"Жеке адамдарға табыс салығын төлеу мен есептеу тәртібі туралы" N 40 Нұсқаулыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Бекітілді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігінің 1999 жылғы 4 тамыздағы N 929 бұйрығымен. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 13 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 890. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді---------------- Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы
"Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының K010209_ Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi: 43. "Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығын есептеу мен төлеудiң тәртiбi туралы" N 40 Нұсқаулығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1999 жылғы 4 тамыздағы N 929 V990890_ бұйрығы. ----------------------------------------------------- "Жеке адамдарға табыс салығын төлеу мен есептеу тәртібі туралы" N 40 Нұсқаулыққа V950073_ өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Бүкіл мәтiн бойынша: "Салық және бюджетке мiндеттi басқа да төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің Заң күшi бар Жарлығы" деген сөздер "Салық және бюджетке мiндеттi басқа да төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы" деген сөздермен ауыстырылсын; "Жарлық", "Жарлықтың", "Жарлықпен", "Жарлықта", "Жарлыққа" деген сөздер "Заң", "Заңның", "Заңмен", "Заңда", "Заңға" деген сөздермен ауыстырылсын; I тарау 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке адамдардың табыс салығы бойынша аударымдар сомасы "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртiппен тиiстi бюджеттердiң кiрiстерiне түседi.";
      5-тармақта "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк комитетi" деген сөздер "уәкілеттi органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      Мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Табыс салығы бойынша есептелген және төленбеген айыппұлдар мен өсiмдер сомаларын төлеуден босату немесе сомасын азайту "Салық және бюджетке басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрi - Заң) толықтыру енгiзу тәртiбiмен жүргiзілуi мүмкiн. Табыс салығы бойынша есептелген және төленбеген айыппұлдар мен өсiмдер сомаларын төлеуден босату немесе сомасын азайтуға, соның iшiнде жеке сипаттағы да, басқа актiлермен рұқсат беруге тыйым салынады.". Мынадай мазмұндағы 5-2-тармақпен толықтырылсын: "5-2. Арнаулы экономикалық аумақтар бойынша табыс салығы арнаулы экономикалық аумақтар туралы заңдарда айқындалған тәртiппен арнаулы экономикалық аумақтардың қаржылық қорының (бюджеттің) кiрiсiне түседi.". II тарау 6-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: "Өз өндiрiсiндегi тауарларын сатудан түскен кiрiстер бойынша бiрыңғай жер салығын төлеушілер бiрыңғай табыс салығын төлеушілерге жатпайды." ІІІ тарау 15-тармақ мынадай мазмұндағы в)-1 тармақшамен толықтырылсын: " в)-1 күдiктi мiндеттемелер бойынша кiрiстер"; мынадай мазмұндағы "о" тармақшасымен толықтырылсын: "o) осы Нұсқаулықтың 77-1 тармағына сәйкес бағаларды түзетуден түскен кiрiстер". 17-тармақтың г) тармақшасында "бағалы қағаздар" деген сөздер "акциялар" деген сөздермен ауыстырылсын. IҮ тарау 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке адамдардың жылдық жиынтық кiрiсiнен Заңға сәйкес шегерiлуге жататын шығыстардан басқа оны алуға байланысты барлық шығыстар шегерiледi. "Салық және бюджетке мiндеттi басқа да төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген нормалар шегiнде шығыстар шегерiмiне жатқызу жағдайлары айқындалуы мүмкiн.
      Шегерiмдер кәсiпкерлiк қызмет кiрiсiн алумен байланысты шығыстарды растайтын құжаттар болған жағдайда жүргiзiледi.".
      23-тармақ мынадай мазмұндағы 8 жолмен толықтырылсын:
      "8. Коммуникация жабдықтары:
      коммутация мен мәлiметтер берудiң электронды цифрлық жабдығы, цифрлық тарту жүйелерi жабдығы, цифрлық өлшеуiш байланыс техникасы; 25
      жасанды серiк, ұялы байланыс, радиотелефон, пейджинг және транкинг байланысы жабдығы; 15
      байланыс желілерi, ұқсас жабдық, коммутациялар мен тарту жүйелерi 10".
      27-тармақта екiншi абзац мынадай сөздермен толықтырылсын:
      ", олар Қазақстан Республикасының үкiметтiк кепілiмен қамтамасыз етілген шетелдiк валютадағы заем қаражатына салынуы жүзеге асырылған үйлер құнын қайта бағалау сомаларын есепке алмағанда, осы заем қаражатын қайтару сәтiнде туындаған терiс бағам айырмасы сомасына."
      30-тармақта:
      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      " дайын өнiм алу үшiн кемiнде үш жыл бойғы өндiрiс процесiнде шикiзаттар, материалдар немесе шала өнiмдердің күйi, қасиетi, нысанын өзгерту үшiн пайдаланылатын сатып алынған технологиялық жабдық құны мен өндiрiстiк мақсаттағы өз объектілерiн салу жөнiндегi шығыстары қалған амортизация сомасы шегiнде амортизация кезеңi ішінде кез келген сәтте салық төлеушiнiң ұйғарымына қарай шегеруге жатады.".
      37-тармақта "бес" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын.
      39-тармақта "бiр айлық ең төменгi еңбекақы" деген сөздер " бiр айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын.
 
                          Ү тарау
 
      45-тармақтың жетiншi абзацы мынадай сөйлеммен толықтырылсын:
      "Осы ереже 1999 жылғы 1 сәуiрдегі жағдай бойынша Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлгенге дейiн жұмыстан босаған жеке адамдарға қатысты қолданылмайды, өйткенi олар бойынша табыс салығы сомасын түзету жаңа жұмыс орны бойынша жүргiзiледi."
 
                         ҮI тарау
 
      48-тармақтың б) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен соңғы абзацтың алдында толықтырылсын:
      "Аталған жеңiлдiкке құқығы бар жеке адамдарға дивиденд төлеу кезiнде банк табыс салығын төлем көзiнде ұстап қалуға міндетті. Аталған жеңілдікті қолдану үшін табыс алатын жеке адам банк табыс салығын төлем көзiнде ұстап қалғаны туралы, табыс алынғанын растайтын тиiстi құжаттар қоса берiлген өтiнiштi тұрғылықты жерi бойынша салық органына беруге тиiс. Салық органы тапсырылған құжаттар негiзiнде жеке адамның жылдық жиынтық табысын айқындап, табыс деңгейi шектi мөлшерден асса, асқан сомасы бұрын төлем көзiнде ұсталған сома ескерiліп, салық салынуға тиiстi. Егер жылдық жиынтық табыс белгiленген шектi мөлшерден аспаса, онда бұрын төлем көзiнде ұсталған сома салық органының қорытындысы бойынша қайтарылуға жатады."
      49-тармақта:
      ж) тармақшасында "сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдардың бағалы қағаздары бойынша" деген сөздер алып тасталсын; мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: "мемлекеттiк бағалы қағаздарға зейнетақы қаражаттарын орналастырудан алынған инвестициялық кiрiс есебiнен құралған зейнетақы жинақтау қорларынан зейнетақы төлемдерi.". мынадай мазмұндағы л) тармақшасымен толықтырылсын: "л) олардың әскери қызмет мiндеттерiн атқаруына байланысы жоқ еңбек қызметiн жалғастыратын бұрынғы әскери қызметшiлердiң кiрiстерi.". мынадай мазмұндағы м) тармақшасымен толықтырылсын: "м) уақтылы төленбеген еңбекақы үшiн өсiмдер". ІХ тарау 67-тармақта: "рыноктарда тауарларды сату құқығы үшiн бiржолғы алым төлеу" деген сөздермен толықтырылсын. 71-тармақпен толықтырылсын: 71-1-тармақта бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "71.Салық төлеушiлер зейнетақы жинақтау қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу және төлеу жөнiнде осы Нұсқаулыққа N 15 қосымшада келтiрiлген нысандағы есеп айырысу ведомосын салық органдарына ай сайын тапсырады, 14, 14-А нысандары бойынша төлем көзiнде ұсталатын жеке адамдардың табыс салығынан табыс салығын бiр мезгiлде ұстап.".
 
                          Х тарау
 
      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеушіден негiзделген жазбаша өтiнiш алғаннан кейiн аумақтық салық органының басшысы тиiстi қаржы органы басшысымен келiсiп жергiлiктi бюджетке толық көлемде төленуге тиiс табыс салығының және (немесе) айып санкцияларының төлену мерзiмiн ұзартуға құқылы, бiрақ бiр салық жылынан артық емес.
      Салық төлеушi тiркелген жердегi жергiлiктi атқарушы органның өтiнiшi бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiп осы тармақтың бiрiншi абзацында аталмаған табыс салығын және (немесе) айып санкцияларының төлену мерзiмiн ұзартуға құқылы, бiрақ бiр салық жылынан артық емес.
      Салықтар және (немесе) алып санкцияларын төлеу мерзiмiн ұзарту тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.
      Табыс салығын төлеу мерзiмiн ұзарту салық төлеушiнi табыс салығының жарнасын бюджетке уақтылы енгiзбегенi үшiн өсiм төлеуден босатпайды. Табыс салығын және (немесе) айып санкцияларының төлену мерзiмiн ұзартуға құқығы құқықты басқа тұлғаға беру кезiнде берiлмейдi. Табыс салығын және (немесе) айып санкцияларының төлену мерзiмiн ұзарту салық төлеушi оларды төлеу жөнiнде өз мiндеттемелерi бойынша қамтамасыз ету кепiлiн бергеннен кейiн рұқсат берiледi. Салық органдары мен салық төлеушiлерi арасындағы кепiл қатынастарына кепiл туралы жалпы ережелер Заңда реттелмеген бөлiгiнде қолданылады.". 81-тармақтың е) тармақшасында "100" цифры "50" цифрымен ауыстырылсын. 10-Б, 14, 14-А қосымшалары жаңа редакцияда жазылсын. 15 қосымшамен толықтырылсын. 10-Б қосымша Төлем көзінде ұсталатын жеке тұлғалардың бірқалыпты есептелген табыс салығы бойынша есеп айырысу __________________________________________________________________________ | |Алынған табыс | Зейнетақы қорына | Айлық есептік |Салық | | Салық | сомасы |есептелетін мін. | көрсеткіштер |салынатын| | жылының| | детті сома | шегерімдері |кірістің| | айлары |_________________ |__________________|_________________| | | |ағымдағы|жыл |ағымдағы| жыл |ағымдағы| жыл | | | |ай үшін |басы. | ай үшін|басынан |ай үшін |басы. | 3-5-7- | | | | нан | | бері | | нан | топтар | | | | бері | | | |бері | | |________|________|_______ _|_______ |_________|________|________|____ ___| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |қаңтар |39800,00|39800,00 | | | 660,00 | 660,00 |39140,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |ақпан |39800,00|79600,00 | | | 660,00 |1320,00 |78280,0 | |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |наурыз |39800,00|119400,00| | | 660,00 |1980,00|117420,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |жиынтығы| |119400,00| | | |1980,00|117420,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |сәуір |39800,00|39800,00 |3980,00 |3980,00 |715,00 |715,00 |35105,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |мамыр |39800,00|79600,00 |3980,00 |7960,00 |715,00 |1430,00 |70210,00| |________|________|________ |________|_________|________|________|_______ |маусым |39800,00|119400,00|3980,00 |11940,00 |715,00 |2145,00|105315,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |шілде |39800,00|159200,00|3980,00 |15920,00 |715,00 |2860,00|140420,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |тамыз |39800,00|199000,00|3980,00 |19900,00 |715,00 |3575,00|175525,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |қыркүйек|39800,00|238800,00|3980,00 |23880,00 |715,00 |4290,00|210630,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |қазан |39800,00|278600,00|3980,00 |27860,00 |725,00 |5015,00|245725,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |қараша |39800,00|318400,00|3980,00 |31840,00 |725,00 |5740,00|280820,00| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |39800,00|358200,0|39800,00 |35820,00| |725,00 |6465,00|315925,00| | | 0| | | | | | |________|________|______ |________|_________|________|________| _______| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| | |358200,00| |35820,00| | |6465,00|315915,00| | | | | | | | | | |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| |________|________|________ |________|_________|________|________| _______| | |477600,00 |35820,00| | |8445,00 | | | | | | | | | | | |________|________|________ |________|_________|________|________|______ _| таблицаның жалғасы __________________________________________________________________________ |Қайта| Салық | Жылдық | Табыс салығының |1999жыл|қосым.|Барлығы| |есеп.|салынатын|табыс | сомасы |1-тоқ. |ша ұс.|ұсталу.| |теу |табыстың |есебімен | |санында|талуға|ға | |коэ. |жылдық |ставкалар|________________________|нақты |тиісті|тиісті | |ффи. |сомасы |бойынша |өткен | өткен |ағымда.|ұстал. | |табыс | |циен.| |табыс |кезеңде.|кезеңде|ғы айда|ғаны | |салығы | |ті | |салығы |гі |ұстал. |ұсталу.| | | | | | 8х9- |(кесте |кірістен|ғаны |ға | | | | | |топтар |бойынша) |11:9- | |тиісті | | | | | | | |топтар | |12-13- | | | | | | | | | |топтар | | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |3,00 |117420,00|13158,00 |4386,00 | |4386,00| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,50 |117420,00|13158,00 |8772,00 |4386,00|4386,00| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,00 |117420,00|13158,00 |13158,00|8772,00|4386,00| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| | | | |13158,00| | |12863, |295,00|13158, | | | | | | | | 00 | | 00 | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |9,00 |315945,00|38945,00 |4327,22 | |4327,22| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |4,50 |315945,00|38945,00 |8654,44 |4327,22|4327,22| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |3,00 |315945,00|38945,00 |12981,67|8654,44|4327,22| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |2,25 |315945,00|38945,00 |17308,89|12981,67|4327,22| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,80 |315945,00|38945,00 |21636,11|17308,89|4327,22| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,50 |315945,00|38945,00 |25963,33|21636,11|4327,22| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,29 |316985,25|39153,05 |30351,20|25963,33|4387,87| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,13 |317326,60|39221,32 |34709,13|30351,20|4357,93| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |1,00 |315915,00|38939,00 |38939,00|34709,13|4229,87| | | | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| | | | |38939,00| | | | |38939, | | | | | | | | | | 00 | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| | | | | | | | | |52097, | | | | | | | | | | 00 | |_____|_________|_________|________|_______|_______|_______|______|_______| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 22 маусымдағы N 40 нұсқауына 14 қосымша ____________ бойынша ________________үшін төлем көзінде (қала, аудан) ұсталатын жеке тұлғалар кірісімен табыс салығының есебі Салық органы ____________________________ ____________________________ салық төлеушінің атауы, мекен-жайы, телефоны СТТН, банк және банк шоттары мың теңге __________________________________________________________________________ |Ай басындағы |Ай үшін табыс | Төлемге |Ай ішінде табыс | Үлес |Ай басында. |төлем бойынша| есептелді | барлық | төленді |салма.|ғы табыс | берешек | | табыстар| | ғы | салығы | | | | | | бойынша | | | | | | берешек |_____________|______________|_________|________________|______|__________| | ай | сома |күні| сома | 2+4 | күні | сома | 7:5 | | | | | | | топтар | | |топтар| | |_____|_______|____|_________|_________|_______|________|______|__________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |_____|_______|____|_________|_________|_______|________|______|__________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|________|______|__________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|________|______|__________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|________|______|__________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|________|______|__________| таблицаның жалғасы ________________________________________________________________________ | Ай үшін | Бюджетке аудары.| 11х8 топтар үлес | Ай үшін нақты| Табыс | | табыс |луға тиісті сома |салмағы бойынша | табыс салығы | салығы | | салығы | | төлеу үшін табыс | аударылды | бойынша | |есептелді| | салығы | | берешек | |_________|_______|_________|_______|__________|____ |______|_____|_____| | |9+10 топтар | күні | сома | күні | сома |11-15топтар| |_________|_________________|_______|__________|_______|______|___________| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |_________|_________________|_______|__________|_______|______|___________| |_________|_________________|_______|__________|_______|______|___________| |_________|_________________|_______|__________|_______|______|___________| |_________|_________________|_______|__________|_______|______|___________| Салық төлеушінің заң алдындағы жауапкершілігі Салық органы Біз осы есепте көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін заң алдында жауап береміз. Бөлім бастығы ____________ ___________ ________ (күні) (аты-жөні) (қолы) Басшы __________ ___________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер ___________ ____________ (аты-жөні) (қолы) МО_________ __________ күні Ескерту: 12 бағанда көрсетілген күн бойынша "Есептелді" бағанында салық төлеушінің дербес шотында 13 баған бойынша айқындалатын сома көрсетіледі _______________________ *)" Бюджетте салық және басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы ставкасы бойынша Бас салық инспекциясының 1995 жылғы 22 маусымдағы N 40 нұсқауына 14 А қосымша ____________ бойынша ________________үшін төлем көзінде (қала, аудан) ұсталатын жеке тұлғалар кірісімен табыс салығының есебі Салық органы ____________________________ ____________________________ салық төлеушінің атауы, мекен-жайы, телефоны СТТН, банк және банк шоттары мың теңге __________________________________________________________________________ |Ай басындағы |Ай үшін табыс | Төлемге |Ай ішінде табыс| Үлес |Ай басында.| |төлем бойынша| есептелді | барлық | төленді |салма.|ғы табысса.| | берешек | | табыстар| | ғы |лығыбойынша| |_____________|______________|_________|_______________|______| берешек | | ай | сома |күні| сома | 2+4 | күні | сома | 7:5 | | | | | | | топтар | | |топтар| | |_____|_______|____|_________|_________|_______|_______|______|___________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |_____|_______|____|_________|_________|_______|_______|______|___________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|_______|______|___________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|_______|______|___________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|_______|______|___________| |_____|_______|____|_________|_________|_______|_______|______|___________| таблицаның жалғасы __________________________________________________________________________ | Ай үшін | Бюджетке аудары.| 11х8 топтар үлес | Ай үшін нақты | Табыс | | табыс |луға тиісті сома |салмағы бойынша | табыс салығы | салығы | | салығы | | төлеу үшін табыс | аударылды | бойынша | |есептелді| | салығы | | берешек | | ________________ |__________________|_______________|__________| | |9+10 топтар | күні | сома | күні | сома |11-15топтар |_________|_________________|_______|__________|_______|_______|__________| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |_________|_________________|_______|__________|_______|_______|__________| |_________|_________________|_______|__________|_______|_______|__________| |_________|_________________|_______|__________|_______|_______|__________| |_________|_________________|_______|__________|_______|_______|__________| Салық төлеушінің заң алдындағы жауапкершілігі Салық органы Біз осы есепте көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін заң алдында жауап береміз. Бөлім бастығы ____________ ___________ ________ (күні) (аты-жөні) (қолы) Басшы __________ ___________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер ___________ ____________ (аты-жөні) (қолы) МО_________ __________ күні Ескерту: 12 бағанда көрсетілген күн бойынша "Есептелді" бағанында салық төлеушінің дербес шотында 13 баған бойынша айқындалатын сома көрсетіледі _______________________ *)" Бюджетте салық және басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 31, 32, 32-1, 33-баптары ставкасы бойынша N 15 қосымша __________________ үшін жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарнасы бойынша Есеп айырысу ведомості Салық төлеуші атауы _______________ СТТН _____________________ Мекен-жайы, телефоны_______________ Банк және банк шоттары _______ __________________________________________________________________________ |N | Көрсеткіштер | ЕТҚ бойынша берешек1*| Төлеуге тиіс міндетті | | | | | зейнетақы жарнасы | | | |______________________|_________________________| | | | 10% | 20% | 10% | 20% | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| |А | Б | В | Г | Д | Е | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| | 1|Есепті кезең басында | | | | | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| | 2|Есепті кезеңге есеп. | | | | | | |телді | | | | | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| | 3|ЕТҚ бойынша берешек | | | | | | |өтелді | | | | | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| | 4|Міндетті зейнетақы | | | | | | |жарнасы төленді | | | | | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| | 5|Есепті кезең соңында | | | | | |__|_____________________|___________|__________|____________|____________| таблицаның жалғасы __________________________________________________ | Өтелген ЕТҚ бойынша төлеуге тиіс жарна | | | |______________________|_________________________ | Ставка бойынша | Ставка бойынша | | 10% | 20% | |_____________________ |_________________________| | Ж | З | |______________________|_________________________| | | | | | | | | | | |___________|__________|____________|____________| | | | | | | | | | | |___________|__________|____________|____________| | | | | | | | | | | |___________|__________|____________|____________| | | | | |___________|__________|____________|____________| Салық төлеушінің заң алдындағы жауапкершілігі Салық органы Біз осы ведомосте көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен растығы үшін заң алдында жауап береміз. Заңды тұлғалар табысына салық салатын бөлім бастығы ________________________ (күні, қолы) Басшы __________ ___________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер ___________ ____________ (аты-жөні) (қолы) МО_________ __________ күні Ескерту: 1. "Есепті кезең басында" 1 жолдағы: - В бағанда жарна есептелетін 10% ставка бойынша есепті кезең басында қызметкерлер табысы бойынша жұмыс беруші берешегі көрсетіледі. - Г бағанда жарна есептелетін 20% ставка бойынша есепті кезең басында қызметкерлер табысы бойынша жұмыс беруші берешегі көрсетіледі. - Д бағанда 10% бойынша есепті кезең басында есептелетін жалпы жарна мөлшері көрсетіледі. - Е бағанда 20% бойынша есепті кезең басында есептелетін жалпы жарна мөлшері көрсетіледі.
      - Ж бағанда Д-тобы-(В тобы х10%) сияқты айқындалатын төленген табыс сомасы бойынша төлеуге тиісті 20% бойынша есептелетін есепті кезең басындағы жарна бойынша берешек көрсетіледі.
      - З бағанда Е-тобы-(Г тобы х20%) сияқты айқындалатын төленген табыс сомасы бойынша төлеуге тиісті 20% бойынша есептелетін есепті кезең басындағы жарна бойынша берешек көрсетіледі.
      2. "Есепті кезеңге есептелді" 2 жолдағы:
      - В және Г бағандарда ставка бойынша 10 және 20 процент есептелетін жарнаға сәйкес қызметкерлерден есепті кезеңі үшін есептелетін табыс көрсетіледі.
      - Д және Е бағандарда В және Г бағандарда көрсетілген табыстың ставка бойынша 10 және 20 процентке сәйкес есептелетін зейнетақы жарнасы көрсетіледі.
      3. "ЕТҚ бойынша берешек өтелді" 3 жолдағы: _____________________________
      Ескерту: 1* В және Г бағанда Жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарнасын ұстау және аудару тәртібі туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 15 наурыздағы белгіленген (еңбекақы төлеу қоры) жарна бөлінбейтін N 245 P990245_ қаулысына сәйкес төлеумен қоса қызметкерлер табысы көрсетіледі.
      - В және Г бағанда есепті кезеңде жұмыс берушілердің қызметкерлер табысын төлегені көрсетіледі.
      - Ж бағанда В (В тобы Х 10%) бағанда көрсетілген жинақтаушы зейнетақы қорларына енгізуге тиісті зейнетақы жарнасы және 10 процент ставка бойынша есептелетін қызметкерлер табысы төленгені көрсетіледі.
      - З бағанда Г (Г тобы х 20%) бағанда көрсетілген жинақтаушы зейнетақы қорларына енгізуге тиісті зейнетақы жарнасы және 20 процент ставка бойынша есептелетін қызметкерлер табысы төленгені көрсетіледі.
      4. "Зейнетақы жарнасы төленді" 4 жолдағы:
      - Д және Е бағанда 10 және 20 процент ставка қолданатын тұрғыдан міндетті зейнетақы қоры жарнасы сомасынан есепті кезеңде төленгені көрсетіледі. Мұнымен өзінде қай кезеңде міндетті зейнетақы жарнасы төленді, күні мен төлем тапсырысының нөмірі көрсетілуі тиіс.
      5. "Есепті кезең соңында" жолдағы:
      - В бағанда 10% (1 бет+2 бет - 3 бет) ставка бойынша жарнаға есептелетін қызметкерлер табысы бойынша есепті кезең соңында жұмыс берушінің берешегі көрсетіледі.
      - Г бағанда 20% (1 бет+2 бет - 3 бет) ставка бойынша жарнаға есептелетін қызметкерлер табысы бойынша есепті кезең соңында жұмыс берушінің берешегі көрсетіледі. - Д бағанда 10% ставка бойынша есептелетін есепті кезең соңында жалпы жарна сомасы көрсетіледі. - Е бағанда 20% ставка бойынша есептелетін есепті кезең соңында жалпы жарна сомасы көрсетіледі. - Ж бағанда 10% (Д тобы -(В тобы х 10%) немесе (Ж тобы 1 бет + Ж тобы 3 бет-Д тобы 4 бет) ставка бойынша есептелген қызметкерлер табысы сомасына нақты төленген төлемге тиісті есепті кезең соңында жарна бойынша жұмыс беруші берешегі. - З бағанда 20% (Е тобы (Г тобы х20%) немесе (З тобы 1 бет + З тобы 3 бет- Е тобы 4 бет) ставка бойынша есептелген қызметкерлер табысы сомасына нақты төленген төлемге тиісті есепті кезең соңында жарна бойынша жұмыс беруші берешегі. Оқығандар: Омарбекова А.Т. Икебаева Ә.Ж.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады