"2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 маусымдағы N 438-II Заңы

      1-бап.  "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., N 22, 190-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-баптың бірінші бөлігінде:
      1) тармақшада:
      "631555690" деген цифр "710173753" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "562836287" деген цифр "638101094" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "11089412" деген цифр "14442668" деген цифрмен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      "714395690" деген цифр "793013753" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "678536417" деген цифр "751992137" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "35859273" деген цифр "41021616" деген цифрмен ауыстырылсын;
      3) тармақшада "2" деген цифр "1,9" деген цифрмен ауыстырылсын;

      2) 2-бапта:
      "4427500" деген цифр "4235000" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "515200" деген цифр "492800" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "3912300" деген цифр "3742200" деген цифрмен ауыстырылсын;

      3) 3-бапта:
      "18267750" деген цифр "17710000" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "10263500" деген цифр "10010000" деген цифрмен ауыстырылсын;

      4) 13-бапта:
      2) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Зейнетақының ең төменгі мөлшері:
      2003 жылғы 1 қаңтардан бастап - 5000 теңге;
      2003 жылғы 1 маусымнан бастап - 5500 теңге болып белгіленсін.";

      5) 16-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге қосылған құн салығы бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі үшін Астана қаласында 240 төсектік аурухана кешенінің құрылысына 70273 мың теңге сомасында;
      1-2) Ресей Федерациясының аумағынан шығатын және импортталатын тауарларға қосылған құн салығынан басқа, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға қосылған құн салығы бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі үшін Астана қаласында 240 төсектік аурухана кешенінің құрылысына 1061481 мың теңге сомасында;";
      3) тармақшада:
      "497569" деген цифр "996959" деген цифрмен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі үшін Астана қаласында 240 төсектік аурухана кешенінің құрылысына - 499390 мың теңге;";
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      4) кедендік бақылау мен кеден рәсімдерін жүзеге асырудан түсетін түсімдер бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі үшін Астана қаласында 240 төсектік аурухана кешенінің құрылысына - 21947 мың теңге сомасында.";

      6) 18-бапта:
      "1914445" деген цифр "2548445" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "65000" деген цифр "409000" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "170000" деген цифр "460000" деген цифрмен ауыстырылсын;

      7) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:
      "20-1-бап. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі шығыстарының құрамында жобалар бойынша қаржыландыру мөлшерін көрсете отырып, тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін республикалық инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және оларға сараптамалар жүргізуге 303000 мың теңге сомасында шығындар көзделді деп белгіленсін.";

      8) 29-баптың бірінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003 жылғы көшіп келу квотасы бойынша келген оралмандардың отбасыларына, сондай-ақ 2002 жылғы көшіп келу квотасына енген оралмандардың 246 отбасына және Түркістан ауылынан қоныс аударған Қазақстан Республикасының азаматтарының 8 отбасына беру үшін тұрғын үй сатып алуға, салуға, қайта жаңартуға және күрделі жөндеуден өткізуге - 26 14221 мың теңге.";

      9) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "30-бап. 2003 жылға арналған республикалық бюджетте ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының инвестициялық жобаларын іске асыруға облыстық бюджеттерге 6697680 мың теңге сомасында нысаналы инвестициялық трансферттер, оның ішінде:
      7-қосымшаға сәйкес білім беру объектілерін салуға 3697600 мың теңге;
      8-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау объектілерін салуға 3000080 мың теңге көзделсін.
      Ауылда білім беру және денсаулық сақтау объектілерінің құрылысы бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған қаражат көлемін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі аталған қаражатты 7 және 8-қосымшаларда көрсетілген ауылда білім беру және денсаулық сақтау объектілерін салуға инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған, ауылда білім беру және денсаулық сақтау объектілерін салуға байланысты жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жөнінде өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша, сондай-ақ инвестициялық жобалардың уақытылы іске асырылмауына байланысты қаржы жылы ішінде қалыптасқан бюджеттік қаражаттың үнемделуі нәтижесіндегі қаражат мөлшерін қайта бөлу арқылы Жамбыл облысының 2003 жылғы 23 мамырда жер сілкінісі салдарынан зардап шеккен аудандарында білім беру мен денсаулық сақтаудың қосымша объектілерін салу ісіне жұмсауға құқылы.";

      10) мынадай мазмұндағы 30-1-баппен толықтырылсын:
      "30-1-бап. Жер сілкінісі салдарынан Жамбыл облысында қалыптасқан төтенше жағдайға байланысты облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдарына тиісті жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен жер сілкінісі зардаптарын жоюға Жамбыл облысына қаржылай көмек көрсету, сондай-ақ Жамбыл облысы жергілікті атқарушы органының коммуналдық меншігіндегі объектілерді және жер сілкінісі салдарынан зардап шеккен тұрғын үйлер құрылысы мен күрделі жөндеуді жүзеге асыру құқығы берілсін.";

      11) 34-бапта:
      "1804172" деген цифр "2004172" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "599907" деген цифр "799907" деген цифрмен ауыстырылсын;

      12) 35-баптағы "500000" деген цифр "1500000" деген цифрмен ауыстырылсын;

      13) мынадай мазмұндағы 35-1 және 35-2-баптармен толықтырылсын:
      "35-1-бап. 2003 жылға арналған республикалық бюджетте 12000000 мың теңге, оның ішінде:
      "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамның жарғылық капиталын толықтыруға - 7700000 мың теңге;
      "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамына кредиттік ресурстар беруге - 4300000 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
      35-2-бап. 2003 жылға арналған республикалық бюджетте мынадай ұйымдардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға 33700000 мың теңге сомасында қаражат көзделсін:
      Қазақстанның инвестициялық қорына - 23000000 мың теңге;
      Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясына - 7700000 мың теңге;
      Ұлттық инновациялық қорға - 3000000 мың теңге.";

      14) 37-бапта:
      "5258913" деген цифр "10258913" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "4428000" деген цифр "9428000" деген цифрмен ауыстырылсын;

      15) аталған Заңға 1-қосымша осы Заңның 1-қосымшасына сай редакцияда жазылсын;

      16) аталған Заңға 7-қосымшадағы 2003 жылға арналған республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ауылдағы білім беру объектілерін салу инвестициялық жобалары тізбесінің 21-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "21. Яссы ауылында 1266 және 1200 орындық екі мектеп салу, Түркістан қаласы";

      17) аталған Заңға 10-қосымша осы Заңның 2-қосымшасына сай редакцияда жазылсын;

      18) аталған Заңға 11-қосымша осы Заңның 3-қосымшасына сай редакцияда жазылсын.

      2-бап.  Осы Заң 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

"2003 жылға арналған республикалық   
бюджет туралы" Қазақстан       
Республикасының Заңына өзгерістер   
мен толықтырулар енгізу туралы"   
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
12 маусымдағы N 438-ІІ ҚРЗ Заңына 
1-ҚОСЫМША               

"2003 жылға арналған         
республикалық бюджет туралы"     
Қазақстан Республикасының      
2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ 
Заңына                 
1-ҚОСЫМША               

Қазақстан Республикасының 2003 жылға арналған
республикалық бюджетi

-------------------------------------------------------------------
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
       Ерекшелiгi
-------------------------------------------------------------------
   1                         2                              3
-------------------------------------------------------------------
          Түсімдер                                       710173753

          І. Кірістер                                    638101094

1        Салық түсiмдерi                                 579964940

  01     Кiрiстерге салынатын табыс салығы               269312332
    1    Корпоративтік табыс салығы                      269312332
      01  Резидент заңды тұлғалардан алынатын
          корпоративтiк табыс салығы                     160819371
      02  Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын        10566678
          корпоративтiк табыс салығы
      03  Резидент заңды тұлғалардан алынатын, төлем       4018696
          көзiнен ұсталатын корпоративтiк табыс салығы
      04  Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын,       11834971
          төлем көзiнен ұсталатын корпоративтiк табыс
          салығы
      05  Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілеген    75220987
          тiзбе бойынша шикiзат секторы ұйымдары - заңды
          тұлғалардан алынатын корпоративтiк табыс
          салығы
      06  Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген     1939139
          тiзбе бойынша шикiзат секторы ұйымдарының
          төлем көзiнен ұсталатын, резидент заңды
          тұлғалардан алынатын корпоративтiк табыс
          салығы
      07  Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген     4912490
          тiзбе бойынша шикiзат секторы ұйымдарының
          төлем көзiнен ұсталатын, резидент емес заңды
          тұлғалардан алынатын корпоративтiк табыс
          салығы
  05     Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер           267459825
          көрсетуге салынатын iшкi салықтар
    1    Қосылған құн салығы                             208598520
      01  Қазақстан Республикасының аумағында             59562537
          өндiрiлген тауарларға, орындалған
          жұмыстарға және көрсетiлген қызметтерге
          салынатын қосылған құн салығы
      02  Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын      86381008
          және импортталатын тауарларға салынатын
          қосылған құн салығынан басқа, Қазақстан
          Республикасының аумағына импортталатын
          тауарларға салынатын қосылған құн салығы
      04  Резидент емес үшiн қосылған құн салығы           9885626
      05  Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын      50731345
          және импортталатын тауарларға салынатын
          қосылған құн салығы
      06  Ресейден шығарылатын және импортталатын          1291542
          тауарларға салынатын қосылған құн салығынан
          басқа, Қазақстанға импортталатын тауарлардың
          кедендiк құнына тәуелсiз сараптама жүргiзу
          нәтижесiнде жете есептелген қосылған құн салығы
      07  Ресей Федерациясының аумағынан шығарылатын        746462
          және импортталатын тауарлардың кедендiк
          құнына тәуелсiз сараптама жүргiзу
          нәтижесiнде жете есептелген қосылған
          құн салығы
   2      Акциздер                                         4716525
      29  Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген,
          газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнай          765300
      41  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       44310
          латын спирттiң барлық түрi
      42  Қазақстан Республикасының аумағына                 74400
          импортталатын арақ
      43  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       23600
          латын ликер-арақ бұйымдары, этил спиртiнiң
          көлемдi үлесi 12-ден 30 процентке дейiн және
          одан жоғары күшейтiлген шырындар мен
          күшейтiлген сусындар
      44  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       83200
          латын шараптар
      45  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       26283
          латын коньяктар
      46  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.         860
          латын шампан шараптары
      47  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.      549400
          латын сыра
      48  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       12800
          латын этил спиртiнiң көлемдi үлесi 1,5-нан
          12 процентке дейiн алкоголі аз күшейтілген
          сусындар, күшейтілген шырындар
      49  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.        2100
          латын бекіре және албырт балықтардың уылдырығы
      50  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.      304650
          латын темекi бұйымдары
      55  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.      473600
          латын жеңiл автомобильдер (мүгедектерге
          арнайы арналған, қолмен басқарылатын
          автомобильдерден басқа)
      57  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       35380
          латын алтыннан, платинадан немесе күмiстен
          жасалған зергерлiк бұйымдар
      58  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.         350
          латын шарап материалдары
      60  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.     2277330
          латын бензин (авиациялықты қоспағанда)
      70  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.         756
          латын спирттiң барлық түрлерiнiң кедендiк
          құнына тәуелсiз сараптама жүргiзу
          нәтижесiнде жете есептелген акциздер
      71  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.         589
          латын арақтың кедендiк құнына тәуелсiз
          сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      72  Қазақстанға импортталатын ликер-арақ                 232
          бұйымдарының, этил спиртiнiң көлемдi үлесi
          12-ден 30%-ке дейiн және одан жоғары күшейтiлген
          шырындардың және күшейтiлген сусындардың
          кедендiк құнына тәуелсiз сараптама
          жүргізу нәтижесiнде жете есептелген акциздер
      73  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.        1422
          латын шараптардың кедендiк құнына тәуелсiз
          сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      74  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.         451
          латын коньяктардың кедендiк құнына тәуелсiз
          сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      75  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.          13
          латын шампан шараптарының кедендiк құнына
          тәуелсiз сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      76  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.        3076
          латын сыраның кедендiк құнына тәуелсiз
          сараптама жүргізу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      77  Қазақстан Республикасына импортталатын этил          219
          спиртiнiң көлемді үлесi 1,5-тен 12 процентке
          дейiн алкоголi аз күшейтiлген сусындардың,
          күшейтiлген шырындардың кедендiк құнына
          тәуелсiз сараптама жүргізу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      78  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.          21
          латын бекiре және албырт балықтар уылдырығы.
          ның кедендiк құнына тәуелсiз сараптама
          жүргiзу нәтижесiнде жете есептелген акциздер
      79  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.        2651
          латын темекi бұйымдарының кедендiк құнына
          тәуелсiз сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген акциздер
      81  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.        6779
          латын жеңіл автомобильдердің (мүгедектерге
          арнайы арналған, қолмен басқарылатын
          автомобильдерден басқа) кедендік құнына
          тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде жете
          есептелген акциздер
      82  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.         606
          латын алтыннан, платинадан немесе күмістен
          жасалған зергерлік бұйымдардың кедендік
          құнына тәуелсiз сараптама жүргiзу
          нәтижесiнде жете есептелген акциздер
      85  Қазақстан Республикасының аумағына импортта.       26147
          латын бензиннiң (авиациялықты қоспағанда)
          кедендік құнына тәуелсіз сараптама жүргізу
          нәтижесiнде жете есептелген акциздер
    3    Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны       53657052
          үшін түсетiн түсiмдер
      02  Үстеме пайдаға салынатын салық                    270000
      05  Бонустар                                         4036468
      06  Роялти                                           5017630
      08  Жасалған келiсiм-шарттар бойынша өнiмдер бөлу     463120
          жөнiндегi Қазақстанның үлесi
      09  Радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн төлем      747600
      10  Кеме қатынайтын су жолдарын пайдаланғаны           43353
          үшiн төлем
      11  Жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлем        159900
      13  Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын         24281
          табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн төлем
      26  Шикiзат секторы ұйымдарынан (Қазақстан          39350736
          Республикасының Үкiметi белгiлеген тiзбе
          бойынша заңды тұлғалардан) түсетiн роялти
      28  Шикiзат секторы ұйымдарының (Қазақстан           3543964
          Республикасының Үкiметi белгiлеген тiзбе
          бойынша заңды тұлғалардың) жасалған
          келiсiм-шарттар бойынша өнiмдер бөлу жөнiндегі
          Қазақстанның үлесі
    4     Кәсiпкерлік және кәсiби қызметтi жүргiзгенi       487728
          үшiн салынатын алым
      06  Жергілікті маңызы бар ақылы мемлекеттік           428500
          автомобиль жолдарымен жүргені үшін алынатын
          алымнан басқа, Қазақстан Республикасының
          аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүргенi
          үшiн алынатын алым
      12  Радиоэлектрондық құралдарды және жоғары            19668
          жиiлiктi қондырғыларды мемлекеттік тіркеу
          үшiн алым
      13  Телевизиялық және радио хабарын тарататын           7000
          ұйымдарға радио жиiлiктi спектрдi пайдалануға
          рұқсат бергені үшін алым
      15  Теңiз, өзен және шағын көлемдi кемелердi            2950
          мемлекеттiк тiркеу үшiн алым
      16  Дәрi-дәрмектердi мемлекеттiк тiркеу үшiн           21299
          алым
      17  Азаматтық әуе кемелерiн мемлекеттік тiркеу          1168
          үшiн алым
      19  Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланатын         7143
          автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде
          сыртқы (көрнекi) жарнамалар орналастырғаны
          үшiн төлем
  06      Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға      40224839
          салынатын салықтар
    1     Кеден төлемдерi                                 31945139
      01  Кеден бажының бірыңғай ставкасын қолданумен     27077545
          жеке тұлғалардан өндіріп алынатын әкелінетін
          тауарларға салынатын кеден баждарын қоспағанда,
          әкелiнетiн тауарларға салынатын кеден баждары
      02  Әкетiлетiн тауарларға салынатын кеден баждары    4386030
      03  Әкелiнетiн тауарлардың кедендiк құнына            421564
          тәуелсiз сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген кедендiк баждар
      04  Кеден бажының бірыңғай ставкасын енгізу
          нәтижесінде жеке тұлғалардан өндіріп алынатын
          әкелінетін тауарларға салынатын кеден баждары      60000
    2     Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын    8279700
          басқа да салықтар
      01  Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді      8074994
          жүзеге асырудан түсетін түсімдер
      02  Отандық тауар өндiрушiлердi қорғау шаралары        22118
          ретінде алынатын баждар
      03  Әкелінетін тауарлардың кедендік құнына            177218
          тәуелсіз сараптама жүргізу нәтижесінде жете
          есептелген, кедендік бақылауды және кедендік
          рәсімдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдер
      04  Әкелiнетiн тауарлардың кедендiк құнына              5370
          тәуелсiз сараптама жүргiзу нәтижесiнде жете
          есептелген, отандық тауар өндiрушiлердi қорғау
          шаралары ретiнде алынатын баждар
  07      Басқа да салықтар                                 745600
    1     Басқа да салықтар                                 745600
      09  Республикалық бюджетке түсетiн басқа да салық     745600
          түсiмдерi
  08      Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны үшiн және   2222344
          (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк
          органдардың немесе лауазымды адамдардың
          құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер
    1     Мемлекеттiк баж                                  2222344
      01  Консулдық алым                                   2216856
      13  Апостиль қойғаны үшiн мемлекеттiк баж               5488

2         Салыққа жатпайтын түсiмдер                      51524488

  01      Кәсiпкерлiк қызмет пен меншiктен түсетiн        45998214
          кiрiстер
    1     Ведомстволық кәсiпорындардың тауарлар мен         400000
          қызметтердi пайдамен сатудан түсетiн iс
          жүзiндегi пайдасы
      01  Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар            400000
          пайдасының үлесi
    2     Заңды тұлғалардан және қаржы мекемелерiнен      41540434
          түсетiн салыққа жатпайтын түсiмдер
      01  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң           5631661
          кiрiсiнен түсетiн түсiмдер
      02  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң депозиттерi    1000000
          бойынша алынған сыйақылар (мүдделер)
      03  Республикалық меншiк болып табылатын             5921348
          акциялардың пакеттерiне дивидендтердің
          түсімі
      04  Мемлекеттiң сыртқы заемдар қаражатын екiншi         7454
          деңгейдегi банктер шоттарына орналастырудан
          түсетін сыйақылар (мүдделер)
      11  Жер қойнауы туралы ақпараттың пайдалануға         442186
          берiлгенi үшiн ақы
      13  Жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмдерi              120
          бойынша өткiзiлетiн лотереялардан түсетін
          кiрiстерден басқа, мемлекеттiк лотереялардан
          түсетiн кiрiстердiң түсiмi
      26  Әскери полигондарды пайдаланғаны үшiн            4235000
          жалгерлiк төлемнен түсетін түсiмдер
      27  "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшiн            27720000
          жалгерлiк төлемнен түсетiн түсiмдер
      28  Республикалық меншiк мүлкiн жалға беруден         182665
          түсетiн түсiмдер
    3     Кәсiпкерлік қызмет пен меншіктен түсетiн басқа    457780
          да кiрiстер
      01  Ауыл шаруашылық және орман алқаптарын ауыл        346600
          және орман шаруашылықтарын жүргiзуге
          байланысты емес мақсаттарға пайдалану үшiн
          алған кезде ауыл шаруашылығы және орман
          шаруашылығы өндiрiстерiнiң зияндарын өтеуден
          түсетiн түсiмдер
      02  Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын         111180
          мемлекеттiк мекемелер көрсететiн қызметтердi
          сатудан түсетiн түсiмдер
  02      Әкiмшiлiк алымдар мен төлемдер, коммерциялық      101574
          емес және iлеспе саудадан алынатын кiрiстер
    3     Коммерциялық емес және iлеспе саудадан            101574
          алынатын басқа да төлемдер мен кiрiстер
      03  Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын          16000
          мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын
          мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн
          ақшаның түсiмi
      05  Тәркiленген мүлiктi, белгiленген тәртiппен         85574
          республикалық меншiкке өтеусiз өткен мүлiкті,
          оның iшiнде кедендiк бас тарту режимiнде
          мемлекеттiң пайдасына ресiмделген тауарлар
          мен көлiк құралдарын сатудан түсетiн түсiмдер
  03      Айыппұлдар мен санкциялар бойынша түсетiн        1016893
          түсiмдер
    1     Айыппұлдар мен санкциялар бойынша түсетiн        1016893
          түсiмдер
      01  Орталық мемлекеттiк органдар, олардың аумақтық    811900
          бөлiмшелерi салатын әкiмшiлiк айыппұлдар мен
          санкциялар
      04  Казино, тотализаторлар және ойын бизнесi           14400
          қызметiнен алынған кiрiстердi қоспағанда, өзіне
          қатысты лицензиялық тәртiп белгiленген
          лицензиясыз қызметтен түскен кiрiстердi
          алудан түсiм
      06  Атқарушылық санкция                                69812
      07  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi               820
          белгiлеген экономикалық нормативтердi және
          статистикалық есептiлiктi берудiң мерзiмдерiн
          бұзғаны үшiн екiншi деңгейдегi банктерге
          қолданылатын санкциялар сомаларының түсiмi
      09  Салық заңнамасы нормаларын уақытылы                 1000
          орындамағаны үшiн банктерден немесе банк
          операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге
          асыратын ұйымдардан өсiмпұл және айыппұл
          сомаларының түсуi
      12  Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын         118961
          мемлекеттiк мекемелер салатын басқа да
          санкциялар мен айыппұлдар
  04      Кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)           1049644
    1     Заңды тұлғаларға республикалық бюджеттен          364471
          кредиттер бергенi үшiн алынған сыйақылар
          (мүдделер)
      01  Лизингтi ұйымдастыру бағдарламасының              173491
          шеңберiнде берiлген кредиттер бойынша
          сыйақылар (мүдделep)
      02  Инвестициялық жобаларды бірлесiп қаржыландыру       2310
          үшiн берiлген кредиттер бойынша сыйақылар
          (мүдделер)
      03  АДБ бағдарламалық заемы шеңберiнде                130620
          ауылшаруашылық секторы үшiн берiлген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
      04  "Эксимбанк Қазақстан" ЖАҚ-на инвестициялық
          жобаларды қаржыландыру үшін берілген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)                        9666
      05  Малшаруашылық өнімдерін шығаруға және
          сатып алуға берілген кредиттер бойынша
          сыйақылар (мүдделер)                               37784
      06  Басқа да кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)    10600
    2     Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаржы             6300
          агенттерi арқылы жеке тұлғаларға республика.
          лық бюджеттен берiлген кредиттер бойынша
          сыйақылар (мүдделер)
      01  Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй сатып алу         6300
          бағдарламасының шеңберiнде берiлген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
    3     Жергілікті атқарушы органдарға республикалық
          бюджеттен берілген кредиттер бойынша
          сыйақылар (мүдделер)                                2163
      03  Басқа да мақсаттарға берілген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)                        2163
    4     Заңды тұлғаларға үкіметтiк сыртқы заемдардың      156145
          қаражаты есебiнен республикалық бюджеттен
          берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
      01  Техникалық көмек жобасын iске асыру үшiн            4632
          берiлген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
      02  Кәсіпорындар мен қаржы секторын дамыту жобасын
          іске асыру үшін берілген кредиттер бойынша
          сыйақылар (мүдделер)                                3500
      03  Шағын және орта бизнестi қолдау жобасын iске       42610
          асыру үшiн берiлген кредиттер бойынша
          сыйақылар (мүдделер)
      04  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi         15870
          қолдау жобасын iске асыру үшiн берiлген
          кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
      05  Мұнай саласына техникалық көмек көрсету            50870
          жобасын iске асыру үшiн берiлген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
      06  Астана қаласында халықаралық әуежай салу            2842
          жобасын iске асыру үшiн берiлген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
      07  Ирригациялық және дренаждық жүйелердi              35821
          жетiлдiру жобасын iске асыру үшiн берiлген
          кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
    5     Жергiлiктi атқарушы органдарға үкiметтiк          298059
          сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен
          республикалық бюджеттен берілген кредиттер
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
      01  Қала көлiгiн дамыту жобасын iске асыру үшiн       130507
          берiлген кредиттер бойынша сыйақылар
          (мүдделер)
      02  Атырау қаласын сумен жабдықтау және оның          167552
          санитариясы жобасын iске асыру үшiн берiлген
          кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
    6     Заңды тұлғалар төлеген мемлекеттiк кепiлдiктер     42031
          бойынша талаптар бойынша сыйақылаp (мүдделер)
      01  Заңды тұлғалар төлеген мемлекеттiк                 42031
          кепiлдiктер бойынша талаптар бойынша
          сыйақылаp (мүдделер)
    7     Шет мемлекеттердiң үкіметтеріне берілген          180475
          сыртқы кредиттер бойынша сыйақылар
          (мүдделеp)
      01  Шет мемлекеттердің үкіметтеріне берілген          180475
          сыртқы кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)
  05      Салыққа жатпайтын басқа да түсімдер              3358163
    1     Салыққа жатпайтын басқа да түсімдер              3358163
      02  Қосымша және үстеме баждарды бөлу кезiндегi        24700
          Қазақстан Республикасының үлесi
      04  Заңсыз алынған мүлiктi еркiмен тапсырудан            562
          немесе өндiрiп алудан немесе мемлекеттiк
          функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген
          тұлғаларға немесе оларға теңестiрiлген
          тұлғаларға заңсыз көрсетiлген қызметтердiң
          құнынан алынатын сомалардың түсiмі
      06  Бас бостандығынан айыруға сотталғандардың          70800
          тамақтың, заттай мүлiктiң және коммунал.
          дық-тұрмыстық, емдеу-алдын алу қызметтерiнiң
          құнын, мемлекетке, түзеу мекемесiне келтірілген
          залалды, қашып кетуге жол бермеуге байланысты
          қосымша шығындарды өтеуi
      09  Республикалық бюджетке түсетiн салыққа           2902901
          жатпайтын басқа да түсiмдер
      23  Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын          50600
          мемлекеттiк мекемелердiң дебиторлық,
          депоненттiк берешегiнiң түсуi
      25  Бұрын республикалық бюджеттен алынған,            308600
          пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы

3         Капиталмен жасалған операциялардан алынатын      6611666
          кiрiстер

  01      Негiзгi капиталды сату                           1198150
    1     Негiзгi капиталды сату                           1198150
      04  Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын         198150
          мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мүлiктi
          сатудан түсетiн түсiмдер
      06  Қару-жарақ пен әскери техниканы сатудан          1000000
          түсетiн түсiмдер
  02      Мемлекеттiк қорлардан тауарлар сату              5413400
    1     Мемлекеттiк қорлардан тауарлар сату              5413400
      03  Мемлекеттiк ресурстардан астық сатудан түсетiн   5413400
          түсiмдер
  03      Жердi және материалдық емес активтердi сату          116
    1     Жердi және материалдық емес активтердi сату          116
      02  Материалдық емес активтердi сату                     116

          II. Алынған ресми трансферттер                  57629991

4         Алынған ресми трансферттер                      57629991

  01      Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан   57629991
          алынатын трансферттер
    2     Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы       57629991
          қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер
      04  Ақтөбе облысының облыстық бюджетiнен алынатын     428735
          бюджеттiк алу
      06  Атырау облысының облыстық бюджетiнен алынатын   20114903
          бюджеттiк алy
      09  Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiнен     497040
          алынатын бюджеттiк алу
      13  Маңғыстау облысының облыстық бюджетiнен         10651255
          алынатын бюджеттiк алу
      14  Павлодар облысының облыстық бюджетiнен            974293
          алынатын бюджеттiк алу
      17  Алматы қаласының бюджетiнен алынатын бюджеттiк  24963765
          алу

          III. Кредиттердi қайтару                        14442668

5         Кредиттердi қайтару                             14442668

  01      Iшкi кредиттердi қайтару                         9681772
    1     Заңды тұлғаларға республикалық бюджеттен         2951735
          берілген кредиттердi қайтару
      01  Лизингтi ұйымдастыру бағдарламасы шеңберiнде      325164
          берiлген кредиттердi қайтару
      02  Төлемге қабiлетсiз кәсiпорындарды сауықтыруға      16255
          және оңалтуға "Медетшi қор" РМК-ға берiлген
          кредиттердi қайтару
      03  Тиiмдiлігі жоғары инвестициялық жобаларды         117050
          қаржыландыру үшiн "Қазақстан Эксимбанкi"
          ЖАҚ-қа берiлген кредиттерді қайтару
      04  "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры"             100
          ЖАҚ-қа берiлген орталықтандырылған
          (директивалық) кредиттердi қайтару
      05  Ретроактивтiк кредит беру негiзiнде берiлген      228548
          кредиттерді қайтару
      06  Ауылдық кредит серiктестiктерiнiң жүйесi          128268
          арқылы ауылшаруашылық өндiрiсiне берiлген
          кредиттердi қайтару
      08  Директивалық кредиттер бойынша мерзiмi өткен         990
          берешектi қайтару
      09  Iшкi республикалық есептеме нәтижелерi бойынша      2500
          берiлген кредиттер бойынша мерзімі өткен
          берешектi қайтару
      10  Меншiктi айналым қаражатын толықтыруға               100
          берiлген кредиттер бойынша мерзiмi өткен
          бepeшекті қайтару
      11  Экономиканы қайта құру қорының қаражаты              850
          есебiнен берiлген кредиттердi қайтару
      12  Ауыл шаруашылық жобаларын бiрлесiп қаржыландыру   110231
          үшiн берiлген кредиттердi қайтару
      13  Инвестициялық жобаларды бiрлесiп қаржыландыру     154096
          үшiн берiлген кредиттердi қайтару
      14  АДБ-нiң бағдарламалық заемы шеңберiнде           1865983
          ауылшаруашылық секторына берiлген кредиттердi
          қайтару
      15  Басқа да кредиттерді қайтару                        1600
    2     Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң қаржы           132000
          агенттерi арқылы жеке тұлғаларға
          республикалық бюджеттен берілген кредиттердi
          қайтару
      03  Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй сатып алу       132000
          бағдарламасы шеңберiнде берiлген кредиттердi
          қайтару
    3     Жергiлiктi атқарушы органдарға республикалық     5653800
          бюджеттен берiлген кредиттердi қайтару
      01  Көктемгi егіс және егін жинау жұмыстарын         4500000
          ұйымдастыруға берілген кредиттерді қайтару
      02  Кассалық алшақтықты жабуға берiлген кредит.      1053800
          тердi қайтару
      03  Ақтөбе қаласын күзгі-қысқы кезеңге
          дайындауға Ақтөбе қаласының бюджетіне
          берілген кредиттерді қайтару                       50000
      04  Теміртау қаласының батыс ауданын сумен
          жабдықтау және жылумен жабдықтау объектілерін
          жөндеуге және қайта жаңартуға, жылу көздері
          үшін отын сатып алуға Қарағанды облысының
          бюджетіне берілген кредиттерді қайтару             50000
    4     Заңды тұлғаларға үкiметтiк сыртқы заемдардың      544031
          қаражаты есебінен республикалық бюджеттен
          берiлген кредиттердi қайтару
      01  Техникалық көмек жобасын iске асыру үшiн           13091
          берiлген кредиттердi қайтару
      03  Шағын және орта бизнестi қолдау жобасын iске      281773
          асыру үшiн берiлген кредиттердi қайтару
      05  Мұнай саласына техникалық көмек көрсету           218680
          жобасын iске асыру үшiн берiлген кредиттердi
          қайтару
      07  Ирригациялық және дренаж жүйелерiн жетiлдiру      30487
          жобасын iске асыру үшiн берiлген кредиттердi
          қайтару
    5     Жергiлiктi атқарушы органдарға үкiметтiк          400206
          сыртқы қарыздардың қаражаты есебiнен
          республикалық бюджеттен берiлген кредиттердi
          қайтару
      01  Қала көлiгiн дамыту жобасын iске асыру үшiн       399956
          берiлген кредиттердi қайтару
      03  Алматы қаласын сумен жабдықтау және одан
          суды бұру жүйесін қайта жаңарту жобасын
          іске асыру үшін берілген несиелерді қайтару          250
  02      Төленген мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша         3866573
          талаптарды қайтару
    1     Төленген мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша         3866573
          талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы
      01  Төленген мемлекеттік кепiлдiктер бойынша         3866573
          талаптарды қайтару
  04      Сыртқы кредиттердi қайтару                        894323
    1     Шет мемлекеттердiң үкiметтеріне берiлген          894323
          сыртқы кредиттердi қайтару
      01  Шет мемлекеттердiң үкiметтерiне берiлген          894323
          сыртқы кредиттердi қайтару
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
Функционалдық топ                                         Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                         мың теңге
       Бағдарлама
-------------------------------------------------------------------
     1                       2                               3
-------------------------------------------------------------------
           Шығыстар                                      793013753

           IV. Шығындар                                  751992137

1          Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету  44535468

   101     Қазақстан Республикасы Президентінiң             485350
           Әкiмшілігі
      001  Әкімшілік шығындар                               439185
      030  Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының           40112
           стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық
           қамтамасыз ету
      201  Қазақстан Республикасы Президентiнiң                634
           жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер
           институтының материалдық-техникалық базасын
           нығайту
      602  "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнайы өкiлдiктi       606
           есептеу және ұйымдастыру техникасымен
           қамтамасыз ету
      603  Қазақстан Республикасының Президентi               4813
           жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер
           институтын компьютерлiк және ұйымдастыру
           техникасымен қамтамасыз ету
   102     Қазақстан Республикасы Парламентiнiң            1581850
           Шаруашылық басқармасы
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              1339500
      034  Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету                 57100
      035  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң              50000
           депутаттары бастамашы болған заң жобаларын
           әзiрлеу және сараптама жүргізу
      036  Парламенттік Ассамблеяның Трансазиялық            47000
           форумын өткiзу
      200  Депутаттардың қызметтік тұрғын үйлеріне
           жиһаз сатып алу                                   18250
      600  Қазақстан Республикасының Парламентiн             70000
           есептеу және ұйымдастыру техникасымен
           қамтамасыз ету
   104     Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң       398730
           Кеңсесi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               322350
      032  Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету                 46380
      600  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң        30000
           Кеңсесiн компьютер және ұйымдастыру
           техникасымен қамтамасыз ету
   106     Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық           22732
      001  Әкімшілік шығындар                                15750
      200  Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты          3442
           материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      600  Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты          3540
           есептеу және коммуникациялық техникамен
           қамтамасыз ету
   201     Қазақстан Республикасының Ішкі iстер               5510
           министрлiгi
      037  Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси            5510
           мүдделерiн қамтамасыз ету
   204     Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер         11595729
           министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              4199778
      006  Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау          201894
      030  ТМД-ның жарғылық және басқа да органдарына       244259
           қатысу
      031  Халықаралық ұйымдарға қатысу                     857944
      035  Құжаттарды ресiмдеу жөнiндегi консулдық           10000
           қызметтер
      039  Мемлекеттiк шекараны межелеу                      63241
      040  Мемлекеттiк шекараға қада қағу                    55238
      044  Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс
           орнату                                            35739
      046  Ұлттық бедел стратегиясын iске асыру             153520
      051  Визалық жапсырмалар дайындау                      79427
      052  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік протокол         900
           қызметiн байланыс құралдарымен қамтамасыз ету
      054  Халықаралық почта байланысының қызметтерiне       42646
           ақы төлеу
      055  Ұзақ шетелдiк iссапар кезiнде қызметкерлердi     135205
           медициналық сақтандыру
      057  Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк                25000
           протоколының атқарылуын қамтамасыз ету
      069  Қазақстан Республикасының шетелдегi               89677
           дипломатиялық өкiлдiктерiмен қорғалған
           байланыс жүйесiн құру
      201  Қазақстан Республикасының шетелдегi              218324
           дипломатиялық өкiлдiктерiн материалдық-тех.
           никалық жарақтандыру
      202  Қазақстан Республикасының дипломатиялық         1435002
           өкiлдiктерiн орналастыру үшiн шетелде
           жылжымайтын мүлік сатып алу
      204  Елшіліктер үшiн автомашиналар сатып алу           70000
      301  Республикалық меншiктегі шетелдегi                88315
           дипломатиялық өкiлдiктердiң ғимараттарын
           қайта жаңарту және күрделi жөндеу
      303  Астана қаласында Қазақстан Республикасы         1503000
           Сыртқы iстер министрлiгінiң әкiмшiлiк
           ғимаратын салу
      305  Астана қаласындағы дипломатиялық қалашыққа       371620
           қызмет көрсету объектiлерiн салу
      306  Астана қаласындағы дипломатиялық қалашықтың     1700000
           2-кезектi инженерлiк желiлерiн салу
      500  Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер                5000
           министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      601  Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер            10000
           министрлiгін есептеу және ұйымдастыру
           техникасымен қамтамасыз ету
   208     Қазақстан Республикасының Қорғаныс               174935
           министрлiгi
      036  Елдiң қорғаныс саласындағы саяси мүдделерiн      174935
           қамтамасыз ету
   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi    11933413
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              7723925
      035  Төлем жүйелерi мен телеком.
           муникациялық қызмет көрсетулерге ақы төлеу       231736
      036  Жекешелендiру, меммүлiктi басқару,               500000
           жекешелендiруден кейiнгi қызмет, оған және
           кредит беруге қатысты дауларды реттеу,
           кредиттер мен мем.кепiлдiктер бойынша
           мiндеттемелердi орындау есебiне алынған
           немесе өндiрiп алынған мүлiктi есепке алу,
           сақтау
      037  Қаржы органдарын нормативтiк құқықтық             18590
           актiлермен қамтамасыз ету
      047  Бюджетке қолма-қол ақша қабылдауды қамтамасыз     60000
           ету жөнiндегi қызметтерге ақы төлеу
      069  Инвестициялық жобалар аудитiн жүзеге асыру        27370
      079  Лицензиялардың функцияларын орындау               18220
      201  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң       23283
           салық органдарын материалдық-техникалық
           қамтамасыз ету
      500  Мемлекеттiк меншiк тiзiлiмiн жүргiзудiң           92000
           ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
      501  Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi     1043591
           органдарының ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      505  "Акциздiк өнiмдердiң айналымын және оларды         4080
           өндiрудi бақылау" ақпараттық жүйесiн
           сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi     1889904
           органдарының ақпараттық жүйелерiн құру
      605  "Акциз өнiмдерiнiң айналымын және оларды          16708
           өндiрудi бақылау" ақпараттық жүйесiн дамыту
      702  Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсiмдердi      75204
           жүргiзу
      703  Акциздік және есептеу-бақылау маркаларын,         49296
           қатаң есептегi бланкiлердi басып шығару
      705  Жекелеген негiздер бойынша мемлекеттің            80000
           меншiгiне түскен мүлiктi бағалау, сақтау
           және сату
      706  Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде            13354
           мемлекеттiк бақылау үшiн пайдаланылатын
           ресми ақпараттар көзiн сатып алу
      707  Ірi салық төлеушiлердiң салықтық                  46152
           әкiмшiлік етуін қамтамасыз ету
      710  Сәтпаев қаласының бюджетін қалпына келтіру        20000
           жөніндегі іс шараларды іске асыру
   220     Қазақстан Республикасының Экономика және         853729
           бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               200202
      030  Халықаралық қаржы ұйымдарымен бiрлескен           64400
           талдамалық зерттеулер
      031  Республикалық бюджет комиссиясының                 4805
           отырыстарын жүргiзудi ұйымдастыру
      032  Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми           75000
           зерттеулер
      200  Қазақстан Республикасы Экономика және             52919
           бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң
           материалдық-техникалық базасын нығайту
      201  Республикалық бюджет комиссиясының жұмыс
           органын жарақтандыру                              66935
      500  Қазақстан Республикасының Экономика және          48240
           бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнің
           ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасының Экономика және         141228
           бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
           ақпараттық жүйелерін құру
      601  Мемлекеттiк басқарудың ахуал жүйесiн құру        200000
   225     Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым      3111364
           министрлiгi
      001  Әкiмшілік шығындар                               166012
      030  Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер        2566592
      032  Ғылыми-техникалық ақпаратқа қол жетiмдiлiктi     121215
           қамтамасыз ету
      033  Ғылыми-тарихи құндылықтарды сақтау                 3811
      034  Ғылыми кадрларды аттестаттау                      19608
      035  Ғылымның жай-күйiн талдау және дамуын             71699
           болжамдау
      036  Ғылым, техника және бiлiм беру саласындағы        44293
           мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау                 89
      205  Академик Қ.И.Сәтпаевтың мемориалдық                 300
           мұражайының материалдық базасын дамыту
      206  Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым            15000
           академиясының материалдық базасын дамыту
      601  Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым         5600
           министрлiгін eceптeу және ұйымдастыру
           техникасымен қамтамасыз ету
      700  Иондалған сәулелену көздерiн ауыстыру,            87145
           жаңаларын құрастыру және таусылғанын көму
      702  Ұлттық ғылыми кітапхананы ғылыми әдебиетпен
           қамтамасыз ету                                    10000
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және          20000
           сауда министрлiгi
      052  Инвестицияларды тарту жөнiнде жарнама.            20000
           лық-ақпараттық жұмыстар жүргiзу
   406     Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау        80427
           жөніндегі есеп комитетi
      001  Әкімшілік шығындар                                68760
      500  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау         1990
           жөнiндегі есеп комитетiне ақпараттық-есептеу
           қызметін көрсету
      600  Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау         3677
           жөнiндегi есеп комитетiн есептеу және
           ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
      602  Қаржы бақылау объектiлерi бойынша ақпараттық       6000
           деректер базасын құру
   606     Қазақстан Республикасының Статистика            2032339
           жөніндегі агенттігi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               803856
      031  Республиканың әлеуметтiк-экономикалық жағдайы   1112483
           туралы ақпараттық-статистикалық
           деректер базасын құру
      500  Мемлекеттік статистика органдарының ақпараттық    81000
           жүйелерiн сүйемелдеу
      600  Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық    35000
           жүйелерiн құру
   608     Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет     111040
           iстерi жөнiндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                82392
      031  Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын        14648
           ақпараттандыру және сынақтан өткiзу жүйесiнiң
           жұмыс iстеуi
      500  Кадрларды басқарудың ақпараттық мемлекеттiк       10500
           жүйесiн сүйемелдеу
      600  Кадрларды басқарудың ақпараттық мемлекеттiк        3500
           жүйесiн дамыту
   610     Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу   69047
           жөнiндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                37474
      033  Мемлекеттiк сатып алу мониторингiн жүргiзу және   19312
           оларды ақпараттық қамтамасыз ету
      500  Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу    9659
           жөнiндегі агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн
           сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу       2602
           жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн
           құру
   619     Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау      4664208
           агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              2412352
      030  Кедендiк органдарды нормативтiк құқықтық           1896
           актiлермен қамтамасыз ету
      031  Қызметтiк-iздестiру иттерiн қолданып, кедендiк    30949
           бақылауды қамтамасыз ету
      032  Тәуелсiз сарапшыға кедендiк төлемдер мен         600000
           салықтардың бюджетке қосымша түскенi үшiн
           сыйақы төлеу
      033  Қазақстан Республикасы кеден қызметінің            8500
           шетелдегi қызметін қамтамасыз ету
      034  Кеден органдарының сараптама қызметiн жетiлдiру   21000
      200  Кеден органдарын материалдық-техникалық          676822
           қамтамасыз ету
      300  "Ақтау-Теңiзпорты" АЭА аумағында кеден            35000
           бекетiнiң ғимаратын салу
      301  Кеден бекеттерін және кедендік инфрақұрылым
           нысандарын салу                                  355631
      500  "КААЖ" кедендiк ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу    359980
      600  "КААЖ" кедендiк ақпараттық жүйесiн дамыту        162078
   637     Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi   51478
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                48894
      500  Қазақстан Республикасының Конституциялық           1440
           Кеңесiне ақпараттық-есептеу қызметтерiн көрсету
      600  Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiн   1144
           есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз
           ету
   690     Қазақстан Республикасының Орталық сайлау        2294493
           комиссиясы
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                50340
      030  Сайлаулар өткiзу                                2236033
      031  Сайлаушыларды және сайлаулар ұйымдастырушыларды    2812
           құқықтық оқыту
      032  Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссия.    1508
           сының сайлау материалдарының сақталуын
           қамтамасыз ету
      600  Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясын  3500
           есептеу және ұйымдастыру техникасымен
           қамтамасыз ету
   694     Қазақстан Республикасы Президентінің Іс         5049394
           басқармасы
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               112644
      034  Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету               2196195
      035  Мемлекеттiк резиденциялардың жұмыс iстеуiн      1032002
           қамтамасыз ету
      036  Үкiметтiк ғимараттарды күтіп-ұстау               731647
      038  Ресми делегацияларға қызмет көрсету              214000
      046  Мемлекеттiк наградаларды, олардың құжаттарын,     35000
           құрмет дипломдарын және омырауға тағатын
           белгiлердi дайындау
      203  Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн   376688
           жаңарту
      205  Литерлiк рейстердi жүзеге асыратын әуе           241650
           кемелеріне арналған ангарларды арнайы
           жарақтандыру
      500  Қазақстан Республикасының Президентi Іс           39837
           Басқармасының ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасының Президентi Іс           69731
           Басқармасының ақпараттық жүйелерiн дамыту

2          Қорғаныс                                       44257853

   208     Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi 39687316
      006  Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау          500000
      030  Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми            50000
           зерттеулер мен тәжiрибелiк-конструкторлық
           жұмыстар
      032  Әскерге шақырылатындарды әскери-техникалық       200000
           мамандықтар бойынша даярлау
      033  Әскери объектiлердi қорғауды қамтамасыз ету       50000
      034  Қарулы Күштердi басқарудың ақпараттық            450000
           жүйесiн құру
      038  Картографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету        100000
      040  Әскери дайындықты қамтамасыз ету жөнiндегi       250000
           iс-шаралар
      041  Қарулы Күштер инфрақұрылымының жұмыс iстеуiн    2645496
           қамтамасыз ету
      042  Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту          4063104
      043  Сатып алынған әскери техника үшiн берешектi      490577
           өтеу
      045  Әскери полигондарды жалға бepу туралы           3742200
           мемлекетаралық шарттарды iске асыру
      051  Қару-жарақты, әскери және өзге де техниканы,    3412000
           байланыс жүйелерін жаңғырту мен сатып алу
           және қалпына келтіру
      052  ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң сыртқы             53000
           шекараларын күзету мүддесiнде шекара
           әскерлерiн және оларды қамтамасыз етуге
           арналған жүктердi мемлекетаралық әскери
           тасымалдаулар
      053  "Бронетанк жөндеу зауыты" РМК-нің жарғылық       161000
           капиталын ұлғайту
      054  "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін          190000
           геоақпараттық қамтамасыз ету орталығы" РМК-нің
           жарғылық капиталын ұлғайту
      076  Елдiң қорғаныс қабiлетiн қамтамасыз ету        23029939
      200  Әскери қызметшiлердi тұрғын үймен                300000
           қамтамасыз ету
   308     Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар     3364640
           жөнiндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               639696
      031  Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше        380300
           жағдайларды жоюды ұйымдастыру
      032  Селден қорғау объектiлерiн пайдалану             249243
      034  Тiкұшақтарды пайдалану                           249687
      036  "Қазқұтқару" бөлiмшесi құтқарушыларының жыл        1500
           сайынғы республикалық (халықаралық)
           жиын-семинарын өткiзу
      050  Өрт қауiпсiздiгi саласындағы сынақтарды талдау     5000
           және жүргiзу
      051  Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар      275000
           жөніндегі агенттігін Астана қаласына көшіру
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау                 68
      208  Төтенше жағдайлар жөнiндегі мекемелердi          449146
           материалдық-техникалық жарақтандыру
      216  Сел тасқындарын бақылаудың автоматтандырылған     50000
           жүйелерiн жасау
      300  Талғар өзенінде сел ұстайтын бөгет салу          600000
      302  Қарғалы өзенінде селге қарсы құрылыс салу        180000
      400  Қордай ауданындағы су тасқынының зардаптарын     105000
           жоюға Жамбыл облыстық бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      501  Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар          11000
           жөнiндегі агенттігінiң ақпараттық жүйелерiн
           сүйемелдеу
      601  Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар        4000
           жөніндегі агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру
      700  Астана қаласының сол жақ жағалауының             165000
           құрылыстарын тасқын судың басып қалуынан
           қорғаудың жобалау-сметалық құжаттамаларын
           дайындау
   678     Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы   1205897
      076  Күзетілетін тұлғалардың қауiпсiздiгiн            733037
           қамтамасыз етуге және рәсiмдi салтанаттарды
           орындауға қатысу
      304  Астана қаласында Республикалық ұланның кешендiк  470360
           ғимаратын салу
      600  Республикалық ұланын есептеу және ұйымдастыру      2500
           техникасымен қамтамасыз ету

3          Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік               73886286

   104     Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің       184264
           Кеңсесі
      033  Мемлекеттік органдарда ақпаратты техникалық        7105
           қорғауды ұйымдастыру
      034  Арнаулы байланыспен қамтамасыз ету               152159
      035  Мемлекеттiк органдарды ақпаратты қорғау          15000
           құралдарымен қамтамасыз ету
      036  Мемлекеттiк органдардың ақпараттық қауiпсiздiгiн  10000
           қамтамасыз ету
   201     Қазақстан Республикасының Ішкі iстер           20633708
           министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              6782578
      004  Тергеу iсiнде адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу    95101
      006  Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау          159700
      014  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнiң    413200
           өзге де көрiнiстерiне қарсы күрестiң мемлекеттiк
           бағдарламасы
      021  Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi қорғау 4164665
           және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      031  Тергеудегi-тұтқынға алынған адамдарды ұстау     1663996
      035  Қазақстан Республикасы азаматтарының             529150
           төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн дайындау
      039  Жедел-iздестiру қызметi                          923738
      040  Ішкi iстер органдарына автокөлiк қызметiн        158143
           көрсетудi ұйымдастыру
      043  Iс-жүргізу шығындарын өтеу                         7000
      045  Дипломатиялық өкiлдiктердi қорғау                260212
      046  Қылмыстық процеске қатысатын адамдарды            20000
           мемлекеттiк қорғау
      047  Арнайы тасымалдар                                 50906
      049  Қазақстан Республикасы Iшкi iстер                750000
           министрлiгiнiң iшкi әскерлерi әскери
           бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру
      050  Көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн        1275109
           жүргiзушi куәлiктерiн, құжаттарды, нөмiр
           белгiлерiн дайындау
      052  Қазақстан Республикасы Ішкi iстер                 30090
           министрлiгiнiң iшкi iстер органдары мен iшкi
           әскерлерiн материалдық-техникалық ресурстармен,
           әскери техникамен және арнайы құралдармен
           қамтамасыз ету
      053  Қазақстан Республикасына келген шетелдік          11000
           адамдарды миграциялық карточкалармен
           қамтамасыз ету
      056  Қызметтiк-iздестiру иттерiн қолдана отырып,       22007
           есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi iшкi
           iстер органдарының қызметiн қамтамасыз ету
      061  Жедел әрекет ету қызметi                          82913
      062  Тергеу изоляторларында СПИД iндетiне қарсы         1000
           әрекет
      063  Орталық аппарат пен аумақтық органдардың         119594
           қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiн нысанды
           киiм-кешекпен қамтамасыз ету
      064  Орталық аппарат пен аумақтық органдардың         709228
           қызметкерлерiне тұрғын үйдi күтіп-ұстауға және
           коммуналдық қызметтерге шығыстарды өтеу
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес      86260
           мемлекеттiк бағдарламасы
      202  Ішкi iстер органдарын жабдықтармен, арнайы       191589
           мақсаттағы құралдармен және көлiкпен
           жарақтандыру
      203  Тергеу изоляторларын инженерлiк-техникалық        25000
           күзет құралдарымен жарақтандыру
      206  Тергеу изоляторларын жабдықтармен,                91774
           байланыс құралдарымен және автокөлікпен
           жарақтандыру
      207  Саперлiк бөлiмшелердi материалдық-техникалық     240000
           жарақтандыру
      211  Әкiмшiлiк ғимаратты материалдық-техникалық       191455
           жарақтандыру
      304  Тергеу изоляторларын салу, қайта жаңарту және    998900
           күрделi жөндеу
      306  Кинология орталығының питомнигін қайта жаңарту    40400
      501  Ішкі істер органдарының ақпараттық жүйелерін      23655
           сүйемелдеу
      600  3 - мемлекеттiк жоба                             400000
      601  Ішкi iстер органдарының ақпараттық жүйелерiн     115345
           құру
   221     Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі   12589377
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              1338311
      032  Сот сараптамаларын жүргiзу                       315054
      035  Заң жобалау жұмыстары                            154100
      037  Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы        86394
           төлеу
      040  Сотталғандарды ұстау                            7571726
      041  Жедел-iздестiру қызметi                           28604
      042  Түзеу мекемелерiнде СПИД індетiне қарсы әрекет     3000
      043  Санаткерлiк меншiк құқығын iске асыру жөнiндегі    4408
           жиынтық бағдарлама
      044  Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау    333941
           құқығын мемлекеттік тіркеу
      048  Құқықтық насихат                                  20000
      050  Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету                59062
      051  Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау             125000
      053  Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнiң бюджетке  1114516
           түсетiн салықтары жөнiндегi берешегін өтеу
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау               1720
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес      75750
           мемлекеттiк бағдарламасы
      200  Қылмыстық-атқару жүйесiн жабдықтармен,           150000
           мүкаммалмен, арнайы мақсаттағы құралдармен
           және көлiк құралдарымен жарақтандыру
      201  Түзеу мекемелерiн инженерлiк-техникалық күзет     89000
           құралдарымен жарақтандыру
      303  Қызылорда қаласында қабырға материалдарын        310000
           жасайтын зауыттың базасын жалпы режимдегі
           түзеу колониясы етiп қайта жаңарту
      304  Жамбыл облысында Психоневрологиялық интернат     300000
           үйiн жалпы режимдегi түзеу колониясы етiп
           қайта жаңарту
      305  Шығыс Қазақстан облысы Солнечный кентiндегi      137900
           әскери қалашықты әйелдерге арналған түзеу
           колониясы етiп қайта жаңарту
      306  Ақтөбе облысы Жем кентiндегi "Ембi-5" әскери     300000
           объектiсiн қатаң режимдегi түзеу колониясы
           етiп қайта жаңарту
      500  Әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық        59924
           жүйесiн сүйемелдеу
      501  Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң                1000
           ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
      600  Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ақпараттық     5000
           жүйесiн құру
      601  Әділет органдарының ақпараттық-анықтамалық         4967
           жүйесін құру
   225     Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым        21770
           министрлiгi
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес      21770
           мемлекеттiк бағдарламасы
   226     Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау         7730
           министрлiгi
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес       7730
           мемлекеттiк бағдарламасы
   230     Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат       19500
           және қоғамдық келiсiм министрлiгi
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес      19500
           мемлекеттiк бағдарламасы
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және           2680
           сауда министрлігі
      104  Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрес       2680
           мемлекеттік бағдарламасы
   410     Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк   27886624
           комитеті
      045  Кеден баждары мен төлемдері бойынша берешекті    188099
           өтеу
      050  Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету            27615315
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес      83210
           мемлекеттiк бағдарламасы
   501     Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты          5725510
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              1195884
      032  Coт төрелігін жүзеге асыру                      4094444
      033  Әдiлет бiлiктiлiк алқасының қызметiн               5182
           қамтамасыз ету
      201  Сот жүйесiнiң органдарын материалдық-техника.    400000
           лық және өзге де қамтамасыз ету
      500  Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының    15000
           бiрыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау
           жүйесін сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының    15000
           бiрыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау
           жүйесiн құру
   502     Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы     3602265
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              3192360
      030  Қылмыстық және жедел есептердi жүргiзу             1750
      039  Қылмыс жасаған адамдардың экстрадициялауды         9262
           қамтамасыз ету
      040  Кеден баждары мен төлемдері бойынша берешекті    298893
           өтеу
      600  Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы       50000
           жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есеп
           алу жөніндегікомитетінің ақпараттық
           жүйесiн құру
      602  Прокуратура органдарын есептеу және ұйымдастыру   50000
           техникасымен қамтамасыз ету
   613     Қазақстан Республикасының Туризм және спорт        8200
           жөнiндегi агенттiгi
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес       8200
           мемлекеттiк бағдарламасы
   618     Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы       1999424
           агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              1634511
      004  Тергеу iсiнде адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу     1800
      030  Қаржы полициясы органдарын материалдық-техникалық
           қамтамасыз ету                                   100000
      032  Қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру      30000
           қызметi
      033  Қылмыстық сот iстерiне қатысушыларға iс жүргiзу   16500
           шығындарын өтеу
      034  Қаржы полициясы органдарын нормативтiк құқықтық    7400
           актiлермен және қатаң есептегі бланкiлерiмен
           қамтамасыз ету
      036  Қылмыстық процеске қатысатын адамдарды              750
           мемлекеттік қорғау
      037  Орталық аппарат пен аумақтық органдардың         107263
           қызметкерлерiне тұрғын үйдi ұстауға және
           коммуналдық қызметтерге шығыстарды өтеу
      038  Қаржы полициясының арнайы мұрағатын құру          43200
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес       8000
           мемлекеттiк бағдарламасы
      500  Қаржы полициясы органдарының ақпараттық           25000
           жүйелерiн сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы            25000
           агенттiгiнiң бiрыңғай автоматтандырылған
           ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiн құру
   619     Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау        61900
           агенттiгi
      104  Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес      61900
           мемлекеттiк бағдарламасы
   680     Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет      1143334
           қызметі
      030  Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды   1143334
           адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4          Бiлiм беру                                     23450397

   101     Қазақстан Республикасы Президентінің               1537
           Әкімшілігі
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        1537
           қайта даярлау
   102     Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық    2177
           басқармасы
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        2177
           қайта даярлау
   104     Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң         1128
           Кеңсесi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        1128
           қайта даярлау
   201     Қазақстан Республикасының Ішкi iстер            1392327
           министрлiгi
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау           291555
      009  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау           989487
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       34285
           қайта даярлау
      309  Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлі.
           гінің Ақтөбе заң колледжінің бас оқу корпусын     20000
           салу
      313  Ішкі әскерлердің Петропавл жоғары әскери училище.
           сіндегі оқу тұрғын-үй кешенін салу                57000
   204     Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер            21672
           министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       21672
           қайта даярлау
   208     Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi  1592188
      007  Орта кәсiптiк білiмдi мамандар даярлау           334351
      009  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау          1257837
   212     Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы        10414
           министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       10414
           қайта даярлау
   213     Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты       2045
           әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        2045
           қайта даярлау
   215     Қазақстан Республикасының Көлік және             272151
           коммуникациялар министрлігі
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        2456
           қайта даярлау
      030  Республикалық деңгейде жалпы бiлiм беретiн       269695
           оқуды субсидиялау
   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі       26925
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       26925
           қайта даярлау
   220     Қазақстан Республикасының Экономика және            624
           бюджеттік жоспарлау министрлігі
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         624
           қайта даярлау
   221     Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі      81683
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау            79189
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        2494
           қайта даярлау
   225     Қазақстан Республикасының Білім және ғылым     17551390
           министрлігі
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау           384346
      009  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау           839658
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       35872
           қайта даярлау
      031  Дарынды балаларды мемлекеттiк қолдау             555487
      037  Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми          72988
           зерттеулер
      038  Республикалық мектеп олимпиадаларын өткiзу        51984
      039  Әдiснамалық оқу құралдарын әзiрлеу                42110
      044  Арнайы бiлiм беру бағдарламаларын iске асыру      32996
      048  Балалармен мектептен тыс iс-шараларды өткiзу     288238
      049  Мәдениет және өнер саласында үздiксiз бiлiм      537742
           берудi қамтамасыз ету
      050  Мемлекеттiк бiлiм беру гранттары бойынша        4930952
           ел iшiндегi жоғары оқу орындарында кадрлар
           даярлау
      051  "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде шетелдегi      265454
           жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      053  Мәскеу авиация институтының "Восход" филиалында    9735
           кадрлар даярлау
      054  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауды          15313
           мемлекеттік кредиттеудi қамтамасыз ету
      055  М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк       124625
           университетiнiң Қазақстандық филиалында
           кадрлар даярлау
      059  "Болашақ" бағдарламасын iске асыру үшiн           10000
           байланыс қызметтерiне ақы төлеу
      060  Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым          299906
           министрлiгi жоғары оқу орындарының әскери
           кафедраларында запастағы офицерлердi даярлау
      063  Балалардың мамандандырылған түзету мекемелерi     88000
           үшiн жаңа буын оқулықтарын әзiрлеу, шығару және
           жеткiзiп беру
      064  Бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру ұйымдары  178640
           үшiн арнайы пәндер бойынша оқулықтар мен
           оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу
      065  Ұлттық жоғары оқу орындар профессор-оқытушы      567081
           құрамының және басшы қызметкерлерiнiң
           белгiленген жалақыларына арттыратын
           коэффициенттi төлеуге субсидиялар
      067  Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды       267380
           стипендиямен қамтамасыз ету
      068  Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды       182784
           даярлау
      069  "Бөбек" республикалық оқу-сауықтыру орталығында   79775
           оқу-тәрбиелiк iс-шараларын өткiзу
      073  Жоғары кәсiптiк оқу орындарында кадрлар даярлау  162815
      102  Жоғары оқу орындарының студенттерiн               89417
           стипендиямен қамтамасыз ету
      103  Мемлекеттiк бiлiм гранттары бойынша оқитын       958590
           студенттердi стипендиямен қамтамасыз ету
      201  Мәдениет пен өнер жоғарғы оқу орындары үшiн      322768
           негiзгі құралдар сатып алу
      202  Республикалық мектеп-интернаттар үшiн негiзгi     32742
           құралдар сатып алу
      214  Дамуы кеміс балалар мен жасөспiрiмдердi             420
           әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби
           еңбекпен оңалту республикалық ғылыми-практика.
           лық орталығы үшiн негiзгi құралдар сатып алу
      220  М.В. Ломоносов атындағы ММУ Қазақстандық          25000
           филиалына пайдалануға беру үшiн Л.Гумилев
           атындағы Еуразия ұлттық университетiне
           активтер сатып алу
      315  Дамуы кеміс балалар мен жасөспiрiмдердi           19000
           әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби
           еңбекпен оңалту республикалық ғылыми-практика.
           лық орталығының ғимаратын күрделі жөндеу
      320  "Балдәурен" Республикалық балаларды сауықтыру    103000
           лагері объектілерінің құрылысын және қайта
           жаңартуды аяқтау
      321  Мәдениет және өнер жоғары оқу орындарының        289670
           ғимараттарын күрделi жөндеу және қайта жаңарту
      322  Республикалық мектеп-интернаттардың ғимаратта.   115530
           рын салу, күрделi жөндеу және қайта жаңарту
      325  О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы    12000
           өнер колледжі оқу-өндірістік базасын қайта құру
      400  Ауыл мектептерiн салуға облыстық бюджеттерге    3697600
           берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      401  Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарының типтiк        692442
           штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге облыстық
           бюджеттерге берiлетін мақсатты трансферттер
      402  Мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерi желiсiнiң      572319
           кепілдендiрiлген нормативiн қамтамасыз етуге
           облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттерiне берiлетiн мақсатты
           трансферттер
      403  Железинка селолық мектебін салуға Павлодар       171200
           облыстық бюджетіне түсетін мақсатты
           инвестициялық трансферттер
      404  Сарыағаш ауданының Ынтымақ селосындағы            50000
           құрылысы аяқталмаған балалар бақшасын мектепке
           лайықтап салуға Оңтүстік Қазақстан облысының
           бюджетіне берілетін мақсатты инвестициялық
           трансферттер
      405  Павлодар ауданының Мичурин орта мектебі үшін     150000
           198 орынға арналған оқу корпусын салуға
           Павлодар облысының бюджетіне берілетін
           мақсатты инвестициялық трансферттер
      501  Бiлiм берудiң ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу       94440
      600  Бiлiм беру ақпараттық жүйесiн құру               100000
      701  Жаңа буын оқулықтарын және оқу-әдiстемелiк        31371
           кешендерiн әзiрлеу және сапасын анықтау,
           сондай-ақ республикалық деңгейдегi орташа жалпы
           бiлiм беретiн ұйымдарды және шетелдегi қазақ
           диаспорасын қорландыру циклi бойынша
           оқулықтармен қамтамасыз ету
   226     Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау      1454693
           министрлiгi
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау            67699
      009  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау           368618
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды      135714
           қайта даярлау
      045  Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау        20578
           министрлiгi жоғары оқу орындарының әскери
           кафедраларында запастағы офицерлердi даярлау
      046  С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық мед.      114937
           университетi профессор-оқытушы құрамы мен
           қызметкерлерiнiң белгiленген жалақыларына
           арттыратын коэффициенттi төлеуге субсидиялар
      049  Әдіснамалық жұмыс                                  1648
      050  Мемлекеттiк бiлiм беру гранттары бойынша         512540
           жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      057  Ғылыми кадрларды стипендиямен қамтамасыз ету      35445
      058  Ғылыми кадрларды даярлау                          17703
      102  Жоғары оқу орындарының студенттерiн стипендиямен  64326
           қамтамасыз ету
      103  Мемлекеттiк бiлiм гранттары бойынша оқитын        90485
           студенттердi стипендиямен қамтамасыз ету
      306  Республикалық медициналық колледждi күрделi       15000
           жөндеу
      308  Ақмола мемлекеттiк медициналық академиясын        10000
           күрделi жөндеу
   230     Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат         805
           және қоғамдық келiсiм министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         805
           қайта даярлау
   231     Қазақстан Республикасының Энергетика және          1193
           минералдық ресурстар министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        1193
           қайта даярлау
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда     1023
           министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        1023
           қайта даярлау
   234     Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны          1353
           қорғау министрлiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        1353
           қайта даярлау
   308     Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар      121460
           жөнiндегi агенттiгi
      009  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау           112411
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        9049
           қайта даярлау
   406     Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау          144
           жөнiндегi есеп комитетi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру және оларды         144
           қайта даярлау
   501     Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты            36366
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       36366
           қайта даярлау
   502     Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы       11173
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       11173
           қайта даярлау
   605     Қазақстан Республикасының Көші-қон және             490
           демография жөнiндегi агенттiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         490
           қайта даярлау
   606     Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi     4019
           агенттiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        4019
           қайта даярлау
   608     Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет      41395
           iстерi жөнiндегi агенттiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды       41395
           қайта даярлау
   610     Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу     220
           жөніндегі агенттігі
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         220
           қайта даярлау
   613     Қазақстан Республикасының Туризм және спорт      574322
           жөнiндегі агенттігі
      007  Орта кәсіптік бiлiмдi мамандар даярлау            76539
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         250
           қайта даярлау
      031  Дарынды балаларды мемлекеттiк қолдау             256404
      033  Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлiгi   83029
           мектептерiн субсидиялау
      201  Спортқа дарынды балаларға арналған                8100
           Қ. Мұңайтпасов атындағы республикалық
           мектеп-интернаттың материалдық-техникалық
           базасын нығайту
      301  Алматы қаласындағы Республикалық спорттық        150000
           мектеп-интернатын салу
   614     Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын          1653
           басқару жөнiндегi агенттігі
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        1653
           қайта даярлау
   617     Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк               197
           материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру және оларды         197
           қайта даярлау
   618     Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы        125515
           агенттігі
      009  Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау           120437
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        5078
           қайта даярлау
   619     Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау         8445
           агенттiгi
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды        8445
           қайта даярлау
   620     Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды     934
           реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөніндегі
           агенттігі
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         934
           қайта даярлау
   637     Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi     157
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         157
           қайта даярлау
   690     Қазақстан Республикасының Орталық сайлау            159
           комиссиясы
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         159
           қайта даярлау
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс          108420
           басқармасы
      010  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды         420
           қайта даярлау
      306  Қазақ ұлттық музыка академиясы оқу корпусының    108000
           концерт залымен бірге құрылысын аяқтау

5          Денсаулық сақтау                               19003010

   201     Қазақстан Республикасының Ішкi iстер             121539
           министрлігі
      012  Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының  121539
           қызметкерлерiн және олардың отбасы
           мүшелерiн емдеу
   208     Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi   486038
      012  Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының  486038
           қызметкерлерiн және олардың отбасы
           мүшелерін емдеу
   225     Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым        98945
           министрлiгi
      046  Балаларды оңалту                                  98945
   226     Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау     17424401
           министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               303835
      006  Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау         1653091
      030  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы          324301
           ғылыми зерттеулер
      031  Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарын        1186401
           медициналық жабдықтармен, санитарлық және
           мамандандырылған көлiкпен жарақтандыру
      032  Көрсетiлетiн медициналық қызметтiң сапасын       141810
           талдау және бағалау
      033  "B" қоздырғышы гепатитiне қарсы вакциналарды     333587
           орталықтандырылған сатып алу
      035  Ауруларды шетелде емдеу                           80000
      036  Мамандандырылған медициналық көмек көрсету       821368
      037  Сот-медициналық сараптамасы                      440239
      038  Республикалық деңгейде орындалатын              1598399
           "Туберкулез" бағдарламасы
      039  Диабетке қарсы препараттарды орталықтан.        1167691
           дырылған сатып алу
      040  Иммунды алдын алуды жүргiзу үшiн вакциналарды    304609
           орталықтандырылған сатып алу
      041  Медицина және денсаулық сақтау саласындағы         5238
           құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдарды
           субсидиялау
      042  Халықтың салауатты өмiр салтын насихаттау         20852
      043  Індеттердiң алдын алу                             56622
      044  Бүйрек ауыстырудан кейiнгi ауруларға дәрi-       400206
           дәрмекті құралдарды, бүйрек жетімсiздiгі бap
           aуpулapғa шығыс материалдарымен диализаторларды
           орталықтандырылған сатып алу
      047  Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштар)      191223
           өндiру
      048  Арнайы медициналық резервтi сақтау                 8337
      051  Қатерлi жұқпалы аурулардың алдын алу және        699733
           оларға қарсы күрес жүргiзу
      052  Ана мен баланы қорғау                            784135
      054  Зертханалық жабдықтарды және шығыс                22021
           материалдарын орталықтандырылған сатып алу
      055  СПИД iндетiне қарсы әрекет                        42914
      056  Халыққа медициналық қызмет көрсетудi басқаруды    71786
           жетiлдіру
      059  Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу   400000
           институты үшiн медициналық жабдықтар сатып алу
      060  Онкологиялық ауруларды емдеу үшiн химиялық       800000
           препараттарды орталықтандырылған сатып алу
      061  Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының       123089
           қымбат бағалы медициналық жабдықтарына
           шығыс материалдарын, құрауыш бұйымдарын сатып
           алу және сервистiк қызмет көрсету
      065  Республикалық деңгейде халыққа мамандандырылған 1505029
           медициналық көмек
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау               8050
      207  Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау        24991
           министрлігінің аумақтық органдарын
           материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      208  Медициналық ұйымдарды орталықтандырылған         200000
           медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету
      302  Астана қаласында перинаталдық орталық салу үшiн   54000
           жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу
      307  Денсаулық сақтау объектiлерiн күрделi жөндеу     294300
      400  Аудандық орталық ауруханаларды салуға облыстық    33600
           бюджеттерге берiлетiн мақсатты инвестициялық
           трансферттер
      401  Ауылдық перзентхана құрылысына облыстық          648360
           бюджеттерге берiлетiн мақсатты инвестициялық
           трансферттер
      402  Туберкулез ұйымдарын және аудандық аурухана     2318120
           салуға облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты
           инвестициялық трансферттер
      403  Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына терең 231976
           медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету үшін
           Қызылорда облыстық бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      404  Шалқар ауданының тұрғындарына терең               32488
           медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету үшін
           Ақтөбе облыстық бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      405  Онкологиялық диспансерді көшіруге байланысты      65000
           құрылыс жұмыстарын жүргізуге Солтүстік
           Қазақстан облысының бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      500  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерiн          20000
           сүйемелдеу
      600  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерiн құру      7000
   678     Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     29330
      012  Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының   29330
           қызметкерлерiн және олардың отбасы
           мүшелерін емдеу
   694     Қазақстан Республикасы Президентінің Іс          842757
           басқармасы
      031  Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық   702335
           көмек көрсету
      032  Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық  17979
           қамтамасыз ету
      039  Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиоло.     25443
           гиялық қадағалау
      042  Медициналық жабдықты орталықтандырылған           97000
           сатып алу

6          Әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтік      206424913
           көмек

   213     Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты  202940871
           әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               568793
      006  Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау          799907
      030  Зейнетақы бағдарламасы                        147866034
      031  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар            36115181
      032  Арнаулы мемлекеттiк жәрдемақылар                5686685
      033  Бiржолғы мемлекеттiк ақшалай өтемақы             378430
      035  Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту                51590
      036  Жұмыспен қамту, әлеуметтiк сақтандыру және         8250
           еңбек мәселелерi бойынша зерттеулер
      038  Протездеу жөніндегі медициналық қызметтер        297491
           көрсету және протездiк-ортопедиялық
           бұйымдармен қамтамасыз ету
      042  Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды       92588
           сурдоқұралдармен және сурдокөмекпен
           қамтамасыз ету
      043  Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды       65046
           тифлоқұралдармен қамтамасыз ету
      044  Заңды тұлға тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке 1011000
           жүктеген, өмiрi мен денсаулыққа келтiрiлген
           зиянды өтеу
      045  Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы                    1761990
      047  Жер астындағы және ашық кен жұмыстарында,        998396
           еңбектiң ерекше зиян және ерекше ауыр
           жағдайларындағы жұмыстарда жұмыс iстеген адам.
           дарға берiлетiн мемлекеттiк арнайы жәрдемақылар
      049  Ақталған азаматтар - жаппай саяси қуғын-сүргін   810360
           құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы
      055  Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттік           2887074
           орталықтың қызметтерiне ақы төлеу
      056  Қаза болған, қайтыс болған әскери                  2502
           қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап
           алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдер
      058  Еңбекақы төлеу және халықты әлеуметтiк             4512
           қорғау жүйесiн жетiлдiру үшiн мемлекеттiк
           мекемелер қызметкерлерiн консультациялық
           қызметтермен қамтамасыз ету
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау               1000
      200  Аумақтық органдарды материалдық-техникалық        13600
           жарақтандыру
      400  Бала тууға байланысты біржолғы мемлекеттік      2914603
           жәрдемақылар төлеу
      401  Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына       270000
           атаулы әлеуметтік көмек көрсету үшін
           Қызылорда облыстық бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      402  Шалқар ауданының тұрғындарына атаулы              74354
           әлеуметтік көмек көрсету үшін Ақтөбе облыстық
           бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер
      500  Жұмыспен қамтылудың, кедейшiлiктiң ақпараттық     41613
           базасын сүйемелдеу
      600  Жұмыспен қамтылудың, кедейшiлiктiң ақпараттық      3572
           базасын дамыту
      601  Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк            150000
           орталықтың ақпараттық жүйесiн дамыту
      602  Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты      66300
           әлеуметтiк қорғау министрлiгiн есептеу және
           ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   605     Қазақстан Республикасының Көшi-қон және         3484042
           демография жөніндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                67032
      030  Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және    793789
           әлеуметтiк қорғау
      400  Оралмандардың отбасыларына тұрғын үйді          2614221
           сатып алуға, салуға, қайта құруға және
           күрделі жөндеуге және ҚР азаматтары - Түркістан
           ауылынан қоныс аударушыларға облыстық, Астана
           және Алматы қалаларының бюджеттерiне берiлетiн
           мақсатты трансферттер
      500  Қазақстан Республикасының Көшi-қон және            5000
           демография жөнiндегi агенттiгiне
           ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету
      600  Қазақстан Республикасы Көшi-қон және               4000
           демография жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық
           жүйесiн құру

7          Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы              10368990

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi     2400000
      437  Су құбырлары мен кәрiз желiлерiн жөндеуге және  2000000
           елдi мекендердi газбен жабдықтауға Атырау
           облысының бюджетiне берiлетiн мақсатты
           инвестициялық трансферттер
      446  Көкшетау қаласындағы N 2 аудандық қазандықтың    200000
           үшінші су жылыту қазандық агрегатының
           құрылысын бастауға Ақмола облысының бюджетіне
           берілетін мақсатты инвестициялық трансферттер
      447  Қорғаныс министрлігінен берілген объектілердің   200000
           құрылғысын және инженерлік желілерін
           жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары үшін Алматы
           қаласының бюджетіне берілетін мақсатты
           трансферттер
   231     Қазақстан Республикасының Энергетика және        350000
           минералдық ресурстар министрлiгi
      048  Күзгі-қысқы кезеңде аймақты электр энергиясын
           қамтамасыз ету үшін Жамбыл облыстық бюджетіне    350000
           берілетін мақсатты трансферттер
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда  7618990
           министрлiгi
      400  Астана қаласындағы Үкiмет орталығының           1004000
           инженерлiк желiлерiн салуға Астана қаласының
           бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
           трансферттер
      401  Астана қаласында су шығудан, дренаж және         145000
           грунт суының төмендеуінен инженерлік қорғау
           жобасын әзiрлеу үшін Астана қаласының
           бюджетіне берiлетiн мақсатты инвестициялық
           трансферттер
      402  Астана қаласының бюджетiне Астана қаласындағы    428000
           Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын
           рекультивациялай отырып, жоюға берiлетiн мақсатты
           инвестициялық трансферттер
      403  Астана қаласының бюджетiне Қорғалжын трассасын.  354250
           дағы коллекторды шығаруға арналған мақсатты
           инвестициялық трансферттер
      404  Астана қаласын сумен қамтамасыз етуге және        47740
           су бөлуге Астана қаласының бюджетіне бөлінген
           мақсатты инвестициялық трансферттер
      405  Астана қаласындағы айналма алаң құрылысы үшiн   2910000
           Астана қаласының бюджетiне берiлетiн
           мақсатты инвестициялық трансферттер
      406  Астана қаласындағы бас алаң құрылысы үшiн       2730000
           Астана қаласының бюджетiне берiлетiн
           мақсатты инвестициялық трансферттер

8          Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық        12941719
           кеңiстiк

   101     Қазақстан Республикасы Президентiнiң              41033
           Әкiмшiлiгi
      015  Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын   40022
           қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану
      202  Қазақстан Республикасы Президентi                   311
           Мұрағатының материалдық-техникалық
           базасын нығайту
      601  Қазақстан Республикасы Президентiнiң                700
           Мұрағатын есептеу және ұйымдастыру
           техникасымен қамтамасыз ету
   225     Қазақстан Республикасының Білім және ғылым        13655
           министрлiгi
      024  Ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлiгiн               12674
           қамтамасыз ету
      200  Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана        981
           үшiн негізгі құралдарды сатып алу
   226     Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау         2600
           министрлігі
      024  Ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлігін                2600
           қамтамасыз ету
   230     Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат    10330650
           және қоғамдық келiсiм министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               210845
      015  Мұрағат қорының, баспа басылымдарының             46637
           сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы
           пайдалану
      024  Ақпараттың жалпыға қол жетімділігін              123850
           қамтамасыз ету
      031  Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттiк        788054
           ақпараттық саясатты жүргiзу
      032  Телерадио хабарлары арқылы мемлекеттiк          4292005
           ақпараттық саясатты жүргiзу
      033  Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерi бойынша    250000
           баспа бағдарламаларын қалыптастыру
      035  Жастар саясатын жүргiзу                          140571
      037  Ішкi саяси тұрақтылықты және қоғамдық келiсiмдi   35000
           қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк
           саясатты жүргiзу
      038  Мемлекеттiк және басқа тiлдердi дамыту           100000
      039  Театр-концерт ұйымдарын субсидиялау              818545
      040  Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми            12538
           зерттеулер
      041  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау               337423
      046  Әлеуметтiк маңызды және мәдени iс-шаралар         95000
           жүргiзу
      047  Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамыту     28500
      050  Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау     50323
      052  Ұлттық фильмдер шығару                          1517663
      053  Мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар            19750
      056  Мемлекет қайраткерлерiн мәңгiлiк есте қалдыру     80972
      058  Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-қайта          90780
           жаңарту жұмыстарын жүргiзу
      059  Ресейде Қазақстан Республикасы жылын өткізу      794200
           жөніндегі іс-шаралар
      060  Астана қаласындағы Мемлекеттік археология және    20000
           этнография мұражайын салу жобасы бойынша
           жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу
      200  Мемлекеттiк мұрағаттар үшiн мұрағат құжаттарын     5500
           сатып алу
      212  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөнiндегi     141757
           ұйымдар үшiн негiзгi активтердi сатып алу
      213  Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды сақтау    25152
           жөнiндегі ұйымдар үшiн негiзгi активтердi
           сатып алу
      214  Мұрағат мекемелерi үшiн негізгi активтердi         1625
           сатып алу
      215  Республикалық кiтапханалар үшiн әдебиеттердi      37890
           және басқа да негiзгi активтердi сатып алу
      216  Театр-концерт ұйымдары үшiн негiзгi активтердi   248943
           сатып алу
      305  Ғ. Мүсiрепов атындағы қазақ жас көрермен театрын   1500
           күрделi жөндеу бойынша жобалау-сметалық
           құжаттамаларды әзiрлеу
      500  Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат       15627
           және қоғамдық келiсiм министрлiгiне
           ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету
   613     Қазақстан Республикасының Туризм және спорт     2032859
           жөнiндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                41472
      030  Мемлекеттiк сыйлықтар                               192
      032  Жоғары жетiстiктер спорт                        1477490
      034  Туристiк қызмет жөнiндегi iс-шаралар              32604
      037  Республикалық деңгейде олимпиадалық резерв       386889
           дайындау
      038  Республикалық деңгейде спорттың ұлттық және       45100
           бұқаралық түрлерiн дамыту жөнiндегi iс-шаралар
      039  Алматы қаласында олимпиадалық дайындық базасын    42000
           салу жобасы бойынша техникалық-экономикалық
           негіздеме әзірлеу
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау               1434
      500  Қазақстан Республикасының Туризм және спорт         696
           жөнiндегi агенттiгіне ақпараттық-есептеу
           қызметiн көрсету
      600  Қазақстан Республикасының Туризм және спорт        4982
           жөнiндегi агенттiгiн есептеу және ұйымдастыру
           техникасымен қамтамасыз ету
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс          520922
           басқармасы
      051  "Қазақстан Республикасы Президентiнiң            520922
           телерадиокешені" ҰЖАҚ арқылы мемлекеттік
           ақпараттық саясатты жүргізу

9          Отын-энергетика кешені және жер қойнауын        8554673
           пайдалану

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      240304
      039  "Қарағандыкөмiршахтасы" жойылған шахталар        104000
           қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген
           зиянды өтеу жөнiндегi мiндеттемелердiң
           орындалуы
      040  "N 5 Кенбасқармасы" таратылған мемлекеттік       136304
           кәсіпорын қызметкерлерiне жалақы бойынша
           бepeшекті төлеу
   231     Қазақстан Республикасының Энергетика және       7806369
           минералдық ресурстар министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               310064
      030  Энергетика және мұнай өңдеу саласындағы            5000
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      032  Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу      533499
      033  Амангелдi газ кен орындары топтарын игеру       2800000
      037  Уран кенiштерiн консервациялау және жою,         439200
           техногендiк қалдықтарды көму
      038  "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компания" ЖАҚ арқылы        500000
           өнімді бөлу туралы келісімдерде мемлекет
           мүдделерін білдіру
      041  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми        457000
           зерттеулер
      044  Қазақстан Республикасының Бiрыңғай электр         60000
           энергетикалық жүйесiн дамытудың 2015 жылға
           дейiнгi перспективамен 2010 жылға дейiнгi
           бағдарламасы және Отын-энергетика кешенi
           салаларын дамытудың 2015 жылға дейiнгi
           стратегиясын әзiрлеудi аяқтау
      045  Геологиялық ақпаратты қалыптастыру                64645
      046  Мемлекеттiк геологиялық зерттеу                  470206
      047  Жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану           479421
           мониторингi
      050  "Қарағандыликвидшахт" РМБК-ға берілген,          198453
           жойылған шахталардың қызметкерлеріне залалды
           өтеу
      059  Тоқамақ Қазақстан термоядролық материалтану      198036
           реакторын құру
      060  Гумилев Л.Н. атындағы Еуразиялық ұлттық          161000
           университетінде ауыр иондарды жеделдеткіш
           негізінде пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенін құру
      062  Электр энергетикасы және мұнай өңдеу саласында    22006
           нормативтiк-техникалық құжаттамаларды әзiрлеу
      064  Мұнай-газ жобалары бойынша мемлекеттiк мүлiктi    10732
           есепке алу
      065  Астана қаласын сумен жабдықтаудың қосымша         30000
           көздерiн iздестiру жөнiндегi iздестiру-барлау
           жұмыстары
      066  Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы     83869
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      067  "Ақпараттық технологиялар паркі" технопаркін      90000
           құру және дамыту
      069  "Қарашығанақгазөнеркәсіп" ААҚ мүліктік кешенін    50000
           конкурстық массаны іске асыру шеңберінде сатып
           алу
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау                450
      201  "Капитал Мұнайгаз" мемлекеттік мекемесін           6782
           материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      400  Қызылорда қаласында жылу-энергетика көздерiн     112000
           және тұрғын үй секторын iлеспе газға ауыстыру
           жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды
           әзiрлеуге Қызылорда облыстық бюджетiне
           берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      401  Халықаралық әуежайды салу мен iске қосуды        671206
           энергетикалық жабдықтауға Астана қаласының
           бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
           трансферттер
      500  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар      37800
           туралы ақпараттық жүйенi сүйемелдеу
      600  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар      10000
           туралы ақпараттық жүйенi дамыту
      601  Жер қойнауын пайдалану саласында лицензиялық       5000
           және келiсiм-шарттық ережелердiң орындалу
           мониторингiнiң ақпараттық-коммуникациялық
           жүйесiн құру
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда   508000
           министрлiгi
      051  Мырғалымсай кен орнының кенiштерiн жоюға         508000
           дайындау және жою

10         Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және        44451779
           қоршаған ортаны қорғау

   212     Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы     40441501
           министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                              2717252
      030  Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми   853617
           зерттеулер
      032  Суармалы жерлердiң мелиорациялық жай-күйiн        61059
           бағалау
      033  Өсiмдiктердi қорғау                             2959494
      034  Ветеринарлық iс-шаралар                         2865663
      037  Тұқымдық және көшет материалының сорттық         142265
           және себу сапаларын анықтау
      038  Элиталық тұқым шаруашылығы мен асылдандыру      1612454
           iсiн сақтау және дамыту
      042  Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге    173491
           асырылатын ауыл шаруашылығы техникасының
           лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкаларын өтеу
      043  Астықтың мемлекеттiк азықтық резервiн жаңарту   5500000
           үшiн сатып алуды қамтамасыз ету
      045  Ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiн минералдық   800000
           тыңайтқыштар, тұқым улағыштарын және гербицидтер
           сатып алуға субсидиялау
      047  Мемлекеттiк резервтегі астықты сақтау            805440
      048  Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау          64631
      051  Мемлекеттік астық резервiн ауыстыру               21000
      052  Құнарлылық мониторингiн жүргiзу және              80000
           топырақтың химиялық құрамын анықтау
      054  Ирригация және дренаж жүйелерiн жетiлдiру        621936
      055  Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және          881895
           жерлердi қалпына келтіру
      057  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi         4620
           қолдау жөнiндегi жоба
      058  Бiрегей тұқымдық өндiрудi субсидиялау             64800
      060  Ауыл шаруашылық, мелиоративтiк және               47598
           жол-құрылыс техникаларын мемлекеттiк тiркеу
      062  "Аграрлық кредит корпорациясы" ЖАҚ ауылдық       409000
           несие серіктестіктері жүйесін ұйымдастыруға
           қатысу
      064  "Қазагроқаржы" ЖАҚ машина-технологиялық         1000000
           станцияларын (қызмет-орталықтарын) құруды,
           жабдықтауды ұйымдастыру және олардың қызметiн
           жүзеге асыру
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау              19458
      205  Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң мекемелерiн      263929
           материалдық-техникалық жарақтандыру
      209  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы          269568
           министрлiгiнiң аумақтық органдары үшiн арнайы
           автокөлiк сатып алу
      212  Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу   27124
           жөнiндегi мекемелердiң материалдық-техникалық
           базасын дамыту
      215  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен орман       90691
           шаруашылығы ұйымдарының материалдық-техника.
           лық базасын дамыту
      415  Ормандарды және хайуанаттар дүниесін қорғау     1078454
           жөніндегі мекемелерді ұстауға және олардың
           материалдық-техникалық базасын дамытуға
           облыстық бюджеттерге арналған мақсатты
           трансферттер
      417  Қаратал суару жүйесіндегі магистралдық           150000
           каналдарды және коллекторлық-дренажды желісін
           жөндеуге Алматы облыстық бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      420  Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі         4620
           қолдау
      421  Нұра өзені мен Ынтымақ су қоймасындағы             4620
           сынап құрамының мониторингі
      422  Қазақстан ауылшаруашылық өнімінің бәсеке            435
           қабілеттілігін арттыру
      423  Ормандарды сақтау және республика аумағының        3850
           орманды жерлерін көбейту
      424  Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау          2310
           және өндірістік ағынды суларды тазалау
      500  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы           40000
           министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      600  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы          119300
           министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру
      700  Өсiмдiктер карантинi                             528992
      701  Топырақты агрохимиялық тексерудi жүргiзу          76448
           және жерлердiң құнарлылығын қалпына келтiру
      702  Гидромелиоративтiк жүйелердiң жобалау-іздестіру   10272
           жұмыстарын әзiрлеудi және енгiзуді үйлестіру
      703  Агроөнеркәсiптiк кешен салаларын дамытуды         50000
           реттеу жөнiндегi нормативтiк-әдiстемелiк базаны
           әзірлеу
      704  Ауылда ақпараттық инфрақұрылымды енгiзу және     460000
           дамыту
      706  "Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң       400000
           орындалуына кепiлдiк беру қоры" АҚ қолхаттары
           бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
           ету
      710  "Мал өнiмдерi корпорациясы" ЖАҚ мал шаруашылық   279445
           шикiзатын қайта өңдеу жөніндегі дайындау
           жүйесi мен өндiрiстiк базасын ұйымдастыру
      713  Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне су         465000
           жеткiзу жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялау
      714  Элиталық тұқым өсiрумен және тұқымды асылданды. 1479327
           румен айналысатын аттестатталған
           шаруашылықтарды 2000 жылғы 1 қаңтардағы
           жағдай бойынша бюджетке түсетiн салық
           төлемдерi жөніндегі мерзiмi өткен берешектi
           өтеу үшiн субсидиялау
      716  Ауыл шаруашылық өнiмдерiн қайта өңдейтін          40500
           кәсiпорындар үшiн жабдықтар лизингi бойынша
           сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу
      717  Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдейтін        395000
           кәсiпорындарға олардың айналымды қаражатын
           толықтыруға екiншi деңгейдегі банктер беретiн
           кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын
           субсидиялау
      718  Шаруашылықаралық каналдардың аса апатты          250000
           учаскелерiн және гидромелиоративтiк
           құрылыстарды қайта жаңартуға техникалық
           экономикалық және жобалау-сметалық
           құжаттаманы әзiрлеу және мемлекеттiк
           сараптама жүргiзу
      722  Ауылшаруашылық машиналарының, жинақтаушылардың   250000
           және тораптарының техникалық құжаттамасын және
           тәжiрибелiк үлгiлерiн әзiрлеу
      723  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау  645624
      724  Қазақстанның ормандары                           917624
      725  Биоресурстарды қорғау және молайту               141215
      726  Сумен жабдықтау объектiлерi бойынша              111164
           республикалық меншiктегi мүлiктi сақтау және
           қалпына келтiру
      727  Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрлары       10000
      728  Киiктiң кәсiпшiлiк санын қалпына келтiру          50000
      729  Республикалық маңызы бар, су берумен байланысы   570740
           жоқ су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану
      730  Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал      2157108
           теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау жобасы
      731  Арал теңiзi аймағының елдi мекендерiн сумен      749914
           жабдықтау және олардың санитариясы жобасы
      732  "Қазалыны/Жаңа Қазалыны сумен жабдықтау"          26350
           жобасы шеңберiнде су құбырлары желiсiнiң
           су ағып кететiн көздерін iздеу бағдарламасы,
           су өлшеуiштерiн құру
      733  Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану       18000
      734  "Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын сақтау"           6594
           трансшекаралық жобасы
      735  Орман және биоресурстар саласындағы               10000
           биологиялық негіздемелердi әзiрлеу
      736  "Ауыз су" салалық бағдарламасын iске асыру      6003892
           жөнiндегi iс-шаралар
      737  Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының "Ақши" көлдетiп     56960
           суару жүйесiнiң сол жақ жағалау бөлiгiн
           қайта жаңарту
      738  Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу  103458
      740  Гидротехникалық құрылғыларды қайта жаңарту       363800
      741  Асыл тұқымды жылқы шаруашылығын сақтау және
           дамыту                                            45000
      742  Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық
           жағынан қамтамасыз ету                             4500
      743  Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурс.
           тарының Ұлттық сақтау орнын салу бойынша
           техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу       4000
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда   898400
           министрлiгi
      408  Астана қаласының бюджетiне Есiл өзенiнiң         898400
           арнасын қайта жаңартуға арналған мақсатты
           инвестициялық трансферттер
   234     Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны       1907050
           қорғау министрлігі
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               391340
      031  Экологиялық мониторинг жүргiзу және қоршаған     136200
           ортаны қорғау
      032  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық    40000
           зерттеулер, стандарттар мен нормативтер әзiрлеу
      036  Зымыран-ғарыштық қызмет әсерiне ұшыраған          40000
           Қазақстан Республикасы аумағындағы
           учаскелердiң экологиялық жағдайының
           мониторингi
      037  Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерін  12320
           оңалту жобасы
      200  Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау      1210
           министрлiгiн материалдық-техникалық
           қамтамасыз ету
      203  Қызылорда қаласының Қоршаған ортаны және           4300
           тұрғындар денсаулығын қорғау мониторингі
           орталығын материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      300  Қызылорда қаласында сарқынды суларды биология.   500000
           лық тазалау станциясын салу
      401  "Павлодар химия зауыты" ААҚ-та демеркуризация.   242000
           лық жұмыстарды жалғастыру үшiн Павлодар
           облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты
           трансферттер
      402  Семей қаласында сарқынды суды биологиялық жолмен 500000
           тазарту құрылғысын салуға Шығыс Қазақстан
           облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты
           инвестициялық трансферттер
      500  "Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастры"        39680
           ақпараттық деректер базасын сүйемелдеу
   614     Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын       1101538
           басқару жөніндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               261138
      031  Республикалық картография фабрикасы               36000
           құрылысының жобасын дайындау
      036  Жерге орналастыру жөнiндегi iс-шаралар           294034
      038  Шаруа (фермер) қожалықтарына жер бөлу және        20002
           жерге құқығын растайтын құжаттарды беру
      043  Топографиялық-геодезиялық және картографиялық     73951
           өнiмдермен қамтамасыз ету және оны сақтау
      500  Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған    10000
           ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
      600  Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған   406413
           ақпараттық жүйесiн құру
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс          103290
           Басқармасы
      037  Ормандарды және жануарлар дүниесiн сақтау,        80430
           қорғау және молықтыру
      044  Спорттық жылқы шаруашылығын дамыту                22860

11         Өнеркәсiп және құрылыс                          1482559

   220     Қазақстан Республикасының Экономика және         322113
           бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      034  Жұмылдыру дайындығы                               19113
      035  Республикалық инвестициялық жобалардың           303000
           техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу
           және сараптамалау
   225     Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым       124348
           министрлiгi
      040  Сейсмологиялық ақпарат мониторингi               117348
      219  Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелiк             7000
           экспедицияның материалдық базасын дамыту
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда  1036098
           министрлiгi
      030  Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсiбiн   200000
           дамытудың және конверсиялаудың ұзақ мерзiмдi
           кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы
      031  Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  24000
      032  Республикалық деңгейдегi жобалау-iздестiру,       60000
           конструкторлық және технологиялық жұмыстар
      033  Құрылыс саласындағы халықаралық, аймақтық және    15000
           ұлттық стандарттарды сатып алу
      035  Астана қаласы жаңа орталығының объектiлерiн        1000
           салуға мердiгерлiк жұмыстарды мемлекеттiк
           сатып алу жөнiнде конкурстар өткізу
      036  Yлгiлік жобаларды әзiрлеу                        150000
      038  Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер         79058
      039  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми        507040
           зерттеулер

12         Көлiк және байланыс                            60956974

   215     Қазақстан Республикасының Көлiк және           58254374
           коммуникациялар министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               698554
      006  Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау          342671
      033  Су жолдарын кеме жүретін жағдайда болуын         360431
           қамтамасыз ету және шлюздердi күтіп-ұстау
      035  Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерiнiң,     14784
           әуе жолдарының және әуе айлақтарының мемлекеттiк
           тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi құжаттарды дайындау
      036  Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын    9824950
           салу және оны қайта жаңарту
      037  Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысы 10283565
      041  Көлiк және коммуникациялар саласындағы           173000
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      042  Көлiктiк бақылау бекеттерiн жобалау-iздестiру     53788
           жұмыстарын жүргiзу, жаңғырту және көшiру
      044  Радиожиiлiк спектрі мен радиоэлектрондық         254809
           құралдардың мониторингі жүйесін құру
      052  Батыс Қазақстанның автожолдарын қайта жаңарту   7739131
      054  Республикалық маңызы бар автожолдарды ағымдағы  2233429
           жөндеу, ұстау, көгалдандыру
      060  Республикалық маңызы бар автожолдарды қайта      251000
           жаңарту жөнiндегi жобалау-iздестiру жұмыстары
      062  Республикалық маңызы бар автожолдар мен           35000
           көпірлер жай-күйiнiң диагностикасы мен оны
           аспаптық тексеру
      063  Қазақстан Республикасы Көлiк және                 21186
           коммуникациялар министрлiгiнiң функционалды
           мүлкiн ұстау
      064  "Астана" халықаралық әуежайы" РМК жарғылық       241650
           капиталын ұлғайту
      068  Қазақстан Республикасы теңiзшiсiнiң паспортын       500
           дайындау
      072  Шульба шлюзiн салу                               550000
      074  Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау         300000
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау              26767
      301  Алтынсарин-Хромтау темiр жолының желiсiн салу   7539460
      403  Семей қаласында Ертіс өзені астымен өтетін       193200
           коммуникациялық тоннельдің құрылысын аяқтау
           үшін Шығыс Қазақстан облыстық бюджетіне
           берілетін мақсатты инвестициялық трансферттер
      404  Атырау қаласында Жайық өзені арқылы өтетін
           көпір өткелінің құрылысы үшін Атырау облыстық
           бюджетіне бөлінген мақсатты инвестициялық
           трансферттер                                     300000
      501  Қазақстан Республикасы Көлiк және                 37064
           коммуникациялар министрлiгiнiң ақпараттық
           жүйелерiн cүйемелдеу
      700  Астана қаласындағы әуежайдың ұшу-қону жолағын   1515588
           қайта жаңарту
      707  Республикалық маңызы бар автожолдарды орташа    3700000
           жөндеу
      708  Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделi    850020
           жөндеу
      709  Радиожиiлiк спектрi және радиоэлектрондық         12824
           құралдар мониторингi жүйесiн сүйемелдеу
      714  Алматы-Астана автожолын оңалту                  7347216
      715  Алматы-Бішкек автожолын оңалту                  3351372
      716  "Бурабай-Көкшетау-Петропавл" автомобиль жолын
           оңалту                                             2415
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда  2702600
           министрлiгi
      407  Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында     2702600
           Есiл өзенi арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса
           алғанда "Сол жақ жағалау орталығы-Абылай хан
           даңғылы" магистралды автожолын салуға арналған
           мақсатты инвестициялық трансферттер

13         Өзгелер                                        70038230

   204     Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер           602935
           министрлiгi
      041  Шетелдiк iссапарлар                              378000
      042  Өкiлдiк шығындар                                 224935
   215     Қазақстан Республикасының Көлiк және            1221201
           коммуникациялар министрлiгi
      207  "Байқоңыр" кешенiнiң жалға берілген мүлкiн         8721
           баланста ұстаушы - мемлекеттік мекеменiң
           материалдық-техникалық базасын дамыту
      303  Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн       215936
           серверлiк орталық ғимаратын салу
      500  Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын  7811
           сүйемелдеу
      601  "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын      4994
           құру
      602  "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын     178208
           құру
      604  Мемлекеттiк органдардың электронды құжат         499540
           айналымының бiрыңғай жүйесiн құру
      605  Мемлекеттік органдардың ақпараттық               254140
           инфрақұрылымын құру
      606  Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың       24063
           жай-күйi мониторингiнiң жүйесiн құру
      610  "Қазақстан ресурстары" мемлекеттік деректер       14016
           базасын құру
      710  "Байқоңыр" кешенiнiң жалға берiлген мүлкiн         6689
           есепке алу
      711  Қазақстан Республикасының ғарышкерлігіне           7083
           кандидаттар дайындау
   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі    40784047
      032  Қазақстанның инвестициялық қорын құру          23000000
      046  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Табиғи және   9428000
           техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды
           жоюға және өзге де күтпеген шығыстарға
           арналған резервi
      052  Жеңiлдiктi тұрғын үй кредиттерi бойынша          146618
           бағамдық айырманы төлеу
      053  Тұрғын үй құрылыс жинақ банкiсiнiң жарғылық     1500000
           капиталына қатысу
      064  "Министрлiктер үйi" ғимаратын күтіп-ұстау        149528
      065  "Министрлiктер үйi" ғимаратын сақтандыру          12534
      436  Алматы қаласының бюджетiне қаланы дамытуға      3000000
           берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      438  Бұрын "Еркін кедендік аймақ" режимінде           132797
           ресімделген тауарларды қайта ресімдеу үшін
           кедендік баждар мен төлемдер бойынша қарызды
           өтеуге Астана қаласының бюджетіне берілетін
           мақсатты трансферттер
      449  Орталық мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiне  750000
           үй салуға және сатып алуға үлестiк қатысу үшiн
           Астана қалалық бюджетiне берiлетiн
           мақсатты трансферттер
      708  "Эйр Қазақстан" ЖАҚ акцияларын мемлекеттің      2390700
           сатып алуы
      709  "Эйр Астана" ЖАҚ-тың мемлекеттік үлесін          273870
           ұлғайту
   220     Қазақстан Республикасының Экономика және
           бюджеттік жоспарлау министрлігі                10700000
      040  Ұлттық инновациялық қорын құру                  3000000
      041  "Қазақстан Даму Банкі" АҚ жарғылық
           капиталын толықтыру                             7700000
   221     Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi     230913
      046  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық       230913
           мемлекеттiк органдардың және олардың аумақтық
           бөлiмшелерiнiң соттардың шешiмдерi бойынша
           мiндеттемелерiн өтеуге арналған резервi
   230     Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат      548581
           және қоғамдық келісім министрлігі
      400  Атырау облыстық бюджетiне Махамбет Өтемiсовтың   548581
           200 жылдық мерейтойын мерекелеуге дайындыққа
           берiлетiн мақсатты трансферттер
   233     Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда  8857343
           министрлiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               317202
      034  Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды
           сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру
           корпорациясын құру                              7700000
      040  Стандарттау, сертификаттау, метрология және       10000
           сапа жүйелерi саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
      041  Стандарттау, метрология және сертификаттау        47970
           саласындағы халықаралық, аймақтық және
           ұлттық стандарттарды әзiрлеу және сатып алу
      042  Республиканың нақты шамалар өлшемдерiнiң         185000
           ұлттық эталондық базасын жасау
      043  Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi     52000
      044  Өнiмдер каталогын жүргізу                          1000
      045  Мемлекеттiк эталондарға техникалық қызмет         18879
           көрсету және оларды сүйемелдеу
      046  "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурсын өткiзу    5000
           және Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйлығын
           беру
      047  Азаматтық және қызметтiк қарулардың және олардың   1000
           оқтарының мемлекеттiк кадастрын жүргізу
      050  Шағын және орта бизнестi қолдау                  159120
      053  Сертификаттау жөніндегі органдардың сынау және     2000
           өлшеу зертханаларын тіркеу
      057  Шет елдердегі сауда өкілдіктерінің қызметін       17123
           қамтамасыз ету
      058  Грозный қаласындағы тұрғын үй құрылысына
           Ресей Федерациясының Үкіметіне ізгілік көмек     225000
      079  Лицензиарлардың функцияларын орындау               5649
      300  Астана қаласындағы эталондық орталық құрылысы.    45000
           ның жобалау-сметалық құжаттамасын дайындау
      500  Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен аккредиттеу,           4379
           стандарттау, метрология және сертификаттау
           мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жөнiндегi
           ақпараттық орталық жүйесiн сүйемелдеу
      501  Қазақстан Республикасы импорттық-экспорттық       17295
           бақылауының ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
      502  Мемлекеттiк стандарттар қорының ақпараттық         3463
           жүйелерiн сүйемелдеу
      503  Қазақстан Республикасында Кәсiпкерлiктi дамыту    13000
           мен қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған
           мемлекеттiк бағдарламасы бойынша ақпараттық
           жүйенi сүйемелдеу
      504  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда        3600
           министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      600  Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен аккредиттеу,           5463
           стандарттау, метрология және сертификаттау
           мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жөнiндегi
           ақпараттық орталықты дамыту
      601  Мемлекеттiк стандарттар қорының ақпараттық         2000
           жүйесiн дамыту
      602  Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiктi дамыту    16200
           мен қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған
           мемлекеттiк бағдарламасы бойынша ақпараттық
           жүйенi құру
   234     Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны        550245
           қорғау министрлiгi
      033  Гидрометеорологиялық мониторингті жүргізу        467145
      034  Гидрометеорологиялық байқау қызметтерiн           43000
           техникалық қайта жарақтандыру
      041  "Ақтау Теңіз порты" арнайы экономикалық           40100
           аймағының аумағында экологиялық бекет құру
   610     Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып       57786
           алу жөніндегі агенттігі
      601  Электрондық коммерция, аукциондар және            57786
           тендерлер жүйесін құру
   617     Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк            813587
           материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                                33600
      032  Мемлекеттiк резервтi сақтау                      500000
      033  Жұмылдыру резервiн қалыптастыру                  100000
      034  Жұмылдыру резервін сақтау                        175887
      500  Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк              2100
           материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгiне
           ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету
      600  Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материал.    2000
           дық резервтер жөнiндегi агенттiгiн есептеу
           және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   620     Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды  765519
           реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi
           агенттiгi
      001  Әкiмшiлiк шығындар                               287652
      030  Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне     25505
           сараптамалық бағалауды жүргiзу жөнiндегi
           бағдарлама
      031  Нормативтiк құқықтық базаны әзiрлеуге және        85362
           жетiлдiруге консультанттарды тарту жөніндегi
           бағдарлама
      032  Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне    350000
           қаржылық және техникалық сараптама жүргiзу
      200  Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды   17000
           реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi
           агенттiгiнің материалдық-техникалық базасын
           нығайту
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс         4906073
           басқармасы
      033  Қазақстан Республикасы Президентi Іс            4872524
           басқармасының объектiлерiн салу және қайта
           жаңарту
      052  Әкiмшiлiк ғимараттарды сақтандыру                 11917
      053  Мемлекеттік резиденцияларды сақтандыру             6632
      305  Қазақстан Республикасы Парламентінің              15000
           жатақханасын салу бойынша жобалау-сметалық
           құжаттамасын әзірлеу

14         Борышқа қызмет көрсету                         37815364

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi    37815364
      042  Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету               37815364

15         Ресми трансферттер                             93823922

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi    93823922
      066  Республикалық бюджеттен Ұлттық қорға           12496732
           берiлетiн ресми трансферттер
      400  Ақмола облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция   9353447
      401  Алматы облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция  10125030
      402  Жамбыл облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция  10409918
      403  Қостанай облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция 5191128
      404  Қызылорда облыстық бюджетiне берiлетін          8972104
           субвенция
      405  Солтүстiк Қазақстан облыстық бюджетiне          6205549
           берiлетiн субвенция
      406  Оңтүстік Қазақстан облыстық бюджетіне беріле.  19072344
           тін субвенция
      407  Шығыс Қазақстан облыстық бюджетіне берiлетін    9348241
           субвенция
      409  Қарағанды облыстық бюджетiне берiлетін          1835487
           субвенция
      465  "Семей қаласында Ертіс өзенi арқылы көпiр салу"  813942
           жобасы шеңберiнде қалыптасқан және орындалмаған
           келiсiм-шарттық мiндеттемелердi орындау үшiн
           Шығыс Қазақстан облыстық бюджетiне берiлетiн
           мақсатты трансферттер

           V. Кредиттep                                   41021616

1          Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету    265828

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      265828
      084  Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын         265828
           сатып алу

4          Бiлiм беру                                      3744573

   225     Қазақстан Республикасының Білім және ғылым      3646189
           министрлiгi
      091  Елдiң жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауға  3646189
           мемлекеттiк бiлiмдiк кредит беру
   226     Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау        98384
           министрлігі
      091  Елдiң жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауға    98384
           мемлекеттiк бiлiмдiк кредит беру

7          Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы               1248069

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi     1248069
      082  Атырау қаласын сумен жабдықтау және оның          15304
           санитариясы жобасына кредит беру
      083  Алматы қаласын сумен жабдықтау және             1232765
           суды бұру жобасына кредит беру

10         Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және        14286574
           қоршаған ортаны қорғау

   212     Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы     14286574
           министрлiгi
      082  Ирригациялық және дренаж жүйелерiн               785521
           жетiлдiру жобасына кредит беру
      083  Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және         1612238
           жерлердi қалпына келтiру жобасына кредит беру
      084  Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын        4500000
           жүргізудi ұйымдастыруға жергілiктi бюджеттерге
           кредит беру
      085  Лизингтiк негiзде ауыл шаруашылық               3776811
           техникасымен қамтамасыз ету
      086  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi       165404
           қолдау жобасына кредит беру
      087  Ауылдық кредит серiктестiктерi жүйесі арқылы    1446600
           ауыл шаруашылық өндiрiсiне кредит беру
      088  Мал шаруашылығы өнiмiн өндiруге және оны        1500000
           сатып алуға кредит беру
      802  Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу           500000
           жөніндегі кәсіпорындар үшін жабдықтар лизингі

12         Көлiк және байланыс                             2156000

   215     Қазақстан Республикасының Көлік және            2156000
           коммуникациялар министрлiгi
      084  Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың        2156000
           құрылысы жобасын iске асыру үшiн "Астана
           халықаралық әуежайы" РМК-ға кредит беру

13         Өзгелер                                        19320572

   217     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi    15020572
      081  Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндетте.      14420572
           мелерді орындау
      086  Кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған          600000
           бюджеттерге кредит беру үшiн Қазақстан
           Республикасы Yкiметiнiң арнайы резервi
   220     Қазақстан Республикасының Экономика және
           бюджеттік жоспарлау министрлігі                 4300000
      080  "Қазақстан Даму Банкі" ЖАҚ кредиттік
           ресурстар беру                                  4300000
 
           VI. Бюджет тапшылығы                          -82840000

           VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру            82840000
-------------------------------------------------------------------

"2003 жылға арналған республикалық  
 бюджет туралы" Қазақстан      
Республикасының Заңына өзгерістер  
мен толықтырулар енгізу туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
12 маусымдағы N 438-ІІ ҚРЗ Заңына  
2-ҚОСЫМША              

"2003 жылға арналған         
республикалық бюджет туралы"     
Қазақстан Республикасының      
2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ 
Заңына                 
10-ҚОСЫМША               

2003 жылға арналған республикалық бюджеттің ағымдағы
бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

------------------------------------------------------------------
Функционалдық топ
    Әкімші                            Атауы
        Бағдарлама
------------------------------------------------------------------
      1                                2
------------------------------------------------------------------
1         Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

   101    Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі
      001 Әкімшілік шығындар
      030 Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық
          аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету
   102    Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық
          басқармасы
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      034 Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету
      035 Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары
          бастамашы болған заң жобаларын әзiрлеу және сараптама
          жүргізу
      036 Парламенттік Ассамблеяның Трансазиялық форумын өткiзу
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      032 Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету
   106    Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық
      001 Әкiмшiлiк шығындар
   201    Қазақстан Республикасының Ішкі iстер министрлiгi
      037 Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн
          қамтамасыз ету
   204    Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 ТМД-ның жарғылық және басқа да органдарына қатысу
      031 Халықаралық ұйымдарға қатысу
      035 Құжаттарды ресiмдеу жөнiндегi консулдық қызметтер
      039 Мемлекеттiк шекараны межелеу
      040 Мемлекеттiк шекараға қада қағу
      044 Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс орнату
      046 Ұлттық бедел стратегиясын iске асыру
      051 Визалық жапсырмалар дайындау
      052 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік протокол қызметiн
          байланыс құралдарымен қамтамасыз ету
      054 Халықаралық почта байланысының қызметтерiне ақы төлеу
      055 Ұзақ шетелдiк iссапар кезiнде қызметкерлердi медициналық
          сақтандыру
      057 Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк протоколының
          атқарылуын қамтамасыз ету
      500 Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң
          ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
   208    Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi
      036 Елдiң қорғаныс саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз
          ету
   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      035 Төлем жүйелерi мен телекоммуникациялық қызмет
          көрсетулерге ақы төлеу
      036 Жекешелендiру, меммүлiктi басқару, жекешелендiруден
          кейiнгi қызмет, оған және кредит беруге қатысты дауларды
          реттеу, кредиттер мен мемкепiлдiктер бойынша
          мiндеттемелердi орындау есебiне алынған немесе өндiрiп
          алынған мүлiктi есепке алу, сақтау
      037 Қаржы органдарын нормативтiк құқықтық актiлермен
          қамтамасыз ету
      047 Бюджетке қолма-қол ақша қабылдауды қамтамасыз ету
          жөнiндегi қызметтерге ақы төлеу
      069 Инвестициялық жобалар аудитін жүзеге асыру
      079 Лицензиялардың функцияларын орындау
      500 Мемлекеттiк меншiк тiзiлiмiн жүргiзудiң ақпараттық
          жүйесiн сүйемелдеу
      501 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi органдарының
          ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      505 "Акциздiк өнiмдердiң айналымын және оларды өндiрудi
          бақылау" ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
      702 Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу
      703 Акциздік және есептеу-бақылау маркаларын, қатаң есептегi
          бланкiлердi басып шығару
      705 Жекелеген негiздер бойынша мемлекеттің меншiгiне түскен
          мүлiктi бағалау, сақтау және сату
      706 Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк
          бақылау үшiн пайдаланылатын ресми ақпараттар көзiн сатып
          алу
      707 Ірi салық төлеушiлердiң салықтық әкiмшiлiк етуін
          қамтамасыз ету
   220    Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлігі
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Халықаралық қаржы ұйымдарымен бiрлескен талдамалық
          зерттеулер
      031 Республикалық бюджет комиссиясының отырыстарын жүргiзудi
          ұйымдастыру
      500 Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлiгiнің ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу
   225    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      001 Әкiмшілік шығындар
      032 Ғылыми-техникалық ақпаратқа қол жетiмдiлiктi қамтамасыз
          ету
      033 Ғылыми-тарихи құндылықтарды сақтау
      034 Ғылыми кадрларды аттестаттау
      035 Ғылымның жай-күйiн талдау және дамуын болжамдау
      036 Ғылым, техника және бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк
          сыйлықтар мен стипендиялар
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      702 Ұлттық ғылыми кітапхананы ғылыми әдебиетпен қамтамасыз ету
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      052 Инвестицияларды тарту жөнiнде жарнамалық-ақпараттық
          жұмыстар жүргiзу
   406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп
          комитетi
      001 Әкімшілік шығындар
      500 Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөнiндегі есеп
          комитетiне ақпараттық-есептеу қызметін көрсету
   606    Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      031 Республиканың әлеуметтiк-экономикалық жағдайы туралы
          ақпараттық-статистикалық деректер базасын құру
      500 Мемлекеттік статистика органдарының ақпараттық жүйелерiн
          сүйемелдеу
   608    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi
          жөнiндегi агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      031 Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын ақпараттандыру
          және сынақтан өткiзу жүйесiнiң жұмыс iстеуi
      500 Кадрларды басқарудың ақпараттық мемлекеттiк жүйесiн
          сүйемелдеу
   610    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi
          агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      033 Мемлекеттiк сатып алу мониторингiн жүргiзу және оларды
          ақпараттық қамтамасыз ету
      500 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегі
          агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
   619    Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Кедендiк органдарды нормативтiк құқықтық актiлермен
          қамтамасыз ету
      031 Қызметтiк-iздестiру иттерiн қолданып, кедендiк бақылауды
          қамтамасыз ету
      032 Тәуелсiз сарапшыға кедендiк төлемдер мен салықтардың
          бюджетке қосымша түскенi үшiн сыйақы төлеу
      033 Қазақстан Республикасы кеден қызметiнің шетелдегі
          қызметін қамтамасыз ету
      034 Кеден органдарының сараптама қызметiн жетiлдiру
      500 "КААЖ" кедендiк ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
   637    Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      500 Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiне
          ақпараттық-есептеу қызметтерiн көрсету
   690    Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Сайлаулар өткiзу
      031 Сайлаушыларды және сайлаулар ұйымдастырушыларды құқықтық
          оқыту
      032 Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының
          сайлау материалдарының сақталуын қамтамасыз ету
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      034 Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету
      035 Мемлекеттiк резиденциялардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
      036 Үкiметтiк ғимараттарды күтіп-ұстау
      038 Ресми делегацияларға қызмет көрсету
      046 Мемлекеттiк наградаларды, олардың құжаттарын, құрмет
          дипломдарын және омырауға тағатын белгiлердi дайындау
      500 Қазақстан Республикасының Президентi Іс Басқармасының
          ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу

2         Қорғаныс

   208    Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi
      006 Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау
      032 Әскерге шақырылатындарды әскери-техникалық мамандықтар
          бойынша даярлау
      033 Әскери объектiлердi қорғауды қамтамасыз ету
      038 Картографиялық-геодезиялық қамтамасыз ету
      041 Қарулы Күштер инфрақұрылымының жұмыс iстеуiн қамтамасыз
          ету
      043 Сатып алынған әскери техника үшiн берешектi өтеу
      045 Әскери полигондарды жалға беру туралы мемлекетаралық
          шарттарды iске асыру
      052 ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң сыртқы шекараларын күзету
          мүддесiнде шекара әскерлерiн және оларды қамтамасыз етуге
          арналған жүктердi мемлекетаралық әскери тасымалдаулар
      076 Елдiң қорғаныс қабiлетiн қамтамасыз ету
   308    Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi
          агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      031 Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды
          жоюды ұйымдастыру
      032 Селден қорғау объектiлерiн пайдалану
      034 Тiкұшақтарды пайдалану
      036 "Қазқұтқару" бөлiмшесi құтқарушыларының жыл сайынғы
          республикалық (халықаралық) жиын-семинарын өткiзу
      050 Өрт қауiпсiздiгi саласындағы сынақтарды талдау және
          жүргiзу
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      400 Қордай ауданындағы су тасқынының зардаптарын жоюға Жамбыл
          облыстық бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер
      501 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегі
          агенттігінiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
   678    Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы
      076 Күзетілетін тұлғалардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге
          және рәсiмдi салтанаттарды орындауға қатысу

3         Қоғамдық тәртiп және қауiпсiздік

   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінiң Кеңсесi
      033 Мемлекеттік органдарда ақпаратты техникалық қорғауды
          ұйымдастыру
      034 Арнаулы байланыспен қамтамасыз ету
      035 Мемлекеттiк органдарда ақпаратты қорғау құралдарымен
          қамтамасыз ету
      036 Мемлекеттiк органдардың ақпараттық қауiпсiздiгiн
          қамтамасыз ету
   201    Қазақстан Республикасының Ішкі iстер министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      004 Тергеу iсiнде адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу
      006 Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау
      014 Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнiң өзге де
          көрiнiстерiне қарсы күрестiң мемлекеттiк бағдарламасы
      021 Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi қорғау және
          қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      031 Тергеудегi-тұтқынға алынған адамдарды ұстау
      035 Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен
          жеке куәлiктерiн дайындау
      039 Жедел-iздестiру қызметi
      040 Ішкi iстер органдарына автокөлiк қызметiн көрсетудi
          ұйымдастыру
      043 Iс-жүргізу шығындарын өтеу
      045 Дипломатиялық өкiлдiктердi қорғау
      046 Қылмыстық процеске қатысатын адамдарды мемлекеттiк қорғау
      047 Арнайы тасымалдар
      050 Көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн жүргiзушi
          куәлiктерiн, құжаттарды, нөмiр белгiлерiн дайындау
      052 Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң iшкi
          iстер органдары мен iшкi әскерлерiн
          материалдық-техникалық ресурстармен, әскери техникамен
          және арнайы құралдармен қамтамасыз ету
      053 Қазақстан Республикасына келген шетелдік адамдарды
          миграциялық карточкалармен қамтамасыз ету
      056 Қызметтiк-iздестiру иттерiн қолдана отырып, есiрткi
          бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi iшкi iстер органдарының
          қызметiн қамтамасыз ету
      061 Жедел әрекет ету қызметi
      062 Тергеу изоляторларында СПИД iндетiне қарсы әрекет
      063 Орталық аппарат пен аумақтық органдардың қызметкерлерi
          мен әскери қызметшiлерiн нысанды киiм-кешекпен қамтамасыз
          ету
      064 Орталық аппарат пен аумақтық органдардың қызметкерлерiне
          тұрғын үйдi күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге
          шығыстарды өтеу
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
      501 Ішкі істер органдарының ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу
   221    Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      032 Сот сараптамаларын жүргiзу
      035 Заң жобалау жұмыстары
      037 Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу
      040 Сотталғандарды ұстау
      041 Жедел-iздестiру қызметi
      042 Түзеу мекемелерiнде СПИД індетiне қарсы әрекет
      043 Санаткерлiк меншiк құқығын iске асыру жөнiндегі жиынтық
          бағдарлама
      044 Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын
          мемлекеттік тіркеу
      048 Құқықтық насихат
      050 Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету
      051 Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау
      053 Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнiң бюджетке түсетiн
          салықтар жөнiндегi берешегін өтеу
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
      500 Әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйесiн
          сүйемелдеу
      501 Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ақпараттық жүйесiн
          сүйемелдеу
   225    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   226    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   230    Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
          келiсiм министрлiгi
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   410    Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитеті
      045 Кеден баждары мен төлемдері бойынша берешекті өтеу
      050 Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   501    Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      032 Сот төрелігін жүзеге асыру
      033 Әдiлет бiлiктiлiк алқасының қызметiн қамтамасыз ету
      500 Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының бiрыңғай
          автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін сүйемелдеу
   502    Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Қылмыстық және жедел есептердi жүргiзу
      039 Қылмыс жасаған адамдарды экстрадициялауды қамтамасыз ету
      040 Кеден баждары мен төлемдері бойынша берешекті өтеу
   613    Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi
          агенттiгi
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   618    Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      004 Тергеу iсiнде адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу
      032 Қаржы полициясы органдарының жедел-iздестiру қызметi
      033 Қылмыстық сот iстерiне қатысушыларға iс жүргiзу
          шығындарын өтеу
      034 Қаржы полициясы органдарын нормативтiк құқықтық
          актiлермен және қатаң есептегі бланкiлермен қамтамасыз
          ету
      036 Қылмыстық процеске қатысатын адамдарды мемлекеттік қорғау
      037 Орталық аппарат пен аумақтық органдардың қызметкерлерiне
          тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызметтерге
          шығыстарды өтеу
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
      500 Қаржы полициясы органдарының ақпараттық жүйелерiн
          сүйемелдеу
   619    Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттiгi
      104 Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес мемлекеттiк
          бағдарламасы
   680    Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі
      030 Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың
          қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4         Бiлiм беру

   101    Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   102    Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   201    Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгi
      007 Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау
      009 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   204    Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   208    Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi
      007 Орта кәсiптiк білiмдi мамандар даярлау
      009 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
   212    Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   213    Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк
          қорғау министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   215    Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар
          министрлігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
      030 Республикалық деңгейде жалпы бiлiм беретiн оқуды
          субсидиялау
   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   220    Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік
          жоспарлау министрлігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   221    Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
      007 Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   225    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
      031 Дарынды балаларды мемлекеттiк қолдау
      038 Республикалық мектеп олимпиадаларын өткiзу
      039 Әдiснамалық оқу құралдарын әзiрлеу
      044 Арнайы бiлiм беру бағдарламаларын iске асыру
      048 Балалармен мектептен тыс iс-шараларды өткiзу
      049 Мәдениет және өнер саласында үздiксiз бiлiм берудi
          қамтамасыз ету
      054 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауды мемлекеттiк
          кредиттеудi қамтамасыз ету
      059 "Болашақ" бағдарламасын iске асыру үшiн байланыс
          қызметтерiне ақы төлеу
      065 Ұлттық жоғары оқу орындары профессор-оқытушы құрамының
          және басшы қызметкерлерiнiң белгiленген жалақыларына
          арттыратын коэффициенттi төлеуге субсидиялар
      067 Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды стипендиямен
          қамтамасыз ету
      069 "Бөбек" республикалық оқу-сауықтыру орталығында
          оқу-тәрбиелiк iс-шараларын өткiзу
      073 Жоғары кәсiптiк оқу орындарында кадрлар даярлау
      102 Жоғары оқу орындарының студенттерiн стипендиямен
          қамтамасыз ету
      103 Мемлекеттiк бiлiм гранттары бойынша оқитын студенттердi
          стипендиямен қамтамасыз ету
      401 Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарының типтiк штаттарын
          ұстауды қамтамасыз етуге облыстық бюджеттерге берiлетін
          мақсатты трансферттер
      402 Мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерi желiсiнiң
          кепілдендiрiлген нормативiн қамтамасыз етуге облыстық
          бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне
          берiлетiн мақсатты трансферттер
      501 Бiлiм берудiң ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
   226    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
      046 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық
          университетi профессор-оқытушы құрамы мен
          қызметкерлерiнiң белгiленген жалақыларына арттыратын
          коэффициенттi төлеуге субсидиялар
      049 Әдіснамалық жұмыс
      057 Ғылыми кадрларды стипендиямен қамтамасыз ету
      102 Жоғары оқу орындарының студенттерiн стипендиямен
          қамтамасыз ету
      103 Мемлекеттiк бiлiм гранттары бойынша оқитын студенттердi
          стипендиямен қамтамасыз ету
   230    Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
          келiсiм министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   231    Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   234    Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау
          министрлiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   308    Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi
          агенттiгi
      009 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп
          комитетi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру және оларды қайта даярлау
   501    Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   502    Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   605    Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография
          жөнiндегi агенттiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   606    Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   608    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi
          жөнiндегi агенттiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   610    Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
          агенттігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   613    Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегі
          агенттігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
      031 Дарынды балаларды мемлекеттiк қолдау
      033 Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлiгi
          мектептерiн субсидиялау
   614    Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару
          жөнiндегi агенттігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   617    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
          резервтер жөнiндегi агенттiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру және оларды қайта даярлау
   618    Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі
      009 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   619    Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   620    Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу
          және бәсекелестiктi қорғау жөніндегі агенттігі
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   637    Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   690    Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      010 Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

5         Денсаулық сақтау

   201    Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлігі
      012 Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының
          қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу
   208    Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi
      012 Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының
          қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерін емдеу
   225    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      046 Балаларды оңалту
   226    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      006 Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау
      032 Көрсетiлетiн медициналық қызметтiң сапасын талдау және
          бағалау
      033 "B" қоздырғышы гепатитiне қарсы вакциналарды
          орталықтандырылған сатып алу
      035 Ауруларды шетелде емдеу
      036 Мамандандырылған медициналық көмек көрсету
      037 Сот-медициналық сараптамасы
      038 Республикалық деңгейде орындалатын "Туберкулез"
          бағдарламасы
      039 Диабетке қарсы препараттарды орталықтандырылған сатып алу
      040 Иммунды алдын алуды жүргiзу үшiн вакциналарды
          орталықтандырылған сатып алу
      041 Медицина және денсаулық сақтау саласындағы құндылықтарды
          сақтау жөнiндегi ұйымдарды субсидиялау
      042 Халықтың салауатты өмiр салтын насихаттау
      043 Індеттердiң алдын алу
      044 Бүйрек ауыстырудан кейiнгi ауруларға дәрі-дәрмектi
          құралдарды, бүйрек жетімсiздiгі бар ауруларға шығыс
          материалдарымен диализаторларды орталықтандырылған
          сатып алу
      047 Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштар) өндiру
      048 Арнайы медициналық резервтi сақтау
      051 Қатерлi жұқпалы аурулардың алдын алу және оларға қарсы
          күрес жүргiзу
      052 Ана мен баланы қорғау
      055 СПИД iндетiне қарсы әрекет
      056 Халыққа медициналық қызмет көрсетудi басқаруды жетiлдіру
      060 Онкологиялық ауруларды емдеу үшiн химиялық препараттарды
          орталықтандырылған сатып алу
      061 Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының қымбат бағалы
          медициналық жабдықтарына шығыс материалдарын, құрауыш
          бұйымдарын сатып алу және сервистiк қызмет көрсету
      065 Республикалық деңгейде халыққа мамандандырылған
          медициналық көмек
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      403 Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына тегін
          медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету үшін
          Қызылорда облыстық бюджетіне берілетін мақсатты
          трансферттер
      404 Шалқар ауданының тұрғындарына тегін медициналық көмектің
          кепілді көлемін көрсету үшін Ақтөбе облыстық бюджетіне
          берілетін мақсатты трансферттер
      500 Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
   678    Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы
      012 Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының
          қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерін емдеу
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      031 Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек
          көрсету
      032 Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық
          қамтамасыз ету
      039 Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық
          қадағалау

6         Әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

   213    Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк
          қорғау министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      006 Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау
      030 Зейнетақы бағдарламасы
      031 Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар
      032 Арнаулы мемлекеттiк жәрдемақылар
      033 Бiржолғы мемлекеттiк ақшалай өтемақылар
      035 Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту
      038 Протездеу жөніндегі медициналық қызметтер көрсету және
          протездiк-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету
      042 Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды
          сурдоқұралдармен және сурдокөмекпен қамтамасыз ету
      043 Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды
          тифлоқұралдармен қамтамасыз ету
      044 Заңды тұлға тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке
          жүктеген, өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянды өтеу
      045 Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы
      047 Жер астындағы және ашық кен жұмыстарында, еңбектiң ерекше
          зиянды және ерекше ауыр жағдайларындағы жұмыстарда жұмыс
          iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттiк арнайы
          жәрдемақылар
      049 Ақталған азаматтар - жаппай саяси қуғын-сүргін
          құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы
      055 Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттік орталықтың
          қызметтерiне ақы төлеу
      056 Қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң
          ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына
          бiржолғы төлемдер
      058 Еңбекақы төлеу және халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiн
          жетiлдiру үшiн мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiн
          консультациялық қызметтермен қамтамасыз ету
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      400 Бала тууға байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар
          төлеу
      401 Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына атаулы
          әлеуметтік көмек көрсету үшін Қызылорда облыстық
          бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер
      402 Шалқар ауданының тұрғындарына атаулы әлеуметтік көмек
          көрсету үшін Ақтөбе облыстық бюджетіне берілетін мақсатты
          трансферттер
      500 Жұмыспен қамтылудың, кедейшiлiктiң ақпараттық базасын
          сүйемелдеу
   605    Қазақстан Республикасының Көшi-қон және демография
          жөніндегi агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтiк
          қорғау
      500 Қазақстан Республикасының Көшi-қон және демография
          жөнiндегi агенттiгiне ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету

7         Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

   231    Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      048 Күзгі-қысқы кезеңде аймақты электр энергиясымен
          қамтамасыз ету үшін Жамбыл облыстық бюджетіне берілетін
          мақсатты трансферттер

8         Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

   101    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi
      015 Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын
          қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану
   225    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлiгi
      024 Ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету
   226    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
      024 Ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету
   230    Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
          келiсiм министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      015 Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын
          қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану
      024 Ақпараттың жалпыға қол жетімділігін қамтамасыз ету
      031 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттiк ақпараттық
          саясатты жүргiзу
      032 Телерадио хабарлары арқылы мемлекеттiк ақпараттық
          саясатты жүргiзу
      033 Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерi бойынша баспа
          бағдарламаларын қалыптастыру
      035 Жастар саясатын жүргiзу
      037 Ішкi саяси тұрақтылықты және қоғамдық келiсiмдi
          қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу
      038 Мемлекеттiк және басқа тiлдердi дамыту
      039 Театр-концерт ұйымдарын субсидиялау
      041 Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау
      046 Әлеуметтiк маңызды және мәдени iс-шаралар жүргiзу
      047 Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамыту
      050 Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау
      053 Мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар
      056 Мемлекет қайраткерлерiн мәңгiлiк есте қалдыру
      059 Ресейде Қазақстан Республикасы жылын өткізу жөніндегі
          іс-шаралар
      500 Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
          келiсiм министрлiгiне ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету
   613    Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi
          агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Мемлекеттiк сыйлықтар
      032 Жоғары жетiстiктер спорты
      034 Туристiк қызмет жөнiндегi iс-шаралар
      037 Республикалық деңгейде олимпиадалық резерв дайындау
      038 Республикалық деңгейде спорттың ұлттық және бұқаралық
          түрлерін дамыту жөніндегі іс-шаралар
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      500 Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi
          агенттiгіне ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      051 "Қазақстан Республикасы Президентiнiң телерадиокешені"
          ҰЖАҚ арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

9         Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
      039 "Қарағандыкөмiршахтасы" жойылған шахталар
          қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу
          жөнiндегi мiндеттемелердiң орындалуы
      040 "N 5 кенбасқармасы" таратылған мемлекеттiк кәсiпорын
          қызметкерлерiне жалақы бойынша берешекті төлеу
   231    Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      032 Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу
      037 Уран кенiштерiн консервациялау және жою, техногендiк
          қалдықтарды көму
      038 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компания" ЖАҚ арқылы өнімді бөлу
          туралы келісімдерде мемлекет мүдделерін білдіру
      045 Геологиялық ақпаратты қалыптастыру
      047 Жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану мониторингi
      050 "Қарағандыликвидшахт" РМБК-ға берілген, жойылған
          шахталардың қызметкерлеріне залалды өтеу
      064 Мұнай-газ жобалары бойынша мемлекеттiк мүлiктi есепке алу
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      500 Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы
          ақпараттық жүйенi сүйемелдеу
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      051 Мырғалымсай кен орнының кенiштерiн жоюға дайындау және жою

10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны
          қорғау

   212    Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      032 Суармалы жерлердiң мелиорациялық жай-күйiн бағалау
      033 Өсiмдiктердi қорғау
      034 Ветеринарлық iс-шаралар
      037 Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу
          сапаларын анықтау
      042 Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын
          ауыл шаруашылығы техникасының лизингi бойынша сыйақы
          (мүдде) ставкаларын өтеу
      045 Ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiн минералдық
          тыңайтқыштар, тұқым улағыштарын және гербицидтер сатып
          алуға субсидиялау
      047 Мемлекеттiк резервтегі астықты сақтау
      048 Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау
      051 Мемлекеттік астық резервiн ауыстыру
      052 Құнарлылық мониторингiн жүргiзу және топырақтың химиялық
          құрамын анықтау
      060 Ауыл шаруашылық, мелиоративтiк және жол-құрылыс
          техникаларын мемлекеттiк тiркеу
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      415 Ормандарды және хайуанаттар дүниесін қорғау жөніндегі
          мекемелерді ұстауға және олардың материалдық-техникалық
          базасын дамытуға облыстық бюджеттерге арналған мақсатты
          трансферттер
      500 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
          ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      700 Өсiмдiктер карантинi
      701 Топырақты агрохимиялық тексерудi жүргiзу және жерлердiң
          құнарлылығын қалпына келтiру
      702 Гидромелиоративтiк жүйелердiң жобалау-іздестіру
          жұмыстарын әзiрлеудi және енгiзуді үйлестіру
      703 Агроөнеркәсiптiк кешен салаларын дамытуды реттеу
          жөнiндегi нормативтiк-әдiстемелiк базаны әзірлеу
      713 Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне су жеткiзу
          жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялау
      714 Элиталық тұқым өсiрумен және тұқымды асылдандырумен
          айналысатын аттестатталған шаруашылықтарды 2000 жылғы 1
          қаңтардағы жағдай бойынша бюджетке түсетiн салық
          төлемдерi жөніндегі мерзiмi өткен берешектi өтеу үшiн
          субсидиялау
      716 Ауыл шаруашылық өнiмдерiн қайта өңдейтін кәсiпорындар
          үшiн жабдықтар лизингi бойынша сыйақы (мүдде)
          ставкасын өтеу
      717 Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдейтін кәсiпорындарға
          олардың айналымды қаражатын толықтыруға екiншi деңгейдегі
          банктер беретiн кредиттер бойынша сыйақы (мүдде)
          ставкасын субсидиялау
      723 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау
      724 Қазақстанның ормандары
      725 Биоресурстарды қорғау және молайту
      726 Сумен жабдықтау объектiлерi бойынша республикалық
          меншiктегi мүлiктi сақтау және қалпына келтiру
      727 Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрлары
      728 Киiктiң кәсiпшiлiк санын қалпына келтiру
      729 Республикалық маңызы бар, су берумен байланысы жоқ су
          шаруашылығы объектiлерiн пайдалану
      733 Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану
      735 Орман және биоресурстар саласындағы биологиялық
          негіздемелердi әзiрлеу
      738 Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу
      742 Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық жағынан
          қамтамасыз ету
   234    Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау
          министрлігі
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      031 Экологиялық мониторинг жүргiзу және қоршаған ортаны қорғау
      036 Зымыран-ғарыштық қызмет әсерiне ұшыраған Қазақстан
          Республикасы аумағындағы учаскелердiң экологиялық
          жағдайының мониторингi
      500 "Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастры" ақпараттық
          деректер базасын сүйемелдеу
   614    Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару
          жөніндегi агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      036 Жерге орналастыру жөнiндегi iс-шаралар
      038 Шаруа (фермер) қожалықтарына жер бөлу және жерге құқығын
          растайтын құжаттарды беру
      043 Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнiмдермен
          қамтамасыз ету және оны сақтау
      500 Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық
          жүйесiн сүйемелдеу
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы
      037 Ормандарды және жануарлар дүниесiн сақтау, қорғау және
          молықтыру
      044 Спорттық жылқы шаруашылығын дамыту

11        Өнеркәсiп және құрылыс

   220    Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлiгi
      034 Жұмылдыру дайындығы
   225    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      040 Сейсмологиялық ақпарат мониторингi
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      035 Астана қаласы жаңа орталығының объектілерін салуға
          мердігерлік жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жөнінде
          конкурстар өткізу
      038 Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер

12        Көлiк және байланыс

   215    Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар
          министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      006 Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау
      033 Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету
          және шлюздердi күтіп-ұстау
      035 Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерiнiң, әуе
          жолдарының және әуе айлақтарының мемлекеттiк тiзiлiмiн
          жүргiзу жөнiндегi құжаттарды дайындау
      054 Республикалық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу,
          ұстау, көгалдандыру
      062 Республикалық маңызы бар автожолдар мен көпiрлер
          жай-күйiнiң диагностикасы мен оны аспаптық тексеру
      063 Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар
          министрлiгiнiң функционалды мүлкiн ұстау
      068 Қазақстан Республикасы теңiзшiсiнiң паспортын дайындау
      074 Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      501 Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар
          министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
      709 Радиожиiлiк спектрi және радиоэлектрондық құралдар
          мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

13        Өзгелер

   204    Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi
      041 Шетелдiк iссапарлар
      042 Өкiлдiк шығындар
   215    Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар
          министрлiгi
      500 Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын
          сүйемелдеу
      710 "Байқоңыр" кешенiнiң жалға берiлген мүлкiн есепке алу
      711 Қазақстан Республикасының ғарышкерлігіне кандидаттар
          дайындау
   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
      046 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң табиғи және техногендiк
          сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және өзге де күтпеген
          шығыстарға арналған резервi
      052 Жеңiлдiктi тұрғын үй кредиттерi бойынша бағамдық айырманы
          төлеу
      064 "Министрлiктер үйi" ғимаратын күтіп-ұстау
      065 "Министрлiктер үйi" ғимаратын сақтандыру
      081 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау
      086 Кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған бюджеттерге
          кредит беру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы
          резерві
      438 Бұрын "Еркін кедендік аймақ" режимінде ресімделген
          тауарларды қайта ресімдеу үшін кедендік баждар мен
          төлемдер бойынша қарызды өтеуге Астана қаласының
          бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер
   221    Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi
      046 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, орталық мемлекеттiк
          органдардың және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң
          соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелерiн өтеуге
          арналған резервi
   230    Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
          келісім министрлігі
      400 Атырау облыстық бюджетiне Махамбет Өтемiсовтің 200 жылдық
          мерейтойын мерекелеуге дайындыққа берiлетiн мақсатты
          трансферттер
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      043 Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi
      044 Өнiмдер каталогын жүргізу
      045 Мемлекеттiк эталондарға техникалық қызмет көрсету және
          оларды сүйемелдеу
      046 "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурсын өткiзу және
          Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйлығын беру
      047 Азаматтық және қызметтік қарулардың және олардың
          оқтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу
      050 Шағын және орта бизнестi қолдау
      053 Сертификаттау жөніндегі органдарды, сынау және өлшеу
          зертханаларын тіркеу
      057 Шет елдердегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз
          ету
      058 Грозный қаласындағы тұрғын үй құрылысына Ресей
          Федерациясының Үкіметіне ізгілік көмек
      079 Лицензиарлардың функцияларын орындау
      500 Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен аккредиттеу, стандарттау,
          метрология және сертификаттау мәселелерi бойынша өзара
          iс-қимыл жөнiндегi ақпараттық орталық жүйесiн сүйемелдеу
      501 Қазақстан Республикасы импорттық-экспорттық бақылауының
          ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу
      502 Мемлекеттiк стандарттар қорының ақпараттық жүйелерiн
          сүйемелдеу
      503 Қазақстан Республикасында Кәсiпкерлiктi дамыту мен
          қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк
          бағдарламасы бойынша ақпараттық жүйенi сүйемелдеу
      504 Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу
   234    Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау
          министрлiгi
      033 Гидрометеорологиялық мониторингті жүргізу
   617    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
          резервтер жөнiндегi агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      032 Мемлекеттiк резервтi сақтау
      033 Жұмылдыру резервiн қалыптастыру
      034 Жұмылдыру резервiн сақтау
      500 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
          резервтер жөнiндегi агенттiгiне ақпараттық-есептеу
          қызметiн көрсету
   620    Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу
          және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi
      001 Әкiмшiлiк шығындар
      030 Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне
          сараптамалық бағалауды жүргiзу жөнiндегi бағдарлама
      031 Нормативтiк құқықтық базаны әзiрлеуге және жетiлдiруге
          консультанттарды тарту жөніндегi бағдарлама
      032 Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне қаржылық
          және техникалық сараптама жүргiзу
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      052 Әкiмшiлiк ғимараттарды сақтандыру
      053 Мемлекеттік резиденцияларды сақтандыру

14        Борышқа қызмет көрсету

   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      042 Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

15        Ресми трансферттер

   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      400 Ақмола облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция
      401 Алматы облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция
      402 Жамбыл облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция
      403 Қостанай облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция
      404 Қызылорда облыстық бюджетiне берiлетін субвенция
      405 Солтүстiк Қазақстан облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция
      406 Оңтүстік Қазақстан облыстық бюджетіне берілетiн субвенция
      407 Шығыс Қазақстан облыстық бюджетіне берiлетін субвенция
      409 Қарағанды облыстық бюджетiне берiлетін субвенция
------------------------------------------------------------------

"2003 жылға арналған республикалық  
бюджет туралы" Қазақстан      
Республикасының Заңына өзгерістер  
мен толықтырулар енгізу туралы"  
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
12 маусымдағы N 438-ІІ ҚРЗ Заңына  
3-ҚОСЫМША               

"2003 жылға арналған         
республикалық бюджет туралы"     
Қазақстан Республикасының      
2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ 
Заңына                 
11-ҚОСЫМША               

2003 жылға арналған республикалық бюджеттің бюджеттік
даму бағдарламаларының тізбесі

------------------------------------------------------------------
 Функционалдық топ
    Әкімші                            Атауы
       Бағдарлама
------------------------------------------------------------------
       1                                2
------------------------------------------------------------------
1         Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

   101    Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі
      201 Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстан
          стратегиялық зерттеулер институтының
          материалдық-техникалық базасын нығайту
      602 "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнаулы өкiлдiктi есептеу
          және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
      603 Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан
          стратегиялық зерттеулер институтын компьютерлiк және
          ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   102    Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы
      200 Депутаттардың қызметтік тұрғын үйлеріне жиһаз сатып алу
      600 Қазақстан Республикасының Парламентiн есептеу және
          ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
      600 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiн
          компьютерлiк және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   106    Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық
      200 Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-
          техникалық қамтамасыз ету
      600 Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты есептеу және
          коммуникациялық техникамен қамтамасыз ету
   204    Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi
      006 Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау
      069 Қазақстан Республикасының шетелдегi дипломатиялық
          өкiлдiктерiмен қорғалған байланыс жүйесiн құру
      201 Қазақстан Республикасының шетелдегi дипломатиялық
          өкiлдiктерiн материалдық-техникалық жарақтандыру
      202 Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерiн
          орналастыру үшiн шетелде жылжымайтын мүлік сатып алу
      204 Елшіліктер үшiн автомашиналар сатып алу
      301 Республикалық меншiктегі шетелдегi дипломатиялық
          өкiлдiктердiң ғимараттарын қайта жаңарту және күрделi
          жөндеу
      303 Астана қаласында Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер
          министрлiгінiң әкiмшiлiк ғимаратын салу
      305 Астана қаласындағы дипломатиялық қалашыққа қызмет көрсету
          объектiлерiн салу
      306 Астана қаласындағы дипломатиялық қалашықтың 2-кезектi
          инженерлiк желiлерiн салу
      601 Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгін
          есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      084 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу
      201 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң салық
          органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      600 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi органдарының
          ақпараттық жүйелерiн құру
      605 "Акциз өнiмдерiнiң айналымын және оларды өндiрудi
          бақылау" ақпараттық жүйесiн дамыту
      710 Сәтпаев қаласының бюджетін қалпына келтіру жөніндегі
          іс шараларды іске асыру
   220    Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлігі
      032 Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      200 Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау
          министрлiгiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту
      201 Республикалық бюджет комиссиясының жұмыс органын
          жарақтандыру
      600 Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлiгiнің ақпараттық жүйелерін
          құру
      601 Мемлекеттiк басқарудың ахуал жүйесiн құру
   225    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      030 Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер
      205 Академик Қ.И. Сәтпаевтың мемориалдық мұражайының
          материалдық базасын дамыту
      206 Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының
          материалдық базасын дамыту
      601 Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгін
          есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
      700 Иондалған сәулелену көздерiн ауыстыру, жаңаларын
          құрастыру және таусылғанын көму
   406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп
          комитетi
      600 Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп
          комитетiн есептеу және ұйымдастыру техникасымен
          қамтамасыз ету
      602 Қаржы бақылау объектiлерi бойынша ақпараттық деректер
          базасын құру
   606    Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігi
      600 Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық жүйелерiн
          құру
   608    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi
          жөнiндегi агенттiгi
      600 Кадрларды басқарудың ақпараттық мемлекеттiк жүйесiн дамыту
   610    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi
          агенттiгi
      600 Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi
          агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру
   619    Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi
      200 Кеден органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      300 "Ақтау-Теңiзпорты" АЭА аумағында кеден бекетiнiң
          ғимаратын салу
      301 Кеден бекеттерін және кедендік инфрақұрылым нысандарын
          салу
      600 "КААЖ" кедендiк ақпараттық жүйесiн дамыту
   637    Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi
      600 Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiн
          есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   690    Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы
      600 Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясын
          есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      203 Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту
      205 Литерлiк рейстердi жүзеге асыратын әуе кемелеріне
          арналған ангарларды арнайы жарақтандыру
      600 Қазақстан Республикасының Президентi Іс Басқармасының
          ақпараттық жүйелерiн дамыту

2         Қорғаныс

   208    Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi
      030 Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер мен
          тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар
      034 Қарулы Күштердi басқарудың ақпараттық жүйесiн құру
      040 Әскери дайындықты қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралар
      042 Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту
      051 Қару-жарақты, әскери және өзге де техниканы, байланыс
          жүйелерiн жаңғырту мен сатып алу және қалпына келтіру
      053 "Бронетанк жөндеу зауыты" РМК-нің жарғылық капиталын
          ұлғайту
      054 "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін геоақпараттық
          қамтамасыз ету орталығы" РМК-нің жарғылық капиталын
          ұлғайту
      200 Әскери қызметшiлердi тұрғын үймен қамтамасыз ету
   308    Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi
          агенттiгi
      051 Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі
          агенттігін Астана қаласына көшіру
      208 Төтенше жағдайлар жөнiндегі мекемелердi
          материалдық-техникалық жарақтандыру
      216 Сел тасқындарын бақылаудың автоматтандырылған жүйелерiн
          жасау
      300 Талғар өзенінде сел ұстайтын бөгет салу
      302 Қарғалы өзенінде селге қарсы құрылыс салу
      601 Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі
          агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру
      700 Астана қаласының сол жақ жағалауының құрылыстарын тасқын
          судың басып қалуынан қорғаудың жобалау-сметалық
          құжаттамаларын дайындау
   678    Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы
      304 Астана қаласында Республикалық ұланның кешендiк ғимаратын
          салу
      600 Республикалық ұланын есептеу және ұйымдастыру
          техникасымен қамтамасыз ету

3         Қоғамдық тәртiп және қауiпсiздік

   201    Қазақстан Республикасының Ішкі iстер министрлiгi
      049 Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi
          әскерлерi әскери бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын
          арттыру
      202 Ішкi iстер органдарын жабдықтармен, арнайы мақсаттағы
          құралдармен және көлiкпен жарақтандыру
      203 Тергеу изоляторларын инженерлiк-техникалық күзет
          құралдарымен жарақтандыру
      206 Тергеу изоляторларын жабдықтармен, байланыс құралдарымен
          және автокөлікпен жарақтандыру
      207 Саперлiк бөлiмшелердi материалдық-техникалық жарақтандыру
      211 Әкiмшiлiк ғимаратты материалдық-техникалық жарақтандыру
      304 Тергеу изоляторларын салу, қайта жаңарту және күрделi
          жөндеу
      306 Кинология орталығының питомнигін қайта жаңарту
      600 3-мемлекеттiк жоба
      601 Ішкi iстер органдарының ақпараттық жүйелерiн құру
   221    Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
      200 Қылмыстық-атқару жүйесiн жабдықтармен, мүкаммалмен,
          арнайы мақсаттағы құралдармен және көлiк құралдарымен
          жарақтандыру
      201 Түзеу мекемелерiн инженерлiк-техникалық күзет
          құралдарымен жарақтандыру
      303 Қызылорда қаласында қабырға материалдарын жасайтын
          зауыттың базасын жалпы режимдегі түзеу колониясы етiп
          қайта жаңарту
      304 Жамбыл облысында Психоневрологиялық интернат үйiн жалпы
          режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту
      305 Шығыс Қазақстан облысы Солнечный кентiндегi әскери
          қалашықты әйелдерге арналған түзеу колониясы етiп қайта
          жаңарту
      306 Ақтөбе облысы Жем кентiндегi "Ембi-5" әскери объектiсiн
          қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту
      600 Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ақпараттық жүйесiн
          құру
      601 Әділет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйесін құру
   501    Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      201 Сот жүйесiнiң органдарын материалдық-техникалық және өзге
          де қамтамасыз ету
      600 Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының бiрыңғай
          автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесiн құру
   502    Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы
      600 Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының
          Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі
          комитетінің ақпараттық жүйесiн құру
      602 Прокуратура органдарын есептеу және ұйымдастыру
          техникасымен қамтамасыз ету
   618    Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттiгi
      030 Қаржы полициясы органдарын материалдық-техникалық
          қамтамасыз ету
      038 Қаржы полициясының арнайы мұрағатын құру
      600 Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгiнiң
          бiрыңғай автоматтандырылған
          ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiн құру

4         Бiлiм беру

   201    Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгi
      309 Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің
          Ақтөбе заң колледжінің бас оқу корпусын салу
      313 Ішкі әскерлердің Петропавл жоғары әскери
          училищесіндегі оқу-тұрғын үй кешенін салу
   225    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
      007 Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау
      009 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      037 Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      050 Мемлекеттiк бiлiм беру гранттары бойынша ел iшiндегi
          жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      051 "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде шетелдегi жоғары оқу
          орындарында кадрлар даярлау
      053 Мәскеу авиация институтының "Восход" филиалында кадрлар
          даярлау
      055 М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк
          университетiнiң Қазақстандық филиалында кадрлар даярлау
      060 Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы
          офицерлердi даярлау
      063 Балалардың мамандандырылған түзету мекемелерi үшiн жаңа
          буын оқулықтарын әзiрлеу, шығару және жеткiзiп беру
      064 Бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру ұйымдары үшiн
          арнайы пәндер бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк
          кешендер әзiрлеу
      068 Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау
      091 Елдің жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауға
          мемлекеттік білімдік кредит беру
      201 Мәдениет пен өнер жоғарғы оқу орындары үшiн негiзгі
          құралдар сатып алу
      202 Республикалық мектеп-интернаттар үшiн негiзгi құралдар
          сатып алу
      214 Дамуы кеміс балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк
          бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалту республикалық
          ғылыми-практикалық орталығы үшiн негiзгi құралдар сатып
          алу
      220 М.В. Ломоносов атындағы ММУ Қазақстандық филиалына
          пайдалануға беру үшiн Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
          ұлттық университетiне активтер сатып алу
      315 Дамуы кеміс балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк
          бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалту республикалық
          ғылыми-практикалық орталығының ғимаратын күрделі жөндеу
      320 "Балдәурен" Республикалық балаларды сауықтыру лагері
          объектілерінің құрылысын және қайта жаңартуды аяқтау
      321 Мәдениет және өнер жоғары оқу орындарының ғимараттарын
          күрделi жөндеу және қайта жаңарту
      322 Республикалық мектеп-интернаттардың ғимараттарын салу,
          күрделi жөндеу және қайта жаңарту
      325 О. Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер
          колледжі оқу-өндірістік базасын қайта құру
      400 Ауыл мектептерiн салуға облыстық бюджеттерге берiлетiн
          мақсатты инвестициялық трансферттер
      403 Железинка селолық мектебін салуға Павлодар облыстық
          бюджетіне түсетін мақсатты инвестициялық трансферттер
      404 Сарыағаш ауданының Ынтымақ селосындағы құрылысы
          аяқталмаған балалар бақшасын мектепке лайықтап салуға
          Оңтүстік Қазақстан облысының бюджетіне берілетін
          мақсатты инвестициялық трасферттер
      405 Павлодар ауданының Мичурин орта мектебі үшін 198 орынға
          арналған оқу корпусын салуға Павлодар облысының
          бюджетіне берілетін мақсатты инвестициялық трансферттер
      600 Бiлiм беру ақпараттық жүйесiн құру
      701 Жаңа буын оқулықтарын және оқу-әдiстемелiк кешендерiн
          әзiрлеу және сапасын анықтау, сондай-ақ республикалық
          деңгейдегi орташа жалпы бiлiм беретiн ұйымдарды және
          шетелдегi қазақ диаспорасын қорландыру циклi бойынша
          оқулықтармен қамтамасыз ету
   226    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
      007 Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау
      009 Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау
      045 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
          жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы
          офицерлердi даярлау
      050 Мемлекеттiк бiлiм беру гранттары бойынша жоғары оқу
          орындарында кадрлар даярлау
      058 Ғылыми кадрларды даярлау
      091 Елдің жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауға
          мемлекеттік білімдік кредит беру
      306 Республикалық медициналық колледждi күрделi жөндеу
      308 Ақмола мемлекеттiк медицина академиясын күрделi жөндеу
   613    Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегі
          агенттігі
      007 Орта кәсіптік бiлiмдi мамандар даярлау
      201 Спортқа дарынды балаларға арналған Қ. Мұңайтпасов
          атындағы республикалық мектеп-интернаттың
          материалдық-техникалық базасын нығайту
      301 Алматы қаласындағы республикалық спорттық
          мектеп-интернатын салу
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      306 Қазақ ұлттық музыка академиясы оқу корпусының концерт
          залымен бірге құрылысын аяқтау

5         Денсаулық сақтау

   226    Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi
      030 Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      031 Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық
          жабдықтармен, санитарлық және мамандандырылған көлiкпен
          жарақтандыру
      054 Зертханалық жабдықтарды және шығыс материалдарын
          орталықтандырылған сатып алу
      059 Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
          институты үшiн медициналық жабдықтар сатып алу
      207 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің
          аумақтық органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      208 Медициналық ұйымдарды орталықтандырылған медициналық
          жабдықтармен қамтамасыз ету
      302 Астана қаласында перинаталдық орталық салу үшiн
          жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу
      307 Денсаулық сақтау объектiлерiн күрделi жөндеу
      400 Аудандық орталық ауруханаларды салуға облыстық
          бюджеттерге берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      401 Ауылдық перзентхана құрылысына облыстық бюджеттерге
          берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      402 Туберкулез ұйымдарын және аудандық аурухана салуға
          облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты инвестициялық
          трансферттер
      405 Онкологиялық диспансерді көшіруге басйланысты құрылыс
          жұмыстарын жүргізуге Солтүстік Қазақстан облысының
          бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер
      600 Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерiн құру
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      042 Медициналық жабдықты орталықтандырылған сатып алу

6         Әлеуметтiк қамсыздандыру және әлеуметтік көмек

   213    Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк
          қорғау министрлiгi
      036 Жұмыспен қамту, әлеуметтiк сақтандыру және еңбек
          мәселелерi бойынша зерттеулер
      200 Аумақтық органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру
      600 Жұмыспен қамтылудың, кедейшiлiктiң ақпараттық базасын
          дамыту
      601 Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың
          ақпараттық жүйесiн дамыту
      602 Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк
          қорғау министрлiгiн есептеу және ұйымдастыру техникасымен
          қамтамасыз ету
   605    Қазақстан Республикасының Көшi-қон және демография
          жөніндегi агенттiгi
      400 Оралмандардың отбасыларына тұрғын үйді сатып алуға,
          салуға, қайта құруға және күрделі
          жөндеуге және ҚР-ның азаматтары - Түркістан ауылынан
          қоныс аударушыларға облыстық, Астана және Алматы
          қалаларының бюджеттеріне берілетін мақсатты трансферттер
      600 Қазақстан Республикасы Көшi-қон және демография жөнiндегi
          агенттiгiнiң ақпараттық жүйесiн құру

7         Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      082 Атырау қаласын сумен жабдықтау және оның санитариясы
          жобасына кредит беру
      083 Алматы қаласын сумен жабдықтау және одан суды бұру
          жобасына кредит беру
      437 Су құбырлары мен кәрiз желiлерiн жөндеуге және елдi
          мекендердi газбен жабдықтауға Атырау облысының бюджетiне
          берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      446 Көкшетау қаласындағы N 2 аудандық қазандықтың үшінші су
          жылыту қазандық агрегатының құрылысын бастауға Ақмола
          облысының бюджетіне берілетін мақсатты инвестициялық
          трансферттер
      447 Қорғаныс министрлігінен берілген объектілердің құрылғысын
          және инженерлік желілерін жөндеу-қалпына келтіру
          жұмыстары үшін Алматы қаласының бюджетіне берілетін
          мақсатты трансферттер
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      400 Астана қаласындағы Үкiмет орталығының инженерлiк
          желiлерiн салуға Астана қаласының бюджетiне берiлетiн
          мақсатты инвестициялық трансферттер
      401 Астана қаласында су шығудан, дренаж және грунт суының
          төмендеуінен инженерлік қорғау жобасын әзiрлеу үшін
          Астана қаласының бюджетіне берiлетiн мақсатты
          инвестициялық трансферттер
      402 Астана қаласының бюджетiне Астана қаласындағы Талдыкөл
          ағынды сулардың жинауышын рекультивациялай отырып, жоюға
          берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер
      403 Астана қаласының бюджетiне Қорғалжын трассасындағы
          коллекторды шығаруға арналған мақсатты инвестициялық
          трансферттер
      404 Астана қаласын сумен қамтамасыз етуге және су бөлуге
          Астана қаласының бюджетіне бөлінген мақсатты
          инвестициялық трансферттер
      405 Астана қаласындағы айналма алаң құрылысы үшiн Астана
          қаласының бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
          трансферттер
      406 Астана қаласындағы бас алаң құрылысы үшiн Астана
          қаласының бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
          трансферттер

8         Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

   101    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi
      202 Қазақстан Республикасының Президентi Мұрағатының
          материалдық-техникалық базасын нығайту
      601 Қазақстан Республикасының Президентiнiң Мұрағатын
          есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету
   225    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлiгi
      200 Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхана үшiн негізгі
          құралдарды сатып алу
   230    Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
          келiсiм министрлiгi
      040 Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      052 Ұлттық фильмдер шығару
      058 Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-қайта жаңарту
          жұмыстарын жүргiзу
      060 Астана қаласындағы Мемлекеттік археология және этнография
          мұражайын салу жобасы бойынша жобалау-сметалық
          құжаттамаларды әзірлеу
      200 Мемлекеттiк мұрағаттар үшiн мұрағат құжаттарын сатып алу
      212 Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдар үшiн
          негiзгi активтердi сатып алу
      213 Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды сақтау жөнiндегі
          ұйымдар үшiн негiзгi активтердi сатып алу
      214 Мұрағат мекемелерi үшiн негізгi активтердi сатып алу
      215 Республикалық кiтапханалар үшiн әдебиеттердi және басқа
          да негiзгi активтердi сатып алу
      216 Театр-концерт ұйымдары үшiн негiзгi активтердi сатып алу
      305 Ғ. Мүсiрепов атындағы қазақ жас көрермен театрын күрделi
          жөндеу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеу
   613    Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi
          агенттiгi
      039 Алматы қаласында олимпиадалық дайындық базасын салу
          жобасы бойынша техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу
      600 Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi
          агенттiгiн есептеу және ұйымдастыру техникасымен
          қамтамасыз ету

9         Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

   231    Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      030 Энергетика және мұнай өңдеу саласындағы қолданбалы ғылыми
          зерттеулер
      033 Амангелдi газ кен орындары топтарын игеру
      041 Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      044 Қазақстан Республикасының Бiрыңғай электр энергетикалық
          жүйесiн дамытудың 2015 жылға дейiнгi перспективамен 2010
          жылға дейiнгi бағдарламасы және отын-энергетика кешенi
          салаларын дамытудың 2015 жылға дейiнгi стратегиясын
          әзiрлеудi аяқтау
      046 Мемлекеттiк геологиялық зерттеу
      059 Тоқамақ Қазақстан термоядролық материалтану реакторын құру
      060 Гумилев Л.Н. атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде
          ауыр иондарды жеделдеткіш негізінде пәнаралық
          ғылыми-зерттеу кешенін құру
      062 Электр энергетикасы және мұнай өңдеу саласында
          нормативтiк-техникалық құжаттамаларды әзiрлеу
      065 Астана қаласын сумен жабдықтаудың қосымша көздерiн
          iздестiру жөнiндегi iздестiру-барлау жұмыстары
      066 Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы
          ғылыми зерттеулер
      067 "Ақпараттық технологиялар паркі" технопаркін құру және
          дамыту
      069 "Қарашығанақгазөнеркәсіп" ААҚ мүліктік кешенін конкурстық
          массаны іске асыру шеңберінде сатып алу
      201 "Капитал Мұнайгаз" мемлекеттік мекемесін
          материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      400 Қызылорда қаласында жылу-энергетика көздерiн және тұрғын
          үй секторын iлеспе газға ауыстыру жобасы бойынша
          жобалау-сметалық құжаттамаларды әзiрлеуге Қызылорда
          облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық
          трансферттер
      401 Халықаралық әуежайды салу мен iске қосуды энергетикалық
          жабдықтауға Астана қаласының бюджетiне берiлетiн мақсатты
          инвестициялық трансферттер
      600 Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы
          ақпараттық жүйенi дамыту
      601 Жер қойнауын пайдалану саласында лицензиялық және
          келiсiм-шарттық ережелердiң орындалу мониторингiнiң
          ақпараттық-коммуникациялық жүйесiн құру

10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны
          қорғау

   212    Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      030 Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      038 Элиталық тұқым шаруашылығы мен тұқымды асылдандыру iсiн
          сақтау және дамыту
      043 Астықтың мемлекеттiк азықтық резервiн жаңарту үшiн сатып
          алуды қамтамасыз ету
      054 Ирригация және дренаж жүйелерiн жетiлдiру
      055 Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жерлердi қалпына
          келтіру
      057 Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау
          жөнiндегi жоба
      058 Бірегей тұқымдық өндіруді субсидиялау
      062 "Аграрлық кредит корпорациясы" ЖАҚ ауылдық несие
          серіктестіктері жүйесін ұйымдастыруға қатысу
      064 "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ машина-технологиялық станцияларын
          (қызмет-орталықтарын) құруды, жабдықтауды ұйымдастыру
          және олардың қызметiн жүзеге асыру
      082 Ирригациялық және дренаж жүйелерін жетілдіру жобасына
          кредит беру
      083 Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына
          келтіру жобасына кредит беру
      084 Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуді
          ұйымдастыруға жергілікті бюджеттерге кредит беру
      085 Лизингтік негізде ауыл шаруашылық техникасымен қамтамасыз
          ету
      086 Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау
          жобасына кредит беру
      087 Ауылдық кредит серіктестіктері жүйесі арқылы ауыл
          шаруашылық өндірісіне кредит беру
      088 Мал шаруашылығы өнімін өндіруге және оны сатып алуға
          кредит беру
      205 Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң мекемелерiн
          материалдық-техникалық жарақтандыру
      209 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
          аумақтық органдары үшiн арнайы автокөлiк сатып алу
      212 Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу жөнiндегi
          мекемелердiң материалдық-техникалық базасын дамыту
      215 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен орман шаруашылығы
          ұйымдарының материалдық-техникалық базасын дамыту
      417 Қаратал суару жүйесіндегі магистралдық каналдарды және
          коллекторлық-дренажды желісін жөндеуге Алматы облыстық
          бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер
      420 Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау
      421 Нұра өзені мен Ынтымақ су қоймасындағы сынап құрамының
          мониторингі
      422 Қазақстан ауылшаруашылық өнімінің бәсеке қабілеттілігін
          арттыру
      423 Ормандарды сақтау және республика аумағының орманды
          жерлерін көбейту
      424 Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өндірістік
          ағынды суларды тазалау
      600 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
          ақпараттық жүйелерiн құру
      704 Ауылда ақпараттық инфрақұрылымды енгiзу және дамыту
      706 "Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына
          кепiлдiк беру қоры" АҚ қолхаттары бойынша міндеттемелердің
          орындалуын қамтамасыз ету
      710 "Мал өнiмдерi корпорациясы" ЖАҚ мал шаруашылық шикiзатын
          қайта өңдеу жөніндегі дайындау жүйесi мен өндiрiстiк
          базасын ұйымдастыру
      718 Шаруашылықаралық каналдардың аса апатты учаскелерiн және
          гидромелиоративтiк құрылыстарды қайта жаңартуға техникалық
          экономикалық және жобалау-сметалық құжаттаманы әзiрлеу
          және мемлекеттiк сараптама жүргiзу
      722 Ауылшаруашылық машиналарының, жинақтаушылардың және
          тораптарының техникалық құжаттамасын және тәжiрибелiк
          үлгiлерiн әзiрлеу
      730 Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң
          солтүстiк бөлiгiн сақтау жобасы
      731 Арал теңiзi аймағының елдi мекендерiн сумен жабдықтау
          және олардың санитариясы жобасы
      732 "Қазалыны/Жаңа Қазалыны сумен жабдықтау" жобасы
          шеңберiнде су құбырлары желiсiнiң су ағып кететiн
          көздерін iздеу бағдарламасы, су өлшеуiштерiн құру
      734 "Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын сақтау" трансшекаралық
          жобасы
      736 "Ауыз су" салалық бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
          iс-шаралар
      737 Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының "Ақши" көлдетiп суару
          жүйесiнiң сол жақ жағалау бөлiгiн қайта жаңарту
      740 Гидротехникалық құрылғыларды қайта жаңарту
      741 Асыл тұқымды жылқы шаруашылығын сақтау және дамыту
      743 Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурстарының
          Ұлттық сақтау орнын салу бойынша техникалық-экономикалық
          негіздемесін әзірлеу
      802 Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі
          кәсіпорындар үшін жабдықтар лизингі
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      408 Астана қаласының бюджетiне Есiл өзенiнiң арнасын қайта
          жаңартуға арналған мақсатты инвестициялық трансферттер
   234    Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау
          министрлігі
      032 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық
          зерттеулер, стандарттар мен нормативтер әзірлеу
      037 Қарағанды облысы Шет ауданының тыңайған жерлерiн оңалту
          жобасы
      200 Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
          министрлiгiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      203 Қызылорда қаласының Қоршаған ортаны және тұрғындар
          денсаулығын қорғау мониторингі орталығын
          материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      300 Қызылорда қаласында сарқынды суларды биологиялық тазалау
          станциясын салу
      401 "Павлодар химия зауыты" ААҚ-та демеркуризациялық
          жұмыстарды жалғастыру үшін Павлодар облыстық бюджетіне
          берілетін мақсатты трансферттер
      402 Семей қаласында сарқынды суды биологиялық жолмен тазарту
          құрылғысын салуға Шығыс Қазақстан облыстық бюджетіне
          берілетін мақсатты трансферттер
   614    Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару
          жөніндегi агенттiгi
      031 Республикалық картография фабрикасы құрылысының жобасын
          дайындау
      600 Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық
          жүйесiн құру

11        Өнеркәсiп және құрылыс

   220    Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлiгi
      035 Республикалық инвестициялық жобалардың
          техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және
          сараптамалау
   225    Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      219 Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелiк экспедицияның
          материалдық базасын дамыту
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      030 Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсiбiн дамытудың
          және конверсиялаудың ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған
          мемлекеттiк бағдарламасы
      031 Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      032 Республикалық деңгейдегi жобалау-iздестiру,
          конструкторлық және технологиялық жұмыстар
      033 Құрылыс саласындағы халықаралық, аймақтық және ұлттық
          стандарттарды сатып алу
      036 Yлгi жобаларды әзiрлеу
      039 Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

12        Көлiк және байланыс

   215    Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар
          министрлiгi
      036 Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу
          және оны қайта жаңарту
      037 Астана қаласындағы халықаралық әуежай құрылысы
      041 Көлiк және коммуникациялар саласындағы қолданбалы ғылыми
          зерттеулер
      042 Көлiктiк бақылау бекеттерiн жобалау-iздестiру жұмыстарын
          жүргiзу, жаңғырту және көшiру
      044 Радиожиiлiк спектрі мен радиоэлектрондық құралдардың
          мониторингі жүйесін құру
      052 Батыс Қазақстанның автожолдарын қайта жаңарту
      060 Республикалық маңызы бар автожолдарды қайта жаңарту
          жөнiндегi жобалау-iздестiру жұмыстары
      064 "Астана" халықаралық әуежайы" РМК жарғылық капиталын
          ұлғайту
      072 Шульба шлюзiн салу
      084 Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың құрылысы жобасын
          іске асыру үшін "Астана халықаралық әуежайы" РМК-ға
          кредит беру
      301 Алтынсарин-Хромтау темiр жолының желiсiн салу
      403 Семей қаласында Ертіс өзені астымен өтетін
          коммуникациялық тоннельдің құрылысын аяқтау үшін Шығыс
          Қазақстан облыстық бюджетіне берілетін мақсатты
          инвестициялық трансферттер
      404 Атырау қаласында Жайық өзені арқылы өтетін көпір
          өткелінің құрылысы үшін Атырау облыстық бюджетіне
          бөлінген мақсатты инвестициялық трансферттер
      700 Астана қаласындағы әуежайдың ұшу-қону жолағын қайта
          жаңарту
      707 Республикалық маңызы бар автожолдарды орташа жөндеу
      708 Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделi жөндеу
      714 Алматы-Астана автожолын оңалту
      715 Алматы-Бішкек автожолын оңалту
      716 "Бурабай-Көкшетау-Петропавл" автомобиль жолын оңалту
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      407 Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында Есiл өзенi
          арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ
          жағалау орталығы-Абылай хан даңғылы" магистралды
          автожолын салуға арналған мақсатты инвестициялық
          трансферттер

13        Өзгелер

   215    Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар
          министрлiгi
      207 "Байқоңыр" кешенiнiң жалға берілген мүлкiн баланста
          ұстаушы - мемлекеттік мекеменiң материалдық-техникалық
          базасын дамыту
      303 Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн серверлiк
          орталық ғимаратын салу
      601 "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын құру
      602 "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын құру
      604 Мемлекеттiк органдардың электронды құжат айналымының
          бiрыңғай жүйесiн құру
      605 Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру
      606 Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың жай-күйi
          мониторингiнiң жүйесiн құру
      610 "Қазақстан ресурстары" мемлекеттік деректер базасын құру
   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
      032 Қазақстанның инвестициялық қорын құру
      053 Тұрғын үй құрылыс жинақ банкiсiнiң жарғылық капиталына
          қатысу
      436 Алматы қаласының бюджетiне қаланы дамытуға берiлетiн
          мақсатты инвестициялық трансферттер
      449 Орталық мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiне үй салуға
          және сатып алуға үлестiк қатысуы үшiн Астана қалалық
          бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер
      708 "Эйр Қазақстан" ЖАҚ акцияларын мемлекеттің сатып алуы
      709 "Эйр Астана" ЖАҚ-тың мемлекеттік үлесін ұлғайту
   220    Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік
          жоспарлау министрлігі
      040 Ұлттық инновациялық қорын құру
      041 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ жарғылық капиталын толықтыру
      080 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ кредиттік ресурстар беру
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгi
      034 Экспорттық кредиттерді және инвестицияларды сақтандыру
          жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы құру
      040 Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйелерi
          саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      041 Стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы
          халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды әзiрлеу
          және сатып алу
      042 Республиканың нақты шамалар өлшемдерiнiң ұлттық эталондық
          базасын жасау
      300 Астана қаласындағы эталондық орталық құрылысының
          жобалау-сметалық құжаттамасын дайындау
      600 Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен аккредиттеу, стандарттау,
          метрология және сертификаттау мәселелерi бойынша өзара
          iс-қимыл жөнiндегi ақпараттық орталықты дамыту
      601 Мемлекеттiк стандарттар қорының ақпараттық жүйесiн дамыту
      602 Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiктi дамыту мен
          қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк
          бағдарламасы бойынша ақпараттық жүйенi құру
   234    Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау
          министрлiгi
      034 Гидрометеорологиялық байқау қызметтерiн техникалық қайта
          жарақтандыру
      041 "Ақтау Теңіз порты" арнайы экономикалық аймағының
          аумағында экологиялық бекет құру
   610    Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
          агенттігі
      601 Электрондық коммерция, аукциондар және тендерлер жүйесін
          құру
   617    Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
          резервтер жөнiндегi агенттiгi
      600 Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
          резервтер жөнiндегi агенттiгiн есептеу және ұйымдастыру
          техникасымен қамтамасыз ету
   620    Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу
          және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi
      200 Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу
          және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнің
          материалдық-техникалық базасын нығайту
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      033 Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының
          объектiлерiн салу және қайта жаңарту
      305 Қазақстан Республикасы Парламентінің жатақханасын салу
          бойынша жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

15        Ресми трансферттер

   217    Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      066 Республикалық бюджеттен Ұлттық қорға берiлетiн ресми
          трансферттер
      465 "Семей қаласында Ертіс өзенi арқылы көпiр салу" жобасы
          шеңберiнде қалыптасқан және орындалмаған келiсiм-шарттық
          мiндеттемелердi орындау үшiн Шығыс Қазақстан облыстық
          бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер
------------------------------------------------------------------

     

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2003 год"

Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года N 438

      Статья 1.  Внести в Закон  Республики Казахстан от 12 декабря 2002 г. "О республиканском бюджете на 2003 год" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 22, ст. 190) следующие изменения и дополнения:

      1) в части первой статьи 1:
      в подпункте 1):
      цифры "631555690" заменить цифрами "710173753";
      цифры "562836287" заменить цифрами "638101094";
      цифры "11089412" заменить цифрами "14442668";

      в подпункте 2):
      цифры "714395690" заменить цифрами "793013753";
      цифры "678536417" заменить цифрами "751992137";
      цифры "35859273" заменить цифрами "41021616";

      в подпункте 3) цифру "2" заменить цифрами "1,9";

      2) в статье 2:
      цифры "4427500" заменить цифрами "4235000";
      цифры "515200" заменить цифрами "492800";
      цифры "3912300" заменить цифрами "3742200";

      3) в статье 3:
      цифры "18267750" заменить цифрами "17710000";
      цифры "10263500" заменить цифрами "10010000";

      4) в статье 13:
      подпункт 2) исключить;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Установить минимальный размер пенсии:
      с 1 января 2003 года - 5 000 тенге;
      с 1 июня 2003 года - 5 500 тенге.";

      5) в статье 16:
      дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
      "1-1) по налогу на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан в сумме 70 273 тысяч тенге на строительство больничного комплекса на 240 коек в городе Астане для Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
      1-2) по налогу на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации, в сумме 1 061 481 тысячи тенге на строительство больничного комплекса на 240 коек в городе Астане для Министерства здравоохранения Республики Казахстан;";

      в подпункте 3):
      цифры "497569" заменить цифрами "996959";
      дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "499 390 тысяч тенге - на строительство больничного комплекса на 240 коек в городе Астане для Министерства здравоохранения Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) по поступлениям от осуществления таможенного контроля и таможенных процедур в сумме 21947 тысяч тенге на строительство больничного комплекса на 240 коек в городе Астане для Министерства здравоохранения Республики Казахстан.";

      6) в статье 18:
      цифры "1914445" заменить цифрами "2548445";
      цифры "65000" заменить цифрами "409000";
      цифры "170000" заменить цифрами "460000";

      7) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:
      "Статья 20-1. Установить, что в составе расходов Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан предусмотрены затраты в сумме 303 000 тысяч тенге на разработку и проведение экспертиз технико-экономических обоснований республиканских инвестиционных проектов, перечень которых с указанием объемов финансирования по проектам определяется Правительством Республики Казахстан.";

      8) абзац четвертый части первой статьи 29 изложить в следующей редакции:
      "2 614 221 тысяча тенге - на приобретение, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилья для предоставления семьям оралманов, прибывающим по квоте иммиграции на 2003 год, а также 246 семьям оралманов, включенным в квоту иммиграции на 2002 год, и 8 семьям граждан Республики Казахстан - переселенцам из аула Туркестан.";

      9) статью 30 изложить в следующей редакции:
      "Статья 30. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2003 год целевые инвестиционные трансферты областным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов социальной инфраструктуры села в сумме 6 697 680 тысяч тенге, в том числе:
      3 697 600 тысяч тенге на строительство объектов образования согласно приложению 7;
      3 000 080 тысяч тенге на строительство объектов здравоохранения согласно приложению 8.
      Объемы средств на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов образования и здравоохранения на селе определяются Правительством Республики Казахстан.
      Правительство Республики Казахстан вправе направить указанные средства на строительство дополнительных объектов образования и здравоохранения в районах Жамбылской области, пострадавших 23 мая 2003 года в результате землетрясения, путем перераспределения объемов средств на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов образования и здравоохранения на селе, указанных в приложениях 7 и 8, в результате складывающейся в течение финансового года экономии бюджетных средств по итогам проводимых конкурсов по осуществлению государственных закупок работ и услуг, связанных со строительством объектов образования и здравоохранения на селе, а также в связи с несвоевременной реализацией инвестиционных проектов.";

      10) дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
      "Статья 30-1. В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Жамбылской области в результате землетрясения, предоставить право местным исполнительным органам областей, городов Астаны и Алматы за счет средств соответствующих местных бюджетов оказать финансовую помощь Жамбылской области на ликвидацию последствий землетрясения, а также осуществить строительство и капитальный ремонт объектов, находящихся в коммунальной собственности местного исполнительного органа Жамбылской области, и жилых домов, пострадавших в результате землетрясения.";

      11) в статье 34:
      цифры "1804172" заменить цифрами "2004172";
      цифры "599907" заменить цифрами "799907";

      12) в статье 35 цифры "500000" заменить цифрами "1500000";

      13) дополнить статьями 35-1 и 35-2 следующего содержания:
      "Статья 35-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2003 год средства в сумме 12 000 000 тысяч тенге, в том числе:
      на пополнение уставного капитала акционерного общества "Банк Развития Казахстана" - 7 700 000 тысяч тенге;
      на предоставление кредитных ресурсов акционерному обществу "Банк Развития Казахстана" - 4 300 000 тысяч тенге.
      Статья 35-2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2003 год средства в сумме 33 700 000 тысяч тенге на формирование уставных капиталов следующих организаций:
      Инвестиционного фонда Казахстана - 23 000 000 тысяч тенге;
      Государственной страховой корпорации по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - 7 700 000 тысяч тенге;
      Национального инновационного фонда - 3 000 000 тысяч тенге.";

      14) в статье 37:
      цифры "5258913" заменить цифрами "10258913";
      цифры "4428000" заменить цифрами "9428000";

      15) приложение 1 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;

      16) в приложении 7 к указанному Закону пункт 21 перечня инвестиционных проектов строительства объектов образования на селе, финансируемых из республиканского бюджета на 2003 год, изложить в следующей редакции:
      "21. Строительство двух школ на 1 266 и 1 200 мест в селе Яссы, город Туркестан";

      17) приложение 10 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;

      18) приложение 11 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2003 года.

      Президент
      Республики Казахстан

Приложение 1        
к Закону Республики Казахстан 
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан 
"О республиканском бюджете  
на 2003 год"        
от 12 июня 2003 года N 438-II ЗРК

Приложение 1        
к Закону Республики Казахстан 
"О республиканском бюджете  
на 2003 год"        
от 12 декабря 2002 года N 362-II

     Республиканский бюджет Республики Казахстан на 2003 год

-------------------------------------------------------------------
Категория                                             !
    Класс                                             !   Сумма,
       Подкласс             Наименование              ! тыс. тенге
          Специфика                                   !
-------------------------------------------------------------------
      1      !                    2                   !      3
-------------------------------------------------------------------
              Поступления                                 710173753
              I. Доходы                                   638101094
1             Налоговые поступления                       579964940
    01        Подоходный налог на доходы                  269312332
       1      Корпоративный подоходный налог              269312332
          01  Корпоративный подоходный налог с
              юридических лиц-резидентов                  160819371
          02  Корпоративный подоходный налог
              с юридических лиц-нерезидентов               10566678
          03  Корпоративный подоходный налог с              4018696
              юридических лиц-резидентов, удерживаемый
              у источника выплаты
          04  Корпоративный подоходный налог с             11834971
              юридических лиц-нерезидентов,
              удерживаемый у источника выплаты
          05  Корпоративный подоходный налог с             75220987
              юридических лиц-организаций сырьевого
              сектора по перечню, устанавливаемому
              Правительством Республики Казахстан
          06  Корпоративный подоходный налог                1939139
              с юридических лиц-резидентов,
              удерживаемый у источника выплаты
              организациями сырьевого сектора по
              перечню, устанавливаемому Правительством
              Республики Казахстан
          07  Корпоративный подоходный налог с              4912490
              юридических лиц-нерезидентов,
              удерживаемый у источника выплаты
              организациями сырьевого сектора по
              перечню, устанавливаемому Правительством
              Республики Казахстан

    05        Внутренние налоги на товары, работы         267459825
              и услуги

       1      Налог на добавленную стоимость              208598520
          01  Налог на добавленную стоимость на            59562537
              произведенные товары, выполненные работы
              и оказанные услуги на территории
              Республики Казахстан
          02  Налог на добавленную стоимость на            86381008
              товары, импортируемые на территорию
              Республики Казахстан, кроме налога на
              добавленную стоимость на товары,
              происходящие и импортируемые с
              территории Российской Федерации
          04  Налог на добавленную стоимость за             9885626
              нерезидента
          05  Налог на добавленную стоимость               50731345
              на товары, происходящие и импортируемые
              с территории Российской Федерации
          06  Налог на добавленную стоимость,               1291542
              доначисленный в результате проведения
              независимой экспертизы таможенной
              стоимости товаров, импортируемых
              в Казахстан, кроме налога на добавленную
              стоимость на товары, происходящие и
              импортируемые из России
          07  Налог на добавленную стоимость,                746462
              доначисленный в результате проведения
              независимой экспертизы таможенной
              стоимости товаров, происходящих и
              импортируемых с территории Российской
              Федерации

       2      Акцизы                                        4716525

          29  Сырая нефть, включая газовый конденсат,        765300
              произведенная на территории Республики
              Казахстан
          41  Все виды спирта, импортируемые на               44310
              территорию Республики Казахстан
          42  Водка, импортируемая на территорию              74400
              Республики Казахстан
          43  Ликеро-водочные изделия, крепленые соки         23600
              и крепленые напитки с объемной долей
              этилового спирта от 12 до 30 процентов и
              выше, импортируемые на территорию
              Республики Казахстан
          44  Вина, импортируемые на территорию               83200
              Республики Казахстан
          45  Коньяки, импортируемые на территорию            26283
              Республики Казахстан
          46  Шампанские вина, импортируемые на                 860
              территорию Республики Казахстан
          47  Пиво, импортируемое на территорию              549400
              Республики Казахстан
          48  Слабоалкогольные крепленые напитки,             12800
              крепленые соки с объемной долей
              этилового спирта от 1,5 до 12 процентов,
              импортируемые на территорию Республики
              Казахстан
          49  Икра осетровых и лососевых рыб,                  2100
              импортируемая на территорию Республики
              Казахстан
          50  Табачные изделия, импортируемые на             304650
              территорию Республики Казахстан
          55  Легковые автомобили (кроме автомобилей         473600
              с ручным управлением, специально
              предназначенных для инвалидов),
              импортируемые на территорию Республики
              Казахстан
          57  Ювелирные изделия из золота, платины            35380
              или серебра, импортируемые на территорию
              Республики Казахстан
          58  Виноматериалы, импортируемые на                   350
              территорию Республики Казахстан
          60  Бензин (за исключением авиационного),         2277330
              импортируемый на территорию Республики
              Казахстан
          70  Акцизы, доначисленные в результате                756
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости всех видов спирта,
              импортируемых на территорию Республики
              Казахстан
          71  Акцизы, доначисленные в результате                589
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости водки, импортируемой
              на территорию Республики Казахстан
          72  Акцизы, доначисленные в результате                232
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости ликеро-водочных
              изделий, крепленых соков и крепленых
              напитков с объемной долей этилового
              спирта от 12 до 30 процентов и выше,
              импортируемых в Казахстан
          73  Акцизы, доначисленные в результате               1422
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости вин, импортируемых
              на территорию Республики Казахстан
          74  Акцизы, доначисленные в результате                451
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости коньяка,
              импортируемого на территорию Республики
              Казахстан
          75  Акцизы, доначисленные в результате                 13
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости шампанских вин,
              импортируемых на территорию Республики
              Казахстан
          76  Акцизы, доначисленные в результате               3076
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости пива,
              импортируемого на территорию Республики
              Казахстан
          77  Акцизы, доначисленные в результате                219
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости слабоалкогольных
              крепленых напитков, крепленых соков с
              объемной долей этилового спирта
              от 1,5 до 12 процентов, импортируемых
              в Республику Казахстан
          78  Акцизы, доначисленные в результате                 21
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости икры осетровых и
              лососевых рыб, импортируемой на
              территорию Республики Казахстан
          79  Акцизы, доначисленные в результате               2651
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости табачных изделий,
              импортируемых на территорию Республики
              Казахстан
          81  Акцизы, доначисленные в результате               6779
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости легковых
              автомобилей (кроме автомобилей с ручным
              управлением, специально предназначенных
              для инвалидов), импортируемых на
              территорию Республики Казахстан
          82  Акцизы, доначисленные в результате                606
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости ювелирных изделий
              из золота, платины или серебра,
              импортируемых на территорию Республики
              Казахстан
          85  Акцизы, доначисленные в результате              26147
              проведения независимой экспертизы
              таможенной стоимости бензина (за
              исключением авиационного), импортируемого
              на территорию Республики Казахстан

       3      Поступления за использование природных и     53657052
              других ресурсов

          02  Налог на сверхприбыль                          270000
          05  Бонусы                                        4036468
          06  Роялти                                        5017630
          08  Доля Республики Казахстан по разделу           463120
              продукции по заключенным контрактам
          09  Плата за использование радиочастотного         747600
              спектра
          10  Плата за пользование судоходными водными        43353
              путями
          11  Плата за пользование животным миром            159900
          13  Плата за использование особо охраняемых         24281
              природных территорий республиканского
              значения
          26  Роялти от организаций сырьевого сектора      39350736
              (юридических лиц по перечню,
              устанавливаемому Правительством
              Республики Казахстан)
          28  Доля Республики Казахстан по разделу          3543964
              продукции по заключенным контрактам от
              организаций сырьевого сектора
              (юридических лиц по перечню,
              устанавливаемому Правительством
              Республики Казахстан)

       4      Сборы за ведение предпринимательской и         487728
              профессиональной деятельности

          06  Сбор за проезд автотранспортных средств        428500
              по территории Республики Казахстан,
              кроме сбора за проезд по платным
              государственным автомобильным дорогам
              местного значения
          12  Сбор за государственную регистрацию             19668
              радиоэлектронных средств и
              высокочастотных устройств
          13  Сбор за выдачу разрешения на                     7000
              использование радиочастотного спектра
              телевизионным и радиовещательным
              организациям
          15  Сбор за государственную регистрацию              2950
              морских, речных и маломерных судов
          16  Сбор за государственную регистрацию             21299
              лекарственных средств
          17  Сбор за государственную регистрацию              1168
              гражданских воздушных судов
          19  Плата за размещение наружной                     7143
              (визуальной) рекламы в полосе отвода
              автомобильных дорог общего пользования
              республиканского значения

    06        Налоги на международную торговлю и           40224839
              внешние операции

        1     Таможенные платежи                           31945139

          01  Таможенные пошлины на ввозимые товары,       27077545
              за исключением таможенных пошлин
              на ввозимые товары, взимаемых с
              физических лиц с применением единой
              ставки таможенной пошлины
          02  Таможенные пошлины на вывозимые товары        4386030
          03  Таможенные пошлины, доначисленные              421564
              в результате проведения независимой
              экспертизы таможенной стоимости ввозимых
              товаров
          04  Таможенные пошлины на ввозимые товары,          60000
              взимаемые с физических лиц, в результате
              введения единой ставки таможенной
              пошлины

       2      Прочие налоги на международную торговлю       8279700
              и операции

          01  Поступления от осуществления таможенного      8074994
              контроля и таможенных процедур
          02  Пошлины, взимаемые в качестве защитных          22118
              мер отечественных товаропроизводителей
          03  Поступления от осуществления таможенного       177218
              контроля и таможенных процедур,
              доначисленные в результате проведения
              независимой экспертизы таможенной
              стоимости ввозимых товаров
          04  Пошлины, взимаемые в качестве защитных           5370
              мер отечественных товаропроизводителей,
              доначисленные в результате проведения
              независимой экспертизы таможенной
              стоимости ввозимых товаров

    07        Прочие налоги                                  745600

       1      Прочие налоги                                  745600

          09  Прочие налоговые поступления                   745600
              в республиканский бюджет

    08        Обязательные платежи, взимаемые за            2222344
              совершение юридически значимых действий
              и (или) выдачу документов
              уполномоченными на то государственными
              органами или должностными лицами

       1      Государственная пошлина                       2222344
          01  Консульский сбор                              2216856
          13  Государственная пошлина за проставление          5488
              апостиля

2             Неналоговые поступления                      51524488

    01        Доходы от предпринимательской                45998214
              деятельности и собственности

       1      Фактическая прибыль ведомственных              400000
              предприятий от реализации товаров
              и услуг с прибылью

          01  Доля прибыли республиканских                   400000
              государственных предприятий

       2      Неналоговые поступления от юридических       45140434
              лиц и финансовых учреждений

          01  Поступления от дохода Национального           5631661
              Банка Республики Казахстан
          02  Вознаграждения (интересы), полученные         1000000
              по депозитам Правительства Республики
              Казахстан
          03  Поступление дивидендов на пакеты акций,       5921348
              являющихся республиканской
              собственностью
          04  Вознаграждения (интересы) за размещение          7454
              средств государственных внешних займов
              на счетах в банках второго уровня
          11  Плата за предоставление в пользование          442186
              информации о недрах
          13  Поступления доходов от государственных            120
              лотерей, кроме доходов от лотерей,
              проводимых по решениям местных
              представительных органов
          26  Поступления арендной платы за                 4235000
              пользование военными полигонами
          27  Поступления арендной платы за                27720000
              пользование комплексом "Байконур"
          28  Поступления от аренды имущества                182665
              республиканской собственности

       3      Прочие доходы от предпринимательской           457780
              деятельности и собственности

          01  Поступления от возмещения потерь               346600
              сельскохозяйственного и
              лесохозяйственного производства при
              изъятии сельскохозяйственных и лесных
              угодий для использования их в целях,
              не связанных с ведением сельского и
              лесного хозяйства
          02  Поступления от реализации услуг,               111180
              предоставляемых государственными
              учреждениями, финансируемыми из
              республиканского бюджета

    02        Административные сборы и платежи,              101574
              доходы от некоммерческих и
              сопутствующих продаж

       3      Прочие платежи и доходы от                     101574
              некоммерческих и сопутствующих продаж

          03  Поступления денег от проведения                 16000
              государственных закупок, организуемых
              государственными учреждениями,
              финансируемыми из республиканского
              бюджета

          05  Поступления от реализации                       85574
              конфискованного имущества, имущества,
              безвозмездно перешедшего в установленном
              порядке в республиканскую собственность,
              в том числе товаров и транспортных
              средств, оформленных в таможенном режиме
              отказа в пользу государства

    03        Поступления по штрафам и санкциям             1016893

       1      Поступления по штрафам и санкциям             1016893

          01  Административные штрафы и санкции,             811900
              взимаемые центральными государственными
              органами, их территориальными
              подразделениями
          04  Поступление изъятых доходов, полученных         14400
              от безлицензионной деятельности, в
              отношении которой установлен
              лицензионный порядок, за исключением
              доходов, полученных от деятельности
              казино, тотализаторов и игорного бизнеса
          06  Исполнительская санкция                         69812
          07  Поступление сумм санкций, применяемых к           820
              банкам второго уровня за нарушение
              экономических нормативов и сроков
              предоставления статистической
              отчетности, установленных Национальным
              Банком Республики Казахстан
          09  Поступление от банков или организаций,           1000
              осуществляющих отдельные виды банковских
              операций, сумм пени и штрафов за
              несвоевременное исполнение норм
              налогового законодательства
          12  Прочие санкции и штрафы, взимаемые             118961
              государственными учреждениями,
              финансируемыми из республиканского
              бюджета

    04        Вознаграждения (интересы) по кредитам         1049644

       1      Вознаграждения (интересы), полученные          364471
              за предоставление кредитов из
              республиканского бюджета юридическим
              лицам

          01  Вознаграждения (интересы) по кредитам,         173491
              выданным в рамках программы организации
              лизинга
          02  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           2310
              выданным для софинансирования
              инвестиционных проектов
          03  Вознаграждения (интересы) по кредитам,         130620
              выданным в рамках программного займа
              АБР для сельскохозяйственного сектора
          04  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           9666
              выданным ЗАО "Эксимбанк Казахстан" для
              финансирования инвестиционных проектов
          05  Вознаграждения (интересы) по кредитам,          37784
              выданным на производство
              животноводческой продукции и ее закуп
          06  Вознаграждения (интересы) по прочим             10600
              кредитам

       2      Вознаграждения (интересы) по кредитам,           6300
              выданным из республиканского бюджета
              физическим лицам через финансовых
              агентов Правительства Республики
              Казахстан

          01  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           6300
              выданным в рамках программы жилищного
              строительства и приобретения жилья

       3      Вознаграждения (интересы) по кредитам,           2163
              выданным из республиканского бюджета
              местным исполнительным органам

          03  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           2163
              выданным на иные цели

       4      Вознаграждения (интересы) по кредитам,         156145
              выданным из республиканского бюджета
              за счет средств правительственных
              внешних займов юридическим лицам

          01  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           4632
              выданным для реализации проекта
              технической помощи
          02  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           3500
              выданным для реализации проекта
              развития предприятий и финансового
              сектора
          03  Вознаграждения (интересы) по кредитам,          42610
              выданным для реализации проекта
              поддержки малого и среднего бизнеса
          04  Вознаграждения (интересы) по кредитам,          15870
              выданным для реализации проекта
              постприватизационной поддержки
              сельского хозяйства
          05  Вознаграждения (интересы) по кредитам,          50870
              выданным для реализации проекта
              технической помощи нефтяной отрасли
          06  Вознаграждения (интересы) по кредитам,           2842
              выданным для реализации проекта
              строительства международного аэропорта
              в городе Астане
          07  Вознаграждения (интересы) по кредитам,          35821
              выданным для реализации проекта
              усовершенствования ирригационных и
              дренажных систем

       5      Вознаграждения (интересы) по кредитам,         298059
              выданным из республиканского бюджета
              за счет средств правительственных
              внешних займов местным исполнительным
              органам

          01  Вознаграждения (интересы) по кредитам,         130507
              выданным для реализации проекта развития
              городского транспорта
          02  Вознаграждения (интересы) по кредитам,         167552
              выданным для реализации проекта
              водоснабжения и санитарии города Атырау

       6      Вознаграждения (интересы) по оплаченным         42031
              юридическими лицами требованиям по
              государственным гарантиям

          01  Вознаграждения (интересы) по оплаченным         42031
              юридическими лицами требованиям по
              государственным гарантиям

       7      Вознаграждения (интересы) по внешним           180475
              кредитам, выданным правительствам
              иностранных государств

          01  Вознаграждения (интересы) по внешним           180475
              кредитам, выданным правительствам
              иностранных государств

    05        Прочие неналоговые поступления                3358163

       1      Прочие неналоговые поступления                3358163

          02  Доля Республики Казахстан при                   24700
              распределении дополнительной и
              добавочной пошлин
          04  Поступление сумм от добровольной сдачи            562
              или взыскания незаконно полученного
              имущества или стоимости незаконно
              предоставленных услуг лицам,
              уполномоченным на выполнение
              государственных функций, или лицам,
              приравненным к ним
          06  Возмещение осужденными к лишению свободы        70800
              стоимости питания, вещевого имущества и
              коммунально-бытовых,
              лечебно-профилактических услуг, ущерба,
              причиненного государству,
              исправительному учреждению,
              дополнительных затрат, связанных с
              пресечением побега
          09  Прочие неналоговые поступления                2902901
              в республиканский бюджет
          23  Поступления дебиторской, депонентской           50600
              задолженности государственных
              учреждений, финансируемых из
              республиканского бюджета
          25  Возврат неиспользованных средств, ранее        308600
              полученных из республиканского бюджета

3             Доходы от операций с капиталом                6611666

    01        Продажа основного капитала                    1198150

       1      Продажа основного капитала                    1198150

          04  Поступления от продажи имущества,              198150
              закрепленного за государственными
              учреждениями, финансируемыми
              из республиканского бюджета
          06  Поступления от реализации вооружения          1000000
              и военной техники

    02        Продажа товаров из государственных            5413400
              запасов

       1      Продажа товаров из государственных            5413400
              запасов

          03  Поступления от реализации зерна из            5413400
              государственных ресурсов

    03        Продажа земли и нематериальных активов            116

       1      Продажа земли и нематериальных активов            116

          02  Продажа нематериальных активов                    116

              II. Полученные официальные трансферты        57629991

4             Полученные официальные трансферты            57629991

    01        Трансферты из нижестоящих органов            57629991
              государственного управления

       2      Трансферты из областных бюджетов,            57629991
              бюджетов городов Астаны и Алматы

          04  Бюджетное изъятие из областного бюджета        428735
              Актюбинской области
          06  Бюджетное изъятие из областного бюджета      20114903
              Атырауской области
          09  Бюджетное изъятие из областного бюджета        497040
              Западно-Казахстанской области
          13  Бюджетное изъятие из областного бюджета      10651255
              Мангистауской области
          14  Бюджетное изъятие из областного бюджета        974293
              Павлодарской области
          17  Бюджетное изъятие из бюджета города          24963765
              Алматы

              III. Возврат кредитов                        14442668

5             Возврат кредитов                             14442668

    01        Возврат внутренних кредитов                   9681772

       1      Возврат кредитов, выданных из                 2951735
              республиканского бюджета юридическим
              лицам

          01  Возврат кредитов, выданных в рамках            325164
              программы организации лизинга
          02  Возврат кредитов, выданных РГП                  16225
              "Реабилитационный фонд" на санацию и
              реабилитацию неплатежеспособных
              предприятий
          03  Возврат кредитов, выданных ЗАО                 117050
              "Эксимбанк Казахстан" для
              финансирования высокоэффективных
              инвестиционных проектов
          04  Возврат централизованных (директивных)            100
              кредитов, переданных ЗАО "Фонд
              финансовой поддержки сельского
              хозяйства"
          05  Возврат кредитов, выданных на основе           228548
              ретроактивного кредитования
          06  Возврат кредитов, выданных на                  128268
              сельскохозяйственное производство
              через систему сельских кредитных
              товариществ
          08  Возврат просроченной задолженности по             990
              директивным кредитам
          09  Возврат просроченной задолженности по            2500
              кредитам, выданным по результатам
              внутриреспубликанского зачета
          10  Возврат просроченной задолженности по             100
              кредитам, выданным на пополнение
              собственных оборотных средств
          11  Возврат кредитов, выданных за счет                850
              средств Фонда преобразования экономики
          12  Возврат кредитов, выданных для                 110231
              софинансирования сельскохозяйственных
              проектов
          13  Возврат кредитов, выданных для                 154096
              софинансирования инвестиционных
              проектов
          14  Возврат кредитов, выданных в рамках           1865983
              программного займа АБР для
              сельскохозяйственного сектора
          15  Возврат прочих кредитов                          1600

       2      Возврат кредитов, выданных из                  132000
              республиканского бюджета физическим
              лицам через финансовых агентов
              Правительства Республики Казахстан

          03  Возврат кредитов, выданных в рамках            132000
              программы жилищного строительства и
              приобретения жилья

       3      Возврат кредитов, выданных из                 5653800
              республиканского бюджета местным
              исполнительным органам

          01  Возврат кредитов, выданных на                 4500000
              организацию проведения весенне-полевых
              и уборочных работ
          02  Возврат кредитов, выданных на покрытие        1053800
              кассового разрыва
          03  Возврат кредитов, выданных бюджету              50000
              Актюбинской области на подготовку к
              осенне-зимнему периоду г. Актюбинска
          04  Возврат кредитов, выданных бюджету              50000
              Карагандинской области на ремонт и
              реконструкцию объектов водоснабжения и
              теплоснабжения, приобретение топлива
              для теплоисточников западного района
              г. Темиртау

       4      Возврат кредитов, выданных из                  544031
              республиканского бюджета за счет
              средств правительственных внешних
              займов юридическим лицам

          01  Возврат кредитов, выданных для                  13091
              реализации проекта технической помощи
          03  Возврат кредитов, выданных для                 281773
              реализации проекта поддержки малого и
              среднего бизнеса
          05  Возврат кредитов, выданных для                 218680
              реализации проекта технической помощи
              нефтяной отрасли
          07  Возврат кредитов, выданных для                  30487
              реализации проекта усовершенствования
              ирригационных и дренажных систем

       5      Возврат кредитов, выданных из                  400206
              республиканского бюджета за счет средств
              правительственных внешних займов местным
              исполнительным органам

          01  Возврат кредитов, выданных для реализации      399956
              проекта развития городского транспорта
          03  Возврат кредитов, выданных для реализации         250
              проекта реконструкции системы
              водоснабжения и водоотведения г. Алматы

    02        Возврат требований по оплаченным              3866573
              государственным гарантиям

       1      Возврат юридическими лицами требований        3866573
              по оплаченным государственным гарантиям

          01  Возврат требований по оплаченным              3866573
              государственным гарантиям

    04        Возврат внешних кредитов                       894323

       1      Возврат внешних кредитов, выданных             894323
              правительствам иностранных государств

          01  Возврат внешних кредитов, выданных             894323
              правительствам иностранных государств
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
Функц. группа                                        ! Сумма, тыс.
    Администратор           Наименование             !   тенге
        Программа                                    !
-------------------------------------------------------------------
     1      !                    2                   !      3
-------------------------------------------------------------------
             Расходы                                      793013753

             IV. Затраты                                  751992137

1            Государственные услуги общего характера       44535468

    101      Администрация Президента Республики             485350
             Казахстан
        001  Административные затраты                        439185
        030  Прогнозно-аналитическое обеспечение              40112
             стратегических аспектов внутренней и
             внешней политики государства
        201  Укрепление материально-технической базы            634
             Казахстанского института стратегических
             исследований при Президенте Республики
             Казахстан
        602  Обеспечение вычислительной и                       606
             организационной техникой специального
             представительства на космодроме
             "Байконур"
        603  Обеспечение компьютерной и                        4813
             организационной техникой Казахстанского
             института стратегических исследований
             при Президенте Республики Казахстан

    102      Хозяйственное управление Парламента            1581850
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                       1339500
        034  Обеспечение литерных рейсов                      57100
        035  Разработка и экспертиза проектов                 50000
             законов, инициируемых депутатами
             Парламента Республики Казахстан
        036  Проведение Трансазиатского форума                47000
             Парламентской ассамблеи
        200  Приобретение мебели для служебного               18250
             жилья депутатам
        600  Обеспечение вычислительной и                     70000
             организационной техникой Парламента
             Республики Казахстан

    104      Канцелярия Премьер-Министра Республики          398730
             Казахстан

        001  Административные затраты                        322350
        032  Обеспечение литерных рейсов                      46380
        600  Обеспечение компьютерной и                       30000
             организационной техникой Канцелярии
             Премьер-Министра Республики Казахстан

    106      Национальный центр по правам человека            22732

        001  Административные затраты                         15750
        200  Материально-техническое обеспечение               3442
             Национального центра по правам человека
        600  Обеспечение вычислительной и                      3540
             коммуникационной техникой Национального
             центра по правам человека

    201      Министерство внутренних дел Республики            5510
             Казахстан

        037  Обеспечение политических интересов                5510
             страны в области общественного порядка

    204      Министерство иностранных дел Республики       11595729
             Казахстан

        001  Административные затраты                       4199778
        006  Выполнение обязательств прошлых лет             201894
        030  Участие в уставных и других органах СНГ         244259
        031  Участие в международных организациях            857944
        035  Консульские услуги по оформлению                 10000
             документов
        039  Делимитация государственной границы              63241
        040  Демаркация государственной границы               55238
        044  Поддержание связи с загранучреждениями           35739
        046  Реализация национальной имиджевой               153520
             стратегии
        051  Изготовление визовых наклеек                     79427
        052  Обеспечение службы Государственного                900
             протокола Республики Казахстан
             средствами связи
        054  Оплата услуг международной почтовой связи        42646
        055  Медицинское страхование сотрудников во          135205
             время длительной загранкомандировки
        057  Обеспечение исполнения Государственного          25000
             протокола Республики Казахстан
        069  Создание системы защищенной связи с              89677
             дипломатическими представительствами
             Республики Казахстан за рубежом
        201  Материально-техническое оснащение               218324
             дипломатических представительств
             Республики Казахстан за рубежом
        202  Приобретение недвижимости за рубежом           1435002
             для размещения дипломатических
             представительств Республики Казахстан
        204  Приобретение автомашин для посольств             70000
        301  Реконструкция и капитальный ремонт               88315
             зданий дипломатических представительств
             за рубежом, находящихся
             в республиканской собственности
        303  Строительство административного здания         1503000
             Министерства иностранных дел Республики
             Казахстан в городе Астане
        305  Строительство объектов обслуживания             371620
             дипломатического городка в городе Астане
        306  Строительство инженерных сетей 2-ой            1700000
             очереди дипломатического городка
             в городе Астане
        500  Сопровождение информационных систем               5000
             Министерства иностранных дел Республики
             Казахстан
        601  Обеспечение вычислительной и                     10000
             организационной техникой Министерства
             иностранных дел Республики Казахстан

    208      Министерство обороны Республики Казахстан       174935

        036  Обеспечение политических интересов              174935
             страны в области обороны

    217      Министерство финансов Республики              11933413
             Казахстан

        001  Административные затраты                       7723925
        035  Оплата услуг платежных систем и                 231736
             телекоммуникационных услуг
        036  Приватизация, управление госимуществом,         500000
             постприватизационная деятельность и
             регулирование споров, связанных с этим
             и с кредитованием, учет, хранение
             имущества, полученного или взысканного
             в счет исполнения обязательств по
             кредитам и госгарантиям
        037  Обеспечение финансовых органов                   18590
             нормативными правовыми актами
        047  Оплата услуг по обеспечению приема               60000
             в бюджет наличных денег
        069  Осуществление аудита инвестиционных              27370
             проектов
        079  Выполнение функций лицензиаров                   18220
        201  Материально-техническое обеспечение              23283
             налоговых органов Министерства
             финансов Республики Казахстан
        500  Сопровождение информационной системы             92000
             ведения реестра государственной
             собственности
        501  Сопровождение информационных систем            1043591
             органов Министерства финансов
             Республики Казахстан
        505  Сопровождение информационной системы              4080
             "Контроль за оборотом и производством
             акцизной продукции"
        600  Создание информационных систем органов         1889904
             Министерства финансов Республики
             Казахстан
        605  Развитие информационной системы                  16708
             "Контроль за оборотом и производством
             акцизной продукции"
        702  Проведение процедур реорганизации и              75204
             банкротства
        703  Печатание акцизных и учетно-контрольных          49296
             марок, бланков строгой отчетности
        705  Оценка, хранение и реализация                    80000
             имущества, поступившего в собственность
             государства по отдельным основаниям
        706  Приобретение официальных источников              13354
             информации, используемых для
             государственного контроля при
             применении трансфертных цен
        707  Обеспечение налогового                           46152
             администрирования крупных
             налогоплательщиков
        710  Реализация мероприятий по                        20000
             восстановлению бюджета города Сатпаева

    220      Министерство экономики и бюджетного             853729
             планирования Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        200202
        030  Совместные аналитические исследования            64400
             с международными финансовыми
             организациями
        031  Организация проведения заседаний                  4805
             Республиканской бюджетной комиссии
        032  Прикладные научные исследования                  75000
             в области экономики
        200  Укрепление материально-технической               52919
             базы Министерства экономики и
             бюджетного планирования Республики
             Казахстан
        201  Оснащение рабочего органа                        66935
             Республиканской бюджетной комиссии
        500  Сопровождение информационных систем              48240
             Министерства экономики и бюджетного
             планирования Республики Казахстан
        600  Создание информационных систем                  141228
             Министерства экономики и бюджетного
             планирования Республики Казахстан
        601  Создание ситуационной системы                   200000
             государственного управления

    225      Министерство образования и науки               3111364
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        166012
        030  Фундаментальные и прикладные научные           2566592
             исследования
        032  Обеспечение доступности                         121215
             научно-технической информации
        033  Хранение научно-исторических ценностей            3811
        034  Аттестация научных кадров                        19608
        035  Анализ состояния и прогнозирование               71699
             развития науки
        036  Государственные премии и стипендии               44293
             в области науки, техники и образования
        079  Выполнение функций лицензиаров                      89
        205  Развитие материальной базы Мемориального           300
             музея академика К.И. Сатпаева
        206  Развитие материальной базы Национальной          15000
             академии наук Республики Казахстан
        601  Обеспечение вычислительной и                      5600
             организационной техникой Министерства
             образования и науки Республики
             Казахстан
        700  Замена, установка новых и захоронение            87145
             отработанных источников ионизирующего
             излучения
        702  Обеспечение научной литературой                  10000
             Центральной научной библиотеки

    233      Министерство индустрии и торговли                20000
             Республики Казахстан

        052  Проведение рекламно-информационной               20000
             работы по привлечению инвестиций

    406      Счетный комитет по контролю за                   80427
             исполнением республиканского бюджета

        001  Административные затраты                         68760
        500  Информационно-вычислительное                      1990
             обслуживание Счетного комитета
             по контролю за исполнением
             республиканского бюджета
        600  Обеспечение вычислительной и                      3677
             организационной техникой Счетного
             комитета по контролю за исполнением
             республиканского бюджета
        602  Создание информационной базы данных               6000
             по объектам финансового контроля

    606      Агентство Республики Казахстан                 2032339
             по статистике

        001  Административные затраты                        803856
        031  Создание информационно-статистических          1112483
             баз данных о социально-экономическом
             положении республики
        500  Сопровождение информационных систем              81000
             органов государственной статистики
        600  Создание информационных систем органов           35000
             государственной статистики

    608      Агентство Республики Казахстан по делам         111040
             государственной службы

        001  Административные затраты                         82392
        031  Функционирование системы информатизации          14648
             и тестирования кадров государственной
             службы республики
        500  Сопровождение информационной                     10500
             государственной системы управления
             кадрами
        600  Развитие информационной государственной           3500
             системы управления кадрами

    610      Агентство Республики Казахстан                   69047
             по государственным закупкам

        001  Административные затраты                         37474
        033  Проведение мониторинга и информационное          19312
             обеспечение государственных закупок
        500  Сопровождение информационных систем               9659
             Агентства Республики Казахстан
             по государственным закупкам
        600  Создание информационных систем                    2602
             Агентства Республики Казахстан
             по государственным закупкам

    619      Агентство таможенного контроля                 4664208
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                       2412352
        030  Обеспечение таможенных органов                    1896
             нормативными правовыми актами
        031  Обеспечение таможенного контроля с               30949
             применением служебно-розыскных собак
        032  Оплата вознаграждения независимому              600000
             эксперту за дополнительно поступившие
             таможенные платежи и налоги в бюджет
        033  Обеспечение деятельности таможенной               8500
             службы Республики Казахстан за рубежом
        034  Совершенствование экспертной службы              21000
             таможенных органов
        200  Материально-техническое обеспечение             676822
             таможенных органов
        300  Строительство здания таможенного поста           35000
             на территории СЭЗ "Морпорт Актау"
        301  Строительство таможенных постов и               355631
             объектов таможенной инфраструктуры
        500  Сопровождение таможенной информационной         359980
             системы "ТАИС"
        600  Развитие таможенной информационной              162078
             системы "ТАИС"

    637      Конституционный Совет Республики                 51478
             Казахстан

        001  Административные затраты                         48894
        500  Информационно-вычислительное обслуживание         1440
             Конституционного Совета Республики
             Казахстан
        600  Обеспечение вычислительной и                      1144
             организационной техникой Конституционного
             Совета Республики Казахстан

    690      Центральная избирательная комиссия             2294193
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                         50340
        030  Проведение выборов                             2236033
        031  Правовое обучение избирателей и                   2812
             организаторов выборов
        032  Обеспечение сохранности выборных                  1508
             материалов Центральной избирательной
             комиссии Республики Казахстан
        600  Обеспечение вычислительной и                      3500
             организационной техникой Центральной
             избирательной комиссии Республики
             Казахстан

    694      Управление делами Президента Республики        5049394
             Казахстан

        001  Административные затраты                        112644
        034  Обеспечение литерных рейсов                    2196195
        035  Обеспечение функционирования                   1032002
             государственных резиденций
        036  Содержание правительственных зданий             731647
        038  Обслуживание официальных делегаций              214000
        046  Изготовление государственных наград,             35000
             документов к ним, почетных дипломов
             и нагрудных знаков
        203  Обновление парка автомашин для                  376688
             государственных органов
        205  Специальное оснащение ангаров для               241650
             воздушных судов, осуществляющих
             литерные рейсы
        500  Сопровождение информационных систем              39837
             Управления делами Президента
             Республики Казахстан
        600  Развитие информационных систем                   69731
             Управления делами Президента
             Республики Казахстан

2            Оборона                                       44257853

    208      Министерство обороны Республики               39687316
             Казахстан

        006  Выполнение обязательств прошлых лет             500000
        030  Прикладные научные исследования и                50000
             опытно-конструкторские работы
             оборонного характера
        032  Подготовка допризывников по                     200000
             военно-техническим специальностям
        033  Обеспечение охраны военных объектов              50000
        034  Создание информационной системы                 450000
             управления Вооруженными Силами
        038  Картографо-геодезическое обеспечение            100000
        040  Мероприятия по обеспечению боевой               250000
             подготовки
        041  Обеспечение функционирования                   2645496
             инфраструктуры Вооруженных Сил
        042  Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил        4063104
        043  Погашение задолженности за приобретенную        490577
             военную технику
        045  Реализация межгосударственных договоров        3742200
             об аренде военных полигонов
        051  Модернизация, приобретение и                   3412000
             восстановление вооружения, военной и
             иной техники, систем связи
        052  Межгосударственные воинские перевозки            53000
             пограничных войск и грузов для их
             обеспечения в интересах охраны внешних
             границ государств-участников СНГ
        053  Увеличение уставного капитала РГП               161000
             "Бронетанковый ремонтный завод"
        054  Увеличение уставного капитала РГП               190000
             "Центр по геоинформационному
             обеспечению Вооруженных Сил
             Республики Казахстан"
        076  Обеспечение обороноспособности страны         23029939
        200  Обеспечение жильем военнослужащих               300000

    308      Агентство Республики Казахстан                 3364640
             по чрезвычайным ситуациям

        001  Административные затраты                        639696
        031  Организация ликвидации чрезвычайных             380300
             ситуаций природного и техногенного
             характера
        032  Эксплуатация объектов селезащиты                249243
        034  Эксплуатация вертолетов                         249687
        036  Проведение ежегодного республиканского            1500
             (международного) сбора-семинара
             спасателей подразделения "Казспас"
        050  Анализ и проведение испытаний в области           5000
             пожарной безопасности
        051  Передислокация Агентства Республики             275000
             Казахстан по чрезвычайным ситуациям
             в город Астану
        079  Выполнение функций лицензиаров                      68
        208  Материально-техническое оснащение               449146
             учреждений по чрезвычайным ситуациям
        216  Создание автоматизированных систем               50000
             наблюдения за селевыми потоками
        300  Строительство селезадерживающей                 600000
             плотины на реке Талгаре
        302  Строительство противоселевого                   180000
             сооружения на реке Каргалинке
        400  Целевые трансферты Жамбылскому                  105000
             областному бюджету на ликвидацию
             последствий, вызванных паводками
             в Кордайском районе
        501  Сопровождение информационных систем              11000
             Агентства Республики Казахстан
             по чрезвычайным ситуациям
        601  Создание информационных систем                    4000
             Агентства Республики Казахстан
             по чрезвычайным ситуациям
        700  Подготовка проектно-сметной                     165000
             документации защиты от паводкового
             затопления застройки левобережной
             части города Астаны

    678      Республиканская гвардия Республики             1205897
             Казахстан

        076  Участие в обеспечении безопасности              733037
             охраняемых лиц и выполнении
             церемониальных ритуалов
        304  Строительство комплексного здания               470360
             Республиканской гвардии в городе Астане
        600  Обеспечение вычислительной и                      2500
             организационной техникой
             Республиканской гвардии

3            Общественный порядок и безопасность           73886286

    104      Канцелярия Премьер-Министра Республики          184264
             Казахстан

        033  Организация технической защиты                    7105
             информации в государственных органах
        034  Обеспечение специальной связью                  152159
        035  Обеспечение средствами защиты информации         15000
             государственных органов
        036  Обеспечение информационной безопасности          10000
             государственных органов

    201      Министерство внутренних дел Республики        20633708
             Казахстан

        001  Административные затраты                       6782578
        004  Оплата труда адвокатов на следствии              95101
        006  Выполнение обязательств прошлых лет             159700
        014  Государственная программа борьбы                413200
             с терроризмом и иными проявлениями
             экстремизма и сепаратизма
        021  Охрана общественного порядка и                 4164665
             обеспечение общественной безопасности
             на республиканском уровне
        031  Содержание следственно-арестованных лиц        1663996
        035  Изготовление паспортов и удостоверений          529150
             личности граждан Республики Казахстан
        039  Оперативно-розыскная деятельность               923738
        040  Организация автотранспортного                   158143
             обслуживания органов внутренних дел
        043  Возмещение процессуальных издержек                7000
        045  Охрана дипломатических представительств         260212
        046  Государственная защита лиц, участвующих          20000
             в уголовном процессе
        047  Специальные перевозки                            50906
        049  Повышение боеготовности воинских частей         750000
             внутренних войск Министерства внутренних
             дел Республики Казахстан
        050  Изготовление водительских удостоверений,       1275109
             документов, номерных знаков для
             государственной регистрации транспортных
             средств
        052  Обеспечение органов внутренних дел и             30090
             внутренних войск Министерства
             внутренних дел Республики Казахстан
             материально-техническими ресурсами,
             военной техникой и специальными
             средствами
        053  Обеспечение миграционными карточками             11000
             иностранных лиц, прибывающих
             в Республику Казахстан
        056  Обеспечение деятельности органов                 22007
             внутренних дел по борьбе
             с наркобизнесом с применением
             служебно-розыскных собак
        061  Служба оперативного реагирования                 82913
        062  Противодействие эпидемии СПИДа                    1000
             в следственных изоляторах
        063  Обеспечение форменным обмундированием           119594
             сотрудников и военнослужащих
             центрального аппарата и территориальных
             органов
        064  Компенсация расходов на содержание              709228
             жилища и коммунальные услуги
             сотрудникам центрального аппарата и
             территориальных органов
        104  Государственная программа борьбы                 86260
             с наркоманией и наркобизнесом
        202  Оснащение органов внутренних дел                191589
             оборудованием, средствами специального
             назначения и транспортом
        203  Оснащение следственных изоляторов                25000
             инженерно-техническими средствами
             охраны
        206  Оснащение следственных изоляторов                91774
             оборудованием, средствами связи и
             автотранспортом
        207  Материально-техническое оснащение               240000
             саперных подразделений
        211  Материально-техническое оснащение               191455
             административного здания
        304  Строительство, реконструкция и                  998900
             капитальный ремонт следственных
             изоляторов
        306  Реконструкция питомника Кинологического          40400
             центра
        501  Сопровождение информационных систем              23655
             органов внутренних дел
        600  Государственный проект 3                        400000
        601  Создание информационных систем органов          115345
             внутренних дел

    221      Министерство юстиции Республики Казахстан     12589377

        001  Административные затраты                       1338311
        032  Проведение судебных экспертиз                   315054
        035  Законопроектные работы                          154100
        037  Оплата труда адвокатов за участие в суде         86394
        040  Содержание осужденных                          7571726
        041  Оперативно-розыскная деятельность                28604
        042  Противодействие эпидемии СПИДа                    3000
             в исправительных учреждениях
        043  Сводная программа по реализации прав              4408
             интеллектуальной собственности
        044  Государственная регистрация прав на             333941
             недвижимое имущество и сделок с ним
        048  Правовая пропаганда                              20000
        050  Обеспечение правовой информацией                 59062
        051  Защита интересов государства в судах            125000
        053  Погашение задолженности по налогам             1114516
             в бюджет учреждений
             уголовно-исполнительной системы
        079  Выполнение функций лицензиаров                    1720
        104  Государственная программа борьбы                 75750
             с наркоманией и наркобизнесом
        200  Оснащение уголовно-исполнительной               150000
             системы оборудованием, инвентарем,
             средствами специального назначения и
             транспортными средствами
        201  Оснащение исправительных учреждений              89000
             инженерно-техническими средствами охраны
        303  Реконструкция под исправительную колонию        310000
             общего режима на базе завода стеновых
             материалов в городе Кызылорде
        304  Реконструкция психоневрологического             300000
             дома-интерната под исправительную
             колонию общего режима в Жамбылской
             области
        305  Реконструкция военного городка                  137900
             в поселке Солнечный под исправительную
             колонию для женщин в
             Восточно-Казахстанской области
        306  Реконструкция военного объекта "Эмба-5"         300000
             в поселке Жем под исправительную колонию
             строгого режима в Актюбинской области
        500  Сопровождение информационно-справочной           59924
             системы органов юстиции
        501  Сопровождение информационной системы              1000
             Комитета уголовно-исполнительной системы
        600  Создание информационной системы Комитета          5000
             уголовно-исполнительной системы
        601  Создание информационно-справочной                 4967
             системы органов юстиции

    225      Министерство образования и науки                 21770
             Республики Казахстан

        104  Государственная программа борьбы                 21770
             с наркоманией и наркобизнесом

    226      Министерство здравоохранения Республики           7730
             Казахстан

        104  Государственная программа борьбы                  7730
             с наркоманией и наркобизнесом

    230      Министерство культуры, информации и              19500
             общественного согласия Республики
             Казахстан

        104  Государственная программа борьбы                 19500
             с наркоманией и наркобизнесом

    233      Министерство индустрии и торговли                 2680
             Республики Казахстан

        104  Государственная программа борьбы                  2680
             с наркоманией и наркобизнесом

    410      Комитет национальной безопасности             27886624
             Республики Казахстан

        045  Погашение задолженности по таможенным           188099
             пошлинам и платежам
        050  Обеспечение национальной безопасности         27615315
        104  Государственная программа борьбы                 83210
             с наркоманией и наркобизнесом

    501      Верховный Суд Республики Казахстан             5725510

        001  Административные затраты                       1195884
        032  Отправление правосудия                         4094444
        033  Обеспечение деятельности                          5182
             Квалификационной коллегии юстиции
        201  Материально-техническое и иное                  400000
             обеспечение органов судебной системы
        500  Сопровождение единой автоматизированной          15000
             информационно-аналитической системы
             органов судебной системы Республики
             Казахстан
        600  Создание единой автоматизированной               15000
             информационно-аналитической системы
             органов судебной системы Республики
             Казахстан

    502      Генеральная прокуратура Республики             3602265
             Казахстан

        001  Административные затраты                       3192360
        030  Ведение криминального и оперативного              1750
             учетов
        039  Обеспечение экстрадиции лиц,                      9262
             совершивших преступления
        040  Погашение задолженности по таможенным           298893
             пошлинам и платежам
        600  Создание информационной системы                  50000
             Комитета по правовой статистике
             и специальным учетам Генеральной
             прокуратуры Республики Казахстан
        602  Обеспечение вычислительной и                     50000
             организационной техникой органов
             прокуратуры

    613      Агентство Республики Казахстан                    8200
             по туризму и спорту

        104  Государственная программа борьбы                  8200
             с наркоманией и наркобизнесом

    618      Агентство финансовой полиции                   1999424
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                       1634511
        004  Оплата труда адвокатов на следствии               1800
        030  Материально-техническое обеспечение             100000
             органов финансовой полиции
        032  Оперативно-розыскная деятельность                30000
             органов финансовой полиции
        033  Возмещение процессуальных издержек               16500
             участвующим в уголовном судопроизводстве
        034  Обеспечение органов финансовой полиции            7400
             нормативными правовыми актами
             и бланками строгой отчетности
        036  Государственная защита лиц, участвующих            750
             в уголовном процессе
        037  Компенсация расходов на содержание              107263
             жилища и коммунальные услуги
             сотрудникам центрального аппарата
             и территориальных органов
        038  Создание специального архива финансовой          43200
             полиции
        104  Государственная программа борьбы                  8000
             с наркоманией и наркобизнесом
        500  Сопровождение информационных систем              25000
             органов финансовой полиции
        600  Создание единой автоматизированной               25000
             информационно-телекоммуникационной
             системы Агентства финансовой полиции
             Республики Казахстан

    619      Агентство таможенного контроля                   61900
             Республики Казахстан

        104  Государственная программа борьбы                 61900
             с наркоманией и наркобизнесом

    680      Служба охраны Президента Республики            1143334
             Казахстан

        030  Обеспечение безопасности глав                  1143334
             государств и отдельных должностных лиц

4            Образование                                   23450397

    101      Администрация Президента Республики               1537
             Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           1537
             кадров

    102      Хозяйственное управление Парламента               2177
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           2177
             кадров

    104      Канцелярия Премьер-Министра                       1128
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           1128
             кадров

    201      Министерство внутренних дел Республики         1392327
             Казахстан

        007  Подготовка специалистов со средним              291555
             профессиональным образованием
        009  Подготовка кадров в высших учебных              989487
             заведениях
        010  Повышение квалификации и переподготовка          34285
             кадров
        309  Строительство главного учебного корпуса          20000
             Актюбинского юридического колледжа
             Министерства внутренних дел Республики
             Казахстан
        313  Строительство учебно-жилищного                   57000
             комплекса в Петропавловском высшем
             военном училище внутренних войск

    204      Министерство иностранных дел Республики          21672
             Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка          21672
             кадров

    208      Министерство обороны Республики Казахстан      1592188

        007  Подготовка специалистов со средним              334351
             профессиональным образованием
        009  Подготовка кадров в высших учебных             1257837
             заведениях

    212      Министерство сельского хозяйства                 10414
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка          10414
             кадров

    213      Министерство труда и социальной защиты            2045
             населения Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           2045
             кадров

    215      Министерство транспорта и коммуникаций          272151
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           2456
             кадров
        030  Субсидирование общеобразовательного             269695
             обучения на республиканском уровне

    217      Министерство финансов Республики Казахстан       26925

        010  Повышение квалификации и переподготовка          26925
             кадров

    220      Министерство экономики и бюджетного                624
             планирования Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка            624
             кадров

    221      Министерство юстиции Республики Казахстан        81683

        007  Подготовка специалистов со средним               79189
             профессиональным образованием
        010  Повышение квалификации и переподготовка           2494
             кадров

    225      Министерство образования и науки              17551390
             Республики Казахстан

        007  Подготовка специалистов со средним              384346
             профессиональным образованием
        009  Подготовка кадров в высших учебных              839658
             заведениях
        010  Повышение квалификации и переподготовка          35872
             кадров
        031  Государственная поддержка одаренных             555487
             детей
        037  Прикладные научные исследования                  72988
             в области образования
        038  Проведение республиканских школьных              51984
             олимпиад
        039  Разработка методологических пособий              42110
        044  Реализация специальных образовательных           32996
             программ
        048  Проведение внешкольных мероприятий              288238
             с детьми
        049  Обеспечение непрерывного обучения               537742
             в области культуры и искусства
        050  Подготовка кадров в высших учебных             4930952
             заведениях внутри страны
             по государственным образовательным
             грантам
        051  Подготовка кадров в высших учебных              265454
             заведениях за рубежом в рамках
             программы "Болашак"
        053  Подготовка кадров в филиале "Восход"              9735
             Московского авиационного института
        054  Обеспечение государственного                     15313
             кредитования подготовки кадров в высших
             учебных заведениях
        055  Подготовка кадров в Казахстанском               124625
             филиале Московского государственного
             университета им. М.В. Ломоносова
        059  Оплата услуг связи для реализации                10000
             программы "Болашак"
        060  Подготовка офицеров запаса на военных           299906
             кафедрах высших учебных заведений
             Министерства образования и науки
             Республики Казахстан
        063  Разработка, издание и доставка нового            88000
             поколения учебников для
             специализированных коррекционных
             детских учреждений
        064  Разработка учебников и                          178640
             учебно-методических комплексов по
             специальным дисциплинам для организаций
             начального и среднего профессионального
             образования
        065  Субсидии на выплату повышающего                 567081
             коэффициента к установленным окладам
             профессорско-преподавательского состава
             и руководящих работников национальных
             высших учебных заведений
        067  Стипендиальное обеспечение научных и            267380
             научно-педагогических кадров
        068  Подготовка научных и                            182784
             научно-педагогических кадров
        069  Проведение учебно-воспитательных                 79775
             мероприятий в Республиканском
             учебно-оздоровительном центре "Бобек"
        073  Подготовка кадров в высших                      162815
             профессиональных учебных заведениях
        102  Стипендиальное обеспечение студентов             89417
             высших учебных заведений
        103  Стипендиальное обеспечение студентов,           958590
             обучающихся по государственным
             образовательным грантам
        201  Приобретение основных средств для               322768
             высших учебных заведений культуры
             и искусства
        202  Приобретение основных средств для                32742
             республиканских школ-интернатов
        214  Приобретение основных средств для                  420
             Республиканского научно-практического
             центра социальной адаптации и
             профессионально-трудовой реабилитации
             детей и подростков с проблемами
             в развитии
        220  Приобретение Евразийскому национальному          25000
             университету им. Л.Н. Гумилева активов
             для передачи в пользование
             Казахстанскому филиалу
             МГУ им. М.В. Ломоносова
        315  Капитальный ремонт здания                        19000
             Республиканского научно-практического
             центра социальной адаптации и
             профессионально-трудовой реабилитации
             детей и подростков с проблемами в
             развитии
        320  Завершение реконструкции и строительства        103000
             объектов Республиканского детского
             оздоровительного лагеря "Балдаурен"
        321  Капитальный ремонт и реконструкция              289670
             зданий высших учебных заведений культуры
             и искусства
        322  Строительство, капитальный ремонт и             115530
             реконструкция зданий республиканских
             школ-интернатов
        325  Реконструкция учебно-производственной            12000
             базы Алматинского колледжа
             декоративно-прикладного искусства
             имени О. Тансыкбаева
        400  Целевые инвестиционные трансферты              3697600
             областным бюджетам на строительство
             сельских школ
        401  Целевые трансферты областным бюджетам           692442
             на обеспечение содержания типовых штатов
             государственных организаций образования
        402  Целевые трансферты областным бюджетам,          572319
             бюджетам городов Астаны и Алматы на
             обеспечение гарантированного норматива
             сети государственных учреждений
             образования
        403  Целевые инвестиционные трансферты               171200
             Павлодарскому областному бюджету
             на строительство школы в селе Железинка
        404  Целевые инвестиционные трансферты                50000
             бюджету Южно-Казахстанской области на
             реконструкцию недостроенного детского
             сада под школу в селе Ынтымак
             Сарыагашского района
        405  Целевые инвестиционные трансферты               150000
             бюджету Павлодарской области
             на строительство учебного корпуса
             на 198 мест для Мичуринской средней
             школы Павлодарского района
        501  Сопровождение информационной системы             94440
             образования
        600  Создание информационной системы                 100000
             образования
        701  Разработка и апробация учебников и               31371
             учебно-методических комплексов нового
             поколения, а также обеспечение
             учебниками по циклу фондирования
             организаций на республиканском уровне,
             предоставляющих среднее общее
             образование, и казахской диаспоры
             за рубежом

    226      Министерство здравоохранения Республики        1454693
             Казахстан

        007  Подготовка специалистов со средним               67699
             профессиональным образованием
        009  Подготовка кадров в высших учебных              368618
             заведениях
        010  Повышение квалификации и переподготовка         135714
             кадров
        045  Подготовка офицеров запаса на военных            20578
             кафедрах высших учебных заведений
             Министерства здравоохранения
             Республики Казахстан
        046  Субсидии на выплату повышающего                 114937
             коэффициента к установленным окладам
             профессорско-преподавательского состава
             и руководящих работников Казахского
             национального медицинского университета
             им. С.Д. Асфендиярова
        049  Методологическая работа                           1648
        050  Подготовка кадров в высших учебных              512540
             заведениях по государственным
             образовательным грантам
        057  Стипендиальное обеспечение научных кадров        35445
        058  Подготовка научных кадров                        17703
        102  Стипендиальное обеспечение студентов             64326
             высших учебных заведений
        103  Стипендиальное обеспечение студентов,            90485
             обучающихся по государственным
             образовательным грантам
        306  Капитальный ремонт Республиканского              15000
             медицинского колледжа
        308  Капитальный ремонт Акмолинской                   10000
             государственной медицинской академии

    230      Министерство культуры, информации и                805
             общественного согласия Республики
             Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка            805
             кадров

    231      Министерство энергетики и минеральных             1193
             ресурсов Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           1193
             кадров

    233      Министерство индустрии и торговли                 1023
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           1023
             кадров

    234      Министерство охраны окружающей среды              1353
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           1353
             кадров

    308      Агентство Республики Казахстан                  121460
             по чрезвычайным ситуациям

        009  Подготовка кадров в высших учебных              112411
             заведениях
        010  Повышение квалификации и переподготовка           9049
             кадров

    406      Счетный комитет по контролю                        144
             за исполнением республиканского бюджета

        010  Повышение квалификации и переподготовка            144
             кадров

    501      Верховный Суд Республики Казахстан               36366

        010  Повышение квалификации и переподготовка          36366
             кадров

    502      Генеральная прокуратура Республики               11173
             Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка          11173
             кадров

    605      Агентство по миграции и демографии                 490
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка            490
             кадров

    606      Агентство Республики Казахстан                    4019
             по статистике

        010  Повышение квалификации и переподготовка           4019
             кадров

    608      Агентство Республики Казахстан по делам          41395
             государственной службы

        010  Повышение квалификации и переподготовка          41395
             кадров

    610      Агентство Республики Казахстан                     220
             по государственным закупкам

        010  Повышение квалификации и переподготовка            220
             кадров

    613      Агентство Республики Казахстан                  574322
             по туризму и спорту

        007  Подготовка специалистов со средним               76539
             профессиональным образованием
        010  Повышение квалификации и переподготовка            250
             кадров
        031  Государственная поддержка одаренных             256404
             детей
        033  Субсидирование школ олимпийского резерва         83029
             и высшего спортивного мастерства
        201  Укрепление материально-технической базы           8100
             Республиканской школы-интерната для
             одаренных в спорте детей имени
             X. Мунайтпасова
        301  Строительство республиканской спортивной        150000
             школы-интерната в городе Алматы

    614      Агентство Республики Казахстан                    1653
             по управлению земельными ресурсами

        010  Повышение квалификации и переподготовка           1653
             кадров

    617      Агентство Республики Казахстан                     197
             по государственным материальным резервам

        010  Повышение квалификации и переподготовка            197
             кадров

    618      Агентство финансовой полиции Республики         125515
             Казахстан

        009  Подготовка кадров в высших учебных              120437
             заведениях
        010  Повышение квалификации и переподготовка           5078
             кадров

    619      Агентство таможенного контроля                    8445
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка           8445
             кадров

    620      Агентство Республики Казахстан                     934
             по регулированию естественных монополий
             и защите конкуренции

        010  Повышение квалификации и переподготовка            934
             кадров

    637      Конституционный Совет Республики                   157
             Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка            157
             кадров

    690      Центральная избирательная комиссия                 159
             Республики Казахстан

        010  Повышение квалификация и переподготовка            159
             кадров

    694      Управление делами Президента Республики         108420
             Казахстан

        010  Повышение квалификации и переподготовка            420
             кадров
        306  Завершение строительства учебного корпуса       108000
             с концертным залом Казахской национальной
             академии музыки

5            Здравоохранение                               19003010

    201      Министерство внутренних дел Республики          121539
             Казахстан

        012  Лечение военнослужащих, сотрудников             121539
             правоохранительных органов и членов
             их семей

    208      Министерство обороны Республики Казахстан       486038

        012  Лечение военнослужащих, сотрудников             486038
             правоохранительных органов и членов
             их семей

    225      Министерство образования и науки                 98945
             Республики Казахстан

        046  Реабилитация детей                               98945

    226      Министерство здравоохранения Республики       17424401
             Казахстан

        001  Административные затраты                        303835
        006  Выполнение обязательств прошлых лет            1653091
        030  Прикладные научные исследования в области       324301
             здравоохранения
        031  Оснащение республиканских организаций          1186401
             здравоохранения медицинским
             оборудованием, санитарным и
             специализированным транспортом
        032  Анализ и оценка качества предоставляемых        141810
             медицинских услуг
        033  Централизованный закуп вакцин против            333587
             вирусного гепатита "В"
        035  Лечение больных за рубежом                       80000
        036  Оказание специализированной медицинской         821368
             помощи
        037  Судебно-медицинская экспертиза                  440239
        038  Программа "Туберкулез", выполняемая            1598399
             на республиканском уровне
        039  Централизованный закуп                         1167691
             противодиабетических препаратов
        040  Централизованный закуп вакцин для               304609
             проведения иммунопрофилактики
        041  Субсидирование организаций по хранению            5238
             ценностей в области медицины и
             здравоохранения
        042  Пропаганда здорового образа жизни                20852
             населения
        043  Предупреждение эпидемий                          56622
        044  Централизованный закуп лекарственных            400206
             средств для больных после трансплантации
             почек, диализаторов с расходными
             материалами для больных с почечной
             недостаточностью
        047  Производство крови (заменителей) на             191223
             республиканском уровне
        048  Хранение специального медицинского                8337
             резерва
        051  Профилактика и борьба с опасными                699733
             инфекциями
        052  Охрана материнства и детства                    784135
        054  Централизованный закуп лабораторного             22021
             оборудования и расходных материалов
        055  Противодействие эпидемии СПИДа                   42914
        056  Совершенствование управления медицинским         71786
             обслуживанием населения
        059  Закуп медицинского оборудования                 400000
             для Казахского научно-исследовательского
             института онкологии и радиологии
        060  Централизованный закуп химиопрепаратов          800000
             для лечения онкологических больных
        061  Приобретение расходных материалов,              123089
             комплектующих изделий и сервисное
             обслуживание дорогостоящего медицинского
             оборудования республиканских организаций
             здравоохранения
        065  Специализированная медицинская помощь          1505029
             населению на республиканском уровне
        079  Выполнение функций лицензиаров                    8050
        207  Материально-техническое обеспечение              24991
             территориальных органов Министерства
             здравоохранения Республики Казахстан
        208  Централизованное оснащение медицинским          200000
             оборудованием медицинских организаций
        302  Подготовка проектно-сметной документации         54000
             для строительства перинатального центра
             в городе Астане
        307  Капитальный ремонт объектов                     294300
             здравоохранения
        400  Целевые инвестиционные трансферты                33600
             областным бюджетам на строительство
             центральных районных больниц
        401  Целевые инвестиционные трансферты               648360
             областным бюджетам на строительство
             сельских родильных домов
        402  Целевые инвестиционные трансферты              2318120
             областным бюджетам на строительство
             туберкулезных организаций и районной
             больницы
        403  Целевые трансферты Кызылординскому              231976
             областному бюджету для оказания
             гарантированного объема бесплатной
             медицинской помощи населению Аральского
             и Казалинского районов
        404  Целевые трансферты Актюбинскому                  32488
             областному бюджету для оказания
             гарантированного объема бесплатной
             медицинской помощи населению
             Шалкарского района
        405  Целевые трансферты бюджету                       65000
             Северо-Казахстанской области на
             проведение строительных работ по
             перебазированию онкологического
             диспансера
        500  Сопровождение информационных систем              20000
             здравоохранения
        600  Создание информационных систем                    7000
             здравоохранения

    678      Республиканская гвардия Республики               29330
             Казахстан

        012  Лечение военнослужащих, сотрудников              29330
             правоохранительных органов и членов
             их семей

    694      Управление делами Президента Республики         842757
             Казахстан

        031  Оказание медицинской помощи отдельным           702335
             категориям граждан
        032  Техническое и информационное обеспечение         17979
             медицинских организаций
        039  Санитарно-эпидемиологический надзор              25443
             на республиканском уровне
        042  Централизованный закуп медицинского              97000
             оборудования

6            Социальное обеспечение и социальная          206424913
             помощь

    213      Министерство труда и социальной защиты       202940871
             населения Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        568793
        006  Выполнение обязательств прошлых лет             799907
        030  Пенсионная программа                         147866034
        031  Государственные социальные пособия            36115181
        032  Специальные государственные пособия            5686685
        033  Единовременные государственные денежные         378430
             компенсации
        035  Реабилитация инвалидов и ветеранов               51590
        036  Исследования по вопросам занятости,               8250
             социального страхования и труда
        038  Предоставление медицинских услуг по             297491
             протезированию и обеспечение
             протезно-ортопедическими изделиями
        042  Обеспечение сурдосредствами и                    92588
             сурдопомощью инвалидов, в том числе
             детей-инвалидов
        043  Обеспечение тифлосредствами инвалидов,           65046
             в том числе детей-инвалидов
        044  Возмещение за вред, причиненный жизни          1011000
             и здоровью, возложенное судом
             на государство, в случае прекращения
             юридического лица
        045  Пособие на погребение                          1761990
        047  Государственные специальные пособия             998396
             лицам, работавшим на подземных и
             открытых горных работах, на работах
             с особо вредными и особо тяжелыми
             условиями труда
        049  Единовременная денежная компенсация             810360
             реабилитированным гражданам-жертвам
             массовых политических репрессий
        055  Оплата услуг Государственного центра           2887074
             по выплате пенсий
        056  Единовременные выплаты родителям,                 2502
             усыновителям, опекунам погибших,
             умерших военнослужащих
        058  Обеспечение консультационными услугами            4512
             работников государственных учреждений
             для совершенствования системы оплаты
             труда и социальной защиты населения
        079  Выполнение функций лицензиаров                    1000
        200  Материально-техническое оснащение                13600
             территориальных органов
        400  Выплата единовременных государственных         2914603
             пособий в связи с рождением ребенка
        401  Целевые трансферты Кызылординскому              270000
             областному бюджету для оказания адресной
             социальной помощи населению Аральского
             и Казалинского районов
        402  Целевые трансферты Актюбинскому                  74354
             областному бюджету для оказания адресной
             социальной помощи населению Шалкарского
             района
        500  Сопровождение информационной базы                41613
             занятости, бедности
        600  Развитие информационной базы занятости,           3572
             бедности
        601  Развитие информационной системы                 150000
             Государственного центра по выплате
             пенсий
        602  Обеспечение вычислительной и                     66300
             организационной техникой Министерства
             труда и социальной защиты населения
             Республики Казахстан

    605      Агентство по миграции и демографии             3484042
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                         67032
        030  Переселение на историческую родину              793789
             и социальная защита оралманов
        400  Целевые трансферты областным бюджетам,         2614221
             бюджетам городов Астаны и Алматы на
             приобретение, строительство,
             реконструкцию и капитальный ремонт
             жилья для предоставления семьям
             оралманов и гражданам Республики
             Казахстан - переселенцам из аула
             Туркестан
        500  Информационно-вычислительное                      5000
             обслуживание Агентства по миграции
             и демографии Республики Казахстан
        600  Создание информационной системы                   4000
             Агентства по миграции и демографии
             Республики Казахстан

7            Жилищно-коммунальное хозяйство                10368990

    217      Министерство финансов Республики               2400000
             Казахстан

        437  Целевые инвестиционные трансферты              2000000
             бюджету Атырауской области на ремонт
             водопроводных и канализационных сетей
             и газификацию населенных пунктов
        446  Целевые инвестиционные трансферты               200000
             бюджету Акмолинской области на начало
             строительства третьего водогрейного
             котлоагрегата районной котельной N 2
             в городе Кокшетау
        447  Целевые трансферты бюджету города               200000
             Алматы для ремонтно-восстановительных
             работ инженерных сетей и сооружений
             объектов, переданных Министерством
             обороны

    231      Министерство энергетики и минеральных           350000
             ресурсов Республики Казахстан

        048  Целевые трансферты Жамбылскому                  350000
             областному бюджету для обеспечения
             региона электроэнергией в осенне-зимний
             период

    233      Министерство индустрии и торговли              7618990
             Республики Казахстан

        400  Целевые инвестиционные трансферты              1004000
             бюджету города Астаны для строительства
             инженерных сетей Правительственного
             центра в городе Астане
        401  Целевые инвестиционные трансферты               145000
             бюджету города Астаны для подготовки
             проекта инженерной защиты от
             подтопления, дренажа и понижения
             грунтовых вод в городе Астане
        402  Целевые инвестиционные трансферты               428000
             бюджету города Астаны для ликвидации
             накопителя сточных вод Талдыколь
             с рекультивацией в городе Астане
        403  Целевые инвестиционные трансферты               354250
             бюджету города Астаны для выноса
             коллектора на Кургальджинской трассе
        404  Целевые инвестиционные трансферты                47740
             бюджету города Астаны на водоснабжение
             и водоотведение города Астаны
        405  Целевые инвестиционные трансферты              2910000
             бюджету города Астаны для строительства
             круглой площади в городе Астане
        406  Целевые инвестиционные трансферты              2730000
             бюджету города Астаны для строительства
             главной площади в городе Астане

8            Культура, спорт, туризм и информационное      12941719
             пространство

    101      Администрация Президента Республики              41033
             Казахстан

        015  Обеспечение сохранности архивного фонда,         40022
             печатных изданий и их специальное
             использование
        202  Укрепление материально-технической базы            311
             Архива Президента Республики Казахстан
        601  Обеспечение вычислительной и                       700
             организационной техникой Архива
             Президента Республики Казахстан

    225      Министерство образования и науки                 13655
             Республики Казахстан

        024  Обеспечение общедоступности информации           12674
        200  Приобретение основных средств для                  981
             Республиканской научно-педагогической
             библиотеки

    226      Министерство здравоохранения Республики           2600
             Казахстан

        024  Обеспечение общедоступности информации            2600

    230      Министерство культуры, информации и           10330650
             общественного согласия Республики
             Казахстан

        001  Административные затраты                        210845
        015  Обеспечение сохранности архивного                46637
             фонда, печатных изданий и их специальное
             использование
        024  Обеспечение общедоступности информации          123850
        031  Проведение государственной                      788054
             информационной политики через газеты и
             журналы
        032  Проведение государственной                     4292005
             информационной политики через
             телерадиовещание
        033  Формирование издательских программ по           250000
             социально важным видам литературы
        035  Проведение молодежной политики                  140571
        037  Проведение государственной политики              35000
             в области обеспечения внутриполитической
             стабильности и общественного согласия
        038  Развитие государственного и других              100000
             языков
        039  Субсидирование театрально-концертных            818545
             организаций
        040  Прикладные научные исследования                  12538
             в области культуры
        041  Хранение историко-культурных ценностей          337423
        046  Проведение социально значимых и                  95000
             культурных мероприятий
        047  Развитие архивного дела в Республике             28500
             Казахстан
        050  Содержание историко-культурных                   50323
             заповедников и музеев
        052  Производство национальных фильмов              1517663
        053  Государственные премии и стипендии               19750
        056  Увековечение памяти деятелей государства         80972
        058  Проведение ремонтно-реставрационных              90780
             работ историко-культурных ценностей
        059  Мероприятия по проведению Года                  794200
             Республики Казахстан в России
        060  Разработка проектно-сметной документации         20000
             по проекту строительства
             Государственного музея археологии и
             этнографии в городе Астане
        200  Приобретение архивных документов для              5500
             государственных архивов
        212  Приобретение основных активов для               141757
             организаций по хранению
             историко-культурных ценностей
        213  Приобретение основных активов для                25152
             организаций по хранению
             историко-культурных заповедников и
             музеев
        214  Приобретение основных активов для                 1625
             архивных учреждений
        215  Приобретение литературы и прочих                 37890
             основных активов для республиканских
             библиотек
        216  Приобретение основных активов для               248943
             театрально-концертных организаций
        305  Разработка проектно-сметной документации          1500
             по капитальному ремонту Казахского
             театра юного зрителя им. Г. Мусрепова
        500  Информационно-вычислительное                     15627
             обслуживание Министерства культуры,
             информации и общественного согласия
             Республики Казахстан

    613      Агентство Республики Казахстан                 2032859
             по туризму и спорту

        001  Административные затраты                         41472
        030  Государственные премии                             192
        032  Спорт высших достижений                        1477490
        034  Мероприятия по туристской деятельности           32604
        037  Подготовка олимпийского резерва                 386889
             на республиканском уровне
        038  Мероприятия по развитию национальных и           45100
             массовых видов спорта на республиканском
             уровне
        039  Разработка технико-экономического                42000
             обоснования по проекту строительства
             базы олимпийской подготовки в городе
             Алматы
        079  Выполнение функций лицензиаров                    1434
        500  Информационно-вычислительное                       696
             обслуживание Агентства Республики
             Казахстан по туризму и спорту
        600  Обеспечение вычислительной и                      4982
             организационной техникой Агентства
             Республики Казахстан по туризму и спорту

    694      Управление делами Президента Республики         520922
             Казахстан

        051  Проведение государственной                      520922
             информационной политики через НЗАО
             "Телерадиокомплекс Президента Республики
             Казахстан"

9            Топливно-энергетический комплекс               8554673
             и недропользование

    217      Министерство финансов Республики                240304
             Казахстан

        039  Исполнение обязательств                         104000
             "Карагандашахтуголь" по возмещению
             ущерба, нанесенного здоровью работников
             ликвидированных шахт
        040  Выплата задолженности по заработной             136304
             плате работникам ликвидируемого
             государственного предприятия
             "Рудоуправление N 5"

    231      Министерство энергетики и минеральных          7806369
             ресурсов Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        310064
        030  Прикладные научные исследования                   5000
             в области энергетики и нефтедобычи
        032  Закрытие шахт Карагандинского угольного         533499
             бассейна
        033  Освоение Амангельдинской группы                2800000
             месторождений газа
        037  Консервация и ликвидация урановых               439200
             рудников, захоронение техногенных
             отходов
        038  Представление интересов государства             500000
             в соглашениях о разделе продукции
             через ЗАО "Национальная компания
             "КазМунайГаз"
        041  Прикладные научные исследования                 457000
             технологического характера
        044  Программа развития единой                        60000
             электроэнергетической системы
             Республики Казахстан на период
             до 2010 года с перспективой
             до 2015 года и завершение разработки
             стратегии развития отраслей
             топливно-энергетического комплекса
             до 2015 года
        045  Формирование геологической информации            64645
        046  Государственное геологическое изучение          470206
        047  Мониторинг недр и недропользования              479421
        050  Возмещение ущерба работникам                    198453
             ликвидированных шахт, переданных в РГСП
             "Карагандаликвидшахт"
        059  Создание Казахстанского термоядерного           198036
             материаловедческого реактора Токамак
        060  Создание в Евразийском национальном             161000
             университете им. Л.Н. Гумилева
             междисциплинарного
             научно-исследовательского комплекса
             на базе ускорителя тяжелых ионов
        062  Разработка нормативно-технической                22006
             документации в области электроэнергетики
             и нефтедобычи
        064  Учет государственного имущества по               10732
             нефтегазовым проектам
        065  Поисково-разведочные работы по изысканию         30000
             дополнительных источников
             водообеспечения города Астаны
        066  Прикладные научные исследования                  83869
             в области геологии использования недр
        067  Формирование и развитие технопарка               90000
             "Парк информационных технологий"
        069  Приобретение имущественного комплекса            50000
             ОАО "Карачаганакгазпром" в рамках
             реализации конкурсной массы
        079  Выполнение функций лицензиаров                     450
        201  Материально-техническое обеспечение               6782
             государственного учреждения
             "Капиталнефтегаз"
        400  Целевые инвестиционные трансферты               112000
             Кызылординскому областному бюджету
             на разработку проектно-сметной
             документации по проекту перевода
             теплоэнергоисточников и жилого сектора
             в городе Кызылорде на попутный газ
        401  Целевые инвестиционные трансферты               671206
             бюджету города Астаны на энергетическое
             снабжение строительства и эксплуатации
             международного аэропорта
        500  Сопровождение информационной системы             37800
             о недрах и недропользователях
        600  Развитие информационной системы                  10000
             о недрах и недропользователях
        601  Создание информационно-коммуникационной           5000
             системы мониторинга исполнения
             лицензионных и контрактных условий в сфере
             недропользования

    233      Министерство индустрии и торговли               508000
             Республики Казахстан

        051  Подготовка к ликвидации и ликвидация            508000
             рудников Миргалимсайского месторождения

10           Сельское, водное, лесное, рыбное              44451779
             хозяйство и охрана окружающей среды

    212      Министерство сельского хозяйства              40441501
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                       2717252
        030  Прикладные научные исследования                 853617
             в области сельского хозяйства
        032  Оценка мелиоративного состояния                  61059
             орошаемых земель
        033  Защита растений                                2959494
        034  Ветеринарные мероприятия                       2865663
        037  Определение сортовых и посевных качеств         142265
             семенного и посадочного материала
        038  Сохранение и развитие элитного                 1612454
             семеноводства и племенного дела
        042  Возмещение ставки вознаграждения                173491
             (интереса) по лизингу
             сельскохозяйственной техники,
             осуществляемому за счет средств
             республиканского бюджета
        043  Обеспечение закупа для обновления              5500000
             государственного продовольственного
             резерва зерна
        045  Субсидирование сельскохозяйственных             800000
             товаропроизводителей на приобретение
             минеральных удобрений, протравителей
             семян и гербицидов
        047  Хранение зерна государственных резервов         805440
        048  Сортоиспытание сельскохозяйственных              64631
             культур
        051  Перемещение государственного резерва             21000
             зерна
        052  Проведение мониторинга плодородия и              80000
             определение химического состава почв
        054  Усовершенствование ирригационных и              621936
             дренажных систем
        055  Совершенствование управления водными            881895
             ресурсами и восстановление земель
        057  Проект по постприватизационной                    4620
             поддержке сельского хозяйства
        058  Субсидирование производства                      64800
             оригинальных семян
        060  Государственная регистрация                      47598
             сельскохозяйственной, мелиоративной и
             дорожно-строительной техники
        062  Участие в организации сети сельских             409000
             кредитных товариществ ЗАО "Аграрная
             кредитная корпорация"
        064  Обеспечение создания, оснащения и              1000000
             осуществление деятельности
             машинно-технологических станций
             (сервис-центров) ЗАО "КазАгроФинанс"
        079  Выполнение функций лицензиаров                   19458
        205  Материально-техническое оснащение               263929
             учреждений Министерства сельского
             хозяйства
        209  Приобретение специального                       269568
             автотранспорта для территориальных
             органов Министерства сельского
             хозяйства Республики Казахстан
        212  Развитие материально-технической базы            27124
             учреждений по охране рыбных запасов и
             регулированию рыболовства
        215  Развитие материально-технической базы            90691
             особо охраняемых природных территорий и
             организаций лесного хозяйства
        415  Целевые трансферты областным бюджетам          1078454
             на содержание и развитие
             материально-технической базы учреждений
             по охране лесов и животного мира
        417  Целевые трансферты бюджету Алматинской          150000
             области на ремонт магистральных каналов
             и коллекторно-дренажной сети на
             Каратальской системе орошения
        420  Постприватизационная поддержка                    4620
             сельского хозяйства
        421  Мониторинг содержания ртути в реке Нуре           4620
             и водохранилище Ынтымаке
        422  Повышение конкурентоспособности                    435
             сельскохозяйственной продукции
             Казахстана
        423  Сохранение лесов и увеличение                     3850
             лесистости территории республики
        424  Охрана подземных вод и очистка                    2310
             промышленных стоков в городе
             Усть-Каменогорске
        500  Сопровождение информационных систем              40000
             Министерства сельского хозяйства
             Республики Казахстан
        600  Создание информационных систем                  119300
             Министерства сельского хозяйства
             Республики Казахстан
        700  Карантин растений                               528992
        701  Проведение агрохимического обследования          76448
             почв и восстановление плодородия земель
        702  Координация разработки и внедрения               10272
             проектно-изыскательских работ
             гидромелиоративных систем
        703  Разработка нормативно-методической базы          50000
             по регулированию развития отраслей
             агропромышленного комплекса
        704  Внедрение и развитие информационной             460000
             инфраструктуры на селе
        706  Обеспечение исполнения обязательств             400000
             по зерновым распискам АО "Фонд
             гарантирования исполнения обязательств
             по зерновым распискам"
        710  Организация заготовительной сети и              279445
             производственной базы по переработке
             животноводческого сырья ЗАО
             "Мал онiмдерi корпорациясы"
        713  Субсидирование стоимости услуг по               465000
             доставке воды сельхозтоваропроизводителям
        714  Субсидирование аттестованных хозяйств,         1479327
             занимающихся элитным семеноводством
             и племенным животноводством, для
             погашения отсроченной задолженности
             по налоговым платежам в бюджет
             по состоянию на 1 января 2000 года
        716  Возмещение ставки вознаграждения                 40500
             (интереса) по лизингу оборудования для
             предприятий по переработке
             сельскохозяйственной продукции
        717  Субсидирование ставки вознаграждения            395000
             (интереса) по кредитам, выдаваемым
             банками второго уровня предприятиям
             по переработке сельскохозяйственной
             продукции на пополнение их оборотных
             средств
        718  Разработка технико-экономической и              250000
             проектно-сметной документации и
             проведение госэкспертизы на
             реконструкцию особо аварийных участков
             межхозяйственных каналов и
             гидромелиоративных сооружений
        722  Разработка технической документации и           250000
             опытных образцов сельскохозяйственных
             машин, комплектующих и узлов
        723  Содержание особо охраняемых природных           645624
             территорий
        724  Леса Казахстана                                 917624
        725  Охрана и воспроизводство биоресурсов            141215
        726  Сохранение и восстановление имущества,          111164
             находящегося в республиканской
             собственности, по объектам водоснабжения
        727  Государственные кадастры природных               10000
             ресурсов
        728  Восстановление промысловой численности           50000
             сайги
        729  Эксплуатация водохозяйственных объектов         570740
             республиканского значения, не связанных
             с подачей воды
        730  Проект регулирования русла реки Сырдарьи       2157108
             и сохранение северной части Аральского
             моря
        731  Проект водоснабжения и санитарии                749914
             населенных пунктов региона Аральского
             моря
        732  Программа поиска утечек водопроводной            26350
             сети, установление водомеров в рамках
             проекта "Водоснабжение
             Казалинска/Новоказалинска"
        733  Охрана и рациональное использование              18000
             водных ресурсов
        734  Трансграничный проект "Сохранение                 6594
             биоразнообразия Западного Тянь-Шаня"
        735  Разработка биологических обоснований             10000
             в области леса и биоресурсов
        736  Мероприятия по реализации отраслевой           6003892
             программы "Питьевые воды"
        737  Реконструкция левобережной части                 56960
             системы лиманного орошения "Акши"
             Иргизского района Актюбинской области
        738  Охрана рыбных запасов и регулирование           103458
             рыболовства
        740  Реконструкция гидротехнических                  363800
             сооружений
        741  Сохранение и развитие племенного                 45000
             коневодства
        742  Агрометереологическое обеспечение                 4500
             сельскохозяйственного производства
        743  Разработка технико-экономического                 4000
             обоснования строительства Национального
             хранилища генетических ресурсов растений
             и животных

    233      Министерство индустрии и торговли               898400
             Республики Казахстан

        408  Целевые инвестиционные трансферты               898400
             бюджету города Астаны для реконструкции
             русла реки Ишим

    234      Министерство охраны окружающей среды           1907050
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        391340
        031  Проведение экологического мониторинга           136200
             и охрана окружающей среды
        032  Экологические исследования, разработка           40000
             стандартов и нормативов в области
             охраны окружающей среды
        036  Мониторинг экологического состояния              40000
             участков территории Республики
             Казахстан, подверженной воздействию
             ракетно-космической деятельности
        037  Проект реабилитации залежных земель              12320
             Шетского района Карагандинской области
        200  Материально-техническое обеспечение               1210
             Министерства охраны окружающей среды
             Республики Казахстан
        203  Материально-техническое обеспечение               4300
             центра мониторинга охраны окружающей
             среды и здоровья населения города
             Кызылорды
        300  Строительство станции биологической             500000
             очистки сточных вод в городе
             Кызылорде
        401  Целевые трансферты Павлодарскому                242000
             областному бюджету для продолжения
             демеркуризационных работ на ОАО
             "Павлодарский химический завод"
        402  Целевые инвестиционные трансферты               500000
             Восточно-Казахстанскому областному
             бюджету на строительство сооружения
             биологической очистки сточных вод
             в городе Семипалатинске
        500  Сопровождение информационной базы                39680
             данных "Государственные кадастры
             природных ресурсов"

    614      Агентство Республики Казахстан                 1101538
             по управлению земельными ресурсами

        001  Административные затраты                        261138
        031  Подготовка проекта строительства                 36000
             Республиканской картографической фабрики
        036  Мероприятия по землеустройству                  294034
        038  Отвод земель и выдача                            20002
             правоудостоверяющих документов на землю
             крестьянским (фермерским) хозяйствам
        043  Обеспечение топографо-геодезической и            73951
             картографической продукцией
             и ее хранение
        500  Сопровождение автоматизированной                 10000
             информационной системы Государственного
             земельного кадастра
        600  Создание автоматизированной                     406413
             информационной системы Государственного
             земельного кадастра

    694      Управление делами Президента Республики         103290
             Казахстан

        037  Охрана, защита, воспроизводство лесов            80430
             и животного мира
        044  Развитие спортивного коневодства                 22860

11           Промышленность и строительство                 1482559

    220      Министерство экономики и бюджетного             322113
             планирования Республики Казахстан

        034  Мобилизационная подготовка                       19113
        035  Разработка и экспертиза                         303000
             технико-экономических обоснований
             республиканских инвестиционных проектов

    225      Министерство образования и науки                124348
             Республики Казахстан

        040  Мониторинг сейсмологической информации          117348
        219  Развитие материальной базы                        7000
             сейсмологической опытно-методической
             экспедиции

    233      Министерство индустрии и торговли              1036098
             Республики Казахстан

        030  Государственная программа развития              200000
             и конверсии оборонной промышленности
             Республики Казахстан на долгосрочный
             период
        031  Прикладные научные исследования                  24000
             в области строительства
        032  Проектно-изыскательские, конструкторские         60000
             и технологические работы на
             республиканском уровне
        033  Приобретение международных, региональных         15000
             и национальных стандартов в области
             строительства
        035  Проведение конкурсов по государственному          1000
             закупу подрядных работ на строительство
             объектов нового центра города Астаны
        036  Разработка типовых проектов                     150000
        038  Научные исследования в области                   79058
             микрографии
        039  Прикладные научные исследования                 507040
             технологического характера

12           Транспорт и связь                             60956974

    215      Министерство транспорта и коммуникаций        58254374
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        698554
        006  Выполнение обязательств прошлых лет             342671
        033  Обеспечение водных путей в судоходном           360431
             состоянии и содержание шлюзов
        035  Подготовка документов по ведению                 14784
             государственных регистров воздушных
             судов, трасс и аэродромов для
             гражданской авиации
        036  Строительство и реконструкция                  9824950
             автомобильных дорог республиканского
             значения
        037  Строительство международного аэропорта        10283565
             в городе Астане
        041  Прикладные научные исследования                 173000
             в области транспорта и коммуникаций
        042  Проведение проектно-изыскательских               53788
             работ, модернизация и передислокация
             постов транспортного контроля
        044  Создание системы мониторинга                    254809
             радиочастотного спектра и
             радиоэлектронных средств
        052  Реконструкция автодорог Западного              7739131
             Казахстана
        054  Текущий ремонт, содержание, озеленение         2233429
             автодорог республиканского значения
        060  Проектно-изыскательские работы                  251000
             по реконструкции автодорог
             республиканского значения
        062  Диагностика и инструментальное                   35000
             обследование состояния автодорог
             и мостов республиканского значения
        063  Содержание функционального имущества             21186
             Министерства транспорта и коммуникаций
             Республики Казахстан
        064  Увеличение уставного капитала                   241650
             РГП "Международный аэропорт Астана"
        068  Изготовление паспорта моряка                       500
             Республики Казахстан
        072  Строительство Шульбинского шлюза                550000
        074  Субсидирование регулярных внутренних            300000
             авиаперевозок
        079  Выполнение функций лицензиаров                   26767
        301  Строительство железнодорожной линии            7539460
             Алтынсарин-Хромтау
        403  Целевые инвестиционные трансферты               193200
             Восточно-Казахстанскому областному
             бюджету для завершения строительства
             коммуникационного тоннеля под рекой
             Иртыш в городе Семипалатинске
        404  Целевые инвестиционные трансферты               300000
             бюджету Атырауской области на
             строительство мостового перехода
             через реку Урал в городе Атырау
        501  Сопровождение информационных систем              37064
             Министерства транспорта и коммуникаций
             Республики Казахстан
        700  Реконструкция взлетно-посадочной полосы        1515588
             аэропорта в городе Астане
        707  Средний ремонт автодорог                       3700000
             республиканского значения
        708  Капитальный ремонт автодорог                    850020
             республиканского значения
        709  Сопровождение системы мониторинга                12824
             радиочастотного спектра
             и радиоэлектронных средств
        714  Реабилитация автодороги Алматы-Астана          7347216
        715  Реабилитация автодороги Алматы-Бишкек          3351372
        716  Реабилитация автодороги                           2415
             Боровое-Кокшетау-Петропавловск

    233      Министерство индустрии и торговли              2702600
             Республики Казахстан

        407  Целевые инвестиционные трансферты              2702600
             бюджету города Астаны для строительства
             магистральной автодороги в городе
             Астане "Центр левого берега - проспект
             Абылай хана" с автодорожным мостом
             через реку Ишим

13           Прочие                                        70038230

    204      Министерство иностранных дел Республики         602935
             Казахстан

        041  Заграничные командировки                        378000
        042  Представительские затраты                       224935

    215      Министерство транспорта и коммуникаций         1221201
             Республики Казахстан

        207  Развитие материально-технической базы             8721
             государственного
             учреждения-балансодержателя
             арендованного имущества комплекса
             "Байконур"
        303  Строительство здания серверного центра          215936
             для государственных органов в городе
             Астане
        500  Сопровождение информационной                      7811
             инфраструктуры государственных органов
        601  Создание государственной базы данных              4994
             "Юридические лица"
        602  Создание государственной базы данных            178208
             "Физические лица"
        604  Создание единой системы электронного            499540
             документооборота государственных органов
        605  Создание информационной инфраструктуры          254140
             государственных органов
        606  Создание системы мониторинга состояния           24063
             информационно-телекоммуникационных
             ресурсов
        610  Создание государственной базы данных             14016
             "Ресурсы Казахстана"
        710  Учет арендованного имущества комплекса            6689
             "Байконур"
        711  Подготовка кандидатов в космонавты                7083
             Республики Казахстан

    217      Министерство финансов Республики              40784047
             Казахстан

        032  Создание Инвестиционного фонда                23000000
             Казахстана
        046  Резерв Правительства Республики                9428000
             Казахстан для ликвидации чрезвычайных
             ситуаций природного и техногенного
             характера и иных непредвиденных расходов
        052  Выплата курсовой разницы по льготным            146618
             жилищным кредитам
        053  Участие в уставном капитале жилищного          1500000
             строительного сберегательного банка
        064  Содержание здания "Дом министерств"             149528
        065  Страхование здания "Дом министерств"             12534
        436  Целевые инвестиционные трансферты              3000000
             бюджету города Алматы на развитие
             города
        438  Целевые трансферты бюджету города               132797
             Астаны для погашения задолженности
             по таможенным пошлинам и платежам
             за переоформление товаров, ранее
             оформленных в режиме "Свободная
             таможенная зона"
        449  Целевые трансферты бюджету города               750000
             Астаны на долевое участие в
             строительстве и приобретение жилья
             для работников центральных
             государственных органов
        708  Приобретение государством акций                2390700
             ЗАО "Эйр Казахстан"
        709  Увеличение государственной доли                 273870
             ЗАО "Эйр Астана"

    220      Министерство экономики и бюджетного           10700000
             планирования Республики Казахстан

        040  Создание Национального инновационного          3000000
             фонда
        041  Пополнение уставного капитала                  7700000
             АО "Банк Развития Казахстана"

    221      Министерство юстиции Республики                 230913
             Казахстан

        046  Резерв для погашения обязательств               230913
             Правительства Республики Казахстан,
             центральных государственных органов
             и их территориальных подразделений
             по решениям судов

    230      Министерство культуры, информации               548581
             и общественного согласия Республики
             Казахстан

        400  Целевые трансферты Атыраускому                  548581
             областному бюджету на подготовку
             к празднованию 200-летнего юбилея
             Махамбета Утемисова

    233      Министерство индустрии и торговли              8857343
             Республики Казахстан

        001  Административные затраты                        317202
        034  Создание Государственной страховой             7700000
             корпорации по страхованию экспортных
             кредитов и инвестиций
        040  Прикладные научные исследования                  10000
             в области стандартизации, сертификации,
             метрологии и систем качества
        041  Разработка и приобретение международных,         47970
             региональных и национальных стандартов в
             области стандартизации, метрологии и
             сертификации
        042  Создание национальной эталонной базы            185000
             единиц физических величин республики
        043  Вступление Казахстана во Всемирную               52000
             торговую организацию
        044  Ведение каталогов продукции                       1000
        045  Техническое обслуживание и сопровождение         18879
             государственных эталонов
        046  Проведение конкурса "Лучшие товары  &n