"Кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғалар үшiн салық салудың жеңiлдетiлген режимi туралы" нұсқауды бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі 1999 жылғы 21 мамырда N 535 бұйрық. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 4 маусымда тіркелді. Тіркеу N 794. Бұйрықтың күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2004 жылғы 30 желтоқсандағы N 471 бұйрығымен.

----------------Бұйрықтан үзінді---------------------

       БҰЙЫРАМЫН:
     1. Қосымшаға сәйкес кейбiр нормативтiк құқықтық актiлердiң күшi жойылды деп танылсын...

     Министр

Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрiнiң     
2004 жылғы 30 желтоқсандағы
N 471 бұйрығына қосымша  

Күші жойылған кейбiр нормативтiк
құқықтық актiлер тiзбесi

     6. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1999 жылғы 21 мамырдағы N 535 бұйрығымен бекiтiлген кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғалар үшiн салық салудың оңайлатылған режимi туралы нұсқаулыққа 10 "Кiрiстер және шығыстар есебi Кiтабы", 11 "Кiрiстер және шығыстар есебi Кiтабын жүргiзе отыра кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғалар үшiн кiрiстер және шығыстар есебi Кiтабын толтыру бойынша Нұсқау" қосымшалары (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 794 болып тiркелген)...     

-----------------------------------------------------

      Ескерту: Атауы жаңа редакцияда жазылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

     Қазақстан Республикасының "Салықтар және бюджетке басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 1995 жылғы 24 сәуiрдегi N 2235 Заңына және Қазақстан Республикасының "Жеке кәсiпкерлiк туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы N 135-1 Заңына сәйкес осы Нұсқау әзiрленген.
     Нұсқау ойын бизнесi және шаруа (фермерлiк) қожалығымен айналысушылардан басқа заңды тұлға статусы бар кәсiпкерлiк қызметiмен айналысатын жеке тұлғалар үшiн патенттердiң Қазақстан Республикасы салық органдарымен беру тәртiбi және салық салудың жеңiлдетiлген тәртiбiн белгiлейдi.
      Ескерту: Кіріспе өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

1. Жалпы ережелер

     1. Жеке тұлға Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнде қаралған тәртiп пен жағдайда жеке кәсiпкер деп саналады.
     2. Патент - салық төлеушiлердiң кейбiр категориялары үшiн жеңiлдетiлген салық тәртiбiн белгiлейтiн құжат.     

2. Салық салудың жеңiлдетiлген
тәртiбiнiң субъектілерi     

     3. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi болып заңды тұлғаны құрмай кәсiпкерлiк қызметiмен айналысатын жеке тұлғалар саналады.
     4. Акцизделетiн өнiмдi шығарумен (оның iшiнде және алыс-берiс негiзiнде), этил спиртiн сақтаумен және сатумен, алкоголь өнiмiн сақтаумен және көтерме сатумен айналысатын жеке кәсiпкерлер салық салудың оңайлатылған режимiне көшiрiлмейдi.
      Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Кіріс   министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .     

3. Жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркеу

     5. Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге мына қағидалардың бiрiне жауап беретiн жеке кәсiпкерлер жатады:
     - тұрақты негіздегі жалдамалы қызметкерлердiң еңбегiн пайдаланады;
     - Қазақстан Республикасы заң актiлерiнде жеке тұлғалар үшiн белгiленген жиынтық жылдық кiрiс мөлшерi салық салынбайтын салықтан асқанда, салық заңдылығы мөлшерiмен сәйкес есептелген кәсiпкерлiк қызметтен жиынтық жылдық кiрiсi бар болса.
     Осы тармақта аталған, жеке кәсiпкерлердiң қызметi мемлекеттiк тiркеусiз тиым салынады.
     6. Жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркеу өздерiнiң көрiнуiне қарай және заңды тұлғаның тұрғылықты жерi бойынша аумақтық салық органында жеке кәсiпкер ретiнде есепте тұруы саналады.
     7. Жеке кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу үшiн жеке тұлға тұрғылықты жерi бойынша аймақтық салық органына ұсынады:
     1) белгiленген нысандағы өтiнiш (1-қосымша);
     2) мемлекеттiк тiркеу үшiн жарна төленгенi туралы құжат;
     3) 3х4 см мөлшерiндегi фотосурет.
     Басқа құжаттарды талап етуге тиым салынады.
     8. Жеке кәсiпкердi (бұдан әрi - Куәлiк) мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк өтiнiш өзге мерзiмде қаралмаса мерзiмсiз берiледi (2-қосымша).
     9. Жеке кәсiпкерлерге (бұдан әрi - Кәсiпкер) Куәлiктердi беру аумақтық салық органдарымен жүргiзiлуi тиiс.
     Осы Нұсқаудың 7-тармағында аталған құжаттар бар болған жағдайда салық органдары құжаттарды ұсынған күнi Кәсiпкердiң мемлекеттiк тiркеуiн жүргiзедi.
     10. Куәлiк қатаң есеп беру бланкiсi болып табылады, оқшауланбайды, басқа тұлғаларға беруге тиым салынады. Куәлiктiң кез-келген көшiрмесi олардың негiзiнде кәсiпкерлiк қызмет жүргiзуi мүмкiн құжат болып саналмайды және Кәсiпкерден тез арада алып тастауға жатады.
     11. Салық органдары берiлетiн Куәлiктердi "Жеке кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу (беру) туралы тiркеу журналының Куәлiгiн" есепке алуы тиiс (3-қосымша).
     Журнал тiгiлген, нөмiрленген, салық органының басшысы қол қойған және бедерлеме белгiсiмен буылған болуы тиiс.
     Әрбiр жеке кәсiпкерге жеке шоттар ашылады.
     12. Кәсiпкердiң Куәлiктi жоғалтқан жағдайында, оған өтiнiшi бойынша Куәлiктiң көшiрмесi берiледi. Осы ретте кәсiпкер көшiрме бланкiсiнiң құнын төлейдi.
     13. Мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкке өтiнiш берген мәлiметтердiң өзгерген жағдайында Кәсiпкер қайта тiркеу жүргiзуге және жаңа куәлiк алуға мiндеттi.
     14. Кәсiпкерлiк қызметтi тоқтатқан жағдайда немесе Куәлiктiң (өтiнiште қаралған мерзiмге сәйкес) қызмет мерзiмi бiтуiнде, сондай-ақ басқа облысқа, қалаға немесе ауданға тұрғылықты жерге көшкен кезде Куәлiк оны берген салық органына қайтып берiлуге тиiс.
     15. Кәсiпкерде Куәлiктiң бар болуы мына жағдайларда кәсiпкерлiк қызметтi жүргiзуге құқық бермейдi, егерде:
     - лицензиясы (егерде кәсiпкерлiк қызметтiң осы түрi лицензиялауға жататын болса) немесе оның негiзiнде Кәсiпкер өз қызметiн (Патент немесе кiрiстер мен шығыстар есебiнiң Кiтабы) жүзеге асыратын құжаттардың бiреуi жоқ болса;
     - Патент пен лицензияның қызмет мерзiмi өтiп кеткен болса.

4. Жеңiлдетiлген салық тәртiбiнiң түрлерi

     16. Кәсiпкер мемлекеттiк тiркеуден өту үшiн өз еркiмен салық заңдылығында белгiленген жеңiлдетiлген салық тәртiбi түрлерiнiң бiрiн таңдап алады:
     1) Патент (бұдан әрi - Патент негiзiнде жұмыс iстейтiн Кәсiпкерлер) негiзiндегi тiркелген жиынтық салықпен;
     2) Кiрiстер мен шығыстар (бұдан әрi - есеп жүргiзу негiзiнде жұмыс iстейтiн Кәсiпкерлер) есебi Кiтабын жүргiзе отыра.
     17. Патент негiзiнде тiркелген жиынтық салықты төлеуде жеңiлдетiлген салық тәртiбi Кәсiпкермен мына қағидаларды орындаған кезде қызмет етедi:
     - Қазақстан Республикасы аумағында жүзеге асырылатын Тiзбеде көрсетiлген жеке кәсiпкерлiк қызмет түрлерiн жүзеге асырады (бұдан әрi - Тiзбе) (4-қосымша);
     - жыл үшiн орташа 20 000 айлық есептiк көрсеткiштен аспай күтiлетiн айналыммен кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырады;
     - саны 20 адамнан аспайтын жалдамалы қызметкерлердi пайдалана отыра кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырады.
      Ескерту: 17-тармақ өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     18. Кәсiпкер мына қағидаларды орындағанда Шығыстар мен кiрiстер Кiтабын жүргiзе отыра жеңiлдетiлген салық тәртiбi қызмет атқарады:
     - орташа жылдық 50 адамнан аспайтын қызметкерлер саны және активтердiң жалпы бағасы бiр жыл үшiн 60000 - айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын болса.      

6. Патент негiзiндегi тiркелген жиынтық салықпен
жеңiлдетiлген салық тәртiбi

     19. Патент (5-қосымша) негiзiнде жұмыс iстейтiн кәсiпкерлер Патенттi бiр айдан бiр календарлық жылға дейiн дейiнгi мерзiмге алуға құқықтары бар. Патент нысанын Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi белгiлейдi және Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс iстейдi.
     20. Патенттi алу үшiн Кәсiпкерге тұрғылықты жерi бойынша аумақтық салық органына ұсыну қажет:
     1) белгiленген нысандағы өтiнiш (6-қосымша);
     2) 3x4 см мөлшерiндегi фотосурет;
     3) тiркелген жиынтық салықтың төленгенiн және Патент бланкiсiнiң бағасын растайтын құжаттар;
     4) асырауында адам барлығы туралы анықтама;
     5) қызметкерлердi жалдау туралы келiсiм-шарттар (жеке куәлiктiң мәлiметтерiн, мекен-жай, жалдау мерзiмi, еңбек ақы мөлшерi, жұмыс берушiнiң еңбек жағдайы мен әлеуметтiк кепiлдiк берудi қамтамасыз ету мiндеттемелерiн қоса көрсете отыра);
     6) мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк;
     7) лицензия көшiрмесi (лицензиялық қызмет түрiн жүргiзген жағдайда);
     8) есеп шоты барлығы туралы мәлiметтер.
     Осы тармақтың қағидаларын орындағанда, келiспеушiлiк туындаған жағдайлардан басқа бiр күннiң iшiнде Кәсiпкерге Салық органы Патент беруге мiндеттi.
     21. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар Жарлығына сәйкес Кәсiпкер айналысуы мүмкiн қызмет ету жағдайында лицензияланады, ал осы Жарлықтың 7бабының 1-тармағына сәйкес осындай қызмет түрiн жүргiзуге құқық беруге Патент беру ол лицензия алғаннан кейiн жүзеге асырылады.
     Лицензия аталған Жарлықта қаралған тәртiпте берiледi.
     Қызмет етудiң лицензияланған түрi бойынша Патент лицензия қызмет етуiнiң мерзiмiнен аспайтын мерзiмге берiледi.
     Шетелде банкалық шот ашуға лицензия алу кезiнде лицензиат тiркелу орны бойынша салық органын хабардар етуге мiндеттi.
     22. "Патент берудi тiркеу журналындағы" берiлетiн Патенттердi салық органдары есепке алуға мiндеттi (7-қосымша). Журнал тiгiлген, нөмiрленген, салық органының басшысы қол қойған және бедерлеме белгiсiмен буылған болуы тиiс.
     23. Қызмет түрiн өзгерткен жағдайда Кәсiпкер бұрын алынған мемлекеттiк тiркеу туралы Куәлiктi көрсетiп, салық органынан жаңа Патент алады.
     24. Патент оқшауланбайды, басқа тұлғаларға беруге тыйым салынады. Патент жоғалған жағдайда, Кәсiпкердiң өтiнiшi бойынша көшiрмесi берiледi. Осы ретте кәсiпкер көшiрме бланкiсiнiң құнын төлейдi.
     25. Тiзбеде көрсетiлген қызметтi жүзеге асыратын кәсiпкерлер тұрақты жиынтық салықты төлеп, босатылады:
     - есеп жүргiзуден;
     - Декларация тапсырудан патент құнына енгiзiлген салықтардың түрлерi бойынша.
      Ескерту: 25-тармақ толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     26. Сатып алушы-тұтынушы мүдделерi мен құқықтарын қорғау мақсатында сатушы, олардың талап етуi бойынша қолдарына сатылған тауарға тауарлық чек беруге мiндеттi.
     Акцизделетiн өнiмдi сататын (темекi өнiмдерiнен басқа), сондай-ақ Астана, Алматы қалаларында және 100 000 мыңнан астам халқы бар облыстық маңыздағы қалаларда тұрақты үй-жайлардағы бөлшек сауданы iске асыратын кәсiпкерлер қолма-қол ақшалармен жұмыс кезiнде фискалдық жадуалы бар бақылау-кассалық аппараттары және сатып алушы-тұтынушыға бақылау чегiн бере отырып фискалдық карталарды пайдаланумен компьютерлiк жүйелер арқылы операциялар жүргiзуге мiндеттi.
      Ескерту: 26-тармақ толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     27. Патенттiң бағасы болып өзiне ҚҚС-ты, әлеуметтiк салық, зейнетақы жинақтау қорларына ақша аудару, кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы, төлем көздерiнен ұсталатын табыс салығы және 8-қосымшада (кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға Патент бағасын анықтау бойынша Нұсқау - 9-қосымша) көрсетiлген нысан бойынша есептесудi қоса алғанда тiркелген жиынтық салық саналады. Тiркелген жиынтық салықтан басқа Кәсiпкер Декларацияны, салық заңдылығына сәйкес жалпы белгiленген тәртiпте есеп берудi дербес ұсынады және көлiк құралдарына салынатын салықты, мүлiк салығын, жер салығын бензин (авиациялықтан басқа) және дизельдiк отынға акциз" ЖЖМ сату бойынша қызметiн жүзеге асырған жағдайда)төлеудi жүргiзедi.
      Ескерту: 27-тармақ толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     28. Облыстар және Астана, Алматы қалалары бойынша салық комитеттерi зерттеулер, тексерулер, хронометраж нәтижелерiн және салық органының басқа мәлiметтерiн бөлек пайдаланумен жеке кәсiпкерлiк қызметтiң әрбiр түрiне Патент құнын мөлшерлерiн айқындайды және бекiтедi. Патент құнын айқындау кезiнде орналасқан жерi, қызметтi жүзеге асырудың түрi мен шарты, орналасқан үй-жайдың сапасы және көлемi, қолданылатын жабдықтың өнiмдiлiгi, қызмет көрсетiлетiн орындардың саны және жеке кәсіпкердiң қызметiнің тиiмдiлiгiне әсер ететiн басқа факторлар.
      Ескерту: 28-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     29. Бекiтiлген Патент құны мөлшерлерiмен келiспеген жағдайда, Кәсiпкердiң көзiнше салық органы қызметкерi жүргiзетiн зерттеу және хронометраж нәтижелерi негiзiнде Патенттiң бағасын есептеуге талап етуге Кәсiпкердiң құқы бар.
      Ескерту: 29-тармақ өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     30. Патент бойынша жұмыс iстейтiн Кәсiпкерлер Патентте көрсетiлген мөлшер мен сомаларда көрсетiлген ҚҚС төлеушiлер болып табылады және күтiлетiн кiрiстен және Патенттiң бағасын айқындау кезiнде қабылданған есептелген сома шамаларында шот-фактураларын жазып беруге тиiс.
      Ескерту: 30-тармақ өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     31. Тармақтар алынып тасталынды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     32. Тармақтар алынып тасталынды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .          
     33. Тармақтар алынып тасталынды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

     34. Күтiлетiн жиынтық жылдық кiрiс сомасы өскенде, Патенттiң қызмет кезеңi өзгерген жағдайда салық төлеушi Патент бағасын қайта есептеу үшiн салық органына жүгiнуi тиiс, мұның өзiнде бұрын төленген сома есепке алынады.
     35. Патенттiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн кәсiпкерлiк қызметiн тоқтатқан кезде, қызметтi iске асыру шарттарын тоқтата тұрған немесе өзгерткен кезде енгiзiлген кесiмдi салық сомасы қайтаруға және қайта есептеуге жатпайды.
      Ескерту: 35-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     36. Патенттi сатып алған кәсiпкер кәсiпкерлiк қызметiн тұрғылықты жерi бойынша да, Қазақстан Республикасының басқа қалалары және аудандарында да жүргiзе алады.
     37. Осы Нұсқаудың 17-тармағында Кәсiпкер үшiн белгiленген айналым сомасынан асқан жағдайда, Кәсiпкер тiркелген жиынтық салықтағы жеңiлдетiлген салық тәртiбiнен кiрiстер мен шығыстар есебi Кiтабымен жеңiлдетiлген салық тәртiбiне көшуге мiндеттi.

7. Кiрiстер мен шығыстар есебi Кiтабын жүргiзе отыра
салық тәртiбi

     38. Осы Нұсқаудың 18-тармағындағы шарттарды сақтай отыра жұмыс iстеуге тiлек бiлдiрген Кәсiпкерлер Куәлiк алғаннан кейiн салық органына кiрiстер мен шығыстар Кiтабын (бұдан әрi - Есеп Кiтабы) ұсынады, онда мiндеттi түрде бiрiншi бетiнде салық төлеушiнiң атауы, кәсiпкердiң тегi, аты, әкесiнiң аты, СТТН, Куәлiктiң тiркеу нөмiрi және берiлген күнi, Куәлiктiң нөмiрi мен сериясы, екiншi дәрежелi банктерде ашылған банк шоттарының нөмiрлерi көрсетiледi. Есеп Кiтабы нөмiрленген, тiгiлген, салық органының басшысы қол қойған және бедерлеме белгiсiмен буылған болуы тиiс.
     39. Есеп жүргiзу негiзiнде жұмыс iстейтiн кәсiпкерлер салықтарды, алымдар және бюджетке басқа да мiндеттi төлемдердi төлеушiлер болып табылады және олардың салық салу тәртiбi салық заңдылығына сәйкес жүргiзiледi (яғни Декларацияны ұсынады, аванстық төлемдердi және басқа да төлемдердi төлейдi). Есепке алу қосарлана жазу тәсiлiн қолданбай және бухгалтерлiк есеп бойынша көрсетiлiп, оның толтырылуы (11-қосымша) бойынша Нұсқаулыққа сәйкес Есеп Кiтабы негiзiнде жеңiлдетiлген тәртiп бойынша жүргiзiледi. Есеп жүргiзу негiзiнде жұмыс iстейтiн кәсiпкерлер бақылау чегiн сатып алушы-тұтынушыға мiндеттi түрде бере отыра фискалды жадуалы бар бақылау-кассалық аппараттары арқылы операциялар жүргiзедi.
     39-1. Есеп жүргiзу негiзiнде жұмыс iстейтiн кәсiпкерлер әрбiр қызметкер үшiн айлық есептiк көрсеткiштің 60 процентi, сондай-ақ Заңға сәйкес шегерiмге жатпайтын шығыстардан басқа оны алумен байланысты шығыстардың минусымен қосымша айлық кiрiстің 10 процентi мөлшерiнде әлеуметтiк салықты төлейдi.
      Ескерту: 39-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

8. Жеңiлдетiлген салық салу тәртiбiн қолданатын
кәсiпкерлердiң жауапкершілiгi

     40. Салық салудың жеңiлдетiлген тәртiбiн қолданушы Кәсiпкерлердiң жауапкершiлiгi Заңмен және "Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары туралы" Қазақ ССР Кодексiне сәйкес басталады.
      Ескерту: 40-тармақ өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
     41. Патент бағасының есебi үшiн ұсынылған салық салу базасының мөлшерi төте тексерiс фактiлерi нәтижелерi бойынша төмендетiлгенi айқындалған кезде салық төлеушiге қолданылып жүрген заңдылықтарға сәйкес санкциялар қолданылады.
     Осы Нұсқаудың 17-тармағының қағидаларының бiрiне оның қызметi сәйкес келмеген кезде Патент бойынша жұмыс iстейтiн кәсiпкер өз уақытында осы туралы салық органын хабардар етуi керек. Осы талаптарды сақтамау қолданылып жүрген заңдылықты бұзу болып саналады және жауапкершiлiктi жүктейдi.
     42. Төлем көздерiнен ұстап қалынатын табыс салығын бюджетке ұстап қалу мен аудару үшiн жауапкершiлiк, сондай-ақ жалдамалы қызметкерлерге зейнеткерлiк жинақтау қорларына қаржы аударудың уақтылығы мен толықтығы үшiн кiрiс төлеген Кәсiпкер (жұмыс берушi) жауап бередi.
     43. Салық органдарына осы салық органында тiркелген Кәсiпкерлердiң қызметтерiн ғана емес, сондай-ақ республиканың басқа салық органдарында алынған Патент және есеп жүргiзу бойынша осы аумақта өз қызметтерiн жүзеге асыратын Кәсiпкерлер үшiн бақылау жүргiзу мiндет болып саналады. Мұндай жағдайда тексеру материалдары аталған құжаттарды берген орны бойынша салық органдарына хабарланады.

9-тарау. Бiр жолғы талондар негiзiнде бюджетпен
дүркiн-дүркiн сипаты бар кәсiпкерлiк қызметiндегi жеке
тұлғалардың есебi

     44. Кәсiпкерлiк қызметiнде дүркiн-дүркiн сипаты бар жеке тұлғалар (резидент еместердi қоса) салық органдарында мемлекеттiк тiркеусiз Бiр жолғы талондар негiзiндегi қызмет түрлерiнiң тiзбесiне сәйкес (12 қосымша) кәсiпкерлiк қызметiн iске асыра алады.
     45. Кәсiпкерлiк қызметiнiң түрлерi бойынша бiр жолғы талон құнын облыстар және Астана, Алматы қалалары бойынша салық комитеттерi белгiлейдi. 12 қосымшаның 9-тармағымен көзделген қызмет түрі бойынша бір жолғы талондардың құны тасымалдау (қала ішінде, аудандық, қалааралық) түріне байланысты бекітіледі.
      Ескерту: 45-тармақ толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2001 жылғы 10 тамыздағы N 1147 бұйрығымен .
     46. Бiр жолғы талондар әрбiр күнге берiледi. Төлемшiнiң тiлегi бойынша бiр жолғы талондар ұзақ, бiрақ бiр айдан астам емес мерзiмге берiлуi мүмкiн. Мұның өзiнде, алымды төлеу талонды беру күндерiне барабар жүргiзiледi.
     47. Бiр жолғы талон оқшауланбайды, басқа тұлғаларға беруге тыйым салынады.
     48. Бiр жолғы талон қатаң есеп беру бланкасы болып табылады (13 қосымша).
      Ескерту: 9-тараумен толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

N _____ Нұсқауға
1 Қосымша

                                   ______________________________
                                   ______________________________
                                   бойынша Салық комитетінің
                                             Басшысына
                                     "________________________"
                                     (салық төлеушінің атауы)
                                   ______________________________
                                   ______________________________
                                            (аты-жөні)
                                 СТТН _________________________
                                   ______________________________
                                   ______________________________
                                     (тұрғылықты жер адресі)

Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы
Куәлік алуға
Өтініш

    Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы____________________
мерзімге Куәлік беруді өтінемін.
Тұлғаны куәліктендіретін құжат: сериясы ________________ N_________ ___________________________________________________________________
                    (кім және қашан берілген)
__________________________________________________________ берілген
____________________________________________________________________
                              (тұрған жері)
Орналасқан жері_____________________________________________________
____________________________________________________________________                   (егерде болса, кәсіпорынның мекен-жайы)
Маған менің міндеттерім мен құқықтарым түсіндірілді.
__________ ж "________"

____________________                 _________________________
(өтініш берген күні)                     (кәсіпкердің қолы)
__________ ж "________" _______________._________________________
           (өтініштің қабылданған күні)   (аты-жөні, қолы)     

N _____ Нұсқауға
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік кіріс министрлігі

________________________    Қазақстан    
________________________  Республикасының
   бойынша Салық комитеті      елтаңбасы   

Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы
Куәлік

Серия        N

Салық төлеушінің атауы "__________________________________________"
           Салық төлеушінің атауы_________________________________
Фотосурет  Тегі___________________________________________________
           Аты____________________________________________________
  орын     Әкесінің аты___________________________________________
           СТТН___________________________________________________
           _______________________________________________________             _______________________________________________________
           _______________________________________________________
           _______________________________________________________
           _______________________________________________________     

                        Келесі жақ беті

Жеке басты куәландырылатын құжат___________________________________
Мекен-жайы_________________________________________________________
___________________________________________________________________
Тіркейтін органның тіркеу нөмірі___________________________________
Тіркелген күні _______________________________
Салық органының басшысы:
___________________________________________
                  аты-жөні
____________________________________________
                    қолы                       М.О.     

Берілген күні ________________
Қызмет мерзімі _______________________________
              (жеке кәсіпкердің өтініші бойынша)     

N ____ Нұсқауға
3-қосымша

Куәлікті тіркеу (беру) журналы

____________________________________________________________________
| Куәліктің тіркеу N |   Аты-жөні   |  Салық төлеушінің  |   СТТН   |
                    |              |       атауы        | |____________________|______________|____________________|__________|
         1          |      2       |         3          |       4  |____________________|______________|____________________|__________|
                    |              |                    |         |____________________|______________|____________________|__________

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
|Жеке кәсіпкерлік түрлері|Жеңілдетілген салық салу |Қызметті жүзеге
|                        |  тәртібі                |асыратын орны  
|________________________|_________________________|_______________
|Кәсіпкер |Шаруа қожалығы|   Патент   | Есеп кітабы|               
|_________|______________|____________|____________|_______________
|    5    |      6       |     7      |     8      |       9       
|_________|______________|____________|____________|_______________
|         |              |            |            |               
|_________|______________|____________|____________|_______________
____________________________________________________________________
|Тұрғылықты|Куәліктің|Куәлік                                        
|жері      |қызмет   |                                              |
          |мерзімі  |                                              |__________|_________|______________________________________________|
          |         | N|Серия-сы|Берілген|Алынғаны|Тапсырған|Патент
|          |         |  |        |күні    |туралы  |күні     |тапсыр
|          |         |  |        |        |қолы    |         |ғаны
|          |         |  |        |        |        |         |кәсіп.
|          |         |  |        |        |        |         |кердің
|          |         |  |        |        |        |         |қолы
|__________|_________|__|________|________|________|_________|______
|    10    |   11    |12|   13   |   14   |   15   |   16    | 17  
|__________|_________|__|________|________|________|_________|______
|          |         |  |        |        |        |         |
|__________|_________|__|________|________|________|_________|______          

N _____ Нұсқауға
4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымша толықтырылды және өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

Патент негiзiнде Қазақстан Республикасы
аумағында жеке кәсiпкерлiк қызметi түрлерiн жүргiзетiн
Тiзбе

I. Тұтыну тауарларын өндiру және сату

     1. Киiм-кешек пен басқа тiгiн бұйымдарын тiгу және сату.
    2. Тоқыма бұйымдарын дайындау және сату.
    3. Мехтан жасалған бұйымдарды тiгу және сату.
    4. Табиғи мехтан жасалған бас киiмдердi тiгу және сату.
    5. Трикотаж бұйымдарын дайындау және сату.
    6. Аяқ киiмдi дайындау және сату.
    7. Галантериялық бұйымдар мен бижутерияны дайындау және сату.
    8. Жасанды гүлдер мен гүлтәждарды дайындау және сату.
    9. Мебель мен басқа да ағаш бұйымдарын дайындау және сату.
    10. Кiлем бұйымдарын дайындау және сату.
    11. Металлдан жасалған бұйымдарды дайындау және орнату.
    12. Қаңылтырдан жасалған бұйымдарды дайындау және орнату.
    13. Тiрi гүлдердi, көшеттер мен тұқымдарды өсiру және сату.
    14. Yй жануарларының терiсi мен жүнiн әзiрлеу және сату.
    15. Мал шаруашылығы өнiмiн әзiрлеу және сату.
    16. Автомобиль үшiн қаптамалар мен резеңкелiк төсенiштердi дайындау және сату.
    17. Ойыншықтар мен сувенирлердi дайындау және сату.
    18. Шаруашылық заттарын дайындау және сату.
    19. Омарта шаруашылығы өнiмдерiн өсiру және сату.
    20. Азық-түлiк тауарларын өндiру және сату.
    21. Зираттық ескерткiш тақталар мен қоршау дайындау және сату.
    22. Терi өңдеу.

II. Тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы
заңды тұлғалар қызметi

    1. Металл бұйымдары, зонттар, тұрмыстық машиналар мен приборларды жөндеу.
    2. Сағаттарды жөндеу және граверлiк жұмыстар.
    3. Зергерлiк бұйымдарын дайындау және жөндеу.
    4. Аяқ киiмдi, бас киiмдердi, мех, терi, тiгiн және галантериялық бұйымдарды жөндеу.
    5. Аяқ киiмдi тазарту.
    6. Фотоға түсiру, бейне таспаға түсiру және басқа фотожұмыстар.
    7. Радиотеледидарлық аппараттарды, компьютерлер мен перифериялық жабдықтарды жөндеу.
    8. Кесетiн құрал-саймандарды жөндеу және қайрау.
    9. Құлыптарды жөндеу және кiлттердi дайындау.
    10. Автомобильдердi жөндеу және техникалық қызмет көрсету.
    11. Шина жөндеу жұмыстары (автошиналарды вулканизациялау).
    12. Жеке және арендаға алынған тракторлар иелерiне жер учаскелерiн өңдеу бойынша қызмет көрсету.
    13. Жеке сектордағы малды бағу.
    14. Шаштараздық, сондай-ақ массаждық және косметикалық қызмет көрсетулер.
    15. Косметикалық фирмалар өнiмдерiн сату.
    16. Автомобиль көлiгiмен жолаушылар мен жүктер, паромдық тасуды қоса, су көлiгiмен жолаушыларды тасу.
    17. Автокөлiк құралдарын жуу.
    18. Салтанаттар мен ғұрыптарға музыкалық қызмет ету, тамадалық қызмет көрсетулер.
    19. Мәтiндердi аудару.
    20. Машинамен жазылған жұмыстар.
    21. Құжаттардың ксерокөшiрмелерiн алу.
    22. Музыкалық аспаптарды жөндеу және құлағын келтiру.
    23. Портреттер мен картиналарды салу.
    24. Көшiру-көбейту техникаларын жөндеу және қызмет ету.
    25. Дыбыс жазбасы.
    26. Электродвигательдердi жөндеу және орау.
    27. Бейне-аудио кассеталарды жалға беру және сату.
    28. Аэрошаналарды, картингтердi, мотоблоктар мен катамарандарды жалға беру.                
    29. Құрал-жабдықтарды, автокөлiк құралдарын, тұрмыс заттарын, киiм-кешектердi және күрделi-тұрмыстық техниканы жалға беру.
    30. Күтушi, үй қызметкерлерi қызметтерi, пәтер және қызметтiк үй-жайларды жинау.   
    31. Бұйымдарды жуу, үтiктеу, химиялық тазартулар қызметi.
    32. Пәтерлiк, қызметтiк және өндiрiстiк үй-жайларды жөндеу.
    33. Электромонтаждық, құрылыс-монтаждық, сантехникалық, дәнекерлiк-сантехникалық қызметтер көрсету.
    34. Мебельдi құрау және жөндеу.
    35. Кiтаптарды жалға беру.
    36. Көркемдiк-безендiру жұмыстары.
    37. Ритуальдық қызмет көрсетулер.
    38. Бейнефильмдердi көрсету бойынша қызмет көрсету.
    39. Лудильдiк жұмыстар.
    40. Заттар мен халық тұтынатын тауарларды буып-түю бойынша қызмет көрсетулер.
    41. Iшкi электрожелiлерiн жөндеу және қызмет көрсетулер.
    42. Ағаш бұйымдарын дайындау және жөндеу.
    43. Өртке қарсы және күзеттiк сигнализацияны орнату және қызмет көрсету.
    44. Есептеуiштер мен есептеу приборларын орнату және қызмет көрсету.
    45. Кiр жуу қызмет көрсетулерi.
    46. Шағын метражды кемелiк двигательдердi жөндеу (аспалы моторларды).
    47. Аккумуляторларды жөндеу.
    48. Моншалық қызмет көрсетулер, сауналар (оларға жеке Патенттер беру қарастырылған массаждық, шаштараздық, косметикалық, бильярдтық және тренажерлік залдардан және т.б. қызмет түрлерiнен басқа)
    49. Ваннаны жөндеу бойынша қызмет көрсету.
    50. Есік алды және жеке меншік учаскелерді көгалдандыру.     

III. Заңды тұлғалардың әлеуметтiк-мәдени
салалардағы қызметi

    1. Репититорлық тәртiпте сабақтар өткiзу.
    2. Дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерi (шейпинг, аэробика, спорт секциялары, денсаулық пен массаж топтары).
    3. Жаттықтырушылық қызметтерi.
    4. Су көлiгiнде ойын-сауық қызметтерiн көрсету.
    5. Ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыру (оның iшiнде эстрада, кино мен театр жұлдыздарының концерттерiн ұйымдастыру және өткiзу).
    6. Пiшуге, тiгуге және тоқуға үйрету.
    7. Кинологиялық жұмыстар.
    8. Ойын автоматтары мен компьютерлiк ойындар салоны (ақшасыз ұтыспен).
    9. Күзеттiк қызмет көрсетулерi.
    10. Тiлдерге үйрету.
    11. Бильярдтық клубтар

IV. Қызмет көрсетудiң басқа түрлерi

    1. Қоғамдық тамақтандыру.
    2. Балмұздақ, салқындатылған сусындар мен шырындарды сату.
    3. Шайналатын табакты (насыбай) дайындау және сату.
    4. Әншi құстарды және басқа қанатты құстарды өсiру және сату.
    5. Балықтарды, бауырымен жорғалаушыларды, қос мекендiлердi өсiру және сату.
    6. Құжаттарды орап-өңдеу, картондық-түптеу жұмыстары.
    7. Газеттер, журналдар мен кiтаптарды сату.
    8. Үй жануарларын өсiру және сату.
    9. Халықтық тұтынудағы тауарлармен, азық-түлiк тамақтары, дәрілік құралдар мен медициналық мақсаттағы бұйымдармен бөлшек сауда жасау.
    10. Жалға пәтер, қызмет үй-жайларын, қойма жайларын, гараждарды тапсыру.
    11. Автотұрақтар.
    12. Автоаялдамалар.
    13. ЖЖМ станционарлық АМБ-нен сату.
    14. ЖЖМ жылжымалы АМБ-нен сату.
    15. Шыны кесу жөнiнде қызмет көрсету.
    16. Сақтау қоймалары.
    17. Жүк тасушы қызмет көрсетулерi.
    18. Ақылы әжетханалар.
    19. Маклерлiк қызмет көрсетулер.
    20. Ақылы телефондар.
    21. Репетиторлық қызмет көрсету.
    23. Бухгалтерлiк есеп беру мен ревизиялар жасау бойынша қызмет көрсетулер.
    24. Техникалық құралдардың компьютерлiк комплекстерi және бағдарламалық қамтамасыз етуi бойынша кеңес беру.
    25. Маркетингтiк қызмет көрсету.
    26. Риэлторлық қызмет.
    27. Туризм мен экскурсия саласындағы қызмет.
    28. Шағын қонақ үйлер, мотельдер, кемпингтер қызметi.
    29. Ауыз сулық, техникалық суларды жеткiзу, сату.
    30. Медициналық қызмет.
    31. Ветеринарлық қызмет көрсету.
    32. Жарнамалық қызмет көрсетулер.
    33. Ыдыстарды сату.
    34. Полиграфиялық қызмет көрсетулер.
    35. Автомашиналарды айдап әкелу бойынша қызмет көрсетулер.
    36. Құрама жемдердi сату.
    37. Астрожорамал, болжау және т.б. құрау бойынша қызмет көрсетулер.
    38. Балық аулау және сату.
    39. Әнші құстарды өсіру және сату.
    39. Мәрмерден жасалған бұйымдарды жасау.

     Ескерту. Сатылатын тауарлар бойынша сапа мен оның шыққандығын дәлелдейтiн сертификаттардың бәрiне құжаттар болуы тиiс.     

N ____ Нұсқауға
5-қосымша

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік кіріс министрлігі

                          _________________________    Қазақстан
                          _________________________ Республикасының
                           бойынша Салық комитеті       елтаңбасы

ПАТЕНТ
Серия АА       N

Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге берілген
Салық төлеушінің атауы_____________________________________________
Тегі_______________________________________________________________
Аты________________________________________________________________
Әкесінің аты_______________________________________________________
Мекен-жайы_________________________________________________________
    _______________________________________________________________
Жеке басын куәландыратын құжат_____________________________________
СТТН __________________________
____________________________________________________________________                          _________________________ ден
                         _________________________ бойынша қызмет
                                                   ету мерзімі
    Фотосурет                 Салық органының басшысы:
      орны                    _______________________
                                     аты-жөні
                              _______________________
             М.О.                      қолы

                              Берілген күні _________

N ____ Нұсқауға
6-қосымша

_________________________________
_________________________________
бойынша Салық комитетінің   

Басшысына         
" ________________________ "
 (салық төлеушінің атауы)
____________________________
____________________________
     (аты-жөні)
СТТН _______________________
____________________________
___________________________
(тұрғылықты жер мекен-жайы)

Патент алуға
Өтініш

1999 ж "___" ______ 1999 ж "___" ________ дейінгі мерзімге________
теңгеде күтілетін жиынтық жылдық кірістегі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                        (қызмет түрі)
жүргізуге Патент беруді өтінемін
Жеке басты куәліктендіретін құжат: сериясы ___________N___________ ___________________________________________________________________
                   (кім және қашан берілген)
_________________________________________________________ берілген
Қызметті жүргізетін орны___________________________________________
____________________________________________________________________                 (тұрақты орналасқан жеріндегі мекен-жайы)
Ұсынылатын салықтық шот-фактуралардың саны_________________________
Жалдамалы қызметкерлердің саны_____________________________________
оның ішінде зейнеткерлер___________________________________________
Асырауындағы адамдар саны*_________________________________________
Жеңілдіктері барлығын куәландыратын құжат: серия___________________
N ___________ берілген_____________________________________________
                                         (кім және қашан)
_______ ж "____" ________. ________________________________________
   (өтініш берген күні)                   (кәсіпкердің қолы)
_______ ж "____" ________. _______________________________________
(өтініштің қабылданған күні) (салық инспекторының қолы, аты-жөні)  

      * Асырауындағы адамдар саны асырауында адамдар барлығы туралы
анықтамамен расталады.
     Маған құқықтарым мен міндеттерім түсіндірілді және осы
өтініште келтірілген мәліметтердің шындығы мен толықтығына заң
алдында жауап беремін.     

N ____ Нұсқауға
7-қосымша   

Патентті тіркеу (беру) журналы

____________________________________________________________________
| Патенттің тіркеу N |   Аты-жөні  |  Салық төлеушінің|Өтініш берген
|                    |             |      атауы       |       күні
|____________________|_____________|__________________|_____________
|                    |             |                  |   
|____________________|_____________|__________________|_____________
|         1          |      2      |       3          |       4    |____________________|_____________|__________________|_____________
|                    |             |                  |             |____________________|____________ |_______________   |_____________

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
ТТН  | Тұрғылықты жері мекен-жайы | Қызметті түрі | Патенттің қызмет
    |                            |               | ету мерзімі
_____|____________________________|_______________|_________________
 5  |             6              |      7        |        8        _____|____________________________|_______________|_________________
    |                            |               |            _____|____________________________|_______________|_________________ ____________________________________________________________________
| Патенттің | Қолы қойылған    | Күтілетін кірістен есептелген ҚҚС
|   бағасы  |шот-фактуралардың |            сомасы
|  (теңге)  |саны              |       |___________|__________________|____________________________________
|           |                  |                                |___________|__________________|____________________________________
|     9     |        10        |                     11            |___________|__________________|____________________________________

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
|Патент |Ескертулер|
|_______________________________________________________________|___
|  N сериялы |  Берілген  |  Алынғаны  |  Патентті  |  Патентті |   
|            |    күні    | туралы қолы| тапсырған  |тапсырғаны |  
|            |            |            |    күні    |туралы     |  
|            |            |            |            |кәс-ң қолы |  |____________|____________|____________|____________|___________|___
|     12     |     13     |     14     |     15     |    16     |17
|____________|____________|____________|____________|___________|___

N _____ Нұсқауға
8-қосымша

 СТТН  _________________________    _____________________________
        (салық төлеушінің СТТН-ы)       (ауданы, қаласы бойынша)
______________________________    __________ бойынша салық комитеті
          (аты-жөні)
    _______________________________
(салық төлеушінің мекен-жайы, телефоны)     

Кәсіпкерлік қызмет жүргізуге Патенттің құнын анықтау есебі
жылға _______________________
(қызмет түрі)
_____________________________

жалдамалы қызметкерлер _____ адам
оның ішінде зейнеткерлер _____ адам
асырауындағылар саны _____ адам

____________________________________________________________________
|Р/н |                                                   |Теңгедегі|
|    |                                                      сома   |
|___ |___________________________________________________| ________|
|1.  |Кәсіпкердің жиынтық жылдық кірісі (ҚҚС-ты қоса)    |         |
|___ |___________________________________________________| ________|
|1.1.|оның ішінде ҚҚС                                    |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|2.  |ҚҚС-тан алынатын кірістермен байланысты шығыстар   |         |
|    |- жалпы (2а бет + 2б бет)                          |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|2.1.|оның ішінде ҚҚС (2а1 бет)                          |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|2а  |ҚҚС-қа салынбайтын кіріс алумен байланысты шығыстар|         |
|____|___________________________________________________|_________|
|2а1 |оның ішінде ҚҚС                                    |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|2б  |ҚҚС-қа салынбайтын кіріс алумен байланысты шығыстар|         |
|____|___________________________________________________|_________|
|3.  |Төленуге тиісті ҚҚС сомасы (1.1 бет - 2.1 бет)     |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|4.  |Салық жылына әрбір жалдамалы қызметкер үшін айлық  |         |
|    |есептік көрсеткіштің 49% мөлшеріндегі әлеуметтік   |         |
|    |салық                                              |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|5.  |Оның әлеуметтік салығы айқындалғанға дейінгі       |         |
|    |Кәсіпкердің салық салынатын кірісі (1б.-2б.-3б.-4б)|         |
|____|___________________________________________________|_________|
|6.  |Оның салық салынатын кірісінен Кәсіпкердің         |         |
|    |әлеуметтік салығы (5 бет x 5%)                     |         |
|____| __________________________________________________|_________|
|7.  |Өзіне және жалдамалы қызметкерлері үшін жинақтау   |         |
|    |зейнетақы қорларына міндетті жарналар              |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|8.  |Салық төлеушіге ұсынылатын шегерімдер              |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|9.  |Табыс салығын есептеу үшін қабылданатын кәсіпкердің|         |
|    |салық салынатын кірісі (5б - 6б - 7б - 8б)         |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|10. |Табыс салығының сомасы                             |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|11. |Төлем көздерінен ұсталатын табыс салығының сомасы  |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|12. |Тіркелген жиынтық салық сомасы (3б + 4б + 6б +     |         |
|    |7б + 10б + 11б)                                    |         |
|____|___________________________________________________|_________|
|13. |Тіркелген жиынтық салықтың айлық сомасы(12бет :12ай)|        |
|____|___________________________________________________|_________|
|14. |Патент құны (13 бет x бет)                         |         |
|____|___________________________________________________|_________|

     Кәсіпкер _______________________________________ _____________
                   (аты-жөні)                            (қолы)
     Есептеуді салық инспекторы жүргізеді ____________ ___________
                                           (аты-жөні)     (қолы)
     Салық органының басшысы _______________________ _____________
                               (аты-жөні)                (қолы)

N ____ Нұсқауға
9-Қосымша

      Ескерту: 9-қосымша толықтырылды және өзгертілді - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .

Кәсiпкерлiк қызметтi жүргiзуге Патент құнын
анықтау бойынша
Нұсқау

     1. 1 жолда қосылған құн салығын (ҚҚС) ескере отыра кәсiпкерлiк қызметтегi сатылған тауарлардан, қызмет көрсетулерден, атқарылған жұмыстар мен басқа кiрiстерден алынуға күтiлетiн жиынтық жылдық кiрiс мөлшерi көрсетiледi.
     2. 1.1. жолы бойынша сатылған тауардан (жұмыстардан, қызмет көрсетулерден) күтiлетiн есептелген ҚҚС сомасы көрсетiледi.
     3. 2 жол бойынша жиынтық жылдық кiрiске проценттiк қатынастағы шығындар көрсетiледi.
     4. 2.1. жолы бойынша алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үшiн төленуге тиiстi ҚҚС сомасы көрсетiледi.
     5. 2б жолы бойынша салық салынбайтын ҚҚС-тан (еңбекақы және басқалары) кiрiс алумен байланысты шығыстар көрсетiледi.
     6. 4 жол бойынша әрбiр қызметкер үшiн айлық есептiк көрсеткiштен (бұдан әрi - АЕК) 49% мөлшерiнде Заңға сәйкес есептелген әлеуметтiк салық сомасы есептеледi. Еңбек қызметiне рұқсат бойынша Қазақстан Республикасына уақытша келген шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың еңбекақы төлеу бөлшегiндегi әлеуметтiк салық әрбiр шетел маманы үшiн - 5 АЕК, әрбiр шетел жұмысшысы үшiн - 10 АЕК мөлшерiнде есептеледi.
     7. 6 жол бойынша Патент құнын айқындау кезiнде көрсетiлген, күтiлетiн салық салынатын кiрiстiң 5 процентi мөлшерiнде есептелген әлеуметтiк салық сомасы көрсетiледi.
     8. 7 жолда өзi мен жалдамалы қызметкерлерi үшiн зейнетақы жинақтау қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары көрсетiледi.
     "Зейнетақы жинақтау қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстап қалу мен аудару Ережелерiн бекiту туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245 ҚР Yкiметiнiң Қаулысына сәйкес мiндеттi зейнетақы қорларына Патент сатып алған Кәсiпкерлермен күтiлетiн салық салынатын кiрiстен өзi үшiн 10% мөлшерiнде ұстап қалынады және аударылады, одан Патент мөлшерi айқындалады және жалдамалы қызметкерлер үшiн Шартта көрсетiлген мөлшерiнен заңдық актiлермен белгiленген ең төменгi еңбекақы мөлшерiнен кем болмауы тиiс. ( Мысалы: 1999 жылға заңмен Қазақстан Республикасының "1999 жылға Республикалық бюджетi туралы ең төменгi айлық еңбекақының мынадай мөлшерлерi белгiленген:
     1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап - 2440 теңге;
     1999 жылдың 1 сәуiрiнен бастап - 2650 теңге;
     1999 жылдың 1 қарашасынан бастап - 2680 теңге;
     1999 жылға жылдық ең аз еңбекақы 10% құрайды).
     9. 8 жолда Кәсiпкерге ұсынылатын шегерiмдер көрсетiледi. Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес заңды тұлға салық жылында салық төлеушiге және оның асырауында тұратын жанұяның әрбiр мүшесiне бiр айдағы, онда алынған бiр есептiк көрсеткiш мөлшерiнде шегерiмге құқығы бар.
     Асырауындағы адамдарға жеңiлдiктердi ұсынған кезде орташа жұмыс iстейтiннiң қаржысына бiрге тұратын асырауындағы адамдар санына және жеке кiрiс көздерi жоқ немесе бiр айда бiр АЕК-нен аспайтын жанұя мүшесiнiң кiрiс сомасын есепке алу қажет.
     Жиынтық жылдық кiрiстен шегерiмге құқық беру кезiнде асырауындағы адамдар санына стипендиялар мен зейнетақы алушы тұлғалар, мемлекет қамқорлығындағы басқа да тұлғалар есепке кiргiзiлмейдi. Мәселен, асырауындағы адамдар деп олар үшiн ата-аналарынан ақы алынбайтын кәсiптiк-техникалық училищенiң оқушылары, арнайы мектептер оқушылары және мектеп-интернаттағы балалар, сондай-ақ мемлекеттiк толық қамқорлықтағы мектеп жанындағы инттернаттардағы оқушылар; әскери қызметтегi әскер қызметкерлер, оның iшiнде әскери-құрылыс отрядтарындағы әскери қызметiн өтiп жатқандар.
    10. 10 жол бойынша Заңның 29-бабына сәйкес есептелген 34-баптың 4-тармағында қарастырылған жеңiлдiктерi бар тұлғаларды есепке ала отыра табыс салығының сомасы көрсетiледi.
    11. 11 жолда қызметкер жалдау туралы Шартта көрсетiлген, салық
заңдылығында қарастырылған өзiне және асырауындағы (тиiстi анықтама бар болса) адамдарға шегерiмдердi ескере отыра төлем көздерiнен ұсталатын және жалдамалы қызметкерлер еңбекақы сомасын басшылыққа алып табыс салығының сомасы көрсетiледi.
    12. 14 жолда Патенттiң қызмет ету санына тiркелген жиынтық салықтың (13 бет) айлық сомасы көбейту жолымен айқындалған Патент құны көрсетiледi.     

N ____ нұсқауға
10-қосымша

Шығыстар мен кірістерді есептеу Кітабы
(ұсынылатын вариант)

____________________________________________________________________
|Р/н|Тауарлардың  |Өлшем   | Есепті кезеңнің басындағы тауарлардың
|   |атауы        |бірлігі |              қалдығы            
|   |/жұмыстар,   |        |     Саны   |    Бағасы      |   Құны  
|   |көрсетілген  |        |            |                |  
|   |қызметтері/  |        |            |                |
|___|_____________|________|____________|________________|_________
| а |      1      |   2    |      3     |       4        |    5    |___|_____________|________|____________|________________|__________
|___|_____________|________|____________|________________|__________
|   |Жалпы        |    x   |      x     |       x        |         
|___|_____________|________|____________|_______________ |_________

таблицаның жалғасы
___________________________________________________________________
| Алынған тауарлар /жұмыстар,          |Атқарылған жұмыстар, қызмет
|көрсетілген қызметтері/               |көрсетулер
|______________________________________|____________________________
| құжат |Құжат     |Саны  |ҚҚС-сыз|ҚҚС |Құны     |ҚҚС-сыз   |ҚҚС   
|   N   |жазылған  |      |құны   |    |         |құны      |
|       |күні      |      |       |    |         |          |
|_______|__________|______|_______|____|_________|__________|_______
|    6  |     7    |  8   |    9  | 10 |   11    |    12    | 13   
|_______|__________|______|_______|____|_________|__________|_______
|_______|__________|______|_______|____|_________|__________|_______
|   x   |    x     |  x   |       |    |         |          |       |_______|__________|______|_______|____|_________|__________|_______

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
|Сатылған тауарлар                       |Есепті кезеңнің соңындағы
|                                        |тауарлардың қалдығы
|________________________________________|__________________________
| Саны | Құны | ҚҚС-сыз түсім |   ҚҚС    | Саны  |  Бағасы   |  құны
|______|______|_______________|__________|_______|___________|______
|  14  |  15  |      16       |    17    |    18 |    19     |   20 |______|______|_______________|__________|_______|___________|______
|______|______|_______________|__________|_______|___________|______
|  x   |      |               |          |    x  |    x      |
|______|______|_______________|__________|_______|___________|______

N __ Нұсқауға
11-қосымша

Шығыстар және кiрiстер есебi Кiтабын жүргiзе отыра
кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғалар үшiн Шығыстар
және кiрiстер есебi Кiтабын толтыру бойынша
Нұсқау

     1. Шығыстар және кiрiстер есебi Кiтабында (бұдан әрi - Есеп Кiтабы) есептi кезеңде жүргiзiлетiн шаруашылық операциялары хронологиялық iзбен бухгалтерлiк есеп шоттары негiзiнде қосарлап жазбау тәсiлiн қолданбай және операцияларды көрсетiп позициялық тәсiлмен бастапқы құжаттар бойынша көрсетiледi. Кiтапты толтыру үшiн есептi кезең (бұдан әрi - ай) болып календарлық ай саналады. Салық органдары қызметкерлерiмен құжаттық немесе төте тексерiс өткiзiлген жағдайда салық төлеушi тексерiске бастапқы құжаттарды, сондай-ақ есептi кезең басталмауына байланысты кiрiстер мен шығыстар есебi кiтабына олар бойынша жүргiзiлмеген жазуларды көрсетуге мiндеттi.
     Кiрiстер мен шығыстар есебi кiтабы тiктелген және нөмiрленген болуы тиiс. Соңғы бетiнде ондағы бар беттер саны жазылады, ол жеке кәсiпкердiң қолымен куәландырылады және салық органының бедерлеме белгiсiмен буылған болуы керек.
     2. "Тауарлар /жұмыстар, көрсетiлген қызметтерi/" 1 бағанында жеке кәсiпкердiң кәсiпкерлiк қызметiмен байланысты бөтен ұйымдардан келiп түскен тауарлар, орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң атауы көрсетiледi.
     3. "Өлшем бiрлiгi" 2 бағанында сатылуға тиiс тауарлардың өлшем бiрлiгi көрсетiледi.
     4. "Есептi кезеңнiң басындағы тауарлар қалдығы". Есептi кезеңнiң басындағы тауарлар қалдығы атала отыра көрсетiледi:
     "Сан" 3 бағаны бойынша - есептi кезеңнiң басындағы сатылмаған тауарлардың ауыспалы қалдығы көрсетiледi.
     "Сан" 3 бағаны бойынша екiншi және одан кейiнгi есептi кезеңдер үшiн өткен айда 13 баған бойынша тиiстi жолдардың мәнiне кiшiрейтiлген өткен ай үшiн 3 және 8 бағандар бойынша тиiстi жолдардың сома мәнi ретiнде айқындалады.
     "Баға" 4 бағаны бойынша - орташа құн бойынша айқындалған, оған қосымша құн салығының құнын қоспай 3 баған негiзiнде көрсетiледi.
     "Баға" 4 бағаны екiншi және одан кейiнгi есептi кезең үшiн мынадай тәртiпте айқындалады: (5 баған + 9 баған): (3 баған + 8 баған), мұның өзiнде өткен ай үшiн баған мәндерi қолданылады.
     "Құн" 5 бағаны бойынша қосылған құн салығына қоспай 4 бағанда аталған орташа есептеу құны негiзiнде 3 бағанда көрсетiлген тауар құны көрсетiледi.
     5. "Алынған тауарлар /жұмыстар, көрсетілген қызметтерi/". Сатылуға тиiстi тауарлар аталып, көрсетiледi:
     "Құжат N" 6 бағанында тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсетушiлер берген салық шот-фактураларының нөмiрлерi көрсетiледi. Салық шот-фактуралары болмаған жағдайда ол бойынша алынған тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң (жүк-тауар құжаттамасы, сатып алынғаны туралы акт және басқалары) осы бағандағы құжат нөмiрi көрсетiледi.
     "Құжаттың жазылған күнi" 7 бағанында салық шот-фактурасының жазылған күнi көрсетiледi. Салық шот-фактурасы болмаған жағдайда, ол бойынша алынған тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетулер негiзiнде құжаттың жазылған күні көрсетіледi.
     "Сан" 8 бағаны бойынша жүк-тауар құжаттамасы, сатып алынғаны туралы акт және басқаларына сәйкес топ қиығы негiзiнде алынған тауарлардың саны көрсетiледi.
     "ҚҚС-сыз құн" 9 бағаны бойынша 8 бағанда аталған қосылған құн салығын қоспай алыну бағасы негiзiнде алынған тауар құны көрсетiледi.
     "ҚҚС" 10 бағанында алынған тауарлар бойынша қосылған құнға салынған салық көрсетiледi. Осы бағанды толтыру үшiн мiндеттi қағида болып қолданылып жүрген заңдылықта тауарларға жабдықтаушы нысаны бойынша жазылған салықтық шот-фактуралардың барлығы саналады.
     6. "Қызметтер, қызмет көрсетулер жүзеге асырылды". Орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызмет көрсетулердi атай отыра көрсетiледi:
     "Құны" 11 бағанда орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң құны.
     "ҚҚС-сыз құн" 12 бағанында басқа ұйымдардың жеке тұлғаға және оның кәсiпкерлiк қызметiне байланысты көрсетiлген жұмыстар мен қызмет көрсетулер көрсетiледi. Жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң құны осы бағанда қосылған құн салығынсыз көрсетiледi. Мұның өзiнде, салық салынатын кiрiстi айқындау кезiнде салық заңдылығымен регламенттенген шығыстар салық заңдылығы (сыйақы (мүдде) және басқалары) белгiлеген норма шамаларынан шегерiледi.
     "ҚҚС" 13 бағанында 12 баған бойынша көрсетiлген жұмыстар мен қызмет көрсетулер негiзiнде салық төлеушi төлеуге тиiстi төленген және төленуге тиiстi қосылған құн салығын көрсетуi керек. 13 бағанды толтыру үшiн мiндеттi қағида болып қолданылып жүрген салық заңдылығы бойынша жұмыстар мен қызмет көрсетулер негiзiндегi жабдықтаушы жазып берiлген салық шот- фактурасының барлығы саналады.
     7. "Тауарлар сатылды". Сатылған тауар атай отыра көрсетiледi:
     "Сан" 14 бағаны бойынша есептi ай үшiн сатылған тауар саны көрсетiледi.
     "Құн" 15 бағаны бойынша орташа есептi құн негiзiнде 14 бағанда аталып өткен сатылған тауардың құны көрсетiледi. Сатылмаған тауарлардың орташа есептi құны 5 (ай соңына) баған бойынша тиiстi жолдарға кiшiрейтiлген 5 (ай басына) және 9 (есептi айға) бағаналар негiзiндегi тиiстi жолдардың сомасы ретiнде айқындалады. 15 жолды ай соңында сатылмаған тауарлардың қалдығын айқындағаннан кейiн салық төлеушi толтырады.
     "ҚҚС-сыз түсiм" 16 бағаны бойынша сатылған тауарлардан, оған қосылған құн салығын қоспай алынған немесе алынуға тиiстi сомасы көрсетiледi.
     "ҚҚС" 17 бағаны бойынша салық заңдылығы (20%, 10%) белгiлеген ставкалар негiзiнде сатылған тауарлардан алынған немесе алынуға тиiстi қосылған құн салығы сомасы көрсетiледi.
     16 және 17 бағандардың сомасы есептi айдағы бақылау-кассалық аппаратының көрсеткiштерiне тең болуы керек.
     Салық салынатын кiрiс салық төлеушiмен ҚҚС-сыз (16 баған бойынша ай үшiн жиынтық сома) түсiм және сатылған тауарлар (15 баған бойынша ай үшiн жиынтық сома) құны және басқа ұйымдардың (12 баған бойынша жиынтық сомадан есеп айырысуға сәйкес) салық төлеушіге орындаған жұмыстары мен қызмет көрсетулері шегеріміне жатқызылған құн айырымы ретінде айқындалады. Есеп айырысуды жасау үшін "Заңды тұлғалардан бюджетке табыс салығын есептесу мен төлеу тәртібі туралы" белгіленген N 33 Нұсқауға тиесінші декларация қосымшасы қолданылады.      

Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын заңды тұлғаның
салық салынатын кірісінің есебі
_____________________ үшін

____________________________________________________________________
| Р/н | Көрсеткіштер                             |Салық төлеушінің
|  N  |                                          |мәліметтерібойынша
|_____|__________________________________________|__________________
|  І  |Жиынтық жылдық кіріс                      |                 |_____|__________________________________________|__________________
|  1  |ҚҚС-сыз түсім (16 баған бойынша айға      |
|     |  жалпы сома)                             |
|_____|__________________________________________|__________________
| ІІ  |Шегерімдер                                |                |_____|__________________________________________|__________________
|  2  |Сатылған тауарлар құны (15 баған бойынша  |             
|     |айға жалпы сома)                          |
|_____|__________________________________________|_________________
|  3  |Атқарылған қызметтер, жұмыс көрсетулер    |
|     |(12 баған бойынша айға жалпы сома)        |
|     |Оның ішінде:                              |
|     |1. шегерімге жатқызылатын атқарылған      |
|     |қызметтер, жұмыс көрсетулер:              |            
|     |а) __________________________             |
|     |б) __________________________             |
|     |в) __________________________             |
|_____|__________________________________________|__________________
|  4  |Есеп жүргізуге сәйкес негізгі қаржы көздері|                 
|     |бойынша амортизациялық аударулар          |
|_____|__________________________________________|__________________
|  5  |Шегерімге жатқызылған басқа шығыстар      |                 |_____|__________________________________________|__________________
|  6  |Жалпы шегерімдер (2 бет + 3а бет + 5 бет) |
|_____|__________________________________________|__________________
|  7  |Салық салынатын кіріс (1 бет - 6 бет)     |               |_____|__________________________________________|__________________
|     |Табыс салығының сомасы                    |                
|_____|__________________________________________|__________________
|     |Салық сомасы (7 бет x 8 бет)              |                 |_____|__________________________________________|__________________
|_____|__________________________________________|__________________
     Орташа есептелген құн бойынша есептi кезеңнiң соңына
сатылмаған тауарлардың бағасы мен құнын айқындау бойынша мысал*
     ____________________________________________________
     * Мысал шартты түрде алынған

     Салық төлеушiнiң 1999 жылға жалпы құны 900 теңге (ҚҚС-сыз құны мен бағасы), 150 теңге бағасындағы 6 жұп етiктегi тауары бар. Осы абзацта аталған қаңтар айы үшiн 3, 4, 5 бағандары бойынша есептi кезеңнiң басында тауар қалдығы тиесiнше көрсетiледi.
     Салық төлеушi қаңтар айы үшiн жалпы құны 1700 теңгеге (ҚҚС-сыз) 10 жұп етiктiң жаңа партиясын сатып алды. Осы абзацта аталған мәндер қаңтар айы үшiн 8, 9 бағандар бойынша сатып алынған тауарлар деп көрсетiледi.
     Салық төлеушi қаңтар айында 200 теңге бағасында 10 жұп етiк және 220 теңге бағасында 2 жұп етiк сатты. Қаңтар айында жалпы сомасы 2440 (ҚҚС-сыз) теңгеге 12 жұп етiк сатылып, ол 13 және 15 бағандарда тиесiнше көрсетiледi.
    Одан кейiн салық төлеушi ай соңындағы сатылмаған тауарлар қалдығын айқындайды және бұл үшiн келесi есептi айдың басына, оның iшiнде 01.02.98 жылға 3, 4, 5 бағандарды толтырады. Келесi есептi кезеңнiң басына, оның iшiнде 01.02.98 жылға сатылмаған етiк жұптары 4 жұпты құрайды (6+10+12). Сатылмаған бiр жұп етiктiң орташа есептелген бағасы 162,5 теңге ((900 + 1700): (6+10)) құрайды, ол келесi есептi айдың (01.02.98ж.) басындағы 4 бағанға жазылады. Орташа есептелген құн бойынша сатылмаған төрт жұп етiктiң құны тиесiнше 650 теңге (4 х 162,5) құрайды және 5 бағанда көрсетiледi.

Нұсқауға 12 қосымша

      Ескерту: 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
      Ескерту: 12-қосымша толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2001 жылғы 10 тамыздағы N 1147 бұйрығымен .

Бiр жолғы талон негiзiндегi кәсiпкерлiк
қызметi түрлерiнiң тiзбесi

     1. Қолдан газеттер мен журналдарды сату (тұрақты нүктелерден басқа).  
     2. Тұқымдарды, сондай-ақ тұрақты нүктелерден басқа отырғызу материалдарын (көшеттер, екпе) сату.
     3. Әртүрлi салтанаттардағы тамада мен артистердің қызметтерi.
     4. Рыноктар аумағынан тыс жерлерде бақша мәдениеттерiн сату.
     5. Көрме-жаппай сату және жәрмеңкелерде халық тұтынатын тауарларды сату.
     6. Балық аулау және оны сату.
     7. Автомобиль көлiгiн айдап әкелу қызметi.
     8. Жеке меншiктегi және жалға алынған тракторлар иелерiнiң жер учаскелерiн өңдеу жөнiнде қызмет көрсетуi.
     9. Жеке және жалға алған жеңіл (маршруттық таксиден басқа) және жүк автомобильдері иелерінің жолаушылар мен жүктерді (лицензияланатындардан басқа) тасымалдау бойынша қызмет көрсетуі.
     10. Саяжайларда және үй жанындағы учаскелерде өсірілген тірі гүлдерді сату.
     11. Қосалқы ауыл шаруашылығындағы, бау-бақшалық және саяжайлық учаскелеріндегі азық-түліктерін сату.
     12. Фото және бейне түсіру мен салтанаттарда және қоғамдық демалыс орындарындағы басқа да фото жұмыстар.
     13. Концерт өткізілетін орындарда бейне, үн кассеталарын сату.
     14. Жұлдызнамаларды және бал ашуларды құрау жөніндегі қызмет көрсетулер.        

Нұсқауға
13 қосымша

      Ескерту: 13-қосымшамен толықтырылды - ҚР Кіріс министрлігінің 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 384 бұйрығымен .
      Ескерту: 13-қосымшаның күші жойылды - ҚР Қаржы министрлігінің Салық комитеті төрағасының 2003 жылғы 6 қарашадағы N 441 бұйрығымен .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады