Алматы қаласының 1998 жылғы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті бекіту туралы

Алматы қалалық Мәслихатының шешімі ІІ сайланған ІІІ сессиясының 1999 жылғы 15 желтоқсандағы Алматы қалалық Әділет басқармасымен 2000 жылғы 6 қаңтарда N 91 тіркелді Қолданылу мерзiмiнің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Алматы қаласы Мәслихатының 2005 жылғы 26 тамыздағы N 902 хаты

      Қолданылу мерзiмiнің аяқталуына байланысты шешімнің күші жойылды - Алматы қаласы Мәслихатының 2005 жылғы 26 тамыздағы N 902 хаты
_________________________________

      "Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді атқарушы органдары туралы"  Z934100_  Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабына сәйкес қала Әкімінің бюджеттің шығыс бөлігін бөлудегі өзгертулер жөніндегі шешімдері мен өкімдерін ескере отырып, қаланың 1998 жылға арналған бюджетінің атқарылуы туралы есепті тыңдаған Алматы қалалық Мәслихаты 

 
                              ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

 
      1. Қала бюджетінің кіріс және шығыс бөліктеріне қосымшаға сәйкес 

 

нақтылаулар енгізілсін.

     2. Қаланың 1998 жылға арналған бюджеті:

     кірістер бойынша 13999479 мың теңге, шығыстар бойынша - 13999479 мың 

теңге сомасында бекітілсін.

     3. Есеп "Алматы ақшамы" мен "Вечерний Алматы" газеттерінде 

жариялансын.

     

     II-сайланған Алматы қалалық  

     Мәслихаты III-шi сессиясының»

     төрағасы                                

 

     II-сайланған Алматы қалалық     

     Мәслихатының хатшысы                 

                                 ІІ сайланған Алматы қалалық

                               Мәслихаты 1999 жылғы 15 желтоқсанда         

                             өткен ІІІ сессиясының шешіміне қосымша 

 
           Алматы қаласының 1998 жылға арналған бюджеті 

 
                           І. КІРІСТЕР. 

 

                                                       мың теңге

---------------------------------------------------------------------------

Санат                              !Бекітіл-!Нақтыл.!Атқарыл-!Атқа-!Ауытқу

  Сынып                            !ген     !бюджет !ғаны    !рылу%!

    Кіші сынып                     !бюджет  !       !        !     !

      Ерекшелік                    !        !       !        !     !

---------------------------------------------------------------------------

1!2!3!4!             5             !    6   !   7   !    8   !  9  !  10

---------------------------------------------------------------------------

1       Салықтық түсімдер          12439087 12439087 11483224 92,3 -955863 

  1     Кірістерден алынатын табыс  4616698  4616698  4237093 91,8 -379605

        салығы

    2   Жеке тұлғалардан алынатын   4616698  4616698  4237093 91,8 -379605

        табыс салығы және капиталдың

        өсуі

      1 Жеке тұлғалардың төлем      3524590  3524590  3089665 87,7 -434925

        көздерінен ұсталатын табыс

        салығы

      2 Кәсіпкерлік қызметпен       1092108  1092108  1147428 105,1  55320

        шұғылданатын жеке 

        тұлғалардан алынатын табыс

        салығы

  4     Меншікке салынатын салық    3041300  3041300  2978651 97,9  -62649

    1   Мүлікке салынатын салық     1583300  1583300  1804430 114   221130

      1 Заңды тұлғалар мүлкіне      1255400  1255400  1602316 127,6 346916

        салық             

      2 Жеке тұлғалар мүлігіне       327900   327900   202114 61,6 -125786 

        салық     

    3   Жер салығы                   704800   704800   761132 108,0  56332

    4   Көлік құралдарының салығы    753200   753200   413089 54,8 -340111

      1 Заңды тұлғалардың көлік       80900    80900   171298 211,7  90398

        құралдарына салынатын салық

      2 Жеке тұлғалардың көлік       672300   672300   241791 36,0 -430509

        құралдарына салынатын салық

  5     Тауарларға, жұмыстарға және 4781089  4781089  4204989 88,0 -576100

        қызмет көрсетулерге салынатын

        ішкі салықтар

    2   Акциздер                    3248040  3248040  2964139 91,3 -283901

    3   Табиғи ресурстарды             7800     7800     4695 60,2   -3105 

        пайдаланғаны үшін түсімдер

      3 Су үшін төлем                  7800     7800     4695 60,2   -3105 

    4   Кәсіпкерлік және кәсіпшілік 1525249  1525249  1236155 81,0 -289094

        қызмет жүргізгені үшін алым

      1 Кәсіпкерлікпен шұғылданатын    3600     3600    14931 414,8  11331

        жеке тұлғаларды тіркегендігі

        алынатын алым

      2 Қызметтің жекелеген          186500   186500   265011 142,1  78511

        түрлерімен айналысу құқығы

        үшін алым

      3 Заңды тұлғаларды мемлекеттік  64600    64600    58943 91,2   -5657

        тіркегендігі үшін алынатын 

        алым

      4 Аукциондық сатылымдардан      13600    13600     2592 19,1  -11008

        алынатын алым

      5 Базарларда тауар өткізу     1256949  1256949   894678 71,2 -362271 

        құқығы үшін алынатын алым                    

  7     Басқа да салықтар                               62491        62491

    1   Басқа да салықтар                               62491        62491 

      9 Өзге санаттарға жатқызылмаған                   62491        62491

        басқа да салықтар

2       Салықтық емес түсімдер      2411191  2411191  2146135 89,0 -265056

  1     Кәсіпкерлік қызмет пен       618900   618900   689802 111,5  70902

        меншіктен түсетін кірістер

  2     Коммерциялық емес және       765390   765390   610994 79,8 -154396 

        ілеспе сатудан алынған

        әкімшілік алымдар мен

        төлемдер, кірістер

    1   Әкімшілік алымдар             47790    47790    45351 94,9  -2439

      1 Мектеп-интернаттарда           3170     3170     2728 86,1  -442

        балаларды ұстағандары үшін

        төлем

      3 Кәсіпорындар мен ұйымдардан   26600    26600      765 2,9   -25835 

        олар үшін орындалған

        жұмыстардан түскен түсімдер

      4 Қозғалмайтын мүлік құқығын     1420     1420    29365 2068,0 27945

        және онымен мәмілені

        мемлекеттік тіркеу үшін төлем

      5 Үй кітапшаларын сатудан түскен 1200     1200       77 6,4    -1123

        түсім

      6 Мемавтоинспекция алатын төлем 15400    15400     9751 63,3   -5649

        (айыппұлдан басқасы)

      9 Түзету жұмыстарын тексеруден                     2660         2660

        түскен кірістер

     11 Қаруды тіркеу ақысы                                 5            5

    2   Баж салығы                   520600   520600   396440 76,2 -124160

    3   Коммерциялық емес және       197000   197000   169203 85,9  -27797

        ілеспе саудадан түскен басқа

        да әкімшілік кірістер мен

        төлемдер

      1 Мемлекеттік мүлікті          197000   197000   162372 82,4  -34628

        пайдаланудан алынған төлем

      9 Коммерциялық емес және                           6831         6831

        ілеспе саудадан түскен басқа

        да кірістер мен төлемдер

  3     Айыппұл мен санкциялар       724851   724851   453626 62,6 -271225

        бойынша түсімдер

    1   Айыппұл мен санкциялар       724851   724851   453626 62,6 -271225

        бойынша түсімдер

      1 Әкімшілік айыппұлдар мен     700000   700000   351031 50,1 -348969

        өзге де санкциялар (салық

        органдары салатындарынан

        басқасы)

      2 Медициналық айықтырғыштарға   24851    24851    16250 65,4  -8601

        жатқызылған адамдардың 

        төлеген ақысынан түсетін

        түсімдер

      9 Басқа да айыппұлдар мен                         86345       86345

        санкциялар

  5     Салықтық емес басқа да       302050   302050   391713 129,7 89663

    1   Салықтық емес басқа да       302050   302050   391713 129,7 89663

      3 Табиғат қорғау қорына        186550   186550   263996 141,5 77446

        түскен түсім

      9 Салықтық емес басқа да       115500   115500   127717 110,6 12217

        түсімдер

3       Капиталмен жасалған                             21659

        операциялардан алынған 

        кірістер

5       Мемлекеттік кәсіпорындардың   25000    25000    40695 162,8 15695

        несиелері мен қарыздарын өтеу

7       Шығыстарды жабуға арналған   407705   439505   307765 70,0 -131739

        бюджет қаржысының қалдығы

        КІРІСТЕР жиынтығы:        15282983 15314783 13999479 91,4 -1315304 

---------------------------------------------------------------------------

 

     II-сайланған Алматы қалалық  

     Мәслихаты III-шi сессиясының»

     төрағасы                                

 

     II-сайланған Алматы қалалық        

     Мәслихатының хатшысы                 

     

     

                         

                            ІІ. ШЫҒЫСТАР     

---------------------------------------------------------------------------

Функционалдық топ                      !      !       !      ! %%  !

  Функция                              !бекі- !нақты- !атқа- !атқа-!ауытқу

    Кіші функция                       !тілген!ланған !рылған!рылуы!

                                       !бюджет!бюджет !      !     !

---------------------------------------------------------------------------

1!2!3!             4                   !   5  !   6   !   7  !  8  !  9

---------------------------------------------------------------------------

1     Жалпы сипаттаған мемлекеттік                 

      жұмыстар                         686927  689258  642085 93,2  -47173

  1   Басқа функцияға кірмеген басқа 

      органдар мен заң органы, қаржы 

      және салық бюджет саясаты        650779  652886  611316 93,6  -41570

    1 Басқа функцияға кірмеген басқа 

      органдар мен заң органы          650779  652886  611316 93,6  -41570

  4   Жалпы сипаттағы қызметтер        36148   36372   30769  84,6  -5603

    2 Жалпы жоспарлай және статистикалық              

      қызмет                           23617   23838   19888  83,4  -3950

    3 Жалпы сипаттағы басқа қызмет     12531   12534   10881  86,8  -1653

2     Қорғаныс                         338315  338314  283543 83,8  -54771

  1   Әскери мұқтажға байланысты 

      қызмет                           29035   29035   22448  77,3  -6587

    1 Әскери мұқтажға байланысты 

      қызмет                           29035   29035   22448  77,3  -6587

  4   Басқа категорияға жатпайтын 

      қорғаныс саласындағы қызмет      309280  309279  261095  84,4 -48184

3     Қоғамдық тәртіптегі қауіпсіздік  1267002 1267002 1220391 96,3 -46611

  1   Ішкі істер органдары             1231249 1231248 1196209 97,2 -35039

  2   Сот пен прокуратура              31129   31130   22019   70,7 -9111

  3   Қылмыстық атқарушы жүйе          4624    4624    2163    46,8 -2461

4     Білім                           4854365 4854400 4014511 82,7 -839889

  1   Мектепке дейінгі білім          881528  880347  736099  83,6 -144248

  2   Бастауыш және орта білім        3214059 3211646 2584196 80,5 -627450

  3   Кәсіби техникалық білім         134143  134148  124929  93,1 -9219

  4   Орта және арнаулы білім         230712  232837  213597  91,7 -19240

  5   Кадрларды кәсіби дайындау       9203    9205    7877    85,6 -1328

    1 Оқу орындары және кадрларды 

      дайындау жөніндегі курстар      9203    9205    7877    85,6 -1328

  7   Деңгей бойынша анықталмаған 

      білім саласындағы қызметтер     347968  349459  313494  89,7 -35965

  8   Білім саласындағы қосымша 

      қызметтер                       36752   36758   34319   93,4 -2439

5     Денсаулық сақтау                2335529 2332487 2233132 95,7 -99355

  1   Ауруханалар                     798854  801815  770160  96,1 -31655

    1 Сан салалы ауруханалар          16799   16799   16783   99,9 -16

    2 Арнайы ауруханалар              502249  504011  481817  95,6 -22194

    3 Медициналық орталықтар мен 

      перзентханалар                  265449  266648  257967  96,7 -8681

    5 Басқа кіші топқа жатқызылмаған 

      аурухана мекемелерінің 

      қызметтері                      14357   14357   13593   94,7 -764

  2   Поликлиника және дәрігер, тіс 

      дәрігерлері, орта медбике 

      қызметтері                      59445   59446   56130   94,4 -3316

  3   Халықтың денсаулығын сақтау     1477230 1471226 1406842 95,6 -64384

6     Әлеуметтік сақтандыру мен 

      қамсыздандыру                   4481033 4490810 4369422 97,3 -121388

  1   Әлеуметтік сақтандыру           3947331 3969933 3918809 98,7 -51124

    2 Зейнетақы бағдарламасы          2788    2788    2778    99,6 -10

    3 Қарттардың, жұмыс істейтін 

      адамы немесе қамқоршысы 

      жоқтардың жәрдемақысы           1317694 1333495 1333100 100,0 -395

    5 Тұрмысы нашар отбасылар мен 

      балалар жәрдемақысы             128042  128042  125944  98,4  -2098

    6 Әлеуметтік көмектің басқа түрі  2498807 2505608 2456987 98,1  -48621

  3   Әлеуметтік қамсыздандыру        477823  465070  398050  85,6  -67020

    1 Әлеуметтік қамсыздандыру - 

      балалар мекемесі - интернаттар  221816  221820  211285  95,3  -10535

    2 Әлеуметтік қамсыздандыру - 

      интернат үлгісіндегі басқа 

      мекемелер көрсететін әлеуметтік 

      қамсыздандыру қызметтері        99046   99046   84337   85,1  -14709

    5 Басқа категорияға жатқызылмаған 

      әлеуметтік сақтандыру мен 

      қамсыздандыру саласындағы 

      қызмет                          156961  144204  102428  71,0  -41776

  4   Басқа категорияға жатқызылмаған 

      әлеуметтік сақтандыру мен 

      қамсыздандыру саласындағы 

      қызмет                          55879   55807   52563   94,2  -3244

7     Тұрғын үй коммуналдық 

      шаруашылығы                      447743  447743  437998  97,8  -9745

  1   Тұрғын үй коммуналдық 

      шаруашылығы                      390743  390743  380998  97,5  -9745

    2 Коммуналдық шаруашылықты дамыту          4000    2000    50,0  -2000

    3 Басқа топқа жатқызылмаған тұрғын 

      үй шаруашылығы мен коммуналдық 

      даму                            390743  386743  378998  98,0  -7745

  3   Қоршаған ортаны ластайтын және 

      қоршаған ортаның ластануын бақылау 

      қызметін шектеу бойынша шараны 

      қоса алғанда санитарлық шаралар 29000   29000   29000   100,0 

    1 Қоқыстар мен басқа қалдықтарды 

      жинау мен жою, канализация 

      жүйесін пайдалану мен көшені 

      тазалау                         29000   29000   29000   100,0 

  4   Қала көшелеріне жарық беру      28000   28000   28000   100,0 

8     Демалыс ұйымдастыру, мәдениет 

      саласындағы қызмет              324747  349691  337465  96,5 -12226

  1   Ойын-сауық пен демалыс 

      ұйымдастыру                     169591  194534  187897  96,6 -6637

  2   Мәдениет саласындағы қызмет     115556  115557  109968  95,2 -5589

  3   Теледидар мен радиохабар, басқа 

      мекемелер мен қызметтер         39600   39600   39600   100,0 

10    Ауыл, су және орман шаруашылығы, 

      балық аулау, аңшылық және 

      табиғатты қорғау                111930  111930  59023   52,7 -52907

  11  Басқа категорияға жатқызылмаған 

      ауыл, шаруашылығы, балық аулау, 

      аңшылық саласындағы қызметтер   111930  111930  59023   52,7 -52907

11    Тау-кен өнеркәсібі және отыннан 

      басқа пайдалы қазбалар; өңдеу 

      өнеркәсібі; құрылыс             182000  182000  182000  100,0 

  3   Құрылыс                         182000  182000  182000  100,0 

13    Экономикалық қызметке байланысты 

      басқа да қызметтер              129692  127448  101669  79,8 -25779

  4   Еңбекті жалпы ұйымдастыруды 

      қоспағанда жалпы шаруашылық 

      қызмет                          55000   55000   55000   100,0 

  5   Еңбекті жалпы ұйымдастыру       15300   16575   1581    9,5  -14994

  6   Басқа категорияға жатқызылмаған 

      экономикалық қызметке байланысты 

      басқа да қызметтер              59392   55873   45088   80,7 -10785

14    Негізгі топтарға жатқызылмаған 

      шығыстар                        123437  123437  118240  95,8 -5197

  1   Мемлекеттік міндеттемелер мен 

      операциялар                     67912   67912   67700   99,7 -212

  2   Кредиттеу                       49525   49525   44540   89,9 -4985

  9   Негізгі топ бойынша жіктелмеген 

      басқа да шығыстар               6000    6000    6000    100,0 

15    Қаржыландыру                    263     263                  -263

  1   Ішкі қаржыландыру               263     263                  -263

      Шығыстар жиыны              15282983 15314783 13999479 91,4 -1315304

---------------------------------------------------------------------------

 

     II-сайланған Алматы қалалық  

     Мәслихаты III-шi сессиясының»

     төрағасы                               

 

     II-сайланған Алматы қалалық        

     Мәслихатының хатшысы           

      

      

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Алматы за 1998 год

Решение III сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 15 декабря 1999 года. Зарегистрировано управлением юстиции города Алматы 06.01.2000 г. за № 91. Утратило силу в связи с истечением срока применения - письмо Маслихата города Алматы от 26 августа 2005 года N 902

 

     В соответствии со статьей 40  Закона  Республики Казахстан "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан", учитывая решения и распоряжения акима города по изменению распределения расходной части бюджета, заслушав отчет об исполнении бюджета города за 1998 год, Алматинский городской Маслихат

 

                                   Р Е Ш И Л :               

     

     1. Внести уточнения в доходную и расходную части бюджета города согласно приложению.

     2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1998 год:
     по доходам в сумме 13999479 тыс.тенге, по расходам - 13999479 тыс.тенге.

     3. Отчет опубликовать в газетах "Алматы Акшамы" и "Вечерний Алматы".

     

       Председатель
      III-й сессии Алматинского
      городского Маслихата 
      II-го созыва

 

 

      Секретарь
      Алматинского городского 
      Маслихата II-го созыва

Приложение
к решению III сессии
Алматинского городского
Маслихата II созыва
от 15 декабря 1999 г.

 
БЮДЖЕТ ГОРОДА АЛМАТЫ НА 1998 ГОД

 
                              I . Д О Х О Д Ы 

 

                                                        тыс.тенге      

---------------------------------------------------------------------     

Категория                       Утвер-!        !      !      !откло-       

 Класс                          жден. !Уточнен.!Испол-!%%    !нение      

  Подкласс                      бюджет!бюджет  !нено  !испол-!      

   Специфика                          !        !      !нения !      

--------------------------------------!--------!------!------!-------     

1234              5              6         7        8     9      10      

---------------------------------------------------------------------     

1    Налоговые поступления   12439087 12439087 11483224 92,3 -955863      

 1   Подоходный налог на доходы 

     и прирост капитала         4616698 4616698 4237093 91,8 -379605      

  2  Подоходный налог с 

     физических лиц             4616698 4616698 4237093 91,8 -379605      

   1 Подоходный налог с 

     физических лиц, удерживаемый 

     у источника выплаты        3524590 3524590 3089665 87,7 -434925      

   2 Подоходный налог с 

     физических лиц, занимающихся 

     предпринимательской 

     деятельностью              1092108 1092108 1147428 105,1 55320      

 4   Налоги на собственность    3041300 3041300 2978651 97,9 -62649      

  1  Налоги на имущество        1583300 1583300 1804430 114,0 221130      

   1 Налог на имущество 

     юридических лиц            1255400 1255400 1602316 127,6 346916      

   2 Налог на имущество 

     физических лиц             327900  327900  202114  61,6 -125786      

  3  Земельный налог            704800  704800  761132 108,0  56332      

  4  Налог на транспортные 

     средства                   753200  753200  413089  54,8 -340111      

   1 Налог на транспортные 

     средства с юридических 

     лиц                        80900   80900   171298  211,7 90398      

   2 Налог на транспортные 

     средства с физических 

     лиц                        672300  672300  241791  36,0 -430509      

 5   Внутренние налоги на 

     товары, работы и услуги    4781089 4781089 4204989 88,0 -576100      

  2  Акцизы                     3248040 3248040 2964139 91,3 -283901      

  3  Поступления за 

     использование природных 

     ресурсов                   7800    7800    4695    60,2 -3105      

   3 Плата за воду              7800    7800    4695    60,2 -3105      

  4  Сбора на ведение 

     предпринимательской и 

     профессиональной 

     деятельности             1525249  1525249  1236155 81,0 -289094      

   1 Сбор за регистрацию 

     физических лиц, 

     занимающихся

     предпринимательской 

     деятельностью              3600    3600   14931    414,8 11331      

   2 Сбор за право занятия 

     отдельными видами 

     деятельности (лицензионный 

     сбор)                      186500  186500 265011   142,1 78511      

   3 Сбор за государственную 

     регистрацию юридических 

     лиц                        64600   64600  58943    91,2 -5657      

   4 Сбор с аукционных продаж   13600   13600  2592     19,1 -11008      

   5 Сбор за право реализации 

     товаров на рынках          1256949 1256949 894678  71,2 -362271      

 7   Прочие налоги                              62491         62491      

  1  Прочие налоги                              62491         62491      

   9 Прочие налоги, не 

     отнесенные к другим

     категориям                                 62491         62491      

2    Неналоговые поступления    2411191 2411191 2146135 89,0 -265056      

 1   Доходы от 

     предпринимательской

     деятельности и 

     собственности              618900  618900  689802  111,5  70902      

 2   Административные сборы и 

     платежи, доходы от 

     некоммерческих и 

     сопутствующих продаж       765390  765390  610994  79,8  -154396      

  1  Административные сборы     47790   47790   45351   94,9  -2439      

   1 Плата за содержание детей

     в школах-интернатах        3170    3170    2728    86,1  -442      

   3 Поступления от предприятий 

     и организаций за выполненные

     для них работы             26600   26600   765     2,9   -25835      

   4 Плата за государственную 

     регистрацию прав на 

     недвижимое имущество и 

     сделок с ним               1420    1420    29365  2068,0  27945      

   5 Поступления от продажи 

     домовых книг               1200    1200    77     6,4     -1123      

   6 Плата, взимаемая 

     Госавтоинспекцией (кроме 

     штрафов)                  15400    15400   9751   63,3    -5649      

   9 Доходы от инспекции 

     исправительных работ                       2660            2660      

   11 Плата за регистрацию 

      оружия                                   5               5      

  2  Пошлины                   520600  520600  396440  76,2   -124160      

  3  Прочие административные 

     сборы и платежи, доходы 

     от некоммерческих и 

     сопутствующих продаж      197000  197000  169203  85,9    -27797      

   1 Плата за пользование 

     государственным 

     имуществом                197000  197000  162372  82,4    -34628      

   9 Прочие платежи и доходы 

     от некоммерческих и 

     сопутствующих продаж                       6831            6831      

 3   Поступления по штрафам и 

     санкциям                  724851  724851  453626   62,6 -271225      

  1  Поступления по штрафам и 

     санкциям                  724851  724851  453626   62,6 -271225      

   1 Административные штрафы 

     и иные санкции (кроме 

     налагаемых налоговыми 

     органами)                 700000  700000  351031   50,1 -348969      

   2 Поступления платы от лиц, 

     помещенных в медицинские 

     вытрезвители              24851    24851  16250    65,4  -8601      

   9 Прочие санкции и штрафы                   86345           86345      

 5   Прочие неналоговые 

     поступления               302050   302050 391713   129,7  89663      

  1  Прочие неналоговые 

     поступления               302050   302050 391713   129,7  89663      

   3 Поступления в фонд охраны 

     природы                   186550   186550 263996   141,5  77446      

   9 Прочие неналоговые 

     поступления               115500   115500 127717   110,6  12217      

3    Доходы от операций с

     капиталом                                 21659        

5    Погашение займов и долгов 

     государственных 

     предприятий                25000   25000  40695    162,8  15695      

7    Остатки бюджетных средств, 

     направляемые на покрытие 

     расходов                   407705  439505 307766   70,0  -131739  

---------------------------------------------------------------------    

    ИТОГО  доходов            15282983 15314783 13999479 91,4 -1315304

---------------------------------------------------------------------     

     

     

       Председатель 

III-й сессии Алматинского 

  городского Маслихата 

       II-го созыва                          А.Шелипанов

 

 

        Секретарь

Алматинского городского 

 Маслихата II-го созыва                       Ж.Турегельдинов

    

     

     

                              II. РАСХОДЫ

---------------------------------------------------------------------------

Функциональная группа              !Утвержд.!Уточнен.!Испол-!%%    !откло-

  Функция                          !бюджет  !бюджет  !нено  !испол-!нение

    Подфункция                     !        !        !      !нения !

---------------------------------------------------------------------------

1!2!3!                4            !    5   !    6   !   7  !   8  !   9

---------------------------------------------------------------------------

1     Государственные услуги общего  

      характера                      686927   689258  642085  93,2  -47173

  1   Законодательный орган и иные

      органы, не вошедшие в другие

      функции, финансовая и 

      налогово-бюджетная политика    650779   652886  611316  93,6  -41570

    1 Законодательный орган и иные

      органы, не вошедшие в другие

      функции                        650779   652886  611316  93,6  -41570

  4   Услуги общего характера         36148    36372   30769  84,6   -5603

    2 Общее планирование и 

      статистические службы           23617    23838   19888  83,4   -3950

    3 Прочие услуги общего характера  12531    12534   10881  86,8   -1653

2     Оборона                        338315   338314  283543  83,8  -54771 

  1   Деятельность, связанная с      

      военными нуждами                29035    29035   22448  77,3   -6587

    1 Военные нужды                   29035    29035   22448  77,3   -6587

  4   Деятельность в области обороны,

      не отнесенная к другим

      категориям                     309280   309279  261095  84,4  -48184

3     Общественный порядок и

      безопасность                  1267002  1267002 1220391  96,3  -46611

  1   Органы внутренних дел         1231249  1231248 1196209  97,2  -35039

  2   Суды и прокуратура              31129    31130   22019  70,7   -9111

  3   Уголовно-исполнительная 

      система                          4624     4624    2163  46,8   -2461

4     Образование                   4854365  4854400 4014511  82,7 -839889

  1   Дошкольное образование         881528   880347  736099  83,6 -144248

  2   Начальное и среднее 

      образование                   3214059  3211646 2584196  80,5 -627450

  3   Профессионально-техническое

      образование                    134143   134148  124929  93,1   -9219

  4   Среднее специальное 

      образование                    230712   232837  213597  91,7  -19240

  5   Профессиональная подготовка

      кадров                           9203     9205    7877  85,6   -1328

    1 Учебные заведения и курсы по

      переподготовке кадров            9203     9205    7877  85,6   -1328

  7   Услуги в области образования,

      не определяемые по уровням     347968   349459  313494  89,7  -35965

  8   Вспомогательные услуги в 

      области образования             36752    36758   34319  93,4   -2439

5     Здравоохранение               2335529  2332487 2233132  95,7  -99355

  1   Больницы                       798854   801815  770160  96,1  -31655

    1 Больницы широкого профиля       16799    16799   16783  99,9     -16

    2 Специализированные больницы    502249   504011  481817  95,6  -22194

    3 Медицинские центры и родильные

      дома                           265449   266648  257967  96,7   -8681

    5 Деятельность и услуги 

      больничных учреждений, не

      отнесенные к другим подгруппам  14357    14357   13593  94,7    -764

  2   Поликлиники и услуги врачей,

      стоматологов и среднего

      медперсонала                    59445    59446   56130  94,4   -3316

  3   Охрана здоровья населения     1477230  1471226 1406842  95,6  -64384

6     Социальное страхование и

      обеспечение                   4481033  4490810 4369422  97,3 -121388

  1   Социальное страхование        3947331  3969933 3918809  98,7  -51124

    2 Пенсионные программы             2788     2788    2778  99,6     -10

    3 Пособия по старости, пособия

      по случаю потери 

      трудоспособности или в связи

      с потерей кормильца           1317694  1333495 1333100 100,0    -395

    5 Пособия многодетным семьям и

      пособия на детей               128042   128042  125944  98,4   -2098

    6 Другие виды социальной помощи 2498807  2505608 2456987  98,1  -48621

  3   Социальное обеспечение         477823  465070  398050   85,6  -67020

    1 Социальное обеспечение - 

      детские учреждения, интернаты  221816   221820  211285  95,3  -10535

    2 Социальное обеспечение - 

      прочие учреждения интернатского

      типа                            99046    99046   84337  85,1  -14709

    5 Услуги по социальному

      обеспечению, оказываемые не

      через учреждения интернатского

      типа                           156961   144204  102428  71,0  -41776

  4   Деятельность в области

      социального страхования и

      социального обеспечения, не

      отнесенная к другим категориям  55879    55807   52563  94,2   -3244

7     Жилищно-коммунальное хозяйство 447743   447743  437998  97,8   -9745

  1   Жилищное хозяйство и 

      коммунальное хозяйство         390743   390743  380998  97,5   -9745

    2 Развитие коммунального

      хозяйства                                 4000    2000  50,0   -2000

    3 Жилищное хозяйство и 

      коммунальное развитие, не

      отнесенные к другим группам    390743   386743  378998  98,0   -7745

  3   Санитарные мероприятия,     

      включая меры по ограничению

      деятельности, приводящей к

      загрязнению окружающей среды

      и контролю за загрязнением

      окружающей среды                29000    29000   29000 100,0

    1 Сбор и удаление мусора и 

      других отходов, эксплуатация

      канализационных систем и

      очистка улиц                    29000    29000   29000 100,0

  4   Освещение городских улиц        28000    28000   28000 100,0         

8     Организация отдыха и 

      деятельность в сфере культуры  324747   349691  337465  96,5  -12226 

  1   Организация досуга и отдыха    169591   194534  187897  96,6   -6637

  2   Деятельность в области 

      культуры                       115556   115557  109968  95,2   -5589

  3   Телевидение и радиовещание,

      издательские учреждения и 

      службы                          39600    39600   39600 100,0

10    Сельское, водное и лесное

      хозяйство, рыболовство, охота

      и охрана природы               111930   111930   59023  52,7  -52907

  11  Деятельность и услуги в области

      сельского хозяйства, рыболовства

      и охоты, не отнесенные к другим

      категориям                     111930   111930   59023  52,7  -52907

11    Горнодобывающая промышленность

      и полезные ископаемые, за

      исключением топлива; 

      обрабатывающая промышленность;

      строительство                  182000   182000  182000 100,0

  3   Строительство                  182000   182000  182000 100,0

13    Прочие услуги, связанные с

      экономической деятельностью    129692   127448  101669  79,8  -25779 

  4   Общая хозяйственная 

      деятельность за исключением

      общей организации труда         55000    55000   55000 100,0  

  5   Общая организация труда         15300    16575    1581   9,5  -14994

  6   Прочие услуги, связанные с

      экономической деятельностью, не

      отнесенные к другим категориям  59392    55873   45088  80,7  -10785

14    Расходы, не отнесенные к 

      основным группам               123437   123437  118240  95,8   -5197

  1   Операции с государственными

      обязательствами                 67912    67912   67700  99,7    -212

  2   Кредитование                    49525    49525   44540  89,9   -4985

  9   Прочие расходы, не 

      классифицированные по основным

      группам                          6000     6000    6000 100,0

15    Финансирование                    263      263                  -263

  1   Внутреннее финансирование         263      263                  -263

---------------------------------------------------------------------------

      Итого расходов              15282983 15314783 13999479 91,4 -1315304 

---------------------------------------------------------------------------