2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы N 3 Заңы

       1-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемдерде бекiтілсiн:
      1) кiрiстер - 1 230 826 352 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер - 1 090 664 073 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер - 36 624 437 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетін түсiмдер - 8 529 327 мың теңге;
      ресми трансферттердің түсiмдерi - 95 008 515 мың теңге;
      2) шығындар - 1 196 359 917 мың теңге;
      3) операциялық сальдо - 34 466 435 мың теңге;
      4) таза бюджеттiк кредиттеу - 48 002 548 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер - 60 459 925 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу - 12 457 377 мың теңге;
      5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 100 228 111 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерін сатып алу - 102 228 111 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсімдер - 2 000 000 мың теңге;
      6) тапшылық - 113 764 224 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 1,7 процентi;
      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 113 764 224 мың теңге.
       Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       2-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте мынадай түсімдер көзделсiн:
      Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшiн 14 950 000 мың теңге сомасында жалдау ақысы;
      Ресей Федерациясының әскери полигондарды пайдаланғаны үшін республикалық бюджеттiң кiрiстерiнде көрсетiлетiн 3 575 000 мың теңге сомасында жалдау ақысы, оның:
      416 000 мың теңгесі ақшалай түседі;
      3 159 000 мың теңгесi Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы сынақ полигондарын жалға беру туралы шарттарда айтылған талаптарға сәйкес жүзеге асырылады және оны 007 "Сынақ полигондарын жалға беру туралы мемлекетаралық шарттарға сәйкес қару-жарақ және әскери техниканы жеткізу және жөндеу" және 011 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау" республикалық бюджеттік бағдарламалары бойынша шығыстарды көрсете отырып, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi пайдаланады.
       Ескерту. 2-бапқа өзгерiс енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       3-бап.  Шикiзат секторы ұйымдарынан республикалық бюджетке есептелетiн түсiмдердiң 2005 жылға арналған көлемдерi 2-қосымшаға сәйкес бекiтілсiн.

       4-бап.  Республикалық меншіктегі және тау-кен өндiру мен өңдеу салаларына жататын мүлiктi жекешелендiруден 2005 жылға арналған республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 3-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

       5-бап.  Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне:
      бірыңғай бюджеттiк сыныптаманың кiрiстер сыныптамасының "Роялти" коды бойынша - жер қойнауын пайдаланушылардың Жер қойнауын қорғау және минералдық-шикізат базасын ұдайы молықтыру жөнiндегi республикалық қор алдындағы берешегi, сондай-ақ келiсiмшарттық аумақтарды геологиялық зерттеуден мемлекет шеккен, жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттардың негiзiнде осы кен орындарын пайдаланатын жер қойнауын пайдаланушылар өтейтін тарихи шығындар сомалары;
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың кiрiстер сыныптамасының "Әлеуметтiк салық" коды бойынша - бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар жөніндегі берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсіп келген аударымдары;
      "Өндiрушілер көтерме саудада сататын, өзі өндiретiн бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) коды бойынша - бұрын Жол қорына түсіп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      "Өндiрушiлер көтерме саудада сататын, өзі өндiретiн дизель отыны" коды бойынша - бұрын Жол қорына түсіп келген дизель отынынан алынатын алым жөніндегі берешек есептелетін болып белгіленсiн.

       6-бап.  Мемлекеттiк әлеуметтік сақтандыру қорынан төленіп келген, еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктілігі мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге жұмыс берушілер есептеген жәрдемақы сомаларының көрсетiлген қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуi нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған теріс сальдо ай сайын жалақы қорының 3 проценті шегінде әлеуметтік салық төлеу есебіне есептеледі.

       7-бап.  Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен республикалық бюджетке бюджеттік алып қоюлардың 2005 жылға арналған көлемдері 95 008 515 мың теңге сомасында, оның iшiнде:
      Ақтөбе облысынан - 1 371 334 мың теңге;
      Атырау облысынан - 28 989 102 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан - 15 989 138 мың теңге;
      Алматы қаласынан - 45 357 967 мың теңге;
      Астана қаласынан - 3 300 974 мың теңге болып белгіленсiн.

       8-бап.  2005 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төменгі мөлшерi - 7 000 теңге;
      2) зейнетақының ең төменгi мөлшерi - 6 200 теңге;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақыларды, жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептiк көрсеткiш 971 теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      2005 жылғы 1 шiлдеден бастап:
      1) жалақының ең төменгi мөлшерi - 9200 теңге;
      2) базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi - 3 000 теңге болып белгiленсiн.
       Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       9-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте бала тууға байланысты Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртіппен он бес еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жүзеге асырылатын бiржолғы мемлекеттiк жәрдемақылар төлеуге 3 622 775 мың теңге сомасында шығыстар көзделсiн.
       Ескерту. 9-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       10-бап.  2005 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшілерден басқа), сондай-ақ Қазақстан Республикасы iшкi істер органдарының жедел-iздестiру, тергеу және саптық бөлiмшелерiнiң, Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының, Әділет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің, қаржы полициясы органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызметтер көрсету шығыстарын төлеу үшiн ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 430 теңге сомасында белгiленсiн.

       11-бап.  Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар мөлшерлерi 2005 жылға 133 027 541 мың теңге сомасында, оның iшiнде:
      Ақмола облысына - 13 864 414 мың теңге;
      Алматы облысына - 15 418 795 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына - 15 469 332 мың теңге;
      Жамбыл облысына - 15 058 444 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына - 7 664 947 мың теңге;
      Қарағанды облысына - 5 026 153 мың теңге;
      Қостанай облысына - 9 478 426 мың теңге;
      Қызылорда облысына - 11 009 439 мың теңге;
      Павлодар облысына - 1 258 887 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысына - 11 461 369 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысына - 27 317 335 мың теңге болып белгiленсiн.

       12-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте 1995 жылғы 20 қаңтардағы  Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тұрмыс-тiршілігін қамтамасыз ету жағдайлары туралы  келiсiмге  сәйкес Қарағанды облысы Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға 100 000 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.

       13-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен бекiтiлетiн оралмандардың көшiп келуiнiң 2005 жылға арналған квотасы бойынша келген оралмандардың отбасыларын тұрғын үймен қамтамасыз етуге 8 044 223 мың теңге сомасында және оралмандардың көшiп келуiнің 1993-1998 жылдарға арналған квотасына енгiзiлген және тұрғын үймен қамтамасыз етiлмеген оралмандардың отбасыларына 841 090 мың теңге қаражат көзделсін.
      Көрсетілген оралмандардың отбасыларына Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен отбасының бiр мүшесiне жүз еселенген айлық есептiк көрсеткiш есебiнен қаражат бөлінеді деп белгiленсiн.

       14-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мынадай мөлшерлерде:
      мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарының үлгi штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге - 2 947 277 мың теңге;
      жаңадан iске қосылатын білiм беру объектілерiн ұстауға - 2 251 428 мың теңге;
      арнаулы (түзету) бiлiм беру ұйымдарын арнайы техникалық және орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге - 202 894 мың теңге;
      жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға - 107 052 мың теңге;
      дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа иммунды биологиялық препараттарды сатып алуға - 4 163 745 мың теңге;
      жергіліктi деңгейдегi қан орталықтарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 200 000 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларына бiржолғы материалдық көмек көрсету үшiн - 1 109 618 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысының мүгедектерi мен қатысушыларының ТМД елдерi бойынша жылына бiр рет темір жол көлiгімен жол жүруiн қамтамасыз етуге - 116 602 мың теңге;
      ауданаралық (қалааралық) және iшкi қатынастарда әлеуметтiк маңызы бар темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға - 1 107 800 мың теңге;
      мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың бiрiншi және екiншi разрядтағы жұмысшыларының лауазымдық айлықақыларын (ставкаларын) есептеу үшін коэффициенттердің мөлшерлерін ұлғайтуға - 365 712 мың теңге;
      жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негiзiнде кәсіптiк орта оқу орындарында оқитын студенттерге стипендиялардың мөлшерiн ұлғайтуға - 855 943 мың теңге;
      жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негiзiнде кәсіптiк орта оқу орындарында оқитындар үшiн жол жүруге өтемақыларды төлеуге - 271 258 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерiлсiн.
      Көрсетiлген сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Pecпубликасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
       Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       14-1-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекеттiк қызметшілердің, мемлекеттік мекемелepдің мемлекеттік қызметшi болып табылмайтын қызметкерлерiнiң және қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерiнiң жалақысын көбейтуге облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне 31 018 414 мың теңге, оның iшiнде:

      Ақмола облысына - 1 945 051 мың теңге;
      Ақтөбе облысына - 1 631 913 мың теңге;
      Алматы облысына - 2 466 724 мың теңге;
      Атырау облысына - 1 132 107 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына - 2 781 927 мың теңге;
      Жамбыл облысына - 1 959 513 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына - 1 597 968 мың теңге;
      Қарағанды облысына - 2 814 429 мың теңге;
      Қостанай облысына - 1 815 852 мың теңге;
      Қызылорда облысына - 1 898 873 мың теңге;
      Маңғыстау облысына - 846 659 мың теңге;
      Павлодар облысына - 1 717 511 мың теңге;
      Солтүстік Қазақстан облысына - 1 667 031 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысына - 4 127 241 мың теңге;
      Алматы қаласына - 1 784 479 мың теңге;
      Астана қаласына - 831 136 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсiн. 
       Ескерту. 14-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       15-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасын  іске асыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне 4 104 697 мың теңге сомасында, оның iшiнде:
      жалпы орта білім беретiн мемлекеттiк мекемелердi Интернетке қосуға және олардың трафигiн төлеуге - 500 000 мың теңге;
      жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердiң кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алуға және жеткiзуге - 789 300 мың теңге;
      жалпы орта бiлiм беретін мемлекеттiк мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасауға - 2 023 300 мың теңге;
      кәсiптiк бастауыш бiлiм беретiн мемлекеттік мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 286 100 мың теңге;
      облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру институттарында педагог қызметкерлердi қайта даярлауға және олардың бiліктілігін арттыруға - 430 997 мың теңге;
      облыстық (қалалық) педагог кадрлардың біліктiлiгін арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға 75 000 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн.
      Көрсетiлген ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлудi және оларды пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       16-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын  іске асыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 7 593 325 мың теңге, оның ішінде:
      мемлекеттік тапсырыс шеңберiнде кәсiптiк орта білім беру бойынша оқыту құнын ұлғайту жөнiндегi шығыстарды өтеуге - 95 631 мың теңге;
      медициналық кадрлардың, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы менеджерлердiң бiлiктілігiн арттыруға және оларды қайта даярлауға - 149 771 мың теңге;
      5 жасқа дейiнгi балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге - 532 285 мың теңге;
      жүкті әйелдерді құрамында темiр және йоды бар препараттармен қамтамасыз етуге - 736 794 мың теңге;
      азаматтардың жекелеген санаттарын медициналық алдын-алу тексерулерiн жүзеге асыруға - 847 844 мың теңге;
      жергiлiктi деңгейдегi медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 5 231 000 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн.
      Көрсетiлген ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлудi және оларды пайдалану тәртібін Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

       17-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте қалалық телекоммуникация желілерiнiң абоненттерi болып табылатын, әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттік төлем тарифінің көтерiлуiн өтеуге облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 70 963 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер ескерілсiн.
      Облыстар, Астана және Алматы қалалары бөлiнiсiнде телефон үшін абоненттiк төлем тарифтерiнің көтерiлуiн өтеуге сомалардың бөлiнуiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       18-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте электр энергиясы тапшылығын жабу және Оңтүстiк Қазақстанның тұтынушыларын энергиямен тұрақты жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында энергия беретiн ұйымдар өндірген электр энергиясы үшiн тарифтердің көтерiлуiн өтеу шығыстары 1 075 175 мың теңге сомасында ескерiлсiн, ол Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
       Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       19-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Шағын қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған  бағдарламасын  iске асыруға 300 000 мың теңге, оның ішінде:
      облыстық бюджеттерге экономикасы күйзелiске ұшыраған шағын қалаларды дамытуға нысаналы даму трансферттері - 278 500 мың теңге;
      облыстық бюджеттерге экономикасы күйзелiске ұшыраған шағын қалалардың тiршiлiк ету объектiлерiн күрделi жөндеуге ағымдағы нысаналы трансферттер - 21 500 мың теңге көзделсін.

       20-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын  iске асыру шеңберiнде ауылдың әлеуметтiк инфрақұрылымын дамытуға және нығайтуға 16 300 000 мың теңге, оның iшiнде:
      ауылдық (селолық) жердiң денсаулық сақтау ісінде ұтқыр және телемедицинаны дамытуға - 400 000 мың теңге;
      нысаналы даму трансферттерi:
      ауылдық (селолық) елді мекендердi ауыз сумен қамтамасыз ету объектiлерiн салуға және қайта жаңартуға - 4 300 000 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлерде бiлiм беру объектілерiн салуға және қайта жаңартуға - 6 000 000 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлерде денсаулық сақтау объектілерiн салуға және қайта жаңартуға - 5 600 000 мың теңге сомасында шығындар көзделсiн.
      Көрсетiлген нысаналы даму трансферттері қаражаты есебiнен 2005 жылы салуға және қайта жаңартуға жататын ауылдық (селолық) жердiң білiм беру, денсаулық сақтау және ауыз сумен қамтамасыз ету объектiлерiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       21-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте қалаларда бiлiм беру мен денсаулық сақтаудың аса маңызды объектілерiн салуға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне 5 000 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттерi көзделсiн.
      Республикалық бюджет қаражаты есебiнен 2005 жылы салуға және қайта жаңартуға жататын қалалардағы және облыс орталықтарындағы бiлiм беру мен денсаулық сақтаудың аса маңызды объектiлерiнің тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

       22-бап.  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң ауыл шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдауға арналған шығыстарының құрамында 8 101 211 мың теңге, оның iшiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен айқындалатын тәртiппен мыналарға байланысты іс-шараларды қаржыландыруға:
      тұқым шаруашылығын дамытуды қолдауға - 921 470 мың теңге;
      асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды қолдауға - 1 524 451 мың теңге;
      өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығы мен сапасын арттыруды қолдауға - 1 200 000 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушілерге су жеткiзу жөнінде көрсетілетiн қызметтер құнын субсидиялауға - 1 131 899 мың теңге;
      өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдауға - 2 000 000 мың теңге;
      екіншi деңгейдегi банктер ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдейтiн кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толықтыруға беретiн кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялауға - 1 000 000 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы жануарларының саны аз және жойылып бара жатқан тұқымдарының, түрлері мен топтарының тектік қорын сақтауға және қалпына келтіруге - 66 000 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеуге - 237 292 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтiн кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеуге - 20 099 мың теңге көзделсін.
       Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       23-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берiлетiн ресми трансферттер 13 657 725 мың теңге сомасында көзделсін.
       Ескерту. 23-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       24-бап.  Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылға арналған резервi 16 358 913 мың теңге сомасында бекiтiлсiн. <*>
       Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       25-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте бұрынғы жылдардың мiндеттемелерiн орындауға 1 240 605 мың теңге, оның ішінде:
      Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігiне жүргiзушi куәлiктерiн, көлік құралдарын мемлекеттік тiркеу үшiн құжаттарды және тiркеу нөмiрi белгiлерiн жасауға - 597 986 мың теңге;
      Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiне Қазақстан Республикасының меншiгiне шетелден жылжымайтын мүлiктi сатып алуға - 201 894 мың теңге;
      Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке куәлiктерiн жасауға - 233 500 мың теңге;
      Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiне Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына үстемеақылар төлеуге - 200 000 мың теңге;
      Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiне 2002 жылы жұмылдыру тапсырмалары болған және жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарының сақталуын жүзеге асырған ұйымдарға қызметтерiне ақы төлеуге - 7 225 мың теңге көзделсiн.

       26-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекеттiк коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысына арнап облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне 6 300 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттерi көзделгенi ескерiлсiн.
      Аталған трансферттердi бөлудi және оларды пайдалану тәртібін Қазақстан Республикасының Үкiметі айқындайды.

       27-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртіппен тұрғын үй саясатын iске асыру шеңберiнде тұрғын үй құрылысына сыйақының (мүдденің) нөлдiк ставкасы бойынша облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кредит беруге 42 000 000 мың теңге көзделсiн.

       28-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте тұрғын үй құрылыс жинағына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуге 25 287 мың теңге сомасында қаражат көзделсiн.
       Ескерту. 28-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       29-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте "Тұрғынүйқұрылысбанк" жабық акционерлік қоғамы арқылы алынған жеңiлдiктi тұрғын үй кредиттерi қарыз алушыларының 2004 жылғы төлемдері бойынша бағамдық айырманы төлеуге 50 997 мың теңге көзделсiн.
       Ескерту. 29-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       30-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте "Қазақстандық ипотекалық компания" акционерлiк қоғамының акцияларын сатып алуға 2 500 000 мың теңге көзделсiн.

       31-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте "Маңғышлақ атом энергиясы комбинаты" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының мүлiк кешенiн сатып алу нәтижесінде туындаған салықтық мiндеттемелерiн өтеу және оның негiзгi қорларын нарықтық құн деңгейiне дейiн қайта бағалау үшін "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайтуға 4 471 118 мың теңге, оның iшiнде:
      резидент заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы бойынша - 4 222 537 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрілген тауарларға, атқарылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге салынатын қосылған құн салығы бойынша - 248 581 мың теңге көзделсiн.

       32-бап.  Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң мемлекеттiк материалдық резервтi қалыптастыру мен сақтауға арналған шығындары құрамында, жаңалау тәртiбiмен шығарылған материалдық құндылықтарды өткiзуден түскен сомаларды республикалық бюджеттiң кiрiстерiнде көрсете отырып, мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарын жаңалауға 2 265 691 мың теңге сомасында қаражат көзделгенi ескерілсін. <*>
       Ескерту. 32-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       33-бап.  2005 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Үкiметінiң  Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша таратылған заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасы Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалардың тiзбесi мен берешектер көлемдері бойынша, мемлекеттік кепiлдiктер бойынша мiндеттемелерді орындауға бөлiнген кредиттер мен қаражаттар жөніндегі талаптары тоқтатылатын болып белгіленсiн.

       34-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдік берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 6 550 604 мың теңге көзделсін.
       Ескерту. 34-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       35-бап.  2005 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепiлдiктерiн беру лимиті 19 500 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
       Ескерту. 35-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       36-бап.  2005 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтік борыш лимитi 710 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгіленсін.
       Ескерту. 36-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. 

       37-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетті дамытудың бюджеттік бағдарламаларының тізбесi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және 4-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөліне отырып, бекiтілсiн.

       38-бап.  2005 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың тiзбесі 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2005 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесінде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттік бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгіленсiн.

       39-бап.  Осы Заң 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

"2005 жылға арналған     
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының   
2004 жылғы 2 желтоқсандағы 
N 3-ІІІ ҚРЗ Заңына     
1-ҚОСЫМША           

       Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

               

  2005 жылға арналған республикалық бюджет

___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________
         І. Кірістер                                  1230826352
1         Салықтық түсiмдер                              1090664073
  01     Табыс салығы                                   514856479
    1     Корпорациялық табыс салығы                      514856479
  05     Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер        511784834
         көрсетуге салынатын iшкi салықтар
    1     Қосылған құн салығы                             292831666
     2     Акциздер                                         9260692
    3     Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны     209156867
          үшін түсетін түсімдер
    4     Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені       535609
          үшін алынатын алымдар
  06     Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға   58121025
           салынатын салықтар
    1     Кеден төлемдерi                                  49933038
     2     Халықаралық сауда мен операцияларға              8187987
          салынатын басқа да салықтар
  07      Басқа да салықтар                               96513
    1     Басқа да салықтар                                   96513
  08     Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны          5805222
         және (немесе) құжаттар бергенi үшiн
         оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк
         органдар немесе лауазымды адамдар
         алатын мiндеттi төлемдер
    1     Мемлекеттiк баж                                   5805222
2         Салықтық емес түсімдер                          36624437
    01       Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер         28168438
     1       Мемлекет кәсіпорынның таза кірісі бөлігін-        628000
          дегі түсімдер
    3     Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекет-      4775500
          тік пакетіне дивидендтер
    5     Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден     18795000
          түсетін кірістер
    6     Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастыр-       801615
          ғаны үшін сыйақылар (мүдделер)
    7     Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер         1549417
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
    9     Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер   1618906
   02        Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын       3886828
           мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
           (жұмыстарды, қызметтер көрсетудi)
           өткiзуiнен түсетiн түсiмдер
     1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын          3886828
          мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар-
          ды, қызметтер көрсетудi) өткiзуiнен
          түсетiн түсiмдер
   03        Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын         87536
           мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемле-
           кеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша
           түсiмдерi
     1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемле-     87536
          кеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк
          сатып алу өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi
   04        Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын,      1773513
           сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
           Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан)
           ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекет-
           тiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұл-
           дар, санкциялар, өндiрiп алулар
     1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын,         1773513
          сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi-
          нiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын
          және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер
          салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
          өндiрiп алулар
   05        Гранттар                                          787172
     2       Қаржылық көмек                                    787172
   06        Басқа да салықтық емес түсiмдер                1920950
     1     Басқа да салықтық емес түсiмдер                  1920950
3         Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер       8529327
   01        Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген              55222
           мемлекеттiк мүлiктi сату
     1     Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекет-       55222
          тiк мүлiктi сату
   02     Мемлекеттiк материалдық резервтен тауар-      8474073
           лар сату
     1     Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар       8474073
          caту
   03        Жердi және материалдық емес активтерді сату        32
     2     Материалдық емес активтердi сату                      32
4         Ресми трансферттерден түсетiн түсiмдер          95008515
   01        Төмен тұрған мемлекеттік басқару органда-    95008515
           рынан алынатын трансферттер
     1     Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы       95008515
           қалаларының бюджеттерiнен алынатын
          трансферттер
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Функционалдық топ                                         Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                         мың теңге
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
        1                    2                               3
____________________________________________________________________
            ІІ.   Шығындар                                  1196359917
01         Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер          73193648
           көрсету
  101      Қазақстан Республикасы Президентінiң            1008706
           Әкiмшілігі
      001  Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету      864543
      002  Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының           70980
           стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық
           қамтамасыз ету
      003  Мұрағат қорының, баспа басылымдарының             73183
           сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы
           пайдалану
   102     Қазақстан Республикасы Парламентiнiң            5832590
           Шаруашылық басқармасы
      001  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң            5636279
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Заң жобалары мониторингінің автоматтан-           11436
           дырылған жүйесін құру
      003  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң             184875
           Шаруашылық басқармасы объектілерін салу
           және қайта жаңарту
   104     Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң      1083463
           Кеңсесi
      001  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң      1083463
           қызметін қамтамасыз ету
   106     Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық           26368
      001  Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің                 26368
           қызметін қамтамасыз ету
   201     Қазақстан Республикасы Ішкі iстер                 11294
           министрлiгi
      002  Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси           11294
           мүдделерiн қамтамасыз ету
   204     Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер            12724367
           министрлiгi
      001  Сыртқы саяси қызметті қамтамасыз ету            8500548
      002  Халықаралық ұйымдарға және басқа да             1553926
           халықаралық органдарға қатысу
      003  Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және         191891
           демаркациялау
      004  Қазақстан Республикасы Сыртқы істер              283000
           министрлігі объектілерін салу және қайта
           жаңарту
      005  Шетелдік іссапарлар                              695429
      008  Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы,    100965
           инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын
           қамтамасыз ету
      009  Қазақстан Республикасының дипломатиялық         1385438
           өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде
           жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу
           және салу
      010  Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекет-      13170
           терге заңсыз әкелінген және саудалаудың
           құрбандары болған, сондай-ақ шет елдерде
           басқа қылмыстардан зардап шеккен және
           форс-мажорлық жағдайларда қалған азаматтарына
           қаржылық көмек көрсету
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi       30229809
      001  Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның     23513814
           атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету
      002  Инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру     12100
      003  Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу         75204
      004  Акциздік және есептеу-бақылау маркаларын          70559
           басып шығару
      007  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі        2486377
           органдарының ақпараттық жүйелерін құру және
           дамыту
      008  Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар          355934
           паркін жаңарту
      015  Сенімді тұлғалардың (агенттердің) қызметте-        3065
           ріне ақы төлеу
      016  Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару,      500000
           жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен
           және кредит беруге байланысты дауларды
           реттеу, кредиттер және мемлекеттік
           кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау
           есебiнен алынған немесе өндiрiп алынған мүлiктi
           есепке алу, сақтау
      017  "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп ұстау және   270968
           сақтандыру
      019  Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша           50997
           бағамдық айырманы төлеу
      023  Акцияларының мемлекеттік пакеттері республика-    84725
           лық меншіктегі акционерлік қоғамдардың
           жарғылық капиталдарының ең төменгі мөлшерін
           қамтамасыз ету
      024  Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша        25287
           сыйлықақылар төлеу
      026  Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым     2732394
           объектілерін салу
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне               48385
           қарсы күрес
   220     Қазақстан Республикасы Экономика және            868826
           бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      001  Стратегиялық, орта мерзімді экономикалық         525360
           және бюджеттік жоспарлау саласындағы
           уәкілетті органның жұмысын қамтамасыз ету
      002  Мемлекеттiк басқарудың ахуалдық жүйесiн құру      25000
      003  Қазақстан Республикасы Экономика және             32718
           бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнің
           ақпараттық жүйелерін құру
      005  Жұмылдыру әзірлігі                                19113
      010  Қазақстан Республикасының егемен кредиттік        23071
           рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша
           халықаралық рейтинг агенттіктерімен өзара
           іс-қимыл жасау
      011  Әлеуметтік-экономикалық дамудың талдамалық       242064
           зерттеулері
      013  Қазақстан Республикасының Индустриялық-            1500
           инновациялық дамуы стратегиясын іске
           асыру барысында сыртқы бағалау жүргізу
   225     Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым         6663340
           министрлiгi
      002  Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер        6461352
      005  Ғылыми объектілерді салу және қайта жаңарту      126638
      007  Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар           75350
   406     Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау       205591
           жөніндегі есеп комитетi
      001  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды     195914
           қамтамасыз ету
      002  Қаржы бақылау объектiлерi бойынша деректердің
           ақпараттық базасын құру және дамыту                9677
   603     Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және      2590478
           байланыс агенттігі
      001  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы         169536
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      003  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы          27720
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      005  Мемлекеттік деректер базаларын құру              463244
      007  Мемлекеттік органдардың электрондық құжат        401836
           айналымының бірыңғай жүйесін құру
      008  Мемлекеттік органдардың ақпараттық               216800
           инфрақұрылымын құру
      010  Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің            250920
           жұмыс істеуін қамтамасыз ету
      011  Мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік
           ортасын құру                                    1060422
   606     Қазақстан Республикасы Статистика               2870397
           агенттігi
      001  Статистика саласындағы уәкілетті органның       2213202
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Республиканың әлеуметтiк-экономикалық жағдайы    622141
           туралы ақпараттық-статистикалық
           деректер базасын құру
      003  Мемлекеттік статистика органдарының ақпараттық    12000
           жүйелерiн құру
      004  Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы     23054
           ғылыми зерттеулер
   608     Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет        578921
           iстерi агенттiгi
      001  Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкілетті         272200
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын        70560
           ақпараттандыру және тестілеу жүйесiнiң
           жұмыс iстеуi
      003  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет        5000
           саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеулер
      006  Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде            231161
           біліктілігін арттыру
   637     Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi       116488
      001  Қазақстан Республикасы Конституциялық            116488
           Кеңесiнің қызметін қамтамасыз ету
   690     Қазақстан Республикасы Орталық сайлау           2260216
           комиссиясы
      001  Сайлау өткiзуді ұйымдастыру                      932168
      002  "Сайлау" автоматтандырылған ақпараттық          1328048
           жүйесін құру
   694     Қазақстан Республикасы Президентінің Іс         6122794
           басқармасы
      001  Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдің және    5737825
           мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды
           адамдарының қызметін қамтамасыз ету
      009  Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн   384969
           жаңарту
02        Қорғаныс                                        74440562
    202     Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар       14800856
           министрлігі
       001  Төтенше жағдайлардың алдын алу, жою және        2723132
           мемлекеттік материалдық резерв жүйесін
           басқару саласындағы уәкілетті органның
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше      11075739
           жағдайларды жоюды ұйымдастыру
      003  Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін         483400
           салу мен қайта жаңарту
      004  Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау       8071
           және жүргізу
      005  Алматы қаласының бюджетіне көшкінге қарсы        500000
           және жер көшкініне қарсы қауіпсіздікті
           қамтамасыз етуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      007  Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын     10514
           төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға
           даярлау
   208     Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi    57815129
      001  Қарулы Күштердің жеке құрамын, қару-жарақта-   35503411
           рын, әскери және өзге де техникаларын, жабдық-
           тарын, жануарларын және инфрақұрылымын
           күтіп-ұстау
      002  Қарулы Күштер қызметінің негізгі түрлерін       8405376
           қамтамасыз ету
      003  Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру       536612
      004  Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту          3300078
      006  Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы,      5308282
           байланыс жүйелерін жаңғырту және сатып алу
      007  Полигондарды жалға беру туралы мемлекетара-     2729645
           лық шарттарға сәйкес қару-жарақ пен әскери
           техниканы жеткізу және жөндеу
      008  Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми            87001
           зерттеулер мен тәжірибе-конструкторлық
           жұмыстар
      015  Әскерге шақырылғанға дейінгілерді әскери-        130000
           техникалық мамандықтар бойынша даярлау
      016  Қарулы Күштерді материалдық-техникалық          1814724
           қамтамасыз ету
   678     Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы      1824577
      001  Қорғалатын адамдардың қауiпсiздiгiн             1259978
           қамтамасыз етуге және салтанатты рәсiмдерді
           орындауға қатысу
      002  Республикалық ұлан объектілерін салу             564599
03        Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық,       123153400
            сот, қылмыстық-атқару қызметі
   104     Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің       344072
           Кеңсесі
      002  Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті   92628
           ұйымдастыру және қамтамасыз ету
      003  Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыс-  251444
           пен қамтамасыз ету
   201     Қазақстан Республикасы Ішкі iстер              39689590
           министрлiгi
      001  Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi       33554278
           қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi
           қамтамасыз ету
      003  Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың          106094
           құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
           қамтамасыз ету
      004  Арнайы және әскери тасымалдар                     52286
      007  Қоғамдық тәртіп және қоғамдық қауіпсіздік        359914
           объектілерін салу, қайта жаңарту
      008  Ішкі істер органдарының ақпараттық жүйелерін     114630
           құру
      009  3-мемлекеттік жоба                              1500000
      016  Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын         2226552
           мемлекеттiк тiркеу үшiн қажет құжаттарды
           және нөмiр белгiлерiн дайындау
      017  Қазақстан Республикасы Iшкi iстер                576236
           министрлiгiнiң iшкi әскерлерi әскери
           бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру
      018  Қазақстан Республикасына келетін шетелдік         11000
           азаматтарды көші-қон карточкалармен
           қамтамасыз ету
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес  327599
      110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің    861001
           басқа да көріністеріне қарсы күрес
   221     Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі      20621626
      001  Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету    3833228
      002  Сот сараптамаларын жүргiзу                       623096
      003  Сотталғандарды ұстау                           10459420
      004  Қылмыстық-атқару жүйесi объектілерін салу       1674300
           және қайта жаңарту
      005  Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі     139954
      006  Құқықтық насихат                                  71501
      008  Әділет органдарының ақпараттық жүйесін құру       30400
      009  Қылмыстық-атқару жүйесінің ақпараттық              5000
           жүйесін құру
      010  Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет  500000
           көрсететін орталықтардың қызметін қамтамасыз
           ету
      011  Түзету мекемелерінде СПИД індетіне қарсы           3000
           іс-қимыл
      012  Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау          2324016
      013  Тергеу изоляторларында СПИД індетіне қарсы         1000
           іс-қимыл
      015  Қазақстан Республикасы азаматтарының             930808
           төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау
      104  Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес   25903
   410     Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк      40905852
           комитеті
      001  Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету            36741852
      002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы  4164000
   501     Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты             9775553
      001  Сот жүйесі органдарының қызметін қамтамасыз ету 9480472
      002  Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының    82500
           бiрыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау
           жүйесін құру
      004  Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету           130000
      005  Жекелеген негіздемелер бойынша республикалық      82581
           меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және
           сату
   502     Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы        6340324
      001  Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға  6136486
           тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді
           қолданылуына жоғары қадағалауды іске асыру
      002  Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі      1838
           мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл
      003  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының   202000
           Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу
           комитетінің ақпараттық жүйесiн құру
   618     Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа    4055772
           және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
           агенттiгi (қаржы полициясы)
      001  Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқор-     3921483
           лыққа қарсы күрес жөніндегі уәкілетті
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың           47342
           құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
           қамтамасыз ету
      003  Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа      80647
           және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
           агенттiгiнің автоматтандырылған бiрыңғай
           ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiн құру
      104  Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес    6300
    678     Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы        75000
      110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің     75000
           басқа да көріністеріне қарсы күрес
   680     Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет      1345611
           қызметі
      001  Мемлекет басшылары мен жекелеген лауазымды      1345611
           адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
04        Бiлiм беру                                      66384355
   200     Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат        1018363
           және спорт министрлігі
       002  Спорт бойынша білім беру объектілерін салу       275160
           және қайта жаңарту
      003  Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту     607464
           және тәрбиелеу
      004  Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау           118120
      005  Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының         17619
           біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
   201     Қазақстан Республикасы Ішкі істер               2133111
           министрлігі
      010  Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау           476500
      011  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және              75786
           қайта даярлау
      012  Жоғары кәсіби білімді мамандарды даярлау        1437375
      013  Білім беру объектілерін салу және                143450
           қайта жаңарту
    202       Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар         202440
           министрлігі
      006  Жоғары кәсіби білімді мамандар даярлау           202440
   204     Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер               25145
           министрлiгi
      007  Дипломатиялық қызмет органдары үшін                25145
           мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау
   208     Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi     3748512
      005  Білім берудің мамандандырылған ұйымдарында       171522
            жалпы білім беру
      010  Орта кәсiптiк білiмдi мамандар даярлау           347417
      011  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі          3229573
           кәсіби білімді мамандар даярлау
    213     Қазақстан Республикасы еңбек және халықты          2051
           әлеуметтік қорғау министрлігі
      022  Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік           2051
           ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру
           және оларды қайта даярлау
    220       Қазақстан Республикасы Экономика және            123771
           бюджеттік жоспарлау министрлігі
      042  Экономика саласындағы басшы қызметкерлердің      123771
           біліктілігін арттыру
   221     Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі        392330
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау           144636
      016  Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау         226625
      017  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды       21069
           қайта даярлау
   225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым        53012357
           министрлігі
      001  Білім және ғылым саласындағы уәкілетті           567552
           органның қызметін қамтамасыз ету
      008  Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу       532000
           әдістемелік кешендерін әзірлеу және тәжірибеден
           өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін
           республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ
           диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және
           жеткізу
      009  Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу          1357403
      010  Республикалық мектеп олимпиадаларын,             376395
           конкурстарды, республикалық маңызы бар
           мектептен тыс іс-шараларды өткізу
      011  Білім беру және ғылым объектілерін салу және    2772909
           қайта жаңарту
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы       11672030
           қалаларының бюджеттеріне білім беру
           объектілерін салуға және қайта жаңартуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      013  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау           628570
      014  Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми         105251
           зерттеулер
      016  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         772684
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитын
           студенттердің стипендиялары мөлшерін ұлғайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      017  Мәдениет пен өнер саласында үзіліссiз оқуды     1186782
           қамтамасыз ету
      020  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі         21467998
           кәсіптік білімді мамандар даярлау
      021  Жоғары кәсіби білімді мамандар даярлауда          12791
           мемлекеттік кредит беруді ұйымдастыру
      022  Бiлiм беру жүйесін ақпараттандыру                 80200
      023  Мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы             163368
           кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және
           қайта даярлау
      025  Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету    751484
           және білім беру қызметтерінің сапасын талдау
      027  Бірыңғай ұлттық тестілеу жүйесін жасау           485638
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        2947277
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелердің үлгі
           штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        2251428
           қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
           берілетін білім беру объектілерін ұстауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         247022
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқып жатқандар
           үшін жол жүруге өтемақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      031  Алматы қаласының бюджетіне білім беру            500000
           объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      034  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         500000
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелерді Интернетке
           қосуға және трафигіне ақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         789300
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелердің кітапхана
           қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен оқу
           әдістемелік кешендерді сатып алуға және
           жеткізуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        2023300
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық
           және мультимедиалық кабинеттер құруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         286100
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелердің материалдық-
           техникалық базасын нығайтуға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      038  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         430997
           қалаларының бюджеттеріне облыстық (қалалық)
           педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
           институттарының педагог қызметкерлерін қайта
           даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      039  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          75000
           қалаларының бюджеттеріне облыстық (қалалық)
           педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
           институттарының материалдық-техникалық
           базасын нығайтуға ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес   28878
   226     Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау         4830225
           министрлiгi
      002  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау           164722
      003  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі          2798215
           кәсіптік білімді мамандар даярлау
      013  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          83259
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитын студент-
           тердің стипендиялары мөлшерін ұлғайтауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      014  Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрла-    626723
           рының біліктілігін арттыру және қайта даярлау
      015  Медициналық білім беру жүйесін әдістемелік         3248
           қамтамасыз ету
      021  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          24236
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқып жатқандар
           үшін жол жүруге өтемақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      026  Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту  884420
      039  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          95631
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік тапсырыс
           шеңберінде орта кәсіптік білім беру бойынша
           оқыту құнының ұлғаюы бойынша шығыстарды өтеуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      040  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         149771
           қалаларының бюджеттеріне медицина кадрларын,
           сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы
           менеджерлерді қайта даярлауға және олардың
           біліктілігін арттыруға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
   501     Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты               62047
      003  Сотқа магистрант-үміткерлерді даярлау және        62047
           соттар мен сот жүйесі қызметкерлерінің
           бiлiктiлiгiн арттыру
   608     Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет        229173
           iстерi агенттiгi
      004  Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау 229173
           және бiлiктiлiгiн арттыру
   618     Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа     597744
           және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі
           (қаржы полициясы)
      004  Жоғары кәсіби білімді мамандар даярлау           227980
      005  Қаржы полициясының объектілерін салу және        369764
           қайта жаңарту
    694       Қазақстан Республикасы Президентінің Іс            7086
           басқармасы
       011  Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және         7086
           мамандандыру
05        Денсаулық сақтау                              56807134
   201     Қазақстан Республикасы Ішкi iстер                855780
           министрлігі
      014  Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының  855780
           қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн
           емдеу
   208     Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi     1218514
      012  Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы        1218514
           мүшелерін емдеу
   225     Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым          194941
           министрлiгi
      019  Балаларды оңалту                                 194941
   226     Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау        52860068
           министрлiгi
      001  Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті          1397025
           органның қызметін қамтамасыз ету
      005  Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының          9032500
           бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін салуға
           және қайта жаңартуға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
      006  Республикалық деңгейде халықтың                 1683604
           санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы
      007  Республикалық денсаулық сақтау ұйымдары үшін     292436
           қанды, оның компоненттерін және препараттарын
           өндіру
      008  Арнайы медицина резервін сақтау                   37422
      009  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы         1536484
           ғылыми зерттеулер
      010  Жоғары мамандандырылған медициналық көмек       5397463
           көрсету
      011  Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған     782783
           және санаторий-сауықтыру медициналық
           көмек көрсету
      012  Ана мен баланы қорғау                           1324420
      016  Денсаулық сақтау объектілерін салу және        17077500
           қайта жаңарту
      017  Сот-медицина сараптамасы                         726148
      018  Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра             8774
           құндылықтарын сақтау
      019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру    300000
      023  Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда  400000
           ұтқыр және телемедицинаны дамыту
      025  Республикалық иммундық-биологиялық зертхананы    526000
           жарақтандыру
      027  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         107052
           қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
           берілетін денсаулық сақтау объектілерін ұстауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        4163745
           қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды,
           вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық
           препараттарды сатып алуға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      032  Алматы қалалық бюджетіне денсаулық сақтау        500000
           объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту
           үшін берілетін нысаналы даму трансферттері
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         532285
           қалаларының бюджеттеріне бес жасқа дейінгі
           балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         736794
           қалаларының бюджеттеріне жүкті әйелдерді
           құрамында темір және йод бар препараттармен
           қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         847844
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың
           жекелеген санаттарын алдын ала медициналық
           тексеруді жүзеге асыруға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      038  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        5231000
           қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтаудың
           медициналық ұйымдарын жергілікті деңгейде
           материалдық-техникалық жарақтандыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      041  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         200000
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде
           қан орталығын материалдық-техникалық
           жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес   18789
   678     Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы        41583
      003  Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы          41583
           мүшелерін емдеу
   694     Қазақстан Республикасы Президентінің Іс         1636248
           басқармасы
      003  Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-       40864
           эпидемиологиялық салауаттылығы
      004  Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық  1562961
           көмек көрсету
      005  Медициналық ұйымдарды техникалық және             32423
           ақпараттық қамтамасыз ету
06        Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік           316199934
            қамсыздандыру
   213     Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты     315926077
           әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      001  Еңбек, жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік       1119010
           қорғау және көші-қон саласындағы уәкілетті
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Зейнетақы бағдарламасы                        209038486
      003  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар            52025875
      004  Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар                24315980
      005  Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы                    1629334
      006  Жер астындағы және ашық тау-кен жұмыстарында,   1669150
           еңбектiң ерекше зиянды және ерекше ауыр
           жағдайында жұмыс iстеген адамдарға
           мемлекеттiк арнайы жәрдемақылар
      007  Бала тууға байланысты біржолғы мемлекеттік      3622775
           жәрдемақылар
      008  Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақтар     194475
           салдарынан зардап шеккен зейнеткерлерге,
           мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға
           біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар
      010  Ақталған азаматтарға-жаппай саяси қуғын-сүргін   807209
           құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы
      011  Қаза болған, қайтыс болған әскери                  1854
           қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап
           алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдер
      012  Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы             44638
           ғылыми зерттеулер
      013  Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді           6163020
           қамтамасыз ету
      014  Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы            49239
           бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
      015  Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік            165000
           орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту
      016  Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған               414500
           жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам
           өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу
      018  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        1109618
           қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысына
           қатысушылар мен мүгедектеріне біржолғы көмек
           төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      019  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        1500000
           қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыз-
           дандыру объектілерін салуға және қайта
           жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      020  Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы      40000
           әлеуметтік мемлекеттік көмек көрсетуге Қызылорда
           облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      021  Шалқар ауданының халқына атаулы әлеуметтік        20000
           мемлекеттік көмек көрсетуге Ақтөбе облыстық
           бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      023  Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек          7144
           көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         116602
           қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысына
           қатысушылар мен мүгедектерінің жол жүруін
           қамтамасыз ету үшін берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      025  Жұмыспен қамтудың және кедейшіліктің              50000
           ақпараттық базасын дамыту
      026  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         365712
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелер
           мен қазыналық кәсіпорындардың бірінші және
           екінші разрядтағы жұмысшыларының лауазымдық
           жалақыақыларын (ставкаларын) есептеу үшін
           коэффициенттер мөлшерін ұлғайтуға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      027  Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру       11382902
           және әлеуметтік қорғау
      028  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты          6354
           әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон және
           демография жөніндегі ақпараттық жүйесін құру
      029  Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне      67200
           бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысына
           экологиялық үстемеақыларды төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
   225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым          202894
           министрлігі
      026  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         202894
           қалаларының бюджеттеріне арнайы (түзету)
           білім беру ұйымдары арнаулы техникалық және
           орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
   603     Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және        70963
           байланыс агенттігі
      018  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          70963
           қалаларының бюджеттеріне қалалық
           телекоммуникациялық желілердің абоненттері
           болып табылатын, әлеуметтік қорғалатын
           азаматтарға телефон үшін абоненттік төлем
           тарифінің көтерілуін өтеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық             28716581
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі        2500000
      028  "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ           2500000
           акцияларының пакетін сатып алу
   233     Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда    26216581
           министрлiгi
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        2890790
           қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      025  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        6300000
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммунал-
           дық тұрғын-үй қорының тұрғын үйін салуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы       11458600
           қалаларының бюджеттеріне коммуналдық
           шаруашылықтарды дамыту үшін берілетін
           нысаналы даму трансферттері
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        5467191
           қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді
           мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      037  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне           100000
           Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдау
           үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық     25895075
          кеңiстiк
   101     Қазақстан Республикасы Президентінің             109985
           Әкімшілігі
       004  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау               109985
    200     Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат       24557291
           және спорт министрлігі
      001  Мәдениет, ақпарат және спорт саласындағы         319901
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      006  Мәдениет, ақпарат және спорт саласындағы         136035
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      007  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау               533477
      008  Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды       382743
           қамтамасыз ету
      009  Ұлттық фильмдер шығару                           911253
      010  Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету            130502
      011  Әлеуметтік маңызды және мәдени іс-шараларды      964065
           өткізу
      012  Театр-концерт ұйымдарының жұмысын қамтамасыз    2324846
           ету
      014  Cпopт объектілерiн салу және қайта жаңарту      3053760
      015  Жоғары жетiстiктер спортын дамыту               2628241
      016  Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық            57034
           түрлерiн дамытуды қолдау
      017  Ақпараттың жалпыға қол жетімділігiн              527881
           қамтамасыз ету
      018  Баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету        23642
      019  Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргiзу         8811839
      020  Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып     717956
           шығару
      021  Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм      152678
           саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу
      023  Мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар            21608
      024  Мемлекет қайраткерлерiнiң бейнесiн мәңгi           5000
           есте сақтау
      025  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстанның басқа да     133676
           халықтарының тілдерiн дамыту
      026  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        2705784
           қалаларының бюджеттерiне мәдениет және спорт
           объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму
           трансферттері
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес   15370
   225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым          873839
           министрлiгi
      003  Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау                 5291
      006  Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-           320948
           педагогикалық ақпараттың қол жетімділігін
           қамтамасыз ету
      040  Жастар саясатын жүргізу                          547600
   226     Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау            5170
           министрлігі
      020  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттың жалпыға    5170
           қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету
   233     Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда      104597
           министрлігі
      041  Қазақстанның туристiк имиджiн қалыптастыру       104597
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс          244193
           басқармасы
      006  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу            244193
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын    24100892
          пайдалану
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі         484000
      039  "Қарағанды көмiр шахтасының" жойылған шахталар   484000
           қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген
           зиянды өтеу жөнiндегi мiндеттемелерін орындау
   225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым          194790
           министрлігі
      024  Сейсмологиялық ақпарат мониторингі               194790
   231     Қазақстан Республикасы Энергетика және         23155483
           минералдық ресурстар министрлiгi
      001  Энергетика және минералдық ресурстар             586987
           саласындағы уәкілетті органның қызметін
           қамтамасыз ету
      002  Мұнай газ жобалары бойынша пайдалану құқығы       38338
           мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi
           есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету
      003  Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы     88100
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      004  Жылу-энергетика кешені, мұнай-химия және         623400
           минералдық ресурстар саласындағы технологиялық
           сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      005  Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану   992295
           реакторын құру
      006  Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық             658135
           университетінде ауыр иондарды жеделдету
           негізінде пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенін құру
      008  Уран кеніштерін тұмшалау және жою,               464984
           техногендік қалдықтарды көму
      009  Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу      533499
      010  Жылу-энергетика кешенін дамыту                    66000
      011  Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету         435000
      012  Геологиялық ақпаратты түзу                        72417
      013  Мемлекеттiк геологиялық зерделеу                1371294
      014  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану          569600
           мониторингi
      015  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар      30000
           туралы ақпараттық жүйенi дамыту
      017  Өздігінен төгіліп жатқан ұңғымаларды жою         752900
           және тұмшалау
      018  Мұнай операцияларын жүргізу, сондай-ақ           500000
           көмірсутегін тасымалдау, қайта өңдеу және
           өткізу кезінде келісім шарттарда мемлекет
           мүддесін білдіру
      019  "Қарағанды шахталарын тарату" РМБК-ке берілген,  144211
           жабылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына
           келтірілген зиянды өтеу
      022  Мемлекеттік бюджет алдындағы міндеттемелерді    4471118
           өтеу үшін "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-ның
           жарғылық капиталын ұлғайту
      023  Арнайы бақылау станцияларында тіркелген ядролық    5080
           жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи
           сейсмограммаларының электрондық мұрағатын жасау
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        9676950
           қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      026  Оңтүстік Қазақстанның тұтынушыларын тұрақты     1075175
           энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету
   233     Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда      266619
           министрлiгi
      003  Мырғалымсай кен орны кенiштерiн жою              266619
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше  62990469
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған
          ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
          жер қатынастары
   212     Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы        55015227
           министрлiгi
      001  Агроөнеркәсіптік кешен, орман және су           5618594
           шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және       211728
           жақсарту
      003  Өсімдіктерді қорғау                             2786076
      004  Өсімдіктер карантині                             776420
      005  Тұқымдық және көшет материалының сорттық         156845
           және себу сапаларын анықтау
      006  Ауыл шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдау   8101211
      013  Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын           103916
           сынақтан өткізу
      014  Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру   38665
      016  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі        49747
           қолдау
      017  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        5509099
           қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
           жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      018  Жұқпалы аурулардан сақтануды қамтамасыз ету     4721167
      020  Азық-түлік қауіпсіздігін және жұмылдыру         7062362
           қажеттіліктерін қамтамасыз ету
      021  Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және     314967
           агроклиматтық қамтамасыз ету
      023  Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану      264467
      025  Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және          545622
           жерлердi қалпына келтіру
      027  Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал      2917764
           теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау
      028  Арал теңiзi өңірінің елдi мекендерiн сумен       313163
           жабдықтау және санитариясы
      029  Сумен жабдықтау жүйесін салу және қайта жаңарту 4010320
      031  Гидротехникалық құрылысты қайта жаңарту         1252026
      033  Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау         43095
           және өнеркәсіп ағындыларын тазарту
      034  Су берумен байланысы жоқ республикалық су        935600
           шаруашылығы объектілерін пайдалану
      036  Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын       1872868
           қамтамасыз ету
      037  Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және    111620
           оның кадастры
      038  Балық ресурстарын молайту                        586823
      039  Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын сақтау            47907
      040  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және        2093258
           жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды
           қамтамасыз ету
      041  Нұра-Есіл өзендері алабының қоршаған             337698
           ортасын оңалту және басқару
      042  Агроөнеркәсіп кешен саласындағы қолданбалы      2004000
           ғылыми зерттеулер
      044  Ормандарды сақтау және республиканың орманды      37567
           аумақтарын көбейту
      045  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы          170850
           министрлігінің ақпараттық-маркетингтік
           жүйесін құру
      046  Агроөнеркәсiп кешені саласының дамуын            147527
           нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету
      047  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен     65493
           жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және
           жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін
           мемлекеттік есепке алу және тіркеу
      049  Республика меншігіне жататын ауыз сумен жабдық-  722390
           таудың баламасыз көздері болып табылатын
           сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелері-
           нен алынатын ауыз суды беру бойынша қызметтер
           құнын субсидиялау
      054  Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік  794360
           құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу
           және қалпына келтіру
      055  Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік              600
           сыйлықтар
      056  Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің         86614
           бәсекеге қабілеттілігін арттыру
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес    2528
      743  Өсімдіктер мен жануарлардың гендік               200270
           ресурстарының ұлттық қоймасын салу
   234     Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны          4092610
           қорғау министрлігі
      001  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті    1606279
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық     10951
           қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық
           сараптама жүргізу
      003  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми        250000
           зерттеулер
      004  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу         676730
           және қайта жаңарту
      005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту       164314
      007  Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін      41000
           құру және дамыту
      008  Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу      489979
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         853357
           қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны
           қорғау объектілерін салуға және қайта жаңартуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
    606     Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі       81571
      005  Ауыл шаруашылығы санағын жүргізу                  81571
   614     Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын          3665830
           басқару агенттiгi
      001  Жер ресурстарын мемлекеттік басқаруды            647293
           қамтамасыз ету
      002  Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету  1295712
      003  Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған   600000
           ақпараттық жүйесiн құру
      004  Топография-геодезиялық және картографиялық       534389
           өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету
      005  Республикалық картографиялық фабриканы салу      549370
      006  Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы    39066
           ғылыми зерттеулер
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс          135231
           басқармасы
      007  Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау,  135231
           молайту
11        Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және        1279962
          құрылыс қызметі
   233     Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда     1279962
           министрлiгi
      005  Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  25200
      006  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми        968802
           зерттеулер
      008  Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету                108235
      014  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі       177725
           саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды
           жетілдіру
12        Көлiк және коммуникациялар                    90903020
   215     Қазақстан Республикасы Көлiк және              86838557
           коммуникация министрлiгi
      001  Көлiк және коммуникациялар саласындағы          1099321
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын     39206937
           дамыту
      003  Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, 15600824
           орташа және ағымды жөндеу, ұстау, көгалдан-
           дыру, диагностика және аспаптық құралдармен
           тексеру
      005  Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын      1119054
           қамтамасыз ету және шлюздердi күтіп-ұстау
      006  Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту                3688542
      008  Темір жол көлігі инфрақұрылымын дамыту           439190
      009  Әлеуметтік маңызы бар облысаралық бағыттар      8862200
           бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын
           субсидиялау
      010  Көлiк және коммуникациялар саласындағы            83400
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      011  Темір жол саласының стандарттарын әзірлеу         23040
      013  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        1107800
           қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік маңызы
           бар ауданаралық (қалааралық) және ішкі бағыт-
           тардағы темір жол жолаушылар тасымалдарын
           субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      019  Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау         600000
      020  Су көлігі инфрақұрылымын дамыту                  350000
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы       14419318
           қалаларының бюджеттеріне көлік жүйесін
           дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      030  "Transport tower" әкімшілік-технологиялық        238931
           кешені ғимаратын күтіп-ұстау
   225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым           13856
           министрлігі
      042  "Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкінің есебі  9107
      043  Қазақстан Республикасының ғарышкер                 4749
           үміткерлерін даярлау
   603     Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру           4050607
           және байланыс агенттігі
      002  Радиожиілік өрісінің және радиоэлектрондық       110000
           құралдардың мониторинг жүйесін құру
      006  Радиожиілік өрісінің және радиоэлектрондық       256694
           құралдардың мониторинг жүйесін техникалық
           сүйемелдеу
      017  Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап       3683913
           байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі
           залалдарына өтемақы
13        Басқалар                                       75533889
   202      Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар        4860165
           министрлігі
      008  Мемлекеттік материалдық резервті                4860165
           қалыптастыру және сақтау
   203     Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды    1065776
           реттеу агенттігі
      001  Табиғи монополия субъектілерінің қызметін        961376
           реттеуді, бақылауды қамтамасыз ету
      002  Монополистер қызметінің мониторингі бойынша      104400
           электрондық деректер базасын құру
   204     Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер              280935
           министрлiгi
      006  Өкiлдiк шығындар                                 280935
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі       46777327
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы       31018414
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік
           қызметшілердің, мемлекеттік мекемелердің
           мемлекеттік қызметші болып табылмайтын
           қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар
           қызметкерлерінің жалақыларын ұлғайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      010  Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві      15758913
   220     Қазақстан Республикасы Экономика және            970000
           бюджеттік жоспарлау министрлігі
      004  Республикалық бюджеттік инвестициялық            670000
           жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-
           экономикалық негіздемелерін әзірлеу және
           сараптау
      008  Облыстық бюджеттерге экономикасы күйзеліске       21500
           ұшыраған шағын қалалардың тіршілік ету
           объектілерін күрделі жөндеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      015  Облыстық бюджеттерге экономикасы күйзеліске      278500
           ұшыраған шағын қалаларды дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
   233     Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда     4219615
           министрлiгi
      001  Индустрия және сауда саласындағы уәкілетті      1690800
           органның қызметін қамтамасыз ету
      007  Стандарттау, сертификаттау, метрология және       10500
           сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
      009  Астана қаласында эталондық орталықты салу       1200000
      012  Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті            4467
           қолдау жөніндегі ақпараттық жүйені дамыту
      013  Стандарттау, метрология және сертификаттау       652700
           жүйесін жетілдіру
      016  Жаңа технологияларды құру және дамыту             92000
      017  Экспорттық бақылаудың ақпараттық жүйесін           7000
           дамыту
      027  Ақпараттық технологиялар паркінің жұмыс           11648
           істеуін қамтамасыз ету
      038  Ақпараттық технологиялық паркін дамыту           550500
   234     Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны          1471271
           қорғау министрлiгi
      006  Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу         1471271
   608     Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет        616472
           істері агенттігі
      005  Астана қаласының бюджетіне мемлекеттік           616472
           органдардың және мемлекеттік мекемелердің
           қызметкерлеріне тұрғын үй салуға және
           сатып алуда үлестік қатысуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
   694     Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс        15272328
           басқармасы
      008  Қазақстан Республикасы Президентiнің Іс        15272328
           басқармасының объектiлерiн салу және қайта
           жаңарту
14         Борышқа қызмет көрсету                         30075730
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi       30075730
      013  Үкiметтiк борышты қамтамасыз ету               30075730
15         Ресми трансферттер                             146685266
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi      146685266
      066  Республикалық бюджеттен Ұлттық қорға           13657725
           берiлетiн ресми трансферттер
      400  Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру        133027541

            ІІІ. Операциялық сальдо                       34466435

            ІV. Таза бюджеттік кредит беру               48002548
            Бюджеттік кредиттер                           60459925

04        Бiлiм беру                                  3555427
   225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым        3399396
           министрлiгi
      015  Жоғары кәсіби білімді мамандар даярлауда       3399396
           мемлекеттік білім беруді кредиттеу
   226     Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау         156031
           министрлігі
      004  Жоғары кәсіби білімді мамандар даярлауда        156031
           мемлекеттік білім беруді кредиттеу
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            42000000
   233     Қазақстан Республикасы Индустрия және           42000000
           сауда министрлігі
      002  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы       42000000
           қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға
           кредиттер беру
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,          813041
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
          қорғау, жер қатынастары
   212     Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы         813041
           министрлiгi
      026  Су ресурстарын басқару және жердi қалпына        813041
           келтiруді жетілдіру жобасына кредит беру
12        Көлiк және коммуникациялар                    6940853
   215     Қазақстан Республикасы Көлік және               355853
           коммуникация министрлiгi
      007  Астана қаласында халықаралық әуежай              355853
           құрылысына кредит беру
    225     Қазақстан Республикасы Білім және ғылым         6585000
           министрлігі
      041  "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Байтерек" ғарыштық  6585000
           зымыран кешенін құруға кредит беру
13        Басқалар                                        7150604
   217     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi        7150604
      011  Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндетте-       6550604
           мелерді орындау
      012  Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы      600000
           бар қала, астана бюджеттерінің кассалық
           алшақтығын жабуға арналған Қазақстан
           Республикасы Yкiметiнiң резервi

___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________

            Бюджеттік кредиттерді өтеу                    12457377

5         Бюджеттік кредиттерді өтеу                    12457377
    01      Бюджеттік кредиттерді өтеу                      8215209
      1    Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік        8215209
           кредиттерді өтеу
   02      Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша        4242168
           талаптарды қайтару
      1    Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша        4242168
           талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

____________________________________________________________________
Функционалдық топ                                       Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                       мың теңге
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
        1                    2                             3
____________________________________________________________________
          V. Қаржы активтерімен жасалатын          100228111
          операциялар бойынша сальдо
          Қаржы активтерін сатып алу               100228111
01          Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
           көрсету                                          501261
   217    Қазақстан Республикасы                      491551
          Қаржы министрлiгi
      006  Халықаралық қаржы ұйымдарының
           акцияларын сатып алу                             491551
   690    Қазақстан Республикасы                        9710
          Орталық сайлау комиссиясы
      003  Инженерлік-техникалық орталық құру                 9710
04        Білім беру                                  720000
   225    Қазақстан Республикасы                      720000
          Білім және ғылым министрлігі
      032  Білім беруді және ғылымды институционалдық       720000
           дамыту
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық             11900000
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы 
          министрлігі                               11900000
      053  Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік
           бағдарламасын іске асыруды
           институционалдық қамтамасыз ету                11900000
08        Мәдениет, спорт, туризм және
          ақпараттық кеңiстiк                        1929387
   200    Қазақстан Республикасы Мәдениет,
          ақпарат және спорт министрлігі             1929387
      022  Бұқаралық ақпарат құралдарын
           институционалдық дамыту                         1929387
09        Отын-энергетика кешені және жер
          қойнауын пайдалану                         5773000
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика
          және минералдық ресурстар министрлігі      5773000
      007  Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар
           паркі" технопаркін құру                          273000
      016  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-тың жарғылық
           капиталын ұлғайту                               1000000
      033  Амангелдi газ кен орындары тобын игеру          4500000
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар
          дүниесін қорғау, жер қатынастары          24784700
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл
          шаруашылығы министрлiгi                   24784700
      043  Ауыл шаруашылығын институционалды дамыту         24784700
12        Көлiк және коммуникациялар                 3839920
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және          1762085
          коммуникация министрлiгi
      012  Астана қаласының халықаралық
           әуежайын дамыту                                 1762085
   603    Қазақстан Республикасы
          Ақпараттандыру және байланыс               2077835
          агенттігі
      004  Байланыс пен хабар таратудың ұлттық
           спутниктік жүйесін дамыту                        633126
      013  Почта-жинақтау жүйесін дамыту                   1444709
13        Басқалар                                  52779843
   217    Қазақстан Республикасы
          Қаржы министрлігі                         13670000
      027    Мемлекетаралық инвестициялық банк құру         13170000
      029  Мемлекеттік аннуитеттік компания құру            500000
   220    Қазақстан Республикасы Экономика
          және бюджеттік жоспарлау министрлігі       1373887
       012  Маркетингтік-талдамалық зерттеулер
           орталығын дамыту                                1373887
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия
          және сауда министрлiгi                    37735956
      018  Индустриялық-инновациялық даму стратегия.      26193456
           сын іске асыруды институционалдық
           қамтамасыз ету
      032  Шағын кәсіпкерлікті дамыту                     11542500

___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________

          Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
6         Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
   01     Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
       1   Қаржы активтерін ел ішінде сатудан
           түсетін түсімдер                                2000000

___________________________________________________________________
                           Атауы                         Сомасы,
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
                             1                              2
___________________________________________________________________
            VI. Бюджет тапшылығы                    -113764224
          VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру      113764224

________________________

"2005 жылға арналған      
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
 2004 жылғы 2 желтоқсандағы    
 N 3-ІІІ ҚРЗ            
Заңына 2-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

              Шикізат секторы ұйымдарынан түсетін,
       республикалық бюджетке есептелетін 2005 жылға
              арналған түсімдердің көлемдері

____________________________________________________________________
P/c|                   Атауы                          |  Сомасы,
 N |                                                  | мың теңге
____________________________________________________________________
  1                              2                           3
____________________________________________________________________
    Барлығы                                        136577253
   Корпорациялық табыс салығы - барлығы                107044630
    оның ішінде:
    Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін
    тізбе бойынша заңды тұлғалардан - шикізат секторы
    ұйымдарынан алынатын корпорациялық табыс салығы       79827320

    Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін
    тізбе бойынша шикізат секторы ұйымдары төлем
    көзінен ұстайтын резидент заңды тұлғалардан
    алынатын корпорациялық табыс салығы                    3686310

    Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін
    тізбе бойынша шикізат секторы ұйымдары төлем
    көзінен ұстайтын резидент емес заңды
    тұлғалардан алынатын корпорациялық табыс салығы       23531000

2   Шикізат секторы ұйымдарынан (Қазақстан
    Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбе
    бойынша заңды тұлғалардан) роялти                     16141453

3   Қазақстан Республикасының шикізат секторы
    ұйымдарынан (Қазақстан Республикасының
    Үкіметі белгілейтін тізбе бойынша заңды
    тұлғалардан) жасалған келісім-шарттар бойынша
    өнімді бөлу жөніндегі үлесі                           13391170

___________________________

"2005 жылға арналған      
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
 2004 жылғы 2 желтоқсандағы    
 N 3-ІІІ ҚРЗ            
Заңына 3-ҚОСЫМША        

  Республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру мен өңдеу
салаларына жататын мүлікті жекешелендіруден 2005
жылға арналған республикалық бюджетке түсетін
түсімдерінің көлемдері

__________________________________________________________________
                   Атауы                |    Сомасы, мың теңге
__________________________________________________________________

  Республикалық меншіктегі және тау-кен
өндіру мен өңдеу салаларына жататын
мүлікті жекешелендіруден 2005 жылға
арналған республикалық бюджетке түсетін
түсімдердің көлемдері                              0

___________________________

"2005 жылға арналған      
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
 2004 жылғы 2 желтоқсандағы    
 N 3-ІІІ ҚРЗ            
Заңына 4-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - 2005.05.16.  N 49  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

  2005 жылға арналған республикалық бюджеттің
     бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)
        іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық
   капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталатын
      бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік даму
                бағдарламаларының тізбесі

____________________________________________________________________
Функционалдық топ
    Әкімші                            Атауы
        Бағдарлама
____________________________________________________________________
      1                                2
____________________________________________________________________
          Инвестициялық жобалар
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету
   102    Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық
          басқармасы
      002  Заң жобалары мониторингінің автоматтандырылған
           жүйесін құру
      003  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық
           басқармасы объектілерін салу және қайта жаңарту
    204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
      004  Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
           объектілерін салу және қайта жаңарту
    217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
      007  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының
           ақпараттық жүйелерін құру және дамыту
      026  Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым
           объектілерін салу
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлігі
      002  Мемлекеттік басқарудың ахуалдық жүйесін құру
      003  Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
           жоспарлау министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру
   225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым
          министрлiгi
       005 Ғылыми объектілерді салу және қайта жаңарту
   406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау
          жөніндегі есеп комитетi
      002  Қаржы бақылау объектілері бойынша деректердің
           ақпараттық базасын құру және дамыту
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
          байланыс агенттігі
      005  Мемлекеттік деректер базаларын құру
      007  Мемлекеттік органдардың электрондық құжат
           айналымының бірыңғай жүйесін құру
      008  Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру
      011  Мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасын құру
   606    Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi
      003  Мемлекеттік статистика органдарының ақпараттық
           жүйелерін құру
   690    Қазақстан Республикасы Орталық
          сайлау комиссиясы
      002  "Сайлау" автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру
02        Қорғаныс
   202    Қазақстан Республикасы Төтенше
          жағдайлар министрлігі
      003  Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу
           мен қайта жаңарту
      005  Алматы қаласының бюджетіне көшкінге қарсы және жер
           көшкініне қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге берілетін
           нысаналы даму трансферттері 
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
      003  Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру
      004  Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
      002  Республикалық ұлан объектілерін салу
03        Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздік, құқық, сот,
          қылмыстық-атқару қызметі
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi
      007  Қоғамдық тәртіп және қоғамдық қауіпсіздік объектілерін
           салу, қайта жаңарту
      008  Ішкі істер органдарының ақпараттық жүйелерін құру
      009  3-мемлекеттік жоба
   221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      004  Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және қайта
           жаңарту
      008  Әділет органдарының ақпараттық жүйесін құру
      009  Қылмыстық-атқару жүйесінің ақпараттық жүйесін құру
   410    Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
          комитеті
      002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы
   501    Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      002  Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай
           автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру
   502    Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
      003  Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық
           статистика және арнаулы есепке алу комитетінің
           ақпараттық жүйесін құру
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
          және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
          агенттігі (қаржы полициясы)
      003  Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және
           сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің
           автоматтандырылған бірыңғай
           ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесін құру
04        Бiлiм беру
   200    Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және
          спорт министрлігі
      002  Спорт бойынша білім беру объектілерін салу және
           қайта жаңарту
   201    Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгi
      013  Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
          министрлігі
      011  Білім беру және ғылым объектілерін салу және қайта
           жаңарту
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және қайта
           жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      022  Білім беру жүйесін ақпараттандыру
      031  Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің
           сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
          министрлiгi
      026  Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және
          сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы
          полициясы)
      005  Қаржы полициясының объектілерін салу және қайта жаңарту
05        Денсаулық сақтау
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
          министрлiгi
      005  Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне
           денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта
           жаңартуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      016  Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жаңарту
      019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру
      023  Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр
           және телемедицинаны дамыту
      032  Алматы қалалық бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің
           сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму
           трансферттері
06        Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
   213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
          әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      015  Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың
           ақпараттық жүйесін дамыту
      019  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін
           салуға және қайта жаңартуға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
      025  Жұмыспен қамтудың және кедейшіліктің ақпараттық базасын
           дамыту
      028  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
           қорғау министрлігінің көші-қон және демография жөніндегі
           ақпараттық жүйесін құру
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлігі
      002  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне тұрғын үй салуға кредиттер беру
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
      025  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
           тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықтарды дамыту үшін
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне қалалары мен елді мекендерді көркейтуге
           берілетін нысаналы даму трансферттері
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
   200    Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
          министрлігі
      014  Спорт объектілерін салу және қайта жаңарту
      026  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне мәдениет және спорт объектілерін дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      005  Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын
           құру
      006  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде ауыр
           иондарды жеделдету негізінде пәнаралық ғылыми-зерттеу
           кешенін құру
      015  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы
           ақпараттық жүйені дамыту
      023  Арнайы бақылау станцияларында тіркелген ядролық
           жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи
           сейсмограммаларының электрондық мұрағатын жасау
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
          жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
          министрлiгi
      014  Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру
      016  Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау
      017  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      025  Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді
           қалпына келтіру
      026  Су ресурстарын басқару және жерді қалпына келтіруді
           жетілдіру жобасына кредит беру
      027  Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің
           солтүстік бөлігін сақтау
      028  Арал теңізі өңірінің елді мекендерін сумен жабдықтау
           және санитариясы
      029  Сумен жабдықтау жүйесін салу және қайта жаңарту
      031  Гидротехникалық құрылысты қайта жаңарту
      041  Нұра-Есіл өзендері алабының қоршаған ортасын оңалту және
           басқару
      044  Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын
           көбейту
      045  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
           ақпараттық-маркетингтік жүйесін құру
      056  Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге
           қабілеттілігін арттыру
      743  Өсімдіктер мен жануарлардың гендік ресурстарының ұлттық
           қоймасын салу
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
          министрлігі
      004  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және қайта
           жаңарту
      005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту
      007  Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және
           дамыту
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға
           және қайта жаңартуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   614    Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
          агенттiгi
      003  Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған
           ақпараттық жүйесін құру
      005  Республикалық картографиялық фабриканы салу
12        Көлiк және коммуникациялар
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация
          министрлiгi
      002  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту
      006  Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту
      007  Астана қаласында халықаралық әуежай құрылысына кредит
           беру
      008  Темір жол көлігі инфрақұрылымын дамыту
      020  Су көлігі инфрақұрылымын дамыту
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне көлік жүйесін дамытуға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      041  "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Байтерек" ғарыштық зымыран
           кешенін құруға кредит беру
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
          байланыс агенттігі
      002  Радиожиілік өрісінің және радиоэлектрондық құралдардың
           мониторинг жүйесін құру
13        Басқалар
   203    Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу
          агенттігі
     002   Монополистер қызметінің мониторингі бойынша электрондық
           деректер базасын құру
    220    Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
          жоспарлау министрлігі
      015  Облыстық бюджеттерге экономикасы күйзеліске ұшыраған
           шағын қалаларды дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   233    Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда
          министрлiгi
      009  Астана қаласында эталондық орталық салу
      012  Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі
           ақпараттық жүйені дамыту
      017  Экспорттық бақылаудың ақпараттық жүйесін дамыту
      038  Ақпараттық технологиялық паркін дамыту
    608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
          агенттігі
      005  Астана қаласының бюджетіне мемлекеттік органдардың және
           мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне тұрғын үй
           салуға және сатып алуда үлестік қатысуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      008  Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасының
           объектілерін салу және қайта жаңарту
            Инвестициялық бағдарламалар
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
   204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
      009  Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдiктерiн
           орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектiлерiн
           сатып алу және салу
   225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгі
      002  Іргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс
          агенттігі
      003  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
   606    Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi
      004  Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
   608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстері
          агенттiгі
      003  Мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет саласындағы
           қолданбалы ғылыми-зерттеулер
02        Қорғаныс
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
      006 Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс
          жүйелерiн жаңғырту және сатып алу
      008 Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
          мен тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар
04        Білім беру
   200    Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
          министрлiгі
      004  Орта кәсiптiк білiмдi мамандар даярлау
   201    Қазақстан Республикасы Iшкi істер министрлігі
      010  Орта кәсiптік білімдi мамандар даярлау
      012  Жоғары кәсiби білімдi мамандар даярлау
   202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
          министрлігi
      006  Жоғары кәсiби білімдi мамандар даярлау
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
      010  Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау
      011  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiби білiмдi
           мамандар даярлау
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлігі
      042  Экономика саласындағы басшы қызметкерлердiң
           біліктiлігiн арттыру
   221    Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігi
       007 Орта кәсiптiк білімдi мамандар даярлау
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi
      008  Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк
           кешендерiн әзiрлеу және тәжiрибеден өткiзу, бiлім беру
           саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және
           шетелдегi қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетiн шығару
           және жеткізу
      013  Орта кәсiптiк бiлімдi мамандар даярлау
      014  Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      015  Жоғары кәсiби бiлімдi мамандар даярлауда мемлекеттiк
           білім берудi кредиттеу
      020  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлімдi
           мамандар даярлау
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
      002  Орта кәсiптiк бiлімдi мамандар даярлау
      003  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білімдi
           мамандар даярлау
      004  Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлауда мемлекеттiк
           білім берудi кредиттеу
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және
          сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы
          полициясы)
      004  Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Ic басқармасы
      011  Дәрігерлердi шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру
05        Денсаулық сақтау
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
      009  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
06        Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
   213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
          әлеуметтік қорғау министрлiгі
      012  Еңбектi қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстік
   200    Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
          министрлiгi
      006  Мәдениет, ақпарат және спорт саласындағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
09        Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      003  Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
      004  Жылу-энергетика кешенi, мұнай-химия және минералдық
           ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
          жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      039  Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын сақтау
      042  Агроөнеркәсіп кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
          министрлiгі
       003  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер
   614    Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
          агенттiгi
      006  Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
11        Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс
          қызметi
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгі
      005  Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      006  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
12        Көлiк және коммуникациялар
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация
          министрлiгi
      010  Көлiк және коммуникациялар саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
13        Басқалар
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгi
      007  Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi
           саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
15        Ресми трансферттер
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
      066  Республикалық бюджеттен Ұлттық қорға берілетін ресми
           трансферттер
             Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға
          және ұлғайтуға инвестициялар
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
      006  Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу
   690    Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы
      003  Инженерлік-техникалық орталық құру
04        Білім беру
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      032  Білім беруді және ғылымды институционалдық дамыту
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      053  Тұрғын үй құрылысының мемлекеттiк бағдарламасын iске
           асыруды институционалдық қамтамасыз ету
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
   200    Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
          министрлiгі
      022  Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық дамыту
09        Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
      007  Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі"
           технопаркін құру
      016  "ҚазмұнайГаз" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту
      033  Амангелдi газ кен орындары тобын игеру
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
          және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі
      043  Ауыл шаруашылығын институционалдық дамыту
12        Көлік және коммуникациялар
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация
          министрлiгі
      012  Астана қаласының халықаралық әуежайын дамыту
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс
          агенттігі
      004  Байланыс пен хабар таратудың ұлттық спутниктік жүйесiн
           дамыту
      013  Почта-жинақтау жүйесiн дамыту
13        Басқалар
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      027  Мемлекетаралық инвестициялық банк құру
      029  Мемлекеттiк аннуитеттік компания құру
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлiгi
      012  Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығын дамыту
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгi
      018  Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыруды
           институционалдық қамтамасыз ету
      032  Шағын кәсiпкерлiктi дамыту  

"2005 жылға арналған      
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
 2004 жылғы 2 желтоқсандағы    
 N 3-ІІІ ҚРЗ            
Заңына 5-ҚОСЫМША         

  2005 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi

____________________________________________________________________
Функционалдық топ
   Әкімші                        Атауы
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
5         Денсаулық сақтау
   226     Қазақстан Республикасы Денсаулық
           сақтау министрлігі
      006  Республикалық деңгейде халықтың
           санитарлық-эпидемиологиялық
           салауаттылығы
      011  Туберкулезбен ауыратындарға
           мамандандырылған және санаторий-
           сауықтыру медициналық көмек көрсету
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне дәрілік
           заттарды, вакциналарды және басқа
           иммундық-биологиялық препараттарды
           сатып алуға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне бес жасқа
           дейінгі балаларды дәрі-дәрмекпен
           қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне жүкті
           әйелдерді құрамында темір және йод
           бар препараттармен қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың
           жекелеген санаттарын медициналық
           тексеруді жүзеге асыруға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
6         Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
          қамсыздандыру
   213     Қазақстан Республикасының Еңбек және
           халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      002  Зейнетақы бағдарламасы
      003  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар
      004  Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар
      006  Жер астындағы және ашық тау-кен
           жұмыстарында, еңбектiң ерекше зиянды
           және ерекше жағдайында жұмыс
           iстеген адамдарға мемлекеттiк
           арнайы жәрдемақылар

_________________________

"2005 жылға арналған      
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
 2004 жылғы 2 желтоқсандағы    
 N 3-ІІІ ҚРЗ            
Заңына 6-ҚОСЫМША         

  2005 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

__________________________________________________________________
                            Атауы
__________________________________________________________________
  Білім беру

Жалпы білім беру
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы
білім беру
Білім берудің мамандандырылған ұйымдарында дарынды
балаларға жалпы білім беру

  Денсаулық сақтау

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық
көмек көрсету

             _____________________________________

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады