"Акциздерді есептеу мен төлеудің тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 21.06. N 36 Нұсқаулығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Бұйрық Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрі 1999 жылғы 3 мамыр N 310. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 04.06.1999 ж. тіркелді. Тіркеу N 792. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді---------------- Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы
 
      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының K010209_ Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес
                                БҰЙЫРАМЫН:
      Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi:
      38. "Акциздердi есептеу мен төлеудiң тәртiбi туралы" N 36 Нұсқаулығына өзгерiстер мен толықтырулар бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1999 жылғы 3 мамырдағы N 310 V990792_ бұйрығы. -----------------------------------------------------
 
      2-тармақта:
      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      ", сондай-ақ олардан акциз алу "арналған жері" принципі бойынша жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасындағы кеден аумағынан әкетілетін акциздеуге жататын тауарлар импорты ресімделген кедендік жүк декларациясының көшірмесі";
      алтыншы, жетінші, сегізінші абзацтар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші абзацтармен толықтырылсын:
      "акциздеуге жататын экспортталатын тауарлар жіберіліміне келісім-шарты бойынша есеп айырысу жүргізілгенін растайтын құжаттар. Олар мынадай құжаттар:
      - а) ақшалай түрде төлеу кезінде - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен ашылған салық төлеушінің банктік шотына экспорттық түсімнің нақты түскенін растайтын банк құжаттары;
      - б) тауар алмасу келісім-шарттары бойынша - кедендік жүк декларациясы не тауарлар әкелуді кедендік ресімдеуді жүзеге асыратын кеден органы куәландырған оның көшірмесі;
      - в) тауарлар экспорты, жұмыстар орындағаны немесе қызметтер көрсеткені үшін есеп айырысу көзделетін келісім-шарттар бойынша - жұмыстар немесе көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері.
      Есеп айырысу жүргізілгенін растайтын құжаттар салық органына 60 күн ішінде тапсырылуы мүмкін.
      Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттерге экспортталатын акциздеуге жататын тауарларға (олармен саудада салық алу "арналған жерi" принципi бойынша жүзеге асырылатын мемлекеттерден басқа) акциз жалпы белгiленген тәртiппен салынады."
      мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Алыс-берiс шикiзатын меншiктенушi осындай шикiзаттан өндiрiлген акциздеуге жататын тауарларды экспорттаған кезде осы Нұсқаулықтың 27-тармағына сәйкес өнiмдi беру кезiнде төленген акциз алыс-берiс шикiзатын меншiктенушiнiң осы салық бойынша алдағы төлемдерiне есептеледi не салық органы оның өтiнiшiн алған сәттен бастап 60 күн iшiнде қайтарылады.
      Осы тармақ осы Нұсқаулықтың 27-тармағына сәйкес алыс-берiс шикiзатын меншiктенушiнiң акциздi төлегенi және тауарларды экспортқа шығарғаны құжаттармен расталғаны жағдайда қолданылады, Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарда көзделген жағдайлардан басқа.
      Осы Нұсқаулықтың 2-тармағында санамаланған құжаттар алыс-берiс шикiзатын меншiктенушi осындай шикiзаттан өндiрiлген акциздеуге жататын тауарларды экспорттауды жүзеге асырғанын растау болып табылады.
      Акциз бойынша алдағы төлемдер есебiнен алыс-берiс шикiзатын өңдеушiге төленген акциз сомасын есептеудi оның өтiнiшiнiң және акциз бойынша ұсынылған декларацияның негiзiнде экспортты жүзеге асырған алыс-берiс шикiзатын меншiктенушiнiң тiркелген жерi бойынша салық органы жүргiзедi.
      Салық төлеушi алыс-берiс шикiзатын өңдеуге шарттың және өңдеушiге акциз сомасының төленгенiн растайтын төлем тапсырмасының көшiрмесiн қоса бередi.
      Шешiм қабылдау мақсатында салық органы оның бюджетке акциздi төлегенiн растау фактiсi ретiнде өңдеушiге төте тексеру жүргiзедi.
      Жоғарыда айтылған шарттар сақталған жағдайда салық органы акциз бойынша алдағы төлемдер есебiнен есептеме жүргізеді.
      Акциздi бюджеттен қайтару немесе оны басқа салықтар төлеу есебiнен есептеу Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiмен келiсiм бойынша жүргiзiледi.";
      3-тармақта:
      сегiзiншi абзац алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы, оныншы, он бiрiншi, он екiншi, он үшiншi, он төртiншi, он бесiншi, он алтыншы абзацтармен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың бiрiншi-төртiншi абзацтары ескерiлiп, акциз төлеушiлерге сондай-ақ резидент емес заңды тұлғалар, олардың филиалдары, өкiлдiктерi мен өзге де оқшауланған құрылымдық бөлiмшелерi жатады.
      Осы Нұсқаулықтың 4-тармағындағы 1)-9) тармақшаларында аталған акцизделетiн тауарларды өндiретiн және Қазақстан Республикасының аумағында ойын-сауық бизнесiн жүзеге асыратын заңды тұлғалар акцизделетiн тауарларды өндiретiн және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағында ойын-сауық бизнесiн жүзеге асыратын өзiнiң филиалдары, өкiлдiктерi мен өзге де оқшауланған құрылымдық бөлiмшелерi үшiн олар орналасқан жерлердегi тиiстi бюджеттерге акциз төлеудi мынадай тәртiппен жүзеге асырады.
      Заңды тұлға құрылымдық бөлiмшелерi үшiн олар орналасқан жерлердегi тиiстi бюджеттерге акциз төлеудi осы Нұсқаулықтың 4 қосымшасында көрсетiлген нысан бойынша әрбiр құрылымдық бөлiмше бойынша жеке жасалған акциз бойынша есеп айырысуға сәйкес жүргiзiледi.
      Осы Нұсқаулықтың 4-тармағындағы 1)-9) тармақшаларында аталған акцизделетiн тауарларды өндiретiн және ойын-сауық бизнесiн жүзеге асыратын филиалдары, өкiлдiктерi мен өзге де оқшауланған құрылымдық бөлiмшелерi бар заңды тұлға басты ұйым мен әрбiр құрылымдық бойынша жеке жасалған акциз бойынша оған есептеулердi қосып, акциз жөнiнде декларацияны басты ұйым бойынша тұтас басты ұйым тiркелген жердегi салық органына тапсырады.
      Басты ұйым тiркелген жердегi салық органы есептеулердiң мәлiметтерiн акциз бойынша декларацияда көрсетiлген мәлiметтермен салғастырып, құрылымдық бөлiмшелер бойынша акциз жөнiндегi есептеулердi мөрмен және басшының немесе оның орнындағы адамның қолын қойғызып, куәландырады да, содан кейiн оларды құрылымдық бөлiмшелерi орналасқан жерлердегі салық органдарына кейiн тапсыру үшiн заңды тұлғаға бередi.
      Құрылымдық бөлiмше бойынша акциздi есептеудi заңды тұлға аталған құрылымдық бөлiмше есептi кезең iшiнде жүзеге асырған нақты iс жүзiндегi мәлiметтер негiзiнде жасап, ол орналасқан жердегі салық органына есепті айдан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей тапсыруы тиіс.
      Егер салық органында бір заңды тұлғаның бірнеше құрылымдық бөлімшесі тіркелсе, онда мұндай жағдайда осы құрылымдық бөлімшелер бойынша біртұтас есептеу жасалып, олар тіркелген жерлердегі салық органына тапсырылады.
      Ағымдағы төлемдері қоса алғанда акциз сомаларын бюджетке аударуды ұйым өзінің есеп айырысу шотынан тікелей жүргізеді немесе өзінің банк шоттары бар құрылымдық бөлімшелеріне төлем жарналарына тапсырма береді.
      Құрылымдық бөлімшелер бойынша акциздің дұрыс есептелуін, сондай-ақ толық және уақытылы төленуін бақылау құрылымдық бөлімшелердің орналасқан жерлеріндегі салық органдарына жүктеледі."
      тоғызыншы абзац он жетінші абзац болып есептелсін;
      он жетінші абзацта "бастапқы" деген сөз алып тасталсын;
      5-тармақта:
      мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарда көзделген жағдайлардан басқа экспортқа сатылатын акцизделетін тауарлар акциздік алым маркаларымен таңбаланған жағдайда экспортталатын өнімге акциздік алым маркаларын пайдаланылуы жоғалған деп қаралады. Мұндай жағдайда акциз осы Нұсқаулықтың 20 және 20-1-тармақтарына сәйкес төленуге жатады.";
      13-тармақта:
      ", сондай-ақ сатылған өнім бойынша акциздік алым маркаларының құнына азайтуға" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Акциздік алым маркаларымен таңбалануға тиіс акцизделетін өнім бойынша сатылған өнім бойынша акциздің сомасы акциздік алым (оларды жасау құнынан басқа) маркаларының құнына азайтылуы тиіс. Мұның өзінде акциздік алым маркаларын жасау құны болып Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Банкнота фабрикасы оларды беруді жүргізетін акциздік алым маркасының құны танылады.";
      15-тармақ алып тасталсын;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "16. Шикізат берушілерге төленген акциз сомалары (шикі мұнай, газ конденсатын және спирттің барлық түрлерін қоса алғанда) төлеушінің шығындарына енгізілмейді.";
      17-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "олардың негiзiнде баспа-бас айырбас операциялары кезiнде есеп айырысу жүргiзiлетiн құжаттарды қоса алғанда есеп айырысу құжаттарында (шоттар, фактура шоттары), сондай-ақ вексельдер мен өзара талаптар есептемесi пайдаланылған есеп айырысуларда Қазақстан Республикасының аумағында төленген акциз сомасы жеке жолмен бөлiп көрсетiледi.";
      18-тармақта:
      мынадай мазмұндағы бесiншi, алтыншы, жетiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "Алкоголь өнiмiн өндiру құқығына лицензиясы бар кәсiпорындар мен ұйымдар үшiн акциздiң жеңiлдiктi ставкасын қолданып отандық өндiрiстегi спирттi беру спирт өндiрушi мен алкоголь өнiмiн өндiрушi арасында тiкелей жасалған шартқа сәйкес және жұмыс iстейтiн ұйым болып табылатын акциз төлеушi ретiнде оның тiркелгенiн растайтын спирттi сатып алушы (соның iшiнде алыс-берiс негiзiнде) ұйым тiркелген жердегi салық органы куәландырған анықтаманың түпнұсқасы негiзiнде жүргiзiледi.
      Меншiктенушiнiң тапсырмасы бойынша алыс-берiс шикiзатынан жасалған спирттi өндiрушi үшiншi тұлғаларға жөнелткен кезде акциздi есептеу алыс-берiс шикiзатын меншiктенушi оны жөнелткен жағдайда қолданылатын ставка бойынша жүргiзiледi. Алкоголь өнiмiн өндiру құқығына лицензиясы бар ұйым жеңiлдiктi ставка бойынша сатып алған спирттi мақсаттан тыс пайдаланған жағдайда осы спирт бойынша акциздi осы ұйымның толық ставкамен қаржы санкциялары қолданылып, толық есептелуге және бюджетке қолданыстағы салық заңдарына сәйкес төлеуiне жатады."; 20-тармақта: мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын: "Мұның өзiнде алкоголь өнiмiн таңбалауға арналған акциз алымының бұзылған немесе жоғалған маркалары бойынша акциздi есептеу мынадай формула бойынша жүргiзiледi: А-Са*Км*Vмах, мұнда А - бюджетке төленуi тиiс акциздiң сомасы; Са - акциздiң белгiленген ставкасы; Км - акциз маркаларының бұзылған немесе жоғалған саны; Vmax - акциз алымы маркаларын есептен шығару сәтiнiң алдындағы бiр ай iшiнде алкоголь өнiмiн құю жүргiзiлген сыйымдылықтың ең жоғары көлемi (декалитрмен)."; үшiншi абзац төртiншi абзац болып есептелсiн; төртiншi абзац бесiншi болып есептелсiн; мынадай мазмұндағы 20-1 тармақпен толықтырылсын; "Акциз алымы маркаларын есептен шығару оның құрамына мыналар мiндеттi түрде кiретiн комиссияның қатысуымен жүргізіледі: - ұйымның басшысы; - ұйымның бас бухгалтерi; - акциз алымы маркаларын есепке алып, сақтауға жауап беретiн ұйымның материалдық жауапты тұлғасы; - акциз алымы маркаларын берген салық органының өкiлi. Акциз алымы маркаларын есептен шығару осы Нұсқаулықтың 3 қосымшасында берiлген нысанда орындалатын актiмен ресiмделедi. Есептен шығару актiсiнде бұзылған акциз алымы маркаларының саны, сондай-ақ есептен шығарылуы тиiс әрбiр марканың сериясы мен нөмiрi көрсетiледi. Бұзылған маркалар мынадай ережелер сақталып, жеке парақтарға жапсырылуы тиiс: - маркаларды жапсыру; - маркалар серияларының нөмiрлерi мен марканың орталық бөлiгi жiтi көрiнетiндей етiп жапсырылуы тиiс; - маркалар жыртылған кезде олардың жеке бөлiктерi бiрiктiрiлуi тиiс; - Қағазға жапсырылған бұзылған маркалардың түпнұсқалары мен есептен шығару актiсiнiң бiр данасы акциз алымы маркаларын берген салық органына тапсырылады."; 40-тармақта: "акциз алымы маркаларын" деген сөздерден кейiн "(оларды жасау құнынан басқа)" деген сөздермен толықтырылсын; 43-тармақта: төртiншi және бесiншi абзацтар алып тасталсын; алтыншы және жетiншi абзацтар тиiсiнше төртiншi және бесiншi абзацтар болып есептелсiн; N 36 Нұсқаулық "Акциз жөнiндегi Декларация" алып тасталсын; мынадай мазмұндағы 1, 2, 3 және 4 қосымшалармен толықтырылсын: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 27 маусымдағы N 36 нұсқаулығына 1 қосымша Акциз жөніндегі декларация СТТН ___________________ Салық инспекциясы ________________________ Тексерілген күні (қаласы, ауданы бойынша) 199_ ж. "____" __________ Салық мерзімі ________________________ (жыл, тоқсан, ай) Төлеуші _________________ Телефоны _______________ Мекен-жайы ______________ Факс телефоны __________ Толтырушы _______________ Құрылтайшы (аты-жөні) тіркеу нөмірі Құрылтайшы ______________ ________________________ І. Акциздерді есептеу __________________________________________________________________________ | N | Тауар түрі |Тауар|Айналым, соның ішінде алкоголь өнімін өндіру |р/с| |коды |кезінде пайдаланылатын өз өндірісінің | | | | |шикізаты бойынша | |___|___________________|_____|___________________________________________| |1 | | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |2 | | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |3 | | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |4 | | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |5 | | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |6 |Жиынтығы | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |6а |Бұзылған, | | | | |жоғалтылған | | | | |акцизделген өнім | | | | |бойынша (83.4-бап) | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| |6б |Барлығы (6 жол + 6а| | | | |жол) | | | |___|___________________|_____|___________________________________________| таблицаның жалғасы __________________________________________________________________________ | Акциз ставкасы | Есептелген акциз | Елдің қоды | Белгі үшін | |_________________|____________________|______________|___________________| | | | 99 | | |_________________|____________________|______________|___________________| | | | 98 | | |_________________|____________________|______________|__________________| | | | 97 | | |_________________|____________________|______________|___________________| | | | 96 | | |_________________|____________________|______________|___________________| | | | 95 | | |_________________|____________________|______________|___________________| | | | 94 | | |______________________________________|______________|___________________| | | | 93 | | |_________________|____________________|______________|___________________| | | | 92 | | |_________________|____________________|______________|___________________| ІІ. Өндірісте пайдаланылған шикізатқа акциз жөнінде есептеме __________________________________________________________________________ | N |Тауар |Тауар| Көлемі |Тауар құны|Есептеуге | | | |р/с|түрі |коды | | |жатқызылған | | | | | | | | |акциз | | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| | 7 | | | | | | 89 | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| | 8 | | | | | | 88 | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| | 9 | | | | | | 87 | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| |10 | | | | | | 86 | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| |11 | | | | | | 85 | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| |12 |Жиынтығы | | | | | 84 | | |___|_________|_____|______________|__________|_____________|_______|_____| ІІІ. Есепті кезеңдегі акциз бойынша есеп айырысу 14 Төленуге тиіс акциз сомасы: __________________________________________________________________________ | N | Тауар коды |Есепті ай|Нұсқаулықтың 4 тармағы 1)-9) | |р/с| | |тармақшаларында аталған акцизделген | | | | |өнім бойынша | | | | |______________________________________| | | | | сатылған күні | Акциз сомасы | |___|____________________|_______ _|_____________________|________________| |15 | | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |16 | | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |17 | | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |18 | | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |19 | | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |20 |Жиынтығы (6-12 | | | | | |жолдар) | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |21 |Бұзылған жоғалтылған| | | | | |акцизделген өнім | | | | | |бойынша (83.3-бап) | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| |21а|Барлығы (20 жол + | | | | | |21 жол) | | | | |___|____________________|_________|_____________________|________________| таблицаның жалғасы __________________________________________________________________________ |Нұсқаулықтың 4-тармағы 10)-19) тармақшаларында аталған| | | |акцизделген өнім және ойын-сауық бизнесі бойынша | | | |______________________________________________________| | | | Алғашқы 10 күн | Екінші 10 күн | Қалған күндер | | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 79 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 78 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 77 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 76 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 75 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 74 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 73 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 72 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| 22 Ағымдағы жүргізілген төлемдер _________________________________________________________________________ | N | Тауар коды | Есепті ай |Нұсқаулықтың 4 тармағы 1)-9) | |р/с| | |тармақшаларында аталған акцизделген | | | | |өнім бойынша | | | | |_________________________________________| | | | |төлеу мерзімі|күні, N р/с|ағымдағы | | | | | | | төлемдер | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| |23 | | | | | | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| |24 | | | | | | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| |25 | | | | | | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| |26 | | | | | | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| |27 | | | | | | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| |28 |Жиынтығы | | | | | |___|_______________|___________|_____________|___________|_______________| таблицаның жалғасы _________________________________________________________________________ |Нұсқаулықтың 4-тармағы 10)-19) тармақшаларында аталған| | | |акцизделген өнім және ойын-сауық бизнесі бойынша | | | |______________________________________________________| | | | Алғашқы 10 күн | Екінші 10 күн | Қалған күндер | | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 69 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 68 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 67 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 66 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 65 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| | | | | 64 | | |__________________|__________________|________________|_________|________| 29 Мыналарға тиесілі қалдық сомасы _________________________________________________________________________ | N | Тауар коды | Төлеуге | Есептеуге | Өтеуге | | | | р/с | | | | | | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| | 30 | | | | | 59 | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| | 31 | | | | | 58 | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| | 32 | | | | | 57 | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| | 33 | | | | | 56 | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| | 34 | | | | | 55 | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| 35 | Жиынтығы | | | | 54 | | |_____|______________|___________|_____________|__________|_______|_______| | 36 |Алдыңғы есепті кезеңнен ауыстырылған есептеме | 53 | | | |сомасы | | | |_____|___________________________________________________|_______|_______| | 37 |Барлығы (қосымшама 36 жол)| | | 52 | | |_____|__________________________|_____________|__________|_______|_______| IV. Алыс-беріс шикізатын меншіктенушінің экспорты кезінде акцизді есептеу: __________________________________________________________________________ | N |Тауар |Тауар |Алыс-беріс |Өңдеушіден алынған|Өңдеушіден алынған| |р/с|түрі |коды |шикізатын өңдеуші|тауар көлемі |тауар құны | | | | |ұйымның атауы | | | | | | |(атауы, СТТ, | | | | | | |мекен-жайы) | | | |___|______|______|_________________|__________________|__________________| |38 | | | | | | |___|______|______|_________________|__________________|__________________| |39 | | | | | | |___|______|______|_________________|__________________|__________________| |40 | | | | | | |___|______|______|_________________|__________________|__________________| |41 | | | | | | |___|______|______|_________________|__________________|__________________| |42 |Жиынтығы | | | |___|_______________________________|__________________|__________________| таблицаның жалғасы _________________________________________________________________________ |Соның ішінде экспортқа |Өңдеушіге төленген акциз сомасы|Ел коды| | |жөнелтілген тауар бойынша | | | | |_______________________________|_______________________________|_______|_| | N ГТД | көлемі | құны |N р/с|сома|соның ішінде экспорт| | | | | | | | |бойынша | | | |_________|__________|__________|_____|____|____________________|_______|_| | | | | | | | 49 | | |_________|__________|__________|_____|____|____________________|_______|_| | | | | | | | 48 | | |_________|__________|__________|_____|____|____________________|_______|_| | | | | | | | 47 | | |_________|__________|__________|_____|____|____________________|_______|_| | | | | | | | 46 | | |_________|__________|__________|_____|____|____________________|_______|_| | | | | | | | 45 | | |_________|__________|__________|_____|____|____________________|_______|_| 43 Бюджетпен түпкілікті есеп айырысу _________________________________________________ | N | | төлеуге | өтеуге | елдің коды | |р/с| | | | | |___|______________|_________|________|____________| |44 |Жиынтығы | | | 39 | | |(37-42 жолдар)| | | | |___|______________|_________|________|____________| Акциздер туралы заңды кез келген бұзушылық бюджет алдындағы жауапкершілікке әкеп соғатынын мен білемін және берілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын мәлімдеймін. ___________________________ __________________________ ___________________ Жауапты адам Лауазым Қолы ___________________________ __________________________ ___________________ Салық инспектор Күні Қолы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 27 маусымдағы N 36 нұсқаулығына 2 қосымша Акциздер бойынша декларацияны толтыру жөнiнде нұсқаулық
      Сiз төленуi тиiс және есептi айдың әрбiр 10 күнi үшiн нақты төленген акциз сомасын көрсетiп, әрбiр есептi ай үшiн декларацияңызды есептi айдан кейiнгi айдың 15-нен кешiктiрмей тапсыруға тиiссiз.
      Осы Нұсқаулықтың 4-тармағы 1)-9) тармақшаларында аталған тауарлар бойынша акциздер тауар сату жүргiзiлген күннен кейiнгi үшiншi банк күнiнен кешiктiрмей бюджетке аударуға жатады.
      Алыс-берiс шикiзатынан әзiрленген өнiм бойынша акциз өнiмдi тапсырыс берушiге беру (жөнелту) сәтiнде төленедi.
      Акциз төлеу мерзiмi ұзартуға жатпайды.
      Есте сақтаңыз! "Салықтар және бюджетке мiндеттi басқа да төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 24.04. N 2235 Z952235_ Заң күшi бар Жарлығына сәйкес белгiленген санкциялар акциздер туралы заңдарды бұзғаны үшiн қолданылады.
      Акциздер бойынша декларация үш беттен тұрады. Сiз өндiретiн акцизделетiн тауарлар түрiне қарай Сiздiң салық декларациясының барлық жолдарын толтыруыңыз қажет болмауы да мүмкiн. Егер әлде бiр жолдар пайдаланылмаса, бос қалдырасыз.
 
                              І. Акциздерді есептеу
 
      Бөлiмде айналымдағы, соның iшiнде алкоголь өнiмiн өндiру кезiнде өз меншiгiндегi шикiзат бойынша да пайдаланылатын акциздердi есептеу, сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 20-тармағына сәйкес есептелген акциздеуге жататын бұзылған және жоғалған өнiм бойынша акциздiң құны мен сомасы көрсетiледi
 
         ІІ. Өндірісте пайдаланылған шикізатқа акциз бойынша есептемелер
 
      Бөлiмде сатылған акцизделетiн өнiмнiң бiрлiгiне акцизделген шикiзат шығындарының нормасы ескерiлiп, айқындалатын есептi кезеңде сатылған акцизделетiн өнiмдi жасауға нақты пайдаланылған акцизделетiн шикiзаттың көлемi мен құны, сондай-ақ есептемеге жатқызылатын акцизделетiн шикiзаттың көрсетiлген көлемi бойынша акциздiң сомасы көрсетiледi.
 
                ІІІ. Есепті кезеңдегі акциз бойынша есеп айырысу
 
      Бөлiмде есептi кезеңде тұтас, соның iшiнде онкүндiктер бойынша бюджетке төленуi тиiс акциз сомасы көрсетiледi.
      20-жолда есептi кезеңде тұтас төленуi тиiс акциз сомасы көрсетiледi, ол 6-жол бойынша есептелген акциз сомасы мен 12-жолда көрсетiлген акцизделетiн шикiзат бойынша есептемеге жатқызылған акциз сомасының айырмасы ретiнде көрсетiледi.
      21-жолда осы Нұсқаулықтың 20-тармағына сәйкес есептелген акциздiк алымның бұзылған, жоғалған маркалары бойынша төленуi тиiс акциз сомасы көрсетiледi.
      21а-жолда 21-жолда көрсетiлген сома ескерiлген акциз сомасы көрсетiледi.
      28-жолда есептi кезең бойынша тұтас, соның iшiнде онкүндiктер бойынша жүргiзiлген ағымдағы төлемдер сомасы көрсетiледi.
      35-жолда бюджетке төленуi немесе есептi кезеңдегi ағымдағы төлемдер үшiн нақты төленгенi бюджеттен өтелуге тиiс сома көрсетiледi және 21а-жолда көрсетiлген төленуге тиiс акциз сомасы мен 28-жолда көрсетiлген есептi кезеңдегi төленген ағымдағы төлемдер сомасы арасындағы айырма ретiнде айқындалады. Егер 28-жолда көрсетiлген сома 21а-жолда көрсетiлген сомадан асып түссе, "өтелуге" бағаны толтырылады.
      35-жолдағы "есептелуге" бағаны егер өндiрiлген акцизделген өнiм экспортқа сатылса ғана толтырылады, ТМД-ға қатысушы елдерден басқа (Әзiрбайжан Республикасы мен Молдова Республикасынан басқа).
      Егер акцизделген экспортталатын өнiм спирттен, мұнайдан немесе газ конденсатынан өндiрiлсе, онда мұндай жағдайда көрсетiлген баған толтырылмайды.
      28-жол 21а-жолдан асса ғана "өтелуге" бағаны толтырылады.
      36-жолда алдыңғы есептi кезеңнен ауыстырылған есептеме сомасы көрсетiлiп, мәлiметтерi "есептелуге" бағанына енгiзiледi.
      37-жолда төленуге тиiс немесе алдыңғы есептi кезеңнен ауыстырылған есептеме сомасы ескерiлiп, өтелуге тиiс акциз сомасы көрсетiледi.
 
              IV. Алыс-беріс шикізатын меншіктенуші экспорттаған
                            кезде акцизді есептеу
 
      Олар бойынша акциз өңдеушiге төленген өңделген өнiмдi экспорттауды жүзеге асырған алыс-берiс шикiзатын меншiктенушi толтырады. Бөлiмде өңдеушiден алынған, соның iшiнде экспортқа жөнелтiлген (ТМД-ға қатысушы мемлекеттерден басқа) акцизделген тауарлардың жалпы көлемi мен құны, сондай-ақ одан алыс-берiс шикiзатының өңделген өнiмдерiн алу кезiнде өңдеушiге төленуi тиiс акциз сомасы көрсетiледi; өңдеушiге акциз төленгенi фактiсiн растайтын төлем тапсырмасының күнi мен N; экспортталған акцизделген тауарлар бойынша өңдеушiге төленген акциз сомасы көрсетiледi. 44-жол бойынша 42-жол ескерiлген есептi кезеңдегi бюджетпен есеп айырысудың түпкiлiктi қорытындысы шығарылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 27 маусымдағы N 36 нұсқаулығына 3 қосымша ___________ қаласы 1999 ж. "___" ______ Акциздік алымның бұзылған маркаларын есептен шығару Актісі _________________________________________________________________ ұйымның атауы СТТ _______________ Біз, комиссия мүшелері, (себебі көрсетіледі) бұзылған акциздік алым маркаларын есептен шығаруды жүргіздік ________________________________ саны ________________ (дана) серия, N ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Салық органының өкілі ________________________________ ______________ (Аты-жөні, лауазымы) (қолы) Комиссия мүшелері ________________________________ ______________ (Аты-жөні, лауазымы) (қолы) ________________________________ ______________ (Аты-жөні, лауазымы) (қолы) ________________________________ ______________ (Аты-жөні, лауазымы) (қолы) ________________________________ ______________ (Аты-жөні, лауазымы) (қолы) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 27 маусымдағы N 36 нұсқаулығына 4 қосымша Филиалы орналасқан жердегі салық комитетіне _____________ Төлеушіден ____________________ СТТ _______________ Мекен-жайы ____________________ Телефоны __________ ___________________________ Мөрдің Басты ұйым орналасқан жердегі салық орны комитетінің атауы Басшысының қолы __________ Акциз бойынша есеп айырысу 1999 жылғы ________________________ есепті кезең үшін _______________________________ Мекен-жайы _______________ құрылымдық бөлімшенің атауы Телефоны _________________ құрылымдық бөлімше басшысының аты-жөні ___________ 1. Акцизді есептеу _________________________________________________________________________ | N |Тауар|Тауар|Бұзылған және жоғалған акцизделген |Акциз |Төленуге | |р/с|түрі |коды |өнім бойынша, соның ішінде |ставкасы |тиіс акциз | | | | |меншігіндегі шикізат өндірісі | | | | | | |бойынша айналым | | | |___|_____|_____|___________________________________|_________|___________| | | | | | | | |___|_____|_____|___________________________________|_________|___________| |___|_____|_____|___________________________________|_________|___________| |Жиынтығы | | | | |_______________|___________________________________|_________|___________| 2. Шикізатқа акциз бойынша есептеулер ________________________________________________________________________ | N |Тауар|Тауар|Көлемі, соның ішінде Нұсқаулықтың |Тауар|Есептеуге | |р/с|түрі |коды |2.1.-тармағына сәйкес |құны |жатқызылатын | | | | |экспортталатын өнімнің | |акциз сомасы ___|_____|_____|___________________________________|_____|_______________| | | | | | | |___|_____|_____|___________________________________|_____|_______________| |___|_____|_____|___________________________________|_____|_______________| |Жиынтығы | | | | |_______________|___________________________________|_____|_______________| 3. Есепті кезеңдегі акциз бойынша есеп айырысу __________________________________________________________________________ | N |Тауар түрі |Тауар |Төленетін акциз сомасы соның|Төлеу мерзімі | |р/с| |сатылған күні|ішінде бұзылған және | | | | | |жоғалған акциз алымы | | | | | |маркалары бойынша | | |___|___________|_____________|____________________________|______________| | | | | | | |___|___________|_____________|____________________________|______________| |Жиынтығы | | | |_____________________________|____________________________|______________| |Алдыңғы есепті кезеңнен ауыстырылған есептеме сомасы | |__________________________________________________________________________ | |Барлығы | |__________________________________________________________________________ | таблицаның жалғасы _________________________________________________________________________ | Төленген ағымдағы төлемдер | Бюджетке төленуі тиіс сома | |________________________________|________________________________________| |күні мен төлем | акциз сомасы | үстеме төлеуге | есептеуге | өтеуге | |тапсырмасының N | | | | | |________________|_______________|________________|___________|___________| | | | | | | |________________|_______________|________________|___________|___________| | | | | | |________________________________|________________|___________|___________| Салық төлеушінің заң алдындағы жауапкершілігі Біз осы есепте келтірілген мәліметтердің Салық растағы мен толықтығы үшін заң алдында инспекторы ____________ жауап береміз (аты-жөні) Басшы _____________________ ____________ ____________ (аты-жөні) (қолы) (қолы) Мөрдің орны ____________ Осы есепті толтыруға жауапты тұлға _____________________ ____________ (аты-жөні, СТТ) (қолы) Оқығандар: Умбетова А.М. Нарбаев Е.А.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады