Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына бақылау жасау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2002 жылғы 31 мамыр N 327-ІІ.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1997 жылғы 16 шілдедегі K970167_ Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32-33-құжаттар):
      1) 250-бапта:
      екінші бөліктегі "жеті" деген сөз "сегіз" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктегі "бес жылдан он екі жылға дейінгі" деген сөздер ", жеті жылдан он бес жылға дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын, "немесе онсыз" деген сөздер алып тасталсын;
      2) 259-бапта:
      бірінші бөліктегі "үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады." деген сөздер "он мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не алпыс сағаттан екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не екі жылға дейінгі мерзімге түзеу жұмыстарына, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады." деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескерту мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "2. Осы бап бойынша есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін заттардың ірі және өте ірі мөлшері "Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" Z980279_ Қазақстан Республикасының Заңымен бекітілген Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды және прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеде белгіленеді.".

      2. "Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі Z980279_ Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 221-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат):
      1) 5-баптың 1-тармағындағы, 3-тармағының бірінші абзацындағы, 25-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасының Есірткіні бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссиясы" деген сөздер тиісінше "есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 5-баптың 3-тармағы 8) тармақшасындағы "есірткі және психотроптық заттар мен прекурсорлар" деген сөздер "есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар" деген сөздермен ауыстырылсын, 9) тармақшасының мемлекеттік тілдегі мәтіні "мен прекурсорларға" деп дұрыс жазылған, 13-баптың 5-тармағындағы, 16, 17-баптардағы "Есірткі және психотроптық заттарды", "есірткі және психотроптық заттар", "есірткі және психотроптық заттарды", "есірткі және психотроптық заттардың" деген сөздер тиісінше "Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды", "есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар", "есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды", "есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 1-бапта:
      6) тармақшада:
      "Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен," деген сөздер алып тасталсын, "тиісті кестелерде" деген сөздерден кейін "және тізімдерде" деген сөздермен толықтырылсын, "есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізбесі" деген сөздерден кейін "(1-қосымша)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Тізімге заңсыз сақталуда жатқаны немесе айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттарды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы Жиынтық кесте енеді." деген сөйлем алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте - сот сараптамасы органдары айқындайтын және кейіннен әкімшілік не қылмыстық жауаптылықтың туындауына негіз болып табылатын мөлшері белгіленген (шағын, ірі, өте ірі) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар түрлерінің тізбесі (2-қосымша);";
      мынадай мазмұндағы 26) тармақшамен толықтырылсын:
      "26) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган - есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласында мемлекеттік саясатты өзіне берілген құзырет шегінде қалыптастыратын және оны жүзеге асыруды үйлестіретін орган.";
      4) 2-бапта:
      1-тармақта:
      екінші бөліктегі "төрт кестеден" деген сөздер "ұсынылып отырған төрт кестеден және екі тізімнен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жетінші және сегізінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті және ветеринарияда қолдануға рұқсат етілген, құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік заттар тізіміне тиісті лицензиясы болған жағдайда диагностикалық, емдік және профилактикалық заттар ретінде пайдаланылуы мүмкін дәрілік препараттар енгізілген.
      Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жатпайтын, құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар аз мөлшерде бар көп компонентті дәрілік препараттар тізіміне құрамында бақыланатын заттар өте аз және заңсыз айналым мақсатында оларды алып тастау орынсыз болып табылатын дәрілік заттар енгізілген.";
      2 және 3-тармақтар алып тасталсын;
      5) 5-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне және Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеге уәкілетті органдардың ұсыныстары бойынша өзгерістер мен толықтырулар жөнінде ұсыныс енгізеді;";
      6) 11-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
      7) 12-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін заңды тұлғалар есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген рұқсат негізінде, сондай-ақ осы Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда жүзеге асырады.
      Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін жүзеге асыру жағдайлары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен айқындалады.";
      8) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "38-бап. Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы
               саласындағы бұзылушылықтар үшін жауаптылық

      Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы бұзушылықтар үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленеді.
      Әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартқан жағдайда Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар тізімі және Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте қолданылады (1, 2-қосымшалар).".

      2-бап. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 


                     "Есірткі, психотроптық заттар,

прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі N 279-І Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымша <*>


    Ескерту. 1-қосымша 2002 жылғы "Қазақстан Республикасы Парламенті
             Жаршысында" жарияланған, N 10 қосымша, 106-құжат.

          Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi,
                   психотроптық заттар мен прекурсорлардың
                                  ТIЗIМI

      Осы Тiзiм Қазақстан Республикасы 1997 жылы қосылған 1961 жылғы Z980257_ Есiрткi заттар туралы Бiрыңғай Конвенция Тiзiмдерінiң, 1971 жылғы Z980249_ Психотроптық заттар туралы конвенцияның және 1988 жылғы Z980246_ Есiрткi құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы конвенцияның негiзiнде жасалды.
      Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмi төрт кестеден және екі тізімнен тұрады.
      І-кестеге медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның IV тiзiмi мен I тiзiмiнiң бiр бөлiгi және 1971 жылғы Конвенцияның I тiзiмi).
      II кестеге медициналық мақсатта пайдаланылатын және қатаң бақылаудағы есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның I тiзiмiндегі дәрi-дәрмек құралдары, II тiзiмi және 1971 жылы Конвенцияның II тiзiмi).
      III кестеге медициналық мақсатта пайдаланылатын және бақылаудағы есiрткi және психотроптық заттар енгізілген (1961 жылғы Конвенцияның III тiзiмi мен 1971 жылы Конвенцияның III және IV тiзiмдерi).
      IV кестеге бақылаудағы прекурсорлар (есiрткi және психотроптық заттарды заңсыз дайындау кезiнде жиi пайдаланылатын химиялық заттар мен өсiмдiктер) енгізілген (1988 жылғы Конвенцияның I және II кестелерi).
      Құрамында есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, Қазақстан Республикасында бақылауға жататын және ветеринарияда қолдануға рұқсат етілген дәрі-дәрмек құралдарының тізіміне тиісті лицензия болған кезде диагностикалық, емдік және профилактикалық құралдар ретінде

пайдаланылуы мүмкін дәрі-дәрмек препараттары енгізілген.
   Қазақстан Республикасында бақылаудан алып тасталған құрамында 
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар көп компонентті дәрілік 
препараттар тізіміне құрамында бақыланатын заттар өте аз және заңсыз 
айналым мақсатында оларды алып тастау орынсыз болып табылатын дәрілік 
заттар енгізілген.
   
                I КЕСТЕ
        МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ
       САЛЫНҒАН ЕСIРТКI ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ПСИХОТРОПТЫҚ
             ЗАТТАРДЫҢ ТIЗIМI
             А. ЕСIРТКI ЗАТТАР
 1. АЛЛИЛПРОДИН
 2. АЛЬФАМЕПРОДИН
 3. АЛЬФАМЕТАДОЛ
 4. АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
 5. АЛЬФА-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ
 6. АЛЬФАПРОДИН
 7. АНИЛЭРИДИН
 8. АЦЕТИЛ-АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
 9. АЦЕТИЛДЕНДIРIЛГЕН АПИЫН
апиынды ацетилдендiру жолымен алынатын, құрамында есiрткiлік белсендi 
алкалоидтар, оның iшiнде морфин, кодеин, тебаин бар өнiм және оларды 
ацетилдендiру өнiмдерi
- әртүрлi арақатынастардағы ацетилкодеин, моноацетилморфин, 
диацетилморфин;  
10. АЦЕТОРФИН
11. БЕНЗЕТИДИН
12. БЕЗИТРАМИД
13. БЕТА-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
14. БЕТА-ГИДРОКСИ ФЕНТАНИЛ
15. БЕТАМЕПРОДИН
16. БЕТАМЕТАДОЛ
17. БЕТАПРОДИН
18. БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ
19. ГАШИШ, АНАША
   Каннабис өсiмдiгi тозаңының арнайы дайындалған қоспасы немесе
қоспаға ұнтақ іспетті ме, таблетка ма, түйiршiкте, нығыздалған плитка ма,
паста ма және басқадай ма қандай нысан берiлгенiне қарамастан әртүрлi
толықтырушылары бар каннабис өсiмдiгiнiң басым өңдеу (ұнтақтау, жаншу
және т.б.) жолымен дайындалған қоспа;
20. ГЕРОИН
21. ГИДРОКОДОНА ФОСФАТ
22. ГИДРОКСИПЕТИДИН
23. ДЕЗОМОРФИН
24. ДИАМПРОМИД
25. ДИФЕНОКСИН
26. ДИЭТИЛТИАМБУТЕН
27. ДИМЕНОКСАДОЛ
28. ДИМЕПГЕПТАНОЛ
29. ДИМЕТИЛТИАМБУТЕН
30. ДИОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ
31. ДИПИПАНОН
32. ДРОТЕБАНОЛ
33. ИЗОМЕТАДОН
34. КАННАБИС (марихуана)
   Тетрагидроканнабинолы бар каннабис (сора) өсiмдiгiнiң кептiрiлген де 
кептiрiлмеген де, уақталған да, уақталмаған да (егер оларды өсiмдiктiң 
басқа бөлiктерi болмаса, тұқымы мен тамырын қоспағанда) барлық бөлiгi.   
35. КЕТОБЕМИДОН
36. КЛОНИТАЗЕН
37. КОДОКСИМ
38. КОКАИН
  кокаин гидрохлоридінен басқа бензоилэекгониннің метил эфирі,
39. КОКА ЖАПЫРАҒЫ
   "Кока жапырағы" барлық эгонин, кокаин және кез келген басқа да
экгонин алколоидтары алынған жапырақтарды қоспағанда кокаин бұтағын
бiлдiредi.
40. КӨКНӘР САБАҒЫ (POPPY STRAW)
   Тұқымдары мен тамырларын қоспағанда, құрамында есiрткiлiк белсендi 
алкалоидтар (морфин, кодеин, тебаин) бар кез келген тәсілмен жиналған 
ұйықтататын көкнәр түрiндегi өсiмдiктердiң кез келген түрi мен сортындағы 
өсімдiктiң барлық бөлiгi;
41. МЕТАДОННЫҢ АРАЛЫҚ ӨНIМI
42. 3-МЕТИЛФЕНТАНИЛ
42. 3-МЕТИЛТИОФЕНТАНИЛ
44. 0-3-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН
   (3-Моnоасеtуlмоrрhinе, 3-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген
апиынды құрайтын негізгiнiң бiрi ретiнде жиi кездесетiн морфиндi толық 
ацетилдендірмеу өнiмi;
45. 0-6-МОНОАЦЕТИЛМОРФИН
   (6-Моnоасеtуlмоrрhinе, 6-0-Асеtуlмоrрhinе) - ацетилдендiрiлген 
апиынды құрайтын негізгінiң бiрi ретiнде жиi кездесетiн морфиндi толық 
ацетилдендiрмеу өнiмi;
46. МОРАМИДА, АРАЛЫҚ ӨНIМ
47. МОРФИН МЕТОБРОМИД
   Морфиннiң басқа да метилаттары
48. МОРФИН-N-ОКСИД
49. МППП
50. НОРАЦИМЕТАДОЛ
51. НОРКОДЕИН
52. НОРМЕТАДОН
53. НОРМОРФИН
  Диметилморфин
54. НОРПИПАНОН
55. АПИЫН (ҰЙЫҚТАТАТЫН КӨКНӘР)
   Papaver somniferum L түрiнiң өсiмдiгi
56. ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНИЛ
57. ПЕПАП
58. ПЕТИДИН
59. ПЕТИДИННIҢ А, В, С АРАЛЫҚ ӨНIМI
60. ПИМИНОДИН
61. ПРОГЕПТАЗИН
62. ПРОПЕРИДИН
63. КАННАБИС ӨСIМДIГI (КОНОПЛЯ)
  Тетрагидроканнабинолдан тұратын CANNABIS тектес кез келген өсiмдiк;
64. КАННАБИС ШАЙЫРЫ
   Каннабис шайыры - каннабис өсiмдiгiнен бөлiнiп алынған тазартылған 
немесе тазартылмаған шайыры бiлдiредi.
65. ТИОФЕНТАНИЛ
66. ФЕНАДОКСОН
67. ФЕНАМПРОМИД
68. ФЕНОМОРФАН
69. ФЕНОПЕРИДИН
  этил эфирі 1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин 4-4-карбон 
қышқылы
70. ЭКГОНИН
  Экгонин мен оның күрделi эфирлерi және экгонин мен кокаинге айналуы
мүмкiн болатын оның туындылары
71. КАННАБИС СЫҒЫНДЫСЫ (ГАШИШ МАЙЫ)


     Каннабис, каннабистi сығу жолымен алынған органикалық ерiткiшпен

немесе өсiмдiк майымен және т.б. араластырылған каннабистiң қоспасы
72. ЭТИЛМЕТИЛТИАМБУТЕН
73. ЭТОНИТАЗЕН
74. ЭТОРФИН
  осы Кестеде аталған есірткі заттардың күрделі және жай эфирлері, олар 
мұндай күрделі және жай эфирлер болуы мүмкін барлық жағдайларда;
  осы Кестеде аталған есірткі заттардың изомерлері, мұндай изомерлер 
болуы мүмкін жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып 
тасталмаса);
  осы Кестеде аталған барлық есірткі заттардың күрделі эфирлердің, жай 
эфирлердің және изомерлердің тұздарын қоса алғандағы тұздары, жоғарыда 
көзделгендей, мұндай тұздар болуы мүмкін барлық жағдайларда.
            В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
 1. АМИНОРЕКС
 2. БРОЛАМФЕТАМИН - ДОБ
 3. ДМА
 4. ДМГП
 5. ДМТ
 6. ДОЭТ
 7. ДЭТ
 8. КАТИНОН
 9. (+)-ЛИЗЕРГИД, ЛСД, ЛСД 25
10. МДМА
11. 4-МТА
12. МЕКЛОКВАЛОН
13. ММДА
14. N-ГИДРОКСИ МДА
15. N-ЭТИЛ МДА
16. МЕСКАЛИН
17. МЕТАКВАЛОН
18. МЕТАМФЕТАМИН (ПЕРВИТИН)
19. МЕТАМФЕТАМИН РАЦЕМАТ
20. 4-МЕТИЛАМИНОРЕКС
21. МЕТКАТИНОН (ЭФЕДРОН)
22. ПАРАГЕКСИЛ
23. ПМА
24. САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРДЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ТҮРIНIҢ ТҮЙНЕГІ (КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛIГI)
  мысалы, психотроптық заттары бар COPRINUS MICACES (кептiрiлген
де, кептiрiлмеген уақталған), сондай-ақ бұл саңырауқұлақтарды қайта өңдеу 
өнiмдерi, оның iшiнде психотроптық заттары бар қолдан дайындалған 
препараттар (псилобицин, псилоцин және басқалары)
25. ПСИЛОЦИБИН
26. ПСИЛОЦИН, ПСИЛОТСИН
27. РОЛИЦИКЛИДИН (ФЦП)
28. СТП, ДОМ
29. ТЕНАМФЕТАМИН, МДА
30. ТЕНОЦИКЛИДИН, ТЦП
31. ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛ, оның барлық изомерлерi мен олардың 
стереохимиялық нұсқалары
32. TMA (TMA)
33. ФЕНЦИКЛИДИН, ПЦП
34. ЭТИЦИКЛИДИН, ФЦГ
35. ЭТРИПТАМИН
36. БДБ
37. МБДБ
  Осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы мүмкін 
барлық жағдайларда.
  
                II КЕСТЕ
      МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ ҚАТАҢ
      БАҚЫЛАУДАҒЫ ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ 
                ТIЗIМI
             А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР
 1. АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ
 2. АЛЬФЕНТАНИЛ
 3. АЦЕТИЛДИГИДРОКОДЕИН
 4. АЦЕТИЛМЕТАДОЛ
 5. БЕНЗИЛМОРФИН
 6. ГИДРОКОДОН
 7. ГИДРОМОРФИНОЛ
 8. ГИДРОМОРФОН
 9. ДЕКСТРОМОРАМИД
10. ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН
11. ДИГИДРОКОДЕИН
12. ДИГИДРОМОРФИН
13. ДИФЕНОКСИЛАТ
14. КОДЕИН
15. КОДЕИН ФОСФАТЫ
16. КОКАИН ГИДРОХЛОРИДІ 
17. ЛЕВОМЕТОРФАН
18. ЛЕВОМОРАМИД
19. ЛЕВОРФАНОЛ
20. ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН
21. МЕТАДОН
22. МЕТАЗОЦИН
23. МЕТИЛДЕЗОРФИН
24. МЕТИЛДИГИДРОМОРФИН
25. МЕТОПОН
26. МИРОФИН
27. МОРФЕРИДИН
28. МОРФИН
29. МОРФИЛОНГ
30. МОРФИН ГИДРОХЛОРИДІ
31. НИКОДИКОДИН
32. НИКОКОДИН
33. НИКОМОРФИН
34. НОРЛЕВОРФАНОЛ
35. ОКСИКОДОН
36. ОКСИМОРФОН
37. ОМНОПОН
38. АПИЫН
  көкнәр өсiмдiгiнiң есiрткiлiк белсендi алколоидтары бар қоюланған сөлi
39. ПИРИТРАМИД (ДИПИДОЛОР)
40. ПРОМЕДОЛ
41. ПРОПИРАМ
42. ПРОСИДОЛ
43. РАЦЕМЕТОРФАН (ДЕКСТРАМЕТОРФАН, ДИМОРФАН)
44. РАЦЕМОРАМИД
45. РАЦЕМОРФАН
46. СУФЕНТАНИЛ
47. ТЕБАИН
  (апиын алкалоиды)
48. ТЕБАКОН
49. ТИЛИДИН
50. ТРИМЕПЕРИДИН
51. ФЕНАЗОЦИН
52. ФЕНТАНИЛ
53. ФОЛЬКОДИН
54. ФУРЕТИДИН
55. ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ АПИЫН


     Құрамында апиынды алкалоидтар, оның iшiнде есiрткiсi күшті морфин, кодеин, тебаин бар ұйықтататын көкнәр түрiндегi апиын шикiзатынан немесе сабағынан әртүрлi ерiткiштермен ажыратып алу жолымен алынатын өнiм.
56. ЭТИЛМОРФИН
57. ЭТОКСЕРИДИН

   және осы Кестеде аталған есірткі заттардың стереоизомерлері, осы 
нақты химиялық таңбалаудың шеңберінде мұндай изомерлердің болуы мүмкін 
жағдайларда (егер осындайлар белгілі бір түрде алып тасталмаса);
   изомерлердің тұздарын қоса алғандағы осы Кестеде аталған барлық 
есірткі құралдарының тұздары, жоғарыда көзделгендей, мұндай тұздар болуы 
мүмкін барлық жағдайларда.   
   
            В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
 1. АМФЕТАМИН
 2. БУПРЕНОРФИН (НОРФИН)
 3. ГЛЮТЕТИМИД (НОКСИРОН)
 4. ДЕКСАМФЕТАМИН
 5. ЛЕВАМФЕТАМИН
 6. ЛЕВОМЕТАМФЕТАМИН
 7. МЕТИЛФЕНИДАТ
 8. ПЕМОЛИН
 9. ПЕНТОБАРБИТАЛ (ЭТАМИНАЛ-НАТРИЯ, НЕМБУТАЛ)
10. СЕКОБАРБИТАЛ
11. 2С-В
12. ФЕНЕТИЛЛИН
13. ФЕНМЕТРАЗИН
14. ЦИПЕПРОЛ
15. ЭТИЛАМФЕТАМИН
  осы Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар болуы мүмкін 
барлық жағдайларда.
   
               III КЕСТЕ
        МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖӘНЕ 
      БАҚЫЛАУДАҒЫ ЕСIРТКI ЖӘНЕ ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫҢ 
                ТIЗIМI
             А. ЕСІРТКІ ЗАТТАР
   1. Олардың бiр немесе бiрнеше ингредиенттермен қосылуы және
бөлiнбеген препараттарда 2,5 проценттен аспайтын қоспа кезiнде бiр
дозасында 100 мг астам есiрткi құралдарын қамтуы жағдайларында
         ацетилдигидрокодеиннiң,
         кодеиннiң,
         дигидрокодеиннiң,
         никокодиннiң,
         никодикодиннiң және
         фолькодиннiң,
         этилморфиннiң препараттары.


      2. Бiр дозасында 100 мг астам пропирамы бар және кемiнде метилцеллюлозаның осындай мөлшерiмен қосылған пропирам препараты.
      3. Бiр дозасында 135 мг астам декстропропоксивенi бар және ажыратылмаған препараттарда ең көбі 2,5 процент концентрацияланған жағдайдағы, ауыз арқылы пайдалануға арналған декстропропоксивен препараттары, мұндай препараттарда 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияға сәйкес бақылаудағы қандай да болсын заттар болмаған жағдайда.
      4. Сусыз морфин-негiзге қайта есептегенде 0,2 проценттен аспайтын морфинi бар және есiрткi құралы оңай жүзеге асырылатын тәсiлдердiң көмегiмен немесе халық денсаулығына қауiп төндiруi мүмкін мөлшерде аталған препараттан алынбайтын бiр немесе бiрнеше ингридиенттермен қосылған апиын немесе морфин препараттары.
      5. Бiр дозасында 0,5 мг аспайтын дифеноксилаты және мөлшерi

дифеноксиннiң дозасының 5 процентiнен кем емес мөлшерге бара-бар
атропин сульфаты бар дифеноксилат препараты.
   6. Дифеноксилаттың дозасының 1 процентiнен кем емес мөлшерге
бара-бар атропин сульфаттың негiзi мен мөлшерiне қайта есептегендегi
бір дозаға 2,5 мг дифеноксилатты бар дифеноксилат препараты.
   7. Осы Кестеде көрсетiлген формулалардың қандай да болсын бiреуiмен
жасалған препараттар мен мұндай препараттардың есiрткi заттар жоқ кез
келген затпен қоспасы.
   
            В. ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
 1. АЛЛОБАРБИТАЛ
 2. АЛЬПРАЗОЛАМ
 3. АМОРБАРБИТАЛ
 4. АМФЕПРАМОН
 5. БАРБИТАЛ
  БАРБИТАЛ НАТРИЯ
 6. БЕНЗФЕТАМИН
 7. БРОМАЗЕПАМ
 8. БРОТИЗОЛАМ
 9. БУТАЛБИТАЛ
10. БУТОБАРБИТАЛ
11. ВИНИЛБИТАЛ
12. ГАЛАЗЕПАМ
13. ГАЛОКСАЗОЛАМ
14. ГГМ 
15. ДЕЛОРАЗЕПАМ
16. ДИАЗЕПАМ
17. ЗОЛПИДЕМ
18. КАМАЗЕПАМ
19. КАТИН
20. КЕТАЗОЛАМ
21. КЛОБАЗАМ
22. КЛОКСАЗОЛАМ
23. КЛОНАЗЕПАМ
24. КЛОРАЗЕПАТ
25. КЛОИТИАЗЕПАМ
26. ЛЕФЕТАМИН
27. ЛОПРАЗОЛАМ
28. ЛОРАЗЕПАМ
29. ЛОРМЕТАЗЕПАМ
30. МАЗИНДОЛ
31. МЕДАЗЕПАМ
32. МЕЗОКАРБ
33. МЕПРОБАМАТ
34. МЕТИПРИЛОН
35. МЕТИЛФЕНОБАРБИТАЛ
36. МЕФЕНОРЕКС
37. МИДАЗОЛАМ
38. НИМЕТАЗЕПАМ
39. НИТРАЗЕПАМ
40. НОРДАЗЕПАМ
41. ОКСАЗЕПАМ (НОЗЕПАМ)
42. ОКСАЗОЛАМ
43. ПЕНТАЗОЦИН
44. ПИНАЗЕПАМ
45. ПИПРАДРОЛ
46. ПИРОВАЛЕРОН
47. ПРАЗЕПАМ
48. СЕКБУТАБАРБИТАЛ
49. ТЕМАЗЕПАМ
50. ТЕТРАЗЕПАМ
51. ТРИАЗОЛАМ
52. ФЕНДИМЕТРАЗИН
53. ФЕНКАМФАМИН
54. ФЕНОБАРБИТАЛ
55. ФЕНПРОПОРЕКС
56. ФЕНТЕРМИН
57. ФЛУДИАЗЕПАМ
58. ФЛУРАЗЕПАМ
59. ФЛУНИТРАЗЕПАМ
60. ХЛОРДИАЗЕПОКСИД
61. ЦИКЛОБАРБИТАЛ
62. ЭСТАЗОЛАМ
63. ЭТИНАМАТ
64. ЭТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ
65. ЭТХЛОРВИНОЛ
   Кестеде аталған барлық заттардың тұздары, сондай-ақ өзінің құрамында 
диазепиннiң және барбитур қышқылының туындылығы бар препараттар, сондай-ақ 
құрамында диазепиннің және барбитур қышқылының туындылары, бір терапевтік 
дозада белсенді заттар кемінде 0,01 г және атаулары осы Кестеге 
енгізілмеген көп компонентті дәрілік препараттар.


                 IV КЕСТЕ                  БАҚЫЛАУДАҒЫ ПРЕКУРСОРЛАРДЫҢ (ЕСIРТКI ЖӘНЕ

       ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ДАЙЫНДАУ КЕЗIНДЕ ЖИI       
       ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӨСIМДIК ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ) 
                  ТIЗIМI
   I Тізбе              II Тізбе
   N-ацетилантранил қышқылы      Ангидрид сiрке қышқылы
   Изосафрол             Антранил қышқылы
   Лизергин қышқылы          Ацетон
   3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон Метилэтилкетон
   Норэфедрин             Калий перманганаты 
   Пиперональ             Күкiрт қышқылы*
   Псевдоэфедрин           Тұз қышқылы*
   Сафрол               Пиперидин
   1-фенил-2-пропанон         
   Эргометрин             Толуол
   Эрготамин             Фенил сiрке қышқылы
   Эфедрин              Этил эфирi
   Эфедра шөбі
   
   IV Кестеде аталған заттардың тұздары, мұндай тұздар түзілуі мүмкін 
барлық жағдайларда.
   __________
   * Тұз қышқылы мен күкiрт қышқылының тұздары ерекше тәртiппен IV
Кестенің тізбесінен алынып тасталды.
     Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті және 
    ветеринарияда қолданылуы рұқсат етілген, құрамында есірткі,    
    психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрілік құралдардың;
    тиісті лицензия болған жағдайда диагностикалық, емдік және 
        профилактикалық құралдар ретінде пайдаланылуы
            мүмкін дәрілік препараттардың
                 ТІЗІМІ
             А. Есірткі заттар
___________________________________________________________________________
    р/с N    !        Атауы
---------------------------------------------------------------------------
    1          Морфин гидрохлориді
    2          Кокаин гидрохлориді
    3          Омнопон
    4          Омнопон ерітіндісі
    5          Ұнтақталған апиын
    6          Кодеин
    7          Этилморфин
    8          Промедол
    9          Промедол ерітіндісі
    10          Тикодин ерітіндісі (кодеиннің син.)
    11          Апиын экстрактісі бар балауызшамдар (апиын   
              препараты)
    12          Текодин (кодеиннің син.)
    13          Апиын (кодеин препараты) 
    14          Фентанил
    15          Құрғақ апиын экстракты
    16          Апиын тұнбасы
    17          Этилморфин
    18          Гидрокодон
---------------------------------------------------------------------------
            В. Психотроптық заттар
__________________________________________________________________________ 
   р/с N    !     Препараттың атауы
---------------------------------------------------------------------------
    1          Амфетамин     
    2          Пентобарбитал  
    3          Барбитал 
    4          Диазепам    
    5          Кетазолам   
    6          Клоназепам    
    7          Лоразепам      
    8          Мепробамат
    9          Нитразепам    
    10          Оксазепам             
    11          Фенобарбитал             
    12          Флуразепам             
    13          Флунитразепам
    14          Хлордиазепоксид   
    15          Циклобарбитал 
    16          Гексанал-натрий син. Циклобарбитал
---------------------------------------------------------------------------
             С. Прекурсорлар
___________________________________________________________________________
    Р/с N     !     Препараттың атауы
---------------------------------------------------------------------------
    1          N-ацетилантранил қышқылы
    2          Лизергин қышқылы
    3          3,4-метилендиоксифенил - пропанон
    4          1-фенил-2 пропанон
    5          Эргометрин  
    6          Эрготамин    
    7          Эфедрин       
    8          Эфедра шөбі
    9          Сірке қышқылының андигриді
    10          Ацетон               
    11          Метилэтилкетон             
    12          Калий перманганаты
    13          Күкірт қышқылы
    14          Тұз қышқылы   
    15          Пиперидин     
    16          Толуол
    17          Фенилсірке қышқылы
    18          Этил эфирі
---------------------------------------------------------------------------
   
    Қазақстан Республикасында бақылаудан алып тасталған, құрамында   
     есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар көп
          компонентті дәрілік препараттардың
                  ТІЗІМІ
 _________________________________________________________________________
р/с ! Дәрілік препараттың !  Бір  ! Бір дозадағы ! Бір дозадағы эфедрин 
 N !    атауы    !дозадағы ! фенобарбитал !    мөлшері
  !           ! кодеин !  мөлшері  !
  !           ! фосфат !       !
  !           ! кодеині.!       !
  !           ! нің   !       !
  !           ! мөлшері !       !
 _________________________________________________________________________
1  "Андипал" N 10           0,02
 _________________________________________________________________________
2  "Беллатаминал" N 10        0,02
   ("Белласпон" N 10)
 _________________________________________________________________________ 
3  "Бронхолитин" 125 мл              0,01 - бір мәрте
   (10 терапиялы доза)               қабылдау дозасы - 0,01
 _________________________________________________________________________
4  "Валокордин" 20 мл,       20 тамшыда -
   50 мл (тиісінше: 50         0,007
   және 125 терапиялық        мөлшері
   доза)                0,4
                     1,0
 _________________________________________________________________________
5  "Диафеин"              0,02
 _________________________________________________________________________
6  "Корвалол" 20 мл,        20 тамшыда
   (50 терапиялық доза)         -
                     0,007
                    мөлшері
                     0,36
 _________________________________________________________________________
7  "Панадеин" N 10    0,025   
8  "Пенталгин" N 10    0,01    0,01
9  "Пираминал"             0,02
10  "Седалгин" N 10     0,01    0,025
11  "Солпадеин" N 10    0,008    
12  "Спазмовералгин" N 10 0,015    0,02      0,005 
13  "Тетралгин" N 10          0,01   
14  "Эфатин" аэрозолі                  0,05   
 _________________________________________________________________________


                     "Есірткі, психотроптық заттар,

прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шілдедегі N 279-І Қазақстан Республикасының Заңына 2-қосымша <*>


   Ескерту. 2-қосымша 2002 жылғы "Қазақстан Республикасы Парламенті   
       Жаршысында" жарияланған, N 10 қосымша, 106-құжат.
      
        Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі,
       психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын,
         ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы
               ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ
   
                             1 Кесте
--------------------------------------------------------------------
             ЕСIРТКI ЗАТТАР
--------------------------------------------------------------------
            Мөлшерлерi граммен
--------------------------------------------------------------------
   Атауы      ! Шағын    ! Iрi ...астам  ! Өте iрi
           ! ..нен..дейiн ! қоса есептеген.! ... астам
           !       ! де ...дейiн  !
--------------------------------------------------------------------
Марихуана:
кептiрiлген        0,5-50,0   50,0-1000     1000
кептiрiлмеген       5,0-200,0   200,0-5000    5000
--------------------------------------------------------------------
Гашиш           0,5-5,0    5,0-200      200
--------------------------------------------------------------------
Каннабис шайыры     0,1-0,5    0,5-40,0     40,0
--------------------------------------------------------------------
Каннабис экстрактісі   0-0,05    0,05-50,0     50,0
(гашиш майы)
--------------------------------------------------------------------
Бейтарап толықтыру.
шыларды (ұн, қант,
крахмал және басқалары)
қоса алғанда апиын    0,1-2,0    2,0-100,0     100,0
--------------------------------------------------------------------
Экстракциялық апиын    0-0,1     0,1-3,0      3,0
Ацетилдендірілген апиын  0-0,05    0,05-1,5      1,5 
0-6 Моноацетилморфин          0-0,1       0,1
0-3 Моноацетилморфин          0-0,1       0,1
--------------------------------------------------------------------
Көкнәрдiң сабағы
кептірілген        0,5-20,0   20,0-500     500
кептірілмеген       2,5-100,0   100,0-2500    2500
--------------------------------------------------------------------
Морфин          0-0,01    0,01-1,0     1,0
(негiзi мен тұздары)   1 амп.    (1-ден 100-ге  (100 амп.
             1% ерiт.   дейін амп.1%   1% ерiт)
                    ерiт.)
--------------------------------------------------------------------
Героин, ілесіп жүретін  0-0,01    0,01-1,0     1,0
заттар мен толықтырушы.
ларды қоса алғанда 
--------------------------------------------------------------------
Кодеин (негiзi мен    0-0,2     0,2-10,0     10,0
тұздары) және бiр
таблеткада кемiнде
0,015 г бар оның
дәрiлiк нысандары
             1-14 табл.  (14 табл.-    (660 таб.
             0,015-тен   660 табл.     0,015-тен)
                    0,015-тен)
--------------------------------------------------------------------
Промедол         0-0,03    0,03-3,0     3,0
             (1-3 амп. 1% (3-300 амп.    (300 амп.
             ерiт.)    1% ерiт.)     1% ерiт.)
--------------------------------------------------------------------
Фенфанил,                0-0,0002     0,0002
суфентанил               1-20 амп.     20 амп.
                    0,005 %-тен    0,005 %-тен
                    ерiт.       ерiт.
                    2 мл-ден     2 мл-ден
--------------------------------------------------------------------
Альфаметилфентанил,           0,00001-     0,001
ацетилальфаметилфентанил,        0,001 
бетагидрокси-3-метил-фентанил,
парафлуорофентанил,
3-метил-фентанил
--------------------------------------------------------------------
Ацетилдигидрокодеин    0-0,01    0,01-1,0     1,0
(ацетилкодеин)
--------------------------------------------------------------------
Омнопон (пантопон)    0-0,03    0,03-3,0     3,0
             (1-3 амп.   3-300 амп.    (300 амп.
             1% ерiт.)   1% ерiт.)     1% ерiт.)
--------------------------------------------------------------------
Кокаин (негiзi және    0-0,01    0,01-1,0     1,0
тұздары), ілесіп жүретін
қоса алғанда
--------------------------------------------------------------------
Этилморфин        0-0,02    0,02-2,0     2,0
гидрохлориді       (1-2 табл.  2-1000 табл.   (1000 таб.
(дионин)         0,01-ден)   0,01-ден)     0,01-ден)
--------------------------------------------------------------------
Пиритрамид        0-0,01    0,1-1,5      1,5
(дипидолор)        (1-6 амп.   (6-100 амп.    (100 амп.
             2 мл-ден)   2 мл-ден)     2 мл-ден)
--------------------------------------------------------------------
Метадон (фенадон)     0-0,01    0,01-1,0     1,0
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Морфилонг         0-0,01    0,01-0,8     0,8
                    (1-80 амп.    80 амп.
                    0,5% ерiт.    0,5% ерiт.
                    2 мл-ден)     2 мл-ден)
--------------------------------------------------------------------
   
                             2 Кесте
--------------------------------------------------------------------
             ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР
             Мөлшерлерi граммен
--------------------------------------------------------------------
   Атауы      ! Шағын    ! Iрi ...астам ! Өте iрi
           ! ..нен..дейiн ! қоса есепте. !... астам
           !       !генде ...дейiн!
--------------------------------------------------------------------
Альпразолам               0,5-5,0     5,0
                  (2000-20000 таб. (20000 таб. 
                  0,25 мг.-нан)   0,25 г.-нан) 
                  (1000-10000 таб. (10000 таб.
                   0,5 мг.-нан)   0,5 мг.-нан)
                  (0,5 таб. - 5 таб. (5 таб
                   1 гр.-нан)    1 гр.-нан)
--------------------------------------------------------------------
Аминорекс         0-0,01    0,01-0,1     0,1
--------------------------------------------------------------------
Аморбарбитал
(барбитал)        0-0,6     0,6-30,0     30,0
             (1-6 таб.   6-300 таб.    (300 таб.
             0,1-ден)   0,1-ден)     0,1-ден)
--------------------------------------------------------------------
Амфепрамон        0-0,125    0,125-7,5     7,5
(фепранон)        (1-5 драже  (5-300 драже   (300 драже
             0,025-ден)  0,025-ден)    0,025-ден)
----------------------------------------------------------------------
Амфетамин
(фенамин)
(негiзi және тұздары)   0-0,2     0,2-3,0      3,0
--------------------------------------------------------------------
БДБ (негiзi және
тұздары)         0-0,02    0,02-1,0     1,0
--------------------------------------------------------------------
Бромазепам               0,5-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
Бупренорфин
(норфин          0-0,0012   0,0012-0,12    0,12
сангезик, тенгезик    (1-4 амп.   (4-400 амп.    (400 амп.
бупренал, бупренон)    1 мл.-ден,  1 мл.-ден     1 мл.-ден
             1-2 амп.   2-200 амп.
             2 мл.-ден,  2 мл.-ден, 6-600  200 амп.
             1-6 табл.   табл.       2 мл.-ден
             0,2 мг.-нан) 0,2 мг-нан)    600 таб.
                             0,2 мг-нан
--------------------------------------------------------------------
Броламфетамин (ДОБ)           0-0,001     0,001
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Глютетимид
(ноксирон)        0-1,5 (1-6  1,5-25,0     25,0
(негiзi және тұздары)  таб. 0,25-тен) (6-100 таб.   (100 таб.
                    0,25-тен)    0,25-тен)
--------------------------------------------------------------------
Диазепам                0,5-5,0      5,0
Кестеде белгіленген
беноздиазепиннің басқа         (100-1000 таб.  (1000 таб.
да туындылары              5 мг.-нан)    5 мг.-нан)
--------------------------------------------------------------------
Диэтилтриптамин      0-0,02    0,02-1,0     1,0
(ДЭТ) (негiзi және
тұздары)
--------------------------------------------------------------------
ДМА (негiзi және
тұздары)         0-0,02    0,02-1,0     1,0
--------------------------------------------------------------------
ДМГП           0-0,05    0,05-5,0     5,0
--------------------------------------------------------------------
Диметилтриптамин
(ДМТ)           0-0,02    0,02-1,0     1,0
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
ДОЭТ (негiзi және
тұздары)                0-0,001      0,001
--------------------------------------------------------------------
Катинон          0-0,02    0,02-1,0     1,0
--------------------------------------------------------------------
Клоназепам               0,5-5       5
                    (255-2550 таб. (2550 таб.
                    2 мг.-нан)   2 мг.-нан)
                    (500 таб.    (500 таб.
                    1 мг.-нан)   1 мг.-нан)
--------------------------------------------------------------------
Лоразепам                0,5-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
МБДБ (негiзi және     0-0,02    0,02-1,0     1,0
тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Медазепам                0,5-5,0      5,0
                    (50-500 таб.   (500 таб.
                    10 мг.-нан)   10 мг.-нан)
--------------------------------------------------------------------
Метаквалон
(негiзi және тұздары)   0-0,05    0,05-1,0     1,0
--------------------------------------------------------------------
4-Метиламинорекс      0-0,01    0,01-0,1     0,1
--------------------------------------------------------------------
Меткатинон (эфедрон),   0-0,002    0,02-1,5     1,5
ілесе жүретін заттарын
алғанда негiзi және
қоса алғанда
--------------------------------------------------------------------
Метамфетамин,       0-0,02    0,02-1,5     1,5
первитин
(негізі мен тұздары, 
ілесе жүретін
заттарын қоса алғанда)
--------------------------------------------------------------------
Нитразепам               0,05-5,0     5,0
                    (100-1000 таб.  (1000 таб.
                    5 мг.-нан)    5 мг.-нан)
--------------------------------------------------------------------
Оксазепам, нозепам           0,05-5,0     5,0
                    (50-500 таб.   (500 таб.
                    10 мг.-нан)   10 мг.-нан)
--------------------------------------------------------------------
Құрамында амфетамин 
(афин, фенамин) бар
препараттар       (0-1 мл)    (1,0-50,0 мл)   (50,0 мл)
--------------------------------------------------------------------
Фенциклидин               0-0,01      0,01
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Этициклидин (ФЦГ)            0-0,01      0,01
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
(+)-Лизергид (ЛСД,
ЛСД-25)                 0-0,0001     0,0001
--------------------------------------------------------------------
МДМА           0-0,02    0,02-1,0     1,0
(метилендиоксиамфетамин),
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Мескалин
(негiзi және тұздары)   0-0,3     0,3-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
ММДА
(негiзi және тұздары)   0-0,02    0,02-1,0     1,0
--------------------------------------------------------------------
N-этил-МДА (МДЕА),    0-0,02    0,02-1,0     1,0
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
N-гидрокси-МДА,      0-0,02    0,02-1,0     1,0
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Псилоцин (псилотсин)   0-0,01    0,01-0,1     0,1
--------------------------------------------------------------------
Псилоцибин        0-0,01    0,01-0,1     0,1
--------------------------------------------------------------------
Құрамында псилоцин мен  0-0,5     0,5-50,0     50,0
псилоцибин бар
саңырауқұлақтардың
түйнекті жемісі
--------------------------------------------------------------------
Ролициклидин (ФЦП)           0-0,01      0,01
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
СТП, ДОМ                0-0,002      0,002
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Тенамфетамин (МДА),    0-0,02    0,02-1,0     1,0
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Теноциклидин (ТЦП, ТСР)         0-0,01       0,01
(негiзi және тұздары)
--------------------------------------------------------------------
Пентазоцин (фортрал)   1 таб.    1-100 таб.     100 таб.
             0,05 г-нан  0,05 г-нан     0,05 г-нан
             1 амп.    1-100 амп.     100 амп.
             0,03 г-нан  0,03 г-нан     0,03 г-нан
--------------------------------------------------------------------
Парагексил (сингексил)  0-0,05    0,05-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
ПМА (негiзi және тұздары) 0-0,02    0,02-1,0      1,0
--------------------------------------------------------------------
Пентабарбитал және    0-0,5     0,5-5,0      5,0
Жиынтық кестенің ІІ
Кестесінде белгіленген
барбитур қышқылының
басқа да туындылары
--------------------------------------------------------------------
Фенметразин        0-0,1     0,1-1,0      1,0
--------------------------------------------------------------------
Фентермин         0-0,1     0,1-1,0      1,0
--------------------------------------------------------------------
Фепранон (амфепрамон)   0-0,125    0,125-7,5     7,5
             (1-5 драже  (5-300 драже   (300 драже    
             0,025-тен)  0,025-тен)    0,025-тен)
--------------------------------------------------------------------
Триазолам (хальцион)          0,5-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
Ципепрол         0-0,5     0,5-3,0      3,0
--------------------------------------------------------------------
Этаминал натрия      0-0,6     0,6-30,0     30,0
(нембутал)        (1-6 табл.  (6-300 табл.   (300 табл.
             0,1-ден)   0,1-ден)     0,1-ден)
--------------------------------------------------------------------
Флунитразепам              0,5-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
Хлордиазепоксид             0,5-5,0      5,0
--------------------------------------------------------------------
Тетрагидроканнабинол   0-0,05    0,05-5,0     5,0
(оның изомерлерi)
--------------------------------------------------------------------
                              III Кесте
   
               ПРЕКУРСОРЛАР
             Мөлшерлері граммен
--------------------------------------------------------------------
   Атауы      ! Шағын ..нен ! Iрi ...астам  ! Өте iрi
           ! ..дейiн қоса ! қоса есептеген.! ... астам
           ! есептегенде ! де       !
--------------------------------------------------------------------
Псевдоэфидрин       1,0-10,0   10,0-50,0    50,0
Норэфедрин, Эфедрин    1,0-10,0   10,0-50,0    50,0
Эрготамин         4,0-10,0   10,0-50,0    50,0
Эргометрин        0,2-10,0   10,0-50,0    50,0
Эфедра
кептірілген        200-2000   2000-10000   1000
кептірілмеген       250-2500   2500-12500   12500
----------------------------------------------------------------------
Сіркесу қышқылының
андигриді         ішкі ведомстволық бақылауға берілген 
Ацетон          ішкі ведомстволық бақылауға берілген 
Калий перманганаты    ішкі ведомстволық бақылауға берілген 
-----------------------------------------------------------------------  
   
                              ІV Кесте
   
      ЕСІРТКІ, ПСИХОТРОПТЫҚ ЗАТТАР МЕН ПРЕКУРСОРЛАРҒА
      ЖАТҚЫЗЫЛҒАН ӨСІМДІКТЕРДІ ЗАҢСЫЗ ӨСІРУ МӨЛШЕРЛЕРІ
--------------------------------------------------------------------
  Өсiмдiктiң атауы мен олардың  !Есiрткi заттарына жатқызылған
     құқықтық сипаты      !өсiмдiктердi заңсыз өсiруді
                  |бақылау жөнiнде ұсынылатын
                  | мөлшерлер (өсiмдiктiң өсу 
                  !фазасына қарамастан)
                  !               
                  |Iрi мөлшерлер
---------------------------------------------------------------------
1. Ауа-райы жағдайының ерекшелiк.
  терiне байланысты Қазақстанның
  аумағында өспейтiн және
  Қазақстанның аумағында өсiру
  үшiн тыйым салынған өсiмдiктер
  1) Кокаин бұтасы            бiр өсiмдiк
  2) Кат                 бiр өсiмдiк
   Ескерту. Жоғарыда көрсетiлген өсiмдiктердi өсiру заңсыз айналымда 
есiрткi заттар ретiнде пайдалану жағынан ғана емес, Қазақстан 
Республикасында кокаин бұтасы мен катты заңсыз өсiрудің жаңа, қауіпті, 
елге тән емес проблема тудыратын құқыққа қарсы әрекет ретiнде де қауiптi.
2. Есiрткi заттарына жатқызылған,
  Қазақстан Республикасының
  аумағында өсетiн, бiрақ өсiру
  үшiн тыйым салынған немесе ол
  үшiн арнаулы рұқсатты қажет
  ететiн өсiмдiк
  1) Ұйықтататын көкнәр түрiндегi    10 өсiмдiктен бастап
   өсiмдiк               
  2) Сора тұқымдас өсiмдiк        15 өсiмдiктен бастап
3. Прекурсорларға жатқызылған
  Қазақстан Республикасының
  аумағында өсетін, бірақ өсіруге
  тыйым салынған немесе ол үшін
  арнаулы рұқсатты қажет ететін
  өсімдік:
  эфедра шөбі              бір өсімдік  
   
   
4. Өсуiн қамтамасыз ету мақсатында    50 өсiмдiктен бастап
  заңсыз күту анықталған, жабайы
  өсетін сора өсімдігі
   Ерітінді, экстракт түріндегі заңсыз иеліктегі есірткі, психотроптық 
заттар мен прекурсорлардың, сондай-ақ бұл заттар сіңірілген тампондардың, 
дәкелердің, бинттер мен басқалардың мөлшерлерін айқындау кезінде нақты 
заттың осы түрін экстракциялауды бұдан кейін құрғақ қалдықты Жиынтық 
кестеде келтірілген осы заттар мен құралдардың мөлшеріне сәйкестігін қайта 
есептей отырып жүргізу қажет.
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады