Алматы қаласының 1998 жылғы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы

Күшін жойған

Алматы қалалық Мәслихатының шешімі ІІ сайланған ІІІ сессиясының 1999 жылғы 15 желтоқсандағы Алматы қалалық Әділет басқармасымен 2000 жылғы 6 қаңтарда N 91 тіркелді Қолданылу мерзiмiнің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Алматы қаласы Мәслихатының 2005 жылғы 26 тамыздағы N 902 хаты

      Қолданылу мерзiмiнің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Алматы қаласы Мәслихатының 2005 жылғы 26 тамыздағы N 902 хаты
_________________________________

      "Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді атқарушы органдары туралы"  Z934100_  Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабына сәйкес қала Әкімінің бюджеттің шығыс бөлігін бөлудегі өзгертулер жөніндегі шешімдері мен өкімдерін ескере отырып, қаланың 1998 жылға арналған бюджетінің атқарылуы туралы есепті тыңдаған Алматы қалалық Мәслихаты 

 
                              ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

 
      1. Қала бюджетінің кіріс және шығыс бөліктеріне қосымшаға сәйкес 

 

нақтылаулар енгізілсін.

     2. Қаланың 1998 жылға арналған бюджеті:

     кірістер бойынша 13999479 мың теңге, шығыстар бойынша - 13999479 мың 

теңге сомасында бекітілсін.

     3. Есеп "Алматы ақшамы" мен "Вечерний Алматы" газеттерінде 

жариялансын.

     

     II-сайланған Алматы қалалық  

     Мәслихаты III-шi сессиясының»

     төрағасы                                

 

     II-сайланған Алматы қалалық     

     Мәслихатының хатшысы                 

                                 ІІ сайланған Алматы қалалық

                               Мәслихаты 1999 жылғы 15 желтоқсанда         

                             өткен ІІІ сессиясының шешіміне қосымша 

 
           Алматы қаласының 1998 жылға арналған бюджеті 

 
                           І. КІРІСТЕР. 

 

                                                       мың теңге

---------------------------------------------------------------------------

Санат                              !Бекітіл-!Нақтыл.!Атқарыл-!Атқа-!Ауытқу

  Сынып                            !ген     !бюджет !ғаны    !рылу%!

    Кіші сынып                     !бюджет  !       !        !     !

      Ерекшелік                    !        !       !        !     !

---------------------------------------------------------------------------

1!2!3!4!             5             !    6   !   7   !    8   !  9  !  10

---------------------------------------------------------------------------

1       Салықтық түсімдер          12439087 12439087 11483224 92,3 -955863 

  1     Кірістерден алынатын табыс  4616698  4616698  4237093 91,8 -379605

        салығы

    2   Жеке тұлғалардан алынатын   4616698  4616698  4237093 91,8 -379605

        табыс салығы және капиталдың

        өсуі

      1 Жеке тұлғалардың төлем      3524590  3524590  3089665 87,7 -434925

        көздерінен ұсталатын табыс

        салығы

      2 Кәсіпкерлік қызметпен       1092108  1092108  1147428 105,1  55320

        шұғылданатын жеке 

        тұлғалардан алынатын табыс

        салығы

  4     Меншікке салынатын салық    3041300  3041300  2978651 97,9  -62649

    1   Мүлікке салынатын салық     1583300  1583300  1804430 114   221130

      1 Заңды тұлғалар мүлкіне      1255400  1255400  1602316 127,6 346916

        салық             

      2 Жеке тұлғалар мүлігіне       327900   327900   202114 61,6 -125786 

        салық     

    3   Жер салығы                   704800   704800   761132 108,0  56332

    4   Көлік құралдарының салығы    753200   753200   413089 54,8 -340111

      1 Заңды тұлғалардың көлік       80900    80900   171298 211,7  90398

        құралдарына салынатын салық

      2 Жеке тұлғалардың көлік       672300   672300   241791 36,0 -430509

        құралдарына салынатын салық

  5     Тауарларға, жұмыстарға және 4781089  4781089  4204989 88,0 -576100

        қызмет көрсетулерге салынатын

        ішкі салықтар

    2   Акциздер                    3248040  3248040  2964139 91,3 -283901

    3   Табиғи ресурстарды             7800     7800     4695 60,2   -3105 

        пайдаланғаны үшін түсімдер

      3 Су үшін төлем                  7800     7800     4695 60,2   -3105 

    4   Кәсіпкерлік және кәсіпшілік 1525249  1525249  1236155 81,0 -289094

        қызмет жүргізгені үшін алым

      1 Кәсіпкерлікпен шұғылданатын    3600     3600    14931 414,8  11331

        жеке тұлғаларды тіркегендігі

        алынатын алым

      2 Қызметтің жекелеген          186500   186500   265011 142,1  78511

        түрлерімен айналысу құқығы

        үшін алым

      3 Заңды тұлғаларды мемлекеттік  64600    64600    58943 91,2   -5657

        тіркегендігі үшін алынатын 

        алым

      4 Аукциондық сатылымдардан      13600    13600     2592 19,1  -11008

        алынатын алым

      5 Базарларда тауар өткізу     1256949  1256949   894678 71,2 -362271 

        құқығы үшін алынатын алым                    

  7     Басқа да салықтар                               62491        62491

    1   Басқа да салықтар                               62491        62491 

      9 Өзге санаттарға жатқызылмаған                   62491        62491

        басқа да салықтар

2       Салықтық емес түсімдер      2411191  2411191  2146135 89,0 -265056

  1     Кәсіпкерлік қызмет пен       618900   618900   689802 111,5  70902

        меншіктен түсетін кірістер

  2     Коммерциялық емес және       765390   765390   610994 79,8 -154396 

        ілеспе сатудан алынған

        әкімшілік алымдар мен

        төлемдер, кірістер

    1   Әкімшілік алымдар             47790    47790    45351 94,9  -2439

      1 Мектеп-интернаттарда           3170     3170     2728 86,1  -442

        балаларды ұстағандары үшін

        төлем

      3 Кәсіпорындар мен ұйымдардан   26600    26600      765 2,9   -25835 

        олар үшін орындалған

        жұмыстардан түскен түсімдер

      4 Қозғалмайтын мүлік құқығын     1420     1420    29365 2068,0 27945

        және онымен мәмілені

        мемлекеттік тіркеу үшін төлем

      5 Үй кітапшаларын сатудан түскен 1200     1200       77 6,4    -1123

        түсім

      6 Мемавтоинспекция алатын төлем 15400    15400     9751 63,3   -5649

        (айыппұлдан басқасы)

      9 Түзету жұмыстарын тексеруден                     2660         2660

        түскен кірістер

     11 Қаруды тіркеу ақысы                                 5            5

    2   Баж салығы                   520600   520600   396440 76,2 -124160

    3   Коммерциялық емес және       197000   197000   169203 85,9  -27797

        ілеспе саудадан түскен басқа

        да әкімшілік кірістер мен

        төлемдер

      1 Мемлекеттік мүлікті          197000   197000   162372 82,4  -34628

        пайдаланудан алынған төлем

      9 Коммерциялық емес және                           6831         6831

        ілеспе саудадан түскен басқа

        да кірістер мен төлемдер

  3     Айыппұл мен санкциялар       724851   724851   453626 62,6 -271225

        бойынша түсімдер

    1   Айыппұл мен санкциялар       724851   724851   453626 62,6 -271225

        бойынша түсімдер

      1 Әкімшілік айыппұлдар мен     700000   700000   351031 50,1 -348969

        өзге де санкциялар (салық

        органдары салатындарынан

        басқасы)

      2 Медициналық айықтырғыштарға   24851    24851    16250 65,4  -8601

        жатқызылған адамдардың 

        төлеген ақысынан түсетін

        түсімдер

      9 Басқа да айыппұлдар мен                         86345       86345

        санкциялар

  5     Салықтық емес басқа да       302050   302050   391713 129,7 89663

    1   Салықтық емес басқа да       302050   302050   391713 129,7 89663

      3 Табиғат қорғау қорына        186550   186550   263996 141,5 77446

        түскен түсім

      9 Салықтық емес басқа да       115500   115500   127717 110,6 12217

        түсімдер

3       Капиталмен жасалған                             21659

        операциялардан алынған 

        кірістер

5       Мемлекеттік кәсіпорындардың   25000    25000    40695 162,8 15695

        несиелері мен қарыздарын өтеу

7       Шығыстарды жабуға арналған   407705   439505   307765 70,0 -131739

        бюджет қаржысының қалдығы

        КІРІСТЕР жиынтығы:        15282983 15314783 13999479 91,4 -1315304 

---------------------------------------------------------------------------

 

     II-сайланған Алматы қалалық  

     Мәслихаты III-шi сессиясының»

     төрағасы                                

 

     II-сайланған Алматы қалалық        

     Мәслихатының хатшысы                 

     

     

                         

                            ІІ. ШЫҒЫСТАР     

---------------------------------------------------------------------------

Функционалдық топ                      !      !       !      ! %%  !

  Функция                              !бекі- !нақты- !атқа- !атқа-!ауытқу

    Кіші функция                       !тілген!ланған !рылған!рылуы!

                                       !бюджет!бюджет !      !     !

---------------------------------------------------------------------------

1!2!3!             4                   !   5  !   6   !   7  !  8  !  9

---------------------------------------------------------------------------

1     Жалпы сипаттаған мемлекеттік                 

      жұмыстар                         686927  689258  642085 93,2  -47173

  1   Басқа функцияға кірмеген басқа 

      органдар мен заң органы, қаржы 

      және салық бюджет саясаты        650779  652886  611316 93,6  -41570

    1 Басқа функцияға кірмеген басқа 

      органдар мен заң органы          650779  652886  611316 93,6  -41570

  4   Жалпы сипаттағы қызметтер        36148   36372   30769  84,6  -5603

    2 Жалпы жоспарлай және статистикалық              

      қызмет                           23617   23838   19888  83,4  -3950

    3 Жалпы сипаттағы басқа қызмет     12531   12534   10881  86,8  -1653

2     Қорғаныс                         338315  338314  283543 83,8  -54771

  1   Әскери мұқтажға байланысты 

      қызмет                           29035   29035   22448  77,3  -6587

    1 Әскери мұқтажға байланысты 

      қызмет                           29035   29035   22448  77,3  -6587

  4   Басқа категорияға жатпайтын 

      қорғаныс саласындағы қызмет      309280  309279  261095  84,4 -48184

3     Қоғамдық тәртіптегі қауіпсіздік  1267002 1267002 1220391 96,3 -46611

  1   Ішкі істер органдары             1231249 1231248 1196209 97,2 -35039

  2   Сот пен прокуратура              31129   31130   22019   70,7 -9111

  3   Қылмыстық атқарушы жүйе          4624    4624    2163    46,8 -2461

4     Білім                           4854365 4854400 4014511 82,7 -839889

  1   Мектепке дейінгі білім          881528  880347  736099  83,6 -144248

  2   Бастауыш және орта білім        3214059 3211646 2584196 80,5 -627450

  3   Кәсіби техникалық білім         134143  134148  124929  93,1 -9219

  4   Орта және арнаулы білім         230712  232837  213597  91,7 -19240

  5   Кадрларды кәсіби дайындау       9203    9205    7877    85,6 -1328

    1 Оқу орындары және кадрларды 

      дайындау жөніндегі курстар      9203    9205    7877    85,6 -1328

  7   Деңгей бойынша анықталмаған 

      білім саласындағы қызметтер     347968  349459  313494  89,7 -35965

  8   Білім саласындағы қосымша 

      қызметтер                       36752   36758   34319   93,4 -2439

5     Денсаулық сақтау                2335529 2332487 2233132 95,7 -99355

  1   Ауруханалар                     798854  801815  770160  96,1 -31655

    1 Сан салалы ауруханалар          16799   16799   16783   99,9 -16

    2 Арнайы ауруханалар              502249  504011  481817  95,6 -22194

    3 Медициналық орталықтар мен 

      перзентханалар                  265449  266648  257967  96,7 -8681

    5 Басқа кіші топқа жатқызылмаған 

      аурухана мекемелерінің 

      қызметтері                      14357   14357   13593   94,7 -764

  2   Поликлиника және дәрігер, тіс 

      дәрігерлері, орта медбике 

      қызметтері                      59445   59446   56130   94,4 -3316

  3   Халықтың денсаулығын сақтау     1477230 1471226 1406842 95,6 -64384

6     Әлеуметтік сақтандыру мен 

      қамсыздандыру                   4481033 4490810 4369422 97,3 -121388

  1   Әлеуметтік сақтандыру           3947331 3969933 3918809 98,7 -51124

    2 Зейнетақы бағдарламасы          2788    2788    2778    99,6 -10

    3 Қарттардың, жұмыс істейтін 

      адамы немесе қамқоршысы 

      жоқтардың жәрдемақысы           1317694 1333495 1333100 100,0 -395

    5 Тұрмысы нашар отбасылар мен 

      балалар жәрдемақысы             128042  128042  125944  98,4  -2098

    6 Әлеуметтік көмектің басқа түрі  2498807 2505608 2456987 98,1  -48621

  3   Әлеуметтік қамсыздандыру        477823  465070  398050  85,6  -67020

    1 Әлеуметтік қамсыздандыру - 

      балалар мекемесі - интернаттар  221816  221820  211285  95,3  -10535

    2 Әлеуметтік қамсыздандыру - 

      интернат үлгісіндегі басқа 

      мекемелер көрсететін әлеуметтік 

      қамсыздандыру қызметтері        99046   99046   84337   85,1  -14709

    5 Басқа категорияға жатқызылмаған 

      әлеуметтік сақтандыру мен 

      қамсыздандыру саласындағы 

      қызмет                          156961  144204  102428  71,0  -41776

  4   Басқа категорияға жатқызылмаған 

      әлеуметтік сақтандыру мен 

      қамсыздандыру саласындағы 

      қызмет                          55879   55807   52563   94,2  -3244

7     Тұрғын үй коммуналдық 

      шаруашылығы                      447743  447743  437998  97,8  -9745

  1   Тұрғын үй коммуналдық 

      шаруашылығы                      390743  390743  380998  97,5  -9745

    2 Коммуналдық шаруашылықты дамыту          4000    2000    50,0  -2000

    3 Басқа топқа жатқызылмаған тұрғын 

      үй шаруашылығы мен коммуналдық 

      даму                            390743  386743  378998  98,0  -7745

  3   Қоршаған ортаны ластайтын және 

      қоршаған ортаның ластануын бақылау 

      қызметін шектеу бойынша шараны 

      қоса алғанда санитарлық шаралар 29000   29000   29000   100,0 

    1 Қоқыстар мен басқа қалдықтарды 

      жинау мен жою, канализация 

      жүйесін пайдалану мен көшені 

      тазалау                         29000   29000   29000   100,0 

  4   Қала көшелеріне жарық беру      28000   28000   28000   100,0 

8     Демалыс ұйымдастыру, мәдениет 

      саласындағы қызмет              324747  349691  337465  96,5 -12226

  1   Ойын-сауық пен демалыс 

      ұйымдастыру                     169591  194534  187897  96,6 -6637

  2   Мәдениет саласындағы қызмет     115556  115557  109968  95,2 -5589

  3   Теледидар мен радиохабар, басқа 

      мекемелер мен қызметтер         39600   39600   39600   100,0 

10    Ауыл, су және орман шаруашылығы, 

      балық аулау, аңшылық және 

      табиғатты қорғау                111930  111930  59023   52,7 -52907

  11  Басқа категорияға жатқызылмаған 

      ауыл, шаруашылығы, балық аулау, 

      аңшылық саласындағы қызметтер   111930  111930  59023   52,7 -52907

11    Тау-кен өнеркәсібі және отыннан 

      басқа пайдалы қазбалар; өңдеу 

      өнеркәсібі; құрылыс             182000  182000  182000  100,0 

  3   Құрылыс                         182000  182000  182000  100,0 

13    Экономикалық қызметке байланысты 

      басқа да қызметтер              129692  127448  101669  79,8 -25779

  4   Еңбекті жалпы ұйымдастыруды 

      қоспағанда жалпы шаруашылық 

      қызмет                          55000   55000   55000   100,0 

  5   Еңбекті жалпы ұйымдастыру       15300   16575   1581    9,5  -14994

  6   Басқа категорияға жатқызылмаған 

      экономикалық қызметке байланысты 

      басқа да қызметтер              59392   55873   45088   80,7 -10785

14    Негізгі топтарға жатқызылмаған 

      шығыстар                        123437  123437  118240  95,8 -5197

  1   Мемлекеттік міндеттемелер мен 

      операциялар                     67912   67912   67700   99,7 -212

  2   Кредиттеу                       49525   49525   44540   89,9 -4985

  9   Негізгі топ бойынша жіктелмеген 

      басқа да шығыстар               6000    6000    6000    100,0 

15    Қаржыландыру                    263     263                  -263

  1   Ішкі қаржыландыру               263     263                  -263

      Шығыстар жиыны              15282983 15314783 13999479 91,4 -1315304

---------------------------------------------------------------------------

 

     II-сайланған Алматы қалалық  

     Мәслихаты III-шi сессиясының»

     төрағасы                               

 

     II-сайланған Алматы қалалық        

     Мәслихатының хатшысы           

      

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады