледi де берiлетiн рұқсат тиiстi графасына белгi немесе көлiк құралының категориясы көрсетiлген штамп қойылады.
      Ескерту: /2/ Бұдан былай - "категория куәлiгi" - делiнедi.
 
      1.3. Жүргiзушi куәлiгiндегi графаларға рұқсат белгi қойылғанда мынадай көлiк құралдарын жүргiзуге болады:
      "А" - мотоциклдер, мотороллерлер, мотонарт және басқа мотокөлiк құралдары;
      "В" - толық массасы/3/ 3500 кг-нан және жүргiзушiнiкiнен басқа орындығы сегiзден аспайтын автомобильдер;
      Ескерту: /3/ Толық масса жолда жүру ережесiнде анықталған.
 
      "С" - толық массасы 3500 кг-нан асатын жүк автомобильдерi және "В" категориясындағы автомобильдер;
      "Д" - жолаушы тасуға арналған және жүргiзушiнiкiнен басқа 8-ден артық орындығы бар автомобильдер және "В", "С" категориядағы көлiк құралдары;
      "Е" - тiзбек тiркемелердi сүйрейтiн "В", "С" болмаса "Д" категориядағы көлiк құралдарын және жүргiзушiнiң басқаруға құқысы барлары;
      Трамвай жүргiзушiсi тек трамвай, троллейбус жүргiзушiсi тек троллейбус жүргiзедi.
      Ескерту: 1. Жолаушылар таситын автомобильдерге, барлық кластағы автобустар мен адам /вахталық бригада/ тасуға қайта жабдықталған не жасаушы зауыт сериялы түрде тиiстi сыйымдылықпен шығарған автофургондар, сондай-ақ 8-ден артық адам тасуға жабдықталған жүк автомобильдерi жатады.
      2. "А", "В", "С", "Д" категориялары бар жүргiзушiлер мотоарбаларды жүргiзуге құқы бар.
      3. "В", "С" немесе "Д" категориялы автокөлiк жүргiзушiлерi толық массасы 750 кг-нан аспайтын тiркемелердi көлiктерiне жегiп жүруiне құқылары бар, Толық массасы 750 кг-нан аспайтын тiркемесi бар "В", "С", "Д" категориялы көлiк құралдарын, сондай-ақ жапсар-тiркемелi автобустарды басқару үшiн жүргiзушi "Е" категориясына рұқсат алуы керек. Ал жапсар-тiркемелi троллейбусты жүргiзу үшiн оны жүргiзушiнiң куәлiгiне қоса 2-нi не одан жоғары класс куәлiгi керек.
      1.4. Азаматтардан емтихан алып, жүргiзушi куәлiгiн беру және "А", "В", "С", "Д", "Е" категориядағы көлiк құралдарын және трамвай, троллейбус, мотоарбаларды жүргiзуге рұқсат беру iсiн Қазақстан Республикасы IIМ мемлекеттiк автомобиль инспекциясының/1/ емтихан алу тiркеу бөлiмi атқарады.
      Ескерту: /1/ Бұдан былай МАИ бөлiмшесi делiнедi.
 
      1.5. Көлiк құралдары жүргiзушiлерiн оқыту және қайта оқытумен жүргiзушi кадрларын оқытуға құқық беретiн Бiлiм министрлiгiнiң лицензиясы бар оқу ұйымдары, өздерiнiң ведомстволық бағыныштылығына, меншiк түрiне байланыссыз, Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгi, сондай-ақ басқа да мүдделi министрлiктер мен ведомстволар ҚР IIМ МАИ Бас басқармасымен келiсе отырып жасаған ортақ оқу жоспары мен бағдарламасы бойынша, ағымдағы заңдармен бекiтiлген тәртiпке сәйкес жүзеге асырады.
      1.6. Жүргiзушiлердiң оқу және қайта оқудан өткендiгiн, Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгi бекiткен "Көлiк құралдарын жүргiзушiлерiн даярлайтын курсты бiтiргендiгiнiң куәлiгi" деген құжат растайды.
 
      2. Мемавтоинспекцияға емтиханға және көлiк құралдарын
         жүргiзуге жiберу тәртiбi
 
      2.1. "А", "В", "С", "Д", "Е" категориядағы көлiк құралдарымен трамвай, мотоарба, троллейбус жүргiзуге құқық беретiн жүргiзушi куәлiгiн алғысы келетiн азаматтар алдымен Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау министрлiгi белгiлеген дәрiгерлiк кепiлдеме алып, оқу ұйымдарында толық дайындық курсынан өтуге мiндеттi.
      2.1.1. Дәлелдi себептермен жүргiзушiлер даярлайтын оқу ұйымдары болмайтын елдi-мекендерде түпкiлiктi тұратын адамдар өз бетiмен дайындалған соң, IIБ МАИ Басқармасы /бөлiм/ басшыларының рұқсатымен ғана "А", "В" категориядағы автокөлiк құралдарын жүргiзу құқын алуға МАИ бөлiмдерiнде емтихан тапсыруға жiберiлуi мүмкiн. Мұндай елдi-мекендердiң тiзiмiн, Қазақстан Республикасы IIМ МАИ ББ келiсе отырып IIБ басшылары бекiтуi керек.
      2.1.2. Жұмыс жағдайына байланысты оқу ұйымдарындағы дайындық курсына қатыса алмайтын, жалпы жоғары не арнаулы-орта техникалық бiлiмi бар адамдар "А", "В" категориядағы көлiк құралдарын жүргiзуге құқық алу үшiн МАИ бөлiмдерiне емтихан тапсыруға Қазақстан Республикасы IIМ МАИ ББ рұқсатымен ғана бiр жолға жiберiлуi мүмкiн.
      2.1.3. "В" категориядағы көлiк құралдарын жүргiзу құқығы, кемiнде үш жыл жүргiзушiлiк тәжiрибесi бар адамдар, осы Ереженiң 2.1.1. пунктiнде айтылған себептерi болған жағдайда "С" категориядағы көлiк құралдарын жүргiзу құқығын алу үшiн МАИ бөлiмдерiне емтихан тапсыруға, IIБ МАИ басқармасының /бөлiмiнiң/ ұсынысымен Қазақстан Республикасы IIМ МАИ ББ басшыларының рұқсатымен ғана жiберiлуi мүмкiн.
      2.2. Автомобиль - трактор мамандықтары бойынша жоғары не арнаулы орта оқу орындарын бiтiрген адамдарға "А", "В", "С" жеке-жеке сондай-ақ - "А", "В", "С" категорияларына бiрден рұқсат етiлген жүргiзушi куәлiгi, олар диплом көшiрмесiн, семестр және емтихан тапсыру ведомствосынан көшiрiлген мәлiметтердi, диплом қосымшасын әкелгенде және МАИ бөлiмдерiнде өзi сұраған категориялар бойынша теория мен тәжiрибеден емтихан тапсырған соң берiлуi мүмкiн.
      2.3. Түпкiлiктi тұратын жерлерiнде тiркелген адамдардан ғана жүргiзу куәлiгiн алу үшiн МАИ бөлiмдерiнде емтихан қабылданады.
      Әскердiң барлық түрiнде мерзiмдi қызмет етiп жүргендер өз әскери бөлiмдерi тұрған жерiнде емтиханға жiберiледi.
      Ескерту: Iшкi iстер органдары қызметкерлерiн емтиханға жiберу тәртiбiн Қазақстан Республикасы IIМ МАИ Бас Басқармасы белгiлейдi.
      2.4. "А", "В", "С", "Д" категорияларға жататын көлiк құралдарын және мотоарба жүргiзу құқығын беретiн жүргiзушi куәлiгi, МАИ бөлiмдерiнде теория мен тәжiрибеден емтихан тапсырған адамдарға берiледi. Ал "Е" категориясына тәжiрибеден емтихан, трамвай, троллейбус жүргiзуге теориядан емтихан тапсырады.
      Теориялық емтихан кезiнде Жолда жүру Ережесi мен жолда жүру қауiпсiздiгiне қатысты және оқу бағдарламасында қарастырылған басқа да пәндер турасындағы бiлiмi тексерiледi. Тәжiрибелiк емтихан кезiнде тиiстi категориядағы көлiк құралын жүргiзуiнiң бiлетiндiгi тексерiледi.
      2.5. "А" категориядағы көлiк құралын және мотоарбаны 16-ға "В", "С" категориядағыны - 18-ге, трамвай және қызметтiк жеңiл автомобильдердi, таксилердi - 20-ға, "Д" категориядағы мен троллейбусты - 21-ге толған адамдардың жүргiзуiне рұқсат етiледi/I/.
      Ескерту: /I/ "Д" категориядағы көлiк құралдарын жүргiзуге 18-ге
               толған әскердегi жүргiзушiге рұқсат берiледi.
 
      2.6. Әскери адамдардың және Қорғаныс министрлiгiмен Республика Ұланы, Iшкi iстер органдары МТК мен ұлттық қауiпсiздiк қызметкерлерiн штаттағы көлiк құралдарын жүргiзуге жiберу тәртiбiне өз жолымен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрi, Республика Ұланы, Iшкi iстер министрлiгi, МТК және Ұлттық қауiпсiздiк комитетi белгiлейдi.
      2.7. "С" не "Д" категориялы жүргiзушi куәлiгi бар әйелдердi, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiмен келiсе отырып Қазақстан Республикасы Еңбек министрлiгi мен Қазақстан Республикасы кәсiподақ Федерация кеңесiнiң әйелдер үшiн белгiленген еңбек ауқымынан, жүк көтеруi мен жолаушы сыйымдылығынан аспайтын жүк автомобильдерiн немесе автобустарды жүргiзуге рұқсат етiледi.
      2.8. "Е" категориядағы көлiк құралдарын жүргiзу құқы, "В" - "С" - "Д" графаларында рұқсат белгiсi қойылған жүргiзушi куәлiктерi бар, тиiстi автокөлiк құралдарында үзiлiссiз бiр жыл жұмыс iстеген, белгiленген бағдарлама бойынша оқу ұйымдарында қайта дайындықтан өтiп, МАИ бөлiмiнде көлiк құралдарын тiзбегi бойынша тәжiрибелiк емтихан тапсырған жүргiзушiлерге берiледi. Мұндайда "В" - "С" - "Д" графаларында рұқсат белгiлерi бар куәлiктi жүргiзушiден тәжiрибе емтиханы жапсар-тiркемелi автобустан алынады.
      "Д" категориясындағы көлiк құралдарын жүргiзу құқы, "С" немесе "В" - "С" категориялы куәлiктерi бар, тиiстi көлiк құралдарында үзiлiссiз бiр жыл жұмыс iстеген, белгiленген бағдарлама бойынша қайта дайындықты өтiп, теория және тәжiрибе емтихандарын тапсырған жүргiзушiлерге берiледi.
      Үзiлiссiз жұмыс мерзiмiн растайтын құжатқа жұмыс орнынан әкелген анықтама немесе көлiк құралының тiркеу құжаты /нотариалды кеңсе берген, көлiктi жүргiзуге құқық беретiн куәлiк/ жатады.
      Жүргiзу машығы бойынша емтихан-оқу ұйымдары берген автобустар мен тiзбек-тiркемелi көлiк құралдары бойынша қабылданады.
      Ескерту: Мерзiмдi әскери қызметтегiлерге "Д", "Е" категориясындағы көлiк құралдарын жүргiзу құқы, оның жүргiзушi куәлiгiнiң "В" - "С" графаларында белгi болып үзiлiссiз кемiнде 6 ай белгiленген бағдарлама бойынша қайта дайындықтан өту мерзiмi қосылады, жұмыс iстегенде және теория мен тәжiрибе емтихандарын тапсырғанда берiледi.
      2.9. Барлық көлiк құралдарының жүргiзушiлерi Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi белгiлеген тәртiп пен уақытта мiндеттi түрде дәрiгерлiк кепiлдiк алғаннан кейiн көлiк құралдарын жүргiзуге жiберiледi.
      Мемлекеттiк автомобиль инспекциясының жауапты қызметкерлерi, автокөлiк кәсiпорынның басшылары жүргiзушiнiң денсаулығына күмәнданатын болса, оны белгiленген мерзiмнен бұрын, қалыптасқан тәртiп бойынша дәрiгерлiк тексеруге жiбере алады.
      Егер жүргiзушi дәрiгерлiк қаралудан бас тартатын болса немесе дәрiгерлiк комиссия оны көлiк құралын жүргiзуге жарамсыз деп тапса, мемавтоинспекция белгiленген тәртiп бойынша оның жүргiзушiлiк куәлiгiн алады.
      Ескерту: Дәрiгерлiк жарамдылық тексерiстерiне жiберу туралы МАИ басқармалары, бөлiмдерi мен бөлiмшелерiнiң бастықтары мен олардың орынбасарлары, ал МАИ бөлiмдерi мен бөлiмшелерi жоқ жерде, iшкi iстер бөлiм басшылары мен олардың орынбасарлары шешiм қабылдайды.
 
      2.10. Жүргiзушiлердi көлiк құралдарын жүргiзу құқынан айыру ағымдағы заңдар негiзiнде жүзеге асырылады.
      Көлiк құралдарын жүргiзу құқынан айрылған адамдарға жүргiзушi куәлiгi, айыру мерзiмiне байланыссыз, теория мен тәжiрибеден емтихан тапсырғаннан кейiн қайтарылады. ТЕК, iшкiлiк салдарынан жазаланған жүргiзушi мiндеттi түрде дәрiгерлiк қараудан өтедi. Мұндайда жүргiзушiлер өздерi айрылған жүргiзушi куәлiгiнде көрсетiлгеннен жоғары категориядағы көлiк құралдары бойынша тәжiрибе емтиханын тапсырады.
 
      3. Емтихан қабылдау мен жүргiзушi куәлiгiн беру тәртiбi
      3.1. Барлық категориядағы көлiк құралдарын жүргiзу құқығы үшiн теория мен тәжiрибеден емтиханды МАИ бөлiмдерiндегi емтихан комиссиясы қабылдайды.
      3.2. Теория мен тәжiрибеден емтихан алатын комиссияның құрамы үш адамнан кем болмауы керек.
      Комиссия құрамын тiркеу-емтихан бөлiмiнiң бастығы тағайындайды және оған:
      - МАИ бөлiмiнiң қызметкерi /комиссия төрағасы/;
      - жүргiзушiлер дайындайтын оқу ұйымдарының, автокөлiк кәсiпорнының, әскери комиссариаттың және қоғамдық ұйымдардың /комиссия мүшесi/ өкiлдерi кiруге тиiс.
      Емтихан комиссиясы құрамына емтиханға түсетiн топты дайындаған оқытушыны не автомобиль жүргiзуге баулыған өндiрiстiк үйрету шеберiн кiргiзуге болмайды.
      3.3. Емтихан комиссиясының мүшелерi жолда жүру Ережесiн, емтихан алу тәсiлiн бiлуге тиiс және:
      - автомобиль мамандығы бойынша жоғары не техникалық орта бiлiмi;
      емтихан алатын категория бойынша өзiнiң жүргiзушi куәлiгi;
      - атқаратын қызметi бойынша жұмыс тәжiрибесi, сосын кезiнде үш жыл жүргiзушiлiк стажы болуы шарт.
      3.4. Оқу ұйымдарында оқып жатқан адамдардан, жергiлiктi жағдайға байланысты, алдыңғы айдың 25-не дейiн МАИ бөлiмдерiне түскен ұсыныс бойынша оқу орнында да, емтихан комиссиясы орналасқан жерде де емтихан қабылдануы мүмкiн.
      3.5. Көлiк құралдарын жүргiзу құқығын беретiн жүргiзушi куәлiгiн аламдеушiлер МАИ бөлiмiне болмаса МАИ емтихан комиссиясына:
      - оқушылар тобының тiзiмiн;
      - жоғары не техникалық арнаулы орта бiлiмi турасындағы дипломының көшiрмесiн /осы Ереженiң 2.1.2. пунктiнде айтылған адамдар үшiн/;
      - диплом көшiрмелерiн және семестр және емтихан ведомстарынан көшiрме болмаса дипломға қосымшасын /2.2 пунктте көрсетiлген адамдар үшiн/;
      - тиiстi категориядағы көлiк құралына сай бағдарлама бойынша оқып шыққаны туралы куәлiк;
      - төменгi оң бұрышы ашық қалдырылған жылтырақ емес қағазға түсiрiлген 3.5х4.5 мөлшерлi екi фотосуретiн;
      - тиiстi категориядағы көлiк құралдарын жүргiзуге жарайтындығы турасындағы белгiленген үлгiдегi дәрiгерлiк анықтама /N 1 қосымша/;
      - емтихан үшiн белгiленген және жүргiзушi куәлiгi мен оның берiлуi үшiн қажеттi /алым мөлшерi жергiлiктi әкiмшiлiк қабылдаған шешiмнен анықталады/ алымдарды төлегенi туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi не жинақ банкiсi мекемелерiнiң квитанциясын;
      - IIБ МАИ Басқармасының /бөлiмiнiң/ ұйғарымымен бiлiмi тексерiлуге жiберiлген жүргiзушiлерден алым алынбайды;
      - Төлқұжатын не соның орнына жүретiн құжатын әкеледi.
      3.6. Жүргiзушi куәлiгiн алу үшiн емтихан тапсырар алдында жүргiзушi карточкасы /N 2 қосымша/ толтырылады да ол төлқұжатымен не оның орнына жүретiн құжатымен бiрге емтихан комиссиясына берiледi.
      3.7. Емтиханның ретi:
      Бiрiншi - теория, екiншi - тәжiрибе.
      Теорияны тапсыра алмаған адам тәжiрибе емтиханына жiберiлмейдi.
      Теориялық және тәжiрибелiк емтихандарды қабылдау тәсiлi N 12, 13 қосымшаларда баяндалған.
      3.8. Оқу ұйымдарында автокөлiк құралдарын жүргiзудi оқыған адамдарға емтиханды, теориядан болсын, тәжiрибеден болсын қайта тапсыру мерзiмi 7 күннен әрiге, ал 2.1.1. пункттерiнде айтылған адамдарға 10 күннен әрiге белгiленедi.
      Ескерту: Тұрған жерiнен көшетiн не әскерге, оқуға, ұзақ iссапарға /3 айдан аса уақытқа/ т.б. кететiн адамдар үшiн дәлелiн растайтын құжатын көрсеткенде, түсiнушiлiк ретiнде емтиханды қайта тапсыру 5 күннен кейiнге белгiленедi.
      Қалған басқа жағдайдың бәрiнде емтихан тапсыру уақытына бағдар қойылмайды, тек бiр тәулiктен әрiге қойылуы шарт.
      Теория алған жарамды баға үш айға дейiн күшiн жоймайды. Көрсетiлген мерзiм өтсе, жүргiзушiлiкке талапкер теориядан емтиханды қайта тапсырады.
      3.9. Жолда жүру Ережесi мен жүргiзу тәжiрибесi бойынша қабылданған емтихан нәтижелерi емтихан карточкалары негiзiнде хатталады /N 4 қосымша/ және мiндеттi түрде емтиханға қатысқан комиссия мүшелерiнiң қолдары қойылады.
      3.10. Теория мен жүргiзу тәжiрибесiнен емтихан тапсырған адамдарға хаттама негiзiнде жүргiзушi куәлiгi жазып берiледi де оның сериясы мен ретсаны жүргiзушi куәлiгiн беретiн кiтапқа /N 3 қосымша/ және жүргiзушi куәлiгiне жазылады.
      3.11. Жүргiзушi куәлiгi қолмен арнаулы сиямен, қара түстi пастамен болмаса ПЭВМ баспа машинкасымен толтырылады.
      3.12. Жүргiзушi куәлiгi берiлуiнiң заңдылығы мен толтыру дұрыстығын емтихан комиссиясының төрағасы тексерiп қолын қойған соң мөр басылады.
      Жүргiзушi куәлiгiмен оқу ұйымын бiтiргендiгi турасындағы куәлiк берiлгенде куәлiктiң берiлген уақыты, сериясы, ретсаны және оны берген бөлiмнiң аты жазылады. Жазулар мөр мен бекiтiледi.
      3.13. Жүргiзушi куәлiгiнiң графаларындағы жүргiзуге болатын көлiк құралдарына сай әрiптi ұяға "Разрешено" /"Рұқсат"/ деген штамп қойылады. Басқа "Рұқсат" етiлмеген категориядағы көлiк құралдары графалары қиғаш сызықты штамппен және дөңгелек компостермен жабылады.
      3.14. Жүргiзушi куәлiгi 10 жылға берiледi /"_______" дейiн жарамды" болмаса "Ерекше белгiлер үшiн" деген графаларға бұл турасында жазылады/, ол мерзiм өткеннен кейiн осы Ережедегi көрсетiлген тәртiппен ауыстырылады.
      Ескерту: дәрiгерлiк комиссиядан өту мерзiмi шектелген жүргiзушi шет елге кететiн болса, оның жүргiзушiлiк куәлiгiне, басқа жарамдылық мерзiмi қойылады.
      3.15. Трамвай, троллейбус, мотоарба жүргiзуге рұқсат алғандардың жүргiзушi куәлiгiндегi "Ерекше белгiлер үшiн" графасына аталған көлiк категориясына сай штамп қойылып, мөр басылады. Тағы сондай шектеулер мен ескертулер сол графаға қойылуы мүмкiн.
      3.16. Жарамдылық мерзiмiне дәрiгерлiк комиссия шектеу қойған адамдарға жүргiзушi куәлiгiн беру кезiнде, оның "Ерекше белгiлер үшiн" графасына "Дәрiгерлiк анықтама қажет" деген штамп қойылады.
      3.17. Арнаулы оқу орындарын бiтiргендер және көлiк құралдары жүргiзушiлiгiне оқыту үшiн Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi жинаған әскерге алынатындар, оқуларын бiтiрген бойда МАИ-ға емтихан тапсырады.
      Теория мен жүргiзу тәжiрибесiнен емтихан тапсырғаннан кейiн оларға тиiстi категория бойынша көлiк құралын жүргiзу куәлiгi берiледi. Мұндайда куәлiктiң "Ерекше белгiлер үшiн" графасына куәлiк егесiнiң қай күннен /18-ге толғаннан/ бастап автомобиль жүргiзуге құқығы бар екенi жазылады.
      3.18. Басқа категориядағы көлiк құралдарын жүргiзу құқығын алғанда жүргiзушi куәлiгi жаңартылады да, бұрынғысындағы қажеттi белгiлер жаңасына көшiрiледi.
      3.19. Жүргiзушi куәлiгiн оның егесi төлқұжаты не соның орнына жүретiн құжатты көрсетiп, жүргiзушi куәлiктерiн беру кiтабына қолын қойып алады.
      Жүргiзушi куәлiгiн дайындау, есепке алу және беру жұмыстары автоматтандырылатын болса, оның тәртiбi Қазақстан Республикасы IIМ 1996 жылғы 28 ақпандағы N 93 бұйрығына N 3 және N 4 қосымшаларға сәйкес жасалады.
      3.20. Жүргiзушi куәлiгi алынған кезде оның орнына уақытша талон берiледi. Ол берiлгеннен кейiн 30 күнге дейiн рұқсат етiлген категориядағы көлiк құралдарын жүргiзуге құқық бередi.
      Қажет жағдайда уақытша рұқсат мерзiмiн жол ережесiн бұзған жердегi не көлiк құралының түпкiлiктi /уақытша/ есепте тұрған жерiндегi МАИ-дiң жауапты қызметкерi созып бере алады.
      3.21. Бас бостандығынан айрылып жазасын өтейтiн жерге кеткен, бiрақ көлiк құралдарын жүргiзу құқығынан айрылмаған адамдардың алынған жүргiзушi куәлiгi, күшiне енген үкiм не халық сотының қаулысы негiзiнде, түзету-еңбек мекемесi әкiмшiлiгiнiң ұсыныс хаты бойынша қайтып берiледi.
 
      4. Жүргiзушi куәлiгiн ауыстыру және жоғалған орнына
         жаңасын беру тәртiбi
      4.1. Жүргiзушi куәлiгiн ауыстыру ауыстырушының өтiнiшi /N 5 қосымша/ тиiстi категориядағы көлiк құралдарын жүргiзуге жарайтындығы туралы дәрiгерлiк анықтамасы, жүргiзушi карточкасын немесе жүргiзушi куәлiгiн берген IIМ, IIБ МАИ-дан растау қағазы әкелiнгенде жүзеге асады.
      "Д" категориядағы жүргiзушi куәлiгiн "В", "С", "Д"-ға немесе "С" категориясындағы "В", "С" категориялы жүргiзушi куәлiгiне ауыстыратын жағдайда МАИ-ға теориядан да тәжiрибеден де емтихан тапсырылмайды.
      4.2. Бұрын берiлген не "Жалданып жұмыс iстеуге құқысы жоқ" деген штамп бар, сондай-ақ жарамсыз болып қалған жүргiзушi куәлiктерiн ауыстыру осы Ереженiң 4.1. пунктiне сай жүзеге асады.
      4.3. Жүргiзушi куәлiгi ауыстырылғанда, жаңа берiлгенiнiң "Ерекше белгiлер үшiн" деген графасына ескiсiнiң сериясы ретсаны мен берiлген күнi қойылады.
      4.4. Жүргiзушi куәлiгiн жоғалтқан адамға ол түпкiлiктi не уақытша тұрған кезi бойынша тiркелген болса, өтiнiшi, жүргiзушi карточкасы, дәрiгерлiк анықтамасы қажет жағдайда оқу ұйымын бiтiргендiгi турасындағы куәлiгi немесе бұрынғы куәлiгiн берген IIМ, IIБ МАИ-нан растау қағазы негiздерiнде МАИ бөлiмшесi "Дубликат" /"Қосалқы"/ деген белгi қойып жаңа куәлiк бередi.
      4.5. Қосалқы жүргiзушi куәлiгiн дайындау кезiнде бiр айға жарайтын жүргiзушi куәлiгiнiң талоны берiледi. Қажет болса /бiр жаққа сұраныс жiберiп, одан жауап алғанша, куәлiктi жоғалтуға байланысты кейбiр мәселелердi анықтаған/ талон мерзiмi 3 айға дейiн ұзартылады. Жүргiзушi куәлiгiнiң талоны азаматтарға, олардан осы Ереженiң 2-пунктiнде айтылған тәртiп бойынша теория мен тәжiрибеден емтихан алғаннан кейiн берiледi.
      Берiлген талонға, жүргiзушi куәлiгiнiң сериясы мен ретсанының орнына, "Жоғалғанның орнына" деген жазу, ал екiншi бетiнiң төменгi жағына жарамдылық мерзiмiн ұзарту мерзiмi жазылады.
      4.6. Қосалқы куәлiктi толтыру кезiнде берiлетiн жүргiзушi куәлiгi мен талоны қосалқы куәлiк берiлгеннен кейiн материалдарға қосылады.
      4.7. Халықаралық жүргiзушi куәлiктерi Қазақстан Республикасы көлемiнде жарамды. Жолда жүру туралы ағымдағы конвенцияға сай келетiн ұлттық жүргiзушi куәлiктерi, олардың расталған аудармасы болса, Қазақстан Республикасы жерiнде жарамды.
      4.8. Жолда жүру туралы ағымдағы Конвенция талабына сай келмейтiн болса, басқа мемлекеттер азаматтарының ұлттық жүргiзушi куәлiктерi Қазақстан Республикасы жерiнде егер халықаралық келiсiмдерде басқадай шарты болмаса, мiндеттi түрде ауыстырылуға тиiс.
      Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың аталған жүргiзушi куәлiктерi олардың түпнұсқасы мен расталған аудармасы iшкi iстер органдарында тiркелген төлқұжаттарын МАИ бөлiмдерiне әкелiнiп, өздерi дәрiгерлiк комиссиядан өткеннен кейiн және теория мен тәжiрибеден емтихан тапсырғаннан кейiн барып ауыстырылады.
      Бұл жерде ұлттық жүргiзушi куәлiгiнде рұқсат етiлген көлiк құралдарын жүргiзуге құқық беретiн және осы Ереженiң 1.3. пунктiнiң "Д" категориясынан басқа талаптарына сай келетiн жүргiзушi куәлiгi берiледi.
      Ұлттық жүргiзушi куәлiгi МАИ бөлiмшелерiнде сақталады да егесiне, ол Қазақстан Республикасынан кетуiне байланысты өтiнiшiне орай өзiне берiлген Қазақстан Республикасының жүргiзушi куәлiгiн қайтарғанда берiледi.
      4.9. Дипломатиялық статусы бар, Қазақстан Республикасындағы шет елдiң дипломатиялық, консулдық және басқа өкiлеттiгi қызметкерлерiнiң жүргiзушi куәлiктерiн ауыстыру тәртiбiн Қазақстан Республикасы Сыртқы және Iшкi iстер министрлiктерi белгiлейдi.
      4.10. Жүргiзушi куәлiгi жоқ шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға егер олардың Қазақстан Республикасында болуы 6 айдан аспайтын болса, Қазақстан Республикасының жүргiзушiлiк куәлiгi жалпы тәртiппен берiледi.
      4.11. Жолда жүру туралы ағымдағы конвенция талаптарына сай келетiн ұлттық немесе халықаралық жүргiзушi куәлiгiн шет елде жүрiп алған Қазақстан Республикасының азаматтары, онысын Қазақстан Республикасының соған сәйкес жүргiзушi куәлiгiне, ауыстыру үшiн дәрiгерлiк комиссиядан өтедi, аталған жүргiзушi куәлiгiмен оның расталған аудармасы МАИ бөлiмiне әкеледi.
      4.12. Жолда жүру туралы ағымдағы конвенция талаптарына сай келмейтiн ұлттық жүргiзушi куәлiгiн шет елде жүрiп алған Қазақстан Республикасының азаматтары, онысын соған сәйкес жүргiзушi куәлiгiне ауыстыру үшiн дәрiгерлiк комиссиядан өтедi, аталған жүргiзушi куәлiгiмен оның расталған аудармасын МАИ бөлiмiне әкеледi және теория мен тәжiрибеден емтихан тапсырады.
      4.13. Мемлекеттiк немесе ұлтаралық тiлдi бiлмейтiн шет елдiк не басқа адамдар, теория мен тәжiрибеден емтихан тапсыруға маман аудармашының қатысуымен жiберiледi және ол туралы мәлiметтер емтихан комиссиясының хаттамасына енгiзiледi.
      Мұндай жағдайда теория емтиханы ауызша сұрақ-жауап әдiсiмен алынады және емтихан уақыты шектелмейдi.
 
      5. Көлiк құралдары жүргiзушiлерiн даярлайтын және қайта
         даярлайтын оқу ұйымдарын тiркеу тәртiбi
      5.1. Көлiк құралдарын жүргiзушiлерiн даярлау мен қайта даярлаумен айналысатын барлық оқу ұйымдары МАИ бөлiмдерiне тiркелуге тиiс.
      5.2. Жүргiзушi дайындау, қайта дайындау турасындағы оқу ұйымдары жаңадан ашылғанда олар тексерiп-зерттеледi. Мұндай тексерiс комиссиясы құрамына: IIБ МАИ бөлiмiнiң қызметкерi /төраға/, облысты /қалалық, аудандық/ халыққа бiлiм беру бөлiмiнiң өкiлi /төраға орынбасары/, сондай-ақ оқу және оған басшы ұйымдардың бар болса өкiлдерi мүше ретiнде кiредi.
      5.3. Тексеру кезiнде Қазақстан Республикасы Бiлiм министрлiгiнiң жүргiзушi кадрларын дайындау құқын беретiн лицензиясы болуы, көлiк құралдары жүргiзушiлерiн дайындау мен қайта дайындаудағы ретi мен мерзiмi турасындағы Ереже талаптарына оқулық-материалдық база сай келуi, инженер-оқытушылардың, өндiрiстiк оқу шеберлерiнiң бiлiм деңгейi және оқу ұйымының сабақты бастауға әзiрлiгi анықталады да мұның бәрi еркiн түрдегi актiге түсiрiледi.
      Оқу ұйымы қойылған талаптарға сай болған жағдайда әлгi актiге жасақталған оқушы топтарының саны және сабақтардың басталуы мен аяқталу мерзiмi көрсетiледi.
      5.4. Жүргiзушiлердi дайындау мен қайта дайындаудың оқушы топтары 30 адамнан аспайды. Сабақ басталғасын 15 күннен қалдырмай оқу ұйымдары әрбiр оқушы топтарын МАИ бөлiмдерiне тiзiмге тiркетедi, белгiленген формада /N 7, 8 қосымша/ ұсынысы мен оқушылардың тiзiмiн бередi.
      МАИ бөлiмдерiнде оқушылардың тiзiмi жүргiзушiлер дайындау бойынша оқушы топтары есептейтiн журналға /N 9 қосымша/ тiркеледi.
      5.5. Оқу ұйымдарының жұмысы басшы ведомствоның бақылауы ретiнде жылына кем дегенде бiр рет тексерiлiп, нәтижелерi актiлерi қажет жағдайда байқалған кемшiлiктердi жою турасында ресми талапхат қоса жазылады.
      Егер қадағалап тексеру кезiнде оқу ұйымы МАИ талапхатына мән бермей, теориялық дайындығы төмен, көлiк құралын жүргiзу тәжiрибесi нашар үмiткер-жүргiзушiлердi емтиханға әкеле беретiн болса, өйтпесе материалдық оқу базасы мен автомотокөлiк қойылған талаптарға сай болмаса, онда бұл ұйымнан оқушы топтары тiзiмге алынбайды және бұл турасында оқу ұйымы мен оның /болса/ басшы ұйымдарына хабарланады. Онан кейiн бұл оқу ұйымынан оқушы топтары тiркеу iсi, тек талапхатта көрсетiлген кемшiлiктер жойылған кезде және /осы Ереженiң 5.1-5.3 пункттерiнде жазылған тәртiппен жүзеге асады.
      5.6. МАИ бөлiмдерiнде көлiк құралдары жүргiзушiлерiн дайындайтын және қайта дайындайтын оқу ұйымдары бойынша, олардың жарақталуы мен қызметi турасындағы негiзгi мәлiметтер көрсетiлген бақылау iс-қағаздар тiгiндiсi болады. Онда - зерттеу актiлерi, предписание көшiрмелерi, қадағалау-тексерiс материалдары қысқа талдау-анықтамалар сияқты құжаттар болады.
 
      6. Жүргiзушi құжаттары мен басқа да материалдарды
         сақтау тәртiбi
      6.1. Жүргiзушi құжаттары бланкаларының түсуi мен жұмсалу есебi қатаң есептегi бланкалар мен санбелгiлердiң түсуi мен жұмсалуын есептеу кiтабi /N 10 қосымша/ бойынша жүргiзiледi.
      6.2. Жүргiзушi куәлiгiнiң бланкалары қатаң есептегi құжат ретiнде осы бұйрықтың N 3 қосымшасына сәйкес сақталады.
      6.3. Толтыру кезiнде бүлiнген жүргiзушi куәлiгiнiң бланкалары кезектi тексерiс кезiнде, қайта пайдалануға болмайтындай әдiспен жойылады да тиiстi актi жасалады.
      Дәл осылай дәрiгерлiк комиссиясының қорытындысы бойынша көлiк құралдарын жүргiзуге жiберiлмейтiн жүргiзушiлердiң, орнына басқасы берiлгеннен кейiн табылған, сондай-ақ жүргiзу құқығынан айырылғаннан соң екi жыл бойы iзделмеген жүргiзушi куәлiктерi жойылады да жүргiзушi куәлiктерiн беру реестрiне белгi жасалады.
      МАИ-дiң басқа бөлiмдерi берген жүргiзушi куәлiктерi жойылғанда оларға құлақтандыру /N 11 қосымша/ жiберiледi.
      6.4. Жүргiзушi куәлiктерiн беруге және ауыстыруға негiз болған материалдар /өтiнiш, ескi жүргiзушi куәлiгi, алым төлеу квитанциялары т.б./ сол сияқты оқушы топтардың тiзiмдерi жеке тiгiлiп белгiленген тәртiппен бес жыл сақталады.
      Ескерту: орнына жаңасы берiлген ескi жүргiзушi куәлiгiнiң "Жоққа есеп" деген штамп қойылып, iс қағаздарына тiгiледi. Емтихан комиссиясы хаттамалары 10 жыл, жүргiзушi куәлiктерiн беру реестрi бiткеннен соң 60 жыл сақталады. Хаттамалармен кiтаптар МАИ бөлiмдерiнде сақталады.
      6.5. Дәрiгерлiк анықтамалар, жүргiзушi карточкалары, оқу ұйымын

 

бiтiргендiгi туралы куәлiктер, барлық құжат-қағаздар толтырылғаннан кейiн

жүргiзушi куәлiгiмен бiрге егесiне берiледi.

     6.6. Көлiк құралдарын жүргiзу құқысынан айрылған адамдардың жүргiзушi

куәлiгi, егесi тұратын аймақта қызмет ететiн МАИ-дiң тiркеу-емтихан алу

бөлiмiнде сақталады.


                                                Ережеге N 1 қосымша


     Қазақстан Республикасы

     Денсаулық Сақтау министрлiгi

     ____________________________

          /мекеме аты/


                           ДӘРIГЕРЛIК АНЫҚТАМА

                    (Мемавтоинспекция көрсету үшiн)


     _______________________________________________________________

                              /аты-жөнi/

     Жасы ____________________________

     Тұратын жерi __________________________________________________

     Жұмыс орны ____________________________________________________

     19__ жылы "_____"_________________ дәрiгерлiк қаралудан өттi.


                         ДӘРIГЕРЛIК КОМИССИЯНЫҢ

                              ҚОРЫТЫНДЫСЫ


     1. Троллейбус, трамвай жүргiзуге жарамды /жарамсыз/.

     2. Мотоцикл, мотороллер, мотонарт, мопед /"А" категориясы жүргiзуге

жарамды /жарамсыз/.

     3. Рұқсат етiлетiн барынша салмағы 3500 кг-нан, жүргiзушiнiкiнен

басқа орын саны 8-ден аспайтын /"В" категориясы/ автомобильдердi жүргiзуге

жарамды /жарамсыз/.

     4. Салмағы шектелмейтiн автомобильдердi /"С" категориясы/, жолаушы

сыйымдылығы шектелмейтiн автобустарды /"Д" категориясы/ жүргiзуге жарамды

/жарамсыз/.

     5. Қолмен басқарылатын автомобильдердi жүргiзуге жарамды /жарамсыз/.

     6. Мотоарба жүргiзуге жарамды /жарамсыз/.


     АНЫҚТАМА __________________________ дейiн жарамды.

     Фотосурет пен дәрiгерлiк _________________ Комиссия төрағасы

                                   /қолы/

     комиссия мөрi            _________________ Хатшы

                                   /қолы/


                                       Ережеге N 2 қосымша


                         ЖҮРГIЗУШI КАРТОЧКАСЫ

     Тегi ___________________________ аты __________________________

     Әкесiнiң аты __________________________________________________

     Туған күнi мен жерi ___________________________________________

     Мекен-тұрағы __________________________________________________

     Фотосурет      Төлқұжат сериясы _______________ N _____________

       орны         _________________________________ бердi

                          /iшкi iстер органы/

                    Дәрiгерлiк қараудан ____________________________

                                           /дәрiгерлiк мекеменiң

                    __________________________________________ өттi.

                        аты, анықтама N, қаралу уақыты/

                                                  Бағдарлама бойынша

                    ________________________________________________

                        /қандай категориядағы көлiк құралына оқыды,

                    ______________________________ оқып шықты.

                      және қандай оқу ұйымында/

                    19 __ жылы "___"__________ N _____ куәлiгiн алды.


                           БЕРIЛГЕН КУӘЛIКТЕР

     _______________________________________________________________

     |Категориясы|Сериясы |Куәлiк N |  Берiлген  |Құжатты берген    |

     |           |        |         |   уақыты   |кiсiнiң, мөрмен   |

     |           |        |         |            |бекiтiлген қолы   |

     |___________|________|_________|____________|__________________|

     |___________|________|_________|____________|__________________|

     |___________|________|_________|____________|__________________|

     |___________|________|_________|____________|__________________|


                         Комиссия төрағасы ____________ /Аты-жөнi/

                                              /қолы/

     19 ___ ж. "_____"


     МАИ мөрi      Ескерту: Жүргiзушi карточкасы егесiнде сақталады

                            және жүргiзушi куәлiк ауыстыру, сондай-ақ

                            сол куәлiктердiң қосалқы данасын алу

                            кезiнде МАИ бөлiмшесiне көрсетедi.


                                                Ережеге N 4 қосымша


                   Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы

                   емтихан комиссиясының 199__ж. "___"______________

     Комиссия құрамы: төраға _____________________________

     Мүшелерi ____________________________________________

              ____________________________________________

____________________________________________________________________

   Р/с  | Емтихан  | Туылған  |Жүргiзуге емтихан    |Емтихан        |

        | алушының |   жылы   |тапсыратын көлiк     |тапсырушының   |

        | аты-жөнi |          |құралының категориясы|оқыған жерi    |

________|__________|__________|_____________________|_______________|

    1        2           3               4                  5

____________________________________________________________________

___________________________________________________

             Емтихан нәтижелерi

___________________________________________________

         теориядан         |    тәжiрибеден

___________________________|_______________________

   нешiншi  | тапсырды ма? |нешiншi  | тапсырды ма?

   келгенде |              |келгенде |

____________|______________|_________|_____________

     6              7           8           9

___________________________________________________


     ТӨРАҒА

     МҮШЕЛЕРI


                                                Ережеге N 5 қосымша

     ________________________________  Мемавтоинспекциясына

     /қай облыстың, қаланың, ауданның  ____________________

     "____"_______________ 199__ жылы  /қай облыста, қалада/

     _______________________________________________________________

                         ауылда туылған/

     _______________________________________________________ тұратын

                  /қай жерде/

     _______________________________________________________________

                   /қай жерде, қандай жұмыс атқаратын/

     Сериясы _______________ N _______________   ___________________

                                                 /қашан, кiм берген/

     Төл құжаты бар _____________________________________ азаматтан

                                 /аты-жөнi/

                                  ӨТIНIШ

     19__ жылы "___"________________________________________________

                            (қай облыс, өлке, республиканың)

     МАИ бөлiмiнен алған сериясы ________________ N ________________

     жүргiзушi куәлiгiн ауыстыруындағы, қосалқы данасын беруiңiздi

                        ____________________________________________

                                /қажетсiзiн сызып тастаңыз/

     сұраймын.

     Өтiнiшке мынадай құжаттар қосылуы:

     1. ____________________________________________________________

     2. ____________________________________________________________

     3. ____________________________________________________________

     4. ____________________________________________________________

                                         "____"_______________ 19__ж.

                                         ____________________________

                                                /өтiнушi қолы/

     Мемавтоинспекция белгiлерi:

     Сериясы ____________ N___________ жүргiзушi куәлiгi берiлдi.

     "____"_______________ 19__ж.

     Мемавтоинспектор /құжатшы/        ___________________

                                            /қолы/


                                                 Ережеге N 6 қосымша

____________________________________________________________________

Орыс әрiп.|Латын әрiп.|    Ескерту   |Орыс әрiп.|Латын әрiп.|Ескерту

  терi    |   терi    |              |  терi    |   терi    |

__________|___________|______________|__________|___________|_______

    А           А                         Н

    Б           В                         О          О

    В                                     П          Р

    Г           С                         Р

    Д                                     С

    Е           Б  Дауыссыздан кейiнгi    Т          Т

                Е  инициал және дауыс.    У

    Е           Е  тыдан, ь және ь        Ф

                   ц,ш,щ,ж-дан басқа      Х          КН

                О  дыбыссыздардан                    Т

                   кейiн.                 Ц          СН

    Ж           Н  ч,ш,щ,ж-дан кейiн      Ч          Н

    З              инициал және басқа     Ш          НСН

    И              дыбыстыдан,ь және ь    Щ          ,

    Й              Дыбыстыдан кейiнгi     Ъ

    К           К  инициал және басқа     Ы          ,

    Л              дыбыстыдан кейiн ь     Ь          Е

    М           М                         Э

                                          Ю          А

__________________________________________Я__________________________Инициалдар - жеке тұрған және жол басында тұрған

         әрiптер


                                                 Ережеге N 7 қосымша

                                   _________________________________

                                       /республика, облыс, аудан/

                                   ________________ МАИ бастығына

                                   ________________ директорына

                                   "___" категориясы бойынша авто.

                                   көлiк құралдарын жүргiзуге оқыған

                                   N ___________ оқушылар тобын

                                   тiзiмге алуыңызды өтiнемiн

     Мекен-жайы ___________________________________ телефон N ______

     Сабақтың басталуы_______________Сабақтың аяқталуы____________

                      ОҚЫТУШЫЛАР:


     1. Автокөлiк құралдарының құрылысы мен техникалық баптау жөнiнен

     _______________________________________________________________

                              /аты-жөнi/

     Бiлiмi __________________ мамандығы ___________________________

     Жүргiзушi куәлiгi _____________________________________________

     2. Ереже мен жолда жүру қауiпсiздiгi негiздерiнен _____________

     _______________________________________________________________

                              /аты-жөнi/

     Бiлiмi __________________ мамандығы ___________________________

     Жүргiзушi куәлiгi _____________________________________________

     3. Жол уақиғасына ұшырағандарға алғашқы көмек көрсету жөнiнен

     _______________________________________________________________

                              /аты-жөнi/

     Бiлiмi __________________ мамандығы ___________________________

                          жүргiзуге iс жүзiнде

                          үйрету шеберi

     4. ____________________________________________________________

                              /аты-жөнi/

     Бiлiмi ______________ категориядағы автокөлiк құралдарын ______

     жыл жүргiзген

     Оқытушылық куәлiгiнiң сериясы _________________ N _____________

     "____"____________ 199__ жылы берiлдi.


                                       Ережеге N 8 қосымша /соңы/


                               ОҚУШЫЛАР ТIЗIМI

____________________________________________________________________

Рет |  Аты-жөнi   |Туылған |Бiлiмi/жүргiзушi   |Жұмыс орны,| Мекен

саны|             |уақыты  |куәлiгiнiң сериясы,|қызметi    | -жайы

    |             |        |нөмiрi, қашан, кiм |           |

    |             |        |бергенi, көлiк құ. |           |

    |             |        |ралының категориясы|           |

____|_____________|________|___________________|___________|________

  1         2          3             4                5        6

____________________________________________________________________


     Оқу орнының басшысы _______________

                            /қолы/

     "___"______________ 199__ ж.4-графаға, көлiк құралдарын жүргiзушiге

     дайындалатын кiсiлер үшiн бiлiмi, ал

     көлiк құралдарының басқа категориясының

     қайта дайындалатындар үшiн жүргiзушi куәлiгi

     көрсетiледi.                                                Ережеге N 9 қосымша 
                     Жүргiзушiлер дайындау бойынша

 

                         оқу топтарының есеп

                               ЖУРНАЛЫ

____________________________________________________________________

Р/с|Оқу     |Топ |Тiркелген|Оқушылар|Оқып жатқан|Сабақтың|Сабақтың

   |ұйымының|N___|уақыты   |саны    |көлiк құра.|басталуы|аяқталуы

   |аты     |    |         |        |лының      |        |

   |        |    |         |        |категориясы|        |

___|________|____|_________|________|___________|________|__________

1     2       3      4         5         6          7        8

____________________________________________________________________


                                       Ережеге N 9 қосымшаның соңы

____________________________________________________________________

Оқу |Дайын. |Жүргiзуге |Емти. |    Емтихан нәтижелерi    |Жiберiлген

күн |дыққа  |iс жүзiнде|хан   |__________________________|хабарлама.

тәр.|жауапты|үйретушi  |ай-   |    Бiрден тапсыру %      |ның ай-күнi,

тiбi|адам   |шебердiң  |күнi  |__________________________|нөмiрi

    |теле.  |аты-жөнi  |хат.  |Тео.  |Тәжiрибе.|Әр ше.   |

    |фоны   |          |тама N|риядан|ден жалпы|берден   |

    |       |          |      |      |топ      |жеке-жеке|

    |       |          |      |      |бойынша  |         |

____|_______|__________|______|______|_________|_________|__________

  9     10       11       12     13      14         15       16

____________________________________________________________________


                                                Ережеге N 1 қосымша

     __________________________________

           /мемавтоинспекциясы/

     "___"_________________ 19 __ж.

     N ____________________          _______________________________

                                      /республикасы, өлкесi, облысы/

                                     _______________________________

                                               /қаласы/

                                IIМ /Б/ мемавтоинспекциясы бастығына

     _______________________________________________________________

                  /республикасы, өлкесi, облысы, қаласы/

     _________________________________________________ IIМ /Б/ МАИ

     Тiркеу-емтихан бөлiмi ____________________________________ не

                                        /аты-жөнi/

     берген "____" категориядағы автокөлiк құралдарын жүргiзу құқын

     беретiн сериясы ____________________ N ________________________

     жүргiзушi куәлiгi ____________________________ жоққа шығарылды

                          /себептерi көрсетiледi/


     Бастық __________________________

            __________________________                ___________

             /басқарма, бөлiм, шенi/                     /қолы/                                       ТӘЖIРИБЕЛIК ЕМТИХАН ТАПСЫРУ                                       ТӘСIЛДЕМЕСIНЕ N 1 ҚОСЫМША 
 
                            Құрманғазы көшесi
 

 

     Байтұр.                                         Сейфуллин

     сынов                   Абай даңғылы            көшесi

     көшесi                                Масанчи

                                           көшесi


     РОП

                            Сәтпаев көшесi


     ________________ 1-сынақ жолы

     ________________ 2 _"_"_

     ________________ 3 _"_"_

     ________________ 4 _"_"_                                       Тәжiрибелiк емтихан тапсыру                                       тәсiлдемесiне N 2 қосымша 
 
                        Сынақ маршруттарының схемасы

 

                    /маршруттардың жалғаса орналасуы/                          Құрманғазы көшесi


     Байтұр.                                         Сейфуллин

     сынов                   Абай даңғылы            көшесi

     көшесi                                Масанчи

                                           көшесi


     РОП

                            Сәтпаев көшесi


     _______________ 5-шi сынақ маршруты

     __.__.__.__.__. 6-шы _"_"_

     _.._.._.._.._.. 7-шi _"_"_

     ...............  8-шi _"_"_                                       Тәжiрибелiк емтихан тапсыру                                       тәсiлдемесiне N 3 қосымша 
 
                       Автомобиль жүргiзу жөнiндегi

 

                         емтихандық карточка

     __________________________________ туған күнi, айы ____________

         /тегi, аты, әкесiнiң аты/

____________________________________________________________________

NN |Емтихан үстiнде жiберген|Қатесi үшiн  |   Жинаған айып балл

рет |қатесi, бұзған ережесi  |айып балда.  |________________________

саны|                        |рының шкаласы| емтихан тапсырған күн

    |                        |             |________________________

    |                        |             |        |       |

____|________________________|_____________|________|_______|_______

  1             2                   3           4       5       6

____________________________________________________________________


  1. Жүргiзуге /белдiк, қол

     тежеуiш/ дайындалған

     жоқ.         ___________

                 |___|___|___|      5

  2. Басқа жүргiзушiлермен

     санаспайды.

                  ___________

                 |___|___|___|     10

  3. Ескерту белгiлерiн

     бермейдi не уақтылы

     бермейдi.

                  ___________

                 |___|___|___|     10

  4. Артқы жақты көрсететiн

     арнайы пайдаланбайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      5

  5. Жүргiзу тетiктерiн

     пайдалана алмайды, бiр

     қалыпты жүргiзе бiлмейдi.

                  ___________

                 |___|___|___|     10

  6. Жүру жолында жолақты

     дұрыс ұстай алмайды.

                  ___________

                 |___|___|___|     10

  7. Тиiстi жүріс жылдамдығын

     сақтамайды.

                  ___________

                 |___|___|___|


     Ескерту: Жiберiлген қателердi /ережелер бұзуды/ емтихан қабылдаушы

матрицадағы торларды сызу жолымен түсiредi. Ол торлар емтихан

карточкасының әрбiр позициясында орналасқан. Айып баллдары да жiберiлген

қатеге /ереже бұзғанға/ есептелiп, оны тағы да қайталаған кезде үстiне

қосыла бередi. 4 графаға алғашқы емтихан, ал 5 және 6 графаларға қайта

тапсырылған емтихандар түсiрiледi.

____________________________________________________________________

  1             2                   3           4       5       6

____________________________________________________________________


  8. Ара қашықтықты сақтамайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      10

  9. Тұрған көлiктi, соның iшiнде

     жалпы пайдалану көлiгiн

     дұрыс айналып өтпейдi.

                  ___________

                 |___|___|___|      10


10. Бiр қатардан екiншi қатарға

     дұрыс шықпайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      20

11. Көше қиылысын немесе жаяу

     жүргiншiлер жолына жақын.

     дағанда дұрыс тоқтамайды.

                  ___________

                 |___|___|___|       5

12. Бағдармашы мен реттеушiнiң

     талаптарын орындамайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      30


13. Жол белгiлерi мен таңбалары

     талаптарын орындамайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      25

14. Басым жүрiс құқын ескермейдi.

                  ___________

                 |___|___|___|      20

15. Дұрыс бұрылмайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      10

16. Дұрыс басып озбайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      20

17. Автомобильдi дұрыс

     тоқтатпайды.

                  ___________

                 |___|___|___|      10

18. Апатты жағдайға душар еттi.

                  ___________

                 |___|___|___|     100


     Барлық жинаған айып баллы


     Емтиханның нәтижесi: ___________________________

                           /тапсырды, тапсырған жоқ/                                       Теориялық емтихан өткiзу                                       тәсiлдемесiне N қосымша 
 
                      Жолда жүру Ережелерi туралы

 

                         емтихан карточкасы

     Тегi _____________________________________

     аты ______________________________________

     әскесiнiң аты ____________________________

     туған жылы _______________________________

     _______________________ куәлiк алу үшiн емтихан тапсырды

____________________________________________________________________

Емти.|Билет |          Сұрақтар бойынша емтихан нәтижелерi          |

хан  |нөмiрi|_______________________________________________________|

ай-  |      |1|2|3|4|5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|

күнi |      | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

     |      |_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_____|______|_______________________________________________________|

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________

   Жалпы нәтиже  |  Комиссия

                 | мүшелерi қолы

_________________|_______________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


                              Емтихан тапсырушының ____________

                                                      /қолы/


                                       Қазақстан Республикасы IIМ

                                       1996 жылғы 24 маусымдағы

                                       N 217 бұйрығына N 3 қосымша


         Көлiк құралдарының тiркеу құжаттары бланктерiн,

       жүргiзушi куәлiктерiн, сандық белгiлерiн қабылдау,

       есепке алу, сақтау және Қазақстан Республикасы IIМ

      мемлекеттiк автомобиль инспекциясының тiркеу-емтихан алу            

           бөлiмшелерiнде тексеру өткiзу тәртiбi туралы

                       НҰСҚАУ


     I. Жалпы ережелер


 
       1.1. Қатаң есепте болатындықтан тiркеу құжаттарының, жүргiзушi куәлiгiнiң бланкiлерi және көлiк құралдарының белгiлерi Қазақстан Республикасы IIМ арнайы өнiмiне жатады.
      МАИ-дiң тiркеу-емтихан алу бөлiмшесiн МАИ бланкiлерiмен және сандық белгiлермен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы IIМ бекiткен тәртiппен iске асырылады.
      1.2. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi қабылдау, есептеу, сақтау, жұмсау, көлiк құралдарын пайдалануға байланысты жинақ алу МАИ-дiң тiркеу-емтихан алу бөлiмшесi бастықтары мен МАИ бланкiлерi мен номерлiк белгiлердi қабылдау, есепке алу, сақтау жұмыстарымен тiкелей айналысатын кiсiлерге жүктеледi.
      1.3. МАИ, IIБ МАИ орталық ТЕаБ-ның/1/ бланкiлерi арнайы бөлмелерi мен сандық белгiлер сақталатын бөлмелер құрғақ, оқшауланған, берiк iлгектi және терезелерi темiр торлы, күзеттiк және өрт сезгiш дыбыстар хабаршы жабдығы, сондай-ақ өрт сөндiретiн құралдары болуы тиiс.
      Ескерту: ТЕаБ - тiркеу-емтихан алу бөлiмi
 
      Күзеттiк дыбысты хабаршы жабдығы бұзылса, тiркеу-емтихан алу бөлiмшесiнiң бастығы /аға мемавтоинспектор/ оны қалпына келтiру үшiн шаралар қолданады, ал ол жабдықтардың жөнделуi кезiнде бөлме қарулы күзетке тапсырылады да, МАИ бланкiлерi, мөр, бұрыштама таңба және басқа арнайы өнiмдер сақтай тұруға аудандық IIБ-нiң кезекшi бөлiмшесiне өткiзiледi.
      1.3.1. IIБ МАИ ТЕаБ бөлiмдерiнде МАИ бланкiлерi жанбайтын не темiр жәшiктерге аудандық IIБ кезекшiлiк бөлмесiнде немесе жеке бөлмеде сақталады.
      1.3.2. МАИ бланкiлерiн есептеу кiтабы, көлiк құралдарын тiркеу және жүргiзушi куәлiктерiн беру реестрлерiнiң бәрi IIБ, IIБ МАИБ секретариатында жеке ретсанмен тiркеледi және тек қана қол қойдырып берiледi, олар нөмiрленiп мөрмен бекiтiледi. Кiтаптың соңғы бетiне IIБ, IIБ МАИБ секретариат қызметкерi: "Бұл кiтапта ______ бет нөмiрленiп, жiпке тiзiлiп мөрмен бекiтiлген" - деп жазады да қолын қояды.
      Кiтапқа жазу сиямен /пастамен/ жазылады. Жiберiлген қателер, дұрыс емесi сызылып, дұрысы жазылу жолымен жөнделедi және бұл туралы ТЕаБ қызметкерi ұқтырма жазып қолын қояды.
      1.3.3. Қазақстан Республикасы IIМ 1996 ж. 18 ақпандағы N 93 бұйрығына сәйкес автоматты құрылым пайдалану арқылы жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктерiн дайындау мен беруге өту кезiнде, тiркеу әрекеттерi жасалуы, жүргiзушi куәлiктерiнiң беруi туралы мәлiметтердi күнбе-күн жинау жолымен, компьютерлiк басылымдардың әр бетiне ретсан қоя отырып тиiстi реестрлер жасалады. Мұндайда ТЕаБ бастығы /оның орнындағы кiсi/ әрбiр беттiң соңына жасалған тiркеу әрекеттерiнiң, категориясы көрсетiлiп берiлген жүргiзушi куәлiктерiнiң саны туралы жазу түсiредi. Мәлiметтер реестрiнiң беттерi 100-ге толғанда, осы нұсқаудың
1.3.2. пунктiнiң талабына сәйкес реестр-кiтап жасалады.
      1.4. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлер сақталатын бөлмеге, тек аталған заттардың сақталуына басшылық жасайтын кiсiлер, олардың тiкелей басшылары мен осы арнайы өнiмдердiң, сақталуы мен есептелу жағдайларын тексеретiн iшкi iстер органының қызметкерлерi /сақтауға басшылық жасайтын кiсiнiң қатысуымен/ ғана кiре алады. Жауапкершiлiк IIБ қала IIБ-i бастығының бұйрығымен нақты бiр лауазымды кiсiге жүктеледi.
 
      2. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi қабылдау, есептеу
         және жұмсау
      2.1. Дайындаушылар /жөнелтушiлерден/ түскен МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi қабылдау үшiн IIБ мемавтоинспекция Басқармасының /бөлiмiнiң/ бастығы құрамы кемiнде үш адамнан тұратын комиссия құрады.
      МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi қабылдау жөнiндегi комиссия:
      2.1.1. Ыдыстар мен бумалардың бүтiндiгiн, пломбаларының, тай-бумалардың құлақшаларының, ыдыстың сыртқы таңбасының сақталуы тексерiледi.
      2.1.2. Ыдыс пен бумаларды ашады, келiп түскен МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердiң санының, сериясы мен номерлерiнiң, сандық дайындаушылар /жөнелтушiлер/ қағазында көрсетiлгенге сәйкес келетiн-келмейтiнiн бiр-бiрлеп отырып тексередi.
      2.1.3. Бланкiлер мен сандық белгiлердiң қабылданғандығы жөнiнде төрт дана /N 3 қосымша/ акт жасайды. Оның бiр данасы МАИ бланкiлерiн, сандық белгiлердi қабылдағанды айғақтау үшiн дайындаушыға /жөнелтушiге/; екiншi данасын Қазақстан Республикасы IIМ-нiң МАИ Бас басқармасына жiбередi; үшiншi данасы облыстық /қалалық/ IIБ МАИ басқармасының /бөлiмiнiң/ iс қағаздарына, төртiншi данасы МАИ-дiң тiркеу емтихан алу бөлiмшесiнiң iс қағаздарына тiгiледi.
      2.2. Егер МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлер жетiспесе, артық шықса және бүлiнген болса актiнi үш дана етiп жасайды. Бүкiл шағым, белгiленген тәртiппен, тiкелей дайындаушыға /жөнелтушiге/ немесе арнайы байланыс органдарына жасалады.
      Актiнiң бiрiншi данасы оған қоса мiндеттi түрде заттармен қоса келген қағазы /накладная/ зат жетiспеген /артық шыққан/ не болмаса заттары бүлiнген ыдыстың, буманың жапсырма қағазы, пломбасы немесе сүргiштi мөрi /дайындаушы мекеме үшiн жапсырма қағаз жапсырылған орамы мен жiбi қоса қайтарылады/ жөнелткен мекемеге жiберiледi, екiншi данасы IIБ МАИ Бас басқармасында, үшiншi данасы - IIБ Мемлекеттiк автоинспекциясында сақталады.
      Мемавтоинспекцияның ауданаралық тiркеу-емтихан алу бөлiмшесi МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi мәлiмдеме мен сенiм хат негiзiнде IIБ МАИ-ның тiркеу-емтихан алу бөлiмiнен /бөлiмшесiнен/ алады.
      2.3. Қабылданған МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлер алынған сәттен 10 күннен асырмай қатаң есептегi бланкiлер мен сандық белгiлер /N 4 қосымша/ түсуiн және жұмсалуын есептеу кiтабына кiрiс етiледi. Ондай кiтап облыстық /қалалық/ IIБ МАИ-еның барлық тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерiнде жүргiзiлуге тиiс.
      2.4. Есептеу кiтабына тiркеуге МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi қабылдау актiсi мен заттармен қоса жiберiлген /накладная/ қағазы негiз болады. /МАИ-дың ауданаралық тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерi үшiн IIБ МАИ-дың тiркеу-емтихан алу бөлiмдерi /бөлiмшелерi/ берген қағаз/. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердiң қалғандары әрбiр операциядан соң шығарылып отырады. Қатаң есептегi бланкiлер мен сандық белгiлердiң iшкi алыс-берiстi рет санын қатал сақтай отырып, тiркеу-емтихан алу бөлiмiнiң, ауданаралық тiркеу-емтихан алу бөлiмiнiң бастықтары, ол жоқта орнындағы қызметкер жүргiзедi.
      2.5. Кәсiпорындарға, мекемелерге, ұйымдар мен азаматтарға берiлген МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердiң есебi Қазақстан Республикасындағы механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi мемлекеттiк тiркеу және есептеу ережелерiмен азаматтардың емтихан алу мен жүргiзушi куәлiгiн беру және жүргiзушiлерге көлiк құралдарын жүргiзуге рұқсат беру /Қазақстан Республикасы IIМ-нiң 1996 жылғы 24 маусымдағы N 217 бұйрығына N 1 және N 2 қосымша/ ережелерiнде көрсетiлгендей тәртiппен жүргiзiледi.
      2.6. Көлiк құралдарын тiркеуге, тiркеуге өзгерiс енгiзуге, есептен шығаруға, МАИ бланкiлерi мен номерлiк белгiлердi беруге немесе ауыстыруға негiз болған құжаттар iс номенклатурасында қарастырылуға тиiстi iс қағаздарына тiгiледi. Iс қағаздарына тiгiлген барлық құжат парақ қалдырылмай номерленедi. Қатаң бақылауда болатын әр жүз бланкiден соң iс тiгiндiсi /том/ құралады да, ең соңына арнайы тiгiлген таза параққа тiркеу емтихан алу бөлiмiнiң, ауданаралық тiркеу-емтихан алу бөлiмiнiң бастықтары немесе олардың орнындағы адамдар: /"Бұл томда" __________ парақ тiгiлдi, қатаң есепте болатын бланкiлердiң санды берiлгенiн тексердiм" деп жазып, /қызметiн, шенiн, аты-жөнiн, жазып қояды/ жасалған әрбiр iс-тiгiндiге ретсаны қойылады.
      2.7. Толтыру кезiнде бүлiнген МАИ бланкiлерi тiркеу-емтихан алу бөлімшелерiн тексеру үстiнде Қазақстан Республикасы IIМ Бас Басқармасы комиссияның қатысуымен өртеу жолымен жойылады. МАИ бланкiлерiнiң жойылғаны жөнiнде акт жасалады.
      Көлiк құралдарын жүргiзу құқын беретiн ұлттық жүргiзушi куәлiгi бланкiлерiнiң және көлiк құралын тiркеу турасындағы куәлiктердiң жұмсау материалдарының бүлiнгендерi, жабдықтаушы мен облыстық IIБ МАИ ТЕаБ бiрлесiп жасаған бланкiлердi жарамсыздандыру актiсiнiң негiзiнде ҚР IIМ МАИ ББ комиссиясын қатыстыра отырып жойылады.
      2.8. Әрi қарай пайдалануға жарамсыз болғандықтан көлiк құралдарынан ағытып алынған мемлекеттiк санбелгiлердi IIБ-ның комиссия акт жасап жояды.
      Қағазға жасалған транзит санбелгiсi ҚР IIМ 19__ ж. "___"_____________ғы N _______ бұйрығына /N 1 қосымша/ сәйкес Ережеде белгiленген тәртiппен жойылады.
      2.9. МАИ бланкiлерiн есептеу кiтаптарының көлiк құралдарын тiркеу, жүргiзушi куәлiктерiн беру реестрлерiнiң бәрi жанбайтын немесе темiр сейфтерде /жәшiктерде/ сақталуы тиiс.
      2.10. Қатаң есептегi МАИ бланкiлерiн есептеу кiтаптарын көлiк құралдарын тiркеу және жүргiзушi куәлiгiн беру реестрлерiн сақтау мерзiмi, соңғы жазу бiткеннен бастап 60 жыл.
 
      3. IIБ комиссиясының тексеру өткiзу тәртiбi
      3.1. МАИ бланкiлерiн, сандық белгiлердi қабылдау, есептеу, сақтау, жұмсау жағдайларын, көлiк құралдарын пайдалануға байланысты жинақтың дұрыс жиналғанын IIБ басшылығы тағайындаған комиссия жылына 2 рет тексередi. Комиссияның төрағасы IIБ МАИ басқармасы /бөлiмше/ бастығы орынбасарларының бiрi немесе IIБ МАИ басқармасы /бөлiмi/ техникалық бақылау бөлiмi /бөлiмшесi/ бастығы болады.
      Комиссия құрамына МАИ басқармасы /бөлiмi/ қала IIБ, IББ қаржы-жоспарлау бөлiмшелерiнiң қызметкерлерi кiредi. Қажеттi жағдайда тексеру жұмыстарына, IIБ басшылығының рұқсатымен МТК, прокуратураның, таможняның, салық инспекциясының өкiлдерi қатысуы мүмкiн.
      Тiркеу-емтихан алу бөлiмiнiң не оның бөлiмдерiнiң бастығы ауысатын болса, уақытына қарамай, ол бөлiмшенiң жұмысы жаппай тексерiледi.
      Ескерту: Жыл сайын 15 қаңтарға қарай МАИ Бас басқармасына жасалынған

 

жұмыс есебiмен бiрге МАИ-дың тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерiнiң келер жылғы

қызметiн тексеру жоспары да ұсынылады.

     3.2. Тексеруге соңғы тексерiлген сәттен кейiнгi материалдардың

барлығы жатады.

     3.3. Комиссия мына жайттарды тексередi:

     3.3.1. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердiң дер кезiнде және толық

кiрiске алынғанын.

     3.3.2. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердiң сақталу жағдайын.

     3.3.3. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi белгiленген тәртiппен

жойылу тәртiбiнiң сақталуын.

     3.3.4. МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердiң нақты саны қолдағы

есеппен сай келуiн.

     3.3.5. Заңды тұлға мен жеке адамның көлiк құралдарын тiркеу, тiркеуге

өзгерiстер енгiзу және есептен шығару негiздерiн.


 
       3.3.6. Тiркеу құжаттарымен сандық белгiлердi беруге, сондай-ақ көлiк құралдарын қайта жабдықтауға негiз болған, көлiк құралдарын, сантаңбалы агрегаттары мен бөлшектерiн сатып алудың заңдылығын растайтын құжаттардың болуы және нақтылығы.
      3.3.7. Жүргiзушi куәлiгiн берудiң негiзiн /тұңғыш рет пе, әлде жарамаған, не жоғалтқан сан орнына берiлсе де/.
      3.3.8. Көлiк құралдарын пайдаланғаны үшiн төленетiн ақшаның дер кезiнде және дұрыс жиналуын.
      3.3.9. Тiркелген көлiк құралдары мен көлiк құралдарын жүргiзу құқынан айрылған кiсiлер картотекасының бар-жоқтығы мен дұрыс жүргiзiлуiн.
      Көлiк құралдарын тiркеу және жүргiзушi куәлiктерiн беру турасындағы есеп кiтабы мен компьютерлiк мәлiмет бланкiсiндегi жазулар, МАИ бланкiлерiн, сандық белгiлердi алуға, немесе тiркеу құжаттарына өзгерiс енгiзуге негiз болған құжаттар мәлiметтерiне сәйкес болуын.
      3.3.10. Жолда жүру ережелерiн бұзғандығы үшiн көлiк құралдарын жүргiзу құқынан айрылған кiсiлердiң куәлiгiн есепке алу, сақтау және беру тәртiбiн.
      3.3.11. Құжаттардың сақталу мерзiмiнiң және тiркеу-емтихан алу жөнiнде iс жүргiзудiң дұрыстығын.
      Кiтапқа өшiру жұмыстарын жасауға, коррекциялайтын сұйықты пайдаланып, түзеуге, бос жол қалдыруға болмайды.
      3.3.12. Алдыңғы тексерудiң қорытындылары көрсеткен кемшiлiктердiң жөнделуiн.
      3.3.13. МАИ-дың тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерiнде белгiленген жұмыс режимiнiң сақталуын.
      3.3.14. Көлiк құралдарын тiркеу, тiркеуге өзгерiс енгiзу, есептен шығару, жүргiзушiлерге көлiк құралдарын жүргiзуге рұқсат беру, емтихан қабылдау және азаматтарға жүргiзушi куәлiгiн беру тәртiбiн түсiндiретiн ақпаратты-анықтама материалдарының бар-жоқтығын.
      3.4. Тексеру жаппай тәртiппен жүргiзiледi. Мұндайда барлық құжат, МАИ бланкiлерi мен сандық белгiлердi беруге негiз болған тiркеу және емтихан алу жазбалары мұқият тексерiледi.
      3.5. Тексеру кезiнде көлiк құралдарын тiркеу және есептен шығару, жүргiзушi куәлiктерiн берудiң тәртiбi өрескел бұзылғандығы байқалса, комиссия төрағасы бұл туралы тексерудi белгiлеген IIБ басшысына және IIМ мен IIМ МАИ ББ-на баян етедi.
      3.6. Тексеру нәтижелерi бойынша, байқалған кемшiлiктер мен ереже бұзушылықтарды көрсете отырып акт жасалады және оларды жою туралы ұсыныс айрылады, орындалу мерзiмi мен орындаушылар көрсетiледi.
      Табылған кемшiлiктер мен ереже бұзушылық, сонымен қатар актi не оның жеке пункттерi бойынша келiспеушiлiк болатын болса, тiркеу-емтихан алу бөлiмшесiнiң бастығы /басшысы/ актiге қол қоя отырып қағаз жүзiнде түсiнiк бередi.
      3.7. Тексеру бiткен соң оның нәтижелерi IIБ басшылығында шұғыл кеңесте қаралады да байқалған кемшiлiктер мен ереже бұзушылықтарды жою және тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерiнiң жұмысын жетiлдiру турасында нақты шешiм қабылданады. Табылған өрескел Ереже бұзушылық /қылмыстық-жаза алатын iс/ бойынша қызметтiк тергеу белгiленедi, оның нәтижелерi екi күндiк мерзiмде IIМ және IIМ МАИ ББ жiберiледi.
      4. Қазақстан Республикасы IIМ МАИ Бас басқармасы белгiлейтiн тексерудi жүргiзу тәртiбi.
      4.1. Тексерудi IIМ басшылығымен келiсiм IIМ МАИ Бас басқармасы белгiлеген арнайы комиссия жүргiзедi. Комиссияның құрамына МАИ Бас басқармасының, мiндеттi түрде ФЖБ-нiң қызметкерлерi және IIБ МАИ-ның тiркеу-емтихан алу бөлiмшесiнiң қызметкерлерi кiредi. Қажеттi жағдайда IIМ басшылығының шешiмiмен тексеруге МТК-нiң, прокуратураның, кеден, салық инспекцияларының қызметкерлерi қатысуы мүмкiн.
      4.2. IIМ МАИ Бас басқармасына IIБ МАИ басқармаларының /бөлiмдерiнiң/ осы Нұсқау талаптарын орындауын қадағалау, сондай-ақ IIМ МАИ тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерiнiң жұмысын iрiктеп не жаппай /МАИ ББ басшылары анықтайды/ кемiнде екi жылда бiр рет тексеру жүктеледi. Ал Алматы қаласы мен Алматы облысының қалалық IIБ-ның МАИ басқармасы жыл сайын тексерiледi.
      IIМ МАИ-ның Бас басқармасы тексеру нәтижесi бойынша жазған анықтамасында тiркеу-емтихан алу бөлiмi басшыларының және тексерiлiп отырған МАИ-дың тiркеу-емтихан алу бөлiмшелерi қызметкерлерiнiң атқарып отырған қызметтерiне лайық, лайық еместiгiн IIБ МАИ бөлiмiнiң /басқармасының/ қызметi тарапынан ұйымдастырушылық ролiн мiндеттi түрде жазады.
 
                    Қазақстан Республикасы IIМ МАИ Бас басқармасы
 

                                                Ережеге N 1 қосымша 
                       Жүргiзушi куәлiгiн беру

 

                              КIТӘБI

____________________________________________________________________

рет |        Аты-жөнi        |Туылған    |Мекен-  |Берiлу  |Жаттама|

саны|                        |күнi мен   |жайы    |негiзi  |нөмiрi |

    |                        |жерi       |        |        |       |

    |                        |           |        |        |       |

____|________________________|___________|________|________|_______|

  1              2                 3          4        5       6

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Берiлген     |Куәлiктiң          |Алғанның қолы |   Ескерту

категориясы  |сериясы, ретсаны   |              |

_____________|___________________|______________|___________________

       7              8                  9              10

____________________________________________________________________


     Қызмет белгiлерi ________________     Төлқұжаты:

     ТЕаБ Бастығы                          _________________________

     _________________________________ МӨР    /қолы, аты-жөнi/

       (шенi, аты-жөнi)                   Парақ N ___ ай-күнi _____

     Парақ N ______ ай-күнi __________                                                Ережеге N 2 қосымша                            Көлiк құралдарын тiркеу

                                     РЕЕСТРI
 

____________________________________________________________________

рет |КҚ-ның  |                Көлiк құралы берiлдi                  |

саны|егесi,  |______________________________________________________|

    |аты-жөнi|Түсi  |Мар.|Қозға.|Шасси|Қорап|Тiркеу құ.|Мемлекеттiк |

    |        |______|касы|ғыш N | N   |  N  |жатының   |белгi,      |

    |        |шыққан|    |      |     |     |сериясы,  |сериясы,    |

    |        |жылы  |    |      |     |     |нөмiрi    |нөмiрi      |

____|________|______|____|______|_____|_____|__________|____________|

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


_______________________________________________________________

     Алғандығы жөнiндегi    |           МАИ қызмет

         қолы               |            белгiлерi

____________________________|__________________________________

    тiркеу    |  сандық     |алу заңдылығын   |есептен шығару

    құжаты    |   белгi     |анықтайтын құжат |қайта тiркеу

______________|_____________|_________________|________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


     Қызмет белгiлерi ________________     Төлқұжаты:

     ТЕаБ Бастығы                          _________________________

     _________________________________ МӨР    /қолы, шенi, аты-жөнi/

          /қолы, шенi, аты-жөнi/

     Парақ N ______ ай-күнi __________     Парақ N ___ ай-күнi _____                                       Нұсқауға N 1 қосымша

     ____________________________      "Бекiтемiн"

          /IIМ, IIБ-ның/               _________________________

     ____________________________       /қызметi, атақ-шенi/

              /аты/                    _________________________

                                      /фамилиясы, аты-жөнi, күнi/


                   МАИ бланкiлерiн, сандық белгiлердi

             дайындаушы-кәсiпорыннан /жөнелушiден/ қабылдау

                                 АКТIСI

     ________________ қаласы              N _______ 19__ ж.

     Негiзi ________________________________________________________

                             акт жасаған комиссия

     Төрағасы ______________________________________________________

              /қызметi, атақ-шенi, фамилиясы, аты-жөнiнiң бас әрiпi/

     Комиссия мүшелерi _____________________________________________

                         /қызметi, атақ-шенi, фамилиясы, аты-жөнi/

     Қатысқандар ___________________________________________________

                    /қызметi, атақ-шенi, фамилиясы, аты-жөнi/

     19__ жылдың "___"_____________ комиссия мынандай шешiм қабылдады

     19__ жылдың "___"_____________ N _____ қосымша қағаз бойынша

     ______________________________________________________ нан /дан/

          /дайындаушы кәсiпорынның /жөнелтушiнiң аты/

     ____________________________________________ дана қорап /жәшiк/

     _______________________________________________________________

                     /бланкi, сандық белгiлердiң түрi/

     келiп түстi. Ашқан кезде ______________________________________

     ________________________________________________________ болды.

        /бланкiнiң, сандық белгiлердiң сериялары жазбаша/

     ______________________ бланка, сандық белгi толық алынды.

     Алынған бланка, сандық белгi саны мен жөнелтушi құжатында

көрсетiлген сан арасында алшақтық жоқ.


     Комиссия төрағасы ____________      ___________________

                         /қолы/         /фамилиясы, аты-жөнi/

     Комиссия мүшелерi ____________      ___________________

                         /қолы/         /фамилиясы, аты-жөнi/                                       Нұсқауға N 27 қосымша


              Қатаң есепте болатын бланкiлер мен сандық

                     белгiлердiң түсу және жұмсалу

                               есебiнiң

                                КIТӘБI

____________________________________________________________________

                               Түсуi

____________________________________________________________________

Түскен   | Қосымша  |  Кiмнен  |Сериясы|      Нөмiрлерi     | Саны  |

ай-күнi, |  қағаз   |  алынды  |       |____________________|       |

жылы     |    N     |          |       |... но.|... номерге |       |

         |          |          |       |мерден |дейiн       |       |

_________|__________|__________|_______|_______|____________|_______|

    1          2          3        4       5          6         7

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                                Жұмсауы

____________________________________________________________________

Жұмсалған|  Кiмге   |Сериясы|      Нөмiрлерi     | Саны  | Қалдығы

күнi,    | берiлдi  |       |____________________|       |

жылы     |          |       |... но.|... номерге |       |

         |          |       |мерден |дейiн       |       |

_________|__________|_______|_______|____________|_______|__________

    8         9         10     11         12         13       14

____________________________________________________________________

     Ескерту: Белгiлер мен бланкiлердiң әрбiр түрiне жеке бөлiм

              берiледi.
                                          N 27 қосымша 
                 Қатаң есептегi бланкiлер мен санбелгiлердiң

 

                         түсуi мен жұмсалуын есептеу

                                   КIТАБI

____________________________________________________________________

                                 КIРIС

____________________________________________________________________

Түскен   |Накладной  |Кiмнен  |Сериясы |   Рет саны    |  Саны    |

  күнi    |    N      |алынды  |        |_______________|          |

          |           |        |        | басы  |  соңы |          |

__________|___________|________|________|_______|_______|__________|

     1          2         3         4       5       6         7

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

                              ЖҰМСАЛУЫ

____________________________________________________________________

  Жұмсалу | Кiмге  |  Сериясы  |    Рет саны    |  Саны  | Қалғаны  |

   күнi   | берiлдi|           |________________|        |          |

          |        |           |  басы  |  соңы |        |          |

__________|________|___________|________|_______|________|__________|

     8         9         10        11       12      13        14

____________________________________________________________________

     Ескерту: Белгiлер мен бланкiлердiң әрбiр түрiне кiтапта

              бөлек бөлiм берiледi.

у.с. - приказом МВД РК от 12.10.1998 г. N 343 (~V980679) "О совершенствовании регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции"

Приказ Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 24 июня 1996 г. N 217 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 1997 г. N 322


      В связи с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 21 декабря 1995 года N 2707 U952707_ "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", приказом МВД Республики Казахстан от 11 декабря 1995 года N 0118 "Об организации штатных вопросов", созданием централизованной системы по изготовлению и выдаче водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств и в целях дальнейшего совершенствования регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД Республики Казахстан
 
                             приказываю:
      1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 1996 года с внесенными изменениями и дополнениями:
      - Правила государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов в Республике Казахстан (Приложение 1).
      - Положение о порядке приема экзаменов, выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами (Приложение 2).
      - Инструкцию о порядке приема, учета и расходования бланков регистрационных документов, водительских удостоверений, государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства и проведение проверок в регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции МВД Республики Казахстан (Приложение 3).
      2. Начальникам Управлений внутренних дел областей и на транспорте, ГУВД г. Алматы, УВД г. Байконура:
      2.1. Обеспечить изучение Правил, Положения и Инструкции с внесенными в них изменениями и дополнениями всеми работниками Госавтоинспекции и сотрудниками других служб органов внутренних дел.
      2.2. Организовать работу по их исполнению в строгом соответствии с указанными документами.
      2.3. Возложить персональную ответственность по контролю за исполнением требований Правил, Положения и Инструкции на начальников Управлений (отделов) Госавтоинспекции УВД областей, ГУВД г. Алматы.
      2.4. В срок до 1 августа 1996 года довести содержание Правил и Положения до сведения предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, занимающихся подготовкой водительских кадров и населения путем разъяснительной работы с использованием средств массовой информации.
      2.5. Организовать изготовление служебной документации, предусмотренной Правилами, Положением и Инструкцией и обеспечить снабжение ими подразделений Госавтоинспекции.
      3. Главному Управлению ГАИ МВД Республики Казахстан (тов. Ковальчук А.В.):
      3.1. В июне месяце 1996 года провести республиканское семинар-совещание с руководителями подразделений РЭО ГАИ УВД областей по вопросам дальнейшего совершенствования деятельности и повышения уровня обслуживания представителей организаций и граждан в соответствии с настоящим Приказом.
      3.2. По итогам 1996 года подготовить обзор о состоянии регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции.
      3.3. Во втором полугодии 1996 года обеспечить издание отдельной брошюрой в количестве 5 тыс. экземпляров извлечений из Правил и Положения для массового распространения среди юридических лиц и граждан Республики Казахстан.
      4. Считать утратившим силу приказ МВД РК от 28 января 1994 года

 

N 17.

     5. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на Главное

Управление ГАИ МВД Республики Казахстан (т. Ковальчук А.В.).


     Министр внутренних дел

      Республики Казахстан


                                       Приложение N 1

                                       К Приказу МВД

                                       Республики Казахстан

                                       от 24 июня 1996 г. N 217


                              ПРАВИЛА

          государственной регистрации автомототранспортных

         средств и прицепов к ним в Республике Казахстан
     Примечание. В дальнейшем именуются Правилами. 
       Регистрация автомоторанспортных средств с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования , производится на основании действующего законодательства Республики Казахстан, постановлений и других нормативно-правовых актов Правительства Республики Казахстан и является мерой государственного разрешения на участие транспортных средств в дорожном движении, в том числе в международном. Она осуществляется в целях обеспечения надзора за соответствием конструкции, технического состояния и оборудования транспортных средств установленным требованиям безопасности, соблюдением порядка приобретения, получения, пользования, отчуждения, выбраковки транспортных средств, надлежащего исполнения законодательства о военно-транспортной обязанности, уплате соответствующих налогов, сборов и пошлин владельцами транспортных средств, обеспечения централизованного и регионального учета автомототранспорта, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями.
      Примечание. В дальнейшем именуются транспортными средствами.
      Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:
      - "государственная регистрация транспортных средств" - деятельность Госавтоинспекции по учету, выдаче государственных регистрационных номерных знаков и официальных документов на транспортные средства, подтверждающих их допуск к участию в дорожном движении, осуществляемая в соответствии с законодательными актами.
      Примечание. В дальнейшем именуются номерными знаками;
      - "изменение в регистрации"- внесение изменений и дополнений в учетные данные и документы на транспортные средства при наличии соответствующих правовых оснований;
      - "регистрационный пункт" - подразделение Государственной автомобильной инспекции, осуществляющее юридически значимые действия по регистрации транспортных средств;
      - "владелец (представитель владельца) транспортного средства" - гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником транспортного средства, либо владеющее или пользующееся, или распоряжающееся транспортным средством на основании и в пределах, установленных законодательными актами;
      - "регистрационные документы" - свидетельства о регистрации единого образца, технические паспорта, (приложения NN 1, 2, 3, 4), являющиеся официальными документами на транспортные средства, подтверждающие их допуск к участию в дорожном движении.
 
                          I. Общие положения
 
      1.1 Настоящие Правила устанавливают единый на всей территории Республики Казахстан порядок государственной регистрации (изменений в регистрации) и учета в Государственной автомобильной инспекции МВД Республики Казахстан транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, являющихся по статусу юридическими лицами , гражданам Республики Казахстан, иностранным юридическим лицам и гражданам, лицам без гражданства, включая транспортные средства, зарегистрированные в других государствах и временно ввезенные в Республику Казахстан на срок более 6 месяцев, а также регламентируют деятельность Госавтоинспекции в указанной сфере.
      Примечание. В дальнейшем именуются юридическими лицами.
      В Госавтоинспекции не регистрируются внедорожные автомобили (типа БелАЗ, МоАЗ и т.п.), гоночные транспортные средства, технологический транспорт, эксплуатируемый на закрытых территориях и не подлежащий эксплуатации на дорогах общего пользования, троллейбусы, трамваи, мопеды, велосипеды и транспортные средства, собранные из запасных частей.
      Для транспортных средств Вооруженных сил, Республиканской гвардии, пограничных, внутренних, специальных (правительственной связи, инженерно-технических, железнодорожных и др.) войск Республики Казахстан, созданных в соответствии с законодательством, установлен иной порядок регистрации.
      Эксплуатация транспортных средств, незарегистрированных в установленном порядке, запрещается.
      1.2 Правила обязательны для всех юридических лиц и граждан Республики Казахстан, иностранных юридических лиц и граждан, лиц без гражданства - собственников транспортных средств и их представителей , а также всех юридических лиц и граждан-предпринимателей, деятельность которых связана с производством, реализацией и эксплуатацией транспортных средств.
      Сноска. В дальнейшем именуются владельцами.
      1.3 Регистрация, учет, снятие с учета, внесение изменений в регистрацию транспортных средств осуществляется Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики Казахстан и ведутся регистрационными подразделениями ГАИ УВД областей (городов) .
      Примечание. В дальнейшем именуются регистрационными пунктами.
      1.4 Владельцы обязаны представить в регистрационный пункт принадлежащие им транспортные средства для регистрации или изменения регистрационных данных в течение срока действия номерного знака "Транзит" или в течение 5 суток после их приобретения, таможенного оформления, снятия с учета, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших внесения изменений в регистрацию.
      1.4.1 В период времени, отведенного на регистрацию, разрешается эксплуатировать транспортное средство только для следования в регистрационный пункт с целью представления его к осмотру перед производством регистрационных действий и обязательно с транзитными номерами.
      1.5 Конструкция регистрируемых транспортных средств должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим в Республике Казахстан стандартам, правилам и нормативам в части, относящейся к безопасности дорожного движения и охране окружающей среды.
      1.5.1 Транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения с нарушением действующих стандартов и правил, а также транспортные средства оперативных и специальных служб, не соответствующие установленным требованиям, не принимаются к производству регистрационных действий.
      1.6 Представляемые для совершения регистрационных действий документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства (номерные агрегаты), должны содержать - дату и место их составления, предмет и условия сделки (решение государственного органа), в том числе стоимость транспортного средства, адреса, реквизиты и подписи сторон (для юридических лиц - подписи, заверенные печатью), сведения о транспортном средстве (марка, модель, модификация (тип), год выпуска, идентификационный номер транспортного средства (VIN), если он присвоен предприятием- изготовителем, цвет, порядковый производственный номер шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), двигателя, серию, номер, дату выдачи приемо-сдаточного акта (сертификата, паспорта транспортного средства) и/или регистрационного документа и наименование организации, их выдавших.
      1.7 Не принимаются к производству регистрационных действий документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом. Текст указанных документов должен быть написан ясно и четко. Фамилии, имена и отчества граждан должны быть представлены полностью с указанием места их жительства, а наименования юридических лиц - без сокращений и с точным указанием адресов. Копии представляемых для совершения регистрационных действий документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также регистрационных и иных, выдаваемых регистрационными пунктами, документов (в том числе фотокопии и светокопии) не могут служить заменой подлинников.
      1.8 Регистрационное делопроизводство, оформление регистрационных документов и иных документов, выдаваемых регистрационными пунктами, ведется на казахском и русском языках. Реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства дублируются буквами латинского алфавита в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении. Записи в регистрационных документах производятся с использованием печатающих устройств, специальными чернилами или пастой черного цвета.
      1.9 Документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства, и иные документы, представляемые для производства регистрационных действий, составленные на другом языке, должны быть переведены на казахский или русский языки и иметь удостоверительные подписи нотариуса о верности перевода с одного языка на другой либо другого должностного лица, имеющего право совершать такие нотариальные действия.
      1.10 Транспортные средства, ввозимые в Республику Казахстан юридическими и физическими лицами, подлежат обязательному таможенному оформлению в порядке, определяемом Таможенным комитетом Республики Казахстан.
      Право собственности на транспортные средства (номерные агрегаты), ввезенные на территорию Республики Казахстан, подтверждаются документами, выдаваемыми таможенными органами Республики Казахстан.
      1.11 Сотрудники регистрационных пунктов обязаны оказывать владельцам транспортных средств содействие в осуществлении их прав и защите интересов, разъяснять их обязанности, давать пояснения по вопросам совершения регистрационных действий.
      1.12 Сотрудникам регистрационных пунктов запрещается разглашать сведения, которые стали им известны в связи с совершением регистрационных действий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
      1.13 Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность согласно действующему законодательству.
 
          2. Действия, совершаемые регистрационными пунктами
 
      2.1 Регистрационные пункты на основании и в пределах своих полномочий в установленном настоящими Правилами порядке совершают следующие действия:
      2.1.1 Регистрируют транспортные средства и выдают их владельцам соответствующие регистрационные документы и номерные знаки.
      2.1.2 Производят изменения в регистрации.
      2.1.3 Снимают с учета транспортные средства.
      2.1.4 Выдают номерные знаки "Транзит".
      2.1.5 Производят временную регистрацию места пребывания зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств.
      2.1.6 Выдают регистрационные документы взамен утраченных, непригодных для пользования, несоответствующих установленным образцам, либо срок действия которых истек.
      2.1.7 Выдают номерные знаки транспортных средств взамен утраченных, непригодных для пользования, несоответствующих действующим стандартам, либо срок действия которых истек.
      2.1.8 Выдают акты технического осмотра транспортных средств.
      2.1.9 Выдают документы на высвободившиеся агрегаты транспортных средств, зарегистрированных в регистрационных пунктах.
      2.1.10 Вносят ограничения на снятие с учета зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств в случаях, предусмотренных законодательством.
      2.1.11 Выдают справки (выписки из реестров) о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах (номерных агрегатах и их владельцах).
      2.2 Регистрационное делопроизводство осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами МВД Республики Казахстан.
      2.3 Регистрационные и иные документы, выдаваемые регистрационным пунктом, удостоверяются подписью должностного лица и печатью этого пункта. Факт получения документов, а также номерных знаков удостоверяется подписью владельца в реестре регистрации транспортных средств.
      2.4 Регистрационные действия, совершенные с нарушением законодательства и настоящих Правил, являются недействительными.
      2.5 Владельцы транспортных средств, считающие совершенное регистрационное действие или отказ в совершении регистрационного действия необоснованным, вправе обжаловать это в вышестоящем органе внутренних дел либо в суде.
 
                 3. Регистрация транспортных средств
 
      3.1 Транспортные средства регистрируются только за юридическим или физическим лицом, указанным в справке-счете, выдаваемой предприятием-изготовителем, торговым предприятием (гражданином-предпринимателем), имеющим лицензии на право торговли транспортными средствами, в таможенном или ином документе, удостоверяющем права собственности владельца транспортных средств. Регистрация транспортных средств, снятых с учета в связи с изменением места регистрации (без изменения владельца), производится на основании регистрационных документов на эти транспортные средства.
      Предприятия-изготовители транспортных средств, торговые предприятия (граждане-предприниматели), осуществляющие торговлю ими на основании лицензий, не регистрируют транспортные средства, предназначенные для продажи.
      3.2 Транспортные средства регистрируются за физическими лицами по постоянному месту жительства или месту временного пребывания (при отсутствии постоянной прописки) на срок временного проживания, а за юридическими лицами - по их юридическому адресу.
      Если юридический адрес не совпадает с адресом места стоянки транспортных средств юридического лица, то в учетно-регистрационных документах указывается адрес владельца и дополнительно адрес стоянки транспортных средств, определяемый в этом случае либо решением местных администраций, либо договорами на парковку (аренду территории) (Приложение N 6), заключаемыми между владельцами транспорта и администрациями действующих автопредприятий, автохозяйств, автогаражей и т.п.
      В случае предъявления владельцем транспортного средства нотариально заверенного свидетельства о праве совместной собственности (супруг, супруга и т.п.) в раздел "Особые отметки" регистрационного документа вносится запись: "Совладелец - Ф.И.О.", заверенная печатью регистрационного пункта.
      3.3 Транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, могут быть зарегистрированы по месту жительства близких родственников этих лиц с их письменного согласия, а также по месту прежнего жительства владельцев при сохранении за ними площади для проживания, при наличии обстоятельств, не позволяющих произвести регистрацию по месту жительства собственников (проживание в местах, где пользование транспортным средством по климатическим и другим условиям затруднено, длительная командировка, военная служба, учеба, работа на судах дальнего плавания, или иные подобные обстоятельства).
      В таких случаях к документам, послужившим основанием для регистрации транспортного средства приобщается копия договора или другого документа, подтверждающего факт проживания владельца в отдаленном районе.
      За военнослужащими транспортные средства регистрируются на основании справки органа внутренних дел или войсковой части о регистрации по постоянному месту жительства (месту временного пребывания) или предоставлении площади для проживания.
      В исключительных случаях решение о регистрации транспортных средств по месту жительства иных лиц принимается Главным Управлением ГАИ МВД Республики Казахстан.
      3.4 Регистрация транспортных средств производится за гражданами, которые приобрели гражданскую дееспособность в соответствии с действующим законодательством.
      3.4.1 Транспортные средства могут регистрироваться за гражданами, не являющимися дееспособными, если право собственности на эти транспортные средства возникло вследствие наследования, дарения или в иных случаях, предусмотренных законодательством. Регистрационные действия в случаях, когда собственниками являются несовершеннолетние граждане, не достигшие 16-летнего возраста, совершаются от их имени родителями (усыновителями) или органами опеки и попечительства, а в случаях когда собственниками являются лица в возрасте от 16 до 18 лет - этими лицами с письменного согласия родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства.
      3.5 Регистрация транспортных средств, временно ввезенных дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, международными (межгосударственными) организациями, иностранными банками и фирмами, зарубежными органами печати, радио, телевидения, а также гражданами иностранных государств, либо лицами без гражданства, на территорию Республики Казахстан на срок более 6 месяцев под обязательство об обратном вывозе, производится по юридическому адресу, указанному в документах, выданных государственными органами, осуществляющими регистрацию этих представительств и фирм через Департамент по работе с диппредставительствами при МИД Республики Казахстан, для граждан - по адресу, указанному в документах, выданных органами внутренних дел.
      3.6 Транспортные средства юридических лиц, а также грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы к ним и автобусы, принадлежащие гражданам, при регистрации, снятии с учета, изменении назначения или владельца подлежат учету военными комиссариатами по территориальности.
      Настоящее Положение не применяется в отношении транспортных средств, принадлежащих дипломатическим и консульским представительствам, международным (межгосударственным) организациям, зарубежным средствам массовой информации, представительствам иностранных банков и фирм, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства.
      3.7 При регистрации, выдаче регистрационных документов и номерных знаков взамен утраченных, внесении изменений в регистрацию владельцы обязаны представить транспортные средства в регистрационный пункт для осмотра с целью сверки соответствия номерных агрегатов учетным данным.
      В процессе осмотра осуществляется:
      - контроль за безопасностью конструкции регистрируемого транспортного средства в соответствии с Наставлением о службе технического надзора ГАИ и другими нормативными документами, регламентирующими требования к безопасности конструкции транспортных средств;
      - контроль за соответствием транспортных средств оперативных и специальных служб требованиям ГОСТа 21392-90 "Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования";
      - контроль за подлинностью номеров агрегатов и номерных знаков (выявление скрытых, подложных или измененных какими-либо иными способами номеров агрегатов, а также номерных знаков) и их соответствием данным, указанным в документах на транспортное средство;
      - контроль за соблюдением владельцами установленных Правилами сроков для регистрации транспортных средств.
      Результаты осмотра транспортного средства отмечаются в заявлении владельца (раздел "Служебные отметки ГАИ").
      3.7.1 При наличии обстоятельств, препятствующих представлению транспортных средств, допускается представление актов их осмотра (кроме случаев получения номерных знаков "Транзит"), составленных в подразделениях Госавтоинспекции по месту нахождения транспортных средств и заверенных начальниками управлений (отделов) ГАИ УВД областей или их заместителями либо начальниками РЭО ГАИ УВД. Срок действия акта 20 суток. Акты технического осмотра транспортных средств, составленные за пределами Республики Казахстан, должны соответствовать требованиям к этим документам, установленным международными договорами и соглашениями.
      3.8 Сотрудники регистрационных подразделений при совершении регистрационных действий устанавливают личность собственников транспортных средств или их представителей на основании паспорта или заменяющего его документа. При обращении представителя собственника проверяются его полномочия представлять интересы собственника транспортного средства при совершении данного действия.
      3.8.1 В случае обращения представителя собственника транспортного средства, являющегося юридическим лицом, проверяются его полномочия представлять интересы собственника при регистрации транспортного средства на основании доверенности, выданной в установленном Законом порядке. Полномочия представителя юридического лица подтверждаются доверенностью, удостоверенной подписью руководителя и печатью юридического лица, или в заявлении.
      3.8.2 Установление личности граждан в возрасте от 14 до 16 лет производится в присутствии родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) или представителей органов опеки и попечительства при предъявлении свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица.
      3.9 Регистрация, внесение изменений в регистрацию, снятие с учета транспортных средств, выдача дубликатов регистрационных документов взамен утраченных или непригодных для использования и иные регистрационные действия (кроме выдачи номерных знаков "Транзит", временной регистрации места пребывания транспортных средств, выдачи актов технического осмотра) производится по месту регистрации транспортных средств.
      3.10 Для совершения регистрационных действий, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, владельцами представляются:
      3.10.1 Заявление (приложения NN 7, 8);
      3.10.1.1 Заявление владельца - юридического лица должно обязательно заверяться его печатью.
      3.10.1.2 Если сделки (договоры), направленные на установление, изменение и прекращение права собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, либо заявление или другой документ составлены и подписаны в отсутствие сотрудника регистрационного пункта, подписавшие их лица должны лично подтверждать, что эти документы подписаны ими.
      Настоящее требование не применяется в отношении справок-счетов, выдаваемых торговыми предприятиями, документов, выдаваемых таможенными органами, органами социального обеспечения и Госавтоинспекцией, а также в случаях, когда подписи отсутствующих лиц удостоверены в установленном порядке.
      3.10.2 Документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за совершением регистрационных действий.
      3.10.3 Документы об уплате установленных сборов и налогов.
      3.10.4 Заверенная копия свидетельства о регистрации хозяйствующего субъекта или иного документа, подтверждающего регистрацию предприятия, организации и т.п. в качестве юридического лица (для юридических лиц).
      3.10.5 Регистрационный документ на транспортное средство (при его наличии).
      3.10.6 Транспортное средство, за исключением случаев его утилизации (выбраковка, списание и т.п.) и указанных в п. 3.7.1 настоящих Правил.
      3.10.7 Справка-счет (Приложение N 9), выданная торговыми предприятиями, или иной документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, номерной агрегат.
      3.10.7.1 Справки-счета оформляются в соответствии с Инструкцией о порядке приобретения, приема, учета, хранения и расходования бланков справок-счетов на приобретение автомоторанспортных средств, узлов и агрегатов к ним (Приложение N 10).
      3.10.7.2 Торговые предприятия при выдаче справок-счетов покупателям обязаны также выдавать им заверенные копии лицензий на право торговли транспортными средствами и документы, подтверждающие источник поступления на продажу конкретного транспортного средства, а именно:
      - приемо-сдаточные акты заводов-изготовителей транспортных средств и агрегатов к ним (или их заверенные копии), расположенных на территории Республики Казахстан;
      - грузовые таможенные декларации (копии таможенных документов заверяются только таможенным органом, выдавшим их), в случае ввоза транспортных средств торговым предприятием из-за пределов Республики Казахстан;
      - регистрационные документы транспортных средств (при их наличии).
      3.10.7.3 К иным документам, подтверждающим права собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, относятся:
      - документы, выдаваемые таможенными органами на транспортные средства, ввезенные на территорию Республики Казахстан;
      - документы, выдаваемые органами социальной защиты населения;
      - решения судов;
      - договоры, свидетельства, документы о праве на наследование имущества и другие документы, удостоверенные в нотариальном порядке, а также иные документы, составленные в соответствии с действующим законодательством;
      - договор купли-продажи или мены (приложения NN 11, 12), составленный в соответствии с гражданским законодательством между продавцом и покупателем (или их доверенными лицами) в письменной форме непосредственно в Госавтоинспекции.
      ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Присутствие обеих сторон при составлении
                     договора обязательно.
                  2. Указанные договоры утверждаются начальником РЭО
                     ГАИ УВД.
                  3. Размеры сборов, взимаемых за переоформление в
                     Госавтоинспекции права собственности на
                     транспортные средства, устанавливаются в
                     соответствии с действующим законодательством.
      3.10.8 Номерные знаки транспортных средств или номерные знаки "Транзит" и регистрационные документы и номерные знаки государств регистрации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан под обязательство об обратном вывозе.
      3.10.9 Приемо-сдаточные акты, сертификаты заводов-изготовителей или предприятий, установивших специальное оборудование на транспортное средство в пределах Республики Казахстан или соответствующие таможенные документы на ввезенное оборудование.
      3.10.10 Приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому либо физическому лицу.
      3.10.10.1 Регистрация транспортных средств юридических лиц, состоящих на учете в Госавтоинспекции, и реализованных (переданных) новым владельцам - юридическим или физическим лицам, производится на основании имеющихся регистрационных документов, актов приемки-передачи основных средств (форма Ос-1, Приложение N 13), платежных документов, подтверждающих оплату за реализованное транспортное средство, разрешений территориальных органов по госимуществу (для юридических лиц, находящихся в государственной собственности).
      3.10.11 Свидетельство о согласовании с ГУГАИ МВД Республики Казахстан, Управлениями (отделами) ГАИ УВД областей, ГУВД г. Алматы конструкций транспортных средств, выпускаемых на предприятиях, не относящихся к отрасли автомобилестроения (Приложение N 14).
      3.11 Запреты или ограничения по изменению права собственности на транспортные средства, введенные таможенными органами и органами социальной защиты населения, а также срок вывоза за границу транспортных средств, временно ввезенных в Республику Казахстан под обязательство об обратном вывозе, указываются в графе "Особые отметки" регистрационного документа и одноименном реквизите карточки учета автомототранспорта, а введенные судами или следственными органами - только в соответствующем реквизите карточки учета автомототранспорта.
      Изменение указанных сведений производится на основании документов, выданных органами, которыми введены соответствующие запреты и ограничения.
      3.12 В регистрационных документах транспортных средств с ручным управлением, а также транспортных средств, принадлежащих инвалидам 1й и 2й группы, в карточках учета автомототранспорта в графе "Особые отметки" делается запись "Разрешается установка знака "Инвалид".
      3.13 Регистрация транспортных средств, реализованных из воинских частей, производится на основании:
      3.13.1 Оплаченного счета-наряда Управления материальных фондов Министерства обороны Республики Казахстан - исполнительного органа постоянно действующей правительственной Комиссии, образованной решением Кабинета Министров Республики Казахстан от 25.12.1992 г. N 394-р (Приложение N 15).
      3.13.2 Актов технического состояния и передачи транспортных средств (приложения NN 16,17), утвержденных в зависимости от принадлежности транспортных средств соответственно Министерством обороны Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан или Министерством внутренних дел Республики Казахстан.
      ПРИМЕЧАНИЕ: При реализации транспортных средств, принадлежащих
                  КНБ РК, МВД РК, счет-наряд исполнительного органа -
                  Комиссии заверяется печатью соответствующего
                  ведомства.
      3.13.3 При реализации транспортных средств хозрасчетными предприятиями Министерства обороны Республики Казахстан дополнительно представляются копии наряда, по которым эти предприятия закупили автомобили для восстановления и последующей реализации.
      3.14 Регистрация транспортных средств, приобретаемых юридическими и физическими лицами через аукционы и торговые биржи, производится на основании документов, подтверждающих законность представления транспортных средств на аукцион или биржу и аукционных и биржевых справок об их реализации конкретным владельцам, заверенных соответствующими печатями и подписями ответственных лиц.
      3.15 Регистрация транспортных средств, выигранных гражданами при проведении вещевых лотерей (розыгрышей), производится на основании справок-счетов, оформленных и выдаваемых владельцам в соответствии с пунктом 3.10.6 настоящих Правил и решением лотерейной (розыгрышной) комиссии, заверенных печатью инициатора проведения лотереи (розыгрыша).
      3.16 Самостоятельно сконструированные и изготовленные транспортные средства регистрируются при представлении документов, подтверждающих законность приобретения агрегатов, запасных частей, деталей и материалов, на основании заключений экспертно-консультационных групп или контрольно-технических комиссий о соответствии конструкций транспортных средств требованиям безопасности движения и их допуске к эксплуатации на дорогах общего пользования.
      Деятельность указанных экспертно-консультационных групп или контрольно-технических комиссий регламентируется требованиями "Наставления о службе технического надзора Госавтоинспекции" и нормативных актов Госстандарта Республики Казахстан.
      3.17 Специальные транспортные средства регистрируются за владельцами - юридическими лицами в соответствии с перечнем специальных автомобилей (Приложение N 18).
      3.17.1 Специальные транспортные средства оперативных служб должны соответствовать требованиям ГОСТ 21392-90.
      3.17.2 В регистрационных документах транспортных средств, оборудованных приборами для подачи специальных световых и звуковых сигналов по ГОСТ 21392-90 в графе "Особые отметки" делается запись "Звуковой, синий и .... (указывается конкретный цвет специального маяка) световой(ые) спецсигналы". Аналогичные записи делаются в одноименном реквизите карточки учета автотранспорта.
      Запись в регистрационном документе транспортного средства о разрешении оборудования транспортных средств без светографической схемы приборами для подачи специальных световых и звуковых сигналов дополнительно удостоверяется подписью начальника Управления (отдела) ГАИ (или его заместителей), выдавшего соответствующее разрешение, и заверяется гербовой печатью Госавтоинспекции.
      В графе "Цвет" регистрационного документа транспортных средств оперативных служб делается запись - "По ГОСТ 21392-90".
      3.18 При регистрации опытных образцов транспортных средств, проходящих испытания, выдаются регистрационные документы, в которых проставляется отметка "Испытания", и номерные знаки. Основанием для регистрации является экспертное заключение предприятия-изготовителя о соответствии транспортных средств требованиям безопасности, предусмотренным техническим заданием, и допуске к испытаниям.
      3.19 На транспортные средства, проходящие контрольные испытания в соответствии с техническими условиями предприятий-изготовителей и авторемонтных заводов, выдаются регистрационные документы на срок не более одного года, в которых проставляется отметка "Испытания", и номерные знаки.
      3.20 Перед производством регистрационных действий транспортные средства (номерные агрегаты) проверяются по учетам угнанного и похищенного транспорта ИВЦ МВД Республики Казахстан.
      Результат проведенной проверки отмечается в заявлении владельца с указанием должностного лица, проводившего проверку, даты и времени.
      3.21 При обнаружении признаков подделки представленных документов, номерных знаков, изменения заводской маркировки транспортных средств, несоответствия номеров агрегатов представленным документам или регистрационным данным, а также наличии сведений о нахождении транспортных средств (номерных агрегатов) или представленных документов в розыске, такие документы и транспортные средства задерживаются и производятся соответствующие проверки, после чего все материалы передаются в подразделения ГСК Республики Казахстан по месту нахождения.
      Производство регистрационных действий в этих случаях откладывается до разрешения дела в порядке, установленном законодательством.
      3.21.1 Производство регистрационных действий для транспортных средств, не имеющих по каким-либо причинам номеров агрегатов (на двигателе, кузове, шасси, раме), осуществляется только после нанесения в установленном порядке (указание МВД РК от 18.10.95 г. N 17/РП-523) номеров на указанные агрегаты.
      3.22 На зарегистрированные технические исправные транспортные средства выдаются регистрационные документы установленного образца, талоны о прохождении технического осмотра и номерные знаки соответствующих типов, предусмотренных СТ РК 986-95 "Знаки государственные, регистрационные со светоотражающим покрытием для транспортных средств и их прицепов". На автомобили и автобусы выдается по два, а на мототранспортные средства и прицепы - по одному номерному знаку.
      Регистрационные документы и номерные знаки транспортных средств выдаются в порядке возрастания их цифровых номеров.
      3.22.1 Номерные знаки на технически неисправные транспортные средства не выдаются до устранения неисправностей.
      3.22.2 Эксплуатация транспортных средств с номерными знаками, закрепленными за другими транспортными средствами, категорически запрещается.
      3.23 На транспортные средства, доставленные своим ходом с предприятий-изготовителей, авторемонтных заводов, органов таможенного контроля и торговых организаций к месту регистрации, а также снятые с учета Госавтоинспекцией в связи с изменением места жительства или изменением права собственности, выдаются для разового использования номерные знаки "Транзит" (Приложение N 5), соответственно предприятиями-изготовителями, авторемонтными заводами, таможенными органами, торговыми организациями или регистрационными пунктами Госавтоинспекции.
      При выдаче номерных знаков "Транзит" в документах, подтверждающих право собственности на транспортные средства, делаются отметки с указанием серии, номера, даты выдачи и срока действия указанных знаков и заверяются печатями организаций, внесших эти записи.
      3.23.1 Срок действия номерных знаков "Транзит" - 5 суток со дня выдачи, в исключительных случаях - 10 суток, они действительны только для перегона к месту регистрации или продажи.
      При регистрации транспортных средств номерные знаки "Транзит" изымаются и уничтожаются в установленном порядке.
      Номерные знаки "Транзит", выданные предприятиями-изготовителями и Госавтоинспекцией для перегона транспортных средств своим ходом в торговые организации, изымаются этими торговыми организациями и сдаются для уничтожения в регистрационные пункты ГАИ по месту нахождения по акту.
      3.23.2 При наличии уважительных причин решение о продлении указанных в п. 3.23.1 настоящих Правил сроков (замене номерного знака "Транзит") принимается руководством Управлений (отделов) ГАИ УВД либо начальниками регистрационных пунктов по месту регистрации транспортных средств или по месту их нахождения.
      3.24 Регистрационные документы и номерные знаки взамен утраченных, пришедших в негодность, несоответствующих действующим стандартам, либо срок действия которых истек, выдаются по месту регистрации транспортных средств по заявлениям владельцев с указанием обстоятельств утраты и уплаты установленных сборов после совершения действий, предусмотренных п.п. 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.6, 3.7, 3.20. Дубликаты регистрационных документов заполняются по учетным данным ГАИ.
      Выдача дубликатов регистрационных документов производится по истечении 15 дней с момента подачи заявления владельца транспортного средства.
      В исключительных случаях решение о сокращении указанного срока принимается руководством Управлений (отделов) ГАИ УВД в установленном порядке.
      3.24.1 При утрате регистрационных документов транспортных средств, снятых с учета, регистрационными пунктами направляются запросы по месту прежней регистрации транспортных средств, исполнение которых обязательно в течение 5 суток со дня получения.
      3.25 Поступившие в регистрационный пункт обнаруженные документы, номерные знаки транспортных средств, взамен которых были выданы дубликаты, считаются недействительными, хранятся и уничтожаются в установленном порядке. Информация для снятия с учета обнаруженных регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств направляется в ИВЦ МВД Республики Казахстан.
      3.26 Заявления владельцев, документы, подтверждающие право собственности на транспортные средства (номерные агрегаты), документы об уплате установленных сборов, высвободившиеся регистрационные документы и регистрационные номера государств регистрации транспортных средств (если они не изъяты таможенным органом), ввезенных в Республику Казахстан, и номерные знаки "Транзит" сдаются в регистрационный пункт.
      Если подлежащие сдаче в регистрационный пункт документы и знаки утрачены, в заявлениях владельцы указывают обстоятельства их утраты.
      3.27 Регистрация транспортных средств, временно ввезенных на территорию Республики Казахстан на срок более 6 месяцев под обязательство об обратном вывозе, производится с выдачей владельцам свидетельств о регистрации транспортных средств и номерных знаков на срок их ввоза, указанный в таможенных документах. Регистрационные документы и регистрационные номера государств регистрации указанных транспортных средств выдаются владельцам при снятии таких транспортных средств с учета в связи с их вывозом за пределы Республики Казахстан.
      3.28 На транспортные средства, участвующие в международном дорожном движении, выдаются взамен не соответствующих требованиям Конвенции о дорожном движении номерные знаки по СТ РК 986-95 и регистрационные документы, записи в которых дублируются буквами латинского алфавита.
      3.29 Регистрация транспортных средств за совместными предприятиями, создаваемыми на территории Республики Казахстан с участием республиканских и иностранных организаций, фирм и органов управления, производится через Департамент по работе с диппредставительствами при МИД Республики Казахстан, на основании документов, указанных в настоящих Правилах и свидетельств о государственной регистрации юридического лица, выдаваемых органами Министерства юстиции Республики Казахстан.
      3.30 Регистрация транспортных средств за иностранными дипломатическими, консульскими и торговыми представительствами, их сотрудниками производится через Департамент по работе с диппредставительствами при МИД Республики Казахстан на основании документов, указанных в настоящих Правилах.
      3.31 Регистрация транспортных средств за представительствами иностранных фирм, банков, авиакомпаний, средств массовой информации, их сотрудниками производится через Департамент по работе с диппредставительствами при МИД Республики Казахстан на основании документов, указанных в настоящих Правилах, и разрешений установленного образца (Приложение N 20), выданных Министерством внешнеэкономических связей Республики Казахстан.
      3.32 Регистрация транспортных средств за иностранными фирмами и их сотрудниками, осуществляющими работы на территории Республики Казахстан по контрактам, в которых предусмотрено использование ими служебных и личных транспортных средств, производится через Департамент по работе с диппредставительствами при МИД Республики Казахстан, на основании документов, указанных в настоящих Правилах, и по согласованию с Министерством экономики Республики Казахстан.
      3.33 Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами, прибывшими в Республику Казахстан по межгосударственным соглашениям в порядке осуществления научно-технического, экономического и культурного сотрудничества по служебным, торговым и общественным делам на срок не менее 6 месяцев, производится через Департамент по работе с диппредставительствами при МИД Республики Казахстан на основании документов, указанных в настоящих Правилах, по ходатайству принимающих организаций.
      3.34 Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, производится на общих основаниях.
      3.35 На транспортные средства иностранных представительств в Республике Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства выдаются номерные знаки следующих серий:
      - "CMD" - на служебные и личные транспортные средства глав иностранных дипломатических представительств;
      - "D" - на транспортные средства иностранных дипломатических, консульских представительств, других международных организаций, приравненных к рангу посольств, а также на личные транспортные средства сотрудников дипломатического ранга этих представительств, организаций и членов семей их сотрудников. По просьбе дипломатических и консульских представительств, международных организаций на служебные транспортные средства могут выдаваться номерные знаки серии "Т".
      Для выдачи номерных знаков серии "D" на личные транспортные средства должны предъявляться дипломатические, консульские карточки, выданные МИД Республики Казахстан;
      - "Т" - на транспортные средства административно-технического и обслуживающего персонала дипломатических, консульских представительств и международных организаций, приравненных к рангу посольств, и членов семей их сотрудников.
      Для выдачи номерных знаков серии "Т" на личные транспортные средства должны предъявляться служебные карточки, удостоверения, выданные МИД Республики Казахстан;
      - "М" - на транспортные средства, принадлежащие открытым на территории Республики Казахстан в установленном порядке представительствам иностранных фирм, банков, авиакомпаний и других организаций, а также сотрудникам этих представительств, аккредитованным в Республике Казахстан, и членам их семей.
      Для выдачи номерных знаков серии "М" на личные транспортные средства должны предъявляться национальные паспорта, зарегистрированные в органах внутренних дел;
      - "К" - на транспортные средства представительств зарубежных средств массовой информации, сотрудникам этих представительств и членам их семей.
      Для выдачи номерных знаков серии "К" на личные транспортные средства должны предъявляться удостоверения корреспондентов или удостоверения технического персонала, выданные МИД Республики Казахстан, а для членов семей их сотрудников - национальные паспорта, зарегистрированные в органах внутренних дел;
      - "Н" - на транспортные средства совместных казахстанско-иностранных предприятий, управляемые иностранными гражданами, или иностранных сотрудников этих предприятий; на транспортные средства, предоставляемые иностранным гражданам на прокат; на транспортные средства иностранных граждан, прибывших в Республику Казахстан по служебным, личным делам, на учебу; на транспортные средства иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Казахстан по виду на жительство, или лиц без гражданства.
      Для выдачи номерных знаков серии "Н" должны предъявляться национальные паспорта или виды на жительство, зарегистрированные в органах внутренних дел;
      - "Р" - на транспортные средства, снимаемые с учета в связи с окончательным вывозом за границу или убытием за пределы территории обслуживания регистрационным пунктом.
      3.36 На прицепы к автомобилям и мототранспортные средства, принадлежащие иностранным представительствам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, выдаются номерные знаки последней серии из числа закрепленных за регионами Республики Казахстан, выполненные на желтом фоне.
      3.37 На транспортные средства, приобретенные или полученные в Республике Казахстан иностранными гражданами и гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими за границей и прибывшими в Республику Казахстан на срок менее 6 месяцев, выдаются номерные знаки серии "Р" и свидетельства о регистрации с указанием срока их действия согласно въездным документам.
      3.38 Не допускаются к осмотру и не принимаются к регистрации транспортные средства:
      - при отсутствии документов, предусмотренных п. 3.10 настоящих Правил;
      - собранные из запасных частей и агрегатов или восстановленные вновь из числа выбракованных;
      - самостоятельно изготовленные или переоборудованные с нарушением технических условий или по техническим условиям, не согласованным с ГУГАИ МВД Республики Казахстан, управлений (отделов) ГАИ УВД в установленном порядке.
      3.39 Не производятся регистрация, внесение изменений в регистрацию, снятие с учета транспортных средств и иные регистрационные действия до окончания проверок, осуществляемых в установленном порядке органами внутренних дел и ГСК, если не выполнены требования настоящих Правил, в иных случаях, предусмотренных законодательством.
      3.40 Справки о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных средствах и их владельцах выдаются на основании письменного запроса:
      - судам, органам прокуратуры, следствия, дознания и налоговой милиции в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами;
      - органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
      - подразделениям Госавтоинспекции при выполнении возложенных на них задач.
      Документы, послужившие основанием для совершения регистрационных действий, выдаются судам, органам прокуратуры и следствия.
      3.41 Для производства регистрационных действий принимаются документы, составленные за пределами Республики Казахстан с участием должностных лиц компетентных органов других государств или от них исходящие при условии их легализации МИД Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами.
      3.42 Об отказе в производстве регистрационных действий Госавтоинспекция обязана сообщить в письменной форме владельцам транспортных средств с указанием причин отказа. Запись об отказе в регистрации транспортного средства производится в графе "Служебные отметки ГАИ" заявления владельца, которая удостоверяется подписью должностного лица и печатью регистрационного пункта. В этом случае заявление возвращается владельцу транспортного средства.
      Данный порядок применяется также при оформлении отказа в производстве иных регистрационных действий и при выдаче справок.
      Письма и иные обращения граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с производством регистрационных действий, рассматриваются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами МВД Республики Казахстан.
 
       4. Внесение изменений в регистрацию транспортных средств
 
      4.1 Внесение изменений в регистрацию транспортных средств производится в случаях:
      - изменения права собственности;
      - изменения места жительства (юридического адреса) владельца или изменения места стоянки транспортного средства;
      - перемены фамилии, имени, отчества (наименования) владельца;
      - изменения типа или модели транспортного средства вследствие переоборудования или замены на нем агрегатов, изменения цвета, установки специального оборудования и иных подобных изменений.
      4.2 В случаях изменения права собственности, места жительства (юридического адреса) владельца или места стоянки транспортного средства внесение изменений в регистрацию транспортных средств производится на основании документов, указанных в пп. 3.7, 3.10.1- 3.10.7, 3.20 настоящих Правил, а при перемене фамилии, имени, отчества (наименования) владельца, дополнительно, и документов, подтверждающих эту перемену, в соответствии с действующим законодательством.
      4.3 В случае переоборудования транспортного средства внесение изменений в регистрацию производится на основании документов, указанных в п.п.3.7, 3.10.1-3.10.7, 3.10.9, 3.10.10, 3.20 настоящих Правил, согласования ГАИ на данный вид переоборудования, акта технического осмотра транспортного средства, составленного в подразделении Госавтоинспекции после переоборудования.
      4.4 Условия, порядок и допускаемые виды переоборудования транспортных средств юридических и физических лиц регламентируются Наставлением о службе технического надзора Госавтоинспекции.
      4.5 Внесение изменений в регистрацию транспортных средств, имеющих расхождения нумерации узлов и агрегатов с регистрационными документами, производится на основании принятого органами внутренних дел, ГСК или суда решения. В этом случае в раздел "Особые отметки" регистрационного документа и карточки учета автотранспорта вносятся реквизиты указанного решения, заверенная его копия подшивается в основание производства регистрационных действий, а оригинал решения владелец транспортного средства обязан иметь при себе вместе с регистрационным документом. При утере владельцами решений запрашивается их копия.
      4.6 При внесении изменений в регистрацию производится замена регистрационных документов.
      4.7 В случае замены кузова легкового автомобиля и автобуса, кабины грузового автомобиля, в том числе на другую модель (модификацию), год выпуска транспортного средства не изменяется. В графе "Марка, модель" регистрационного документа, карточки учета автомототранспорта указывается марка, модель установленного кузова (кабины), а в графе "Особые отметки" делается отметка "Замена кузова (кабины)" с указанием даты соответствующего изменения. Старая (прежняя) карточка учета автомототранспорта хранится в подсобной картотеке в течение 3-х лет.
      4.7.1 Переоборудование, замена номерных частей кузова при условии их непригодности к дальнейшей эксплуатации и ремонту допускается только с разрешения руководства управлений (отделов) ГАИ УВД. Внесение изменений в регистрацию в этом случае производится в порядке, указанном в п. 4.3 настоящих Правил, и при представлении заключения вынесенного техническим надзором ГАИ.
      4.8 Свидетельства на высвободившиеся номерные агрегаты (Приложение N 21), зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств выдаются при изменении регистрационных данных, связанных с заменой соответствующих номерных агрегатов, а также при снятии с учета транспортных средств в связи с их утилизацией по заявлению владельца после уплаты установленных сборов.
      4.9 Владельцу в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) в графе "Особые отметки" указываются документы, предъявленные при внесении изменений в регистрацию, а также серия и номер прежнего регистрационного документа.
      4.9.1 Транспортные средства, принятые в дар или полученные по наследству, если в договоре дарения или свидетельстве о праве наследования указано несколько лиц, перерегистрируется с письменного согласия всех собственников на одного из них.
      4.10 При внесении изменений в регистрацию, связанной с оборудованием транспортных средств приборами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, совершаются действия, аналогичные предусмотренным п. 3.17 настоящих Правил.
      Изменение регистрационных данных, связанных с прекращением права на оборудование транспортного средства приборами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и применение цветографической схемы по ГОСТ 21392-90, либо по заявлению владельца, производится после демонтажа указанных приборов и устранения цветографической схемы.
      4.11 Внесение изменений в регистрацию транспортных средств, конфискованных или признанных бесхозяйными по решению суда без регистрационных документов на новых владельцев, производится на основании справок-счетов торговых предприятий и заверенных копий решения суда.
      4.12 Внесение изменений в регистрацию не производится:
      - на транспортные средства при отсутствии документов, предусмотренных пп. 3.10.1- 3.10.7, 3.10.9, 4.2 и 4.3;
      - на транспортные средства, ввезенные из-за границы беспошлинно с неистекшим - годичным сроком со дня ввоза (подтверждением уплаты 100% таможенной пошлины является досмотровая роспись, выдаваемая владельцу таможенным органом при ее уплате).
 
                5. Снятие с учета транспортных средств
 
      5.1 Владельцы обязаны снять транспортные средства с учета в случаях:
      - изменения места жительства физического лица или юридического адреса предприятия, учреждения, организации, за которыми они зарегистрированы, если новое место жительства (юридический адрес) находится за пределами территории обслуживания регистрационного пункта, зарегистрировавшего транспортное средство, а также возникновения иных оснований для изменения места регистрации;
      - прекращения права собственности на транспортные средства;
      - утилизации (выбраковки, списания) транспортных средств;
      - вывоза транспортных средств за пределы Республики Казахстан, за исключением временного вывоза.
      5.2 Для снятия с учета транспортных средств их владельцы должны представить в регистрационный пункт документы, указанные в пп. 3.10.1-3.10.6, 3.10.10 настоящих Правил и сдать номерные знаки. В регистрационных документах производятся записи, соответствующие обстоятельствам снятия с учета транспортных средств, указанных в заявлениях владельцев, которые заверяются печатью.
      Номерные знаки не сдаются при снятии с учета транспортных средств в связи с изменением места жительства или юридического адреса владельца, за которым они зарегистрированы, в пределах области, г. Алматы. Соответствующие отметки вносятся в карточки учета автомототранспорта.
      На транспортные средства (кроме вышеуказанных, а также утилизируемых) выдаются номерные знаки "Транзит" с указанием срока их действия.
      При снятии с учета транспортных средств в связи с их вывозом за пределы Республики Казахстан владельцам выдаются свидетельства о регистрации транспортных средств с отметкой о снятии с учета, а также вывоза транспортных средств за пределы Республики Казахстан, предусмотренных п. 3.27 настоящих Правил.
      5.2.1 Разрешается снятие с учета транспортных средств без их предъявления на осмотр по месту регистрации при условии представления владельцами заверенного печатью акта технического осмотра (Приложение N 22 ), выданного органами ГАИ по месту нахождения транспортного средства.
      5.2.2 В пределах Республики Казахстан допускается снятие транспортных средств с учета регистрационными пунктами ГАИ не по месту регистрации автомототранспорта, а по месту его нахождения. В этих случаях снятие с учета производится только после исполнения запросов об отсутствии каких-либо ограничений на снятие с учета по месту регистрации этих транспортных средств, уточнения их учетных данных и сведений о владельцах, а также после исполнения запросов по межгосударственной и республиканской базам данных об отсутствии данных транспортных средств в списках разыскиваемых.
      После принятия решения о снятии транспортного средства с учета, информация об этом немедленно направляется телетайпом (телефаксом) в регистрационный пункт по месту его регистрации.
      5.2.3 Снятие с учета транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, по заявлениям их представителей производится по истечении 15 дней с момента регистрации транспортных средств и после осуществления действий, предусмотренных п. 3.20 настоящих Правил.
      5.3 Если владельцами транспортного средства являются два физических лица, снятие с учета производится по обоюдному письменному согласию владельцев.
      5.4 Снятие с учета транспортных средств, полученных владельцами через органы социальной защиты населения, производится только с разрешения органов социальной защиты населения.
      5.5 Транспортные средства, подлежащие утилизации (выбраковке, списанию) снимаются с учета при представлении документов, указанных в пп. 3.10.1 - 3.10.6, 3.10.10 настоящих Правил без осмотра, но при представлении актов осмотра транспортных средств (Приложение N 22), составленных в Госавтоинспекции по месту учета. Регистрационные документы и номерные знаки сдаются в регистрационный пункт. При отсутствии регистрационных документов или номерных знаков на утилизируемые транспортные средства в заявлениях указываются обстоятельства их утраты.
      5.6 Транспортные средства могут сниматься с учета на основании решения суда или иного компетентного государственного органа (определенного законодательством), принятого в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения в соответствии с законодательными актами.
      По решению указанных органов могут быть введены временные ограничения на снятие с учета транспортных средств.
      5.6.1 В случаях снятия с учета транспортных средств, обращаемых в собственность государства на основании решений судов или иных органов, определенных законодательством, на судебных исполнителей, должностных лиц иных органов распространяются требования, предусмотренные настоящими Правилами, как для представителей собственников транспортных средств.
      5.7 Транспортные средства, на которые судами, следственными, таможенными органами введены запреты или ограничения по изменению права собственности, могут быть сняты с учета после представления документов, свидетельствующих об отсутствии указанных запретов или ограничений, либо решений судов (иных государственных органов, определенных законодательством) об отчуждении данных транспортных средств и их передаче в собственность иных лиц или обращении в собственность государства, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством.
      5.8 На транспортные средства юридических и физических лиц, представленных в качестве залога банкам под выданный кредит, а также юридическим и физическим лицам при предъявлении копий договора о залоге, выданных банками (или иных документов), вводятся ограничения на снятие их с учета до исполнения залогового обязательства. При этом в книгах регистрации транспортных средств и карточках учета автомототранспорта делаются соответствующие отметки.
      5.9 Снятие с учета транспортных средств юридических лиц при реализации их физическим лицам, минуя торговые организации, производится - на основании заявлений юридических лиц - владельцев транспортных средств и документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящих Правил, которые перечисляются в заявлении. При этом в регистрационный документ вносится запись: "Автомобиль снят с учета в связи с продажей гражданину Ф.И.О., адрес местожительства, серия, номер личного паспорта".
      5.10 Если транспортные средства, принадлежащие юридическим или физическим лицам, снимаются с учета в связи с изменением права собственности в регистрационных документах на автомобили (мотоциклы), принадлежащие юридическим лицам, записываются номера двигателей, шасси (рам), кузовов, с которыми транспортные средства снимаются с учета и заверяются подписью и печатью органа ГАИ, а в регистрационных документах транспортных средств физических лиц вносится запись: "Автомобиль снят с учета вследствие изменения собственника", которая также заверяется подписью и печатью органа ГАИ.
      При снятии транспортных средств с учета по месту жительства (юридического адреса) их прежних владельцев на основании договоров по изменению права собственности, свидетельств о праве наследования или решений суда в регистрационные документы вносятся записи о снятии транспортного средства с учета с указанием основных данных нового владельца (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, наименование юридического лица, адрес расположения).
      5.11 Зарегистрированные в Госавтоинспекции транспортные средства, вывозимые за пределы области, г. Алматы на срок более 2-х месяцев, временно регистрируются по заявлениям владельцев по месту их пребывания с письменного согласия юридических и физических лиц, по адресу которых производится такая регистрация. В регистрационном документе делается отметка о временном учете транспортного средства с указанием срока его окончания. Снятие транспортных средств с временного учета не производится.
      5.12 Снятие с учета транспортных средств, имеющих расхождения нумерации агрегатов с регистрационными документами, производится на основании принятых органами внутренних дел, ГСК решений (заключений).
      5.13 Транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан и не вывезенные в установленные сроки или используемые в нарушение таможенного законодательства, снимаются с учета на основании решений таможенных органов.
      5.14 Транспортные средства лиц, постоянно проживающих за границей, и ввезенные в Республику Казахстан под обязательство об обратном вывозе, могут быть сняты с учета для последующей реализации или отчуждения только с разрешения таможенных органов.
      5.15 При снятии с учета транспортных средств, временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более 6 месяцев под обязательство об обратном вывозе и зарегистрированных в соответствии с п. 3.27 настоящих Правил, в свидетельстве о регистрации производится отметка о снятии с учета и делается запись: "Подлежит вывозу". Выданные номерные знаки сдаются в регистрационный пункт.
      5.16 По заявлению владельца в случаях, предусмотренных п. 4.8 настоящих Правил, оформляется и выдается свидетельство на высвободившийся номерной агрегат (Приложение N 21).
      5.17 В реестре и карточке учета автомототранспорта делается отметка о снятии транспортного средства с учета с указанием конкретного основания (изменение места жительства владельца, иные основания изменения места регистрации, регистрация за другим совладельцем, вывоз транспортного средства за пределы Республики Казахстан, утилизация транспортного средства, отчуждение транспортного средства по договорам отчуждения, купли-продажи, мены, дарения и т.п., обращение транспортного средства в собственность государства или иных лиц по решению суда).
      5.18 Не снимаются с учета транспортные средства:
      - юридических лиц, выбывающие в командировку в другие регионы, или передаваемые в аренду;
      - физических лиц, которые вывозятся за пределы территории, обслуживаемой данным регистрационным пунктом ГАИ, без изменения постоянного места жительства их владельцев, а также передаваемого другим лицам по доверенностям и договорам безвозмездного пользования.
 
           6. Учет зарегистрированных транспортных средств
 
      6.1 При регистрации транспортных средств все необходимые данные о них записываются в реестр регистрации транспортных средств (Приложение N 23) и на каждое из них заводятся карточки учета автомототранспорта соответствующей серии в трех экземплярах (приложения NN 24, 25). Один экземпляр хранится в картотеке регистрационного пункта ГАИ, второй - направляется в районную Госавтоинспекцию, а третий - в областной регистрационный пункт ГАИ УВД.
      6.2 Данные карточек учета автомототранспорта вводятся в базу данных подсистемы "Автомобиль" АИПС-ГАИ в соответствии с Инструкцией о порядке функционирования автоматизированной подсистемы "Автомобиль", утвержденной приказом МВД Республики Казахстан от 12.12.92 г. N 368.
      6.3 Учет транспортных средств, временно прибывших в область, ведется по отдельной картотеке.
      6.4 При снятии с учета транспортного средства вследствие убытия за пределы области, а также в случае изменения права собственности или выбраковки в карточке учета автомототранспорта и в книге ввезенного (вывезенного) транспорта (Приложение N 26) производятся соответствующие записи и делается отметка о сдаче номерных знаков.
      После этого карточка учета автомототранспорта переносится из действующей картотеки в картотеку убывшего транспорта, а сигнальные копии с нее направляются в те адреса, что и при регистрации данного транспортного средства, где также при получении сигнальных карточек делается отметка в основных учетных карточках о снятии с учета транспортного средства, и карточки переносятся из действующих карточек в картотеки убывшего транспорта, а сигнальные карточки уничтожаются.
      6.5 При снятии с учета транспортных средств в связи с убытием в другие населенные пункты данной области регистрационным пунктом ГАИ производятся операции, изложенные в пункте 5.4 настоящих Правил (за исключением снятия номерных знаков), а в областном регистрационном пункте ГАИ УВД полученные сигнальные карточки берутся на контроль до получения подтверждающей карточки о постановке транспортного средства на учет по месту регистрации. Полученная карточка после ее сверки с контрольной ставится в картотеку номерного знака, а старая учетная карточка и контрольная уничтожаются.
 
              7. Порядок изготовления, учета и хранения
             номерных знаков и регистрационных документов
                       на транспортные средства
 
      7.1 В качестве регистрационных документов применяется спецпродукция по установленным ГУГАИ МВД Республики Казахстан образцам.
      7.2 Регулирование вопросов, связанных с заказами спецпродукции, производится ГУГАИ МВД Республики Казахстан. Для обеспечения такой деятельности Главным Управлением ГАИ и управлениями (отделами) ГАИ УВД по согласованию с облгорадминистрациями определяется порядок финансирования указанного снабжения.
      7.3 Количественный учет поступающей спецпродукции (номерных знаков, регистрационных документов, транзитных номерных знаков и др.) ведется по книге поступления и расходования спецпродукции (Приложение N 27).
      7.4 Учет расходования номерных знаков, технических паспортов и технических талонов ведется по реестрам регистрации транспортных средств, в которых серии и номера выданных регистрационных документов и номерных знаков записываются строго в порядке номеров.
      Книги учета регистрации автомототранспорта заводятся по типам транспортных средств - автомобили, мотоциклы (мотороллеры, мотонарты, мотоколяски).
      7.5 Номерные знаки, бланки регистрационных документов хранятся как документы строгой отчетности.
      7.6 Номерные знаки со снятых с учета транспортных средств могут выдаваться повторно на общих основаниях.
      7.7 Бланки регистрационных документов, испорченные при заполнении, утилизируются при очередных ревизиях средствами и способами, исключающими возможность их повторного использования, о чем составляются соответствующие акты.
      7.8 Документы, послужившие основанием для регистрации, внесения изменений в регистрацию, снятия с учета транспортных средств, выдачи или замены номерных знаков, подшиваются в отдельные дела в очередности, соответствующей записи в книгах учета регистрации автомототранспорта, и хранятся в течение пяти лет.
      7.9 Реестры регистрации транспортных средств, поступления и расходования бланков строгой отчетности и номерных знаков хранятся 60 лет. Материалы, послужившие основанием для производства регистрационных действий, хранятся в течение 5 лет. Реестры

 

регистрации транспортных средств хранятся в металлических сейфах

(шкафах).

     7.10 Карточки учета автомототранспорта на выбракованные

транспортные средства, а также выбывшие за пределы зоны обслуживания

регистрационного пункта ГАИ, хранятся в течение пяти лет.                                      Приложение N 1

                                        к Правилам                            (Образец)


          Главное Управление ГАИ МВД Республики Казахстан         Свидетельство о регистрации транспортного средства

                        Республики Казахстан


                        Республика Казахстан

              --------------------------------------

                 Владелец              Образцов

                                 Образец Образецевич


                 Область

                 Район             Советский

                 Нас. пункт        Алматы

                 Улица             Ленина

                 Дом     34    Кв. 5

                 Особые отметки _______________________

                 ______________________________________

                 Выдано ГАИ ___________________________

                 ______________________________________

                                 (подпись)

                  М.П.    "___"______________1996 год


                            АА N 00000000
                  Свидетельство о регистрации ТС

              --------------------------------------

              Владелец                 Образцов    С

                                 Образец Образецевич

              Регистрационный N        А000ААА     А

              Модель                   Стайла      D

              Год выпуска ТС           1991        В

              Категории ТС (А, В, С, D, Е)         С

              Двигатель N 987654321 Шасси N 123456789

              Кузов N                  123456789   Е

              Цвет                     Серый

              Мощность двигателя, кВт/лс  52/7     С

              Разрешенная max масса, kg   2500     F

              Масса без нагрузки, kg

                          АА N 00000000


                                        Приложение N 2

                                          к Правилам


             Технический паспорт транспортного средства

        (Свидетельство о регистрации транспортного средства)


        SU                              ААВ N 261341

----------------------------------          владелец

Свидетельство о регистрации ТС

----------------------------------

Регистрационный N

Марка

Модель

Год выпуска

Цвет                              Республика, край, область


Двигатель N

Шасси (рама) N                    Район

Кузов (коляска) N                 Нас. пункт

Тип ТС                            Улица

Полная масса            kg        Дом     кор.    кв.

Масса без нагрузки      kg        Выдано

Особые отметки

                                  Начальник РЭО (ГАИ)


                                      М.П.


     ААВ N 261341                 "__"___________199___ г.


Снятие с учета__________________  Продажа транспортного средства

________________________________  ______________________________

________________________________  ______________________________

________________________________  ______________________________


Начальник РЭО (ГАИ)


"___"_____________19___г.


Технические осмотры

_______________________________

_______________________________


                                        Приложение N 3

                                          к Правилам


                   Технический паспорт автомобиля


---------------------------------------------------------------------

                                   Технический паспорт автомобиля


                                           I. Общие данные


                                   Марки, модель,

                                   модификации______________________


     ТЕХНИЧЕСКИЙ                   Выпуск 19___г.

       ПАСПОРТ

     АВТОМОБИЛЯ                    Двигатель N______________________


                                   Кузов N__________________________


                                   Шасси N__________________________


                                   Цвет_____________________________


                                   Паспорт выдан на основании_______

                                   _________________________________

                                   _________________________________

                                   _________________________________

                                   _________________________________


                                   Присвоен номерной знак___________


                                    М.П.


       ГО N 804775                             ГО N 804775


    СВЕДЕНИИ О ВЛАДЕЛЬЦЕ           II. Изменение номерного знака

                                 ------------------------------------

Фамилия_________________________ Присвоен!Год, месяц и число выдачи

                                 номерной!нового номерного знака,

Имя_____________________________   знак  !причины изменения

                                         !номерного знака. Полное

Отчество________________________         !наименование подразделения

                                         !ГАИ, которым выдан

Местожительство_________________         !номерной знак.

________________________________ ------------------------------------

________________________________         !---------------------------

________________________________         !---------------------------

                                         !---------------------------

Талон учета_____________________         !---------------------------

________________________________         !Начальник ГАИ (подпись) М.П.

                                 ------------------------------------

Начальник ГАИ___________________         !---------------------------

                                         !---------------------------

________________________________         !---------------------------

(наименование органа, республики,        !---------------------------

     края, области)                      !Начальник ГАИ (подпись) М.П.

________________________________ ------------------------------------

                                         !---------------------------

"___"_________________19___г.            !---------------------------

                                         !---------------------------

  М.П.    ______________________         !---------------------------

                 подпись                 !Начальник ГАИ (подпись) М.П.

                                 ------------------------------------

                                         !---------------------------

                                         !---------------------------

                                         !---------------------------

                                         !---------------------------

                                         !Начальник ГАИ (подпись) М.П.                                        Приложение N 4

                                          к Правилам              ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,

                  ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ


---------------------------------------------------------------------

                        ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

                          Авто-мотомашины

---------------------------------------------------------------------

                          I. Общие данные


1. Наименование владельца машины и его адрес_________________________

                                            (учреждение, предприятие

_____________________________________________________________________

                        или отдельное лицо)

_____________________________________________________________________


2. Адрес гаража, стоянки_____________________________________________


3. Машине присвоен номерной знак_____________________________________


                            ВЩ N 772021


4. Краткая характеристика авто-мотомашины:

     а) тип машины___________________________________________________

                  (грузовая, легковая, специальная, автобус или

                                      мотоцикл)

     б) марка и модель_______________________________________________

     в) тип кузова___________________________________________________

     г) завод-изготовитель___________________________________________

     д) год выпуска заводом__________________________________________

        год ввоза(для импортных машин)

     е) шасси N______________________________________________________

     ж) кузов N______________________________________________________

     з) двигатель____________________________________________________


5. Паспорт выдан_____________________________________________________

                (наименование отдела (отделения) милиции, выдавшего

                            технический паспорт)


_____________________________________________________________________

            (наименование республики, края или области)


"___"___________________19___г.


     М.П.       Начальник ГАИ (милиции)                                        Приложение N 5

                                          к Правилам


         ---------------------------------------------------

                              TRANZIT

         ---------------------------------------------------


                                0001


                                А    KZ

         ---------------------------------------------------
                                        Приложение N 6

                                          к Правилам


                              ДОГОВОР

                 на парковку транспортного средства


город____________________               "___"______________199__г.

_______________________в лице директора______________________________

(наименование организ.)                        (Ф.И.О.)

стороны и________________________в лице президента___________________

         (наименование организ.)                      (Ф.И.О.)

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

     1. Предмет договора

1.1._________________________представляет для________________________

     (наименование организации)            (наименование организации)

места для парковки и технического обслуживания автомобиля.

1.2._______________________оплачивает все расходы по содержанию места

  (наименование организации)

хранения, охране и техническому обслуживанию автомобиля.


     2. Обязательства сторон

2.1.________________________несет полную ответственность за сохранность

   (наименование организации)

автомобиля__________________________и выделение запасных частей, ГСМ

          (наименование организации)

и технического персонала для своевременного обслуживания автомобиля.

2.2.________________________несет ответственность по своевременной

   (наименование организации)

оплате счетов. В случае несвоевременной оплаты_______________________

                                             (наименование организации)

счетов в одностороннем порядке.

     3. Юридические адреса сторон:


     _____________________________  ____________________________

     _____________________________  ____________________________

     _____________________________  ____________________________


     Директор_____________________  Президент___________________                                        Приложение N 7

                                          к Правилам


Для физических лиц


                         В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ


                             ЗАЯВЛЕНИЕ


Я____________________________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

Предоставляя нижеследующие документы, прошу__________________________

_____________________________________________________________________

Приложения:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


           СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


_____________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)


Дата рождения_______________ Документ, удост. личность_______________

          (число, месяц, год)                         (наименование,

________________________________________Проживающий__________________

серия, номер, когда, кем выдан)

______________________________________________Телефон________________

(область, район, населенный пункт; улица; дом,

корп., квартира)


                  СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ


Государственный регистрационный знак Модель, номер двигателя_________

____________________________________ Номер шасси (рамы)______________

____________________________________ Номер кузова____________________

Идентификационный номер (VIN)        Цвет____________________________

____________________________________ Мощн. двиг. (кВт/л.с.)____/_____

Марка, модель_______________________ Разрешен. max масса, kg_________

____________________________________ Масса без нагрузки, kg__________

Предпр.-изготовитель________________ Паспорт ТС______________________

Вид трансп. средства________________            (серия, номер, дата

____________________________________ ________________________________

Категория (А, В, С, D, Е)___________             выдачи)

Год выпуска_________________________


                      ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦА


_____________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

Дата рождения____________________________ Документ, удостов. личность

               (число, месяц, год)

______________________________________________Проживающий____________

(наименование, серия, номер, когда, кем выдан)

__________________________________________________Телефон____________

(область, район, нас. пункт; улица; дом, корп.,

квартира)

Доверенность_________________________________________________________

                  (когда, кем выдана, номер реестра)

_____________________________________________________________________


"___"__________________199___г.  Подпись заявителя___________________                                        Приложение N 8

                                          к Правилам


Для юридических лиц


              В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ_______________________________


                             ЗАЯВЛЕНИЕ


_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица - собственника ТС)

_________________________________________________Телефон_____________

        (министерство, ведомство)

Юридический адрес____________________________________________________

                      (область, район;

_________________________________________________Телефон_____________

нас. пункт; улица; дом, корп., квартира)

Предоставляя нижеследующие документы, просит_________________________

_____________________________________________________________________

Приложения:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


                  СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ


Государственный регистрационный знак Модель, номер двигателя_________

____________________________________ Номер шасси (рамы)______________

____________________________________ Номер кузова____________________

Идентификационный номер (VIN)        Цвет____________________________

____________________________________ Мощн. двиг. (кВт/л.с.)____/_____

Марка, модель_______________________ Разрешен. max масса, kg_________

____________________________________ Масса без нагрузки, kg__________

Предпр.-изготовитель________________ Паспорт ТС______________________

Вид трансп. средства________________            (серия, номер, дата

____________________________________ ________________________________

Категория (А, В, С, D, Е)___________             выдачи)

Год выпуска_________________________


Быть нашим представителем в ГАИ, расписываться и выполнять все

действия, связанные с этим поручением, доверяется____________________

_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование документа, удостоверяющего

_____________________________________________________________________

             личность, серия, номер, когда, кем выдан)


Подпись которого_________________________________________удостоверяем


Руководитель предприятия______________________ ______________________

                             (подпись)             (фамилия)                                        Приложение N 9

                                          к Правилам


                              ОБРАЗЕЦ

                            СПРАВКИ-СЧЕТ


КОРЕШОК         044689            Сер. АА-12 "___"____________199__г.

СПРАВКИ-СЧЕТА N


Ф.И.О. покупателя______________________адрес_________________________

паспорт N_________серия__________выдан_______________________________

Тр. средство (агрегат) марки___двигатель N___, шасси N__, кузов N___,

рама N_, техпаспорт или иной документ N__, год выпуска__, стоимость__

---------------------------------------------------------------------

                           (ЛИНИЯ ОТРЕЗА)
Транспортное средство должно

быть зарегистрировано в                           Наименование

Госавтоинспекции в течение       ЭМБЛЕМА      торговой организации

10 суток с момента покупки                    "__"____________19__г.


              Сер. АА-12    СПРАВКА-СЧЕТ N   044689


Кому_________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество, наименование организации)

Адрес________________________________________________________________

Предъявлен паспорт N _____, серия__________, выданный________________

_____________________________________________________________________

Продано и выдано Вам_________________________________________________

                     (транспортное средство марки, агрегат)

двигатель N____, шасси N_____, кузов N_____, год выпуска____________,

рама N______, техпаспорт (иной документ) N__________________________,

стоимостью___________________________________________________________

                          (сумма прописью)


Транспортное средство (агрегат) продано


     Место печати                       Директор_____________

       торговой                                   (подпись)

     организации                        Бухгалтер____________

                                                  (подпись)


Деньги в сумме____________________________получены___________________

                    (прописью)                       (подпись)


                                        Кассир_______________

                                                  (подпись)


Указанное в настоящем счете транспортное средство (агрегат)

получил ________________

            (подпись)


     Примечания:

1. Справка-счет выдается при продаже транспортного средства, их

   агрегатов или узлов.

2. Бланки справок-счетов изготавливаются типографским способом на

   бумаге с защитной сеткой и являются документами строгой

   отчетности.

3. Номер справки-счета исполняется типографским способом.

4. Номер техпаспорта указывается в справке-счете при продаже б/у

   транспортных средств.

5. Иным документом является документ, подтверждающий источник

   приобретения.

                               г. А-Ата, т. ОП, з. 114-300


                                        Приложение N 10

                                          к Правилам


     СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления ГАИ        Заместитель министра внутренних

МВД Республики Казахстан           дел Республики Казахстан

________________________        _______________________________

"___"____________199__г.           "___"____________199__г.


    СОГЛАСОВАНО

Президент Фонда БДД

Республики Казахстан

________________________

"___"____________199__г.


                             ИНСТРУКЦИЯ

          о порядке приобретения, приема, учета, хранения

               и расходования бланков справок-счетов

             на приобретение автотранспортных средств,

                      узлов и агрегатов к ним
     Примечание. Далее по тексту - Инструкция.


                         1. Общие положения 
       1.1 Настоящая Инструкция является документом, регламентирующим единый на всей территории Республики Казахстан порядок приобретения, приема, учета, хранения и расходования бланков-счетов утвержденного образца, подтверждающим законность приобретения покупателем автотранспортных средств, прицепов, узлов, агрегатов и запасных частей в организациях и предприятиях независимо от форм собственности, которым в соответствии с действующим законодательством разрешено осуществлять такую деятельность и зарегистрированным в Госавтоинспекции.
      Примечание. Далее по тексту - бланков.
      1.2 Регистрация торгующей организации в отделе ГАИ УВД области (города) производится на основании письма-заявления с приложением копий документов, подтверждающих факт регистрации данной организации в органах юстиции в качестве хозяйствующего субъекта, имеющего право осуществлять деятельность, связанную с продажей автотранспортных средств, узлов и агрегатов к ним.
      1.3 Бланки являются документами строгой отчетности.
      Ответственность за прием, учет, хранение и расходование бланков возлагается на руководителя торговой организации, осуществляющей продажу автотранспортных средств и запчастей к ним, и лиц, непосредственно занимающихся приемом, учетом, хранением и расходованием бланков.
      1.4 Бланки должны храниться в металлических шкафах (сейфах) в специальных помещениях, которые должны быть сухими, изолированными от других помещений, с надежными запорами на дверях и окнах, защищенных металлическими решетками, оборудованных охранной и противопожарной сигнализацией.
      1.5 Доступ в помещение, где хранятся бланки, имеют только лица, ведающие их хранением, а также их прямые начальники и проверяющие состояние хранения и учета бланков. При этом присутствие лиц, ведающих хранением бланков, обязательно.
 
        2. Порядок обеспечения бланками торгующих организаций
 
      2.1 Исключительным правом централизованного изготовления бланков на территории Республики Казахстан обладает Правление Фонда безопасности движения Республики Казахстан, а поставкой торгующим организациям - как Правление Фонда, так и его территориальные и структурные подразделения.
      Примечание. Далее по тексту - Фонд БДД РК.
      2.2 Реализация бланков производится только предприятиям и организациям, для которых торговля автомототранспортной техникой и запчастями к ним является официально зарегистрированным видом деятельности.
      2.3 Поставка бланков осуществляется по представленным заявкам, согласованным с отделом ГАИ УВД области (города) на предмет подтверждения, что данная организация имеет право на реализацию автотранспорта и запчастей.
      2.4 Перепродажа бланков сторонним организациям и физическим лицам категорически запрещена.
      2.5 В случаях, когда реализация бланков осуществляется территориальным Фондом БДД РК, последний по факту поставки направляет в Аппарат Правления Фонда БДД копию накладной с указанием наименований, адресов, телефонов торговых организаций, количества, серий и номеров бланков, вошедших в партию поставки.
      2.6 Правление Фонда БДД РК на основе поступивших сведений ежемесячно издает Информационный бюллетень (Приложение N 1) о реализованных, утерянных и т.п. бланках в разрезе регионов республики с последующим направлением во все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.
 
                3. Прием, учет и расходование бланков
 
      3.1 Для приема поступивших от поставщиков бланков руководителем торговой организации создается комиссия, в обязанности которой входит:
      а) проверка состояния и целостности упаковки, наличие пломб, упаковочных ярлыков, содержание наружной маркировки тары;
      б) вскрытие упаковки, проверка соответствия количества, серий и номеров поступивших бланков данным, указанным в накладных поставщика;
      в) составление акта о приемке бланков (Приложение N 2) в трех экземплярах, из которых один направляется поставщику для подтверждения получения бланков, второй - в территориальное подразделение Фонда БДД РК, третий хранится в делах торговой организации.
      3.2 При обнаружении недостач или дефектных бланков составляется акт (Приложение N 3) в четырех экземплярах. Первый экземпляр направляется поставщику с обязательным приложением к нему подлинных накладных, упаковочных ярлыков, пломб или сургучных печатей от тарных мест, в которых обнаружена недостача или дефектная продукция, второй - в территориальное подразделение Фонда БДД РК, третий - в отдел ГАИ УВД области (города), где зарегистрирована торговая организация, четвертый хранится в делах торговой организации.
      Все претензии по обнаруженным недостаткам предъявляются поставщику, транспортному предприятию или органам специальной связи.
      3.3 Принятые бланки должны быть не позднее пяти дней с момента их получения оприходованы в книге учета и расходования бланков (Приложение N 4).
      3.4 Основанием для записи в книгу учета являются накладные поставщика и акты приемки бланков.
      Остаток бланков выводится после записи каждой операции. Выдача бланков под отчет работникам, непосредственно их заполняющим при проведении операции купли-продажи, производится строго по порядковым номерам.
      3.5 Книги учета бланков должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. На последней странице за подписью ответственного лица торговой организации указывается: "В настоящей книге пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью______листов."
      Записи в книге производятся чернилами или пастой. Допущенные ошибки исправляются путем зачеркивания неправильной записи и внесения новой, о чем делается оговорка за подписью лица, производившего исправление.
      3.6 В случае неправильного заполнения бланка при проведении операции продажи автомототранспортного средства, узла или агрегата по диагонали бланка делается запись "Испорчено", которая заверяется подписью лица, заполнявшего бланк, и печатью торгующей организации. Испорченные бланки остаются в подшивке и хранятся вместе с корешками бланков в делах торговой организации.
      3.7 Срок хранения всей документации, связанной с приемкой, учетом, хранением и выдачей бланков, устанавливается в 10 лет.
      В случае прекращения деятельности торговой организации по продаже автомототранспортных средств, узлов, агрегатов и запасных частей архив торговой организации сдается по акту в ее вышестоящую организацию или территориальное (структурное) подразделение Фонда БДД РК.
      Неиспользованные бланки сдаются по отдельному акту (аналогичному акту приемки бланков при их поставке в территориальное подразделение Фонда БДД РК) с последующим их оприходованием.
 
           4. Порядок проведения проверки, учета, хранения
                        и расходования бланков
 
      4.1 Функции контроля за соблюдением торговыми организациями порядка приема, учета, хранения и расходования бланков осуществляет аппарат Правления Фонда БДД или его территориальные подразделения совместно с Госавтоинспекцией.
      4.2 Проверка соблюдения порядка приема, учета, хранения и расходования бланков осуществляется специальной комиссией, назначаемой Правлением или территориальными подразделениями Фонда БДД РК.
      В состав комиссии входят работники Фонда БДД РК и торговой организации. В необходимых случаях к проведению проверок могут привлекаться представители правоохранительных органов, местной администрации и других организаций.
      4.3 Учет проведенных проверок производится в журнале учета проверок торговых организаций (Приложение ө 6), который ведется территориальными подразделениями Фонда БДД РК.
      4.4 Периодичность плановых проверок должна составлять не менее одного раза в год.
      Внеочередная проверка проводится в случаях обнаружения хищений, пропажи, утери, уничтожения или порчи бланков при пожаре, затоплении и пр.; злоупотреблений при их расходовании, замены работника, отвечающего за прием, учет, хранение и расходование бланков; прекращения деятельности торговой организации по продаже автотранспортных средств, узлов, агрегатов и запчастей к ним.
      4.5 Проверки осуществляются сплошным порядком, при этом проверяются все документы, послужившие основанием для выдачи справки-счета.
      4.6 В процессе проверки комиссия:
      - устанавливает, были ли приняты меры со стороны должностных лиц проверяемой организации для своевременного предупреждения и пресечения имеющих место недостатков, нарушений или злоупотреблений;
      - по мере выявления недостатков и нарушений информирует руководителя торговой организации для безотлагательного принятия мер по их устранению, а также - в необходимых случаях - по проведению служебного расследования и наказания виновных;
      - при обнаружении уголовно наказуемых деяний немедленно сообщает о них в орган внутренних дел по территориальности, а также в отдел ГАИ УВД области (города).
      4.7 Если в ходе проверки будут выявлены случаи перепродажи бланков сторонним организациям или выдачи их незаполненными, то дальнейшая поставка бланков таким организациям прекращается и руководителю местной администрации направляется представление о принятии решения по запрещению данному торговому предприятию заниматься деятельностью, связанной с продажей автомототранспортных средств, узлов, агрегатов и запчастей.
      4.8 Результаты проверки оформляются актом с предложениями по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием срока их выполнения. Акт подписывается членами комиссии и руководителем торговой организации. Одновременно с подписанием акта по выявленным недостаткам и нарушениям, а также при наличии возражений по акту в целом или отдельным его пунктам руководитель торговой организации представляет объяснение в письменном виде. Объяснения представляют и другие работники торговой организации, непосредственно допустившие нарушения.
      4.9 Акт по проверке составляется в двух экземплярах, из которых первый направляется руководителю подразделения Фонда БДД РК, назначившего проверку, второй остается в проверяемой торговой организации.
      При проведении внеочередных проверок дополнительно один экземпляр акта направляется в отдел ГАИ УВД области (города), а в необходимых случаях - в другие организации.
      4.10 Контроль за выполнением предложений комиссии по устранению выявленных в ходе проверки недостатков возлагается на подразделение Фонда БДД РК, проводившее проверку.
      В случае непринятия со стороны торговой организации мер по

 

реализации предложений комиссии в органы местной администрации, где

зарегистрирована торговая организация, направляется представление о

запрете для нее деятельности, связанной с продажей автотранспортных

средств, узлов, агрегатов и запчастей. При этом поставка бланков

таким организациям прекращается, о чем информируется ГАИ УВД области

(города) и Правление Фонда БДД РК.


                                       Приложение N 1


                              СВЕДЕНИЯ

            о поставках бланков справок-счетов торгующим

                            организациям


---------------------------------------------------------------------

N !Наименование  !Адрес и  !   Дата    !Серии и!    Примечание

п/п!организации и !номера   !регистрации!номера !

   !ведомственная !телефонов!  в ГАИ    !справок!

   !принадлежность!         !           !       !

---------------------------------------------------------------------

1 !      2       !    3    !     4     !   5   !         6

---------------------------------------------------------------------                              СВЕДЕНИЯ

                об утраченных бланках справок-счетов

                      торгующими организациями


---------------------------------------------------------------------

Серия, номер ! Кол-во ! Наименование торгующей ! Адрес, телефон

              !        !     организации        !

---------------------------------------------------------------------ПРИМЕЧАНИЕ: В целях исключения возможности регистрации транспортных

            средств торгующими организациями, чья деятельность

            прекращена, и своевременного изъятия у них

            неиспользованных справок-счетов, необходимо осуществить

            ежемесячный контроль за деятельностью зарегистрированных

            в Госавтоинспекции предприятий и организаций,

            реализующих транспортные средства и агрегаты к ним.
                                              Приложение N 2


Угловой штамп

торгующей организации        "УТВЕРЖДАЮ"

телефон                     Директор__________________________

                                    (наименование предприятия)

                            __________________________________

                             (подпись)              (Ф.И.О)

                            "____"_________________199__г.


                             АКТ N_____


гор.__________________________Приема бланков справок-счетов от

"____"________________199___г.


Основание____________________________________________________________

Составлен комиссией в составе:

Председатель_________________________________________________________

Члены комиссии_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Присутствовали_______________________________________________________

Комиссия приняла_____________________________________________________

                             (вид продукции,

_____________________________________________________________________

                     серия, с номера по номер)

от________________________________________________________поступивших

                     (предприятия-изготовителя)

"____"__________________199___г. по накладной N _____________в кол-ве

_____________________________________________________________________

                 (штук, пачек, упаковок, прописью)

Бланки справок-счетов (продукция) в количестве_______________________

получены полностью. Расхождений с количеством бланков, указанных в

сопроводительных документах, не имеется.


     Председатель комиссии_________________ _______________________

                                                (Ф.И.О.)

     Члены комиссии       _________________ _______________________

                                                (Ф.И.О.)

                          _________________ _______________________

                                                (Ф.И.О.)


                                                Приложение N 3


Угловой штамп

торгующей организации        "УТВЕРЖДАЮ"

телефон                     Директор__________________________

                                    (наименование предприятия)

                            __________________________________

                             (подпись)   (М.П.)     (Ф.И.О)

                            "____"_________________199__г.


                        АКТ N_____


гор._____________________      "____"____________________199__г.


                Обнаруженных недостач или дефектных

                       бланков справок-счетов


Основание:___________________________________________________________

Составлен комиссией в составе:_______________________________________

Председатель_________________________________________________________

Члены комиссии_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Присутствовали ______________________________________________________

"__"___________199__г. комиссия провела проверку фактического наличия

поступивших бланков справок-счетов с "____"___________________199__г.

по "____"_________________199__г.

Проверкой установлено:

---------------------------------------------------------------------

N !Наименование бланков!Серия и номер!Кол-во!  Недостача (причина)

п/п!                    !             !      !   дефект (характер)

---------------------------------------------------------------------

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

Указанные в акте бланки справок-счетов в количестве__________________

                                                      (прописью)

уничтожены___________________________________________________________

                     (указать время и место уничтожения)Председатель комиссии______________________ ________________________

                         (подпись)                (Ф.И.О.)

Члены комиссии       ______________________ ________________________

                         (подпись)                (Ф.И.О.)

                     ______________________ ________________________

                         (подпись)                (Ф.И.О.)


                                            Приложение N 4


                               КНИГА

    учета поступления и расходования бланков строгой отчетности


---------------------------------------------------------------------

                Приход            !           Расход

---------------------------------------------------------------------

Дата!N   !От  !Се-!Нумерация!К-во !Дата!Ко- !Се-!Нумерация!К-во!Оста-

    !нак-!кого!рия!---------!     !    !му- !рия!---------!    !ток

    !лад-!по- !   !С N!по N !     !    !вы- !   !С N!по N !    !

    !ной !луч.!   !   !     !     !    !дано!   !   !     !    !

---------------------------------------------------------------------


                                        Приложение N 5


                               ЖУРНАЛ

                учета проверок торгующих организаций


---------------------------------------------------------------------

N !Кем        !Период  !Проверяющий!Дата!Замечания!Дата устранения

п/п!проверено  !проверки!           !    !         !   замечаний

   !(ГАИ, ФБДД)!        !           !    !         !

---------------------------------------------------------------------                                       Приложение N 11

                                          к Правилам                              ДОГОВОР

              купли-продажи автотранспортного средства

Город______________________, 19___г.__________месяца,_____________дня

Мы, "Продавец"_______________________________________________________

        (гражданин, серия и номер личного паспорта, когда и кем выдан;

_____________________________________________________________________

предприятие, учреждение, организация (доверенное лицо, серия и номер

_____________________________________________________________________

личного паспорта, когда и кем видан); адрес проживания, расположения)

и "Покупатель"_______________________________________________________

        (гражданин, серия и номер личного паспорта, когда и кем выдан;

_____________________________________________________________________

предприятие, учреждение, организация (доверенное лицо, серия и номер

_____________________________________________________________________

личного паспорта, когда и кем выдан); адрес проживания, расположения)

_____________________________________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. "Продавец" продает принадлежащую ему автомашину (мотоцикл, прицеп,

номерной агрегат)

марки_______гос. номер_______, год выпуска заводом _________________,

N двигателя_______, N шасси _______, N кузова (рамы) _______________,

серия ______________, N ___________технического паспорта (техталона),

выданного ГАИ_____________________________"___"_______________19___г.

                    (наименование ГАИ)

2. Автомашина (мотоцикл, прицеп, номерной агрегат) продана за________

_______________тенге, каковую сумму "Продавец" получил с "Покупателя".


3. Один экземпляр настоящего договора хранится в деле ГАИ ___________

___________________(наименование ГАИ) и по одному экземпляру получены

"Продавцом" и "Покупателем".


_________________________________  __________________________________

   ф.и.о., "Продавца" подпись       ф.и.о., "Покупателя" подпись


4. Указанные в договоре данные проверены мной________________________


работником ГАИ_______________________________________________________

                         (наименование ГАИ)

и соответствуют представленным документам.


5. Сбор за оформление (переоформление) автотранспортных средств

уплачен по квитации N______от "__"__________19__г. в размере_________

____________________т.


Место печати                        Начальник подразделения ГАИ

подразделения ГАИ                   _________________________________

                                         дата, ф.и.о., подпись
                                       Приложение N 12

                                          к Правилам                              ДОГОВОР

                  мены автотранспортного средства

Город______________________, 19___г.__________месяца,_____________дня

Мы, _________________________________________________________________

    (гражданин, серия и номер личного паспорта, когда и кем выдан;

_____________________________________________________________________

предприятие, учреждение, организация (доверенное лицо, серия и номер

_____________________________________________________________________

личного паспорта, когда и кем видан); адрес проживания, расположения)

и____________________________________________________________________

(гражданин, серия и номер личного паспорта, когда и кем выдан;

_____________________________________________________________________

предприятие, учреждение, организация (доверенное лицо, серия и номер

_____________________________________________________________________

личного паспорта, когда и кем выдан); адрес проживания, расположения)

_____________________________________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем:


1.___________________________________________________________________

          (гражданин, предприятие, учреждение, организация)

меняет принадлежащую ему (ей) автомашину (мотоцикл, прицеп, номерной

агрегат) марки_________,гос. номер_______, год выпуска заводом______,N

двигателя_______, N шасси _________, N кузова (рамы) _______________,

серия ______________, N ___________технического паспорта (техталона),

выданного ГАИ________________________________________________________

                         (наименование ГАИ)

"___"_______19__г. на автомашину (мотоцикл, прицеп, номерной агрегат)

марки _________, гос. номер ___________, год выпуска заводом _______,

N двигателя _____, N шасси ___________, N кузова (рамы) ____________,

серия__________, N_______технического паспорта (техталона), выданного

ГАИ ___________________________________________"___"___________19__г.

              (наименование ГАИ)

принадлежащую_______________________________________________________.

               (гражданину, предприятию, учреждению, организации)


2. Один экземпляр настоящего договора хранится в деле ГАИ ___________

___________________(наименование ГАИ) и по одному экземпляру получены

обменивающимися сторонами.


_________________________________  __________________________________

ф.и.о., подпись договарив. сторон  ф.и.о., подпись договарив. сторон


3. Указанные в договоре данные проверены мной________________________


работником ГАИ_______________________________________________________

                          (наименование ГАИ)

и соответствуют представленным документам.


4. Сбор за оформление (переоформление) автотранспортных средств

уплачен по квитации N______от "__"__________19__г. в размере_________

____________________т.


Место печати                        Начальник подразделения ГАИ

подразделения ГАИ                   _________________________________

                                         дата, ф.и.о., подпись                                     Приложение N 13

                                       к Правилам


________________________           Типовая форма N ОС-1

предприятие, организация           Утверждена

                                   ________________________

                                     подпись руководителя

                                   "___"_____________19__г.


                           АКТ N_________

                 приемки-передачи основных средств

                   от____________________19____г.


---------------------------------------------------------------------

Ме-!Чис-!Ин- !       Дебет      !      Кредит      !Пер-  !Норма амо-

сяц!ло  !вен-!------------------!------------------!вона- !ртизацион-

   !    !тар-!цех,!син- !шифр   !цех,!син- !шифр   !чаль- !ных отчис-

   !    !ный !от- !те-  !ана-   !от- !те-  !ана-   !ная   !лений

   !    !но- !дел !тиче-!лити-  !дел !тиче-!лити-  !стои- !----------

   !    !мер !    !ский !ческого!    !ский !ческого!мость !на  !на

   !    !    !    !счет !учета  !    !счет !учета  !      !пол-!капи-

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !ное !таль-

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !вос-!ный

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !ста-!ре-

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !нов-!монт

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !ле- !

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !ние !

---------------------------------------------------------------------

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !    !

---------------------------------------------------------------------

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !    !

---------------------------------------------------------------------

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !    !

   !    !    !    !     !       !    !     !       !      !    !


Комиссия в составе___________________________________________________

                               (должность, фамилия)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

На основании распоряжения (приказа)__________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

от "____"_______19__г. N _____________произвела осмотр_______________

_____________________________________________________________________

                        (наименование объекта)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

принимаемого (передаваемого в эксплуатацию от________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________)

В момент приемки (передачи) объект находится_________________________

                                             (местонахождение объекта)

_____________________________________________________________________


Год выпуска   19___г.                           Паспорт

____________                                    Чертеж N


Сумма износа________тенге


                                        Приложение N 14

                                          к Правилам                                Копия свидетельства, полученная с                                оригинала ксерографическим или

                                аналогичным способом, выдается

                                предприятием-изготовителем на

                                каждое транспортное средство и

                                принимается госавтоинспекцией как

                                одно из оснований для регистрации

                                (внесение изменений в регистрацию) 
 
                             СВИДЕТЕЛЬСТВО

 

            О СОГЛАСОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО

            СРЕДСТВА В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ

                  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


Наименование и адрес организации-разработчика конструкторской

документации_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Наименование и адрес предприятия-изготовителя________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Тип и модель транспортного средства__________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

технические условия на изготовление данного транспортного средства

согласованны_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                  (наименование подразделения)

"____"_________________________19_____г. Со сроком действия до

"___"__________19_____г.


Начальник Управления (отдела) Госавтоинспекции

______________________________________________

                               (подпись)

______________________________________________

                               (подпись)


                                        Приложение N 15

                                          к Правилам


                             Счет-наряд действителен после отметки

                             об оплате, заверенной печатью УМФ


     Наряд действителен по "___"______________19___г.

     Оплачено поручением N_____"____"____________19___г.

     Старший бухгалтер УМФ МО РК


                                М.П.


Поставщик: Управление материальных фондов МО РК

Расчетный счет N 000120355 в Облуправлении Нац. Госбанка г. Алматы


             СЧЕТ-НАРЯД N_____"____"____________19___г.


                        Начальнику (командиру)_______________________

                        город                 _______________________


Выдать_______________________________________________________________


Почтовый адрес получателя____________________________________________


Доверенность N_____ от "____"__________19__г. через тов._____________


Основание____________________________________________________________


---------------------------------------------------------------------

N!Номен- !Наименование!Ед. !                                   !При-

!клатур-! имущества  !изм.!                                   !меча-

!ные    !            !    !                                   !ния

!номера !            !    !                                   !

---------------------------------------------------------------------

!       !            !    ! Кол. ! Цена ! Сумма ! Кол. ! Сумма!

---------------------------------------------------------------------
                         Начальник управления материальных фондов

                         Министерства Обороны Республики Казахстан

                         _________________________________________

                         _________________________________________


     Выдал________________________________(______________)

     Получил______________________________(______________)                                       Приложение N 16

                                          к Правилам


_____________________________________

(должность, воинское звание, фамилия)

_____________________________________

            (подпись)


"___"__________________199___г.                                АКТ 
                технического состояния машины (прицепа)

 

"____"_______________199__г.


Комиссия в составе:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                         (звания, фамилии)


произвела осмотр машины

(прицепа)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                       (наименование, марка)

шасси N______________________________, двигатель

N__________________________________

     1. Машина (прицеп) выпуска______________________________________

года

с начала эксплуатации

отработала_________________________кв________________моточасов

подвергалась среднему ремонту____________раз,

капитальному_______________________раз.

     Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта машины

(прицеп) отработала_____________________кв (моточасов).

     2. Наличие

инструмента:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

     3. Процент годности резины:

____________________________________________

_____________________________________________________________________

     4. Общий процент износа машины

(прицепа)__________________________________

_____________________________________________________________________

     5. Машина относится к_______________категории,

требует_________________________

_____________________________________________________________________

                (среднего или капитального ремонта)     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:


     ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:


                                       Приложение N 17

                                         к Правилам


                          УТВЕРЖДАЮ

                          Заместитель Председателя КНБ РК

                          _______________________________

                          "____"__________________199__г.


                                АКТ

           оценки автомобиля марки_______________________


"____"__________________199__г.            г. Алматы


Комиссия в составе: председателя_____________________________________

членов комиссии:_____________________________________________________

__________________на основании распоряжения Председателя КНБ РК

составила настоящий акт на предмет определения процента годности и

оценки автомобиля в соответствии с действующими прейскурантами,

утвержденными Кабинетом Министров Республики Казахстан.


---------------------------------------------------------------------

Марка машины, номер шасси,   !  %  !Стоимость до ! Стоимость после

номер двигателя, год выпуска,!годн.!  1991 года  !   переоценки

пробег с начала эксплуатации !     !             !

---------------------------------------------------------------------


_____________________________________________________________________

Стоимость реализации:


Председатель комиссии:


Члены комиссии:


                                        Приложение N 18

                                           к Правилам


                              ПЕРЕЧЕНЬ

                  специальных легковых автомобилей


---------------------------------------------------------------------

  Наименование    !   Функциональное назначение   !    Примечание

---------------------------------------------------------------------

Пожарная охрана   проведение профилактических

                  мероприятий к ликвидации пожаров


Милиция, ГАИ      обеспечение профилактических

                  мероприятий и оперативных нужд


Скорая            оказание неотложной медицинской

медицинская       помощи

помощь


аварийная служба  осуществление аварийно-

                  спасательных работ, ликвидация

                  аварий


Инкассация и      Перевозка ценностей и           Контролирующая

перевозка         инкасация                       полоса зеленого

ценностей                                         цвета, маячок

                                                  синего цвета,

                                                  сирена


Безопасность      Контроль за выполнением         Контролирующая

движения          водителями ПДД использования    полоса синего

                  транспорта. Выезд на место      цвета, маячок

                  ДТП в сопровождение колонн      синего цвета,

                                                  сирена


Фельдсвязь,       Перевозка спецпочты             По решению

спецсвязь                                         крайоблгорисполкома

                                                  допускается

                                                  установка маячка

                                                  синего цвета,

                                                  сирена с выдачей

                                                  соответствующего

                                                  решения


Учебная           Обучение навыкам вождения       На крыше автомобиля

                                                  устанавливается

                                                  двусторонний

                                                  светящийся "У"


Специальная со      Выполнение работ с            Производство и

стационарным        использованием установленного укомплектование

оборудованием       оборудования                  дегковых

                                                  автомобилей

                                                  согласно ГОСТ

                                                  15.001-88 г.

                                                  СРПП. Продукция

                                                  производственно-

                                                  технического

                                                  назначения

---------------------------------------------------------------------


                                        Приложение N 19

                                           к Правилам


                    НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

                  ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

                  ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ

                    РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

            480091, г. Алматы, ул. Желтоксан, 115

            тел. (3272) 637292, факс (3272) 836984

_____________________________________________________________________


_______________N__________________

На N___________от_________________


                   ВРЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N 1322

                   о государственной регистрации

              предприятия с иностранными инвестициями1. Иностранное

   предприятие_______________________________________зарегистрировано

   в качестве хозяйствующего субъекта____________199__г., и внесено в

   Государственный реестр Республики Казахстан под N________________.

2. Профиль и основные виды деятельности:

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

   __________________________________________________________________

3. Форма собственности: (частная, государственная)

4. Организационно-правовая форма:__________________________

5. Местонахождение и юридический адрес:

   Республика Казахстан,

   ______________________________________________


     Начальник управления

     иностранных инвестиций


                                        Приложение N 20

                                           к Правилам


                             РАЗРЕШЕНИЕ


     Министерство виешнеэкономичсских связей Республики Казахстан

разрешает

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

открыть в Республике Казахстан Представительство под наименованием

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

с целью эффективного содействия развитию торгово-экономических связей

с казахстанскими организациями.

Представительство осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Республики Казахстан. Количество иностранных

сотрудников Представительства, служащих _________________________,

включая Главу Представительства, не должно превышать

_______________________ человек.

Разрешение действительно на срок до _________ 199__года.

Представительство аккредитовано при _________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Министр внешнеэкономических

связей Республики Казахстан


N__________                     "______" __________19_____г.                                       Приложение N 21

                                          к Правилам


                           СВИДЕТЕЛЬСТВО

                на высвободившийся номерной агрегат


_____________________________________________________________________

               (наименование регистрационного пункта)

___________________________________________________ подтверждает, что

_____________________________________________________________________

                  (наименование и номер агрегата)


Сведения о транспортном средстве на котором был установлен

(зарегистрирован) номерной агрегат:

государственный регистрационный знак _______________________________,

идентификационный номер (VIN) ________________________________ марка,

модель _____________________, предприятие-изготовитель ______________

________________, вид ТС _______________________, категория (А,В,С,Д,

прицеп - Е) _____________________, год выпуска _____________________,

модель номер двигателя ______________, номер шасси (рамы) ___________

____________, номер кузова ______________, цвет______________________

___________________________,серия ____________, N __________________,

(регистрационный документ)

принадлежит _________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт или заменяющий

_____________________________________________________________________

  его документ, кем, когда выдан, наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________

                               адрес)


     М.П.


"___"____________199__г.


Подпись___________________                                           Приложение N 22

                                              к Правилам                           АКТ N________

           технического осмотра единичного транспортного

                              средства


                     "___"_____________199___г.Государственный регистрационный знак_________________________________

идентификационный номер (VIN)________________________________________

марка, модель________________________________________________________

предприятие-изготовитель_____________________________________________

вид ТС____________________,категория ТС (А,В,С,D, прицеп Е)_________,

Год выпуска_____________, номер двигателя___________________________,

номер шасси (рамы)_______________, номер кузова_____________________,

цвет________________________________________________________________,

_________________серия__________________N___________________________,

(регистрационный документ)

_________________серия__________________N____________________________

     (документ, подтверждающий право собственности)

Принадлежит__________________________________________________________

               (предприятие, ведомственная принадлежность или

_____________________________________________________________________

                      фамилия, и.о. владельца)

Адрес владельца______________________________________________________

Доверенное лицо______________________________________________________

                (фамилия и.о., адрес, серия, номер доверенности,

_____________________________________________________________________

                         кем, когда выдана)


Осмотр проведен______________________________________________________

                 (должность, подразделение, звание,

_____________________________________________________________________

          фамилия и.о. сотрудника ГАИ, проводившего осмотр)

Обнаружены технические неисправности_________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Заключение:__________________________________________________________                                _____________________________________                                (подпись сотрудника ГАИ, проводившего

                                                осмотр)
                                        Приложение 23                                          к Правилам 
 
                РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 

 

---------------------------------------------------------------------

N !При-!Транспортное средство выдано     !Подпись в  !Служебн.

п/п!над-!---------------------------------!получении  !отметки ГАИ

   !леж-!Цвет !Ма-!N   !N   !N  !Се- !Се- !-----------!--------------

   !но- !-----!рка!дви-!шас-!ку-!рия !рия !Ре-  !Но-  !Документ!Сня-

   !сть !Год  !   !га- !си  !зо-!и N !и N !гис- !мерн.!подтвер-!тие с

   !ТС  !вы-  !   !теля!    !ва !ре- !гос.!тра- !знак !ждающий !учета-

   !Ф.И.!пу-  !   !    !    !   !ги- !зн. !цион-!     !законно-!пере-

   !О.  !ска  !   !    !    !   !ст- !    !ный  !     !сть     !реги-

   !    !     !   !    !    !   !ра- !    !доку-!     !приобр. !стра-

   !    !     !   !    !    !   !ци- !    !мент !     !        !ция

   !    !     !   !    !    !   !он- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !но- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !го  !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !до- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !ку- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !мен-!    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !та  !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------


Служебные отметки:____________________


Начальник РЭО:                         Паспортист:


___________________________  М.П.      ___________________________

(подпись, звание, Ф.И.О.)                   (подпись, Ф.И.О.)


Лист N___________Дата___________       Лист N________Дата___________


                                        Приложение N 24

                                           к Правилам


                           КАРТОЧКА УЧЕТА

                         АВТОМОТОТРАНСПОРТА

                           ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


Дата операции              1._ _ _ _ _ _

Гос. номерной знак         2._ _ _ _ _ _ _ _

Прежний гос. номерной знак 3._ _ _ _ _ _ _ _

Марка, модель, модификация 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Год выпуска                5._ _ _ _

Цвет                      

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N шасси                    7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N двигателя                8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N кузова (коляски)         9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Серия, N регистр. док.     10._ _   _ _ _ _ _ _ _


        Документ, подтверждающий законность приобретения АМТ

11. _

       (справка-счет-1, счет ОМФ военного округа-2, удостоверение

      таможни-3, справка органа соцобеспечения-4, договор дарения-5,

      решение суда-6, договор купли-продажи-7, акт ОС-1-8, другие

                            документы-9,

серия N документа, дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

Особые отметки  12._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


                             СНЯТИЕ С УЧЕТА


Входящий    1. _ _ _ _ _ _

Цель снятия 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата снятия 3. _ _ _ _ _ _

---------------------------------------------------------------------


                  ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Фамилия                     1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Имя                         2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Отчество                    3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Дата рождения               4._ _   _ _   _ _ _ _


Серия, N лич. паспорта      5._ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _


Серия, N вод. удостоверения 6._ _   _ _ _ _ _ _


                       АДРЕС МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА


Область                     1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Район                       2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Город, нас. пункт           3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Улица                       4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Дом, корпус                 5. _ _ _ _ _ _ _ _


Квартира                    6. _ _ _ _


Телефон                     7. _ _ _ _ _ _ _                                        Приложение N 25

                                          к Правилам


                           КАРТОЧКА УЧЕТА

                         АВТОМОТОТРАНСПОРТА

                          ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ


Дата операции              1._ _ _ _ _ _

Гос. номерной знак         2._ _ _ _ _ _ _ _

Прежний гос. номерной знак 3._ _ _ _ _ _ _ _

Марка, модель, модификация 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Год выпуска                5._ _ _ _

Цвет                      

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N шасси                    7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N двигателя                8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N кузова (коляски)         9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Серия, N регистр. док.     10._ _   _ _ _ _ _ _ _


        Документ, подтверждающий законность приобретения АМТ

11. _

       (справка-счет-1, счет ОМФ военного округа-2, удостоверение

      таможни-3, справка органа соцобеспечения-4, договор дарения-5,

      решение суда-6, договор купли-продажи-7, акт ОС-1-8, другие

                            документы-9,

серия N документа, дата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

Особые отметки  12._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


                             СНЯТИЕ С УЧЕТА


Входящий    1. _ _ _ _ _ _

Цель снятия 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата снятия 3. _ _ _ _ _ _

---------------------------------------------------------------------


              ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Министерство,               1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


предприятие,                2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


учреждение                  3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


                               АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ


Район                       1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Город, нас. пункт           2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Улица                       3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дом, корпус                 4. _ _ _ _ _ _ _ _

Квартира                    5. _ _ _ _

Телефон                     6. _ _ _ _ _ _ _


                            АДРЕС ГАРАЖА


Район                       1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Город, нас. пункт           2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Улица                       3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дом, корпус                 4. _ _ _ _

Телефон                     5. _ _ _ _ _ _ _ _                                        Приложение 26

                                         к Правилам


                               КНИГА

         учета ввезенного (вывезенного) автомототранспорта


---------------------------------------------------------------------

N !Да- !Вла-!От- !     Транспортное средство    !Отметка  !Примеча-

п/п!та  !де- !ку- !------------------------------!о выдаче !ние

   !по- !лец !да  !Мар-!Но-  !Номер!Номер !Номер-!(сдаче)  !

   !ста-!тра-!тра-!ка  !мер  !шасси!кузова!ной   !техничес-!

   !нов-!нсп-!нсп-!    !дви- !     !      !знак  !кого     !

   !ки  !орт-!орт-!    !гате-!     !      !      !талона   !

   !на  !ного!ное !    !ля   !     !      !      !         !

   !учет!сре-!сре-!    !     !     !      !      !         !

   !    !дст-!дст-!    !     !     !      !      !         !

   !    !ва  !во  !    !     !     !      !      !         !

   !    !    !при-!    !     !     !      !      !         !

   !    !    !было!    !     !     !      !      !         !

   !    !    !или !    !     !     !      !      !         !

   !    !    !куда!    !     !     !      !      !         !

   !    !    !убы-!    !     !     !      !      !         !

   !    !    !ло  !    !     !     !      !      !         !

---------------------------------------------------------------------

1 ! 2  ! 3  ! 4  ! 5  !  6  !  7  !  8   !  9   !   10    !    11

---------------------------------------------------------------------


                                        Приложение 27

                                         к Правилам


                               КНИГА

          учета поступления и расходования бланков строгой

                    отчетности и номерных знаков


---------------------------------------------------------------------

                Приход            !           Расход

---------------------------------------------------------------------

Дата!N   !От  !Се-!Нумерация!К-во !Дата!Ко- !Се-!Нумерация!К-во!Оста-

пос-!нак-!кого!рия!---------!     !рас-!му- !рия!---------!    !ток

туп-!лад-!по- !   !С N!по N !     !хода!вы- !   !С N!по N !    !

ле- !ной !луч.!   !   !вкл. !     !    !дано!   !   !вкл. !    !

ния !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

---------------------------------------------------------------------

1  ! 2  ! 3  ! 4 ! 5 !  6  !  7  !  8 ! 9  ! 10!11 !  12 ! 13 ! 14

---------------------------------------------------------------------

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !     Примечание: На каждый вид знаков и бланков в книге отводится

                 отдельный раздел.                                        Приложение N 2

                                        к Приказу МВД

                                        Республики Казахстан

                                        от 24 июня 1996 г. N 217


                             ПОЛОЖЕНИЕ

            о порядке приема экзаменов, выдачи гражданам

           водительских удостоверений и допуска водителей

               к управлению транспортными средствами


                         1. Общие положения 
       1.1 Настоящее Положение является единым и обязательным для исполнения всеми юридическими лицами и гражданами Республики Казахстан, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися или проживающими на территории республики, устанавливает категории транспортных средств, порядок приема экзаменов, выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами.
      1.2 Все транспортные средства в зависимости от их типов, назначения и особенностей управления ими подразделяются на категории: "А", "В", "С", "Д", "Е", трамвай, троллейбус, мотоколяска, на право управления которыми выдается единое водительское удостоверение с проставлением в нем разрешающих отметок в соответствующих графах или штампа с наименованием категории транспортного средства.
      1.3 Лица, имеющие водительское удостоверение с разрешающими отметками в графах "А", "В", "С", "Д" и "Е", могут управлять:
      "А" - мотоколясками, мотороллерами, мотонартами и другими мототранспортными средствами;
      "В" - автомобилями, полная масса которых не превышает 3500 кг, и число сидячих мест которых, помимо сидения водителя, не превышает восьми;
      "С" - грузовыми автомобилями, полная масса которых превышает 3500 кг, и транспортными средствами категории "В";
      "Д" - автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и

 

имеющими более 8 сидячих мест, помимо сидения водителя, и

транспортными средствами категории "В" и "С";

     "Е" - составами транспортных средств с тягачами, относящимся к

категориям транспортных средств "В", "С" или "Д", и которыми

водитель имеет право управлять.

     Водителю трамвая разрешается управлять только трамваем,

водителю троллейбуса - только троллейбусом.

     ПРИМЕЧАНИЯ: 1. К автомобилям, предназначенным для перевозки

                    пассажиров, относятся: автобусы всех классов и

                    автофургоны, переоборудованные для перевозки

                    людей (вахтовых бригад) и изготовленные в

                    условиях заводов-изготовителей в серийном

                    порядке, соответствующей вместимости, а также

                    оборудованные грузовые автомобили, перевозящие

                    более 8 человек.

---------------------------------------------------------------------

     1. Определение транспортных средств приведено в Правилах

дорожного движения, введенных в действие с января 1987 года.

     2. В дальнейшем именуется "удостоверение категории..."

     3. Определение массы приведено в Правилах дорожного движения.

                  2. Водителям транспортных средств категории "А",

                     "В", "С" и "Д" предоставляется право на

                     управление мотоколяской.

                  3. Водителям транспортных средств категорий "В",

                     "С" или "Д" предоставляется право на управление

                     ими также и при наличии прицепа, полная масса

                     которого не превышает 750 кг. Для управления

                     транспортными средствами категорий "В", "С" и

                     "Д" с прицепами, полная масса которых более 750

                     кг, а также сочлененными автобусами, водитель

                     обязан иметь в водительском удостоверении

                     разрешающую отметку и в категории "Е", а для

                     управления сочлененным троллейбусом

                     водительское удостоверение с отметкой о праве

                     управления им и свидетельство не ниже второго

                     класса. 
       1.4 Прием экзаменов, выдача гражданам водительских удостоверений и допуск водителей к управлению транспортными средствами категорий "А", "В", "С", "Д" и "Е", а также трамваями, троллейбусами и мотоколясками, осуществляется регистрационно-экзаменационными подразделениями Государственной автомобильной инспекции МВД Республики Казахстан.
      1.5 Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств осуществляется учебными организациями, имеющими лицензию Министерства образования Республики Казахстан на право подготовки водительских кадров, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, деятельность которых соответствует действующему законодательству и установленному порядку, по единым учебным планам и программам, разработанным Министерством образования Республики Казахстан, а также другими заинтересованными министерствами и ведомствами и согласованным с Главным Управлением ГАИ МВД Республики Казахстан.
      1.6 Документом, подтверждающим прохождение подготовки и переподготовки водителей, служит "Свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей транспортных средств", утвержденное Министерством образования Республики Казахстан.
 
          2. Порядок допуска к экзаменам в Госавтоинспекции
                и управлению транспортными средствами
 
      2.1 Лица, желающие получить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "А", "В", "С", "Д", "Е", трамваями, троллейбусами или мотоколясками, обязаны пройти полный курс подготовки в учебных организациях, а до начала обучения - медицинское освидетельствование в порядке, определенном Министерством здравоохранения Республики Казахстан.
      Примечание. в дальнейшем именуются "подразделения ГАИ"
      2.1.1 Лица, имеющие общее высшее или средне-специальное техническое образование, либо которые по роду выполнения своей работы не имеют возможности посещать занятия в учебных заведениях, могут быть допущены в порядке исключения к сдаче экзаменов в подразделениях ГАИ на право управления транспортными средствами категории "А" и "В" только с разрешения руководства ГУГАИ МВД Республики Казахстан.
      2.1.2 Лица, имеющие право управления транспортными средствами категории "В", водительский стаж не менее 3 лет и при наличии причин, изложенных в пункте 2.1.1 настоящего Положения, могут быть допущены в порядке исключения к сдаче экзаменов в подразделениях ГАИ на право управления транспортными средствами категории "С" только с разрешения руководства ГУГАИ МВД Республики Казахстан по представлению управлений (отделов) ГАИ УВД,
      2.2 Лицам, окончившим высшие или средние специальные учебные заведения по автомобильно-тракторной специальности, может быть выдано водительское удостоверение с отметками о разрешении управления транспортными средствами, относящимися к категории "А", "В", или "С", а также одновременно "А", "В", "С" при предъявлении копии диплома, выписок из семестровых и экзаменационных ведомостей, приложений к диплому и сдачи в подразделениях ГАИ теоретического и практического экзаменов по запрашиваемым категориям.
      2.3 Экзамены на получение водительских удостоверений принимаются подразделениями ГАИ только от лиц, зарегистрированных по постоянному месту жительства.
      Военнослужащие срочной службы всех родов войск допускаются к экзаменам по месту дислокации войсковых частей.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок допуска к экзаменам сотрудников органов
                  внутренних дел определяется Главным Управлением ГАИ
                  МВД Республики Казахстан.
      2.4 Водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, относящимися к категориям "А", "В", "С", "Д", мотоколяской, выдаются лицам, сдавшим в подразделениях ГАИ теоретический и практический экзамены, категории "Е" - практический экзамен, а на право управления трамваем или троллейбусом - теоретический экзамен.
      При теоретическом экзамене проверяются знания Правил дорожного движения и других дисциплин, касающихся безопасности дорожного движения и предусмотренных программами обучения. При практическом экзамене проверяются знания водителя транспортных средств соответствующих категорий.
      2.5 К управлению транспортными средствами категорий "А", а также мотоколясками допускаются лица, достигшие 16 лет, категорий "В", "С" - 18 лет, трамваями и служебными легковыми автомобилями, а также такси - 20 лет, категорий "Д" и троллейбусами - 21 года.
      2.6 Порядок допуска военнослужащих и сотрудников Министерства обороны и Республиканской гвардии, органов внутренних дел, ГСК и Комитета национальной безопасности, имеющих водительское удостоверение, к управлению штатными транспортными средствами определяется соответственно Министерством обороны Республики Казахстан, Республиканской гвардией, Государственным следственным комитетом Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.
      Примечание. Военнослужащие, как исключение, к управлению транспортными средствами категории "Д" допускаются по достижении 18 лет.
      2.7 Женщины, имеющие водительское удостоверение категории "С" или "Д", допускаются к управлению грузовыми автомобилями или автобусами, грузоподъемность или пассажировместимость которых не превышает норм, установленных для женского труда Министерством труда Республики Казахстан и Советом Федераций профсоюзов Республики Казахстан по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан.
      2.8 Право на управление транспортными средствами категории "Е" предоставляется водителям, имеющим удостоверение с разрешающими отметками в графах "В"-"С"-"Д" и непрерывный годичный срок работы на соответствующих автотранспортных средствах, прошедших переподготовку в учебных организациях по установленным программам и сдавшим в подразделениях ГАИ практический экзамен на составе транспортных средств. При этом у водителей, имеющих удостоверение с разрешающими отметками в графах "В"-"С"-"Д", практический экзамен принимается на сочлененном автобусе.
      Право на управление транспортными средствами категории "Д" предоставляется водителям, имеющим удостоверение категории "С" или "В"-"С" и непрерывный годичный стаж работы на соответствующем транспортном средстве, прошедшим переподготовку по установленным программам и сдавшим теоретический и практический экзамены.
      Документом, подтверждающим непрерывный стаж работы, является справка с места работы или регистрационный документ на транспортное средство (доверенность на право управления транспортом, выданная нотариальной конторой).
      Экзамены по навыкам вождения принимаются на автобусах и составах транспортных средств, представляемых учебными организациями.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Военнослужащим срочной службы право на управление
                  транспортными средствами категорий "Д" и "Е"
                  предоставляется при наличии в водительских
                  удостоверениях разрешающих отметок в графах "В"-"С"
                  и непрерывный стаж работы на транспортных средствах
                  не менее 6 месяцев, включая переподготовку по
                  установленным программам, и сдавшим теоретический и
                  практический экзамены.
 
      2.9 Все водители транспортных средств допускаются к их управлению после прохождения обязательного периодического медицинского освидетельствования в порядке и сроки, установленные Министерством здравоохранения Республики Казахстан.
      Должностные лица Государственной автомобильной инспекции, руководители автотранспортных предприятий в случае сомнения в состоянии здоровья могут направить водителя на медицинское переосвидетельствование ранее установленных сроков в установленном порядке.
      Если водитель уклоняется от прохождения медицинского переосвидетельствования или медкомиссией будет признан негодным к управлению транспортными средствами, то водительское удостоверение у него изымается работниками Госавтоинспекции в установленном порядке.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Решение о направлении водителя на медицинское
                  переосвидетельствование принимают начальники
                  управлений, отделов и отделений ГАИ и их
                  заместители, а где отсутствуют отделы, отделения
                  ГАИ - начальники отделов внутренних дел и их
                  заместители.
      2.10 Лишение водителей права на управление транспортными средствами производится в соответствии с действующим законодательством.
      Возврат водительских удостоверений лицам, лишенным прав на управление транспортными средствами, независимо от срока лишения производится после сдачи теоретического и практического экзаменов, и кроме того, для лиц, лишенных прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии, необходимо обязательное прохождение медицинского освидетельствования. При этом практический экзамен принимается на транспортном средстве высшей из категорий, права на управление которых водитель был лишен.
 
                 3. Порядок приема экзаменов и выдачи
                      водительских удостоверений
 
      3.1 Теоретический и практический экзамены на право управления транспортными средствами всех категорий принимаются экзаменационными комиссиями подразделений ГАИ.
      3.2 Экзаменационная комиссия по приему теоретических и практических экзаменов должна состоять не менее, чем из 3-х человек. Состав комиссии назначается начальником регистрационно-экзаменационного подразделения, в которую должны входить:
      - работник подразделения ГАИ (председатель комиссии);
      - представители от учебных организаций, занимающихся подготовкой водителей, автотранспортных предприятий, военных комиссариатов и общественных организаций (члены комиссии).
      Вводить в состав экзаменационной комиссии преподавателя или мастера производственного обучения по вождению автомобиля, осуществляющих подготовку экзаменуемой группы, запрещается.
      3.3 Члены экзаменационной комиссии должны знать Правила дорожного движения, методику приема экзаменов и иметь:
      - высшее или средне-техническое образование по автомобильной специальности;
      - водительское удостоверение той категории, по которой они будут проводить экзамены;
      - практический стаж работы в занимаемой должности, а также водительский стаж не менее 3-х лет.
      3.4 Экзамены от лиц, обучающихся в учебных организациях, исходя из условий, могут быть приняты как по месту обучения, так и по месту расположения экзаменационной комиссии в соответствии с заявками, представляемыми в подразделения ГАИ не позднее 25-го числа предшествующего месяца.
      3.5 Для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами кандидатами в водители в подразделение ГАИ или экзаменационной комиссии ГАИ представляются:
      - список учебной группы;
      - копия диплома о высшем или средне-специальном техническом образовании (для лиц, указанных в пункте 2.1.2 настоящего Положения);
      - копии диплома и выписки из семестровых и экзаменационных ведомостей или приложений к диплому (для лиц, указанных в пункте 2.2);
      - свидетельство о прохождении обучения по программе соответствующих категорий транспортных средств;
      - две фотокарточки размером 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге с белым фоном в правом углу;
      - медицинская справка установленного образца о годности к управлению соответствующими категориями транспортных средств (Приложение N 1);
      - квитанция учреждения Нацбанка Республики Казахстан или Народного банка Республики Казахстан об уплате установленного сбора за экзамены, бланк водительского удостоверения и его выдачу (размеры сборов определяются в соответствии с решениями, принимаемыми местными администрациями). Сборы не взимаются с водителей, которые были направлены на проверку знаний по решению руководства Управлений (отделов) ГАИ УВД;
      - паспорт или документ, его заменяющий.
      3.6 Перед сдачей экзаменов на право получения водительского удостоверения заполняется водительская карточка (Приложение N 2), которая вместе с паспортом или документом, его заменяющим, предъявляется экзаменационной комиссии.
      3.7 Экзамены проводятся в следующей последовательности: сначала - теоретический, затем - практический.
      Лица, не сдавшие теоретического экзамена, к практическому экзамену не допускаются.
      Методики проведения теоретического и практического экзаменов изложены в приложениях N 12, 13.
      3.8 Для лиц, прошедших подготовку на право управления автомототранспортными средствами в учебных организациях, повторный экзамен как теоретический, так и практический назначается не ранее, чем через 7 суток, а для лиц, указанных в пунктах 2.1.1, чем через 10 суток.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Для лиц, меняющих место жительства или убывающих на
                  военную службу, учебу, в длительную командировку
                  (более 3-х месяцев) и т.п., повторный экзамен в
                  порядке исключения назначается не ранее, чем через
                  5 суток при предъявлении подтверждающих документов.
 
      Во всех остальных случаях срок сдачи экзаменов не регламентируется, но должен быть не менее 1-х суток.
      Положительная оценка, полученная по теоретическому экзамену, считается действительной в течение трех месяцев. По истечении указанного срока кандидат в водители вновь назначается на теоретический экзамен.
      3.9 Результаты экзаменов на основании экзаменационных карточек по Правилам дорожного движения и практическому вождению оформляются протоколом (Приложение N 4), который должен быть подписан всеми членами экзаменационной комиссии, участвующими в приеме экзаменов.
      3.10 Лицам, сдавшим теоретический и практический экзамены, на основании протокола выписываются водительские удостоверения, серии и номера которых записываются по порядку номеров в книгу выдачи водительских удостоверений (Приложение N 3), а также в водительскую карточку.
      3.11 Заполнение водительских удостоверений производится от руки, специальными чернилами, пастой черного цвета или же на печатных машинках, ПЭВМ.
      3.12 Обоснованность выдачи и правильность заполнения водительского удостоверения после проверки председателя экзаменационной комиссии заверяется его подписью и печатью.
      При выдаче водительского удостоверения и свидетельства об окончании учебной организации записываются дата, серия, номер выданного удостоверения и наименование подразделения, выдавшего его. Произведенные записи заверяются печатью.
      3.13 Отметки в графах категорий транспортных средств, на управление которыми выдается водительское удостоверение, производятся штампом "Разрешено". Графы других категорий транспортных средств, на управление которыми не выдано разрешение, гасятся штампом с полосой по диагонали и дополнительно компостером круглой формы.
      3.14 Водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет (о чем делаются соответствующие записи в графах "Действительно до ...." или "Для особых отметок"), по истечении которого оно подлежит замене в установленном настоящим Положением порядке.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Иной срок действия водительского удостоверения
                  указывается при выезде за границу водителя,
                  имеющего ограничения в сроках медицинского
                  переосвидетельствования.
 
      3.15 При получении разрешения на право управления трамваем, троллейбусом, мотоколяской в водительском удостоверении в графе "Для особых отметок" проставляется штамп с надписями, соответствующими указанным категориям транспортных средств. В этой же графе могут отмечаться также и другие ограничения и предписания.
      3.16 При выдаче водительского удостоверения лицам, имеющим ограничения в сроках переосвидетельствования, установленных медицинскими комиссиями, в графе "Для особых отметок" проставляется штамп "Медсправка обязательна".
      3.17 Учащиеся, оканчивающие специальные учебные заведения, а также призывники, привлекаемые Министерством обороны Республики Казахстан для обучения на водителей транспортных средств, допускаются к экзаменам в ГАИ по окончании обучения.
      После сдачи теоретического и практического экзаменов им выдается водительское удостоверение на право управления соответствующей категорией транспортных средств. При этом в графе "Для особых отметок" указывается дата, с которой владелец удостоверения имеет право управлять автомобилем (по достижении 18 лет).
      3.18 При получении разрешения на право управления транспортными средствами другой категории водительское удостоверение заменяется на новое, в которое переносятся необходимые отметки, имеющиеся в прежнем удостоверении водителя.
      3.19 Водительские удостоверения выдаются их владельцам под личную расписку в книге выдачи водительских удостоверений по предъявлении паспорта или документа, его заменяющего.
      3.20 В случае внедрения автоматизированного процесса изготовления, учета и выдачи водительских удостоверений их порядок осуществляется в соответствии с приложениями NN 3 и 4 к приказу МВД Республики Казахстан от 28 февраля 1996 г. N 93.
      3.21 В случае изъятия водительского удостоверения на право управления транспортными средствами выдаваемое взамен него временное разрешение дает право на управление транспортными средствами разрешенных категорий в течение 30 суток со дня изъятия водительского удостоверения.
      В необходимых случаях срок действия временного разрешения может быть продлен должностным лицом ГАИ по месту совершения нарушения Правил дорожного движения или по месту постоянного (временного) учета транспортного средства.
      3.22 Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы и не лишенным по суду права управления транспортными средствами, изъятые у них водительские удостоверения могут быть возвращены подразделением ГАИ по месту отбывания наказания по ходатайству администрации исправительно-трудового учреждения на основании вступившего в силу приговора или постановления народного суда.
 
             4. Порядок замены водительских удостоверений
                      и выдачи взамен утраченных
 
      4.1 Замена водительского удостоверения производится по предъявлении заявления (Приложение N 5), подписанной справки о годности водителя к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, водительской карточки или подтверждения из ГАИ МВД, УВД, выдавшей водительское удостоверение.
      В случае обмена водительского удостоверения с имеющимися категориями "Д" на "В", "С", "Д" или "С" на "В", "С" операция осуществляется без сдачи теоретического и практического экзаменов в ГАИ.
      4.2 Замена ранее выданных водительских удостоверений или со штампом "Без права работы по найму", а также удостоверений, пришедших в непригодное состояние, осуществляется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.
      4.3 При замене водительского удостоверения во вновь выдаваемом в графе "Для особых отметок" проставляются серия, номер и дата выдачи прежнего водительского удостоверения.
      4.4 При утрате водительского удостоверения новое с отметкой "Дубликат" выдается подразделением ГАИ гражданам, зарегистрированным по постоянному месту жительства или месту временного пребывания при отсутствии постоянной прописки, на основании заявления, водительской карточки, медицинской справки, а в необходимых случаях - с предъявлением свидетельства об окончании учебной организации или подтверждения из ГАИ МВД, УВД, выдавшей прежнее удостоверение.
      4.5 На период оформления дубликата водительского удостоверения выдается талон к водительскому удостоверению сроком на один месяц. В случае необходимости (направление запросов и получение ответов на них, выяснение отдельных обстоятельств, связанных с утратой удостоверения) талон может быть продлен на срок до 3 месяцев. Талоны к водительскому удостоверению выдаются гражданам после приема от них теоретического и практического экзаменов, в соответствии с порядком, изложенным в п. 2 настоящего Положения.
      В выдаваемом талоне вместо серии и номера водительского удостоверения производится запись "Взамен утраченного", а продление срока его действия - в нижней части на оборотной стороне.
      4.6 Талоны и водительские удостоверения, выдаваемые на период оформления дубликатов удостоверений и после выдачи дубликатов водительских удостоверений, приобщаются в материалы.
      4.7 Международные водительские удостоверения действительны для управления транспортными средствами на территории Республики Казахстан. Национальные водительские удостоверения, соответствующие требованиям действующей Конвенции о дорожном движении, действительны на территории Республики Казахстан при наличии заверенного их перевода.
      4.8 Национальные водительские удостоверения граждан иных государств, не отвечающие требованиям действующей Конвенции о дорожном движении, на территории Республики Казахстан подлежат обязательному обмену, если иное не оговаривается международными соглашениями.
      Обмен иностранным гражданам и лицам без гражданства указанных водительских удостоверений производится на основании представления в подразделения Госавтоинспекции оригиналов водительских удостоверений и их заверенного перевода, паспортов личности, зарегистрированных в органах внутренних дел, после прохождения медицинского освидетельствования и сдачи теоретического и практического экзаменов в ГАИ. При этом выдается водительское удостоверение на право управления теми категориями транспортных средств, которые были разрешены в национальном водительском удостоверении и которые соответствуют требованиям пункта 1.3 настоящего Положения, за исключением категории "Д" на срок действия въездных документов. Национальное водительское удостоверение хранится в подразделениях ГАИ и возвращается владельцу по его заявлению при выезде за пределы Республики Казахстан и сдачи ранее выданного водительского удостоверения Республики Казахстан.
      4.9 Порядок обмена водительских удостоверений сотрудникам иностранных дипломатических, консульских и других представительств в Республике Казахстан, имеющим дипломатический статус определяется Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.
      4.10 При отсутствии у иностранных граждан и лиц без гражданства национальных водительских удостоверений, водительские удостоверения Республики Казахстан выдаются им на общих основаниях, если срок пребывания в Республике Казахстан превышает 6 месяцев.
      4.11 Граждане Республики Казахстан, получившие за границей водительские удостоверения страны пребывания, которые отвечают требованиям Конвенции о дорожном движении, а также международные водительские удостоверения, могут обменять их на соответствующие водительские удостоверения Республики Казахстан после прохождения медицинского освидетельствования и представления в подразделения Госавтоинспекции указанных водительских удостоверений с заверенным их переводом.
      4.12 Гражданам Республики Казахстан, получившим за границей национальные водительские удостоверения страны пребывания, не отвечающие требованиям Конвенции о дорожном движении, соответствующие водительские удостоверения Республики Казахстан выдаются после прохождения медицинского переосвидетельствования, представления в подразделения Госавтоинспекции указанных водительских удостоверений с заверенным их переводом и сдачи теоретического и практического экзаменов.
      4.13 Иностранные граждане и иные лица, не владеющие казахским либо русским языками, допускаются к сдаче теоретических и практических экзаменов в присутствии квалифицированных переводчиков, сведения о которых также вносятся в протокол экзаменационной комиссии.
      Теоретические экзамены в этом случае принимаются, как правило, методом устного собеседования и время сдачи экзамена не лимитируется.
 
       5. Порядок регистрации учебных организаций по подготовке
           и переподготовке водителей транспортных средств
 
      5.1 Все учебные организации, занимающиеся подготовкой и переподготовкой водителей транспортных средств, подлежат регистрации в подразделениях ГАИ.
      5.2 При регистрации вновь созданных учебных организаций по подготовке и переподготовке водителей в них организуются проверки (обследования). В состав комиссии, осуществляющей проверку, как правило, включаются: работник подразделения ГАИ УВД (председатель), представитель областного (городского, районного) отдела народного образования (заместитель председателя), а также в качестве членов - представители учебной и вышестоящей (если таковая имеется) организации.
      5.3 В ходе проверки устанавливается наличие лицензии Министерства образования Республики Казахстан на право подготовки водительских кадров, соответствие учебно-материальной базы требованиям Положения о порядке и сроках подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, образовательный уровень инженерно-педагогических работников, мастеров производственного обучения и определяется готовность учебной организации к ведению занятий, что оформляется соответствующим актом произвольной формы.
      В случае соответствия учебной организации предъявляемым требованиям в указанном акте также указывается количество формируемых групп и сроки начала и завершения занятий.
      5.4 Учебные группы по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств создаются численностью до 30 человек. Не позднее 15 дней после начала занятий учебные организации регистрируют в подразделениях ГАИ каждую учебную группу с представлением заявки и списка учащихся по установленной форме (приложения N 7, 8).
      В подразделениях ГАИ списки учащихся регистрируются в журнале учета учебных групп по подготовке водителей (Приложение N 9).
      5.5 Деятельность учебной организации в порядке надведомственного надзора не реже 1 раза в год подвергается проверке, результаты которой оформляются актом с приложением, в необходимых случаях - официальных предписаний по устранению выявленных недостатков.
      Если при контрольных проверках будет установлено, что учебная организация на предписания подразделения ГАИ не реагирует, продолжает представлять к экзаменам кандидатов в водители с низким уровнем теоретической подготовки и слабыми навыками практического вождения транспортных средств, либо имеет не соответствующую предъявляемым требованиям учебно-материальную базу и автомототранспорт, то группа от данной учебной организации не регистрируется, о чем информируется учебная и ее вышестоящая (при наличии) организация.
      В дальнейшем регистрация учебных групп данной организации может производиться только при устранении отмеченных в предписании недостатков и в соответствии с порядком, изложенным в пунктах 5.1 -
5.3 настоящего Положения.
      5.6 В подразделениях ГАИ на учебные организации по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств заводятся наблюдательные дела, в которых отражаются основные сведения, характеризующие их оснащенность и деятельность, находятся акты обследований, копии предписаний, материалы контрольных проверок, краткие аналитические справки и др.
 
             6. Порядок хранения водительских документов
                         и других материалов
 
      6.1 Учет поступления и расходования бланков водительских документов ведется по книге учета поступления и расходования бланков строгой отчетности и номерных знаков (Приложение N 10).
      6.2 Бланки, расходные материалы водительских удостоверений хранятся как документы строгой отчетности в соответствии с Приложением N 3 к настоящему приказу.
      6.3 Бланки и расходные материалы водительских удостоверений, испорченные при заполнении, утилизируются при очередных проверках средствами и способами, исключающими возможность их повторного использования, о чем составляются соответствующие акты.
      В таком же порядке аннулируются водительские удостоверения, когда их владельцы отстранены от управления транспортными средствами по заключению медицинской комиссии, найденные, вместо которых выданы новые, невостребованные по истечении двух лет после окончания срока лишения, о чем делается отметка в реестре выдачи водительских удостоверений.
      Об аннулированных водительских удостоверениях, выданных другими подразделениями ГАИ, последним направляются извещения (Приложение N 11).
      6.4 Материалы, послужившие основанием для выдачи и замены водительских удостоверений (заявления, старые водительские удостоверения, квитанции об уплате сборов и др.), а также списки учащихся учебных групп подшиваются в отдельные дела и хранятся в установленном порядке пять лет.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Водительские удостоверения, вместо которых выданы
                  новые, подшиваются в дела с проставлением на них
                  штампа "Аннулировано".
                  Сроки хранения протоколов экзаменационных комиссий
                  - 10 лет, реестров выдачи водительских
                  удостоверений - 60 лет после их окончания.
                  Протоколы и реестры хранятся в подразделениях ГАИ.
 
      6.5 Медицинские справки, водительские карточки, свидетельства об окончании учебного заведения после заполнения всех реквизитов в них при выдаче водительских удостоверений возвращаются водителям.
      6.6 Водительские удостоверения лиц, лишенных права управления

 

транспортными средствами, хранятся в регистрационно-экзаменационных

подразделениях ГАИ, обслуживающих зону жительства владельцев.


                                        Приложение N 1

                                         к Положению


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

________________________________

   (наименование учреждения)


                        МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

               (для представления в Госавтоинспекцию)

Фамилия___________________________Имя________________________________

Отчество_____________________________Возраст_________________________

Местожительство______________________________________________________

Место работы_________________________________________________________

Проходил медицинское освидетельствование

"____"_________________19___г.


                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                        медицинской комиссии


 
 
1. Годен (негоден) к управлению троллейбусом, трамваем.
2. Годен (негоден) к управлению мотоциклом, мотороллером, мотонартами, мопедом (категория "А").
3. Годен (негоден) к управлению автомобилями, разрешенный максимальный вес которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест

 

которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8 (категория "В").

4. Годен (негоден) к управлению автомобилями без ограничения веса

(категория "С"); автобусами без ограничения вместимости пассажиров

(категория "Д").

5. Годен (негоден) к управлению автомобилем с ручным управлением.

6. Годен (негоден) к управлению мотоколяской.

                       (ненужное зачеркнуть)


Срок годности справки____________________________________


Место для фотокарточки,             Председатель комиссии

печать медицинской                  (подпись)

комиссии

                                    Секретарь

                                    (подпись)                                        Приложение N 2

                                        к Положению


                       ВОДИТЕЛЬСКАЯ КАРТОЧКА


Фамилия__________________________Имя_________________________________

Отчество____________________________

Дата и место рождения________________________________________________

Домашний адрес_______________________________________________________

                Паспорт серии_______________N________________________

                выдан________________________________________________

                              (орган внутренних дел)


Место для

фотокарточки

                Медицинское освидетельствование прошел_______________

                _____________________________________________________

                      (наименование медучреждения, номер справки и

                _____________________________________________________

                               дата освидетельствования)

                Прошел обучение по программе_________________________

                                                    (указать,

                _____________________________________________________

                 на какую категорию транспортных средств обучался и

                _____________________________________________________

                    в какой учебной организации)

                Получил свидетельство N_______от "__"__________19__г.


                        Выданы удостоверения


---------------------------------------------------------------------

Категория! Серия !Номер удостоверения !Дата выдачи!   Подпись лица,

         !       !                    !           !  выдававшего

         !       !                    !           !    документ,

         !       !                    !           !заверенная печатью

---------------------------------------------------------------------

         !       !                    !           !

---------------------------------------------------------------------

         !       !                    !           !

---------------------------------------------------------------------

         !       !                    !           !

---------------------------------------------------------------------


                Председатель комиссии_________________(фамилия)

                                          (подпись)


     "___"_________________19__г.М.П.     ПРИМЕЧАНИЕ. Водительская карточка хранится владельцем

ГАИ      удостоверения и представляется им в подразделение ГАИ при

         замене водительского удостоверения, а также при получении

         дубликата этих удостоверений.


                                        Приложение N 4

                                         к Положению


                         ПРОТОКОЛ N_______

                   от "___"________________19__г.

       экзаменационной комиссии Государственной автомобильной

                           инспекции


Состав комиссии: председатель_____________члены______________________

                                               ______________________


---------------------------------------------------------------------

N !Фами-!Год !На   !Учеб-!          Результаты экзаменов

п/п!лия, !рож-!упра-!ная  !------------------------------------------

   !имя, !де- !вле- !орга-!    теоретический     !   практический

   !отче-!ния !ние  !низа-!------------------------------------------

   !ство !    !какой!ция, !первично или!сдал,    !первично   !сдал,

   !экза-!    !кате-!где  ! повторно   !не сдал  !или        !не сдал

   !мену-!    !гории!обу- !            !         !повторно   !

   !емого!    !тран-!чался!            !         !           !

   !     !    !спор-!экза-!            !         !           !

   !     !    !тных !мену-!            !         !           !

   !     !    !сред-!емый !            !         !           !

   !     !    !ств  !     !            !         !           !

   !     !    !экза-!     !            !         !           !

   !     !    !мену-!     !            !         !           !

   !     !    !ется !     !            !         !           !

---------------------------------------------------------------------

1 !  2  ! 3  !  4  !  5  !     6      !    7    !    8      !   9

---------------------------------------------------------------------

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !

   !     !    !     !     !            !         !           !


Председатель____________________   Члены____________________________

                                        ____________________________


                                        Приложение N 5

                                         к Положению     В Госавтоинспекцию______________________________________________

                              (область, город, район)

                от гражданина________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество)

                год рождения_________________________________________

                место рождения_______________________________________

                                (область, город)

                проживающего_________________________________________

                _____________________________________________________

                работающего__________________________________________

                в должности__________________________________________

                Паспорт серии_________________N______________________

                выдан________________________________________________

                                (когда и кем)


                             ЗАЯВЛЕНИЕ


     Прошу заменить, выдать дубликат удостоверения___________________

_____________________________________________________________________

                       (ненужное зачеркнуть)

Удостоверение водителя серии__________________N______________________

получил в ГАИ________________________________________________________

                    (область, край, республика)

_____________________________________________________________________

                        (число, месяц, год)


     К заявлению прилагаю следующие документы:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________


                                        ____________________________

                                                (личная подпись)

                                        "___"______________19____г.


                Служебные отметки Госавтоинспекции:

                Выданы:водительские удостоверения серии_____N________


     "____"__________________19__г.


     Госавтоинспектор (паспортист)      _____________________

                                                (подпись)


                                        Приложение N 6

                                         к Положению


---------------------------------------------------------------------

Русские буквы!Латинские!Примечание!Русские буквы!Латинские!Примечание

             !  буквы  !          !             !  буквы  !

---------------------------------------------------------------------

     А          А                       Н

     Б          В                       О           О

     В                                  П           Р

     Г          С                       Р

     Д                                  С

     Е          Б      После            Т           Т

                       согласных        У

                Е      Инициалы                       и после          Ф

                       гласных,         Х           КН

                       ъ и ь            Ц           Т

     Е          Е      После            Ч           СН

                       согласных,       Ш           Н

                       кроме ч, ш,      Щ           НСН

                       щ и ж            Ъ            ,    Апостроф

                О      Инициалы

                       и после          Ы

                       гласных,         Ь            ,    Апостроф

                       ъ и ь            Э            Е

     Ж          Н                       Ю

     З                                  Я            А

     И                 Инициалы

                       и после

                       гласных и

                       согласных

                       После ъ


     Й

     К          К

     Л

     М          М


     Сноска. Инициалы - отдельно стоящие буквы и буквы в начале слова.


                                        Приложение N 7

                                         к Положению


     Начальнику ГАИ_______________________________

     _____________________________________________


     Прошу зарегистрировать учебную группу N_________по обучению

водителей автотранспортных средств категории "______"

     ________________________________________________________________

                 (наименование учебной организации)


     Адрес:_________________________, телефон N______________________

     Начало занятий_________________, окончание занятий______________


                           ПРЕПОДАВАТЕЛИ:


     1. По устройству и обслуживанию автотранспортных средств

     ________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

     образование_____________________специальность___________________

     2. По правилам и основам безопасности дорожного движения

     ________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

     образование_____________________специальность___________________

     наличие водительского удостоверения_____________________________

     3. По оказанию первой медицинской помощи пострадавшим___________

     ________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

     образование_____________________специальность___________________


                 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

                              ВОЖДЕНИЮ


     1. _____________________________________________________________

                              (фамилия, имя, отчество)

     образование_____________,стаж работы___________________водителем

                                              (лет)

     автотранспортных средств категории_______,свидетельство на право

     обучения серии_______N_______________от "___"____________19___г.

     То же.


                                        Приложение N 8

                                         к Положению


                          СПИСОК УЧАЩИХСЯ


---------------------------------------------------------------------

N !Фамилия,! Число, !  Образование    !Место работ,!    Место

п/п!  имя,  ! месяц  !(вод. удостов.,  ! должность  !  жительства

   !отчество! и год  !серия, номер,    !            !

   !        !рождения!кем выдано, дата !            !

   !        !        !выдачи, категория!            !

   !        !        !  транспортн.    !            !

   !        !        !   средства)     !            !

---------------------------------------------------------------------

   !        !        !                 !            !

   !        !        !                 !            !

   !        !        !                 !            !

   !        !        !                 !            !

   !        !        !                 !            !

   !        !        !                 !            !

   !        !        !                 !            !


Руководитель учебного заведения (организации)

                                      _________________________

                                            (подпись)


                                      "___"_____________19___г.


     Примечание. В графе 4 для лиц, подготавливаемых на водителей

автотранспортных средств, указывается образование, а для водителей,

переподготавливаемых на другие категории автотранспортных средств -

водительское удостоверение.


                                Приложение N 9

                                 к Положению


                               ЖУРНАЛ

            учета учебных групп по подготовке водителей


-----------------------------------------------------------------

N!Наи- ! N   !Дата !Коли- !Категория !Начало  !Окончание!Режим  !

!мено-!груп-!реги-!чество!транспор- !обучения!обучения !занятий!

!вание!пы   !стра-!уча-  !тных      !        !         !       !

!учеб-!     !ции  !щихся !средств,  !        !         !       !

!ной  !     !     !      !на которую!        !         !       !

!орга-!     !     !      !произво-  !        !         !       !

!низа-!     !     !      !дится     !        !         !       !

!ции  !     !     !      !обучение  !        !         !       !

----------------------------------------------------------------!

1!  2  !  3  !  4  !  5   !    6     !   7    !   8     !  9    !

----------------------------------------------------------------!


                                 Окончание приложения N 9

                                        к Положению


---------------------------------------------------------------------

Ответ-  !Фамилия, !     Результаты экзаменов          !Направлено

ственный!имя,     !-----------------------------------!представлений,

за под- !отчество,!Дата  !  % сдачи с I раза          !N и число

готовку,!препода- !экза- !----------------------------!

N тел.  !вателей и!мена, !теорети-!  практического    !

        !мастеров !N     !ческого !-------------------!

        !производ-!прото-!        !в целом  !отдельно !

        !ственного!кола  !        !по группе!по каждо-!

        !обучения !      !        !         !му масте-!

        !вождению !      !        !         !ру       !

---------------------------------------------------------------------

   10   !    11   !  12  !   13   !   14    !  15     !     16

---------------------------------------------------------------------

        !         !      !        !         !         !

        !         !      !        !         !         !

        !         !      !        !         !         !

        !         !      !        !         !         !

        !         !      !        !         !         !                                        Приложение 10

                                         к Положению


                               КНИГА

          учета поступления и расходования бланков строгой

                    отчетности и номерных знаков


---------------------------------------------------------------------

                Приход            !           Расход

---------------------------------------------------------------------

Дата!N   !От  !Се-!Нумерация!К-во !Дата!Ко- !Се-!Нумерация!К-во!Оста-

пос-!нак-!кого!рия!---------!     !рас-!му- !рия!---------!    !ток

туп-!лад-!по- !   !С N!по N !     !хода!вы- !   !С N!по N !    !

ле- !ной !луч.!   !   !вкл. !     !    !дано!   !   !вкл. !    !

ния !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

---------------------------------------------------------------------

1  ! 2  ! 3  ! 4 ! 5 !  6  !  7  !  8 ! 9  ! 10!11 !  12 ! 13 ! 14

---------------------------------------------------------------------

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !     Примечание: На каждый вид знаков и бланков в книге отводится

                 отдельный раздел.


                                      Приложение N 11

                                        к Положению


УВД

________________________

(Госавтоинспекция)

"___"_______________19__г.


N__________                     Начальнику госавтоинспекции

                                        МВД, УВД

                                ______________________________

                                  (республика, край, область

                                ______________________________

                                        город)


     Водительское удостоверение на право управления транспортными

средствами категории __________________серии_____________________,

N __________, выданное регистрационно-экзаменационным подразделением

ГАИ МВД, УВД _______________________________________________________

                         (республика, край, область, город)

____________________________________________________________________

на имя _____________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество)

аннулировано _______________________________________________________

                           (указать причину)


     Начальник __________________________     ______________________

              (управление, отдел, звание)           (подпись)                                        Приложение N 12

                                          к Положению


            МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА


                    1. Форма проведения экзамена


     1.1 Теоретический экзамен может приниматься как от всей учебной

группы, так и ее части одним из следующих методов:

     - путем устного опроса по билетам, разрабатываемым Главным

управлением государственной автомобильной инспекции МВД Республики

Казахстан;

     - при помощи различных контролирующих устройств;

     - при помощи экзаменационных аппаратов.


 
       1.2 Форма экзамена должна быть такой, чтобы можно было определить, хорошо ли кандидат в водители знает и понимает различные правила и предписания.
 
                        2. Содержание экзамена
 
      2.1 При проведении теоретического экзамена устанавливаются знания и понимание кандидатом в водители:
      - законодательства, с уделением особого внимания положениям, регламентирующим порядок использования транспортных средств и административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения;
      - правил и предписаний, касающихся дорожного движения, дорожных знаков и сигналов, разметки дорог и их назначения;
      - технических предписаний, касающихся безопасности транспортных средств во время движения;
      - правил, относящихся к водителю в той мере, в какой это касается безопасности дорожного движения, включая правила продолжительности работы и отдыха;
      - правил, касающихся правильного поведения водителей в случаях дорожно-транспортных происшествий;
      - гражданской и уголовной ответственности водителя в случае дорожно-транспортного происшествия;
      - факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий;
      - элементов транспортного средства, имеющих важное значение для обеспечения безопасности дорожного движения;
      - методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
      - контрольно-регулировочных работ и приемов управления, способствующих экономии горюче-смазочных материалов и снижению вредного воздействия от автотранспорта на окружающую среду.
      2.2 Экзаменационные билеты предназначаются для приема экзаменов по Правилам дорожного движения от лиц, желающих получить удостоверения на право управления транспортными средствами.
      Билеты охватывают все разделы Правил дорожного движения, Основ безопасности движения и медицинскую подготовку.
      Каждый экзаменационный билет содержит 10 вопросов, которые имеют порядковые номера от 1 до 10. В свою очередь вопрос имеет от 2 до 5 ответов, из которых правильным и наиболее полным является только один.
      Для исключения случаев заучивания учащимися экзаменационных билетов, а не Правил дорожного движения, могут использоваться несколько действующих вариантов билетов.
      2.3 В случае внесения изменений и дополнений в Правила дорожного движения другие документы, экзаменационные билеты с ответами или вопросами, не отвечающими или не соответствующими внесенным дополнениям и изменениям, изымаются и экзамены проводятся только с помощью билетов, целиком отвечающих нормативным документам.
      2.4 Для фиксации результатов экзаменов служит специальная экзаменационная карточка, в которой экзаменуемый проставляет номера ответов по каждому вопросу (Приложение N 1 к Методике проведения теоретического экзамена).
      Для увеличения срока службы и содержания в чистоте экзаменационных билетов желательно защитить их целлофановой пленкой.
 
                3. Проведение теоретического экзамена
 
      3.1 Экзамен принимается одновременно от нескольких лиц, количество которых определяется в зависимости от площади и оборудования имеющихся помещений, а также возможности наблюдения за поведением всех сдающих экзамен. В начале экзамена, после проверки у экзаменуемых всех необходимых документов, им на руки выдаются экзаменационные карточки, в которых они заполняют все необходимые реквизиты.
      3.2 После разъяснения порядка работы с билетом и карточкой экзаменуемым необходимо предложить выбрать билет. По получении экзаменуемыми билетов начинается отсчет времени, которое не должно превышать 15 минут.
      Работа экзаменуемого с билетом заключается в следующем: он должен внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов, из числа предложенных ответов выбрать наиболее полный и правильный. Номера правильных ответов по каждому вопросу сдающий заносит в экзаменационную карточку.
      Водителям автомототранспортных средств всех категорий, а также трамваев, троллейбусов и мотоколясок предлагается для ответа 10 вопросов.
      3.3 После того, как экзаменуемый ответит на все полагающиеся ему вопросы, он сдает экзаменационную карточку экзаменатору. По истечении 15 минут с начала экзамена карточки собираются у остальных экзаменуемых. Результат экзамена определяется путем сопоставления заполненной экзаменационной карточки с таблицей шифров правильных ответов. При совпадении номеров ответов в экзаменационной карточке с номерами таблицы шифров ответы считаются правильными, а при несовпадении - неправильными. Неправильные ответы на экзаменационной карточке отмечаются кружком. Положительная оценка "сдал" выставляется в том случае, если экзаменуемый допустил не более двух неправильных ответов на предложенные вопросы. В противном случае выставляется оценка "не сдал" и объявляется срок, по истечении которого производится повторный экзамен.

 

     Лица, которые в течение 15 минут не ответили на предложенные им

вопросы, считаются не сдавшими экзамен.

     По окончании экзамена члены экзаменационной комиссии ставят

свои подписи в экзаменационной карточке.

     3.4 При проведении теоретического экзамена при помощи

контролирующих устройств или экзаменационных аппаратов работник

подразделения ГАИ должен перед началом разъяснить правила проведения

экзамена и порядок работы на них.

     Порядок проведения экзамена остается таким же, как он был

изложен выше.                                     Приложение N 13

                                      к Положению


             МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА


                   1. Транспортное средство и его

                            оборудование 
       1.1 Прием практических экзаменов от кандидатов в водители производится на транспортном средстве той категории, на которую испрашивается водительское удостоверение:
      1.1.1 "В"-на легковых автомобилях.
      1.1.2 "С" - на грузовых автомобилях с полной массой свыше 3500 кг.
      1.1.3 "Д" - на автобусах, вместимость которых, как правило, не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7 метров, для сельской местности - на автобусах, вместимость которых не менее 20 сидячих мест и длина не менее 6,5 метров.
      Прием практических экзаменов от военнослужащих - кандидатов в водители на категорию "Д" - может производиться на автобусах как той, так и другой вместимости.
      1.1.4 "Е" - на составах транспортных средств, тягачом у которых является транспортное средство категории "С", полуприцеп или прицеп, имеющий не менее 2 осей с расстоянием между ними более одного метра, для транспортного средства категории "Д" - на сочлененном автобусе.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Прием практических экзаменов от кандидатов в
                  водители из числа женщин производится:
                  - на категорию "С"-на грузовых автомобилях марок
                    "ГАЗ";
                  - на категорию "Д" - на микроавтобусах,
                    предназначенных для перевозок не более 14
                    пассажиров;
                  - на категорию "Е" - на грузовых автомобилях марки
                    ГАЗ с одноосным прицепом.
 
      1.2 Автомобили, предназначенные для приема практического экзамена, должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормозами, зеркалом заднего вида для экзаменатора.
 
                    2. Организация приема экзамена
                            на автомобиле
 
      2.1 Прием экзамена на автомобиле осуществляется на испытательном маршруте в условиях интенсивного дорожного движения.
      2.1.1 Испытательный маршрут предусматривает возможность обязательной проверки действий кандидата в водители в следующих условиях:
      2.1.1.1 Проезд перекрестков со знаком 2.4 "Уступите дорогу" или
2.5 "Движение без остановки запрещено".
      2.1.1.2 Проезд участков дорог, где имеются другие дорожные знаки с предупреждением, указанием направления и иной информацией для водителя.
      2.1.1.3 Проезд перекрестков со светофорным регулированием и нерегулируемого перекрестка.
      Примечание. Кандидатами в водители считаются лица, впервые допущенные к сдаче экзаменов, а также водители, желающие получить право на управление другой категорией транспортных средств.
      2.1.1.4 Выполнение двух левых поворотов или одного разворота на перекрестке.
      2.1.1.5 Выполнение двух правых поворотов.
      2.1.1.6 Проезд по дороге, имеющей два и более рядов для движения в одном направлении.
      2.1.2 Количество испытательных маршрутов для каждого подразделения ГАИ определяется с учетом численности обслуживаемого населения, протяженности и развитости улично-дорожной сети.
      Рекомендуемое количество маршрутов: для городов с численностью населения 500 и более тыс. человек - от 5 до 10; для других населенных пунктов - от 3 до 5.
      2.1.3 Рекомендуемая протяженность маршрута для каждого экзаменуемого - от 1,5 до 4 км с включением испытательных элементов, указанных в пп. 2.1.1.1 - 2.1.1.6 настоящей Методики.
      2.1.4 Испытательный маршрут оформляется в виде маршрутной карты (схема маршрута) форматом 200 х 300 км. Каждому маршруту присваивается порядковый номер (образец маршрутной карты - приложения NN 1, 2). В целях улучшения сохранности маршрутные карты покрываются пленкой.
      Для обеспечения своевременной сменяемости экзаменуемых и сокращения времени приема экзамена целесообразно, чтобы каждый из маршрутов начинался и заканчивался в одном и том же месте, например, возле экзаменационного пункта. Если маршруты подобраны так, что они следуют друг за другом, то начало и окончание последнего маршрута должно быть также в одном месте.
      Рекомендуется иметь резервные варианты испытательных маршрутов для периодической их замены (примерные схемы маршрутов - приложения NN 1, 2, 3).
      Перед началом экзамена экзаменатор методом случайного выбора

 

знакомит кандидата в водители с одной из маршрутных карт для

следования по испытательному маршруту.

     2.2 Продолжительность экзамена должна быть достаточной для

определения фактической способности кандидата в водители управлять

транспортным средством испрашиваемой категории.

     Общая продолжительность экзамена для одного экзаменуемого не

менее 20 минут.

     2.3 Контроль выполнения элементов экзамена осуществляется

экзаменатором визуально, находясь в экзаменационном автомобиле, в

случае необходимости, он может вмешаться в управление.


                       3. Содержание экзамена


     3.1 Начало движения.

     3.1.1 Подготовка к началу движения, внимательность по отношению

к другим транспортным средствам.

     3.1.2 Включение и своевременность подачи предупредительных

сигналов.

     3.1.3 Пользование зеркалами заднего вида.

     3.1.4 Плавность трогания с места.

     3.1.5 Разгон и переключение передач.

     3.1.6 Движение по прямой.

     3.1.7 Правильное положение на проезжей части.

     3.2. Соблюдение надлежащей скорости движения:

     3.2.1 Выбор дистанции и интервалов между транспортными

средствами.

     3.3 Маневрирование на дороге, имеющей две или более полосы для

движения в одном направлении.

     3.3.1 Своевременность включения предупредительных сигналов.

     3.3.2 Правильность объезда стоящих транспортных средств, в том

числе общего пользования, и других препятствий.

     3.3.3 Правильность перестроения из одной полосы в другую.

     3.3.4 Надлежащая реакция на сигналы, подаваемые другими

пользователями дороги.

     3.4 Проезд регулируемых перекрестков:

     3.4.1 Оценка дорожной ситуации при подъезде к перекрестку.

Подача при необходимости предупредительных сигналов.

     3.4.2 Правильность остановки у перекрестков.

     3.4.3 Плавность трогания с места после остановки.

     3.4.4 Соблюдение сигнала светофора или регулировщика.

     3.5 Проезд нерегулируемых перекрестков:

     3.5.1 Оценка обстановки при приближении к перекрестку, учет

требований знаков, разметки, сигналов других участников движения.

     3.5.2 Соблюдение права преимущественного проезда.

     3.5.3 Скорость при подъезде к перекрестку и проезд пешеходных

переходов.

     3.6 Выполнение поворота (разворота):

     3.6.1 Правильность вхождения в поворот.

     3.6.2 Плавность, скорость и траектория прохождения и выхода из

поворота.

     3.7 Обгон:

     3.7.1 Оценка дорожной обстановки перед началом обгона. Учет

требований дорожных знаков, разметки и действий других участников

движения.

     3.7.2 Заблаговременная подача предупредительных сигналов.

     3.7.3 Скоростной режим при обгоне в зависимости от конкретных

условий.

     3.7.4 Скоростной режим при обгоне в зависимости от конкретных

условий.

     3.7.5 Траектория начала и конца обгона, обеспечение при этом

безопасности движения.

     3.8 Остановка:

     3.8.1 Заблаговременная подача предупредительного сигнала и

правильность перестроения.

     3.8.2 Плавность снижения скорости движения.

     3.8.3 Правильность положения автомобиля на проезжей части

(обочине) после остановки.


                4. Оценка подготовленности кандидата

                             в водители 
       4.1 Оценка подготовленности осуществляется экзаменатором по сумме штрафных баллов, набранных кандидатом в водители в результате ошибок и нарушений, допущенных им при выполнении элементов управления автомобилем, предусмотренных разделом 3 настоящей Методики.
      Возможные ошибки (нарушения) указаны в экзаменационной карточке по вождению автомобиля (Приложение N 3).
      Каждая ошибка или нарушение оценивается соответствующим числом штрафных баллов, указанных в экзаменационной карточке. Для получения положительной итоговой оценки своей подготовленности кандидат в водители может допустить ошибки, оцениваемые суммой менее 100 или более штрафных баллов.
      4.2 В каждом случае окончания экзамена экзаменатор ставит в известность кандидата в водители о допущенных им ошибках, набранной сумме штрафных баллов и итоговой оценке.
      4.3 Отказ кандидата в водители выполнить какой-либо из элементов экзамена или создание им аварийной ситуации, вызвавшее вмешательство экзаменатора в управление автомобилем, оценивается 100 штрафными баллами с проставлением в экзаменационной карточке отметки "не сдал".
      Неумение кандидата в водители экстренно остановить автомобиль в аварийной ситуации, созданной другими участниками движения, что вызвало вмешательство экзаменатора, оценивается также 100 баллами и итоговой оценкой "не сдал".
      4.4 Экзаменационная карточка по вождению автомобиля относится к

 

материалам, послужившим основанием к выдаче водительского

удостоверения, и хранится в установленном порядке в делах.


               5. Организация и требования при приеме

                       экзамена на мотоцикле


     5.1 Навыки управления проверяются, как правило, на одиночном

мотоцикле, мотороллере.

     5.2 Проверка навыков управления осуществляется на специальной

площадке.

     5.3 Кандидат в водители должен уметь выполнять следующие

маневры:

     - движение по прямой с переключением передач с низких на высшие

и с высших на низшие;

     - управление мотоциклом на минимальной скорости, не спуская ног

с подножки;

     - выполнение поворотов и разворотов малого радиуса ("габаритный

круг", "змейка", "восьмерка").

     5.4 Экзамен прекращается, если экзаменуемый не выполнил "круг"

или "змейку", или "восьмерку".

     5.5 В случае двух ошибок для оценки "не сдал" дополнительно

учитываются следующие:

     - при выполнении "круга" или "змейки", или "восьмерки" касался

дорожного полотна;

     - при остановке не мог выключить передачу, когда работал

двигатель.


               6. Организация и требования при приеме

                      экзамена на мотоколяске 
       6.1 К сдаче экзамена по вождению мотоколяски допускаются

 

инвалиды, прошедшие обучение на специальных курсах, организуемых

органами социального обеспечения.

     6.2 При отсутствии учебной коляски с дополнительными педалями

экзамен проводится на мотоколяске владельца.

     6.3 Экзамену на улицах (дорогах) предшествует проверка на

специальной площадке следующих навыков:

     - пуска двигателя;

     - движения по прямой с переключение передач с низших на высшие

и с высших на низшие;

     - поворотов налево и направо;

     - разворотов с применением и без применения заднего хода;

     - движения задним ходом с выездом в условные ворота.

     6.4 В числе трех ошибок для оценки "не сдал" дополнительно

учитываются следующие:

     - при трогании с места на подъеме мотоколяска скатывалась

назад;

     - при постановке мотоколяски на стоянку не затормаживал ее

ручным тормозом.                                        Приложение N 1                                        к Методике проведения

                                        практического экзамена 
 
                СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
                   (см. бумажный вариант)
 

                                        Приложение N 2                                        к Методике проведения

                                        практического экзамена 
 
                     СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
               (расположение маршрутов последовательно)
                       (см. бумажный вариант)
 

                                        Приложение N 3                                        к Методике проведения

                                        практического экзамена 
 
                        ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

 

                       по вождению автомобиля


___________________________________дата рождения_____________________

  (фамилия, имя, отчество)


---------------------------------------------------------------------

N !   Ошибки и нарушения,    !Шкала    !   Набрано штрафных баллов

п/п!     допущенные в         !штрафных !----------------------------

   !   процессе экзамена      !баллов   !     дата экзамена

   !                          !за ошибку!----------------------------

   !                          !         !         !        !

---------------------------------------------------------------------

1 !             2            !    3    !    4    !    5   !    6

---------------------------------------------------------------------

1  Не подготовился к началу       5

   движения (ремни, ручной

   тормоз)     _ _ _ _ _ _ _


2  Невнимателен по отношению      10

   к другим участникам

   движения

               _ _ _ _ _ _ _


3  Не подает или несвоевременно   10

   подает предупредительные

   сигналы

               _ _ _ _ _ _ _


4  Не пользуется зеркалом         5

   заднего вида

               _ _ _ _ _ _ _


5  Не умеет пользоваться          10

   органами управления, не

   обеспечивает плавность

   движения

               _ _ _ _ _ _ _


6  Не соблюдает правильное        10

   положение на проезжей

   части

               _ _ _


7  Не соблюдает надлежащую        10

   скорость движения

               _ _ _ _ _ _ _


     ПРИМЕЧАНИЕ: Допущенные ошибки (нарушения) фиксируются

экзаменатором, путем перечеркивания клеток в матрицах, расположенных

в каждой позиции экзаменационной карточки, штрафные баллы

начисляются за каждую ошибку (нарушение) и при повторении ошибок

(нарушений) суммируются. В графе фиксируется первичная, а в графах 5

и 6 - повторная сдача экзамена.


8  Не соблюдает дистанцию и       10

   интервал

               _ _ _ _ _ _ _


9  Неправильно выполняет          10

   объезд стоящих

   транспортных средств,

   в т.ч. общего пользования

               _ _ _ _ _ _ _


10 Неправильно перестраивается    20

   из ряда в ряд

               _ _ _ _ _ _ _


11 Неправильно останавливается    5

   у перекрестка или

   пешеходного перехода


               _ _ _ _ _


12 Не выполняет требования        30

   сигналов светофоров или

   регулировщика

               _ _ _ _ _ _ _


13 Не соблюдает требования        25

   дорожных знаков и разметки

               _ _ _ _ _


14 Не соблюдает право             20

   преимущественного проезда

               _ _ _ _ _ _ _


15 Неправильно выполняет          10

   повороты

               _ _ _ _ _ _ _


16 Неправильно выполняет

   обгон

               _ _ _ _ _ _ _


17 Неправильно остановил          10

   автомобиль

               _ _ _ _ _ _ _


18 Создал аварийную ситуацию      100

               _ _ _ _ _ _ _


Всего набрано штрафных баллов

                       ______________    __________________________


Результат экзамена

__________________________________________________________

                          (сдал, не сдал)                                 Приложение N 4                                 к Методике проведения

                                 теоретического экзамена 
 
                  ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПО ПРАВИЛАМ

 

                         ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


     Фамилия______________, имя_______________, отчество_____________

     Год рождения_________________

     Экзаменуется на получение удостоверения_________________________


---------------------------------------------------------------------

Дата !N  !  Результаты экзамена по вопросам                 !Об.!Под-

экза-!би-!                                                  !ре-!писи

мена !ле-!                                                  !зу-!чле-

     !та !--------------------------------------------------!ль-!нов

     !   !1!2!3!4!5!6!7!8!9!10!11!12!13!14!15!16!17!18!19!20!тат!ком.

     !   ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !   !

     !   ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !   !

---------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


                Подпись сдающего экзамен_____________________________


                                        Приложение N 3

                                        К приказу МВД

                                        Республики Казахстан

                                        N 217 от 24 июня 1996 г.


                             ИНСТРУКЦИЯ

      о порядке приема, учета, хранения, расходования бланков

      регистрационных документов, водительских удостоверений,

         номерных знаков транспортных средств и проведения

      проверок в регистрационно-экзаменационных подразделениях

              Государственной автомобильной инспекции

                      МВД Республики Казахстан


                        1. Общие положения 
       1.1 Бланки регистрационных документов, водительских удостоверений, являющиеся бланками строгой отчетности и номерные знаки транспортных средств относятся к специальной продукции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
      Обеспечение регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ бланками ГАИ и номерными знаками осуществляется в порядке, установленном МВД Республики Казахстан.
      1.2 Ответственность за прием, учет, хранение, расходование бланков ГАИ и номерных знаков, правильность взимания сборов, в связи с эксплуатацией транспортных средств, возлагается на начальников регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ и лиц, непосредственно осуществляющих функции приема, учета, хранения и расходования бланков и номерных знаков.
      1.3 Бланки ГАИ, Центральных РЭО ГАИ УВД должны храниться в металлических сейфах (шкафах) в специальных помещениях. Помещения для хранения бланков ГАИ и номерных знаков должны быть сухими, изолированными, с надежными запорами и окнами, защищенными металлическими решетками, оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией и оснащены средствами для пожаротушения.
      При выходе из строя охранной сигнализации начальник (старший госавтоинспектор) регистрационно-экзаменационного подразделения принимает меры по восстановлению ее работоспособности, а на период ремонта сигнализации помещения должны быть немедленно сданы под вооруженную охрану, а бланки ГАИ, печати, штампы и другая спецпродукция передаются на хранение в дежурную часть РОВД.
      1.3.1 В филиалах (подразделениях) РЭО ГАИ УВД бланки ГАИ хранятся в несгораемых или металлических сейфах в помещении дежурной части или в отдельном помещении РОВД.
      1.3.2 Все книги учета бланков ГАИ, реестры регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений регистрируются в секретариате УВД, УГАИ УВД за отдельным номером и выдаются исключительно под роспись и должны быть пронумерованы и скреплены печатью. На последней странице книги за подписью работника секретариата УВД, УГАИ УВД производится запись:
      "В настоящей книге пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ______ листов".
      Записи в книге производятся чернилами (пастой). Допущенные ошибки исправляются путем зачеркивания неправильной записи и внесения новой, о чем делается оговорка за подписью работника РЭО.
      1.3.3. При переходе к изготовлению и выдаче водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств с использованием автоматизированных систем, согласно приказа МВД Республики Казахстан от 18.02.1996 г. N 93, соответствующие реестры формируются путем ежедневного накопления сведений о проведенных регистрационных действиях, выдачи водительских удостоверений (приложения NN 1, 2) с присвоением порядкового номера каждому листу компьютерной распечатки. При этом начальник РЭО (лицо его заменяющее) в конце каждого листа производит запись о количестве произведенных регистрационных действий, выданных водительских удостоверений с указанием категории.
      По накоплению в реестре сведений в количестве 100 листов формируется книга-реестр, в соответствии с требованием пункта 1.3.2. настоящей Инструкции.
      1.4 Доступ в помещение, где хранятся бланки ГАИ и номерные знаки, имеют только лица, ведающие хранением указанной продукции, а также их прямые начальники и работники органов внутренних дел, проверяющие состояние хранения и учета специальной продукции (в присутствии лиц, ведающих хранением). Ответственность возлагается на конкретное должностное лицо, определенное приказом начальника УВД, ГОРОВД.
 
             2. Прием, учет и расходование бланков ГАИ и
                           номерных знаков
 
      2.1 Для приема поступивших от изготовителей (отправителей) бланков ГАИ и номерных знаков начальник управления (отдела) Госавтоинспекции УВД создает комиссию в составе не менее 3-х человек.
      По приемке бланков ГАИ и номерных знаков комиссия:
      2.1.1 Проверяет состояние и целостность тары и упаковки, наличие пломб, упаковочных ярлыков, содержание наружной маркировки тары.
      2.1.2 Вскрывает тару и упаковку, проверяет соответствие количества, серии и нумерации поступивших бланков ГАИ и номерных знаков количеству, сериям и нумерациям, указанным в накладных изготовителя (отправителя) поштучно.
      2.1.3 О приемке бланков и номерных знаков составляется акт (Приложение N 3) в четырех экземплярах, из которых один направляется изготовителю (отправителю) для подтверждения получения бланков ГАИ, номерных знаков, второй - в Главное Управление ГАИ МВД Республики Казахстан, третий - хранится в делах управления (отдела) ГАИ УВД области (города), четвертый - в делах регистрационно-экзаменационного подразделения ГАИ.
      2.2 При обнаружении недостач, излишков и дефектных бланков ГАИ или номерных знаков акты составляются в трех экземплярах. Все претензии, в установленном порядке, предъявляются непосредственно изготовителю (отправителю), транспортной организации или органам специальной связи.
      Первый экземпляр направляется поставщику с обязательным приложением к нему подлинных накладных, упаковочных ярлыков, пломб или сургучных печатей (для предприятия-изготовителя дополнительно прилагается упаковка с наклеенной этикеткой и шпагат) от тарных мест, в которых обнаружена недостача (излишки) или дефектная продукция, второй - в Главное Управление ГАИ МВД, третий - хранится в делах Госавтоинспекции УВД.
      Межрайонные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции получают бланки ГАИ и номерные знаки от регистрационно-экзаменационных отделов (отделений) ГАИ УВД на основании заявки и доверенности.
      2.3 Принятые бланки ГАИ и номерные знаки не позднее 10 дней с момента их получения, приходуются в книгу учета поступления и расходования бланков строгой отчетности и номерных знаков (Приложение N 4), которая должна быть заведена во всех РЭПах ГАИ УВД области (города).
      2.4 Основанием для записи в книгу учета являются накладные и акты приемки бланков ГАИ и номерных знаков (для межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ - накладные, выдаваемые регистрационно-экзаменационными отделами (отделениями) ГАИ УВД). Остаток бланков ГАИ и номерных знаков выводится после записи каждой операции. Внутренняя передача бланков строгой отчетности и номерных знаков производится строго по порядковым номерам начальником РЭО, МРЭО, а при отсутствии, лицом его заменяющим.
      2.5 Учет бланков ГАИ и номерных знаков, выдаваемых предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, ведется в порядке, установленном Правилами государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов в Республике Казахстан и Положением о порядке приема экзаменов и выдачи гражданам водительских удостоверений и допуска водителей к управлению транспортными средствами (приложения N 1 и N 2 к Приказу МВД Республики Казахстан от 24 июня 1996 г. N 217.
      2.6 Документы, послужившие основанием для регистрации, внесения изменения в регистрацию, снятия с учета транспортных средств, выдачи или обмена бланков ГАИ и номерных знаков, подшиваются в соответствующие дела, предусмотренные номенклатурой дел. Все подшитые в дела документы нумеруются полистно. Дела формируются по окончании каждой сотни бланков строгой отчетности и в конце дела (тома) на специально подшитом чистом листе начальником РЭО, МРЭО или лицом его заменяющим, производится запись: "В данном томе (деле) прошито ________ листов, законность выдачи бланка строгой отчетности мною проверены. (Должность, звание, Ф.И.О., подпись)". После формирования каждого дела ему присваивается порядковый номер.
      2.7 Испорченные при заполнении бланки ГАИ уничтожаются путем сожжения во время проведения проверок деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений в присутствии комиссии ГУГАИ МВД РК. Об уничтожении бланков ГАИ составляется акт.
      Испорченные расходные материалы бланков национального водительского удостоверения на право управления транспортными средствами и свидетельства о регистрации транспортного средства уничтожаются в присутствии комиссии ГУ ГАИ МВД РК на основании совместного акта выбраковки бланков, составленного поставщиком, РЭО ГАИ УВД области.
      2.8 Госномерные знаки, снятые с транспортных средств и не пригодные к дальнейшей эксплуатации, уничтожаются комиссией УВД с составлением акта уничтожения.
      Транзитные номера, выполненные на бумаге, уничтожаются в порядке, установленном Правилами (Приложение N 1 к Приказу МВД РК от 24 июня 1996 г. N 217).
      2.9. Все книги учета бланков ГАИ, реестры регистрации транспортных средств, выдачи водительских удостоверений должны хранится в несгораемых или металлических сейфах (шкафах).
      2.10 Срок хранения книги учета бланков строгой отчетности ГАИ, реестров регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений - 60 лет со дня последней записи.
 
             3. Порядок проведения проверки комиссией УВД
 
      3.1 Проверка состояния, приема, учета, хранения, расходования бланков ГАИ, номерных знаков, правильности взимания сборов и налогов в связи с эксплуатацией транспортных средств, осуществляется два раза в год специальной комиссией, назначаемой руководством УВД.
      Председателем комиссии является один из заместителей начальника управления (отдела) ГАИ или начальник отдела (отделения) технического надзора управления (отдела) ГАИ УВД.
      В состав комиссии входят сотрудники управлений (отделов) ГАИ, финансово-плановых подразделений УВД, горОВД. В необходимых случаях в проведении проверок по разрешению руководства УВД могут участвовать представители ГСК, прокуратуры, таможни, налоговой инспекции.
      При смене начальника регистрационно-экзаменнационного подразделения или его филиалов независимо от срока организуется сплошная проверка состояния работы данного подразделения.
      3.2 Проверке подлежат все материалы, оформленные со дня последней проверки.
      3.3. В ходе проверки изучаются вопросы:
      3.3.1 Своевременность и полнота оприходования поступивших бланков ГАИ и номерных знаков.
      3.3.2 Условия хранения бланков ГАИ и номерных знаков.
      3.3.3 Соблюдение установленного порядка уничтожения бланков ГАИ и номерных знаков.
      3.3.4 Соответствие фактического наличия остатков бланков ГАИ и номерных знаков.
      3.3.5 Основания регистрации, внесения изменений в регистрацию и снятия с учета транспортных средств юридических и физических лиц.
      3.3.6 Наличие и подлинность документов, подтверждающих законность приобретения транспортных средств и номерных агрегатов и узлов, послуживших основанием к выдаче регистрационных документов, номерных знаков, а также для переоборудования транспортных средств.
      3.3.7 Обоснованность выдачи водительских удостоверений (первичных либо выданных взамен пришедшим в негодность или утраченным).
      3.3.8 Правильность и своевременность взимания сборов и налогов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.
      3.3.9 Наличие и правильность ведения книг учета и карточек на зарегистрированные транспортные средства и лиц, лишенных прав управления транспортными средствами.
      Соответствие записи в книгах учета и банка данных компьютера по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений с данными документов, послужившими основанием для получения бланков ГАИ, номерных знаков или изменения в регистрационных документах.
      3.3.10 Порядок учета, хранения и выдачи водительских удостоверений лицам, лишенным прав управления транспортными средствами за нарушение правил дорожного движения.
      3.3.11 Соблюдение сроков хранения документов и ведение делопроизводства по регистрационно-экзаменационной работе.
      В книгах запрещается делать подчистки, а также исправления с применением корректирующей жидкости, оставление незаполненных строк.
      3.3.12 Устранение выявленных недостатков по результатам предыдущей проверки.
      3.3.13 Соблюдение установленного режима работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ.
      3.3.14 Наличие информационно-справочных материалов, разъясняющих порядок регистрации, внесения изменений в регистрацию, снятие с учета транспортных средств, допуска водителей к управлению транспортными средствами, приема экзаменов и выдачи гражданам водительских удостоверений.
      3.4 Проверка производится сплошным порядком, при этом внимательно изучаются все документы, регистрационные и экзаменационные записи, послужившие основанием к выдаче бланков ГАИ и номерных знаков.
      3.5 При обнаружении в процессе проверки грубых нарушений порядка регистрации и снятия с учета транспортных средств, выдачи водительских удостоверений председатель комиссии обязан доложить об этом руководству УВД, назначившему проверку, и руководству МВД и ГУГАИ МВД.
      3.6 По результатам проверки составляется акт с указанием выявленных недостатков и нарушений и предложениями по их устранению с указанием срока выполнения, исполнителей. Акт составляется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии, представляется для ознакомления начальнику (старшему) РЭО управления (отдела) ГАИ УВД, руководству УВД.
      По выявленным недостаткам и нарушениям, а также при наличии возражений по акту или отдельным его пунктам начальник (старший) регистрационно-экзаменационного подразделения одновременно с подписанием акта представляет объяснение в письменном виде.
      3.7 По окончании проверки ее результаты рассматриваются на оперативном совещании у руководства УВД с принятием конкретных решений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений. По выявленным фактам грубых нарушений (уголовно-наказуемых деяний) назначается служебное расследование, результаты которого в двухнедельный срок направляются в МВД и ГУГАИ МВД.
      3.8 Порядок проведения проверки, назначаемой руководством ГУГАИ МВД РК:
      3.8.1 Проверка осуществляется специальной комиссией, назначаемой руководством ГУГАИ и согласованной с руководством МВД. В состав комиссии входят сотрудники Главного Управления ГАИ, регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ УВД с обязательным участием сотрудников ФПО УВД. В необходимых случаях по решению руководства МВД в проверке могут участвовать сотрудники ГСК, прокуратуры, таможни, налоговой инспекции.
      3.8.2 На Главное Управление ГАИ МВД возлагается контроль за исполнением управлениями (отделами) ГАИ УВД требований настоящей Инструкции, а также выборочная или сплошная (определяется руководством ГУГАИ) проверка деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ УВД не реже одного раза в два года. УГАИ ГУВД г.Алматы и Алматинской области подвергаются проверке ежегодно.

 

     По результатам проверки сотрудники Главного Управления ГАИ МВД

в обязательном порядке в справке делают выводы о соответствии

руководителей РЭО и сотрудников проверяемых

регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ занимаемым

должностям, организующей роли отдела (управления) ГАИ УВД по линии

службы.


Главное Управление ГАИ МВД Республики Казахстан


                                        Приложение N 1

                                         к Инструкции


              РЕЕСТР ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ


---------------------------------------------------------------------

N !Фами-!Дата !Место !Осно-!Номер!Раз- !Серия  !Расписка!Примечание

п/п!лия, !и    !жите- !вание!про- !реш- !и номер!в полу- !

   !имя, !место!льства!выда-!токо-!енные!ВУ     !чении   !

   !отче-!рож- !      !чи   !ла   !кате-!       !        !

   !ство !дения!      !     !     !гории!       !        !

---------------------------------------------------------------------

   !     !     !      !     !     !     !       !        !

---------------------------------------------------------------------

   !     !     !      !     !     !     !       !        !

---------------------------------------------------------------------

   !     !     !      !     !     !     !       !        !

---------------------------------------------------------------------

   !     !     !      !     !     !     !       !        !

---------------------------------------------------------------------

   !     !     !      !     !     !     !       !        !

---------------------------------------------------------------------


Служебные отметки:______________


Начальник РЭО:                           Паспортист:

________________________________  М.П.   ____________________________

     (звание, Ф.И.О.)                       (подпись, Ф.И.О.)


Лист N____________дата___________        Лист N_______дата___________                                        Приложение 2

                                        к Инструкции


              РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


---------------------------------------------------------------------

N !При-!Транспортное средство выдано     !Подпись в  !Служебн.

п/п!над-!---------------------------------!получении  !отметки ГАИ

   !леж-!Цвет !Ма-!N   !N   !N  !Се- !Се- !-----------!--------------

   !но- !-----!рка!дви-!шас-!ку-!рия !рия !Ре-  !Но-  !Документ!Сня-

   !сть !Год  !   !га- !си  !зо-!и N !и N !гис- !мерн.!подтвер-!тие с

   !ТС  !вы-  !   !теля!    !ва !ре- !гос.!тра- !знак !ждающий !учета

   !Ф.И.!пу-  !   !    !    !   !ги- !зн. !цион-!     !законно-!пере-

   !О.  !ска  !   !    !    !   !ст- !    !ный  !     !сть     !реги-

   !    !     !   !    !    !   !ра- !    !доку-!     !приобр. !стра-

   !    !     !   !    !    !   !ци- !    !мент !     !        !ция

   !    !     !   !    !    !   !он- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !но- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !го  !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !до- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !ку- !    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !мен-!    !     !     !        !

   !    !     !   !    !    !   !та  !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------

   !    !     !   !    !    !   !    !    !     !     !        !

---------------------------------------------------------------------


Служебные отметки:____________________


Начальник РЭО:                         Паспортист:

___________________________  М.П.      ___________________________

(подпись, звание, Ф.И.О.)                   (подпись, Ф.И.О.)


Лист N___________Дата___________       Лист N________Дата___________                                        Приложение N 3

                                         к Инструкции


___________________

  (наименование)                       УТВЕРЖДАЮ

____________________            _________________________________

МВД, УВД)                        (должность, звание,

                                _________________________________

                                фамилия, инициалы, дата)


                                АКТ


  гор.______________  N_______________  "___"_____________19___г.                Приема бланков ГАИ, номерных знаков

             от предприятия-изготовителя (отправителя)
Основание:___________________________________________________________

Составлен комиссией в составе:

Председатель_________________________________________________________

               (должность, звание, фамилия, инициалы)


Члены комиссии:______________________________________________________

                    (должность, звание, фамилия, инициалы)

               ______________________________________________________


Присутствовали:______________________________________________________

                     (должность, звание, фамилия, инициалы)


"___"___________199__г. комиссия приняла_____________________________

_____________________________________________________________________

                   (вид бланков, номерных знаков)

от_______________________________________________поступивших

   (предприятие-изготовитель (отправитель)

"___"___________199__г. по накладной N_________________ в количестве

______________________________________шт., пачек (ящиков)

При вскрытии упаковки оказалось:_____________________________________

_____________________________________________________________________

             (серии бланков, номерных знаков прописью)

Бланки, номерные знаки в количестве__________________________получены

полностью. Расхождений с количеством бланков, номерных знаков,

указанных в сопроводительных документах, не имеется.


Председатель комиссии________________   ___________________________

                       (подпись)          (фамилия, инициалы)


Члены комиссии:      ________________   ___________________________

                       (подпись)          (фамилия, инициалы)


                                        Приложение N 4

                                         к Инструкции


                               КНИГА

          учета поступления и расходования бланков строгой

                    отчетности и номерных знаков


---------------------------------------------------------------------

                Приход            !           Расход

---------------------------------------------------------------------  

Дата!N   !От  !Се-!Нумерация!К-!Ос!Дата!Ко- !Се-!Нумерация!К-во!Роспись

пос-!нак-!кого!рия!---------!во!та!рас-!му- !рия!---------!    !о полу-

туп-!лад-!по- !   !С N!по N !  !то!хода!вы- !   !С N!по N !    !чении

ле- !ной !луч.!   !   !вкл. !  !к !    !дано!   !   !вкл. !    !

ния !    !    !   !   !     !  !  !    !    !   !   !     !    !

---------------------------------------------------------------------

1  ! 2  ! 3  ! 4 ! 5 !  6  !7 !8 !  9 ! 10 ! 11! 12!  13 ! 14 ! 15

---------------------------------------------------------------------

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !

    !    !    !   !   !     !     !    !    !   !   !     !    !     Примечание: На каждый вид знаков и бланков в книге отводится

                 отдельный раздел.