Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекара сызығын демаркациялау туралы хаттаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі N 469-II Заңы.

      Пекинде 2002 жылғы 10 мамырда жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекара сызығын демаркациялау туралы хаттама бекітілсін.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіҚазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Yкiметi арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекара сызығын демаркациялау туралы
ХАТТАМА

      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi (бұдан әрi - Тараптар),

      Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының apacындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттiк шекарасы туралы 1994 жылғы 26 сәуiрдегi Келiсiмнің (бұдан әрi - 1994 жылғы Келiсiм), Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттiк шекарасы туралы 1997 жылғы 24 қыркүйектегi Қосымша Келiсiмнің (бұдан әрi - 1997 жылғы Келiсiм), Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттiк шекарасы туралы 1998 жылғы 4 шiлдедегi Қосымша Келiсiмнің (бұдан әрi - 1998 жылғы Келiсiм) ережелерiне сәйкес, Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының арасындағы мемлекеттiк шекара сызығын демаркациялады (бұдан әрі - мемлекеттік шекара сызығы) және,

      төмендегiлер туралы келiстi:

I бөлiм. Жалпы ережелер

1-бап

      1994 жылғы Келiсiмнiң 4-бабына сәйкес құрылған бiрлескен Қазақстан-Қытай демаркациялық комиссиясы (бұдан әрi - демаркациялық комиссия) 1996-2001 жылдар кезеңiнде мемлекеттiк шекараны демаркациялауды жүзеге асырды. Демаркацияланған мемлекеттiк шекара сызығының бастапқы нүктeci Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы және Ресей Федерациясы арасындағы үш мемлекеттің мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктесін белгiлеу туралы 1999 жылғы 5 мамырдағы Келiсiмде көрсетiлген үш мемлекеттің мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктеci болып табылады; демаркацияланған мемлекеттiк шекара сызығының ақырғы нүктесі Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы және Қырғыз Республикасы apacындағы үш мемлекеттің мемлекеттiк шекараларының түйісу нүктеci туралы 1999 жылғы 25 тамыздағы Келiсiмде көрсетiлген үш мемлекеттің мемлекеттiк шекаралардың түйiсу нүктесі болып табылады.

      Демаркацияланған мемлекеттiк шекара сызығының жалпы ұзақтығы 1782.75 км, оның iшiнде: құрғақтағы шекара - 1215.86 км, судағы шекара - 566.89 км құрайды.

      Жергілiкті жерлердегi демаркациялық жұмыстардың нәтижелерi бойынша демаркациялық комиссия осы Хаттаманың екiншi бөлiмiнде мемлекеттiк шекара сызығының өтуiн 1994 жылғы Келiсімнің 2-бабында, 1997 жылғы Келiсiмнің және 1998 жылғы Келiсiмнің 1-баптарында баяндалғанына қарағанда анағұрлым егжей-тегжейлi сипаттауды жүзеге асырды. Мемлекеттiк шекара сызығы мен шекаралық белгiлердің орналасқан орны Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы 1:50000 масштабтағы Мемлекеттiк шекара картасына түсiрiлген (бұдан әрi - Мемлекеттiк шекара картасы) (1-қосымша).

      Бұдан әрi Тараптар мемлекеттiк шекара сызығының дәлме-дәл өтуiн анықтау кезiнде осы Хаттамаға және Мемлекеттiк шекара картасына жүгiнетiн болады.

2-бап

      1. Тараптар демаркацияланған мемлекеттiк шекара сызығында 559 шекаралық белгiлер орнатты, оның iшінде: 426 - негiзгi, 133 - аралық белгi. Жергiлiктi жерлердің нақты физикалық-географиялық ерекшелiктерiне сүйене отырып, бiр, екi, үш немесе төрт шекаралық бағаналардан тұратын шекаралық белгiлер орнатылды. Негiзгi шекаралық белгілер орнатылды. Негізгі шекаралық белгілер N 1-ден бастап N 426 бойынша жалпы бағытты солтүстiктен оңтүстiкке қарай нөмiрленген. Екi шекаралық бағаналардан тұратын шекаралық белгiлердің нөмiрлерi негiзгi шекаралық белгiнің реттiк нөмiрiмен және (1) немесе (2) цифрларымен белгiленген; үш шекаралық бағаналардан тұратын шекаралық белгiлердің нөмiрлерi негiзгi шекаралық белгiнің реттiк нөмiрiмен және (1), (2) немесе (3) цифрларымен белгiленген; төрт шекаралық бағаналардан тұратын шекаралық белгiлердің нөмiрлерi негiзгi шекаралық белгiнің реттiк нөмiрiмен және (1), (2), (3) немесе (4) цифрларымен белгіленген.

      Бiр бағанадан тұратын аралық шекаралық белгiлердің нөмiрлерi бөлшекпен көрсетiлген, онда алым өзінің алдындағы негізгі шекаралық белгiнің реттiк нөмiрiн, ал бөлгiш аралық қосалқы шекаралық белгінің нөмiрiн бiлдiредi (алғашқысынан бастап соңғысына дейінгі тәртiп бойынша қойылады). Екi бағанадан тұратын аралық шекаралық белгiлердің нөмiрлерi бөлшекпен көрсетiлген, ондағы алымда оның алдындағы негiзгi шекаралық белгiнің реттiк нөмiрi, ал бөлгiште аралық шекаралық белгiнің реттiк нөмiрi және (1) немесе (2) цифрлары көрсетiледi.

      2. Әрқайсысы бiр шекаралық бағанадан тұратын 454 шекаралық белгi тұп-тура құрғақтағы мемлекеттiк шекараның сызығына орнатылған; әрқайсысы екi шекаралық бағанадан тұратын 82 шекаралық белгi (барлығы 164 шекаралық бағана) шекаралық өзендердің жағалауларында немесе құрғақтағы мемлекеттiк шекара сызығында орнатылған; әрқайсысы үш шекаралық бағанадан тұратын 22 шекаралық белгi (барлығы 66 шекаралық бағана) iшкi және шекаралық өзендердiң қосылатын жерлерiне орнатылған; сондай-ақ судағы және құрғақтағы мемлекеттiк шекара сызығы алмасатын жерлерге орнатылған; төрт шекаралық бағанадан тұратын бiр шекаралық белгi тас жолдағы мемлекеттік шекараның түзу сызығы бұрылатын жерге орнатылған. Тараптар 688 шекаралық бағаналар орнатты, оның iшiнде: 346 шекаралық бағаналарды қазақстандық Тарап, 342 - қытайлық Тарап орнатты.

      3. Шекаралық бағаналар темiрбетоннан немесе граниттен жасалған. Қазақстан Тарапы шекаралық бағаналарды темiр бетоннан жасап орнатқан. Шекаралық белгiлердің түрi мен көлемінің сызбалары 1-қосымшада келтiрiлген.

      Әрбiр шекаралық белгiнің орналасқан орны осы Хаттамада сипатталған және мемлекеттiк шекара картасында бейнеленген. Әрбiр шекаралық белгiнің тiкбұрышты және геодезиялық координаттары, басқа да тиiстi деректерi Шекаралық белгiлердiң хаттамаларында (2-қосымша), Шекаралық белгiлердің координаттары мен биiктiктерiнің каталогында (3-қосымша) егжей-тегжейлi көрсетiлген. Тараптар шекаралық белгiлер бағаналарының өзара орналасу схемасының альбомын жасады (4-қосымша).

      Шекаралық белгiлердің (бағаналардың) координаттары мен биiктiктерiн анықтау кезiнде 1942 жылғы координаттар жүйесi және биiктiктердiң Балтық жүйесi қолданылды. Красовскийдің эллипсоидының өлшемдерi және алты градустық аймақ үшiн Гаусс-Крюгердің проекциясы бойынша жазық тiкбұрышты координаттар есептелдi және (В, L) геодезиялық координаттарына көшiрiлдi.

      Шекаралық белгiлердiң координаттары мен биіктіктерін анықтаудың дәлдiгi + 5 метр құрайды.

3-бап

      Осы Хаттаманың 6-бабында көрсетiлген барлық шекаралық өзендер кеме жүзуге жарамсыз болып табылады.

      Тараптар жергiлiктi жерлерде шекаралық өзендердiң су ағыстары орта сызықтарының немесе олардың басты тармағы орта сызықтарының дәлме-дәл орналасқан орнын мемлекеттiк шекара ретiнде белгiледi, оны мемлекеттiк шекара картасына түсiрдi, аралдарды олардың шекаралық өзендердегi тиесiлiгi бойынша бөлудi жүзеге асырды және Аралдардың тиесiлiгi кестесiне енгiздi (5-қосымша).

4-бап

      Осы Хаттаманың 1-бабында көрсетiлген мемлекеттiк шекара карталары орыс-қытай және қытай-орыс тiлдерiнде орындалған, әрбiр нұсқасында 78 парақтан бар, N 1-ден бастап N 78-дi алғанда жалпы бағыты солтүстiктен оңтүстiкке қарай орналасқан.

5-бап

      Осы Хаттамада айтылатын кез келген екi нүкте арасындағы қашықтық горизонтқа түсiрiлген қашықтық болып табылады. Мемлекеттiк шекараның түзу сызықты учаскелерiндегi сызықтардың ұзындықтары шекаралық белгiлердің тiкбұрышты координаттары бойынша геодезиялық есептеулермен не жергiлiктi жердегi геодезиялық өлшемдермен алынған.

      Мемлекеттiк шекараның қисық сызықты учаскелерiндегi сызықтардың ұзындықтары мемлекеттiк шекараның карталарына қатысты өлшемдермен алынған.

      Көршiлес шекаралық белгiлердiң (бағаналардың) арасындағы қашықтық олардың тiкбұрышты координаттарын есептеулермен не жергiлiктi жердегi геодезиялық өлшемдермен алынған. Шекаралық өзен жағалауында орналасқан шекаралық бағанадан мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтық жергiлiктi жердегi геодезиялық өлшемдермен немесе мемлекеттiк шекараның топографиялық картасы бойынша өлшемдермен алынған.

      Мемлекеттiк шекара сызығының өтуiн сипаттау кезiнде төмендегiдей дирекциялық бұрыштар пайдаланылған:

      1. солтүстiк 348 о 45' 11 о 15'-ке дейін

      2. солтүстiк-солтүстiк-шығыс 11 о 15' 33 о 45'-ке дейін

      3. coлтүстiк-шығыс 33 о 45' 56 о 15'-ке дейін

      4. шығыс-солтүстiк-шығыс 56 о 15' 78 о 45'-ке дейін

      5. шығыс 78 о 45' 101 о 15'-ке дейін

      6. шығыс-оңтүстiк-шығыс 101 о 15' 123 о 45'-ке дейін

      7. оңтүстiк-шығыс 123 о 45' 146 о 15'-ке дейін

      8. оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс 146 о 15' 168 о 45'-ке дейін

      9. оңтүстiк 168 о 45' 191 о 15'-ке дейін

      10. оңтүстiк-оңтүстiк-батыс 191 о 15' 213 о 45'-ке дейін

      11. оңтүстiк-батыс 213 о 45' 236 о 15'-ке дейін

      12. бaтыс-оңтүстiк-батыс 236 о 15' 258 о 45'-ке дейін

      13. батыс 258 о 45' 281 о 15'-ке дейін

      14. батыс-солтүстiк-батыс 281 о 15' 303 о 45'-ке дейін

      15. солтүстiк-батыс 303 о 45' 326 о 15'-ке дейін

      16. солтүстiк-солтүстiк-батыс 326 о 15' 348 о 45'-ке дейін

ІІ бөлiм. Мемлекеттiк шекара сызығы өтуiн сипаттау
және шекаралық белгiлердің орналасуы

6-бап

      1. Қазақстан Республикасының, Қытай Халық Республикасының және Ресей Федерациясының мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктесi мемлекеттiк шекараның бастапқы нүктесi болып табылады. Бұл нүкте Оңтүстiк Алтай (Алтай жотасы) жотасының қырқасындағы 3327 белгiсi бар биiктiкте орналасқан. Оның координаттары географиялық: солтүстiк ендiктiң (бұдан әрi - c.e.) 49 о 06.9', шығыстық бойлықтың (бұдан әрi - ш.б.) 87 о 17.2'; тiкбұрыштық: X = 5 442 595, Y = 15 520 905.

      Қол жеткiзу қиындығына байланысты мемлекеттiк шекаралардың түйiсуi жергiлiктi жерде шекаралық белгімен белгіленбеді.

      Жоғарыда аталған түйiсу нүктесінен бастап мемлекеттiк шекара сызығы Оңтүстiк Алтай (Алтай жотасы) жотасы қырқасының бойымен жалпы батыс бағытта 3502 белгiсi бар Муцзытау тауының шыңы, 3335, 3372, 3395 белгiлерi бар биіктiктер арқылы 3403 белгiсi бар биіктікке дейiн өтедi, бұдан әрi жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта 3305, 3261 белгiлерi бар биiктiктер арқылы 3210 белгiсi бар биiктіккe дейiн өтедi, одан әрi жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта 2998 белгiсi бар биiктiкке дейiн өтедi, бұл жерден жалпы батыс бағытта 3119 белгiсi бар биіктікке дейiн өтедi, бұдан әрi жалпы оңтүстiк-батыс бағытта 3341 белгiсi бар биiктiкке дейiн өтедi, одан әрi жалпы солтүстiк-батыс бағытта 3010 белгiсi бар кезеңге дейiн өтедi, ол жерде мемлекеттiк шекара сызығы бұрылады және жоғарыда аталған жотаның қырқасынан төменге қарай беткей бойымен жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта N 1 шекаралық белгіге дейін өтеді.

      Мемлекеттiк шекара сызығының бұл учаскедегi ұзақтығы 22.46 км құрайды.

      N 1 шекаралық белгi - гранит, атаусыз көлдің солтүстiк-шығыс жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 49 о 08'00.1", ш.б. 87 о 03'51.3".

      2. N 1 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы атаусыз көл арқылы өтіп, бұдан әрi Аққобы өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай немесе осы өзеннiң басты тармағы су ағысының ортасымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк батыс бағытта N 6 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының бұл учаскедегi ұзақтығы 103.09 км құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның осы учаскесiнде Аққобы өзенiне Қазақстан аумағынан мынадай салалар құйылады: Аққорты, Темiрқобы, Қарашоқан, Жылыбұлақ, Мұздыбұлақ, Атақты, Қарақатсай; Қытай аумағынан мынадай салалар құйылады: Кеденусу, Нарсенхаба, Толмюдсай, Нарынхаба, Қату.

      Шекаралық өзеннің бұл учаскесiнде 28 арал бар, олардың ішінде:

      NN 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (барлығы 13 арал) аралдар Қазақстанға тиесiлi, NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27 (барлығы 15 арал) аралдар Қытайға тиесiлi.

      N 1 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан әрi атаусыз көл арқылы өтедi, одан әрi жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта Аққобы өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай атаусыз көл арқылы N 2(1) және N 2(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығымен байланыстыратын сызықтың қиылыс нүктесi - N 2 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 1 және N 2 шекаралық белгiлер арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 15.70 км құрайды.

      N 2 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 2(1) шекаралық бағана - гранит, Аққобы өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 49 о 07'17.1", ш.б. 86 о 52'36.4";

      - N 2(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Аққобы өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 49 о 07'16.8", ш.б. 86 о 52'32.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 2(1) шекаралық бағанадан N 2(2) шекаралық бағана бағытында - 51.0 м; N 2(2) шекаралық бағанадан N 2(1) шекаралық бағана бағытында - 25.3 м.

      N 2(1) және N 2(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 2 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы осы өзеннiң су ағысының ортасымен ағыc бойынша төменге қарай немесе оның басты тармағы су ағысының ортасымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 3(1) және N 3(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 3 шекаралық белгіге дейiн өтедi. N 2 және N 3 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 30.76 км құрайды.

      N 3 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 3(1) шекаралық бағана - гранит, Аққобы өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 55'08.9", ш.б. 86 о 44'29.4";

      N 3(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Аққобы өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 55'04.5", ш б. 86 о 44'22.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 3(1) шекаралық бағанадан N 3(2) шекаралық бағана бағытында - 66.9 м; N 3(2) шекаралық бағанадан N 3(1) шекаралық бағана бағытында - 134.2 м.

      N 3(1) және N 3(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 3 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы бұл өзеннiң су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай жалпы оңтүстiк- оңтүстiк-шығыс бағытта N 4(1) және N 4(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 4 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 3 және N 4 шекаралық белгiлер арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 12.01 км құрайды.

      N 4 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 4(1) шекаралық бағана - гранит, Аққобы өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 50'13.6", ш.б. 86 о 49'02.9";

      - N 4(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Аққобы өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 50'13.9", ш.б. 86 о 48'56.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 4(1) шекаралық бағанадан N 4(2) шекаралық бағана бағытында - 61.3 м; N 4(2) шекаралық бағанадан N 4(1) шекаралық бағана бағытында - 62.4 м.

      N 4(1) және N 4(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 4 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы осы өзеннiң су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай немесе оның басты тармағы су ағысының ортасымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 5(1) және N 5(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Акқобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 5 шекаралық белгіге дейiн өтедi. N 4 және N 5 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 18.38 км құрайды.

      N 5 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 5(1) шекаралық бағана - гранит, Аққобы өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 42'21.1", ш.б. 86 о 45'15.5";

      - N 5(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Аққобы өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 42'31.9", ш.б. 86 о 45'09.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 5(1) шекаралық бағанадан N 5(2) шекаралық бағана бағытында - 159.0 м; N 5(2) шекаралық бағанадан N 5(1) шекаралық бағана бағытында - 196.0 м.

      N 5(1) және N 5(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Аққобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 5 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы осы өзеннiң су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай немесе оның басты тармағы су ағысының ортасымен жалпы оңтүстiк-батыс бағытта Аққобы өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен Қарақобы өзенi cу ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 6 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 5 және N 6 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 26.24 км құрайды.

      N 6 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 6(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Аққобы өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 32'26.8", ш.б. 86 о 35'03.7".

      - N 6(2) шекаралық бағана - гранит, Аққобы өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.48 о 32'23.7", ш б. 86 о 35'13.9";

      - N 6(3) шекаралық бағана - темiрбетон, жоғарыда аталған екi өзеннiң қосылу орнынан батыс-оңтүстiк-батысқа қарай, N 6 және N 7 шекаралық белгiлер арасындағы мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 32'17.5", ш.б. 86 о 34'45.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 6(1) шекаралық бағанадан N 6(2) шекаралық бағана бағытында - 137.8 м; N 6(2) шекаралық бағанадан N 6(1) шекаралық бағана бағытында - 90.7 м.

      N 6(1) шекаралық бағанадан N 6(3) шекаралық бағанаға дейiнгi қашықтық - 472.7 м. N 6(2) шекаралық бағанадан N 6(3) шекаралық бағанаға дейiнгi қашықтық - 614.4 м.

      Аққобы өзенi басты тармағы су ағысының ортасының Қарақобы өзенi су ағысының орта сызығымен қиылыс нүктесiне дейiнгi қашықтықтар: N 6(1) шекаралық бағанадан - 106.5 м; N 6(2) шекаралық бағанадан - 233.8 м; N 6(3) шекаралық бағанадан - 395.2 м.

      3. N 6 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге шығып, түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс бағытта N 13 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 14.8223 км құрайды.

      Аққобы өзенiнің басты тармағы су ағысының орта сызығымен Қарақобы өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 6 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге шығып, түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс бағытта N 6(3) шекаралық бағана арқылы N 7 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының N 6 және N 7 шекаралық белгiлердiң арасындағы ұзақтығы 4.9126 км құрайды.

      N 7 шекаралық белгi - гранит, Ақтайынша тауының беткейiндегi 1875.0 белгiсi бар нүктеде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 31'09.6", ш.б. 86 о 31'30.4".

      N 7 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 8 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 7 және N 8 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5646 км құрайды.

      N 8 шекаралық белгi - темiрбетон, Ақтайынша тауы беткейiндегi 1827.0 белгiсi бар нүктеде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 31'01.0", ш.б. 86 о 31'06.1".

      N 8 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 9 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 8 және N 9 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2861 км құрайды.

      N 9 шекаралық белгi - гранит, кезеңде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 30'26.6", ш.б. 86 о 29'27.5".

      N 9 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      Аққалқа өзенiн қиып өтiп, N 9 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық

      1

      бойынша батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 9 және N 9

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1851 км құрайды.

      N 9 шекаралық белгi - аралық, гранит, Аққалқа өзенiнің оң

      1

      жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары c.e. 48 о

      30'08.8", ш.б. 86 о 28'36.4".

      N 9 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 9

      1 2

      шекаралық белгігe дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 9 және N 9 шекаралық белгілердiң арасындағы

      1 2

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.1853 км құрайды.

      N 9 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, 1683.7 белгiсi бар

      2

      биiктiкте орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 30'06.0", ш.б. 86 о 28'28.4".

      N 9 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 10

      2

      шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 9 және N 10 шекаралық белгiлердің арасындағы

      2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3004 км құрайды.

      N 10 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 30'01.4", ш.б. 86 о 28'15.4".

      N 10 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 11 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 10 және N 11 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.3486 км құрайды.

      N 11 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары c.e. 48 о 29'26.0", ш.б. 86 о 26'34.2".

      N 11 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 11

      1

      шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 11 және N 11 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3222 км құрайды.

      N 11 шекаралық белгі - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 29'21.2", ш.б. 86 о 26'20.3".

      N 11 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 12

      1

      шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 11 және N 12 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6593 км құрайды.

      N 12 шекаралық белгi - темiрбетон, кезеңде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 29'11.2" ш.б. 86 о 25'51.9".

      N 12 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 12

      1

      шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 12 және N 12 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9942 км құрайды.

      N 12 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 28'56.2", ш.б. 86 о 25'09.1".

      N 12 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 12

      1 2

      шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 12 және N 12 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1 2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7090 км құрайды.

      N 12 шекаралық белгi - аралық, гранит, Сазды шатқалында

      2

      орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 48 о 28'45.5", ш.б. 86 о 24'38.5".

      N 12 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      мемлекеттiк шекараның түзу сызығының Белөзектің-Бірайрықбасы

      өзенiнiң су ағысы орта сызығымен қиылыс нүктeci болып табылатын N 13 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша батыс-оңтүстiк-батыс

      бағытта жалғасады. N 12 және N 13 шекаралық белгiлердің арасындағы

      2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3549 км құрайды.

      N 13 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 13(1) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 48 о 28'40.7", ш.б. 86 о 24'24.7";

      - N 13(2) шекаралық бағана - гранит, Белөзектiң-Бiрайрықбасы өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 28'39.1", ш.б. 86 о 24'21.7";

      - N 13(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Белөзектің-Бірайрықбасы өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 28'41.4", ш.б. 86 о 24'23.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 13(2) шекаралық бағанадан N 13(3) шекаралық бағана бағытында - 55.2 м; N 13(3) шекаралық бағанадан N 13(2) шекаралық бағана бағытында - 19.4 м.

      N 13(1) шекаралық бағанадан N 13(2) шекаралық бағанаға дейiн арақашықтық 78.4 м құрайды.

      N 13(1) шекаралық бағанадан N 13(3) шекаралық бағанаға дейiн арақашықтық 41.2 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекара түзу сызығының Белөзектiң-Бiрайрықбасы өзенi су ағысының орта сызығымен қиылыс нүктесiне дейiнгi қашықтықтар: N 13(1) шекаралық бағанадан - 34.4 м; N 13(2) шекаралық бағанадан - 45.0 м; N 13(3) шекаралық бағанадан - 37.7 м.

      4. N 13 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және Белөзектiң-Бiрайрықбасы өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, жалпы батыс бағытта осы өзеннің су ағысы ортасының Көпiртассу өзенiнiң су ағысы орта сызығымен қиылыс нүктесiне дейiн өтедi, одан әрi Көпiртассу өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, жалпы оңтүстiк-батыс бағытта Көпiртассу мен Белөзек өзендерiнің су ағыстары орталарының қиылыс нүктесi болып табылатын N 14 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 23.06 км құрайды.

      N 14 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 14(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Көпiртассу өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'54.7", ш.б. 86 о 13'25.7";

      - N 14(2) шекаралық бағана - гранит, Көпiртассу өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'53.7", ш.б. 86 о 13'24.6";

      - N 14(3) шекаралық бағана - темiрбетон, N 14 және N 15 шекаралық белгiлер арасындағы мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'54.5", ш.б. 86 о 13'22.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 14(1) шекаралық бағанадан N 14(2) шекаралық бағана бағытында - 20.1 м; N 14(2) шекаралық бағанадан N 14(1) шекаралық бағана бағытында - 17.4 м.

      N 14(1) шекаралық бағанадан N 14(3) шекаралық бағанаға дейiнгi қашықтық 65.7 м құрайды.

      N 14(2) шекаралық бағанадан N 14(3) шекаралық бағанаға дейiнгi қашықтық 48.6 м құрайды.

      Көпiртассу мен Белөзек өзендерiнің су ағыстары орталарының қиылыс нүктесiне дейiнгi қашықтықтар: N 14(1) шекаралық бағанадан - 28.6 м; N 14(2) шекаралық бағанадан - 21.4 м; N 14(3) шекаралық бағанадан - 38.3 м.

      5. N 14 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге өтедi және Қарақшы тауының шыңында орналасқан N 20 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 12.4596 км құрайды.

      Көпіртассу мен Белөзек өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеден - N 14 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге шығады және түзу сызық бойынша батыс бағытта N 14(3) шекаралық бағана арқылы N 15 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 14 және N 15 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 1.8177 км құрайды.

      N 15 шекаралық белгi - гранит, 1419 белгiсi бар биiктiктiң солтүстiк беткейiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'57.9", ш.б. 86 о 11'56.1".

      N 15 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 16 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 15 және N 16 шекаралық белгiлер арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 1.9906 км құрайды.

      N 16 шекаралық белгi - темiрбетон, Шыбынды тауының шығыс беткейінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'01.7", ш.б. 86 о 10'19.5".

      N 16 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 16

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 16 және N 16 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 0.5607 км құрайды.

      N 16 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, Шыбынды тауының

      1

      шығыс беткейіндe орналасқан. Оның географиялық координаттары:

      c.e. 48 о 26'02.7", ш.б. 86 о 09'52.2".

      N 16 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 17

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 16 және N 17 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 0.7076 км құрайды.

      N 17 шекаралық белгi - гранит, Шыбынды тауының қырқасында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'04.1", ш.б. 86 о 09'17.9".

      N 17 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 17

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 17 және N 17 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 1.6871 км құрайды.

      N 17 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 26'07.3", ш.б. 86 о 07'55.9".

      N 17 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс

      1

      бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, Ақбай өзенi мен атаусыз өзендi

      қиып өтедi және N 18 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 17 және N 18

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы

      1.2846 км құрайды.

      N 18 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'09.7", ш.б. 86 о 06'53.5".

      N 18 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 18

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 18 және N 18 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 0.5737 км құрайды.

      N 18 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 26'10.8", ш.б. 86 о 06'25.7".

      N 18 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы батыс

      1

      бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, атаусыз өзендi қиып өтіп, N 19

      шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 18 және N 19 шекаралық белгілердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 0.6520 км құрайды.

      N 19 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'12.0", ш.б. 86 о 05'54.0".

      N 19 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, атаусыз өзендi қиып

      өтіп, N 19 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 19 және N 19 шекаралық

      1 1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 1.3701 км құрайды.

      N 19 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 26'14.5", ш.б. 86 о 04'47.5".

      N 19 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 19

      1 2

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 19 және N 19 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      1 2

      шекараның ұзақтығы 0.7741 км құрайды.

      N 19 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 48 о 26'16.0", ш.б. 86 о 04'09.9".

      N 19 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 20

      2

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 19 және N 20 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      2

      шекараның ұзақтығы 1.0414 км құрайды.

      N 20 шекаралық белгi - темiрбетон, Қарақшы тауының 1414.0 белгiсi бар шыңында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'17.9", ш.б. 86 о 03'19.3".

      6. N 20 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы бұрылады және N 24 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 10.4938 км құрайды.

      N 20 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 20

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 20

      және N 20 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның

      1

      ұзақтығы 0.5847 км құрайды.

      N 20 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 48 о 26'17.4", ш.б. 86 о 02'50.8".

      N 20 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс

      1

      бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, солтүстiк-шығыстан оңтүстiк-батысқа қарай созылған Қызылащы кезең қырқасын қиып өтiп,

      N 21 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 20 және N 21 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 3.4644 км құрайды.

      N 21 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'14.6" ш.б. 86 о 00'02.4".

      N 21 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 21

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 21 және N 21 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 1.3474 км құрайды.

      N 21 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 26'13.6" ш.б. 85 о 58'56.8".

      N 21 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 21

      1 2

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 21 және N 21 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк

      1 2

      шекараның ұзақтығы 1.3229 км құрайды.

      N 21 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 48 о 26'12.6", ш.б. 85 о 57'52.5".

      N 21 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 22

      2

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 21 және N 22 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттік

      2

      шекараның ұзақтығы 0.4302 км құрайды.

      N 22 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 o 26'12.2", ш.б. 85 o 57'31.6".

      N 22 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, Қызылащы (Құмдыайрық)

      өзенiн қиып өтiп, N 22 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 22 және N

      1

      22 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы

      1

      1.2320 км құрайды.

      N 22 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 26'11.3", ш.б. 85 о 56'31.6".

      N 22 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 23

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 22 және N 23 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 0.9182 км құрайды.

      N 23 шекаралық белгi - гранит, 911.9 белгiсi бар биiктiкте орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 o 26'10.5", ш.б. 85 o 55'47.0".

      N 23 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 23

      1

      шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 23 және N 23 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекараның ұзақтығы 0.4790 км құрайды.

      N 23 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 48 о 26'10.1", ш.б. 85 о 55'23.7".

      N 23 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      мемлекеттiк шекараның түзу сызығы мен Алқабек (Акэтасыхэ) өзенi су

      ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe - N 24 шекаралық белгiге

      дейiн батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 23 және N 24

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 0.7150 км құрайды.

      N 24 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 24(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек (Акэтасыхэ) өзенiнiң оң жағалауындағы мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 48 о 26'09.5", ш.б. 85 о 54'50.1";

      - N 24(2) шекаралық бағана - гранит, Алқабек (Акэтасыхэ) өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 26'09.2", ш.б. 85 о 54'48.4";

      - N 24(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек (Акэтасыхэ) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 o 26'10.2", ш.б. 85 o 54'49.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 24(2) шекаралық бағанадан N 24(3) шекаралық бағана бағытында - 6.9 м; N 24(3) шекаралық бағанадан N 24(2) шекаралық бағана бағытында - 29.1 м.

      N 24(1) шекаралық бағанадан N 24(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 33.0 м құрайды.

      N 24(1) шекаралық бағанадан N 24(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 25.0 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығының Алқабек (Акэтасыхэ) өзенi су ағысының орта сызығымен қиылыс нүктесiне дейiнгi қашықтықтар: N 24(1) шекаралық бағанадан - 21.4 м; N 24(2) шекаралық бағанадан - 13.6 м; N 24(3) шекаралық бағанадан - 23.3 м.

      7. N 24 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне шығады және жалпы батыс бағытта Алқабек (Акэтасыхэ) пен Бас-Теректi өзендерiнiң су ағыстары орта сызықтарының қиылыс нүктесiне дейiн Алқабек (Акэтасыхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай өтедi, бұдан әрi жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 34(1) және N 34(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 34 шекаралық белгiге дейiн Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай өтедi, одан әрi жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта Китайка өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, Китайка (Алакэбэкэхэ) мен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге - N 39 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 84.86 км құрайды.

      Осы учаскеде Алқабек өзенiне Қазақстан аумағынан мынадай сапалар құйылады: Бас-Теректi, Орта-Теректi, Шет-Теректi; Китайка (Алакэбэкэхэ) өзенiне Жасыл Сай саласы құйылады.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен Алқабек (Алакэбэкэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 24 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне шығады және жалпы батыс бағытта Алқабек (Алакэбэкэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 24 және N 24 шекаралық

      1(1) 1(2)

      бағаналарды қосатын сызық пен Алқабек (Алакэбэкэхэ) өзенi су

      ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 24 шекаралық белгiге

      1

      дейiн өтедi. N 24 және N 24 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.58 км құрайды.

      N 24 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      1

      - N 24 шекаралық бағана - гранит, Алқабек (Акэтасыхэ)

      1(1)

      қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'37.4", ш.б. 85 о 50'16.5";

      - N 24 шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек (Акэтасыхэ)

      1(2)

      өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'38.0", ш.б. 85 о 50'17.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 24

      1(1)

      шекаралық бағанадан N 24 шекаралық бағана бағытында - 7.6 м; N 24

      1(2) 1(2)

      шекаралық бағанадан N 24 шекаралық бағана бағытында - 12.3 м.

      1(1)

      N 24 және N 24 шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен

      1(2) 1(2)

      Алқабек (Алакэбэкэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын

      нүктеден - N 24 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      Алқабек (Алакэбэкэхэ) пен Бас-Теректi өзендерi су ағыстарының орта

      сызықтары қиылысатын нүктеге - N 25 шекаралық белгiге дейiн Алқабек

      (Алакэбэкэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге

      қарай, жалпы батыс бағытта өтедi. N 24 және N 25 шекаралық

      1

      белгілepдің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.16 км құрайды.

      N 25 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 25(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек (Акэтасыхэ) өзенi қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'37.1", ш.б. 85 о 50'11.2".

      N 25(2) шекаралық бағана - гранит, Алқабек (Акэтасыхэ) қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'36.6", ш.б. 85 о 50'10.9";

      - N 25(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 25'37.4", ш.б. 85 о 50'10.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 25(1) шекаралық бағанадан N 25(2) шекаралық бағана бағытында - 9.7 м; N 25(2) шекаралық бағанадан N 25(1) шекаралық бағана бағытында - 7.1 м; N 25(2) шекаралық бағанадан N 25(3) шекаралық бағана бағытында - 13.9 м; N 25(3) шекаралық бағанадан N 25(2) шекаралық бағана бағытында - 11.6 м.

      N 25(1) шекаралық бағанадан N 25(3) шекаралық бағанаға дейiнгi ұзақтық 19.6 м құрайды.

      Алқабек (Алакэбэкэхэ) пен Бас-Теректi өзендерiнің су ағыстары орта сызықтарының қиылыс нүктесіне дейiнгi қашықтықтар: N 25(1) шекаралық бағанадан - 10.9 м; N 25(2) шекаралық бағанадан - 11.9 м; N 25(3) шекаралық бағанадан - 13.9 м.

      Алқабек (Алакэбэкэхэ) пен Бас-Теректi өзендерiнің су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеден - N 25 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы бойынша Алқабек өзені су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта, N 26(1) және N 26(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 26 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 25 және N 26 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 2.60 км құрайды.

      N 26 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 26(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенi қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      48 о 25'01.0", ш.б. 85 о 48'41.3";

      - N 26(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 25'02.1", ш.б. 85 о 48'41.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 26(1) шекаралық бағанадан N 26(2) шекаралық бағана бағытында - 16.2 м; N 26(2) шекаралық бағанадан N 26(1) шекаралық бағана бағытында - 20.2 м.

      N 26(1) және N 26(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 26 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 26 және N 26 шекаралық бағаналарды

      1(1) 1(2)

      қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын

      нүктеге - N 26 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 26 және N 26

      1 1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 6.22 км құрайды.

      N 26 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      1

      - N 26 шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнің қытайлық

      1(1)

      жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      48 о 23'42.7", ш.б. 85 о 45'10.4";

      - N 26 шекаралық бағана - темiр бетон, Алқабек өзенiнің

      1(2)

      қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 23'43.4", ш.б. 85 о 45'11.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 26

      1(1)

      шекаралық бағанадан N 26 шекаралық бағана бағытында - 17.3 м; N 26

      1(2) 1(1)

      шекаралық бағанадан N 26 шекаралық бағана бағытында - 9.6 м.

      1(1)

      N 26 және N 26 шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен

      1(1) 1(2)

      Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 26

      1

      шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы

      оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс

      бойынша төменге қарай, N 27(1) және N 27(2) шекаралық бағаналарды

      қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын

      нүктеге - N 27 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 26 және N 27

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 1.56 км құрайды.

      N 27 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 27(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 23'22.8", ш.б. 85 о 44'52.2";

      - N 27(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 48 о 23'25.1", ш.б. 85 о 44'51.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 27(1) шекаралық бағанадан N 27(2) шекаралық бағана бағытында - 31.6 м; N 27(2) шекаралық бағанадан N 27(1) шекаралық бағана бағытында - 40.9 м.

      N 27(1) және N 27(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 27 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 28(1) және N 28(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысы орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 28 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 27 және N 28 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 4.45 км құрайды.

      N 28 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 28(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 21'52.6", ш.б. 85 о 43'07.8";

      - N 28(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 21'53.6", ш.б. 85 о 43'08.3";

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 28(1) шекаралық бағанадан N 28(2) шекаралық бағана бағытында - 15.2 м; N 28(2) шекаралық бағанадан N 28(1) шекаралық бағана бағытында - 14.7 м.

      N 28(1) және N 28(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 28 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 29(1) және N 29(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысы орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 29 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 28 және N 29 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекараның ұзақтығы 5.70 км құрайды.

      N 29 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 29(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнің жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      48 о 20'03.4", ш.б. 85 о 41'43.3";

      - N 29(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 20'03.7", ш.б. 85 о 41'41.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 29(1) шекаралық бағанадан N 29(2) шекаралық бағана бағытында - 17.0 м; N 29(2) шекаралық бағанадан N 29(1) шекаралық бағана бағытында - 19.2 м.

      N 29(1) және N 29(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 29 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 30(1) және N 30(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 30 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 29 және N 30 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 5.52 км құрайды.

      N 30 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 30(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 17'58.1", ш.б. 85 о 41'21.1";

      - N 30(2) шекаралық бағана - темiр бетон, Алқабек өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 17'59.4", ш.б. 85 о 41'17.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 30(1) шекаралық бағанадан N 30(2) шекаралық бағана бағытында - 15.8 м; N 30(2) шекаралық бағанадан N 30(1) шекаралық бағана бағытында - 72.8 м.

      N 30(1) және N 30(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 30 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 31(1) және N 31(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 31 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 30 және N 31 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 5.00 км құрайды.

      N 31 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 31(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 16'17.2", ш.б. 85 о 40'32.9";

      - N 31(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 16'18.6", ш.б. 85 о 40'32.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 31(1) шекаралық бағанадан N 31(2) шекаралық бағана бағытында - 20.3 м; N 31(2) шекаралық бағанадан N 31(1) шекаралық бағана бағытында - 24.2 м.

      N 31(1) және N 31(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 31 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 32(1) және N 32(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 32 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 31 және N 32 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 4.11 км құрайды.

      N 32 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 32(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 14'40.0", ш.б. 85 о 39'41.3";

      - N 32(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 14'40.8", ш.б. 85 о 39'39.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 32(1) шекаралық бағанадан N 32(2) шекаралық бағана бағытында - 26.5 м; N 32(2) шекаралық бағанадан N 32(1) шекаралық бағана бағытында - 25.3 м.

      N 32(1) және N 32(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 32 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 33(1) және N 33(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 33 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 32 және N 33 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 4.30 км құрайды.

      N 33 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 33(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 13'56.5", ш.б. 85 о 37'59.2";

      - N 33(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 13'57.9", ш.б. 85 о 37'56.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 33(1) шекаралық бағанадан N 33(2) шекаралық бағана бағытында - 43.9 м; N 33(2) шекаралық бағанадан N 33(1) шекаралық бағана бағытында - 22.0 м.

      N 33(1) және N 33(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 33 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта Алқабек өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 34(1) және N 34(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 34 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 33 және N 34 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 4.24 км құрайды.

      N 34 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 34(1) шекаралық бағана - гранит, Алқабек өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 12'14.8", ш.б. 85 о 37'25.8";

      - N 34(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Алқабек өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 12'14.2", ш.б. 85 о 37'23.3".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейінгi қашықтықтар: N 34(1) шекаралық бағанадан N 34(2) шекаралық бағана бағытында - 30.7 м; N 34(2) шекаралық бағанадан N 34(1) шекаралық бағана бағытында - 24.6 м.

      N 34(1) және N 34(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Алқабек өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 34 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай өтiп, одан әрi бұрылады және N 35(1) және N 35(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 35 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 34 және N 35 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның ұзақтығы 7.82 км құрайды.

      N 35 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 35(1) шекаралық бағана - гранит, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 10'27.3", ш.б. 85 о 34'50.1";

      - N 35(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 10'27.6", ш.б. 85 о 34'48.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 35(1) шекаралық бағанадан N 35(2) шекаралық бағана бағытында - 17.3 м; N 35(2) шекаралық бағанадан N 35(1) шекаралық бағана бағытында - 18.3 м.

      N 35(1) және N 35(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 35 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 36(1) және N 36(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 36 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 35 және N 36 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.02 км құрайды.

      N 36 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 36(1) шекаралық бағана - гранит, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 08'37.8", ш.б. 85 о 33'29.0";

      - N 36(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 08'38.7", ш.б. 85 о 33'25.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейінгі қашықтықтар: N 36(1) шекаралық бағанадан N 36(2) шекаралық бағана бағытында - 53.3 м; N 36(2) шекаралық бағанадан N 36(1) шекаралық бағана бағытында - 22.3 м.

      N 36(1) және N 36(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 36 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 37(1) және N 37(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 37 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 36 және N 37 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 8.18 км құрайды.

      N 37 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 37(1) шекаралық бағана - гранит, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 06'10.3", ш.б. 85 о 32'49.4";

      - N 37(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 06'09.1", ш.б. 85 о 32'47.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 37(1) шекаралық бағанадан N 37(2) шекаралық бағана бағытында - 31.1 м; N 37(2) шекаралық бағанадан N 37(1) шекаралық бағана бағытында - 22.6 м.

      N 37(1) және N 37(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 37 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, N 38(1) және N 38(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 38 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 37 және N 38 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.28 км құрайды.

      N 38 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 38(1) шекаралық бағана - гранит, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 04'12.8", ш.б. 85 о 32'06.8";

      - N 38(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: с.е. 48 о 04'13.1", ш.б. 85 о 32'03.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 38(1) шекаралық бағанадан N 38(2) шекаралық бағана бағытында - 36.7 м; N 38(2) шекаралық бағанадан N 38(1) шекаралық бағана бағытында - 22.4 м.

      N 38(1) және N 38(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 38 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Китайка (Алакэбекэхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша төменге қарай, Китайка (Алакэбекэхэ) мен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге - N 39 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 38 және N 39 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 7.12 км құрайды.

      N 39 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 39(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 01'29.4", ш.б. 85 о 31'36.0";

      - N 39(2) шекаралық бағана - гранит, Китайка (Алакэбекэхэ) өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 01'28.9", ш.б. 85 о 31'37.8";

      - N 39(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 01'16.2", ш.б. 85 о 31'36.1".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 39(1) шекаралық бағанадан N 39(2) шекаралық бағана бағытында - 20.8 м; N 39(2) шекаралық бағанадан N 39(1) шекаралық бағана бағытында - 18.8 м; N 39(2) шекаралық бағанадан N 39(3) шекаралық бағана бағытында - 187.0 м; N 39(3) шекаралық бағанадан N 39(2) шекаралық бағана бағытында - 204.6 м.

      N 39(1) шекаралық бағанадан N 39(3) шекаралық бағанаға дейiнгi apaқашықтық 405.8 м құрайды.

      Қара Ертiс (Эрцисыхэ) пен Китайка (Алакэбекэхэ) өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге дейiнгi қашықтықтар: N 39(1) шекаралық бағанадан - 177.4 м; N 39(2) шекаралық бағанадан - 165.0 м; N 39(3) шекаралық бағанадан - 228.4 м.

      8. N 39 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, осы өзеннің су ағысының орта сызығымен оның ескi арнасы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге дейiн жалпы шығыс бағытта өтiп, одан әрi оның ескi арнасының су ағысы ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, N 41 шекаралық нүктеге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.86 км құрайды.

      Китайка (Алакэбекэхэ) мен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеден - N 39 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi су ағысының ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, осы өзеннің су ағысының орта сызығымен оның ескi арнасы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге дейiн жалпы шығыс бағытта өтiп, одан әрi оның ескi арнасының су ағысы ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, N 40(1) және N 40(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенiнің ескi арнасы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 40 шекаралық нүктеге дейiн жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 39 және N 40 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.54 км құрайды.

      N 40 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 40(1) шекаралық бағана - гранит, Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi ескi арнасының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 48 о 01'22.4", ш.б. 85 о 32'02.0";

      - N 40(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi ескi арнасының қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 01'19.5", ш.б. 85 о 31'53.3".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 40(1) шекаралық бағанадан N 40(2) шекаралық бағана бағытында - 91.9 м; N 40(2) шекаралық бағанадан N 40(1) шекаралық бағана бағытында - 109.3 м.

      N 40(1) және N 40(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенiнің осы ескi арнасы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 40 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенiнің ескi арнасы су ағысының ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, осы ескi арнаның шығыс тармағы су ағысының орта сызығымен батыс тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe арқылы жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтiп, одан әрi оның батыс тармағы су ағысының ортасымен

      ағыс бойынша жоғары қарай, N 40 және N 40 шекаралық бағаналарды

      1(1) 1(2)

      қосатын сызықпен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi ескi арнасының батыс

      тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 40 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 40 және N 40

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.19 км құрайды.

      N 40 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      1

      - N 40 шекаралық бағана - гранит, жоғарыда аталған ескi

      1

      арнаның батыс тармағының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 00'53.7", ш.б. 85 о 32'30.3";

      - N 40 шекаралық бағана - темiрбетон, жоғарыда аталған ескi

      1(2)

      арнаның батыс тармағының қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 00'53.5", ш.б. 85 о 32'29.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 40

      1(1)

      шекаралық бағанадан N 40 шекаралық бағана бағытында - 9.0 м; N 40

      1(2) 1(2)

      шекаралық бағанадан N 40 шекаралық бағана бағытында - 18.2 м.

      1(1)

      N 40 және N 40 шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қара

      1(1) 1(2)

      Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi ескi арнасының батыс тармағы су ағысының

      орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 40 шекаралық белгiден бастап

      1

      мемлекеттiк шекара сызығы осы ескi арнаның батыс тармағы су

      ағысының ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, N 40 және N 40

      2(1) 2(2)

      шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi

      ескi арнасының батыс тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын

      нүктеге - N 40 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      2

      N 40 және N 40 шекаралық белгілердiң apacындағы мемлекеттік шекара

      1 2

      сызығының ұзақтығы 1.33 км құрайды.

      N 40 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 40 шекаралық бағана - гранит, жоғарыда аталған ескi

      2(1)

      арнаның батыс тармағының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 00'12.4", ш.б. 85 о 32'26.5";

      - N 40 шекаралық бағана - темiрбетон, жоғарыда аталған ескi

      2(2)

      арнаның батыс тармағының қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 48 о 00'12.6", ш.б. 85 о 32'23.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 40

      2(1)

      шекаралық бағанадан N 40 шекаралық бағана бағытында - 32.1 м; N 40

      2(2) 2(2)

      шекаралық бағанадан N 40 шекаралық бағана бағытында - 31.4 м.

      2(1)

      N 40 және N 40 шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қара

      2(1) 2(2)

      Ертiс (Эрцисыхэ) өзенi ескi арнасының батыс тармағы су ағысының орта

      сызығы қиылысатын нүктеден - N 40 шекаралық белгіден бастап

      2

      мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған ескi арнаның батыс

      тармағы су ағысының ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, N 40

      3(1)

      және N 40 шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен жоғарыда аталған

      3(2)

      ескi арнаның батыс тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын

      нүктеге - N 40 шекаралық белгiге дейін жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      3

      N 40 және N 40 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      2 3

      сызығының ұзақтығы 1.39 км құрайды.

      N 40 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      3

      - N 40 шекаралық бағана - гранит, жоғарыда аталған ескi

      3(1)

      арнаның батыс тармағының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 59'29.2", ш.б. 85 о 32'16.0";

      - N 40 шекаралық бағана - темiрбетон, жоғарыда аталған ескi

      3(2)

      арнаның батыс тармағының қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 59'29.3", ш.б. 85 о 32'14.1".

      Мемлекеттік шекара сызығына дейiнгi қашықтықтар: N 40

      3(1)

      шекаралық бағанадан N 40 шекаралық бағана бағытында - 21.3 м; N 40

      3(2) 3(2)

      шекаралық бағанадан N 40 шекаралық бағана бағытында - 18.7 м.

      3(1)

      N 40 және N 40 шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен

      3(1) 3(2)

      жоғарыда аталған ескi арнаның батыс тармағы су ағысының орта сызығы

      қиылысатын нүктеден - N 40 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк

      3

      шекара сызығы жоғарыда аталған ескi арнаның батыс тармағы су ағысының ортасымен ағыс бойынша жоғары қарай, N 41(1) және N 41(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенiнiң ескi арнасы батыс тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге - N 41 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 40 және N 41 шекаралық

      3

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.41 км құрайды.

      N 41 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 41(1) шекаралық бағана - гранит, жоғарыда аталған ескi арнаның батыс тармағының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 58'56.1", ш.б. 85 о 32'50.3";

      - N 41(2) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 58'50.5", ш.б. 85 о 32'51.2".

      Жоғарыда аталған ескi арнаның батыс тармағы су арнасы орта сызығы мен мемлекеттiк шекараның түзу сызығы қиылысатын нүктеге дейiнгi қашықтықтар: N 41(1) шекаралық бағанадан N 41(2) шекаралық бағана бағытында - 25.1 м; N 41(2) шекаралық бағанадан N 41(1) шекаралық бағана бағытында - 147.3 м.

      9. N 41 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге шығып, N 66 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 49.5066 км құрайды.

      Мемлекеттік шекара түзу сызығының осы учаскесiндегi жергiлiктi жердiң бедерi: N 41 шекаралық белгiден N 45 шекаралық белгiге дейiн - жекелеген бұталар ұстап тұрған құмдар; N 45 шекаралық белгiден N 50 шекаралық белгiге дейiн - құмды дала; N 50 шекаралық белгiден N 59 шекаралық белгiге дейiн - жекелеген бұталар ұстап тұрған құмдар; N 59 шекаралық белгiден N 61 шекаралық белгiге дейiн - Тазқұм құмдары; N 61 шекаралық белгiден N 64 шекаралық белгiге дейiн - жекелеген бұталар ұстап тұрған құмдар; N 64 шекаралық белгiден N 66 шекаралық белгiге дейiн - дала.

      Қара Ертiс (Эрцисыхэ) өзенiнің ескi арнасы батыс тармағы су ағысының орта сызығымен N 41 және N 42 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекараның түзу сызығы қиылысатын нүктеден - N 41 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге шығып, N 42 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта өтедi. N 41 және N 42 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0,7361 км құрайды.

      N 42 шекаралық белгi темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 58'31.6", ш.б. 85 о 32'54.2".

      N 42 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 43 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 42 және N 43 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.6571 км құрайды.

      N 43 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 56'33.8", ш.б. 85 о 33'12.0".

      N 43 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 44 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 43 және N 44 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1246 км құрайды.

      N 44 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 55'25.4", ш.б. 85 о 33'22.4".

      N 44 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 45 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 44 және N 45 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.2906 км құрайды.

      N 45 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 53'07.2", ш.б. 85 о 33'43.2".

      N 45 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 46 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 45 және N 46 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8030 км құрайды.

      N 46 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 52'09.1", ш.б. 85 о 33'52.0".

      N 46 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 47 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 46 және N 47 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.5405 км құрайды.

      N 47 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 51'19.5", ш.б. 85 о 33'59.5".

      N 47 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 48 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 47 және N 48 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.6523 км құрайды.

      N 48 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 47 о 49'54.1", ш.б. 85 о 34'12.3".

      N 48 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 49 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 48 және N 49 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 3.1478 км құрайды.

      N 49 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 48'12.7", ш.б. 85 о 34'27.6".

      N 49 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 50 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 49 және N 50 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2040 км құрайды.

      N 50 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 47'01.7", ш.б. 85 о 34'38.3".

      N 50 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 51 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 50 және N 51 шекаралық белгілеpдің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5103 км құрайды.

      N 51 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 46'45.2", ш.б. 85 о 34'40.7".

      N 51 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 52 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 51 және N 52 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6053 км құрайды.

      N 52 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 45'53.6", ш.б. 85 о 34'48.4".

      N 52 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығының N 53 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 52 және N 53 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3705 км құрайды.

      N 53 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 45'09.5", ш.б. 85 о 34'55.8".

      N 53 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 54 шекаралық белгiге дейін түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 53 және N 54 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3028 км құрайды.

      N 54 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 44'27.5", ш.б. 85 о 35'02.1".

      N 54 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 55 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 54 және N 55 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1586 км құрайды.

      N 55 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 43'50.2", ш.б. 85 о 35'07.7".

      N 55 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 56 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 55 және N 56 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.6217 км құрайды.

      N 56 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 43'30.2", ш.б. 85 о 35'10.7".

      N 56 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 57 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады.

      N 56 және N 57 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6296 км құрайды.

      N 57 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 43'09.9", ш.б. 85 о 35'13.8".

      N 57 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 58 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк жалғасады. N 57 және N 58 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.9560 км құрайды.

      N 58 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 42'39.1", ш.б. 85 о 35'18.4".

      N 58 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығының N 59 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 58 және N 59 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5637 км құрайды.

      N 59 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 42'21.0", ш.б. 85 о 35'21.2".

      N 59 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта өтуiн жалғастырып, Тазқұм құмдарын қиып өтiп, N 60 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 59 және N 60 шекаралық белгілepдің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының 10.5501 км құрайды.

      N 60 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 36'41.2", ш.б. 85 о 36'12.6".

      N 60 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 61 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағыттa жалғасады. N 60 және N 61 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3310 км құрайды.

      N 61 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 36'30.5", ш.б. 85 о 36'14.2".

      N 61 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 62 шекаралық белгiге дейiн түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 61 және N 62 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9598 км құрайды.

      N 62 шекаралық белгі - темірбетон. Оның географиялық координаттары: с.е. 47 о 35'59.6", ш.б. 85 о 36'18.6".

      N 62 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 63 шекаралық белгiге дейін түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 62 және N 63 шекаралық белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1052 км құрайды.

      N 63 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 35'24.0", ш.б. 85 о 36'24.0".

      N 63 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 64 шекаралық белгiге дейін түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 63 және N 64 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9382 км құрайды.

      N 64 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 34'21.5", ш.б. 85 о 36'33.3".

      N 64 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 65 шекаралық белгiге дейін түзу сызық бойынша оңтүстiк бағытта жалғасады. N 64 және N 65 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1939 км құрайды.

      N 65 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 33'10.9", ш.б. 85 о 36'43.9".

      N 65 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 66 шекаралық белгiге дейiн - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қутал өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiн - оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 65 және N 66 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5539 км құрайды.

      N 66 шекаралық белгi үш шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 66(1) шекаралық бағана темiрбетон, мемлекеттік шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 32'23.9", ш.б. 85 о 36'51.2";

      - N 66(2) шекаралық бағана - гранит, Қутал өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 32'20.6", ш.б. 85 о 36'52.6".

      - N 66(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Қутал өзенiнiң жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 32'19.5", ш.б. 85 о 36'50.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 66(2) шекаралық бағанадан бастап N 66(3) шекаралық бағана бағытында - 39.2 м; N 66(3) шекаралық бағанадан бастап N 66(2) шекаралық бағана бағытында - 26.3 м.

      N 66(1) шекаралық бағанадан бастап N 66(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 49.3 м құрайды.

      N 66(1) шекаралық бағанадан бастап N 66(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 80.0 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекара сызығы Қутал өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 66(1) шекаралық, бағанадан бастап - 33.2 м; N 66(2) шекаралық бағанадан бастап - 26.0 м; N 66(3) шекаралық бағанадан бастап - 52.1 м.

      10. N 66 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтiп, Қутал өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап жоғары қарай өтедi, одан әрi Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап жалпы оңтүстiк бағытта Үлкен-Ұласты өзенiнің бастауына дейiн жоғары қарай жалғасады, әрi қарай мұздықтың ортасы бойынша Сауыр жотасының қырқасындағы Мұзтау тауындағы 3690 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. Мемлекеттік шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 68.71 км құрайды.

      Осы учаскеде Қазақстан аумағынан Үлкен-Ұласты өзенiне Майшелек пен Ақкезең салалары құяды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен Қутал өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктeci - N 66 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және Қутал өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап жалпы оңтүстiк бағытта N 67 шекаралық белгiге дейiн жоғары қарай өтедi - бұл жер N 67(1) және N 67(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 66 және N 67 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.90 км құрайды.

      N 67 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 67(1) шекаралық бағана - гранит, "Достық" көпiрiнiң (Қазақстан-Қытай сауда көпiрi) шығыс қапталынан оңтүстiкке қарай, Үлкен-Ұласты өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 30'05.0", ш.б. 85 о 36'45.1";

      - N 67(2) шекаралық бағана - темiрбетон, "Достық" көпiрiнің (Қазақстан-Қытай сауда көпірi) батыс қапталынан солтүстiкке қарай, Үлкен-Ұласты өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 30'04.3", ш.б. 85 о 36'42.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 67(1) шекаралық бағанадан бастап N 67(2) шекаралық бағананың бағытында - 31.7 м; N 67(2) шекаралық бағанадан бастап N 67(1) шекаралық бағананың бағытында - 31.6 м.

      N 67(1) және N 67(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 67 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 68 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өтедi - бұл жер N 68(1) және N 68(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 67 және N 68 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 7.01 км құрайды.

      N 68 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 68(1) шекаралық бағана - гранит, Үлкен-Ұласты өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 27'09.1", ш.б. 85 о 39'07.2";

      - N 68(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Үлкен-Ұласты өзен қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 27'08.2", ш.б. 85 о 39'06.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық N 68(1) шекаралық бағанадан бастап N 68(2) шекаралық бағана бағытында - 5.6 м; N 68(2) шекаралық бағанадан бастап N 68(1) шекаралық бағана бағытында - 23.5 м.

      N 68(1) және N 68(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 68 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 69 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өтедi - бұл жер N 69(1) және N 69(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 68 және N 69 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.44 км құрайды.

      N 69 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 69(1) шекаралық бағана - гранит, Үлкен-Ұласты өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 25'37.6", ш.б. 85 о 41'03.5";

      - N 69(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Үлкен-Ұласты өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 25'37.4", ш.б. 85 о 41'02.1 .

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 69(1) шекаралық бағанадан бастап N 69(2) шекаралық бағана бағытында - 13.0 м; N 69(2) шекаралық бағанадан бастап N 69(1) шекаралық бағана бағытында - 16.1 м.

      N 69(1) және N 69(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден N 69 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 70 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта жоғары қарай өтедi - бұл жер N 70(1) және N 70(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 69 және N 70 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.03 км құрайды.

      N 70 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 70(1) шекаралық бағана - гранит, Үлкен-Ұласты өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 24'10.1", ш.б. 85 о 41'06.0".

      - N 70(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Үлкен-Ұласты өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 24'09.7", ш.б. 85 о 41'04.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 70(1) шекаралық бағанадан бастап N 70(2) шекаралық бағана бағытында - 29.6 м; N 70(2) шекаралық бағанадан бастап N 70(1) шекаралық бағана бағытында - 13.2 м.

      N 70(1) және N 70(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 70 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша N 71 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өтедi - бұл жер N 71(1) және N 71(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 70 және N 71 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 3.64 км құрайды.

      N 71 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 71(1) шекаралық бағана - гранит, Үлкен-Ұласты өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 22'39.0", ш.б. 85 о 42'07.6".

      - N 71(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Үлкен-Ұласты өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 22'39.9", ш.б. 85 о 42'01.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейінгі арақашықтық: N 71(1) шекаралық бағанадан бастап N 71(2) шекаралық бағана бағытында - 28.7 м; N 71(2) шекаралық бағанадан бастап N 71(1) шекаралық бағана бағытында - 105.4 м.

      N 71(1) және N 71(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 71 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша N 72 шекаралық белгiге дейін жалпы оңтүстiк бағытта жоғары қарай өтедi - бұл жер N 71(1) және N 71(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 71 және N 72 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 11.96 км құрайды.

      N 72 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 72(1) шекаралық бағана - гранит, Үлкен-Ұласты өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 17'25.9", ш.б. 85 о 41'49.3";

      - N 72(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Үлкен-Ұласты өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 17'24.5", ш.б. 85'41'47.8".

      Мемлекеттік шекара сызығына дейiнгі арақашықтық: N 72(1) шекаралық бағанадан бастап N 72(2) шекаралық бағана бағытында - 32.5 м; N 72(2) шекаралық бағанадан бастап N 72(1) шекаралық бағана бағытында - 21.7 м.

      N 72(1) және N 72(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 72 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша N 72 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өтедi - бұл жер N 73(1) және N 73(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 72 және N 73 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 23.96 км құрайды.

      N 73 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 73(1) шекаралық бағана - гранит, Үлкен-Ұласты өзен қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 07'21.7", ш.б. 85'34'08.9";

      - N 73(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Үлкен-Ұласты өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 07'25.2", ш.б. 85 о 34'04.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 73(1) шекаралық бағанадан бастап N 73(2) шекаралық бағана бағытында - 81.1 м; N 73(2) шекаралық бағанадан бастап N 73(1) шекаралық бағана бағытында - 60.2 м.

      N 73(1) және N 73(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 73 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Үлкен-Ұласты өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап өзеннiң бастауына дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта 7.20 км ұзақтықта жоғары қарай өтедi, содан кейiн мұздықтың ортасымен 2.57 км ұзақтықта Сауыр жотасының қырқасындағы Мұзтау тауларындағы 3690 белгiсi бар нүктеге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 73 шекаралық белгiден бастап 3690 белгiсi бар нүктеге дейiн мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 9.77 км құрайды.

      11. Мұзтау тауларындағы 3690 белгiсi бар нүктеден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сауыр жотасының қырқасы бойынша N 74 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, содан кейiн Сауыр жотасының атаусыз сiлемiнiң қырқасы бойынша Шағаноба (Тоқжайлау) асуына дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, әрi қарай Шағаноба (Тебук жотасы) тауларының қырқасы бойынша N 81 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 62.52 км құрайды.

      Сауыр жотасының қырқасындағы Мұзтау тауларындағы 3690 белгiсi нүктеден бастап мемлекеттiк шекара сызығы 3710, 3711, 3666, 3724, 3725 белгiлерi бар биiктiктер мен 3599 белгiсi бар кезең, 3647, 3519, 3628, 3666, 3377, 3547, 3530, 3521, 3439, 3357, 3262, 3205 белгiлерi бар биiктiктер мен 3102 белгiсi бар кезең, 3219, 3201, белгiлерi бар биiктiктер мен 3096 белгiсi бар кезең арқылы N 74 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. Мұзтау тауларындағы 3690 белгiсi бар нүктеден бастап N 74 шекаралық белгiге дейiн мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 31.78 км құрайды.

      N 73 және N 74 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 41.55 км.

      N 74 шекаралық белгi - темiрбетон, Сауыр жотасының 3075.2 белгiсi бap биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 02'50.9", ш.б. 85 о 12'52.2".

      N 74 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сауыр жотасының атаусыз сiлемiнің қырқасы бойынша 2741 белгiсi бар биiктiк арқылы, Қызыледжин тауының 2672 белгiсi бар биiктiгi арқылы, 2499, 2355 белгiлерi бар биiктiктер арқылы N 75 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 74 және N 75 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.99 км құрайды.

      N 75 шекаралық белгi - гранит, Шағаноба (Тоқжайлау) асуының шығыс бөлiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'13.4", ш.б. 85 о 10'51.3".

      N 75 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      Қазақстан аумағындағы Тоқжайлау өзенi мен Қытай аумағындағы

      Қызылөзен өзенiнің суайрық сызығы бойынша N 75 шекаралық белгiге

      1

      дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 75 және N 75 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.27 км құрайды.

      N 75 шекаралық белгi - аралық, гранит, Шағаноба (Тоқжайлау)

      1

      асуының солтүстiк бөлiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'14.6", ш.б. 85 о 10'38.9".

      N 75 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған суайрығының сызығы бойынша Шағаноба (Тоқжайлау)

      асуы арқылы N 75 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      2

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтеді. N 75 және N 75 шекаралық

      1 2

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.42 км құрайды.

      N 75 шекаралық белгi - аралық, гранит, Шағаноба (Тоқжайлау)

      2

      асуының оңтүстiк бөлiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'02.8", ш.б. 85 о 10'33.1".

      N 75 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      жоғарыда аталған суайрығының сызығы бойынша N 75 шекаралық белгiге

      3

      дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 75 және N 75

      2 3

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының

      ұзақтығы 1.52 км құрайды.

      N 75 шекаралық белгi - аралық, гранит, 2140.0 белгiсi бар

      3

      биiктікте орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'24.9", ш.б. 85 о 10'20.6".

      N 75 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      3

      жоғарыда аталған суайрығының сызығы бойынша N 76 шекаралық белгiге

      дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 75 және N 76

      3

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.87 км құрайды.

      N 76 шекаралық белгi - темiрбетон, Шағаноба тауының (Тебук жотасы) қырқасындағы 2145.7 белгiсi бар биiктiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'01.1", ш.б. 85 о 10'03.6".

      N 76 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      Шағаноба тауының (Тебук жотасы) қырқасы бойынша N 76 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 76 және

      N 76 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының

      1

      ұзақтығы 0.68 км құрайды.

      N 76 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2142.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның

      географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'08.5", ш.б. 85 о 09'35.0".

      N 76 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 77 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 76 және N 77 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.11 км құрайды.

      N 77 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2194.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'20.1", ш.б. 85 о 08'46.3".

      N 77 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 76 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      1

      оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 77 және N 76 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.66 км құрайды.

      N 76 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2215.2 белгiсi бар биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 46 о 59'04.8", ш.б. 85 о 08'24.8".

      N 77 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2218 белгiсi бар нүкте арқылы N 78

      шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      N 77 және N 78 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 1.24 км құрайды.

      N 78 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырканың 2209.7 белгiсi бар Табансала асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 58'44.2", ш.б. 85 о 07'38.9".

      N 78 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 78 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 78 және N 78 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.22 км құрайды.

      N 78 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2293.0 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 58'12.8", ш.б. 85 о 07'12.9".

      N 78 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2344 белгiсi бар биiктiк арқылы N 79

      шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      N 78 және N 79 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 3.54 км құрайды.

      N 79 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырканың 2349.9 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'30.1", ш.б. 85 о 05'06.8".

      N 79 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2356 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, бұдан соң 2367 белгiсi бар биiктiк

      арқылы N 79 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс

      1

      бағытта өтедi. N 79 және N 79 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.22 км құрайды.

      N 79 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2367.3 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 56'46.6", ш.б. 85 о 05'04.0".

      N 79 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2465 белгiсi бар биiктiкке дейiн

      жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан соң N 79

      2

      шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 79 және N 79

      1 2

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.12 км құрайды.

      N 79 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      2

      қырқаның 2478.3 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 55'50.1", ш.б. 85 о 04'39.6".

      N 79 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 80 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 79 және N 80 шекаралық

      2

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.10

      км құрайды.

      N 80 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2541.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 55'31.0", ш.б. 85 о 03'59.5".

      N 80 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2541, 2550 және 2553 белгiлерi бар

      биiктiктер арқылы N 80 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта

      1

      өтедi. N 80 және N 80 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекара сызығының ұзақтығы 3.78 км құрайды.

      N 80 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2564.2 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 55'19.8", ш.б. 85 о 01'25.1".

      N 80 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығының

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2596 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан соң 2590 және 2548 белгiлерi бар биiктiктер арқылы N 81 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 80 және N 81 шекаралық белгілердiң

      1

      аpacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.00 км құрайды.

      N 81 шекаралық белгi - гранит, 2515.8 белгiсi бар Тебук тауының шыңында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 46 о 54'51.5", ш.б. 84 о 58'59.3".

      12. N 81 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Шағаноба (Тебук жотасы) тауының атаусыз сiлемiнің қырқасы бойынша N 82 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағыттa өтедi, бұдан соң атаусыз сiлемнің қырқасы бойынша N 83 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, әрi қарай жоғарыда аталған сiлемнiң қырқасы бойынша N 88 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi, одан әрi Мыңқозылғал тауының қырқасы бойынша N 91 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 34.48 км құрайды.

      N 81 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Шағаноба (Тебук жотасы) тауының атаусыз сiлемiнің қырқасы бойынша

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 81 шекаралық белгiге дейiн өтедi.

      1

      N 81 және N 81 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекет шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 1.16 км құрайды.

      N 81 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2135.4 белгiсi бар нүктесiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 54'17.2", ш.б. 84 о 58'42.4".

      N 81 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2131 белгiсi бар биiктiк арқылы N 82

      шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтеді. N 81 және

      1

      және N 82 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      сызығының ұзақтығы 1.72 км құрайды.

      N 82 шекаралық белгi - темiрбетон, Керегетас асуындағы 2028.0 белгiсi бар нүктеде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 53'28.8", ш.б. 84 о 58'42.3".

      N 82 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы атаусыз сілемнің қырқасы бойынша 2005 белгiсi бар кезеңге дейiн

      жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан соң N 82

      1

      шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 82

      және N 82 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 1.24 км құрайды.

      N 82 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2023.0 белгiсi бар кезеңінде орналасқан. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 46 о 52'58.0", ш.б. 84 о 58'41.3".

      N 82 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2045 белгiсi бар биiктiк арқылы N 83

      шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 82 және N 83

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.32 км құрайды.

      N 83 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2059.7 белгiсi бар биіктігінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 52'18.4", ш.б. 84 о 58'36.8".

      N 83 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2044 белгiсi бар биiктiк арқылы 2045 белгiсi бар биiктікке дейін жалпы батыс бағытта өтедi, бұдан соң

      N 83 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 83

      1

      және N 83 шекаралық белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 1.36 км құрайды.

      N 83 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2037.1 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 46 о 52'10.2", ш.б. 84 о 57'53.8".

      N 83 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша атаусыз биiктiкке дейiн жалпы

      оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, бұдан соң N 83 шекаралық белгігe дейiн

      2

      жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 83 және N 83 шекаралық

      1 2

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.96 км құрайды.

      N 83 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      2

      қырқаның 2027.3 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 51'54.8", ш.б. 84 о 57'30.5".

      N 83 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 84 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 83 және N 84 шекаралық

      2

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.07 км құрайды.

      N 84 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2059.8 белгiсi бар биіктігінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 51'45.7", ш.б. 84 о 56'43.7".

      N 84 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 84 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      1

      солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 84 және N 84 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.68 км құрайды.

      N 84 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2051.0 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 51'59.3", ш.б. 84 о 56'19.7".

      N 84 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2054 белгiсi бар биiктiк арқылы N 85

      шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 84

      1

      және N 85 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.20 км құрайды.

      N 85 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2029.1 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 52'30.6", ш.б. 84 о 55'50.2".

      N 85 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 85 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      1

      батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 85 және N 85 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.71 км құрайды.

      N 85 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2027.0 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 52'49.9", ш.б. 84 о 54'52.9".

      N 85 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2008 белгiсi бар кезеңге дейiн жалпы

      солтүстiк бағытта өтедi, бұдан әрi N 85 шекаралық белгiге дейiн

      2

      жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 85 және N 85

      1 2

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.14 км құрайды.

      N 85 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      2

      қырқаның 2003.3 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 46 о 53'47.5", ш.б. 84 о 54'22.9".

      N 85 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 85 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      3

      солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 85 және N 85 шекаралық белгiлерiнiң

      2 3

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының арақашықтығы 0.68 км құрайды.

      N 85 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      3

      қырқаның 1982.9 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 53'59.5", ш.б. 84 о 54'00.0".

      N 85 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      3

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2002 белгiсi бар биiктiк арқылы N 86

      шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 85

      3

      және N 86 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.04 км құрайды.

      N 86 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2004.0 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 54'19.9", ш.б. 84 о 53'31.5".

      N 86 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша атаусыз биiктiкке дейiн жалпы

      солтүстiк-батыс бағытта өтедi, содан соң N 86 шекаралық белгiге

      1

      дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 86 және N 86 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.22 км құрайды.

      N 86 шекаралық белгi - аралық, темірбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 1912.4 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 54'36.1", ш.б. 84 о 52'48.5".

      N 86 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 1968, 1953, 1915 белгiлерi бар биiктiктер арқылы N 87 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 86 және N 87 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.90 км құрайды.

      N 87 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1922.2 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 55'46.6", ш.б. 84 о 51'30.8".

      N 87 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 88 шекаралық бағанаға дейiн 1830

      1

      белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы солтүстiк бағытта өтедi, одан әрi жоғарыда аталған қырқа бойынша 1830 белгiсi бар биiктiк арқылы

      N 88 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi - бұл жер мемлекеттiк шекара сызығының Талдыайрық өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүкте. Жоғарыда аталған нүктенің тiкбұрышты координаттары: X=5 203 465.9, Y=15 337 204.2. N 87 және N 88 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.88 км құрайды.

      N 88 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 88(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Tалдыайрық өзенiнiң оң жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 56'41.6", ш.б. 84 о 51'43.7";

      - N 88(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Талдыайрық өзенiнің сол жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 56'42.2", ш.б. 84 о 51'38.4".

      N 88(1) шекаралық бағанадан N 88(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 13.2 м құрайды.

      Жоғарыда аталған қиылысу нүктесiне дейiнгi арақашықтық: N 88(1) шекаралық бағанадан бастап - 45.7 м; N 88(2) шекаралық бағанадан бастап - 81.6 м.

      Мемлекеттiк шекараның сызығы мен Tалдыайрық өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 88 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Мыңқозылғал тауының атаусыз сiлемiнің

      қырқасы бойынша N 88(2) шекаралық бағанаға дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан әрi жоғарыда аталған

      қырқа бойынша 1837 белгісi бар биіктiк арқылы N 88 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 88 және N 88

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.02 км құрайды.

      N 88 шекаралық бағана - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 1897.9 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'17.4", ш.б. 84 о 50'34.9".

      N 88 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 88 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      2

      батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 88 және N 88 шекаралық

      1 2

      белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.75

      км құрайды.

      N 88 шекаралық бағана - аралық темiрбетон, жоғарыда аталған

      2

      қырканың 1970.3 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'35.7", ш.б. 84 о 49'26.6".

      N 88 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 89

      2

      шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      N 88 және N 89 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      2

      сызығының ұзақтығы 0.92 км құрайды.

      N 89 шекаралық белгi - гранит, Мыңқозылғал тауы қырқасының

      2002.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'23.4", ш.б. 84 о 48'47.1".

      N 89 шекаралық белгiден бастaп мемлекеттiк шекара сызығы

      Мыңкозылғал тауының қырқасы бойынша N 89 шекаралық белгiге дейiн

      1

      жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 89 және N 89 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.92

      км құрайды.

      N 89 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2009.4 белгiсi бар биiктiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'42.8", ш.б. 84 о 48'21.5".

      N 89 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 1947 белгiсi бар биiктiк арқылы N 90

      шекаралық белгiге дейін жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 89

      1

      және N 90 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.24 км құрайды.

      N 90 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1944.9 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 46 о 58'22.3", ш.б. 84 о 46'59.0".

      N 90 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 1964, 1957 белгiлерi бар биiктiктер

      арқылы N 90 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс

      1

      бағытта өтедi. N 90 және N 90 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.48 км құрайды.

      N 90 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 1967.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'04.8", ш.б. 84 о 46'35.3".

      N 90 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      Мыңқозылғал тауының атаусыз сiлемiнiң қырқасы бойынша 1925 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы солтүстiк бағытта өтедi, бұдан әрi 1687

      белгiсi бар биiктiк арқылы N 90 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      2

      солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 90 және N 90 шекаралық белгiлердің

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.14 км құрайды.

      N 90 шекаралық белгi - аралық темiрбетон, жоғарыда аталған

      2

      қырқаның 1688.4 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'54.4", ш.б. 84 о 45'47.3".

      N 90 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 91 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 90 және N 91 шекаралық

      2

      белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.73 км құрайды.

      N 91 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'16.0", ш.б. 84 о 45'34.7".

      13. N 91 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 93 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 2.5767 км құрайды.

      N 91 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу

      сызық бойынша N 91 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта өтедi.

      1

      N 91 және N 91 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 0.6059 км құрайды.

      N 91 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 47 о 00'16.8", ш.б. 84 о 45'06.0".

      N 91 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу

      1

      сызық бойынша N 91 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта жалғасады.

      2

      N 91 және N 91 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      1 2

      сызығының ұзақтығы 0.3471 км құрайды.

      N 91 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 47 о 00'17.2", ш.б. 84 о 44'49.6".

      N 91 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс

      2

      бағытта түзу сызық бойынша одан әрi жалғасып, Керегетас өзенiнің атаусыз саласын қиып өтедi және N 92 шекаралық белгiге дейiн барады.

      N 91 және N 92 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      2

      сызығының ұзақтығы 0.7983 км құрайды.

      N 92 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'18.2", ш.б. 84 о 44'11.8".

      N 92 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу

      сызық бойынша N 92 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта өтедi.

      1

      N 92 және N 92 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 0.3301 км құрайды.

      N 92 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 47 о 00'18.6", ш.б. 84 о 43'56.2".

      N 92 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      батыс бағытта түзу сызық бойынша одан әрi жалғасып, Адырбай өзенiн

      қиып және N 93 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 92 және N 93

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4953 км құрайды.

      N 93 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'19.2", ш.б. 84 о 43'32.8".

      14. N 93 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша жалпы батыс бағытта жалғасып, Адырбай өзенiнің батыс саласын қиып өтедi және Тарбағатай жотасының шығыс бөктерiне дейiн барады, одан әрi Тарбағатай жотасы атаусыз сiлемiнің қырқасы бойынша N 94 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, осы жерден Тарбағатай жотасының қырқасы бойынша N 135 шекаралық белгiге дейiн өтедi, одан әрi Ұластайның - Жотасы тауының қырқасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, одан соң Жұман тауының қырқасы бойынша N 137 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, осы жерден түзу сызық бойынша 0.11 км ұзақтықта тау кезеңiне дейiн батыс бағытта, бұдан әрi өзектiң табаны бойынша 1.01 км ұзақтықта Бұрханбұлақ өзенiнің бастауына дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 199.95 км құрайды.

      N 93 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      0.10 км ұзақтықта жалғасып жалпы батыс бағытта өтедi, Адырбай

      өзенiнiң батыс саласын қиып өтедi және Тарбағатай жотасының шығыс

      баурайына дейiн өтедi, бұдан соң Тарбағатай жотасының атаусыз

      сiлемiнiң қырқасы бойынша 0.98 км ұзақтықта 1659 белгiсi бар

      биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, осы жерден 0.30 км

      ұзақтықта N 93 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      1

      солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 93 және N 93

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      сызығының ұзақтығы 1.38 км құрайды.

      N 93 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 1685.8 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның

      географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'31.8", ш.б. 84 о 42'36.9".

      N 93 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 1766 белгiсi бар биiктiк арқылы

      N 94 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта

      өтедi. N 93 және N 94 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк

      1

      шекара сызығы ұзақтығы 2.34 км құрайды.

      N 94 шекаралық белгi - темiрбетон, Тарбағатай жотасы қырқасының шығыстағы аяқталар тұсында 1863.4 белгiсi бар биіктікте орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'08.7", ш.б. 84 о 41'00.6".

      N 94 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Тарбағатай жотасының қырқасы бойынша 1890, 1879, 1732 белгілері бар биiктiктер арқылы N 95 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 94 және N 95 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.04 км құрайды.

      N 95 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1802.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координaттары: c.e. 46 о 59'41.0", ш.б. 84 о 37'50.5".

      N 95 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 1762 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, одан соң 1699 белгiсi бар биiктіккe дейiн жалпы батыс бағытта, одан әрi N 96 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 95 және N 96 шекаралық белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.17 км құрайды.

      N 96 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1666.1 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'40.4", ш.б. 84 о 33'47.3".

      N 96 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша Бесбастау-Шоқты тауының 1810 белгiсi бар биiктiгiне дейін жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, одан соң 1765 белгiсi бар биіктікке дейiн жалпы батыс бағытта, одан әрi N 97 шекаралық белгiге дейін жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 96 және N 97 шекералық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.38 км құрайды.

      N 97 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1742.8 белгiсi бар биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 58'28.6", ш.б. 84 о 30'42.2".

      N 97 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 98 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 97 және N 98 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.96 км құрайды.

      N 98 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1522.8 белгiсi бар биiктiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'29.9", ш.б. 84 о 29'10.3".

      N 98 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта

      өтiп, одан соң бұрылады N 98 шекаралық белгiге дейiн

      1

      батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 98 және N 98 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.34 км құрайды.

      N 98 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқа 1489.6 белгiсi бар биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'34.5", ш.б. 84 о 27'38.8".

      N 98 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 99 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      солтүстiк бағытта кезең арқылы өтедi. N 98 және N 99 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.76 км құрайды.

      N 99 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1570.6 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'29.2", ш.б. 84 о 27'31.0".

      N 99 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 1583, 1589, 1626 белгiлерi бар биiктіктер арқылы N 100 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 99 және N 100 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.18 км құрайды.

      N 100 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1750.4 белгiсi бар Шорбас тауының шыңына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'18.6", ш.б. 84 о 24'05.0".

      N 100 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтiп, одан соң бұрылады да 1539 белгiсi бар биiктiк арқылы N 101 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 100 және N 101 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 4.98 км құрайды.

      N 101 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1457.6 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'51.7", ш.б. 84 о 21'02.7".

      N 101 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтiп, одан соң N 102 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 101 және N 102 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.44 км құрайды.

      N 102 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1355.7 белгiсi бар Құдайберген асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'52.1", ш.б. 84 о 18'59.4".

      N 102 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша атаусыз биiктiкке дейін жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтiп, осы жерден 1376 белгiсi бар атаусыз асу арқылы солтүстiк-батыс бағытта, бұдан соң 1347, 1382, 1402 белгілерi бар биіктiктер арқылы, 1374 белгiсi бар Табастыасу асуы арқылы, 1408 белгiсi бар биiктiк арқылы N 103 шекаралық белгiге дейін жалпы батыс бағытта өтедi. N 102 және N 103 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 8.82 км құрайды.

      N 103 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1400.5 белгiсi бар биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық кooрдинаттары: c.e. 46 о 59'58.0", ш.б. 84 о 13'40.6".

      N 103 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 1529 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта өтiп, бұдан соң 1554 белгiсi бар биiктiк арқылы, 1633.2 белгiсi бар Басыттау тауы арқылы N 104 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 103 және N 104 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.06 км құрайды.

      N 104 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1514.0 белгiсi бар Боқайасу асуы биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'36.2", ш.б. 84 о 10'00.8".

      N 104 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 1610 белгiсi бар биiктiк Тастыасу асуы, атаусыз асу және Клафдэнтаасу асуы арқылы N 105 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 104 және N 105 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.44 км құрайды.

      N 105 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1857.5 белгiсi бар биіктігiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 58'07.8", ш.б. 84 о 07'13.6".

      N 105 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 1799 белгiсi бар Гофмайлакасу асуы, 1931 белгiсi бар атаусыз асуы, 1947 белгiсi бар Шыбындыасу асуы арқылы 2194 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, бұдан соң 2109 белгiсi бар кезеңге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта, одан әрi N 106 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 105 және N 106 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.80 км құрайды.

      N 106 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2193.4 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 58'19.9", ш.б. 84 о 02'36.9".

      N 106 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2246 белгiсi бар Қасыбақсай тауы, 2250, 2161 белгiлерi бар биiктiктер арқылы N 107 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 106 және N 107 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.20 км құрайды.

      N 107 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2092.2 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 59'36.8", ш.б. 83 о 59'31.3".

      N 107 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2119, 2115, 2263, 2407 белгiлерi бар биiктiктер арқылы N 108 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 107 және N 108 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 7.52 км құрайды.

      N 108 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2343.6 белгiсi бар Қосты асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 58'39.9", ш.б. 83 о 55'19.6".

      N 108 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша атаусыз биiктiкке дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан соң 2465 белгiсi бар Қызыл-Илақ тауы, 2304 белгiсi бар кезең, 2439 белгiсi бар биіктiк арқылы N 109 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 108 және N 109 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.32 км құрайды.

      N 109 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2365.8 белгiсi бар Теректi асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 46 о 59'10.7", ш.б. 83 о 52'47.4".

      N 109 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2404 белгiсi бар кезең, 2467 белгiсi бар биіктiк, 2456 белгiсi бар Ауыз су Арығы арқылы 2547 белгiсi бар Футяоэйлак тауына дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан соң атаусыз кезең арқылы N 110 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк бағытта өтедi. N 109 және N 110 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.73 км құрайды.

      N 110 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2487.2 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'13.2", ш.б. 83 о 50'10.0".

      N 110 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2398 белгiсi бар кезең, 2510 белгiсi бар биiктiк арқылы N 111 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 110 және N 111 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.76 км құрайды.

      N 111 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2374.1 белгiсi бар Құзғынтас асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 01'25.4", ш.б. 83 о 46'45.0".

      N 111 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2534 белгiсi бар биiктiк арқылы N 112 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 111 және N 112 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.23 км құрайды.

      N 112 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2465.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 01'55.9", ш.б. 83 о 44'53.9".

      N 112 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2499 белгiсi бар биiктiк арқылы N 113 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 112 және N 113 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 4.70 км құрайды.

      N 113 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2723.7 белгiсi бар Халацюэлигень тауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 01'00.3", ш.б. 83 о 41'49.9".

      N 113 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2619 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы солтүстiк бағытта өтедi, бұдан соң N 114 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 113 және N 114 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.32 км құрайды.

      N 114 шекаралық белгі - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның Керқасқа тауының 2662.8 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 02'06.2", ш.б. 83 о 41'13.0".

      N 114 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2613 белгiсi бар Сарлыбайбұлақ асуы арқылы N 115 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 114 және N 115 шекаралық белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.62 км құрайды.

      N 115 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2698.2 белгiсi бар биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 02'36.9", ш.б. 83 о 38'39.0".

      N 115 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 116 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 115 және N 116 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.04 км құрайды.

      N 116 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2690.9 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 02'44.4", ш.б. 83 о 36'26.7".

      N 116 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2538 белгiсi бар кезең, 2629 белгiсi бар биiктік арқылы N 17 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 116 және N 117 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.34 км құрайды.

      N 117 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2664.6 белгiсi бар биiктiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 03'20.4", ш.б. 83 о 33'55.9".

      N 117 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi, бұдан соң жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта жалғасып, осы тұста бұрылады да N 118 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 117 және N 118 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.18 км құрайды.

      N 118 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның Қутанашбай тауындағы 2600.3 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 04'43.2", ш.б. 83 о 33'44.0".

      N 118 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша Ертыкшi асуы арқылы N 119 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 118 және N 119 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.68 км құрайды.

      N 119 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2547.1 белгiсi бар биiктiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 05'43.7", ш.б. 83 о 31'11.9".

      N 119 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2425 белгiсi бар биiктiк арқылы N 120 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 119 және N 120 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.08 км құрайды.

      N 120 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2428.2 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 06'34.6", ш.б. 83 о 30'21.1".

      N 120 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы батыс бағытта атаусыз биiктiкке дейiн өтедi, әрi қарай жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта N 21 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 120 және N 121 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.12 км құрайды.

      N 121 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2343.0 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 07'39.5", ш.б. 83 о 28'18.8".

      N 121 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2351 белгiсi бар биiктiк арқылы N 122 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 121 және N 122 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.19 км құрайды.

      N 122 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2334.4 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 07'27.5", ш.б. 83 о 26'09.6".

      N 122 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша Шашиткөл тауының 2416 белгiсi бар биiктiгiне дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтеді, бұдан соң атаусыз биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта жалғасып, әрi қарай 2404 белгiсi бар биiктiк арқылы N 123 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 122 және N 123 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.61 км құрайды.

      N 123 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2369.8 белгiсi бар атаусыз асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 47 о 07'34.2", ш.б. 83 о 24'32.4".

      N 123 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша Кэлэйкэ тауының 2413 белгiсi бар биiктiгi, 2350 белгiсi бар кезең арқылы N 124 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 123 және N 124 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.65 км құрайды.

      N 124 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2372.9 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 09'48.1", ш.б. 83 о 21'56.8".

      N 124 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша Yлкенқалауыр тауының 2453 белгiсi бар биiктiгiне дейiн жалпы солтүстiк бағытта өтедi, бұдан соң 2497 белгiсi бар биіктiк, 2377 белгiсi бар кезең, 2505 белгiсi бар биiктiк арқылы 2423 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта жалғасып, әрi қарай N 125 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 124 және N 125 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 9.30 км құрайды.

      N 125 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2289.3 белгiсi бар атаусыз асуына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 10'32.4", ш.б. 83 о 16'57.5".

      N 125 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2311 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, әрi қарай N 126 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 125 және N 126 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.42 км құрайды.

      N 126 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның Қараүңгiр тауының 2369.9 белгiсi бар биiктігіндe орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 11'11.7", ш.б. 83 о 14'18.2".

      N 126 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы батыс бағытта жалғасып, бұдан соң N 127 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 126 және N 127 шекаралық белгілердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.83 км құрайды.

      N 127 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2236.4 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 47 о 12'15.2", ш.б. 83 о 12'21.4".

      N 127 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2293 белгiсi бар биіктiкке дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, одан әрi N 128 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 127 және N 128 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.18 км құрайды.

      N 128 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2257.4 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 13'10.4", ш.б. 83 о 10'56.1".

      N 128 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 129 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 128 және N 129 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.44 км құрайды.

      N 129 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның Қаражал тауының 2289.1 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: 47 о 13'48.3", ш.б. 83 о 09'23.8".

      N 129 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша жалпы солтүстік-батыс бағытта жалғасып, одан әрi N 130 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 129 және N 130 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.02 км құрайды.

      N 130 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2116.6 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 13'59.5", ш.б. 83 о 08'11.1".

      N 130 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша Yлкен Қаракезең (Қаракезең) асуы және 2247, 2244 белгілерi бар биiктiктер арқылы N 131 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 130 және N 131 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.46 км құрайды.

      N 131 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2354.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 13'24.8", ш.б. 83 о 05'41.4".

      N 131 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жоғарыда аталған қырқа бойынша 2351 белгiсi бар биіктік арқылы N 131

      1

      шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 131 және N 131

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.52 км құрайды.

      N 131 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2276.3 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 13'40.7", ш.б. 83 о 03'51.7".

      N 131 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша N 132 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 131 және N 132 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.03 км құрайды.

      N 132 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның Бектасы тауының 2331.5 белгісі бар биіктігінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 13'31.0", ш.б. 83 о 03'05.3".

      N 132 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 133 шекаралық белгiге дейiн батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 132 және N 133 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.72 км құрайды.

      N 133 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2374.3 белгісi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 47 о 13'05.1", ш.б. 83 о 02'16.9".

      N 133 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2349 белгiсi бар Хабарасу асуы арқылы N 134 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 133 және N 134 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.76 км құрайды.

      N 134 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2364.3 белгiсi бар биiктігіндe орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 47 о 13'22.4", ш.б. 83 о 01'53.0".

      N 134 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 135 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 134 және N 135 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.23 км құрайды.

      N 135 шекаралық белгі - гранит, жоғарыда аталған қырқаның Сарышоқы тауының 2430.2 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 12'53.8", ш.б. 83 о 01'24.7".

      N 135 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы бұрылады да Ұластайтың-Жотасы тауының қырқасы бойынша 2441, 2382, 2365, 2349 белгілері бар биiктiктер арқылы N 136 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 135 және N 136 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.50 км құрайды.

      N 136 шекаралық белгi - темiрбетон, Ұластайның-Жотасы тауы қырқасының 2340.2 белгiсi бар биiктігiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 10'10.9", ш.б. 83 о 01'36.0".

      N 136 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2234 белгiсi бар биiктік арқылы 2132 белгiсi бар биіктіккe дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, бұдан соң Жұман тауы қырқасы бойынша N 137 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 136 және N 137 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзактығы 9.04 км құрайды.

      N 137 шекаралық белгi - гранит, Жұман тауы қырқасының 1915.1 белгiсi бар биiктігінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 06'29.3", ш.б. 83 о 00'35.0".

      N 137 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша 0.11 км ұзақтықтағы кезеңге дейiн батыс бағытта өтедi, одан әрi қойнау тальвегасы бойынша 1.01 км ұзақтықтағы Бұрқанбұлақ өзенiнің бастауына дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      15. Бұрқанбұлақ өзенiнiң бастауынан бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және Бұрқанбұлақ өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап Бұрқанбұлақ және Каракитат өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге дейiн төмен қарай жалпы оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, одан әрi Каракитат өзенi су ағысының ортасы бойынша N 139 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта төмен қарай өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 19.44 км құрайды.

      Бұрқанбұлақ өзенiнің бастауынан бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және Бұрқанбүлақ өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 138 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер Бұрқанбұлақ және Каракитат өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүкте. Бұрқанбұлақ өзенi бастауынан бастап N 138 шекаралық белгiге дейiнгi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 11.67 км құрайды. N 137 және N 138 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 12.79 км құрайды.

      N 138 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 138(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Бұрқанбұлақ өзенiнің қазақстандық жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 01'00.5", ш.б. 82 о 56'19.8";

      - N 138(2) шекаралық бағана - гранит, Бұрқанбұлақ өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'57.5", ш.б. 82 о 56'21.4";

      - N 138(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Каракитат өзенiнiң қазақстандық жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 47 о 00'54.2", ш.б. 82 о 56'10.1".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 138(1) шекаралық бағанадан бастап N 138(2) шекаралық бағана бағытында - 58.5 м; N 138(2) шекаралық бағанадан бастап N 138(1) шекаралық бағана бағытында - 41.3 м; N 138(2) шекаралық бағанадан бастап N 138(3) шекаралық бағана бағытында - 83.5 м; N 138(3) шекаралық бағанадан бастап N 138(2) шекаралық бағана бағытында - 176.0 м.

      N 138(1) шекаралық бағанадан бастап N 138(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 282.7 м құрайды.

      Бұрқанбұлақ және Каракитат өзендерi су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге дейінгі арақашықтық: N 138(1) шекаралық бағанадан бастап - 120.7 м; N 138(2) шекаралық бағанадан бастап - 76.2 м; N 138(3) шекаралық бағанадан бастап - 184.2 м.

      Бұрқанбұлақ және Каракитат өзендерi су ағысының орта сызықтары қиылысатын нүктеден - N 138 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Каракитат өзенi су ағысының орта сызығы бойынша ағысты бойлап төмен қарай Каракитат өзенi су ағысының орта сызығымен N 139(1) және N 139(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың қиылысатын нүктеге - N 139 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi. N 138 және N 139 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 7.77 км құрайды.

      N 139 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 139(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Каракитат өзенiнiң қазақстандық жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'09.0", ш.б. 82 о 55'17.0";

      - N 139(2) шекаралық бағана - гранит, Каракитат өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 57'09.0", ш.б. 82 о 55'24.4";

      - N 139(3) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      46 о 57'04.4", ш.б. 82 о 55'20.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 139(1) шекаралық бағанадан бастап N 139(2) шекаралық бағана бағытында - 89.0 м; N 139(2) шекаралық бағанадан бастап N 139(1) шекаралық бағана бағытында - 67.0 м.

      N 139(1) шекаралық бағанадан бастап N 139(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 160.1 м құрайды.

      N 139(2) шекаралық бағанадан бастап N 139(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 166.5 м құрайды.

      N 139(3) шекаралық бағанадан бастап Kaракитат өзенi су ағысының ортасы N 139(1) және N 139(2) шекаралық бағандар арасындағы сызықпен қиылысатын нүктесіне дейінгі арақашықтық 144.6м.

      16. N 139 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      құрғақ учаскеге өтедi және түзу сызық бойынша N 139 шекаралық

      2

      белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтiп, одан соң түзу сызық бойынша N 140 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта жалғасып, әрi қарай түзу сызық бойынша N 146 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 14.7334 км құрайды.

      Kapaкитат өзенi су ағысы ортасы мен N 139(1) және N 139(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен қиылысатын нүктеге - N 139 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрғақ учаскеге

      өтедi және түзу сызық бойынша N 139(3) шекаралық бағана арқылы N 139

      1

      шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 139 және N 139

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3376 км құрайды.

      N 139 шекаралық бағана - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 46 о 56'26.0", ш.б. 82 о 55'13.4".

      N 139 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу

      1

      сызық бойынша N 139 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта

      2

      жалғасады. N 139 және N 139 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1 2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7523 км құрайды.

      N 139 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 46 о 56'01.9", ш.б. 82 о 55'09.0".

      N 139 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      түзу сызық бойынша N 139 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта

      2

      өтедi. N 139 және N 139 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      2 3

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1349 км құрайды.

      N 139 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      3

      координаттары: c.e. 46 о 56'02.0", ш.б. 82 о 55'02.6".

      N 139 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу

      3

      сызық бойынша N 140 шекаралық белгiге дейiн батыс бағытта жалғасады.

      N 139 және N 140 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара

      3

      сызығының ұзақтығы 0.2096 км құрайды.

      N 140 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 56'02.2", ш.б. 82 о 54'52.7".

      N 140 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 141 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 140 және N 141 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.4405 км құрайды.

      N 141 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 46 о 54'46.3", ш.б. 82 о 54'20.4".

      N 141 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 142 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 141 және N 142 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0723 км құрайды.

      N 142 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 53'41.9", ш.б. 82 о 53'53.1".

      N 142 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 143 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 142 және N 143 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8582 км құрайды.

      N 143 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 46 о 52'44.1", ш.б. 82 о 53'28.5".

      N 143 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 144 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 143 және N 144 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9782 км құрайды.

      N 144 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 51'42.7", ш.б. 82 о 53'02.4".

      N 144 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 145 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 144 және N 145 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1273 км құрайды.

      N 145 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 50'36.5", ш.б. 82 о 52'34.3".

      N 145 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 146 шекаралық белгiге - мемлекеттiк шекара түзу сызығының Ақшоқы өзенi су ағысы орта сызығымен қиылысар нүктесiне дейiн одан әрi жалғасады. N 145 және N 146 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8225 км құрайды.

      N 146 шекаралық белгi үш шекаралық бағаналардан тұрады:

      N 146(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Ақшоқы өзенiнің сол жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 49'44.3", ш.б. 82 о 52'12.2".

      N 146(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Ақшоқы өзенінің оң жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 49'37.4", ш.б. 82 о 52'10.3".

      N 146(3) шекаралық бағана - темiр бетон, Ақшоқы өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 49'40.7", ш.б. 82 о 52'07.2".

      N 146 (1) шекаралық бағанадан бастап N 146(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық - 218.3 м.

      N 146(1) шекаралық бағанадан бастап N 146(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық - 152.6 м.

      N 146(2) шекаралық бағанадан бастап N 146(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 121.6 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекара сызығы Ақшоқы өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық N 146(1) шекаралық бағанадан бастап - 143.5 м; N 146(2) шекаралық бағанадан бастап - 76.7 м; N 146(3) шекаралық бағанадан - 70.0 м.

      17. N 146 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 148 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi, одан соң түзу сызық бойынша N 151 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, одан әрi түзу сызық бойынша N 158 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 18.3259 км құрайды.

      N 146 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - мемлекеттiк шекара түзу сызығының Ақшоқы өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеден - оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 146(2) шекаралық бағанасы арқылы N 147 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 146 және N 147 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының арақашықтығы 1.6470 км құрайды.

      N 147 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 48'46.6", ш.б. 82 о 52'09.4".

      N 147 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы түзу сызық бойынша N 148 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта жалғасады. N 147 және N 148 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4848 км құрайды.

      N 148 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 47'58.5", ш.б. 82 о 52'08.7".

      N 148 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 149 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 148 және N 149 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2334 км құрайды.

      N 149 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 46 о 47'13.2", ш.б. 82 о 50'46.5".

      N 149 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 150 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 149 және N 150 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5248 км құрайды.

      N 150 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 46'42.3", ш.б. 82 о 49'50.5".

      N 150 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 151 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 150 және N 151 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1413 км құрайды.

      N 151 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 46'39.5", ш.б. 82 о 49'45.3".

      N 151 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 152 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 151 және N 152 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2671 км құрайды.

      N 152 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 46'31.2", ш.б. 82 о 49'41.6".

      N 152 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 153 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 152 және N 153 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.8433 км құрайды.

      N 153 шекаралық белгi - гранит, 658 белгiсi бар биiктiктiң шығыс беткейiне орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      46 о 46'05.1", ш.б. 82 о 49'30.1".

      N 153 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 154 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 53 және N 154 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9976 км құрайды.

      N 154 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 45'03.2", ш.б. 82 о 49'02.6".

      N 154 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 155 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 154 және N 155 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8812 км құрайды.

      N 155 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 44'05.0", ш.б. 82 о 48'36.8".

      N 155 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 156 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 155 және N 156 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8850 км құрайды.

      N 156 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 43'06.6", ш.б. 82 о 48'11.0".

      N 156 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 157 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 156 және N 157 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9476 км құрайды.

      N 157 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 42'06.2", ш.б. 82 о 47'44.3".

      N 157 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 158 шекаралық белгiге дейін оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қазақстан-Қытай автожолы орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiн өтедi. N 157 және N 158 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 2.4728 км құрайды.

      N 158 шекаралық белгi төрт шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 158(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Қазақстан аумағында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 40'50.2", ш.б. 82 о 47'09.8";

      - N 158(2) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e.

      46 о 40'50.4", ш.б. 82 о 47'10.9";

      - N 158(3) шекаралық бағана - гранит, Қытай аумағында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 40'49.1", ш.б. 82 о 47'11.4";

      - N 158(4) шекаралық бағана - темiрбетон, мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e.

      46 о 40'48.9", ш.б. 82 о 47'10.3".

      N 158(1) шекаралық бағанадан бастап N 158(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 23.8 м құрайды.

      N 158(1) шекаралық бағанадан бастап N 158(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашыктық 50.0 м құрайды.

      N 158(1) шекаралық бағанадан бастап N 158(4) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 43.9 м құрайды.

      N 158(2) шекаралық бағанадан бастап N 158(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 44.0 м құрайды.

      N 158(2) шекаралық бағанадан бастап N 158(4) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 50.0 м құрайды.

      N 158(3) шекаралық бағанадан бастап N 158(4) шекаралық бағанаға дейінгі арақашықтық 23.9 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қазақстан-Қытай автожолы орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашыктық: N 158(1) шекаралық бағанадан бастап - 24.0 м; N 158(2) шекаралық бағанадан бастап - 26.0 м; N 158(3) шекаралық бағанадан бастап - 26.2 м; N 158(4) шекаралық бағанадан бастап - 24.1 м.

      18. N 158 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 163 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi, одан соң түзу сызық бойынша N 170 шекаралық белгіге дейін оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 21.4450 км құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қазақстан-Қытай автожолы орта сызығымен қиылысатын нүктеден - N 158 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 159 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 158 және N 159 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2884 км құрайды.

      N 159 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 39'36.5", ш.б. 82 о 46'53.6".

      N 159 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 160 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 159 және N 160 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының арақашықтығы 1.4906 км құрайды.

      N 160 шекаралық белгi - темiр бетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 38'48.8", ш.б. 82 о 46'42.7".

      N 160 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 161 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 160 және N 161 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8716 км құрайды.

      N 161 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 37'48.9", ш.б. 82 о 46'28.9".

      N 161 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 162 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта жалғасады. N 161 және N 162 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3690 км құрайды.

      N 162 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 37'05.2", ш.б. 82 о 46'18.9".

      N 162 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 163 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта жалғасады. N 162 және N 163 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9537 км құрайды.

      N 163 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 36'02.7", ш.б. 82 о 46'04.5".

      N 163 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 164 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 163 және N 164 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8226 км құрайды.

      N 164 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 35'05.7", ш.б. 82 о 45'42.1".

      N 164 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 165 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 164 және N 165 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6621 км құрайды.

      N 165 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 46 о 34'13.8", ш.б. 82 о 45'21.7".

      N 165 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 166 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 165 және N 166 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0407 км құрайды.

      N 166 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 33'10.0", ш.б. 82 о 44'56.6".

      N 166 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 167 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 166 және N 167 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6412 км құрайды.

      N 167 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 32'18.7", ш.б. 82 о 44'36.4".

      N 167 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша N 168 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жалғасады. N 167 және N 168 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9892 км құрайды.

      N 168 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 31'16.6", ш.б. 82 о 44'12.0".

      N 168 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 169 шекара белгiсiне дейiн жалғасады. N 168 және N 169 шекара белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4222 км құрайды.

      N 169 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 30'32.1", ш.б. 82 о 43'54.6".

      N 169 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 170 шекаралық белгiсiне дейiн - мемлекеттiк шекараның түзу сызығының Емел өзенi су ағысы орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн жалғасады. N 169 және N 170 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8937 км құрайды.

      N 170 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 170(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Емел өзенінің оң жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 29'34.2", ш.б. 82 о 43'31.8";

      - N 170(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Емел өзенiнің сол жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 29'32.2", ш.б. 82 о 43'30.9";

      - N 170(1) шекаралық бағанадан N 170(2) шекаралық бағанаға дейінгі арақашыктық 63.6 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Емел өзенi су ағысының орта сызығымен қиыласатын нүктеге дейінгі арақашықтық: N 170(1) шекаралық бағанадан бастап - 39.4 м; N 170(2) шекаралық бағанадан бастап 24.3 м құрайды.

      19. N 170 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 181 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 23.8140 км құрайды.

      N 170 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Емел өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен - оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 171 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 170 және N 171 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.3700 км құрайды.

      N 171 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 28'22.3", ш.б. 82 о 42'47.9".

      N 171 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 172 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 171 және N 172 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5937 км құрайды.

      N 172 шекаралық белгi - темiрбетон, оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 27'34.8", ш.б. 82 о 42'18.7".

      N 172 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 173 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 172 және N 173 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.3784 км құрайды.

      N 173 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 26'23.9", ш.б. 82 о 41'35.2".

      N 173 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 174 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 173 және N 174 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0777 км құрайды.

      N 174 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 25'22.0", ш.б. 82 о 40'57.2".

      N 174 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 175 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 174 және N 175 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9244 км құрайды.

      N 175 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 24'24.6", ш.б. 82 о 40'22.0".

      N 175 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 176 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 175 және N 176 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.3601 км құрайды.

      N 176 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 22'44.5", ш.б. 82 о 39'20.6".

      N 176 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы түзу сызық бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 177 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 176 және N 177 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1950 км құрайды.

      N 177 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 21'39.0", ш.б. 82 о 38'40.6".

      N 177 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 178 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 177 және N 178 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.9557 км құрайды.

      N 178 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 20'10.9", ш.б. 82 о 37'46.7".

      N 178 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 179 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 178 және N 179 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4522 км құрайды.

      N 179 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 19'27.6", ш.б. 82 о 37'20.2".

      N 179 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 180 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 179 және N 180 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.0629 км құрайды.

      N 180 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 17'56.3", ш.б. 82 о 36'24.4".

      N 180 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 181 шекаралық белгiге дейiн - мемлекеттiк шекараның түзу сызығының Шарбұлақ шатқалындағы атаусыз бұлақтың су ағысы орта сызығымен қиылысар нүктесiне дейiн жалғасады. N 180 және N 181 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4439 км құрайды.

      N 181 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 181(1) шекаралық бағана - гранит, атаусыз бұлақтың оң жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 17'45.6", ш.б. 82 о 36'18.0";

      - N 181(2) шекаралық бағана - гранит, атаусыз бұлақтың сол жақ жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығына орналаскан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 17'37.4", ш б. 82 о 36'12.6".

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығының атаусыз бұлақтың су ағысы орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiнгi арақашықтығы: N 181(1) шекаралық бағанадан бастап - 87.4 м; N 181(2) шекаралық бағанадан бастап - 190.8 м.

      20. N 181 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жүрiп Қаракемер тауы мен Шабанкөл шатқалын қиып өтедi және N 192 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 16.7927 км құрайды.

      N 181 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - мемлекеттiк шекараның түзу сызығының Шарбұлақ шатқалындағы атаусыз бұлақтың су ағысы орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 182 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 181 және N 182 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3278 км құрайды.

      N 182 шекаралық белгі - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 17'33.4", ш.б. 82 о 36'10.1".

      N 182 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 182 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалғасады. N 182 және N 182 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1416 км құрайды.

      N 182 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 46 о 17'29.2", ш.б. 82 о 36'07.3".

      N 182 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 183 шекаралық

      белгiге дейiн жалғасады. N 182 және N 183 шекаралық белгілердің

      1

      apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3204 км құрайды.

      N 183 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 17'19.8", ш.б. 82 о 36'01.0".

      N 183 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 184 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 183 және N 184 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының арақашықтығы 0.4593 км құрайды.

      N 184 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 17'06.3", ш.б. 82 о 35'52.0".

      N 184 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 185 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 184 және N 185 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2931 км құрайды.

      N 185 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 16'57.7", ш.б. 82 о 35'46.3".

      N 185 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 186 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 185 және N 186 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.8092 км құрайды.

      N 186 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 46 о 15'35.1", ш.б. 82 о 34'51.4".

      N 186 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 187 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 186 және N 187 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5152 км құрайды.

      N 187 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 15'19.9", ш.б. 82 о 34'41.3".

      N 187 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 188 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 187 және N 188 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6986 км құрайды.

      N 188 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 46 о 14'59.3", ш.б. 82 о 34'27.7".

      N 188 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 188 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалғасады. N 188 және N 188 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1307 км құрайды.

      N 188 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 46 о 14'55.5", ш.б. 82 о 34'25.1".

      N 188 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 188 шекаралық

      2

      белгiге дейiн жалғасады. N 188 және N 188 шекаралық белгiлердің

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2143 км құрайды.

      N 188 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 46 о 14'49.2", ш.б. 82 о 34'21.0".

      N 188 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 189 шекаралық

      белгіге дейiн жалғасады. N 188 және N 189 шекаралық белгiлердің

      2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5853 км құрайды.

      N 189 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 14'02.6", ш.б. 82 о 33'50.0".

      N 189 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша одан әрi

      жалғасып, Шабанкөл шатқалын қиып өтедi және N 189 шекаралық белгiге

      1

      дейiн өтедi. N 189 және N 189 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының арақашықтығы 2.7692 км құрайды.

      N 189 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 46 о 12'41.2", ш.б. 82 о 32'55.9".

      N 189 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 190 шекаралық

      белгiге дейiн жалғасады. N 189 және N 190 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.2085 км құрайды.

      N 190 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 11'06.8", ш.б. 82 о 31'53.4".

      N 190 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 191 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 190 және N 191 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.3917 км құрайды.

      N 191 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 09'56.4", ш.б. 82 о 31'06.8".

      N 191 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 192 шекаралық белгiге дейiн - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Шағантоғай өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн жалғасады. N 191 және N 192 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9278 км құрайды.

      N 192 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 192(1) шекаралық бағана - темiрбетон. Шағантоғай өзенiнiң оң жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 09'49.5", ш.б. 82 о 31'02.2";

      - N 192(2) шекаралық бағана - темiрбетон. Шағантоғай өзенiнің сол жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 09'15.1", ш.б. 82 о 30'44.3";

      - N 192(3) шекаралық бағана - темiрбетон. Шағантоғай өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 09'22.7", ш.б. 82 о 30'42.2".

      N 192(1) шекаралық бағанадан бастап N 192(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 1130.5 м құрайды.

      N 192(1) шекаралық бағанадан бастап N 192(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 932.5 м құрайды.

      N 192(2) шекаралық бағанадан бастап N 192(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 238.4 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Шағантоғай өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктесiне дейiнгi арақашықтық: N 192(1) шекаралық бағанадан 693.7 м құрайды; N 192(2) шекаралық бағанадан - 443.1 м; N 192(3) шекаралық бағанадан - 241.7 м.

      21. N 192 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 204 белгiге дейiн өтедi, және Тасты өзенiн қиып өтiп батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 206 шекаралық белгiсiне дейiн өтедi. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 23.1435 км құрайды.

      N 192 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Шағантоғай өзенi су ағысының орта сызығымен қиылыcaтын нүктеден оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 193 шекаралық белгіге дейiн өтедi. N 192 және N 193 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының арақашықтығы 2.1677 км құрайды.

      N 193 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 08'20.6", ш.б. 82 о 30'26.9".

      N 193 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 194 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 193 және N 194 шекаралық белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8806 км құрайды.

      N 194 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 07'21.1", ш.б. 82 о 30'08.1".

      N 194 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 195 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 194 және N 195 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8753 км құрайды.

      N 195 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 46 о 06'21.8", ш.б. 82 о 29'49.3".

      N 195 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 195 шекаралық

      1

      белгіге дейiн жалғасады. N 195 және N 195 шекаралық белгілердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2944 км құрайды.

      N 195 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 46 о 05'40.9", ш.б. 82 о 29'36.4".

      N 195 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 196 шекаралық

      белгіге дейiн жалғасады. N 195 және N 196 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8963 км құрайды.

      N 196 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 04'40.9", ш.б. 82 о 29'17.5".

      N 196 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 196 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалғасады. N 196 және N 196 шекаралық белгiлердiң

      1

      apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5289 км құрайды.

      N 196 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 46 о 04'24.2", ш.б. 82 о 29'12.2".

      N 196 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 197 шекаралық

      белгiге дейiн жалғасады. N 196 және N 197 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6036 км құрайды.

      N 197 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 04'05.1", ш.б. 82 о 29'06.1".

      N 197 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 198 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 197 және N 198 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5053 км құрайды.

      N 198 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 03'17.5", ш.б. 82 о 28'51.1".

      N 198 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша одан әрi

      жалғасып, суы тартыла бастаған өзендi қиып өтедi және N 198

      1

      шекаралық белгiге дейiн барады. N 198 және N 198 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5155 км құрайды.

      N 198 шекаралық белгi - аралық темiрбетон, Қайыңды өзенiнiң оң

      1

      жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      46 о 02'29.5", ш.б. 82 о 28'36.0".

      N 198 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша, Қайынды өзенiн

      қиып өтiп, N 199 шекаралық белгiге дейiн барады. N 198 және N 199

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5127 км құрайды.

      N 199 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 02'13.3", ш.б. 82 о 28'30.9".

      N 199 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 200 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 199 және N 200 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6986 км құрайды.

      N 200 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 01'51.2", ш.б. 82 о 28'24.0".

      N 200 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша одан әрi

      жалғасып, Кіші Қайынды жырасын қиып өтедi және N 200 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 200 және N 200 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0158 км құрайды.

      N 200 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 46 о 00'47.4", ш.б. 82 о 28'03.9".

      N 200 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 201 шекаралық

      белгiге дейiн жалғасады. N 200 және N 201 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7144 км құрайды.

      N 201 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 46 о 00'24.9", ш.б. 82 о 27'56.8".

      N 201 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 202 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 201 және N 202 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9487 км құрайды.

      N 202 шекаралық белгi - темiрбетон, оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 59'23.2", ш.б. 82 о 27'37.4".

      N 202 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 202 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалғасады. N 202 және N 202 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1304 м құрайды.

      N 202 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 59'19.1", ш.б. 82 о 27'36.1".

      N 202 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 203 шекаралық

      белгiге дейiн жалғасады. N 202 және N 203 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1833 км құрайды.

      N 203 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 59'13.3", ш.б. 82 о 27'34.3".

      N 203 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 204 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 203 және N 204 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1646 км құрайды.

      N 204 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 58'36.5", ш.б. 82 о 27'22.7".

      N 204 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 204

      1

      шекаралық белгiге дейiн барады. N 204 және N 204 шекаралық

      1

      белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3858 км құрайды.

      N 204 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 45 о 58'31.1", ш.б. 82 о 27'06.6".

      N 204 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша одан әрi жалғасып, Тасты өзенiн қиып өтедi және N 205 шекаралық белгіге дейiн барады.

      N 204 және N 205 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 1.1099 км құрайды.

      N 205 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 58'15.6", ш.б. 82 о 26'20.0";

      N 205 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 205 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жалғасады. N 205 және N 205 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7324 км құрайды.

      N 205 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 45 о 58'05.4", ш.б. 82 о 25'49.4".

      N 205 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 206

      шекаралық белгiге - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Бұрған

      арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн жалғасады. N 205

      1

      және N 206 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2793 км құрайды.

      N 206 шекаралық белгi үш шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 206(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Бұрған арығының оң жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 58'02.3", ш.б. 82 о 25'40.2";

      - N 206(2) шекаралық бағана - гранит, Бұрған арығының Қытай жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 58'00.4", ш.б. 82 о 25'34.6";

      - N 206(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Бұрған арығының Қазақстан жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 58'05.6", ш.б. 82 о 25'36.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 206(2) шекаралық бағанадан бастап N 206(3) шекаралық бағана бағытында - 57.1 м; N 206(3) шекаралық бағанадан N 206(2) шекаралық бағана бағытында - 107.5 м.

      N 206(1) шекаралық бағанадан бастап N 206(2) шекаралық бағанаға дейінгі арақашықтық 134.6 м құрайды.

      N 206(1) шекаралық бағанадан бастап N 206(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 133.9 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесінe дейiнгi арақашықтық: N 206(1) шекаралық бағанадан бастап - 60.7 м; N 206(2) шекаралық бағанадан бастап - 73.9 м; N 206(3) шекаралық бағанадан бастап - 132.6 м.

      22. N 206 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Бұрған арығының орта сызығы бойынша жалпы батыс бағытта N 209 шекаралық белгiге дейiн барады. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 4.06 км құрайды.

      N 206 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен - Бұрған арығының орта сызығы бойынша жалпы батыс бағытта N 207 шекаралық белгiге дейiн - N 207(1) және N 207(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн барады. N 206 және N 207 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3 км құрайды.

      N 207 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 207(1) шекаралық бағана - гранит, Бұрған арығының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 58'07.4", ш.б. 82 о 24'38.3";

      - N 207(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Бұрған арығының қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 58'11.8", ш.б. 82 о 24'39.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 207(1) шекаралық бағанадан бастап N 207(2) шекаралық бағана бағытында - 69.5 м; N 207(2) шекаралық бағанадан N 207(1) шекаралық бағана бағытында - 68.4 м.

      N 207 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - N 207(1) және N 207(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен - Бұрған арығының орта сызығы бойынша жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта N 208 шекаралық белгiге - N 208(1) және N 208(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн өтедi. N 207 және N 208 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.580 км құрайды.

      N 208 шекаралық белгi екi шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 208(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Бұрған арығының казақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 58'00.9", ш.б. 82 о 23'28.6";

      - N 208(2) шекаралық бағана - гранит, Бұрған арығының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 57'55.9", ш.б. 82 о 23'30.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 208(1) шекаралық бағанадан бастап N 208(2) шекаралық бағана бағытында - 80.3 м; N 208(2) шекаралық бағанадан бастап N 208(1) шекаралық бағана бағытында - 80.7 м.

      N 208 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - N 208(1) және N 208(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен - Бұрған арығының орта сызығы бойынша жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта N 209 шекаралық белгiге - N 209(2) және N 209(3) шекаралық бағаналарын қосатын сызықтың Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн барады. N 208 және N 209 белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.180 км құрайды.

      N 209 шекаралық белгi үш шекаралық бағаналардан тұрады:

      - N 209(1) шекаралық бағана - гранит, Бұрған арығының қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 57'47.9", ш.б. 82 о 22'36.9";

      - N 209(2) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е.

      45 о 57'48.0", ш.б. 82 о 22'30.7";

      - N 209(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Бұрған арығының қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 57'53.4", ш.б. 82 о 22'39.3".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 209(1) шекаралық бағанадан бастап N 209(3) шекаралық бағана бағытында - 120.6 м; N 209(3) шекаралық бағанадан бастап N 209(1) шекаралық бағана бағытында - 57.1 м.

      N 209(1) шекаралық бағанадан бастап N 209(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 133.0 м құрайды.

      N 209(2) шекаралық бағанадан бастап N 209(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 249.3 м құрайды.

      N 209(2) және N 209(3) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн: N 209(1) шекаралық бағанадан бастап - 104.2 м; N 209(2) шекаралық бағанадан бастап - 146.3 м; N 209(3) шекаралық бағанадан бастап - 103.1 м.

      23. N 209 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 211 шекаралық белгіге дейiн барады. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзындығы 4.2399 км құрайды.

      N 209 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      - N 209(2) және N 209(3) шекаралық бағаналарды қосатын сызықтың

      Бұрған арығының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен -

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 209 шекаралық белгiге

      1

      дейiн барады. N 209 және N 209 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.8361 км құрайды.

      N 209 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 57'33.1", ш.б. 82 о 22'06.8".

      N 209 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 210 шекаралык, белгiге

      дейiн одан әрi жалғасады. N 209 және N 210 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.9576 км құрайды.

      N 210 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 57'12.4", ш.б. 82 о 21'33.7".

      N 210 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 210 шекаралық белгіге

      1

      дейiн жалғасады. N 210 және N 210 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5831 км құрайды.

      N 210 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 56'38.3", ш.б. 82 о 20'38.9".

      N 210 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 210 шекаралық белгiге

      2

      дейiн жалғасады. N 210 және N 210 шекаралық белгiлердің apacындағы

      1 2

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.5145 км құрайды.

      N 210 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 56'27.1", ш.б. 82 о 20'21.1".

      N 210 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 211 шекаралық белгiге

      дейiн жалғасады. N 210 және N 211 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3486 км құрайды.

      N 211 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 56'19.6", ш.б. 82 о 20'09.1".

      24. N 211 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта N 240 шекаралық белгіге дейiн барады, содан соң оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша мемлекеттiк шекараның түзу сызығының Қусақ (Теректыхэ) өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктесiне дейiн барады. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзындығы 38.0611 км құрайды.

      N 211 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 211 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 211 және N 211 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0937 км құрайды.

      N 211 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 56'16.6", ш.б. 82 о 20'08.6".

      N 211 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 211 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 211 және N 211 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3281 км құрайды.

      N 211 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 56'06.0", ш.б. 82 о 20'06.8".

      N 211 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 212 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 211 және N 212 шекаралық белгiлердiң

      2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.215 км құрайды.

      N 212 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 55'59.1", ш.б. 82 о 20'08.0".

      N 212 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 212 шекаралық

      1

      белгіге дейiн барады. N 212 және N 212 шекаралық белгiлердiң

      1

      apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1118 км құрайды.

      N 212 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 55'24.2", ш.б. 82 о 20'20.7".

      N 212 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi, Цзяэрцзяпухань шатқалын

      қиып өтіп, N 212 шекаралық белгiге дейiн барады. N 212 және N 212

      2 1 2

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0022 км құрайды.

      N 212 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 54'52.1", ш.б. 82 о 20'27.2".

      N 212 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 213 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 212 және N 213 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7516 км құрайды.

      N 213 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 54'27.8", ш.б. 82 о 20'27.4".

      N 213 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 213 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 213 және N 213 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7426 км құрайды.

      N 213 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 54'04.1", ш.б. 82 о 20'21.5".

      N 213 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 213 шекаралық

      2

      белгiге дейiн барады. N 213 және N 213 шекаралық белгiлердің

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4269 км құрайды.

      N 213 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 53'51.7", ш.б. 82 о 20'12.6".

      N 213 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 214 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 213 және N 214 шекаралық белгiлердiң

      2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2077 км құрайды.

      N 214 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 53'45.7", ш.б. 82 о 20'08.2".

      N 214 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 215 шекаралық белгiге дейiн барады. N 214 және N 215 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2299 км құрайды.

      N 215 шекаралық белгi - гранит, Долаты өзенiнің оң жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.e. 45 о 53'38.6", ш.б. 82 о 20'05.2".

      N 215 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, Долаты өзенiн қиып

      өтiп N 215 шекаралық белгiге дейiн барады. N 215 және N 215

      1 1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2172 км құрайды.

      N 215 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 53'31.6", ш.б. 82 о 20'03.6".

      N 215 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 216 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 215 және N 216 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1664 км құрайды.

      N 216 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 53'26.2", ш.б. 82 о 20'03.3".

      N 216 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк - батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, атаусыз

      өзендi қиып өтiп N 216 шекаралық белгiге дейiн барады. N 216 және N

      1

      216 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының

      1

      ұзақтығы 0.5488 км құрайды.

      N 216 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 53'11.7", ш.б. 82 о 19'48.6".

      N 216 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 216 шекаралық

      2

      белгiге дейiн барады. N 216 және N 216 шекаралық белгiлердiң

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1072 км құрайды.

      N 216 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 53'08.6", ш.б. 82 о 19'46.5".

      N 216 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, Ашалы

      өзенiн қиып өтiп N 217 шекаралық белгiге дейiн барады. N 216 және

      2

      N 217 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4316 км құрайды.

      N 217 шекаралық белгi - гранит, Ашалы өзенiнің сол жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 52'55.1", ш.б. 82 о 19'51.8".

      N 217 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 217 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 217 және N 217 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.8986 км құрайды.

      N 217 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 52'26.4", ш.б. 82 о 19'58.4".

      N 217 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 218 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 217 және N 218 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9081 км құрайды.

      N 218 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 51'57.1", ш.б. 82 о 20'02.2".

      N 218 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 218 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 218 және N 218 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5991 км құрайды.

      N 218 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 51'37.9", ш.б. 82 о 20'06.9".

      N 218 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 219 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 218 және N 219 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.623 км құрайды.

      N 219 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 51'18.3", ш.б. 82 о 20'13.5".

      N 219 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 220 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 219 және N N 219 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6015 км құрайды.

      N 219 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 50'59.3", ш.б. 82 о 20'19.4".

      N 219 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 220 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 219 және N 220 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3017 км құрайды.

      N 220 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 50'50.1", ш.б. 82 о 20'24.3".

      N 220 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 220 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 220 және N 220 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0554 км құрайды.

      N 220 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 50'18.9", ш.б. 82 о 20'44.2".

      N 220 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 221 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 220 және N 221 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5791 км құрайды.

      N 221 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 50'00.3", ш.б. 82 о 20'47.1".

      N 221 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 221 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 221 және N 221 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4988 км құрайды.

      N 221 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 49'44.2", ш.б. 82 о 20'44.7".

      N 221 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, Шүршiт

      өзенiн қиып өтiп N 222 шекаралық белгiге дейiн барады. N 221 және

      1

      N 222 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1619 км құрайды.

      N 222 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 49'39.4", ш.б. 82 о 20'41.8".

      N 222 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 222 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 222 және N 222 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.361 км құрайды.

      N 222 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 49'27.9", ш.б. 82 о 20'38.5".

      N 222 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 223 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 222 және N 223 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5031 км құрайды.

      N 223 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 48'39.3", ш.б. 82 о 20'35.0".

      N 223 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 223 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 223 және N 223 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2039 км құрайды.

      N 223 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 48'00.5", ш.б. 82 о 20'40.4".

      N 223 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 224 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 223 және N 224 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.5397 км құрайды.

      N 224 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 45 о 47'43.1", ш.б. 82 о 20'43.3".

      N 224 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 225 шекаралық белгiге дейiн барады. N 224 және N 225 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3521 км құрайды.

      N 225 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 47'33.9", ш.б. 82 о 20'33.6".

      N 225 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, Шеңгелдi өзенiн қиып өтiп N 226 шекаралық белгiге дейiн барады. N 225 және N 226 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4193 км құрайды.

      N 226 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 46'49.5", ш.б. 82 о 20'16.9".

      N 226 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 227 шекаралық белгiге дейiн барады. N 226 және N 227 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.272 км құрайды.

      N 227 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 46'15.5", ш.б. 82 о 19'43.6".

      N 227 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 228 шекаралық белгiге дейiн барады. N 227 және N 228 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.535 км құрайды.

      N 228 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 46'02.4", ш.б. 82 о 19'27.5".

      N 228 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 228 шекаралық белгiге

      1

      дейiн барады. N 228 және N 228 шекаралық белгiлердің apacындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3853 км құрайды.

      N 228 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 45'53.6", ш.б. 82 о 19'14.8".

      N 228 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 229 шекаралық белгiге

      дейiн барады. N 228 және N 229 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.22 км құрайды.

      N 229 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 45'48.5", ш.б. 82 о 19'07.7".

      N 229 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 229 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 229 және N 229 шекаралық белгілердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6573 км құрайды.

      N 229 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 45 о 45'29.0", ш.б. 82 о 18'55.4".

      N 229 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 230 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 229 және N 230 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.513 км құрайды.

      N 230 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 45'12.8", ш.б. 82 о 18'50.1".

      N 230 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 231 шекаралық белгiге дейiн барады. N 230 және N 231 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7826 км құрайды.

      N 231 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 44'15.6", ш.б. 82 о 18'38.8".

      N 231 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 232 шекаралық белгiге дейiн барады. N 231 және N 232 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1670 км құрайды.

      N 232 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 43'11.1", ш.б. 82 о 17'59.3".

      N 232 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, Кепелi өзенiн қиып өтiп N 233 шекаралық белгiге дейiн барады. N 232 және N 233 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2994 км құрайды.

      N 233 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 43'02.9", ш.б. 82 о 17'51.9".

      N 233 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 234 шекаралық белгiге дейiн барады. N 233 және N 234 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0084 км құрайды.

      N 234 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 42'36.3", ш.б. 82 о 17'24.9".

      N 234 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 234 шекаралық белгiге

      1

      дейiн барады. N 234 және N 234 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2278 км құрайды.

      N 234 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: с.е. 45 о 42'30.3", ш.б. 82 о 17'18.9".

      N 234 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 235 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 234 және N 235 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6651 км құрайды.

      N 235 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 42'09.3", ш.б. 82 о 17'11.6".

      N 235 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 236 шекаралық белгiге дейiн барады. N 235 және N 236 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2086 км құрайды.

      N 236 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 40'58.4", ш.б. 82 о 16'58.3".

      N 236 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 236 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 236 және N 236 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5307 км құрайды.

      N 236 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: с.е. 45 о 40'41.2", ш.б. 82 о 16'59.1".

      N 236 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 237 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 236 және N 237 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3902 км құрайды.

      N 237 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 40'29.3", ш.б. 82 о 17'04.9".

      N 237 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 237 шекаралық белгігe дейiн

      1

      барады. N 237 және N 237 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.289 км құрайды.

      N 237 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: с.е. 45 о 40'19.9", ш.б. 82 о 17'05.0".

      N 237 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 238 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 237 және N 238 шекаралық белгiлердің apacындағы

      1

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.2012 км құрайды.

      N 238 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 39'41.0", ш.б. 82 о 17'05.8".

      N 238 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 239 шекаралық белгiге дейiн барады. N 238 және N 239 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.3792 км құрайды.

      N 239 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 38'56.6", ш.б. 82 о 16'59.1".

      N 239 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 239 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 239 және N 239 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1403 км құрайды.

      N 239 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 45 о 38'20.9", ш.б. 82 о 16'45.6".

      N 239 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 240 шекаралық

      белгіге дейiн барады. N 239 және N 240 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5394 км құрайды.

      N 240 шекаралық белгi - темiрбетон, оңтүстiк Қату тауының қырқасында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 38'04.0", ш.б. 82 о 16'39.2".

      N 240 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 241 шекаралық белгiге дейiн барады. N 240 және N 241 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.456 км құрайды.

      N 241 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 37'26.1", ш.б. 82 о 15'59.2".

      N 241 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып N 241 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 241 және N 241 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7983 км құрайды.

      N 241 шекаралық белгi - аралық, гранит, Қусақ (Теректi)

      1

      өзенiнiң оң жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 37'05.3", ш.б. 82 о 15'37.4".

      N 241 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша мемлекеттік шекараның

      түзу сызығы Қусақ (Теректi) өзенi су ағысының орта сызығымен

      қиылысатын нүктеге дейiн барады. N 241 шекаралық белгi мен аталған

      1

      қиылысу нүктесi арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2083 км құрайды.

      25. Мемлекеттік шекараның түзу сызығы Қусақ (Теректi) өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеден мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 248 шекаралық белгiге дейiн барады. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 7.4352 км құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қусақ (Теректi) өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеден мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 242 шекаралық белгiге дейiн барады. Аталған қиылысу нүктесiнен N 242 шекаралық белгiге дейiнгi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0775 км құрайды.

      N 242 шекаралық белгi - темiрбетон, Қусақ (Теректi) өзенiнiң сол жағалауына орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 36'57.3", ш.б. 82 о 15'32.2".

      N 242 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 242 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 242 және N 242 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6594 км құрайды.

      N 242 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 36'36.2", ш.б. 82 о 15'36.1".

      N 242 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 243 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 242 және N 243 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9913 км құрайды.

      N 243 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 45 о 36'04.3", ш.б. 82 о 15'41.9".

      N 243 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 244 шекаралық белгiге дейiн барады. N 243 және N 244 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.020 км құрайды.

      N 244 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 35'31.6", ш.б. 82 о 15'48.0".

      N 244 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 245 шекаралық белгiге дейiн барады. N 244 және N 245 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9507 км құрайды.

      N 245 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 35'01.0", ш.б. 82 о 15'53.6".

      N 245 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 245 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 245 және N 245 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6206 км құрайды.

      N 245 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 34'41.1", ш.б. 82 о 15'57.3".

      N 245 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 246 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 245 және N 246 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4693 км құрайды.

      N 246 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 34'26.0", ш.б. 82 о 16'00.1".

      N 246 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 247 шекаралық белгiге дейiн барады. N 246 және N 247 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.5522 км құрайды.

      N 247 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 34'08.3", ш.б. 82 о 16'03.3".

      N 247 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 247 шекаралық белгіге дейін

      1

      барады. N 247 және N 247 шекаралық белгілердің арасындағы

      1

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.0287 км құрайды.

      N 247 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 45 о 33'35.2", ш.б. 82 о 16'09.4".

      N 247 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 248 шекаралық белгіге дейін

      барады. N 247 және N 248 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.0655 км құрайды.

      N 248 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 33'01.0", ш.б. 82 о 16'15.7".

      26. N 248 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 249 шекаралық белгiге дейін барады, бұдан соң шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 257 шекаралық белгiге дейiн, әрi қарай шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 262 шекаралық белгiге дейiн барады, осы жерден оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 267 шекаралық белгiге дейiн, бұдан соң оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 275 шекаралық белгiге дейiн, әрi қарай оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша Қазақстан-Қытай темiр жолы түйiсетiн жерге дейiн барады. Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскедегi ұзақтығы 51.6125 км құрайды.

      N 248 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 249 шекаралық белгiге дейiн барады. N 248 және N 249 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8962 км құрайды.

      N 249 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 32'04.4", ш.б. 82 о 16'49.4".

      N 249 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 249 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 249 және N 249 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.2916 км құрайды.

      N 249 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: с.е. 45 о 31'59.1", ш.б. 82 о 17'00.6".

      N 249 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 250 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 249 және N 250 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2245 км құрайды.

      N 250 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 31'18.7", ш.б. 82 о 18'25.4".

      N 250 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 250 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 250 және N 250 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5767 км құрайды.

      N 250 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 31'08.2", ш.б. 82 о 18'47.4".

      N 250 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 251 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 250 және N 251 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7593 км құрайды.

      N 251 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 30'36.1", ш.б. 82 о 19'54.4".

      N 251 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 251 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 251 және N 251 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4959 км құрайды.

      N 251 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: с.е. 45 о 30'27.1", ш.б. 82 о 20'13.3".

      N 251 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 251 шекаралық

      2

      белгiге дейiн барады. N 251 және N 251 шекаралық белгiлердiң

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3646 км құрайды.

      N 251 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: с.е. 45 о 30'20.4", ш.б. 82 о 20'27.2".

      N 251 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 252 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 251 және N 252 шекаралық белгiлердiң

      2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0022 км құрайды.

      N 252 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 30'02.2", ш.б. 82 о 21'05.4".

      N 252 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 252 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 252 және N 252 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6355 км құрайды.

      N 252 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: с.е. 45 о 29'50.6", ш.б. 82 о 21'29.5".

      N 252 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 252 шекаралық

      2

      белгiге дейiн барады. N 252 және N 252 шекаралық белгiлердiң

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3657 км құрайды.

      N 252 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 29'44.0", ш.б. 82 о 21'43.5".

      N 252 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 253 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 252 және N 253 шекаралық белгiлердiң

      2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4406 км құрайды.

      N 253 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 29'35.9", ш.б. 82 о 22'00.2".

      N 253 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 254 шекаралық белгiге дейiн барады. N 253 және N 254 шекаралық белгілердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6797 км құрайды.

      N 254 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 29'05.3", ш.б. 82 о 23'04.1".

      N 254 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 255 шекаралық белгiге дейiн барады. N 254 және N 255 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2071 км құрайды.

      N 255 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 28'25.0", ш.б. 82 о 24'28.1".

      N 255 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 256 шекаралық белгiге дейiн барады. N 255 және N 256 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығы ұзақтығы 1.2815 км құрайды.

      N 256 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 28'01.6", ш.б. 82 о 25'16.8".

      N 256 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 256 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 256 және N 256 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9896 км құрайды.

      N 256 шекаралық белгi - аралық темiрбетон, Сарыбұлақ

      1

      (Декнакты) шатқалындағы құрғақ жырадан солтүстiк батысқа қарай орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 27'43.5", ш.б. 82 о 25'54.4".

      N 256 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасып, Сарыбұлақ

      (Декнакты) шатқалындағы құрғақ жыраны қиып өтедi және N 257

      шекаралық белгiге дейiн барады. N 256 және N 257 шекаралық

      1

      белгiлердің apacындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.5839 км құрайды.

      N 257 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 27'32.9", ш.б. 82 о 26'16.6".

      N 257 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 257 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 257 және N 257 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7597 км құрайды.

      N 257 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 27'21.5", ш.б. 82 о 26'47.6".

      N 257 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 258 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 257 және N 258 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2135 км құрайды.

      N 258 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 27'03.4", ш.б. 82 о 27'37.2".

      N 258 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 259 шекаралық белгiге дейiн барады. N 258 және N 259 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9547 км құрайды.

      N 259 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 26'34.2", ш.б. 82 о 28'56.9".

      N 259 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 260 шекаралық белгiге дейiн барады. N 259 және N 260 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0393 км құрайды.

      N 260 шекаралық белгi - темiр бетон. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 26'03.7", ш.б. 82 о 30'20.2".

      N 260 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 260 шекаралық

      1

      белгіге дейiн барады. N 260 және N 260 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.344 км құрайды.

      N 260 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 25'43.6", ш.б. 82 о 31'15.0".

      N 260 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 261 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 260 және N 261 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0077 км құрайды.

      N 261 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 25'28.5", ш.б. 82 о 31'56.1".

      N 261 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 260 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 261 және N 260 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4359 км құрайды.

      N 261 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 25'21.9", ш.б. 82 о 32'13.8".

      N 261 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 262 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 261 және N 262 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5265 км құрайды.

      N 262 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 25'14.0", ш.б. 82 о 32'35.3".

      N 262 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 262 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 262 және N 262 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4078 км құрайды.

      N 262 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 25'01.8", ш.б. 82 о 32'42.5".

      N 262 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 262 шекаралық

      2

      белгiге дейiн барады. N 262 және N 262 шекаралық белгiлердің

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5579 км құрайды.

      N 262 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 24'45.1", ш.б. 82 о 32'52.3".

      N 262 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 263 шекаралық

      белгiге дейiн барады. N 262 және N 263 шекаралық белгiлердің

      2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6859 км құрайды.

      N 263 шекаралық белгі - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 24'24.6", ш.б. 82 о 33'04.4".

      N 263 шекаралық белгіден бастап мемлекеттік шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 264 шекаралық белгiге дейiн барады. N 263 және N 264 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0495 км құрайды.

      N 264 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 23'23.3", ш.б. 82 о 33'40.6".

      N 264 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 265 шекаралық белгiге дейiн барады. N 264 және N 265 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 1.9504 км құрайды.

      N 265 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 22'25.0", ш.б. 82 о 34'15.0".

      N 265 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 266 шекаралық белгiге дейiн барады. N 265 және N 266 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8586 км құрайды.

      N 266 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 21'29.4", ш.б. 82 о 34'47.7".

      N 266 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 266 шекаралық

      1

      белгiге дейiн барады. N 266 және N 266 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9552 км құрайды.

      N 266 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 21'00.8", ш.б. 82 о 35'04.6".

      N 266 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша N 267 шекаралық

      белгiге дейін барады. N 266 және N 267 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7294 км құрайды.

      N 267 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 20'39.0", ш.б. 82 о 35'17.4".

      N 267 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 267 шекаралық белгiге дейiн

      1

      барады. N 267 және N 267 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9864 км құрайды.

      N 267 шекаралық белгi - аралық гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 20'07.1", ш.б. 82 о 35'15.8".

      N 267 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 268 шекаралық белгiге дейiн

      барады. N 267 және N 268 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.7794 км құрайды.

      N 268 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 19'41.9", ш.б. 82 о 35'14.5".

      N 268 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 269 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 268 және N 269 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7998 км құрайды.

      N 269 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 18'43.6", ш.б. 82 о 35'11.6".

      N 269 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 270 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 269 және N 270 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8766 км құрайды.

      N 270 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 17'42.9", ш.б. 82 о 35'08.5".

      N 270 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 271 шекаралық белгіге дейiн жалғасады. N 270 және N 271 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8027 км құрайды.

      N 271 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 16'44.6", ш.б. 82 о 35'05.6".

      N 271 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 272 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 271 және N 272 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7173 км құрайды.

      N 272 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 15'49.0", ш.б. 82 о 35'02.8".

      N 272 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 273 шекаралық белгігe дейiн жалғасады. N 272 және N 273 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7507 км құрайды.

      N 273 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'52.3", ш.б. 82 о 35'00.0".

      N 273 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 274 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 273 және N 274 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7666 км құрайды.

      N 274 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 13'55.1", ш.б. 82 о 34'57.1".

      N 274 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша N 275 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 274 және N 275 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 11.3788 км құрайды.

      N 275 шекаралық белгi - гранит, 394.0 белгiсi бар биiктiкте орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.45 о 13'10.5", ш.б. 82 о 34'54.8".

      N 275 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жүрiп отырады, Ұланкөл ойпатын кесiп өтедi және N 276 шекаралық белгiге дейiн өтедi. N 275 және N 276 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7070 км құрайды.

      N 276 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 12'30.2", ш.б. 82 о 34'01.2".

      N 276 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 277 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 276 және N 277 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.7687 км құрайды.

      N 277 шекаралық белгi - гранит, Казақстан-Қытай темiр жолының шығыс қапталында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 12'12.1", ш.б. 82 о 33'37.1".

      N 277 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара Қазақстан-Қытай темiр жолының түйiсу нүктесiне дейiн оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 277 шекаралық белгіден бастап Қазақстан-Қытай темiр жолының түйiсу нүсктесiне дейiн мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0079 км құрайды. Қазақстан-Қытай темiр жол нүктесiнің тiкбұрышты кoopдинаттары: X=5008 812.1, Ү=14 622586.2, H=338.3 м.

      27. Қазақстан-Қытай темiр жолының түйiсу нүктесiнен бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 286 шекара белгiсiне дейiн өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 7.2880 км құрайды.

      Қазақстан-Қытай темiр жолының түйiсу нүктесінен бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 278 шекара белгiсiне дейiн өтедi. Қазақстан-Қытай темiр жолының түйiсу нүктесiнен бастап N 278 шекаралық белгiге дейiнгi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0076 км құрайды.

      N 278 шекаралық белгi - темiрбетон, Қазақстан-Қытай темiр жолының батыс қапталында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 12'11.8", ш.б. 82 о 33'36.5".

      N 278 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 279 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 278 және N 279 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0189 км құрайды.

      N 279 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 12'11.4", ш.б. 82 о 33'35.8".

      N 279 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 280 шекаралық белгiге дейін жалғасады. N 279 және N 280 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0174 км құрайды.

      N 280 шекаралық белгi - темiрбетон, Қазақстан-Қытай автомобиль жолының шығыс қапталында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 12'11.4", ш.б. 82 о 33'35.0".

      N 280 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, Қазақстан-Қытай автомобиль жолын кесiп өтедi және N 281 шекаралық белгiге дейiн барады. N 280 және N 281 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0194 км құрайды.

      N 281 шекаралық белгi - гранит, Қазақстан-Қытай автомобиль жолының батыс қапталында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 12'11.1", ш.б. 82 о 33'34.2".

      N 281 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 282 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 281 және N 282 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7367 км құрайды.

      N 282 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 11'48.4", ш.б. 82 о 32'21.4".

      N 282 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 283 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 282 және N 283 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8017 км құрайды.

      N 283 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 11'24.7", ш.б. 82 о 31'06.0".

      N 283 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 284 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 283 және N 284 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8714 км құрайды.

      N 284 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 11'00.2", ш.б. 82 о 29'47.6".

      N 284 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 285 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 284 және N 285 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.684 км құрайды.

      N 285 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 10'38.2", ш.б. 82 о 28'37.1".

      N 285 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша N 286 шекаралық белгiге дейiн жалғасады. N 285 және N 286 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1309 км құрайды.

      N 286 шекаралық белгi - темiрбетон, Қарадабан жырасы табанының ортасымен мемлекеттiк шекара сызығының тiкелей түйiсетiн нүктесiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 10'36.4", ш.б. 82 о 28'31.6".

      28. N 286 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 289 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта

      Қарадабан жырасы табанының ортасымен жоғары өрлейдi, сосын жалпы N

      289 шекара белгiсiне дейiн солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта атаусыз

      1

      таулардың қырқалары бойынша өтедi, әрi қарай кезеңге дейiн 0.45 км ұзақтықта жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта атаусыз таудың қырқасы бойынша өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 19.52 км құрайды.

      N 286 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      287 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта Қарадабан жырасы табанының ортасымен жоғары өрлейдi. N 286 және N 287 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.91 км құрайды.

      N 287 шекаралық белгi - гранит, Қарадабан жырасы табанының орта сызығының бұрылысында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 11'13.6", ш.б. 82 о 27'22.9".

      N 287 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 288 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта Қарадабан жырасы табанының ортасымен жоғары өрлейдi. N 287 және N 288 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.280 км құрайды.

      N 288 шекаралық белгi - темiрбетон, Қарадабан жырасы табанының орта сызығының бұрылысында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 11'58.1", ш.б. 82 о 23'03.6".

      N 288 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      288 шекаралық белгiге дейін жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта

      1

      Қарадабан жырасы табанының ортасымен жоғары өрлейдi. N 288 және N

      288 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының

      1

      ұзақтығы 9.720 км құрайды.

      N 288 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон, 2061.1 белгiсi бар

      1

      кезеңде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 14'16.8", ш.б. 82 о 17'19.8".

      N 288 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      1

      289 шекаралық белгiге дейін жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта

      Қарадабан жырасы табанының ортасымен жоғары өрлейдi. N 288 және N

      1

      289 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының

      ұзақтығы 0.840 км құрайды.

      N 289 шекаралық белгi - гранит, Қарадабан асуында орналасқан.

      Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'25.0", ш.б. 82 о 16'44.8".

      N 289 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      289 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта

      1

      атаусыз таудың қырқалары бойынша өтедi. N 289 және N 289 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.320 км құрайды.

      N 289 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 2170.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 14'33.4", ш.б. 82 о 16'51.5".

      N 289 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      атаусыз таудың қырқасы бойынша кезеңге дейiн жалпы

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 289 шекаралық белгiден бастап

      1

      жоғарыда аталған кезеңге дейiнгi мемлекеттiк шекара сызығының

      ұзақтығы 0.450 км құрайды.

      29. Кезеңнен бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 292 шекаралық белгiге дейiн Сарықора (Алатаошань) жотасының қырқасы бойынша жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын N 298 шекаралық белгіге дейiн Алатау тауларының қырқасы бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, әрi қарай N 301 шекаралық белгiге дейiн атаусыз тау сiлемiнің қырқасы бойынша жалпы батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 39.71 км құрайды.

      Жоғарыда аталған кезеңнен бастап мемлекеттік шекара сызығы N

      290 шекаралық белгiге дейiн 2166, 2162, 2195, 2203, 2249 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта Сарықора (Алатаошань) жотасының қырқасы бойынша өтедi. Жоғарыда аталған кезеңнен бастап N 290 шекаралық белгiге дейiнгi мемлекеттiк шекара

      сызығының ұзақтығы 7.34 км құрайды.

      N 290 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2229.9 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 13'50.9", ш.б. 82 о 12'21.7".

      N 290 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      291 шекаралық белгiге дейiн 2406, 2489, 2558, 2559, 2585, 2520 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 290 және N 291 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 10.040 км құрайды.

      N 291 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2490.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 12'06.8", ш.б. 82 о 06'00.6".

      N 291 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 292 шекаралық белгiге дейiн 2013 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 291 және N 292 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.870 км құрайды.

      N 292 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1925.2 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 13'23.0", ш.б. 82 о 04'57.4".

      N 292 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      293 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк бағытта Алатау тауларының қырқалары бойынша өтедi. N 292 және N 293 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.320 км құрайды.

      N 293 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2215.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'05.4", ш.б. 82 о 04'53.0".

      N 293 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      294 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта

      жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 293 және N 294 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.480 км құрайды.

      N 294 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2146.4 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'42.7", ш.б. 82 о 05'21.2".

      N 294 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 294 шекаралық белгiге дейiн 2229 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы

      1

      батыс бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 294 және N 294

      1

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.950 км құрайды.

      N 294 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 14'43.2", ш.б. 82 о 04'41.0".

      N 294 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 295 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта

      жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 294 және N 295 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.900 км құрайды.

      N 295 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2042.2 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'58.0", ш.б. 82 о 04'08.3".

      N 295 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 295 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда

      1

      аталған қырқа бойынша өтедi. N 295 және N 295 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.420 км құрайды.

      N 295 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 14'47.4", ш.б. 82 о 03'57.6".

      N 295 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 295 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта

      2

      жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 295 және N 295 шекаралық

      1 2

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.21 км құрайды.

      N 295 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 45 о 14'44.3", ш.б. 82 о 03'49.3".

      N 295 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      N 295 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғарыда аталған

      3

      қырқа бойынша өтедi. N 295 және N 295 шекаралық белгiлердiң

      2 3

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.320 км құрайды.

      N 295 шекаралық белгi - аралық, гранит, жоғарыда аталған

      3

      қырқаның 2087.0 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'45.8", ш.б. 82 о 03'36.3".

      N 295 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      3

      N 296 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта жоғарыда

      аталған қырқа бойынша өтедi. N 295 және N 296 шекаралық белгiлердiң

      3

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.540 км құрайды.

      N 296 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 1951.3 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'56.4", ш.б. 82 о 03'17.0".

      N 296 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 296 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 296 және N 296 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.660 км құрайды.

      N 296 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 15'07.6", ш.б. 82 о 02'53.5".

      N 296 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      N 297 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта

      жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 296 және N 297 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.390 км құрайды.

      N 297 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2027.6 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 15'14.6", ш.б. 82 о 02'39.9".

      N 297 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      N 297 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда

      1

      аталған қырқа бойынша өтедi. N 297 және N 297 шекаралық белгiлердiң

      1

      apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.18 км құрайды.

      N 297 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 15'11.1", ш.б. 82 о 02'33.5".

      N 297 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 298 шекаралық белгiге дейiн 2207, 2336 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша

      өтедi. N 297 және N 298 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.070 км құрайды.

      N 298 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2327.5 белгiсi бар кезеңiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'15.0", ш.б. 82 о 00'59.5".

      N 298 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы бұрылады және N 299 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта атаусыз жотаның қырқасы бойынша өтедi. N 298 және N 299 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.600 км құрайды.

      N 299 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1913.3 белгiсi бар асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'07.8", ш.б. 81 о 58'34.4".

      N 299 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 300 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 299 және N 300 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.480 км құрайды.

      N 300 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 2058.7 белгiсi бар биiктiгінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'00.5", ш.б. 81 о 58'16.6".

      N 300 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 300 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғарыда аталған

      1

      қырқа бойынша өтедi. N 300 және N 300 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.860 км құрайды.

      N 300 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 45 о 13'45.9", ш. б. 81 о 55'37.0".

      N 300 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 300 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда

      2

      аталған қырқа бойынша өтедi. N 300 және N 300 шекаралық белгiлердiң

      1 2

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.16 км құрайды.

      N 300 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Жаманты өзенiнiң

      2

      сол жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 13'42.6", ш.б. 81 о 55'31.3".

      N 300 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi, Жаманты өзенiнiң саласын кесiп өтiп, N 301(1) шекаралық бағана арқылы Жаманты өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын

      нүктеге - N 301 шекаралық белгiге дейiн барады. N 300 және N 301

      2

      шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.1465 км құрайды.

      N 301 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 301(1) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 13'41.7", ш.б. 81 о 55'25.6";

      - N 301(2) шекаралық бағана - гранит, Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары, c.e. 45 о 13'41.5", ш.б. 81 о 55'24.0".

      - N 301(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 13'42.2", ш.б. 81 о 55'24.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 301(2) шекаралық бағанадан бастап N 301(3) шекаралық бағана бағытында - 11.2 м; N 301(3) шекаралық бағанадан бастап N 301(2) шекаралық бағана бағытында - 13.3 м.

      N 301(1) шекаралық бағанадан бастап N 301(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 34.9 м құрайды.

      N 301(1) шекаралық бағанадан бастап N 301(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 25.0 м құрайды.

      Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен Жаманты өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық N 301(1) шекаралық бағанадан бастап - 19.5 м; N 301(2) шекаралық бағанадан бастап - 15.4 м; N 301(3) шекаралық бағанадан бастап - 17.6 м.

      30. N 301 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және атаусыз өзен мен Жылыгүл өзенi су ағыстарының ортасы қиылысатын нүктеге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi су ағысы ортасымен ағысқа қарсы өрлейдi, сосын атаусыз өзеннiң су ағысының ортасымен оның бастауына дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта ағысқа қарсы өрлейдi, осы жерден N 305 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта атаусыз аңғардың табанымен жоғары өрлейдi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 22.70 км.

      Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскесiнде Қытай аумағынан Сарышілдe (Жүнқабысын) өзенiне Налынкөмiр және Жылыгүл салалары құйылады.

      Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мен Жаманты өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 301 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне жалғасады және Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша жалпы алғанда солтүстiк-батыс бағытта N 302 шекаралық белгiге дейiн ағысты бойлап, жоғары өрлейдi - бұл жер N 302(1) және N 302(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктe. N 301 және N 302 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.680 км құрайды.

      N 302 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 302(1) шекаралық бағана - гpанит, Сарышілде (Жүнқабысын) өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 13'57.0", ш.б. 81 о 55'01.5";

      - N 302(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сарышілде (Жүнқабысын) өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 45 о 13'59.4", ш.б. 81 о 55'07.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық N 302(1) шекаралық бағанадан бастап N 302(2) шекаралық бағана бағытында - 119.8 м.; N 302(2) шекаралық бағанадан бастап N 302(1) шекаралық бағана бағытында - 36.0 м.

      N 302(1) және N 302(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Сарышілде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 302 шекаралық белгіден бастап мемлекеттік шекара сызығы - Сарышілдe (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта N 303 шекаралық белгiге дейiн ағысты бойлап жоғары өрлейдi - бұл жер N 303(1) және N 303(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Сарышілдe (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктe. N 302 және N 303 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.420 км.

      N 303 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 303(1) шекаралық бағана - гранит, Сарышілде (Жүнқабысын) өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 14'09.4", ш.б. 81 о 54'55.3".

      - N 303(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Capышілде (Жүнкабысын) өзенiнің қазақстандық жағалалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 45 о 14'10.9", ш.б. 81 о 54'56.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 303(1) шекаралық бағанадан бастап N 303(2) шекаралық бағана бағытында - 36.5 м; N 303(2) шекаралық бағанадан бастап N 303(1) шекаралық бағана - 17.5 м.

      N 303(1) және N 303(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Сарышiлде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 303 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - Сарышілде (Жүнқабысын) өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта ағысты бойлап жоғары өрлейдi, екi атаусыз көлдi кесiп өтедi, сөйтiп жоғарыда аталған өзеннiң басты тармағы су ағысының орта сызығы Жылыгүл өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiн жетедi, сосын атаусыз өзеннің су ағысының ортасы бойынша ағысқа қарсы өрлеп, жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта N 304 шекаралық белгiге дейiн жоғары қарай өтедi - бұл жер N 304(1) және N 304(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен атаусыз өзеннің су ағысы орта сызығы қиылысатын нүктеге дейiн барады. N 303 және N 304 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 17.020 км.

      N 304 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 304(1) шекаралық бағана - гранит, атаусыз өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 21'19.1", ш.б. 81 о 48'23.9";

      - N 304(2) шекаралық бағана - темiрбетон, атаусыз өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 21'17.3", ш.б. 81 о 48'27.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 304(1) шекаралық бағанадан бастап N 304(2) шекаралық бағана бағытында - 35.4 м; N 304(2) шекаралық бағанадан бастап N 304(1) шекаралық бағана бағытында - 60.3 м.

      N 304(1) және N 304(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен атаусыз өзеннің су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 304 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы атаусыз өзеннiң су ағысының ортасы бойынша оның бастауына дейiн 3.97 км ұзақтықта жалпы солтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi, сосын N 305 шекаралық белгiге дейiн 0.610 км ұзақтықта жалпы солтүстiк-батыс бағытта атаусыз аңғардың табаны бойынша жоғары қарай өрлейдi. N 304 және N 305 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.580 км құрайды.

      N 305 шекаралық белгi - гранит, Жоңғар Алатауы (Алатаошань) жотасының қырқасында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 23'07.4", ш.б. 81 о 46'24.1".

      31. N 305 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Жоңғар Алатауы (Алатаошань) жотасының қырқасы бойынша 3907 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын Қоңыроба (Кацзаньтаошань) тауының қырқасы бойынша N 310 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, әрi қарай 4124 белгiсi бар биіктікке дейiн жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, сосын Бежинтау жотасының қырқасы бойынша 4109 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi, сосын мемлекеттік шекараның тiк сызығы атаусыз өзеннің су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiн 1.08 км ұзақтықта оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 268.56 км құрайды.

      N 305 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Жоңғар Алатауы (Алатаошань) жотасының қырқасы бойынша N 306 шекаралық белгіге дейiн 3537, 3702, 3470 және 3670 белгiлерi бар биіктіктер арқылы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 305 және N 306 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.9 км құрайды.

      N 306 шекаралық бағана - темiрбетон, Жоңғар Алатауы (Алатаошань) жотасының қырқасында 3649.6 белгiсi бар биiктiкте орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 21'37.4", ш.б. 81 о 43'06.6".

      N 306 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 307 шекаралық белгiге дейiн Сандықтас тауында орналасқан 3752 белгiсi бар биiктiк арқылы, 3760, 3834, 3898, 3974, 3800 белгiлерi бар биіктiктер арқылы, 3603 белгiсi бар атаусыз асу арқылы, 3719 белгiсi бар биiктiк арқылы, 3084 белгiсi бар атаусыз асу арқылы, 3424, 3526 белгiлерi бар биіктiктер арқылы, Ырғайты асуы арқылы, 3616, 3324 белгілерi бар биiктiктер арқылы жалпы батыс-оңтүстік-батыс бағытта өтедi. N 306 және N 307 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 45.440 км құрайды.

      N 307 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 3150.0 белгiсi бар Тарлаулы (Майлицицигэдабан) асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 15'21.7", ш.б. 81 о 19'50.0".

      N 307 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 3655 белгiсi бар биiктiк арқылы, 3353 белгiсi бар атаусыз асу арқылы, 3435 белгiсi бар биiктiк арқылы, 3273 белгiсi бар Тентек (Мужухустадабань) асуы арқылы, Хусыт-Ула тауының 3579 белгiсi бар биіктігi арқылы, 3719, 3641, 3646, 3426, 3802, 3699, 3831, 3677, 3665, 3776 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, Сарысыжеқаабань асуы арқылы 3734, 3605 белгiлерi бар биіктiктер арқылы N 308 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 307 және N 308 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 34.180 км құрайды.

      N 308 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 3436.1 белгiсi бар Сарыбөрiк (Цюнкэгэдабан) асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 45 о 10'31.8", ш.б. 81 о 03'09.5".

      N 308 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 3876 белгiсi бар биiктiккe дейiн 3937, 3967, 4124, 4017 белгiлерi бар биіктiктер арқылы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын N 309 шекаралық белгiге дейiн 3850, 3826, 3907, 3304 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, Көкетаушанькоу асуы арқылы жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 308 және N 309 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 27.700 км құрайды.

      N 309 шекаралық белгi - гранит, Жоңғар Алатауы (Алатаошань) жотасының қырқасындағы 3067.4 белгiсi бар Көкетау (Кукэтому) асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      45 о 08'39.4", ш.б. 80 о 46'19.7".

      N 309 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 3575, 3865 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта 3945 белгiсi бар биiктiкке дейiн өтедi, сосын 3701 белгiсi бар биiктiк арқылы, Қызылауыз асуы арқылы, 3562, 3520 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, Талды асуы арқылы, 3667, 3694, 3668, 3733, 4027, 4145, 4270, 4034, 4037 белгiлерi бар биiктіктер арқылы, 3794 белгiсi бар Басқан асуы арқылы, 4202, 4021, 3670, 3971, 3986, 4386 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, Дальний асуы арқылы, 4026, 4029 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, 3742 белгiсi бар Аманбөктер асуы арқылы, 4244, 4294, 4265, 4184, 4090, 4293, 4098, 4126, 4081, 4110 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, Бесбасқан асуы арқылы 4189, 4303, 3992 белгiлерi бар биіктiктер арқылы, 3756 белгiсi бар Сарқан асуы арқылы, 3990 белгiсi бар биiктiк арқылы, 3907 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын Қоңыроба (Кацзаньтаошань)

      тауының қырқасы бойынша N 309 шекаралық белгiге дейiн 4018, 3891,

      1

      3801, 3713 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы оңтүстiк-батыс

      бағытта өтедi. N 309 және N 309 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 109.500 км құрайды.

      N 309 шекаралық белгi - аралық, гранит, Қоңыроба

      1

      (Кацзаньтаошань) қырқасында 3241.9 белгiсi бар Демiкпе (Элэсэньбулэгэдабан) асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 54'37.0", ш.б. 79 о 53'01.6".

      N 309 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 310 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта Қоңыроба

      (Кацзаньтаошань) тауының қырқасы бойынша өтедi. N 309 және N 310

      1

      шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.260 км құрайды.

      N 310 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқаның 3290.4 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 54'30.6", ш.б. 79 о 53'00.6".

      N 310 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 310 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта

      1

      жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 310 және N 310 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.65 км құрайды.

      N 310 шекаралық белгi - аралық темiрбетон, жоғарыда аталған

      1

      қырқаның 3181.1 белгiсi бар атаусыз асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 54'11.8", ш.б. 79 о 53'12.2".

      N 310 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы 3341

      1

      белгiсi бар биiктікке дейiн жалпы оңтүстiк бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi, сосын N 311 шекаралық белгiге дейiн жалпы

      шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 310 және N 311 шекаралық

      1

      белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.80 км құрайды.

      N 311 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 3139.3 белгiсi бар Көксу (Демукэдабан) асуында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 54'00.8", ш.б. 79 о 54'20.9".

      N 311 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 3415 белгiсi бар Көккөл (Кукушудабан) асуы арқылы, 3526, 3401, 3875 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, 4124 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, сосын Бежинтау жотасының қырқасы бойынша 4181, 3796, 4085 белгiлерi бар биiктiктер арқылы, 3891 белгiсi бар Қазандабан (Казанкадабанхан) асуы арқылы, 3955, 4050 белгілерi бар биiктiктер арқылы 4109 белгiсi бар биiктікке дейiн жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi, содан кейiн атаусыз өзеннің бастауына дейiн шамамен 1.08 км ұзақтықта оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтeдi. N 311 шекаралық белгi мен өзен бастауы арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 41.13 км құрайды.

      32. Атаусыз өзеннің бастауынан бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және атаусыз өзеннің су ағысының ортасымен төмен қарай жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жоғарыда аталған өзеннің су ағысының орта сызығы Жыланды (Қорғас) өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiн өтедi, сосын Жыланды (Қорғас) және Yлкен-Қазан (Қорғас) өзендерi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, Қазанкөл көлi арқылы Қорғас өзенi су ағысының орта ағысымен немесе оның басты тармағы су ағысының ортасымен төмен қарай жалпы оңтүстiк бағытта N 317 шекаралық белгiге дейiн өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 71.37 км құрайды.

      Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскесінде Жыланды (Қорғас) және Yлкен-Қазан (Қорғас) өзендерiне: Қазақстан аумағынан - Желдiарық, Үшсақау, Кіші-Талдыбұлақ Қытай аумағынан - Көшжұмбайсай, Құмбелсай салалары құяды.

      Қорғас өзенiне: Қазақстан аумағынан - Қарасу (Найзашоқы), Найзашоқы (Yлкен - азан), Қия, Көксай, Майсай, Арасан, Қасқабұлақ, Қарағайлыбұлақ, Шоңқұрбұлақ (Шұқырбұлақ), Сауысқан; Қытай аумағынан - Ашутас (Тақтанды), Қасқабұлақ (Ашутас) салалары құяды.

      Атаусыз өзеннiң бастауынан бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және атаусыз өзеннің су ағысының ортасымен төмен қарай жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта атаусыз өзеннiң су ағысының орта сызығы Жыланды (Қорғас) өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiн өтедi, одан кейiн Жыланды (Қорғас) және Үлкен - Қазан (Қорғас) өзендерi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, Қазанкөл көлi су айдынының орта сызығы бойынша өтiп, Қорғас өзенi су ағысының орта ағысымен N 312 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi - бұл жер N 312(1) және N 312(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктесi. Атаусыз өзен бастауынан бастап N 312 шекаралық белгiге дейiн мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 26.730 км құрайды.

      N 312 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 312(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 44 о 39'15.9", ш.б. 80 о 22'05.6";

      - N 312(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 39'14.8", ш.б. 80 о 22'04.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 312(1) шекаралық бағанадан бастап N 312(2) шекаралық бағана бағытында - 23.9 м; N 312(2) шекаралық бағанадан бастап N 312(1) шекаралық бағана бағытында -16.3 м.

      N 312(1) және N 312(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 312 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша N 313 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер N 313(1) және N 313(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 312 және N 313 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 27.780 км құрайды.

      N 313 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 313(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 26'35.6", ш.б. 80 о 21'50.1";

      - N 313(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 26'34.5", ш.б. 80 о 21'47.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 313(1) шекаралық бағанадан бастап N 313(2) шекаралық бағана бағытында - 29.2 м; N 313(2) шекаралық бағанадан бастап N 313(1) шекаралық бағана бағытында - 36.4 м.

      N 313(1) және N 313(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 313 шекаралық белгіден бастан мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша немесе оның басты тармағы су ағысының ортасы бойынша N 314 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер N 314(1) және N 314(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 313 және N 314 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.140 км құрайды.

      N 314 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 314(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 44 о 23'28.6", ш.б. 80 о 22'52.1";

      - N 314(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 44 о 23'28.7", ш.б. 80 о 22'36.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 314(1) шекаралық бағанадан бастап N 314(2) шекаралық бағана бағытында - 120.5 м; N 314(2) шекаралық бағана бағытында - 226.1 м.

      N 314(1) және N 314(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 314 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi cу ағысының орта ағысы бойынша немесе оның басты тармағы су ағысының ортасы бойынша N 315 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер N 315(1) және N 315(2) шекаралық бағаналарды бiріктiретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 314 және N 315 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығы ұзақтығы 5.450 км құрайды.

      N 315 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 315(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 20'40.2", ш.б. 80 о 23'21.6";

      - N 315(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 20'38.9", ш.б. 80 о 23'12.7".

      Мемлекеттік шекара сызығына дейiнгi арақашықтық N 315(1) шекаралық бағанадан бастап N 315(2) шекаралық бағана бағытында - 106.4 м; N 315(2) шекаралық бағанадан бастап N 315(1) шекаралық бағана бағытында - 94.9 м.

      N 315(1) және N 315(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 315 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша немесе оның басты тармағы су ағысының ортасы бойынша N 316 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер N 316(1) және N 316(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 315 және N 316 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.540 км құрайды.

      N 316 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 316(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 19'22.1", ш.б. 80 о 23'37.7";

      - N 316(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 19'22.5", ш.б. 80 о 23'22.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 316(1) шекаралық бағанадан бастап N 316(2) шекаралық бағана бағытында - 215.3 м; N 316(2) шекаралық бағанадан бастап N 316(1) шекаралық бағана бағытында - 123.1 м.

      N 316(1) және N 316(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 316 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша немесе оның басты тармағы су ағысының ортасы бойынша N 317 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен қиылысатын нүктe. N 316 және N 317 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.730 км құрайды.

      N 317 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 317(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 18'06.5", ш.б. 80 о 24'01.3";

      - N 317(2) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е.

      44 о 17'59.8", ш.б. 80 о 23'57.2";

      - N 317(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 18'01.6", ш.б. 80 о 23'50.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 317(1) шекаралық бағанадан бастап N 317(3) шекаралық бағана бағытында - 126.3 м; N 317(3) шекаралық бағанадан бастап N 317(1) шекаралық бағана бағытында - 166.8 м.

      N 317(1) шекаралық бағанадан бастап N 317(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық - 224.3 м;

      N 317(2) шекаралық бағанадан бастап N 317(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық - 170.6 м.

      Қорғас өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 317(1) шекаралық бағанадан бастап - 172.9 м; N 317(2) шекаралық бағанадан бастап - 78.4 м; N 317(3) шекаралық бағанадан бастап - 139.6 м.

      33. N 317 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге көшедi және N 341 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 27.7639 км құрайды.

      Қорғас өзенi су ағысының орта сызығымен мемлекеттiк шекараның түзу сызығы қиылысатын нүктеден - N 317 шекаралық белгіден бастап

      мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге көшедi, N 317(2) шекаралық бағана арқылы N 318 шекаралық белгiге дейiн Қорғас өзенi жайылымы бойымен түзу сызық бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi - N 318 шекаралық белгi мемлекеттік шекараның түзу сызығы N 318(1) және N 318(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүкте. N 317 және N 318 шекаралық белгілepдің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2242 км құрайды.

      N 318 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 318(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 17'27.7", ш.б. 80 о 24'25.4";

      - N 318(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенінің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 17'22.0", ш.б. 80 о 24'03.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейінгi арақашықтық: N 318(1) шекаралық бағанадан бастап N 318(2) шекаралық бағана бағытында - 250.6 м; N 318(2) шекаралық бағанадан бастап N 318(1) шекаралық бағана бағытында - 256.5 м.

      N 318(1) және N 318(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен мемлекеттiк шекараның түзу сызығы қиылысатын нүктеден - N 318 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымы бойынша түзу сызықпен N 319 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi - бұл жер мемлекеттiк шекараның түзу сызығы N 319(1) және N 319(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 318 және N 319 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1842 км құрайды.

      N 319 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 319(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      44 о 16'17.7", ш.б. 80 о 24'33.7";

      - N 319(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 44 о 16'12.1", ш.б. 80 о 24'01.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 319(1) шекаралық бағанадан бастап N 319(2) шекаралық бағана бағытында - 460.5 м; N 319(2) шекаралық бағанадан бастап N 319(1) шекаралық бағана бағытында - 269.9 м.

      N 319(1) мен N 319(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен мемлекеттiк шекараның түзу сызығы қиылысатын нүктеден - N 319 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қорғас өзенi жайылымы бойынша түзу сызықпен N 320 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 319 және N 320 шекаралық белгiлердiң apасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2326 км құрайды.

      N 320 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 15'34.5", ш.б. 80 о 24'20.8".

      N 320 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымы бойынша түзу сызықпен N 321 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 320 және N 321 шекаралық белгiлер арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1971 км құрайды.

      N 321 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: с.е. 44 о 14'55.8", ш.б. 80 о 24'24.4".

      N 321 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымы бойынша түзу сызықпен N 322 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 321 және N 322 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5089 км құрайды.

      N 322 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 14'07.6", ш.б. 80 о 24'13.7".

      N 322 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымы бойынша түзу сызықпен N 323 шекаралық белгiге дейiн оңтүстік бағытта өтедi. N 322 және N 323 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0434 км құрайды.

      N 323 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 13'34.2", ш.б. 80 о 24'06.5".

      N 323 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымы бойынша түзу сызықпен N 324 шекаралық белгіге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi - бұл жер мемлекеттік шекараның түзу сызығы N 324(1) және N 324(2) шекаралық бағаналарды бiріктіретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 323 және N 324 шекаралық белгілердің apасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4911 км құрайды.

      N 324 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 324(1) шекаралық бағана - гранит, Қазақстан-Қытай автожол көпірiнен солтүстiкке қарай Қорғас өзенiнің Қытай жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: ш.б. с.e. 44 о 12'45.5", 80 о 24'05.0";

      - N 324(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қазақстан-Қытай автожол көпірiнен солтүстiкке қарай Қорғас өзенiнің қазақстан жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      44 о 12'46.2", ш.б. 80 о 24'03.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 324(1) шекаралық бағанадан бастап N 324(2) шекаралық бағана бағытында - 19.8 м; N 324(2) шекаралық бағанадан бастап N 324(1) шекаралық бағана бағытында - 19.6 м.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен N 324(1) және N 324(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық қиылысатын нүктеден - N 324 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 325 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 324 және N 325 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.181 км құрайды.

      N 325 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 12'08.6", ш.б. 80 о 23'52.4".

      N 325 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 326 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 325 және N 326 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9611 км құрайды.

      N 326 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 11'37.9", ш.б. 80 о 23'45.3".

      N 326 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 327 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 326 және N 327 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1120 км құрайды.

      N 327 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 11'02.5", ш.б. 80 о 23'55.0".

      N 327 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 328 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 327 және N 328 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.051 км құрайды.

      N 328 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 10'28.6", ш.б. 80 о 23'58.9".

      N 328 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 329 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 328 және N 329 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9948 км құрайды.

      N 329 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 09'56.4", ш.б. 80 о 23'59.6".

      N 329 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 330 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 329 және N 330 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6903 км құрайды.

      N 330 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 09'35.3", ш.б. 80 о 24'09.9".

      N 330 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 331 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 330 және N 331 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.8956 км құрайды.

      N 331 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 09'06.3", ш.б. 80 о 24'11.7".

      N 331 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 332 шекаралық белгiге дейін оңтүстiк бағытта өтедi. N 331 және N 332 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2777 км құрайды.

      N 332 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 08'24.9", ш.б. 80 о 24'11.5".

      N 332 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi жайылымының шығыс бөлiгi бойынша түзу сызықпен N 333 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта өтедi. N 332 және N 333 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4026 км құрайды.

      N 333 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 07'39.9", ш.б. 80 о 24'02.7".

      N 333 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 334 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 333 және N 334 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.2042 км құрайды.

      N 334 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 07'02.9", ш.б. 80 о 23'45.5".

      N 334 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 334 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша

      1

      өтедi. N 334 және N 334 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.3402 км құрайды.

      N 334 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 44 о 06'51.9", ш.б. 80 о 23'46.5".

      N 334 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 335 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша

      өтедi. N 334 және N 335 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5192 км құрайды.

      N 335 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 06'35.1", ш.б. 80 о 23'48.0".

      N 335 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 336 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 335 және N 336 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3048 км құрайды.

      N 336 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 06'05.8", ш.б. 80 о 24'30.2".

      N 336 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 337 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 336 және N 337 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0193 км құрайды.

      N 337 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 05'43.2", ш.б. 80 о 25'03.6".

      N 337 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 338 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 337 және N 338 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9067 км құрайды.

      N 338 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 05'22.1", ш.б. 80 о 25'32.0".

      N 338 шекаралық белгіден бастап мемлекеттік шекара сызығы N 339 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 338 және N 339 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 0.8749 км құрайды.

      N 339 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 05'02.0", ш.б. 80 о 25'59.7".

      N 339 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 340 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 339 және N 340 шекаралық белгiлердiң apасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.197 км құрайды.

      N 340 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 04'31.1", ш.б. 80 о 26'32.2".

      N 340 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 340 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша өтедi. N 340 және N 340 шекаралық белгілердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.603 км құрайды.

      N 340 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 44 о 04'13.8", ш.б. 80 о 26'44.7".

      N 340 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 341 шекаралық белгiге дейiн оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi - бұл жер мемлекеттiк шекараның түзу сызығы

      Қорғас өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктeci. N 340

      1

      және N 341 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.347 км құрайды.

      N 341 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 341(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің сол жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 04'03.3", ш.б. 80 о 26'40.8";

      - N 341(2) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 04'02.5", ш.б. 80 о 26'45.5";

      - N 341(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 04'06.5", ш.б. 80 о 26'20.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 341(2) шекаралық бағанадан бастап N 341(3) шекаралық бағана бағытында - 108.2 м; N 341(3) шекаралық бағанадан бастап N 341(2) шекаралық бағана бағытында - 453.7 м.

      N 341(1) шекаралық бағанадан бастап N 341(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 108.2 м құрайды.

      N 341(1) шекаралық бағанадан бастап N 341(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 453.7 м құрайды.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Қорғас өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 341(1) шекаралық бағанадан бастап - 12.5 м, N 341(2) шекаралық бағанадан бастап - 109.4 м; N 341(3) шекаралық бағанадан бастап - 453.3 м.

      34. N 341 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша N 348 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта төмен қарай өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 59.10 км.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 341 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне көшедi, және Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта N 342 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер N 342(1) және N 342(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 341 және N 342 белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 8.170 км құрайды.

      N 342 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 342(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 02'03.0", ш.б. 80 о 27'22.2";

      - N 342(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 02'02.0", ш.б. 80 о 27'20.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 342(1) шекаралық бағанадан бастап N 342(2) шекаралық бағана бағытында - 23.5 м; N 342(2) шекаралық бағанадан бастап N 342(1) шекаралық бағана бағытында - 18.0 м.

      N 342(1) және N 342(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 342 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта N 343 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер N 343(1) және N 343(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 342 және N 343 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.780 км құрайды.

      N 343 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 343(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 00'51.2", ш.б. 80 о 27'00.0";

      - N 343(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 44 о 00'50.4", ш.б. 80 о 26'58.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 343(1) шекаралық бағанадан бастап N 343(2) шекаралық бағана бағытында - 18.8 м; N 343(2) шекаралық бағанадан бастап N 343(1) шекаралық бағана бағытында - 20.7 м.

      N 343(1) және N 343(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 343 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк бағытта N 344 шекаралық белгiге дейiн өтедi - бұл жер N 344(1) және N 344(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 343 және N 344 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.470 км құрайды.

      N 344 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 344(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 59'12.2", ш.б. 80 о 27'21.3";

      - N 344(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 59'11.5", ш.б. 80 о 27'18.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 344(1) шекаралық бағанадан бастап N 344(2) шекаралық бағана бағытында - 22.6 м; N 344(2) шекаралық бағанадан бастап N 344(1) шекаралық бағана бағытында - 42.9 м.

      N 344(1) және N 344(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 344 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бoйынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта N 345 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер N 345(1) және N 345(2) шекаралық бағаналарды бiлдіретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 344 және N 345 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 12.380 км құрайды.

      N 345 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 345(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенінің жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      43 о 56'39.9", ш.б. 80 о 28'38.5";

      - N 345(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 56'39.1", ш.б. 80 о 28'34.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 345(1) шекаралық бағанадан бастап N 345(2) шекаралық бағана бағытында - 41.6 м; N 345(2) шекаралық бағанадан бастап N 345(1) шекаралық бағана бағытында - 51.2 м.

      N 345(1) және N 345(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 345 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта N 346 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер N 346(1) және N 346(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 345 және N 346 шекаралық белгiлердiң apасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 8.140 км құрайды.

      N 346 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 346(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 54'21.6", ш.б. 80 о 30'34.1";

      - N 346(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 43 о 54'20.8", ш.б. 80 о 30'31.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 346(1) шекаралық бағанадан бастап N 346(2) шекаралық бағана бағытында - 34.0 м; N 346(2) шекаралық бағанадан бастап N 346(1) шекаралық бағана бағытында - 24.4 м.

      N 346(1) және N 346(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 346 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк бағытта N 347 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер N 347(1) және N 347(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 346 және N 347 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттік шекара сызығының ұзақтығы 13.610 км құрайды.

      N 347 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 347(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 51'07.7", ш.б. 80 о 31'18.8";

      - N 347(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенінің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 51'07.0", ш.б. 80 о 31'16.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 347(1) шекаралық бағанадан бастап N 347(2) шекаралық бағана бағытында - 24.6 м; N 347(2) шекаралық бағанадан бастап N 347(1) шекаралық бағана бағытында - 31.2 м.

      N 347(1) және N 347(2) шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 347 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қорғас өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк бағытта N 348 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы мен Iле өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 347 және N 348 шекаралық белгiлердiң apасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.550 км құрайды.

      N 348 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 348(1) шекаралық бағана - гранит, Қорғас өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 49'24.5", ш.б. 80 о 31'21.8";

      - N 348(2) шекаралық бағана - темiрбетон, мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      43 о 49'13.0", ш.б. 80 о 31'27.0";

      - N 348(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Қорғас өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 43 о 49'25.1", ш.б. 80 о 31'18.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 348(1) шекаралық бағанадан бастап N 348(3) шекаралық бағана бағытында - 18.8 м; N 348(3) шекаралық бағанадан бастап N 348(1) шекаралық бағана бағытында - 48.0 м.

      N 348(1) және N 348(2) шекаралық бағаналар apасындағы арақашықтық 373.1 м құрайды.

      N 348(2) және N 348(3) шекаралық бағаналар арасындағы арақашықтық 416.3 м құрайды.

      Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы Iле өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнің тікбұрышты координаттары:

      Х=4 854 175.0; Y=14 461 660.0.

      Осы қиылысу нүктесiне дейiнгi apaқашықтық: N 348(1) шекаралық бағанадан бастап - 235.2 м; N 348(2) шекаралық бағанадан бастап - 139.9 м; N 348(3) шекаралық бағанадан бастап - 276.5 м.

      35. N 348 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi, Iле

      өзенiн кесiп өтіп, құрлықтық учаскеге шығады және N 355 шекаралық

      1

      белгiге дейiн жетедi, сосын шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық

      бойынша өтедi, Қолжат-Дулата автомобиль жолын кесiп өтедi де, N 355

      2

      шекаралық белгiге дейiн жетедi, әрi қарай N 362 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, әрi қарай N 367 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi, әрi қарай N 368 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 45.9119 км құрайды.

      N 348 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - Қорғас өзенi су ағысының орта сызығы Iле өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеден бастап - оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi, Iле өзенiн кесiп өтiп, құрлықтық

      учаскеге көшедi, сөйтiп N 348 шекаралық белгiге дейiн N 348(2)

      1

      шекаралық бағана арқылы өтедi. N 348 және N 348 шекаралық

      1

      белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.2550 км құрайды.

      N 348 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары, c.e. 43 о 47'42.4, ш.б. 80 о 32.28.5.

      N 348 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 349 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу

      сызық бойынша өтедi. N 348 және N 349 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5437 км құрайды.

      N 349 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 47'26.6", ш.б. 80 о 32'39.1".

      N 349 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 350 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 349 және N 350 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7182 км құрайды.

      N 350 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 43 о 46'36.7", ш.б. 80 о 33'13.2".

      N 350 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 351 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтуiн жалғастырады. N 350 және N 351 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.1421 км құрайды.

      N 351 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 45'05.3", ш.б. 80 о 34'15.1".

      N 351 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 352 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 351 және N 352 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.1924 км құрайды.

      N 352 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: с.е. 43 о 44'01.5", ш.б. 80 о 34'58.3".

      N 352 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 353 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 352 және N 353 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.4081 км құрайды.

      N 353 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 42'51.4", ш.б. 80 о 35'45.6".

      N 353 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 354 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 353 және N 354 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0030 км құрайды.

      N 354 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 41'53.2", ш.б. 80 о 36'25.0".

      N 354 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 355 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 354 және N 355 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6889 км құрайды.

      N 355 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 41'04.0", ш.б. 80 о 36'58.2".

      N 355 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 355 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша өтедi. N 355 және N 355 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5582 км құрайды.

      N 355 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 43 о 40'18.3", ш.б. 80 о 37'27.7".

      N 355 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      1

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтеді. Қолжат-Дулата

      автомобиль шоссесiн кесiп өтедi және N 355 шекаралық белгіге дейiн

      2

      барады. N 355 және N 355 шекаралық белгілердің арасындағы

      1 2

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.08 км құрайды.

      N 355 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      2

      координаттары: c.e. 43 о 40'17.5", ш.б. 80 о 37'31.1".

      N 355 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      2

      N 356 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу

      сызық бойынша өтедi. N 355 және N 356 шекаралық белгілердің

      2

      apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0322 км құрайды.

      N 356 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 39'47.0", ш.б. 80 о 37'50.2".

      N 356 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы

      N 356 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша жалғасады. N 356 және N N 356 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6704 км құрайды.

      N 356 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      кoopдинаттары: c.e. 43 о 38'58.4", ш.б. 80 о 38'23.0".

      N 356 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 357 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу

      сызық бойынша N 356 және N 357 шекаралық белгiлердiң apасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8519 км құрайды.

      N 357 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 38'04.6", ш.б. 80 о 38'59.4".

      N 357 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 358 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 357 және N 358 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9571 км құрайды.

      N 358 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 37'07.6", ш.б. 80 о 39'37.8".

      N 358 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 359 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыc бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 358 және N 359 шекаралық белгiлердің apасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.5526 км құрайды.

      N 359 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 43 о 36'22.4", ш.б. 80 о 40'08.3".

      N 359 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 360 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 359 және N 360 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4185 км құрайды.

      N 360 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 35'41.1", ш.б. 80 о 40'36.1".

      N 360 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 361 шекаралық белгiге дейiн оңтүстік-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 360 және N 361 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.4589 км құрайды.

      N 361 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 34'58.7", ш.б. 80 о 41'04.7".

      N 361 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      362 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 361 және N 362 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0981 км құрайды.

      N 362 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 43 о 34'26.7", ш.б. 80 о 41'26.2".

      N 362 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      363 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 362 және N 363 шекаралық белгілердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.5410 км құрайды.

      N 363 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: с.е. 43 о 33'10.8", ш.б. 80 о 42'10.0".

      N 363 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      364 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 363 және N 364 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.9380 км құрайды.

      N 364 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 32'12.9", ш.б. 80 о 42'43.4".

      N 364 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, Быдыты өзенiн кесiп өтiп, N 365 шекаралық белгiге дейiн жетедi. N

      364 және N 365 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.0913 км құрайды.

      N 365 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 43 о 30'40.5", ш.б. 80 о 43'36.6".

      N 365 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      366 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-шығыc бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 365 және N 366 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.2549 км құрайды.

      N 366 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 43 о 29'33.2", ш.б. 80 о 44'15.5".

      N 366 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады, Қутал

      жырасын кесiп өтiп, N 367 шекаралық белгiге дейiн жетедi. N 366 және N 367 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.4841 км құрайды.

      N 367 шекаралық белгi - гранит, 1604.5 белгiсi бар Тигельген тауының шыңында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      43 о 28'19.0", ш.б. 80 о 44'58.2".

      N 367 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi, Бедэту өзенiн кесiп өтiп, N 368 шекаралық белгiге дейiн жетедi. N 367 және N 368 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.9733 км құрайды.

      N 368 шекаралық белгi - темiрбетон, 1622.6 белгiсi бар биіктiкте орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е.

      43 о 26'44.1", ш.б. 80 о 45'21.2".

      36. N 368 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы 3379 белгiсi бар Сарыноқай асуына дейiн атаусыз тау сiлемінің қырқасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын N 372 шекаралық белгiге дейiн Темiрлiктау жотасының қырқасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi, содан соң N 373 шекаралық белгiге дейiн атаусыз тау сiлемiнің қырқасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, содан соң 2350 белгiсi бар биiктiкке дейiн Қаратау жотасының қырқасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, әрi қарай N 380(1) шекаралық бағанаға дейiн атаусыз тау сiлемiнiң баурайы бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, содан соң Хасан өзенiн кесiп өтiп, N 380(2) шекаралық бағанаға дейiн батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 49.55 км құрайды.

      N 368 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы атаусыз тау сiлемiнiң қырқасы бойынша N 369 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 368 және N 369 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.12 км құрайды.

      N 369 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 1764.9 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 26'04.2", ш.б. 80 о 44'10.8".

      N 369 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      370 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 369 және N 370 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.44 км құрайды.

      N 370 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 24'52.4", ш.б. 80 о 44'04.7".

      N 370 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      371 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта жоғарыда аталған қырқа бойынша өтедi. N 370 және N 371 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.03 км құрайды.

      N 371 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2458.3 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 23'50.6", ш.б. 80 о 44'00.1".

      N 371 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 3379 белгiсi бар Сарыноқай асуына дейiн 3266 белгiсi бар биiктiк арқылы, Небесная тауының 3665 белгiсi бар биiктiгi арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын Темiрлiктау жотасының қырқасы бойынша N 372 шекаралық белгiге дейiн 3602, 3588 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы шығыс бағытта өтедi. N 371 және N 372 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 18.86 км құрайды.

      N 372 шекаралық белгi - темiрбетон, Темiрлiктау жотасының қырқасында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      43 о 18'41.2", ш.б. 80 о 46'44.7".

      N 372 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы атаусыз тау сiлемiнің қырқасы бойынша N 373 шекаралық белгiге дейiн Сарыноқай тауының 3351 белгiсi бар шыңы арқылы, 3386 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 372 және N 373 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.21 км құрайды.

      N 373 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 3095.7 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 16'15.7", ш.б. 80 о 45'55.5".

      N 373 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Қаратау жотасының қырқасы бойынша N 374 шекаралық белгiге дейiн 2904.0 белгiсi бар кезең арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 373 және N 374 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.49 км құрайды.

      N 374 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқада орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 14'44.7", ш.б. 80 о 47'01.6".

      N 374 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 375 шекаралық белгiге дейiн 2779 белгiсi бар Қыржол асуы арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 374 және N 375 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.19 км құрайды.

      N 375 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2822.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 14'11.5", ш.б. 80 о 47'24.3".

      N 375 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 376 шекаралық белгiге дейiн 2796 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтеді. N 375 және N 376 шекаралық белгілердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.96 км құрайды.

      N 376 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқада орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 13'20.0", ш.б. 80 о 46'56.1".

      N 376 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 377 шекаралық белгiге дейiн 2871 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 376 және N 377 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.40 км құрайды.

      N 377 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2845.5 белгiсi бар биiктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 11'44.2", ш.б. 80 о 47'31.5".

      N 377 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2808 белгiсi бар биiктіккe дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi, сосын N 378 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 377 және N 378 шекаралық белгілердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.60 км құрайды.

      N 378 шекаралық белгi - темiрбетон, жоғарыда аталған қырқада орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 10'23.6", ш.б. 80 о 47'49,4".

      N 378 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 379 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 378 және N 379 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.15 км құрайды.

      N 379 шекаралық белгi - гранит, жоғарыда аталған қырқаның 2502.2 белгiсi бар биіктігінде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 08'51.0", ш.б. 80 о 47'23.0".

      N 379 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша 2350 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын тау сiлемiнiң баурайы бойынша N 380(1) шекаралық бағанаға дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, әрi қарай батыс-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтiп, Хасан өзенiн кесіп өтiп N 380(2) шекаралық бағанаға жетедi. N 379 шекаралық белгi мен N 380(1) шекаралық бағана арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.030 км құрайды. N 380(1) және N 380(2) шекаралық бағаналардың арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.0714 км құрайды.

      N 380(1) шекаралық бағана - темiрбетон, ол Хасан өзенiнің шығыс жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 08'20.6", ш.б.80 о 46'32.6".

      N 380(2) шекаралық бағана - темiрбетон, ол Хасан өзенiнің батыс жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 08'19.3", ш.б. 80 о 46'29.9".

      37. N 380(2) шекаралық бағанадан бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сарытау тауы сiлемiнің қырқасы бойынша N 381 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын Сарытау тауы сiлемiнің қырқасы бойынша Ақжантас (Жамбасжол) асуына дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, әрi қарай Сарытау тауының қырқасы бойынша N 384 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын Сарытау тауы сiлемiнiң қырқасы бойынша N 386 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 43.23 км құрайды.

      N 380(2) шекаралық бағанадан бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сарытау тауы сiлемiнiң қырқасы бойынша N 381 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 380(2) шекаралық бағана мен N 381 шекаралық белгiнiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.10 км құрайды.

      N 381 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 08'44.0", ш.б. 80 о 46'01.7".

      N 381 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сарытау тауы сiлемiнің қырқасы бойынша 2899 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, сосын Ақжантас (Жамбасжол) асуына дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, содан соң Сарытау тауының қырқасы бойынша N 382 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. N 381 және N 382 шекаралық белгiлердің apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.97 км құрайды.

      N 382 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 08'02.9", ш.б. 80 о 42'53.4".

      N 382 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сарытау тауының қырқасы бойынша 3268 белгiсi бар биiктіккe дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын 3375, 3326 белгiсi бар биiктіктер, Қарағайлы асуы, 3369, 3538 белгiлерi бар биiктiктер, Аршалы (Арциньдабань) асуы арқылы 3502 белгiсi бар биiктікке дейiн жалпы батыс бағытта өтедi, сосын 3559, 3508, 3411, 3223 белгiлерi бар биiктiктер арқылы N 383 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 382 және N 383 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 29.28 км құрайды.

      N 383 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: с.е. 43 о 04'11.9", ш.б. 80 о 26'50.9".

      N 383 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 384 шекаралық белгiге дейiн Аққорымды асуы, 3018.8 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 383 және N 384 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.74 км құрайды.

      N 384 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 03'23.9", ш.б. 80 о 24'31.0".

      N 384 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 385 шекаралық белгiге дейiн 2655, 2495 белгiлерi бар биiктiктер арқылы жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 384 және N 385 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.40 км құрайды.

      N 385 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 02'48.2", ш.б. 80 о 23'06.8".

      N 385 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған қырқа бойынша N 386 шекаралық белгiге дейiн 2246 белгiсi бар биiктiк арқылы жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi - бұл жер мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүкте. N 385 және N 386 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.74 км құрайды.

      N 386 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 386(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнiң сол жағалауындағы мемлекеттiк шекара сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 43 о 01'58.2", ш.б. 80 о 22'45.5";

      - N 386(2) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      43 о 01'55.3", ш.б. 80 о 22'43.7";

      - N 386(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 43 о 01'57.1", ш.б. 80 о 22'40.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 386(2) шекаралық бағанадан бастап N 386(3) шекаралық бағана бағытында - 36.9 м; N 386(3) шекаралық бағанадан бастап N 386(2) шекаралық бағана бағытында - 60.2 м.

      N 386(1) шекаралық бағанадан бастап N 386(2) шекаралық

      бағанаға дейінгі арақашықтық 98.4 м құрайды.

      N 386(1) шекаралық бағанадан бастап N 386(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 123.5 м құрайды.

      Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығымен мемлекеттiк шекара түзу сызығы қиылысатын нүктенің тiкбұрышты координаттары: X=4 766 625.1, Y = 14 449 363.2.

      Осы нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 386(1) шекаралық бағанадан бастап - 52.2 м; N 386(2) шекаралық бағанадан бастап - 76.5 м; N 386(3) шекаралық бағанадан бастап - 71.3 м.

      38. N 386 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне көшедi және Сүмбе өзенiнің су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап N 393 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта төмен қарай өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 29.42 км құрайды.

      N 386 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы - мемлекеттiк шекара сызығының Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктесiнен бастап - су учаскесiне көшедi және Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап N 387 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағыттa төмен қарай өтедi - бұл жер N 387(1) және N 387(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 386 және N 387 шекаралық белгілердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 7.68 км құрайды.

      N 387 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 387(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 58'50.0", ш.б. 80 о 25'16.6";

      - N 387(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 42 о 58'46.3", ш.б. 80 о 25'03.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 387(1) шекаралық бағанадан бастап N 387(2) шекаралық бағана бағытында - 54.0 м; N 387(2) шекаралық бағанадан бастап N 387(1) шекаралық бағана бағытында - 266.2 м.

      N 387(1) және N 387(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 387 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта N 387 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер

      1

      Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы мен N 387 және N 387 шекаралық

      1(1) 1(2)

      бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 387 және

      N 387 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының

      1

      ұзақтығы 3.04 км құрайды.

      N 387 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      1

      - N 387 шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің қытайлық

      1(1)

      жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 57'53.9", ш.б. 80 о 26'54.6";

      - N 387 шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенi

      1(2)

      қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 42 о 57'45.5", ш.б. 80 о 26'47.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 387

      1(1)

      шекаралық бағанадан бастап N 387 шекаралық бағана бағытында -

      1(2)

      145.5 м; N 387 шекаралық бағанадан бастап N 387 шекаралық бағана

      1(2) 1(1)

      бағытында - 163.5 м.

      N 387 және N 387 шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық

      1(1) 1(2)

      пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N

      387 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе

      1

      өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы

      шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта N 388 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығымен N 388(1) және N 388(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен

      қиылысатын нүкте. N 387 және N 388 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.36 км құрайды.

      N 388 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 388(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 57'18.9", ш.б. 80 о 28'14.8";

      - N 388(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 57'08.6", ш.б. 80 о 28'07.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 388(1) шекаралық бағанадан бастап N 388(2) шекаралық бағана бағытында - 140.0 м; N 388(2) шекаралық бағанадан бастап N 388(1) шекаралық бағана бағытында - 214.8 м.

      N 388(1) және N 388(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 388 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта N 389 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы N 389(1) және N 389(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 388 және N 389 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.06 км құрайды.

      N 389 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 389(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 56'38.8", ш.б. 80 о 29'22.1";

      N 389(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 56'36.7", ш.б. 80 о 29'21.3".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 389(1) шекаралық бағанадан бастап N 389(2) шекаралық бағана бағытында - 46.8 м; N 389(2) шекаралық бағанадан бастап N 389(1) шекаралық бағана бағытында - 21.0 м.

      N 389(1) және N 389(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 389 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы шығыс бағытта

      N 389 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе

      1

      өзенi су ағысының орта сызығы N 389 және N 389 шекаралық

      1(1) 1(2)

      бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 389 және N

      389 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының

      1

      ұзақтығы 0.64 км құрайды.

      N 389 аралық шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      1

      - N 389 шекаралық бағана - гранит. Сүмбе өзенiнің қытайлық

      1(1)

      жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 56'36.4", ш.б. 80 о 29'47.3";

      - N 389 шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнің

      1(2)

      қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 56'35.9", ш.б. 80 о 29'46.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 389

      1(1)

      шекаралық бағанадан бастап N 389 шекаралық бағана бағытында -

      1(2)

      8.6 м; N 389 шекаралық бағанадан бастап N 389 шекаралық бағана

      1(2) 1(1)

      бағытында - 9.6 м.

      N 389 және N 389 шекаралық бағаналарды қосатын сызық пен

      1(1) 1(2)

      Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 389

      1

      шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта N 390 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы N 390(1) және N 390(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N

      389 және N 390 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара

      1

      сызығының ұзақтығы 2.42 км құрайды.

      N 390 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 390(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 56'19.3", ш.б. 80 о 31'23.1";

      - N 390(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 56'16.9", ш.б. 80 о 31'23.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 390(1) шекаралық бағанадан бастап N 390(2) шекаралық бағана бағытында - 41.8 м; N 390(2) шекаралық бағанадан бастап N 390(1) шекаралық бағана бағытында - 33.7 м.

      N 390(1) және N 390(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 390 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта N 391 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы N 391(1) және N 391(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 390 және N 391 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.38 км құрайды.

      N 391 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 391(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 55'44.1", ш.б. 80 о 33'35.1";

      - N 391(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 55'43.0", ш.б. 80 о 33'33.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 391(1) шекаралық бағанадан бастап N 391(2) шекаралық бағана бағытында - 26.0 м; N 391(2) шекаралық бағанадан бастап N 391(1) шекаралық бағана бағытында - 18.4 м.

      N 391(1) және N 391(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Сүмбi өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 391 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты құлдап жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта N 392 шекаралық белгiге дейiн төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы N 392(1) және N 392(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 391 және N 392 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.89 км құрайды.

      N 392 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 392(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 54'49.2", ш.б. 80 о 35'30.1";

      - N 392(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенінің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 54'43.7", ш.б. 80 о 35'28.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 392(1) шекаралық бағанадан бастап N 392(2) шекаралық бағана бағытында - 53.9 м; N 392(2) шекаралық бағанадан бастап N 392(1) шекаралық бағана бағытында - 120.8 м.

      N 392(1) және N 392(2) шекаралық бағаналарды бiрiктіретiн сызық пен Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 392 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Сүмбе өзенi су ағысының ортасы ағысты құлдап N 393 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта төмен қарай өтедi - бұл жер Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығымен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 392 және N 393 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.95 км құрайды.

      N 393 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 393(1) шекаралық бағана - гранит, Сүмбе өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 53'50.3", ш.б. 80 о 35'58.8";

      - N 393(2) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 53'40.6", ш.б. 80 о 36'10.4";

      - N 393(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Сүмбе өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 53'38.9", ш.б. 80 о 35'52.0".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 393(1) шекаралық бағанадан бастап N 393(3) шекаралық бағана бағытында - 168.8 м; N 393(3) шекаралық бағанадан бастап N 393(1) шекаралық бағана бағытында - 214.2 м.

      N 393(1) шекаралық бағанадан бастап N 393(2) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 399.0 м құрайды.

      N 393(2) шекаралық бағанадан бастап N 393(3) шекаралық бағанаға дейiнгi арақашықтық 420.7 м құрайды.

      Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктенің тiкбұрышты координаттары: X=4 751 125.0, Y=14 467 470.0. Осы нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 393(1) шекаралық бағанадан бастап - 387.0 м; N 393(2) шекаралық бағанадан бастап - 106.0 м; N 393(3) шекаралық бағанадан бастап - 323.0 м.

      39. N 393 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты өрлеп N 413 белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 62.52 км құрайды.

      Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскесiнде Қытай аумағынан Текес өзенiне Тэлуйцзинь және Мұзарт салалары құяды.

      Шекаралық өзеннің осы учаскесінде 29 арал бар, олардың iшiнен: NN 1, 2(1), 2(2), 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27 (барлығы 15 арал) Қазақстанға тиесiлi; NN 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 28, 29 (барлығы 14 арал) Қытайға тиесiлi.

      Сүмбе өзенi су ағысының орта сызығы мен Teкec өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe - N 393 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта N 394 шекаралық белгiге дейiн жоғары қарай өтедi - бұл жер N 394(1) және N 394(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 393 және N 394 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.94 км құрайды.

      N 394 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 394(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'55.6", ш.б. 80 о 36'13.3";

      - N 394(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 53'32.7", ш.б. 80 о 35'31.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 394(1) шекаралық бағанадан бастап N 394(2) шекаралық бағана бағытында - 1325.1 м; N 394(2) шекаралық бағанадан бастап N 394(1) шекаралық бағана бағытында - 165.1 м.

      N 394(1) және N 394(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 394 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 395 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 395(1) және N 395(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 394 және N 395 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.70 км құрайды.

      N 395 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 395(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'46.7", ш.б. 80 о 35'01.9";

      - N 395(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 53'34.6", ш.б. 80 о 34'50.2".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 395(1) шекаралық бағанадан бастап N 395(2) шекаралық бағана бағытында - 1181.2 м; N 395(2) шекаралық бағанадан бастап N 395(1) шекаралық бағана бағытында - 319.6 м.

      N 395(1) және N 395(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 395 шекаралық белгiден бастап мемлекеттік шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 396 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 396(1) және N 396(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 395 және N 396 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.59 км құрайды.

      N 396 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 396(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'36.2", ш.б. 80 о 34'51.6";

      - N 396(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 53'42.5", ш.б. 80 о 34'15.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 396(1) шекаралық бағанадан бастап N 396(2) шекаралық бағана бағытында - 1198.7 м; N 396(2) шекаралық бағанадан бастап N 396(1) шекаралық бағана бағытында - 1003.0 м.

      N 396(1) және N 396(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 396 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 397 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 397(1) және N 397(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 396 және N 397 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.68 км құрайды.

      N 397 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 397(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'42.4", ш.б. 80 о 34'11.2";

      - N 397(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 42 о 53'35.7", ш.б. 80 о 34'02.1".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 397(1) шекаралық бағанадан бастап N 397(2) шекаралық бағана бағытында - 1200.9 м; N 397(2) шекаралық бағанадан бастап N 397(1) шекаралық бағана бағытында - 456.0 м.

      N 397(1) және N 397(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 397 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 398 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 398(1) және N 398(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 397 және N 398 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.78 км құрайды.

      N 398 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 398(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'24.8", ш.б. 80 о 33'44.6";

      - N 398(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 53'19.3", ш.б. 80 о 33'35.4".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 398(1) шекаралық бағанадан бастап N 398(2) шекаралық бағана бағытында - 1405.2 м; N 398(2) шекаралық бағанадан бастап N 398(1) шекаралық бағана бағытында - 289.1 м.

      N 398(1) және N 398(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 398 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 399 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 399(1) және N 399(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 398 және N 399 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.44 км құрайды.

      N 399 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 399(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'20.7", ш.б. 80 о 33'09.0";

      - N 399(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 52'59.1", ш.б. 80 о 33'04.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 399(1) шекаралық бағанадан бастап N 399(2) шекаралық бағана бағытында - 720.4 м; N 399(2) шекаралық бағанадан бастап N 399(1) шекаралық бағана бағытында - 469.9 м.

      N 399(1) және N 399(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 399 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 400 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 400(1) және N 400(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 399 және N 400 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.86 км құрайды.

      N 400 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 400(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'14.5", ш.б. 80 о 31'12.2";

      - N 400(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 53'03.1", ш.б. 80 о 31'38.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 400(1) шекаралық бағанадан бастап N 400(2) шекаралық бағана бағытында - 860.6 м; N 400(2) шекаралық бағанадан бастап N 400(1) шекаралық бағана бағытында - 754.5 м.

      N 400(1) және N 400(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 400 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 401 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 401(1) және N 401(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 400 және N 401 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.59 км құрайды.

      N 401 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 401(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'15.2", ш.б. 80 о 30'25.3";

      - N 401(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 52'41.0", ш.б. 80 о 30'48.1".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 401(1) шекаралық бағанадан бастап N 401(2) шекаралық бағана бағытында - 280.2 м; N 401(2) шекаралық бағанадан бастап N 401(1) шекаралық бағана бағытында - 669.0 м.

      N 401(1) және N 401(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 401 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 402 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мен Мұзарт өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 401 және N 402 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.72 км құрайды.

      N 402 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 402(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенінің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'11.3", ш.б. 80 о 30'10.9";

      - N 402(2) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 52'09.1", ш.б. 80 о 29'31.8";

      - N 402(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 52'22.3", ш.б. 80 о 29'39.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 402(1) шекаралық бағанадан бастап N 402(3) шекаралық бағана бағытында - 259.4 м; N 402(2) шекаралық бағанадан бастап N 402(3) шекаралық бағана бағытында - 310.0 м; N 402(3) шекаралық бағанадан бастап N 402(1) шекаралық бағана бағытында - 530.7 м; N 402(3) шекаралық бағанадан бастап N 402(2) шекаралық бағана бағытында - 135.6 м.

      N 402(1) және N 402(2) шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 890.9 км құрайды.

      Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы Мұзарт өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 402(1) шекаралық бағанадан бастап - 308.0 м; N 402(2) шекаралық бағанадан бастап - 601.0 м; N 402(3) шекаралық бағанадан бастап - 496.0 м.

      Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мен Мұзарт өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 402 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 403 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 403(1) және N 403(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 402 және N 403 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.34 км құрайды.

      N 403 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 403(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 51'45.0", ш.б. 80 о 28'31.5";

      - N 403(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 51'56.7", ш.б. 80 о 28'24.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 403(1) шекаралық бағанадан бастап N 403(2) шекаралық бағана бағытында - 231.3 м; N 403(2) шекаралық бағанадан бастап - N 403(1) шекаралық бағана бағытында - 158.3 м.

      N 403(1) және N 403(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 403 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 404 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 404(1) және N 404(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 403 және N 404 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.78 км құрайды.

      N 404 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 404(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 51'32.1", ш.б. 80 о 26'50.3";

      - N 404(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 51'40.8", ш.б. 80 о 26'47.3".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 404(1) шекаралық бағанадан бастап N 404(2) шекаралық бағана бағытында - 181.2 м; N 404(2) шекаралық бағанадан бастап N 404(1) шекаралық бағана бағытында - 95.9 м.

      N 404(1) және N 404(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 404 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 405 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 405(1) және N 405(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 404 және N 405 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.94 км құрайды.

      N 405 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 405(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 51'13.0", ш.б. 80 о 25'49.2";

      - N 405(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 51'25.6", ш.б. 80 о 25'52.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 405(1) шекаралық бағанадан бастап N 405(2) шекаралық бағана бағытында - 140.1 м; N 405(2) шекаралық бағанадан бастап N 405(1) шекаралық бағана бағытында - 254.0 м.

      N 405(1) және N 405(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 405 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 406 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 406(1) және N 406(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 405 және N 406 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.83 км құрайды.

      N 406 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 406(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 50'54.5", ш.б. 80 о 25'28.1";

      - N 406(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 51'03.0", ш.б. 80 о 25'17.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 406(1) шекаралық бағанадан бастап N 406(2) шекаралық бағана бағытында - 308.0 м; N 406(2) шекаралық бағанадан бастап N 406(1) шекаралық бағана бағытында - 39.8 м.

      N 406(1) және N 406(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 406 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 407 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 407(1) және N 407(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 406 және N 407 шекаралық белгiлердiң apacындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 328 км құрайды.

      N 407 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 407(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 49'58.2", ш.б. 80 о 24'44.1";

      - N 407(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 50'38.4", ш.б. 80 о 24'19.9".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 407(1) шекаралық бағанадан бастап N 407(2) шекаралық бағана бағытында - 291.1 м; N 407(2) шекаралық бағанадан бастап N 407(1) шекаралық бағана бағытында - 1063.6 м.

      N 407(1) және N 407(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 407 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы атаусыз жылғаның су ағысының ортасымен қосылатын нүктесiне дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi, сосын N 408 шекаралық белгiге дейiн жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi - бұл жер N 408(1) және N 408(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 407 және N 408 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.75 км құрайды.

      N 408 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 408(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 49'57.7", ш.б. 80 о 23'36.3";

      - N 408(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 50'45.8", ш.б. 80 о 23'17.1".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 408(1) шекаралық бағанадан бастап N 408(2) шекаралық бағана бағытында - 705.3 м; N 408(2) шекаралық бағанадан бастап N 408(1) шекаралық бағана бағытында - 840.0 м.

      N 408(1) және N 408(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 408 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 409 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 409(1) және N 409(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 408 және N 409 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.52 км құрайды.

      N 409 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 409(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 49'55.4", ш.б. 80 о 22'57.1";

      - N 409(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 50'17.0", ш.б. 80 о 22'20.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 409(1) шекаралық бағанадан бастап N 409(2) шекаралық бағана бағытында - 61.5 м; N 409(2) шекаралық бағанадан бастап N 409(1) шекаралық бағана бағытында - 1002.8 м.

      N 409(1) және N 409(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 409 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 410 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 410(1) және N 410(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 409 және N 410 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.44 км құрайды.

      N 410 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 410(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 49'52.8", ш.б. 80 о 21'45.1";

      - N 410(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 50'08.0", ш.б. 80 о 21'22.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 410(1) шекаралық бағанадан бастап N 410(2) шекаралық бағана бағытында - 126.8 м; N 410(2) шекаралық бағанадан бастап N 410(1) шекаралық бағана бағытында - 566.6 м.

      N 410(1) және N 410(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 410 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 411 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 411(1) және N 411 (2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 410 және N 411 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 11.38 км құрайды.

      N 411 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 411(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 49'41.2", ш.б. 80 о 18'34.1";

      - N 411(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 42 о 50'14.1", ш.б. 80 о 18'40.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 411(1) шекаралық бағанадан бастап N 411(2) шекаралық бағана бағытында - 779.3 м; N 411(2) шекаралық бағанадан бастап N 411(1) шекаралық бағана бағытында - 245.7 м.

      N 411(1) және N 411(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 411 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 412 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 412(1) және N 412(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүкте. N 411 және N 412 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.90 км құрайды.

      N 412 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 412(1) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнің қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e.

      42 о 49'39.8", ш.б. 80 о 16'59.0";

      - N 412(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 50'09.8", ш.б. 80 о 17'19.3".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 412(1) шекаралық бағанадан бастап N 412(2) шекаралық бағана бағытында - 914.0 м; N 412(2) шекаралық бағанадан бастап N 412(1) шекаралық бағана бағытында - 121.6 м.

      N 412(1) және N 412(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 412 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 413 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен қиылысатын нүктe. N 412 және N 413 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 6.06 км құрайды.

      N 413 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 413(1) шекаралық бағана - темiрбетон, Текес өзенінің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық кoopдинаттары: c.e. 42 о 49'32.0", ш.б. 80 о 15'39.7";

      - N 413(2) шекаралық бағана - гранит, Текес өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е.

      42 о 49'23.5", ш.б. 80 о 15'43.8";

      - N 413(3) шекаралық бағана - гранит, мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е.

      42 о 49'24.8", ш.б. 80 о 15'42.8".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 413(1) шекаралық бағанадан бастап N 413(2) шекаралық бағана бағытында - 216.0 м; N 413(2) шекаралық бағанадан бастап N 413(1) шекаралық бағана бағытында - 62.5 м.

      N 413(1) шекаралық бағанадан бастап N 413(3) шекаралық бағанаға дейiн 231.9 м құрайды.

      N 413(2) шекаралық бағанадан бастап N 413(3) шекаралық бағанаға дейiн 47.5 м құрайды.

      Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен қиылысатын нүктеге дейiнгi арақашықтық: N 413(1) шекаралық бағанадан бастап - 207.7 м; N 413(2) шекаралық бағанадан бастап - 71.0 м; N 413(3) шекаралық бағанадан бастап - 27.0 м.

      40. N 413 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы құрлықтық учаскеге өтедi және N 416 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi, сосын N 420 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi, әрi қарай N 421 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 14.9739 км құрайды.

      N 413 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Текес өзенi басты тармағы су ағысының орта сызығы мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен қиылысатын нүктеден бастап құрлықтық учаскеге көшедi және N 414 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша өтедi. N 413 және N 414 шекаралық белгiлердiң арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1767 км құрайды.

      N 414 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 48'47.9", ш.б. 80 о 15'36.3".

      N 414 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 415 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 414 және N 415 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.3691 км құрайды.

      N 415 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 48'03.9", ш.б. 80 о 15'28.4".

      N 415 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 416 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша жалғасады.

      N 415 және N 416 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.8943 км құрайды.

      N 416 шекаралық белгi - темiрбетон, Нохой-Толағай (Могайтолигайшань) тауының 1845.8 белгiсi бар биіктiгiнде орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 47'03.1", ш.б. 80 о 15'17.5".

      N 416 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      N 416 шекаралық белгіге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша өтедi. N 416 және N 416 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4879 км құрайды.

      N 416 шекаралық белгi - аралық темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 42 о 46'48.0", ш.б. 80 о 15'10.9".

      N 416 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      1

      417 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 416 және N 417 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 2.0955 км құрайды.

      N 417 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 45'43.4", ш.б. 80 о 14'42.7".

      N 417 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 417 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша жалғасады. N 417 және N 417 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0287 км құрайды.

      N 417 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 42 о 45'11.6", ш.б. 80 о 14'28.9".

      N 417 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      1

      418 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 417 және N 418 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0211 км құрайды.

      N 418 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 44'40.1", ш.б. 80 о 14'15.2".

      N 418 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      418 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша жалғасады. N 418 және N 418 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.6777 км құрайды.

      N 418 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 42 о 44'19.2", ш.б. 80 о 14'06.1".

      N 418 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      1

      419 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 418 және N 419 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9669 км құрайды.

      N 419 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 43'49.4", ш.б. 80 о 13'53.1".

      N 419 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      419 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша жалғасады. N 419 және N 419 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.9913 км құрайды.

      N 419 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 42 о 43'18.8", ш.б. 80 о 13'39.8".

      N 419 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      1

      420 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 419 және N 420 шекаралық белгiлердің

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0991 км құрайды.

      N 420 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 42'44.8", ш.б. 80 о 13'25.1".

      N 420 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      420 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша

      1

      өтедi. N 420 және N 420 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.5123 км құрайды.

      N 420 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: с.е. 42 о 42'28.4", ш.б. 80 о 13'28.7".

      N 420 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      1

      421 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк бағытта түзу сызық бойынша жалғасады. N 420 және N 421 шекаралық белгiлердің арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.6533 км құрайды.

      N 421 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 41'35.5", ш.б. 80 о 13'39.9".

      41. N 421 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N 424 шекаралық белгiге дейiн жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 5.2758 км құрайды.

      N 421 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      422 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. N 421 және N 422 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.7434 км құрайды.

      N 422 шекаралық белгi - темiрбетон. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 42 о 41'17.5", ш.б. 80 о 12'27.3".

      N 422 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      422 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта түзу

      1

      сызық бойынша өтедi. N 422 және N 422 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.0581 км құрайды.

      N 422 шекаралық белгi - аралық, темiрбетон. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 42 о 41'01.6", ш.б. 80 о 11'46.1".

      N 422 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 423 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық

      бойынша өтедi. N 422 және N 423 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.8636 км құрайды.

      N 423 шекаралық белгi - гранит. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 40'43.7", ш.б. 80 о 11'17.1".

      N 423 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы N

      423 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық

      1

      бойынша өтедi. N 423 және N 423 шекаралық белгiлердiң арасындағы

      1

      мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 1.1728 км құрайды.

      N 423 шекаралық белгi - аралық, гранит. Оның географиялық

      1

      координаттары: c.e. 42 о 40'15.3", ш.б. 80 о 10'42.7".

      N 423 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы

      1

      N 424(1) шекаралық бағана арқылы N 424 шекаралық белгiге дейiн оңтүстiк-батыс бағытта түзу сызық бойынша өтедi - бұл жер мемлекеттiк шекараның түзу сызығы Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығымен қиылысатын нүктe. N 423 және N 424 шекаралық белгiлердiң

      1

      арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 0.4379 км құрайды.

      N 424 шекаралық белгi үш шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 424(1) шекаралық бағана - темiрбетон, мемлекеттiк шекараның түзу сызығында орналасқан. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 42 о 40'08.0", ш.б. 80 о 10'33.7";

      - N 424(2) шекаралық бағана - гранит, Нарынқол өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары:

      c.e. 42 о 40'04.8", ш.б. 80 о 10'33.3";

      - N 424(3) шекаралық бағана - темiрбетон, Нарынқол өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық

      координаттары: c.e. 42 о 40'03.7", ш.б. 80 о 10'26.5".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейінгі арақашықтық: N 424(2) шекаралық бағанадан бастап N 424(3) шекаралық бағана бағытында -

      77.5 м; N 424(3) шекаралық бағанадан бастап N 424(2) шекаралық бағана бағытында - 80.9 м.

      N 424(1) шекаралық бағанадан бастап N 424(2) шекаралық бағанаға дейiн 99.8 м құрайды.

      N 424(1) шекаралық бағанадан бастап N 424(3) шекаралық бағанаға дейін 210.7 м құрайды.

      Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығы мемлекеттiк шекараның түзу сызығымен қиылысатын нүктеге дейінгi арақашықтық: N 424(1) шекаралық бағанадан бастап - 132.1 м; N 424(2) шекаралық бағанадан бастап - 79.5 м; N 424(3) шекаралық бағанадан бастап - 82.9 м.

      42. N 424 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне өтедi және Нарынқол өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап, Нарынқол өзенiнiң шығыс және батыс бастауларының су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге дейiн жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өрлейдi, сосын оның шығыс бастауы су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап, өзеннің қайнар көзiне дейiн жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өтедi, әрi қарай атаусыз аңғардың табаны бойынша Меридианаль жотасының 4270 белгiсi бар биiктiгiне дейiн жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өрлейдi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 22.82 км құрайды.

      Мемлекеттiк шекара сызығының осы учаскесiнде Қазақстан аумағынан Нарынқол өзенiне мынадай салалар құяды: Суласу, Қуанышбай, Талдысай және Аршалысай.

      Мемлекеттiк шекараның түзу сызығы мен Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 424 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы су учаскесiне көшедi және Нарынқол өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап, N 425 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жер N 425(1) және N 425(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктe. N 424 және N 425 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 3.30 км құрайды.

      N 425 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 425(1) шекаралық бағана - гранит, Нарынқол өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары:

      c.e. 42 о 38'18.3", ш.б. 80 о 10'05.2";

      - N 425(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Нарынқол өзенiнің қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: c.e. 42 о 38'21.3", ш.б. 80 о 10'00.6".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 425(1) шекаралық бағанадан бастап N 425(2) шекаралық бағана бағытында - 48.2 м; N 425(2) шекаралық бағанадан бастап N 425(1) шекаралық бағана бағытында - 92.0 м.

      N 425(1) және N 425(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 425 шекаралық белгiден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Нарынқол өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап N 426 шекаралық белгiге дейiн жалпы оңтүстiк бағытта жоғары қарай өрлейдi - бұл жep Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығы N 426(1) және N 426(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызықпен қиылысатын нүктe. N 425 және N 426 шекаралық белгiлердің арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 4.74 км құрайды.

      N 426 шекаралық белгi екi шекаралық бағанадан тұрады:

      - N 426(1) шекаралық бағана - гранит, Нарынқол өзенiнiң қытайлық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары:

      c.e. 42 о 36'04.9", ш.б. 80 о 10'45.3";

      - N 426(2) шекаралық бағана - темiрбетон, Нарынқол өзенiнiң қазақстандық жағалауында орналасқан. Оның географиялық координаттары: с.е. 42 о 36'05.1", ш.б. 80 о 10'38.7".

      Мемлекеттiк шекара сызығына дейiнгi арақашықтық: N 426(1) шекаралық бағанадан бастап N 426(2) шекаралық бағана бағытында - 79.6 м; N 426(2) шекаралық бағанадан бастап N 426(1) шекаралық бағана бағытында - 72.3 м.

      N 426(1) және N 426(2) шекаралық бағаналарды бiрiктiретiн сызық пен Нарынқол өзенi су ағысының орта сызығы қиылысатын нүктеден - N 426 шекаралық белгіден бастап мемлекеттiк шекара сызығы Нарынқол өзенi су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап 9.18 км ұзақтықта жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өрлейдi, сосын көл айдынының ортасы бойынша жоғарыда аталған өзеннің шығыс және батыс бастауларының су ағыстарының орта сызықтары қиылысатын нүктеге дейiн өтедi, әрi қарай өзеннің шығыс бастауының су ағысының ортасы бойынша ағысты бойлап 2.72 км ұзақтықта шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта жоғары қарай өрлейдi, сосын атаусыз аңғардың тальвегi бойынша Меридианаль жотасының 4270 белгiсi бар биiктiгiне дейiн 2.88 км ұзақтықта жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi. N 426 шекаралық белгiден бастап 4270 белгiсi бар биiктiкке дейiн мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 14.78 км құрайды.

      43. Меридианаль жотасының 4270 белгiсi бар биiктiктен бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған жотаның қырқасы бойынша 6637 белгiсi бар биiктіккe дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, сосын Тәңiртау жотасының қырқасы бойынша үш мемлекеттiң: Қазақстан Республикасының, Қытай Халық Республикасының және Қырғыз Республикасының мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктесi - Хан Тәңiрi шыңына дейiн жалпы батыс бағытта өтедi. Осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының ұзақтығы 55.08 км құрайды.

      Меридианаль жотасының 4270 белгiсi бар биiктiктен бастап мемлекеттiк шекара сызығы жоғарыда аталған жотаның қырқасы бойынша 4170 белгiсi бар биiктiкке дейiн 4328 белгiсi бар биiктiгi арқылы жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi, сосын жоғарыда аталған қырқа бойынша Алайғыр асуы, 4085, 4287, 4224, 4331, 4453, 4307, 4454, 4426, 4485, 4970, 5765 6155, 5923, 6261 белгiлерi бар биiктiктер, 6244 белгiсi бар ВГО-ға 100 жыл шыңы, 5652 белгiсi бар биiктiк арқылы 6637 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы оңтүстiк бағытта өтедi, содан соң Тәңiртау жотасының қырқасы бойынша 6550 белгiсi бар биiктiк арқылы 5909 белгiсi бар биiктiкке дейiн жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi, содан соң жоғарыда аталған қырқа бойынша үш мемлекеттiң: Қазақстан Республикасының, Қытай Халық Республикасының және Қырғыз Республикасының мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктесiне дейiн жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi. Осы түйiсу нүктесi 6995 белгiсi бар Хан Тәңiрi шыңының үстiнде орналасқан. Оның координаттары: географиялық: c.e

      42 о 12'36.4", ш.б. 80 о 10'31.1"; тiкбұрышты: X=4 675 395, Y=14 431 875.

      Мемлекеттiк шекаралардың түйiсу нүктесi оған бару қиын болуына байланысты жергіліктi жерде шекаралық белгiмен белгiленбеген.

ІІI бөлiм. Мемлекеттiк шекара сызығы өтуiнің сақталуы, шекаралық белгiлердi және шекаралық алаңқайларды күтіп ұстау

7-бап

      1. Осы Хаттама күшiне енгеннен кейiн Тараптар 10 жылда бiр рет мемлекеттiк шекара сызығын бiрлесiп тексерудi жүргiзедi. Тараптардың келiсiмi бойынша тексерудiң мерзiмдерi өзгеруi мүмкiн. Тараптар сондай-ақ шекараның жекелеген учаскелерiн бiрлесiп тексерудi жүргiзуi мүмкiн.

      2. Тараптар мемлекеттiк шекара сызығын тексеру жөнiндегi бiрлескен комиссияны құрады. Бiрлескен тексеру тәртiбiн және әдiстерiн, сондай-ақ басқа да мәселелердi аталған комиссия айқындайды.

      3. Мемлекеттiк шекара сызығын әрбiр бiрлескен тексеру нәтижелерi бiрлескен тексеру туралы Хаттамамен және оған қоса тiркелетiн карталармен ресiмделедi, бұлар Тараптар бекiткеннен кейiн осы Хаттаманың қосымша құжатына айналады.

8-бап

      1. Тараптардың әрқайсысы өздерi орнатқан шекаралық бағаналар үшiн жауапты болады және олардың күтiмiн қамтамасыз етедi.

      2. Тараптар өз мемлекетiнiң аумағында шекаралық алаңқайларды сақтау және оларды тазалау үшiн жауапты болады. Егер Тараптардың бiрi алаңқайды тазалауды жүргiзуге ниет бiлдiрсе, ол жоғарыда аталған жұмыстар басталғанға дейiн кем дегенде он күн бұрын бұл туралы екiншi Тарапқа хабарлауы тиiс.

9-бап

      1. Тараптар шекаралық белгiлердi қорғау, олардың бүлінуін, орнының ауыстырылуын немесе қирауын болдырмау жөнiнде шаралар қабылдауы тиiс. Тараптар шекаралық белгiлердің және шекаралық алаңқайлардың жай-күйiн дербес түрде немесе бiрлесiп тексерудi жүзеге асыра алады.

      2. Егер Тараптардың бiрi шекаралық бағананың бүлiнгендiгiн, орнынан жылжытылғандығын немесе жоғалғандығын анықтаса, ол бұл туралы екiншi Тарапқа кiдiрiссiз хабарлауға мiндеттi.

      Аталған шекаралық бағананың сақталуы үшін жауап беретiн Тарап осы Хаттаманың ережелерiне сәйкес оны қалпына келтiру немесе бұрынғы орнына қайтадан орнату жөнiндегi шараларды шұғыл қабылдауы тиiс. Осы жұмысты жүргiзудің қажеттiлiгi туралы ол жұмыс басталғанға дейін он күн бұрын екiншi Тарапқа хабарлауы тиiс.

      Тараптардың бiрi жоғарыда аталған жұмыстарды жүргiзу кезiнде екiншi Тараптың өкiлi қатысуы тиiс.

      3. Шекаралық бағананы жөндеу немесе бұрынғы орнына қайта орнату мүмкiн болмайтын кездейсоқ жағдайлар туындаған кезде, Тараптардың уағдаластығы бойынша, ол басқа қолайлы орынға орнатылады, бұл ретте мемлекеттiк шекара сызығының өтуi өзгермейдi.

      4. Қайтадан немесе басқа бiр қолайлы орынға орнатылған шекаралық белгi осы Хаттаманың ережелерiне сәйкес келiсiлген түрге және көлемге сәйкес болуы тиiс.

      Жаңа шекаралық белгiнi басқа орынға орнатқаннан кейiн Тараптардың геодезиялық түсiрiлiм жүргiзуi, осы учаскедегi мемлекеттiк шекара сызығының өтуiн қайтадан сипаттауы, Шекаралық белгiнің Хаттамасын, Шекаралық белгiнің координаты мен биiктiгiнiң каталогын жасауы тиiс, олар Тараптардың қолдары қойылғаннан кейiн осы Хаттаманың ажырамас бөлiгi болып табылады. Басқа орынға орнатылған шекаралық белгiнің орналасқан орны мемлекеттiк шекара сызығын кезектi бiрлесiп тексеру кезiнде Бiрлесiп тексеру туралы Хаттамаға тiркелетiн картаға түсiрiледi.

      5. Тараптардың бiрде-бiрiнiң бiр жақты тәртiппен шекараны белгiлейтiн жаңа шекаралық немесе басқа да белгiлердi мемлекеттiк шекара сызығына орнатуға құқығы жоқ.

10-бап

      Жергiлiктi жерлерде, оның iшiнде шекаралық өзендерде болуы мүмкiн кез келген өзгерiстер мемлекеттiк шекара сызығы өтуiнiң өзгерiсiне әкеп соқпайды.

IV бөлiм. Қорытынды ережелер

11-бап

      Осы Хаттама оның күшінe енуi үшiн қажеттi мемлекетішілік рәсiмдердi Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама жiберiлген күннен бастап күшінe енедi.

      Пекин қаласында 2002 жылғы 10 мамырда әрқайсысы қазақ, қытай және орыс тiлдерiнде екi дана болып жасалды және де барлық мәтiндердің күшi бiрдей.

Қазақстан Республикасының

Қытай Халық Республикасының

Үкіметі үшін

Үкіметі үшін


О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о демаркации линии казахстанско-китайской государственной границы

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 469.

      Ратифицировать Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о демаркации линии казахстанско-китайской государственной границы, совершенный в Пекине 10 мая 2002 года.

Президент


Республики КазахстанПротокол
между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Китайской Народной Республики
о демаркации линии казахстанско-китайской
государственной границы

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Китайской Народной Республики (далее - Стороны),

      в соответствии с положениями Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе от 26 апреля 1994 года (далее - Соглашение 1994 года), Дополнительного Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе от 24 сентября 1997 года (далее - Соглашение 1997 года), Дополнительного Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско- китайской государственной границе от 4 июля 1998 года (далее - Соглашение 1998 года),

      демаркировали государственную границу между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (далее - линия государственной границы) и,

      согласились о нижеследующем:

Часть I. Общие положения

Статья 1

      Совместная казахстанско-китайская демаркационная комиссия (далее - демаркационная комиссия), образованная в соответствии со статьей 4 Соглашения 1994 года, в период с 1996 по 2001 гг. осуществила демаркацию государственной границы. Начальной точкой демаркированной линии государственной границы является точка стыка государственных границ трех государств, указанная в Соглашении между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией об определении точки стыка государственных границ трех государств от 5 мая 1999 года; конечной точкой демаркированной линии государственной границы является точка стыка государственных границ трех государств, указанная в Соглашении между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех государств от 25 августа 1999 года.

      Общая протяженность демаркированной линии государственной границы составляет 1782.75 км, из них: сухопутной границы - 1215.86 км, водной - 566.89 км.

      Демаркационная комиссия, по результатам демаркационных работ на местности, во второй части настоящего Протокола осуществила более подробное описание прохождения линии государственной границы, чем оно изложено в статье 2 Соглашения 1994 года, в статьях 1 Соглашения 1997 года и Соглашения 1998 года. Линия государственной границы и местоположение пограничных знаков нанесены на Карту государственной границы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой масштаба 1:50000 (далее - Карта государственной границы) (Приложение 1).

      В дальнейшем при определении точного прохождения линии государственной границы Стороны будут обращаться к настоящему Протоколу и Карте государственной границы.

Статья 2

      1. Сторонами на демаркированной линии государственной границы установлено 559 пограничных знаков, из них: 426 - основных, 133 - промежуточных. Исходя из конкретных физико-географических особенностей местности, установлены пограничные знаки, состоящие из одного, двух, трех или четырех пограничных столбов. Основные пограничные знаки пронумерованы в общем направлении с севера на юг, начиная с N 1 по N 426. Номера пограничных знаков, состоящих из двух пограничных столбов, обозначены порядковым номером основного пограничного знака и цифрами (1) или (2); номера пограничных знаков, состоящих из трех пограничных столбов, обозначены порядковым номером основного пограничного знака и цифрами (1), (2) или (3); номера пограничных знаков, состоящих из четырех пограничных столбов, обозначены порядковым номером основного пограничного знака и цифрами (1), (2), (3) или (4).

      Номера промежуточных пограничных знаков, состоящих из одного столба, показаны дробью, где числитель означает порядковый номер предыдущего основного пограничного знака, а знаменатель - номер промежуточного пограничного знака (расставляется по порядку от первого до последнего). Номера промежуточных пограничных знаков, состоящих из двух столбов, показаны дробью, где в числителе указывается порядковый номер предыдущего основного пограничного знака, а в знаменателе - порядковый номер промежуточного пограничного знака и цифры (1) или (2).

      2. 454 пограничных знака, каждый из которых состоит из одного пограничного столба, установлены непосредственно на линии сухопутной государственной границы; 82 пограничных знака, каждый из которых состоит из двух пограничных столбов (всего 164 пограничных столба), установлены по берегам пограничных рек или на линии сухопутной государственной границы; 22 пограничных знака, каждый из которых состоит из трех пограничных столбов (всего 66 пограничных столбов), установлены в местах слияния внутренних и пограничных рек, а также в местах смены водной и сухопутной линий государственной границы; один пограничный знак, состоящий из 4 пограничных столбов, установлен в месте поворота прямой линии государственной границы на шоссейной дороге. Сторонами установлено 688 пограничных столбов, из них: 346 пограничных столбов установлено казахстанской Стороной, 342 - китайской Стороной.

      3. Пограничные столбы изготовлены из гранита или железобетона. Казахстанской Стороной изготовлены и установлены пограничные столбы из железобетона, китайской Стороной изготовлены и установлены пограничные столбы из гранита. Чертежи вида и размеры пограничных знаков приведены в Приложении 1.

      Местоположение каждого пограничного знака описано в настоящем Протоколе и изображено на Карте государственной границы. Прямоугольные и геодезические координаты, другие соответствующие данные каждого пограничного знака подробно указаны в Протоколах пограничных знаков (Приложение 2), Каталоге координат и высот пограничных знаков (Приложение 3). Сторонами составлен альбом Схем взаимного расположения столбов пограничных знаков (Приложение 4).

      При определении координат и высот пограничных знаков (столбов) применялась система координат 1942 г. и Балтийская система высот. По параметрам эллипсоида Красовского и проекции Гаусса-Крюгера для шестиградусной зоны вычислялись плоские прямоугольные координаты и переводились в геодезические (B, L). Точность определения координат и высот пограничных знаков составляет +/-5 м.

Статья 3

      Все пограничные реки, указанные в статье 6 настоящего Протокола, являются несудоходными.

      Стороны определили на местности точное местоположение серединной линии водного потока пограничных рек или серединной линии их главных рукавов в качестве государственной границы, нанесли ее на Карту государственной границы, осуществили разделение островов по их принадлежности на пограничных реках и внесли в Таблицу принадлежности островов (Приложение 5).

Статья 4

      Карты государственной границы, указанные в статье 1 настоящего Протокола, выполнены на русско-китайском и китайско-русском языках, по 78 листов в каждом варианте, с N 1 по N 78 в общем направлении с севера на юг.

Статья 5

      Расстояния между любыми двумя точками, упомянутыми в настоящем Протоколе, есть расстояния, приведенные к горизонту. Длины линий на прямолинейных участках государственной границы получены из геодезических вычислений по прямоугольным координатам пограничных знаков либо из геодезических измерений на местности. Длины линий на криволинейных участках государственной границы получены из измерений по картам государственной границы.

      Расстояния между соседними пограничными знаками (столбами) получены из вычислений их прямоугольных координат либо из геодезических измерений на местности. Расстояние от пограничного столба, находящегося на берегу пограничной реки до линии государственной границы получено из геодезических измерений на местности или измерениями по топографической карте государственной границы.

      При описании прохождения линии государственной границы использованы следующие дирекционные углы:

      1. север 348 о 45' до 11 о 15'

      2. северо-северо-восток 11 о 15' до 33 о 45'

      3. северо-восток 33 о 45' до 56 о 15'

      4. востоко-северо-восток 56 о 15' до 78 о 45'

      5. восток 78 о 45' до 101 о 15'

      6. востоко-юго-восток 101 о 15' до 123 о 45'

      7. юго-восток 123 о 45' до 146 о 15'

      8. юго-юго-восток 146 о 15' до 168 о 45'

      9. юг 168 о 45' до 191 о 15'

      10. юго-юго-запад 191 о 15' до 213 о 45'

      11. юго-запад 213 о 45' до 236 о 15'

      12. западо-юго-запад 236 о 15' до 258 о 45'

      13. запад 258 о 45' до 281 о 15'

      14. западо-северо-запад 281 о 15' до 303 о 45'

      15. северо-запад 303 о 45' до 326 о 15'

      16. северо-северо-запад 326 о 15' до 348 о 45'

Часть II. Описание прохождения линии государственной
границы и местоположения пограничных знаков

Статья 6

      1. Начальной точкой государственной границы является точка стыка государственных границ Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Эта точка расположена на гребне хребта Южный Алтай (хребет Алтай) на высоте с отметкой 3327. Ее координаты: географические: 49 о 06.9' северной широты, (далее - с.ш.); 87 о 17.2' восточной долготы, (далее - в.д.); прямоугольные: Х=5 442 595, Y=15 520 905.

      Стык государственных границ, ввиду его труднодоступности, пограничным знаком на местности не обозначен.

      От вышеуказанной точки стыка линия государственной границы идет по гребню хребта Южный Алтай (хребет Алтай) в общем западном направлении через вершину горы Муцзытау с отметкой 3502, высоты с отметками 3335, 3372, 3395 до высоты с отметкой 3403, затем идет в общем северо-северо-западном направлении через высоты с отметками 3305, 3261 до высоты с отметкой 3210, далее идет в общем западо-северо-западном направлении до высоты с отметкой 2998, отсюда идет в общем западном направлении до высоты с отметкой 3119, затем идет в общем юго-западном направлении до высоты с отметкой 3341, далее идет в общем северо-западном направлении до седловины с отметкой 3010, где линия государственной границы поворачивает и уходит с гребня вышеуказанного хребта вниз по склону в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 1.

      Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 22.46 км.

      Пограничный знак N 1 - гранитный, расположен на линии государственной границы на северо-восточном берегу безымянного озера. Его географические координаты: 49 о 08'00.1" с.ш., 87 о 03'51.3" в.д.

      2. Линия государственной границы от пограничного знака N 1 проходит через безымянное озеро и далее идет вниз по течению по середине водного потока реки Аккобы или по середине водного потока главного рукава этой реки в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 6. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 103.09 км.

      На данном участке государственной границы в реку Аккобы с территории Казахстана впадают притоки: Аккуртты, Темиркобы, Карашокан, Жылыбулак, Муздыбулак, Атакты, Каракатсай; с территории Китая впадают притоки: Кединусу, Нарсенхаба, Толмюдсай, Нарынхаба, Кату.

      На данном участке пограничной реки имеются 28 островов, из них: острова под NN 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (всего 13 островов) - принадлежат Казахстану, острова под NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27 (всего 15 островов) - принадлежат Китаю.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 1 идет в общем юго-западном направлении, затем проходит через безымянное озеро, далее идет в общем западо-юго-западном направлении вниз по течению по середине водного потока реки Аккобы через безымянное озеро до пограничного знака N 2 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 2(1) и N 2(2) с линией середины водного потока реки Аккобы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 1 и N 2 составляет 15.70 км.

      Пограничный знак N 2 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 2(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 49 о 07'17.1" с.ш., 86 о 52'36.4" в.д.;

      - пограничный столб N 2(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 49 о 07'16.8" с.ш., 86 о 52'32.7" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 2(1) в направлении пограничного столба N 2(2) - 51.0 м; от пограничного столба N 2(2) в направлении пограничного столба N 2(1) - 25.3 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 2 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 2(1) и N 2(2) с линией середины водного потока реки Аккобы, идет вниз по течению по середине водного потока этой реки или по середине водного потока ее главного рукава в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 3 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 3(1) и N 3(2) с линией середины водного потока реки Аккобы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 2 и N 3 составляет 30.76 км.

      Пограничный знак N 3 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 3(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 55'08.9" с.ш., 86 о 44'29.4" в.д.;

      - пограничный столб N 3(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 55'04.5" с.ш., 86 о 44'22.2" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 3(1) в направлении пограничного столба N 3(2) - 66.9 м; от пограничного столба N 3(2) в направлении пограничного столба N 3(1) - 134.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 3 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 3(1) и N 3(2) с линией середины водного потока реки Аккобы, идет вниз по течению по середине водного потока этой реки в общем юго-восточном направлении до пограничного знака N 4 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 4(1) и N 4(2) с линией середины водного потока реки Аккобы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 3 и N 4 составляет 12.01 км.

      Пограничный знак N 4 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 4(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 50'13.6" с.ш., 86 о 49'02.9" в.д.;

      - пограничный столб N 4(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 50'13.9" с.ш., 86 о 48'56.8" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 4(1) в направлении пограничного столба N 4(2) - 61.3 м; от пограничного столба N 4(2) в направлении пограничного столба N 4(1) - 62.4 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 4 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 4(1) и N 4(2) с линией середины водного потока реки Аккобы, идет вниз по течению по середине водного потока этой реки или по середине водного потока ее главного рукава в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 5 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 5(1) и N 5(2) с линией середины водного потока реки Аккобы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 4 и N 5 составляет 18.38 км.

      Пограничный знак N 5 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 5(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 42'21.1" с.ш., 86 о 45'15.5" в.д.;

      - пограничный столб N 5(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 42'31.9" с.ш., 86 о 45'09.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 5(1) в направлении пограничного столба N 5(2) - 159.0 м; от пограничного столба N 5(2) в направлении пограничного столба N 5(1) - 196.0 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 5 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 5(1) и N 5(2) с линией середины водного потока реки Аккобы, идет вниз по течению по середине водного потока этой реки или по середине водного потока ее главного рукава в общем юго-западном направлении до пограничного знака N 6 - точки пересечения линии середины водного потока главного рукава реки Аккобы с линией середины водного потока реки Каракобы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 5 и N 6 составляет 26.24 км.

      Пограничный знак N 6 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 6(1) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 32'26.8" с.ш., 86 о 35'03.7" в.д.;

      - пограничный столб N 6(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Аккобы. Его географические координаты: 48 о 32'23.7" с.ш., 86 о 35'13.9" в.д.;

      - пограничный столб N 6(3) - железобетонный, расположен к западо-юго-западу от места слияния двух вышеуказанных рек, на прямой линии государственной границы между пограничными знаками N 6 и N 7. Его географические координаты: 48 о 32'17.5" с.ш., 86 о 34'45.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 6(1) в направлении пограничного столба N 6(2) - 137.8 м; от пограничного столба N 6(2) в направлении пограничного столба N 6(1) - 90.7 м.

      Расстояние от пограничного столба N 6(1) до пограничного столба N 6(3) - 472.7 м. Расстояние от пограничного столба N 6(2) до пограничного столба N 6(3) - 614.4 м.

      Расстояния до точки пересечения середины водного потока главного рукава реки Аккобы с линией середины водного потока реки Каракобы: от пограничного столба N 6(1) - 106.5 м; от пограничного столба N 6(2) - 233.8 м; от пограничного столба N 6(3) - 395.2 м.

      3. Линия государственной границы от пограничного знака N 6 переходит на сухопутный участок и идет по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 13. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 14.8223 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 6 - точки пересечения линии середины водного потока главного рукава реки Аккобы с линией середины водного потока реки Каракобы - переходит на сухопутный участок и идет по прямой линии в западо-юго-западном направлении через пограничный столб N 6(3) до пограничного знака N 7. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 6 и N 7 составляет 4.9126 км.

      Пограничный знак N 7 - гранитный, расположен на склоне горы Актайынша в точке с отметкой 1875.0. Его географические координаты: 48 о 31'09.6" с.ш., 86 о 31'30.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 7 продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 8. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 7 и N 8 составляет 0.5646 км.

      Пограничный знак N 8 - железобетонный, расположен на склоне горы Актайынша в точке с отметкой 1827.0. Его географические координаты: 48 о 31'01.0" с.ш., 86 о 31'06.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 8 продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 9. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 8 и N 9 составляет 2.2861 км. Пограничный знак N 9 - гранитный, расположен в седловине. Его географические координаты: 48 о 30'26.6" с.ш., 86 о 29'27.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 9 продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении, пересекая реку Аккалка, до пограничного знака N 9 . Протяженность

      1

      линии государственной границы между пограничными знаками N 9 и N 9

      1

      составляет 1.1851 км.

      Пограничный знак N 9 - промежуточный, гранитный расположен на

      1

      правом берегу реки Аккалка. Его географические координаты: 48 о 30'08.8"с.ш., 86 о 28'36.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 9

      1

      продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 9 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 9 и N 9 составляет 0.1853 км.

      1 2

      Пограничный знак N 9 - промежуточный, железобетонный,

      2

      расположен на высоте с отметкой 1683.7. Его географические координаты: 48 о 30'06.0" с.ш., 86 о 28'28.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 9

      2

      продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 10. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 9 и N 10 составляет 0.3004 км.

      2

      Пограничный знак N 10 - железобетонный. Его географические координаты: 48 о 30'01.4" с.ш., 86 о 28'15.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 10 продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 11. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 10 и N 11 составляет 2.3486 км.

      Пограничный знак N 11 - гранитный. Его географические координаты: 48 о 29'26.0" с.ш., 86 о 26'34.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 11 продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 11 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 11 и N 11 составляет 0.3222 км.

      1

      Пограничный знак N 11 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 29'21.2" с.ш., 86 о 26'20.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 11

      1

      продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 12. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 11 и N 12 составляет 0.6593 км.

      1

      Пограничный знак N 12 - железобетонный, расположен в седловине. Его географические координаты: 48 о 29'11.2" с.ш., 86 о 25'51.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 12 продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении

      до пограничного знака N 12 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 12 и N 12 составляет 0.9942 км.

      1

      Пограничный знак N 12 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 28'56.2" с.ш., 86 о 25'09.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 12

      1

      продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 12 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 12 и N 12 составляет 0.7090 км.

      1 2

      Пограничный знак N 12 - промежуточный, гранитный, расположен

      2

      в урочище Сазды. Его географические координаты: 48 о 28'45.5" с.ш., 86 о 24'38.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 12

      2

      продолжает идти по прямой линии в западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 13 - точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Бельозектын - Бирайрыкбасы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 12 и N 13 составляет 0.3549 км.

      2

      Пограничный знак N 13 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 13(1) - гранитный, расположен на прямой линии государственной границы. Его географические координаты: 48 о 28'40.7" с.ш, 86 о 24'24.7" в.д.;

      - пограничный столб N 13(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Бельозектын - Бирайрыкбасы. Его географические координаты: 48 о 28'39.1" с.ш., 86 о 24'21.7" в.д.;

      - пограничный столб N 13(3) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Бельозектын - Бирайрыкбасы. Его географические координаты: 48 о 28'41.4" с.ш., 86 о 24'23.0" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 13(2) в направлении пограничного столба N 13(3) - 55.2 м; от пограничного столба N 13(3) в направлении пограничного столба N 13(2) - 19.4 м.

      Расстояние от пограничного столба N 13(1) до пограничного столба N 13(2) составляет 78.4 м.

      Расстояние от пограничного столба N 13(1) до пограничного столба N 13(3) составляет 41.2 м.

      Расстояния до точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Бельозектын - Бирайрыкбасы: от пограничного столба N 13(1) - 34.4 м; от пограничного столба N 13(2) - 45.0 м; от пограничного столба N 13(3) - 37.7 м.

      4. Линия государственной границы от пограничного знака N 13 переходит на водный участок и идет вниз по течению по середине водного потока реки Бельозектын - Бирайрыкбасы в общем западном направлении до точки пересечения середины водного потока этой реки с линией середины водного потока реки Копиртассу, затем идет вниз по течению по середине водного потока реки Копиртассу в общем юго-западном направлении до пограничного знака N 14 - точки пересечения середин водных потоков рек Копиртассу и Бельозек. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 23.06 км.

      Пограничный знак N 14 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 14(1) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Копиртассу. Его географические координаты: 48 о 25'54.7" с.ш., 86 о 13'25.7" в.д.;

      - пограничный столб N 14(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Копиртассу. Его географические координаты: 48 о 25'53.7" с.ш., 86 о 13'24.6" в.д.;

      - пограничный столб N 14(3) - железобетонный, расположен на прямой линии государственной границы между пограничными знаками N 14 и N 15. Его географические координаты: 48 о 25'54.5" с.ш., 86 о 13'22.5" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 14(1) в направлении пограничного столба N 14(2) - 20.1 м; от пограничного столба N 14(2) в направлении пограничного столба N 14(1) - 17.4 м.

      Расстояние от пограничного столба N 14(1) до пограничного столба N 14(3) составляет 65.7 м.

      Расстояние от пограничного столба N 14(2) до пограничного столба N 14(3) составляет 48.6 м.

      Расстояния до точки пересечения середин водных потоков рек Копиртассу и Бельозек: от пограничного столба N 14(1) - 28.6 м; от пограничного столба N 14(2) - 21.4 м; от пограничного столба N 14(3) - 38.3 м.

      5. Линия государственной границы от пограничного знака N 14 переходит на сухопутный участок и идет по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 20, расположенного на вершине горы Каракчи. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 12.4596 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 14 - точки пересечения линий середин водных потоков рек Копиртассу и Бельозек, переходит на сухопутный участок и идет по прямой линии в западном направлении через пограничный столб N 14(3) до пограничного знака N 15. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 14 и N 15 составляет 1.8177 км.

      Пограничный знак N 15 - гранитный, расположен на северном склоне высоты с отметкой 1419. Его географические координаты: 48 о 25'57.9" с.ш., 86 о 11'56.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 15 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 16. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 15 и N 16 составляет 1.9906 км.

      Пограничный знак N 16 - железобетонный, расположен на восточном склоне горы Шыбынды. Его географические координаты: 48 о 26'01.7" с.ш., 86 о 10'19.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 16 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 16 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 16 и N 16 составляет 0.5607 км.

      1

      Пограничный знак N 16 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на восточном склоне горы Шыбынды. Его географические координаты: 48 о 26'02.7" с.ш., 86 о 09'52.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 16

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 17. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 16 и N 17 составляет 0.7076 км.

      1

      Пограничный знак N 17 - гранитный, расположен на гребне горы Шыбынды. Его географические координаты: 48 о 26'04.1" с.ш., 86 о 09'17.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 17 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 17 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 17 и N 17 составляет 1.6871 км.

      1

      Пограничный знак N 17 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'07.3" с.ш., 86 о 07'55.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 17

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает реку Акбай и безымянную реку и идет до пограничного знака N 18. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 17 и N 18 составляет 1.2846 км.

      1

      Пограничный знак N 18 - железобетонный. Его географические координаты: 48 о 26'09.7" с.ш., 86 о 06'53.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 18 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 18 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 18 и N 18 составляет 0.5737 км.

      1

      Пограничный знак N 18 - промежуточный, железобетонный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'10.8" с.ш., 86 о 06'25.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 18

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает безымянную реку и идет до пограничного знака N 19. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 18 и N

      1

      19 составляет 0.6520 км.

      Пограничный знак N 19 - гранитный. Его географические координаты: 48 о 26'12.0" с.ш., 86 о 05'54.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 19 продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает безымянную реку и идет до пограничного знака N 19 . Протяженность

      1

      линии государственной границы между пограничными знаками N 19 и N 19

      1

      составляет 1.3701 км.

      Пограничный знак N 19 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'14.5" с.ш., 86 о 04'47.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 19

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 19 . Протяженность линии государственной границы

      2

      между пограничными знаками N 19 и N 19 составляет 0.7741 км.

      1 2

      Пограничный знак N 19 - промежуточный, гранитный. Его

      2

      географические координаты: 48 о 26'16.0" с.ш., 86 о 04'09.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 19

      2

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 20. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 19 и N 20 составляет 1.0414 км.

      2

      Пограничный знак N 20 - железобетонный, расположен на вершине горы Каракчи с отметкой 1414.0. Его географические координаты: 48 о 26'17.9" с.ш., 86 о 03'19.3" в.д.

      6. Линия государственной границы от пограничного знака N 20 поворачивает и идет по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 24. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 10.4938 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 20 идет по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 20 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 20 и N 20 составляет 0.5847 км.

      1

      Пограничный знак N 20 - промежуточный, железобетонный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'17.4" с.ш., 86 о 02'50.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 20

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает хребет Кызылащыкезен, который тянется с севера-востока на юго-запад, и идет до пограничного знака N 21. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 20 и N 21

      1

      составляет 3.4644 км.

      Пограничный знак N 21 - гранитный. Его географические координаты: 48 о 26'14.6" с.ш., 86 о 00'02.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 21 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 21 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 21 и N 21 составляет 1.3474 км.

      1

      Пограничный знак N 21 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'13.6" с.ш., 85 о 58'56.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 21

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 21 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 21 и N 21 составляет 1.3229 км.

      1 2

      Пограничный знак N 21 - промежуточный, гранитный. Его

      2

      географические координаты: 48 о 26'12.6" с.ш., 85 о 57'52.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 21

      2

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 22. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 21 и N 22 составляет 0.4302 км.

      2

      Пограничный знак N 22 - железобетонный. Его географические координаты: 48 о 26'12.2" с.ш., 85 о 57'31.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 22 продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает реку Кызылащы (Кумдыайрык) и идет до пограничного знака N 22 .

      1

      Протяженность государственной границы между пограничными знаками N 22 и N 22 составляет 1.2320 км.

      1

      Пограничный знак N 22 - промежуточный, железобетонный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'11.3" с.ш., 85 о 56'31.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 22

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 23. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 22 и N 23 составляет 0.9182 км.

      1

      Пограничный знак N 23 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 911.9. Его географические координаты: 48 о 26'10.5" с.ш., 85 о 55'47.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 23 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 23 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 23 и N 23 составляет 0.4790 км.

      1

      Пограничный знак N 23 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 48 о 26'10.1" с.ш., 85 о 55'23.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 23

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 24 - точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 23 и N 24 составляет 0.7150 км.

      1

      Пограничный знак N 24 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 24(1) - железобетонный, расположен на правом берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ) на прямой линии государственной границы. Его географические координаты: 48 о 26'09.5" с.ш., 85 о 54'50.1" в.д.;

      - пограничный столб N 24(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ). Его географические координаты: 48 о 26'09.2" с.ш., 85 о 54'48.4" в.д.;

      - пограничный столб N 24(3) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ). Его географические координаты: 48 о 26'10.2" с.ш., 85 о 54'49.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 24(2) в направлении пограничного столба N 24(3) - 6.9 м; от пограничного столба N 24(3) в направлении пограничного столба N 24(2) - 29.1 м.

      Расстояние от пограничного столба N 24(1) до пограничного столба N 24(2) составляет 33.0 м.

      Расстояние от пограничного столба N 24(1) до пограничного столба N 24(3) составляет 25.0 м.

      Расстояния до точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ): от пограничного столба N 24(1) - 21.4 м; от пограничного столба N 24(2) - 13.6 м; от пограничного столба N 24(3) - 23.3 м.

      7. Линия государственной границы от пограничного знака N 24 переходит на водный участок и идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ) в общем западном направлении до точки пересечения линий середин водных потоков рек Алкабек (Акэтасыхэ) и Бас - Теректы, затем идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 34 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 34(1) и N 34(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, далее идет вниз по течению по середине водного потока реки Китайка (Алакэбэкэхэ) в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 39 - точки пересечения линий середин водных потоков рек Китайка (Алакэбэкэхэ) и Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 84.86 км.

      На данном участке с территории Казахстана в реку Алкабек впадают притоки: Бас - Теректы, Орта - Теректы, Шет - Теректы; в реку Китайка (Алакэбэкэхэ) впадает приток Зеленый Лог.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 24 - точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ) переходит на водный участок и идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ) в общем западном направлении до пограничного знака N 24 - точки пересечения линии, соединяющей

      1

      пограничные столбы N 24 и N 24 с линией середины водного потока

      1(1) 1(2)

      реки Алкабек (Акэтасыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 24 и N 24 составляет 6.58 км.

      1

      Промежуточный пограничный знак N 24 состоит из двух

      1

      пограничных столбов:

      - пограничный столб N 24 - гранитный, расположен на китайском

      1(1)

      берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ). Его географические координаты: 48 о 25'37.4" с.ш., 85 о 50'16.5" в.д.;

      - пограничный столб N 24 - железобетонный, расположен на

      1(2)

      казахстанском берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ). Его географические координаты: 48 о 25'38.0" с.ш., 85 о 50'17.0" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 24 в направлении пограничного столба N 24 - 7.6 м; от

      1(1) 1(2)

      пограничного столба N 24 в направлении пограничного столба N 24 -

      1(2) 1(1)

      12.3 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 24 -

      1

      точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 24 и N 24

      1(1) 1(2)

      с линией середины водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ), идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек (Акэтасыхэ) в общем западном направлении до пограничного знака N 25 - точки пересечения линий середин водных потоков рек Алкабек (Акэтасыхэ) и Бас - Теректы. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 24 и N 25 составляет 0.16 км.

      1

      Пограничный знак N 25 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 25(1) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ). Его географические координаты: 48 о 25'37.1" с.ш., 85 о 50'11.2" в.д.;

      - пограничный столб N 25(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек (Акэтасыхэ). Его географические координаты: 48 о 25'36.6" с.ш., 85 о 50'10.9" в.д.;

      - пограничный столб N 25(3) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 25'37.4" с.ш., 85 о 50'10.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 25(1) в направлении пограничного столба N 25(2) - 9.7 м; от пограничного столба N 25(2) в направлении пограничного столба N 25(1) - 7.1 м; от пограничного столба N 25(2) в направлении пограничного столба N 25(3) - 13.9 м; от пограничного столба N 25(3) в направлении пограничного столба N 25(2) - 11.6 м.

      Расстояние от пограничного столба N 25(1) до пограничного столба N 25(3) составляет 19.6 м.

      Расстояния до точки пересечения линий середин водных потоков рек Алкабек (Акэтасыхэ) и Бас - Теректы: от пограничного столба N 25(1) - 10.9 м; от пограничного столба N 25(2) - 11.9 м; от пограничного столба N 25(3) - 13.9 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 25 - точки пересечения линий середин водных потоков рек Алкабек (Акэтасыхэ) и Бас - Теректы идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 26 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 26(1) и N 26(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 25 и N 26 составляет 2.60 км.

      Пограничный знак N 26 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 26(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 25'01.0" с.ш., 85 о 48'41.3" в.д.;

      - пограничный столб N 26(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 25'02.1" с.ш., 85 о 48'41.9" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 26(1) в направлении пограничного столба N 26(2) - 16.2 м; от пограничного столба N 26(2) в направлении пограничного столба N 26(1) - 20.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 26 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 26(1) и N 26(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 26 - точки

      1

      пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 26 и N 26 с

      1(1) 1(2)

      линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 26 и N 26

      1

      составляет 6.22 км.

      Промежуточный пограничный знак N 26 состоит из двух

      1

      пограничных столбов:

      - пограничный столб N 26 - гранитный, расположен на китайском

      1(1)

      берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 23'42.7" с.ш., 85 о 45'10.4" в.д.;

      - пограничный столб N 26 - железобетонный, расположен на

      1(2)

      казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 23'43.4" с.ш., 85 о 45'11.0" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 26 в направлении пограничного столба N 26 - 17.3 м; от

      1(1) 1(2)

      пограничного столба N 26 в направлении пограничного столба N 26 -

      1(2) 1(1)

      9.6 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 26 -

      1

      точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 26 и N 26

      1(1) 1(2)

      с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-западном направлении до пограничного знака N 27 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 27(1) и N 27(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 26 и N 27 составляет 1.56 км.

      1

      Пограничный знак N 27 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 27(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 23'22.8" с.ш., 85 о 44'52.2" в.д.;

      - пограничный столб N 27(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 23'25.1" с.ш., 85 о 44'51.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 27(1) в направлении пограничного столба N 27(2) - 31.6 м; от пограничного столба N 27(2) в направлении пограничного столба N 27(1) - 40.9 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 27 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 27(1) и N 27(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-западном направлении до пограничного знака N 28 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 28(1) и N 28(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 27 и N 28 составляет 4.45 км.

      Пограничный знак N 28 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 28(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 21'52.6" с.ш., 85 о 43'07.8" в.д.;

      - пограничный столб N 28(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 21'53.6" с.ш., 85 о 43'08.3" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 28(1) в направлении пограничного столба N 28(2) - 15.2 м; от пограничного столба N 28(2) в направлении пограничного столба N 28(1) - 14.7 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 28 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 28(1) и N 28(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 29 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 29(1) и N 29(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 28 и N 29 составляет 5.70 км.

      Пограничный знак N 29 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 29(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 20'03.4" с.ш., 85 о 41'43.3" в.д.;

      - пограничный столб N 29(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 20'03.7" с.ш., 85 о 41'41.6" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 29(1) в направлении пограничного столба N 29(2) - 17.0 м; от пограничного столба N 29(2) в направлении пограничного столба N 29(1) - 19.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 29 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 29(1) и N 29(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем южном направлении до пограничного знака N 30 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 30(1) и N 30(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 29 и N 30 составляет 5.52 км.

      Пограничный знак N 30 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 30(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 17'58.1" с.ш., 85 о 41'21.1" в.д.;

      - пограничный столб N 30(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 17'59.4" с.ш., 85 о 41'17.2" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 30(1) в направлении пограничного столба N 30(2) - 15.8 м; от пограничного столба N 30(2) в направлении пограничного столба N 30(1) - 72.8 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 30 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 30(1) и N 30(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 31 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 31(1) и N 31(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 30 и N 31 составляет 5.00 км.

      Пограничный знак N 31 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 31(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 16'17.2" с.ш., 85 о 40'32.9" в.д.;

      - пограничный столб N 31(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 16'18.6" с.ш., 85 о 40'32.6" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного знака N 31(1) в направлении пограничного столба N 31(2) - 20.3 м; от пограничного столба N 31(2) в направлении пограничного столба N 31(1) - 24.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 31 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 31(1) и N 31(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 32 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 32(1) и N 32(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 31 и N 32 составляет 4.11 км.

      Пограничный знак N 32 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 32(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 14'40.0" с.ш., 85 о 39'41.3" в.д.;

      - пограничный столб N 32(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 14'40.8" с.ш., 85 о 39'39.2" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 32(1) в направлении пограничного столба N 32(2) - 26.5 м; от пограничного столба N 32(2) в направлении пограничного столба N 32(1) - 25.3 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 32 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 32(1) и N 32(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 33 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 33(1) и N 33(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 32 и N 33 составляет 4.30 км.

      Пограничный знак N 33 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 33(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 13'56.5" с.ш., 85 о 37'59.2" в.д.;

      - пограничный столб N 33(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 13'57.9"с.ш., 85 о 37'56.8" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 33(1) в направлении пограничного столба N 33(2) - 43.9 м; от пограничного столба N 33(2) в направлении пограничного столба N 33(1) - 22.0 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 33 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 33(1) и N 33(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Алкабек в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 34 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 34(1) и N 34(2) с линией середины водного потока реки Алкабек. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 33 и N 34 составляет 4.24 км.

      Пограничный знак N 34 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 34(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 12'14.8" с.ш., 85 о 37'25.8" в.д.;

      - пограничный столб N 34(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Алкабек. Его географические координаты: 48 о 12'14.2" с.ш., 85 о 37'23.3" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 34(1) в направлении пограничного столба N 34(2) - 30.7 м; от пограничного столба N 34(2) в направлении пограничного столба N 34(1) - 24.6 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 34 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 34(1) и N 34(2) с линией середины водного потока реки Алкабек, идет вниз по течению по середине водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ) в общем западо-юго-западном направлении, затем поворачивает и идет в юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 35 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 35(1) и N 35(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 34 и N 35 составляет 7.82 км.

      Пограничный знак N 35 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 35(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 10'27.3" с.ш., 85 о 34'50.1" в.д.;

      - пограничный столб N 35(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 10'27.6" с.ш., 85 о 34'48.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 35(1) в направлении пограничного столба N 35(2) - 17.3 м; от пограничного столба N 35(2) в направлении пограничного столба N 35(1) - 18.3 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 35 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 35(1) и N 35(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ), идет вниз по течению по середине водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ) в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 36 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 36(1) и N 36(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 35 и N 36 составляет 6.02 км.

      Пограничный знак N 36 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 36(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 08'37.8" с.ш., 85 о 33'29.0" в.д.;

      - пограничный столб N 36(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 08'38.7" с.ш., 85 о 33'25.6" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 36(1) в направлении пограничного столба N 36(2) - 53.3 м; от пограничного столба N 36(2) в направлении пограничного столба N 36(1) - 22.3 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 36 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 36(1) и N 36(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ), идет вниз по течению по середине водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ) в общем южном направлении до пограничного знака N 37 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 37(1) и N 37(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 36 и N 37 составляет 8.18 км.

      Пограничный знак N 37 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 37(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 06'10.3" с.ш., 85 о 32'49.4" в.д.;

      - пограничный столб N 37(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 06'09.1" с.ш., 85 о 32'47.6" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 37(1) в направлении пограничного столба N 37(2) - 31.1 м; от пограничного столба N 37(2) в направлении пограничного столба N 37(1) - 22.6 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 37 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 37(1) и N 37(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ), идет вниз по течению по середине водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ) в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 38 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 38(1) и N 38(2) с линией, середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 37 и N 38 составляет 5.28 км.

      Пограничный знак N 38 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 38(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 04'12.8" с.ш., 85 о 32'06.8" в.д.;

      - пограничный столб N 38(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 04'13.1" с.ш., 85 о 32'03.9" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 38(1) в направлении пограничного столба N 38(2) - 36.7 м; от пограничного столба N 38(2) в направлении пограничного столба N 38(1) - 22.4 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 38 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 38(1) и N 38(2) с линией середины водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ), идет вниз по течению по середине водного потока реки Китайка (Алакэбекэхэ) в общем южном направлении до пограничного знака N 39 - точки пересечения линий середин водных потоков рек Китайка (Алакэбекэхэ) и Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 38 и N 39 составляет 7.12 км.

      Пограничный знак N 39 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 39(1) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 01'29.4" с.ш., 85 о 31'36.0" в.д.;

      - пограничный столб N 39(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Китайка (Алакэбекэхэ). Его географические координаты: 48 о 01'28.9" с.ш., 85 о 31'37.8" в.д.;

      - пограничный столб N 39(3) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Его географические координаты: 48 о 01'16.2" с.ш., 85 о 31'36.1" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 39(1) в направлении пограничного столба N 39(2) - 20.8 м; от пограничного столба N 39(2) в направлении пограничного столба N 39(1) - 18.8 м; от пограничного столба N 39(2) в направлении пограничного столба N 39(3) - 187.0 м; от пограничного столба N 39(3) в направлении пограничного столба N 39(2) - 204.6 м.

      Расстояние от пограничного столба N 39(1) до пограничного столба N 39(3) составляет 405.8 м.

      Расстояния до точки пересечения линий середин водных потоков рек Китайка (Алакэбекэхэ) и Черный Иртыш (Эрцисыхэ): от пограничного столба N 39(1) - 177.4 м; от пограничного столба N 39(2) - 165.0 м; от пограничного столба N 39(3) - 228.4 м.

      8. Линия государственной границы от пограничного знака N 39 идет вверх по течению по середине водного потока реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ) в общем восточном направлении до точки пересечения линии середины водного потока данной реки с линией середины водного потока ее старого русла, затем идет вверх по течению по середине водного потока ее старого русла в общем юго-юго-восточном направлении до пограничного знака N 41. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 5.86 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 39 - точки пересечения линий середин водных потоков рек Китайка (Алакэбекэхэ) и Черный Иртыш (Эрцисыхэ) идет вверх по течению по середине водного потока реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ) в общем восточном направлении до точки пересечения линии середины водного потока данной реки с линией середины водного потока ее старого русла, затем идет вверх по течению по середине водного потока ее старого русла в общем востоко-юго-восточном направлении до пограничного знака N 40 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 40(1) и N 40(2) с линией середины водного потока старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 39 и N 40 составляет 0.54 км.

      Пограничный знак N 40 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 40(1) - гранитный, расположен на китайском берегу старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Его географические координаты: 48 о 01'22.4" с.ш., 85 о 32'02.0" в.д.;

      - пограничный столб N 40(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Его географические координаты: 48 о 01'19.5" с.ш., 85 о 31'53.3" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 40(1) в направлении пограничного столба N 40(2) - 91.9 м; от пограничного столба N 40(2) в направлении пограничного столба N 40(1) - 109.3 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 40 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 40(1) и N 40(2) с линией середины водного потока данного старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ), идет вверх по течению по середине водного потока данного старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ) в общем юго-восточном направлении через точку пересечения линии середины водного потока восточного рукава с линией середины водного потока западного рукава данного старого русла, затем идет вверх по течению по середине водного потока его западного рукава в общем южном направлении до пограничного знака N 40 - точки пересечения линии,

      1

      соединяющей пограничные столбы N 40 и N 40 с линией середины

      1(1) 1(2)

      водного потока западного рукава старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 40 и N 40 составляет 1.19 км.

      1

      Промежуточный пограничный знак N 40 состоит из двух

      1

      пограничных столбов:

      - пограничный столб N 40 - гранитный, расположен на китайском

      1(1)

      берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 48 о 00'53.7" с.ш., 85 о 32'30.3" в.д.;

      - пограничный столб N 40 - железобетонный, расположен на

      1(2)

      казахстанском берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 48 о 00'53.5" с.ш., 85 о 32'29.0" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 40 в направлении пограничного столба N 40 - 9.0 м; от

      1(1) 1(2)

      пограничного столба N 40 в направлении пограничного столба N 40 -

      1(2) 1(1)

      18.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 40 -

      1

      точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 40 и N 40

      1(1) 1(2)

      линией середины водного потока западного рукава старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ), идет вверх по течению по середине водного потока западного рукава данного старого русла в общем южном направлении до пограничного знака N 40 - точки пересечения линии,

      2

      соединяющей пограничные столбы N 40 и N 40 - с линией середины

      2(1) 2(2)

      водного потока западного рукава старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 40 и N 40 составляет 1.33 км.

      1 2

      Промежуточный пограничный знак N 40 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 40 - гранитный, расположен на китайском

      2(1)

      берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 48 о 00'12.4" с.ш., 85 о 32'26.5" в.д;

      - пограничный столб N 40 - железобетонный, расположен на

      2(2)

      казахстанском берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 48 о 00'12.6" с.ш., 85 о 32'23.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 40 в направлении пограничного столба N 40 - 32.1 м от

      2(1) 2(2)

      пограничного столба N 40 в направлении пограничного столба N 40

      2(2) 2(1)

      - 31.4м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 40 -

      2

      точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 40 и N 40

      2(1) 2(2)

      с линией середины водного потока западного рукава старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ), идет вверх по течению по середине водного потока западного рукава вышеуказанного старого русла в общем южном направлении до пограничного знака N 40 - точки

      3

      пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 40 и N 40 с

      3(1) 3(2)

      линией середины водного потока западного рукава вышеуказанного старого русла. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 40 и N 40 составляет 1.39 км.

      2 3

      Промежуточный пограничный знак N 40 состоит из двух

      3

      пограничных столбов:

      - пограничный столб N 40 - гранитный, расположен на китайском

      3(1)

      берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 47 о 59'29.2" с.ш., 85 о 32'16.0" в.д.;

      - пограничный столб N 40 - железобетонный, расположен на

      3(2)

      казахстанском берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 47 о 59'29.3" с.ш., 85 о 32'14.1" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 40 в направлении пограничного столба N 40 - 21.3 м; от

      3(1) 3(2)

      пограничного столба N 40 в направлении пограничного столба N 18.7 м.

      3(2)

      Линия государственной границы от пограничного знака N 40 -

      3

      точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 40 и N 40

      3(1) 3(2)

      с линией середины водного потока западного рукава вышеуказанного старого русла, идет вверх по течению по середине водного потока западного рукава вышеуказанного старого русла в общем юго-юго-восточном направлении до пограничного знака N 41 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 41(1) и N 41(2) с линией середины водного потока западного рукава старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ). Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 40 и N 41 составляет 1.41 км.

      3

      Пограничный знак N 41 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 41(1) - гранитный, расположен на китайском берегу западного рукава вышеуказанного старого русла. Его географические координаты: 47 о 58'56.1" с.ш., 85 о 32'50.3" в.д.;

      - пограничный столб N 41(2) - гранитный, расположен на прямой линии государственной границы. Его географические координаты: 47 о 58'50.5" с.ш., 85 о 32'51.2" в.д.

      Расстояния до точки пересечения линии середины водного потока западного рукава вышеуказанного старого русла с прямой линией государственной границы составляют: от пограничного столба N 41(1) в направлении пограничного столба N 41(2) - 25.1 м; от пограничного столба N 41(2) в направлении пограничного столба N 41(1) - 147.3 м.

      9. Линия государственной границы от пограничного знака N 41 переходит на сухопутный участок и идет по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 66. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 49.5066 км.

      Рельеф местности на данном участке прямой линии государственной границы: от пограничного знака N 41 до пограничного знака N 45 - пески, закрепленные отдельными кустарниками; от пограничного знака N 45 до пограничного знака N 50 - песчаная степь; от пограничного знака N 50 до пограничного знака N 59 - пески, закрепленные отдельными кустарниками; от пограничного знака N 59 до пограничного знака N 61 - пески Тазкум; от пограничного знака N 61 до пограничного знака N 64 - пески, закрепленные отдельными кустарниками; от пограничного знака N 64 до пограничного знака N 66 - степь.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 41 - точки пересечения линии середины водного потока западного рукава старого русла реки Черный Иртыш (Эрцисыхэ) с прямой линией государственной границы между пограничными знаками N 41 и N 42 переходит на сухопутный участок и идет по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 42. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 41 и N 42 составляет 0.7361 км.

      Пограничный знак N 42 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 58'31.6" с.ш., 85 о 32'54.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 42 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 43. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 42 и N 43 составляет 3.6571 км.

      Пограничный знак N 43 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 56'33.8" с.ш., 85 о 33'12.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 43 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 44. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 43 и N 44 составляет 2.1246 км.

      Пограничный знак N 44 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 55'25.4" с.ш., 85 о 33'22,4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 44 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 45. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 44 и N 45 составляет 4.2906 км.

      Пограничный знак N 45 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 53'07.2" с.ш., 85 о 33'43.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 45 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 46. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 45 и N 46 составляет 1.8030 км.

      Пограничный знак N 46 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 52'09.1" с.ш., 85 о 33'52.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 46 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 47. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 46 и N 47 составляет 1.5405 км.

      Пограничный знак N 47 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 51'19.5" с.ш., 85 о 33'59.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 47 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 48. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 47 и N 48 составляет 2.6523 км.

      Пограничный знак N 48 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 49'54.1" с.ш., 85 о 34'12.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 48 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 49. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 48 и N 49 составляет 3.1478 км.

      Пограничный знак N 49 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 48'12.7" с.ш., 85 о 34'27.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 49 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 50. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 49 и N 50 составляет 2.2040 км.

      Пограничный знак N 50 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 47'01.7" с.ш., 85 о 34'38.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 50 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 51. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 50 и N 51 составляет 0.5103 км.

      Пограничный знак N 51 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 46'45.2" с.ш., 85 о 34'40.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 51 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 52. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 51 и N 52 составляет 1.6053 км.

      Пограничный знак N 52 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 45'53.6" с.ш., 85 о 34'48.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 52 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 53. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 52 и N 53 составляет 1.3705 км.

      Пограничный знак N 53 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 45'09.5" с.ш., 85 о 34'55.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 53 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 54. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 53 и N 54 составляет 1.3028 км.

      Пограничный знак N 54 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 44'27.5" с.ш., 85 о 35'02.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 54 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 55. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 54 и N 55 составляет 1.1586 км.

      Пограничный знак N 55 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 43'50.2" с.ш., 85 о 35'07.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 55 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 56. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 55 и N 56 составляет 0.6217 км.

      Пограничный знак N 56 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 43'30.2" с.ш., 85 о 35'10.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 56 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 57. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 56 и N 57 составляет 0.6296 км.

      Пограничный знак N 57 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 43'09.9" с.ш., 85 о 35'13.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 57 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 58. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 57 и N 58 составляет 0.9560 км.

      Пограничный знак N 58 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 42'39.1" с.ш., 85 о 35'18.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 58 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 59. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 58 и N 59 составляет 0.5637 км.

      Пограничный знак N 59 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 42'21.0" с.ш., 85 о 35'21.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 59 продолжает идти по прямой линии в южном направлении, пересекает пески Тазкум и идет до пограничного знака N 60. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 59 и N 60 составляет 10.5501 км.

      Пограничный знак N 60 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 36'41.2" с.ш., 85 о 36'12.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 60 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 61. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 60 и N 61 составляет 0.3310 км.

      Пограничный знак N 61 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 36'30.5" с.ш., 85 о 36'14.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 61 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 62. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 61 и N 62 составляет 0.9598 км.

      Пограничный знак N 62 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 35'59.6" с.ш., 85 о 36'18.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 62 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 63. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 62 и N 63 составляет 1.1052 км.

      Пограничный знак N 63 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 35'24.0" с.ш., 85 о 36'24.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 63 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 64. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 63 и N 64 составляет 1.9382 км.

      Пограничный знак N 64 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 34'21.5" с.ш., 85 о 36'33.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 64 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 65. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 64 и N 65 составляет 2.1939 км.

      Пограничный знак N 65 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 33'10.9" с.ш., 85 о 36'43.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 65 продолжает идти по прямой линии в южном направлении до пограничного знака N 66 - точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Кутал. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 65 и N 66 составляет 1.5539 км.

      Пограничный знак N 66 состоит из трех пограничных столбов:

      - пограничный столб N 66(1) - железобетонный, расположен на прямой линии государственной границы. Его географические координаты: 47 о 32'21.9" с.ш., 85 о 36'51.2" в.д.;

      - пограничный столб N 66(2) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Кутал. Его географические координаты: 47 о 32'20.6" с.ш., 85 о 36'52.6" в.д.;

      - пограничный столб N 66(3) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Кутал. Его географические координаты: 47 о 32'19.5" с.ш., 85 о 36'50.0" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 66(2) в направлении пограничного столба N 66(3) - 39.2 м; от пограничного столба N 66(3) в направлении пограничного столба N 66(2) - 26.3 м.

      Расстояние от пограничного столба N 66(1) до пограничного столба N 66(2) составляет 49.3 м.

      Расстояние от пограничного столба N 66(1) до пограничного столба N 66(3) составляет 80.0 м.

      Расстояния до точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Кутал: от пограничного столба N 66(1) - 33.2 м; от пограничного столба N 66(2) - 26.0 м; от пограничного столба N 66(3) - 52.1 м.

      10. Линия государственной границы от пограничного знака N 66 переходит на водный участок, идет вверх по течению по середине водного потока реки Кутал, затем идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем южном направлении до истока реки Улькен - Уласты, далее по середине ледника идет в общем южном направлении до высоты с отметкой 3690 в горах Музтау на гребне хребта Сауыр. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 68.71 км.

      На данном участке с территории Казахстана в реку Улькен - Уласты впадают притоки Майшелек и Аккезен.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 66 - точки пересечения прямой линии государственной границы с линией середины водного потока реки Кутал, переходит на водный участок и идет вверх по течению по середине водного потока реки Кутал в общем южном направлении до пограничного знака N 67 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 67(1) и N 67(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 66 и N 67 составляет 4.90 км.

      Пограничный знак N 67 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 67(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты, к югу от восточной стороны моста "Дружба" (казахстанско-китайский торговый мост). Его географические координаты: 47 о 30'05.0" с.ш., 85 о 36'45.1" в.д.;

      - пограничный столб N 67(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты, к северу от западной стороны моста "Дружба" (казахстанско-китайский торговый мост). Его географические координаты: 47 о 30'04.3" с.ш., 85 о 36'42.2" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 67(1) в направлении пограничного столба N 67(2) - 31.7 м; от пограничного столба N 67(2) в направлении пограничного столба N 67(1) - 31.6 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 67 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 67(1) и N 67(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем юго-юго-восточном направлении до пограничного знака N 68 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 68(1) и N 68(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 67 и N 68 составляет 7.01 км.

      Пограничный знак N 68 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 68(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 27'09.1" с.ш., 85 о 39'07.2" в.д.;

      - пограничный столб N 68(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 27'08.2" с.ш., 85 о 39'06.9" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 68(1) в направлении пограничного столба N 68(2) - 5.6 м; от пограничного столба N 68(2) в направлении пограничного столба N 68(1) - 23.5 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 68 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 68(1) и N 68(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем юго-восточном направлении до пограничного знака N 69 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 69(1) и N 69(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 68 и N 69 составляет 4.44 км.

      Пограничный знак N 69 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 69(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 25'37.6"с.ш., 85 о 41'03.5" в.д.;

      - пограничный столб N 69(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 25'37.4" с.ш., 85 о 41'02.1" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 69(1) в направлении пограничного столба N 69(2) - 13.0 м; от пограничного столба N 69(2) в направлении пограничного столба N 69(1) - 16.1 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 69 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 69(1) и N 69(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем южном направлении до пограничного знака N 70 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 70(1) и N 70(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 69 и N 70 составляет 3.03 км.

      Пограничный знак N 70 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 70(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 24'10.1" с.ш., 85 о 41'06.0" в.д.;

      - пограничный столб N 70(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 24'09.7" с.ш., 85 о 41'04.0" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 70(1) в направлении пограничного столба N 70(2) - 29.6 м; от пограничного столба N 70(2) в направлении пограничного столба N 70(1) - 13.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 70 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 70(1) и N 70(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем юго-юго-восточном направлении до пограничного знака N 71 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 71(1) и N 71(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 70 и N 71 составляет 3.64 км.

      Пограничный знак N 71 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 71(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 22'39.0" с.ш., 85 о 42'07.6" в.д.;

      - пограничный столб N 71(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 22'39.9" с.ш., 85 о 42'01.4" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 71(1) в направлении пограничного столба N 71(2) - 28.7 м; от пограничного столба N 71(2) в направлении пограничного столба N 71(1) - 105.4 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 71 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 71(1) и N 71(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем южном направлении до пограничного знака N 72 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 72(1) и N 72(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 71 и N 72 составляет 11.96 км.

      Пограничный знак N 72 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 72(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 17'25.9" с.ш., 85 о 41'49.3" в.д.;

      - пограничный столб N 72(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 17'24.5" с.ш., 85 о 41'47.8" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 72(1) в направлении пограничного столба N 72(2) - 32.5 м; от пограничного столба N 72(2) в направлении пограничного столба N 72(1) - 21.7 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 72 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 72(1) и N 72(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 73 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 73(1) и N 73(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 72 и N 73 составляет 23.96 км.

      Пограничный знак N 73 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 73(1) - гранитный, расположен на китайском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 07'21.7" с.ш., 85 о 34'08.9" в.д.;

      - пограничный столб N 73(2) - железобетонный, расположен на казахстанском берегу реки Улькен - Уласты. Его географические координаты: 47 о 07'25.2" с.ш., 85 о 34'04.6" в.д.

      Расстояния до линии государственной границы: от пограничного столба N 73(1) в направлении пограничного столба N 73(2) - 81.1 м; от пограничного столба N 73(2) в направлении пограничного столба N 73(1) - 60.2 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 73 - точки пересечения линии, соединяющей пограничные столбы N 73(1) и N 73(2) с линией середины водного потока реки Улькен - Уласты, идет вверх по течению по середине водного потока реки Улькен - Уласты в общем юго-юго-западном направлении на протяжении 7.20 км до ее истока, затем на протяжении 2.57 км идет по середине ледника в общем южном направлении до точки с отметкой 3690 в горах Музтау на гребне хребта Сауыр. Протяженность линии государственной границы от пограничного знака N 73 до точки с отметкой 3690 составляет 9.77 км.

      11. Линия государственной границы от точки с отметкой 3690 в горах Музтау идет по гребню хребта Сауыр в общем западном направлении до пограничного знака N 74, далее идет по гребню безымянного отрога хребта Сауыр в общем юго-юго-западном направлении до перевала Шаганоба (Токжайлау), затем идет по гребню гор Шаганоба (хребет Тебук) в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 81. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 62.52 км.

      Линия государственной границы от точки с отметкой 3690 в горах Музтау идет по гребню хребта Сауыр в общем западном направлении через высоты с отметками 3710, 3711, 3666, 3724, 3725 и седловину с отметкой 3599, высоты с отметками 3647, 3519, 3628, 3666, 3377, 3547, 3530, 3521, 3439, 3357, 3262, 3205 и седловину с отметкой 3102, высоты с отметками 3219, 3201 и седловину с отметкой 3096 до пограничного знака N 74. Протяженность линии государственной границы от точки с отметкой 3690 в горах Музтау до пограничного знака N 74 составляет 31.78 км.

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 73 и N 74 составляет 41.55 км.

      Пограничный знак N 74 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 3075.2 хребта Сауыр. Его географические координаты: 47 о 02'50.9" с.ш., 85 о 12'52.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 74 идет по гребню безымянного отрога хребта Сауыр в общем юго-юго-западном направлении через высоту с отметкой 2741, гору Кызледжин с отметкой 2672, высоты с отметками 2499, 2355 до пограничного знака N 75. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 74 и N 75 составляет 5.99 км.

      Пограничный знак N 75 - гранитный, расположен в восточной части перевала Шаганоба (Токжайлау). Его географические координаты: 47 о 00'13.4" с.ш., 85 о 10'51.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 75 идет по водораздельной линии между рекой Токжайлау на территории Казахстана и рекой Кызылозен на территории Китая в общем западном направлении до пограничного знака N 75 . Протяженность линии

      1

      государственной границы между пограничными знаками N 75 и N 75

      1

      составляет 0.27 км.

      Пограничный знак N 75 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      в северной части перевала Шаганоба (Токжайлау). Его географические координаты: 47 о 00'14.6" с.ш., 85 о 10'38.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 75 идет

      1

      по вышеуказанной водораздельной линии в общем юго-юго-западном направлении через перевал Шаганоба (Токжайлау) до пограничного знака N 75 . Протяженность линии государственной границы между

      2

      пограничными знаками N 75 и N 75 составляет 0.42 км.

      1 2

      Пограничный знак N 75 - промежуточный, гранитный, расположен

      2

      в южной части перевала Шаганоба (Токжайлау). Его географические координаты: 47 о 00'02.8" с.ш., 85 о 10'33.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 75 -

      2

      идет по вышеуказанной водораздельной линии в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 75 . Протяженность линии

      3

      государственной границы между пограничными знаками N 75 и N 75

      2 3

      составляет 1.52 км.

      Пограничный знак N 75 - промежуточный, гранитный, расположен

      3

      на высоте с отметкой 2140.0. Его географические координаты: 46 о 59'24.9" с.ш., 85 о 10'20.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 75 идет

      3

      по вышеуказанной водораздельной линии в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 76. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 75 и N 76

      3

      составляет 0.87 км.

      Пограничный знак N 76 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 2145.7 на гребне гор Шаганоба (хребет Тебук). Его географические координаты: 46 о 59'01.1" с.ш., 85 о 10'03.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 76 идет по гребню гор Шаганоба (хребет Тебук) в общем западо-северо-западном направлении до пограничного знака N 76 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 76 и N 76 составляет 0.68 км.

      1

      Пограничный знак N 76 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 2142.5 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'08.5" с.ш., 85 о 09'35.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 76 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении до пограничного знака N 77. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 76 и N 77 составляет 1.11 км.

      1

      Пограничный знак N 77 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 2194.5 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'20.1" с.ш., 85 о 08'46.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 77 идет по вышеуказанному гребню в общем юго-западном направлении до пограничного знака N 77 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 77 и N 77 составляет 0.66 км.

      1

      Пограничный знак N 77 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      на высоте с отметкой 2215.2 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'04.8" с.ш., 85 о 08'24.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 77 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении через точку с отметкой 2218 до пограничного знака N 78. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 77 и N 78 составляет 1.24 км.

      1

      Пограничный знак N 78 - железобетонный, расположен на перевале Табансала с отметкой 2209.7 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'44.2" с.ш., 85 о 07'38.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 78 идет по вышеуказанному гребню в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 78 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 78 и N 78 составляет 1.22 км.

      1

      Пограничный знак N 78 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 2293.0 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'12.8" с.ш., 85 о 07'12.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 78 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении через высоту с отметкой 2344 до пограничного знака N 79. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 78 и N 79 составляет 3.54 км.

      1

      Пограничный знак N 79 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 2349.9 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 57'30.1" с.ш., 85 о 05'06.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 79 идет по вышеуказанному гребню в общем западном направлении до высоты с отметкой 2356, затем через высоту с отметкой 2367 идет в общем юго-юго-восточном направлении до пограничного знака N 79 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 79 и N 79 составляет 2.22 км.

      1

      Пограничный знак N 79 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      на высоте с отметкой 2367.3 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 56'46.6" с.ш., 85 о 05'04.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 79 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем юго-юго-западном направлении до высоты с отметкой 2465, затем идет в общем южном направлении до пограничного знака N 79 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 79 и N 79 составляет 2.12 км.

      1 2

      Пограничный знак N 79 - промежуточный, гранитный, расположен

      2

      на высоте с отметкой 2478.3 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 55'50.1" с.ш., 85 о 04'39.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 79 идет

      2

      по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 80. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 79 и N 80 составляет 1.10 км.

      2

      Пограничный знак N 80 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 2541.5 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 55'31.0" с.ш., 85 о 03'59.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 80 идет по вышеуказанному гребню в общем западном направлении через высоты с отметками 2541, 2550 и 2553 до пограничного знака N 80 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 80 и N 80 составляет 3.78 км.

      1

      Пограничный знак N 80 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 2564.2 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 55'19.8" с.ш., 85 о 01'25.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 80 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении до высоты с отметкой 2596, затем идет в общем юго-западном направлении через высоты с отметками 2590 и 2548 до пограничного знака N 81. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 80 и N 81 составляет 4.00 км.

      1

      Пограничный знак N 81 - гранитный, расположен на вершине горы Тебук с отметкой 2515.8. Его географические координаты: 46 о 54'51.5" с.ш., 84 о 58'59.3" в.д.

      12. Линия государственной границы от пограничного знака N 81 идет по гребню безымянного отрога гор Шаганоба (хребет Тебук) в общем южном направлении до пограничного знака N 82, затем идет по гребню безымянного отрога в общем южном направлении до пограничного знака N 83, далее идет по гребню вышеуказанного отрога в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 88, далее идет по гребню гор Мынкозылгал в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 91. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 34.48 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 81 идет по гребню безымянного отрога гор Шаганоба (хребет Тебук) в общем юго-юго-западном направлении до пограничного знака N 81 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 81 и N 81 составляет 1.16 км.

      1

      Пограничный знак N 81 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      в точке с отметкой 2135.4 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 54'17.2" с.ш., 84 о 58'42.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 81 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем южном направлении через высоту с отметкой 2131 до пограничного знака N 82. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 81 и N 82

      1

      составляет 1.72 км.

      Пограничный знак N 82 - железобетонный, расположен на перевале Керегетас в точке с отметкой 2028.0. Его географические координаты: 46 о 53'28.8" с.ш., 84 о 58'42.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 82 идет по гребню безымянного отрога в общем юго-юго-западном направлении до седловины с отметкой 2005, затем идет в общем юго-восточном направлении до пограничного знака N 82 . Протяженность линии

      1

      государственной границы между пограничными знаками N 82 и N 82

      1

      составляет 1.24 км.

      Пограничный знак N 82 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен в седловине с отметкой 2023.0 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 52'58.0" с.ш., 84 о 58'41.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 82 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем южном направлении через высоту с отметкой 2045 до пограничного знака N 83. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 82 и N 83

      1

      составляет 1.32 км.

      Пограничный знак N 83 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 2059.7 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 52'18.4" с.ш., 84 о 58'36.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 83 идет по вышеуказанному гребню в общем западном направлении через высоту с отметкой 2044 до высоты с отметкой 2045, затем идет в общем южном направлении до пограничного знака N 83 . Протяженность линии

      1

      государственной границы между пограничными знаками N 83 и N 83

      1

      составляет 1.36 км.

      Пограничный знак N 83 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      в седловине с отметкой 2037.1 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 52'10.2" с.ш., 84 о 57'53.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 83 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем юго-восточном направлении до безымянной высоты, затем идет в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 83 . Протяженность линии

      2

      государственной границы между пограничными знаками N 83 и N 83

      1 2

      составляет 0.96 км.

      Пограничный знак N 83 - промежуточный, гранитный, расположен в

      2

      седловине с отметкой 2027.3 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 51'54.8" с.ш., 84 о 57'30.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 83 идет

      2

      по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 84. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 83 и N 84 составляет 1.07 км.

      2

      Пограничный знак N 84 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 2059.8 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 51'45.7" с.ш., 84 о 56'43.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 84 идет по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 84 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 84 и N 84 составляет 0.68 км.

      1

      Пограничный знак N 84 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 2051.0 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 51'59.3" с.ш., 84 о 56'19.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 84 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении через высоту с отметкой 2054 до пограничного знака N 85. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 84 и N 85

      1

      составляет 1.20 км.

      Пограничный знак N 85 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 2029.1 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 52'30.6" с.ш., 84 о 55'50.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 85 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении до пограничного знака N 85 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 85 и N 85 составляет 1.71 км.

      1

      Пограничный знак N 85 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      в седловине с отметкой 2027.0 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 52'49.9" с.ш., 84 о 54'52.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 85 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем северном направлении до седловины с отметкой 2008, затем идет в общем северо-северо-западном направлении до пограничного знака N 85 . Протяженность линии

      2

      государственной границы между пограничными знаками N 85 и N 85

      1 2

      составляет 2.14 км.

      Пограничный знак N 85 - промежуточный, гранитный, расположен

      2

      на высоте с отметкой 2003.3 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 53'47.5" с.ш., 84 о 54'22.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 85 идет

      2

      по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 85 . Протяженность линии государственной

      3

      границы между пограничными знаками N 85 и N 85 составляет 0.68 км.

      2 3

      Пограничный знак N 85 - промежуточный, гранитный, расположен

      3

      в седловине с отметкой 1982.9 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 53'59.5" с.ш., 84 о 54'00.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 85 идет

      3

      по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении через высоту с отметкой 2002 до пограничного знака N 86. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 85 и N 86

      3

      составляет 1.04 км.

      Пограничный знак N 86 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 2004.0 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 54'19.9" с.ш., 84 о 53'31.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 86 идет по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении до безымянной высоты, затем идет в общем западном направлении до пограничного знака N 86 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 86 и N 86 составляет 1.22 км.

      1

      Пограничный знак N 86 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 1912.4 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 54'36.1" с.ш., 84 о 52'48.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 86 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении через высоты с отметками 1968, 1953, 1915 до пограничного знака N 87. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 86 и N 87 составляет 2.90 км.

      1

      Пограничный знак N 87 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1922.2 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 55'46.6" с.ш., 84 о 51'30.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 87 идет по вышеуказанному гребню в общем северном направлении через высоту с отметкой 1830 до пограничного столба N 88(1), затем идет по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 88 - точки пересечения линии государственной границы с линией середины водного потока реки Талдыайрык. Прямоугольные координаты вышеуказанной точки: Х=5 203 465.9, Y=15 337 204.2. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 87 и N 88 составляет 1.88 км.

      Пограничный знак N 88 состоит из двух пограничных столбов:

      - пограничный столб N 88(1) - железобетонный, расположен на линии государственной границы, на правом берегу реки Талдыайрык. Его географические координаты: 46 о 56'41.6" с.ш., 84 о 51'43.7" в.д.;

      - пограничный столб N 88(2) - железобетонный, расположен на линии государственной границы, на левом берегу реки Талдыайрык. Его географические координаты: 46 о 56'42.2" с.ш., 84 о 51'38.4" в.д.

      Расстояние от пограничного столба N 88(1) до пограничного столба N 88(2) составляет 113.2 м.

      Расстояния до вышеуказанной точки пересечения: от пограничного столба N 88(1) - 45.7 м; от пограничного столба N 88(2) - 81.6 м.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 88 - точки пересечения линии государственной границы с линией середины водного потока реки Талдыайрык, идет по гребню безымянного отрога гор Мынкозылгал в общем западо-северо-западном направлении до пограничного столба N 88(2), затем идет по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении через высоту с отметкой 1837 до пограничного знака N 88 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 88 и N 88 составляет 2.02 км.

      1

      Пограничный знак N 88 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 1897.9 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 57'17.4" с.ш., 84 о 50'34.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 88 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении до пограничного знака N 88 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 88 и N 88 составляет 1.75 км.

      1 2

      Пограничный знак N 88 - промежуточный, железобетонный,

      2

      расположен на высоте с отметкой 1970.3 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 57'35.7" с.ш., 84 о 49'26.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 88 идет

      2

      по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 89. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 88 и N 89 составляет 0.92 км.

      2

      Пограничный знак N 89 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 2002.7 гребня гор Мынкозылгал. Его географические координаты: 46 о 57'23.4" с.ш., 84 о 48'47.1" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 89 идет по гребню гор Мынкозылгал в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 89 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 89 и N 89 составляет 0.92 км.

      1

      Пограничный знак N 89 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      на высоте с отметкой 2009.4 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 57'42.8" с.ш., 84 о 48'21.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 89 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении через высоту с отметкой 1947 до пограничного знака N 90. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 89 и N 90

      1

      составляет 2.24 км.

      Пограничный знак N 90 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 1944.9 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'22.3" с.ш., 84 о 46'59.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 90 идет по вышеуказанному гребню в общем северо-северо-западном направлении через высоты с отметками 1964, 1957 до пограничного знака N 90 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 90 и N 90 составляет 1.48 км.

      1

      Пограничный знак N 90 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 1967.7 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'04.8" с.ш., 84 о 46'35.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 90 идет

      1

      по гребню безымянного отрога гор Мынкозылгал в общем северном направлении до высоты с отметкой 1925, затем идет в общем северо-западном направлении через высоту с отметкой 1687 до пограничного знака N 90 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 90 и N 90 составляет 2.14 км.

      1 2

      Пограничный знак N 90 - промежуточный, железобетонный,

      2

      расположен на высоте с отметкой 1688.4 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'54.4" с.ш., 84 о 45'47.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 90 идет

      2

      по вышеуказанному гребню в общем северо-северо-западном направлении до пограничного знака N 91. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 90 и N 91 составляет 0.73 км.

      2

      Пограничный знак N 91 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 00'16.0" с.ш., 84 о 45'34.7" в.д.

      13. Линия государственной границы от пограничного знака N 91 идет по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 93. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 2.5767 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 91 идет по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 91 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 91 и N 91 составляет 0.6059 км.

      1

      Пограничный знак N 91 - промежуточный, гранитный. Его

      1

      географические координаты: 47 о 00'16.8" с.ш., 84 о 45'06.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 91

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 91 . Протяженность линии государственной

      2

      границы между пограничными знаками N 91 и N 91 составляет 0.3471 км.

      1 2

      Пограничный знак N 91 - промежуточный, гранитный. Его

      2

      географические координаты: 47 о 00'17.2" с.ш., 84 о 44'49.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 91

      2

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает безымянный приток реки Керегетас и идет до пограничного знака N 92. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 91 и N 92 составляет 0.7983 км.

      2

      Пограничный знак N 92 - железобетонный. Его географические координаты: 47 о 00'18.2" с.ш., 84 о 44'11.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 92 продолжает идти по прямой линии в западном направлении до пограничного знака N 92 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 92 и N 92 составляет 0.3301 км.

      1

      Пограничный знак N 92 - промежуточный, железобетонный. Его

      1

      географические координаты: 47 о 00'18.6" с.ш., 84 о 43'56.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 92

      1

      продолжает идти по прямой линии в западном направлении, пересекает реку Адырбай и идет до пограничного знака N 93. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 92 и N 93

      1

      составляет 0.4953 км.

      Пограничный знак N 93 - гранитный. Его географические координаты: 47 о 00'19.2" с.ш., 84 о 43'32.8" в.д.

      14. Линия государственной границы от пограничного знака N 93 идет в общем западном направлении, пересекает западный приток реки Адырбай и идет до восточного подножия хребта Тарбагатай, затем идет по гребню безымянного отрога хребта Тарбагатай в общем западном направлении до пограничного знака N 94, отсюда идет по гребню хребта Тарбагатай до пограничного знака N 135, далее идет по гребню гор Уластайнын - Жотасы в общем южном направлении, затем идет по гребню гор Чжумань в общем южном направлении до пограничного знака N 137, отсюда идет по прямой линии в западном направлении на протяжении 0.11 км до горной седловины, далее по тальвегу лощины идет в общем юго-юго-западном направлении на протяжении 1.01 км до истока реки Бурханбулак. Протяженность линии государственной границы на данном участке составляет 199.95 км.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 93 идет в общем западном направлении на протяжении 0.10 км, пересекает западный приток реки Адырбай и идет до восточного подножия хребта Тарбагатай, затем идет по гребню безымянного отрога хребта Тарбагатай на протяжении 0.98 км в общем западном направлении до высоты с отметкой 1659, отсюда идет в общем северо-северо-западном направлении на протяжении 0.30 км до пограничного знака N 93 .

      1

      Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 93 и N 93 составляет 1.38 км.

      1

      Пограничный знак N 93 - промежуточный, гранитный, расположен

      1

      на высоте с отметкой 1685.8 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 47 о 00'31.8" с.ш., 84 о 42'36.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 93 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении через высоту с отметкой 1766 до пограничного знака N 94. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 93 и N 94 составляет 2.34 км.

      1

      Пограничный знак N 94 - железобетонный, расположен на восточной оконечности гребня хребта Тарбагатай на высоте с отметкой 1863.4. Его географические координаты: 47 о 00'08.7" с.ш., 84 о 41'00.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 94 идет по гребню хребта Тарбагатай в общем западном направлении через высоты с отметками 1890, 1879, 1732 до пограничного знака N 95. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 94 и N 95 составляет 5.04 км.

      Пограничный знак N 95 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1802.7 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'41.0" с.ш., 84 о 37'50.5" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 95 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении до высоты с отметкой 1762, затем идет в общем западном направлении до высоты с отметкой 1699, далее идет в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 96. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 95 и N 96 составляет 6.17 км.

      Пограничный знак N 96 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 1666.1 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'40.4" с.ш., 84 о 33'47.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 96 идет по вышеуказанному гребню в общем юго-западном направлении до высоты с отметкой 1810 горы Бесбастау - Шокты, затем идет в общем западном направлении до высоты с отметкой 1765, далее идет в общем юго-западном направлении до пограничного знака N 97. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 96 и N 97 составляет 5.38 км.

      Пограничный знак N 97 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1742.8 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'28.6" с.ш., 84 о 30'42.2" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 97 идет по вышеуказанному гребню в общем северо-западном направлении до пограничного знака N 98. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 97 и N 98 составляет 2.96 км.

      Пограничный знак N 98 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 1522.8 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'29.9" с.ш., 84 о 29'10.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 98 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении, затем поворачивает и идет в западо-северо-западном направлении до пограничного знака N 98 . Протяженность линии государственной

      1

      границы между пограничными знаками N 98 и N 98 составляет 2.34 км.

      1

      Пограничный знак N 98 - промежуточный, железобетонный,

      1

      расположен на высоте с отметкой 1489.6 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'34.5" с.ш., 84 о 27'38.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 98 идет

      1

      по вышеуказанному гребню в общем северном направлении через седловину до пограничного знака N 99. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 98 и N 99

      1

      составляет 1.76 км.

      Пограничный знак N 99 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1570.6 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 47 о 00'29.2" с.ш., 84 о 27'31.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 99 идет по вышеуказанному гребню в общем западном направлении через высоты с отметками 1583, 1589, 1626 до пограничного знака N 100. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 99 и N 100 составляет 5.18 км.

      Пограничный знак N 100 - железобетонный, расположен на вершине горы Шорбас с отметкой 1750.4 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 47 о 00'18.6" с.ш., 84 о 24'05.0" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 100 идет по вышеуказанному гребню в общем юго-западном направлении, затем идет в общем западном направлении через высоту с отметкой 1539 до пограничного знака N 101. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 100 и N 101 составляет 4.98 км.

      Пограничный знак N 101 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1457.6 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'51.7" с.ш., 84 о 21'02.7" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 101 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении, затем идет в общем западо-юго-западном направлении до пограничного знака N 102. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 101 и N 102 составляет 3.44 км.

      Пограничный знак N 102 - железобетонный, расположен на перевале Кудайберген с отметкой 1355.7 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'52.1" с.ш., 84 о 18'59.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 102 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении до безымянной высоты, отсюда идет в общем северо-западном направлении через безымянный перевал с отметкой 1376, затем идет в общем западном направлении через высоты с отметками 1347, 1382, 1402, перевал Табастыасу с отметкой 1374, высоту с отметкой 1408 до пограничного знака N 103. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 102 и N 103 составляет 8.82 км.

      Пограничный знак N 103 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1400.5 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'58.0"с.ш., 84 о 13'40.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 103 идет по вышеуказанному гребню в общем западном направлении до высоты с отметкой 1529, затем идет в общем западо-юго-западном направлении через высоту с отметкой 1554, гору Басыттау с отметкой 1633.2 до пограничного знака N 104. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 103 и N 104 составляет 6.06 км.

      Пограничный знак N 104 - железобетонный, расположен на перевале Бокайасу с отметкой 1514.0 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'36.2" с.ш., 84 о 10'00.8" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 104 идет по вышеуказанному гребню в общем юго-западном направлении через высоту с отметкой 1610, перевал Тастыасу, безымянный перевал и перевал Клафдэнтаасу до пограничного знака N 105. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 104 и N 105 составляет 5.44 км.

      Пограничный знак N 105 - гранитный, расположен на высоте с отметкой 1857.5 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'07.8"с.ш., 84 о 07'13.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 105 идет по вышеуказанному гребню в общем западном направлении через перевал Гофмайлакасу с отметкой 1799, безымянный перевал с отметкой 1931, перевал Шыбындыасу с отметкой 1947 до высоты с отметкой 2194, затем идет в общем юго-юго-западном направлении до седловины с отметкой 2109, далее идет в общем западо-северо-западном направлении до пограничного знака N 106. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 105 и N 106 составляет 6.80 км.

      Пограничный знак N 106 - железобетонный, расположен в седловине с отметкой 2193.4 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'19.9" с.ш., 84 о 02'36.9" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 106 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении через гору Касыбаксай с отметкой 2246, высоты с отметками 2250, 2161 до пограничного знака N 107. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 106 и N 107 составляет 5.20 км.

      Пограничный знак N 107 - гранитный, расположен в седловине с отметкой 2092.2 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'36.8" с.ш., 83 о 59'31.3" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 107 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-юго-западном направлении через высоты с отметками 2119, 2115, 2263, 2407 до пограничного знака N 108. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 107 и N 108 составляет 7.52 км.

      Пограничный знак N 108 - железобетонный, расположен на перевале Косты с отметкой 2343.6 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 58'39.9" с.ш., 83 о 55'19.6" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 108 идет по вышеуказанному гребню в общем юго-юго-западном направлении до безымянной высоты, затем идет в общем западо-северо-западном направлении через гору Кызыл - Илак с отметкой 2465, седловину с отметкой 2304, высоту с отметкой 2439 до пограничного знака N 109. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 108 и N 109 составляет 5.32 км.

      Пограничный знак N 109 - гранитный, расположен на перевале Теректы с отметкой 2365.8 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 46 о 59'10.7" с.ш., 83 о 52'47.4" в.д.

      Линия государственной границы от пограничного знака N 109 идет по вышеуказанному гребню в общем западо-северо-западном направлении через седловину с отметкой 2404, высоту с отметкой 2467, перевал Питьевой Арык с отметкой 2456 до горы Футяоэйлак с отметкой 2547, затем в общем северном направлении через безымянную седловину идет до пограничного знака N 110. Протяженность линии государственной границы между пограничными знаками N 109 и N 110 составляет 5.73 км.

      Пограничный знак N 110 - железобетонный, расположен на высоте с отметкой 2487.2 вышеуказанного гребня. Его географические координаты: 47 о 00'13.2" с.ш., 83 о 50'10.0" в.д.

      Линия государственной границ