"Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу үшін алым төлеудің тәртібі туралы" N 35 Нұсқауға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Бұйрық Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі 1999 жылғы 17 қараша N 1386. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 9 желтоқсанда да тіркелді. Тіркеу N 993. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығымен.

-------------------Бұйрықтан үзінді---------------- Мемлекеттік кіріс министрінің 2002 жылғы 9 сәуірдегі N 416 бұйрығы
"Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының K010209_ Кодексiн (Салық Кодексiн) қолданысқа енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 шiлдедегi Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: Күшiн жоғалтқан жекелеген бұйрықтарының тiзбесi: 47. "Бағалы қағаздар эмиссиясын тiркеу үшiн алым төлеудiң тәртiбi туралы" N 35 Нұсқаулыққа өзгерiстер мен толықтыруларды енгiзу туралы" Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1999 жылғы 17 қарашадағы N 1386 V990993_ бұйрығы. ----------------------------------------------------- Бұйырамын: 1. Осы бұйрыққа қоса берілген "Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу үшін алым төлеудің тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің N 35 V970426_ Нұсқауына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 2. Өндірістік емес төлемдер департаменті (Д.Баймұрзин): 1) аталған Нұсқауды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келіссін; 2) келісілген Нұсқауды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін. 3. Нұсқаудың 15-тармағы 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енгізіледі. Министр Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің 1999 жылғы 17 қараша N 1386 бұйрығымен бекітілген "Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу үшін алым төлеудің тәртібі туралы" N 35 Нұсқауға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
      1. Нұсқаудың тақырыбы "бағалы қағаздар" деген сөздерден кейiн "және мемлекеттiк тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Нұсқаудың кiрiспесi мынадай редакцияда жазылсын: "Осы Нұсқау Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 24 сәуiрдегi Z952235_ Заңының, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы Z970077_ Заңының, "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдеме берген қарызға алу мен қарыз туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы Z990464_ Заңының негiзiнде шығарылады.".
      3. I-ҮI бөлiмдер II-ҮII бөлiмдер, 1-5-тармақтар 7-11-тармақтар, 7, 8-тармақтар 17, 18-тармақтар деп есептелсiн.
      4. I бөлiм мынадай редакцияда жазылсын:
      "I. Жалпы ережелер
      1. Мемлекеттiк бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi және жергiлiктi атқарушы органдар ретiнде, қолданылып жүрген заңдарға сәйкес мемлекет эмиссиялайды. Мұның өзiнде, уәкiлеттiк берiлген мемлекеттiк орган ұлттық ұқсастыру нөмiрiн бередi.
      Мемлекеттiк емес бағалы қағаздардың эмиссиясы уәкiлеттi органда мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатады.
      2. Акционерлiк қоғамдардың - банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың, сақтандыру ұйымдарының, бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылардың, бағалы қағаздар саудаластықтарын ұйымдастырушылардың, инвестициялық қорлардың, жинақтама зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялар мен Орталық Депозитарийдiң барлық акцияларының эмиссиясы мiндетті мемлекеттiк тiркеуге жатады.
      3. 2-тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда мына акциялардың эмиссиясы мемлекеттiк тiркеуге жатпайды:
      заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, акционерлiк қоғамдардың тұрпатына қарамастан олардың акцияларының бастапқы эмиссиясы;
      жабық акционерлiк қоғамдар акцияларының кейiнгi эмиссиясы;
      ашық акционерлiк қоғамдардың жабық немесе жеке әдiспен орналастырылатын акцияларының кейiнгi эмиссиясы.
      4. Ашық орналастыруды жүзеге асыратын ашық акционерлiк қоғамдар және 2-тармақта көрсетiлген қоғамдар акцияларының эмиссиясын мемлекеттiк тiркеудiң тәртiбi мен рәсiмiн уәкiлеттiк берiлген орган белгілейдi.
      5. Акционерлiк қоғам акцияларын кез-келген әдiспен орналастыруға акциялардың сол эмиссиясында уәкiлеттiк орган берген ұлттық ұқсастыру нөмiрi болған жағдайда ғана рұқсат етіледi.
      6. Осы Нұсқауда пайдаланылатын ұғымдар:
      Уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Президентi тiкелей уәкiлеттiк берген және соған есеп беретiн, бағалы қағаздар рыногында қалыптасатын қарым-қатынастарды мемлекеттiк реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын, мемлекеттiк орган болып табылатын Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясы;
      бағалы қағаздың атаулы құны - бағалы қағазды шығару кезiнде анықталған оның құнының ақшалай көрiнiсi:
      эмиссия - бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру:
      эмитент - бағалы қағаздарды қолданылып жүрген заңдарға сәйкес шығаруды жүзеге асыратын және бағалы қағаз иелерi алдында өз атынан мiндеттеме алатын заңды тұлға.".
      5. ІІ бөлiмнiң 7-тармағында "бағалы қағаздар" деген сөздерден кейiн "және мемлекеттік тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру" деген сөздермен толықтырылсын.
      6. III бөлiмнiң 8-тармағында:
      "бағалы қағаздардың эмиссиясы" деген сөздерден кейiн "және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бастапқы және қосымша" деген сөздер "бiр эмиссия (бастапқы немесе кейiнгi, соның iшiнде сот шешiмi бойынша акциялардың қосымша эмиссиясы) деген сөздермен ауыстырылсын.
      7. IY бөлiмнiң 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру үшiн алым бiр эмиссияның бағалы қағаздарының жалпы атаулы құнынан былай төленедi:
      бағалы қағаздардың бастапқы эмиссиясын тiркеу кезiнде 0,1 процент мөлшерiнде;
      бағалы қағаздардың кейiнгі эмиссиясын тiркеу кезiнде (соның iшiнде сот шешiмi бойынша акциялардың қосымша эмиссиясы) 0,5 процент мөлшерiнде;
      мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру кезiнде 0,1 процент мөлшерiнде.".
      3. Y бөлiмнiң 11-тармағының бiрiншi абзацында "бағалы қағаздар" деген сөздерден кейiн "және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру" деген сөздермен толықтырылсын.
      9. ҮI бөлiм мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Алым сомасы "Бағалы қағаздардың эмиссиясын тiркеу және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру үшiн алым сомасының есебiне" сәйкес (1-қосымша) анықталады және салық төлеушiнiң тiркелу орны бойынша төленедi. Алым төленгеннен кейiн 30 күнтiзбелiк күн iшiнде эмитент аталған есептi салық органына табыс етуге мiндеттi. Бұл есептi бағалы қағаздардың эмиссиясын тiркеуден және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беруден бас тартылған алым төлеушiлер де табыс етедi.
      13. Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беру кезiнде эмитент уәкiлеттi органға тиесiлi алым сомасының бюджетке төленгенiн растайтын құжат (төлем тапсырмасының квитанциясы немесе көшiрмесi) табыс етуге мiндеттi.
      14. Бағалы қағаздардың эмиссиясын тiркеуден және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн беруден бас тартылған жағдайда, төленген алым қайтаруға жатпайды және бағалы қағаздардың эмиссиясын кейiнгi тiркеу кезiнде немесе мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн кейiнгі беру кезiнде есепке алынады.
      15. Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес, бағалы қағаздардың эмиссиясы болған жоқ деп танылған жағдайда, бұрын төленген алым қайтарылмайды және бағалы қағаздардың кейiнгі эмиссиясы кезiнде есепке алынбайды. Бұрын болған жоқ деп танылған бағалы қағаздардың эмиссиясын қайта тiркеу және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмiрiн қайта беру кезiнде алым салық заңдарында көзделген ставкалар бойынша төлеуге жатады.
      16. Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу және мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмірін беру үшiн алымды жинау жөнiндегi декларацияны алым төлеушiлер аумақтық салық органдарына есептi жылдан кейiнгi жылдың 31 наурызына дейiн, осы Нұсқауға 2-қосымшада келтiрiлген нысан бойынша табыс етедi.". 10. ҮІІ бөлімнің 17-тармағында "бағалы қағаздар" деген сөздерден кейін "және мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық ұқсастыру нөмірін беру" деген сөздермен толықтырылсын. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің N 35 Нұсқауына 1 қосымша _________________________ ____________________________ (Салық төлеушінің атауы) (аудан, қала) _________________________ ____________________________ (СТТН) (облыс) _______ бойынша Салық комитеті ___________ үшін бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу және (жылы, айы) мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмірін беру үшін алым сомасының есебі _________________________________________________________________ Көрсеткіш Сомасы (мың теңге) _________________________________________________________________ 1. Бағалы қағаздардың бастапқы эмиссиясының атаулы құны _________________________________________________________________ 2. Бағалы қағаздардың кейінгі эмиссиясының атаулы құны _________________________________________________________________ 3. Бағалы қағаздардың бастапқы эмиссиясын тіркеу үшін алым сомасы (1-жол х 0,1%) _________________________________________________________________ 4. Бағалы қағаздардың кейінгі эмиссиясын тіркеу үшін алым сомасы (2-жол х 0,5%) _________________________________________________________________ 5. Мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмірін беру үшін алым сомасы: а) акциялардың бастапқы эмиссиясы (1-жол х 0,1%); б) акциялардың кейінгі эмиссиясы (2-жол х 0,1%); в) барлық алым сомасы (5а жол - 5б жол). _________________________________________________________________ 6. Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу және мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмірін беру үшін барлық алым сомасы (3-жол+4-жол+5в жол) __________________________________________________________________ Басшы _____________________ ________________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер _______________ ___________________ (аты-жөні) (қолы) Мөр орны Салық органының басшысы__________ _________________ (аты-жөні) (қолы) Бөлім бастығы ___________________ _______________ (аты-жөні) (қолы) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің N 35 Нұсқауына 2 қосымша _________________________ ____________________________ (Салық төлеушінің атауы) (аудан, қала) _________________________ ____________________________ (СТТН) (облыс) _______ бойынша Салық комитеті Тапсырылған күні __________ _____________ жыл үшін бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу және мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмірі беру үшін алым жөніндегі декларация _________________________________________________________________ Көрсеткіш Сомасы (мың теңге) _________________________________________________________________ 1. Бағалы қағаздардың бастапқы эмиссиясының атаулы құны _________________________________________________________________ 2. Бағалы қағаздардың кейінгі эмиссиясының атаулы құны _________________________________________________________________ 3. Бағалы қағаздардың бастапқы эмиссиясын тіркеу үшін алым сомасы (1-жол х 0,1%) _________________________________________________________________ 4. Бағалы қағаздардың кейінгі эмиссиясын тіркеу үшін алым сомасы (2-жол х 0,5%) _________________________________________________________________ 5. Мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмірін беру үшін алым сомасы: а) акциялардың бастапқы эмиссиясы (1-жол х 0,1%); б) акциялардың кейінгі эмиссиясы (2-жол х 0,1%); в) барлық алым сомасы (5а жол - 5б жол). _________________________________________________________________ 6. Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу және мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясының ұлттық ұқсастыру нөмірін беру үшін барлық алым (3-жол+4-жол+5в жол) __________________________________________________________________ 7. Бюджетке алым сомасы аударылды __________________________________________________________________ Салық төлеушінің заң алдындағы жауапкершілігі Біз осы декларацияда келтірілген мәліметтердің растығы мен толықтығы үшін заң алдында жауап береміз. Басшы _____________________ ________________ (аты-жөні) (қолы) Бас бухгалтер _______________ ___________________ (аты-жөні) (қолы) Мөр орны Декларация жасау жөнінде қызмет көрсеткен аудитор ____________ ___________ (аты-жөні, СТТН) (қолы) Мөр орны Салық органының басшысы__________ _________________ (аты-жөні) (қолы) Бөлім бастығы ___________________ _______________ (аты-жөні) (қолы) Оқығандар: Багарова Ж.А. Икебаева А.Ж.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады