Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 23 ақпандағы N 33 Заңы

      Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегi Азаматтық ic жүргiзу  кодексіне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; N 14, 109-құжат; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 5, 25-құжат; N 17, 97-құжат; 2004 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2004 жылғы 22 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2004 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2005 жылғы 7 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне аралық соттар және төрелiк қызметiнiң мәселелерi бойынша толықтырулар енгiзу туралы" 2004 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      28-баптың екiншi бөлiгi "дау айту туралы" деген сөздерден кейiн ", Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмді жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистік ұйым деп тану туралы" деген сөздермен толықтырылсын;

      289-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 10) тармақшасындағы "туралы істер жатады." деген сөздер "туралы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистік ұйым деп тану туралы iстер жатады.";

      мынадай мазмұндағы 36-2-тараумен толықтырылсын:

"36-2-тарау. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа
мемлекеттiң аумағында экстремизмді жүзеге асыратын
шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистік ұйым деп
тану туралы өтiнiш бойынша іс жүргiзу

      317-6-бап. Өтiнiш беру

      Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистік ұйым деп тану туралы өтiнiштi прокурор Астана қаласының сотына бередi.

      317-7-бап. Өтiнiштiң мазмұны

      Өтiнiште Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес экстремизм деп танылуы мүмкiн қызметті шетелдiк немесе халықаралық ұйымның Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында жүзеге асыру фактiсiн растайтын мән-жайлар жазылуға тиiс.
      Прокурордың шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистiк ұйым деп тану туралы өтiнiшiндегi материалдар шет мемлекеттердiң құзыреттi органдарынан алынған нақты деректердi де, соның iшiнде халықаралық соттардың және шет мемлекеттер соттарының сот шешiмдерiн де қамтуы мүмкiн.

      317-8-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi

      Соттың шешiмi Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйым туралы мәлiметтердi құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында өз құзыретi шегiнде статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк органның арнайы есепке алу жүйесiне қосу үшiн негiз болады.
      Прокуратура органдары Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистiк ұйым деп тану туралы iстi қарауға байланысты сот шығындарын төлеуден босатылады.".

      2. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексіне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N  6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; 2004 жылғы 28 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2004 жылғы 15 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық iс жүргiзу, Қылмыстық-атқару кодекстерiне және Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне қылмыстық iстердi тергеу рәсiмдерiн жеңiлдету, қылмыстардың кейбiр құрамдарын қылмыстық сипаттан арылту және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнаманы жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2004 жылғы 31 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2004 жылғы 22 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актілерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2005 жылғы 7 қаңтарда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне аралық соттар және төрелiк қызметiнiң мәселелерi бойынша толықтырулар енгiзу туралы" 2004 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      37-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлiкпен толықтырылсын:

      "1-1. Шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес үкiметтiк емес бiрлестiктердiң құрылымдық бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) Қазақстан Республикасының қоғамдық бiрлестiктер туралы заңнамасын бұзғаны үшiн заңды тұлға ретiнде әкiмшілiк жауапқа тартылады.";

      344-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген әкiмшілiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - телевизия бағдарламалары мен (немесе) радиохабарларын ұйымдастыру жөнiндегi қызметке берiлетiн лицензиядан айырып және заңды тұлғаның қызметiне тыйым сала отырып, айлық есептiк көрсеткiштiң мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      374-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "374-бап. Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңнаманы бұзу

      1. Қоғамдық бiрлестiк басшыларының, мүшелерiнiң не қоғамдық бiрлестiктiң осы қоғамдық бiрлестiктердiң жарғыларында белгiленген мақсаттары мен мiндеттерiнiң шегiнен тысқары iс-әрекеттер жасауы, -
      қоғамдық бiрлестiктiң басшыларына - ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға, қоғамдық бiрлестiктiң мүшелерiне - айлық есептiк көрсеткіштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға, қоғамдық бiрлестiкке айлық есептiк көрсеткіштiң екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қоғамдық бiрлестiк басшыларының, мүшелерiнiң не қоғамдық бiрлестiктiң Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын iс-әрекеттер жасауы, -
      қоғамдық бiрлестiк қызметiн үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұрып, қоғамдық бiрлестiктiң басшыларына - айлық есептік көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға, қоғамдық бiрлестiктiң мүшелерiне айлық есептік көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      қоғамдық бiрлестiк қызметiн үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұрып, қоғамдық бiрлестiктiң басшыларына - айлық есептiк көрсеткіштің жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға, қоғамдық бiрлестiктің мүшелерiне айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың екiншi бөлігiнде көзделген әкiмшілiк жаза қолданылғаннан кейiн бір жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, сол сияқты осы баптың үшiншi бөлігінде көзделген әкiмшілік жаза қолдануға әкеп соққан бұзушылықтарды жоймау, -
      қоғамдық бiрлестiктiң қызметiне тыйым сала отырып, қоғамдық бiрлестiктің басшыларына - айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға, қоғамдық бiрлестiктiң мүшелерiне айлық есептік көрсеткiштің жүзден екi жүзге дейінгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.".

      3. "Дiни сенім бостандығы және діни бiрлестіктер туралы" 1992 жылғы 15 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің Жаршысы, 1992 ж., N 4, 84-құжат; 1995 ж., N 20, 120, 121-құжаттар; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 2004 жылғы 30 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және 2004 жылғы 28 желтоқсанда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкiлеттiктердiң аражiгiн ажырату және бюджеттiк қатынастар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2004 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      4-бап мынадай мазмұндағы төртiншi және бесiншi бөліктермен толықтырылсын:

      "Мемлекетте бір дiннің үстемдігін орнықтыруға, дiни өшпендiлiктi немесе алауыздықты, соның iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен байланысты дiни өшпендiлiктi немесе алауыздықты қоздыруға бағытталған діни бiрлестіктi құруға және оның қызметiне тыйым салынады.
      Діни экстремизмді насихаттауға, сондай-ақ конфессияаралық айырмашылықтарды саяси мақсаттарға пайдалануға бағытталған iс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.".

      4. "Қоғамдық бірлестіктер туралы" 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 234-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат):

      5-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Экстремистiк мақсаттарды көздейтiн қоғамдық бiрлестiктердi құруға және олардың қызметiне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген әскерилендiрілген құралымдарды құруға тыйым салынады.";

      23-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi сөйлемi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қоғамдық бiрлестiк Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуын жоймаған жағдайда, не оларды қайталап бұзған жағдайда прокуратура, ішкi iстер органдары, сондай-ақ азаматтар сотқа оны тарату туралы арызбен жүгiнуге құқылы.".

      5. "Саяси партиялар туралы" 2002 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 16, 153-құжат):

      13-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) саяси партия басшыларының экстремизмдi жүзеге асыруға бағытталған жария шақыруы мен сөйлеген сөздерi орын алған жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкін.".

      6. "Мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2003 ж., N 24, 176-құжат):

      12-баптың 3-тармағының 10) тармақшасындағы "тексерулерді арнайы есепке алуды жүргiзудi жүзеге асырады." деген сөздер "тексерулердi;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      "11) экстремизмдi жүзеге асырғаны үшін жауапқа тартылған адамдарды және сот экстремистік ұйым деп таныған ұйымдарды арнайы есепке алу iсiн жүргiзудi жүзеге асырады.".

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму

Закон Республики Казахстан от 23 февраля 2005 года N 33

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

     

      1. В Гражданский процессуальный кодекс  Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 239; N 21-22, ст. 281; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 10, ст. 49; N 14, ст. 109; N 15, ст. 138; 2004 г., N 5, ст. 25; N 17, ст. 97; Закон  Республики Казахстан от 13 декабря 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 31 декабря 2004 г. и "Казахстанская правда" 22 декабря 2004 г.; Закон  Республики Казахстан от 28 декабря 2004 г. "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 7 января 2005 г.):
 
      часть вторую статьи 28 после слова "организаций," дополнить словами "о признании иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской";
 
      часть первую статьи 289 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) о признании иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской.";

     
      дополнить главой 36-2 следующего содержания:

     
"Глава 36-2. Производство по заявлению о признании иностранной
или международной организации, осуществляющей экстремизм на
территории Республики Казахстан и (или) другого
государства, экстремистской

     
      Статья 317-6. Подача заявления
 
      Заявление о признании иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской подается прокурором в суд города Астаны.

     
       Статья 317-7. Содержание заявления
 
      В заявлении должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие факт осуществления иностранной или международной организацией на территории Республики Казахстан и (или) другого государства деятельности, которая могла бы быть признана экстремистской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Материалы, содержащиеся в заявлении прокурора о признании иностранной или международной организации экстремистской, могут включать в себя также и фактические данные, полученные от компетентных органов иностранных государств, в том числе судебные решения международных судов и судов иностранных государств.

     
      Статья 317-8. Решение суда по заявлению
 
      Решение суда служит основанием для включения сведений об иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, в систему специальных учетов государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов.
      Органы прокуратуры освобождаются от уплаты судебных издержек, связанных с рассмотрением дела о признании иностранной или международной организации, осуществляющей экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской.".

     

      2. В Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г, N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; Закон  Республики Казахстан от 9 декабря 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам упрощения процедур расследования уголовных дел, декриминализации некоторых составов преступлений и совершенствования законодательства об административных правонарушениях", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 28 декабря 2004 г. и "Казахстанская правда" 15 декабря 2004 г.; Закон  Республики Казахстан от 13 декабря 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 31 декабря 2004 г. и "Казахстанская правда" 22 декабря 2004 г.; Закон  Республики Казахстан от 28 декабря 2004 г. "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 7 января 2005 г.):

     
      статью 37 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Структурные подразделения (филиалы и представительства) иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений несут административную ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях как юридические лица.";
 
      статью 344 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "3. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, -
      влекут штраф на граждан в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, на должностных лиц - в размере от двухсот до четырехсот, на юридических лиц - в размере от тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей с лишением лицензии на деятельность по организации телевизионных программ и (или) радиовещания и запрещением деятельности юридического лица.";
 
      статью 374 изложить в следующей редакции:
      "Статья 374. Нарушение законодательства об общественных
                   объединениях
 
      1. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо общественным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных уставами этих общественных объединений, -
      влечет предупреждение или штраф на руководителей общественного объединения в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей, на членов общественных объединений - штраф в размере до двадцати месячных расчетных показателей, на общественное объединение - штраф в размере до двухсот месячных расчетных показателей.
      2. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо общественным объединением действий, нарушающих законодательство Республики Казахстан, -
      влечет штраф на руководителей общественного объединения в размере до ста месячных расчетных показателей, на членов общественного объединения - штраф в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности общественного объединения на срок от трех до шести месяцев.
      3. Совершение тех же действий повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, -
      влечет штраф на руководителей общественного объединения в размере до ста пятидесяти месячных расчетных показателей, на членов общественных объединений - штраф в размере до ста месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности общественного объединения на срок от трех до шести месяцев.
      4. Совершение тех же действий повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью второй настоящей статьи, а равно неустранение нарушений, повлекших наложение административного взыскания, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, -
      влекут штраф на руководителей общественного объединения в размере от двухсот до четырехсот месячных расчетных показателей, на членов общественных объединений - штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей с запрещением деятельности общественного объединения.".

     

      3. В Закон  Республики Казахстан от 15 января 1992 г. "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 4, ст. 84; 1995 г., N 20, ст. 120, 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 13-14, ст. 205; Закон  Республики Казахстан от 20 декабря 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и бюджетных отношений", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 30 декабря 2004 г. и "Казахстанская правда" 28 декабря 2004 г.):

     
      статью 4 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
      "Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых направлены на утверждение в государстве верховенства одной религии, разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанных с насилием или призывами к насилию.
      Запрещаются пропаганда религиозного экстремизма, а также совершение действий, направленных на использование межконфессиональных различий в политических целях.".

     

      4. В Закон  Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. "Об общественных объединениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 234; 2000 г., N 3-4, ст. 63; 2001 г., N 24, ст. 338):
 
      часть вторую статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, которая преследует экстремистские цели, а также создание не предусмотренных законодательством Республики Казахстан военизированных формирований.";
 
      второе предложение части третьей статьи 23 изложить в следующей редакции:
      "В случае неустранения общественным объединением нарушений либо в случае повторного нарушения законодательства Республики Казахстан органы прокуратуры, внутренних дел, а также граждане вправе обратиться в суд с заявлением о его ликвидации.".

     

      5. В Закон  Республики Казахстан от 15 июля 2002 г. "О политических партиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 16, ст. 153):

     
      подпункт 3) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      "3) публичного призыва и выступлений руководителей политической партии, направленных на осуществление экстремизма.".

     

      6. В Закон  Республики Казахстан от 22 декабря 2003 г. "О государственной правовой статистике и специальных учетах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 24, ст. 176):

     
      пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
      "11) лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма, и организаций, признанных судом экстремистскими.".

      Президент
      Республики Казахстан