Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қылмысқа қарсы күрес мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 5 мамыр N 47-II

      Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Қазақ ССР Жоғарғы Советі 1984 жылғы 22 наурызда қабылдаған Қазақ ССР-інің Әкімшілік право бұзушылық туралы кодексіне (Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Ведомостары, 1984 ж., N 14 (қосымша); N 41, 534-құжат; 1985 ж., N 19, 190, 191-құжаттар; N 32, 325-құжат; N 45, 457-құжат; N 49, 513-құжат; 1986 ж., N 13, 122-құжат; N 25, 242-құжат; N 31, 320-құжат; N 49, 506-құжат; 1987 ж., N 2, 19-құжат; N 16, 201-құжат; N 29, 356-құжат; N 32, 421-құжат; N 41, 503-құжат; N 46, 560-құжат; 1988 ж., N 35, 324-құжат; 1989 ж., N 16, 129-құжат; N 27, 208-құжат; N 45, 364-құжат; N 49, 444-құжат; N 50-51, 458-құжат; 1990 ж., N 12-13, 114-құжат; N 44, 410-құжат; N 48, 445-құжат; N 49, 461-құжат; 1991 ж., N 25, 318-құжат; N 26, 348-құжат; N 28, 373-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., N 4, 96, 98, 100-құжаттар; N 13-14, 323-құжат; N 15, 380-құжат; N 16, 400-құжат; 1993 ж., N 3, 42-құжат; N 4, 70-құжат; N 8, 159, 161-құжаттар; N 9, 220, 222-құжаттар; N 20, 468, 469-құжаттар; 1994 ж., N 4-5, 60-құжат; N 8, 134-құжат; N 15, 207-құжат; N 21-22, 272-құжат; 1995 ж., N 1-2, 17-құжат; N 5, 41-құжат; N 8, 55-құжат; N 9-10, 64-құжат; N 15-16, 105-құжат; N 17-18, 110-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 177-құжат; N 14, 274, 277-құжаттар; N 15, 281-құжат; 1997 ж., N 6, 66-құжат; N 11, 146, 152-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 208-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 13, 194-құжат; N 14, 201-құжат; N 22, 310-құжат; 1999 ж., N 15, 595-құжат; N 20, 721, 727-құжаттар; N 23, 916, 931-құжаттар):
      52-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "52-бап. Бөтен бiреудiң мүлкiн ұсақ-түйек ұрлау
      Меншiк құқығында ұйымға тиесiлi немесе оның қарамағындағы бөтен бiреудiң мүлкiн ұрлау, алаяқтық жасау, иемденiп алу, жұмсап қою жолымен жасалған ұсақ-түйек ұрлау, -
      заңдарда белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң он еселенген мөлшерiне дейiн айыппұл салуға, ал егер iстiң мән-жайы бойынша бұл шараны қолдану жеткiлiксiз деп танылса, - он тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
      Ұсақ-түйек ұрлауды:
      1) бiр топ адамның;
      2) бiрнеше рет қайталап;
      3) тұрғын үйге, қызметтiк немесе өндiрiстiк үй-жайға не қоймаға заңсыз кiру арқылы жасауы, -
      заңдарда белгiленген айлық есептiк көрсеткiштің отыз еселенген мөлшерiне дейiн айыппұл салуға не он тәулiктен он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
      Ескерту. Егер ұрланған мүлiктiң құны Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген айлық есептiк көрсеткiштiң он еселенген мөлшерiнен аспайтын болса, бөтен бiреудің мүлкiн ұрлау ұсақ-түйек ұрлау деп танылады.".

      2. "Сот сараптамасы туралы" 1997 жылғы 12 қарашадағы Z970188_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 21, 276-құжат):
      1) 4-бапта:
      2) тармақшада "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақша "мемлекеттiк органдардың" деген сөздерден кейiн "және ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 10-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) осы Заңның талаптарына сәйкес сот сараптамасын жүргiзу бiр жолғы тәртiппен өзге де адамдарға тапсырылуы мүмкiн.";
      3) 15-баптың екiншi тармағында "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 17-баптың 1-тармағында "бекiтетiн ережеге" деген сөздер "бекiтетiн ережелерге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 18-баптың 1-тармағында "бекiткен тиiстi ережемен" деген сөздер "бекiтетiн ережелермен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 19-баптың 1 және 2-тармақтарында "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 20-бапта "Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясы" деген сөздер "бiлiм және ғылым саласындағы уәкiлеттi органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 22-баптың 3-тармағында:
      "республикалық бюджетке" деген сөздерден кейiн "есептеледi" деген сөзбен толықтырылсын;
      "иелiгiне түседi" деген сөздер "шотына есептеледi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 1997 жылғы 16 шiлдедегi K970167_ Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат):
      1) 12-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Қылмыстардың жиынтығында адам" деген сөздерден кейiн ", егер жасалған әрекеттердiң белгiлерi осы Кодекстiң бiр бабының немесе бабының бiр бөлiгiнiң неғұрлым қатаң жаза қолдануды көздейтiн нормасымен қамтылмаған болса," деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiк "Адам қылмыстардың мұндай жиынтығында, егер бiр әрекеттiң белгiлерi осы Кодекс бабының басқа әрекет үшiн неғұрлым қатаң жаза қолдануды көздейтiн нормасымен қамтылмаған болса, әрбiр қылмыс үшiн осы Кодекстің тиiстi баптары бойынша қылмыстық жауапқа тартылады." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      2) 42-баптың екiншi бөлiгiнде:
      "бас бостандығын шектеумен", "бас бостандығын шектеудiң" деген сөздерден кейiнгi "немесе" деген сөз алып тасталып, үтiр қойылсын;
      "қамауға алумен" деген сөздерден кейiн "немесе бас бостандығынан айырумен" деген сөздермен толықтырылсын;
      "46" деген цифрдан кейiн "және 48" деген цифрмен толықтырылсын;
      "уақыты бас бостандығын шектеудiң немесе тұтқындаудың бiр күнiн қоғамдық жұмыстардың сегiз сағатына есептеумен есептеледi" деген сөздер "уақытын есептеген кезде, бас бостандығын шектеудiң немесе қамауға алудың немесе бас бостандығынан айырудың бiр күнi қоғамдық жұмыстардың төрт сағатына есептеледi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 48-бапта:
      үшiншi бөлiк "Түзеу жұмыстарын" деген сөздердiң алдынан "Қоғамдық жұмыстарға тартуды," деген сөздермен толықтырылып, "Түзеу" деген сөз кiшi әрiппен жазылсын;
      бесiншi бөлiктiң б) тармақшасындағы "жетi жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға" деген сөздерден кейiн "және қоғамдық жұмыстарға, түзеу жұмыстарына тарту немесе бас бостандығын шектеу алты ай мерзiмге бас бостандығынан айыруға ауыстырылған адамдарға" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 61-баптың г) тармағындағы "сегiз" деген сөз "төрт" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) 62-баптың үшiншi бөлiгiндегi "сегiз" деген сөз "төрт" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6) 65-баптың екiншi бөлiгiндегi "адамды сот" деген сөздер "адам" деген сөзбен, "босатуы" деген сөз "босатылуы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) 78-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "осы тараудың" деген сөздер "осы бөлiмнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) 79-баптың бесiншi, алтыншы және жетiншi бөлiктерiндегi "толмай сотталған" деген сөздер "толмаған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      9) 95-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "88-бабының бiрiншi бөлiгiнде" деген сөздер "88-бабының бiрiншi бөлiгiнiң в) және г) тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      10) 96-баптың екiншi бөлiгiнде:
      ж) тармағы "ұйымдасқан" деген сөздiң алдынан "адамдар тобы, алдын ала

сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе" деген сөздермен толықтырылсын;
   з) тармағы "не қарақшылықпен, қорқытып алушылықпен не бандитизммен 
ұштасқан" деген сөздермен толықтырылсын;
   11) 117-бапта:
   бiрiншi бөлiк "шектеуге" деген сөзден кейiн "не алты айға дейiнгi 
мерзiмге қамауға алуға" деген сөздермен толықтырылсын;
   екiншi бөлiк "шектеуге" деген сөзден кейiн "не төрт айға дейiнгi 
мерзiмге қамауға алуға" деген сөздермен толықтырылсын;
   үшiншi бөлiктегi "екi" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;
   төртiншi бөлiктегi "алты" деген сөз "жетi" деген сөзбен ауыстырылсын;
   12) 120-бапта:
   бiрiншi бөлiктегi "алты" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
   екiншi бөлiктегi "төрт" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
   үшiншi бөлiктегi "жетi" деген сөз "сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;
   13) 121-бапта:
   бiрiншi бөлiктегi "алты" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
   екiншi бөлiктегi "төрт" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
   үшiншi бөлiктегi "жетi" деген сөз "сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;
   14) 122-бапта:
   "немесе әйел мен әйелдің қатынасы" деген сөздер ", әйел мен әйелдiң 
қатынасы немесе нәсiпқұмарлық сипаттағы өзге де әрекеттер" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   "үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға" деген сөздер 
"бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   15) 123-баптағы "бiр жылға дейiнгi" деген сөздер "екi жылға дейiнгi" 
деген сөздермен ауыстырылсын;
   16) 124-баптағы "үш" деген сөз "төрт" деген сөзбен ауыстырылсын;
   17) 134-бапта:
   бiрiншi бөлiктегi "ең төменгi" деген сөздер алып тасталсын:
   екiншi бөлiктегi "бес" деген сөз "жетi" деген сөзбен ауыстырылсын;


      18) 136-баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiндегi "жүз жиырмадан" деген сөздердiң алдынан "айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде немесе сотталған адамның жалақысының немесе екi айдан бес айға дейiнгi кезеңде тапқан өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не" деген сөздермен толықтырылсын;
      19) 140-бап "жүз жиырмадан" деген сөздердiң алдынан "айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде немесе сотталған адамның жалақысының немесе екi айдан бес айға дейiнгi кезеңде тапқан өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не" деген сөздермен толықтырылсын;
      20) 148-баптың екiншi бөлiгi "айыруға" деген сөзден кейiн "не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына" деген сөздермен толықтырылсын;
      21) 164-баптың бiрiншi бөлiгi "түзеу жұмыстарына" деген сөздерден кейiн "не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға" деген сөздермен толықтырылсын;
      22) 165-баптағы "мемлекеттiк құпияны" деген сөздер "мемлекеттiк құпияларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) 166-баптағы "мемлекеттiк немесе әскери құпияны" деген сөздер "мемлекеттiк құпияларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      24) 172 және 173-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "172-бап. Мемлекеттiк құпияларды заңсыз алу, жария ету
      1. Құжаттарды ұрлау, мемлекеттiк құпияларды бiлетiн адамдарды немесе олардың жақындарын сатып алу немесе қорқыту, байланыс құралдары арқылы қолға түсiру, компьютерлiк жүйеге немесе желiге заңсыз кiру, арнайы техникалық құралдарды пайдалану жолымен, сол сияқты өзге де заңсыз әдiспен мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтер жинау мемлекетке опасыздық немесе шпиондық белгiлерi болмаған жағдайда -
      төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға немесе белгiлi бiр лауазымдарда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Адамның өзiне сенiп тапсырылған немесе қызмет немесе жұмыс бабымен мәлiм болған мемлекеттiк құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуi, мемлекетке опасыздық белгiлерi болмаған жағдайда -
      үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға немесе үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Адамның өзiне сенiп тапсырылған немесе қызмет немесе жұмыс бабымен мәлiм болған қызметтiк құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуi, егер бұл ауыр зардаптардың тууына әкеп соқса, мемлекетке опасыздық белгiлерi болмаған жағдайда -
      екi жүзден бес жүзге дейiнгi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттер, егер олар ауыр зардаптарға әкеп соқса, -
      үш жылға дейiнгi мерзiмде белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, сегiз жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      173-бап. Мемлекеттiк құпиялары бар құжаттарды, заттарды жоғалту
      1. Адамның өзiне қызмет немесе жұмыс бабымен сенiп тапсырылған мемлекеттiк құпиясы бар құжаттарды, сол сияқты олар туралы мәлiметтер мемлекеттiк құпияны құрайтын заттарды жоғалтуы егер аталған құжаттар немесе заттар оларды пайдаланудың белгiленген ережелерiн бұзудың салдарынан жоғалса және ауыр зардаптардың тууына әкеп соқса,-
      бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның он айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға, не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Адамның өзiне қызмет немесе жұмыс бабымен сенiп тапсырылған қызметтiк құпиясы бар құжаттарды, сол сияқты олар туралы мәлiметтер қызметтiк құпияны құрайтын заттарды жоғалтуы, егер аталған құжаттар немесе заттар оларды пайдаланудың белгiленген ережелерiн бұзудың салдарынан жоғалса және ауыр зардаптардың тууына әкеп соқса, -
      екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не бiр жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      25) 175-баптағы ескертулер мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Меншiк құқығында ұйымға тиесiлi немесе оның қарамағындағы бөтен бiреудiң мүлкiн ұрлау, алаяқтық жасау, иемденiп алу немесе ысырап ету жолымен жасалған ұсақ-түйек ұрлау қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпайды. Оны жасауға кiнәлi адам заңға сәйкес әкiмшiлiк жауапқа тартылады. Егер ұрланған мүлiктiң құны әрекет жасалған кезде Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген он еселенген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнен аспайтын болса, ұрлық ұсақ-түйек ұрлау деп танылады.";
      26) 179-бапта:
      екiншi бөлiгi г) тармақшасындағы "жасаған" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "қарақшылық" деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы
д) тармағымен толықтырылсын:
      "д) денсаулыққа ауыр зиян келтiрумен жасалған қарақшылық -"
      үшiншi бөлiктiң б) тармағы "келтiрумен" деген сөзден кейiн ", абайсызда жәбiрленушiнiң өлiмiне әкеп соққан;" деген сөздермен толықтырылсын;
      27) 221-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "қамауға, не" деген сөздерден кейiн "екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салына отырып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бiр жылға" деген сөздер "екi жылға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      "түзеу жұмыстарына, не" деген сөздерден кейiн "үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның үш айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салына отырып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      "дәл осы мерзiмге" деген сөздер "үш жылға дейiнгi мерзiмге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      28) 222-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "қамауға, не" деген сөздерден кейiн "үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның үш айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салына отырып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      "екi" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын:
      екiншi бөлiкте:
      "айыра отырып," деген сөздерден кейiн "екi жүзден бес жүзге дейiнгi айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салынып не мүлкi тәркiленiп немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      "үш" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
      29) 231-баптағы "Ескерту." деген сөзден кейiн "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
      "2. Бұрын жасалған заңды әрекеттер үшiн алдын ала уағдаластық болмаған жағдайда мүлiктi беру немесе алу, мүлiктiк сипаттағы қызметтер көрсету немесе мұндай қызметтердi сыйлық немесе сыйақы ретiнде пайдалану егер мүлiктiң немесе қызметтердiң құны екi айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын болса, онша маңызды болмауы себептi қылмыс болып табылмайды және тәртiптiк немесе әкiмшiлiк ретпен қудаланады.";
      30) 237-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "бес" деген сөз "сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "үш жылдан он жылға дейiнгi" деген сөздер "алты жылдан он екi жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      31) 251-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "үш" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "екi жылдан алты жылға дейiнгi" деген сөздер "үш жылдан сегiз жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiктегi "үш жылдан сегiз жылға дейiнгi" деген сөздер "бес жылдан он жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      32) 252-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "үш" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "екi жылдан алты жылға дейiнгi" деген сөздер "үш жылдан сегiз жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiктегi "төрт жылдан сегiз жылға дейiнгi" деген сөздер "бес жылдан он жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      33) 259-бапта:
      баптың атауындағы "сатып алу" деген сөздер "иемденiп алу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiктегi "сатып алу" деген сөздер "иемденiп алу, тасымалдау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "Есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды заңсыз дайындау, ұқсату, тасымалдау, жөнелту немесе сату, өткiзу мақсатында сатып алу немесе сақтау" деген сөздер "Есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды заңсыз дайындау, ұқсату, жөнелту, өткiзу, сондай-ақ осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды өткiзу мақсатымен не өте iрi мөлшерде есiрткi заттарға немесе жүйкеге әсер ететiн заттарға қатысты жасалған әрекеттер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды өткiзу, дайындау, ұқсату, жөнелту мақсатында заңсыз иемденiп алуды, тасымалдауды немесе сақтауды не өткiзудi:
      а) алдын ала сөз байласқан адамдар тобы жасаса;
      б) әлденеше рет;
      в) есiрткi заттарға немесе жүйкеге әсер ететiн заттарға қатысты iрi мөлшерде жасаса, -
      мүлкi тәркiленiп, жетi жылдан он екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      төртiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды өткiзу, дайындау, ұқсату, жөнелту мақсатында заңсыз иемденiп алуды, тасымалдауды немесе сақтауды не өткiзудi:
      а) ұйымдасқан топ немесе қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) жасаса;
      б) олар өте iрi мөлшердегi есiрткi заттарға немесе жүйкеге әсер ететiн заттарға қатысты жасаса, -
      мүлкi тәркiленiп, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      34) 263-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "263-бап. Улы заттардың, сондай-ақ есiрткi заттарды, жүйкеге әсер ететiн немесе улы заттарды дайындауға немесе ұқсатуға пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың немесе жабдықтардың заңсыз айналымы
      1. Есiрткi заттар немесе жүйкеге әсер ететiн заттар болып табылмайтын улы заттарды не оларды дайындауға немесе ұқсатуға арналған құрал-саймандарды немесе жабдықтарды өткiзу мақсатымен заңсыз дайындау, ұқсату, иемденiп алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту, сол сияқты заңсыз өткiзу, -
      бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды дайындау немесе ұқсату үшiн пайдаланылатын заттарды, құрал-саймандарды немесе жабдықтарды өткiзу мақсатымен заңсыз дайындау, иемденiп алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту, сол сияқты заңсыз өткiзу, -
      алты жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып, бiр адамның немесе алдын ала сөз байласқан адамдар тобының осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген немесе әлденеше рет жасаған әрекеттерi, -
      бес жылдан сегiз жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      4. Ұйымдасқан топ жасаған, осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттер, -
      жетi жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      35) 265-бапта:
      атауындағы ", күштi әсер ететiн" деген сөздер алып тасталсын;
      бiрiншi және екiншi бөлiктердегi ", күштi әсер ететiн" деген сөздер алып тасталсын;
      36) 266-бапта:
      баптың атауы ", есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды алуға құқық беретiн рецептердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Есiрткi заттарды немесе жүйкеге әсер ететiн заттарды алуға құқық беретiн рецептердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау, -
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгілi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      37) 270-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "үш" деген сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктегi "екi жылдан бес жылға дейiнгi" деген сөздер "үш жылдан жетi жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      38) 275-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "оларды" деген сөз алып тасталсын;
      39) 295-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әрекет, егер ол осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген зардаптардың тууына әкеп соқпаса да олардың тууына көрiнеу қауiп төндiрсе, -
      бiр мың айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде немесе сотталған адамның он айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгілi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға немесе бiр жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымда болу немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      40) 307-бапта:
      ескертулердiң 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мемлекеттiң функцияларын және мемлекеттiк органдардың өкiлеттiгiн тiкелей орындау үшiн Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының конституциялық және өзге де заңдарында белгiленетiн қызметi атқаратын, сол сияқты мемлекеттiк қызмет туралы заңдарға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң саяси қызметiн атқаратын адамдар жауапты мемлекеттiк қызмет атқаратын адамдар деп түсiнiледi.";
      41) 308-баптың үшiншi бөлiгi ", сол сияқты олар күш қолдану немесе

оны қолданамын деп қорқыту арқылы не қару немесе арнаулы құралдар қолдану 
арқылы жасалса," деген сөздермен толықтырылсын;
   42) 311-бапта:
   бiрiншi бөлiкте:
   екiншi абзац "нақ" деген сөздiң алдынан "мүлкi тәркiленiп немесе 
онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
   екiншi бөлiкте:
   екiншi абзац "үш жылдан" деген сөздердiң алдынан "мүлкi тәркiленiп 
немесе онсыз" деген сөзбен толықтырылсын;
   үшiншi бөлiкте:
   екiншi абзац "бес жылдан" деген сөздердiң алдынан "мүлкi тәркiленiп 
немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
   төртiншi бөлiкте:
   мынадай мазмұндағы г) тармағымен толықтырылсын:
   "г) әлденеше рет";
   "немесе онсыз" деген сөздер алып тасталсын;
   43) 337-бапта:
   бiрiншi бөлiктегi "айыра отырып," деген сөздерден кейiнгi "бiр" деген 
сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;
   екiншi бөлiктегi "айыра отырып," деген сөздерден кейiнгi "үш" деген 
сөз "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;


      үшiншi бөлiк "қамауға" деген сөзден кейiн "не бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға" деген сөздермен толықтырылсын;
      44) 348-баптың екiншi бөлiгi "прокурордың" деген сөзден кейiн ", iс жүргiзу әрекеттерiне қатысушы маманның" деген сөздермен толықтырылсын;
      45) 352-баптың екiншi бөлiгiндегi "бес жылға дейiнгi" деген сөздер "үш жылдан сегiз жылға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      46) 362-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдардың сот белгiлеген әкiмшiлiк қадағалау ережелерiн қасақана бұзуы, сол сияқты қадағалаудағы адамның тұрғылықты жерiнен өз бетiмен кетiп қалуы немесе бас бостандығынан айыру орындарынан босағаннан кейiн таңдап алған тұрғылықты жерiне әкiмшiлiк қадағалаудан жалтару мақсатымен белгiленген мерзiмде бармауы -
      бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға, не бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      47) 386-баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Әскери сипаттағы құпия мәлiметтердi жария ету немесе әскери сипаттағы құпия мәлiметтерi бар құжаттарды жоғалту".

      4. "Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiн күшiне енгiзу туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi Z970168_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 212-құжат):
      4-бапта:
      "қоғамдық жұмыстарға тарту," деген сөздер алып тасталсын;
      "Осы Кодекстiң қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазалау туралы ережелерi 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi." деген сөйлеммен толықтырылсын.

      5. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Z970206_ Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 23, 335-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат):
      1) 33-баптың бiрiншi бөлiгiнде "120-бабында (бiрiншi бөлiгiнде), 121-бабында (бiрiншi бөлiгiнде), 296-бабында (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер алып тасталсын;
      2) 34-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "120-бабында (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер алып тасталсын;
      "117-бабында (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)," деген сөздерден кейiн "120-бабында (бiрiншi бөлiгiнде), 121-бабында (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "229-бабында (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздерден кейiн "296-бабында (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 37-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 6) тармағында "Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 67-бабында көзделген жағдайларда жәбiрленушiнiң сезiктiмен немесе айыпталушымен ымыраласуы, сондай-ақ" деген сөздер алып тасталсын;
      4) 38-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сот, прокурор, сондай-ақ прокурордың келiсiмiмен тергеушi немесе анықтау органы тиiстi жағдаяттар болған кезде жәбiрленушiнiң сезiктiмен немесе айыпталушымен ымыраласуына байланысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 67-бабында көзделген жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексiнде көзделген ақтамайтын өзге де жағдаяттар бойынша адамды қылмыстық жауаптылықтан босата отырып, қылмыстық iстi қысқартуға құқылы.";
      5) 40-бапта:

   екiншi бөлiгiнiң 4) тармағындағы "тоқтатылған" деген сөз "бұзылған" 
деген сөзбен ауыстырылсын;
   бесiншi бөлiгiндегi "тоқтататын" деген сөз "жоятын", "тоқтатылған" 
деген сөз "бұзылған" деген сөзбен ауыстырылсын;
   6) 53-бапта:
   жетiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
   "7. Анықтау және алдын ала тергеу деректерiнiң құпиялығын сақтау 
тәртiбi осы Кодекстiң 205-бабымен белгiленедi.";
   сегiзiншi бөлiк алып тасталсын;
   7) 56-баптың бiрiншi бөлiгi "жасалған" деген сөздiң алдынан "процеске 
қатысушылармен" деген сөздермен толықтырылсын;
   8) 58-баптың бесiншi бөлiгi алып тасталсын;


      9) 65-баптың екiншi бөлiгiнiң 4) тармағында "салық, қаржы заңдарының, сондай-ақ лицензиялау туралы заңдарды бұзуға байланысты қылмыстар туралы iстер бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      10) 67-баптың үшiншi бөлiгiнде "39" деген цифр "37" деген цифрмен ауыстырылсын;
      11) 73-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Кодекстiң 71-бабының бiрiншi бөлiгiнiң 2) - 4),
6) тармақтарында (айыпталушыны тұрақты сот-психиатриялық сараптамаға мәжбүрлеп жiберу кезiнде) көзделген жағдайларда айыпталушының қорғаушыдан бас тартуын қылмыстық процестi жүргiзушi органның қабылдауына болмайды";
      12) 83-баптың үшiншi бөлiгiнде "өзiнiң бастамашылығы бойынша сараптама жүргiзу кезiнде белгiлi болған, iс үшiн маңызы бар мән-жайларды қорытындыда көрсетуге" деген сөздер "сараптаманы тағайындаған органның (адамның) келiсiмi бойынша өз құзыретi шегiнде тек алдына қойылған мәселелер бойынша ғана емес, сонымен бiрге iс үшiн маңызы бар және өз бастамашылығымен анықталған өзге мән-жайлар бойынша да қорытынды беруге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 84-баптың екiншi бөлiгiнде "көрсету арқылы iстiң материалдарына" деген сөздерден кейiн "объектiлердiң толық немесе iшiнара жойылуына не сыртқы түрiнің немесе негiзгi қасиеттерiнiң өзгеруiне әкеп соқпайтын" деген сөздермен толықтырылсын;
      14) 96-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      2) тармақта "не маманға" деген сөздер алып тасталсын;
      4) тармақтағы "байқалса" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатыса алмайды." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5) тармақпен толықтырылсын:
      "5) егер ол iске, осы Кодекстiң 224-бабына сәйкес сот медицинасы саласындағы дәрiгер-маман ретiнде адамның мәйiтiн қарауға қатысу жағдайларын қоспағанда, маман ретiнде қатысса, қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатыса алмайды.";
      екiншi бөлiгiнде "Егер ол осы iске маман ретiнде қатысса, сарапшыға қарсылық бiлдiру үшiн негiз болып табылмайды" деген сөздер алып тасталсын;
      15) 110-бапта:
      бесiншi және алтыншы бөлiктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Судьяның осы баптың ережелерiне сәйкес шығарған қаулысына ол жария етiлген кезден бастап үш тәулiк iшiнде осы баптың бiрiншi бөлiгiнде аталған адамдар, жәбiрленушi және оның өкiлi шағымдана алады, сондай-ақ судьясы қаулы шығарған сот арқылы облыстық және оған теңестiрiлген сотқа прокурор наразылық келтiре алады. Шағым беру немесе наразылық келтiру сезiктiнi, айыпталушыны қамаудан босату туралы сот қаулысының орындалуын тоқтата тұрады. Шағымдану мерзiмi өткеннен кейiн шағым, наразылық бiлдiрiлген iс осы баптың бiрiншi бөлiгiнде аталған адамдарға және прокурорға бұл туралы хабарлана отырып, облыстық немесе оған теңестiрiлген сотқа жiберіледi. Облыстық немесе оған теңестiрiлген соттың судьясы шағымды, наразылықты осы баптың екiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген ережелер мен мерзiмдi сақтай отырып қарайды және шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдырып, қалалық (аудандық) сот судьясының қаулысын күшiнде қалдыру туралы; қалалық (аудандық) сот судьясы қаулысының күшiн жойып, прокурор санкция берген бұлтартпау шараларын қалдыру немесе айыпталушының қамауда болу мерзiмiн ұзарту туралы; қалалық (аудандық) сот судьясының таңдаған бұлтартпау шараларының күшiн жойып немесе оны барынша жұмсарту жағына қарай өзгерте отырып, олардың қаулысының күшiн жою туралы шешiмдердiң бiреуiн шығарады. Облыстық немесе оған теңестiрiлген сот судьясының қаулысы түпкiлiктi болып табылады, шағымдануға және наразылық келтiруге жатпайды.
      6. Шағымданудың немесе наразылық келтiрудiң осы баптың бесiншi бөлiгiнде көзделген мерзiмi бiткен соң, не жоғары тұрған соттың судьясы iстi қарағаннан кейiн шағым жасалса немесе наразылық келтiрiлсе, судья қаулысының көшiрмесi прокурор мен арызданушыға, ал сезiктi, айыпталушы қамаудан босатылатын жағдайда - дереу орындау үшiн адамды қамауда ұстап отырған орынның әкiмшiлiгiне жiберiледi.";
      жетiншi бөлiкте "Шағым" деген сөздiң алдынан "Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген адамдардың" деген сөздермен толықтырылып, "Шағым" деген сөз "шағымы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      16) 137-бап "ұсталады." деген сөзден кейiн "Қылмыс жасады деген сезiкпен ұсталған әскери қызметшiлер мен жазасын бас бостандығынан айыру түрiнде өтеп жүрген адамдар тиiсiнше абақтыларда және Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны орындайтын қылмыстық-атқару жүйесiнiң мекемелерiнде де ұсталуы мүмкiн. Осы Кодекстiң 65-бабының үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларда қылмыс жасады деген сезiкпен ұсталғандар анықтау органының бастығы ұйғарған арнайы бейiмделген үй-жайларда ұсталады." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      17) 150-баптың жетiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Прокурордың қамауға алуға санкция беруден бас тартуына жоғары тұрған прокурорға шағым берілуi мүмкiн. Прокурор осы бұлтартпау шарасын қолдануға санкция беруден бас тартқаннан кейiн, сондай-ақ осы Кодекстiң

110-бабында көзделген тәртiппен судья бұл бұлтартпау шарасын бұзғаннан 
кейiн нақ сол адамды, нақ сол iс бойынша қамауға алу жөнiнде санкция 
берудi сұрап, прокурорға қайталап өтiнiш жасау сол адамды қамауға алу 
қажеттiлiгiн негiздейтiн жаңа мән-жайлар пайда болған кезде ғана мүмкiн 
болады.";
   18) 158-баптың екiншi бөлiгiнде:
   "Келмеудiң" деген сөз "Шақырту туралы тиiсiнше хабарланған адамның 
келмеуiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
   "шақыру қағазын алмауы" деген сөздер алып тасталсын;
   19) 165-баптағы "құқығынан айырмайды" деген сөздердiң алдынан "және 
азаматтық талапкер деп тану туралы өтiнiш бiлдiру" деген сөздермен 
толықтырылсын;
   20) 184-бапта "жиырма төрт сағаттан" деген сөздер "үш тәулiктен" 
деген сөздермен ауыстырылсын;
   21) 192-бапта:
   екiншi бөлiкте:
   "228-232" деген цифрлар "228, 229, 230-баптарында (екiншi бөлiгiнде), 
231, 232" деген сөздермен ауыстырылсын;
   "295-бабында" деген сөзден кейiнгi "(екiншi және үшiншi 
бөлiктерiнде)" деген сөздер алып тасталсын;
   үшiншi бөлiктегi "210" деген цифр алып тасталсын;


      22) 223-баптың төртiншi бөлiгiндегi "Негiздер болған кезде олар иесiне тегi мен сапасы жағынан бара-бар заттармен қайтарылады немесе иесiне оның құны төленедi" деген сөйлем "Сақталуы айтарлықтай материалдық шығын жұмсауды қажет ететiн заттай дәлелдемелер, егер иесiне қайтарылып берiлуi мүмкiн болмаса оның келiсiмiмен алынған соманы қылмыстық процестi жүргiзушi органның депозитiне сала отырып, заңдарда белгiленген тәртiппен сатылады. Негiздер болған жағдайда пайдаланылған немесе сатылған заттай дәлелдемелер сол секілдi және сондай сападағы заттармен қайтарылып берiледi немесе иесiне олардың құны төленедi." деген сөйлемдермен ауыстырылсын;
      23) 241-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақпен толықтырылсын:
      "3-1) Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнде өлiм жазасы түрiндегi жаза көзделген қылмысты жасаған айыпталушының психикалық жай-күйiн";
      24) 243-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сот сараптамасын жүргiзу:
      сот сараптамасы органдарының қызметкерлерiне; лицензия негiзiнде сот-сараптама қызметiн жүзеге асырып жүрген адамдарға; бiр жолғы тәртiппен - осы Кодекстiң 83-бабының бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген талаптарға сай келетiн өзге де адамдарға тапсырылуы мүмкiн.;
      25) 255-бапта:
      1-бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қосымша сараптама қорытынды толық немесе жеткiлiктi түрде айқын болмаған, сондай-ақ осының алдындағы зерттеумен байланысты қосымша мәселелердi шешу қажет болған жағдайда тағайындалады.";
      үшiншi бөлiк "болған" деген сөзден кейiн "не сараптаманы тағайындау мен жүргiзудің iс жүргiзу нормалары елеулi түрде бұзылған" деген сөздермен толықтырылсын;
      26) 268-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "тергеушiнiң" деген сөз "қылмыстық iзге түсу органының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Алдын-ала тергеу прокурордың немесе судьяның iстi тоқтата тұру

туралы қаулының күшiн жоюына байланысты қылмыстық iзге түсу органының 
дәлелдi қаулысымен де қайтадан басталады.";
   27) 285-бапта:
   екiншi бөлiкте:
   "108" деген цифрдан кейiнгi "(екiншi бөлiгiнде") деген сөздер алып 
тасталсын;
   "251" деген цифрдан кейiн "(бiрiншi және төртiншi бөлiктерiнде)" 
деген сөздермен толықтырылсын;
   "252" деген цифрдан кейiнгi "(бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" 
деген сөздер "(бiрiншi және төртiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   "295 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер алып тасталсын;
   "360," деген цифрдан кейiн "362 (үшiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен 
толықтырылсын;
   алтыншы бөлiктегi "362" деген цифрдан кейiн "(бiрiншi және екiншi 
бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
   28) 290-баптың үшiншi бөлiгi алып тасталсын;
   29) 292-баптың жетiншi бөлiгi "Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Соты" деген сөздерден кейiн "тиiстi сот сатысында" деген сөздермен 
толықтырылсын;


      30) 299-баптың екiншi бөлiгiндегi "осы Кодекстiң 301-бабының талаптарын сақтай отырып" деген сөздер алып тасталсын;
      31) 301-бапта:
      бiрiншi бөлiк "үшiн" деген сөзден кейiн "iс сотқа түскен кезден бастап он тәулiк iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң 1) тармағы "заңының" деген сөзден кейiн "басты сот талқылауын тағайындауға кедергi келтiретiндей дәрежеде" деген сөздермен толықтырылсын;
      32) 302-баптың төртiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Басты сот талқылауы тараптарға сот отырысының болатын орны мен басталатын уақыты хабарланған кезден бастап кемiнде үш тәулiктен кейiн және оның тағайындалуы туралы қаулы шығарылған кезден бастап он бес тәулiктен кешiктiрiлмей басталуға тиiс. Ерекше жағдайларда бұл мерзiм судьяның қаулысымен ұзартылуы мүмкiн, бiрақ ол отыз тәулiктен аспауға тиiс.";
      33) 303-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "303-бап. Қылмыстық iстi қосымша тергеу үшiн қайтару
      1. Судья iстi тараптың өтiнiшi бойынша:
      1) егер ол қаралып отырған iспен байланысты болып, iсте айыпталушыға басқа айып тағуға негiздердiң болуы немесе егер олардың әрекетi қаралып отырған iспен байланысты болып, басқа адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тартуға негiздер болса және жаңа адамдарға қатысты iстi жеке қарау мүмкiн болмаса;
      2) айыптау актiсiнде көрсетiлген айыптауды бастапқы тағылған айыптаудан неғұрлым ауыр немесе елеулi түрде өзгеше айыптауға өзгерту қажеттiгi болған жағдайларда қосымша тергеуге жiберуге құқылы.
      2. Судья iстi алдын ала тыңдауды өткiзу нәтижелерi бойынша тараптың өтiнiшi бойынша да, өз бастамашылығы бойынша да iс дұрыс бiрiктiрiлмеген немесе бөлiнбеген, не басты сот талқылауын тағайындауға кедергi келтiретiн қылмыстық iс жүргiзу заңын басқа да елеулi бұзушылық анықталған жағдайларда, басты сот талқылауын тағайындамай-ақ iстi қосымша тергеуге жiберуге құқылы.
      3. Іс қосымша тергеуге прокурор арқылы жiберiледi. Бұл ретте судья қаулыда iстiң қандай негiз бойынша қайтарылып отырғанын көрсетуге, сондай-ақ айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасы туралы мәселенi шешуге мiндеттi.";
      34) 324-бап мынадай сөйлеммен толықтырылсын:
      "Iс осы Кодекстiң 38-бабының бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген негiздер бойынша да басты сот талқылауында қысқартылуы мүмкiн.";
      35) 329-бап "тараптар" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ осы Кодекстiң 328-бабының сегiзiншi бөлiгiнде көрсетiлген өзге де адамдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      36) 330-баптың бiрiншi бөлiгi "төрағалық етушi" деген сөздерден кейiн ", ал ол ұзақ уақыт бойы болмаған кезде осы соттың басқа судьясы" деген сөздермен толықтырылсын;
      37) 351-баптың екiншi бөлiгi "көрiнеу жалған айғақтар бергенi үшiн жауаптылығын түсiндiредi." деген сөздерден кейiн "Куәға, сондай-ақ осы Кодекстiң 82-бабында көзделген оның басқа да құқықтары мен мiндеттерi түсiндiрiледi." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      38) 371-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 8) тармағы "босатуға" деген сөзден кейiн "не қылмыстық жазаны өтеудi Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 72-бабында және 74-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларда кейiнге қалдыру туралы" деген сөздермен толықтырылсын;
      39) 375-баптың жетiншi бөлiгi "сот" деген сөзден кейiн "iстi тоқтатады немесе тараптардың өтiнiшi бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      40) 380-баптың үшiншi бөлiгi "жаза тағайындалмай шығарылған" деген сөздерден кейiн "немесе жазасын өтеудi кейiнге қалдыру қолданылған" деген сөздермен толықтырылсын;
      41) 388-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай сөйлеммен толықтырылсын:
      "Қажет болған жағдайда сот қылмыстың салдарынан жәбiрленушiнiң ауыр жарақат алуына немесе қайтыс болуына байланысты оның қараусыз қалған кәмелетке толмаған балаларын, еңбекке жарамсыз ата-аналарын, қамқорлығындағы басқа да адамдарды орналастыру туралы, сондай-ақ жәбiрленушiнiң мүлкi мен тұрғын үйiн қорғау туралы қаулы шығарады.";
      42) 393-баптың екiншi бөлiгiндегi "он" деген сөз "он бес" деген сөздермен ауыстырылсын;
      43) 395-баптың бiрiншi бөлiгi:
      "туыстары" деген сөз "жақын туыстары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Iс, сондай-ақ осы Кодекстiң 38-бабының бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген негiздер бойынша да қысқартылуы мүмкiн." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      44) 400-баптың бiрiншi бөлiгi "судья" деген сөзден кейiн ", ал ол ұзақ уақыт бойы болмаған кезде осы соттың басқа судьясы" деген сөздермен толықтырылсын;
      45) 402-баптың үшiншi бөлiгi "Прокурордың наразылығын жоғары тұрған прокурор да керi қайтарып алуы мүмкiн." деген сөздермен толықтырылсын;
      46) 403-баптың екiншi бөлiгiнде:
      "қатысты" деген сөздiң алдынан ", осы Кодекстің 10-бабының екiншi бөлiгiнде көрсетілген мәселелерге" деген сөздермен толықтырылсын;
      бұлтартпау шараларын таңдауға, өзгертуге немесе жоюға" деген сөздер алып тасталсын;
      47) 404-баптың екiншi бөлiгiндегi "осы Кодекстiң 417-бабының үшiншi бөлiгiнде" деген сөздер "осы Кодексте" деген сөздермен ауыстырылсын;
      48) 426-баптағы "ұйғарымы бойынша" деген сөздер "қаулысымен" деген сөзбен ауыстырылсын;
      49) 428-баптың үшiншi бөлiгi "Прокурордың кассациялық сатыдағы сот отырысына қатысуы мiндеттi." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      50) 430-бапта:
      бесiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Баяндамашы-судьяның хабарламасынан кейiн сотталған немесе ақталған адамға, оның қорғаушысына, жәбiрленушiге және оның өкiлiне, жеке айыптаушыға, азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге немесе олардың өкiлдерiне, егер бұл адамдар кассациялық сатының отырысына қатысып отырса, сондай-ақ прокурорға iс бойынша өздерiнiң позицияларын баяндау үшiн сөз берiледi. Сөз сөйлеу кезектілiгiн сот iстi қарауға қатысушы тараптардың пiкiрлерiн ескере отырып белгiлейдi.";
      жетiншi бөлiк "Судьялардың кеңесуiнiң және шешiмдер қабылдауының тәртiбi осы Кодекстiң 370 және 373-баптарының ережелерiмен белгiленедi." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      51) 431-бапта:
      5) тармақтағы "бiрiншi бөлiгiнде" деген сөздер "бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақпен толықтырылсын:
      "6) осы Кодекстiң 387-бабында көрсетiлген мән-жайлар анықталған кезде жеке қаулы шығарады.";
      52) 432-баптың 1) тармағындағы "анықтаудың, алдын-ала немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      53) 433-бапта:
      атауындағы "Анықтаудың, алдын-ала немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      бiрiншi бөлiктегi "қалдырған анықтау, алдын-ала немесе сот тергеуi" деген сөздер "қалдырған сот тергеуi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      "анықтау, алдын-ала немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      2) тармақтағы "қосымша тергеу жүргiзуге немесе" деген және "немесе судьяның" деген сөздер алып тасталсын;
      54) 439-баптың екiншi бөлiгiндегi "ақталушының кiнәсiздiгi" деген сөздерден кейiн "немесе сотталушының пайдасына шығарылған өзге шешiмнiң мәнi" деген сөздермен толықтырылсын;
      55) 443-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сот осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң талаптарын сақтай отырып қаулының қорытынды бөлiгiн шығара алады. Бұл жағдайда қаулының дәлелдi бөлiгiн судьялар жетi күн мерзiм iшiнде әзiрлейдi және оған қол қояды.";
      56) 444-баптың бiрiншi бөлiгi "Iстi қосымша тергеуге жiберу кезiнде кассациялық сатыдағы қаулы iспен бiрге тиiстi прокурорға жiберiледi. Бұл жағдайда үкiмдi шығарған сотқа кассациялық сот қаулысының көшiрмесi жiберiледi." деген сөйлемдермен толықтырылсын;
      57) 453-бап мынадай мазмұндағы 13) тармақпен толықтырылсын:
      "13) сотталған адамның қайтыс болуына байланысты iс жүргiзудi қысқарту туралы";
      58) 461-баптың екiншi бөлiгiндегi "бiр ай" деген сөздер "алты ай" деген сөздермен ауыстырылсын;
      59) 467-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Прокурордың қадағалау сатысының сот отырысына қатысуы мiндеттi." деген сөйлеммен толықтырылсын;
      алтыншы бөлiк "нәтижесiнде сот" деген сөздерден кейiн "осы Кодекстiң 370 және 373-баптарының талаптарын сақтай отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      60) 507-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "тыйым салу" деген сөздер "бұлтартпау" деген сөзбен ауыстырылсын;
      61) 509-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "Тыйым салу" деген сөздер "Бұлтартпау" деген сөзбен ауыстырылсын;
      62) 514-бапта:
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi сөйлемiндегi "тоқтату" деген сөз "қысқарту" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiгiнiң 3) тармағындағы "тоқтатады" деген сөз "қысқартады" деген сөзбен ауыстырылсын;
      63) 518-бап "Осы Кодекстiң 511-бабына сәйкес медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адам соттың iс қарауына қатысқан жағдайда ол, егер сот-психиатриялық сараптаманың қорытындысы бойынша оның ауруының сипаты мен ауыртпалығы бұған бөгет жасамаса, сот қаулысына шағымдануға құқылы." деген сөйлеммен толықтырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексiн күшiне енгiзу туралы" 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Z970207_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 23, 336-құжат):
      5-баптағы "2000 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздер "2003 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi Z980279_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 221-құжат):
      1) 1-баптың 6) тармақшасы ". Тiзiмге заңсыз сақталуда жатқаны немесе айналымда жүргені анықталған есiрткi, психотроптық заттарды шағын, iрi және өте iрi мөлшерге жатқызу туралы Жиынтық кесте енедi.;" деген сөйлеммен толықтырылсын;
      2) 2-баптың 2) тармағы "Қазақстан Республикасында бақылауға жататын" деген сөздерден кейiн ", заңсыз сақталуда жатқаны немесе айналымда жүргенi анықталған есiрткi, психотроптық заттарды шағын, iрi және өте iрi мөлшерге жатқызу туралы Жиынтық кестенi қамтитын" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "19-бап. Есiрткi және психотроптық заттарды, прекурсорларды
               сараптама және криминалистика қызметiнде пайдалану
      Осы Заңның 18-бабында көрсетiлген лицензиясы бар заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген сот-сараптама қызметiн жүзеге асырудың өзге де талаптары сақталған жағдайда есiрткi заттар мен прекурсорларды пайдалана отырып не соңғысын анықтау үшiн сараптама жүргiзуге рұқсат етiледi. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалана отырып не соңғыларын анықтау үшiн сот сараптамасы мемлекеттiк органының сараптама жүргiзуі, сондай-ақ iшкі iстер және ұлттық қауіпсiздік органдарының жедел-криминалистiк бөлiмшелерiнiң криминалистiк зерттеулер жүргiзуi лицензиялаусыз жүзеге асырылады";
      4) 26-баптың тақырыбындағы "заңдастыру" деген сөз "заңдастыру үшiн жауаптылық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 30-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымы нәтижесiнде алынған кiрiстердi заңдастыру (iзiн жасыру) мақсатында заңды тұлғаның қаржы операциясын жүзеге асыру фактiсi анықталған жағдайда аталған заңды тұлға сот шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн, ал оның басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимылды жүзеге асыруға уәкiлеттi мемлекеттiк органдар, осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен сотқа заңды тұлғаны тарату туралы талап-арыз қоюға құқылы.".

      8. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Z970208_ Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 24, 337-құжат):
      1) 69-бапта:
      4-тармақ "жазасын өтейдi" деген сөздердiң алдынан "және қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары немесе бас бостандығын шектеу алты айға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға ауыстырылған адамдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта:
      "мәжбүрлеп" деген сөзден кейiн "және мiндеттi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "1 және 3-тармақтарында" деген сөздер "1 және 4-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 97-баптың 2-тармағы "мәжбүрлеп" деген сөзден кейiн "және мiндеттi" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 111-баптың 1-тармағының үшiншi абзацындағы "екi айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерiнде тәртiптiк айыппұл;" деген қазақша мәтiндегi тiркес дұрыс;
      4) 169-баптың 10-тармағы алып тасталсын;
      5) 171-бапта:
      1-тармақтағы "сот" деген сөзден кейiн "тиiсiнше бiр жылға дейiнгi мерзiмге немесе" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтағы "сотталған әйелдi босату туралы ұсыныс" деген сөздер "сотталған әйелге жазаны қолдануды кейiнге қалдыру туралы ұсыныс немесе оның тиiстi өтiнiшiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Ұсынысқа" деген сөз "Оған" деген сөзбен ауыстырылсын.

      9. "Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiн күшiне енгiзу

туралы" 1997 жылғы 13 желтоқсандағы 

Z970209_

 Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1997 ж., N 24, 
338-құжат):
   4-бапта:
   "қоғамдық жұмыстарға тарту," деген сөздер алып тасталсын;
   "Осы Кодекстiң қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазалау туралы 
ережелерi 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi." деген сөйлеммен 
толықтырылсын. 
   
   10. "Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу кодексiн күшiне 
енгiзу туралы" 1999 жылғы 13 шiлдедегi 

Z990412_

 Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 18, 
645-құжат):
   4-баптағы "2000 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздер "2003 жылғы 
1 қаңтардан" деген сөздермен ауыстырылсын.
   
   Қазақстан Республикасының
       Президенті 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады