Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану және мұнай операцияларын жүргiзу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 1 желтоқсандағы N 2 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күшi бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат; 1999 ж., N 11, 357-құжат; N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат):

      1) актiнiң нысаны және тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";

      2) кiрiспе алып тасталсын;

      3) бүкiл мәтiн бойынша:
      "Жарлықта", "Жарлыққа", "Жарлығымен", "Жарлықпен", "Жарлық", "Жарлықты", "Жарлықтың" деген сөздер тиiсiнше "Заңда", "Заңға" "Заңымен", "Заңмен", "Заң", "Заңды", "Заңның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(уәкiлеттi мемлекеттiк орган)", "(Блоктарды)", "(Блоктарының)" деген сөздер алып тасталсын;
      "инвестициялық бағдарламалардың конкурсын", "инвестициялық бағдарламалар конкурсын", "инвестициялық бағдарламалар конкурсына" деген сөздер тиiсiнше "конкурс", "конкурсқа" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органының", "Жер қойнауын пайдалану және оны қорғау жөніндегі мемлекеттiк органның", "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган" деген сөздер тиiсiнше "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның", "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Жер қойнауын пайдалану", "Жер қойнауы жай-күйiнiң", "Жер қойнауын пайдаланушы", "Жер қойнауы", "Жер қойнауын", "Жер қойнауының", "Жер қойнауын қалдық", "Жер қойнауын пайдаланушылары", "Жер қойнауын пайдаланушылардың", "Жер қойнауын пайдаланушының", "Жер қойнауын пайдалануға", "Жер қойнауын пайдаланушымен", "Жер қойнауында", "Жер қойнауынан", "Операциялар", "Операцияларын", "Операциялары", "Операцияларды", "Жер қойнауын пайдаланудың" "Пайдалы", "Техногендiк", "Техногендi", "Минералды", "Минералдық" "Учаскесiнiң", "Учаскелерiн", "Учаскелерiнiң", "Учаскесiнде", "Учаскелерiне", "Учаскелерi", "Учаскесi", "Модельдiк", "Контракт", "Контрактылар" "Контрактiнiң", "Контрактiге" "Контрактiлерге", "Құзыреттi", "Құқығын", "Құқығы", "Құқығынан", "Құқығының", "Құқығына", "Құқық", "Барлау", "Барлауға", "Барлаумен", "Өндiруге", "Өндiрумен", "Өндiру", "Кең таралған", "Мемлекеттiк", "Салуға", "Салу", "Салуды", "Сервитутты", "Сервитут", "Тау-кендiк", "Өңдеу", "Жұмыс", "Контрактiнiң", "Кeн орны", "Геологиялық", "Мердiгер", "Мердiгердiң", "Коммерциялық", "Сақтық", "Теңiздi", "Ластануын", "Ластануы", "Лицензия" деген сөздер кiшi әрiптермен жазылсын;

      4) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) жер қойнауын пайдаланудың қауiпсiздiгi - жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзген кезде техникалық, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету;
      2) жағалау жиегi - су объектiсi жағалауының судың барынша көтерiлуi (судың толуы) нәтижесiнде пайда болатын жиегi. Жағалау жиегiнiң нақты орналасу орнын белгiлеудiң тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды;
      3) жоғары технологиялар - Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген өнiмдi әлемдiк нарыққа ықпалдастыру мақсатында қолданылатын жаңа және жетiлдiрiлген өнiм мен барынша экологиялық таза технология ретiнде сатуға шығарылған техника мен технологиялық процестердегi жалпы жұрт мойындаған жаңа жетiстiктер;
      4) геологиялық бөлу - жер қойнауын пайдаланушы барлау жүргiзуге құқылы жер қойнауының учаскесiн схемалық және сипаттамалық жағынан айқындайтын келiсiм-шарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын барлауға, бiрлескен барлау мен өндiруге жасалатын келiсiм-шартқа қосымша;
      5) тауарларды, жұмыстарды және қызметтер көрсетудi сатып алудың жылдық бағдарламасы - тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң, оның iшiнде Қазақстанда шығарылғандарының, жер қойнауын пайдаланушы жоспарлайтын номенклатурасы мен көлемi және оларды иемденiп алудың тәсiлдерi мен мерзiмдерi;
      6) жұмыстың жылдық бағдарламасы - жер қойнауын пайдаланушының күнтiзбелiк жылға арналған барлау, өндiру жөнiндегi тау-кен жұмысының көлемi мен даму бағытын қамтитын iс-әрекеттерiнiң жоспары және қаржылық шығындары;
      7) тау-кендiк бөлу - жер қойнауын пайдаланушының өндiрудi, барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салуды және (немесе) пайдалануды жүргiзуге құқығы бар жер қойнауы учаскесiн графикалық және сипаттамалық жағынан айқындайтын, өндiруге, бiрлескен барлау мен өндiруге, барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға, кең таралған пайдалы қазбаларды өндiруге жасалатын келiсiм-шарттардың ажырамас бөлiгi не сервитут ресiмделген жағдайда дербес құжат болып табылатын құжат;
      8) жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу - жер қойнауы жай-күйiнiң мониторингiне, жер қойнауы учаскелерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жекелеген бөлiктерiнiң және тұтастай бүкiл аумағының геологиялық құрылымын зерттеуге, оларда пайдалы қазбалардың болу перспективаларын iздестiру және iздестiру-бағалау жұмыстарын жүргiзу арқылы анықтауға, жер қойнауын пайдаланудың ақпараттық негiзiн құрайтын мемлекеттiк геологиялық карталар жасауға байланысты жұмыстар (операциялар);
      9) өндiру - минералдық шикiзатты уақытша сақтауды қоса алғанда, пайдалы қазбаларды жер қойнауынан жер бетiне шығаруға, сондай-ақ техногендi минералдық түзiлiмдерден алуға байланысты жұмыстардың (операциялардың) бүкiл кешенi;
      10) кең таралған пайдалы қазбаларды өндiру - кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтаждары үшiн өндiруге қатысы жоқ кең таралған пайдалы қазбаларды кез келген өндiру;
      11) кең таралған пайдалы қазбалар мен жер асты суларын өз мұқтаждары үшiн өндiру - өндiрiлген кең тараған пайдалы қазбаларға не жер асты суларына қатысты кейiннен мәмiлелер жасау ниетiнсiз, жеке меншiктегi, не тұрақты немесе уақытша жер пайдалану құқығындағы жер учаскесiнде жүзеге асырылатын өндiру;
      12) теңiздi ластау - адамдардың денсаулығына, теңiздiң жанды ресурстарына және теңiздiң экожүйесiне зиян келтiретiн не зиян келтiруге қабiлеттi, теңiзде не оның жағалауында заңды жұмысты жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғаларға кедергiлер жасайтын немесе залал келтiретiн не залал келтiруге қабiлеттi материалдардың, заттардың, энергияның, шудың, тербелiстiң теңiз аясына келiп түсуi, сондай-ақ сәулелер мен өрiстердiң алуан үлгiлерiнiң пайда болуы;
      13) қазақстандық өндiрушi - Қазақстанда шығатын тауарларды өндiретiн, жұмыстарды орындайтын және қызметтердi көрсететiн Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары;
      14) қазақстандық шығарылым (Қазақстанда шығарылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) - тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң Қазақстан Республикасының аумағындағы тiкелей өндiрiсi (орындалуы);
      15) қазақстандық мазмұн - жылдары бойынша:
      қазақстандық кадрларды мiндеттi оқыту бағдарламаларын және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды iске асыру шаралары бойынша жыл сайын саны азаюға тиiс шетелдiк қызметкерге шаққандағы арақатынасында әрбiр санат бойынша жеке проценттiк мазмұнын көрсете отырып, қызметкер санаты бойынша бөлiп, қазақстандық кадрлар келiсiм-шартты орындаған кезде қолданылған;
      тiкелей де, қосалқы мердiгерлiк шарттарды жасасу арқылы да иемденiп алынған Қазақстанда шығарылатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң көлемiн қайта бөлу мүмкiндiгi бар проценттiк мазмұн;
      16) коммерциялық табу - келiсiм-шарт аумағында өндiру үшiн экономикалық жарамды бiр немесе бiрнеше кен орындарын табу;
      17) құзыреттi орган - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын және келiсiм-шарттар жасау мен оларды орындауға байланысты құқықтарды жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының атынан әрекет жасайтын мемлекеттiк орган;
      18) келiсiм-шарт - құзыреттi орган мен жеке немесе заңды тұлғаның (тұлғалардың) арасында барлау, өндiру, бiрлескен барлау мен өндiру жүргiзуге не барлауға және (немесе) өндiруге байланысты емес жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған келiсiм-шарт жасасқан кезде Қазақстан Республикасының қолданыста болған заң актiлерiне сәйкес жасалған шарт;
      19) келiсiм-шарттық аумақ - жер қойнауын пайдаланушы келiсiм-шартқа сәйкес жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар жүргiзуге құқылы, геологиялық не тау-кендiк бөлумен айқындалатын аумақ;
      20) тарату қоры - Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың салдарын жою үшiн жер қойнауын пайдаланушы құратын қор;
      21) кен орны - пайдалы қазба (пайдалы қазбалар) табиғи шоғырланған жер қойнауының бөлiгi;
      22) минералдық шикiзат - жер қойнауының (тау жынысы, кен шикiзаты және басқалар) жер үстiне шығарылған, құрамында пайдалы қазба (пайдалы қазбалар) бар бөлiгi;
      23) модельдiк келiсiм-шарт - келiсiм-шарттардың жекелеген түрлерiнiң ерекшелiктерi, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi жекелеген операцияларды жүргiзу көрсетiле отырып, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн және келiсiм-шарттар жасау кезiнде үлгi ретiнде пайдаланылатын типтiк келiсiм-шарт;
      24) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi ұлттық компания (бұдан әрi - ұлттық компания) - өзiнiң жарғылық капиталына мемлекет жүз процент қатысатын, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда жер қойнауын пайдаланудың белгiлi бiр саласындағы қызметтi жүзеге асыру үшiн құрылған заңды тұлға;
      25) жер қойнауы - топырақ қабатынан, ол жоқ болса - жер бетiнен және теңiздердiң, көлдердiң, өзендердiң және басқа да су айдындарының түбiнен төмен орналасқан, ғылыми-техникалық прогрестi ескере отырып жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге болатын тереңдiкке созылған жер қыртысының бөлiгi;
      26) жер қойнауын пайдаланушы - осы Заңға сәйкес жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу құқығын иеленушi жеке немесе заңды тұлға;
      27) кең таралған пайдалы қазбалар - табиғи күйiнде немесе сәл өңделiп, тазартылғаннан кейiн негiзiнен жергiлiктi шаруашылық мұқтаждарын қамтамасыз етуге жұмсалатын пайдалы қазбалар (құм, саз, қиыршық тас және басқалар);
      28) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар - жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеуге, барлауға және өндiруге, соның iшiнде жер асты суларын, шипалы балшықты барлауға және өндiруге, жер қойнауын қалдық суларды ағызу үшiн барлауға байланысты жұмыстар, сондай-ақ барлауға және (немесе) өндiруге байланысты емес, жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегi жұмыстар;
      29) жер қойнауын қорғау - Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңдарында көзделген, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде жер қойнауының ластануын болғызбауға, пайдалы қазбаларды өндiру кезiнде оларды неғұрлым толық әрi кешендi түрде алуға, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың қоршаған ортаға зиянды әсерiн азайтуға бағытталған iс-шаралар жүйесi;
      30) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеу (байыту) - тау-кен өнеркәсiбi қызметiнiң өндiрiлген жерiнде жинауды, ұсатуды немесе үгiтудi, жiктеудi (сорттауды), брикеттеудi, агломерациялауды және физикалық-химиялық әдiстермен байытуды (пайдалы қазбалардың минералдық нысандарын, олардың агрегаттық-фазалық жай-күйiн, кристаллдық-химиялық құрылымын айтарлықтай өзгертпестен) қамтитын, сондай-ақ пайдалы қазбаны өндiру жөнiндегi жұмыстардың (жер асты газдандыру және балқыту, химиялық және бактериялық ерiту, ұсақ тау-кен жынысты кен орнын ұсақтап және гидравликалық жолмен игеру) арнайы түрлерi болып табылатын өңдеу технологияларын қамтуы мүмкiн түрi;
      31) минералдық шикiзатты өңдеу - минералдық шикiзаттан пайдалы қазбаны (пайдалы қазбаларды) бөлiп алуға байланысты жұмыстар;
      32) жер асты сулары - жер қойнауында жатқан және осы Заңға сәйкес пайдаланылатын пайдалы қазба;
      33) мердiгер - құзыреттi органмен жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге келiсiм-шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлға;
      34) iздестiру жұмыстары - пайдалы қазбалардың перспективалы учаскелерi мен кендiк нышандарын табу және сұлбасын жасау, болжамдық ресурстарын бағалау, оларға алдын ала геологиялық-экономикалық баға берiп, геологиялық-барлау жұмыстарын одан әрi негiздеу мақсатындағы геологиялық барлау жұмыстарының сатысы;
      35) iздестiру-бағалау жұмыстары - табылған объектiнiң жалпы ресурстарын анықтау, олардың өнеркәсiптiк маңызын бағалау және әзiрлеуге тартудың орындылығы мен қажеттiлiгiн техникалық-экономикалық негiздеу мақсатындағы геологиялық барлау жұмыстарының сатысы;
      36) пайдалы қазба - жер қойнауында қатты, сұйық немесе газ күйiнде кездесетiн (соның iшiнде шипалы балшық) материалдық өндiрiсте қолдануға жарамды табиғи минералдық түзiлiм;
      37) кен орындарын игерудiң оң iс-тәжiрибесi - жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде қолданылатын ұтымды, қауiпсiз, қажеттi және экономикалық тиiмдi деп саналатын жалпы қабылданған халықаралық iс-тәжiрибе;
      38) жер қойнауын пайдалану құқығы - осы Заңға сәйкес жер қойнауын пайдаланушыға берiлген келiсiм-шарт аумағы шегiндегi жер қойнауына иелiк ету және оны пайдалану құқығы;
      39) сақтық аймағы - Қазақстан Республикасының аумағында теңiз жағалауы жиегiнен құрлыққа қарай бес километрге созылып жатқан аймақ;
      40) жұмыстар - тауарларды шығару (өндiру), жабдықтарды монтаждау, құрылыстарды және жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тiкелей пайдалану үшiн де, келiсiм-шартта көзделген қызмет үшiн де iлеспе ретiндегi өзге де қажеттi объектiлердi салу жөнiндегi қызметтi ақылы негiзде жүзеге асыру;
      41) жұмыс бағдарламасы - жер қойнауын пайдаланушының осы Заңның 41-5-бабының 5-тармағына сәйкес конкурстық ұсыныстардың шарттарын iске асыру жөнiндегi iс-шараларды қоса алғанда, келiсiм-шарт күшiнiң толық мерзiмiне арнаған жоспарларының жиынтығы;
      42) барлау - пайдалы қазбалардың кен орындарын iздестiруге және оларды бағалауға байланысты жұмыстар (операциялар);
      43) пайдалы қазбаларды ұтымды және кешендi пайдалану - кен орнын игерудiң озық технологияларын пайдалану мен оң iс-тәжiрибесi негiзiнде жер қойнауы ресурстарының барлық түрлерiн экономикалық тұрғыдан тиiмдi игеру;
      44) сервитут - жеке және заңды тұлғалардың осы Заңда көзделген жағдайларда барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес барлау, өндiру, бiрлескен барлау жүргiзу және өндiру, не жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану үшiн басқа тұлғаларға берiлген жер қойнауы учаскесiнiң бiр бөлiгiн шектеулi түрде нысаналы пайдалану құқығы;
      45) барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға беру - мұнай мен газды сақтау үшiн жер асты құрылыстарын, сондай-ақ радиоактивтi қалдықтарды, зиянды заттарды және қалдық суларды көму үшiн жер асты инженерлiк құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегi жұмыстар;
      46) техногендiк су - жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз қалауы бойынша билiк етуге құқылы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде технологиялық процестердi өткiзу үшiн мүлде жойылуы қажет су;
      47) техногендiк минералдық түзiлiмдер - жер қойнауын пайдаланушылардың тау-кен өндiру және байыту, металлургиялық және басқа да түрлi өндiрiстерiнiң қалдықтары болып табылатын, пайдалы компоненттерi бар минералдық түзiлiмдердiң, кен жыныстарының, сұйықтар мен қоспалардың шоғыры;
      48) тауарлар - жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тiкелей пайдалану үшiн де, келiсiм-шартта iлеспе ретiнде көзделген қызметтер үшiн де сатып алынатын жабдық, дайын өнiм және өзге де материалдық-техникалық құндылықтар;
      49) жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган - жер қойнауын пайдалану және қорғау саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      50) қызметтер көрсету - жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тiкелей пайдалану үшiн де, тауарларды немесе басқа да материалдық заттарды шығаруға (өндiруге) бағытталмаған, келiсiм-шартта iлеспе ретiнде көзделген қызметтер үшiн де қажет қызметтердi ақылы негiзде жүзеге асыру;
      51) жер қойнауы учаскесi - жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн тұйықталған шекараларда бөлiп көрсетiлетiн жер қойнауының геометрияланған бөлiгi;
      52) экологиялық қауiпсiздiк - қоршаған ортаға антропогендiк және өзге де әсер ету нәтижесiнде туындайтын қатерлерден жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар мүдделерi мен құқықтары қорғалуының жай-күйi.";

      5) 3-баптың 2) тармақшасындағы "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      6) 4-баптың 4-тармағындағы "осы Жарлықта немесе басқа заң актiлерiнде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 5-бапта:
      тақырыбы "Пайдалы қазбаларға" деген сөздерден кейiн ", техногендiк минералдық түзiлiмдерге, техногендiк суларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауы және оның құрамындағы пайдалы қазбалар Қазақстан Республикасының  Конституциясына  сәйкес мемлекет меншiгi болып табылады.";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Техногендiк минералдық түзiлiмдер мен техногендiк сулар жер қойнауын пайдаланушының меншiгi болып табылады. Техногендiк минералдық түзілімдерді игеру кезiнде жер қойнауын пайдаланушы не жер қойнауын пайдаланушыдан техногендiк минералдық түзiлiмдерге меншiк құқығын алған үшiншi тұлға кен орнын игеру кезiнде салық төленбеген пайдалы қазбалардың қорына мемлекеттiк сараптама жүргiзуге және құзыреттi органмен оны өндiруге келiсiм-шарт жасасуға мiндеттi.";
      4-тармақтағы "(шаруашылық жүргiзу, жедел басқару)" деген сөздер алып тасталсын;
      5-тармақта:
      "түзiлiмдер" деген сөзден кейiн "мен техногендiк сулар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "(шаруашылық жүргiзу, жедел басқару)" деген сөздер алып тасталсын;
      "түзiлiмдерге" деген сөзден кейiн ", техногендiк суларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      "заңды" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды
              жүргiзудiң жариялылығы

      1. Барлық мүдделi тұлғалардың, оның iшiнде Қазақстан Республикасының заң функцияларын жүзеге асыратын жоғары өкiлдi органының және жергiлiктi өкiлдi органдардың құзыреттi органда:
      1) жер қойнауын пайдалану құқығын беруге конкурс өткiзудiң шарттарымен және оның нәтижелерi туралы шешiмнiң мазмұнымен;
      2) жасалған келiсiм-шарттар бойынша конкурс шарттарының орындалуымен танысуға құқығы бар.
      Тараптар құпия деп таныған ақпаратты Қазақстан Республикасының заң функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарына, жоғары өкiлдi органы мен жергiлiктi өкiлдi органдарына беру құпиялылық режимдi бұзу болып табылмайды.
      2. Мақсаты қоршаған ортаны қорғау болып табылатын барлық мүдделi қоғамдық бiрлестiктердiң жүргiзiлетiн немесе жоспарланатын жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың қоршаған ортаға әсер етуiне қатысты толық және дұрыс ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен алуға құқығы бар.";

      9) 7-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) кен орындарын игерудiң оң iс-тәжiрибесiн негiзге ала отырып, жер қойнауын пайдалану және қорғау ережелерiн белгiлейдi;";
      3) тармақшадағы "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) конкурсқа шығарылуға тиiс, жер қойнауы учаскелерiнiң тiзбесiн, оның iшiнде ұлттық компанияның қатысу үлесi бар жер қойнауы учаскелерiнiң тiзбесiн бекiтедi;";
      9) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 12) және 13) тармақшалармен толықтырылсын:
      "12) Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн, мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн және жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде пайдалану үшiн немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн мiндеттi түрде конкурстық негiзде алынуға тиiстi тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбiн бекiтедi;
      13) келiсiм-шарттар шарттарының орындалуын қадағалаудың мониторингiн және оны бақылауды жүзеге асырудың тәртiбiн айқындайды.";

      10) 8-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақшадағы "жобаларын келiсудi" деген сөздер "жобаларына сараптама" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4), 5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге немесе бiрлесiп барлау мен өндiруге арналған келiсiм-шартты қоспағанда, келiсiм-шарт жасасу және оны тiркеу;
      5) келiсiм-шарттардың орындалу талаптарын сақтаудың мониторингi және оны бақылау.
      Келiсiм-шарттардың талаптарын орындауды сақтау мониторингiнiң және оны бақылаудың құрылымын, мазмұнын және оны жүзеге асыру тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi;
      6) осы Заңның 14-бабына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын табыс етуге рұқсат беру, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқығын кепiлге беру жөніндегі мәмілені тіркеу;";
      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) мүдделi мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде және iлеспе қызметте жоғары технологияларды, жаңа және өңдеушi өндiрiстердi, магистральды және өзге де құбырларды дамыту мен пайдалану, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi тұрғызу мен бiрлесiп пайдалану бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын конкурс талаптарына енгiзу үшiн конкурсқа қатысушыларға ұсыныстар әзiрлейдi.";
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге кен орындарының қорларына мемлекеттiк сараптамадан және өнеркәсiптiк санаттағы қорлары бар екендiгi расталғаннан кейiн ғана конкурс өткiзуге және келiсiм-шарттар жасауға мiндеттi;";

      11) мынадай мазмұндағы 8-1-баппен толықтырылсын:

      "8-1-бап. Жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де
                уәкiлеттi органдардың құзыретi

      1. Сауда және индустриялық саясатты мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi орган:
      1) қазақстандық өндiрушiлердiң және Қазақстанда шығарылатын, мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн және мiндеттi түрде осы Заңның 63-бабының 1-тармағының 7) және 8) тармақшаларына сәйкес конкурстық негiзде алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жасайды және жүргiзедi;
      2) мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес кeлетiн тауарларды өндiретiн, жұмыстарды орындайтын, қызметтep көрсететiн салада тiркелген ұйымдар бойынша деректер тiзiлiмiн жасау жөнiндегi облыстық атқарушы органдардың қызметiне әдiстемелiк басшылықты жүзеге асырады;
      3) құзыреттi органмен бiрлесе отырып, жер қойнауын пайдалану контрактiлерiнде тауарларға, жұмыстарға және көрсетiлетiн қызметтерге қатысты қазақстандық мазмұнның есеп-қисап әдiстемесiн әзiрлейдi және бекiтедi;
      4) тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға қатысты қазақстандық мазмұн бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiм-шарт мiндеттемелерiн орындау мониторингiн жүзеге асыруға қатысады;
      5) Қазақстан Республикасында дамытылып жатқан басым жоғары технологиялық өндiрiстердiң тiзбесiн бекiтедi.
      2. Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттiк саясаттың iске асырылуын үйлестiретiн уәкiлеттi орган:
      1) құзыреттi органмен бiрлесе отырып, қазақстандық кадрларға қатысты қазақстандық мазмұнның есеп-қисап әдiстемесiн әзiрлейдi және бекiтедi;
      2) қазақстандық кадрларды тарту бөлiгiнде қазақстандық мазмұн жөнiндегi келiсiм-шарттар жобаларына сараптама жүргiзедi;
      3) қазақстандық кадрларды тарту бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық мазмұн жөнiндегi келiсiм-шарт мiндеттемелерiн орындау мониторингiн жүзеге асыруға қатысады.";

      12) 9-бапта:
      мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2) және 3-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3-1) қазақстандық мазмұн мен аумақтарды әлеуметтiк дамыту бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiм-шарт мiндеттемелерiн орындау мониторингiн жүзеге асыруға қатысады;
      3-2) жер қойнауын пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шетелдiк жұмыс күшiн тартуға рұқсат бередi;
      3-3) мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн және жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде конкурстық негiзде сатып алу үшiн немесе келiсiм-шартпен байланысты iлеспе қызмет үшiн қазақстандық өндiрушiлер мен Қазақстанда шығарылатын тауарларды, орындалатын жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi өндiретiн салада тiркелген ұйымдар бойынша деректердiң тiзiлiмiн жасауды жүзеге асырады;";
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге және бiрлескен барлау мен өндiруге келiсiм-шарттар жасасады, оларды тiркейдi және орындайды;";

      13) 10-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Жер қойнауын пайдалану құқығы"

      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) бiрлескен барлау және өндiру;";
      4) тармақша "салу және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;
      3-тармақтағы "немесе тұрақты" деген сөздер "немесе уақытша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 11-2-бапта:
      1-тармақта:
      сөйлемнiң басындағы "Сервитут" деген сөз "Жер қойнауы учаскесiне сервитут" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ұрындыратын" деген сөз "әкеп соғуы мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Сервитут алуға мүдделi тұлға (сервитут алуға үмiткер) сервитутты алу үшiн сервитут белгiленуi тиiс жер қойнауының учаскесiне жер қойнауын пайдаланушымен сервитутты белгiлеу мүмкiндiгi туралы келiсiмге қол жеткiзуге және сервитутты белгiлеу туралы шарт жасасуға мiндеттi.
      2-2. Сервитут алуға үмiткер мен жер қойнауын пайдаланушы арасында сервитутты белгiлеу мүмкiндiгi туралы келiсiмге немесе сервитутты белгiлеу шартының ережелерiне қол жеткiзiлмеген кезде, мүдделi тұлға сотқа жүгiнуге құқылы.";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Сервитутты беру құзыреттi органның шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.";
      мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 және 3-4-тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Сервитут құзыреттi органда тiркелуге жатады.
      3-2. Жер қойнауының учаскесiне сервитут белгiлеу кезiнде, егер сервитуттың талаптары туралы шартта немесе Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, сервитуттың құқық иегерi жер қойнауын пайдаланушының сервитутпен байланысты шығындарын өтеуге мiндеттi.
      3-3. Сервитуттың талаптары туралы шартта сервитуттың құқық иегерiнiң жер қойнауын пайдаланушыға төлейтiн төлемі көзделуі мүмкiн.
      3-4. Сервитут мерзiмiнiң өтуiмен не ол берiлген негiздер тоқтатылған кезде тоқтатылады.";
      4-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Сервитут жер қойнауын пайдалану құқығы берiлген және жер қойнауын пайдалану құқығы сервитутпен ауыртпалық салынған жер қойнауы учаскесiне қатысты әмбебап құқық мирасқорлығы тәртiбiмен басқа тұлғаға ауысқан жағдайда сақталады.";

      15) 13-бапта:
      1-тармақтағы ", сондай-ақ Барлаумен және (немесе) Өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын Салуға және (немесе) пайдалануға арналған" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Барлау, өндiру немесе бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарт конкурс өткiзудiң нәтижелерi негiзiнде жасалады.
      Конкурс өткiзбей тiкелей келiссөздер негiзiнде:
      1) барлауға арналған келiсiм-шарттың негiзiнде коммерциялық табумен байланысты өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға айрықша құқығы бар тұлғамен бiрлесiп өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге;
      2) барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға беру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге;
      3) ұлттық компаниямен бiрлесiп барлау және (немесе) өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге келiсiм-шарттар жасалады.
      1-2. Келiсiм-шарт аумағында немесе одан тыс жерлердегi барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес және радиоактивтi қалдықтарды, зиянды заттарды және ағынды суларды көмуге арналған жер асты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалануға беру үшiн жер қойнауын пайдалану құқығын беру жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның жазбаша рұқсаты негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      1-3. Барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты және барлауға және (немесе) өндiруге арналған келiсiм-шарттардың жұмыс бағдарламаларына құрамдас бөлiк болып кiретiн жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға беруге жер қойнауын пайдалану құқығын беру талап етiлмейдi.
      1-4. Шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк-техникалық мақсатқа арналған жер асты суларын тәулiгiне 2000 текше метрден аз алу лимитiмен барлау және (немесе) өндiру құқығын беру Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен арнаулы уәкiлеттi орган берген рұқсаттың негiзiнде жүзеге асырылады.";
      2-тармақта:
      "Коммерциялық мақсатта" деген сөздер алып тасталсын;
      "Өндiру" деген сөз "барлауға, өндiруге немесе бiрлескен барлау мен өндiруге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "негiзiнде" деген сөз "жолымен" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-1-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу үшiн жер қойнауын пайдалану құқығын беру жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу жөнiндегi операцияларды жүргiзуге шарт жасасу жолымен жүргiзiледi.";
      4-1-тармақтағы "Жер қойнауын пайдаланушыға", "жер қойнауын пайдаланушылар", "жер қойнауын пайдаланушылардың" деген сөздер тиiсiнше "тұлғаға", "тұлғалар", "тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:

      "13-1-бап. Геологиялық және тау-кен бөлулерi

      1. Барлауға, өндiруге, бiрлескен барлау мен өндiруге, сондай-ақ барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығының иегерi жер қойнауын пайдалану жөнiндегi тиiстi операцияларды геологиялық немесе тау-кендiк бөлуге сәйкес белгiленген жер қойнауы учаскесiнiң шектерінде ғана жүргiзуге құқылы.
      2. Өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының иегерi барлау жөнiндегi операцияларды тау-кендiк бөлумен белгiленген жер қойнауы учаскесiнiң шектерiнде жүргiзуге құқылы. Қорлар өсiп, оларды мемлекеттiк сараптама растаған жағдайда келiсiм-шартқа тараптардың жазбаша келiсiмiмен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тиiстi өзгерiстер енгiзiлуге тиiс.
      3. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган конкурс жеңiмпазын анықтағаны туралы құзыреттi орган хабарлаған күннен бастап жиырма күн iшiнде конкурс жеңiмпазына немесе осы Заңда көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдалану құқығы  конкурс өткiзбей ұсынылатын тұлғаға геологиялық бөлу берiледi.
      4. Тау-кендiк бөлудi жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган конкурс жеңiмпазына немесе осы Заңда көзделген жағдайларда жер қойнауын пайдалану құқығы конкурс өткiзбей ұсынылатын тұлғаға, аталған тұлға тау-кендiк бөлу жобасын ұсынған күннен бастап жиырма күннен кешiктiрмей бередi.";

      17) 14-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану құқығын ақылы не тегiн негiзде басқа тұлғаға iшiнара немесе толықтай (еншiлес ұйымнан және әмбебап құқықтық мирасқорлық шарттармен беру жағдайларынан басқа) беруi, құрылатын заңды тұлғаның жарғылық қорына жарна ретiнде берудi, жер қойнауын пайдалану құқығын жер қойнауын пайдаланушының банкроты кезiнде конкурстық өндiрiс процесiнде не жер қойнауын пайдаланушыларды - мемлекеттiк кәсiпорындарды жекешелендiру процесiнде сатылатын мүлiктiк кешен құрамында берудi, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану құқығын кепiлге берудi қоса алғанда, құзыреттi органның рұқсатымен жүзеге асырылады. Құзыреттi органның рұқсаты немесе рұқсат беруден дәлелдi бас тартуы өтiнiш берген күннен бастап он бес күн iшiнде берiледi.";
      мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2 және 1-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Жер қойнауын пайдалану құқығы кепiлге қойылып алынған кредит келiсiм-шартпен көзделген жер қойнауын пайдалану мақсаттарына ғана пайдаланылуға тиiс.
      1-2. Жер қойнауын пайдалану құқығының кепiлiмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған кезде кепiлге салынған мүлiктi өндiрiп алу айналымы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.
      1-3. Жер қойнауын пайдалану құқығын сот қарауынан тыс мәжбүрлi түрде iске асыру кезiнде мемлекеттiк органдардың кепiлге алынған мүлiктi сот қарауынан тыс өткiзу рәсiмiн тоқтата тұруға және жер қойнауын пайдалану құқығына, соның iшiнде кепiлге алынған мүлiкке тыйым салу жолымен шара қолдануға құқығы жоқ.";
      2-тармақтағы "(Контракт жасасылған жағдайларда)" деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақтың бiрiншi бөлiгіндегi "Өндiруге" деген сөз "барлауға, өндiруге және бiрлескен барлау мен өндiруге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы ", сондай-ақ 15-баптың 2-тармағын бұза отырып" деген сөздер алып тасталсын;
      9-тармақ "жер учаскесiн" деген сөздерден кейiн ", тау-кендiк және (немесе) геологиялық бөлудi" деген сөздермен толықтырылсын;
      9-1-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "қолданылып жүрген заңдар мен Контрактiнiң шарттарына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9-2-тармақта:
      бiрiншi сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-2. Жер қойнауын пайдалану құқығын беру келiсiм-шартқа тиiстi өзгерiстер немесе толықтырулар тiркелген кезден бастап жасалған болып есептеледi.";
      екiншi сөйлемдегi "қайта ресiмдеуден және" деген сөздер алып тасталсын;

      18) 15-бап алып тасталсын;

      19) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеуге
               жер қойнауын пайдалану құқығын жүзеге асыру
               ерекшелiктерi

      1. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеудi осы Заңның 13-бабының 3-тармағына сәйкес жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеуге жер қойнауын пайдалану құқығы берiлген жеке және заңды тұлғалар жүргiзе алады.
      2. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу бойынша операцияларды жүзеге асыру жөнiндегi жұмыстар республикалық бюджеттен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылуы мүмкiн. Жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу жөнiндегi операцияларды республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландыру Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарына сәйкес жүргiзiледi.";

      20) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Минералдық шикiзатты бастапқы өңдеу

      1. Минералдық шикiзатты бастапқы өңдеу өндiруден кейiнгi тiкелей операция болып табылады және жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларға жатпайды.
      2. Минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi лицензиялау осы Заңның ережелерiне бағынбайды және Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарында белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.";

      21) 4-1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-1-тарау. Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге арналған
                  конкурс";

      22) 41-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "41-1-бап. Барлауды, өндiрудi және бiрлескен барлау мен
                 өндiрудi жүргiзу құқығын беру тәртiбi

      1. Құзыреттi орган барлауға, өндiруге немесе бiрлескен барлау мен өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға жер қойнауы учаскелерiнiң тiзбесi бойынша, сондай-ақ конкурс талабы ұлттық компанияның үлестiк қатысуы болып табылатын жер қойнауы учаскелерiнiң тiзбесi бойынша конкурс өткiзедi.
      2. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурсты осы Заңға сәйкес және Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен құзыреттi орган жүргiзедi.
      3. Барлауды, өндiрудi және бiрлескен барлау мен өндiрудi жүргiзу құқығын беру:
      қазақстандық кадрларды, оның iшiнде олардың санаттарын және жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу деңгейiн ескере отырып тарту жөнiндегi;
      жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде мердiгерлiк жұмыстарға тауарлары, жұмыстары және көрсететiн қызметтерi мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес болған жағдайда қазақстандық өндiрушiлердi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен конкурстық негiзде тарту жөнiндегi;
      жоғары технологияларды, жаңа және өңдеушi өндiрiстердi, магистральды және өзге де құбырларды дамыту мен пайдалану, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi тұрғызу мен бiрлесiп пайдалану жөнiндегi мiндеттемелердi әлеуеттi қатысушылар қабылдаған кезде жүзеге асырылады.
      4. Өнiмдердi бөлу мәселелерi бойынша арнайы заңдарда жер қойнауын пайдалану құқығын берудiң ерекше тәртiбi белгiленуi мүмкiн.";

      23) 41-2-бапта:
      2-тармақта:
      3) тармақшадағы "және оның сипаттамасы" деген сөздер алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      "кен орнын ашқаны үшiн төлемнiң," деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Құзыреттi орган тиiстi мемлекеттiк органдармен келiсе отырып, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен келiсiм-шарттық мiндеттемелерде қолданылатын қазақстандық мазмұн бойынша республика қажетiнiң ең төменгi проценттiк мөлшерiн айқындайды.";
      мынадай мазмұндағы 3-5-тармақтармен толықтырылсын:
      "3. Конкурсқа қатысушыларға өтiнiм беру үшiн берiлетiн мерзiм бiр айдан кем болмауға тиiс.
      4. Конкурс шарттарының жарияланған күнi мен конкурс өткiзiлетiн (қорытындылар шығарыла бастайтын) күннiң арасындағы мерзiм үш айдан кем болмауға тиiс.
      5. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурсқа қатысқысы келетiн тұлғалар құзыреттi органдағы конкурсқа ұсынылған жер қойнауы учаскелерiнiң сипаттамасымен танысуға құқылы.";

      24) 41-4-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Өтiнiм берушiнiң алған геологиялық ақпаратты жария етуге немесе үшiншi тұлғаларға беруге құқығы жоқ.";

      25) 41-5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өтiнiм берушi конкурс талаптарымен белгiленген мерзiмде барлауға, өндiруге немесе бiрлесiп барлау мен өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурстық ұсынысты жасайды.";
      2-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) өтiнiм берушiнiң, соңғы бес жылда өзi қызметiн жүзеге асырған мемлекеттердiң тiзiмiн қоса алғанда, бұрынғы қызметi туралы ақпарат;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) өтiнiм берушiнiң қаржылық мүмкiндiктерi туралы деректер;";
      2) - 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) жұмыс бағдарламасы мен олардың жүзеге асырылуына арналған шығындарды қоса алғанда, барлау жүргiзу жөнiндегi мiндеттемелер мен ниеттер, сондай-ақ барлау жүргiзудiң басталу мерзiмi мен қарқындылығы;
      3) келiсiм-шарт аумағының жерлерiн қайта қопсыту мен қалпына келтiру туралы шарттарды қоса алғанда, қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi мiндеттемелерi мен ниетi;
      4) барлау жүргiзудi өз қаражаты мен (немесе) қарыз қаражаты есебiнен қаржыландыру мiндеттемелерi мен ниетi, сондай-ақ бюджетке бастапқы төлемдердiң мөлшерi;";
      мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 4-3) және 4-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4-1) өңiрдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымының дамуына қатысу жөнiндегi мiндеттемелерi мен ниетi;
      4-2) қазақстандық кадрларды тарту жөнiндегi мiндеттемелер және қазақстандық қызметкерлердi даярлау мен қайта даярлауды қаржыландыруды ұйымдастыру жөнiндегi ұсыныстар;
      4-3) жұмыс iстейтiн қызметкерлердi олардың жалпы санының процентi есебiмен, сондай-ақ келiсiм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшiн қажеттi, мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң жалпы құнының процентi есебiмен конкурстық негiзде сатып алынатын қазақстандық тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi мiндеттi түрде тарту ниетi;
      4-4) жоғары технологияларды, жаңа және өңдейтiн өндiрiстердi дамыту мен магистральды және өзге де құбырларды пайдалану, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi тұрғызу мен бiрлесiп пайдалану жөнiндегi ұсыныстар;";
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) өтiнiм берушi ұсынған өзге де мiндеттемелерi мен ниетi болуға тиiс;";
      6) тармақша алып тасталсын;
      3-тармақта:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурстық ұсыныста, ақпараттан, сондай-ақ осы баптың 2-тармағында жазылған, 2) тармақшасын қоспағанда, мiндеттемелер мен ниеттен басқа:";
      4) тармақшадағы "көзделiп отырған ақша түсiмдерi" деген сөздер "бюджетке бастапқы, сондай-ақ кейiнгi төлемдердiң болжанған көлемi туралы ниетi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Осы баптың 2-тармағына сәйкес конкурсқа қатысу барысында өтiнiм берушi ұсынған мiндеттемелер мен ниет барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған жұмыс бағдарламасына енгiзiледi, ал осы баптың 2 және 3-тармақтарына сәйкес ұсынылған мiндеттемелер мен ниет тиiсiнше өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған жұмыс бағдарламасына немесе бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған жұмыс бағдарламасына енгiзiледi.";

      26) 41-6-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Конкурсқа қатысу құқығынан бас тартуға сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.";

      27) 41-7-бапта:
      1-тармақта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi талаптардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сақталуы;";
      мынадай мазмұндағы 6) - 8) тармақшалармен толықтырылсын:
      "6) жұмыс iстейтiн қызметкерлердiң жалпы санының процентi есебiмен қазақстандық кадрларды тарту жөнiндегi қабылданған мiндеттемелерi және қазақстандық қызметкерлердi даярлау мен қайта даярлауды қаржыландыруды ұйымдастыру жөнiндегi ұсыныстары;
      7) келiсiм-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшiн қажеттi, мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң жалпы құнының процентi есебiмен сатып алынатын қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер жөнiнде қабылданған мiндеттемелерi;
      8) жоғары технологияларды, жаңа және өңдейтiн өндiрiстердi, магистралъды және өзге де құбырларды дамыту мен пайдалану, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi тұрғызу мен бiрлесiп пайдалану жөнiндегi ұсыныстары.";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Конкурстық ұсыныстар жасаған өтiнiм берушiлер арасынан кoнкypc жеңiмпазын құрамын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн конкурстық комиссия айқындайды.
      Конкурстың қорытындыларына сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкін.";
      мынадай мазмұндағы 3 - 9-тармақтармен толықтырылсын:
      "3. Конкурс жеңiмпазы конкурстық ұсыныстарды қарау негiзiнде айқындалады.
      4. Қорытындыларды шығару мерзiмi конкурс шарттарымен белгiленедi, бiрақ ол екi айдан аспауға тиiс. Конкурстың қорытындыларын шығару мерзiмi конкурстық комиссияның шешiмiмен ұзартылуы мүмкiн.
      5. Бiр конкурстық ұсыныс түскен жағдайда құзыреттi орган осы объект бойынша конкурс өткiзу туралы қайтадан хабарлайды. Жаңа өтiнiм берушiлер болмаған жағдайда, конкурстық комиссия жалғыз өтiнiм берушi болған кезде конкурсты өттi деп тануы мүмкiн.
      6. Конкурстық комиссияның конкурс жеңiмпазын анықтау немесе конкурсты өткен жоқ деп тану жөнiндегi шешiмi хаттамамен ресiмделедi.
      7. Конкурс нәтижелерi ресми баспа басылымында жариялануға тиiс.
      8. Жер қойнауы учаскесiнде жұмыстарды жүзеге асыру үшiн конкурс жеңiмпазы құзыреттi органмен жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге келiсiм-шарт жасасады. Жер қойнауын пайдалану құқығы тек келiсiм-шарт тiркелген кезден бастап қана берiлген және туындаған деп есептеледi.
      9. Конкурс жеңiмпазы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарттың жобасын бiр жылдан артық мерзiмде бермеген жағдайда, конкурстық комиссия өтiнiм берушiнi жер қойнауын пайдалану құқығын алуға конкурс жеңiмпазы деп тану туралы бұрын қабылданған шешiмнiң күшiн жоюға құқылы.";

      28) 41-8-бап алып тасталсын;

      29) 5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-тарау. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды
                жүргiзуге арналған келiсiм-шарттар";

      30) 42-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн келiсiм-шарттардың мынадай түрлерi қолданылады:
      1) өнiмдi бөлу туралы;
      2) концессия туралы;
      3) мердiгерлiк және өтемдi қызметтер көрсету (сервистiк келiсiм-шарт) туралы.
      Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi нақты операциялар талаптарына және басқа да мән-жайларға байланысты келiсiм-шарттардың аралас және өзге де түрлерiне жол берiледi.
      Келiсiм-шартты жасасу, орындау, өзгерту немесе тоқтату осы Заңға және Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүргiзiледi.";
      2-тармақ алып тасталсын;
      2-1, 2-2 және 2-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-1. Келiсiм-шарт талаптары тараптардың өзара келiсiмiмен белгiленедi және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келуге тиiс.
      2-2. Келiсiм-шарт талаптарының Қазақстан Республикасына қатысты тиiмдiлiгi конкурстық ұсыныс талаптарымен салыстырғанда аз болуы мүмкiн емес. Бұл ретте салық салу ережелерi Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес белгiленедi. Келiсiм-шарт талаптарында жер қойнауын пайдаланушының қабылдаған мiндеттерiн орындамағаны үшiн, оның iшiнде қазақстандық мазмұн бойынша да, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар мен өсiмпұлдар) көлемi көрсетiлуге тиiс.
      2-3. Жұмыс бағдарламасы келiсiм-шартқа мiндеттi қосымша болып табылады және ол жер қойнауын пайдалану мен қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлуге тиiс.";
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi жұмыстарды (операцияларды) жүргiзуге арналған келiсiм-шартты жасасу кезiнде тараптар барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге байланысты шарттарды келiсуi мүмкiн. Өндiру жөнiндегi жұмыстарды (операцияларды) жүргiзуге байланысты талаптар не бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi жұмыстарды (операцияларды) жүргiзуге арналған келiсiм-шартты жасасу кезiнде не коммерциялық табу жасалғаннан кейiн келiсiлуi мүмкiн.";

      31) 43-бапта:
      1-тармақта:
      "алты жыл мерзiмге" деген сөздер "алты жылға дейiнгi мерзiмге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және тиiстi жұмыс бағдарламасында" деген сөздер ", жұмыс бағдарламасында және жылдық жұмыс бағдарламаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "12 айдан" деген сөздер "үш айдан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өндiруге арналған келiсiм-шарт - жиырма бес жылға дейiнгi мерзiмге, ал пайдалы қазбаларының қорлары мол және бiрегей кен орындары бойынша қырық бес жылға дейiнгi мерзiмге жасалады. Өндiруге арналған келiсiм-шарттың мерзiмi, егер жер қойнауын пайдаланушы мерзiмдi ұзарту үшiн келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн он екi айдан кешiктiрмей өтiнiш жасаса, ұзартылуы мүмкiн.";
      3-тармақтағы "1-тармағында" деген сөздер "1 және 2-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 43-1-баптың 4-тармағындағы "осы Жарлықтың 41-8-бабына сәйкес" деген сөздер алып тасталсын;

      33) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "44-бап. Келiсiм-шарт жасасу және оны орындау

      1. Жер қойнауын пайдаланушы келiсiм-шарт жобасын конкурстық комиссия конкурс жеңiмпазы туралы шешiм қабылдаған кезден бастап жетi ай iшiнде ұсынады. Құзыреттi орган келiсiм-шарттың талаптарын жер қойнауын пайдаланушымен келiссөздер арқылы келiседi.
      2. Осы баптың 1-тармағына сәйкес тараптармен келiсiлген келiсiм-шарт жобасына оған қол қойылғанға дейiн бiр ай мерзiм iшiнде құқықтық, экологиялық, экономикалық және салықтық, денсаулық сақтау және санитария, жер қойнауын қорғау, тау-кен қадағалау мәселелерi бойынша, сондай-ақ қазақстандық мазмұнның бар екендiгi жөнiндегi мiндеттi сараптамалар жасалуға тиiс.
      Сараптама қорытындыларын тиiстi мемлекеттiк органдар өздерiнiң құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес бередi. Қажеттi сараптамалар жүргiзiлгеннен кейiн құзыреттi орган мен жер қойнауын пайдаланушы келiсiм-шарттың түпкiлiктi талаптарын келiседi.
      3. Келiсiм-шартты құзыреттi орган тiркеуге тиiс. Егер келiсiм-шарттың күшiне енуiнiң өзге де неғұрлым кеш мерзiмдерi келiсiм-шартта айтылмаса, тiркелген кезден бастап күшiне енедi.
      4. Келiсiм-шарттар жасасу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      5. Келiсiм-шартты жасау жер қойнауын пайдаланушы өтiнiш берген күннен бастап отыз күн iшiнде жергiлiктi атқарушы органдардың дереу ресiмдеуi үшiн негiз болып табылады. Бұл ретте ресiмделетiн жер учаскесiнiң кеңiстiк шекаралары жер қойнауын пайдаланушы жер учаскесiн iс жүзiнде пайдалану мерзiмдерiнiң шегiнде жердiң үстiңгi бетiн бұза отырып iс жүзiнде пайдаланатын аумақпен шектеледi.
      6. Құзыреттi орган келiсiм-шарттың көшiрмесiн оны тiркегеннен кейiн бiр апта мерзiмде мiндеттi түрде жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға жiбередi.
      7. Жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шарт жасасқан кездегi, оның iшiнде қазақстандық мазмұн бойынша мiндеттемелерiн орындамауы келiсiм-шартта белгiленген айыппұлдар мен өсiмпұлдарды қолдануға әкеп соғады.";

      34) 45-1-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "45-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар
                 жүргiзудi тоқтата тұру";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құзыреттi орган жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды:
      1) жер қойнауын пайдаланушы келiсiм-шарт шарттарын бұзған жағдайда;
      2) жер қойнауын пайдаланушы қазақстандық мазмұнның жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау, жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу бөлiгiнде Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын үнемi бұзған жағдайда алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға құқылы.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Құзыреттi орган жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтата тұру туралы шешiм шыққанға дейiн жер қойнауын пайдаланушыны анықталған бұзушылықтар туралы жазбаша нысанда хабардар етуге және соңғысының осы бұзушылықтарды туғызған себептер туралы жазбаша түсiнiктемесiн алуға мiндеттi. Құзыреттi орган жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды, егер бұзушылыққа жол берген себептердi жою жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтата тұрмайынша мүмкiн болмаса, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушыдан анықталған бұзушылықтар туралы хабардар еткен кезден бастап он күн iшiнде бұзушылықтардың себептерi туралы түсiнiктемелер алмаған жағдайда тоқтата тұруға құқылы.";

      35) 45-2-бап мынадай мазмұндағы 3 - 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "3. Тараптар Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде және келiсiм-шартта көзделген негiздер бойынша және тәртiппен ғана келiсiм-шарттың қолданысын тоқтатуы немесе оның шарттарын өзгертуi мүмкiн.
      4. Тараптар келiсiм-шарттың қолданысы тоқтатылған немесе оның шарттары өзгертiлген кезде орындалмай қалған ағымдағы мiндеттемелердi орындаудан босатылмайды.
      5. Келiсiм-шарттың қолданысын тоқтату жер қойнауын пайдаланушыны Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен бекiтiлген тарату жобасына сәйкес келiсiм-шарттық аумақты халықтың денсаулығы мен өмiрiне және қоршаған орта үшiн қауiпсiз болатын жағдайға дейiн қалпына келтiру жөнiндегi мiндеттердi орындаудан босатпайды.";

      36) 46-бап алып тасталсын;

      37) 6-тараудың тақырыбындағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      38) 47-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi абзацтағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      2) тармақшадағы "Пайдалы қазбаларды" деген сөздер "жер қойнауының ресурстарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "сақтау" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "бағыттарына негiзделген құқықтық, ұйымдастыру, экономикалық, технологиялық жүйелердi және басқа шараларды қамтиды." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) су объектiлерiнiң табиғи жағдайын сақтауды қамтамасыз ету бағыттарына негiзделген құқықтық, ұйымдастыру, экономикалық, технологиялық жүйелердi және басқа шараларды қамтиды.";

      39) 48-бапта:
      1-тармақтағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      2-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      6) тармақшадағы "жер асты суларын" деген сөздердiң алдынан "жер үстi және" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақшадағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:
      "11) ластайтын заттарды атмосфералық ауаға шығаруды болғызбау;
      12) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен бекiтiлген кен орындарын жою (консервациялау) жобасы бойынша қоршаған ортаға келтiрiлген зиянның салдарларын жою.";

      40) мынадай мазмұндағы 48-2-баппен толықтырылсын:

      "48-2-бап. Тарату қоры

      Тарату қорына аударымдардың мөлшерi мен тәртiбi келiсiм-шартпен белгiленедi. Тарату қорының қаражатын пайдалану құзыреттi органның рұқсатымен жүзеге асырылады.
      Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату және консервациялау ережелерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      41) 49-бапта:
      тақырыбындағы "Жер қойнауын" деген сөздерден кейiн "пайдалану және" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      бiрiншi абзац "Жер қойнауын" деген сөздерден кейiн "пайдалану және" деген сөздермен толықтырылсын;
      1) тармақшада "жер қойнауын пайдалануға," деген сөздер "жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн," деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудiң барлық сатыларында жер қойнауы ресурстарын ұтымды және кешендi пайдалануды қамтамасыз ету;
      3) бай учаскелердi таңдап игеруге жол бермей пайдалы қазбаларды жер қойнауынан бөлiп алудың толымдылығын қамтамасыз ету;";
      4) тармақша "қосалқы компоненттердi," деген сөздерден кейiн "соның iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) бастапқы өңдеу деректерi бойынша мемлекеттiк баланста есепте тұрған пайдалы қазбалар қорларын түзетудi жою;";
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) су жинау алаңдарында және жер асты сулары жинақталған жерлерде ауыз сумен немесе өнеркәсiптiк сумен қамтамасыз ету үшiн пайдаланылатын өнеркәсiптiк және тұрмыстық қалдықтардың жиналуын болғызбау;";
      мынадай мазмұндағы 3 - 5-тармақтармен толықтырылсын:
      "3. Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарды бұзу салдарынан зиян келтiрген тұлғалар, егер зиян еңсерiлмейтiн күштiң салдарынан болғандығын дәлелдей алмаса, онда келтiрiлген зиянды нақты залал көлемiнде өтеуге мiндеттi.
      4. Жер қойнауын қорғау саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтiрiлген зиянның көлемiн жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен бiрлесе отырып жер қойнауын пайдаланушы айқындайды. Бұл орайда жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган зиянның көлемiн есептеу кезiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен зиянды анықтау тәртiбiн басшылыққа алады.
      5. Зиянның көлемiн анықтауға байланысты туындайтын дауларды Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңдарында айқындалатын тәртiппен сот шешедi.";

      42) 50-баптағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      43) 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "51-бап. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау

      1. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылауды жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      2. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылаудың мiндетi жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану жөнiндегi заңдарын және жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тәртiбiн сақтауын бақылауды қамтамасыз ету болып табылады.
      3. Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау:
      1) жер қойнауын қорғау және пайдалану жөнiндегi мемлекеттiк мониторингтi;
      2) қорларды ашуды, әзiрлеудi және қазып алуды қамтамасыз ететiн, кен орындарының бай учаскелерiн таңдап игерудi болғызбайтын, жер қойнауын озық қарқынмен геологиялық зерттеудiң толымдылығын, өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану объектiлерiн консервациялау және тарату кезiнде жобалық шешiмдердi сақтауды қамтамасыз ететiн жер қойнауын пайдалану және қорғау саласына жататын лицензиялық-келiсiм-шарттық талаптардың сақталуын бақылауды;
      3) пайдалы қазбалардың сыртқа шығарылатын және жер қойнауында қалдырылатын қорлары мен оларды өндiру кезiндегi шығынды есепке алудың дұрыстығын бақылауды;
      4) кен орны мен қоршаған ортаның бүлiнуiне әкеп соғатын ластанудан, су басудан, өрттен және техногендiк процестерден жер қойнауының сақталуын бақылауды қамтиды.";

      44) 52-1-баптың 2-тармағындағы "жер қойнауын қорғауға мемлекеттiк бақылау жасайтын уәкiлеттi органға" деген сөздер "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) 54-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) газдардың күтпеген жерден шығарылуын, судың, пайдалы қазбалардың және кен жыныстарының сыртқа жарып шығып кетуiн, сондай-ақ тау соққыларын болжау және алдын алу жөнiндегi арнайы iс-шараларды жүзеге асыру.";
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар әсер ететiн аймақта халықтың өмiрi мен денсаулығына қауiп төнген жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы жұмысты тоқтата тұруға мiндеттi және халықтың денсаулығы мен өмiрi үшiн қауiпсiз жағдай жасалмайынша және төнген қауiп жойылмайынша, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияны қайта бастауға құқылы емес. Қауiптi болдырмау үшiн өзге шараларды қолдану мүмкiн болмаған кезде жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың қауiптi әсер ету аймағынан халық көшiрiлгеннен кейiн ғана жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды қайта бастауға құқылы.";

      46) 55-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы "(осы Жарлықтың 69-бабы)" деген сөздер алып тасталсын;

      47) 57-баптың 1-тармағындағы "тиiмдi кешендi" деген сөздер "ұтымды және кешендi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      48) 59-баптың 1-тармағындағы "шаруашылық" деген сөз алып тасталсын;

      49) 60-баптың 1-тармағындағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      50) 61-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган жүргiзедi.";

      51) 62-баптың 8) тармақшасы алып тасталсын;

      52) 63-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) жер қойнауын пайдаланудың оң тәжiрибесiне негiзделген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудiң неғұрлым тиiмдi әдiстерi мен технологияларын таңдауға;";
      3) тармақшадағы "жасаған" деген сөз "тiркелген" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "қатаң сәйкестiкте" деген сөздер "сәйкес" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) қызметкерлердiң және халықтың денсаулығы мен өмiрiнiң қауiпсiздiгiн, жер қойнауын ұтымды және кешендi пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен келiсiлген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзудiң технологиялық схемалары мен жобаларын сақтауға;";
      7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) Қазақстан Республикасында өндiрiлген жабдықтарды, материалдарды және дайын өнiмдi, олар мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келген жағдайда, мiндеттi түрде пайдалануға;
      8) егер осы көрсетiлетiн қызметтер, Қазақстан Республикасының резидент еместерi орындайтын бiртектес жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң стандарттарына, бағалық және сапалық сипаттамаларына сәйкес келсе, әуе, темiр жол, су және басқа да көлiк түрлерiн пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге қазақстандық ұйымдарды мiндеттi түрде тартуға;";
      8-1) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) келiсiм-шарт бойынша жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасының азаматтарын даярлау мен қайта даярлауды қаржыландыру iсiн келiсiм-шартқа сәйкес жүзеге асыруға;";
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) құзыреттi органға жұмыс бағдарламасын iске асыру туралы ақпарат ұсынуға;";
      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-1) құзыреттi органға тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алудың жылдық бағдарламасын ұсынуға;";
      16) тармақшадағы "келтiруге" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "мiндеттi." деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы 17) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17) өз қызметiнiң экологиялық салдарын жобалау сатысында болжауға;
      18) қоршаған ортаға зиян келтiргенi үшiн азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыруға мiндеттi.";

      53) мынадай мазмұндағы 63-1, 63-2 және 63-3-баптармен толықтырылсын:

      "63-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды
                 жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстарды және
                 көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу

      1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу мынадай тәсiлдердiң бiрi қолданылып:
      1) ашық немесе жабық конкурс;
      2) бәсекелес орта болмаған кезде бiр көзден;
      3) осы Заңда белгiленген тәртiппен конкурссыз негiзде жүзеге асырылады.
      2. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алудың негiзгi тәсiлi конкурс болып табылады. Ашық және жабық конкурстар екi кезеңдi рәсiмдердi пайдалана отырып өткiзiлуi мүмкiн.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi:
      жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алудың ережелерiн;
      тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтерді конкурссыз негiзде жүзеге асырылатын сатып алудың ең жоғарғы мөлшерiн белгiлейдi.
      4. Жер қойнауын пайдаланушылар конкурстарды Қазақстан Республикасының аумағында өткiзуге мiндеттi. Жекелеген жағдайларда құзыреттi органмен келiсе отырып, конкурс Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде өткiзiлуi мүмкiн.
      5. Конкурсты ұйымдастырушы басқа да тең жағдайлар болғанда қазақстандық өндiрушiлерге басымдық беруге тиiс.

      63-2-бап. Қазақстандық өндiрушiлердi қолдау

      1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiнде мердiгер тауарлар, жұмыстар және көрсетiлетiн қызметтер мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келген жағдайда, осы Заңның талаптарына сәйкес оларды қазақстандық өндiрушiлерден сатып алуға мiндеттi.
      2. Сатып алатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетiлетiн қызметтердiң қазақстандық өндiрушiлерi болған кезде конкурс өткiзуге бiрыңғай шетелдiк ұйымдарды тартуға жол берiлмейдi.
      3. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстың жеңiмпазын анықтаған кезде тауарлары, жұмыстары және көрсететiн қызметтерi конкурстың талаптарына және белгiленген стандарттарға сәйкес келген жағдайда, конкурсқа қатысушылардың - қазақстандық өндiрушiлердiң конкурстық өтiнiмiнiң бағасын шартты түрде жиырма процентке азайтады.

      63-3-бап. Жоғары технологияларды, жаңа және өңдейтiн
                өндiрiстердi, магистральды және өзге де құбырларды
                дамыту мен пайдалану, инфрақұрылымдық және өзге
                объектiлердi тұрғызу мен бiрлесiп пайдалану
                жөнiндегi мiндеттемелердi iске асыру

      Жоғары технологияларды, жаңа және өңдейтiн өндiрiстердi магистральды және өзге де құбырларды дамыту мен пайдалану, инфрақұрылымдық және өзге объектiлердi тұрғызу мен бiрлесiп пайдалану жөнiндегi мiндеттемелердi жер қойнауын пайдаланушының iске асыруы жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттың және ұсынылған объектiлердi инвестициялауға арналған қосымша шарттың ережелерiне сәйкес жүзеге асырылады. Жер қойнауын пайдаланушының аталған мiндеттемелердi орындауға байланысты шығындары өндiрiлген мұнайдан алынған өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша жер қойнауын пайдаланушыға өтелмейдi.";

      54) 64-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "64-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды
               жүргiзудiң шарттары

      1. Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру және пайдалы қазбаларды өндiруге байланысты емес мақсаттарда жер қойнауын пайдалану бекiтiлген техникалық жобаларға сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Барлауды жүзеге асыратын мердiгердiң кен орнының қорларын сынамалы пайдалануды жүргiзуге, егер бұл келiсiм-шартта және жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлген жылдық жұмыс бағдарламасында көзделген жағдайда ғана құқығы бар.
      3. Барлау, өндiру не бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзетiн жер қойнауын пайдаланушы жұмыстардың жылдық бағдарламасын жыл сайын жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiмен, егер келiсiм-шартта мұндай келiсiм үшiн өзгеше мерзiм белгiленбесе, бiрiншi жылы - келiсiм-шарт жасалған айдан кейiнгi айдың 30-нан кешiктiрмей, ал одан кейiнгi жылдары жоспар жасалып отырған жылдың алдындағы жылдың 30 желтоқсанынан кешiктiрмей келiсуге мiндеттi.
      Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесi мердiгердiң техникалық жобаның шешiмдерiн және кен орындарын игерудiң оң тәжiрибесiн қолдану жөнiндегi мiндеттемелердi сақтамауынан басқа ешқандай өзге негiздер бойынша жылдық жұмыс бағдарламасымен келiспеуге құқылы емес. Жылдық жұмыс бағдарламасын қарау және келiсу мерзiмi жетi күннен аспауға тиiс.
      4. Жер қойнауын пайдаланушы жылдық бағдарламаны жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша қайта қарауы мүмкiн.
      5. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу туралы есептердi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн шарттарда және тәртiппен табыс етуге мiндеттi.
      6. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган құзыреттi органға осындай бағдарламалар мен есептер бекiтiлген кезден бастап екi апта мерзiмде жұмыстардың жылдық бағдарламаларын келiсу хаттамаларының көшiрмелерiн табыс етедi.";

      55) мынадай мазмұндағы 64-1-баппен толықтырылсын:

      "64-1-бап. Коммерциялық табу

      1. Барлауға арналған келiсiм-шарттың негiзiнде жұмыс жүргiзген және коммерциялық табуды жасаған жер қойнауын пайдаланушының тiкелей келiссөздер жүргiзу негiзiнде өндiруге құқық алуға айрықша құқығы бар.
      2. Жер қойнауын пайдаланушы барлау нәтижесiнде кен орнын (кен орындарын) тапқан жағдайда бұл туралы құзыреттi органды хабардар етуге, кен орнына бағалау жүргiзуге және ол коммерциялық табу болып табыла ма, соған қорытынды жасауға мiндеттi. Табу туралы хабардар ету мерзiмдерi, бағалау, коммерциялық табудың бар екендiгi туралы шешiм қабылдауды талқылау рәсiмi келiсiм-шартпен айқындалады.
      3. Коммерциялық табу кезiнде жер қойнауын пайдаланушыға келiсiм-шарттың талаптарына сәйкес шығындарды толық немесе iшiнара өтеу құқығы берiледi. Бұл ретте негiзсiз ұлғайтылған сипаттағы немесе кен орындарын ашудың оң тәжiрибесiмен сай келмейтiн немесе жер қойнауын пайдаланушының жұмыстарды жүргiзу қауiпсiздiгi, жер қойнауын және қоршаған ортаны пайдалану және қорғау саласында мемлекет белгiлеген ережелер мен нормаларды бұзуымен байланысты не олардың Қазақстан Республикасының заңдарында немесе келiсiм-шартта жүктелген өзге де мiндеттердi бұзуымен байланысты шеккен шығындарын өтеуге жол берiлмейдi.
      4. Егер барлау нәтижесiнде коммерциялық табу болмаса, жер қойнауын пайдаланушының салынған қаржыларының өтеуiн алуға құқығы жоқ.";

      56) 66-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "66-бап. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану
               жөнiндегi операцияларды жүргiзудi тоқтату немесе
               тоқтата тұру кезiндегi мiндеттерi";

      1-тармақта:
      бiрiншi сөйлемде:
      "өндiрiстiк объектiлердi" деген сөздер "өндiрiстiк объектiлерi және жер учаскелерi" деген сөздермен, "келтiруi қажет" деген сөздер "келтiрiлуi қажет" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялар тоқтатылған кезде жер қойнауын пайдаланушылар қызметiнiң салдарлары жойылуға тиiс.";
      2-тармақтағы "салуда және" деген сөздерден кейiн "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;

      57) 67-бапта:
      1-тармақта:
      "1." деген цифр алып тасталсын;
      "шетелдiк Жер қойнауын пайдаланушының немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк емес жер қойнауын пайдаланушысының үлестерiнен Пайдалы қазбаларды" деген сөздер "жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қазбаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;

      58) 69-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Осы Заңның 18-бабының 2-тармағына сәйкес жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу жөнiндегi операцияларды жүргiзу барысында алынған ақпарат, қаржыландыру көздерiне қарамастан, мемлекеттiң меншiгi болып табылады және жұмыстарды жүргiзу аяқталған соң орындаушы оны жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға беруге тиiс.";

      59) 70-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Құзыреттi орган жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шарт талаптарын сақтауын, соның iшiнде жұмыс бағдарламасын орындауын бақылауды жүзеге асырады. Жер қойнауын пайдаланушы келiсiм-шарттың талаптарын бұзған жағдайда құзыреттi орган мұндай бұзушылықты жою қажеттiгін жазбаша хабарламамен көрсете алады.";

      60) мынадай мазмұндағы 70-1-баппен толықтырылсын:

      "70-1-бап. Жер қойнауын пайдаланушының қызметiн мемлекеттiк
                 органдар тарапынан бақылау мен қадағалау

      Жер қойнауын пайдаланушының қызметiн бақылау мен қадағалауды құзыреттi орган мен жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегі уәкiлеттi органнан басқа, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өз құзыретi шегiнде өзге де мемлекеттiк органдар жүзеге асырады.";

      61) 71-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "ол өзгертулер мен толықтырулар енгізiлгенге дейiн берiлген және жасалған Контрактыға" деген сөздер "осы өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлгенге дейiн жасалған келiсiм-шарттарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай редакциядағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Ел экономикасының ресурстық-энергетикалық негiздерiн сақтау және нығайту үшiн жер қойнауын пайдалануға жаңадан жасалатын, сондай-ақ бұрын жасалған келiсiм-шарттарда мемлекеттiң келiсiм-шарттың басқа тарапының немесе жер қойнауын пайдалануға құқығы бар заңды тұлға қатысушыларының және басқа тұлғалардың алдында жер қойнауын пайдаланудың иелiктен алынатын құқығын (оның бiр бөлiгін) және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғадағы қатысу үлесiн (акциялар пакетiн) басқа сатып алушылар ұсынғаннан нашар болмайтын шарттармен сатып алуға басым құқығы бар.";

      62) мынадай мазмұндағы 71-1 және 71-2-баптармен толықтырылсын:

      "71-1-бап. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер
                 қойнауын пайдалану туралы заңдарын бұзғаны үшiн
                 жауаптылық

      Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңдарының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

      71-2-бап. Дауларды шешу

      1. Келiсiм-шартты орындауға және тоқтатуға байланысты даулар келiссөздер жүргiзу арқылы не келiсiм-шартта бұрын келiсiлген дауларды шешу рәсiмдерiне сәйкес шешiледi.
      2. Егер келiсiм-шартты орындауға және тоқтатуға байланысты даулар осы баптың 1-тармағына сәйкес шешiлмейтiн болса, онда тараптар дауларды шешу үшiн:
      1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес сотқа;
      2) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заң актiсiне сәйкес халықаралық төрелiкке бере алады.";

      63) 73-баптың 3-тармағындағы "Барлауға және (немесе) Өндiруге Лицензия, әдетте," деген сөздер "жер қойнауын пайдалану құқығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      64) мынадай мазмұндағы 74-1-баппен толықтырылсын:

      "74-1-бап. Лицензиялық органның функциялары

      Жер қойнауын пайдалануға арналған бұрын берiлген және қолданыстағы лицензияларға қатысты лицензиялық органның (Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң) функциялары құзыреттi органға жүктеледi.";

      65) 75-бап алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күшi бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат; 1999 ж., N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 6, 34-құжат; N 11, 56-құжат):

      1) актiнiң нысаны мен тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";

      2) кiрiспе алып тасталсын;

      3) бүкiл мәтiн бойынша:
      "Жарлықтың", "Жарлықты", "Жарлығына", "Жарлыққa", "Жарлығының", "Жарлығымен", "Жарлық", "Жарлықпен", "Жарлықта" деген сөздер тиiсiнше "Заңның", "Заңға", "Заңына", "Заңды", "Заңының", "Заң", "Заңмен", "Заңда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығымен", "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығының", "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 27 қаңтардағы заң күшi бар Жарлығына" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасының Заңымен", "Қазақстан Республикасы Заңының", "Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(уәкiлеттi мемлекеттiк орган)" және "(уәкiлеттi құзыреттi орган)" деген сөздер алып тасталсын;
      "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органмен", "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган", "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органға", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органның", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк органда", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган" деген сөздер тиiсiнше "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органмен", "Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органда", "жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Мұнай", "Теңiз", "Теңiздiң", "Iшкi", "Контракт", "Контрактпен", "Контрактiлер", "Контрактiге", "Контрактiмен", "Контрактiнiң", "Контрактiлерге", "Контрактiлерде", "Контрактiде", "Контрактiлердi", "Контрактiнi", "Контрактiлердiң" "Контрактi", "Жер қойнауларында", "Жер қойнауларын", "Мұнай", "Мұнайды", "Мұнайдың", "Мұнайға", "(Блоктардың), "Блоктар", "Блоктарының", "Блокты", "(Блоктар)", "Блоктардың", "Блок", "Мемлекеттiк", "Кен орындарын", "Кен орнының", "Кен орнына", "Кен орнынан", "Кен орындарының", "Кен орындары", "Кен орындарында", "Кен орнында", "Кен орны", "Құзыреттi", "Мердiгер", "Мердiгерге", "Мердiгерлер", "Мердiгердiң", "Мердiгердi", "Mepдiгерден", "Мердiгермен", "Мердiгерлермен", "Mepдiгерде", "Мердiгерлердiң", "Барлау" "Барлаумен", "Барлауға", "Барлауына", "Барлауды", "Барлаудың" "Барлауда", "Өндiрудi", "Өндiру", "Өндiруге", "Өндiруiне", "Өндiрудiң", "Өндiрумен", "Ұлттық", "Құрылыс", "Құрылыста", "Мұнайгаз құбырларын", "Мұнайгаз құбырларының", "Мұнайгаз құбырлары", "Мұнайгаз құбыры", "Коммерциялық", "Табиғи", "Геологиялық", "Оң", "Шекара маңындағы", "Шекара маңында", "Сақтық", "Ластану", "Tay", "Құқық", "Құқықпен", "Жер қойнауын пайдаланушысының", "Жер қойнауын пайдаланушыға", "Жер қойнауын пайдаланушылардың", "Жер қойнауын пайдаланушылардан", "Жер қойнауын пайдаланушы", "Теңiздегi", "Теңiз", "Ең жақсы", "Ережеге", "Iлеспе", "Магистралды", "Ережелермен", "Ережелердiң" деген сөздер кiшi әрiппен жазылсын;

      4) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) жағалау жиегi - су объектici жағалауының судың барынша көтерiлуi (судың толуы) нәтижесiнде пайда болатын жиегi;
      2) блок - мұнай операцияларын жүргiзу үшiн мердiгерге беруге арналған және блоктардың арнайы дайындалған картасында блок ретiнде белгiленген жер қойнауының учаскесi;
      3) iшкi су айдындары - көлдер, жасанды су қоймалары және басқа да жер үстi су объектiлерi;
      4) өндiру - мұнайды жер үстiне шығарумен байланысты кез келген операциялар және соның iшiнде:
      жер асты және жер үстi өнеркәсiптiк жабдықтары мен құрылыстарын салу мен пайдалануды, оның iшiнде мұнайды өндiру орнынан мердiгердiң құбырынан магистральдық құбырға және (немесе) көлiктiң басқа түрiне аудару орнына дейiн тасымалдау үшiн;
      мұнайды жер үстiне шығаруды, пайдалану ұңғымаларында жұмыс процесiн ұйымдастыруды және демеп отыруды;
      мұнайды өңдеудi және механикалық қоспалар мен қабаттағы судан тазартуды;
      мұнайдан iлеспе құрамдарды алуды, сондай-ақ табиғи газды және iлеспе газды кәдеге жаратуды;
      жер асты қабаттарында бұрғылау шөгiндiсiн кәдеге жаратуды қамтиды;
      5) теңiздi ластау - адамдардың денсаулығына, теңiздiң биологиялық ресурстарына және теңiздiң экожүйесiне зиян келтiретiн не зиян келтiруге қабiлеттi, теңiзде немесе оның жағалауында жұмысты жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға кедергiлер жасайтын немесе зиян не залал келтiретiн немесе келтiруге қабiлеттi материалдардың, заттардың, энергияның, шудың, тербелiстердiң теңiз аясына келiп түсуi, сондай-ақ сәулелер мен өрiстердiң алуан үлгiлерiнiң пайда болуы;
      6) коммерциялық табу - келiсiм-шарт аумағында әзiрлеу үшiн рентабельдi бiр немесе бiрнеше кен орнын табу;
      7) құзыреттi орган - Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын және келiсiм-шарттар жасаумен және орындаумен байланысты құқықтарды жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының атынан әрекет ететiн мемлекеттiк орган;
      8) келiсiм-шарт - мердiгер мен құзыреттi орган арасында мұнай операцияларын жүргiзуге арналған шарт;
      9) келiсiм-шарттық аумақ - мердiгер келiсiм-шартта айқындалған мұнай операцияларын жүргiзуге құқылы, геологиялық және (немесе) тау-кендiк бөлумен айқындалатын аумақ;
      10) магистральдық құбыр - мұнайды мердiгердiң құбырынан көлiктiң басқа түрiне аудару, өңдеу немесе тұтыну орнына дейiн тасымалдауға арналған желiлiк бөлiктен және онымен iргелес жатқан жер үстi объектiлерiнен, коммуникациялардан, телебасқару мен байланыстан тұратын инженерлiк құрылыс. Құрастырмалы коллектор режимiнде жұмыс iстейтiн құбыр магистральдық құбырға жатпайды;
      11) кен орны - кез келген тұрпатты геологиялық резервуардағы көмiрсутектерiнiң бiр немесе бiрнеше табиғи шоғырлары;
      12) теңiз - Каспий және Арал теңiздерiнiң қазақстандық бөлiгi шегiндегi су айдыны мен қабаты, сондай-ақ Каспий және Арал теңiздерiнiң (көлдерiнiң) түбi;
      13) теңiздiк ғылыми зерттеулер - теңiзде мұнай операцияларын жүргiзу салдарларын зерделеумен байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстары;
      14) теңiздiк қорғау аймақтары немесе қауiпсiздiк аймақтары - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын, адамдардың, теңiздiң биологиялық ресурстарының, қоршаған ортаның қауiпсiздiгiн, сондай-ақ кеме қатынасын, балық аулауды және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың теңiздегi басқа да қызметтерiн қамтамасыз ету мақсатында теңiз құрылыстарының айналасында белгiленетiн аймақтар;
      15) теңiздiк құрылыстар - жасанды аралдарды, бөгеттердi, қондырғыларды, жылжымайтын және жүзбелi жабдықтарды қоса алғанда, теңiзде мұнай операцияларын жүргiзуге арналған жасанды құрылыстар;
      16) теңiзде қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi ең үздiк тәжiрибе - теңiзде мұнай операцияларын жүргiзуде теңiздi ластаудың ең төменгi деңгейiн жасайтын не теңiздi ластауды толығымен болғызбайтын жалпы қабылданған халықаралық практика;
      17) мұнай операцияларын жүргiзу жөнiндегi ұлттық компания (бұдан әрi - ұлттық компания) - өзiнiң жарғылық капиталына мемлекет жүз процент қатысатын, осы Заңмен белгiленген жағдайларда мұнай операцияларын жүзеге acыpу үшiн құрылған заңды тұлға;
      18) мұнай-газ құбырлары - мұнай тасымалдауға арналған құбырлар, оның iшiнде магистральдық құбырлар, құрастырмалы коллектор режимiнде жұмыс iстейтiн құбырлар, сондай-ақ құбырлар жүйесi не оның жекелеген бөлiктерi арқылы тасымалданатын заттарды тазарту, айыру және сұйылту жөнiндегi жабдықтар мен тетiктер, бақылау және оқшаулау жүйелерi, электрлi-химиялық қорғаныс жүйелерi мен осындай құбырларға қызмет көрсетуге арналған өзге де жабдықтар;
      19) мұнай - шикi мұнай, газ конденсаты және табиғи газ, сондай-ақ шикi мұнай, табиғи газ тазартылғаннан кейiн және жанатын тақтатастарды немесе шайырлы құмдарды өңдегеннен кейiн алынған көмiрсутектерi;
      20) мұнай операциялары - құрлықта, өзендердiң, көлдердiң және басқа да iшкi су айдындарының шектерiнде жүргiзiлетiн барлау, өндiру, жер асты қоймалары мен мұнай резервуарларын салу және (немесе) пайдалану жөнiндегi жұмыстар, сондай-ақ теңiздегi мұнай операциялары;
      21) теңiздегi мұнай операциялары - теңiзде жүзеге асырылатын барлау, өндiру;
      22) оператор - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құзыреттi органның жазбаша хабарламасы бойынша мердiгерлер құратын немесе белгiлейтiн, келiсiм-шартты орындауға байланысты қызметтi жедел басқаруды және есепке алу-есеп беру операцияларын жүзеге асыратын заңды тұлға, оның iс-әрекетi үшiн мердiгер мемлекет алдында мүлiктiк жауапкершiлiкте болады;
      23) мердiгер - құзыреттi органмен мұнай операцияларын жүргiзуге контракт жасасқан жеке немесе заңды тұлға;
      24) кен орындарын әзiрлеудiң оң тәжiрибесi - мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде ұтымды, қауiпсiз, тиiмдi және қажеттi болып саналатын жалпы қабылданған әлемдiк практика;
      25) мұнайдағы iлеспе компоненттер - мұнай мен қабатты су құрамындағы технологиялық бөлiп алуды талап ететiн пайдалы қазбалар мен әртүрлi қосындылар;
      26) сақтық аймағы - Қазақстан Республикасының аумағында теңiз жағалауы жиегiнен құрлыққа қарай бес километрге созылып жатқан аймақ;
      27) жағалау маңындағы мемлекеттер - Каспий және Арал теңiздерi (көлдерi) алабында iргелес және қарама-қарсы жатқан мемлекеттер;
      28) шекара маңындағы кен орны - Қазақстан Республикасының аумағында немесе бiр бөлiгi теңiз аумағының шегiнде не iргелес немесе қарама-қарсы жатқан мемлекеттiң заңдық құзырындағы теңiзде орналасқан кен орны;
      29) табиғи газ - майлы газдан сұйық көмiрсутектерiн сығымдаудан немесе айырудан кейiн қалатын, майлы газды, құрғақ газды, iлеспе газды қоса алғанда, қалыпты атмосфералық температурада және қысымда газ тектес фазада болатын көмiрсутектерi және сұйық немесе газ тектес көмiрсутектерiмен бiрге алынған көмiрсутектi емес газ;
      30) кен орындарын сынамалы пайдалану - қабаттардың геологиялық-физикалық сипаттамасы, тереңдегi көмiрсутектердiң жағдайлары, ұңғымалардың өнiмдiлiгi туралы бар ақпаратты нақтылау және қосымша ақпарат алу жөнiндегi жұмыстар, мұнай мен газ алудың жаңа немесе бұрыннан белгiлi технологияларын сынау;
      31) барлау - мұнай iздеумен және барлаумен байланысты кез келген операциялар және олар:
      геологиялық-геофизикалық зерттеулердi;
      құрылымдық бұрғылауды;
      iздеу және барлау ұңғымаларын бұрғылауды, сондай-ақ барлаудағы кен орнын сынамалы пайдалануды қамтиды;
      32) стратегиялық серiктес - мердiгердi таңдау үшiн, ұлттық компания мен құзыреттi орган арасындағы тiкелей келiссөздердiң қорытындылары бойынша жасалған келiсiм-шарттар жөнiндегi жобаларды iске асыру жөнiнде немесе Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  көзделген өлшемдер негiзiнде ұлттық компания құзыреттi органмен келiсе отырып таңдаған немесе айқындаған қазақстандық немесе шетелдiк заңды тұлға (олардың бiрлестiктерi);
      33) мұнай-газ құбырларын салу және (немесе) пайдалану - құрлықта, өзендерде, көлдерде, теңiзде және басқа да iшкi су айдындарында мұнай-газ құбырларын салу, төсеу және пайдалану мақсатында жүргiзiлетiн кез келген жұмыстар (операциялар);
      34) мұнай мен газдың жер асты қоймалары мен резервуарларын салу және (немесе) пайдалану - жер асты мұнай және газ қоймалары мен резервуарларын салумен және (немесе) пайдаланумен байланысты кез келген жұмыстар;
      35) шикi мұнай - табиғи газдан табиғи сұйылу жолымен пайда болған дистиллят және конденсат атауымен белгiлi сұйық көмiрсутектерiн қоса алғанда, қалыпты атмосфералық температура мен қысым кезiнде үлес салмағына қарамастан жер қойнауынан сұйық күйiнде алынатын кез келген көмiрсутектерi;
      36) жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган - жер қойнауын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы;
      37) табиғи және iлеспе газды кәдеге жарату - табиғи және iлеспе газды технологиялық қажеттiктер үшiн пайдалану және (немесе) оны тауарлы өнiмге дейiн дайындау мақсатында оны кен орнында кәсiпшiлiк жинауды қамтамасыз ету.";

      5) 2-баптың 4-тармағындағы "Республикасы қатысушы болып табылатын" деген сөздер "Республикасы бекiткен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Мұнай операцияларын жүргiзудiң жариялылығы

      Мұнай операцияларын жүргiзуге және келiсiм-шарттың талаптарына қатысты ақпаратты беру "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес жүргiзiледi.";

      7) 5-бапта:

      5) тармақшадағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 6-5) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-5) жағалау жиегiнiң нақты орналасқан жерiн айқындау тәртiбiн бекiтедi;";
      9-1) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:
      "10) конкурсқа, оның iшiнде ұлттық компанияның үлестiк қатысуымен, қойылуға жататын блоктардың тiзбесiн бекiтедi;
      11) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу ережелерiн бекiтеді.";

      8) 6-бапта:
      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) тiкелей келiссөздер негiзiнде мұнай операцияларын жүргiзу құқығын беру;";
      2) тармақшадағы "тәуелсiз сараптама" деген сөздер "сараптама" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) келiсiм-шартқа қол қою және оны тiркеу;";
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген өкiлеттiктерге сәйкес келiсiм-шарттарда Қазақстан Республикасының мүдделерiн бiлдiру;";
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Қазақстан Республикасының Үкiметiне конкурсқа қойылатын, оның iшiнде ұлттық компанияның үлестiк қатысуымен қойылатын блоктардың тiзбесi бойынша ұсыныстар әзiрлеу;";
      7-1) тармақшада "инвестициялық бағдарламалардың конкурсын дайындау мен ұйымдастыруды жүзеге асырады және" деген сөздер алып тасталып, "келiссөздер жүргiзедi;" деген сөздер "конкурсты әзiрлеу мен ұйымдастыруды жүзеге асырады;" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7-3) мұнай операцияларын жүргiзуге арналған келiсiм-шарттар талаптарының сақталуына мониторингтi және бақылауды жүзеге асырады;";
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) кен орындарының қорына мемлекеттiк сараптама жүргiзiп, өнеркәсiптiк санаттар қорларының бар екенi расталғаннан кейiн ғана өндiруге арналған конкурс өткiзуге және келiсiм-шарттар жасауға мiндеттi.";

      9) 7-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) өңiрдiң экономикалық және экологиялық ерекшелiктерiн ескере отырып, өңiрдiң тиiстi аумағында Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласын дамытудың мемлекеттiк бағдарламасының iске асырылуына қатысуға құқылы;";

      10) 7-1-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен және келiсiм-шартта бекiтiлген өкiлеттiктер шегiнде ұлттық компанияның үлестiк қатысуын көздейтiн мердігерлермен жасалған келісім-шарттарда мемлекет мүддесiн бiлдiру;";
      мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2) және 2-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "2-1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша келiсiм-шарттарда үлестiк қатысу арқылы конкурс жеңiмпаздарымен бiрлесiп мұнай операцияларын жүргiзу;
      2-2) оларға тiкелей келiсiм негiзiнде ұсынылған блоктарда мұнай операцияларын жүргiзу;
      2-3) мұнай-газ саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясатты iске асыруға қатысу;";
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) Қазақстан Республикасының мұнай-газ операцияларын жүзеге асыру жөнiндегi халықаралық және iшкi жобаларына Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қатысу;";
      мынадай мазмұндағы 5) - 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5) Қазақстан Республикасының көмiрсутегi шикiзатын тасымалдау жөнiндегi халықаралық және iшкi жобаларына Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қатысу;
      6) келiсiм-шарттардың орындалу барысы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жыл сайынғы есептерiн әзiрлеуге қатысу;
      7) көмiрсутегiн барлау, әзiрлеу, өндiру, өңдеу, сату, тасымалдау, мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ кәсiпшiлiгi инфрақұрылымын жобалау, салу, пайдалану мәселелерi жөнiндегi корпоративтiк басқаруды және мониторингтi жүзеге асыру болып табылады.";
      мынадай мазмұндағы екiншi-бесiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Ұлттық компания мердiгер болып табылатын келiсiм-шарттар бойынша Қазақстан Республикасының пайдасына қол қою бонусын төлеу, сондай-ақ бiрлескен қызмет туралы шартта өзгеше көзделмесе, барлауды қаржыландыруды оның стратегиялық серiктесi жүргiзедi.
      Құзыреттi орган жосықсыз мердiгермен барлауға, өндiруге, бiрлескен барлау мен өндiруге арналған келiсiм-шартты бұзған кезде ұлттық компания келiсiм-шарттық аумақты өз қарамағына алады. Құзыреттi орган келiсiм-шартты бұзған кезде көрсетiлген аумақтағы бұрынғы мердiгердiң мүлкi, ғимараттары, жабдықтары белгiленген тәртiппен республиканың меншiгiне өтедi.
      Ұлттық компания және құзыреттi орган бұрын қолданылған келiсiм-шартқа белгiленген тәртiппен қажеттi өзгерiстер енгiзедi.
      Ұлттық компания келiсiм-шарттарда мiндеттi үлестiк қатысумен мемлекеттiк мүдделердi бiлдiру мақсатында операторды құру кезеңiнде оператордың жарғылық капиталының кем дегенде елу процентiн иеленуге тиiс.";

      11) мынадай мазмұндағы 7-2-баппен толықтырылсын:

      "7-2 бап. Ұлттық компанияның үлестiк қатысу арқылы мұнай
                операцияларын жүргiзуi

      1. Ұлттық компанияның келiсiм-шарттарға үлестiк қатысу арқылы конкурс жеңiмпаздарымен бiрлесiп мұнай операцияларын жүргiзуi кезiнде ұлттық компания мұнай операцияларын жүргiзу құқықтарының бiрлескен иегерi ретiнде жүредi. Мұндай мердiгерлердiң өзара құқықтары мен мiндеттерi, сондай-ақ құзыреттi органға қатысты құқықтары мен мiндеттерi контрактiде айқындалады.
      2. Ұлттық компания "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығын еншiлес ұйымға беруге құқылы.";

      12) 8-2-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Барлау, өндiру, бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi мұнай операцияларын жүргiзуге, жер асты мұнай қоймалары мен резервуарларын салуға және (немесе) пайдалануға арналған құқық "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  белгiленген тәртiппен берiледi.";
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақтағы "Теңiзде" деген сөз алып тасталсын;
      4-тармақтағы "Теңiзде" деген сөз алып тасталсын;

      13) 25-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу үшiн келiсiм-шарттардың мынадай түрлерi қолданылады:
      1) өнiмдi бөлу туралы;
      2) концессия туралы;
      3) мердiгерлiк және өтемдi қызметтер көрсету (сервистiк келiсiм-шарт) туралы.
      Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi нақты операциялардың талаптарына және басқа мән-жайларына байланысты келiсiм-шарттардың аралас және өзге де түрлерiне жол берiледi.
      Келiсiм-шартты жасасу, орындау, өзгерту немесе тоқтату тәртiбi осы Заңға және Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүргiзiледi.";

      14) 26-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарт алты жылға дейiнгi мерзiмге жасалады.";
      екiншi сөйлемдегi "тиiстi жұмыс бағдарламаларында" деген сөздер "жұмыс бағдарламасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Егер мердiгер келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн үш айдан кешiктiрмей құзыреттi органға өтiнiш жасаса, барлау жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарттың мерзiмi ұзартылуы мүмкiн.";
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарт жиырма бес жылға дейiнгi мерзiмге жасалады. Кен орындарында қоры жүз миллион тоннадан асатын шикi мұнайды және (немесе) жүз миллиард текше метрден асатын табиғи газды алуға арналған өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарт қырық бес жылға дейiнгi мерзiмге жасалуы мүмкiн. Егер мердiгер мерзiмдi ұзартуға келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн он екi айдан кешiктiрмей өтiнiш жасаса, мердiгер мен құзыреттi органның өзара келiсiмi бойынша өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарттың мерзiмi ұзартылуы мүмкiн.";
      3-тармақта:
      "Бiрлесiп Барлау мен Өндiруге арналған Контракт" деген сөздер "Бiрлескен барлау мен өндiру жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiм-шарт" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1-тармағымен" деген сөздер "1 және 2-тармақтарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Келiсiм-шарт талаптарының конкурстық ұсыныс талаптарымен салыстырғанда Қазақстан Республикасына қатысты тиiмдiлiгi аз болуы мүмкiн емес.";
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Келiсiм-шарттың талаптары тараптардың өзара келiсiмiмен айқындалады және Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес келуге тиiс.";
      7-тармақ алып тасталсын;

      15) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Келiсiм-шартты жасасу, өзгерту мен тоқтату және
               мұнай операцияларын тоқтата тұру

      Келiсiм-шартты жасасу, өзгерту және тоқтату, сондай-ақ мұнай операцияларын тоқтата тұру "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      16) 28-1 және 29-баптар алып тасталсын;

      17) 30-бапта:
      1-тармақтың екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Көмiрсутегi шикiзатының кен орындарын барлау және әзiрлеу бекiтiлген техникалық жобаларға сәйкес жүзеге асырылады.";
      2-тармақта:
      "Өндiрудi" деген сөзден кейiн "және бiрлескен барлау мен өндiрудi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жұмыс бағдарламаларына" деген сөздер "келiсiм-шарттарға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Мердiгер барлау мен өндiрудi жүргiзу кезiнде кен орындарын әзiрлеудiң оң тәжiрибесiн басшылыққа aлуғa мiндеттi.
      4. Барлауды жүзеге асыратын мердiгер кен орындарын, егер ол келiсiм-шартта көзделсе, сынамалы пайдалануды жүргiзуге құқығы бар.";

      18) 30-1-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-1-бап. Жұмыс бағдарламасы және жылдық
                 жұмыс бағдарламасы";

      1 және 2-тармақтар алып тасталсын;
      5-тармақта:
      "Мердiгер табыс еткен бекiтiлген жылдық жұмыс бағдарламалары мен есептерiнiң көшiрмелерiн" деген сөздер "жылдық жұмыс бағдарламаларын келiсу хаттамаларының көшiрмелерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мен есептер" деген сөздер алып тасталсын;
      6-тармақтағы "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      19) 30-3-баптың 2-тармағындағы "30" деген цифр "он" деген сөзбен ауыстырылсын;

      20) 30-4-баптың 1-тармағындағы ", дереу Барлауға кiрiсуге және оны" деген сөздер "барлауды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 30-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-5-бап. Iлеспе және (немесе) табиғи газды кәдеге жарату,
                 жағу

      1. Iлеспе және (немесе) табиғи газды кәдеге жаратпайынша, мұнай-газ кен орындарын өнеркәсiптiк әзiрлеуге тыйым салынады.
      2. Авариялық жағдайды және халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға төнетiн қауiптi қоспағанда, iлеспе және (немесе) табиғи газды алау етiп жағуға тыйым салынады.
      3. Ұңғымаларды сынау кезiнде iлеспе және (немесе) табиғи газды және кен орындарын сынамалы пайдалану кезiнде iлеспе газды үш жылдан аспайтындай жалпы мерзiммен жағуға жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi органның рұқсатымен және Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органның келiсiмi бойынша ерекше жағдайларда жол берiледi.
      4. Iлеспе және (немесе) табиғи газ жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкілетті органның рұқсатынсыз жағылған жағдайда, осы баптың 3-тармағына сәйкес мердiгер жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органға мұндай жағу туралы он күн iшiнде жазбаша хабарлауға мiндеттi. Мұндай хабарлама iлеспе және (немесе) табиғи газды жағудың себептерi мен жағылған газдың көлемi жөнiндегi мәлiметтердi қамтуға тиiс.";

      22) 30-9-баптың 4-тармағындағы "алдын алу шараларына" деген сөздер "ластанудың алдын алу жөнiндегi шараларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 31-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Келiсiм-шарттық аумақты өзгерту келiсiм-шартқа, оның iшiнде геологиялық және (немесе) тау-кендiк бөлуге, тиiстi өзгерiстер енгiзу арқылы жүзеге асырылады.";
      4-тармақтағы "бiрыңғай ең төмен, Барлау жүргiзу қажет болғанда," деген сөздер алып тасталып, "жататын жұмыстардың" деген сөздерден кейiн "бiрыңғай" деген сөзбен толықтырылсын;
      5-тармақтағы "ең төмен, мiндеттi және жылдық жұмыс бағдарламасымен" деген сөздер "жұмыс және жылдық жұмыс бағдарламаларымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 36-1 бапта:
      7-тармақтағы "4 айдан кешiктiрмей" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      "7-1. Теңiздегi жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерттеу үшiн жұмыстар орындауды және (немесе) қызметтер көрсетудi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларға осы бапта белгiленген нормалар қолданылады.";

      25) 36-2 бапта:
      3-тармақтағы "арнаулы бағдарламалар" деген сөздер "арнаулы бағдарлама" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Материалдарға, заттарға, олардың санына және оларға қол жетiмдiлiгiне нормативтер мен талаптарды өздерiнiң құзыретiне сәйкес мемлекеттiк органдар белгiлейдi.";

      26) 36-3-баптың 2-тармағындағы "қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк орган бекiткен Мұнай немесе газ құбырында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органы бекiткен мұнай-газ құбырында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 36-6 бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-6-бап. Теңiзде мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде
                 қалдықтарды теңiзге тастау мен көму";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Теңiзде мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде қалдықтарды теңiзге тастауға және теңiз түбiне көмуге тыйым салынады.";

      28) 38-баптағы "28-1" деген цифр "27" деген цифрмен ауыстырылсын;

      29) 40-баптың 4) тармақшасындағы "өнеркәсiптiк-тәжiрибе жұмыстарын жүргiзу және жекелеген скважиналарды" деген сөздер "жекелеген скважиналарды жүргiзу және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 41-бапта:
      1) тармақшадағы "әлемдiк өнеркәсiпте" деген сөздер "халықаралық iс-тәжiрибеде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы "айналадағы" деген сөз "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;
      6), 7), 8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) Қазақстан Республикасында өндiрiлген жабдықтарды, материалдарды және дайын өнiмдi, олар мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сәйкес келген жағдайда, мiндеттi түрде пайдалануға;
      7) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету үшiн әуе, темiр жол, су және басқа да көлiк түрлерiн пайдалануды қоса алғанда, егер бұл қызметтер көрсету мемлекеттiк және (немесе) халықаралық стандарттарға сай болған жағдайда, қазақстандық ұйымдарды мiндеттi түрде тартуға;
      8) келiсiм-шартта айқындалған көлемде келiсiм-шарт бойынша тартылған қазақстандық қызметкерлердi даярлау және қайта даярлау бойынша оқытуды қаржыландыруды жүзеге асыруға;
      9) құзыреттi органға жұмыс бағдарламасын iске асыру туралы ақпаратты бepугe;";

      31) 9-тараудың тақырыбындағы "Айналадағы" деген сөз "Қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      32) 47-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "47-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптама

      Теңiзде мұнай операцияларын жүргiзуге арналған келiсiм-шарт жасау үшiн қажеттi экологиялық негiздеме белгiленген қызметтiң қоршаған ортаға әсер етуiн (ҚОӘБ) мiндеттi түрде бағалай отырып нұсқалық негiзде орындалған, мұнай операцияларының экологиялық-экономикалық негiздемесiне мемлекеттiк экологиялық сараптама жасаудың оң қорытындысы болып табылады.";

      33) 48-баптағы "Айналадағы" деген сөз "Қоршаған" деген сөзбен ауыстырылып, "табиғи" деген сөз алып тасталсын;

      34) 53-баптың 1-тармағында:
      "немесе халықаралық ұйымға" деген сөздер алып тасталсын;
      ", соның iшiнде акциялардың бақылау пакетiнен айыру жолымен" деген сөздер алып тасталсын;
      "Лицензиялық және Құзырлы органдардың" деген сөздер "құзыреттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) 53-1-баптың 1-тармағындағы "Қазақстан Республикасының ерекше" деген сөздер "тек қана Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      36) 58-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "58-бап. Дауларды шешу

      1. Келiсiм-шартты орындаумен, өзгертумен және тоқтатумен байланысты даулар келiссөздер жүргiзу арқылы не дауларды шешудiң келiсiм-шартта бұрын келiсiлген рәсiмдерiне сәйкес шешiледi.
      2. Егер келiсiм-шартты орындаумен, өзгертумен және тоқтатумен байланысты дауларды осы баптың 1-тармағына сәйкес шешу мүмкiн болмаса, онда тараптар дауды шешу үшiн:
      1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес сотқа;
      2) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заң актiсiне сәйкес халықаралық төрелiкке бере алады.".

       2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
      Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн берiлген жер қойнауын пайдалану жөнiндегi лицензиялар осы Заңның 1-бабы 1-тармағының 64) тармақшасы ескерiле отырып, осындай лицензиялар берiлген кезде қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ұзарту кезеңдерiн қоса алғанда, олардың мерзiмi аяқталғанға дейiн өз күшiн сақтайды.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады