Кеден делдалды ретінде қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияны беру, қолдану күшін тоқтата тұру және қайтарып алу жөнінде нұсқаулықты бекіту туралы

Бұйрық Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден комитеті 1999 жылғы 3 қараша N 529-Б Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 11 қарашада тіркелді. Тіркеу N 969. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден комитеті төрағасының 2001 жылғы 15 ақпандағы бұйрығымен. ~V011442

      "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шiлдедегi N 2368 Z952368_ Заңына және лицензиялау туралы U952200_ заңдарға сәйкес Бұйырамын:
      1. Кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияны беру, қолдану күшiн тоқтата тұру және қайтарып алу туралы нұсқаулық бекiтiлсiн (1-қосымша).
      2. Кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның нысаны бекiтiлсiн (2-қосымша).
      3. "Өтiнiштердi қарау және кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияны беру тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кеден комитетiнiң 1997 жылғы 21 шiлдедегi N 187-П бұйрығының күшi жойылды деп есептелсiн.
      4. Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы (Мұхамедиева Г.) осы бұйрықтың мемлекеттiк тiркеуiн қамтамасыз етсiн.
      5. Кеден режимдерiн және кедендiк ресiмдеудi бақылауды ұйымдастыру бас басқармасы (Байбұлов М.) осы бұйрықтың iске асырылуын қамтамасыз етсiн.
      6. Баспасөз қызметi (Исахан Г.) осы бұйрықтың жариялануын қамтамасыз етсiн.
      7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзiме қалдырамын.
      8. Бұйрық мемлекеттiк тiркеу күнiнен бастап күшiне енедi.

      Төраға
                        Қазақстан Республикасы

Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден комитетінің 1999 жылғы 03.11. N 529-Б бұйрығына 1-қосымша


        Кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру
    құқығына лицензияны беру, қолдану күшін тоқтата тұру
         және қайтарып алу туралы нұсқаулық

                    1. Жалпы ережелер

      1. Осы нұсқаулық лицензиялар туралы заңдарға және "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Z952368_ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияны беру, қолдану күшiн тоқтата тұру және қайтарып алу тәртiбiн белгiлейдi. Лицензияларды Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнің Кеден комитетi (бұдан әрi - Кеден комитетi) бередi.
      2. Кеден делдалы ретiнде қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензияларды (бұдан әрi - лицензиялар) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келетiн тұлғаларға берiледi.

                  2. Лицензияларды беру тәртiбi

      3. Лицензияларды алу үшiн мынадай құжаттар қажет:
      1) "Қазақстан Республикасы Президентiнің 1995 ж. 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1995 ж. 29 желтоқсандағы N 1894 P951894_ қаулысымен бекiтiлген нысандағы лицензияларды беру туралы заңды тұлғаның өтiнiшi (бұдан әрi - өтiнiш берушi);
      2) Өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердi растайтын және өтiнiш берушiнің бiлiктiлiк талаптарға сәйкес келетiнi туралы құжаттар, нақты айтқанда:
      - мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктің, құрылтайшылық құжаттарының нотариат растаған көшiрмелерi;
      - өтiнiште көрсетiлген банк шоттарының болуын растайтын құжат;
      - кедендiк ресiмдеу бойынша өтiнiш берушiнің штатында кем дегенде бiр маманның болуын растайтын құжат, сондай-ақ кедендiк ресiмдеу бойынша штаттағы мамандардың Кеден комитетi берген бiлiктiлiк аттестаттарды нотариат растаған көшiрмелерi;
      өтiнiште көрсетiлген мәлiметтердi растайтын басқа да құжаттар;
      3) лицензиялық алым төленгенi туралы түбiртек.
      4. Лицензияны беру туралы өтiнiш "Лицензиялау туралы" U952200_ Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабымен белгiленген мерзiмдерде қаралады.
      5. Лицензияны беру туралы өтiнiштi қараған кезде Кеден комитетi өтiнiш берушi көрсеткен мәлiметтер мен құжаттарды растайтын құжаттарды талап етуге құқылы.
      6. Лицензиялау туралы заңдармен белгiленген негiздемелер бойынша лицензиялар берiлмейдi.

             3. Лицензияның күшін тоқтата тұру және
                лицензияны қайтарып алу тәртiбi

      7. Кеден делдалы лицензияда көрсетiлген талаптарды орындамаған жағдайда лицензияның қолдану күшi Кеден комитетiнің шешiмiмен 6 айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұрылуы мүмкiн.
      8. Кеден комитетi кеден делдалының кеден заңдарын бұзу фактiлерi туралы кеден органдарының хабардар етуi негiзiнде лицензияның қолдану күшiн тоқтата тұру туралы шешiм қабылдайды.
      9. Лицензияның қолдану күшi тоқтатыла тұруына негiз болған себептер жойылғаннан кейiн лицензияның күшiн қалпына келтiру туралы шешiм қабылданған күннен бастап лицензияның қолдану күшi қалпына келтiрiледi.
      Лицензияның қолдану күшiн тоқтата тұру және оның күшiн қалпына келтiру туралы шешiм Кеден комитетiнің бұйрығы нысанында қабылданады.
      10. Лицензиялау туралы заңдарда белгiленген жағдайларда лицензия сот тәртiбiмен қайтарып алынады.
      11. Лицензияның қолдану күшінің тоқтата тұру "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кеден ережелерiн бұзғаны үшiн берiлетiн жаза түрiнде қолдануы мүмкiн.
      12. Лицензияны қайтарып алу немесе оның қолдану күшiн тоқтата тұрған кезде кеден делдалы лицензиясын қайтарып алу не оның қолдану күшін тоқтата тұру туралы шешiм қабылданғаны туралы хабардар еткен күннен бастап 15 күннен кешiктiрмей олардың қызмет аймағында кеден делдалы өз қызметiн жүзеге асырған кеден органына лицензияның қолдану күшi болған толық кезеңдегi кеден бақылауына жататын тауарлармен және көлiк құралдарымен жасаған операциялар туралы есеп беруге мiндеттi.
      13. Соттың лицензияны қайтарып алу туралы шешiмi немесе оның қолдану күшін тоқтата тұру туралы шешiмi күшiне енгенге дейiн қабылданған кеден декларациясын "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 200-бабына сәйкес сенiм бiлдiрушi тұлға қайтарып алуы мүмкiн.
      Тауарлар және көлiк құралдарын босату жүзеге асырылмаған кеден декларациясын қайтарып алу құқығы тоқтатылған жағдайда кеден органдары кеден декларациясының күшiн жояды. Кеден декларациясын қайтарып алуға немесе қолдану күшiн жоюға себеп болған тауарлар мен көлiк құралдары кеден заңдарына сәйкес кедендiк ресiмдеуге жатады.
      Кеден декларациясының күшi жойылған кезде кеден органдары кеден заңдарына сәйкес кедендiк ресiмдеуге жататын тауарлар мен көлiк құралдарының иелерiн осындай ресiмдеудiң қажеттiлiгi туралы хабардар етiлген күннен кейiн 30 күннен кешiктiрмей жазбаша түрде хабарлауға тиiс.
      14. Лицензияны қайтарып алған жағдайда кедендiк бақылау мақсатында тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеу бойынша кеден делдалы сенiм бiлдiрушi тұлғалармен жасасқан шарттары мына жағдайлар қамтамасыз етiлгенде:
      1) жасасқан шарттар бойынша кеден делдалы өзінің мiндеттерiн толық орындағанда;
      2) тауарлар мен көлiк құралдары орналасқан кеден режимдерiнің iс-әрекетi аяқталғанда не кеден режимдерi iс-әрекетiнiң аяқталуына байланысты кеден делдалының ешқандай мiндетi болмағанда;
      3) есептiк құжаттаманы тексеру кезiнде сол мәмiленi орындау сәтiнде Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес жауапкершiлiкке тартатын бұзушылықтар табылмағанда қолданылады деп танылады.
      15. Кеден делдалы өз қызметiн жүзеге асырған қызмет аймағындағы кеден

органдары көрсетiлген мәмiлелер бойынша тауарлар мен көлiк құралдарын 
босатқаннан кейiн кедендiк бақылауын iрiктеп жүргiзудi жүзеге асырады.
   16. Осы Нұсқаулықтың 14-бабында көрсетiлген шарттармен сәйкессiздiк 
болған жағдайда тауарлар мен көлiк құралдары заңдарда белгiленген 
тәртiппен кедендiк ресiмдеуге жатады.
   17. Лицензияны қайтарып алған жағдайда кеден органдары хабардар еткен 
күннен бастап 30 күннен кешiктiрмей кеден ресiмдеудің қажеттiлiгi туралы 
кеден заңдарына сәйкес осындай ресiмдеуге жататын тауарлар мен көлiк
құралдарын жазбаша түрiнде хабардар етуге мiндеттi.
   
         4. Лицензияның қолдану күшiн жою
   
   18. Лицензияның қолдану күшi мына жағдайларда:
   1) лицензияны қайтарып алғанда;
   2) кеден делдалын қайта ұйымдастырғанда немесе таратқанда жойылады.
   19. Кеден делдалын қайта тiркеген жағдайда лицензияның қолдану күшi 
сақталады.
   
           5. Қосымша ережелер
   
   20. Кеден делдалы туралы лицензияға кiрмейтiн, лицензияны алу туралы 
өтiнiште көрсетiлген мәлiметтер өзгерген жағдайда кеден делдалы өзгерiстер 
болатын сәттен бастап 15 күннен кешiктiрмей бұл туралы Кеден комитетiн 
жазба түрде хабардар етуге мiндеттi.
   21. Кеден делдалы туралы мәлiметтердің ықтимал өзгерiстерi делдал 
қызметiнің жүзеге асырылуын тоқтатады деп санауға негіздер болған жағдайда 
кеден делдалы бұл туралы алдын-ала Кеден комитетін хабардар етуге міндетті.
   22. Лицензия жоғалған жағдайда кеден делдалы оның көшірме нұсқасын 
алуға құқылы. Бұл ретте қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін алым төленеді.
     
        6. Қорытынды ережелер
   
   23. Лицензиялауға байланысты кеден органдарының шешімдеріне заңдарда 
белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
   24. Лицензияны қайтарып алуға байланысты лицензиат пен сенім 
білдіруші тұлғаларға келтірілген шығындарды кеден органдары өтемейді.
   Лицензия қайтарып алынған жағдайда кеден делдалы мен сенім білдіруші 
тұлғалардың арасындағы қарым-қатынастар азаматтық заңдармен реттеледі.
   
   Оқығандар:
       Омарбекова А.Т.
       Икебаева А.Ж.
   
   


Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, приостановления действия и отзыве лицензий на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера

Приказ Председателя Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан от 3 ноября 1999г. N 529-П Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11.11.99г. за N 969. Утратил силу - приказом председателя Таможенного комитета МГД РК от 15 февраля 2001 г. N 54 ~V011442

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июля 1995 г. N 2368 Z952368_ "О таможенном деле в Республике Казахстан" и законодательством о лицензировании приказываю:
      1. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи, приостановления действия и отзыве лицензий на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера (приложение 1).
      2. Утвердить форму лицензии на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера (приложение 2).
      3. Считать утратившим силу приказ Государственного таможенного комитета Республики Казахстан от 21 июля 1997 г. N 187-П V970418_ "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений и выдачи лицензий на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера".
      4. Управлению правового обеспечения (Мухамедиева Г.) обеспечить

государственную регистрацию настоящего приказа.
   5. Главному управлению организации контроля таможенных режимов и 
таможенного оформления (Байбулов М.) обеспечить реализацию настоящего 
приказа.
   6. Пресс-службе (Исахан Г.) обеспечить опубликование настоящего 
приказа.
   7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
   8. Приказ вступает в силу с даты государственной регистрации.

   Председатель

                Приложение 1
                к приказу Таможенного комитета
                Министерства государственных доходов
                Республики Казахстан
                от 3.11.1999г. N 529-П

     Инструкция о порядке выдачи, приостановления
    действия и отзыве лицензий на право осуществления
     деятельности в качестве таможенного брокера 

   1. Общие положения      1. Настоящая Инструкция в соответствии с законодательством о лицензировании и Законом Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан" определяет порядок выдачи, приостановления действия и отзыва лицензий на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера. Лицензии выдаются Таможенным комитетом Министерства государственных доходов Республики Казахстан (далее - Таможенный комитет).
      2. Лицензии на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера (далее - лицензии) выдаются лицам, отвечающим квалификационным требованиям, определенным Правительством Республики Казахстан.

      2. Порядок выдачи лицензии

      3. Для получения лицензии необходимы следующие документы:
      1) заявление юридического лица (далее- заявитель) о выдаче лицензии в форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 г. N 1894 P951894_ "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. N 2201";
      2) документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении, и соответствие заявителя квалификационным требованиям, а именно:
      нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов;
      документ, подтверждающий наличие банковских счетов, указанных в заявлении;
      документ, подтверждающий наличие в штате заявителя не менее одного специалиста по таможенному оформлению, а также нотариально заверенные копии выданных Таможенным комитетом квалификационных аттестатов состоящих в штате специалистов по таможенному оформлению;
      иные документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении;
      3) квитанция об уплате лицензионного сбора.
      4. Заявление о выдаче лицензии рассматривается в сроки, установленные статьей 17 Закона Республики Казахстан Z952200_ "О лицензировании".
      5. При рассмотрении заявления о выдаче лицензии Таможенный комитет вправе запрашивать документы, подтверждающие достоверность представленных заявителем сведений и документов.
      6. Лицензия не выдается по основаниям, определенным законодательством о лицензировании.

      3. Порядок приостановления действия лицензии и отзыва лицензии

      7. В случае неисполнения таможенным брокером требований, содержащихся в лицензии, действие лицензии может быть приостановлено по решению Таможенного комитета на срок до шести месяцев.
      8. Решение о приостановлении действия лицензии принимается Таможенным комитетом на основании уведомления таможенных органов о фактах нарушения таможенным брокером таможенного законодательства.
      9. Действие лицензии возобновляется после устранения причин, по которым ее действие было приостановлено, с даты принятия решения о возобновлении действия лицензии. Решения о приостановлении действия лицензии и возобновлении ее действия принимаются в форме приказа Таможенного комитета.
      10. В случаях, определенных законодательством о лицензировании, лицензия отзывается в судебном порядке.
      11. Приостановление действия лицензии может применяться в качестве вида взысканий, налагаемых за нарушение таможенных правил в соответствии с Законом Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан".
      12. При отзыве лицензии или приостановлении ее действия таможенный брокер обязан не позднее 15 дней со дня уведомления об отзыве лицензии либо принятия решения о приостановлении ее действия соответственно представить в таможенные органы, в зоне деятельности которых таможенный брокер осуществлял свою деятельность, отчетность об операциях с товарами и транспортными средствами, подлежащими таможенному контролю за весь период действия лицензии.
      13. Принятая до вступления в силу решения суда об отзыве лицензии либо решения о приостановлении ее действия таможенная декларация может быть отозвана представляемым лицом в соответствии со статьей 200 Закона Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан". В случае прекращения права на отзыв таможенной декларации, выпуск товаров и транспортных средств по которой не произведен, таможенная декларация подлежит аннулированию таможенными органами. Товары и транспортные средства, по которым была отозвана или аннулирована таможенная декларация подлежат таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством.
      При аннулировании таможенных деклараций таможенные органы обязаны письменно уведомить лиц, товары и транспортные средства которых подлежат таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством, о необходимости такого оформления в срок не позднее 30 дней с даты уведомления.
      14. При отзыве лицензии договоры с представляемыми лицами по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, совершенные таможенным брокером, для целей таможенного контроля признаются действительными при обеспечении следующих условий:
      1) по совершенным договорам таможенный брокер исполнил свои обязательства полностью;
      2) действие таможенных режимов, под которые помещены товары и транспортные средства завершено, либо у таможенного брокера нет более никаких обязательств, связанных с завершением действия таможенных режимов;
      3) проверкой отчетной документации не выявлено нарушений, влекущих ответственность в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан на момент исполнения этих сделок.
      15. Таможенные органы, в зоне деятельности которых таможенный брокер осуществлял свою деятельность, по указанным сделкам осуществляют выборочный таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств.
      16. В случае несоответствия указанным в пункте 14 настоящей

Инструкции условиям товары и транспортные средства подлежат таможенному 
оформлению в установленном законодательством порядке.
   17. При отзыве лицензии таможенные органы обязаны письменно уведомить 
лиц, товары и транспортные средства которых подлежат таможенному 
оформлению в соответствии с таможенным законодательством, о необходимости 
такого оформления в срок не позднее 30 дней с даты уведомления.

   4. Прекращение действия лицензии

   18. Лицензия прекращает свое действие в случаях:
   1) отзыва лицензии;
   2) реорганизации или ликвидации таможенного брокера.
   19. При перерегистрации таможенного брокера действие лицензии 
сохраняется.

   5. Дополнительные положения      20. При изменении сведений о таможенном брокере, указанных в заявлении на получение лицензии, которые не вносятся в лицензию, таможенный брокер обязан в 15-дневный срок с момента происшедших изменений письменно уведомить об этом Таможенный комитет.
      21. При наличии оснований считать, что предполагаемые изменения

сведений о таможенном брокере повлекут прекращение осуществления 
брокерской деятельности, таможенный брокер должен заблаговременно 
известить об этом Таможенный комитет.
   22. При утрате лицензии таможенный брокер имеет право на получение 
дубликата. При этом уплачивается сбор за право занятия отдельными
видами деятельности.

   6. Заключительные положения

   23. Решения таможенных органов, связанные с лицензированием, могут 
быть обжалованы в установленном законодательством порядке.
   24. Убытки, причиненные лицензиату и представляемым лицам в связи с 
отзывом лицензии, таможенными органами не возмещаются.
   25. Отношения между таможенным брокером и представляемыми лицами в 
случае отзыва лицензии регулируются гражданским законодательством.

                Приложение 2
                к приказу Таможенного комитета
                Министерства государственных доходов
                Республики Казахстан
                от 3.11.1999г. N 529-П
   
           Таможенный комитет
             Министерства
          государственных доходов
          Республики Казахстан

         Государственная лицензия   
   
Выдана _______________________________________________________________
         (полное наименование юридического лица)
на осуществление деятельности в качестве Таможенного брокера
Особые условия действия лицензии______________________________________
______________________________________________________________________   

  0000000  Председатель_____________________________________________
                 (Фамилия, имя, отчество)   
   
   Город___________________  Дата выдачи "___"_________200___г.
   
   
(Специалисты:   
 Цай Л.Г.
 Склярова И.В.)