"Заңды тұлғалардан бюджетке табыс салығын есептеу және төлеу тәртiбi туралы" N 33 Нұсқаулыққа өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы

Күшін жойған

Бұйрық Қазақстан Республикасы Мемлекеттік салық комитеті 1997 жылғы 3 ақпандағы N 25. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 26 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 34. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді----------------
        Мемлекеттік кіріс министрінің
      2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының K010209_ Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес
                                БҰЙЫРАМЫН:
      Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi:
      21. "Заңды тұлғалардан бюджетке табыс салығын есептеу және төлеу тәртiбi туралы" N 33 Нұсқаулығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң 1997 жылғы 3 ақпандағы N 25 V970034_ бұйрығы. -----------------------------------------------------

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Z952235_ "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Жарлығына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасының Заңының қабылдануына байланысты бұйырамын:
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Бас салық инспекциясының N 33 V950078_ "Заңды тұлғалардан бюджетке табыс салығын есептеу және төлеу тәртiбi туралы" Нұсқаулығына мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн және 1997 жылдың 1 қаңтарынан бастап әрекетке енгiзiлсiн;
      1. Екiншi тармақ мынадай мазмұндағы мәтiнмен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк салық комитетiнiң Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiмен, Қазақстан Республикасының Үкiметiмен келiсiлген ұсынысы бойынша бiрыңғай салық төлеушi ретiнде, бiр өндiрiстiк кешенде iс-әрекеттi жүзеге асырушы бiрнеше заңды тұлғаларды айқындауға құқылы".
      2. Үшiншi тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жылдық кiрiс жиынтығы арасындағы айырмашылық ретiнде есептелетiн және шегерiммен белгiленетiн, салық салынатын кiрiстер табыс салығы салынатын кешендер болып табылады. Ол салық төленген сәтке, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi курсы бойынша теңгемен есептеледi".
      3. Бесiншi тармақтың бiрiншi абзацындағы "жалпы кiрiс" сөзi "өнiмдi өткiзуден (жұмыстан, қызмет көрсетуден) түскен табыс" сөзiмен ауыстырылсын және одан әрi мәтiн бойынша.
      4. Алтыншы тармаққа мынадай толықтырулар енгiзiлсiн:
      - үшiншi абзацтағы "сондай-ақ" сөзiнен кейiн "ұзақ мерзiмдi" сөзiмен толықтырылсын және одан әрi мәтiн бойынша.
      төртiншi абзацтағы "төленген", "алынған", "алынғандар" сөздерi алынып тасталсын және одан әрi мәтiн бойынша.
      алтыншы тармақтың соңғы абзацындағы "өтелетiн шегерiмдер" сөзiнен кейiн "ұтыстар" сөзiмен толықтырылсын және одан әрi мәтiн бойынша.
      - мынадай мағынадағы абзацпен толықтырылсын: "ұтыстар - бұл, заңды тұлғалардың конкурстарда, жарыстарда (олимпиадаларда), фестивальдарда, салымдар бойынша, бағалы қағаздар бойынша, лотереялар бойынша заттай және ақшалай түрде алған табыстардың кез келген түрi".
      5. Жетiншi тармақтың екiншi сөйлемiндегi "алынған кездегi" сөзi "алынғаннан" сөзiмен ауыстырылсын және одан әрi мәтiн бойынша.
      6. Оныншы тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда оқылсын:
      "Жылдық жиынтық кiрiстен оны алуға байланысты және белгiленген тәртiппен салық салу кезiнде ескерiлетiн, оның iшiнде еңбек ақы төлеуге, қызметкерлерге материалдық және әлеуметтiк жағдайлар туғызуға, арналған табыс салығы салынған шығындар, мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыруға, Қазақстан Республикасының заңдарымен реттелетiн арнаулы қорларға аударылатын аударылымдар, материалдық шығындар, жылдық төлемдер мен басқа шығындар шегерiледi, амортизациялардың нормаларына сәйкес есептеу жүргiзiлетiн күрделi сипаттағы шығындардан басқалары".
      Оныншы тармақтың бiрiншi абзацы мынадай мағынадағы мәтiнмен толықтырылсын:
      "Iссапар, үкiмет шығындары Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде шегерiледi".
      Оныншы тармақтың екiншi абзацы алынып тасталсын.
      7. Он төртiншi тармақтың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: "Өндiрiстiк мақсаттарға арналған жеке құрылыстар бойынша шығындар және өндiрiстiк мақсаттар үшiн ең кемi үш жыл пайдалануға алынған технологиялық жабдықтардың құны амортизациядан қалған сома шегiнде, амортизациялық кезеңiнiң кез-келген сәтiнде, салық төлеушiнiң қалауы бойынша шегеруге жатады. Салық мақсаттарына арналған технологиялық жабдықтарға өндiрiстiк-техникалық мақсаттағы өнiмдер мен халық тұтынатын тауарлар шығару үшiн тiкелей қолданылатын технологиялық жүйелер мен басқа да жабдықтар жатады. Аталған өндiрiсте жанамалай пайдаланылатын көлiк құралдарына, мебельдерге және басқа да негiзгi қорларға арналған шегерiмдер технологиялық жабдықтарға жатпайды".
      8. Жер қойнауын пайдаланушылардың геологиялық зерттеуге, барлауға және пайдалы қазбаларды өндiруге даярлық жұмыстарына жұмсалған шығындар, бағалау, орналастыру бойынша шығындары және қол қойылған бонустар мен коммерциялық аударымдар түрiнде жылдық кiрiс жиынтығынан шегеруге жатады және жеке топ құрайды. Осы топ бойынша амортизациялық аударымдар 1-топтың негiзгi қорларының амортизациялық нормаларының шегi бойынша пайдалы қазбалар өндiрiле бастаған сәттен бастап бе жыл көлемiнде жүргiзiледi, ал төленетiн қалған бөлiгi жер қойнауын пайдаланушының қалауы бойынша айқындалатын, одан кейiнгi амортизациялық кезеңнiң нормалары бойынша кез-келген сәтте, бес жыл көлемiнде шегерiледi. Жер қойнауын пайдаланушының бюджетке нақтылы төлеген, өзара келiсiм аумағында мемлекет жүргiзген, тарихи шығындардың орнын толтыру сомалары шегерiмге жатады.
      Материалдық емес активтерге арналған шығындар 3-топтың негiзгi қорларының амортизациялық ставкалары бойынша амортизациялық аударымдар түрiнде шегеруге жатады".
      9. Он жетiншi тармақтың бiрiншi абзацындағы екiншi сөйлем алынып тасталсын.
      10. Он сегiзiншi тармақ мынадай мағынадағы мәтiнмен толықтырылсын:
      "Заңдарға сәйкес жасалған, өзара шарт негiзiнде жер қойнауын игерумен айналысатын заңды тұлға осы кен орнының жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды аяқтауға байланысты, кен орындарын ашу (резерв қоры) зардаптарын жою қорына аударылған шегеруге құқылы. Кен орындарын ашу зардаптарын жою қорына аударымдарды аудару көлемi мен тәртiбi кен орындарын ашу зардаптарын жоюға арналған шығындар сомаларының жобасынан шыға отырып, Құзыреттi органдардың келiсiмi бойынша, шарттарға салық сарабын жүргiзу, кен орындарын ашудың барлық мерзiмiне жер қойнауын пайдалану шартымен тағайындалды. Егер, кен орындарын ашу зардаптарын жою бойынша нақтылы шығындар, көрсетiлген қорға есептелген аударымдардан төмен болған жағдайда, пайдалы айырмашылық, жер қойнауын пайдаланушының салық салынатын кiрiсiне енгiзiледi".
      11. Он тоғызыншы тармақтың бiрiншi абзацындағы бiрiншi сөйлемнiң "бухгалтерлiк есеп жөнiндегi ережелермен" сөзi "бухгалтерлiк есеп стандартымен" сөзiмен ауыстырылсын. Екiншi сөйлемдегi "үш" сөзi алынып тасталсын және "ФИФО, ЛИФО немесе орта өзiндiк құны" сөздерi "орташа ұстамды құн, ФИФО, ЛИФО және спецификалық иденфикацияның" сөзiмен ауыстырылсын және одан әрi мәтiн бойынша.
      12. Жиырмасыншы тармақ мынадай мағынадағы абзацпен толықтырылсын:
      "_______жер қойнауын игерушiнiң қазақстандық кадрларды оқытуға және аймақтардың әлеуметтiк салаларын дамытуға нақтылы жұмсалған (төленген) шығындары, жер қойнауын пайдалану шарттарында белгiленген сомалар шегiнде;
      - заңдарға сәйкес жасалған, жер қойнауын пайдалану шарттары негiзiнде қызметтерiн жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы, барлық салық төлеушiлер үшiн көзделген, шегерiмдерден басқа, салық салынатын кiрiстердiң сомасын анықтау кезiнде бонустар мен роялтилердiң сомалары бойынша шегерiмдерге құқысы бар".
      13. Жиырма екiншi тармақтың бiрiншi абзацындағы "бес жылға дейiн" сөзiнен кейiн "қосып" сөзi қосылсын, онда әрi мәтiн бойынша.
      Осы тармақ мынадай мағынадағы абзацпен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану шарты бойынша жүзеге асырылатын қызметке байланысты жинақталған шығындарды кiрiстерге салықты есептеу кезiнде, жер қойнауын пайдаланушы толық жетi жылғы мерзiмге дейiн ауыстырады. Бұл ретте, барлауға және өндiруге жасалған шарт бойынша кен орындарын барлау және орналастыру шығындарына байланысты жинақталған шығындарды ауыстыру, пайдалы қазбаларды өндiру басталған жылдан басталады.
      Мысал: "Х" компаниясы сутегiнi барлауға және өндiруге шарт жасады. Iс барысында, осы шарт бойынша компания төрт жыл бойына барлау жұмыстарын жүргiзiп, бесiншi жылы коммерциялық маңызы бар мынадай кен орнын ашады және сол жылы сол кен орнын игеруге және мұндайды өндiруге кiрiседi.
      Бұл жағдайда, компанияның геологиялық зерттеулерге, барлауға және пайдалы қазбаларды өндiрудiң даярлық жұмыстарына, жаздырылған бонустардың және коммерциялық ашу бонустарының төлемдерiне жұмсалған барлық шығындар өндiру басталған жылдан бастап, өткен барлық жылдар көлемiнде қорландырылуы керек. Аталған шығындар бойынша, салық заңдарына сәйкес айқындалған, жинақталған шығындар сомасын ауыстыру мұндай өндiру басталған жылдан - бесiншi жылдан бастап басталады және әр жылдың шығыны одан кейiнгi жетi жылғы мерзiмге дейiн ауыстырылуы мүмкiн".
      14. Жиырма төртiншi тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Заңды тұлға есептеме жүргiзу әдiсi бойынша салық салу мақсатында шығыстар мен кiрiстердi анықтайды.
      Есептеме жүргiзу әдiсi бойынша - төлем уақытына байланыссыз, жұмыс орындалған, қызмет көрсетiлген, мүлiктiң жәберiлу және қабылдау сәтiнен бастап кiрiстерге және шегерiмдерге сәйкес есептелетiн ұғым түсiнiледi". Бұл тәртiп 1997 жылдың 1 шiлдесiнен бастап күшiне енедi. Кассалық есеп бойынша есеп жүргiзiлетiн заңды тұлға есептеу әдiсi жүргiзiлген сәттен бастап кiрiс және шығыс бөлiктерiне түзету жүргiзуге мiндеттi. 1997 жылдың 1 шiлдесiне дейiн есептеудiң бұрын белгiленген тәртiбi әрекет етедi.
      15. Қырық бiрiншi тармақтағы "өтiнiш бере алады" сөзi "N 7 "А" қосымшаның N 1 үлгiсi бойынша "сөзiмен толықтырылсын, одан әрi мәтiн бойынша.
      16. Қырық екiншi тармақтағы "ұсталған сомаларды қайтару туралы белгiленген үлгi бойынша" сөзi "N 7 қосымшаның N 2 үлгiсi бойынша" сөзiмен ауыстырылсын.
      17. Қырық үшiншi тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Егер, резидентке шетел заңды тұлғасының жарғылық қорының бөлiсi тiкелей немесе жанамалап жататын болса немесе ол өз кезiгiнде өз елiнде жеңiлдетiлген салық бойынша табыс алатын, бұл заңды тұлғаның дауыс берушi акцияларының бөлiгiне ие болса, онда резидентке қатысты бұл кiрiс немесе кiрiстiң бөлiгi, оның салық салынатын кiрiсiне енгiзiледi. Бұл тәртiп, сондай-ақ, заңды тұлға құрамай-ақ кәсiпкерлiк қызметтi ұйымдастырудың басқа үлгiлерiмен резиденттiң қатысуымен қолданылады".
      Мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Егер, қандай да бiр тұлға Қазақстан қатысушысы болып табылатын, қолданыстағы халықаралық келiсiмдерде көрсетiлген жеңiлдiк беру құқын алған жағдайда, онда бұл тұлға осы нұсқаулықтың 8-қосымшасының үлгiсi бойынша, халықаралық келiсiмге сәйкес табысқа салық салудан босатуға тiркелген жерi бойынша салық қызметiнiң органдарына өтiнiш бере алады".
      18. Қырық алтыншы тармаққа мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      - бiрiншi абзацтағы "және жеке тұлғалар" сөзi алынып тасталсын.
      Мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Төлем төлейтiн заңды тұлғаның шаруашылық субъектiсi қызметкерiнiң тiкелей немесе жанама табыстары және кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес басқа шығыстарының, төлем салығы 15 процентпен алынады".
      19. Елуiншi тармаққа мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      - бiрiншi абзацтағы "дененi дамыту" сөзiнен кейiн "Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай және Қызыл Крест қоғамы" сөзiмен толықтырылсын, бұл қоғамдардың меншiгi болып табылатын және" сөзiнен кейiн "толық" сөзiмен толықтырылсын, одан әрi мәтiн бойынша,
      - екiншi абзацтағы "жарғылық қызметi" сөзiнен кейiн "оның iшiнде демеушiлiк көмек, тiркелу және мүшелiк жарна, қайырымдылық көмек, аударымдар мен жәрдем ету түрiнде алынған кiрiстер, жоғарыда аталған қаржылар өтеусiз негiзде берiлген жағдайда, сондай-ақ өтеусiз берiлген мүлiктер бойынша", одан әрi мәтiн бойынша;
      - елуiншi тармақ мынадай мағынадағы алтыншы абзацпен толықтырылсын: "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банктер мен банктiк емес қаржы мекемелерi негiзгi қорларды құру және жаңғырту үшiн үш жылдан артық мерзiмге берiлген орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi инвестициялық несиелер бойынша алынған проценттер бойынша".
      20. Елу бiрiншi тармақтағы "олардың қызметкерлерiнiң жалпы саны" сөздерiнен кейiн "қосымша" сөзiмен толықтырылсын, одан әрi мәтiн бойынша.
      21. Алпыс үшiншi тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды және жеке тұлға салық қызметiнiң органдарына мәлiмдеген салық жылы үшiн, табыс салығының ықтимал сомасының 1/12 бөлiгiнен шыға отырып, әр айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрмей аванстық төлем сомасын бюджетке енгiзуi керек.
      Жұмыстарды науқандық сипатқа немесе басқа да жағдайларға ие, кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды және жеке тұлға салық қызметi органдарының келiсiмi бойынша, салық жылы көлемiнде төлеуге жататын аванстық төлемдер сомасын анықтайды.
      Заңды тұлғалар табыс салығы бойынша алдын-ала есептеулер жүргiзуге салық қызметi органдарына (почтамен, курьермен) есептi тоқсан үшiн сайын екiншi айдың 15-күнiне дейiн ұсынады. Аванстық төлемдердi анықтау тәртiбi нұсқаулықтың N 15 қосымшасында көрiнiс тапқан. Кiрiске табыс салығын салу бойынша аванстық төлемдердi есептеу үшiн табыс салығынан босатылған, шегерiлуге жататын салықтар мен орын алған шығындар төлем көзiнен ұсталған кiрiс сомаларына түзетiледi.
      Заңды тұлға салық органына тиiстi салық жылының 20 қаңтарына дейiн әр айға бөлiп, табыс салығының ықтимал сомасы туралы анықтаманы көрсетуге мiндеттi. Анықтама нұсқаулықтың N 66 қосымшасында.
      Табыс салығының енгiзiлген аванстық төлемдерiнiң сомалары салық жылы үшiн салық төлеушiге есептелген табыс салығының есебiне есептеледi".
      22. Алпыс сегiзiншi, сексен сегiзiншi және сексен бiрiншi тармақтардағы "ағымдардағы" және "ағымдағы" сөздерi "аванстық" және "авансты" сөздерiмен ауыстырылсын.
      23. Сексен бiрiншi тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Аванстық төлемдер сомаларының көлемiн кемiткенi үшiн айыппұл төлеу салық салынатын нысанды кемiтiп көрсеткен жағдайда қолданылады. Аванстық төлемдердi уақытылы төлемеген жағдайда белгiленген мөлшерде өсiм алынады".
      "Бiр жылда нақтылы табыс салығы есептелген сома жыл iшiнде аванстық төлемдер сомасынан 10 процент мөлшерiнде асып кетсе - салық төлеушiге салық салынатын кiрiстiң 2 процентi көлемiнде, 25 процент асып кетсе - салық салынатын кiрiстiң 5 процентi көлемiнде айып салынады.
      24. Сексен екiншi тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Есептеме көрсетiлмеген тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзу үшiн операциялар өндiрiстен дайын өнiмдер қоймасына беру, сауда қоймаларына тауарларды сақтау, сауда кәсiпорындарында сатуға қойылған тауарлар бойынша операциялар және өткiзу процесiмен байланысты және

бухгалтерлiк регистрлерде есептелмеген операциялар болып табылады".
   25. Сексен бесiншi тармақтағы "Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлiгiнiң Бас салық инспекциясы" сөздерi "Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттiк салық инспекциясы" сөздерiмен ауыстырылсын.
   26. Жылдық кiрiс жиынтығы және Қазақстан Республикасындағы қызметiн 
тұрақты өкiл арқылы жүзеге асыратын шетел заңды тұлғаларынан шегерiмдердi 
есептеу туралы Декларация үлгiсi мынадай мағынадағы 14, 15-тармақтармен 
толықтырылсын.
   "14. Проценттерден табыс көзiнен ұсталған салықтар бойынша есеп.
   15. Дивидендтерден табыс көзiнен ұсталған салықтар бойынша есеп".
   14-тармақ соған сәйкес 16-тармақ болып саналсын және "есептелген" 
сөзi "төленген" сөзiмен ауыстырылсын.
   Декларация үлгiсi мынадай мағынадағы 17-тармақпен толықтырылсын.
   "17. Есептемелер мен аванстық төлемдер сомасы (14 бет + 15 бет
+ 16 бет)".
   14, 16-тармақтар соған сәйкес 18, 19-тармақтар болып есептелсiн.
   27. Нұсқаулықтың 2-қосымшасының 2-тармағындағы "амортизация 
нормалары" сөздерiнен кейiн мынадай мазмұндағы кесте енгiзiлсiн:
   "Амортизацияға жататын негiзгi қорлар амортизацияның мынадай шектi 
нормаларының топтары бойынша таратылады: 
___________________________________________________________________
 Топ |  Мүлiктiң атауы           |Амортизацияның шектi
нөмiрi|                    |нормалары процентпен
___________________________________________________________________
  1 |         2          |     3
___________________________________________________________________
 1. |Құбырлар: мұнайгазқұбырлары; пайдалы  |     25
   |қазбаларды өндiру және өңдеуге арналған|
   |жабдықтар, машиналар және механизмдер, |
   |мәлiметтердi өңдеу бойынша компьютерлер,
   |периферийлiк қондырғылар және жабдықтар|
 2. |Жолдарда пайдалануға арналған     |     20
   |автотрактор техникасы;арнаулы құралдар,|
   |заттар және жабдықтар         |
 3. |Жеңiл автомобильдер; таксилер;     |
   |автомобиль көлiгiнiң жылжымалы құрамы; |
   |жүк автомобильдерi; автобустар, арнаулы|
   |автомобильдер және автоприцептер. Құю |
   |өндiрiсiнiң барлық өнеркәсiп салаларына|
   |арналған машиналар мен жабдықтар;   |
   |темiр ұсталық-престiк жабдықтар;    |
   |электрондық жабдықтар; құрылыс     |
   |жабдықтары; ауылшаруашылық машиналары |
   |мен жабдықтары. Офистерге арналған  |
   |мебельдер.               |
 4. |Басқа топтарға енгiзiлмеген      |
   |амортизацияланатын активтер      |     10
 5. |Темiр жол, су және өзен көлiк     |     8
   |құралдары. Күш машиналары және     |
   |жабдықтар; жылутехникалық жабдықтар,  |
   |турбиндiк жабдықтар, электр      |
   |двигательдерi және дизель-генераторлар.|
   |Электрлi хабар тарату және байланыс  |
   |қондырғылары              |
 6. |Үйлер, құрылыстар, салынған құрылыстар |     7
___________________________________________________________________
   Салық төлеушi өз қалауы бойынша кез-келген салық жылында 
амортизацияның басқа нормаларын қолдануға құқылы, бiрақ мөлшерлi шектен 
аспауы керек".
   28. Нұсқаулықтың "Аванстық төлемдер және бюджетпен орталықтанған есеп 
айырысу тәртiбi туралы" 6-қосымшасы бекiтiлсiн.
   29. Осы Нұсқаулық 1997 жылдың 1 қаңтарынан әрекетке енгiзiледi.
   Қазақстан Республикасының
   Мемлекеттiк салық комитетiнiң
   төрағасы, Салық қызметiнiң
   1 дәрежелi мемлекеттiк кеңесшiсi


                   ҚР ҚМ-нiң Бас ғылыми-зерттеу

институтының 1995 жылғы 28 шiлдедегi N 33 Нұсқаулығына 6-Қосымша


                Аванспен өтемақы төлеудiң бюджетпен
                орталықтандырылған есеп айырысудың
                              ТӘРТIБI

      Куәлiктiң негiзiнде жұмыс iстейтiн заңды тұлғалар сол сияқты жеке тұлғалар әр айдың жиырмасынан кешiктiрмей салық қызметiнiң органдары белгiлеген салық жылы үшiн жобаланған табыс салығының белгiленген сомасынан шығарып бюджетке өтемақы төлеуге мiндеттi.
      Маусымдық жұмыстар жүргiзетiн немесе басқа жағдайлары бар заңды тұлғалар салық қызметi органдарымен келiсiлген көлемде бюджетке салық жылының iшiнде төленуге тиiс бюджетке аванспен төленетiн өтемақыны уақытылы төлеп отыруға мiндеттi.
      Мұндай жағдайда N 6 қосымшаға сәйкес ай сайын бөлiнген табыс салығының жобаланған сомасы жайлы анықтама әрбiр салық жылының 20 қаңтарына дейiн салық органдарына тапсырылады. 1997 жылдың қаңтар айының аванстық өтем ай, жыл аяқталған соң жылдың басынан бастап өсiмнiң үдемелi қорытындысы бойынша 15 мамырда: 15 тамызда, 15 қарашада және 15 ақпанда табыс салығы бойынша алдын-ала есептемелер жүргiзедi ақысы анықтама берiлген күннен кейiнгi 5 күннiң iшiнде, бiрақ 25 қаңтардан кешiктiрiлмей төленедi.
      Тарамдалған филиалдары мен бөлiмшелерi бар төлемшiнiң ұсынысы бойынша салық органы төлемшiнiң тұрған орынына байланысты төлемақы төлеудiң тағайындалған мерзiмiнен 20 күнге кешiкпеген басқа уақытын тағайындай алады.
      Табыс салығының бюджетке бiркелкi түсуi және салық төлеушiлерге айып санкциясының қолданылмауы үшiн - заңды тұлғалар бiрiншi тоқсан, бiрiншi жарты жыл және 9 ай мен жыл бiткен соң жылдың басынан бастап үдемелi қорытынды бойынша 6 В қосымшаға сәйкес салық есебi айқындаған табыс салығының алдын-ала болжалған есептерiн тапсырады.
      (Амортизация үшiн өтемақы төлеу соңғы салық жылының соңындағы топтың баланс бағасының 12 айға бөлiнгендiгi бөлiгiмен есептелiнедi. Жөндеу үшiн жұмсалатын қаржы жөндеуге кететiн шығынның нақты сомасымен, төленген өтемақының соңғы салық жылындағы топтың баланс бағасының 10%-iнде ықшамдалып шектелген көлемiмен есептелiнедi. Амортизация үшiн төлемдердi және шығындарды реттеу салық жылының бойына жүргiзiледi). Тапсырылған есептердiң көрсетулерi бойынша табыс салығына жататын төлемдер төлемақы авансынан асып кеткен жағдайда, салық төлеушi асып кеткен соманы кезектi төлемақы авансының мерзiмiне шейiн бюджетке төлеуге мiндеттi, ал керiсiнше аванс төлемақысы табыс салығының сомасынан асып кеткен жағдайда қолданымдағы заңдарға сәйкес артық төленген сома салық төлеушiге қайтарылады немесе есепке алынып қойылады. Қажет болған жағдайда салық төлеушi салық жылында төленедi деп жоспарланған табыс салығы сомасының көлемiнiң анықтамасына өзгертулер енгiзе алады.
      Аванстық төлемнiң көлемiнен асқан төленуге тиiс табыс салығынан ауысқан өтемақы сомасын төлемеген жағдайда аванс төлейтiн кезектi мерзiмнiң басынан бастап, аванс төленген соңғы күнге шейiнгi мерзiм арасында салық төлеушiге айыпақы есептеу түрiнде айыппұл санкциясы салынады.
      Мысалы:
      Кәсiпорын 1997 жылға жобаланған табыс салығының көлемi 120 млн. теңге деп белгiлеген. Осыған сәйкес ол 1997 жылдың 20 қаңтарынан бастап 20 желтоқсанға дейiн әр ай сайын 10 млн. теңге табыс салығын төлеп отыруға тиiс. Алдын ала жасалған есеп бойынша 1997 жылдың бiрiншi тоқсанында төленуге тиiстi табыс салығы 39 млн. теңге, демек ай сайын кәсiпорын 13 млн. теңге төлеуге тиiс. Бiрiншi тоқсан үшiн есеп берудiң соңғы мерзiмi 15 мамыр, ал кезектi аванстың өтемақысын төлеудiң соңғы мерзiмi 20 мамыр екендiгiн ескере келе, кәсiпорын 10 млн. теңге сомасындағы аванс өтемақысының сомасына қоса, бiрiншi тоқсанда төленбеген 9 млн. теңге сомасы көлемiнде қосымша төлемақы төлеуге мiндеттi. Кәсiпорын қажет болған жағдайда 1997 жылғы табыс салығының жобаланған сомасына 120 млн. теңгенiң орынына 156 млн. теңге көрсетiп сәуiр айы үшiн қосымша 13 млн. теңге төлеп 1997 жылдың 20 мамырынан бастап 13 млн. теңге көлемiнде аванс өтемақысын төлеуге мiндеттi.
      1997 жылдың 20 мамырына дейiн 9 млн. теңгенi төлемеген жағдайда төлемақыны төлеген күнге шейiн кәсiпорынға айыппұл салынады.
      Жыл бойына төленетiн табыс салығы төлемақысының сомасы нақты есептелген табыс салығынан 10%-ке көп болған жағдайда салық төлеушiге салық төлеуге жататын пайданың 2 процентi көлемiнде, ал 25 проценттен асып кеткен жағдайда салық төлеуге жататын табыстың 5%-i көлемiнде айыппұл салынады.
      Мысалы:
      1997 жылы төленедi деп жобаланған табыс салығының жобасы туралы анықтамада кәсiпорын 120 млн. теңге төлейдi деп жоспарланды да, салық қызметi органдарын алдын-ала жасалған есептi тапсырған жоқ. Сосын 1997 жылдың қорытындысы бойынша барлық жылдық табыс және заңды тұлғалардан алынған табыс бойынша кәсiпорын табыс салығының көлемiн 156 млн теңге сомасы көлемiнде көрсетiп декларация тапсырады. Есептi өткiзбегендiктерi және жоғарыда келтiрiлген мысалдағы тәртiп бойынша салынған айыппұлды қоса есептегенде табыс салығының көлемi аванс өтемақысының сомасынан асып түскендiктен (156:120х100-100) кәсiпорын табыс салығын 35%-тiк ставка бойынша 182 млн. теңге сомасы көлемiнде, салық төлеуге жататын табыстан 520 млн. теңге сомасы көлемiнде айыппұл санкциясы салынады.
      1996 жылдың желтоқсан айы үшiн заңды тұлғалардың табыстарынан алынатын табыс салығының төлемақысы бұрын тағайындалған тәртiптер бойынша алынады.
      Бiр заңды тұлға болып табылатын басты (негiзгi) кәсiпорындар мен олардың бөлiмшелерi Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Салық және бюджетке төленетiн басқа да төлемдер туралы" қаулысының 6 бабының 2 тармағына сәйкес бюджетпен есептескенде заңды тұлғалар бойынша салықты толық төлеуге тиiс.
      Аймақтар бойынша жинақталған төлемдердi бюджетке бiркелкi түсiру мақсатында салықтың бюджет тұрған жерлердегi көрсеткiштерi және заңды тұлғалардың табыс салығынан бюджетпен есептесу 6 А қосымшаға сәйкес бағынышты бөлiмшелердiң қаржы нәтижелерiн қоса есептеп, басты кәсiпорындар салық салынатын табыстан түскен жинақталған сома бойынша барлық заңды тұлғалардан алынған өзiндiк жалпы үлесi бойынша бөлiнуге тиiс.
      Табыс салығы бойынша бюджетпен орталықтандырылған есеп жүргiзгенде, заңды тұлғалардан бюджетке табыс салығын, аванс төлемақысын қоса есептегенде басты кәсiпорын тiкелей өзiнiң есеп-шотынан жүргiзедi, төлем жасау үшiн жергiлiктi банктерде есеп айырысу шоттары бар өзiнiң бөлiмшелерiне төлем қағазын бередi.
      Басты кәсiпорын заңды тұлғалар үшiн табыс салығын өзiнiң бөлiмшелеріне төлеудi тапсырған кезде, олар төлемақы төлеу туралы есеп қағазының көшiрмесiн 6 Г қосымшасында көрсетiлген форма бойынша қаржының бюджетке аударылатын мерзiмiн көрсетiп салық органдарына жiберуге мiндеттi.
      Мұндай жағдайда салық төлеушiлердiң және салық органдарының оны салық қағазын өздерi орналасқан жер бойынша салық төленетiн уақыттан 5 күн бұрын алуларын қамтамасыз ету керек.
      Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығының төленгендiгi жайлы есеп қағазы төлем жасалатын уақыттан өтiп кетiп барып берiлсе қолданымдағы заңға сәйкес айыпақы салынады.
      Заңды тұлғалардан бюджетке төленген табыс салығының есеп қағазының жинақталған тiзiмiн 6 Д қосымшасының формасына сәйкес осы заңды тұлғаның бюджетпен есеп айырысуының бақылау есебi бойынша басты кәсiпорын салық органына тапсырады.
      Бюджетпен орталықтандырылған тәртiп бойынша есептесетiн барлық заңды тұлғалар бюджетке беретiн төлемақыға бақылау жасауды қамтамасыз ету үшiн салық органына салық есебiнiң жиынтығын: сол сияқты заңды тұлғалар мен оларға тiкелей бағынышты бөлiмшелерден табыс салығынан бюджетке аударылған есеп жайлы уақтылы мәлiмет берiп отыруға тиiс.

   Салық төленуге тиiс табыстан төленетiн заңды тұлғалардың және басты 
кәсiпорыннан алынатын табыс салығының сомасы салық төлеушiден бюджеттiң 
кiрiсiне жылдық жалпы табыс бойынша есептеп шығарылған табыс жайлы 
декларация жарияланғаннан 10 күннiң iшiнде, салық қызметiнiң хабарлауын 
күтпей-ақ 10 сәуiрден кешiктiрмей келесi есептi жылында қосымша төленедi.
                         ҚР Мемлекеттiк салық
                          комитетiнiң
                        " "__________1995 жылғы
                          N 33 Нұсқаулығына
                           6 А-Қосымша
      Заңды тұлғалар бөлiмшелер арасындағы табыс
             салығын бөлудiң
               Мысалы
   Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы және аванс өтемақылары тұрған 
жерi бойынша есепке алынған бөлiмшелердегi заңды тұлғалардан олардың 
қосқан орташа үлесiне байланысты және жiберiлген өнiм көлемiне (жұмыс 
атқару, қызмет көрсету) негiзгi қордың бағасына және есептелген еңбекақыға 
байланысты төленедi. 
___________________________________________________________________
 N |Заңды тұлға және|Тарамның|Еңбек. |Негiзгi| Салықты  |Теңге
  |оның бөлiмшелерi|көлемi |ақыны |қордың |бөлудiң  |есебiмен
  |        |    |есептеу|бағасы |орташа   |сома
  |        |    |    |    |өзiндiк  |
  |        |    |    |    |үлесi   |
___________________________________________________________________
 1 |    2    |  3  |  4  |  5  |   6   |  7
___________________________________________________________________
1. Алматыда      5%   60%   70%  136%:3-45%  67500
  тiркелген басты
  к/о
2. Қарағандыдағы    20%  7%    6%   33%:3-11%  16500
  бөлiмше
3. Павлодардағы    35%  8%    4%   47%:3-15,7% 23550
  бөлiмше
4. Ақтаудағы бөлiмше  25%  5%    9%   39%:3-13%  19500
5. Қостанайдағы    15%  20%   11%  465:3-15,3  22950
  бөлiмше
  Барлығы       100%  100%   100%    100%   150000
   Жаңа тұлғалардың және филиалдарының арасындағы табыс салығы мен
аванс төлемақыларының есебi басты кәсiпорынның салық қызметiне
олардың жылдық декларациясына байланысты төленедi.
   Артық төленген қаржыны қайтару тиiстi бюджеттiң негiзгi орташа
есебiмен жасалынады.


                       Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлiгiнiң 1995 жылғы 28 маусымдағы N 38-iнші нұсқаулығына 6 Б қосымша

   ___________________        __________________________
   салық төлеушiнiң          Аудандық, қалалық_______
   реттiк саны            __________________________
                    бөлiмi бойынша
   ___________________
   салық төлеушiнiң толық       ___________________
   аты-жөнi
              АНЫҚТАМА
         заңды тұлғалардың табыстарының
   _______________1997 жылғы табыс салығының ______________
             жобаланған сомасы
   1. Салық салынатын табыстың жорамалы     _______________
   2. Белгiленген кезеңдегi жасалған шығынның
    сомасы (әрбiр салық жылы бойынша     _______________
    көрсету керек)
   3. Ауыстырылған шығынның есебiмен
    жорамалданған салық салынатын кiрiс    _______________
   4. 1997 жылғы салық салынатын кiрiстiң
    жорамалданған сомасы           _______________
   5. Әр ай сайын бөлiнген табыс салығына
    аванс төлем ақысы             _______________
___________________________________________________________________
Барлығы | I | II |III | IV | V | VI |VII| VIII| IХ | Х | ХI | ХII
___________________________________________________________________
(Заңды тұлғаның
 басшысы)                (Бас бухгалтер)
_______________________         _____________________
   (қолы)                   (қолы)


                         Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлiгi Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 28 маусымда шыққан N 33 нұсқаулығына 6 В қосымша

   ___________________        __________________________
   Салық төлеушiнiң          (Ауданы, қаласы)
   реттiк саны


   ___________________        Төлеген мерзiмi_______
   (Салық төлеушiнiң         Төлеген нақты
   аты-жөнi)             уақыты_______________                   заңды тұлғаның табыс салығы бойынша

       19__ жылғы " "_____________айдағы жобадағы
               ЕСЕБI
___________________________________________________________________
    Көрсеткiштерi             Сомасы мың теңге
                         есебiмен
___________________________________________________________________
1. Салық салынатын табыс             ___________
2. Салынатын салық сомаға есебi:
  а) кiрiстер, төлем көзiнiң төлемi,       ___________
   табыс салығынан босатылу
  б) есептеп алынатын салықтар          ___________
  в) күтiлген шығындар              ___________
4. Салық салынатын кiрiстер
5. Төленуге тиiс табыс салығының         ___________
  сомасы
6. Аванс өтемақысының нақты төленуi        ___________
7. Уақытында төленуге тиiс қосымша        ___________
8. Азайтуға                    ___________
   Ескерту: 1-тармақ бюджетке аванс төлеудiң орталықтандырылған
       есебi бойынша тағайындалған тәртiпке сәйкес
       амортизацияға аударылатын және негiзгi қордың
       жөндеуi бойынша есеп ескерiлiп толтырылады.
   Банк мекемесiнiң аты        Есеп шоттың реттiк
                    саны    ____________
   Заңды тұлғаның басшысы       Салық бөлiмiнiң
    ________________           басшысы ___________
      (қолы)                  (қолы)
   Бас бухгалтер           Бөлiм бастығы
   ________________          ___________________
               _________
              телефон нөмiрi
   
  Негiзгi кәсiпорынның           Қазақстан Республикасы
    штампы                Қаржы министрлiгi Бас
                       салық инспекциясының
                      1995 жылғы 28 маусымдағы
                      шыққан N 33 нұсқаулығына
                         6 Г қосымша
                    _______________________
                     кiмге ___________________
                        (салық төлеушiнiң
                         аты-жөнi)
                     Мекен-жайы_______________
                    __________________________
                     Көшiрмесi _______________
                          (салық органының
                             аты)
                    Мекен-жайы________________
                    __________________________
    Заңды тұлғалардан бюджетке табыс салығын төлеудiң
           ЕСЕП ҚАҒАЗЫ
_________________________________________________________________
        (Басты кәсiпорынның аты)
жергiлiктi банк мекемесiне заңды тұлғалардан 199___жылы (1000 теңге
көлемiнде) төленетiн мына табыс салығының бюджетке сомасын аударуын
ұсынады
_________________________________________________________________
  Көрсеткiштер    | 199__ жыл үшiн  | 199__ жылдың айы үшiн
_________________________________________________________________
  Заңды тұлғалардың |         |
  табыс салығы    |         |
_________________________________________________________________
   Барлығы     |         |
_________________________________________________________________
   Заңды тұлғалардың бюджетке табыс салығын уақытында және толық
аударылуын қамтамасыз етiңiз.
   Басты кәсiпорынның басшысы    _____________________
                       (қолы)
   Салық инспекциясының бастығы   _____________________
                       (қолы)


                        Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлiгi Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 28 маусымдағы шыққан N 33 нұсқаулығына 6 Д қосымша


           Мұнда заңды тұлғалардан 199__ жылғы төлеу

   анықтамасының жиынтығының реестрмен қатынасы жайлы
          анықтама қоса берiледi.
          ЖИЫНТЫҚ РЕЕСТР
___________________________________________________________________
Бөлiм.|  Салық салынатын | Табыс салығының|Есеп   |Есеп
шенiң | табыстың сомасы  |   сомасы   |қағазы  |қағазын
 аты |          |         |жiберiлген|жiберген
   |          |         |салық   |уақыты
   |          |         |органының |және реттiк
   |          |         |аты    |саны
   |____________________|_________________|     |
   |жыл |оның iшiнде  |жыл |оның iшiнде |     |
   |бойы |тоқсан сайын |бойы|тоқсан сайын|     |
   |на  |       |на |      |     |
   |   |______________|  |____________|     |
   |   |I | II|III|IV |  | I|II|III|IV|     |
___________________________________________________________________
   |   | |  |  |  |  | | |  | |     |
   |   | |  |  |  |  | | |  | |     |
   |   | |  |  |  |  | | |  | |     |
___________________________________________________________________
   Басты кәсiпорынның басшысы    _____________________
                       (қолы)
   Салық инспекциясының бастығы   _____________________
                       (қолы)


                       Қазақстан Республикасы

Мемлекеттiк салық комитетiнiң 1995 ж. 28 маусымдағы N 33 нұсқаулығына N 7 қосымша N 2 үлгi Салық бөлiмiне __________________ _________________________________


           Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан,

     қызметiн жүзеге асырушы шетелдiк заңды тұлғалардың
       табыс көзiнен ұсталған салықты қайтаруға
             МӘЛIМДЕМЕ
1. Шетелдiк заңды тұлғаның толық атауы ____________________________
___________________________________________________________________
2. Шетелдiк заңды тұлғаның резиденттiк елi _______________________
___________________________________________________________________
3. Шетелдiк заңды тұлғаның толық адресi  _________________________
___________________________________________________________________
      (индексi, қала, үй N, телефон, факс)
4. Өкiлеттi тұлғаның резиденттiк елi мен толық адресi _____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      (индексi, қала, үй N, телефон, факс)
Қазақстан Республикасы мен ________________________________________
              (елдiң атауы, Келiсiмнiң толық атауы)
___________________________________________________________________
арасындағы қосарланған салықты болдырмау туралы Келiсiмнiң
(Конвенцияның)________бабының ережесiне сәйкес ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
тұрғысында алынған, табыс көзiнен ұсталған салықтың сомасын маған
қайтаруды сұраймын.
5. Кiрiстi төлеген кәсiпорынның, мекеменiң, ұйымның атауы, адресi
және салық төлейтiн тiркеу нөмiрi (СТН)____________________________
___________________________________________________________________
6. Кiрiстiң төленген уақыты _______________________________________
7. Салық ұсталғанға дейiнгi кiрiстiң сомасы _______________________
8. Ұсталған салықтың сомасы _______________________________________
9. Қайтарылуға тиiстi салықтың сомасы _____________________________
10. Қайтарым сомасын N_______ есеп-шотқа аударуды сұраймын
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Осымен:
а) аталған кiрiстiң, Қазақстан Республикасы мен ___________________
___________________________________________________________________

арасында қосарланған салықты болдырмау туралы Келiсiмде (Конвенцияда) көрсетiлгенiндей, осы мекемеге немесе тұрақты базаға жатпайтынын;
б) аталған кiрiс пайда болған күнi мәлiмдемешiнiң iс жүзiнде оның иесi болып саналғанын;
в) осы мәлiмдеменiң тармағында кiрiстер (дивидендтер) пайда болған күнi мәлiмдеменi дивидендтердi төлеушi-компания капиталының (дауыс

құқығының) кемiнде ________ процентiнiң иесi болғаны көрсетiлгенiн;
г) бұл кiрiстiң _________________________толықтай салық салуға
жататынын;
д) айғақсыз деректер бергенi үшiн Қазақстан Республикасының
заңдарында көрсетiлген жауапкершлiк туралы хабардар екендiгiмдi;
е) өтiнiште келтiрiлген ақпараттар айғақты және толық. Келешекте
болуы мүмкiн, кез-келген өзгерiстер туралы Қазақстан Республикасының
салық органдарын дер кезiнде хабардар етiп тұратындығымды растаймын.
Толтырылған уақыты мен орыны ______________________________________
___________________________________________________________________
М.О.             Қолы ________________________
                    (мәлiмдемешi)
ҚҰЗЫРЕТТI ОРГАН ___________________________________________________
             (елдiң және органның атауы)
растайды:
1. Мәлiмдемешi шындығында Қазақстан Республикасы мен_______________
___________________________________________________________________
    (елдiң атауы және Келiсiмнiң толық атауы)
арасындағы қосарланған салықты болдырмау туралы Келiсiмнiң
(Конвенцияның) тұрғысынан резидент болып табылады, және осы
Мәлiмдеменiң 3 тармағында көрсетiлген мекен-жай бойынша ұдайы тұрып
келедi.
2. Мәлiмдемешiнiң Қазақстан Республикасында алған табысы
___________________________________________________________________
             (елдiң атауы)
салық салуға жатады.
Уақыты және толтырылған орны ______________________________________
___________________________________________________________________
М.О.                  Қолы ______________
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ ОРГАНЫНЫҢ
              БЕЛГIСI
Бюджетке __________________________________________________________
___________________________________________________________________
         (сомасы цифрлармен және жазбаша)
қайтарылуға тиiс.
Салық бөлiмiнiң бастығы ___________________________________________
                   (қолы)
М.О.                1997 ж. " "________________
         ЕСКЕРТУ:
   1. Осы мәлiмдемеде барлық ақшалай сомалар төлем (аударым) валютасымен 
көрсетiледi.


      2. Мәлiмдеме үш данаға толтырылады және мәлiмдемешiнiң тұрақтап тұрған елiнiң құзыреттi органдарымен расталады. Бұдан кейiн мәлiмдеменiң екi данасы Қазақстандағы кiрiс төленген орын бойынша салық органына тапсырылады. Салық органы қолдағы мәлiмдеменiң аталған елмен Келiсiмнiң (Конвенцияның) ережелерiне сәйкестiгiн тексерiп, екi данаға тиiстi белгi қояды және олардың бiрiн мәлiмдемешiге қайтарады. Басқа дананы салық органы жоғары тұрған республикалық органға жiбередi.
      3. Мәлiмдеме салық ұсталған күннен бастап iзденудiң ескiру мерзiмi өткенге дейiн тиiстi салық органына берiлуге тиiс. Бұл мерзiм өткеннен соң берiлген мәлiмдемелер қарауға қабылданбайды.
      4. Мәлiмдеменi кiрiс алушы емес, осыған өкiлеттiк берiлген тұлғаның беруi мүмкiн. Бұл жағдайда өкiлеттi тұлға нотариалдық тұрғыда хатталған өкiлеттiлiгiн көрсетуге тиiс.
      5. Мәлiмдеменi елдiң, қосарланған салық төлеудi болдырмау туралы Конвенцияда айтылған, құзыреттi органы ғана растайды.
                         Қазақстан Республикасы

Мемлекеттiк салық комитетiнiң 1995 ж. 28 маусымдағы N 33 нұсқаулығына N 7 "А"қосымша N 1 үлгi Салық бөлiмiне __________________ _________________________________


           Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан,

     қызметiн жүзеге асырушы шетелдiк заңды тұлғаларды
       кiрiс салығынан босату, кiрiс салығының
          ставкаларын төмендету туралы
              МӘЛIМДЕМЕ
1. Шетелдiк заңды тұлғаның толық атауы ____________________________
___________________________________________________________________
2. Шетелдiк заңды тұлғаның резиденттiк елi _______________________
___________________________________________________________________
3. Шетелдiк заңды тұлғаның толық адресi  _________________________
___________________________________________________________________
      (индексi, қала, үй N, телефон, факс)
4. Өкiлеттi тұлғаның резиденттiк елi мен толық адресi _____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      (индексi, қала, үй N, телефон, факс)
Қазақстан Республикасы мен ________________________________________
              (елдiң атауы, Келiсiмнiң толық атауы)
___________________________________________________________________
         (кiрiстiң түрi көрсетiледi)
арасындағы қосарланған салықты болдырмау туралы Келiсiмнiң
(Конвенцияның)________бабының ережесiне сәйкес ____________________
___________________________________________________________________
      (кiрiстiң сомасын жазбаша көрсетiледi)
___________________________________________________________________
есептелген салықты Қазақстан Республикасына төлеген кезде салықты
ұстамастан, оны iшiнара ұстап, (қажеттiсiнiң асты сызылсын)
есептелген салықтың сомасын маған төлеуге рұқсат етудi сұраймын.
5. Кiрiстi төлеген кәсiпорынның, мекеменiң, ұйымның атауы, адресi
және салық төлейтiн тiркеу нөмiрi (СТН)____________________________
___________________________________________________________________
6. Қазақстан Республикасының ______________________________________
___________________________________________________________________
   заңдарына сәйкес мәлiмделген кiрiс салығының ставкасы
7. ________________________________________________________________
____________________________ Келiсiмнiң (Конвенцияның) ережелерiне
сәйкес салықтың ставкасы
8. Осымен:
а) аталған кiрiстiң, Қазақстан Республикасы мен ___________________
___________________________________________________________________

арасында қосарланған салықты болдырмау туралы Келісiмде (Конвенцияда) көрсетiлгенiндей, осы мекемеге немесе тұрақты базаға жатпайтынын;
б) аталған кiрiс пайда болған күнi мәлiмдемешiнiң iс жүзiнде оның иесi болып табылатынын;
в) осы мәлiмдеменiң тармағында кiрiстер (дивидендтер) пайда болған күнi мәлiмдемешi дивидендтердi төлеушi-компания капиталының (дауыс құқығының) кемiнде процентiнiң иесi болғаны көрсетiлгенiн;
г) бұл кiрiстiң _________________________толықтай салық салуға

жататынын;
д) айғақсыз деректер бергенi үшiн Қазақстан Республикасының
заңдарында көрсетiлген жауапкершілiк туралы хабардар екендiгiмдi;
е) мәлiмдемеде келтiрiлген ақпараттар айғақты және толық. Келешекте
болуы мүмкiн, кез-келген өзгерiстер туралы Қазақстан Республикасының
салық органдарын дер кезiнде хабардар етiп тұратындығымды растаймын.
Толтырылған уақыты мен орыны ______________________________________
___________________________________________________________________
М.О.             Қолы ________________________
                    (өтiнiшiнiң)
ҚҰЗЫРЕТТI ОРГАН ___________________________________________________
             (елдiң және органның атауы)
растайды:
1. Мәлiмдемешi шындығында Қазақстан Республикасы мен_______________
___________________________________________________________________
    (елдiң атауы және Келiсiмнiң толық атауы)
арасындағы қосарланған салықты болдырмау туралы Келiсiмнiң
(Конвенцияның) тұрғысынан резидент болып табылады, және осы
Мәлiмдеменiң 3 тармағында көрсетiлген мекен-жай бойынша ұдайы тұрып
келедi.
2. Мәлiмдемешiнiң Қазақстан Республикасының бастауынан алатын
күтiлiмдегi                     табысы
___________________________________________________________________
    (елдiң атауы немесе Келiсiм бойынша кiрiстiң ставкасы)
салық салуға жатады.
Уақыты және толтырылған орны ______________________________________
___________________________________________________________________
М.О.                  Қолы ______________
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛЫҚ ОРГАНЫНЫҢ
              БЕЛГIСI
Осы мәлiмдемеде көрсетiлгендердiң Қазақстан Республикасы мен
___________________________________________________________________
         (елдiң атауы және Келiсiмнiң толық атауы)
арасындағы қосарланған салық салуды болдырмау туралы Келiсiмнiң
(Конвенцияның) ____________бабының ережелерiне сәйкес келетiндiгi
және аталған кiрiстен мәлiмдемешiге есептелетiн салықтың сомасы ___
___________________________________________________________________
        (сомасы цифрлермен және жазбаша)
құрайтындығы расталған.
Салық бөлiмiнiң бастығы ___________________________________________
                   (қолы)
М.О.                1997 ж. " "________________
            ЕСКЕРТУ


      1. Мәлiмдеме үш данаға толтырылады және мәлiмдемешiнiң тұрақтап тұрған елiнiң құзыреттi органдарымен расталады. Бұдан кейiн мәлiмдеменiң екi данасы Қазақстандағы кiрiс төленген орын бойынша салық органына тапсырылады. Салық органы қолдағы мәлiмдеменiң аталған елмен Келiсiмнiң (Конвенцияның) ережелерiне сәйкестiгiн тексерiп, екi данаға тиiстi белгi қояды және олардың бiрiн мәлiмдемешiге қайтарады. Бұл даналардың бiреуiн мәлiмдемешi Қазақстан Республикасында оған кiрiс төлейтiн кәсiпорынға немесе ұйымға тапсырады. Осы негiзде Қазақстан Республикасында салық төлеушiнi салық ұстаудан не толық, не iшiнара босату жүргiзiледi. Мәлiмдеменiң көшiрмесiн кiрiстi төлейтiн кәсiпорынның немесе ұйымның тұрған орны бойынша салық органына тапсырған жөн.
      2. Осы мәлiмдемеде барлық ақшалай сомалар төлем (аударым) валютасымен көрсетiледi.
      3. Мәлiмдеменi кiрiс алушы емес, осыған өкiлеттiк берiлген тұлғаның беруi мүмкiн. Бұл жағдайда өкiлеттi тұлға нотариалдық тұрғыда хатталған өкiлеттiгiн көрсетуге тиiс.
      4. Елдiң құзыреттi органы қосарланған салықты болдырмау туралы Конвенцияда айтылуға тиiс.
                        Қазақстан Республикасы

Мемлекеттiк салық комитетiнiң 1995 ж. 28 маусымдағы N 33 нұсқаулығына N 8 қосымша


                       Мәлiмдемешiнiң СТН

   ----------------
  | | | | | | | | |
   -----------------
     Қазақстан Республикасы мен____________________
     _____________________________________арасындағы
     "_____________________________________________"
          халықаралық Келiсiмге сәйкес
           кiрiс салығынан босатуға
              МӘЛIМДЕМЕ
1. Мәлiмдемешiнiң толық атауы _____________________________________
___________________________________________________________________
2. Мәлiмдемешiнiң толық адресi  __________________________________
___________________________________________________________________
      (индексi, қала, үй N, телефон, факс)
3. Қазақстан Республикасы мен _____________________________________
              (елдiң атауы, Келiсiмнiң толық атауы)
___________________________________________________________________
Келiсiмнiң (Конвенцияның)________бабының ережесiне сәйкес (әрi қарай
"Келiсiм") жүзеге асырылған қызметтен алынған, жоғарыда аталған
Келiсiмде көзделген, кiрiс сомасының салығынан босатуға рұқсат етудi
сұраймын.
4. Келiсiмге сәйкес орындалған жұмысты немесе көрсетiлген қызметтi
растайтын, ________________________________________________________
___________________________________________________________________
арасында қол қойылған өзара шарттың (келiсiмiң) нөмiрi және
уақыты_____________________________________________________________
5. Өзара шарттың жалпы сомасы _____________________________________
6. 199 ж. " " ______________________дан " " ____________ға дейiнгi
кезеңдегi кiрiстiң сомасы:
             - жоспар бойынша ________________________
             - iс жүзiнде ____________________________
7. ________________________________________________________________
келiсiмге сәйкес 199__ж " "_________________дан " " ____________ға
дейiнгi кезеңдегi кiрiстiң сомасы __________________
8. Осымен:
а) мәлiмдемеде келтiрiлген ақпараттар айғақты және толық, Келешекте
болуы мүмкiн, кез-келген өзгерiстер туралы Қазақстан
Республикасының салық органдарын дер кезiнде хабардар етiп
тұратындығымды,
б) айғақсыз деректер бергенi үшiн Қазақстан Республикасының
заңдарында көрсетiлген жауапкершiлiк туралы хабардар екендiгiмдi, -
растаймын.
Толтырылған уақыты мен орыны ______________________________________
___________________________________________________________________
М.О.             Қолы ________________________
                    (мәлiмдемешiнiң)
   Ескерту: Қажет болған жағдайда мәлiмдемешi, босатуға рұқсат
етудiң негiзi болып табылатын, Келiсiмнiң мәтiнiн көрсетуге мiндеттi.
        Қазақстан Республикасы салық органының
              БЕЛГIСI
   Осы мәлiмдемеде көрсетiлгендердiң Қазақстан Республикасы мен
________________________________________________________арасындағы
"_________________________________________________________________"
келiсiмнiң ______бабының ережелерiне сәйкес келетiнiн және
мәлiмдеменiң _______ тармағында көрсетiлген, ___________ табыстың
мәлiмделген сомасы шын мәнiнде кiрiс салығынан босатуға жататынын,
растаймыз.
   Салық бөлiмiнiң бастығы _________________________
   М.О.                Қолы
   199__ж. " "____________________
                           ҚР МСК
                      1995 ж. 28 маусымдағы N 33
                          нұсқаулығына
                          N 9 қосымша
     СТН
   ------------------
   | | | | | | | | |
   -----------------
              Салық бөлiмiне __________________
              _________________________________
                (аудан, қала бойынша)
_____________________________
(Заңды тұлғаның толық атауы)
              Тапсыру мерзiмi _________________
              Iс жүзiнде тапсырылды____________
     Салықтың сомасын төлем көзiнен ұстау туралы
             АНЫҚТАМА
___________________________________________________________________
       Төлемнiң түрi        |Төлем |Салық  | Салық
                     |сомасы |ставкасы|сомасы
___________________________________________________________________
1. Тұрақты мекемелермен байланысы жоқ,  |    | хххх |
  резидент еместерге қазақстандық    |    |    |
  көздерден, оның iшiнде:        |    |    |
___________________________________________________________________
а) дивидендтер мен проценттер      |    | 15%  | 
___________________________________________________________________
б) сақтандыру және кепiлдiктердi қайта  |    | 5%  |
  сақтандыру шарттары бойынша төленетiн |    |    |
  сақтық төлемдер            |    |    |
___________________________________________________________________
в) ҚР мен басқа республикалар арасындағы |    | 5%  |
  Халықаралық байланыстағы немесе    |    |    |
  тасымалдаудағы телекоммуникациялық  |    |    |
  және көлiктiк қызмет үшiн       |    |    |
___________________________________________________________________
г) Роялти жөнiндегi, қызмет көрсету   |    | 20%  |
  кiрiстерi, басқару жөнiндегi қызметтi |    |    |
  қоса, кеңес беру қызметтерi, жалға  |    |    |
  беру, тағы басқалар жөнiндегi     |    |    |
  (29 бапқа сәйкес ставкалар бойынша  |    |    |
  алынатын, еңбекке ақы төлеу түрiнде  |    |    |
  жүргiзiлетiн төлемдерден басқа)    |    |    |
___________________________________________________________________
II.Қызметкерлердiң тiкелей және жанама  |    |    |
  кiрiстерi болып табылатын төлемдер  |    |    |
  (оның iшiнде iссапарлық және өкiлеттiк|    |    |
  шығындардың межесiнен асып кеткенi)  |    |    |
___________________________________________________________________
III.Шаруашылық субъектiсiнiң қызметкерi |    |29 бапта|
  болып саналмайтын және кәсiпкерлiк  |    |көзделген
  қызметпен байланысы жоқ жеке     |    |ставка |
  тұлғаларға төлемдер         |    |бойынша |
                     |    |алынады |
___________________________________________________________________
IV.Кәсiпкерлiк қызметтiң субъектiсi   |    |    |
  ретiнде тiркелмеген жеке тұлғаларға  |    |    |
  төлемдер               |    |    |
___________________________________________________________________
   Барлығы: - ұсталғаны        |    |    |
       - аударылғаны       |    |    |
____________________________________________________________________
   Салық төлем жасалған ай бiткеннен соң бес күннiң iшiнде
бюджетке аударылады.
   Кәсiпорынның (бiрлестiктiң,
   ұйымның) басшысы           ______________________
                          (қолы)
   Бас бухгалтер             ______________________
                          (қолы)
   Бөлiм бастығы             ______________________
                          (қолы)
       Төлем көзiнен салық ұстау туралы анықтама
               берудiң
               Тәртiбi


      Куәлiктер негiзiнде жұмыс iстейтiн заңды тұлғалар, сондай-ақ жеке тұлғалар төлем көздерiне заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардан табыс салығын ұстау туралы анықтама тапсыруға мiндеттi.
      Анықтама заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы жөнiндегi тоқсандық есеппен бiр мезгiлде тапсырылады.
      Бұл орайда, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Заң күшi бар Жарлығының 160 бабына сәйкес, кiрiстiң төленетiн көзiнен ұсталмаған табыс салығының сомасы кiрiстi төлеген заңды және жеке тұлғалардан қайтарып алынады.
      Барлық шаруақор субъектiлер, 145 бапқа және 172 баптың 11 тармағына сәйкес, анықтамаларды тапсыруға мiндеттi саналады, осы орайда салық төлеушi салық қызметiнiң талабы бойынша орындалған жұмыстар немесе көрсетiлген қызметтер жөнiнде өздерi жүзеге асырған төлемдер туралы ақпарат беруге мiндеттi және салық органдары кәсiпкерлiк қызмет туралы мәлiметтердi, анықтамаларды, сондай-ақ құжаттарды талап етуге құқықты.
      Төлем көзiнен салық ұстау туралы анықтамалар берiлмеген кезде салық органдары ұйымдар мен азаматтардың есепшоттары және басқа шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтатып қоюға құқықты, сондай-ақ қолданыстағы заңдарға сәйкес лауазымды тұлғаларды әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады