Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымдағы N 211 Заңы.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "туристік ұйымдарының", "туристік ұйымдарды", "туристік ұйымдардың", "Туристік ұйымдардың", "туристік ұйымға", "Туристік ұйым", "туристік ұйым", "Туристік ұйымдар", "туристік ұйымдар", "туристік ұйымдары" деген сөздер тиісінше "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларының", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың", "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаға", "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға", "Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар", "туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалары" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "(гид-аудармашы)", "(гид-аудармашылардың)", "(гид-аудармашылар)", "(аудармашы гидті)", "(аудармашы гидтердің)", "(гид-аудармашымен)" деген сөздер алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң Қазақстан Республикасы экономикасы салаларының бiрi ретiнде туристiк қызметтiң құқықтық, экономикалық, әлеуметтiк, ұйымдық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      1-1) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) гид – Қазақстан Республикасында дара кәсіпкер немесе жалдамалы жұмыскер ретінде қызметін жүзеге асыратын, туристерге ақпараттық және (немесе) ұйымдастырушылық қызметтер көрсету үшін кәсіптік даярланған жеке тұлға;

      2-1) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2-2) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2-3) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      3) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-1) келу туризмі саласындағы туристік операторлық қызмет – қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын туристерге, оның ішінде туристік агенттер арқылы ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      3-2) сақтандыру сертификаты – сақтандырылушыға қатысты қолданыстағы сақтандыру арқылы қорғаудың бар екенін куәландыратын және сақтандыруға қабылданатын сақтандыру тәуекелдері бойынша сақтандыру өтемінің талаптары туралы ақпаратты қамтитын, жасалған сақтандыру шартын (сақтандыру полисін) растау үшін сақтандырушы ресімдеген құжат;

      4) тур - белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік қызмет көрсетулер кешені;

      5) туризм – туристің тұрақты тұрғылықты жерін ауыстыруға байланысты емес саяхатта уақытша болуы;

      5-1) туризм инфрақұрылымы – туризм саласының жұмыс істеуіне және туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған ұйымдар жиынтығы, өндірістік, әлеуметтік және рекреациялық мақсаттағы құрылысжайлар мен желілер кешені;

      6) туризм нұсқаушысы – тиісті біліктілігі және туристік маршруттармен жүріп өту тәжірибесі бар, Қазақстан Республикасында дара кәсіпкер немесе жалдамалы жұмыскер ретінде қызметін жүзеге асыратын, кәсіптік даярланған жеке тұлға;

      7) турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға;

      7-1) туристендіру картасы – туристер қызығушылық танытатын, республикалық және өңірлік деңгейлердегі аумақтар;

      8) туристерді орналастыру орындары - мейманханалар, мотельдер, кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар және туристердің тұруы мен оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен ғимараттар;

      8-1) туристік агент (бұдан әрі – турагент) – турагенттік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      9) туристік агенттік қызмет (бұдан әрі – турагенттік қызмет) – жеке немесе заңды тұлғалардың қосымша көрсетілетін қызметтерді қосу құқығынсыз туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шарт негізінде Қазақстан Республикасының туристік операторы қалыптастырған туристік өнімді ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі, сондай-ақ туристерге туристік өнім болып табылмайтын қызметтер көрсету жөніндегі қызмет;

      10) туристік ваучер - турдың құрамына кіретін қызметтерге туристің құқығын және олардың ақысы төленгенінің фактісін растайтын құжат;

      11) алып тасталды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11-1) туристік код – шығу туризмі саласындағы туроператор туриске беретін, ұйымдастырылған шығу туризмі шеңберінде туроператордың міндеттемелеріне кепілдік беретін бірегей нөмір;

      12) туристік қызмет - жеке немесе заңды тұлғалардың туристік қызмет көрсету жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      13) туристік көрсетілетін қызметтер – туристің саяхаты кезеңінде және осы саяхатқа байланысты ұсынылатын, оның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті көрсетілетін қызметтер (орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм нұсқаушыларының, гидтердің көрсететін қызметтері) және сапар мақсатына қарай көрсетілетін, туристік қызмет көрсету шартында көзделген басқа да көрсетілетін қызметтер);

      13-1) туристік көрсетілетін қызметтерді өтеу – жұмыскердің Қазақстан Республикасының аумағында көрсетілген туристік қызметтерге жұмсаған шығындарын жұмыс берушінің өтеуі;

      Ескерту. 13-1) тармақша "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізіледі – ҚР 30.04.2021 № 34-VII Заңымен.

      14) туристік қызмет көрсетуге арналған шарт - өтемді туристік қызмет көрсету бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға мен туристің арасындағы келісім;

      15) туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар - турагенттер, туроператорлар, туризм нұсқаушылары, сондай-ақ өз бетінше туристік қызмет көрсететін гидтер, экскурсоводтар;

      16) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      17) туристік маршрут – туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруы үшін жүру жолы, оны туристік оператор әзірлейді және ол туристік қызмет объектілеріне баруы егжей-тегжейлі регламенттелген (пайдаланылатын көлік, тоқтайтын орындар, бару объектілері, түнейтін жерлер, шұғыл жағдайлардағы медициналық көмек және басқа да жағдайлар) осындай баруды қамтиды;

      18) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімі - туристік маршруттар мен соқпақтарды есепке алу құжаты;

      19) туристiк операторлық қызмет (бұдан әрі – туроператорлық қызмет) – қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың шығу туризмі саласындағы туристiк өнiмдi қалыптастыру, турагенттер арқылы ұсыну және өткiзу және келу туризмі мен ішкі туризм саласындағы туристік өнімді қалыптастыру, туристерге, оның ішінде турагенттер арқылы ұсыну және өткiзу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметi;

      19-1) туристік оператор (бұдан әрі – туроператор) – туристік операторлық қызметті, ішкі туризм, келу немесе шығу туризмі саласындағы туристік операторлық қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

      20) туристік өнім – саяхат кезінде туристің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті барлық қажетті туристік көрсетілетін қызметтер кешені;

      21) туристік өнімді ұсыну - туристік қызмет көрсетуге бағытталған шаралар (жарнама, мамандандырылған көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді өткізу жөніндегі туристік ақпарат орталықтарын ұйымдастыру, каталогтар, буклеттер шығару және тарату) кешені;

      22) туристік ресурстар - туристік көрсету объектілерін қамтитын табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру объектілері, сондай-ақ туристердің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, олардың дене күшін қалпына келтіріп, дамытуға жәрдемдесетін өзге де объектілер;

      23) туристік нарық - туристік қызмет саласындағы тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) мен ақша айналысы;

      24) туристік сала - негізгі қызмет саласы туристік қызмет көрсету, туристік өнім жасау, оларды ішкі және халықаралық нарықтарда ұсыну мен өткізу болып табылатын экономика саласы;

      25) туристің төтенше жағдайға ұшырауы - туристің саяхаттан оралмауы, сондай-ақ туристің қаза болуына немесе оның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін авария, зілзала немесе апат нәтижесінде туындаған, саяхат кезінде белгілі бір аумақта болған оқиға;

      25-1) туроператор-әуе кемесімен жалданушы – Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушыларды және багажды тасымалдау үшін бір немесе бірнеше рейстерге бір әуе кемесінің (немесе бірнеше әуе кемелерінің) бүкіл сыйымдылығын немесе сыйымдылығының бір бөлігін экипажымен қоса оның пайдалануына беру туралы әуемен тасымалдаушымен (әуе кемесін жалдаушымен) әуе кемесін жалдау (чартер) шартын жасасқан туроператор;

      26) уәкілетті орган - туристік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      26-1) шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызмет – қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны турагенттер арқылы туристерге ұсыну және өткізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденті қалыптастырған туристік өнімді турагенттер арқылы туристерге ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      26-2) ішкі туризм саласындағы туроператорлық қызмет – қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын туристерге, оның ішінде турагенттер арқылы ұсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі;

      27) экскурсант - уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма төрт сағаттан аспайтын уақытқа барып көретін жеке тұлға;

      28) экскурсия - жеке тұлғаның уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма төрт сағаттан аспайтын уақытқа барып, көруі;

      29) экскурсиялық қызмет - уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресурстарға танымдық мақсатта келуді ұйымдастыру жөніндегі кәсіпкерлік қызмет, ол туристерді орналастыру (түнету) жөніндегі қызметті көздемейді және жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімді қамтиды;

      30) экскурсовод – Қазақстан Республикасында дара кәсіпкер немесе жалдамалы жұмыскер ретінде қызметін жүзеге асыратын, туристерге уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік көрікті жерлермен таныстыру жөнінде экскурсиялық қызметтер көрсету үшін кәсіптік даярланған жеке тұлға.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 407-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.12.2016 № 28-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.12.2022 № 174-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнен, осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының туристiк қызмет туралы заңдарындағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шартта оның қолданылуы үшiн заң шығарылуы талап етiлетiн жағдайларды қоспағанда, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Туристiк қызметтiң субъектiлерi мен объектiлерi

      1. Туристік қызмет субъектілеріне мыналар жатады:

      1) туроператорлар;

      2) турагенттер;

      3) Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гидтер, экскурсоводтар, туризм нұсқаушылары;

      4) туристік қызмет саласындағы қоғамдық бірлестіктер;

      5) ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйым;

      6) шетелдіктер үшін туристік жарна операторлары.

      2. Туристiк қызмет объектiлерi - табиғи объектiлер және табиғи-климаттық аймақтар, көрiктi орындар, тарихи және әлеуметтiк-мәдени көрсету объектiлерi және саяхат кезiнде туристердiң қажеттерiн қанағаттандыра алатын өзге де объектiлер.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

4-бап. Туристiк индустрия

      1. Туристiк индустрия - туристерді орналастыру құралдарының, көлiктiң, қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнiң, ойын-сауық объектiлерi мен құралдарының, танымдық, сауықтыру, iскерлiк, спорттық және өзге де мақсаттағы объектiлердiң, туристiк қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай-ақ экскурсиялық қызмет және гидтер қызметiн көрсететiн ұйымдардың жиынтығы.

      2. Туристiк индустриядағы қызмет көрсету түрлерi:

      1) турлар ұсыну жөнiндегi қызмет көрсету;

      2) тұратын орындар беру жөнiндегi қызмет көрсету;

      3) тамақтандыру жөнiндегi қызмет көрсету;

      4) ақпараттық, жарнамалық қызмет көрсету;

      5) көлiк қызметiн көрсету;

      5-1) көліктің барлық түрлеріне билеттерді және іс-шараларға баруға билеттерді беру бойынша (броньға қоюды, сатуды және жеткізуді қоса алғанда) көрсетілетін қызметтер;

      6) көрсетілетін ойын-сауық қызметтері;

      7) туристік қызмет көрсету шартында көзделген өзге де туристiк көрсетілетін қызметтер.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

5-бап. Туристiк ресурстар

      Қазақстан Республикасының туристiк ресурстарын сыныптау мен бағалау, олардың қорғалу режимi, қоршаған ортаға түсетiн ауыртпалықтың жол берілетiн шегiн ескере отырып пайдалану және Қазақстан Республикасының туристiк ресурстары тұтастығының сақталу тәртiбi, оларды қалпына келтiру жөнiндегi шаралар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен айқындалады.

6-бап. Қазақстан Республикасындағы туризмді сыныптау

      1. Қазақстан Республикасында туризм:

      1) туризм түрлері бойынша;

      2) салалық қағидат бойынша;

      3) субъектілік қағидат бойынша;

      4) объектілік қағидат бойынша сыныпталады.

      2. Туризм түрлері халықаралық және ішкі туризмді қамтиды.

      3. Халықаралық туризм мыналарды қамтиды:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын адамдардың оның шегiндегi саяхаттары деп түсінілетін келу туризмi;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын адамдардың басқа елге саяхаттары деп түсінілетін шығу туризмi.

      4. Қазақстан Республикасының азаматтары мен оның аумағында тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан Республикасының шегiндегi саяхаттары ішкі туризм болып табылады.

      5. Салалық қағидат бойынша туристік қызметтерді көрсетуге және нақты саладағы объектілермен және қызметпен танысуға деген туристік қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты туризм бағыттары ажыратылады.

      6. Субъектілік қағидат бойынша туристердің өздерінің мәртебесіне (жасына, кәсібіне және басқаларына) байланысты туризм бағыттары ажыратылады.

      7. Объектілік қағидат бойынша туристердің нақты объектілерге және (немесе) оқиғаларға баруына байланысты туризм бағыттары ажыратылады.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Туристiк индустриядағы көрсетiлетiн қызметтер экспорты мен импорты

      1. Қазақстан Республикасының аумағына келу туризмiн ұйымдастырумен байланысты туристiк қызмет көрсету туристiк қызмет көрсету экспорты болып табылады.

      2. Басқа елге шығуға байланысты туристiк қызмет көрсету туристiк қызмет көрсету импорты болып табылады.

7-1-бап. Шетелдіктер үшін туристік жарна

      1. Қалалар мен аудандардағы хостелдерді, қонақ жайларды, жалға берілетін тұрғын үйлерді қоспағанда, туристерді орналастыру орындарында болатын әрбір тәулік үшін туристерден алынатын төлем шетелдіктер үшін туристік жарна болып табылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген туристерді орналастыру орындарын қоспағанда, туристерді орналастыру орындарын беретін тұлғалар шетелдіктер үшін туристік жарна операторлары деп танылады.

      Шетелдіктер үшін туристік жарна операторлары шетелдіктер үшін туристік жарнаны алуды және жергілікті бюджетке аударуды жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 1-тарау 7-1-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. ТУРИСТIК ҚЫЗМЕТТI МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ

8-бап. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң принциптерi

      Қазақстан Республикасында туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi принциптерi мыналар болып табылады:

      1) туристiк қызметке жәрдемдесу және оның дамуы үшiн қолайлы жағдайлар жасау;

      2) туристiк қызметтiң басым бағыттарын айқындау және қолдау;

      3) Қазақстан Республикасы туралы туризм үшiн қолайлы ел деген түсiнiктi қалыптастыру;

      4) Қазақстан Республикасының туристерi мен туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларының және олардың бiрлестiктерiнiң қауiпсiздiгiн, құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың мүдделерi мен мүлкiн қорғау.

9-бап. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң мақсаттары, басым бағыттары және тәсiлдерi

      1. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi мақсаттары:

      1) азаматтардың туристiк қызмет саласында демалу, еркiн жүрiп-тұру құқықтарын қамтамасыз ету;

      2) қоршаған ортаны қорғау;

      3) туристерге тәрбие, бiлiм беруге және оларды сауықтыруға бағытталған қызмет үшiн жағдайлар жасау;

      4) саяхат жасау кезiнде азаматтардың қажеттерiн қамтамасыз ететiн туристiк индустрияны дамыту;

      5) туристік индустрияны дамыту есебiнен жаңа жұмыс орындарын құру, мемлекеттiң және Қазақстан Республикасы азаматтарының табыстарын молайту;

      6) халықаралық туристiк байланыстарды дамыту болып табылады.

      2. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеудiң басым бағыттары:

      1) туризмдi Қазақстан Республикасы экономикасының жоғары рентабельдi саласы ретiнде қалыптастыру;

      2) туристiк ресурстарды пайдаланған кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк мүдделерiн ескеру, табиғи және тарихи-мәдени мұраларын қорғау;

      3) балалардың, жасөспірімдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдар мен халықтың аз қамтылған топтарының арасында туристік және экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру үшін жеңілдікті жағдайлар енгізу;

      4) туристiк индустрияны инвестициялау үшiн қолайлы жағдайлар жасау;

      5) ішкі туризм мен келу туризмін қолдау және дамыту;

      6) iшкi және халықаралық туризм қажеттерiн қамтамасыз ету үшiн туристiк қызметтiң тиiмдi жүйесiн құру болып табылады.

      3. Туристiк қызметтi мемлекеттiк реттеу:

      1) туризм индустриясын, туризмге инвестицияларды дамыту жөнiндегi саясатты айқындау;

      2) туристiк қызмет саласындағы қатынастарды жетiлдiруге бағытталған нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау;

      3) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес туристiк қызметтi лицензиялау;

      3-1) Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасына сәйкес туристік қызмет аясындағы стандарттау;

      4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) туристiк қызметтi кадрмен қамтамасыз етуге жәрдемдесу;

      6) отандық туристердiң, туроператорлар мен турагенттердiң және олардың бiрлестiктерiнiң халықаралық туристiк бағдарламаларға қатысуына жәрдемдесу;

      7) iшкi және дүниежүзiлiк туристiк рыноктарда туристiк өнiмдi ұсынуға жәрдемдесу;

      8) елдiң туристiк ресурстарын ұтымды және тиiмдi пайдалануды, есепке алу мен қорғауды қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2007.01.12 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.07.21. № 307, 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.06.2022 № 129-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      2) туристік салаға инвестициялар тарту жөніндегі бірыңғай саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;

      3) туристік қызмет, туризм және туристік индустрия саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      4) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді, заңнаманы қолдану тәжірибесін жинақтайды және оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      5) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 № 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      6) туристік қызмет саласындағы салааралық және өңіраралық үйлестіруді, туристік қызметті жүзеге асыратын отандық, шетелдік және халықаралық туристік, қоғамдық және басқа да ұйымдармен және тұлғалармен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;

      7) соттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап-арыздар береді;

      8) Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      9) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) өз құзыреті шегінде туристік қызмет саласындағы халықаралық шарттарды әзірлейді, жасасады және орындайды, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда және халықаралық іс-шараларда мемлекеттің туризм саласындағы мүдделерін білдіреді және олардың жұмысына қатысады;

      10-1) өткізілген конкурс негізінде Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің функцияларын жүзеге асыратын заңды тұлғаны айқындайды;

      10-2) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын, шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар мен туроператор-әуе кемесімен жалданушылар үшін банктік кепілдікпен қамтамасыз етуге жататын ақша сомасын, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризм саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі үшін арнаулы ашылған банктік шотқа (бұдан әрі – арнаулы шот) аударылуға жататын ақша сомасын бекітеді;

      10-3) шетелдіктер үшін туристік жарна төлеу қағидаларын бекітеді;

      11) туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережелерін бекітеді;

      12) туристік қызмет саласындағы мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру ережелерін бекітеді;

      13) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      14) стандарттау саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып, туристік қызмет аясындағы стандарттау саласындағы қызметті реттейді;

      15) Қазақстан мен оның туристік мүмкіндіктері туралы ақпаратты халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде, оның ішінде туристік қызмет саласындағы республикалық және халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелер өткізу жолымен таратады;

      16) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      17) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      18) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      19) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      20) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      20-1) туристік қызмет көрсетуге үлгілік шартты бекітеді;

      20-2) туризм саласындағы мамандарды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды айқындайды;

      20-3) туроператорлық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

      20-4) туристік қызметтер көрсету қағидаларын бекітеді;

      20-5) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес турагенттік қызметтің, Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гид, экскурсовод және туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама берген адамдардың мемлекеттік электрондық тізілімдерін жүргізеді;

      20-6) турагенттік қызметтің, Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гид, экскурсовод және туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны туралы хабарламаға қоса беру үшін мәліметтердің нысандарын бекітеді;

      20-7) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, туризм саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыруға қатысады;

      20-8) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, туризм саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді және орналастыруды бекітеді;

      20-9) басым туристік аумақтарды қалыптастыру, олардың жұмыс істеу және оларды басқару қағидаларын бекітеді;

      20-10) туристендіру картасын бекітеді;

      20-11) Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге қосылған билет құнын субсидиялау қағидаларын бекітеді;

      20-12) туристік көрсетілетін қызметтерді өтеу қағидаларын бекітеді;

      Ескерту. 20-12) тармақша "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізіледі – ҚР 30.04.2021 № 34-VII Заңымен.

      20-13) туризм инфрақұрылымын салу және жетілдіру жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      20-14) әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау қағидаларын бекітеді;

      20-15) туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-16) кәсіпкерлік субъектілерінің тау шаңғысы курорттарына арналған жабдықтар мен техника сатып алу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-17) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарына күтіп-ұсталуы кезіндегі шығындардың бір бөлігі өтелетін санитариялық-гигиеналық тораптар тізбесін келіседі;

      20-18) кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау қағидаларын бекітеді;

      20-19) кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-20) туристік қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне сыйымдылығы жүргiзушiнiң орнын қоспағанда, сегiзден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу қағидаларын бекітеді;

      20-21) туристік саланы дамыту бойынша іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады;

      20-22) әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялайды;

      20-23) кәсіпкерлік субъектілерінің тау шаңғысы курорттарына арналған жабдықтар мен техника сатып алу бойынша шығындарының бір бөлігін өтейді;

      20-24) салалық, субъектілік және объектілік қағидаттар бойынша Қазақстан Республикасындағы туризм бағыттарының сыныптауышын қалыптастырады және бекітеді;

      20-25) ұлттық туристік брендтер тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      21) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - 2009.07.17 № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 № 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2020 № 356-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктерінің) құзыреті

      Ескерту. 12-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 13.01.2014 № 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы:

      1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады және үйлестіруді жүзеге асырады;

      2) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      3) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      4) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      6) туристік қызметтер көрсету нарығына талдау жасайды және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туризмнің дамуы туралы қажетті мәліметтерді уәкілетті органға табыс етеді;

      7) облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) туристік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды әзірлейді және енгізеді;

      8) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік индустрия объектілерін жоспарлау және салу жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      9) балалар мен жастар лагерьлерінің, туристер бірлестіктерінің қызметіне жәрдем көрсетеді;

      10) туристік қызмет субъектілеріне туристік қызметті ұйымдастыруға байланысты мәселелерде әдістемелік және консультациялық көмек көрсетеді;

      11) халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту шарасы ретінде туристік қызмет саласындағы кәсіпкерлікті дамытады және қолдайды;

      12) туристік ақпаратты, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері мен туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпаратты береді;

      13) туристік ақпарат орталығын құрады;

      13-1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес туроператорлық қызметті лицензиялауды жүзеге асырады;

      13-2) гидті кәсіптік даярлауды ұйымдастырады;

      13-3) уәкілетті органмен келісу бойынша туристік саланы дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді;

      13-4) туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

      13-5) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туризм инфрақұрылымын құрады, туристің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын объектілерді салу мен дамыту бойынша шаралар қабылдайды;

      13-6) туризмді дамытуда туристік қызмет субъектілері үшін жағдайлар жасайды;

      13-7) туризм саласындағы бірлескен қызметті іске асыру шеңберінде тікелей шарт жасасу арқылы туристік ақпараттық орталықтарды қаржыландырады;

      13-8) туристік қызмет объектілерін салу, реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтейді;

      13-9) уәкілетті органмен келісу бойынша күтіп-ұсталуы кезіндегі шығындардың бір бөлігі өтелетін санитариялық-гигиеналық тораптардың тізбелерін бекітеді;

      13-10) елді мекендерден тыс жердегі туристерді орналастыру орындарына дейін облыстық және аудандық маңызы бар кірме автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі шараларды жүзеге асырады;

      13-11) кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтейді;

      13-12) кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялайды;

      13-13) туристік қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне сыйымдылығы жүргiзушiнiң орнын қоспағанда, сегiзден астам отыратын орны бар автомобиль көлік құралдарын сатып алу бойынша шығындардың бір бөлігін өтейді;

      14) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы:

      1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады және үйлестіруді жүзеге асырады;

      2) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туризмді дамыту туралы ақпарат жинауды, талдауды жүзеге асырады және оны облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органына береді;

      3) аудандық туристік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды әзірлейді және енгізеді;

      4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристік индустрия объектілерін жоспарлау және салу жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      5) балалар мен жастар лагерьлерінің, туристер бірлестіктерінің қызметіне жәрдем көрсетеді;

      6) туристік ақпаратты, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері және туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат береді;

      6-1) аудандағы туристік маршруттар мен соқпақтардың тізілімін жүргізеді;

      7) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерістер енгізілді - 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 № 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.12.2018 № 210-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

13-бап. Туризм жөнiндегi кеңес

      1. Туризм жөнiндегi кеңес уәкілетті орган жанындағы консультациялық-кеңесшi орган ретiнде құрылады.

      2. Туризм жөніндегі кеңестің құрамына уәкілетті органның және мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ туристік қызмет саласындағы қауымдастықтар мен өзге де бірлестіктердің өкілдері кіреді.

      3. Туризм жөнiндегi кеңес:

      1) Туризмді дамыту, экономиканың осы саласына инвестициялар тарту, Қазақстан Республикасына келудiң қолайлы режимiн қамтамасыз ету және туристердiң шетелге шығуы үшiн жағдайлар жасау, республиканың туристiк имиджін қалыптастыру, туристік қызмет саласында мамандар даярлау мәселелері бойынша ұсыныстар әзiрлейдi;

      2) туристiк қызмет көрсетудi тұтынушыларды қызмет көрсету сапасы туралы хабардар ету мақсатында өзi бекiткен тәртiп бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың рейтингін жүргізеді.

      4. Алып тасталды – ҚР 05.07.2008 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Туристік ақпарат орталығы

      Туристік ақпарат орталығы Үкімет және (немесе) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) әкімдігі құратын, Қазақстан мен оның туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату, туристік өнімді халықаралық туристік нарықта және мемлекет ішінде ұсыну үшін, сондай-ақ туристік қызмет саласында жаңа кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға жағдай жасау және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында құрылатын ұйым болып табылады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-тарау. ТУРИСТIК ҚЫЗМЕТТI ҰЙЫМДАСТЫРУ

14-1-бап. Басым туристік аумақтар

      1. Туристендіру картасының республикалық деңгейдегі объектілері тізбесіне енгізілген, туристік дамытудың ерекше әлеуеті бар аумақ басым туристік аумақ болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар басым туристік аумаққа қатысушылар болып табылады.

      3. Басым туристік аумақ:

      синергетикалық әсер есебінен аумақтың туристік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

      туристік қызмет субъектілері жұмысының тиімділігін арттыру;

      туризмді дамытудың неғұрлым перспективалы нүктелерінде ресурстарды (материалдық, зияткерлік және басқаларын) шоғырландыру мақсатында құрылады.

      4. Басым туристік аумақтарда туристің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын объектілерді салу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тарау 14-1-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-2-бап. Инвестицияларды мемлекеттiк қолдау

      Басым туристік аумақта инвестициялық басым жобаны іске асыратын заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес преференциялар беріледі.

      Ескерту. 3-тарау 14-2-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-3-бап. Ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйымның өкілеттіктері

      Ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйымға мынадай өкілеттіктер беріледі:

      1) келу туризмі мен ішкі туризмді дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      2) Қазақстан Республикасын және оның туристік мүмкіндіктерін халықаралық және ішкі туристік нарықтарда, оның ішінде ұлттық туристік порталды пайдалану мен дамыту арқылы ілгерілетуді жүзеге асырады;

      3) ұлттық туристік брендтерді әзірлейді және халықаралық және ішкі туристік нарықтарда ілгерілетеді, бекітілген қағидаларға сәйкес олардың тізілімін қалыптастырады және жүргізеді;

      4) туристік саладағы маркетингтік стратегияны әзірлейді, оның іске асырылу мониторингін үйлестіреді және жүргізеді;

      5) туристік ресурстарды құруға және дамытуға қатысады;

      6) Қазақстан Республикасының туристік әлеуетіне талдау жүргізеді;

      7) Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге қосылған билет құнын субсидиялауды әкімшілендіреді.

      Ескерту. 3-тарау 14-3-баппен толықтырылды – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-бап. Туристік қызметті жүзеге асырудың жалпы шарттары

      1. Шығу туризмі саласындағы туроператор шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызметті жүзеге асыру кезінде шетелге шығатын әрбір туриске қатысты туристі міндетті сақтандыру шартын жасасуға міндетті.

      2. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:

      шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызмет лицензияланатын қызметтің кіші түрі болып табылады;

      келу туризмі мен ішкі туризм саласындағы туроператорлық қызмет лицензияланатын қызметтің кіші түрі болып табылады;

      турагенттік қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гидтердің, экскурсоводтардың және туризм нұсқаушыларының қызметі хабарлама жасау тәртібімен жүзеге асырылады.

      Туроператорлық қызметке арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату, бұрын жасалған шарттардан туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, туристік қызметтер көрсетуге тыйым салуға алып келеді.

      Туроператорлық қызметке арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру, туроператорлық қызметке арналған лицензияның қолданысын тоқтату Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Туроператор туристерге туристік өнімге кіретін барлық көрсетілетін қызметтерді дербес өзі немесе туроператор туристер алдындағы өз міндеттемелерінің бір бөлігін немесе барлығын орындауды жүктейтін үшінші тұлғаларды тарта отырып көрсетуді қамтамасыз етеді.

      Шығу туризмі саласындағы туроператор туристік өнімді ұсынуды және өткізуді тек қана турагенттер арқылы жүзеге асырады. Турагент шығу туризмі саласындағы туроператор қалыптастырған туристік өнімді өткізу кезінде туристік ваучер беруге міндетті.

      Қазақстан Республикасының бейрезиденті қалыптастырған туристік өнім шығу туризмі саласындағы туроператордың туристік өніміне енгізу арқылы ұсынылады және осы Заңға сәйкес өткізіледі.

      3. Турагент туроператор қалыптастырған туристік өнімді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес туристерге ұсынады және өткізеді.

      Турагенттің туристік өнімді ұсынуы және өткізуі туроператормен жазбаша нысанда жасалған туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шарт негізінде жүзеге асырылады.

      Туроператор мен турагент арасындағы туристік өнімді өткізуге арналған агенттік шартта мыналар қамтылуға тиіс:

      туристік өнімді қалыптастырған туроператор туралы мәліметтер;

      турагенттің туроператор атынан туристермен мәмілелер жасауға өкілеттіктері;

      турист не туристік өнімге кіретін жекелеген туристік қызметтерді көрсететін үшінші тұлғалар талап қойған жағдайдағы туроператор мен турагенттің өзара іс-қимыл тәртібі;

      туристік маршруттың сипаттамасы;

      туристік өнім туралы анық ақпарат және туристік өнім туралы ақпарат бермегені немесе анық емес ақпарат бергені үшін тараптардың әрқайсысының турист алдындағы жауаптылығы.

      Туроператор туристік қызмет көрсетуге арналған шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін (оның ішінде осы қызметтерді кімнің көрсетуге тиіс болғанына немесе кімнің көрсеткеніне қарамастан, туристерге туристік өнімге кіретін қызметтерді көрсетпегені немесе тиісінше көрсетпегені үшін) туристің алдында Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

      4. Діни қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған туроператорлық қызмет уәкілетті органмен келісу бойынша діни қызмет саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-1-бап. Туристерді орналастыру орындарының сыныптамасы

      1. Туристерді орналастыру орындары туристер легін және барлық туризм түрлерінен түсетін кірістерді арттыруға жәрдемдесу мақсатында сыныпталуға тиіс.

      2. Сыныптама жүргізу кезінде туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережелерінің негізінде санаттардың біріне аттестаттауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін туристерді орналастыру орындарының сипаттамалары қаралады.

      3. Туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережелері негізгі мақсаттарды, ұйымдық құрылымды, ең төменгі талаптарды айқындайды және туристерді орналастыру орындарына санаттар беру тәртібін реттейді.

      Ескерту. 15-1-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-2-бап. Туристік өнімді қалыптастыру

      1. Туристік өнімді қалыптастыру - туроператордың туристік өнімге кіретін жекелеген туристік қызметтер көрсететін үшінші тұлғалармен шарттарды жасасу және орындау жөніндегі қызметі.

      2. Туроператор туристік өнімді өз қалауы бойынша туристік нарықтың конъюнктурасын негізге ала отырып немесе нақты тапсырыс бойынша қалыптастырады.

      3. Туроператор кіретін қызметтер көрсетуге құқықты жекелеген туристік қызметтер көрсетуді ұсынатын тұлғалармен жасалатын шарттар негізінде алады.

      Ескерту. 15-2-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

15-3-бап. Туризм саласындағы хабарламалар

      1. Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гидтің, экскурсоводтың, туризм нұсқаушысының, турагенттің қызметін жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес беріледі.

      2. Турагенттік қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама жіберетін өтініш берушілер уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша мәліметтерді қоса береді.

      3. Қазақстан Республикасында дара кәсіпкерлер ретінде қызметін жүзеге асыратын гид, экскурсовод, туризм нұсқаушысы ретінде қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарламаны жіберетін өтініш берушілер хабарламаға уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша мәліметтерді және туризм саласында даярлықтан өткені туралы сертификатты қоса береді.

      Ескерту. 3-тарау 15-3-баппен толықтырылды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Туристік қызмет аясындағы стандарттау

      Туристік қызмет аясындағы стандарттау Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Туристiк қызмет көрсету шарты

      1. Туристік қызметтер көрсету шарт негізінде жүзеге асырылады. Туристік қызмет көрсету шарты, гидпен және экскурсоводпен жасалатын шарттарды қоспағанда, жазбаша нысанда жасалады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуға тиіс.

      Туристік қызмет көрсету шартының елеулі талаптары уәкілетті орган бекіткен туристік қызмет көрсетуге арналған үлгілік шартта белгіленеді.

      2. Алып тасталды - ҚР 05.07.2008 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      3. Шартты жасасу кезiнде басшылыққа алынған мән-жайдың елеулi түрде өзгеруiне байланысты тараптардың әрқайсысы шартты өзгертудi немесе бұзуды талап етуге құқылы.

      4. Мән-жайлардың елеулi түрде өзгеруiне мыналар жатады:

      1) саяхат жағдайларының нашарлауы, саяхат мерзiмiнiң өзгеруi;

      2) көлiк тарифтерiнiң ойламаған жерден өсуi;

      3) салықтар мен алымдардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң жаңа ставкаларын енгiзу немесе олардың қолданыстағы ставкаларының артуы;

      4) тараптардың келiсiмi бойынша белгiленетiн өзге де негiздер.

      5. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шартты орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған ретте турист Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда және тәртiппен шартты бұзуға құқылы.

      6. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаға шартты орындаудан бас тарту туралы хабардар етiлгенге дейiн көрсетiлген қызметтерi үшiн олардың iс жүзiнде шығарған шығындарын төлеген жағдайда, саяхат басталғанға дейiн шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

      7. Алып тасталды - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      8. Турдың құрамына кiретiн туристiк қызметтер көрсетiлуiн сатып алған жағдайда туристiк ваучер туристiң тиiстi қызмет көрсетудi пайдалану құқығын растайтын құжат болып табылады.

      9. Туристiң кiнәсiнен туристiк қызмет көрсету шартын орындау мүмкiн болмайтын жағдай туындаған ретте, егер заң актiлерiнде немесе өтелмелi қызметтер көрсету шартында өзгеше көзделмесе, көрсетiлген қызметтерге толық көлемде ақы төленуi тиiс.

      10. Туристiк қызмет көрсету шартын орындаудың мүмкiн болмауы тараптардың бiр де бiрi жауап бермейтiн мән-жайлар бойынша туындаған жағдайда, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, турист туристiк ұйымға iс жүзiнде шығарған шығындарын өтейдi.

      11. Туристiң кiнәсiнен болған жағдайды қоспағанда, туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға тапсырыс берушiге шартты бұзудан келтiрiлген залалдарды толық өтеген жағдайда ғана шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

      12. Басқа елге келген жерi бойынша не жүру барысындағы маршруты бойынша шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шарт талаптарының тиiсiнше орындалмағаны үшiн жауапты болады.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді – ҚР 12.01.2007 № 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); 05.07.2008 № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Залалдар мен моральдық зиянды өтеу, туристiк қызмет көрсету шартын өзгерту жағдайлары

      1. Туристерге келтiрiлетiн залалдар мен моральдық зиянды өтеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi.

      2. Туристiк ұйым саяхат жасау кезiнде дүлей күштiң ықпалы салдарынан туристке келтiрiлген залал үшiн жауап бермейдi.

      3. Жолаушыларды көлiктiң кез келген түрiмен тасымалдаған кезде туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристке жөнелтiлетiн және баратын пункттер атаулары, жолаушылардың негiзгi құқықтары мен мiндеттерi көрсетiлген жеке немесе топтық (туристер тобына қызмет көрсету кезiнде) тасымалдау құжатын (билетiн) беруге мiндеттi.

      4. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристің төтенше жағдайға тап болғаны туралы туристің отбасын өз есебінен жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      5. Өлшеуге берiлмеген жүктi тасымалдау, оның сақталу жауапкершiлiгi туристке жүктеледi. Егер туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға билет, жүк квитанциясын немесе тасымалдауға қабылданған жүктiң жөнелтпе құжатын берсе, бiрақ олар дұрыс ресiмделмеген болса немесе жоғалса, немесе оларды қандай да бiр басқа себептермен ұсыну мүмкiн болмаса, тасымалдау шарты күшiнде қалады.

      6. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шартпен көзделген мән-жайлар өзгерген жағдайда және шарттың талаптарын елеулi түрде өзгерту қажет болған жағдайда туристке жазбаша нысанда осындай өзгерiстердiң сипаты және ықтимал салдарлары туралы дереу хабарлауға мiндеттi.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

19-бап. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар

      1. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар өз филиалдары мен өкiлдiктерiн ашуға құқылы.

      2. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасына сәйкес тiркелген, туристік қызметті жүзеге асыратын басқа тұлғалардың атауларын пайдалана алмайды.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізлді - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

20-бап. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың бірлестіктері

      Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар және туристік индустрияның өзге де тұлғалары өздерiнiң кәсiптiк қызметiн үйлестiру, сондай-ақ ортақ мүдделердi бiлдiру және қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қауымдастықтар (одақтар) нысанында бiрлестiктер құра алады.

      Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

21-бап. Туристердiң бiрлестiктерi

      Қазақстан Республикасының азаматтары туристердiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау, туризмді дамытуға жәрдемдесу мақсатында қоғамдық бiрлестiктер құра алады.

22-бап. Туристiк қызмет саласындағы мамандарды кәсiптiк даярлау

      1. Туризм саласындағы мамандарды кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды бiлiм беру саласында тиiстi лицензиялары бар бiлiм беру ұйымдары жүзеге асырады.

      2. Туристік қызмет саласындағы мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

23-бап. Гид, туризм нұсқаушысы, экскурсовод

      Қазақстан Республикасының азаматы ғана гид, туризм нұсқаушысы, экскурсовод бола алады.

4-тарау. ТУРИСТIҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI, ТУРИСТIҢ ҚАУIПСIЗДIГIН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

24-бап. Туристiң құқықтары

      Транзитті қоса алғанда, саяхатқа әзірленген, саяхат жасаған кезде туристiң:

      1) өзiнiң жеке басына немесе мүлкiнiң қауiпсiздiгiне қол сұғылған жағдайда консулдық, дипломатиялық, өзге де мемлекеттiк, сондай-ақ туристiк өкiлдiктерге өтiнiшпен жүгiнуге;

      2) уақытша болатын елге (жерге) бару, сондай-ақ уақытша болған елден (жерден) шығу және сонда болу ережелерi туралы, уақытша болатын ел (жер) заңнамасының ерекшеліктері туралы, жергiлiктi халықтың әдет-ғұрпы туралы, дiни салт, қасиеттi орындар, табиғи, тарихи, мәдени ескерткiштер және туристерге көрсетiлетiн, ерекше қорғаудағы басқа да объектiлер, қоршаған ортаның жай-күйi туралы қажеттi және дұрыс ақпарат алуға;

      3) еркiн жүрiп-тұруға, уақытша болатын елде (жерде) қабылданған шектеу шараларын ескере отырып, туристiк ресурстарға еркiн қол жеткiзуге;

      4) туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристiк қызмет көрсету шартын орындамаған жағдайда келтiрiлген залал мен моральдық зиянның Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен өтелуiне;

      5) шұғыл медициналық жәрдем алуға;

      6) шетелдік туристердiң құқықтық көмек және көмектiң өзге де түрiн алуына Қазақстан Республикасының мемлекеттiк билiк органдарының жәрдемдесуiне;

      7) туристердiң қолда бар байланыс құралдарына кедергiсiз қол жеткiзуiне құқығы бар.

      Туристердiң өзге құқықтары болатын елдiң (жердiң) заңдарымен айқындалады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Туристiң мiндеттерi

      Саяхат жасаған кезде, транзиттi қоса алғанда, турист:

      1) уақытша болатын елдiң (жердiң) заңдарын сақтауға;

      2) уақытша болатын елдегi (жердегi) қоршаған ортаны сақтауға, табиғи, тарихи және мәдени ескерткiштерге ұқыпты қарауға;

      3) уақытша болатын елге (жерге) келу және онда болу, сондай-ақ уақытша болатын елден (жерден) кету ережелерiн және транзиттiк жүрiп өтетiн елдердегi ережелердi сақтауға;

      4) саяхат кезiнде жеке өзiнiң қауiпсiздiгi ережелерiн сақтауға мiндеттi.

      Туристiң өзге мiндеттерi болатын елдiң (жердiң) заңдарымен айқындалады.

26-бап. Туристердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

      1. Қазақстан Республикасының аумағында туристердiң қауiпсiздiгiне Қазақстан Республикасы кепiлдiк бередi. Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасының турист-азаматтарына оның шегiнен тыс жерлерде қорғау және оларға қамқорлық жасау кепiлдiгiн бередi.

      2. Туристердiң қауiпсiздiгi деп туристердiң жеке қауiпсiздiгi, олардың мүлкiнiң сақталуы және саяхат кезiнде қоршаған ортаға залал келтірмеуі, сондай-ақ туризмді заңсыз көші-қон мен үшiншi елдерге транзит, азаматтарды сексуалдық, еңбек және өзге де мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге бағытталған шаралар кешенi түсiнiледi.

      3. Уәкiлеттi орган туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды және туристердi уақытша болатын елдегi (жердегi) ықтимал қауiптер туралы хабардар етедi.

      4. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туристерге саяхат басталудан үш күн бұрын жазбаша түрде уақытша болатын елге (жерге) бару, уақытша болған елден (жерден) шығу және сонда болу ережелері туралы, заңнамасы туралы, жергілікті халықтың салт-дәстүрлері туралы, діни әдет-ғұрпы, қасиетті орындар, табиғи, тарихи, мәдени ескерткіштер және туристерге көрсетілетін, ерекше қорғаудағы басқа да объектілер, қоршаған ортаның жай-күйі туралы, сондай-ақ саяхат жасаған кезде тап болуы мүмкін қауіптер туралы қажетті және дұрыс ақпаратты қамтитын саяхаттың ерекшеліктері туралы мәліметтер беруге және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге асыруға міндетті.

      5. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар уәкілетті орган мен азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органға, сондай-ақ туристің отбасына саяхат кезінде туристің төтенше жағдайға ұшырағаны туралы білген немесе білуге тиіс кезден бастап дереу хабарлауға міндетті.

      Егер шетелдік туристер - Қазақстан Республикасының аумағында немесе Қазақстан Республикасының турист азаматтары Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде төтенше жағдайға ұшыраған болса, туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар дипломатиялық қызмет органдарына да хабарлауға міндетті.

      6. Өзi уақытша болатын елге (жерге) саяхат жасағысы келетiн туристер халықаралық медицина талаптарына сәйкес профилактикадан өтуге мiндеттi.

      7. Қазақстан Республикасының аумағында қасiретке душар болған туристерге қажеттi көмектi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мамандандырылған қызметтер жүзеге асырады.

      8. Уәкiлеттi орган мүдделi министрлiктермен және басқа да атқарушы органдармен бiрлесiп туристердiң қорғалуы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуді ұйымдастырады.

      9. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі туристердiң қорғалуы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуді ұйымдастырады.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2004.12.20. № 13, (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 11.04.2014 № 189-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

27-бап. Туристік қызметті жүзеге асыру кезінде сақтандыру

      1. Турагент туристік өнімді өткізу кезінде:

      шетелге шығатын турист туристі міндетті сақтандыру шартын жасасуға ниет білдірген сақтандыру ұйымының немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру ұйымы филиалының атауын сұратуға;

      шетелге шығатын туриске сақтандыру сертификатын және қажет болған кезде, сақтандыру полисін беруге міндетті.

      2. Туристі міндетті сақтандыру шартында туристерге медициналық көмектің ақысын төлеу және уақытша болатын елде (жерде) тікелей сақтандыру жағдайы басталған кезде олардың шығыстарын өтеу көзделуге тиіс.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының аумағына келетін туристерге өмірі мен денсаулығын сақтандыру туралы куәліктің болуы туралы талапты белгілеуге құқылы.

      4. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметі осы Заңның 27-3-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган белгілеген мөлшерде аударылуға жататын ақша сомасынан ұсталатын комиссиялық алым есебінен қаржыландырылады.

      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-1-тарау. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі

      Ескерту. Заң 4-1-тараумен толықтырылды - ҚР 17.11.2015 № 407-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

27-1-бап. Жалпы ережелер

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі Қазақстан Республикасының азаматтары, турагенттер, туроператорлар, туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылармен, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі және Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін уәкілетті орган арасындағы құқықтық қатынастар жиынтығын білдіреді.

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі Қазақстан Республикасы азаматтарының турагенттермен, туроператорлармен, туроператор-әуе кемесімен жалданушылармен, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісімен және уәкілетті органмен іскерлік сипаттағы сапарларға байланысты құқықтық қатынастарына қолданылмайды.

      Ескерту. 27-1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-2-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері

      1. Мыналар:

      1) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар;

      2) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылар;

      3) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын турагенттер;

      4) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, жалғыз қызмет түрі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметін атқару болып табылатын заңды тұлға Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі болып табылады.

      3. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің кәсіпкерлік қызметті және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға, қарыздар алуға, үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша кепілгер болуға, мүлікті кепілге беруге құқығы жоқ.

      4. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметі осы Заңның 27-3-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерде аударылуға жататын ақша сомасынан ұсталатын комиссиялық алым есебінен қаржыландырылады.

      5. Туристер болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің пайда алушылары болып табылады.

      6. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі:

      шығу туризмі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарына туристік код беру тетігін әкімшілендіруді;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған кепілдік берудің сараланған сомасын қабылдауды жүзеге асырады.

      7. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі:

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектісі шығу туризмі саласындағы туроператорлық қызметтің түрін тоқтатқан жағдайда осы субъектінің кінәсінен Қазақстан Республикасының азаматтарын әкету фактілері болмаған кезде ол енгізген банк кепілдігін, сондай-ақ өткізген туристік өнімдер үшін аударылған қаражатты қайтаруды жүзеге асыруға;

      банк кепілдігінің шекті сомасына қол жеткізілген кезде Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектісі енгізген банк кепілдігін осы субъектіге қайтаруды жүзеге асыруға;

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметіне бөлінген комиссия сомасын қоспағанда, осы субъект жүйеге кірген кезден бастап үш жылдан кейін Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері үшін аударымдарды келесі күнтізбелік жылға есепке жатқызу әдісінің қолданылуын қамтамасыз етуге міндетті.

      Ескерту. 27-2-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-3-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі субъектілерінің міндеттемелері

      1. Шығу туризмі саласында қызметін жүзеге асыратын туроператорларға және туроператорлар-әуе кемесімен жалданушыларға мынадай міндеттемелер:

      1) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісіне шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін ұсына отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің не Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі айқындаған үшінші тұлғаның пайдасына банк кепілдігімен қамтамасыз етілген ақшаны төлеуді көздейтін, Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес екінші деңгейдегі банкпен банктік кепілдік шартын жасасу;

      2) арнайы шотқа туроператор немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушы қалыптастырған және турагент Қазақстан Республикасының азаматына өткізген әрбір туристік өнімнен Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген сомада ақшаны аудару жүктеледі.

      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі субъектілерінің осы бапта санамаланған міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісіне және уәкілетті органға жүктеледі.

      3. Осы бапта көзделген міндеттемелерді орындамайтын немесе тиісті түрде орындамайтын туроператордың немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушының Қазақстан Республикасының азаматтарына шығу туризмі саласындағы туристік қызметтерді көрсеткені анықталған жағдайда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы осындай мән-жай анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығу туризмі саласындағы туристік операторлық қызметке арналған лицензияның (лицензияға қосымшаның) қолданысын тоқтата тұруды жүзеге асыруға міндетті.

      Ескерту. 27-3-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-4-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғау тетігі

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғау бойынша әрекеттерді жүзеге асыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі уәкілетті органмен келісу бойынша мынадай жағдайларда:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының шығу туризмі саласындағы құқықтары бұзылған жағдайда, оның жазбаша немесе ауызша өтініші болғанда;

      2) Қазақстан Республикасының шығу туризмі саласындағы туристiк қызмет туралы заңнамасын бұзу фактілері бойынша мемлекеттік органдардың өтініші болғанда;

      3) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын бұзу фактілері бойынша туристер бірлестігінің (бірлестіктерінің) жазбаша өтініші болғанда;

      4) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын бұзу фактілері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының өтініші болғанда;

      5) шығу туризмі саласында Қазақстан Республикасы азаматтарының өміріне және денсаулығына зиян келтіру қаупі туындаған өзге де жағдайларда қабылдайды.

      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі қабылданған шешім туралы туроператор немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушы басшысын, туристер болған елдегі Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесін бір тәулік ішінде хабардар етеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді.

      3. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында айқындалады.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

28-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. № 59-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

28-1-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      1-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      2-тармақ жаңа редакцияда көзделген – ҚР 06.04.2024 № 71-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы бапқа сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау субъектісіне беру және бақылау субъектісіне әкімшілік жүктемені төмендету бақылау объектісіне (субъектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.

      Бақылау объектісіне (субъектісіне) бармай профилактикалық бақылауды уәкілетті орган ақпаратты талдау нысанында жүзеге асырады.

      Мыналар талдау үшін ақпарат көздері болып табылады:

      ресми статистикалық ақпарат;

      мемлекеттік органдардың ақпараты;

      дерекқорды қалыптастыру мен жүргізу жөніндегі ұйымның ақпараты;

      ішкі туризм мен келу туризмін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі құрған ұйымның ақпараты;

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің ақпараты;

      туристік қызмет субъектілерінен келіп түсетін ақпарат.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бақылау субъектісінің әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) бұзушылықтар анықталған жағдайда уәкілетті орган бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды ресімдейді және жібереді.

      Бұзушылықтарды жою туралы ұсыным бақылау субъектісінің жеке өзіне қолын қойғызып немесе жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген бұзушылықтарды жою туралы ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – ұсынымда оны алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) поштамен – хабарламасы бар тапсырысты хатпен;

      3) электрондық тәсілмен – уәкілетті органның сұрау салуы кезінде хатта көрсетілген бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына уәкілетті орган жіберген күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

      4. Бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      5. Бақылау субъектісі бұзушылықтарды жою туралы ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны жіберген уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

      6. Бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.

      7. Бақылау субъектілеріне (объектілеріне) бармай профилактикалық бақылау жылына бір реттен жиілетпей жүргізіледі.

      Ескерту. 28-1-бап жаңа редакцияда – ҚР 30.04.2021 № 34-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

29-бап. Өтпелi ережелер

      Осы Заң қолданысқа енгiзiлген кезде туристiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалар осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап алты ай мерзiм iшiнде өз қызметiн осы Заңға сәйкес келтiруге мiндеттi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О туристской деятельности в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года N 211.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. По всему тексту слова "туристских организаций", "туристской организации", "Туристская организация", "туристская организация", "Туристские организации", "туристские организации" заменены соответственно словами "лиц, осуществляющих туристскую деятельность,", "лицу, осуществляющему туристскую деятельность,", "Лицо, осуществляющее туристскую деятельность,", "лицо, осуществляющее туристскую деятельность,", "Лица, осуществляющие туристскую деятельность,", "лица, осуществляющие туристскую деятельность," Законом РК от 05.07.2008 № 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).
      Сноска. По всему тексту слова "(гидов-переводчиков)", "(гиды-переводчики)", "(гида-переводчика)", "(гидом-переводчиком)", "(гид-переводчик)" исключены Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные, организационные основы туристской деятельности как одной из отраслей экономики Республики Казахстан.

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      1-1) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      2) гид – физическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуального предпринимателя или наемного работника, профессионально подготовленное для оказания информационных и (или) организационных услуг туристам;

      2-1) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2-2) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      2-3) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      3) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3-1) туристская операторская деятельность в сфере въездного туризма – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, по формированию туристского продукта, его продвижению и реализации туристам, не проживающим постоянно на территории Республики Казахстан, в том числе через туристских агентов;

      3-2) страховой сертификат – документ, свидетельствующий о наличии действующей страховой защиты в отношении застрахованного и содержащий информацию об условиях страхового покрытия по страховым рискам, принимаемым на страхование, оформленный страховщиком в подтверждение заключенного договора страхования (страхового полиса);

      4) тур - комплекс туристских услуг, включающий путешествие по определенному маршруту в рамках определенных сроков;

      5) туризм – временное пребывание туриста в путешествии, не связанное со сменой постоянного места жительства;

      5-1) инфраструктура туризма – совокупность организаций, комплекс сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенных для функционирования сферы туризма и удовлетворения потребностей туриста;

      6) инструктор туризма – профессионально подготовленное физическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуального предпринимателя или наемного работника, имеющее соответствующую квалификацию и опыт прохождения туристских маршрутов;

      7) турист - физическое лицо, посещающее страну (место) временного пребывания на период от двадцати четырех часов до одного года и осуществляющее не менее одной ночевки в ней (в нем) в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью;

      7-1) карта туристификации – территории республиканского и регионального уровней, представляющие интерес для туристов;

      8) места размещения туристов - гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания;

      8-1) туристский агент (далее – турагент) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее турагентскую деятельность;

      9) туристская агентская деятельность (далее – турагентская деятельность) – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц по продвижению и реализации туристского продукта, сформированного туристским оператором Республики Казахстан на основании агентского договора на реализацию туристского продукта без права добавления дополнительных услуг, а также деятельность по оказанию туристам услуг, не являющихся туристским продуктом;

      10) туристский ваучер - документ, подтверждающий право туриста на услуги, входящие в состав тура, и факт их оплаты;

      11) исключен Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11-1) туристский код – уникальный номер, присваиваемый туристу туроператором в сфере выездного туризма, гарантирующий обязательства туроператора в рамках организованного выездного туризма;

      12) туристская деятельность - предпринимательская деятельность физических или юридических лиц по предоставлению туристских услуг;

      13) туристские услуги – услуги, необходимые для удовлетворения потребностей туриста, предоставляемые в период его путешествия и в связи с этим путешествием (размещение, перевозка, питание, экскурсии, услуги инструкторов туризма, гидов, и другие услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание, оказываемые в зависимости от целей поездки;

      13-1) компенсация туристских услуг – возмещение работодателем затрат работника на туристские услуги, оказанные на территории Республики Казахстан;

      Сноска. Статья 1 дополнена подпунктом 13-1) в соответствии с Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводятся в действие после дня введения в действие соответствующих изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)).

      14) договор на туристское обслуживание - соглашение между лицом, осуществляющим туристскую деятельность, и туристом по возмездному оказанию туристских услуг;

      15) лица, осуществляющие туристскую деятельность, - турагенты, туроператоры, инструкторы туризма, а также оказывающие туристские услуги самостоятельно гиды, экскурсоводы;

      16) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      17) туристский маршрут – путь следования туриста для удовлетворения его потребностей, который разрабатывается туристским оператором и включает в себя посещение объектов туристской деятельности с детальной регламентацией такого посещения (используемый транспорт, места остановки, объекты посещения, места ночлега, медицинская помощь в экстренных случаях и другие условия);

      18) государственный реестр туристских маршрутов и троп - документ учета туристских маршрутов и троп;

      19) туристская операторская деятельность (далее – туроператорская деятельность) – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, по формированию, продвижению и реализации туристского продукта в сфере выездного туризма через турагентов и туристского продукта в сфере въездного и внутреннего туризма туристам, в том числе через турагентов;

      19-1) туристский оператор (далее – туроператор) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее туристскую операторскую деятельность, туристскую операторскую деятельность в сфере внутреннего, въездного или выездного туризма;

      20) туристский продукт – комплекс всех необходимых туристских услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста во время путешествия;

      21) продвижение туристского продукта - комплекс мер (реклама, участие в специализированных выставках и ярмарках, организация туристских информационных центров по реализации туристской продукции, издание и распространение каталогов, буклетов), направленных на оказание туристских услуг;

      22) туристские ресурсы - природно-климатические, исторические, социально-культурные, оздоровительные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил;

      23) туристский рынок - обращение товаров (работ, услуг) и денег в области туристской деятельности;

      24) туристская отрасль - отрасль экономики, основной сферой деятельности которой является предоставление туристских услуг, создание туристского продукта, их продвижение и реализация на внутреннем и международном рынках;

      25) чрезвычайное происшествие с туристом - невозвращение из путешествия туриста, а также событие на определенной территории во время путешествия, возникшее в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель туриста или вред его здоровью;

      25-1) туроператор-фрахтователь – туроператор, заключивший договор фрахтования (чартера) с воздушным перевозчиком (фрахтовщиком) о передаче в его пользование всей вместимости или части вместимости одного воздушного судна (или нескольких судов) с экипажем на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров и багажа в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации;

      26) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий функции государственного управления в области туристской деятельности;

      26-1) туроператорская деятельность в сфере выездного туризма – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, по формированию туристского продукта, его продвижению и реализации через турагентов туристам, а также по продвижению и реализации через турагентов туристам туристского продукта, сформированного нерезидентом Республики Казахстан;

      26-2) туроператорская деятельность в сфере внутреннего туризма – предпринимательская деятельность физических или юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, по формированию туристского продукта, его продвижению и реализации туристам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, в том числе через турагентов;

      27) экскурсант - физическое лицо, посещающее туристские ресурсы в познавательных целях в стране (месте) временного пребывания не более двадцати четырех часов;

      28) экскурсия - посещение физическим лицом туристских ресурсов в познавательных целях в стране (месте) временного пребывания не более двадцати четырех часов;

      29) экскурсионная деятельность - предпринимательская деятельность по организации посещений туристских ресурсов в познавательных целях в стране (месте) временного пребывания, которая не предусматривает услуги по размещению (ночевке) туристов и охватывает период не более двадцати четырех часов;

      30) экскурсовод – физическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуального предпринимателя или наемного работника, профессионально подготовленное для оказания экскурсионных услуг туристам по ознакомлению с туристскими достопримечательностями в стране (месте) временного пребывания.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 16.11.2015 № 406-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие с 01.01.2019); от 30.04.2021 № 34-VII (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2022 № 174-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о туристской деятельности

      1. Законодательство Республики Казахстан о туристской деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан о туристской деятельности, то применяются правила международного договора, за исключением случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Статья 3. Субъекты и объекты туристской деятельности

      1. К субъектам туристской деятельности относятся:

      1) туроператоры;

      2) турагенты;

      3) гиды, экскурсоводы, инструкторы туризма, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей;

      4) общественные объединения в области туристской деятельности;

      5) организация, созданная Правительством Республики Казахстан в целях развития внутреннего и въездного туризма;

      6) операторы туристского взноса для иностранцев.

      2. Объекты туристской деятельности - природные объекты и природно-климатические зоны, достопримечательности, исторические и социально-культурные объекты показа и иные объекты, способные удовлетворить потребности туриста во время путешествия.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 4. Туристская индустрия

      1. Туристская индустрия - совокупность средств размещения туристов, транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, оздоровительного, делового, спортивного и иного назначения; организаций, осуществляющих туристскую деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов.

      2. Виды услуг в туристской индустрии:

      1) услуги по предоставлению туров;

      2) услуги по предоставлению мест проживания;

      3) услуги по предоставлению питания;

      4) информационные, рекламные услуги;

      5) транспортные услуги;

      5-1) услуги по предоставлению (включая бронирование, продажу и доставку) билетов на все виды транспорта и билетов на посещение мероприятий;

      6) услуги развлечения;

      7) иные туристские услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Туристские ресурсы

      Классификация и оценка туристских ресурсов Республики Казахстан, режим их охраны, порядок использования с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую среду и сохранения целостности туристских ресурсов Республики Казахстан, меры по их восстановлению определяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Классификация туризма в Республике Казахстан

      1. Туризм в Республике Казахстан классифицируется:

      1) по видам туризма;

      2) по отраслевому принципу;

      3) по субъектному принципу;

      4) по объектному принципу.

      2. Виды туризма включают международный и внутренний туризм.

      3. Международный туризм включает:

      1) въездной туризм, под которым понимаются путешествия в пределах Республики Казахстан лиц, не проживающих постоянно на ее территории;

      2) выездной туризм, под которым понимаются путешествия граждан Республики Казахстан и лиц, постоянно проживающих в Республике Казахстан, в другую страну.

      4. Внутренним туризмом являются путешествия в пределах Республики Казахстан граждан Республики Казахстан и лиц, постоянно проживающих на ее территории.

      5. По отраслевому принципу выделяются направления туризма, связанные с оказанием туристских услуг и удовлетворением туристских потребностей в ознакомлении с объектами и деятельностью в конкретной сфере.

      6. По субъектному принципу выделяются направления туризма, связанные со статусом (возрастным, профессиональным и другим) самих туристов.

      7. По объектному принципу выделяются направления туризма, связанные с посещением туристами конкретных объектов и (или) событий.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Экспорт и импорт услуг в туристской индустрии

      1. Оказание туристских услуг, связанных с организацией въездного туризма на территорию Республики Казахстан, является экспортом туристских услуг.

      2. Оказание туристских услуг, связанных с выездом в другую страну, является импортом туристских услуг.

Статья 7-1. Туристский взнос для иностранцев

      1. Туристским взносом для иностранцев является платеж, взимаемый с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

      2. Операторами туристского взноса для иностранцев признаются лица, предоставляющие места размещения туристов, за исключением мест размещения туристов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

      Операторы туристского взноса для иностранцев обязаны осуществлять взимание и перечисление туристского взноса для иностранцев в местный бюджет.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие с 01.01.2022).

Глава 2. Государственное регулирование
туристской деятельности

Статья 8. Принципы государственного регулирования туристской деятельности

      Основными принципами государственного регулирования туристской деятельности в Республике Казахстан являются:

      1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

      2) определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;

      3) формирование представления о Республике Казахстан как о стране, благоприятной для туризма;

      4) обеспечение безопасности, защиты прав туристов и лиц, осуществляющих туристскую деятельность, Республики Казахстан и их объединений, а также защита их интересов и имущества.

Статья 9. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской деятельности

      1. Основными целями государственного регулирования туристской деятельности являются:

      1) обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения в области туристской деятельности;

      2) охрана окружающей среды;

      3) создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов;

      4) развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий;

      5) создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан Республики Казахстан за счет развития туристской индустрии;

      6) развитие международных туристских контактов.

      2. Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности являются:

      1) становление туризма как высокорентабельной отрасли экономики Республики Казахстан;

      2) учет государственных интересов, защита природного и историко-культурного наследия Республики Казахстан при использовании туристских ресурсов;

      3) введение льготных условий для организации туристской и экскурсионной работы среди детей, подростков, молодежи, лиц с инвалидностью и малообеспеченных слоев населения;

      4) создание благоприятных условий для инвестирования туристской индустрии;

      5) поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;

      6) создание эффективной системы туристской деятельности для обеспечения потребностей внутреннего и международного туризма.

      3. Государственное регулирование туристской деятельности осуществляется посредством:

      1) определения политики по развитию индустрии туризма, инвестиций в туризм;

      2) принятия нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в области туристской деятельности;

      3) лицензирования туристской деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      3-1) стандартизации в области туристской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации;

      4) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      5) содействия кадровому обеспечению туристской деятельности;

      6) содействия участию отечественных туристов, туроператоров и турагентов и их объединений в международных туристских программах;

      7) содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках;

      8) обеспечения рационального и эффективного использования, учета и защиты туристских ресурсов страны.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2007 N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 21.07.2007 N 307 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.06.2022 № 129-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области развития туризма.

      Сноска. Статья 10 - в редакции Закона РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      2) участвует в формировании и реализации единой политики по привлечению инвестиций в туристскую отрасль;

      3) формирует и реализует государственную политику в области туристской деятельности, туризма и туристской индустрии;

      4) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, обобщает практику применения законодательства и вносит предложения по его совершенствованию;

      5) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      6) осуществляет межотраслевую и межрегиональную координацию в области туристской деятельности, взаимодействие с отечественными, зарубежными и международными туристскими, общественными и другими организациями и лицами, осуществляющими туристскую деятельность;

      7) предъявляет в суды иски в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      8) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности;

      9) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      10) в пределах своей компетенции разрабатывает, заключает и исполняет международные договоры в области туристской деятельности, а также представляет интересы государства в области туризма в международных организациях и на международных мероприятиях и участвует в их работе;

      10-1) определяет на основе проведенного конкурса юридическое лицо, осуществляющее функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      10-2) утверждает правила функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, сумму денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, сумму денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма (далее – специальный счет);

      10-3) утверждает правила уплаты туристского взноса для иностранцев;

      11) утверждает правила классификации мест размещения туристов;

      12) утверждает правила переподготовки и повышения квалификации специалистов в области туристской деятельности;

      13) утверждает правила формирования и ведения государственного реестра туристских маршрутов и троп;

      14) совместно с уполномоченным органом в сфере стандартизации регулирует деятельность в сфере стандартизации в области туристской деятельности;

      15) распространяет информацию о Казахстане и его туристских возможностях на международном туристском рынке и внутри государства, в том числе путем проведения республиканских и международных выставок и ярмарок в области туристской деятельности;

      16) - 19) исключены Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      20-1) утверждает типовой договор на туристское обслуживание;

      20-2) определяет общие требования к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области туризма;

      20-3) утверждает квалификационные требования, предъявляемые к туроператорской деятельности;

      20-4) утверждает правила предоставления туристских услуг;

      20-5) ведет государственные электронные реестры лиц, подавших уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      20-6) утверждает формы сведений для приложения к уведомлению о начале турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей;

      20-6) утверждает формы сведений для приложения к уведомлению о начале деятельности турагента, гида, экскурсовода и инструктора туризма;

      20-7) участвует в формировании государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области туризма, финансируемых из республиканского бюджета;

      20-8) утверждает распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области туризма, финансируемых из республиканского бюджета;

      20-9) утверждает правила формирования, функционирования приоритетных туристских территорий и управления ими;

      20-10) утверждает карту туристификации;

      20-11) утверждает правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан;

      20-12) утверждает правила компенсации туристских услуг;

      Сноска. Статья 11 дополнена подпунктом 20-12) в соответствии с Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводятся в действие после дня введения в действие соответствующих изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)).

      20-13) координирует деятельность по строительству и совершенствованию инфраструктуры туризма;

      20-14) утверждает правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;

      20-15) утверждает правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности;

      20-16) утверждает правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов;

      20-17) согласовывает местным исполнительным органам области, города республиканского значения, столицы перечень санитарно-гигиенических узлов, по которым возмещается часть затрат при их содержании;

      20-18) утверждает правила субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов;

      20-19) утверждает правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса;

      20-20) утверждает правила возмещения части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность;

      20-21) организует проведение изыскательских работ по развитию туристской отрасли;

      20-22) субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;

      20-23) возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов;

      20-24) формирует и утверждает классификатор направлений туризма в Республике Казахстан по отраслевому, субъектному и объектному принципам;

      20-25) утверждает правила формирования и ведения реестра национальных туристских брендов;

      21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2020 № 356-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.04.2021 № 34-VII (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Компетенция местных исполнительных органов (акиматов) областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения

      1. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы:

      1) реализует государственную политику и осуществляет координацию в области туристской деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      4) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      5) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      6) анализирует рынок туристских услуг и представляет в уполномоченный орган необходимые сведения о развитии туризма на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      7) разрабатывает и внедряет меры по защите областных (городов республиканского значения, столицы) туристских ресурсов;

      8) координирует деятельность по планированию и строительству объектов туристской индустрии на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      9) оказывает содействие в деятельности детских и молодежных лагерей, объединений туристов;

      10) оказывает субъектам туристской деятельности методическую и консультативную помощь в вопросах, связанных с организацией туристской деятельности;

      11) развивает и поддерживает предпринимательство в области туристской деятельности как меру увеличения занятости населения;

      12) предоставляет туристскую информацию, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность;

      13) учреждает туристский информационный центр;

      13-1) осуществляет лицензирование туроператорской деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      13-2) организует профессиональную подготовку гида;

      13-3) утверждает по согласованию с уполномоченным органом план мероприятий по развитию туристской отрасли;

      13-4) ведет государственный реестр туристских маршрутов и троп;

      13-5) создает инфраструктуру туризма на территории соответствующей административно-территориальной единицы, принимает меры по строительству и развитию объектов, способных удовлетворить потребности туриста;

      13-6) создает условия для субъектов туристской деятельности в развитии туризма;

      13-7) финансирует туристские информационные центры путем прямого заключения договора в рамках реализации совместной деятельности в сфере туризма;

      13-8) возмещает часть затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности;

      13-9) утверждает перечни санитарно-гигиенических узлов, по которым возмещается часть затрат при их содержании, по согласованию с уполномоченным органом;

      13-10) осуществляет меры по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию подъездных автомобильных дорог областного и районного значения до мест размещения туристов, находящихся вне населенных пунктов;

      13-11) возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса;

      13-12) субсидирует часть затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов;

      13-13) возмещает часть затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность;

      14) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. Местный исполнительный орган района, города областного значения:

      1) реализует государственную политику и осуществляет координацию в области туристской деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      2) осуществляет сбор, анализ и предоставляет в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы информацию о развитии туризма на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      3) разрабатывает и внедряет меры по защите районных туристских ресурсов;

      4) координирует деятельность по планированию и строительству объектов туристской индустрии на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

      5) оказывает содействие в деятельности детских и молодежных лагерей, объединений туристов;

      6) предоставляет туристскую информацию, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность;

      6-1) ведет реестр туристских маршрутов и троп в районе;

      7) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.04.2021 № 34-VII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 13. Совет по туризму

      1. Совет по туризму создается в качестве консультативно-совещательного органа при уполномоченном органе.

      2. В состав совета по туризму входят представители уполномоченного органа и заинтересованных государственных органов, а также представители ассоциаций и иных объединений в области туристской деятельности.

      3. Совет по туризму:

      1) вырабатывает предложения по вопросам развития туризма, привлечения инвестиций в данную отрасль экономики, обеспечения благоприятного режима въезда в Республику Казахстан и создания условий для выезда туристов за границу, формирования туристского имиджа республики, подготовки специалистов в области туристской деятельности;

      2) для целей информирования потребителей туристских услуг о качестве услуг ведет рейтинг лиц, осуществляющих туристскую деятельность, по утвержденному им порядку.

      4. Исключен Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Туристский информационный центр

      Туристский информационный центр является организацией, учреждаемой Правительством и (или) акиматом области (города республиканского значения, столицы), создаваемой для формирования и распространения информации о Казахстане и его туристском потенциале, продвижения туристского продукта на международном туристском рынке и внутри государства, а также в целях создания условий для развития новых субъектов предпринимательства и научно-методического обеспечения в области туристской деятельности.

      Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 3. Организация туристской деятельности

Статья 14-1. Приоритетные туристские территории

      1. Приоритетной туристской территорией является территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканского уровня карты туристификации.

      2. Участниками приоритетной туристской территории являются физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Приоритетная туристская территория создается в целях:

      повышения конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта;

      повышения эффективности работы субъектов туристской деятельности;

      концентрации ресурсов (материальных, интеллектуальных и других) в наиболее перспективных точках развития туризма.

      4. Строительство объектов, способных удовлетворить потребности туриста, на приоритетных туристских территориях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-2. Государственная поддержка инвестиций

      Для юридических лиц, реализующих инвестиционный приоритетный проект на приоритетной туристской территории, предоставляются преференции в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Главу 3 дополнена статьей 14-2, в соответствии с Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие с 01.01.2022).

Статья 14-3. Полномочия организации, созданной Правительством Республики Казахстан в целях развития внутреннего и въездного туризма

      Организация, созданная Правительством Республики Казахстан в целях развития внутреннего и въездного туризма, наделяется следующими полномочиями:

      1) осуществляет организацию мероприятий, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма;

      2) осуществляет продвижение Республики Казахстан и ее туристских возможностей на международном и внутреннем туристских рынках, в том числе путем использования и развития национального туристского портала;

      3) разрабатывает и продвигает национальные туристские бренды на международном и внутреннем туристских рынках, формирует и ведет их реестр в соответствии с утвержденными правилами;

      4) разрабатывает маркетинговую стратегию в туристской отрасли, координирует и проводит мониторинг ее реализации;

      5) участвует в создании и развитии туристских ресурсов;

      6) проводит анализ туристского потенциала Республики Казахстан;

      7) администрирует субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 14-3 в соответствии с Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (порядок введения в действие см. ст2).

Статья 15. Общие условия осуществления туристской деятельности

      1. Туроператор в сфере выездного туризма при осуществлении туроператорской деятельности в сфере выездного туризма обязан заключить договор обязательного страхования туриста в отношении каждого туриста, выезжающего за рубеж.

      2. В соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях":

      туроператорская деятельность в сфере выездного туризма является лицензируемым подвидом деятельности;

      туроператорская деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма является лицензируемым подвидом деятельности;

      турагентская деятельность, а также деятельность гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляются в уведомительном порядке.

      Приостановление или прекращение действия лицензии на туроператорскую деятельность влечет запрет на оказание туристских услуг, за исключением обязательств, вытекающих из ранее заключенных договоров.

      Приостановление действия лицензии на туроператорскую деятельность, прекращение действия лицензии на туроператорскую деятельность осуществляются в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

      Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристами.

      Туроператор в сфере выездного туризма осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта исключительно через турагентов. Турагент при реализации туристского продукта, сформированного туроператором в сфере выездного туризма, обязан выдать туристский ваучер.

      Туристский продукт, сформированный нерезидентом Республики Казахстан, продвигается путем включения в туристский продукт туроператора в сфере выездного туризма и реализуется в соответствии с настоящим Законом.

      3. Турагент продвигает и реализует туристам туристский продукт, сформированный туроператором, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Продвижение и реализация туристского продукта турагентом осуществляется на основании агентского договора на реализацию туристского продукта, заключенного с туроператором в письменной форме.

      Агентский договор на реализацию туристского продукта между туроператором и турагентом должен содержать:

      сведения о туроператоре, сформировавшем туристский продукт;

      полномочия турагента на совершение сделок с туристами от имени туроператора;

      порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае предъявления туристом либо третьими лицами, оказывающими отдельные туристские услуги, входящие в туристский продукт, претензии;

      описание туристского маршрута;

      достоверную информацию о туристском продукте и ответственности каждой из сторон перед туристом за непредоставление или предоставление недостоверной информации о туристском продукте.

      Туроператор несет предусмотренную законами Республики Казахстан ответственность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на туристское обслуживание (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги).

      4. Туроператорская деятельность, направленная на удовлетворение религиозных потребностей, осуществляется в порядке, определяемом государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере религиозной деятельности, по согласованию с уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 15 - в редакции Закона РК от 30.04.2021 № 34-VII (порядок введения в действие см. ст. 2).

Статья 15-1. Классификация мест размещения туристов

      1. Места размещения туристов подлежат классификации в целях содействия увеличению потока туристов и доходов от всех видов туризма.

      2. При проведении классификации рассматриваются характеристики мест размещения туристов, позволяющие осуществить аттестацию на одну из категорий на основе правил классификации мест размещения туристов.

      3. Правила классификации мест размещения туристов определяют основные цели, организационную структуру, минимальные требования и регулируют порядок присвоения категорий местам размещения туристов.

      Сноска. Закон дополнен статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 15-2. Формирование туристского продукта

      1. Формирование туристского продукта - деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные туристские услуги, входящие в туристский продукт.

      2. Туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из конъюнктуры туристского рынка или по конкретному заказу.

      3. Туроператор приобретает право на услуги, входящие в тур, на основании договоров с лицами, предоставляющими отдельные туристские услуги.

      Сноска. Закон дополнен статьей 15-2 в соответствии с Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Статья 15-3. Уведомления в сфере туризма

      1. Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности гида, экскурсовода, инструктора туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей, турагента подается в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

      2. Заявители, направляющие уведомление о начале осуществления турагентской деятельности, прилагают сведения по форме, утвержденной уполномоченным органом.

      3. Заявители, направляющие уведомление о начале осуществления деятельности в качестве гида, экскурсовода, инструктора туризма, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан в качестве индивидуальных предпринимателей, к уведомлению прилагают сведения по форме, утвержденной уполномоченным органом, и сертификат о прохождении подготовки в сфере туризма.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 15-3 в соответствии с Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); в редакции Закона РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Стандартизация в области туристской деятельности

      Стандартизация в области туристской деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации.

      Сноска. Статья 16 в редакции Закона РК от 05.10.2018 № 184-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Договор на туристское обслуживание

      1. Оказание туристских услуг осуществляется на основании договора. Договор на туристское обслуживание заключается в письменной форме, за исключением договоров, заключаемых гидом и экскурсоводом, и должен соответствовать законодательству Республики Казахстан.

      Существенные условия договора на туристское обслуживание устанавливаются типовым договором на туристское обслуживание, утвержденным уполномоченным органом.

      2. Исключен Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      3. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых исходили при заключении договора.

      4. К существенным изменениям обстоятельств относятся:

      1) ухудшение условий путешествия, изменение сроков путешествия;

      2) непредвиденный рост транспортных тарифов;

      3) введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет;

      4) иные основания, определяемые по соглашению сторон.

      5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора лицом, осуществляющим туристскую деятельность, турист вправе расторгнуть договор на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      6. Турист вправе отказаться от исполнения договора до начала путешествия при условии оплаты лицу, осуществляющему туристскую деятельность, фактически понесенных им расходов за услуги, оказанные до уведомления об отказе от исполнения договора.

      7. Исключен Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      8. В случае приобретения туристских услуг, входящих в состав тура, подтверждающим документом прав туриста на соответствующие услуги является туристский ваучер.

      9. В случае невозможности исполнения договора на туристское обслуживание, возникшей по вине туриста, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором возмездного оказания услуг.

      10. В случае когда невозможность исполнения договора на туристское обслуживание возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, турист возмещает лицу, осуществляющему туристскую деятельность, фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

      11. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии полного возмещения заказчику убытков, причиненных расторжением договора, кроме случая, когда это произошло по вине туриста.

      12. В случае несоответствия условиям договора по прибытии в другую страну либо по маршруту следования лицо, осуществляющее туристскую деятельность, несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2007 N 222 (вводится в действие по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования); от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Возмещение убытков и морального вреда, условия изменения договора туристского обслуживания

      1. Возмещение убытков и морального вреда туристам производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, не несет ответственности за ущерб, понесенный туристом во время совершения путешествия вследствие действия непреодолимой силы.

      3. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, при перевозке пассажиров на любом виде транспорта обязано выдать туристу индивидуальный или групповой (при обслуживании туристской группы) перевозочный документ (билет), содержащий названия пунктов отправления и назначения, основные права и обязанности пассажиров.

      4. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, обязано за свой счет известить в письменном виде семью туриста о чрезвычайном происшествии с туристом.

      5. Ответственность за перевозку не предоставленного к взвешиванию груза, его сохранность возлагается на туриста. Если лицо, осуществляющее туристскую деятельность, выдало билет, багажную квитанцию или грузовую накладную на принятый к перевозке груз, но они неправильно оформлены или утеряны, или их по каким-либо другим причинам невозможно предъявить, договор перевозки остается в силе.

      6. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, обязано в случае изменений обстоятельств, предусмотренных договором, и необходимости существенного изменения условий договора немедленно сообщить туристу в письменной форме о характере таких изменений и возможных последствиях.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 19. Лица, осуществляющие туристскую деятельность

      1. Лица, осуществляющие туристскую деятельность, вправе открывать свои филиалы и представительства.

      2. Лица, осуществляющие туристскую деятельность, не могут использовать наименования других лиц, осуществляющих туристскую деятельность, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); с изменением, внесенным Законом РК от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие с 01.07.2019).

Статья 20. Объединения лиц, осуществляющих туристскую деятельность

      Сноска. Заголовок в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Лица, осуществляющие туристскую деятельность, и иные лица туристской индустрии в целях координации их профессиональной деятельности, а также представления и защиты общих интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 21. Объединения туристов

      Граждане Республики Казахстан в целях защиты прав и интересов туристов, содействия развитию туризма могут создавать общественные объединения.

Статья 22. Профессиональная подготовка специалистов в области туристской деятельности

      1. Профессиональная подготовка, переподготовка специалистов в области туризма осуществляется организациями образования, имеющими соответствующие лицензии в сфере образования.

      2. Порядок переподготовки и повышения квалификации специалистов в области туристской деятельности определяется уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 23. Гид, инструктор туризма, экскурсовод

      Гидом, инструктором туризма, экскурсоводом может являться только гражданин Республики Казахстан.

Глава 4. Права и обязанности туриста,
обеспечение безопасности туриста

Статья 24. Права туриста

      При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет право на:

      1) обращение в консульские, дипломатические, иные государственные, а также туристские представительства в случае посягательства на его личную безопасность или имущество;

      2) необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания, а также выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, об особенностях законодательства страны (места) временного пребывания, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды;

      3) свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;

      4) возмещение убытков и морального вреда в случае невыполнения условий договора на туристское обслуживание лицом, осуществляющим туристскую деятельность, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      5) получение экстренной медицинской помощи;

      6) содействие органов государственной власти Республики Казахстан в получении правовой и иных видов помощи иностранным туристам;

      7) беспрепятственный доступ туристов к имеющимся средствам связи.

      Иные права туристов определяются законодательством страны (места) пребывания.

      Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 25. Обязанности туриста

      Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан:

      1) соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания;

      2) сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания;

      3) соблюдать правила въезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания, а также выезда из страны (места) временного пребывания и в странах транзитного проезда;

      4) соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.

      Иные обязанности туристов определяются законодательством страны (места) пребывания.

Статья 26. Обеспечение безопасности туристов

      1. Безопасность туристов на территории Республики Казахстан гарантируется Республикой Казахстан. Республика Казахстан гарантирует туристам-гражданам Республики Казахстан защиту и покровительство за ее пределами.

      2. Под безопасностью туристов понимаются личная безопасность туристов, сохранность их имущества и непричинение ущерба окружающей среде во время путешествий, а также комплекс мер, направленных на предотвращение использования туризма в целях незаконной миграции и транзита в третьи страны, сексуальной, трудовой и иной эксплуатации граждан.

      3. Уполномоченный орган информирует лиц, осуществляющих туристскую деятельность, и туристов о возможных опасностях для туристов в стране (месте) временного пребывания.

      4. Лица, осуществляющие туристскую деятельность, обязаны за три дня до начала путешествия в письменной форме предоставить туристам сведения об особенностях путешествий, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.

      5. Лица, осуществляющие туристскую деятельность, обязаны незамедлительно информировать уполномоченный орган и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также семью туриста с момента, когда они узнали или должны были узнать о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия.

      Если чрезвычайное происшествие произошло с иностранными туристами на территории Республики Казахстан или с туристами - гражданами Республики Казахстан за пределами Республики Казахстан, лица, осуществляющие туристскую деятельность, обязаны проинформировать также органы дипломатической службы.

      6. Туристы, предполагающие совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, обязаны проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями.

      7. Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие на территории Республики Казахстан, осуществляется специализированными службами, определяемыми Правительством Республики Казахстан.

      8. Уполномоченный орган совместно с заинтересованными министерствами и другими исполнительными органами организует обеспечение защиты и безопасности туристов.

      9. Акимат области, города республиканского значения, столицы организует обеспечение защиты и безопасности туристов.

      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 N 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 11.04.2014 № 189-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Страхование при осуществлении туристской деятельности

      1. Турагент при реализации туристского продукта обязан:

      запросить наименование страховой организации или филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, с которой (которым) турист, выезжающий за рубеж, изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста;

      выдать туристу, выезжающему за рубеж, страховой сертификат и при необходимости страховой полис.

      2. Договором обязательного страхования туриста должны предусматриваться оплата медицинской помощи туристам и возмещение их расходов при наступлении страхового случая непосредственно в стране (месте) временного пребывания.

      3. Правительство Республики Казахстан вправе установить к туристам, въезжающим на территорию Республики Казахстан, требование о наличии свидетельства о страховании жизни и здоровья.

      4. Туроператор в сфере выездного туризма обязан застраховать туриста, выезжающего за рубеж, от рисков, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании туриста".

      Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 166-VI (вводится в действие с 01.01.2019); с изменениями, внесенными Законом РК от 02.01.2021 № 399-VI (вводится в действие с 16.12.2020).

Глава 4-1. Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма

      Сноска. Закон дополнен главой 4-1 в соответствии с Законом РК от 17.11.2015 № 407-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 27-1. Общие положения

      Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма представляет собой совокупность правоотношений между гражданами Республики Казахстан, турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченным органом, обеспечивающих защиту прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма не распространяется на правоотношения граждан Республики Казахстан с турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченным органом, связанные с поездками делового характера.

      Сноска. Статья 27-1 с изменением, внесенным Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27-2. Субъекты системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма

      1. Субъектами системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма являются:

      1) туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма;

      2) туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма;

      3) турагенты, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма;

      4) администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      2. Администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма является юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, единственным видом деятельности которого является осуществление функций администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      3. Администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма не вправе осуществлять предпринимательскую и иные виды деятельности, получать займы, выступать поручителем по займам третьих лиц, передавать имущество в залог.

      4. Деятельность администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма финансируется за счет комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 27-3 настоящего Закона, в размере, установленном уполномоченным органом.

      5. Выгодоприобретателями системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма являются граждане Республики Казахстан, являющиеся туристами.

      6. Администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма осуществляет:

      администрирование механизма присвоения туристского кода гражданам Республики Казахстан в рамках выездного туризма;

      прием дифференцированной суммы гарантирования, определенной Правительством Республики Казахстан.

      7. Администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма обязан:

      осуществить в соответствии с правилами функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма возврат внесенной банковской гарантии, а также перечисленных средств за реализованные туристские продукты субъектом системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма при условии отсутствия фактов вывоза граждан Республики Казахстан по вине данного субъекта в случае прекращения им вида туроператорской деятельности в сфере выездного туризма;

      осуществить возврат внесенной банковской гарантии субъектом системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма данному субъекту при достижении предельной суммы банковской гарантии;

      обеспечить применение метода зачета перечислений на следующий календарный год для субъектов системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма через три года с момента вхождения данного субъекта в систему, за исключением суммы комиссии, отведенной на деятельность администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      Сноска. Статья 27-2 с изменениями, внесенными законами РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27-3. Обязательства субъектов системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма

      1. На туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, возлагаются следующие обязательства:

      1) заключение договора банковской гарантии с банком второго уровня в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, предусматривающего оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      2) перечисление на специальный счет денег с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину Республики Казахстан, в сумме, утвержденной Правительством Республики Казахстан.

      2. Обеспечение исполнения субъектами системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма обязательств, перечисленных в настоящей статье, возлагается на администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченный орган.

      3. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы в случае выявления оказания гражданам Республики Казахстан туристских услуг в сфере выездного туризма туроператором или туроператором-фрахтователем, не исполняющим обязательства, предусмотренные настоящей статьей, или исполняющим их ненадлежащим образом, обязан в течение трех рабочих дней со дня выявления такого обстоятельства осуществить приостановление действия лицензии (приложения к лицензии) на туристскую операторскую деятельность в сфере выездного туризма в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 27-3 с изменением, внесенным Законом РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27-4. Механизм защиты прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма

      1. Решение об осуществлении действий по защите прав граждан Республики Казахстан принимается администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным органом в следующих случаях:

      1) письменного или устного обращения гражданина Республики Казахстан в случае нарушения его прав в сфере выездного туризма;

      2) обращения государственных органов по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности в сфере выездного туризма;

      3) письменного обращения объединения (объединений) туристов по фактам нарушения прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      4) обращения средств массовой информации по фактам нарушения прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      5) в иных случаях возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      2. Администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма уведомляет о принятом решении в течение суток руководителя туроператора или туроператора-фрахтователя, загранучреждение Республики Казахстан в стране нахождения туристов, а также информирует граждан Республики Казахстан через средства массовой информации.

      3. Порядок осуществления мероприятий по защите прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма определяется в правилах функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 28 в редакции Закона РК от 05.07.2008 N 59-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 28-1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности

      Примечание ИЗПИ!
      Пункт 1 предусмотрен в редакции Закона РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности осуществляется в форме проверки и профилактического контроля.

      Примечание ИЗПИ!
      Пункт 2 предусмотрен в редакции Закона РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящей статьей.

      3. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на субъект контроля.

      Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется уполномоченным органом в форме анализа информации.

      Источниками информации для анализа являются:

      официальная статистическая информация;

      информация государственных органов;

      информация организации по формированию и ведению базы данных;

      информация организации, созданной Правительством Республики Казахстан в целях развития внутреннего и въездного туризма;

      информация администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      информация, поступающая от субъектов туристской деятельности.

      В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в действиях (бездействии) субъекта контроля уполномоченным органом оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

      Рекомендация об устранении нарушений должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения.

      Рекомендация об устранении нарушений, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

      1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

      2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

      3) электронным способом – с даты отправки уполномоченным органом на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе уполномоченного органа.

      4. Рекомендация об устранении нарушений должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

      5. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации об устранении нарушений, вправе направить в уполномоченный орган, направивший рекомендацию об устранении нарушений, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

      6. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

      7. Профилактический контроль без посещения субъектов (объектов) контроля проводится не чаще одного раза в год.

      Сноска. Статья 28-1 в редакции Закона РК от 30.04.2021 № 34-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Переходные положения

      Физические и юридические лица, имеющие лицензии на осуществление туристской деятельности на момент введения в действие настоящего Закона, обязаны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом в шестимесячный срок со дня введения в действие настоящего Закона.

     
      Президент
Республики Казахстан