Су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 сәуірдегі N 404 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 372-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 29.10.2015 № 372-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң суды беру мен пайдалану жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру процесiнде жеке және (немесе) заңды тұлғалардың - су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi мүшелерiнiң мемлекеттiк органдармен және су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын тұлғалармен арасында туындайтын қатынастарды реттейдi, кооперативтiң құқықтық жағдайын айқындайды, суару көздерiн басқару, оларға билiк ету үшiн барлық су пайдаланушылардың мүдделерiне сай келетiн қажеттi жағдайларды қамтамасыз етедi.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) су пайдаланушылар - гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды пайдаланатын жеке және (немесе) заңды тұлғалар;
      2) гидромелиоративтiк жүйе - жер суаруға, суландыруға және құрғатуға арналған технологиялық өзара байланыстағы гидротехникалық құрылыстар, құрылғылар және жабдықтар кешенi (cуapу, сорғыту, құрғату және суландыру жүйелерi);
      3) мүлiктiк (пайлық) жарна - су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi мүшесiнiң су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң пайлық қорына төлейтiн жарнасы;
      4) су пайдалану лимиттерi - өзендер бассейндерi бойынша және жекелеген су пайдаланушылар үшiн белгiленетiн, белгiлi бiр уақыт аралығында су ресурстарын су объектiлерiнен алудың немесе нормативтiк сападағы ағынды суларды су объектiлерiне жiберудiң жол берiлетiн шектi көлемдерi;
      5) су пайдалану учаскесi - бiр гидротехникалық құрылыстан, құрылғыдан және жабдықтан қызмет көрсетiлетiн және (немесе) басқару органы тұрған жерден шалғайдағы су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерiнен тұратын, су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) шешiмi бойынша немесе су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң жарғысында көзделген өзге де жағдайларда құрылуы мүмкiн құрылымдық бiрлiгi;
      6) пайлық қор - су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң мүшелерi оны құру немесе оған кiру кезiнде енгiзетiн мүлiктiк (пайлық) жарналардан тұратын және су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативiнiң мүлкiн қалыптастыру көздерiнiң бiрi болып табылатын қор;
      7) жүктелген аумақ - бiр гидротехникалық құрылыстан немесе құрылғыдан суарылатын, суландырылатын, құрғатылатын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер;
      8) жергілікті уәкілетті орган - тиісті аумақта су пайдалану саласында реттеуді жүзеге асыратын атқарушы орган.
      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2006.01.10. N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының су пайдаланушылардың
             селолық тұтыну кооперативi туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiненСу кодексiнен, осы Заңнан, сондай-ақ осы Заңмен реттелмеген бөлiгiнде, Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперациясы туралы заңдардан және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      3-бап. Су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi

      1. Жүктелген аумақта жер учаскелерiн иеленушi (пайдаланушы) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың ауыл шаруашылығының қажеттерi үшiн гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды бiрлесiп басқару үшiн мүшелiк негiзiндегi ерiктi бiрлестiгi су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi (бұдан әрi - су пайдаланушылар кооперативi) деп танылады.
      2. Су пайдаланушылар кооперативi алған кiрiстердi оның мүшелерi арасында бөлуге болмайды және олар жарғылық мақсаттарға жұмсалады.
      3. Су пайдаланушылардың кооперативтерi коммерциялық емес ұйымдар болып табылады және бұл олардың жарғылық мақсаттарына сай келсе ғана, кәсiпкерлiк қызметпен айналыса алады.

      4-бап. Су пайдаланушылар кооперативiн құрудың және
             оның қызметiнiң негiзгi принциптерi

      Су пайдаланушылар кооперативтерi:
      гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды бiрлесiп басқару;
      су пайдалану кооперативiндегi мүшелiгiне қарамастан, барлық су пайдаланушылардың суды бiрдей пайдалану құқығын қамтамасыз ету;
      мүшелiкке кiру және одан шығу ерiктiлiгi;
      басқарудың демократиялылығы;
      су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнiң мүдделерiн қорғау;
      су және жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау режимiн қолдау;
      су пайдаланушылар кооперативiнiң барлық мүшелерi үшiн cу пайдаланушылар кооперативiнiң қызметi туралы ақпараттың қолжетiмдi болу принциптерi негiзiнде құрылады.

      5-бап. Мемлекет және су пайдаланушылар кооперативтерi

      1. Бағдарламалар шеңберiнде суды ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерге беру жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтердiң құнын субсидиялау, ғылыми-техникалық талдамаларды, сумен жабдықтаудың, суарудың немесе суландырудың озық технологияларын енгiзу, су шаруашылығы жүйелерiн пайдалану саласында ақпараттық қызмет көрсету, кадрларды оқыту мен олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастыру, су шаруашылығы жүйелерiн реконструкциялауға және суармалы жерлердi жақсартуға арналған инвестициялау жүзеге асырыла алады.
      Тiкелей инвестициялау тәртiбi мен шарттары Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.
      2. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары өз құзыретi шегiнде су пайдаланушылар кооперативтерiнiң Қазақстан Республикасының су заңдарын орындауын және су пайдаланушылар кооперативiндегi мүшелiгiне қарамастан, олардың барлық тұтынушылардың суды бiрдей пайдалануын қамтамасыз етуiн бақылайды.
      3. Мемлекеттік орталық атқарушы органдардың және жергiлiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, су пайдаланушылар кооперативтерiнiң шаруашылық, қаржылық және өзге де қызметiне араласуға құқығы жоқ.
      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2006.01.10. N 116 (01.01.2006 бастап қолданысқа енгiзiледi); 17.01.2014 № 165-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      6-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң құқықтық
             өкiлеттiктерi

      1. Су пайдаланушылар кооперативi заңды тұлға болып табылады және мынадай құқықтық өкiлеттiктердi иеленедi:
      1) су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнiң қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған қызметпен айналысу;
      2) өзi қол жеткiзу үшiн құрылған мақсаттарға қаншалықты көмектесетiнiне қарай кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру;
      3) гидротехникалық құрылыстар, құрылғылар және жабдықтар салу, жөндеу, оларды жаңғырту жұмыстарын орындау жөнiндегі тапсырысшы болу және оларды қабылдауды жүзеге асыру;
      4) жүктелген аумақтың су пайдаланушыларын сумен қамтамасыз етуге және олардың арасында суды бөлуге байланысты даулы мәселелердi өз құзыретi шегiнде шешу;
      5) мемлекеттiк органдардың су пайдаланушылар кооперативiнiң құқығын бұзатын актiлерiне, олардың лауазымды адамдарының iс-әрекеттерiне сот тәртiбiмен шағымдану;
      6) су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнен және шарттарға сәйкес басқа да су пайдаланушылардан жарналар мен төлемдер жинауды жүзеге асыру;
      7) заңды тұлғаның су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында көзделген мақсаттарға қол жеткiзуi үшiн қажеттi өзге де құқықтарын жүзеге асыру.
      2. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жекелеген қызмет түрлерiмен немесе әрекеттермен (операциялармен) су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi рұқсаттың не хабарлама жіберудің негiзiнде ғана айналыса алады.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      7-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң мiндеттерi

      Су пайдаланушылар кооперативi:
      1) Қазақстан Республикасының Су кодексiне сәйкес жергілікті уәкiлеттi органда арнайы cy пайдалануға және су тұтыну лимитіне рұқсат алуға;
      2) су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын жүктелген аумақтың су пайдаланушыларымен олардың әрқайсысы үшiн су тұтыну лимитiн белгiлеу және ол үшiн ақы төлеу туралы шарттар жасауға;
      3) су пайдаланушылар кооперативiне кiрмеген жүктелген аумақтың су пайдаланушыларына суды олардың әрқайсысы үшiн шартпен белгiленген су тұтыну лимитi шегiнде берудiң кестесiн жоспарлауды жүзеге асыруға;
      4) шарттарға сәйкес, су пайдаланушылар кооперативiндегi мүшелiгiне қарамастан, жүктелген аумақтың барлық су пайдаланушыларының суды бiрдей пайдалану құқығын қамтамасыз етуге;
      5) су ресурстарын ұтымды пайдалану жөнiндегi есептi және есептiлiктi жүргiзуге, гидромелиоративтiк жүйенi суды есептеуге арналған құралдармен қамтамасыз етуге;
      6) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда су ресурстарын пайдалануға лицензия алуға;
      7) гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды сақтау мен қауiпсiз пайдалану жөнiндегi iс-шараларды сақтай отырып, оларды пайдалануды, жөндеудi, реконструкциялауды жүзеге асыруға;
      8) гидротехникалық құрылыстардың, құрылғылар мен жабдықтардың паспортын беру iсiн жүргiзуге;
      9) су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiне суды ұтымды және тиiмдi пайдалану саласындағы бiлiктiлiгi мен бiлiмдерiн арттыруға жәрдемдесуге;
      10) су пайдаланушылардың мүдделерiн қорғауды қамтамасыз етуге, оларға жаңа технологияларды, техниканы енгiзу кезiнде және ғылым-бiлiмдi таратуда көмектесуге;
      11) Қазақстан Республикасының сужерсанитариялық-эпидемиологиялық, табиғат қорғау заңдарын және Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңдарын, арнайы су пайдаланудың шарттарын, белгiленген нормалары мен ережелерiн сақтауға;
      12) су пайдаланушылар кооперативiндегi мүшелiгiне қарамастан, жүктелген аумақтың барлық су пайдаланушыларына су ресурстарын ұтымды пайдалануға жәрдемдесуге, су ресурстары сапасының нашарлауына жол бермеуге;
      13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiленген есептiлiктi жүргiзуге;
      14) суды арнаулы мақсатқа және оны беру шарттарына сәйкес пайдалануға;
      15) су пайдаланудың белгiленген лимитiн, ережелерiн, нормалары мен режимiн сақтауға;
      16) су ысырабын жоюға және азайтуға қатысты шаралар қолдануға;
      17) су көздерiнiң ластануына және экологиялық жағдайдың нашарлауына жол бермеуге;
      18) өз мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлiкпен жауап беруге;
      19) су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында көзделген, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де мiндеттердi атқаруға мiндеттi.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.01.10 N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2010.03.19 № 258-IV Заңдарымен.

2-тарау. Су пайдаланушылар кооперативін құру
тәртібі және оны басқару

      8-бап. Су пайдаланушылар кооперативiн құру тәртiбi

      1. Су пайдаланушылар кооперативiн құру құрылтай жиналысын өткiзуден басталады және су пайдаланушылар кооперативiн заңды тұлға ретiнде мемлекеттiк тiркеумен аяқталады.
      2. Азаматтар су пайдаланушылар кооперативiнiң құрылтай жиналысын өткiзу және оның қарауына шығаратын құжаттардың жобаларын әзiрлеу жөнiндегi бастамашы топтарды құра алады.
      3. Су пайдаланушылар кооперативiн бiрнеше елдi мекен азаматтары құрған жағдайда және (немесе) өзге де жағдайларда су пайдаланушылар кооперативiнiң құрылтай жиналысын әзiрлеу және өткiзу жөнiндегi бастамашы топтар белгiлеген тәртiппен және нормалар бойынша су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелiгiне өткiсi келетiндер сайлаған уәкiлдердiң құрылтай жиналысы өткiзiлуi мүмкiн.
      4. Су пайдаланушылар кооперативi, жүктелген аумақ су пайдаланушыларының кемiнде жартысы оның мүшелерi болған жағдайда бiр гидротехникалық құрылыс, құрылғы және жабдық шегiнде құрылуы мүмкiн.

      9-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысы

      1. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысы заңды тұлға ретiндегi су пайдаланушылар кооперативiнiң құқықтық мәртебесiн айқындайтын құжат болып табылады.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында:
      1) су пайдаланушылар кооперативiнiң атауы, орналасқан жерi, ұйымдық-құқықтық нысаны;
      2) су пайдаланушылар кооперативi қызметiнiң нысанасы мен мақсаттары;
      3) пайшылардың су пайдаланушылар кооперативi мүшелiгiне кiру және одан шығу тәртiбi, соның iшiнде су пайдаланушылар кооперативi мүлкiндегi өз үлесiн бөлiп алу тәртiбi;
      4) мүлiктiк (пайлық) жарналарды енгiзудiң құрамы, мөлшерi және тәртiбi;
      5) су пайдаланушылар кооперативi мүлкiнiң қалыптасу көздерi;
      6) су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнiң мiндеттемелердi бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi;
      7) су пайдалану учаскесiнiң құрылу және қызмет ету шарттары, тәртiбi;
      8) су пайдалану учаскесi уәкiлдерiнiң өкiлеттiгi;
      9) су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын, жүктелген аумақтың су пайдаланушыларымен қарым-қатынас;
      10) cу пайдаланушылар кооперативiнiң атқару, бақылау және өзге де органдарын қалыптастыру, сайлау (қайта сайлау) тәртiбi және олардың өкiлеттiктерi, шешiмдер қабылдау тәртiбi;
      11) су пайдаланушылар кооперативiнiң шеккен шығындарын су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнiң жабу тәртiбi;
      12) су пайдаланушылар кооперативiн қайта ұйымдастыру және тарату шарттары;
      13) су пайдаланушылар кооперативiнiң құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi көрсетiлуге тиiс.
      Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де ережелер болуы мүмкін.
      3. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысына тегi, аты, әкесiнiң аты, тұрғылықты жерi және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi көрсетiле отырып, кооператив мүшелерiнiң тiзiмi, сондай-ақ заңды тұлғалардың атауы мен орналасқан жерi, сондай-ақ су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнде ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлердiң бар екендiгi туралы мәлiметтер қоса берiледi.

      10-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң қызметi

      1. Гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды басқару мен пайдалану су пайдаланушылар кооперативi қызметiнiң негiзi болып табылады.
      2. Гидротехникалық құрылыстар, құрылғылар және жабдықтар су пайдаланушылар кооперативiне сенiмгерлiк басқаруға берiлуi мүмкiн.
      3. Су пайдаланушылар кооперативi суды тiкелей су көзiнен алған кезде су ресурстарын пайдалануға лицензиясы және арнайы су пайдалану лицензиясы болуға тиiс.

      11-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң оның құрамына
              кiрмейтiн су пайдаланушылармен қарым-қатынасы

      1. Су пайдаланушылар кооперативiнiң құрамына кiрмеген, бiрақ су пайдаланушылар кооперативiнiң басқаруындағы бiр гидротехникалық құрылыстың, құрылғының және жабдықтың қызметiн пайдаланатын су пайдаланушылар су пайдалану құқығын сақтайды. Бұл ретте су пайдаланушылар кооперативiнiң су пайдалануға алған рұқсатында ол су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын тұлғаларға шарттық негiзде су беруге кепiлдiк беретiндiгi көрсетiледi.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi болып табылмайтын су пайдаланушыларға суды беру жөнiндегi қызмет көрсетулерге төлемақы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.
      3. Су пайдаланушылар кооперативi мен оның құрамына кiрмейтiн су пайдаланушылардың арасындағы дауларды сот шешедi.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 17.01.2014 № 165-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      12-бап. Су пайдаланушылар кооперативiне мүшелiк

      1. Жүктелген аумақта жер учаскелерiн иеленушi (пайдаланушы) және гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды пайдалануға байланысты қызметтi жүзеге асыратын азаматтар мен заңды тұлғалар су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi бола алады.
      Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi кейiнгi жер пайдалану құқығымен пайдаланатын және гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар су пайдаланушылар кооперативiнiң қызметiне бастапқы жер пайдаланушы берген сенiмхаттың негiзiнде қатысады.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесi болып табылатын заңды тұлға осы кооперативте Қазақстан Республикасының заңдарына және құрылтай құжаттарына сәйкес жұмыс iстейтiн өз органдары арқылы өкiлдiк етуге тиiс.
      3. Шаруа немесе фермер қожалығы атынан су пайдаланушылар кооперативiнде оның басшысының жеке өзi өкiлдiк етедi. Ауырып қалған немесе ұзақ уақыт болмаған жағдайда шаруа немесе фермер қожалығының басшысы шаруашылық мүшелерiнiң бiреуiне су пайдаланушылар кооперативiндегi өзiнiң мiндеттерiн орындауға уәкiлеттiк бере алады, ол жөнiнде су пайдаланушылар кооперативiнiң басқару органына жазбаша хабарлайды.
      4. Жүктелген аумақ шекарасы шегiндегi су пайдаланушылар болып табылатын мемлекеттiк кәсiпорындар жергілікті уәкiлеттi органның келiсiмiмен ғана су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi бола алады.
      5. Мемлекеттiк мекемелер, белгiленген тәртiппен мемлекеттiк меншiктi иелену, пайдалану, билiк ету құқығы берiлген мекемелердi қоспағанда, су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi бола алмайды.
      6. Шетелдiктер, азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ шетелдiк заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде және Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының аумағында су пайдаланушылар кооперативiн құруда және оның қызметiнде Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларымен бiрдей құқықтарды пайдаланады және мiндеттер атқарады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.03.24 N 420-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      13-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң қызметiне
              қойылатын шектеулер

      Су пайдаланушылар кооперативiнiң қызмет көрсету аумағында гидротехникалық құрылыстарды, құрылғыларды және жабдықтарды пайдаланатын су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерiне өз бетiнше:
      cу шаруашылығы құрылыстарын жобадан тыс реттеуге;
      сумен жабдықтау жүйесiнде, су қоймаларында, уақытша мойнақтар арналарында, сорғы станцияларында және басқа да құрылыстарда жобада көзделмеген құрылғылар орнатуға;
      басқа су пайдаланушылардың мүдделерiне нұқсан келтiретiн өзге де iс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.

      14-бап. Су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнiң
              мiндеттерi

      1. Су пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының Су кодексiнде және "Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперациясы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негiзгi мiндеттерiнен басқа, су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi:
      1) судың нормадан тыс ысырап болуына, сондай-ақ оның мақсатқа сай пайдаланылмауына жол бермеуге;
      2) өз қызметiнiң нәтижесiнде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегi санитариялық-эпидемиологиялық, экологиялық жағдайдың және су жағдайының нашарлауына жол бермеуге;
      3) су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану жөнiндегi мiндеттемелердi орындамаудан немесе тиiсiнше орындамаудан туындаған шығындарды Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес өтеуге;
      4) өздерiнiң жер учаскелерiнде орналасқан су шаруашылығы құрылыстары мен құрылғыларын жайластыру және олардың жұмыс iстеуi үшiн қажеттi жағдайлар жасау мақсатында су пайдаланушылар кооперативi жұмыскерлерiнiң оларды пайдалана алуын қамтамасыз етуге мiндеттi.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшелерi су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында көзделген, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де мiндеттердi атқара алады.

      15-бап. Тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығының
              тоқтатылуына байланысты су пайдаланушылар
              кооперативiндегi мүшелiктiң тоқтатылуы

      1. Жер учаскесiне, тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығын жоғалтқан cу пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесi осы кооперативтегi мүшелiгiн тоқтатады.
      2. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығын жоғалтқан су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесi бұл туралы су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органын хабардар етедi. Бұл хабарламаны су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органына жер учаскесiне, тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығына ие болған тұлғалар да бере алады.
      3. Су пайдаланушылар кооперативi мүшесiнiң жер учаскесiне, тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығын жоғалтуына байланысты су пайдаланушылар кооперативiндегi мүшелiктiң тоқтатылуы су пайдаланушылар кооперативi атқарушы органының шешiмiмен ресiмделедi.
      4. Жер учаскесiне, тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығын жоғалтуына байланысты мүшелiгiн тоқтатқан су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесiне осы Заңда белгiленген тәртiппен су пайдаланушылар кооперативiнiң мүлкiндегi оның мүлiктiк (пайлық) жарнасына барабар үлес бөлiнiп берiледi.

      16-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы
              жиналысы (уәкiлдер жиналысы)

      1. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) кезектi немесе кезектен тыс жиналыстар ретiнде шақырылады.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң мүшесi жалпы жиналысқа (уәкiлдер жиналысына) жеке өзi немесе өзiнiң өкiлi арқылы қатысуға құқылы.
      Су пайдаланушылар кооперативi басқару органдарының мүшелерi, сенiм бiлдiрушiнiң өзi су пайдаланушылар кооперативi басқару органдарының мүшесi болып табылатын жағдайды қоспағанда, жалпы жиналысқа (уәкiлдер жиналысына) өкiл ретiнде қатысуға құқылы емес.
      Сенiмхат негiзiнде басқа адам су пайдаланушылар кооперативi мүшесiнiң өкiлi болуға құқылы.
      3. Су пайдаланушылар кооперативiнiң әрбiр мүшесi немесе оның өкiлi жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) бiр дауысқа ие болады.
      4. Су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысымен су пайдаланушылар кооперативi мүшелерiнiң жалпы жиналыста (уәкiлдер жиналысында) төрағалық ету кезектiлiгi көзделуi мүмкiн.
      5. Су пайдаланушылар кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмi бойынша оған су пайдаланушылар учаскелерi мүшелерiнiң жиналыстарында уәкiлдiк берiлгендер, сайланғандар қатыса алады.
      6. Жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы), егер су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында өзгеше көзделмесе, өзiнiң айрықша құзыретiне жатпайтын өкiлеттiктердi су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органына беруге құқылы.

      17-бап. Су пайдалану учаскелерi мүшелерiнiң жиналысы

      1. Су пайдалану учаскесi су пайдаланушылар кооперативiнiң ажырамас бөлiгi болып табылады және өз қызметiнiң мәселелерiн жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) шешiмiмен немесе су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысымен көзделген көлемде ғана шеше алады.
      2. Су пайдалану учаскесiн құру туралы шешiм су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысында (уәкiлдер жиналысында) қабылданады. Су пайдалану учаскелерiн құру туралы мәселенi жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) қарауына су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органы және (немесе) су пайдалану учаскелерiн құруға ниет бiлдiретiн мүшелерi енгiзуi мүмкiн.
      3. Су пайдалану учаскесi мүшелерiнiң жиналысында су пайдаланушылар кооперативi қызметiнiң мәселелерi қаралады, сондай-ақ су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында айқындалатын тәртiппен және өкiлдiк нормалары бойынша су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) қатысу үшiн делегаттар сайланады.
      4. Су пайдаланушылар кооперативi су пайдалану учаскесi мүшелерiнiң жиналысы, егер оған су пайдалану учаскесi мүшелерiнiң кемiнде үштен eкici қатысса, заңды болып табылады.
      5. Су пайдаланушылар кооперативiнiң су пайдалану учаскесi мүшелерi жиналысының шешiмi, егер оған су пайдалану учаскесi мүшелерiнiң жиналысына қатысып отырғандардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледi.
      6. Су пайдаланушылар кооперативiнiң су пайдалану учаскесi мүшелерi жиналысының шешiм қабылдау тәртiбi, дауыс беру нысаны (жасырын немесе ашық) осы жиналыста айқындалады.

      18-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң уәкiлi

      1. Су пайдалану учаскесi мүшелерiнiң жиналысында сайланған су пайдаланушылар кооперативiнiң уәкiлi су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында айқындалған өкiлеттiктерге ие болады.
      2. Уәкiлдер жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қойған су пайдалану учаскесi мүшелерінің жиналысы хаттамасының көшiрмесi болған кезде су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысына (уәкiлдер жиналысына) қатысуға жiберiледi.
      3. Су пайдаланушылар кооперативi учаскесiнiң уәкiлi учаскенiң қызметiн ұйымдастырады және су пайдалану учаскесiнiң су пайдаланушыларына су пайдаланушылар кооперативi жалпы жиналысының (уәкiлдер жиналысының) шешiмiн жеткiзедi.

      19-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң байқаушы кеңесi

      1. Су пайдаланушылар кооперативiнiң байқаушы кеңесi, егер бұл оның мүшелерi тарапынан атқарушы органның қызметiне бақылау жасау мақсатында су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында көзделсе, құрылуы мүмкiн. Байқаушы кеңестiң өкiлеттiктерi жарғымен айқындалады.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң байқаушы кеңесi су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) сайлайтын оның мүшелерiнен тұрады.
      3. Байқаушы кеңестiң мүшесi бiр мезгiлде су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органының, тексеру комиссиясының мүшесi бола алмайды.

       20-бап. Су пайдаланушылар кооперативi атқарушы
              органының құзыретi

      1. Су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы органының құзыретiне осы Заңда, су пайдаланушылар кооперативiнiң жарғысында және су пайдаланушылар кооперативiнiң жалпы жиналысы (уәкiлдер жиналысы) мен байқаушы кеңесiнде қабылданған өзге де құжаттарда айқындалған, жалпы жиналыс (уәкiлдер жиналысы) пен байқаушы кеңесiнiң құзыретiне жатпайтын су пайдалану кооперативiнiң қызметiн қамтамасыз ету мәселелерi жатады.
      2. Су пайдаланушылар кооперативiнiң үшiншi тұлғалармен қатынаста су пайдаланушылар кооперативi атқарушы органының өкiлеттiгiндегi өзi белгiлеген шектеулерге сiлтеме жасауға құқығы жоқ. Алайда, су пайдаланушылар кооперативi оның атқарушы органының үшiншi тұлғамен белгiленген шектеулердi бұза отырып жасасқан мәмiлесiнiң жарамдылығына, егер мәмiле жасалған кезде үшiншi тұлғаның мұндай шектеулер туралы бiлгендiгiн дәлелдесе, дауласуға құқылы.

      21-бап. Су пайдаланушылар кооперативiнiң атқарушы
              органы мүшелерiнiң қызметiн шектеу

      1. Су пайдаланушылар кооперативi атқарушы органының мүшелерiне:
      1) жалпы жиналыстың (уәкiлдер жиналысының) келiсiмiнсiз су пайдаланушылар кооперативiмен одан мүлiктiк пайда алуға бағытталған мәмiлелер (сыйға беру, қарыз, өтеусiз пайдалану, сатып алу-сату және басқа шарттарды қоса) жасасуға;
      2) су пайдаланушылар кооперативi үшiншi тұлғалармен жасасқан мәмiлелер үшiн су пайдаланушылар кооперативiнен, үшiншi тұлғалардан комиссиялық сыйақы алуға;
      3) үшiншi тұлғалардың су пайдаланушылар кооперативiмен қатынасында солардың атынан әрекет етуге немесе солардың мүдделерiн қорғауға;
      4) су пайдаланушылар кооперативiнiң қызметiмен бәсекелесетiн кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға тыйым салынады.
      2. Осы баптың 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген шектеулер су пайдаланушылар кооперативi атқарушы органы мүшелерiнiң жақын туыстары мен жекжаттарына да қолданылады.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      22-бап. Осы Заңды бұзғаны үшiн жауаптылық

      Осы Заңның талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      23-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

      1. Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледi.
      2. Осы Заң қолданысқа енгізiлгенге дейiн құрылған арнайы су пайдалануды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары алты ай iшiнде осы Заңға сәйкестендiрiлуге және Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу туралы заңдарына сәйкес мемлекеттiк қайта тiркеуден өткiзiлуге тиіс.
      3. Құрылтай құжаттары осы Заңға сәйкес келтiрiлгенге дейiн заңды тұлғалар өздерiнiң қолданыстағы құрылтай құжаттарының ережелерiн Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және осы Заңға қайшы келмейтiн бөлiгiнде басшылыққа алуға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О сельском потребительском кооперативе водопользователей

Закон Республики Казахстан от 8 апреля 2003 года N 404. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 372-V ЗРК

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 29.10.2015 № 372-V (вводится в действие с 01.01.2016).

ОГЛАВЛЕНИЕ 

      Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе осуществления деятельности по поставке и потреблению воды, между физическими и (или) юридическими лицами - членами сельского потребительского кооператива водопользователей и государственными органами и лицами, не являющимися членами сельского потребительского кооператива водопользователей, определяет правовое положение кооператива, обеспечивает необходимые условия для управления, распоряжения источниками орошения, отвечающие интересам всех водопользователей.

Глава 1. Общие положения

       Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
                Законе
 
       В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) водопользователи - физические и юридические лица, использующие гидротехнические сооружения, устройства и оборудование;

      2) гидромелиоративная система - комплекс технологически взаимосвязанных гидротехнических сооружений, устройств и оборудования, предназначенных для орошения, обводнения и осушения земель (оросительные, дренажные, осушительные и обводнительные системы);

      3) имущественный (паевой) взнос - взнос члена сельского потребительского кооператива водопользователей в паевой фонд сельского потребительского кооператива водопользователей;

      4) лимиты водопользования - предельно допустимые объемы изъятия водных ресурсов из водных объектов или сброса сточных вод нормативного качества в водные объекты в течение определенного времени, устанавливаемые по бассейнам рек и для отдельных водопользователей;

      5) участок водопользования - структурная единица сельского потребительского кооператива водопользователей, которая может создаваться по решению общего собрания (собрания уполномоченных), состоящая из членов кооператива водопользователей, обслуживаемых из одного гидротехнического сооружения, устройства и оборудования и (или) удаленных от места нахождения органа управления, или в иных случаях, предусмотренных уставом сельского потребительского кооператива водопользователей;

      6) паевой фонд - фонд, состоящий из имущественных (паевых) взносов, вносимых членами сельского потребительского кооператива водопользователей при его создании или вступлении в него, и являющийся одним из источников формирования имущества сельского потребительского кооператива водопользователей;

      7) подвешенная площадь - земля сельскохозяйственного назначения, орошаемая, обводняемая, осушаемая одним гидромелиоративным сооружением или устройством;

      8) местный уполномоченный орган - исполнительный орган, осуществляющий регулирование в сфере водопользования на соответствующей территории. <*>
      Сноска. В статью 1 внесены изменения - Законом РК от 10 января 2006 года N 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116).

       Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
                сельском потребительском кооперативе
                водопользователей
 
       1. Законодательство Республики Казахстан о сельском потребительском кооперативе водопользователей основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Водного кодекса, настоящего Закона, а также законодательства о сельской потребительской кооперации в Республике Казахстан в части, не урегулированной настоящим Законом, и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержаться в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

       Статья 3. Сельский потребительский кооператив
                водопользователей
 
       1. Под сельским потребительским кооперативом водопользователей (далее - кооператив водопользователей) признается добровольное объединение физических и (или) юридических лиц, владеющих (пользующихся) земельными участками на подвешенной площади, на основе членства для совместного управления гидротехническими сооружениями, устройствами и оборудованием для нужд сельского хозяйства.
      2. Доходы, полученные кооперативом водопользователей, не могут распределяться между его членами и направляются на уставные цели.
      3. Кооперативы водопользователей являются некоммерческими организациями и могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует их уставным целям.

       Статья 4. Основные принципы создания и деятельности
                кооператива водопользователей
 
       Кооперативы водопользователей создаются на основе следующих принципов:
      совместного управления гидротехническими сооружениями, устройствами и оборудованием;
      обеспечения права равного доступа к воде всех водопользователей независимо от членства в кооперативе водопользователей;
      добровольности вступления и выхода из членства;
      демократичности управления;
      защиты интересов членов кооператива водопользователей;
      поддержания режима рационального использования водных и земельных ресурсов и охраны окружающей среды;
      доступности информации о деятельности кооператива водопользователей для всех членов кооператива водопользователей.

       Статья 5. Государство и кооперативы водопользователей
 
       1. В рамках программ может осуществляться субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям, предоставление информационных услуг в области внедрения научно-технических разработок, прогрессивных технологий водоснабжения, орошения или обводнения, эксплуатации водохозяйственных систем, организация обучения и повышения квалификации кадров, инвестирование на реконструкцию водохозяйственных систем и улучшение орошаемых земель.
      Порядок и условия прямого инвестирования устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
      2. Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) контролируют в пределах своей компетенции исполнение кооперативами водопользователей водного законодательства Республики Казахстан и обеспечение ими равного доступа к воде всех потребителей независимо от их членства в кооперативе водопользователей.
      3. Центральные государственные и местные исполнительные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность кооперативов водопользователей, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 
      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенным законами РК от 10.01.2006 № 116 (порядок введения в действие см. ст. 2 Закона N 116); от 17.01.2014 № 165-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 6. Правомочия кооператива водопользователей
 
      1. Кооператив водопользователей является юридическим лицом и обладает следующими правомочиями:
      1) заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей членов кооператива водопользователей;
      2) осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан;
      3) выступать заказчиком по выполнению работ по строительству, ремонту, модернизации гидротехнических сооружений, устройств и оборудования и осуществлять их приемку;
      4) в пределах своей компетенции разрешать спорные вопросы, связанные с обеспечением и распределением воды между водопользователями подвешенной площади;
      5) обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, действия их должностных лиц, нарушающие права кооператива водопользователей;
      6) осуществлять сбор взносов и платежей с членов кооператива водопользователей и других водопользователей в соответствии с договорами;
      7) осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей, предусмотренных уставом кооператива водопользователей.
      2. Отдельными видами деятельности или действиями (операциями), установленными Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», сельский потребительский кооператив водопользователей может заниматься только на основании разрешения либо направления уведомления.
      Сноска. Статья 16 с изменением, внесенным Законом РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).

      Статья 7. Обязанности кооператива водопользователей
 
       Кооператив водопользователей обязан:
      1) получать разрешение на специальное водопользование и лимит водопотребления в местном уполномоченном органе в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан;
      2) заключать договоры с водопользователями подвешенной площади, не являющимися членами кооператива водопользователей, об установлении для каждого из них лимита водопотребления и оплаты за нее;
      3) осуществлять планирование графиков подачи воды водопользователям подвешенной площади, не вошедшим в кооператив водопользователей, в пределах установленного договором для каждого из них лимита водопотребления;
      4) обеспечивать право равного доступа к воде всех водопользователей подвешенной площади независимо от членства в кооперативе водопользователей в соответствии с договорами;
      5) вести учет и отчетность рационального использования водных ресурсов, обеспечивать гидромелиоративную систему средствами для учета воды;
      6) получать лицензию на использование водных ресурсов в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
      7) осуществлять эксплуатацию, ремонт, реконструкцию гидротехнических сооружений, устройств и оборудования с соблюдением мероприятий по сохранности и безопасной их эксплуатации;
      8) вести паспортизацию гидротехнических сооружений, устройств и оборудования;
      9) оказывать содействие членам кооператива водопользователей в повышении квалификации и знаний в области рационального и эффективного использования воды;
      10) обеспечивать защиту интересов водопользователей, оказывать им помощь при внедрении новых технологий, техники и распространении знаний;
      11) соблюдать водноеземельноесанитарно-эпидемиологическое, природоохранное законодательство Республики Казахстан и законодательство Республики Казахстан о недрах и недропользовании, договоры, установленные нормы и правила специального водопользования;
      12) оказывать содействие рациональному использованию водных ресурсов всеми водопользователями подвешенной площади независимо от членства в кооперативе водопользователей, не допускать ухудшения качества водных ресурсов;
      13) вести отчетность, установленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      14) использовать воду в соответствии с целевым назначением и условиями ее предоставления;
      15) соблюдать установленные лимиты, правила, нормы и режим водопользования;
      16) принимать меры к ликвидации и сокращению потерь воды;
      17) не допускать загрязнения водоисточников и ухудшения экологической обстановки;
      18) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;
      19) нести иные обязанности, предусмотренные уставом кооператива водопользователей, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2006 N 116 (порядок введения в действие см. ст. 2 Закона N 116); от 19.03.2010 № 258-IV.

Глава 2. Порядок создания и управление
кооперативом водопользователей

      Статья 8. Порядок создания кооператива водопользователей
 
       1. Создание кооператива водопользователей начинается с проведения учредительного собрания и завершается государственной регистрацией кооператива водопользователей в качестве юридического лица.
      2. Граждане могут образовывать инициативные группы по подготовке проведения учредительного собрания кооператива водопользователей и проектов документов, выносимых на его рассмотрение.
      3. В случаях, когда кооператив водопользователей создается гражданами из нескольких населенных пунктов, и (или) иных случаях возможно проведение учредительного собрания уполномоченных, избираемых желающими вступить в члены кооператива водопользователей, в порядке и по нормам, которые установлены инициативными группами по подготовке и проведению учредительного собрания кооператива водопользователей.
      4. Кооператив водопользователей может быть создан в рамках одного гидротехнического сооружения, устройства и оборудования при условии, что его членами становятся не менее половины водопользователей подвешенной площади.

       Статья 9. Устав кооператива водопользователей
 
       1. Устав кооператива водопользователей является документом, определяющим правовой статус кооператива водопользователей как юридического лица.
      2. Устав кооператива водопользователей должен содержать:
      1) наименование, место нахождения, организационно-правовую форму кооператива водопользователей;
      2) предмет и цели деятельности кооператива водопользователей;
      3) порядок вступления и выхода пайщиков из членства кооператива водопользователей, в том числе порядок выдела своей доли в имуществе кооператива водопользователей;
      4) состав, размер и порядок внесения имущественных (паевых) взносов;
      5) источники формирования имущества кооператива водопользователей;
      6) ответственность членов кооператива водопользователей за нарушение обязательств;
      7) условия, порядок создания и деятельности участка водопользования;
      8) полномочия уполномоченных участка водопользования;
      9) отношения с водопользователями подвешенной площади, не являющимися членами кооператива водопользователей;
      10) порядок формирования, избрания (переизбрания) и полномочия исполнительных, контрольных и иных органов кооператива водопользователей, порядок принятия ими решений;
      11) порядок покрытия членами кооператива водопользователей убытков, понесенных кооперативом водопользователей;
      12) условия реорганизации и ликвидации кооператива водопользователей;
      13) порядок внесения изменений и дополнений в учредительные документы кооператива водопользователей.
      Устав кооператива водопользователей может содержать и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      3. К уставу кооператива водопользователей прилагается список членов кооператива с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность, а также наименования и места нахождения юридических лиц, а также сведения о наличии у членов кооператива водопользователей орошаемых земель сельскохозяйственного назначения.

       Статья 10. Деятельность кооператива водопользователей
 
       1. Основой деятельности кооператива водопользователей являются управление гидротехническими сооружениями, устройствами и оборудованием и их эксплуатация.
      2. Гидротехнические сооружения, устройства и оборудование могут передаваться кооперативу водопользователей в доверительное управление.
      3. Кооператив водопользователей при заборе воды непосредственно из водного источника должен иметь лицензию на использование водных ресурсов и лицензию на специальное водопользование.

      Статья 11. Отношения кооператива водопользователей с
                 водопользователями, не вошедшими в его состав
 
       1. Водопользователи, не вошедшие в состав кооператива водопользователей, но обслуживающиеся из одного гидротехнического сооружения, устройства и оборудования, находящихся в управлении кооператива водопользователей, сохраняют право на водопользование.
При этом в разрешении на водопользование, полученном кооперативом водопользователей, указывается, что он гарантирует предоставление воды лицам, не являющимся членами кооператива водопользователей, на договорной основе.
      2. Плата за услуги по подаче воды водопользователям, не являющимся членами кооператива водопользователей, устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. Споры, возникающие между кооперативом водопользователей и водопользователями, не вошедшими в его состав, разрешаются судом.
      Сноска. Статья 11 с изменением, внесенным Законом РК от 17.01.2014 № 165-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

       Статья 12. Членство в кооперативе водопользователей
 
       1. Членами кооператива водопользователей могут быть граждане и юридические лица, владеющие (пользующиеся) земельными участками на подвешенной площади и осуществляющие деятельность, связанную с использованием гидротехнического сооружения, устройства и оборудования.
      Физические и юридические лица, использующие земли сельскохозяйственного назначения на правах вторичного землепользования и пользующиеся гидротехническими сооружениями, устройствами и оборудованием, участвуют в деятельности кооператива водопользователей на основании доверенности, выданной первичным землепользователем.
      2. Юридическое лицо, являющееся членом кооператива водопользователей, должно быть представлено в данном кооперативе через свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами.
      3. Крестьянское или фермерское хозяйство в кооперативе водопользователей представляет его глава лично. В случае болезни или длительного отсутствия глава крестьянского или фермерского хозяйства может уполномочить кого-либо из членов хозяйства исполнять его функции в кооперативе водопользователей, о чем письменно извещает орган управления кооператива водопользователей.
      4. Государственные предприятия, являющиеся водопользователями в пределах границ подвешенной площади, могут быть членами кооператива водопользователей только с согласия местного уполномоченного органа.
      5. Государственные учреждения не могут быть членами кооператива водопользователей, за исключением тех учреждений, которым в установленном порядке передано право владения, пользования, распоряжения государственной собственностью.
      6. Иностранцы, лица без гражданства, а также иностранные юридические лица пользуются правами и несут обязанности в создании и деятельности кооперативов водопользователей на территории Республики Казахстан наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 10.01.2006 N 116 (порядок введения в действие см. ст.2 Закона N 116); от 24.03.2011 № 420-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 13. Ограничения деятельности кооператива
                 водопользователей
 
       На территории обслуживания кооператива водопользователей членам кооператива водопользователей, эксплуатирующим гидротехнические сооружения, устройства и оборудование, запрещается самовольно:
      производить внепроектную регулировку водохозяйственных сооружений;
      устанавливать не предусмотренные проектом устройства в сети водоснабжения, на водоемах, каналах временных перемычек, насосных станциях и других сооружениях;
      производить иные действия, ущемляющие интересы других водопользователей.

       Статья 14. Обязанности членов кооператива
                 водопользователей
 
       1. Кроме основных обязанностей водопользователей, предусмотренных Водным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О сельской потребительской кооперации в Республике Казахстан", члены кооператива водопользователей обязаны:
      1) не допускать сверхнормативной потери воды, а также ее использования не по назначению;
      2) не допускать ухудшения санитарно-эпидемиологической, экологической и водной обстановки на землях сельскохозяйственного назначения в результате своей деятельности;
      3) возмещать убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по эксплуатации водохозяйственных сооружений, в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
      4) обеспечивать доступ работникам кооператива водопользователей к водохозяйственным сооружениям и устройствам, находящимся на их земельных участках, в целях создания необходимых условий для их обустройства и функционирования.
      2. Члены кооператива водопользователей могут нести и другие обязанности, предусмотренные уставом кооператива водопользователей, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

       Статья 15. Прекращение членства в кооперативе
                 водопользователей в связи с прекращением
                 права на постоянное или временное
                 землепользование
 
       1. Член кооператива водопользователей, утративший право на земельный участок, постоянное или временное землепользование, прекращает свое членство в данном кооперативе.
      2. Член кооператива водопользователей, утративший право на постоянное или временное землепользование на земли сельскохозяйственного назначения, информирует об этом исполнительный орган кооператива водопользователей. Данную информацию исполнительному органу кооператива водопользователей могут предоставить лица, которые приобрели право на земельный участок, постоянное или временное землепользование.
      3. Прекращение членства в кооперативе водопользователей в связи с утратой права члена кооператива водопользователей на земельный участок, постоянное или временное землепользование оформляется решением исполнительного органа кооператива водопользователей.
      4. Члену кооператива водопользователей, прекратившему членство в связи с утратой права на земельный участок, постоянное или временное землепользование, производится выдел доли в имуществе кооператива водопользователей, пропорциональной его имущественному (паевому) взносу, в порядке, установленном настоящим Законом.

       Статья 16. Общее собрание (собрание уполномоченных)
                 кооператива водопользователей
 
      1. Общее собрание (собрание уполномоченных) кооператива водопользователей созывается в качестве очередного или внеочередного.
      2. Член кооператива водопользователей вправе участвовать в общем собрании (собрании уполномоченных) лично или через своего представителя.
      В качестве представителя на общем собрании (собрании уполномоченных) не вправе выступать члены органов управления кооператива водопользователей, за исключением случаев, когда доверитель сам является членом органов управления кооператива водопользователей.
      В качестве представителя члена кооператива водопользователей вправе выступать иное лицо на основании доверенности.
      3. Каждый член кооператива водопользователей или его представитель на общем собрании (собрании уполномоченных) имеет один голос.
      4. Уставом кооператива водопользователей может быть предусмотрена очередность председательствования членов кооператива водопользователей на общем собрании (собрании уполномоченных).
      5. По решению общего собрания (собрания уполномоченных) кооператива водопользователей в нем могут участвовать уполномоченные, избранные на собраниях членов участков водопользования.
      6. Общее собрание (собрание уполномоченных) вправе, если иное не установлено уставом кооператива водопользователей, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, исполнительному органу кооператива водопользователей.

       Статья 17. Собрание членов участков водопользования
 
       1. Участок водопользования является неотъемлемой частью кооператива водопользователей и может решать вопросы своей деятельности лишь в том объеме, в каком это предусмотрено решением общего собрания (собрания уполномоченных) или уставом кооператива водопользователей.
      2. Решение о создании участков водопользования принимается общим собранием (собранием уполномоченных) кооператива водопользователей. Вопрос о создании участков водопользования может быть внесен на рассмотрение общего собрания (собрания уполномоченных) исполнительным органом и (или) членами кооператива водопользователей, желающими создать участок водопользования.
      3. На собрании членов участка водопользования рассматриваются вопросы деятельности кооператива водопользователей, а также избираются делегаты для участия в общем собрании (собрании уполномоченных) кооператива водопользователей в порядке и по нормам представительства, которые определяются уставом кооператива водопользователей.
      4. Собрание членов участка водопользования кооператива водопользователей является правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети членов участка водопользования.
      5. Решение собрания членов участка водопользования кооператива водопользователей считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании членов участка водопользования.
      6. Порядок принятия решения собрания членов участка водопользования кооператива водопользователей, форма голосования (тайное или открытое) определяются данным собранием.

       Статья 18. Уполномоченный кооператива водопользователей
 
       1. Уполномоченный кооператива водопользователей, избранный на собрании членов участка водопользования, наделяется полномочиями, определенными уставом кооператива водопользователей.
      2. Уполномоченные допускаются к участию в общем собрании (собрании уполномоченных) кооператива водопользователей при наличии выписки из протокола собрания членов участка водопользования, подписанной председателем и секретарем собрания.
      3. Уполномоченный кооператива водопользования организует деятельность участка и доводит до сведения водопользователей участка водопользования решения общего собрания (собрания уполномоченных) кооператива водопользователей.

       Статья 19. Наблюдательный совет кооператива
                 водопользователей
 
       1. Наблюдательный совет кооператива водопользователей может быть создан, если это предусмотрено уставом кооператива водопользователей, в целях контроля за деятельностью исполнительного органа со стороны его членов. Полномочия наблюдательного совета определяются уставом.
      2. Наблюдательный совет кооператива водопользователей состоит из его членов, избираемых общим собранием (собранием уполномоченных) кооператива водопользователей.
      3. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа, ревизионной комиссии кооператива водопользователей.

       Статья 20. Компетенция исполнительного органа
                 кооператива водопользователей
 
       1. К компетенции исполнительного органа кооператива водопользователей относятся вопросы обеспечения деятельности кооператива водопользователей, не относящиеся к компетенции общего собрания (собрания уполномоченных) и наблюдательного совета, определенные настоящим Законом, уставом кооператива водопользователей и иными документами, принятыми общим собранием (собранием уполномоченных) и наблюдательным советом кооператива водопользователей.
      2. В отношениях с третьими лицами кооператив водопользователей не вправе ссылаться на установленные им ограничения полномочий исполнительного органа кооператива водопользователей. Однако кооператив водопользователей вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с третьим лицом с нарушением установленных ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки третье лицо знало о таких ограничениях.

       Статья 21. Ограничение деятельности членов
                 исполнительного органа кооператива
                 водопользователей
 
       1. Членам исполнительного органа кооператива водопользователей запрещается:
      1) без согласия общего собрания (собрания уполномоченных) заключать с кооперативом водопользователей сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и другие);
      2) получать комиссионное вознаграждение от кооператива водопользователей, от третьих лиц за сделки, заключенные кооперативом водопользователей с третьими лицами;
      3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с кооперативом водопользователей;
      4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью кооператива водопользователей.
      2. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, распространяются также на близких родственников и свойственников членов исполнительного органа кооператива водопользователей.

Глава 3. Заключительные положения

       Статья 22. Ответственность за нарушение настоящего
                 Закона
 
       Нарушение требований настоящего Закона влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

       Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Закона
 
       1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
      2. Учредительные документы юридических лиц, осуществляющих специальное водопользование, созданных до введения в действие настоящего Закона, в течение шести месяцев должны быть приведены в соответствие с настоящим Законом и пройти государственную перерегистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц.
      3. До приведения учредительных документов в соответствие с настоящим Законом юридические лица должны руководствоваться положениями своих действующих учредительных документов в той части, в которой они не противоречат Гражданскому кодексу Республики Казахстан и настоящему Закону.

      Президент
      Республики Казахстан