Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы N 211 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "туристік ұйымдарының", "туристік ұйымдарды", "туристік ұйымдардың", "Туристік ұйымдардың", "туристік ұйымға", "Туристік ұйым", "туристік ұйым", "Туристік ұйымдар", "туристік ұйымдар", "туристік ұйымдары" деген сөздер тиісінше "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларының", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың", "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаға", "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға", "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалары" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "(гид-аудармашы)", "(гид-аудармашылардың)", "(гид-аудармашылар)", "(аудармашы гидті)", "(аудармашы гидтердің)", "(гид-аудармашымен)" деген сөздер алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң Қазақстан Республикасы экономикасы салаларының бiрi ретiнде туристiк қызметтiң құқықтық, экономикалық, әлеуметтiк, ұйымдық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      1-1) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) гид – Қазақстан Республикасында дара кәсіпкер немесе жалдамалы жұмыскер ретінде қызметін жүзеге асыратын, туристерге ақпараттық және (немесе) ұйымдастырушылық қызметтер көрсету үшін кәсіптік даярланған жеке тұлға;

      2-1) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2-2) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2-3) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      3) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-1) келу туризмі саласындағы туристік операторлық қызмет – қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын туристерге, оның ішінде туристік агенттер арқылы ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      3-2) сақтандыру сертификаты – сақтандырылушыға қатысты қолданыстағы сақтандыру арқылы қорғаудың бар екенін куәландыратын және сақтандыруға қабылданатын сақтандыру тәуекелдері бойынша сақтандыру өтемінің талаптары туралы ақпаратты қамтитын, жасалған сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) растау үшін сақтандырушы ресімдеген құжат;

      4) тур - белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік қызмет көрсетулер кешені;

      5) туризм – туристің тұрақты тұрғылықты жерін ауыстыруға байланысты емес саяхатта уақытша болуы;

      5-1) туризм инфрақұрылымы – туризм саласының жұмыс істеуіне және туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған ұйымдар жиынтығы, өндірістік, әлеуметтік және рекреациялық мақсаттағы құрылысжайлар мен желілер кешені;

      6) туризм нұсқаушысы – тиісті біліктілігі және туристік маршруттармен жүріп өту тәжірибесі бар, Қазақстан Республикасында дара кәсіпкер немесе жалдамалы жұмыскер ретінде қызметін жүзеге асыратын, кәсіптік даярланған жеке тұлға;

      7) турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға;

      7-1) туристендіру картасы – туристер қызығушылық танытатын, республикалық және өңірлік деңгейлердегі аумақтар;

      8) туристерді орналастыру орындары - мейманханалар, мотельдер, кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар және туристердің тұруы мен оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен ғимараттар;

      8-1) туристік агент (бұдан әрі – турагент) – турагенттік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      9) туристік агенттік қызмет (бұдан әрі – турагенттік қызмет) – жеке немесе заңды тұлғалардың қосымша көрсетілетін қызметтерді қосу құқығынсыз туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шарт негізінде Қазақстан Республикасының туристік операторы қалыптастырған туристік өнімді ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі, сондай-ақ туристерге туристік өнім болып табылмайтын қызметтер көрсету жөніндегі қызмет;

      10) туристік ваучер - турдың құрамына кіретін қызметтерге туристің құқығын және олардың ақысы төленгенінің фактісін растайтын құжат;

      11) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11-1) туристік код – шығу туризмі саласындағы туроператор туриске беретін, ұйымдастырылған шығу туризмі шеңберінде туроператордың міндеттемелеріне кепілдік беретін бірегей нөмір;

      12) туристік қызмет - жеке немесе заңды тұлғалардың туристік қызмет көрсету жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      13) туристік көрсетілетін қызметтер – туристің саяхаты кезеңінде және осы саяхатқа байланысты ұсынылатын, оның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті көрсетілетін қызметтер (орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм нұсқаушыларының, гидтердің көрсететін қызметтері) және сапар мақсатына қарай көрсетілетін, туристік қызмет көрсету шартында көзделген басқа да көрсетілетін қызметтер);

      13-1) туристік көрсетілетін қызметтерді өтеу – жұмыскердің Қазақстан Республикасының аумағында көрсетілген туристік қызметтерге жұмсаған шығындарын жұмыс берушінің өтеуі;

      Ескерту. 13-1) тармақша "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізіледі – ҚР 30.04.2021 № 34-VII Заңымен.

      14) туристік қызмет көрсетуге арналған шарт - өтемді туристік қызмет көрсету бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға мен туристің арасындағы келісім;

      15) туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар - турагенттер, туроператорлар, туризм нұсқаушылары, сондай-ақ өз бетінше туристік қызмет көрсететін гидтер, экскурсоводтар;

      16) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17) туристік маршрут – туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруы үшін жүру жолы, оны туристік оператор әзірлейді және ол туристік қызмет объектілеріне баруы егжей-тегжейлі регламенттелген (пайдаланылатын көлік, тоқтайтын орындар, бару объектілері, түнейтін жерлер, шұғыл жағдайлардағы медициналық көмек және басқа да жағдайлар) осындай баруды қамтиды;

      18) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімі - туристік маршруттар мен соқпақтарды есепке алу құжаты;

      19) туристiк операторлық қызмет (бұдан әрі – туроператорлық қызмет) – қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың шығу туризмі саласындағы туристiк өнiмдi қалыптастыру, турагенттер арқылы ұсыну және өткiзу және келу туризмі мен ішкі туризм саласындағы туристік өнімді қалыптастыру, туристерге, оның ішінде турагенттер арқылы ұсыну және өткiзу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметi;

      19-1) туристік оператор (бұдан әрі – туроператор) – туристік операторлық қызметті, ішкі туризм, келу немесе шығу туризмі саласындағы туристік операторлық қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      20) туристік өнім – саяхат кезінде туристің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті барлық қажетті туристік көрсетілетін қызметтер кешені;

      21) туристік өнімді ұсыну - туристік қызмет көрсетуге бағытталған шаралар (жарнама, мамандандырылған көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді өткізу жөніндегі туристік ақпарат орталықтарын ұйымдастыру, каталогтар, буклеттер шығару және тарату) кешені;

      22) туристік ресурстар - туристік көрсету объектілерін қамтитын табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру объектілері, сондай-ақ туристердің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, олардың дене күшін қалпына келтіріп, дамытуға жәрдемдесетін өзге де объектілер;

      23) туристік нарық - туристік қызмет саласындағы тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) мен ақша айналысы;

      24) туристік сала - негізгі қызмет саласы туристік қызмет көрсету, туристік өнім жасау, оларды ішкі және халықаралық нарықтарда ұсыну мен өткізу болып табылатын экономика саласы;

      25) туристің төтенше жағдайға ұшырауы - туристің саяхаттан оралмауы, сондай-ақ туристің қаза болуына немесе оның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін авария, зілзала немесе апат нәтижесінде туындаған, саяхат кезінде белгілі бір аумақта болған оқиға;

      25-1) туроператор-әуе кемесімен жалданушы – Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушыларды және багажды тасымалдау үшін бір немесе бірнеше рейстерге бір әуе кемесінің (немесе бірнеше әуе кемелерінің) бүкіл сыйымдылығын немесе сыйымдылығының бір бөлігін экипажымен қоса оның пайдалануына беру туралы әуемен тасымалдаушымен (әуе кемесін жалдаушымен) әуе кемесін жалдау (чартер) шартын жасасқан туроператор;

      26) уәкілетті орган - туристік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      26-1) шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызмет – қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны турагенттер арқылы туристерге ұсыну және өткізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденті қалыптастырған туристік өнімді турагенттер арқылы туристерге ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      26-2) ішкі туризм саласындағы туроператорлық қызмет – қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын туристерге, оның ішінде турагенттер арқылы ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      27) экскурсант - уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма төрт сағаттан аспайтын уақытқа барып көретін жеке тұлға;

      28) экскурсия - жеке тұлғаның уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма төрт сағаттан аспайтын уақытқа барып, көруі;

      29) экскурсиялық қызмет - уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстарға танымдық мақсатта келуді ұйымдастыру жөніндегі кәсіпкерлік қызмет, ол туристерді орналастыру (түнету) жөніндегі қызметті көздемейді және жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімді қамтиды;

      30) экскурсовод – Қазақстан Республикасында дара кәсіпкер немесе жалдамалы жұмыскер ретінде қызметін жүзеге асыратын, туристерге уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік көрікті жерлермен таныстыру жөнінде экскурсиялық қызметтер көрсету үшін кәсіптік даярланған жеке тұлға.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.12.2022 № 174-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнен, осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңдарындағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шартта оның қолданылуы үшiн заң шығарылуы талап етiлетiн жағдайларды қоспағанда, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Туристiк қызметтiң субъектiлерi мен объектiлерi

      1. Туристік қызмет субъектілеріне мыналар жатады:

      1) туроператорлар;

      2) турагенттер;

      3) Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гидтер, экскурсоводтар, туризм нұсқаушылары;

      4) туристік қызмет саласындағы қоғамдық бірлестіктер;

      5) ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйым;

      6) шетелдіктер үшін туристік жарна операторлары.

      2. Туристiк қызмет объектiлерi - табиғи объектiлер және табиғи-климаттық аймақтар, көрiктi орындар, тарихи және әлеуметтiк-мәдени көрсету объектiлерi және саяхат кезiнде туристердiң қажеттерiн қанағаттандыра алатын өзге де объектiлер.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

4-бап. Туристiк индустрия

      1. Туристiк индустрия - туристерді орналастыру құралдарының, көлiктiң, қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнiң, ойын-сауық объектiлерi мен құралдарының, танымдық, сауықтыру, iскерлiк, спорттық және өзге де мақсаттағы объектiлердiң, туристiк қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай-ақ экскурсиялық қызмет және гидтер қызметiн көрсететiн ұйымдардың жиынтығы.

      2. Туристiк индустриядағы қызмет көрсету түрлерi:

      1) турлар ұсыну жөнiндегi қызмет көрсету;

      2) тұратын орындар беру жөнiндегi қызмет көрсету;

      3) тамақтандыру жөнiндегi қызмет көрсету;

      4) ақпараттық, жарнамалық қызмет көрсету;

      5) көлiк қызметiн көрсету;

      5-1) көліктің барлық түрлеріне билеттерді және іс-шараларға баруға билеттерді беру бойынша (броньға қоюды, сатуды және жеткізуді қоса алғанда) көрсетілетін қызметтер;

      6) көрсетілетін ойын-сауық қызметтері;

      7) туристік қызмет көрсету шартында көзделген өзге де туристiк көрсетілетін қызметтер.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Туристiк ресурстар

      Қазақстан Республикасының туристiк ресурстарын сыныптау мен бағалау, олардың қорғалу режимi, қоршаған ортаға түсетiн ауыртпалықтың жол берілетiн шегiн ескере отырып пайдалану және Қазақстан Республикасының туристiк ресурстары тұтастығының сақталу тәртiбi, оларды қалпына келтiру жөнiндегi шаралар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен айқындалады.

6-бап. Қазақстан Республикасындағы туризмді сыныптау

      1. Қазақстан Республикасында туризм:

      1) туризм түрлері бойынша;

      2) салалық қағидат бойынша;

      3) субъектілік қағидат бойынша;

      4) объектілік қағидат бойынша сыныпталады.

      2. Туризм түрлері халықаралық және ішкі туризмді қамтиды.

      3. Халықаралық туризм мыналарды қамтиды:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын адамдардың оның шегiндегi саяхаттары деп түсінілетін келу туризмi;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын адамдардың басқа елге саяхаттары деп түсінілетін шығу туризмi.

      4. Қазақстан Республикасының азаматтары мен оның аумағында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының шегiндегi саяхаттары ішкі туризм болып табылады.

      5. Салалық қағидат бойынша туристік қызметтерді көрсетуге және нақты саладағы объектілермен және қызметпен танысуға деген туристік қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты туризм бағыттары ажыратылады.

      6. Субъектілік қағидат бойынша туристердің өздерінің мәртебесіне (жасына, кәсібіне және басқаларына) байланысты туризм бағыттары ажыратылады.

      7. Объектілік қағидат бойынша туристердің нақты объектілерге және (немесе) оқиғаларға баруына байланысты туризм бағыттары ажыратылады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Туристiк индустриядағы көрсетiлетiн қызметтер экспорты мен импорты

      1. Қазақстан Республикасының аумағына келу туризмiн ұйымдастырумен байланысты туристiк қызмет көрсету туристiк қызмет көрсету экспорты болып табылады.

      2. Басқа елге шығуға байланысты туристiк қызмет көрсету туристiк қызмет көрсету импорты болып табылады.

7-1-бап. Шетелдіктер үшін туристік жарна

      1. Қалалар мен аудандардағы хостелдерді, қонақ жайларды, жалға берілетін тұрғын үйлерді қоспағанда, туристерді орналастыру орындарында болатын әрбір тәулік үшін туристерден алынатын төлем шетелдіктер үшін туристік жарна болып табылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген туристерді орналастыру орындарын қоспағанда, туристерді орналастыру орындарын беретін тұлғалар шетелдіктер үшін туристік жарна операторлары деп танылады.

      Шетелдіктер үшін туристік жарна операторлары шетелдіктер үшін туристік жарнаны алуды және жергілікті бюджетке аударуды жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 1-тарау 7-1-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. ТУРИСТIК ҚЫЗМЕТТI МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ

8-бап. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң принциптерi

      Қазақстан Республикасында туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi принциптерi мыналар болып табылады:

      1) туристiк қызметке жәрдемдесу және оның дамуы үшiн қолайлы жағдайлар жасау;

      2) туристiк қызметтiң басым бағыттарын айқындау және қолдау;

      3) Қазақстан Республикасы туралы туризм үшiн қолайлы ел деген түсiнiктi қалыптастыру;

      4) Қазақстан Республикасының туристерi мен туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларының және олардың бiрлестiктерiнiң қауiпсiздiгiн, құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың мүдделерi мен мүлкiн қорғау.

9-бап. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң мақсаттары, басым бағыттары және тәсiлдерi

      1. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi мақсаттары:

      1) азаматтардың туристiк қызмет саласында демалу, еркiн жүрiп-тұру құқықтарын қамтамасыз ету;

      2) қоршаған ортаны қорғау;

      3) туристерге тәрбие, бiлiм беруге және оларды сауықтыруға бағытталған қызмет үшiн жағдайлар жасау;

      4) саяхат жасау кезiнде азаматтардың қажеттерiн қамтамасыз ететiн туристiк индустрияны дамыту;

      5) туристік индустрияны дамыту есебiнен жаңа жұмыс орындарын құру, мемлекеттiң және Қазақстан Республикасы азаматтарының табыстарын молайту;

      6) халықаралық туристiк байланыстарды дамыту болып табылады.

      2. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң басым бағыттары:

      1) туризмдi Қазақстан Республикасы экономикасының жоғары рентабельдi саласы ретiнде қалыптастыру;

      2) туристiк ресурстарды пайдаланған кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк мүдделерiн ескеру, табиғи және тарихи-мәдени мұраларын қорғау;

      3) балалардың, жасөспірімдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдар мен халықтың аз қамтылған топтарының арасында туристік және экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру үшін жеңілдікті жағдайлар енгізу;

      4) туристiк индустрияны инвестициялау үшiн қолайлы жағдайлар жасау;

      5) ішкі туризм мен келу туризмін қолдау және дамыту;

      6) iшкi және халықаралық туризм қажеттерiн қамтамасыз ету үшiн туристiк қызметтiң тиiмдi жүйесiн құру болып табылады.

      3. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеу:

      1) туризм индустриясын, туризмге инвестицияларды дамыту жөнiндегi саясатты айқындау;

      2) туристiк қызмет саласындағы қатынастарды жетiлдiруге бағытталған нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау;

      3) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес туристiк қызметтi лицензиялау;

      3-1) Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасына сәйкес туристік қызмет аясындағы стандарттау;

      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) туристiк қызметтi кадрмен қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

      6) отандық туристердiң, туроператорлар мен турагенттердiң және олардың бiрлестiктерiнiң халықаралық туристiк бағдарламаларға қатысуына жәрдемдесу;

      7) iшкi және дүниежүзiлiк туристiк рыноктарда туристiк өнiмдi ұсынуға жәрдемдесу;

      8) елдiң туристiк ресурстарын ұтымды және тиiмдi пайдалануды, есепке алу мен қорғауды қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.01.12 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.07.21. № 307, 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.06.2022 № 129-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) туристік салаға инвестициялар тарту жөніндегі бірыңғай саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;

      3) туристік қызмет, туризм және туристік индустрия саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      4) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді, заңнаманы қолдану тәжірибесін жинақтайды және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 № 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) туристік қызмет саласындағы салааралық және өңіраралық үйлестіруді, туристік қызметті жүзеге асыратын отандық, шетелдік және халықаралық туристік, қоғамдық және басқа да ұйымдармен және тұлғалармен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;

      7) соттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап-арыздар береді;

      8) Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      9) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) өз құзыреті шегінде туристік қызмет саласындағы халықаралық шарттарды әзірлейді, жасасады және орындайды, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда және халықаралық іс-шараларда мемлекеттің туризм саласындағы мүдделерін білдіреді және олардың жұмысына қатысады;

      10-1) өткізілген конкурс негізінде Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің функцияларын жүзеге асыратын заңды тұлғаны айқындайды;

      10-2) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын, шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар мен туроператор-әуе кемесімен жалданушылар үшін банктік кепілдікпен қамтамасыз етуге жататын ақша сомасын, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризм саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі үшін арнаулы ашылған банктік шотқа (бұдан әрі – арнаулы шот) аударылуға жататын ақша сомасын бекітеді;

      10-3) шетелдіктер үшін туристік жарна төлеу қағидаларын бекітеді;

      11) туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережелерін бекітеді;

      12) туристік қызмет саласындағы мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру ережелерін бекітеді;

      13) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      14) стандарттау саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып, туристік қызмет аясындағы стандарттау саласындағы қызметті реттейді;

      15) Қазақстан мен оның туристік мүмкіндіктері туралы ақпаратты халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде, оның ішінде туристік қызмет саласындағы республикалық және халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелер өткізу жолымен таратады;

      16) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      17) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      18) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      19) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      20-1) туристік қызмет көрсетуге үлгілік шартты бекітеді;

      20-2) туризм саласындағы мамандарды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды айқындайды;

      20-3) туроператорлық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

      20-4) туристік қызметтер көрсету қағидаларын бекітеді;

      20-5) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес турагенттік қызметтің, Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гид, экскурсовод және туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама берген адамдардың мемлекеттік электрондық тізілімдерін жүргізеді;

      20-6) турагенттік қызметтің, Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гид, экскурсовод және туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны туралы хабарламаға қоса беру үшін мәліметтердің нысандарын бекітеді;

      20-7) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, туризм саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыруға қатысады;

      20-8) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, туризм саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді және орналастыруды бекітеді;

      20-9) басым туристік аумақтарды қалыптастыру, олардың жұмыс істеу және оларды басқару қағидаларын бекітеді;

      20-10) туристендіру картасын бекітеді;

      20-11) Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге қосылған билет құнын субсидиялау қағидаларын бекітеді;

      20-12) туристік көрсетілетін қызметтерді өтеу қағидаларын бекітеді;

      Ескерту. 20-12) тармақша "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізіледі – ҚР 30.04.2021 № 34-VII Заңымен.

      20-13) туризм инфрақұрылымын салу және жетілдіру жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      20-14) әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау қағидаларын бекітеді;

      20-15) туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-16) кәсіпкерлік субъектілерінің тау шаңғысы курорттарына арналған жабдықтар мен техника сатып алу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-17) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарына күтіп-ұсталуы кезіндегі шығындардың бір бөлігі өтелетін санитариялық-гигиеналық тораптар тізбесін келіседі;

      20-18) кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау қағидаларын бекітеді;

      20-19) кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-20) туристік қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне сыйымдылығы жүргiзушiнiң орнын қоспағанда, сегiзден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-21) туристік саланы дамыту бойынша іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады;

      20-22) әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялайды;

      20-23) кәсіпкерлік субъектілерінің тау шаңғысы курорттарына арналған жабдықтар мен техника сатып алу бойынша шығындарының бір бөлігін өтейді;

      20-24) салалық, субъектілік және объектілік қағидаттар бойынша Қазақстан Республикасындағы туризм бағыттарының сыныптауышын қалыптастырады және бекітеді;

      20-25) ұлттық туристік брендтер тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      21) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2020 № 356-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктерінің) құзыреті

      Ескерту. 12-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы:

      1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады және үйлестіруді жүзеге асырады;

      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6) туристік қызметтер көрсету нарығына талдау жасайды және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туризмнің дамуы туралы қажетті мәліметтерді уәкілетті органға табыс етеді;

      7) облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) туристік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды әзірлейді және енгізеді;

      8) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік индустрия объектілерін жоспарлау және салу жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      9) балалар мен жастар лагерьлерінің, туристер бірлестіктерінің қызметіне жәрдем көрсетеді;

      10) туристік қызмет субъектілеріне туристік қызметті ұйымдастыруға байланысты мәселелерде әдістемелік және консультациялық көмек көрсетеді;

      11) халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту шарасы ретінде туристік қызмет саласындағы кәсіпкерлікті дамытады және қолдайды;

      12) туристік ақпаратты, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері мен туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпаратты береді;

      13) туристік ақпарат орталығын құрады;

      13-1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес туроператорлық қызметті лицензиялауды жүзеге асырады;

      13-2) гидті кәсіптік даярлауды ұйымдастырады;

      13-3) уәкілетті органмен келісу бойынша туристік саланы дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді;

      13-4) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

      13-5) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туризм инфрақұрылымын құрады, туристің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын объектілерді салу мен дамыту бойынша шаралар қабылдайды;

      13-6) туризмді дамытуда туристік қызмет субъектілері үшін жағдайлар жасайды;

      13-7) туризм саласындағы бірлескен қызметті іске асыру шеңберінде тікелей шарт жасасу арқылы туристік ақпараттық орталықтарды қаржыландырады;

      13-8) туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтейді;

      13-9) уәкілетті органмен келісу бойынша күтіп-ұсталуы кезіндегі шығындардың бір бөлігі өтелетін санитариялық-гигиеналық тораптардың тізбелерін бекітеді;

      13-10) елді мекендерден тыс жердегі туристерді орналастыру орындарына дейін облыстық және аудандық маңызы бар кірме автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі шараларды жүзеге асырады;

      13-11) кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтейді;

      13-12) кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялайды;

      13-13) туристік қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне сыйымдылығы жүргiзушiнiң орнын қоспағанда, сегiзден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін өтейді;

      14) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы:

      1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады және үйлестіруді жүзеге асырады;

      2) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туризмді дамыту туралы ақпарат жинауды, талдауды жүзеге асырады және оны облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органына береді;

      3) аудандық туристік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды әзірлейді және енгізеді;

      4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік индустрия объектілерін жоспарлау және салу жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      5) балалар мен жастар лагерьлерінің, туристер бірлестіктерінің қызметіне жәрдем көрсетеді;

      6) туристік ақпаратты, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат береді;

      6-1) аудандағы туристік маршруттар мен соқпақтардың тізілімін жүргізеді;

      7) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

13-бап. Туризм жөнiндегi кеңес

      1. Туризм жөнiндегi кеңес уәкілетті орган жанындағы консультациялық-кеңесшi орган ретiнде құрылады.

      2. Туризм жөніндегі кеңестің құрамына уәкілетті органның және мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ туристік қызмет саласындағы қауымдастықтар мен өзге де бірлестіктердің өкілдері кіреді.

      3. Туризм жөнiндегi кеңес:

      1) Туризмді дамыту, экономиканың осы саласына инвестициялар тарту, Қазақстан Республикасына келудiң қолайлы режимiн қамтамасыз ету және туристердiң шетелге шығуы үшiн жағдайлар жасау, республиканың туристiк имиджін қалыптастыру, туристік қызмет саласында мамандар даярлау мәселелері бойынша ұсыныстар әзiрлейдi;

      2) туристiк қызмет көрсетудi тұтынушыларды қызмет көрсету сапасы туралы хабардар ету мақсатында өзi бекiткен тәртiп бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың рейтингін жүргізеді.

      4. Алып тасталды – ҚР 05.07.2008 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Туристік ақпарат орталығы

      Туристік ақпарат орталығы Үкімет және (немесе) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) әкімдігі құратын, Қазақстан мен оның туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату, туристік өнімді халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде ұсыну үшін, сондай-ақ туристік қызмет саласында жаңа кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға жағдай жасау және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында құрылатын ұйым болып табылады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-тарау. ТУРИСТIК ҚЫЗМЕТТI ҰЙЫМДАСТЫРУ

14-1-бап. Басым туристік аумақтар

      1. Туристендіру картасының республикалық деңгейдегі объектілері тізбесіне енгізілген, туристік дамытудың ерекше әлеуеті бар аумақ басым туристік аумақ болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар басым туристік аумаққа қатысушылар болып табылады.

      3. Басым туристік аумақ:

      синергетикалық әсер есебінен аумақтың туристік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      туристік қызмет субъектілері жұмысының тиімділігін арттыру;

      туризмді дамытудың неғұрлым перспективалы нүктелерінде ресурстарды (материалдық, зияткерлік және басқаларын) шоғырландыру мақсатында құрылады.

      4. Басым туристік аумақтарда туристің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын объектілерді салу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тарау 14-1-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-2-бап. Инвестицияларды мемлекеттiк қолдау

      Басым туристік аумақта инвестициялық басым жобаны іске асыратын заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес преференциялар беріледі.

      Ескерту. 3-тарау 14-2-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-3-бап. Ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйымның өкілеттіктері

      Ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйымға мынадай өкілеттіктер беріледі:

      1) келу туризмі мен ішкі туризмді дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      2) Қазақстан Республикасын және оның туристік мүмкіндіктерін халықаралық және ішкі туристік нарықтарда, оның ішінде ұлттық туристік порталды пайдалану мен дамыту арқылы ілгерілетуді жүзеге асырады;

      3) ұлттық туристік брендтерді әзірлейді және халықаралық және ішкі туристік нарықтарда ілгерілетеді, бекітілген қағидаларға сәйкес олардың тізілімін қалыптастырады және жүргізеді;

      4) туристік саладағы маркетингтік стратегияны әзірлейді, оның іске асырылу мониторингін үйлестіреді және жүргізеді;

      5) туристік ресурстарды құруға және дамытуға қатысады;

      6) Қазақстан Республикасының туристік әлеуетіне талдау жүргізеді;

      7) Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге қосылған билет құнын субсидиялауды әкімшілендіреді.

      Ескерту. 3-тарау 14-3-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-бап. Туристік қызметті жүзеге асырудың жалпы шарттары

      1. Шығу туризмі саласындағы туроператор шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызметті жүзеге асыру кезінде шетелге шығатын әрбір туриске қатысты туристі міндетті сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

      2. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:

      шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызмет лицензияланатын қызметтің кіші түрі болып табылады;

      келу туризмі мен ішкі туризм саласындағы туроператорлық қызмет лицензияланатын қызметтің кіші түрі болып табылады;

      турагенттік қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гидтердің, экскурсоводтардың және туризм нұсқаушыларының қызметі хабарлама жасау тәртібімен жүзеге асырылады.

      Туроператорлық қызметке арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату, бұрын жасалған шарттардан туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, туристік қызметтер көрсетуге тыйым салуға алып келеді.

      Туроператорлық қызметке арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру, туроператорлық қызметке арналған лицензияның қолданысын тоқтату Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Туроператор туристерге туристік өнімге кіретін барлық көрсетілетін қызметтерді дербес өзі немесе туроператор туристер алдындағы өз міндеттемелерінің бір бөлігін немесе барлығын орындауды жүктейтін үшінші тұлғаларды тарта отырып көрсетуді қамтамасыз етеді.

      Шығу туризмі саласындағы туроператор туристік өнімді ұсынуды және өткізуді тек қана турагенттер арқылы жүзеге асырады. Турагент шығу туризмі саласындағы туроператор қалыптастырған туристік өнімді өткізу кезінде туристік ваучер беруге міндетті.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті қалыптастырған туристік өнім шығу туризмі саласындағы туроператордың туристік өніміне енгізу арқылы ұсынылады және осы Заңға сәйкес өткізіледі.

      3. Турагент туроператор қалыптастырған туристік өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес туристерге ұсынады және өткізеді.

      Турагенттің туристік өнімді ұсынуы және өткізуі туроператормен жазбаша нысанда жасалған туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шарт негізінде жүзеге асырылады.

      Туроператор мен турагент арасындағы туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шартта мыналар қамтылуға тиіс:

      туристік өнімді қалыптастырған туроператор туралы мәліметтер;

      турагенттің туроператор атынан туристермен мәмілелер жасауға өкілеттіктері;

      турист не туристік өнімге кіретін жекелеген туристік қызметтерді көрсететін үшінші тұлғалар талап қойған жағдайдағы туроператор мен турагенттің өзара іс-қимыл тәртібі;

      туристік маршруттың сипаттамасы;

      туристік өнім туралы анық ақпарат және туристік өнім туралы ақпарат бермегені немесе анық емес ақпарат бергені үшін тараптардың әрқайсысының турист алдындағы жауаптылығы.

      Туроператор туристік қызмет көрсетуге арналған шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін (оның ішінде осы қызметтерді кімнің көрсетуге тиіс болғанына немесе кімнің көрсеткеніне қарамастан, туристерге туристік өнімге кіретін қызметтерді көрсетпегені немесе тиісінше көрсетпегені үшін) туристің алдында Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      4. Діни қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған туроператорлық қызмет уәкілетті органмен келісу бойынша діни қызмет саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-1-бап. Туристерді орналастыру орындарының сыныптамасы

      1. Туристерді орналастыру орындары туристер легін және барлық туризм түрлерінен түсетін кірістерді арттыруға жәрдемдесу мақсатында сыныпталуға тиіс.

      2. Сыныптама жүргізу кезінде туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережелерінің негізінде санаттардың біріне аттестаттауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін туристерді орналастыру орындарының сипаттамалары қаралады.

      3. Туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережелері негізгі мақсаттарды, ұйымдық құрылымды, ең төменгі талаптарды айқындайды және туристерді орналастыру орындарына санаттар беру тәртібін реттейді.

      Ескерту. 15-1-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-2-бап. Туристік өнімді қалыптастыру

      1. Туристік өнімді қалыптастыру - туроператордың туристік өнімге кіретін жекелеген туристік қызметтер көрсететін үшінші тұлғалармен шарттарды жасасу және орындау жөніндегі қызметі.

      2. Туроператор туристік өнімді өз қалауы бойынша туристік нарықтың конъюнктурасын негізге ала отырып немесе нақты тапсырыс бойынша қалыптастырады.

      3. Туроператор кіретін қызметтер көрсетуге құқықты жекелеген туристік қызметтер көрсетуді ұсынатын тұлғалармен жасалатын шарттар негізінде алады.

      Ескерту. 15-2-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-3-бап. Туризм саласындағы хабарламалар

      1. Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гидтің, экскурсоводтың, туризм нұсқаушысының, турагенттің қызметін жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес беріледі.

      2. Турагенттік қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама жіберетін өтініш берушілер уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша мәліметтерді қоса береді.

      3. Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гид, экскурсовод, туризм нұсқаушысы ретінде қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарламаны жіберетін өтініш берушілер хабарламаға уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша мәліметтерді және туризм саласында даярлықтан өткені туралы сертификатты қоса береді.

      Ескерту. 3-тарау 15-3-баппен толықтырылды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Туристік қызмет аясындағы стандарттау

      Туристік қызмет аясындағы стандарттау Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Туристiк қызмет көрсету шарты

      1. Туристік қызметтер көрсету шарт негізінде жүзеге асырылады. Туристік қызмет көрсету шарты, гидпен және экскурсоводпен жасалатын шарттарды қоспағанда, жазбаша нысанда жасалады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуға тиіс.

      Туристік қызмет көрсету шартының елеулі талаптары уәкілетті орган бекіткен туристік қызмет көрсетуге арналған үлгілік шартта белгіленеді.

      2. Алып тасталды - ҚР 05.07.2008 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      3. Шартты жасасу кезiнде басшылыққа алынған мән-жайдың елеулi түрде өзгеруiне байланысты тараптардың әрқайсысы шартты өзгертудi немесе бұзуды талап етуге құқылы.

      4. Мән-жайлардың елеулi түрде өзгеруiне мыналар жатады:

      1) саяхат жағдайларының нашарлауы, саяхат мерзiмiнiң өзгеруi;

      2) көлiк тарифтерiнiң ойламаған жерден өсуi;

      3) салықтар мен алымдардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң жаңа ставкаларын енгiзу немесе олардың қолданыстағы ставкаларының артуы;

      4) тараптардың келiсiмi бойынша белгiленетiн өзге де негiздер.

      5. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шартты орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған ретте турист Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда және тәртiппен шартты бұзуға құқылы.

      6. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаға шартты орындаудан бас тарту туралы хабардар етiлгенге дейiн көрсетiлген қызметтерi үшiн олардың iс жүзiнде шығарған шығындарын төлеген жағдайда, саяхат басталғанға дейiн шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

      7. Алып тасталды - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      8. Турдың құрамына кiретiн туристiк қызметтер көрсетiлуiн сатып алған жағдайда туристiк ваучер туристiң тиiстi қызмет көрсетудi пайдалану құқығын растайтын құжат болып табылады.

      9. Туристiң кiнәсiнен туристiк қызмет көрсету шартын орындау мүмкiн болмайтын жағдай туындаған ретте, егер заң актiлерiнде немесе өтелмелi қызметтер көрсету шартында өзгеше көзделмесе, көрсетiлген қызметтерге толық көлемде ақы төленуi тиiс.

      10. Туристiк қызмет көрсету шартын орындаудың мүмкiн болмауы тараптардың бiр де бiрi жауап бермейтiн мән-жайлар бойынша туындаған жағдайда, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, турист туристiк ұйымға iс жүзiнде шығарған шығындарын өтейдi.

      11. Туристiң кiнәсiнен болған жағдайды қоспағанда, туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға тапсырыс берушiге шартты бұзудан келтiрiлген залалдарды толық өтеген жағдайда ғана шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

      12. Басқа елге келген жерi бойынша не жүру барысындағы маршруты бойынша шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шарт талаптарының тиiсiнше орындалмағаны үшiн жауапты болады.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 12.01.2007 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); 05.07.2008 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Залалдар мен моральдық зиянды өтеу, туристiк қызмет көрсету шартын өзгерту жағдайлары

      1. Туристерге келтiрiлетiн залалдар мен моральдық зиянды өтеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi.

      2. Туристiк ұйым саяхат жасау кезiнде дүлей күштiң ықпалы салдарынан туристке келтiрiлген залал үшiн жауап бермейдi.

      3. Жолаушыларды көлiктiң кез келген түрiмен тасымалдаған кезде туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристке жөнелтiлетiн және баратын пункттер атаулары, жолаушылардың негiзгi құқықтары мен мiндеттерi көрсетiлген жеке немесе топтық (туристер тобына қызмет көрсету кезiнде) тасымалдау құжатын (билетiн) беруге мiндеттi.

      4. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристің төтенше жағдайға тап болғаны туралы туристің отбасын өз есебінен жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      5. Өлшеуге берiлмеген жүктi тасымалдау, оның сақталу жауапкершiлiгi туристке жүктеледi. Егер туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға билет, жүк квитанциясын немесе тасымалдауға қабылданған жүктiң жөнелтпе құжатын берсе, бiрақ олар дұрыс ресiмделмеген болса немесе жоғалса, немесе оларды қандай да бiр басқа себептермен ұсыну мүмкiн болмаса, тасымалдау шарты күшiнде қалады.

      6. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шартпен көзделген мән-жайлар өзгерген жағдайда және шарттың талаптарын елеулi түрде өзгерту қажет болған жағдайда туристке жазбаша нысанда осындай өзгерiстердiң сипаты және ықтимал салдарлары туралы дереу хабарлауға мiндеттi.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

19-бап. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар

      1. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар өз филиалдары мен өкiлдiктерiн ашуға құқылы.

      2. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасына сәйкес тiркелген, туристік қызметті жүзеге асыратын басқа тұлғалардың атауларын пайдалана алмайды.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізлді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың бірлестіктері

      Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар және туристік индустрияның өзге де тұлғалары өздерiнiң кәсiптiк қызметiн үйлестiру, сондай-ақ ортақ мүдделердi бiлдiру және қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қауымдастықтар (одақтар) нысанында бiрлестiктер құра алады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

21-бап. Туристердiң бiрлестiктерi

      Қазақстан Республикасының азаматтары туристердiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау, туризмді дамытуға жәрдемдесу мақсатында қоғамдық бiрлестiктер құра алады.

22-бап. Туристiк қызмет саласындағы мамандарды кәсiптiк даярлау

      1. Туризм саласындағы мамандарды кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды бiлiм беру саласында тиiстi лицензиялары бар бiлiм беру ұйымдары жүзеге асырады.

      2. Туристік қызмет саласындағы мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

23-бап. Гид, туризм нұсқаушысы, экскурсовод

      Қазақстан Республикасының азаматы ғана гид, туризм нұсқаушысы, экскурсовод бола алады.

4-тарау. ТУРИСТIҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI, ТУРИСТIҢ ҚАУIПСIЗДIГIН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

24-бап. Туристiң құқықтары

      Транзитті қоса алғанда, саяхатқа әзірленген, саяхат жасаған кезде туристiң:

      1) өзiнiң жеке басына немесе мүлкiнiң қауiпсiздiгiне қол сұғылған жағдайда консулдық, дипломатиялық, өзге де мемлекеттiк, сондай-ақ туристiк өкiлдiктерге өтiнiшпен жүгiнуге;

      2) уақытша болатын елге (жерге) бару, сондай-ақ уақытша болған елден (жерден) шығу және сонда болу ережелерi туралы, уақытша болатын ел (жер) заңнамасының ерекшеліктері туралы, жергiлiктi халықтың әдет-ғұрпы туралы, дiни салт, қасиеттi орындар, табиғи, тарихи, мәдени ескерткiштер және туристерге көрсетiлетiн, ерекше қорғаудағы басқа да объектiлер, қоршаған ортаның жай-күйi туралы қажеттi және дұрыс ақпарат алуға;

      3) еркiн жүрiп-тұруға, уақытша болатын елде (жерде) қабылданған шектеу шараларын ескере отырып, туристiк ресурстарға еркiн қол жеткiзуге;

      4) туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристiк қызмет көрсету шартын орындамаған жағдайда келтiрiлген залал мен моральдық зиянның Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен өтелуiне;

      5) шұғыл медициналық жәрдем алуға;

      6) шетелдік туристердiң құқықтық көмек және көмектiң өзге де түрiн алуына Қазақстан Республикасының мемлекеттiк билiк органдарының жәрдемдесуiне;

      7) туристердiң қолда бар байланыс құралдарына кедергiсiз қол жеткiзуiне құқығы бар.

      Туристердiң өзге құқықтары болатын елдiң (жердiң) заңдарымен айқындалады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Туристiң мiндеттерi

      Саяхат жасаған кезде, транзиттi қоса алғанда, турист:

      1) уақытша болатын елдiң (жердiң) заңдарын сақтауға;

      2) уақытша болатын елдегi (жердегi) қоршаған ортаны сақтауға, табиғи, тарихи және мәдени ескерткiштерге ұқыпты қарауға;

      3) уақытша болатын елге (жерге) келу және онда болу, сондай-ақ уақытша болатын елден (жерден) кету ережелерiн және транзиттiк жүрiп өтетiн елдердегi ережелердi сақтауға;

      4) саяхат кезiнде жеке өзiнiң қауiпсiздiгi ережелерiн сақтауға мiндеттi.

      Туристiң өзге мiндеттерi болатын елдiң (жердiң) заңдарымен айқындалады.

26-бап. Туристердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

      1. Қазақстан Республикасының аумағында туристердiң қауiпсiздiгiне Қазақстан Республикасы кепiлдiк бередi. Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасының турист-азаматтарына оның шегiнен тыс жерлерде қорғау және оларға қамқорлық жасау кепiлдiгiн бередi.

      2. Туристердiң қауiпсiздiгi деп туристердiң жеке қауiпсiздiгi, олардың мүлкiнiң сақталуы және саяхат кезiнде қоршаған ортаға залал келтірмеуі, сондай-ақ туризмді заңсыз көші-қон мен үшiншi елдерге транзит, азаматтарды сексуалдық, еңбек және өзге де мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге бағытталған шаралар кешенi түсiнiледi.

      3. Уәкiлеттi орган туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды және туристердi уақытша болатын елдегi (жердегi) ықтимал қауiптер туралы хабардар етедi.

      4. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туристерге саяхат басталудан үш күн бұрын жазбаша түрде уақытша болатын елге (жерге) бару, уақытша болған елден (жерден) шығу және сонда болу ережелері туралы, заңнамасы туралы, жергілікті халықтың салт-дәстүрлері туралы, діни әдет-ғұрпы, қасиетті орындар, табиғи, тарихи, мәдени ескерткіштер және туристерге көрсетілетін, ерекше қорғаудағы басқа да объектілер, қоршаған ортаның жай-күйі туралы, сондай-ақ саяхат жасаған кезде тап болуы мүмкін қауіптер туралы қажетті және дұрыс ақпаратты қамтитын саяхаттың ерекшеліктері туралы мәліметтер беруге және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге асыруға міндетті.

      5. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар уәкілетті орган мен азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органға, сондай-ақ туристің отбасына саяхат кезінде туристің төтенше жағдайға ұшырағаны туралы білген немесе білуге тиіс кезден бастап дереу хабарлауға міндетті.

      Егер шетелдік туристер - Қазақстан Республикасының аумағында немесе Қазақстан Республикасының турист азаматтары Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде төтенше жағдайға ұшыраған болса, туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар дипломатиялық қызмет органдарына да хабарлауға міндетті.

      6. Өзi уақытша болатын елге (жерге) саяхат жасағысы келетiн туристер халықаралық медицина талаптарына сәйкес профилактикадан өтуге мiндеттi.

      7. Қазақстан Республикасының аумағында қасiретке душар болған туристерге қажеттi көмектi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мамандандырылған қызметтер жүзеге асырады.

      8. Уәкiлеттi орган мүдделi министрлiктермен және басқа да атқарушы органдармен бiрлесiп туристердiң қорғалуы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуді ұйымдастырады.

      9. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі туристердiң қорғалуы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуді ұйымдастырады.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20. № 13, (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

27-бап. Туристік қызметті жүзеге асыру кезінде сақтандыру

      1. Турагент туристік өнімді өткізу кезінде:

      шетелге шығатын турист туристі міндетті сақтандыру шартын жасасуға ниет білдірген сақтандыру ұйымының немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының атауын сұратуға;

      шетелге шығатын туриске сақтандыру сертификатын және қажет болған кезде, сақтандыру полисін беруге міндетті.

      2. Туристі міндетті сақтандыру шартында туристерге медициналық көмектің ақысын төлеу және уақытша болатын елде (жерде) тікелей сақтандыру жағдайы басталған кезде олардың шығыстарын өтеу көзделуге тиіс.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының аумағына келетін туристерге өмірі мен денсаулығын сақтандыру туралы куәліктің болуы туралы талапты белгілеуге құқылы.

      4. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметі осы Заңның 27-3-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган белгілеген мөлшерде аударылуға жататын ақша сомасынан ұсталатын комиссиялық алым есебінен қаржыландырылады.

      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-1-тарау. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі

      Ескерту. Заң 4-1-тараумен толықтырылды - ҚР 17.11.2015 № 407-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

27-1-бап. Жалпы ережелер

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі Қазақстан Республикасының азаматтары, турагенттер, туроператорлар, туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылармен, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі және Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін уәкілетті орган арасындағы құқықтық қатынастар жиынтығын білдіреді.

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі Қазақстан Республикасы азаматтарының турагенттермен, туроператорлармен, туроператор-әуе кемесімен жалданушылармен, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісімен және уәкілетті органмен іскерлік сипаттағы сапарларға байланысты құқықтық қатынастарына қолданылмайды.

      Ескерту. 27-1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-2-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері

      1. Мыналар:

      1) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар;

      2) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылар;

      3) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын турагенттер;

      4) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, жалғыз қызмет түрі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметін атқару болып табылатын заңды тұлға Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі болып табылады.

      3. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің кәсіпкерлік қызметті және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға, қарыздар алуға, үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша кепілгер болуға, мүлікті кепілге беруге құқығы жоқ.

      4. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметі осы Заңның 27-3-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерде аударылуға жататын ақша сомасынан ұсталатын комиссиялық алым есебінен қаржыландырылады.

      5. Туристер болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің пайда алушылары болып табылады.

      6. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі:

      шығу туризмі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарына туристік код беру тетігін әкімшілендіруді;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған кепілдік берудің сараланған сомасын қабылдауды жүзеге асырады.

      7. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі:

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектісі шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызметтің түрін тоқтатқан жағдайда осы субъектінің кінәсінен Қазақстан Республикасының азаматтарын әкету фактілері болмаған кезде ол енгізген банк кепілдігін, сондай-ақ өткізген туристік өнімдер үшін аударылған қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға;

      банк кепілдігінің шекті сомасына қол жеткізілген кезде Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектісі енгізген банк кепілдігін осы субъектіге қайтаруды жүзеге асыруға;

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметіне бөлінген комиссия сомасын қоспағанда, осы субъект жүйеге кірген кезден бастап үш жылдан кейін Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері үшін аударымдарды келесі күнтізбелік жылға есепке жатқызу әдісінің қолданылуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 27-2-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-3-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі субъектілерінің міндеттемелері

      1. Шығу туризмі саласында қызметін жүзеге асыратын туроператорларға және туроператорлар-әуе кемесімен жалданушыларға мынадай міндеттемелер:

      1) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісіне шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін ұсына отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің не Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі айқындаған үшінші тұлғаның пайдасына банк кепілдігімен қамтамасыз етілген ақшаны төлеуді көздейтін, Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес екінші деңгейдегі банкпен банктік кепілдік шартын жасасу;

      2) арнайы шотқа туроператор немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушы қалыптастырған және турагент Қазақстан Республикасының азаматына өткізген әрбір туристік өнімнен Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген сомада ақшаны аудару жүктеледі.

      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі субъектілерінің осы бапта санамаланған міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісіне және уәкілетті органға жүктеледі.

      3. Осы бапта көзделген міндеттемелерді орындамайтын немесе тиісті түрде орындамайтын туроператордың немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушының Қазақстан Республикасының азаматтарына шығу туризмі саласындағы туристік қызметтерді көрсеткені анықталған жағдайда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы осындай мән-жай анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығу туризмі саласындағы туристік операторлық қызметке арналған лицензияның (лицензияға қосымшаның) қолданысын тоқтата тұруды жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 27-3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-4-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғау тетігі

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғау бойынша әрекеттерді жүзеге асыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі уәкілетті органмен келісу бойынша мынадай жағдайларда:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының шығу туризмі саласындағы құқықтары бұзылған жағдайда, оның жазбаша немесе ауызша өтініші болғанда;

      2) Қазақстан Республикасының шығу туризмі саласындағы туристiк қызмет туралы заңнамасын бұзу фактілері бойынша мемлекеттік органдардың өтініші болғанда;

      3) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын бұзу фактілері бойынша туристер бірлестігінің (бірлестіктерінің) жазбаша өтініші болғанда;

      4) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын бұзу фактілері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының өтініші болғанда;

      5) шығу туризмі саласында Қазақстан Республикасы азаматтарының өміріне және денсаулығына зиян келтіру қаупі туындаған өзге де жағдайларда қабылдайды.

      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі қабылданған шешім туралы туроператор немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушы басшысын, туристер болған елдегі Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесін бір тәулік ішінде хабардар етеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді.

      3. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында айқындалады.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

28-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

28-1-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы бапқа сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау субъектісіне беру және бақылау субъектісіне әкімшілік жүктемені төмендету бақылау объектісіне (субъектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.

      Бақылау объектісіне (субъектісіне) бармай профилактикалық бақылауды уәкілетті орган ақпаратты талдау нысанында жүзеге асырады.

      Мыналар талдау үшін ақпарат көздері болып табылады:

      ресми статистикалық ақпарат;

      мемлекеттік органдардың ақпараты;

      дерекқорды қалыптастыру мен жүргізу жөніндегі ұйымның ақпараты;

      ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйымның ақпараты;

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің ақпараты;

      туристік қызмет субъектілерінен келіп түсетін ақпарат.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бақылау субъектісінің әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) бұзушылықтар анықталған жағдайда уәкілетті орган бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды ресімдейді және жібереді.

      Бұзушылықтарды жою туралы ұсыным бақылау субъектісінің жеке өзіне қолын қойғызып немесе жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген бұзушылықтарды жою туралы ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – ұсынымда оны алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) поштамен – хабарламасы бар тапсырысты хатпен;

      3) электрондық тәсілмен – уәкілетті органның сұрау салуы кезінде хатта көрсетілген бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына уәкілетті орган жіберген күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

      4. Бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      5. Бақылау субъектісі бұзушылықтарды жою туралы ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны жіберген уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

      6. Бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.

      7. Бақылау субъектілеріне (объектілеріне) бармай профилактикалық бақылау жылына бір реттен жиілетпей жүргізіледі.

      Ескерту. 28-1-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

29-бап. Өтпелi ережелер

      Осы Заң қолданысқа енгiзiлген кезде туристiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалар осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап алты ай мерзiм iшiнде өз қызметiн осы Заңға сәйкес келтiруге мiндеттi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

On touristic activity in the Republic of Kazakhstan

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 13 June, 2001 No. 211.

      Unofficial translation

      Footnote. Through the whole text, word “touristic organization” is substituted respectively by the word “persons, carrying out touristic activity” by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).
      Footnote. Through the whole text the words "(of guide-translators)", "(guide-translators)", "(of the guide-translator)", "(by the guide-translator)", "( guide-translator)" excluded by the Law of the RK dated 30.04.2021 № 34-VII (shall enter into force upon expiry of sixty calendar days after the day of its first official publication).

      This Law determines legal, economic, social, organizational bases of touristic activity as one of the branches of the economy of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 1. General provisions

Article 1. Basic definitions used in this Law

      The following basic definitions are used in this Law:

      1) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      1-1) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);

      2) guide – an individual carrying out activities in the Republic of Kazakhstan as an individual entrepreneur or an employee, professionally trained for provision of informational and (or) organizational services to tourists;

      2-1) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      2-2) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      2-3) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      3) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);;

      3-1) touristic operator activity in the field of inbound tourism – entrepreneurial activity of individuals or legal entities licensed for the given type of activity, in the formation of a tourist product, its promotion and sale to tourists who do not permanently reside in the territory of the Republic of Kazakhstan, including through touristic agents;

      3-2) insurance certificate – a document certifying the existence of valid insurance coverage in respect of the insured and containing information on the conditions of insurance coverage for insurance risks accepted for insurance, issued by the insurer in support of the concluded insurance contract (insurance policy);

      4) tour – complex of touristic services including travels on special itinerary within specified terms;

      5) tourism – temporary stay of a tourist on a trip, not associated with the change of the permanent place of residence;

      5-1) tourism infrastructure – a set of organizations, a complex of facilities and networks for industrial, social and recreational purposes, intended for the functioning of the tourism sector and meeting the needs of a tourist;

      6) tourism instructor – professionally prepared individual, carrying out activities in the Republic of Kazakhstan as an individual entrepreneur or an employee, having relevant qualification and experience of passing of tour itinerary;

      7) tourist – individual, visiting the country (place) of temporary stay on period from twenty four hours until one year and carrying out no less than one overnight stop in it in healthful, cognitive, professional and business, sportive, religious and other purpose without performing paid activity;

      7-1) touristification map – territories of republican and regional levels which are a tourist attraction;

      8) places of tourists placement – hotels, motels, camping, touristic bases, guest houses, rest houses, holiday hotels and other buildings and constructions are used for tourists residing and their catering;

      8-1) touristic agent (hereinafter referred to as the tour agent) – an individual or legal person carrying out travel agency activities;

      9) touristic agency activity (hereinafter referred to as the travel agency activity) –entrepreneurial activity of individuals and (or) legal entities on progression and realization of tourist product formed by tour operator of the Republic of Kazakhstan on the basis of an agency agreement for implementation of a tourist product, without the right to add additional services, as well as activities on provision tourists with services, which are not a tourist product;

      10) touristic voucher – document confirming a right of tourist on services included in structure of tour and fact of their payment;

      11) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);

      11-1) touristic code – a unique number assigned to a tourist by a tour operator in the field of outbound tourism, which guarantees the obligations of the tour operator in the framework of organized outbound tourism;

      12) touristic activity - entrepreneurial activity of individuals and legal entities on provision of touristic services;

      13) tourist services - services necessary to meet the needs of the tourist, provided during his travel and in connection with this trip (accommodation, transportation, meals, excursions, services of tourism instructors, guides (guide-interpreters), and other services, provided by the contract of tourist services, depending on the purpose of the trip;

      13-1) compensation of tourist services – reimbursement by the employer of the employee's expenses for tourist services provided in the territory of the Republic of Kazakhstan;

      Footnote. Article 1 was amended with a subclause 13-1) in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced after the date of entry into force of the relevant amendments and additions to the Code of the Republic of Kazakhstan ”On taxes and other obligatory payments to the budget” (Tax Code)).

      14) treaty on tourist services – agreement between person carrying out touristic activity and tourist on refundable rendering of touristic services;

      15) persons, carrying out touristic activity – tour agents, tour operator, tourism instructors as well as guides (guide-interpreter), cicerones rendering touristic services independently;

      16) Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan № 269-V dated 29.12.2014 (shall be enforced from 01.01.2015);

      17) tour itinerary – the route of the tourist to meet his needs, which is developed by the touristic operator and includes visiting objects of tourist activity with detailed regulation of such a visit (transport used, stopping places, objects of visit, accommodation places, medical care in emergency cases and other conditions);

      18) state register of tour itineraries and pathways – document of record of our itineraries and pathways;

      19) touristic operator activity (tour operator activities) – entrepreneurial activity of individuals and (or) legal entities having license for a given type of activity on formation, promotion and sale of tourist product in the field of inbound and domestic tourism to tourists, including through tour agents;

      19-1) touristic operator (hereinafter referred to as the tour operator) – an individual or legal person carrying out tourism operator activities, tourist operator activities in the field of domestic, inbound or outbound tourism;

      20) tourist product – a complex of all necessary touristic services sufficient to meet the needs of a tourist during a trip;

      21) progression of touristic product – complex of measures (publicity, participation in particularized exhibitions and expositions, organization of touristic informational centers on realization of touristic production, publication and expansion of catalogs and booklet directed on rendering of touristic services;

      22) touristic resources - natural and climatic, historical, social and cultural, healthful objects, including objects of touristic demonstration as well as other objects able to satisfy cultural needs of tourists support recovery and developments of their physical strength;

      23) touristic market - circulation of commodities (works, services) and money in the scope of touristic activity;

      24) touristic branch – branch of economy, basic scope of activity of which is rendering of touristic services, creation of touristic product, their progression and realization on internal and international markets;

      25) emergency event with a tourist - non-return from travel of tourist, as well as event on special territory during travel occurred in the result of accidents, adversity or disaster which entailed or may entail tourist’s death or harm to his (her) health;

      25-1) tour operator-charterer – a tour operator who has concluded a chartering (charter) agreement with an air carrier (charterer) on the transfer to its use of the entire capacity or part of the capacity of one aircraft (or several vessels) with a crew for one or more flights for carriage of passengers and baggage in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, which regulates the use of the airspace of the Republic of Kazakhstan and aviation activities;

      26) authorized body – central executive body carrying out functions of the state regulation in the scope of touristic activity;

      26-1) tour operator activity in the field of outbound tourism – entrepreneurial activity of individuals or legal entities which have a license for the given type of activity, on the formation of a tourist product, its promotion and sale through tour agents to tourists, as well as the promotion and sale through tour agents to tourists of a tourist product formed by a non-resident of the Republic of Kazakhstan;

      26-2) tour operator activity in the field of inbound tourism – entrepreneurial activity of individuals or legal entities which have a license for the given type of activity, on the formation of a tourist product, its promotion and sale to tourists permanently residing in the territory of the Republic of Kazakhstan, including through tour agents;

      27) excursionist – legal entity visiting touristic resources in cognitive purpose in the country (place) of temporary stay no more than twenty four hours;

      28) excursion – visit of touristic resources in cognitive purpose in the country (place) of temporary stay no more than twenty four hours by individual;

      29) excursion activity - entrepreneurial activity on organization of visiting of touristic resources in cognitive purpose in the country (place) of temporary stay which provide services on placement (overnight stop) of tourists and cover the period no more than twenty four hours;

      30) excursionist – an individual carrying out activities in the Republic of Kazakhstan as an individual entrepreneur or an employee, professionally trained to provide excursion services to tourists to familiarize with touristic attractions in the country (place) of temporary stay.

      Footnote. Article 1 in the wording of Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 461-IV dated 15.07.2011 (shall be enforced from 30.01.2012); dated 29.12.2014 No. 269-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 16.11.2015 No. 406-V (shall be enforced from 01.01.2017); dated 17.11.2015 No. 407-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 22.12.2016 No. 28-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019); dated 30.04.2021 No. 34-VII (for the procedure of enactment see Art. 2); dated 29.12.2022 No. 174-VII (shall be enforced sixty calendar days after the date of its first official publication).

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity

      1. The legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity shall be based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and consist of Civil Code of the Republic of Kazakhstan, this Law, other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      2. If international treaty, ratified by the Republic of Kazakhstan establishes other rules, than those provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the rules of international treaty shall be applied with exception of cases when it follows from international treaty that issuance of the Law is required for its application.

Article 3. Subjects and objects of touristic activity

      1. The subjects of touristic activity shall include

      1) tour operators;

      2) tour agents;

      3) guides, excursionists, tourism instructors operating in the Republic of Kazakhstan as individual entrepreneurs;

      4) public associations in the field of touristic activity;

      5) an organization established by the Government of the Republic of Kazakhstan in order to develop domestic and inbound tourism;

      6) operators of the touristic fee for foreigners.

      2. Objects of touristic activity – natural objects and natural and climatic zones, sightseeing attractions, historical and social and cultural objects of demonstration and other objects able to satisfy tourist needs on a travel.

      Footnote. Article 3 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (for the procedure of enactment see Art. 2).

Article 4. Touristic industry

      1. Touristic industry – assembly of sources of placement of tourists, transport, objects of public catering, objects of cognitive, healthful, business, sportive and other assignment; organizations carrying out touristic activity as well as organizations providing excursion services and services of guides (guide-interpreters).

      2. Types of services in touristic industry:

      1) services on provision of tours;

      2) services on provision of place of residence;

      3) services on provision of nutrition;

      4) informational, advertising services;

      5) transport services;

      5-1) services for provision (including booking, sale and delivery) of tickets for all types of transport and tickets for events;

      6) entertainment services;

      7) other tourist services, provided by the contract of tourist services.

      Footnote. Article 4 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan № 269-V dated 29.12.2014 (shall be enforced from 01.01.2015); dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 5. Touristic resources

      Classification and valuation of touristic resources of the Republic of Kazakhstan, mode of their security, order of use in recognition of maximum allowed charges on environment and preserving of entirety of touristic resources of the Republic of Kazakhstan, measures on their recover shall be determined in manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 6. Classification of tourism in the Republic of Kazakhstan

      1. Tourism in the Republic of Kazakhstan is classified:

      1) by types of tourism;

      2) according to a branch principle;

      3) according to the subjective principle;

      4) according to the objective principle.

      2. Types of tourism include international and domestic tourism.

      3. International tourism includes:

      1) inbound tourism, which refers to travel within the Republic of Kazakhstan of persons who do not permanently reside on its territory;

      2) outbound tourism, which refers to travel of citizens of the Republic of Kazakhstan and persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan to another country.

      4. Domestic tourism is travel within the Republic of Kazakhstan of citizens of the Republic of Kazakhstan and persons permanently residing on its territory.

      5. According to the sectoral principle, tourism directions are distinguished that are related to the provision of tourist services and the satisfaction of tourist needs in familiarization with objects and activities in a particular area.

      6. According to the subjective principle, the directions of tourism associated with the status (age, professional and others) of the tourists themselves are distinguished.

      7. According to the object principle, tourism directions are distinguished that are associated with tourists visiting specific objects and (or) events.

      Footnote. Article 6 as reworded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 7. Export and import of services in tourist industry

      1. Rendering of touristic services linked with organization of incoming tourism on territory of the Republic of Kazakhstan shall be export of touristic services.

      2. Rendering of touristic services linked with departure in other country shall be import of touristic services.

Article 7-1. Touristic fee for foreigners

      1. A touristic fee for foreigners is a payment charged from tourists for every twenty-four hours of stay in the places of accommodation of tourists, except for hostels, guest houses, rental housing in cities and regions.

      2. Operators of the touristic fee for foreigners are persons providing accommodation for tourists, with the exception of the accommodation for tourists provided for in paragraph 1 of this article.

      Operators of the touristic fee for foreigners shall be obliged to perform collection and transfer of a touristic fee for foreigners to the local budget.

      Footnote. Chapter 1 was amended with Article 7-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced from 01.01.2022).

Chapter 2. State regulation of touristic activity

Article 8. Principles of the state regulation of touristic activity

      Basic principles of the state regulation of touristic activity in the Republic of Kazakhstan are:

      1) supporting of touristic activity and creation of favorable conditions for its development;

      2) determination and supporting of touristic activity;

      3) formation of representation on the Republic of Kazakhstan as on country favorable for tourism;

      4) provision of security, protection of rights of tourist and persons carrying out touristic activity, the Republic of Kazakhstan and their associations as well as protection of their interests and property.

Article 9. Purpose, priority directions and ways of the state regulation of touristic activity

      1. Basic purpose of the state regulation of touristic activity are:

      1) provision of rights of citizens on rest, freedom of movement in the scope of touristic activity;

      2) environment protection;

      3) creation of conditions for activity directed on nurturing, education and rehabilitation of tourists;

      4) development of touristic industry providing need of citizens upon commission of travels;

      5) creation of new workplaces, increase of incomes of the state and citizens of the Republic of Kazakhstan on account of development of touristic industry;

      6) development of international touristic contacts.

      2. Priority directions of the state regulation of touristic activity are:

      1) becoming of tourism as highly profitable branch of economic of the Republic of Kazakhstan;

      2) record of state interests, protection of natural and historical and cultural heritage of the Republic of Kazakhstan upon use of touristic resources;

      3) introduction of preferential conditions for organization of tourist and excursion work among children, adolescents, youth, persons with disabilities and low-income groups of the population;

      4) creation of favorable conditions for investing of touristic industry;

      5) support and development of domestic and inbound tourism;

      6) creation of effective system of touristic activity for provision of needs of internal and international tourism.

      3. State regulation of touristic activity shall be carried out by:

      1) determination of policy on development of industry of tourism, investing in tourism;

      2) appliance of regulatory legal acts directed of perfection of relations in the scope of touristic activity;

      3) licensing of tourism activities in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On permits and notifications";

      3-1) standardization in the field of tourism activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of standardization;

      4) is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 124-V dated 03.07.2013 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication)

      5) supporting of staff assistance of touristic activity;

      6) supporting participation of native tourists, tour operators and tour agents and their associations in international touristic programmes;

      7) supporting in progressing of touristic product on internal and worldwide touristic markets;

      8) provision of rational and effective use, record and protection of touristic resources of country.

      Footnote. Article 9 as amended by Laws of the Republic of Kazakhstan No. 222 dated 12.01.2007 (shall be enforced upon expiry of six months after the date of its first publication); No. 307 dated 21.07.2007 (see Article 2 for the order of enforcement); No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); No. 124-V dated 03.07.2013 (hall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 16.05.2014 No. 203-V (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication); dated 29.10.2015 No. 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 05.10.2018 No. 184-VI (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication); dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 27.06.2022 No. 129-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 10. Competence of the Government of the Republic of Kazakhstan

      The Government of the Republic of Kazakhstan shall develop the main directions of state policy in the field of tourism development.

      Footnote. Article 10 - as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated April 19, 2023 No. 223-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 11. Competence of the authorized body

      The authorized body shall:

      1) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.07.2013 No. 124-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);

      2) participate in formation and realization of unified policy on attracting investments in touristic branch;

      3) form and implement state policy in the field of tourism activities, tourism and the tourism industry;

      4) elaborate and establish regulatory legal acts, generalize practice of appliance of the legislation and make proposals on its perfection within its competence;

      5) Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan № 239-V dated 29.09.2014 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);

      6) carry out inter-industry and inter-regional coordination in the scope of touristic activity, cooperation with native and international touristic, public and other organizations and persons, carrying out touristic activity;

      7) bring action in the courts in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      8) carry out state control on observing of the legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity;

      9) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.2011 No. 461-IV (shall be enforced from 30.01.2012).

      10) elaborate and perform international treaties in the scope of the touristic activity as well as represent interests of the state in the scope of tourism in international organizations and on international events and participate in their work within its competence;

      10-1) determine, based on a competition, a legal entity performing the functions of an administrator of the system for guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism;

      10-2) approve the rules for the functioning of the system for guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism, the amount of money to be secured by a bank guarantee for tour operators and tour operators-charterers operating in the field of outbound tourism, the amount of money to be transferred to a bank account opened specifically for the administrator of the system for guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism (hereinafter referred to as the Special account);

      10-3) approve the rules for paying the tourist tax for foreigners;

      11) establish rules of classification of places of placement of tourists;

      12) establish rules of re-training and advanced training of specialists in the scope of touristic activity;

      13) shall approve the rules for formation and maintenance of the state register of tourist routes and paths;

      14) together with the authorized body in the field of standardization, shall regulate the activities in the field of standardization in the field of tourism activities;

      15) distribute information on Kazakhstan and its touristic possibilities on international touristic market and inside the state as well as by performing of republican and international exhibitions and expositions in the scope of touristic activity;

      16) – 19) are excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 159-V dated 13.01.2014 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      20) Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan № 269-V dated 29.12.2014 (shall be enforced from 01.01.2015);

      20-1) shall approve the standard contract for tourist services;

      20-2) shall determine the general requirements for professional training, retraining and advanced training of specialists in the field of tourism;

      20-3) shall approve the qualification requirements for tour operator activities;

      20-4) shall approve the rules for provision of tourist services;

      20-5) shall keep the state electronic registers of persons who have submitted a notification of the beginning or termination of tour agency activities, activities of a guide, excursionist and tourism instructor operating in the Republic of Kazakhstan as individual entrepreneurs, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On permissions and notifications";

      20-6) shall approve the forms of information for attachment to the notification of the commencement of tour agency activities, activities of a guide, excursionist and tourism instructor operating in the Republic of Kazakhstan as individual entrepreneurs;

      20-7) participate in the formation of a state educational order for the training of specialists with higher and postgraduate education, as well as with technical and professional, post-secondary education in tourism education organizations funded from the republican budget;

      20-8) approve the distribution and placement of a state educational order for the training of specialists with higher and postgraduate education, as well as with technical and professional, post-secondary education in tourism education organizations funded from the republican budget;

      20-9) shall approve the rules for formation, operation of priority touristic territories and their management;

      20-10) shall approve the touristification map;

      20-11) shall approve rules for subsidizing the cost of a ticket included in a tourist product for air transportation of minor passengers on the territory of the Republic of Kazakhstan;

      20-12) shall approve the rules for compensation of touristic services;

      Footnote. Article 11 was amended with a subclause 20-12) in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced after the date of entry into force of the relevant amendments and additions to the Code of the Republic of Kazakhstan “On taxes and other obligatory payments to the budget” (Tax Code)); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

      20-13) shall coordinate the activities in construction and improvement of tourism infrastructure;

      20-14) shall approve the rules for subsidizing the costs of tour operators in the field of inbound tourism for each foreign tourist;

      20-15) shall approve the rules for reimbursement of part of the costs of entrepreneurs during the construction, reconstruction of objects of touristic activity;

      20-16) shall approve the rules for reimbursement of part of the costs of entrepreneurs for the purchase of equipment and machinery for ski resorts;

      20-17) shall coordinate with the local executive bodies of the region, city of republican significance, the capital a list of sanitary and hygienic units for which part of the costs of their maintenance is reimbursed;

      20-18) shall approve the rules for subsidizing part of the costs of entrepreneurs for the maintenance of sanitary facilities;

      20-19) shall approve the rules for reimbursement of part of the costs of entrepreneurs for the construction of roadside service facilities;

      20-20) shall approve the rules for reimbursement of part of the costs for the purchase of motor vehicles with a capacity of more than eight seats, excluding the driver's seat, for entrepreneurs engaged in tourism activities;

      20-21) shall organize survey work on the development of the tourism industry;

      20-22) shall subsidize the costs of tour operators in the field of inbound tourism for each foreign tourist;

      20-23) shall reimburse a part of the costs of entrepreneurs for the purchase of equipment and machinery for ski resorts;

      20-24) shall form and approve the classifier of tourism destinations in the Republic of Kazakhstan according to industry, subject and object principles;

      20-25) shall approve the rules for formation and keeping the register of national touristic brands;

      21) carry out other powers provided by this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President if the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 11 in the wording of Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); as amended by Laws of the Republic of Kazakhstan No. 188-IV dated 07.07.2009 (see Article 2 for the order of enforcement); No. 258-IV dated 19.03.2010; No. 378-IV dated 06.01.2011 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); No. 452-IV dated 05.07.2011 (shall be enforced from 13.10.2011); No. 461-IV dated 15.07.2011 (shall be enforced from 13.10.2012); No. 36-V dated 10.07.2012 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); No. 124-V dated 03.07.2013 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); No. 159-V dated 13.01.2014 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after date of its first official publication); № 239-V dated 29.09.2014 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); № 269-V dated 29.12.2014 (shall be enforced from 01.01.2015); dated 05.10.2018 No. 184-VI (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication); dated 02.07.2020 № 356-VI (shall enter into force upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 30.04.2021 No. 34-VII (for the procedure of enactment see Art. 2).

Article 12. Competence of local executive bodies (akimats) of oblasts, cities of republican significance, capital districts, cities of oblast significance

      1. Local executive body of oblast, city of republican significance, capital shall:

      1) realize state policy and carry out coordination in the scope of touristic activity on territory of relevant administrative and territorial unit;

      2) is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 124-V dated 03.07.2013 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      3) is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 124-V dated 03.07.2013 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
      4) is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 461-IV dated 15.07.2011 (shall be enforced from 30.01.2012).
      5) Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan № 269-V (dated 29.12.2014 shall be enforced from 01.01.2015);

      6) analyze market of touristic services and represent necessary details on development of tourism on territory of relevant administrative and territorial unit in the authorized body;

      7) shall develop and implement the measures to protect regional (cities of republican significance, the capital) tourist resources;

      8) coordinate activity on planning and building of objects of touristic industry on territory of relevant administrative and territorial unit;

      9) assist in the activities of children's and youth camps, associations of tourists;

      10) render methodic and consultative assistance to subjects of touristic activity in questions linked with organization of touristic activity;

      11) develop and support entrepreneurship in the scope of touristic activity as measure of increase of public employment;

      12) provide touristic activity as well as on touristic potential, objects of tourism and persons carrying out touristic activity;

      13) establish touristic informational center;

      13-1) 13-1) carry out licensing of tour operator activity in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On permissions and notifications”;

      13-2) shall organize professional training for a guide (guide-interpreter);

      13-3) shall approve, in coordination with the authorized body, an action plan for development of the tourism industry;

      13-4) shall keep the state register of tourist routes and paths;

      13-5) create a tourism infrastructure on the territory of the relevant administrative-territorial unit, takes measures for the construction and development of facilities that can satisfy the needs of tourists;

      13-6) create conditions for the subjects of touristic activity in the development of tourism;

      3-7) finance tourist information centers by direct conclusion of an agreement as part of the implementation of joint activities in the field of tourism;

      13-8) reimburse a part of the costs of entrepreneurs during the construction, reconstruction of objects of tourist activity;

      13-9) approve the lists of sanitary and hygienic units, for which part of the costs of their maintenance is reimbursed, in agreement with the authorized body;

      13-10) carry out measures for the construction, reconstruction, repair and maintenance of access roads of regional and district significance to places of accommodation for tourists located outside settlements;

      13-11) reimburse a part of the costs of entrepreneurs for the construction of roadside service facilities;

      13-12) subsidize a part of costs of entrepreneurs for the maintenance of sanitary-hygienic facilities;

      13-13) reimburse a part of the costs for the purchase of motor vehicles with a capacity of more than eight seats, excluding the driver's seat, to business entities engaged in tourism activities;

      14) carry out other powers imposed on local executive body by the legislation of the Republic of Kazakhstan in interests of local state administration;

      2. Local executive body of district, city of republican significance shall:

      1 realize state policy and carry out coordination in the scope of touristic activity on territory of relevant administrative and territorial unit;

      2) carry out collecting, analysis and provide information on development of tourism on territory of relevant administrative and territorial unit in local executive body of oblast, city of republican significance, capital;

      3) elaborate and inculcate measures on protection of district touristic resources;

      4) coordinate activity on planning and building of objects of touristic industry on territory of relevant administrative and territorial unit;

      5) assist in the activities of children's and youth camps, associations of tourists;

      6) provide touristic information as well as on touristic potential, objects of tourism and persons carrying out touristic activity;

      6-1) shall keep a register of tourist routes and paths in the area;

      7) carry out other powers imposed on local executive body by the legislation of the Republic of Kazakhstan in interests of local state administration;

      Footnote. Article 12 in the wording of Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); as amended by Laws of the Republic of Kazakhstan No. 452-IV dated 05.07.2011 (shall be enforced from 13.10.2011); No. 461-IV dated 15.07.2011 (shall be enforced from 30.01.2012); No. 124-V dated 03.07.2013 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); No. 159-V dated 13.01.2012 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication); № 239-V dated 29.09.2014 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); № 269-V dated 29.12.2014 (shall be enforced from 01.01.2015); dated 28.12.2018 No. 210-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 30.04.2021 No. 34-VII (for the procedure of enactment see Art. 2).

Article 13. Tourism counsel

      1. The Tourism Council shall be created as a consultative and advisory body under the authorized body.

      2. Structure of tourism counsel include representatives of the authorized body and interested state bodies as well as representatives of association and other unions in the scope of touristic activity.

      3. Tourism counsel shall:

      1) elaborate suggestions on questions of tourism development, attracting investment in current branch of economy, provision of favorable treatment of entrance in the Republic of Kazakhstan and creation of conditions for departure of tourists abroad, formation of touristic reputation of the republic, training of specialists in the scope of touristic activity;

      2) keep rating of persons carrying out the touristic activity on established manner by it for purpose of informing of customers of touristic services on quality of services.

      4. Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).
      Footnote. Article 13 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); dated 04/19/2023 No. 223-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 14. Touristic informational center

      Touristic informational center is organization established by the Government and (or) akimat of oblast (city of republican significance, capital), created for formation and expansion of information on Kazakhstan its touristic potential, progressing of touristic product on international touristic market and inside the state as well as in purpose of creation of conditions for development of new subjects of entrepreneurship and methodological provision in the scope of touristic activity.

      Footnote. Article 14 in the wording of Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 14-1. Priority touristic areas

      1. A priority touristic area is an area with special potential of touristic development, included into the list of the objects of republican level of the touristification map.

      2. Participants of the priority touristic area are individuals and legal entities engaged in entrepreneurial activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      3. A priority touristic area shall be created for the purposes of:

      increasing the competitiveness of the territory in the tourism market due to the synergistic effect;

      improving the efficiency of the subjects of touristic activities;

      concentration of resources (material, intellectual and others) in the most promising points of tourism development.

      4. The construction of facilities that can meet the demand of tourists in priority tourist areas shall be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Chapter 3 was amended with Article 14-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 14-2. State support of investments

      Legal entities, implementing an investment priority project in the priority touristic area, shall be provided with preferences in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Chapter 3 was amended with Article 14-2, in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced from 01.01.2022).

      Article 14-3. Powers of the organization, created by the Government of the Republic of Kazakhstan for the purposes of development of domestic and inbound tourism

      An organization established by the Government of the Republic of Kazakhstan for the development of domestic and inbound tourism shall be vested with the following powers:

      1) organizing events aimed at the development of inbound and domestic tourism;

      2) promoting the Republic of Kazakhstan and its touristic opportunities in the international and domestic tourism markets, including through the use and development of the national touristic portal;

      3) developing and promoting national touristic brands in the international and domestic tourism markets, forms and maintains their register in accordance with the approved rules;

      4) developing a marketing strategy in the tourism industry, coordinates and monitors its implementation;

      5) participating in creation and development of touristic resources;

      6) conducting an analysis of touristic potential of the Republic of Kazakhstan;

      7) administering subsidizing the cost of a ticket included into a tourist product during air transportation of underage passengers in the territory of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Chapter 3 was amended with Article 14-3 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (for the procedure of enactment see Art.2).

Chapter 3. Organization of touristic activity

Article 15. General conditions for the implementation of tourism activities

      1. A tour operator in the field of outbound tourism, when carrying out tour operator activities in the field of outbound tourism, shall be obliged to conclude an agreement on compulsory insurance of a tourist in relation to each tourist traveling abroad.

      2. In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On permissions and notifications”:

      tour operator activity in the field of outbound tourism shall be a licensed subtype of activity;

      tour operator activity in the field of inbound and domestic tourism shall be a licensed subtype of activity;

      tour agent activities as well as the activities of guides, excursionists and tourism instructors carrying out activities in the Republic of Kazakhstan as individual entrepreneurs, shall be carried out in a notification manner.

      Suspension or termination of a license for tour operator activity shall entail a ban on the provision of touristic services, except for obligations arising from previously concluded agreements.

      Suspension of a license for tour operator activity, termination of a license for tour operator activity shall be carried out in accordance with the procedure prescribed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

      The tour operator shall ensure the provision of all services included in the tourist product to tourists, independently or with the involvement of third parties, on which the tour operator is entrusted with the fulfillment of part or all of its obligations to tourists.

      A tour operator in the field of outbound tourism shall promote and sell a tourist product exclusively through travel agents. When selling a tourist product formed by a tour operator in the field of outbound tourism, a travel agent is obliged to issue a touristic voucher.

      The tourist product formed by a non-resident of the Republic of Kazakhstan shall be promoted by including a tour operator in the field of outbound tourism in the tourist product and is implemented in accordance with the present Law.

      3. The travel agent shall promote and sell to tourists the tourist product formed by the tour operator, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Promotion and sale of a tourist product by a travel agent shall be carried out on the basis of an agency agreement for the sale of a tourist product concluded with a tour operator in writing.

      The agency agreement for the sale of a tourist product between the tour operator and the travel agent must contain:

      information about the tour operator that formed the tourist product;

      powers of the tour agent to make transactions with tourists on behalf of the tour operator;

      the procedure for interaction between the tour operator and the tour agent in the event that a tourist or third parties providing individual tourist services included in the tourist product, claims;

      description of the touristic itinerary;

      reliable information about the tourist product and the responsibility of each party to the tourist for failure to provide or providing false information about the tourist product.

      The tour operator shall be liable to the tourist under the laws of the Republic of Kazakhstan for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under the contract for tourist services (including for failure to provide or improper provision of services included in the tourist product to tourists, regardless of who should have been provided or provided these services).

      4. Tour operator activities aimed at meeting religious needs shall be carried out in accordance with the procedure, determined by the state body that carries out state regulation in the field of religious activity, in agreement with the authorized body.

      Footnote. Article 15 - as reworded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (for the procedure of enactment see Art. 2).

Article 15-1. Classification of places pf placement of tourists

      1. Places of placement of tourists shall be subject to classification in purpose of supporting increasing of tourist movement and incomes of all types of tourism.

      2. Characteristic of places of placement of tourists allowing to carry out attestation on one of categories on bases of rules of classification of places of placement of tourists shall be considered upon performance of classification.

      3. Rules pf classification of places of placement shall determine basic purpose, organizational structure. Minimal requirements and regulate order of assignment of categories to places pf placement of tourists.

      Footnote. The Law is supplemented by Article 15-1 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 15-2. Formation of touristic product

      1. Formation of touristic product – is activity of tour operator on negotiating and performance of treaties with third parties rendering particular touristic services included in touristic product.

      2. Touristic product shall be formed by tour operator at its discretion on the assumption of conjuncture of touristic market or on concrete order.

      3. Tour operator accrue a right on services included in tour on base of treaties providing particular touristic services.

      Footnote. The Law is supplemented by Article 15-2 in accordance with Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for order of enforcement).

Article 15-3. Notifications in the field of tourism

      1. Notification of the beginning or termination of the activity of a guide, excursionist, tourism instructor operating in the Republic of Kazakhstan as individual entrepreneurs, a travel agent shall be submitted in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On permissions and notifications".

      2. Applicants sending a notification of the start of travel agency activities, shall attach information in the form approved by the authorized body.

      3. Applicants sending a notification about the start of activities as a guide, excursionist, tourism instructor, operating in the Republic of Kazakhstan as individual entrepreneurs, shall attach to the notification information in the form approved by the authorized body, and a certificate of training in the field of tourism.

      Footnote. Chapter 3 shall be supplemented by Article 15-3 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2014 No. 269-V (shall be enforced from 01.01.2015); as reworded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of sixty calendar days after its first official publication).

Article 16. Standardization in the field of tourist activities

      Standardization in the field of tourist activities shall be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of standardization.

      Footnote. Article 16 shall be amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.10.2018 No. 184-VI (shall be enforced upon expiry of six months after its first official publication).

Article 17. Treaty on touristic serving

      1. Rendering of touristic services shall be carried out on base of treaty. Treaty on touristic serving shall be negotiated in written form with exception treaties negotiated by guide (guide-interpreter) and ciceroni and shall correspond to the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      The essential terms of the contract for tourist services shall be established by a standard contract for tourist services approved by the authorized body.

      2. Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

      3. Each party have a right to require changes or denouncement of treaty in recognition with material changes of conditions from judge by which upon negotiating of treaty.

      4. Material changes of conditions are:

      1) deterioration of conditions of travel, changes of travel terms;

      2) unforeseen increase of transport tariffs;

      3) enforcement of new or increase of active tax and charge rates and other obligated payments in the budget;

      4) other bases determined on agreement of parties.

      5. Tourist have a right to avoid treaty in case of non-performance or inappropriate performance of treaty by person carrying out touristic activity on conditions and manner provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      6. Tourist have a right to decline from performance of treaty before beginning of travel upon condition of payment to person carrying out touristic activity incurred by him (her) expenditure for services rendered before notification on decline from performance of treaty in fact.

      7. Is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement)

      8. In case of purchase of touristic services included in structure of tour document confirming rights of tourist on relevant services of touristic voucher.

      9. Services shall be subject to payment in full volume in case of impossibility of performance of treaty on touristic serving arising through a fault of tourist unless otherwise is not provided by the legislative acts or treaty of refundable rendering of services.

      10. In case when impossibility of performance of treaty on touristic serving is increased on conditions on which no one of parties shall not respond tourist shall compensate expenditures to person carried out touristic activity incurred by him (her) unless otherwise is not provided by the legislative acts or treaty.

      11. Person carrying out touristic activity have a right to refuse from performance of treaty only upon condition of full compensate of losses to customer inflicted by denouncement of treaty except case when it happened through a fault of tourist.

      12. Person carrying out touristic activity shall entail responsibility for inappropriate performance of conditions of treaty in case of irregularity of condition of treaty on arrival in other country or on itinerary of travel.

      Footnote. Article 17 as amended by Laws of the Republic of Kazakhstan No. 222 dated 12.01.2007 (shall be enforced upon expiry of six months after the date of its first publication); No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); dated 04/19/2023 No. 223-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 18. Compensation of losses and moral harm, conditions of changing of treaty of touristic serving

      1. Compensation of losses and moral harm to tourists shall be performed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      2. Person carrying out touristic activity shall not entail responsibility for damage incurred by tourist on time of traveling in consequence of action of insuperable force.

      3. Person carrying out touristic activity shall give individual or group (upon serving of touristic group) carriage document (ticket) to tourist containing names of point of departure and destination, maid rules and obligations of passengers upon transfer of passengers on any type of transport.

      4. Person carrying out touristic activity shall inform in written form family of tourist on emergency event with tourist on at its expense.

      5. Responsibility for transfer non provided to weight of freight its safety shall be imposed on tourist. Treaty of transfer shall be in force if person carrying out touristic activity gave ticket, baggage-check or airway bill on applied to transfer freight but they formed inaccurate or lost or on any other reasons it is impossible to present them.

      6. Person carrying out touristic activity shall inform tourist in written form immediately on character of such changes and possible consequences in case of changes of conditions provided by treaty and necessity of material change of conditions of treaty.

      Footnote. Article 18 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 19. Persons carrying out touristic activity

      1. Persons carrying out touristic activity have a right to open their affiliated organizations and representatives.

      2. Persons, engaged in tourist activities, may not use the names of other persons, engaged in tourist activities, registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on state registration of legal entities and account registration of branches and representative offices.

      Footnote. Article 19 in the wording of Law of the Republic of Kazakhstan No. 461-IV dated 05.07.2011 (shall be enforced from 30.01.2012); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.04.2019 No. 241-VІ (shall be enforced from 01.07.2019).

Article 20. Unions of persons carrying out touristic activity

      Footnote. Title in wording of Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

      Persons, carrying out touristic activity and other persons of touristic industry may create unions in form associations (alliances) in purpose of coordination of their professional activity as well as representation and protection of general interests in manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 20 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 21. Unions of tourists

      Citizens of the Republic of Kazakhstan may create public unions in purpose of protection of rights and interests, supporting of development of tourism.

Article 22. Professional training of specialists in the scope of touristic activity

      1. Professional training, re-training of specialists in the scope of tourism shall be carried out by organizations of education having relevant licenses in the scope of education.

      2. Order of re-training and advanced training of specialists in the scope of touristic activity shall be determined by the authorized body.

      Footnote. Article 22 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 23. Guide (guide-interpreter), instructor of tourism, ciceroni

      Guide (guide-interpreter), instructor of tourism, ciceroni may be only a citizen of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 4. Rights and obligations of tourist, provision of security of tourist

Article 24. Rights of tourist

      Upon preparing to travel, on time of traveling including through traffic tourist have a right on:

      1) address in counsel, diplomatic, other state as well as touristic representatives in case of offence on his (her) personal security or property;

      2) necessity and true information on rules of entrance in country (place) of temporary stay as well as departure from country place) of temporary stay or stay there, on specialties of the legislation of the country (place) of temporary stay, on customs of native population, on religious rites, relics, monuments of nature, history, culture and other objects of touristic demonstration being under special security, environment condition;

      3) freedom of movement, free access to touristic resources in recognition of applied restrictive measures in country of temporary stay;

      4) compensation of losses and moral harm in case of non-performance of conditions of treaty on touristic serving by persons carrying out touristic activity in manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      5) receiving of emergency medical treatment;

      6) supporting in receiving of legal and other types of assistance to foreign tourists of the state power of the Republic of Kazakhstan;

      7) unhampered access of tourists to available communications facilities.

      Other rights of tourists shall be determined by the legislation of country (place) of stay.

      Footnote. Article 24 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 25. Obligations of tourist

      On time of traveling including through traffic tourist shall:

      1) observe the legislation of country (place) of temporary stay;

      2) preserve environment, treat with due care to monuments of nature, history and culture in country (place) of temporary stay;

      3) observe rules of entrance and stay in country (place) of temporary stay as well as departure from country (place) of temporary stay and in countries of travel in transit;

      4) observe rules of personal security on time of travel.

      Other obligation of tourists shall be determined by the legislation of country (place) of stay.

Article 26. Provision of security of tourists

      1. Security of tourists on territory of the Republic of Kazakhstan shall be warranted by the Republic of Kazakhstan. The Republic of Kazakhstan shall warrant protection and patronage beyond it to tourists-citizens of the Republic of Kazakhstan.

      2. Under security of tourists shall be regarded personal security of tourists, preserving of their property and not-inflicting of harm to environment on time of travels as well as complex of measures directed of preserving of use of tourism in purpose of illegal migration and through traffic in third countries, sexual, labor and other exploitation of citizens.

      3. The authorized body shall inform persons carrying out touristic activity and tourists on possible dangers for tourists in country (place) of temporary stay.

      4. Persons carrying out touristic activity shall provide to tourists details on specialties of travels including necessity and true information on rules of entrance, departure and stay on country (place) of temporary stay, on legislation, on customs of native population, on religious rites, relics, monuments of nature, history, culture and other objects of touristic demonstration being under special security, environment condition as well as on dangers with which they can meet upon traveling and carry out preventive measures directed on provision of security of tourists in a three days before beginning of travel in written form.

      5. Persons carrying out touristic activity shall immediately inform the authorized body and the authorized body in the scope of civil protection as well as tourist’s family from the moment when they knew or have to knew on emergency event with tourist on time of travel.

      If emergency event happened with foreign tourists on territory of the Republic of Kazakhstan or tourists-citizens of the Republic of Kazakhstan beyond of the Republic of Kazakhstan persons carrying out touristic activity shall inform also bodies of the diplomatic service.

      6. Tourists supposed to travel in country (place) of temporary stay shall pass prevention in accordance with the international medical requirements.

      7. Rendering of necessity assistance to tourists suffering distress on territory of the Republic of Kazakhstan shall be carried out by specialized services determined by the Government of the Republic of Kazakhstan.

      8. The authorized body jointly with interested ministries and other executive bodies shall organize provision of protection and security of tourists.

      9. Akimat of oblast, city of republican significance, capital shall organize protection and security of tourists.

      Footnote. Article 26 as amended by Laws of the Republic of Kazakhstan No. 13 dated 20.12.2004 (shall be enforced from 01.01.2005); No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement); No. 124-V dated 03.07.2013 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); No. 189-V dated 11.04.2014 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 27. Insurance in tourist activities

      1. When selling a tourist product, a travel agent must:

      to request the name of insurance company or branch of the insurance nonresident organization of the Republic of Kazakhstan with which, (which) the tourist who shall be going abroad expresses intention to sign the contract of obligatory insurance of the tourist;

      issue an insurance certificate to a tourist traveling abroad and, if necessary, an insurance policy.

      2. The contract of compulsory insurance of a tourist should provide for payment of medical care to tourists and reimbursement of their expenses in the event of an insured event directly in the country (place) of temporary stay.

      3. The Government of the Republic of Kazakhstan shall have the right to impose on tourists who enter the territory of the Republic of Kazakhstan a requirement of having a certificate of life and health insurance.

      4. A tour operator in the field of outbound tourism shall be obliged to insure a tourist traveling abroad against the risks, specified by the Law of the Republic of Kazakhstan "On mandatory insurance of a tourist".

      Footnote. Article 27 shall be amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.07.2018 No. 166-VI (shall be enforced from 01.01.2019); as amended by the Law of the RK dated 02.01.2021 № 399-VI (shall enter into force from 16.12.2020).

Chapter 4-1. System of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism

      Footnote. The Law shall be supplemented by Chapter 4-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 17.11.2015 No. 407-V (shall be enforced from 01.01.2016).

Article 27-1. General provisions

      The system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be a set of legal relations between citizens of the Republic of Kazakhstan, travel agents, tour operators, tour operators-charterers, the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism and the authorized body, protecting the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in outbound tourism.

Article 27-2. Subjects of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism

      1. The subjects of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be:

      1) tour operators, operating in the field of outbound tourism;

      2) tour operators-charterers, operating in the field of outbound tourism;

      3) travel agents, engaged in the field of outbound tourism;

      4) the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism.

      2. The administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be a legal entity, defined by the Government of the Republic of Kazakhstan, the only activity of which is to exercise the functions of the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism.

      3. The administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall not be entitled to carry out entrepreneurial and other types of activities, receive loans, act as a guarantor on loans to third parties, transfer property as collateral.

      4. The activities of the administrator of the system for guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be financed by a commission fee withheld from the amount of money to be transferred in accordance with subparagraph 2) of paragraph 1 of Article 27-3 of this Law, in the amount established by the authorized body.

      5. The beneficiaries of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be the citizens of the Republic of Kazakhstan who are tourists.

      6. The administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall carry out:

      administration of the mechanism for assigning a tourist code to citizens of the Republic of Kazakhstan within the framework of outbound tourism;

      acceptance of a differentiated guarantee amount determined by the Government of the Republic of Kazakhstan.

      7. The administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be obliged:

      to carry out, in accordance with the rules of functioning of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism, the return of the deposited bank guarantee, as well as the transferred funds for the sold tourist products by the subject of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism, provided that there are no facts of export of citizens of the Republic of Kazakhstan through the fault of this entity in the event of termination of the type of tour operator activity in the field of outbound tourism;

      to return the deposited bank guarantee by the subject of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism to this subject upon reaching the maximum amount of the bank guarantee;

      to ensure the application of the transfer offset method for the next calendar year for the entities of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism three years after the entry of this entity into the system, with the exception of the amount of commission allocated for activities administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism.

      Footnote. Article 27-2 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 27-3. Obligations of the subjects of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism

      1. The following obligations shall be imposed on tour operators and tour operators-charterers, operating in the field of outbound tourism:

      1) conclusion of a bank guarantee contract with a second-tier bank in accordance with the banking legislation of the Republic of Kazakhstan, providing for payment in favor of the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism or third parties, identified by the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism, of money secured by a bank guarantee, with the provision of the original or a notarized copy of the contract of the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism;

      2) transfer of money to a special account from each tourist product, formed by a tour operator or a tour operator-charterer and sold by a travel agent to a citizen of the Republic of Kazakhstan in the amount, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan.

      2. Ensuring that the subjects of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism fulfill the obligations, listed in this article, shall be assigned to the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism and the authorized body.

      3. The local executive body of the region, the city of republican significance, the capital, in the event that the provision of tourist services to citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism by a tour operator or a tour operator-charterer that does not fulfill the obligations provided for by this article, or performs them improperly, shall be obliged to suspend the license (supplement to the license) for tourist operator activities in the field of outbound tourism within three working days from the date of detection of such a circumstance in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 27-3 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 27-4. Mechanism of protection of the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism

      1. The decision to perform actions to protect the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan shall be taken by the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism in coordination with the authorized body in the following cases:

      1) written or oral appeal of a citizen of the Republic of Kazakhstan in case of violation of his rights in the field of outbound tourism;

      2) appeals of state bodies on the facts of violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on tourist activities in the field of outbound tourism;

      3) a written appeal of the association (associations) of tourists on the facts of violation of the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism;

      4) appeals of mass media on the facts of violation of the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism;

      5) in other cases of a threat of harm to the life and health of the citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism.

      2. The administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall notify the head of the tour operator or tour operator-charterer about the decision within a day, the foreign institution of the Republic of Kazakhstan in the country where the tourists are located, and shall also inform the citizens of the Republic of Kazakhstan through the media.

      3. The procedure for implementation of measures to protect the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism shall be determined in the rules of operation of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism.

Chapter 5. Final provisions

Article 28. Responsibility for infraction of the legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity

      Infraction of the legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity shall entail responsibility in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 28 in the wording of Law the Republic of Kazakhstan No. 59-IV dated 05.07.2008 (see Article 2 for the order of enforcement).

Article 28-1. State control over the compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity

      1. State control over the compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on touristic activity shall be carried out in the form of inspection and preventive control.

      2. Inspection and preventive control with visiting the subject (object) of control shall be carried out in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan.

      Preventive control without visiting the subject (object) of control shall be carried out in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan and this Article.

      3. The objectives of preventive control without visiting the subject (object) of control are timely suppression and prevention of violations, granting the subject of control the right to independently eliminate violations identified as a result of preventive control without visiting the subject (object) of control, and reducing the administrative burden on the subject of control.

      Preventive control without visiting the subject (object) of control shall be carried out by the authorized body in the form of analysis of information.

      The sources of information for the analysis shall be:

      official statistical information;

      information of state bodies;

      information of organization for formation and keeping a database;

      information of the organization created by the Government of the Republic of Kazakhstan for the purposes of development of domestic and inbound tourism;

      information of the administrator of the system of guaranteeing the rights of citizens of the Republic of Kazakhstan in the field of outbound tourism;

      information, received from the subjects of touristic activity.

      In case of detection of violations based on the results of preventive control without visiting the subject (object) of control in the actions (inaction) of the subject of control, the authorized body shall draw up and send a recommendation to eliminate violations no later than five working days from the date of detection of violations.

      A recommendation to eliminate violations must be handed over to the subject of control personally against signature or in another way confirming the facts of sending and receiving.

      A recommendation to eliminate violations sent in one of the following ways shall be considered to be delivered in the following cases:

      1) by a courier – from the date of the mark in the recommendation of receipt;

      2) by mail – registered letter with notification;

      3) electronically – from the date of sending by the authorized body to the electronic address of the subject of control specified in the letter at the request of the authorized body.

      4. The recommendation to eliminate violations must be executed within ten working days from the day following the day of its delivery.

      5. In case of disagreement with the violations specified in the recommendation to eliminate violations, the subject of control shall have the right to send an objection to the authorized body that sent the recommendation to eliminate violations within five working days from the day following the day of its delivery.

      6. Failure to comply with the recommendation to eliminate violations within the established time frame shall entail the assignment of preventive control with a visit to the subject (object) of control by inclusion in the semi-annual list of preventive control with a visit to the subject (object) of control.

      7. Preventive control without visiting the subject (object) of control shall be performed no more than once a year.

      Footnote. Article 28-1 as reworded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.04.2021 No. 34-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 29. Transitional provisions

      Individuals and legal entities having licenses on carrying out of touristic activity on moment of enforcement of this Law shall bring their activity in accordance with this Law in six monthly terms from date of enforcement of this Law.

The President
of the Republic of Kazakhstan