Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне зияткерлiк меншiк мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі N 586 Заңы

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 237-құжат):

      1) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) автор - шығармашылық еңбегiмен туынды жасаған жеке тұлға;
      2) авторлық құқық - автордың мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтары;
      3) электронды-есептеу машинасына (бұдан әрi - ЭЕМ) немесе деректер базасына арналған бағдарламаны бейiмдеу - ЭЕМ-ге немесе деректер базасына арналған бағдарламаның пайдаланушының нақты техникалық құралдарында немесе пайдаланушының нақты бағдарламаларының басқаруымен жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету мақсатында ғана жүзеге асырылатын ЭЕМ-ге немесе деректер базасына арналған бағдарламаға өзгерiстер енгiзу;
      4) дыбыстау-бейнелеу туындысы - тиiстi техникалық құрылғылардың көмегiмен көрiп және естiп (дыбыспен берiлетiн жағдайда) қабылдауға арналған өзара байланысты кадрлардың немесе бейнелердiң тiркелген серияларынан құралатын (дыбыспен немесе дыбыссыз берiлетiн) туынды. Дыбыстау-бейнелеу туындылары кинематографиялық туындыларды және бастапқы немесе одан кейiнгi түсiрiлу әдiсiне қарамастан кинематография құралдарына ұқсас құралдармен бейнеленген туындылардың бәрiн (теле- және бейнефильмдердi, диафильмдер мен слайдфильмдердi және сол сияқты туындыларды) қамтиды;
      5) деректер базасы - деректер ЭEM көмегiмен табылатындай және өңделетiндей етiп жүйеге түсiрiлген материалдардың iрiктелуi мен (немесе) орналасуы жағынан шығармашылық еңбектiң нәтижесiн бiлдiретiн деректер (мақалалар, есептер, фактілер және басқалар) жиынтығы. Көмегімен деректер базасының материалдарына электрондық кiрудi жүзеге асыруға болатын ЭЕМ-ге арналған бағдарламаға деректер базасы ұғымы қолданылмайды;
      6) қайта шығару - туындылардың немесе сабақтас құқықтар объектiлерiнiң бiр немесе одан да көп тұрақты немесе уақытша даналарын кез келген әдiспен және кез келген нысанда, толық немесе iшiнара, тiкелей немесе жанама түрде дайындау. Дыбыс- немесе бейнежазбаны дайындау, екi өлшемдiк немесе үш өлшемдiк туындының бiр немесе одан да көп даналарын дайындау, сондай-ақ туындыларды немесе сабақтас құқықтар объектiлерiн кез келген материалдық нысанда кез келген тұрақты немесе уақытша сақтау қайта шығару түрлерi болып табылады;
      7) ЭЕМ-ге арналған бағдарламаны қайта құрастыру - ЭЕМ-ге арналған бағдарламаның құрылымын зерттеу және кодын белгiлеу мақсатында объектiлiк кодты бастапқы мәтiнге өзгертудi қамтитын техникалық тәсiл;
      8) жалпы жұрттың назарына жеткiзу - авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерiн көпшiлiк оларға өзiнiң жеке қалауы бойынша кез келген жерден және кез келген уақытта (интерактивтiк режимде) қол жеткiзудi жүзеге асыра алатын сым немесе сымсыз байланыс құралдары арқылы хабарлау;
      9) жазу - дыбыстарды және (немесе) бейнелердi техникалық құралдардың көмегiмен оларды бiрнеше қайтара қабылдауға, қайта шығаруға немесе хабарлауға мүмкiндiк беретiн кез келген құралмен және кез келген нысанда жазып алу;
      10) құқықтарды басқару жөнiндегi ақпарат - туындыны, туынды авторын, орындаушыны, орындаушының орындаушылығын, фонограмма жасаушыны, фонограмманы, туындыға, орындаушылыққа немесе фонограммаға немесе туындыны, орындаушылықты немесе фонограмманы пайдалану шарттары туралы ақпаратқа қайсыбiр құқық иеленушiнi бiрдейлендiретiн ақпарат. Ақпараттың кез келген элементi туындының, жазып алынған орындаушылықтың немесе фонограмманың данасына қоса берiлетiн, не жалпы жұрттың назарына туындыны хабарлауға немесе жазып алынған орындаушылықты немесе фонограмманы хабарлауға және (немесе) жеткiзуге байланысты пайда болатын кезде осындай ақпарат берiлген кез келген цифрлар немесе кодтар да құқықтарды басқару жөнiндегi ақпарат деп ұғынылады;
      11) айрықша құқық - автордың немесе өзге құқық иеленушiнiң туындыны, орындаушылықты, фонограмманы, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарын осы Заңмен белгiленген мерзiм iшiнде өз қалауы бойынша кез келген әдiспен пайдалану жөнiндегi мүлiктiк құқығы;
      12) орындау - туындыны, фонограмманы, орындаушылықты, қойылымды тiкелей орындалатын ойын, ән, би арқылы немесе қандай да бiр техникалық құралдардың (телерадио хабарлары, кәбiлдiк телевизия және басқалары) көмегiмен көрсету. Дыбыстау-бейнелеу туындысының кадрларын ретi бойынша дыбыспен сүйемелдеп немесе сүйемелдемей көрсету;
      13) орындаушы - актер, әншi, музыкант, бишi немесе рөлде ойнайтын, ән салатын, оқитын, мәнерлеп оқитын, музыкалық аспапта ойнайтын немесе әдебиет және (немесе) өнер туындыларын (соның iшiнде эстрадалық, цирк немесе қуыршақ нөмiрлерiн) немесе халық шығармашылығы туындыларын қандай да бiр өзгедей жолмен орындайтын басқа да адам, сондай-ақ дирижер;
      14) авторлық құқық немесе сабақтас құқықтар объектiсiнiң контрафактiлiк данасы - жасалуы, таратылуы немесе өзгедей пайдаланылуы осы Заңның ережелерiне не Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттардың нормаларына сәйкес авторлық құқық және сабақтас құқықтардың бұзылуына әкеп соғатын туындының, жазылған орындаушылықтың, фонограмманың, эфирлiк және кәбiлдiк хабар тарату ұйымдары хабарының данасы. Құқық иеленушiнiң рұқсатынсыз құқықтарды басқару туралы ақпараты жойылған немесе өзгертiлген, немесе объектiлердi қорғаудың техникалық әдiстерiн айналып өтуге мүмкiндiк беретiн заңсыз пайдаланылатын құрылғылардың көмегiмен жасалған авторлық құқықтың және сабақтас құқықтардың объектiлерi де контрафактiлiк болып танылады;
      15) ЭЕМ-ге немесе деректер базасына арналған бағдарламаны түрлендiру (өңдеу) - ЭЕМ-ге немесе деректер базасына арналған бағдарламаның бейiмделуге жатпайтын кез келген өзгерiстерi;
      16) айрықша емес құқық - осы Заңда белгiленген жағдайларды қоспағанда, автордың тиiстi рұқсатымен басқа адамның құқық иесiмен бiрге туындыны пайдалана алатын құқығы;
      17) туындыны жариялау - туындыны жариялау, көпшiлiкке көрсету, көпшiлiк алдында орындау, жалпыжұрттың назарына жеткiзу арқылы және өзге де әдiстермен оған көпшiлiктiң алғаш рет қолын жеткiзетiн iс-әрекеттi автордың келiсiмiмен жүзеге асыру;
      18) жариялау - автордың не авторлық немесе сабақтас құқықтар объектiлерiне өзге құқық иеленушiнiң келiсiмiмен туындының немесе фонограмманың даналарын көпшiлiктiң орынды қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын мөлшерде меншiк құқығын не туындының немесе фонограмманың данасын иелену құқығын сату, прокатқа тапсыру немесе өзгедей беру арқылы көпшiлiкке ұсыну;
      19) туындыны аудару - шығарманы түпнұсқа шығарманың тiлiнен басқа тiлде бiлдiру. Бұл ретте аударма дұрыс және түпнұсқа туындының мазмұнын да, стилiн де бұрмаламайтын болуға тиiс;
      20) эфирге беру - туындыларды, орындаушылықтарды, фонограммаларды, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарларын (көрсетудi немесе орындауды қоса алғанда) радио немесе телевизия арқылы (кәбiлдiк телевизияны қоспағанда) беру жолымен жалпы жұрттың назарына хабарлау. Туындыларды, орындаушылықтарды, фонограммаларды, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарларын жерсерiк арқылы эфирге беру кезiнде жердегi станциядан жерсерiкке сигналдар қабылдау және жерсерiктен сигналдар беру эфирге беру деп түсiнiледi, солар арқылы туындыларды, орындаушылықтарды, фонограммаларды, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарларын көпшiлiктiң нақты қабылдауына қарамастан жалпы жұрттың назарына жеткiзу мүмкiн болады. Егер көпшiлiкке кодты ажырату құралдарын эфирлiк хабар тарату ұйымы берсе немесе соның рұқсаты бойынша берiлсе, код белгiленген сигналдарды беру эфирге беру болып табылады;
      21) эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабары - эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының өзi жасаған, сондай-ақ соның қаражаты есебiнен соның тапсырысы бойынша басқа ұйым жасаған хабар;
      22) туындыны өңдеу - түпнұсқа туындыны бiр жанрдан екiншi жанрға өзгерту. Бұл ретте түпнұсқа туындыны сахналау, қою және аранжировка жасау туындыны өңдеу түрлерi болып табылады;
      23) эфирге кейiнгi беру - бұрын эфирде берiлген немесе кәбiл бойынша жалпы жұрттың назарына хабарланған шығармаларды немесе сабақтас құқықтар объектiлерiн қайталап беру;
      24) құқық иеленушi - авторлық құқыққа қатысты автор (өсиетте аталған адамдар, оның мұрагерлерi), сабақтас құқықтарға қатысты орындаушы (оның мұрагерлерi), фонограммаларды жасаушы, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар беру ұйымы, сондай-ақ шарт бойынша немесе осы Заңмен көзделген өзге де негiз бойынша туындыны және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерiн пайдалануға құқық алған өзге де жеке және заңды тұлғалар;
      25) ЭЕМ-ге арналған бағдарлама - табиғатына орай ЭЕМ-ге арналған бағдарлама олардың неғұрлым кейiнiрек кезеңдегi нәтижесi болып табылатын дайындық материалдарын қоса алғанда, машинада оқылатын материалдық жеткiзгiшке жазу кезiнде ЭЕМ-мен белгiлi бiр мiндеттердi орындау немесе нәтижеге қол жеткiзу қамтамасыз етiлетiн сөздер, схемалар немесе бейнелеудiң өзге де кез келген түрiнде бейнеленген командалар жиынтығы;
      26) сәндiк-қолданбалы өнер туындысы - көркем кәсiпшiлiк туындысын немесе өнеркәсiптiк әдiспен дайындалған туындыны қоса алғанда, iс жүзiнде пайдаланылатын заттарға көшiрiлген екi өлшемдi немесе үш өлшемдi өнер туындысы;
      27) халық шығармашылығы туындысы - дәстүрлi көркемдiк мұраларға (халық ертегiлерi, халық поэзиясы, халық әндерi, халық аспаптық музыкасы, халық билерi мен пьесалары, халықтық салт-жоралғылардың көркемдiк нысандары және басқалар) тән элементтердi қамтитын туынды;
      28) дыбыстау-бейнелеу туындысын шығарушы - осындай туынды жасаудың бастамасы мен жауапкершiлiгiн мойнына алған жеке немесе заңды тұлға. Өзге дәлелдемелерi болмаған кезде, осы туындыда есiмi немесе атауы белгiленген тұлға дыбыстау-бейнелеу туындысын шығарушы деп танылады;
      29) фонограмма шығарушы - қайсыбiр орындаушылықты немесе өзге де дыбыстардың тұңғыш дыбыс жазбасы үшiн бастамашылық пен жауапкершiлiктi мойнына алған жеке немесе заңды тұлға. Өзге дәлелдемелерi болмаған кезде, есiмi немесе атауы сол фонограммада және (немесе) соның қорабында жазылған тұлға фонограмманы дайындаушы деп танылады;
      30) туынды шығарма - басқа туындыны шығармашылықпен өңдеу нәтижесiнде жасалған туынды;
      31) көпшiлiк алдында орындау - туындыны мәнерлеп оқу, ойнау, билеу немесе қандай да бiр өзге жолмен, соның iшiнде техникалық құралдардың көмегiмен (дыбыстау-бейнелеу туындысына қатысты - кадрларды дыбыспен сүйемелдеу арқылы оларды ретiмен көрсету) отбасылық ортаға жатпайтын адамдар болатын немесе болуы мүмкiн орындарда орындау;
      32) көпшiлiкке көрсету - туындының түпнұсқасын немесе данасын тiкелей немесе слайд, кино-, телекадр түрiнде экранда, басқа кез келген техникалық құралдың көмегiмен немесе кез келген өзге әдiспен (дыбыстау-бейнелеу туындысына қатысты - олардың реттiлiгiнен тыс жеке кадрларды көрсету) отбасылық ортаға жатпайтын адамдар болатын немесе болуы мүмкiн орындарда көрсету;
      33) спектакльдi қоюшы-режиссер - театр, цирк, қуыршақ, эстрада спектаклiн немесе өзге де спектакль (көрсетiлiм) қойылымын жүзеге асырған адам;
      34) көшiрмелеу (репрографиялық қайта шығару) - жазбаша және басқа да графикалық туындылар түпнұсқаларының немесе көшiрмелерiнiң фотокөшiрме жолымен немесе басып шығарудан өзге басқа да техникалық құралдар арқылы кез келген мөлшерде және нысанда бiр немесе одан да көп данасын факсимальдiк қайта шығару. Репрографиялық қайта шығаруға аталған көшiрмелердi электрондық (цифрлық көшiрмелерiн қоса), оптикалық немесе машинамен оқылатын өзге де нысанда сақтау немесе қайта шығару кiрмейдi;
      35) прокатқа (жалға) беру - туындының немесе фонограмманың данасын тiкелей немесе жанама коммерциялық пайда табу мақсатында уақытша пайдалануға беру;
      36) сабақтас құқықтар - орындаушының, фонограмма жасаушының, эфирлiк және кәбiлдiк хабар тарату ұйымының мүлiктiк құқықтары және орындаушының жеке мүлiктiк емес құқықтары;
      37) кәбiл бойынша жалпы жұрттың назарына хабарлау - туындыны, фонограмманы, орындаушылықты, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдары хабарын жалпы жұрттың назарына кәбiл, сым, оптикалық талшықтар арқылы немесе соған ұқсас құралдардың көмегiмен хабарлау;
      38) құрамдас туынды - материалдарды iрiктеп алу және (немесе) орналастыру бойынша шығармашылық қызметтiң нәтижесiн бiлдiретiн туындылар мен басқа да материалдардың жинағы (энциклопедия, антология, деректер базасы);
      39) техникалық құрал - осы Заңмен қорғалатын, кез келген авторлық немесе сабақтас құқықтардың бұзылуын болдырмауға немесе бұзуға кедергi келтiруге арналған тәсiлдiң, құрылғының немесе бұйымның құрамдас бөлiгi болып табылатын кез келген құрылғы, бұйым немесе компонент;
      40) уәкiлеттi орган - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын және авторлық құқық және сабақтас құқықтар саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      41) фонограмма - орындаушылықтардың немесе өзге де дыбыстардың дыбыстық жазбасы, сондай-ақ дыбыстау-бейнелеу туындысына енгiзiлген жазбаны қоспағанда, дыбыстарды кез келген нысанда беру;
      42) туындының данасы - туындының кез келген материалдық нысанда дайындалған көшiрмесi;
      43) фонограмманың данасы - фонограммадан тiкелей немесе жанама түрде дайындалған және осы фонограммада жазылған барлық дыбыстарды немесе дыбыстардың бөлiгiн қамтитын кез келген материалдық жеткiзгiштегi фонограмма көшiрмесi.";

      2) 5-бапта:
      1-тармақта 1) - 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) Қазақстан Республикасының аумағында жарияланған не жарияланбаған, бiрақ авторлардың немесе олардың құқықтық мұрагерлерiнiң азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында қандай да болсын объективтi нысанда болатын туындыларға қолданылады;
      2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жарияланған не жарияланбаған, бiрақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегi қандай да болсын объективтi нысандағы туындыларға қолданылады және Қазақстан Республикасының азаматтары - авторлары және олардың құқықтық мұрагерлерi деп танылады;
      3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жарияланған не жарияланбаған, бiрақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегi қандай да болсын объективтi нысандағы туындыларға қолданылады және авторлардың (олардың құқықтық мұрагерлерiнiң) - шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес авторлық құқығы бар деп танылады.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес, егер ол Қазақстан Республикасы бекiткен тиiстi халықаралық шарттың ережелерi бойынша айқындалатын туындының шыққан елiнде авторлық құқықтың осы елде белгiленген қолданылу мерзiмiнiң бiтуiнiң салдарынан қоғам игiлiгiне айналмаса және авторлық құқықтың қолданылу мерзiмiнiң бiтуiнiң салдарынан Қазақстан Республикасында қоғамның игiлiгiне айналмаса, туындыға қорғау берiледi.";

      3) 6-баптың 5-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қандай да болсын материалдық объектiге меншiк құқығын немесе иелену құқығын беру, осы Заңда көрсетiлген жағдайларды қоспағанда, осы объектiде көрсетiлген туындыға авторлық құқықтың берiлуiне әкеп соқпайды.";

      4) 7-баптың 1-тармағының 6) тармақшасында "(кино-, теле- және бейнефильмдер, диафильмдер және басқа кино- және телетуындылар)" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 9-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Ғылым, әдебиет және өнер туындысына авторлық құқық оның жасалу фактiсiне қарай туындайды. Авторлық құқықтың пайда болуы мен жүзеге асырылуы үшiн туындыны тiркеу, туындыны өзге де арнайы ресiмдеу немесе қандай да болсын шарттылықты сақтау талап етiлмейдi.
      Өздерiнiң айрықша мүлiктiк құқықтары туралы хабарлау үшiн автор және (немесе) құқық иеленушi авторлық құқықты қорғау белгiсiн пайдалануға құқылы, ол белгi туындының әр данасына қойылады және мiндеттi түрде мынадай үш элементтен тұрады:
      1) қоршауға алынған латынша "С" әрпi;
      2) айрықша авторлық құқықтар иесiнiң есiмi (атауы);
      3) туындының алғаш жарияланған жылы.
      Жарияланбаған туындыға жеке мүлiктiк емес құқықтарын куәландыру үшiн автор, сондай-ақ құқық иеленуші туындыға айрықша мүліктік құқықтарды иеленетiнiн растау үшiн авторлық құқықтың қорғалатын не тиiстi шарттардың қолданылатын мерзiмi iшiнде кез келген уақытта оларды ресми тiзiлiмдерде тiркеуге құқылы. Тiркеудi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес уәкiлеттi орган жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Бiр жеке немесе заңды тұлғалардың тауарларын (қызметтерiн) басқа жеке немесе заңды тұлғалардың бiртектi тауарларынан (қызметтерiнен) ажырату үшiн қолданылатын (соған арналған) туындылар авторлық құқық объектiсi ретiнде тiркелмейдi.";

      6) 10-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Тең авторлардың әрқайсысы өз атынан, соның iшiнде, басқа тең авторлардың рұқсатын алмастан, егер олардың арасында келiсiммен өзгеше көзделмесе, өз құқықтарын қорғауға байланысты осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген шараларды қолдануға құқылы.";

      7) 11-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Құрамдас туындыларға авторлық құқық";

      8) 12-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Туынды шығармаларға авторлық құқық";

      9) 13-баптың 2-тармағында "дайындаушыға", "дайындаушы" деген сөздер тиiсiнше "жасаушыға", "жасаушы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 15-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) туындыға белгiсiз адамдар тобының қол жеткiзуiне жол ашу құқығы (жариялау құқығы).";

      11) 16-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Автордың немесе өзге құқық иеленушiнiң сол туындыны кез келген нысанда және кез келген әдiспен пайдалануға мүлiктiк (айрықша) құқығы бap.";

      2-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) туындының түпнұсқасын немесе даналарын кез келген тәсiлмен тарату: сату, айырбастау, жалға беру, өзге де операциялар жасау (тарату құқығы);";

      мемлекеттiк тiлдегi мәтiн бойынша 10) тармақшадағы "құқықтарын бiлдiредi" деген сөздер алып тасталып, нүкте ";" белгiсiмен ауыстырылсын, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн өзге де әрекеттердi жүзеге асыру құқықтарын бiлдiредi.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Автордың немесе өзге құқық иеленушiнiң туындыны пайдаланудың әрбiр түрi үшiн сыйақы алуға құқығы бар, оның мөлшерi мен есептелу тәртiбi авторлық шартпен, сондай-ақ авторлардың мүлiктiк құқықтарын ұжымдық негiзде басқаратын ұйымдармен жасасатын шарттармен белгiленедi.";

      6-тармақта "орынсыз" деген сөз алып тасталсын; "автордың" деген сөзден кейiн "және құқық иеленушiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      12) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:

      "16-1-бап. Авторлық сыйақының ең төмен ставкалары

      Туындының сипатына немесе оны пайдалану ерекшелiктерiне (жұртшылық алдында, соның iшiнде радиода және телевизияда орындауға, туындыны механикалық, магниттiк немесе өзгедей жазу арқылы қайта шығаруға, көшiрмелеуге және басқа да жағдайларға) байланысты мүлiктiк (айрықша) құқықтарды жеке-дара жүзеге асыру iс жүзiнде мүмкiн болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкiметi авторлық сыйақының ең төмен ставкаларын белгiлей алады.";

      13) 17-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Бейнелеу өнерi туындысына меншiк құқығының автордан басқа тұлғаға ауысуы (өтеулi немесе өтеусiз) осы туындының бiрiншi рет иелiктен айырылуын бiлдiреді.";

      14) 18-бапта тақырыбы және 1-тармақ "автордың" деген сөзден кейiн "немесе құқық иеленушiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      15) 19-бапта:
      тақырыбы "автордың" деген сөзден кейiн "немесе құқық иеленушiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      бiрiншi абзацта "Автордың" деген сөзден кейiн "немесе құқық иеленушiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) тармақшада "суретке түсiру" деген сөздерден кейiн "немесе кинематография" деген сөздермен толықтырылсын;

      16) 20-баптың бiрiншi абзацы "Автордың" деген сөзден кейiн "немесе өзге құқық иеленушiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-бап. Еркiн кiрiп көруге ашық орындарға тұрақты
               қойылған туындыларды еркiн пайдалану

      Туындыны бейнелеу қайта шығарудың, эфирге берудiң және (немесе) кәбiл бойынша жалпыжұрттың назарына хабарлаудың негiзгi объектiсi болатын немесе туындыны бейнелеу коммерциялық мақсат үшiн пайдаланылатын жағдайларды қоспағанда, еркiн кiрiп көруге ашық орындарға тұрақты қойылған сәулет, суретке түсiру, бейнелеу өнерi туындыларын автордың немесе құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және авторлық сыйақы төлемей қайта шығаруға, эфирге беруге және (немесе) кәбiл бойынша жалпы жұрттың назарына хабарлауға жол берiледi.";

      18) 22-баптағы "авторлық құқықтардың өзге де иесiнiң" деген сөздер "өзге де құқық иеленушiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 23-баптағы "авторлық құқықтардың өзге де иесiнiң" деген сөздер "өзге де құқық иеленушiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 24-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшада "байланысты" деген сөз "қажеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) тармақшада "жасауға" деген сөзден кейiн "немесе жасауды тапсыруға" деген сөздермен толықтырылсын;

      21) 25-бапта:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Эфирге хабар тарату ұйымы автордың немесе құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және қосымша сыйақы төлемей осы ұйым эфирге беруге құқық алған туындыны қысқа уақытқа пайдалану үшiн жазбасын мынадай жағдайларда:";

      2) тармақшада "авторымен", "авторының" деген сөздерден кейiн тиiсiнше "немесе құқық иеленушiсiмен", "немесе құқық иеленушiсiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      22) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қайта шығару үшiн сыйақыны осындай қайта шығару үшiн пайдаланылатын жабдықтар мен материалдық жеткiзгiштердi дайындаушы немесе импорттаушы тұлғалар төлейдi.
      Осындай жабдықтар мен материалдық жеткiзгiштердiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      23) 28-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      "9. Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес туындыға қорғау берiлген кезде, осы Заңның 5-бабының 4-тармағына сай авторлық құқықтың қолданылу мерзiмiн туындының шыққан елінде белгiленген мерзiмнен асыруға болмайды.
      Осы бапта көзделген мерзiмдер мерзiмнiң өтуiнiң басталуына негiз болып табылатын заңдық факт осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiнгi елу жылдан әрi емес мерзiмде орын алған барлық жағдайларда қолданылады.";

      24) 29-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      25) 31-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Автордың осы Заңның 16-бабында аталған мүлiктiк құқықтары толық немесе iшiнара берiлуi, сондай-ақ айрықша құқықтарды беру туралы авторлық шарт бойынша немесе айрықша емес құқықтарды беру туралы авторлық шарт бойынша пайдалану үшiн берiлуi мүмкiн.
      Мүлiктiк құқықтарды қалай да болсын басқаға беру автордың және мүлiктiк құқықтар берiлетiн адамның қолы қойылатын жазбаша шартпен ресiмделуге тиiс.";

      26) 32-бапта:
      2-тармақта "алты ай" деген сөздер "үш ай" деген сөздермен ауыстырылсын, "бес жыл" деген сөздер "бiр жыл" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақ "Автордың" деген сөздiң алдынан "Осы Заңның 14 және 33-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылып, "Автордың" деген осы сөз кiшi әрiппен жазылсын;

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Электрондық нысанда жасалған туындылардың, соның iшiнде ЭЕМ-ге және деректер базасына арналған бағдарламаның даналарын сату кезiнде, сондай-ақ көпшiлiк пайдаланушыларға оны пайдалануға рұқсат беру кезiнде оларға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де шарт нысандары мен оларды жасасу тәртiбiн қолдануға болады.";

      27) 36-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында "эфирде немесе кәбiл бойынша берiлетiн хабарға" деген сөздер "эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Шетелдiк жеке және заңды тұлғалардың сабақтас құқықтары, егер тиiстi орындаушылық, фонограмма, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабары Қазақстан Республикасы бекiткен тиiстi халықаралық шарттың ережелерi бойынша айқындалатын олардың шыққан елiнде, сабақтас құқықтардың сол елде белгiленген қолданылу мерзiмiнiң өтуi салдарынан қоғам игiлiгіне айналмаған болса және сабақтас құқықтардың қолданылу мерзiмiнiң өтуiне байланысты Қазақстан Республикасында қоғам игiлiгiне айналмаған болса, Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес танылады.";

      28) 37-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) орындаушының ар-намысына және қадiр-қасиетiне нұқсан келтiре алатын кез келген бұрмалаудан немесе өзге де қолсұғушылықтан қорғалу құқығы (беделiн қорғау құқығы);";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Мүлiктiк емес жеке құқықтар орындаушыға оның мүлiктiк құқықтарына қарамастан тиесiлi және орындаушылықты пайдалануға айрықша мүлiктiк құқықтарын берген жағдайда да олар өзiнде сақталып қалады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Орындаушының орындаушылықты пайдалануға айрықша құқықтары мынадай iс-әрекеттердi:
      1) бұрын жазылмаған орындаушылықты жазуды;
      2) орындаушылық жазбасын кез келген нысанда тiкелей немесе жанама қайта шығаруды;
      3) орындаушылықтың жазбасын пайдаланбай-ақ орындаушылықты эфирге берудi, кәбiл арқылы жалпыжұрттың назарына хабарлауды немесе жалпыжұрттың назарына жеткiзудi;
      4) осы Заңның 39-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, орындаушылық жазбасын эфирге берудi, кәбiл арқылы жалпыжұрттың назарына хабарлауды немесе жалпыжұрттың назарына жеткiзудi;
      5) орындаушының қатысуымен орындаушылық жазылған, коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы прокатқа (жалға) берудi жүзеге асыруға рұқсат ету немесе тыйым салу құқығын бiлдiредi. Орындаушылықты фонограммаға жазу туралы шарт жасалған кезде бұл құқық фонограмманы шығарушыға ауысады. Бұл ретте орындаушы мұндай фонограмманың даналарын прокатқа (жалға) бергенi үшiн сыйақы алу құқығын сақтап қалады.";

      29) 38-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Фонограмманы пайдалануға айрықша құқықтар мынадай iс-әрекеттердi:
      1) фонограмманы тiкелей немесе жанама түрде кез келген нысанда қайта шығаруды;
      2) меншiк құқығын сату немесе өзгеше беру арқылы фонограмманың түпнұсқасы мен даналарын таратуды, оның iшiнде импорттауды;
      3) фонограмманы шығарушы немесе оның рұқсаты бойынша жүзеге асырылған оны таратудан кейiн де фонограмманы прокатқа (жалға) берудi;
      4) фонограмманы қайта жасауды немесе кез келген тәсiлмен өңдеудi;
      5) фонограмманы жалпы жұрттың назарына жеткiзудi жүзеге асыруға рұқсат ету немесе тыйым салу құқығын бiлдiреді.";

      3-тармақта "жалға" деген сөз "прокатқа (жалға)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 40-бапта:
      2-тармақта:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Хабарды пайдалануға айрықша құқықтар мынадай әрекеттердi жүзеге асыруға:";

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) хабарды эфирге бepугe;";

      5) тармақшадағы "хабарлауға" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, "құқығын бiлдiредi" деген сөздер алып тасталсын, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) хабарды жалпы жұрттың назарына жеткiзуге рұқсат ету немесе тыйым салу құқығын бiлдiреді.";

      3-тармақтың 1) тармақшасындағы "эфирде" деген сөз "эфирлiк және кәбiлдiк" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) мынадай мазмұндағы 40-1-баппен толықтырылсын:

      "40-1-бап. Айрықша құқықтар беру. Лицензиялық шарт

      1. Осы Заңның 37, 38, 40-баптарында аталған айрықша құқықтарға толық немесе iшiнара жол берiлуi мүмкiн, сондай-ақ олар айрықша немесе айрықша емес құқықтарды беру туралы лицензиялық шарт бойынша пайдалану үшiн берiлуi мүмкiн. Мұндай шартқа осы Заңның 32-бабында белгiленген талаптар қолданылады.
      2. Лицензиялық шарт тиiстi үлгiдегi мемлекеттiк тiркеу куәлiгi берiле отырып, уәкiлеттi органда Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен мiндеттi мемлекеттiк тiркелуге тиiс.";

      32) 41-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "эфир хабарларын, кәбiл арқылы берiлетiн хабарларды" деген сөздер "эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарларын" деген сөздермен ауыстырылсын; ресми тiлде түзету енгiзiлдi, мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      1) тармақшадағы "эфирде немесе кәбiл арқылы берiлген хабардан" деген сөздер "эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабарларынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) дәйектеме ақпараттық мақсатта жүзеге асырылатын жағдайда, орындаушылықтан, фонограммадан, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабарынан шағын үзiндiлер түрiнде дәйектеме келтiруге жол берiледi. Бұл ретте, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмма даналарын эфирге беру, жалпы жұрттың назарына кәбiл арқылы хабарлау үшiн немесе жалпыжұрттың назарына жеткiзу үшiн пайдалануының қандайы болса да осы Заңның 39-бабындағы ережелердi сақтаған жағдайда ғана мүмкiн болады;";

      4) тармақшада "әдебиет, ғылым" деген сөздер "ғылым, әдебиет" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта "олардың жазбаларын эфирге немесе кәбiл арқылы таратуға" деген сөздер "эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабарларын және олардың жазбаларын таратуға" деген сөздермен ауыстырылсын; "жеке мақсат үшiн көшiруге" деген сөздер "тек қана жеке мақсат үшiн қайта шығаруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "және эфирге", "хабардар" деген сөздер тиiсiнше "және эфирлiк немесе кәбiлдiк", "хабарларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшада "алты ай" деген сөздер "белгiленетiн" деген сөзбен ауыстырылсын; "әдебиет, ғылым" деген сөздер "ғылым, әдебиет" деген сөздермен ауыстырылсын; "жалғыз данасын" деген сөздер "жазбасын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4-тармақта "эфирде немесе кәбiл арқылы берiлетiн хабарды" деген сөздер "эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымының хабарын" деген сөздермен ауыстырылсын; "әдебиет, ғылым" деген сөздер "ғылым, әдебиет" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 42-бапта:
      1-тармақ "өзге де қолсұғушылықтан" деген сөздердiң алдынан "орындаушының ар-намысына және қадiр-қасиетiне нұқсан келтiруi мүмкiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта "алғашқы хабар таратуды" деген сөздер "жалпы жұрттың назарына арналған алғашқы хабарлауды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақта "эфирде немесе кәбiл арқылы таратылған хабарларды" деген сөздер "эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      "9. Орындаушылыққа, қойылымға, фонограммаға, эфирлiк немесе кәбiлдiк хабар тарату ұйымдарының хабарына сабақтас құқықтардың қолданылу мерзiмiнiң өтуi олардың қоғам игiлiгiне айналғанын бiлдiредi.
      Қоғам игiлiгiне айналған сабақтас құқықтар объектiлерiне қатысты осы Заңның 34-42-баптарының ережелерi ескерiле отырып, осы Заңның 29-бабының ережелерi қолданылады.";

      34) 43-баптың 7-тармағы алып тасталсын;

      35) 44-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Заңның 43-бабының 3-тармағына сәйкес алынған өкiлеттiктер негiзiнде мүлiктiк құқықтарды ұжымдық негiзде басқаратын ұйым туындыларды және сабақтас құқықтар объектiлерiн пайдаланудың тиiстi тәсiлдерiне пайдаланушылармен лицензиялық шарттар жасасады. Мұндай лицензиялық шарттар оларда көзделген тәсiлдермен, осы Заңның 43-бабының 3-тармағына сәйкес ұйымға басқаруға берiлмегендерiн қоса алғанда, барлық туындылар мен сабақтас құқық объектiлерiн пайдалануға рұқсат бередi. Мұндай лицензиялық шарттардың талаптары бiр санаттағы барлық пайдаланушыларға бiрдей болуға тиiс. Аталған ұйымдардың пайдаланушыға лицензиялық шарт жасасудан жеткiлiктi негiздерсiз бас тартуға құқығы жоқ.
      3. Лицензиялық шарт жасасқан пайдаланушылар уәкiлеттi органда мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыруға және тиiстi үлгiдегi мемлекеттiк тiркеу куәлiгiн алуға мiндеттi.";

      36) мынадай мазмұндағы 48-1-баппен толықтырылсын:

      "48-1-бап. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар
                 объектiлерiн пайдаланатын жеке және заңды
                 тұлғалардың қызметiне бақылау жасау

      1. Авторлық құқық және сабақтас құқықтар объектiлерiн пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың қызметiне бақылау жасауды уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      2. Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар уәкiлеттi органның сұратуы бойынша пайдаланылған туындылар немесе сабақтас құқықтар объектiлерi, авторлық құқық немесе сабақтас құқықтар объектiлерiн пайдалану нәтижесiнде түскен табыстар туралы мәлiметтер, сондай-ақ авторлық сыйақы төлемдерiне қатысты мәлiметтер мен құжаттар беруге мiндеттi.".

      2. "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 19, 655-құжат):

      1) 2-бапта:
      2) тармақшада "Қазпатенттiң" деген сөз "уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшада "Қазпатенттiң" деген сөз алып тасталсын;

      10) тармақшада "азаматтар" деген сөз "Қазақстан Республикасының азаматтары" деген сөздермен ауыстырылсын; "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган және сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктегi "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-баптармен толықтырылсын:

      "3-1-бап. Селекциялық жетiстiктердi қорғау саласындағы
                уәкiлеттi мемлекеттiк орган

      1. Селекциялық жетiстiктердi қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын және селекциялық жетiстiктердi қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.
      2. Уәкілеттi органның құзыретiне:
      1) селекциялық жетiстiктердi құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыруға қатысу;
      2) селекциялық жетiстiктерге патенттер беру;
      3) селекциялық жетiстiктердi пайдаланушы жеке және заңды тұлғалардың қызметiне бақылау;
      4) хаттамаларды жазу және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау, әкiмшiлiк жазалар қолдану;
      5) осы Заңда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.

      3-2-бап. Сараптама жасау ұйымы

      1. Сараптама жасау ұйымы - мемлекеттiк монополияға (селекциялық жетiстiктердi қорғау саласында қызметтер көрсету) жатқызылған салалардағы қызметтi жүзеге асыратын, уәкiлеттi органға ведомстволық бағынысты ұйым.
      2. Сараптама жасау ұйымының құзыретiне:
      1) селекциялық жетiстiктерге өтiнiмдер қабылдау;
      2) селекциялық жетiстiктерге алдын ала сараптама жүргiзу;
      3) селекциялық жетiстiктердiң Мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу;
      4) селекциялық жетiстiктер туралы мәлiметтер жариялау;
      5) өзiне Қазақстан Республикасының заңдарымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.";

      4) 4-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiктегi "патент беруге" деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлiктегi екiншi сөйлем алып тасталсын;

      5) 5-бапта:
      1-тармақтағы "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2 және 5-тармақтардағы "Қазпатентте", "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органда", "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 6-бапта:
      2-тармақтағы "патент алуға" деген сөздер "селекциялық жетiстiкке" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Қазпатенттiң" деген сөз "сараптама жасау ұйымының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 7-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сорттың, тұқымның басымдығы сараптама жасау ұйымына өтiнiм берiлген күн бойынша белгiленеді.";

      8) 8-бапта:
      1-тармақтағы "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3 және 5-тармақтардағы "Қазпатенттiң", "Қазпатентке" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органның", "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтағы "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 10-бапта "Қазпатент", "Қазпатентке" деген сөздер тиiсiнше "Уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 12-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген селекциялық жетiстiктiң патент иеленушi болып табылмайтын авторына уәкiлеттi орган оның авторлығын растайтын ресми куәлiк бередi.";

      11) 13-баптың 3) тармақшасында "патент бepугe" деген сөздер "селекциялық жетiстiкке" деген сөздермен ауыстырылсын; "Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне селекциялық жетiстiк тiркелген кезге дейiн" деген сөздер "Селекциялық жетiстiкке патент беру туралы шешiм қабылданған кезге дейiн" деген сөздермен, "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 14-бапта:
      3-тармақта:
      3) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Селекциялық жетiстiк бастапқысынан айқын ерекшеленген кезде:
      1) бастапқы селекциялық жетiстiктiң генотипiн немесе генотиптерiнiң комбинациясын бiлдiретiн негiзгi белгiлердi сақтай отырып, бастапқы селекциялық жетiстiктiң немесе бастапқы селекциялық жетiстiктiң маңызды белгiлерiне өзi ие болып қалатын селекциялық жетiстiктiң неғұрлым маңызды белгiлерiне ие болып қалса;
      2) бастапқы сорттан, тұқымнан жеке iрiктеу, индукцияланған немесе өздiгiнен клондалған мутантты iрiктеу, қайыра будандастыру және гендiк инженерия сияқты әдiстердi қолданудан туындаған ауытқуларды қоспағанда, бастапқы селекциялық жетiстiк генотипiне немесе генотиптерiнiң комбинациясына сәйкес келсе селекциялық жетiстiк басқа (бастапқы) селекциялық жетiстiктiң белгiлерiн елеулi түрде ие болып қалған селекциялық жетiстiк деп танылады.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      13) 16-бап "мұра ретiнде" деген сөздерден кейiн "немесе құқықтық мұрагерлiк тәртiбiмен" деген сөздермен толықтырылсын;

      14) 18-баптың 4-тармағында "Қазпатентте" деген сөз "уәкiлеттi органда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 19-бапта "Қазпатентке", "Қазпатентте" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органға", "уәкiлеттi органда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 21-баптың 2-тармағында "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 22-бапта "Қазпатент", "Қазпатентке" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 25-бапта "Қазпатенттiң", "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "Сараптама жасау ұйымының", "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын; ", патент бергенi" деген сөздер алып тасталсын;

      19) 26-бапта:
      1-тармақта "Қазпатент ресми бюллетень шығарады, онда" деген сөздер "Бюллетеньде селекциялық жетiстiктi тiркеуге қатысты:" деген сөздермен, "жариялайды" деген сөз "жарияланады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өтiнiм туралы мәлiметтер жарияланғаннан кейiн кез келген тұлға өтiнiм материалдарымен танысуға құқылы.";

      20) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Шет елдерде селекциялық жетiстiктердi патенттеу

      Өтiнiм берушi Қазақстан Республикасы селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы екi жақты немесе көп жақты халықаралық шарт арқылы байланысы бар басқа мемлекеттiң құзыреттi органына селекциялық жетiстiктi қорғауға алғашқы өтiнiм беруге құқылы.
      Өтiнiм берушi өзi алғашқы өтiнiм берген мемлекеттiң құзыретті органы оған қорғау құжатын бергенiн күтпей-ақ басқа мемлекеттердiң құзыреттi органдарына өтiнiм беруге құқылы.
      Селекциялық жетiстiктерге құқықтарды Қазақстан Республикасының шегiнен тыс қорғауға байланысты шығындарды өтiнiм берушi өтейдi.".

      3. "Қазақстан Республикасының Патент заңы" туралы 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 20, 718-құжат):

      1) 1-бапта:
      1-тармақшада "жөнiнде Қазпатент ресми шығарып тұратын" деген сөздер "жөнiндегi ресми" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) тармақшада "азаматтар" деген сөз "Қазақстан Республикасының азаматтары" деген сөздермен ауыстырылсын; "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган және сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың 1-тармағында "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Өнертабыстарды, пайдалы модельдердi және
              өнеркәсiптiк үлгiлердi қорғау саласындағы
              уәкiлеттi мемлекеттiк орган

      1. Өнертабыстарды, пайдалы модельдердi және өнеркәсiптiк үлгiлердi қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) - Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын және өнертабыстарды, пайдалы модельдердi, өнеркәсiптiк үлгілердi қopғay саласындағы мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.
      2. Уәкiлеттi органның құзыретiне:
      1) өнертабыстарды, пайдалы модельдердi және өнеркәсiптiк үлгiлердi құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруға қатысу;
      2) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге және өнеркәсiптiк үлгiлерге қорғау құжаттарын беру;
      3) өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн пайдаланушы жеке және заңды тұлғалардың қызметiне бақылау;
      4) хаттамаларды жазу және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау, әкiмшiлiк жазалар қолдану;
      5) осы Заңда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.";

      4) мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:

      "4-1-бап. Сараптама жасау ұйымы

      1. Сараптама жасау ұйымы - мемлекеттiк монополияға жатқызылған салаларда (өнертабыстарды, пайдалы модельдердi, өнеркәсiптiк үлгiлердi қорғау саласында қызметтер көрсету) қызметтi жүзеге асыратын уәкiлеттi органға ведомстволық бағынысты ұйым.
      2. Сараптама жасау ұйымының құзыретiне:
      1) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге өтiнiмдер қабылдау;
      2) өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге сараптама жүргiзу;
      3) қорғалатын өнертабыстардың, пайдалы модельдердiң, өнеркәсiптiк үлгiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмдерiн жүргiзу;
      4) өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсiптiк үлгiлер туралы мәлiметтердi жариялау;
      5) өзiне Қазақстан Республикасының заңдарымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.";

      5) 5-бапта:
      3-тармақта "Қазпатентке" деген сөз алып тасталсын, "Қазпатент оның қолданылуын ұзартуы мүмкiн", "мерзiмiн патент иеленушiнiң өтiнiшi бойынша Қазпатент ұзартуы мүмкiн" деген сөздер тиiсiнше "оның қолданылу мерзiмi ұзартылуы мүмкiн", "мерзiмi патент иеленушiнiң өтiнiшi бойынша ұзартылуы мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "ұсынылған" деген сөзден кейiн "және өнеркәсiптiк үлгiнiң елеулi белгiлерiнiң тiзбесiнде келтiрiлген" деген сөздермен толықтырылсын; "ұсынылуы мүмкiн" деген сөздер "пайдаланылуы мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 10-баптың 3-тармағында "Қазпатентке" деген сөз алып тасталсын; "өтiнiм беру" деген сөздер "қорғау құжаттарын алу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 11-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Патент иеленушi қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн пайдалануға айрықша құқықты осы қорғау құжатын беру туралы мәлiметтер ресми бюллетеньде жарияланған күннен бастап қорғау құжатының қолданылу кезеңiнде жүзеге асырады.";

      3-тармақтың екiншi бөлiгiнде "олардың" деген сөз "патент иеленушiлердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "өнертабысқа", "өнертабыс" деген сөздер тиiсiнше "өнеркәсiптiк меншiк объектiсiне", "өнеркәсiптiк меншiк объектiсi" деген сөздермен ауыстырылсын; "өнертабыс" деген сөз "өнеркәсiптiк меншiк объектiсi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақта "Қазпатентте" деген сөз "уәкiлеттi органда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 13-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өнеркәсiптiң меншiк объектiсiнiң басымдық алған күнiне дейiн Қазақстан Республикасының аумағында оның авторына тәуелсiз жасалған өнеркәсiптiк меншiк объектiсiне ұқсас шешiмдi адал пайдаланған немесе бұған қажет дайындықтар жасаған тұлға мұндай пайдалану көлемiн ұлғайтпай оны өтеусiз пайдалану құқығын (бұрын пайдалану құқығын) сақтайды.";

      3-тармақта "Қазпатентке" деген сөз алып тасталсын;

      9) 14-бапта:
      4-тармақта "Қазпатентте" деген сөз "уәкiлеттi органда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктердегi "Қазпатентке", "Қазпатентте" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органға", "уәкiлеттi органда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Лицензиялық шарт жасалған жағдайда, қорғау құжатын күшiнде ұстау ақысы осы шарт жасалған жылдан кейiнгi жылдан бастап толық көлемде жүргiзiледi.";

      10) 15-баптың 2-тармағының 2), 3) және 5) тармақшалары "бұзушының", "қорғау құжатын", "азаматтық" деген сөздердiң алдынан "қорғау құжатын беру туралы мәлiметтердi алғашқы жариялаған күннен бастап," деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 16-бапта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 17-бапта:
      3-тармақта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 18-бапта:
      3-тармақта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 19-бапта:
      3-тармақта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 20-бапта:
      2-тармақта:
      "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктегi "өтiнiмнiң" деген сөзден кейiн "куәландырылған" деген сөзбен толықтырылсын;

      3-тармақта "Қазпатенттiң" деген сөз "сараптама жасау ұйымының" деген сөздермен ауыстырылсын; "өзгертедi" деген сөзден кейiн "және оны берген күнi көрсетiлген қосымша материалдар сол бойынша табыс етiлген өтiнiм қайтарылып алынбаған және қайтарылып алынды деп саналмаған" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын; "өтiнiм берушiнiң бұл" деген сөздер "өтiнiм берушiнiң өтiнiмнiң берiлген күнге қайтарып алынбаған және қайтарып алынды деп саналмайтын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Өнеркәсiптiк меншiк объектiсiнiң бөлектенген өтiнiм бойынша басымдығы - сол өтiнiм берушiнiң сараптама жасау ұйымына берген басымдықтың мәнiн ашатын бастапқы өтiнiмiнiң күнi бойынша, ал бастапқы өтiнiм бойынша басымдықты неғұрлым ерте белгiлеу құқығы болған жағдайда, егер бөлектенген өтiнiм шағым жасауға мүмкiндiгi таусылған сараптама жасау ұйымының бастапқы өтiнiм бойынша терiс қорытындысы шыққанға дейiн берiлсе, бастапқы өтiнiм бойынша - оның басымдық күнi бойынша, ал аталған өтiнiм бойынша сараптама жасау ұйымы оң қорытынды шығарған жағдайда уәкiлеттi орган қорғау құжатын беру туралы шешiм қабылдаған күнге дейiн белгiленедi.";

      7-тармақ "қорғау құжаты" деген сөздер "басымдық" деген сөзбен ауыстырылып, "дәлелденген" деген сөзден кейiн "сол" деген сөзбен толықтырылсын, "берiледi" деген сөз "белгiленедi" деген сөзбен ауыстырылсын; "Қазпатентке", "Қазпатентте" деген сөздер тиiсiнше "сараптама жасау ұйымына", "сараптама жасау ұйымында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 21-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өтiнiм берушiнiң қорғау құжатын алу құқығын беру кезiндегi нұсқауына қатысты немесе өтiнiм берушi атауының өзгеруi нәтижесiндегi өзгерiстер, сондай-ақ өтiнiм құжаттарындағы техникалық сипаттағы қателердi түзету уәкiлеттi орган қорғау құжатын беру туралы шешiм қабылдаған күнге дейiн жасалына алады.";

      17) 22-бапта:
      1-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "Ресiмдеу талаптарын" деген сөздер "Оның құжаттарына қойылатын талаптарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "дербес" деген сөз "бөлектелген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "алдын ала патент беру туралы шешiм қабылданады." деген сөздер "алдын ала патентке сараптама жасау ұйымының оң қорытындысы берiледi." деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiк алып тасталсын;

      6-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "анықталса, алдын ала патент беруден бас тарту туралы шешiм шығарылады" деген сөздер "анықталса, сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздермен ауыстырылсын; "алдын ала патент беруден бас тарту туралы шешiм шығарылады" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын "алдын ала патент беруден бас тарту туралы шешiм" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Алдын ала патент беру туралы мәлiметтер жарияланғаннан кейiн, бiрақ осы Заңның 5-бабының 3-тармағына сәйкес алдын ала патенттiң қолданылу мерзiмiн ұзарту жағдайында өтiнiм берiлген күннен бастап бес жылдан кешiктiрмей берiлетiн өтiнiм берушiнiң немесе үшiншi тұлғалардың өтiнiшi бойынша сараптама жасау ұйымы өтiнiмге мәнi бойынша сараптама жүргiзедi. Өтiнiмге мәнi бойынша сараптама техника деңгейiн анықтау үшiн өтiнiм мәлiмделген өнертабысқа қатысты ақпараттық iздестiру жүргiзудi, мәлiмделген шешiмнiң өнертабыс бiрлiгiнiң талабына және осы Заңның 6-бабында белгiленген патентке қабiлеттiлiк шарттарына сәйкес келетiнiне тексеру жүргiзудi қамтиды және өтiнiмге мәнi бойынша сараптамаға ақы төленгенiн растайтын құжат, сондай-ақ өтiнiштi өтiнiм берушi жасаған болса, алдын ала патенттiң қолданылуын күшiнде ұстап тұруға ақы төленгенiн растайтын құжат табыс етiлген жағдайда жүзеге асырылады.";

      8-тармақта:
      бiрiншi бөлiкте "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Сараптама жасау ұйымының сұратуы бойынша қосымша материалдар, сұратуға немесе өтiнiмге қарсы қойылатын материалдардың көшiрмелерiн өтiнiм берушi оған сараптама жасау ұйымының сұратуы жiберiлген күннен бастап екi ай iшiнде сұратқан жағдайда, аталған көшiрмелер жiберiлген күннен бастап өнертабыстың мәнi өзгертiлмей үш ай мерзiмде табыс етiлуге тиiс.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Егер өтiнiмге мәнi бойынша сараптама жасау нәтижесiнде сараптама жасау ұйымы өтiнiм берушi сұрап отырған құқықтық қорғау көлемiндегi мәлiмделген ұсыныс осы Заңның 6-бабында айқындалған өнертабыстың патент қабiлеттiлiгi талаптарына сәйкес келетiнiн анықтаса, онда сараптама жасау ұйымы белгiленген басымдықты көрсете отырып патентке өтiнiм берушiмен келiсiлген өнертабыс формуласымен оң қорытынды береді.";

      10-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "патент беруден бас тарту туралы шешiм шығарылады" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы осы баптың 6-тармағында көзделген жағдайларда да берiледi.";

      үшiншi бөлiкте "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын; "патент беруден бас тарту туралы шешiм" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақта:
      екiншi сөйлемдегi "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен, "жүргiзбеуге құқылы" деген сөздер "жүргiзбейдi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшiншi сөйлем алып тасталсын;

      12 және 13-тармақтардағы "Қазпатент", Қазпатентке" деген сөздер тиiсiнше "сараптама жасау ұйымы", "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
      "14. Егер өтiнiмдi қарау кезiнде онда мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтер анықталса, өтiнiм Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңдарында белгiленген тәртiппен құпияландырылады.";

      18) 23-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өтiнiм келiп түскен күннен бастап екi ай өткен соң сараптама жасау ұйымы ол бойынша формальды сараптама жүргiзедi. Өтiнiм берушiнiң жазбаша өтiнiшi бойынша формальды сараптама көрсетiлген мерзiм өтпей тұрып басталуы мүмкiн. Бұл жағдайда өтiнiм берушi өтiнiш берiлген сәттен бастап, осы Заңның 21-бабының 1-тармағында көзделген құқығынан айырылады.
      Формальды сараптама жүргiзу барысында қажеттi құжаттардың бар-жоғы және оларға қойылатын талаптардың орындалуы тексерiледi, өтiнiм берiлген күн, мәлiмделген ұсынысты пайдалы модель ретiнде қорғалатын объектiлерге жатқызу мүмкiндiгi айқындалады, сондай-ақ пайдалы модельдiң бiрлiгi тексерiледi.
      Мәлiмделген пайдалы модельдiң осы Заңның 7-бабының 1-тармағында белгiленген патент қабiлеттiлiк талаптарына сәйкестiгiн тексеру жүзеге асырылмайды. Патент өтiнiм берушiнiң тәуекелiмен және жауапкершiлiгiмен берiледi.";

      2-тармақта:
      екiншi бөлiктегi "патент беру туралы шешiм қабылданады." деген сөздер "патентке сараптама жасау ұйымының оң қорытындысы берiледi." деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiк алып тасталсын;

      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "анықталса, патент беруден бас тарту туралы шешiм шығарылады" деген сөздер "анықталса, сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздермен ауыстырылсын; "патент беруден бас тарту туралы шешiм шығарылады" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң бiрiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өтiнiм берушi сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысына ол жiберiлген күннен бастап үш ай мерзiм iшiнде уәкiлеттi органға қарсылық беруге құқылы:";

      19) 24-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Өнеркәсiптiк үлгiге өтiнiм бойынша сараптама жасау ұйымы формальды сараптама және мәнi бойынша сараптама жүргiзеді";

      20) 25-бапта:
      1-тармақта "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта "Қазпатент" деген сөз "Уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын; "ресми" деген сөз алып тасталсын;

      3 және 4-тармақтарда "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 26-бапта:
      1 және 2-тармақтарда "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "Сараптама жасау ұйымы", "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ "материалдарымен" деген сөзден кейiн "және сараптама жасау ұйымы дайындаған ақпараттық iздестiру туралы есеппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын; "мәлiметтер" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ тиiстi мемлекеттiк тiзiлiмдердегi жазбалардың өзгерiстерi туралы мәлiметтер" деген сөздермен толықтырылсын;

      22) 28-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "шешiм шыққанға" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының тиiстi қорытындысы берiлгенге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiк алып тасталсын;

      2-тармақта "шешiм қабылданғанға" деген сөздер "сараптама жасау ұйымының қорытындысы берiлгенге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 29-баптың 2-тармағында "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 30-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) бюллетеньде қорғау құжаты қолданылуының мерзiмiнен бұрын тоқтатылғаны туралы мәлiметтер жарияланған күннен бастап уәкiлеттi органға патент иеленушi берген арыз негiзiнде мерзiмiнен бұрын тоқтатылады. Егер қорғау құжаты бiр топ өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне берiлген болса, ал патент иеленушiнiң өтiнiшi осы объектiлер тобының бiр бөлiгiне ғана қатысты берiлсе, қорғау құжатының күшi тек өтiнiште көрсетiлген өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiне қатысты ғана тоқтатылады;";

      3-тармақта "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 31-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi ", дәлелдi себептер болған жағдайда және" деген сөздер алып тасталсын;

      екiншi бөлiктегi "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "көлемiн" деген сөздiң алдынан "осындай пайдаланудың" деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 32-баптың 1-тармағында "Қазпатенттiң", "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органның", "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 33-баптың 2-тармағында "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) 35-бапта:
      тақырыбындағы "Қазпатенттiң" деген сөз "Сараптама жасау ұйымының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мәтiнiндегi "Қазпатенттiң", "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "Сараптама жасау ұйымының", "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын; ", қорғау құжаттарын бергенi" деген сөздер алып тасталсын;

      29) 36-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-бап. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, бiлiктiлiк деңгейi қойылатын талаптарға сай келетiн Қазақстан Республикасының азаматы патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл бола алады.
      Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, оларды аттестаттау және тiркеу тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.
      2. Уәкiлеттi органмен және сараптама жасау ұйымымен iс жүргiзудi өтiнiш берушi, патент иеленушi дербес немесе уәкiлеттi орган тiркеген патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл арқылы жүзеге асыра алады.
      3. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдiк заңды тұлғалар уәкiлеттi органда және сараптама жасау ұйымында патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер арқылы өтiнiш берушiнiң патент иеленушінің құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлғаның құқықтарын жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бiрақ уақытша одан тыс жерде жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының шегiнде хат-хабар алмасу үшiн мекен-жайын көрсеткен жағдайда, патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлсiз-ақ өтiнiш берушiнiң, патент иеленушiнiң құқықтарын, сондай-ақ мүдделi тұлғаның құқықтарын жүзеге асыра алады.
      4. Құпия ақпараттарға немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде берiлген талаптарды сақтау кезiнде сенiм бiлдiрушiден оның тапсырмасын орындауға байланысты патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл алатын ақпарат құпия болып танылады.
      Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл осы iс бойынша iс жүргiзуге мүдделерi өтiнiш бiлдiрген тұлғаның мүдделерiне көрiнеу қайшы келетiн тұлғалардың атынан өкiлдiк етсе немесе оларға консультация берсе немесе оны қарауға өзгедей қатысса, сондай-ақ iстi қарауға патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлмен туыстық қатынастардағы лауазымды адам қатысса, ол тапсырманы қабылдауға құқылы емес.
      5. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң өкiлеттiгi өтiнiм берушiнiң, патент иесiнiң оған берген сенiмхатымен куәландырылады.";

      30) 37-бапта "Қазпатентке", "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "сараптама жасау ұйымына", "сараптама жасау ұйымы" дeген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Tayap таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердiң атаулары туралы" 1999 жылғы 26 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 21, 776-құжат):

      1) 1-бапта:
      1) тармақшада "Қазпатенттiң" деген сөз алып тасталсын;

      6) тармақша "құжаттамада қолдану," деген сөздерден кейiн "тауар таңбасына құқық беру," деген сөздермен толықтырылсын;

      10) тармақшада "бұл" деген сөз "тауар таңбасы ретiнде пайдаланылып жүрген белгi немесе" деген сөздермен толықтырылсын; ресми тiлде түзету енгiзiлдi, мемлекеттiк тiлдегi мәтiн өзгермейдi;

      11) тармақшада "азаматтар" деген сөз "Қазақстан Республикасының азаматтары" деген сөздермен ауыстырылсын; "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган мен сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) тармақшадағы "бұл" деген сөз алып тасталсын;

      2) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-бап. Тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын,
              тауар шығарылған жерлердiң атауларын қорғау
              саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган

      1. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын және тауар таңбаларын, қызмет таңбаларын, тауар шығарылған жерлердiң атауларын қорғау саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.
      2. Уәкiлеттi органның құзыретiне:
      1) тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын, тауар шығарылған жерлердiң атауларын құқықтық қорғау саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруға қатысу;
      2) тауар таңбаларына, қызмет көрсету таңбаларына, тауар шығарылған жерлердiң атауларына қорғау құжаттарын беру;
      3) тауар таңбаларын, тауар шығарылған жерлердiң атауларын, қызмет көрсету таңбаларын пайдаланушы жеке және заңды тұлғалардың қызметiне бақылау;
      4) хаттамаларды жазу және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау, әкiмшiлiк жазалар қолдану;
      5) осы Заңда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.";

      3) мынадай мазмұндағы 3-1-баппен толықтырылсын:

      "3-1-бап. Сараптама жасау ұйымы

      1. Сараптама жасау ұйымы - мемлекеттiк монополияға жатқызылған салаларда (тауар таңбаларын, қызмет көрсету таңбаларын, тауар шығарылған жерлердiң атауларын, қорғау саласында қызмет көрсету) қызметiн жүзеге асыратын, уәкiлеттi органға ведомстволық бағынысты ұйым.
      2. Сараптама жасау ұйымының құзыретiне:
      1) тауар таңбаларына, қызмет көрсету таңбаларына, тауар шығарылған жерлердiң атауларына өтiнiмдер қабылдау;
      2) тауар таңбаларына, қызмет көрсету таңбаларына, тауар шығарылған жерлердiң атауларына сараптама жүргiзу;
      3) қорғалатын тауар таңбаларының, қызмет көрсету таңбаларының, тауар шығарылған жерлердiң атауларының мемлекеттiк тiзiлiмдерiн жүргiзу;
      4) тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары, тауар шығарылған жерлердiң атаулары туралы мәлiметтер жариялау;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарымен өзiне жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асыру жатады.";

      4) 6-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацта ", атап айтқанда" деген сөздер алып тасталсын;

      5) тармақшадағы "тауар таңбаларын тiркеуге жол берiлмейдi" деген сөздер алып тасталып, ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы 6) - 13) тармақшалармен толықтырылсын:
      "6) тауарларды немесе көрсетiлген қызметтердi белгiлеу үшiн пайдаланылатын олармен тiкелей сипаттық және (немесе) ұқсастық байланысы бар;
      7) сызықтарды, нүктелердi, қарапайым геометриялық фигураларды, сондай-ақ олардың бiртұтас кескiндемелiк қисындасуын құрмайтын және әрбiр жеке құрамдық элементке қарағанда қабылдаудың сапалық жаңа деңгейiн бермейтiн үйлесiмiн бiлдiретiн;
      8) сөздiк сипаты жоқ, кәдiмгi қарiппен орындалған және тiлдiң (әрiптердiң және (немесе) цифрлардың, белгiлердiң) үш жеке бiрлiгiнен кем қисындасуынан тұратын жеке цифрларды, белгiлердi немесе әрiптер үйлесiмiн бiлдiретiн;
      9) нысаны оның тек қана функционалдық мiндетiне байланысты үш өлшемдi объектi болып саналатын;
      10) жарнамалық сипатта болатын;
      11) егер сөздердiң әрбiр жеке құрамдас бөлiгiнiң айырмашылық қабiлетi болмаса, ал олар бiрiгiп қабылдаудың сапалық өзге деңгейiн бермесе, күрделi жасанды құрылған сөздердi бiлдiретiн;
      12) ұйымдардың, экономика салаларының жалпы жұрт қабылдаған қысқартылған атаулары мен олардың аббревиатураларын бiлдiретiн;
      13) патенттелмейтiн дәрiлiк заттар болып саналатын тауар таңбаларын тiркеуге жол берiлмейдi.";

      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiгi "атауларын" деген сөзден кейiн "және олардың елтаңбаларын, тулары мен эмблемаларын" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Егер белгi солардан ғана тұратын болмаса және егер оларды пайдалануға тиiстi құзыреттi органның немесе олардың иесiнiң келiсiмi бар болса, мұндай белгiлер қорғалмайтын элементтер ретiнде пайдаланылуы мүмкін.";

      5) 7-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасында "Қазпатентке" деген сөз алып тасталсын;

      2-тармақта:
      2) тармақша алып тасталсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) өтiнiм берiлген күнi авторлық құқықтарды бұзушылықпен Қазақстан Республикасында белгiлi әдебиет, ғылым және өнер туындыларының атаулары, белгiлi өнер туындылары мен олардың фрагменттерi, егер осындай құқықтар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тiркелетiн тауар белгiсiне басымдық берiлген күннен бұрын тiркеуден өтсе;";

      6) 8-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Тауар таңбасына өтiнiмдi сараптама жасау ұйымына бiр немесе бiрнеше өтiнiм иелерi бередi.";

      2-тармақта "Ұжымдық тауар таңбасын тiркеуге" деген сөздер "Ұжымдық тауар таңбасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 9-бапта:
      тақырыпта "Tayap таңбасын тiркеуге" деген сөздер "Tayap таңбасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) өтiнiм берушiнi (өтiнiм берушiлердi), сондай-ақ оның (олардың) орналасқан жерiн немесе тұрғылықты жерiн көрсете отырып, белгiге сараптама жүргiзу туралы өтiнiштi;";

      3) тармақшада "тауар таңбасын тiркеу үшiн өтiнiш жасалып отырған" деген сөздер алып тасталсын;

      3-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) сараптама жүргiзу жөнiндегi сараптама жасау ұйымы қызметтерiнiң ақысы төленгенiн растайтын құжат қоса тiркелуге тиiс. Төлем мөлшерi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi;";

      2) тармақшада "қоса тiркелуге тиiс" деген сөздер алып тасталып, ";" белгiсi қойылсын, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) ұжымдық тауар таңбасын өз атына тiркеуге уәкiлеттi ұйымның атауын, бұл таңбаны тiркеу мақсатын, осы таңбаны пайдалануға құқылы субъектiлер тiзбесiн, ұжымдық тауар таңбасымен белгiленетiн тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесi мен бiрыңғай сапасын немесе өзге де сипаттамаларын, оны пайдалану шарттарын, оны пайдалануды бақылау тәртiбiн, ұжымдық тауар таңбасы жарғысының ережелерiн бұзғаны үшiн жауаптылықты қамтитын ұжымдық тауар таңбасы жарғысы (ұжымдық тауар таңбасына өтiнiм берiлген жағдайда) қоса тiркелуге тиiс.";

      5-тармақта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын; "түскен күнi бойынша" деген сөздерден кейiн ", егер аталған құжаттар бiр мезгiлде табыс етiлмеген жағдайда - табыс етiлген құжаттардың соңғысы келiп түскен күн бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 10-бапта:
      1-тармақта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың бiрiншi сөйлемiнде "бiрiншi өтiнiм" деген сөздер "бiрiншi өтiнiм (өтiнiмдер)" деген сөздермен ауыстырылсын; "өтiнiм Қазпатентке аталған күннен бастап алты ай iшiнде түссе," деген сөздер "сараптама жасау ұйымына өтiнiм беру аталған күннен бастап алты ай iшiнде жүзеге асырылса," деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта "өтiнiм Қазпатентке көрсетiлген уақыттан бастап алты ай ішінде түссе," деген сөздер "сараптама жасау ұйымына тауар таңбасына өтiнiм беру көрсетiлген уақыттан бастап алты ай iшiнде жүзеге асырылса," деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бөлiнген өтiнiмдер бойынша басымдық - сол өтiнiм берушiнiң алғашқы өтiнiмiнiң басымдық күнi бойынша, ал алғашқы өтiнiм бойынша неғұрлым ертерек басымдық белгiлеу құқығы бар болған кезде, егер бөлiнген өтiнiм берiлген күнге алғашқы өтiнiм қайтарылып алынбаса және қайтарылып алынған болып саналмаса және бөлiнген өтiнiмдi беру алғашқы өтiнiм бойынша шешiм шығарылғанға дейiн жүзеге асырылса осы басымдық күнi бойынша айқындалады.";

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Тауар таңбасының түрлi тауарларға қатысты көптеген басымдығы өтiнiм берушiнiң өтiнiшi бойынша әртүрлi тауарларға қатысты бiр белгiге берiлген оның бiрнеше өтiнiмi болған кезде белгiленуi мүмкiн.";

      9) 11-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi абзацында "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 12-бапта:
      "Қазпатент", "Қазпатентке" деген сөздер "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта "сараптама" деген сөз алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Өтiнiм иесi өзiне сараптама қорытындысы жiберiлген күннен бастап үш ай мерзiм iшiнде дәлелдi қарсылықты табыс етуге құқылы, оны қарау нәтижесi бойынша сараптама жасау ұйымының түпкiлiктi қорытындысы шығарылады.";

      5-тармақта "шешiмiмен", "шешiмi" деген сөздер "қорытындысымен", "қорытындысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 13-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) алғашқы өтiнiмде көрсетiлген тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердi бөлектелген өтiнiмдер арасында бөле отырып өтiнiмдi бөлектеу туралы оны қараудың кез келген кезеңiнде сараптама аяқталғанға дейiн өтiнiш бiлдiруге;";

      12) 14-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi абзацта "Тауар таңбаларының" деген сөздердiң алдынан "Tayap таңбасына куәлiк бере отырып сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен толықтырылсын, "Тауар таңбаларының" деген тiркестегi "Tayap" деген сөз кiшi әрiппен жазылсын;

      5) тармақшада "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) тармақша "тауар таңбасын" деген сөздердiң алдынан "қорғалатын тауар таңбасына құқық беру туралы мәлiметтердi қоса алғанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Тауар таңбасының иесi өзiнiң тегiнiң, атының және қалауы бойынша әкесiнiң атының, сондай-ақ тұратын жерiнiң, не атауы мен орналасқан жерiнiң өзгерiстерi туралы мәлiметтердi қоса алғанда, тiркеуге қатысты өзгерiстер туралы сараптама жасау ұйымына хабардар етiп отыруға мiндеттi.";

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Осы баптың 4-тармағында көрсетiлген өзгерiстердi, сондай-ақ техникалық сипаттағы қателердi түзету үшiн өзгерiстердi сараптама жасау ұйымы Мемлекеттiк тiзiлiмге, ал уәкiлеттi орган тауар таңбасына берiлген куәлiкке енгiзедi.";

      13) 16-бапта:
      "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк тiзiлiмге және ұжымдық тауар таңбасына берiлген куәлiкке ұжымдық тауар таңбасының иелерi туралы мәлiметтер қосымша енгiзiледi.";

      14) 18-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;

      3-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:

      "18-1-бап. Тауар таңбасын жалпы жұртқа белгiлi деп тану

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тiркелген немесе халықаралық шарттарға орай қорғалатын тауар таңбасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасында құқықтық қорғалмай-ақ, бiрақ белсендi пайдаланылуы нәтижесiнде осы тұлғаның Қазақстан Республикасында кеңiнен танымал болған белгiсi жеке немесе заңды тұлғаның өтiнiмi бойынша Қазақстан Республикасында жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбасы деп танылуы мүмкiн.
      2. Жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбасына осы Заңмен тауар таңбасы үшiн көзделген құқықтық қорғау берiледi.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген белгiнi немесе тауар таңбасын жалпы жұртқа белгiлi деп тану негiзiнде оның иесiне тауар таңбасы жалпы жұртқа белгiлi деп танылған күннен бастап он жыл бойы қолданылатын сертификат берiледi.
      Сертификат иесiнiң өтiнiшi бойынша және тауар таңбасының жалпы жұртқа белгiлi екенiн растайтын мәлiметтер табыс етiлген жағдайда оның қолданылу мерзiмi келесi он жылдық мерзiмге ұзартылуы мүмкiн.
      Жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбасын тiркеу туралы, оның иесi туралы мәлiметтер және осындай тiркеуге қатысты кейiнгi өзгерiстер Жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбаларының мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiледi және бюллетеньде жарияланады.
      Сертификат беру туралы шешiм қабылданған кезде осы Заңның 12-бабының 3-тармағында көзделген ережелер қолданылады.";

      16) 19-бапта:
      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiгiнде "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiгiнде "қолданылуы" деген сөз "тауар таңбасы иесiнiң немесе осы Заңның 21-бабының 2-тармағына сәйкес тауар таңбасына құқық беру туралы шарттың негiзiнде осындай құқық берiлген тұлғаның қолдануы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Тауар таңбасының иесi беретiн оны пайдалану дәлелдемесi қарсылықта көрсетiлген уақыт кезеңiне қатысты болуға тиiс.";

      5-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбасынан аумайтындай дәрежеде онымен бiрдей немесе ұқсас және тауар таңбасы жалпы жұртқа белгiлi деп танылғанға дейiн тiркелген тауар таңбаларының иелерi уәкiлеттi орган белгiлеген, бiрақ жетi жылдан кем емес мерзiм iшiнде оларды әрi қарай пайдалану құқығын сақтайды.";

      17) 21-баптың 1 және 3-тармақтарында "Қазпатентте" деген сөз "уәкiлеттi органда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 22-баптың бiрiншi бөлiгiнде "берiледi" деген сөз "ауысады" деген сөзбен ауыстырылсын;

      19) 23-баптың 2-тармағында "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 24-баптың 3-тармағында "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "28-бап. Тауар шығарылған жердiң атауына және тауар
               шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын
               беруге өтiнiм жасау

      Тауар шығарылған жердiң атауына және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын беруге өтiнiм (бұдан әрi - өтiнiм) сараптама жасау ұйымына берiледi.";

      22) 29-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) өтiнiм берушiнi (өтiнiм берушiлердi), сондай-ақ оның (олардың) орналасқан жерiн немесе тұрғылықты жерiн көрсете отырып, атауға сараптама жүргiзу және (немесе) атауға құқық беру туралы өтiнiштi;";

      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) сараптама жүргiзу жөнiндегi сараптама жасау ұйымының қызмет ақысының төленгенiн растайтын құжат қоса тiркелуге тиiс. Төлем мөлшерi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi;";

      23) 30-бапта:
      1-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 31-бапта:
      "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      25) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Тауарлар шығарылған жер атауларының мемлекеттiк
               тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбi

      1. Сараптама жасау ұйымы тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығына куәлiк берумен бiрге Тауарлар шығарылған жер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiне тауар шығарылған жердiң атауын, тiркелу нөмiрi мен күнiн, тауардың айрықша қасиеттерiнiң сипаттамасын, тұрғылықты жерлерiн (орналасқан жерлерiн), өтiнiмнiң нөмiрi мен берiлген күнiн көрсете отырып тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығының барлық иелерi туралы мәлiметтердi және көрсетiлген мәлiметтердегi одан кейiнгi барлық өзгерiстердi, сондай-ақ тiркеуге қатысты басқа да мәлiметтердi енгiзедi.
      2. Тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығының иесi тiркеу туралы мәлiметтерге қатысты өзгерiстер жайында сараптама жасау ұйымына хабарлап отыруға мiндеттi. Өзгерiстер туралы жазбаны сараптама жасау ұйымы Тауарлар шығарылған жер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiне және куәлiкке түсiредi.
      3. Тауарлар шығарылған жер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмi жалпыға бiрдей қолжетiмдi болып табылады. Мүдделi тұлғалардың өтiнiшi бойынша сараптама жасау ұйымы Тауарлар шығарылған жер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiнен көшiрме бередi.";

      26) 34-баптың 2-тармағында "Қазпатентке" деген сөз "сараптама жасау ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 35-бапта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) 36-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;

      3-тармақта "Қазпатент" деген сөз "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 39-баптың 2-тармағында "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 40-бапта:
      2-тармақтың 3) тармақшасында "Қазпатентке" деген сөз "уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 41-баптың 1-тармағында "Қазпатенттiң", "Қазпатент" деген сөздер тиiсiнше "уәкiлеттi органның", "уәкiлеттi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 42-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) тауар таңбасын жалпы жұртқа белгiлi деп танудың заңдылығы туралы;";

      2-тармақта "Қазпатент" деген сөз "Сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 43-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жер атауын немесе араласып кеткен дәрежеге дейiн олармен ұқсас белгiлердi бiртектес тауарлар мен қызметтерге қатысты, ал жалпы жұртқа белгiлi тауар таңбасы болғанда - кез келген тауарлар мен қызметтерге қатысты азаматтық айналымға рұқсатсыз енгiзу тауар таңбасының немесе тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығы иесiнiң айрықша құқығын бұзу болып танылады.
      Тауар таңбасын немесе тауар шығарылған жер атауын жалпыға бiрдей қолжетiмдi телекоммуникациялық желiлерде (Интернетте және басқаларда) рұқсатсыз пайдалану да тауар таңбасы иесiнiң айрықша құқығын немесе тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығын бұзу болып табылады.";

      2-тармаққа ресми тiлде түзету енгiзiлдi, мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгермейдi;

      34) 45-бапта:
      тақырыптағы "Қазпатенттiң" деген сөз "Сараптама жасау ұйымының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мәтiнiндегi "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын; ", куәлiктер берудi" деген сөздер алып тасталсын;

      35) 46-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "46-бап. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, бiлiктiлiк деңгейi қойылатын талаптарға сай келетiн Республика азаматы патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл болуға құқылы. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, оларды аттестаттау және тiркеу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      2. Уәкiлеттi органмен және сараптама жасау ұйымымен iс жүргiзудi өтiнiш берушi, патент иеленушi дербес немесе уәкiлеттi орган тiркеген патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл арқылы жүзеге асыра алады.
      3. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдiк заңды тұлғалар өтiнiш берушi, тауар таңбасы және тауар шығарылған жер атауын иеленушi ретiндегi өз құқықтарын, сондай-ақ ақ мүдделi тұлға құқықтарын уәкiлеттi орган мен оның ұйымдарында патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер арқылы жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, бiрақ уақытша одан тыс жерде жүрген жеке тұлғалар өтiнiш берушi, тауар таңбасы мен тауар шығарылған жер атауын иеленушi ретiндегi өз құқықтарын, сондай-ақ мүдделi тұлға құқықтарын Қазақстан Республикасы шегiнде хат-хабар алмасу үшiн мекен-жайын көрсеткен жағдайда, патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлсiз жүзеге асыра алады.
      4. Құпия ақпараттарға немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде берiлген талаптарды сақтау кезiнде сенiм бiлдiрушiден оның тапсырмасын орындауға байланысты патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл алатын ақпарат құпия болып танылады.
      Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл осы iс бойынша iс жүргiзуге мүдделерi өтiнiш бiлдiрген тұлғаның мүдделерiне көрiнеу қайшы келетiн тұлғалардың атынан өкiлдiк етсе немесе консультация берсе, немесе оны қарауға өзгедей қатысса, сондай-ақ iстi қарауға патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлмен туыстық немесе жекжаттық қатынастардағы лауазымды адам қатысса, ол тапсырманы қабылдауға құқылы емес.
      5. Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң өкiлеттiгi сенiмхатпен куәландырылады.";

      36) 47-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгiнде "Қазпатент" деген сөз "сараптама жасау ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" 2001 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 13-14, 181-құжат):

      1) 1-бапта:
      1) тармақшада "уәкiлеттi органның" деген сөздер "интегралдық микросхемалар топологияларын қорғау мәселелерi жөнiндегi" деген сөздермен, "басылымы" деген сөз "басылым" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) тармақшада "азаматтар" деген сөз "Қазақстан Республикасының азаматтары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 4-баптың 1) тармақшасында "және олар жөнiнде сараптама жүргiзедi" деген сөздер ", оларды қарайды және топологияларды тiркеудi жүзеге асырады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 11-бапта:
      3-тармақтағы ";" белгiсi алып тасталып, "болуға тиiс." деген сөздермен толықтырылсын, 4) тармақша алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Құқық иеленушi болып табылмайтын топология авторына уәкiлеттi орган оның авторлығын растайтын куәлiк бередi.".

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады